Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90"

Transkript

1 Brugsanvisninger Dansk Comfort Digisystem

2

3 Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning Introduktion...9 Enheden Sådan kommer du i gang...15 Opladning...15 Opstart...17 Brug af halsslyngen...17 Navigation i menuen...19 Parring af en Bluetooth-enhed Brug...23 Telefonsamtaler...23 Samtaler og mindre møder...24 Eksterne lydkilder...25 II. For professionelle Grundlæggende opsætning...29 Ændring af menusproget...29 Trådløs sender...29 Halsslyngemodtager Parring af Comfort Digisystem-enheder...31 Parringsknappen...31 Skift kanal...32 Sådan sender du parringsoplysninger...33 Modtagelse af parringsoplysninger

4 3. Avancerede funktioner...37 Mikrofonindstillinger...37 Lydstyrkegrænser...38 Bluetooth-indstillinger...39 Låsning af knapperne...41 Navngivning af enheden...41 PIN-kodeindstillinger...41 Nulstilling af alle indstillinger...43 III. Produktinformation Menuoversigt...47 Tilbage...47 Bluetooth...47 Knaplås...48 Avanceret Funktionsindikator Ekstraudstyr Tekniske specifikationer...53 IV. Diverse Radio...57 Kanalplanlægning...57 Radioområde Vedligeholdelse af batterierne Fejlfinding

5 Service og garanti...63 Kontaktoplysninger...65 Produktsymboler

6 6

7 I. Brugervejledning 7

8

9 1. Introduktion Tak, fordi du har valgt! er en del af Comfort Digisystem, som bruger digital trådløs teknologi til at give dig den bedst mulige lydkvalitet samt sikker transmission, der forhindrer aflytning. Læs disse instruktioner, før du tager det nye produkt i brug for første gang, så du får mest mulig glæde ud af det. Læs især det trykte dokument Vigtige sikkerhedsinstruktioner, der medfølger, grundigt. Enheden er en telefonløsning til dit høreapparat. Den kan bruges som mikrofon sammen med en af Comfort Audios modtagere. Alternativt kan den bruges som modtager med tilhørende halsslynge i kombination med en af Comfort Audios mikrofoner. Kontakt din hørespecialist for at finde ud af, hvilken valgmulighed der passer bedst til dig. Den fungerer også som samtaleforstærker i situationer, hvor dit høreapparat alene ikke er tilstrækkeligt Bluetooth Takket være Bluetooth-teknologi kan dette produkt bruges som trådløs håndfri enhed til alle telefoner med Bluetooth. Produktet understøtter også streaming af lyd fra enheder såsom smartphones og computere. 9

10 SST SecureStream Technology (SST) er Comfort Audios varemærkebeskyttede teknologi til digital transmission. Den gør det muligt at kommunikere sikkert og uden forsinkelse med andre Comfort Digisystem-enheder. 10

11 Oversigt Svarknap 2. Mikrofon 3. Funktionsindikator 4. Udgang til halsslynge 5. Tænd/sluk-knap 6. Lydstyrkeknap 7. Clips 8. Ekstra indgang og udgang 9. Menustyring 10. Parringsknap 11. Strømforsyningsindgang 12. Display 11

12 Display Ch:2 "NAVN" Aktuel kanal 2. Batteristatus 3. Signalstyrke 4. Knaplåshængelås 5. Lydstyrkeindikator 6. Enhedens navn 7. Aktuel indstilling for ekstra indgang 8. Aktuel mikrofonindstilling 9. Bluetooth aktiveret 10. Status for Bluetooth-tilslutning 11. Aktuel SST-indstilling 12

13 Medfølgende tilbehør Mikrofiberpose Clipsmikrofon Strømforsyning Kabelsplitter Halsslynge Digisystem 13

14 Audiokit Biloplader inkl. USB 14

15 2. Sådan kommer du i gang I dette afsnit lærer du, hvordan du udfører de nødvendige grundlæggende trin for at komme i gang. Opladning Opladning kan foretages når som helst. Hvis du gør det til en vane at oplade enheden, når du ikke bruger den, er den altid klar til brug, når du skal bruge den. 1. Sæt den medfølgende strømforsyning i opladningsindgangen. Giv agt: Brug kun strømforsyningen fra Comfort Audio AB. Brug af andre typer strømforsyninger kan beskadige enheden. 15

16 2. Sæt strømforsyningen i stikkontakten på væggen. Funktionsindikatoren bliver rød for at angive, at opladning er i gang.! Bemærk: Enheden kan blive varm under opladning. Dette er helt normalt. Enheden er udstyret med overopladningsog temperaturovervågning for at beskytte batterierne. Opladningen er færdig, når funktionsindikatoren bliver grøn. 16

17 Opstart Tryk på, indtil hele startlinjen lyser. Brug af halsslyngen Hvis du skal bruge produktet med høreapparat eller høreimplantat i indstillingen T eller M/T, skal du tilslutte halsslyngen og bære den rundt om halsen. 17

18 1. Slut den ene ende af halsslyngen til stikkene oven på enheden. 2. Anbring halsslyngen rundt om halsen. 18

19 3. Tilslut den anden ende af halsslyngen.! Vigtigt: Sørg for, at halsslyngen er tilsluttet korrekt. Hvis den ikke tilsluttes korrekt, kan det medføre, at du taber enheden, eller at tilsluttet udstyr bliver beskadiget. 4. Indstil høreapparatet eller høreimplantatet til indstillingen T eller M/T. Du bør nu kunne høre lyden i dit høreapparat. Navigation i menuen Du kan bruge menuen. på siden af enheden til at navigere gennem 19

20 1. Tryk på for at aktivere menuen. 2. Før hjulet op eller ned for at vælge den ønskede menuindstilling. 3. Tryk på for at åbne den valgte undermenu eller aktivere den valgte menuindstilling. 4. Brug valgmuligheden Tilbage til at gå tilbage til den forrige menu, når du er færdig. Parring af en Bluetooth-enhed og Bluetooth-enheden skal parres, før de kan bruges sammen. 20

21 1. På vælges Bluetooth > Parre BT. Parringssekvensen starter, hvilket betyder, at enheden kan registreres af alle Bluetooth-enheder. Start parringsekvens i din telefon PIN: Søg efter nyt udstyr på Bluetooth-enheden (se brugervejledningen). 3. Når det findes, vælges DM90 på listen over fundne enheder. 4. Hvis du bliver bedt om at angive en PIN-kode, skal du angive den PIN-kode, der er vist på Comfort Digisystem-enhedens display. Hvis parringen lykkes, vises Parret med og navnet på din Bluetooth-enhed på displayet. Parret med "navn" 21

22

23 3. Brug Produktet er yderst fleksibelt og er velegnet til forskellige situationer, hvor god taleforståelse er vigtigt. Telefonsamtaler Det er ofte svært at høre lyden i en telefon, hvis man bruger høreapparat. kan hjælpe dig med at høre tydeligt på en telefon med Bluetooth aktiveret. Besvarelse af et opkald Når telefonen finger, vises teksten Svare? på displayet. 1. Besvar ved at trykke på. 23

24 2. Når du er færdig, kan du lægge røret på ved at trykke på igen eller ved hjælp af telefonen. Sådan foretager du et opkald skal være parret med din telefon. På de fleste telefoner kan du foretage et opkald fra telefonen eller via Bluetooth-headsettet. 1. Brug en af følgende metoder til at foretage et opkald: Alternativ Brug telefonen til at ringe nummeret op. Ring op til det sidst kaldte nummer igen. Aktiver stemmeopkald. Beskrivning Lyden overføres automatisk til. Tryk på Tryk kortvarigt på 1/2 sekund. i ca. 2 sekunder., ca.! Bemærk: De forskellige opkaldsmuligheder afhænger af den telefon, der bruges. Se brugervejledningen til telefonen. 2. Når du er færdig, kan du lægge røret på ved at trykke på igen eller ved hjælp af telefonen. Samtaler og mindre møder Et høreapparat er ikke altid tilstrækkeligt, hvis du vil kunne høre godt på arbejdet. Baggrundsstøj som f.eks. mumlen, 24

25 telefonsignaler og skrabelyde fra stole gør det svært at høre, hvad dine kolleger siger. Brug som samtaleforstærker Den indbyggede mikrofon gør det muligt at bruge produktet som samtaleforstærker til at forstærke stemmerne for de personer, der befinder sig inden for kort afstand. 1. Sørg for, at halsslyngen er tilsluttet og hænger rundt om din hals. 2. Indstil høreapparatet til det ønskede program. Alternativ Beskrivning FM eller FM/M T eller M/T Hvis du bruger en minimodtager. Hvis du bruger en halsslynge. 3. Juster lydstyrken vha., indtil du finder en egnet lydstyrke. Tips: Den indbyggede mikrofon kan hele tiden slås til og fra ved at trykke nedad i 3 sekunder. Eksterne lydkilder Du kan slutte alle lydkilder, der har et linjeudgangsstik, til enheden. Det gør det muligt at lytte til radio, konferencetelefoner, diktafoner m.m. Det er også muligt at tilslutte en ekstern mikrofon, f.eks. den medfølgende clipstelefon eller et sæt hovedtelefoner. 25

26 Tilslutning af en ekstern lydkilde Hvis du tilslutter en ekstern lydkilde, vises der en menu, hvor du kan vælge den type enhed, du har tilsluttet. 1. Slut den eksterne lydkilde til den ekstra udgang. Det medfølgende audiokabel kan bruges til linjekilder. 2. Vælg den valgmulighed, der svarer til den enhed, du har tilsluttet. Alternativ Beskrivning Linje ind Extern mik Hovedtelefoner Computer, tv, musikafspiller osv. Boommikrofon, clipsmikrofon osv. Hovedtelefoner eller øretelefoner. 3. Juster lydstyrken vha., indtil du finder en egnet lydstyrke. 26

27 II. For professionelle I de følgende afsnit beskrives avancerede funktioner og procedurer, der primært er beregnet til professionelle og avancerede brugere. 27

28

29 1. Grundlæggende opsætning Før opsætning af produktet skal du fastslå, om det skal bruges som sender eller modtager. Du skal også sørge for, at menuen er indstillet til det foretrukne sprog. Ændring af menusproget Menuens standardsprog er engelsk. Du kan ændre sproget i menuen Indstillinger. 1. Vælg Advanced > Settings > Language. 2. Vælg det ønskede sprog fra listen over tilgængelige sprog. Trådløs sender Ved brug sammen med en øremodtager, f.eks. Micro Receiver DT20 eller Receiver DE10, kan indstilles til at sende lyden trådløst via radio. Den indbyggede mikrofon fungerer derefter som nærmikrofon, der kan bruges som samtaleforstærker eller f.eks. som oplægsholdermikrofon til møder. Denne valgmulighed giver sandsynligvis den bedste lydkvalitet, da der ikke er nogen risiko for interferens fra tilfældige magnetfelter. Konfigurer som sender Hvis du har en modtager, skal enheden konfigureres som sender. 1. Vælg Avanceret > SST Radio > Indstilling. 2. Markér Sendere. 3. Juster lydstyrken vha., indtil du finder en egnet lydstyrke. 29

30 Halsslyngemodtager Hvis det høreapparat, der bruges sammen med Microphone DM90, er udstyret med teleslynge, kan mikrofonen fungere som halsslyngemodtager for andre Comfort Digisystem-mikrofoner. Det muliggør brug sammen med en række mikrofoner, der giver adgang til løsninger til flere almindelige problemområder. Denne løsning er praktisk, hvis f.eks. høreapparatet ikke har en DAI-tilslutning. Konfigurer som modtager Ved at konfigurere som modtager til en Comfort Digisystem-mikrofon overføres lyden til høreapparatet via halsslyngen. 1. Vælg Avanceret > SST Radio > Indstilling. 2. Markér Modtagere. 30

31 2. Parring af Comfort Digisystem-enheder Ved at parre to eller flere Comfort Digisystem-enheder sikrer du, at de kan kommunikere sikkert med hinanden. Comfort Digisystem er et digitalt krypteret kommunikationssystem, der benytter unikke kodenøgler til at opnå transmissionssikkerhed. Alle enheder, der skal bruges sammen, skal være indstillet til samme kanal og dele samme kodenøgle. Når du foretager en parringsprocedure, sender du oplysninger om kanalen og kodenøglen fra én enhed til en eller flere andre. Du kan dermed lave en kombination af kanal og kodenøgle på én enhed og bruge den til andre enheder, så det udgør et system. Oplysningerne om kanalen og kodenøglen kaldes parringsoplysninger. kan både sende og modtage parringsoplysninger.! Vigtigt: Ved levering har alle enheder samme fabrikskodenøgle. Du bør genere en nye kodenøgle for at gøre systemet sikkert. Parringsknappen Alle Comfort Digisystem-enheder er udstyret med en parringsknap. Parringsknappen giver hurtig adgang til enhedens parringsfunktioner. 31

32 Bord 1. Tilgængelige parringsgenveje via parringsknappen. Valgmulighed Et enkelt tryk. Et langt tryk. Et dobbelt tryk. Beskrivelse Fører dig til parringsmenuen. Indstiller enheden til at modtage parringsoplysninger. (På enheder med mere end én kanal omfatter dette kun senderkanalen.) Sender parringsoplysninger. (På enheder med mere end én kanal omfatter dette kun senderkanalen.) Skift kanal Hvis en kanal ikke passer til din opsætning, eller hvis der er intereferens fra andre radiokilder, kan du skifte til en anden kanal via menuen Kanal. 1. Vælg Avanceret > SST Radio > Kanal. 2. Vælg den kanal, du ønsker at bruge, på kanallisten. Tilbage 1 863,250 MHz 2 864,000 MHz 3 864,750 MHz Den grønne cirkel ved siden af frekvensen betyder, at kanal er fri for interferens. Hvis kanalen er optaget, er cirklen grå. 32

33 Tilgængelige kanaler I de fleste europæiske lande kan kanalerne 1-3 (863, ,750 MHz) bruges til høreprodukter. Kontroller dog altid dette med frekvensmyndigheden i dit land, så du ved hvilke kanaler, der er ledige, og hvilke kanaler, der kræver tilladelse. Ud over kanal 1-3 er der flere kanaler på båndene A-F, som kræver licens i de fleste europæiske lande. De kan findes under valgmuligheden Udvidet område. Sådan sender du parringsoplysninger Ved at sende parringsoplysninger fra kan du synkronisere dens kanal og kodenøgle med en anden enhed. Alle eksisterende parringsoplysninger på den anden enhed overskrives. 1. Vælg Avanceret > SST Radio > Parring 2. Indstil den eller de enheder, du vil parre med Microphone DM90, for at modtage parringsoplysningerne. 33

34 3. Hvis du vil sende parringsoplysningerne, skal du vælge en af følgende valgmuligheder: Alternativ Send info Tilbage Send info Modtag info Ny kodenøgle Ny kodenøgle Tilbage Send info Modtag info Ny kodenøgle! Beskrivning Send den eksisterende kodenøgle. Generer og send en ny kodenøgle. Vigtigt: Dette bryder parringen med eventuelle tidligere parrede enheder. Når oplysningerne er sendt, vises teksten Info sendt! på displayet. Modtagelse af parringsoplysninger Hvis enheden er indstillet til at modtage parringsoplysninger, overskrives den aktuelle kanal og kodenøgle af de modtagne oplysninger. 1. Indstil enheden til at modtage oplysninger ved at vælge Avanceret > SST Radio > Parring. 2. Vælg Modtag info. 3. Send parringsoplysninger fra den enhed, du parrer med. 34

35 Hvis parringen lykkes, vises OK på displayet på Microphone DM90. 35

36

37 3. Avancerede funktioner Dette produkt har en række funktioner og indstillinger, der gør det muligt at skræddersy enheden til brugerens behov. Mikrofonindstillinger Produktet har to forskellige mikrofonindstillinger; omni mikrofon, som opfanger lyde fra alle retninger, og zoommikrofon, der primært opfanger lyd foran. Zoommikrofonen er nyttig i støjende miljøer, eller hvis der er brug for at isolere en bestemt lydkilde. Zoommikrofonen er standardindstillingen for telefoni. Den aktive mikrofonindstilling vises med symbolet midt på displayet. Bord 2. Mikrofonindstillingssymboler Symbol Beskrivelse Omni mikrofon. Standard for samtaler. Zoommikrofon. Standard for telefoni. Deaktivering af zoommikrofonen for telefoni Hvis du foretrækker omni mikrofon, kan du deaktivere zoommikrofonen for Bluetooth-enhederne. Du kan deaktivere zoommikrofonen for hver enhed separat. Det gør det muligt at bruge forskellige indstillinger til forskellige anvendelser. 37

38 1. Vælg Bluetooth > BT enheder. 2. Vælg den BT-enhed, du vil justere. 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Zoom mikrofon. Aktivering af zoommikrofonen til samtaler Hvis du foretrækker zoommikrofonen under samtaler, kan du aktivere den i lydindstillingerne. Markér Avanceret > Lydindstilling > Zoom mikrofon. Lydstyrkegrænser Det kan være ubehageligt, hvis lydstyrken indstilles for højt, og der er også risiko for, at hørelsen beskadiges. Dette produkt er udstyret med en funktion til maks. lydstyrke, der begrænser lydstyrken til et foruddefineret niveau, som du har vurderet er sikkert. Du kan også indstille et fast lydstyrkeniveau, hvis du foretrækker kun at styre lydstyrken fra høreapparatet. Indstilling af et maks. lydstyrkeniveau Hvis du vil undgå, at lydstyrken ved et uheld skrues for højt op, kan du indstille en maks. tilladt lydstyrke. 1. Vælg Avanceret > Lydindstilling > Maks. Volume. 2. Vælg Indstillinger under Maks. Volume. 3. Juster lydstyrken til det ønskede niveau. 4. Tryk på for at bekræfte dit valg. Indstilling af et fast lydstyrkeniveau Hvis der ikke er brug for, at brugeren kan justere lydstyrken, kan du låse lydstyrken på et fast niveau. 38

39 1. Vælg Avanceret > Lydindstilling > Maks. Volume. 2. Vælg Indstillinger under Fix volume. 3. Juster lydstyrken til det ønskede niveau. 4. Tryk på for at bekræfte dit valg. Bluetooth-indstillinger Alle de parrede Bluetooth-enheder har deres egne indstillinger, som gør det muligt at justere f.eks. opkaldslydstyrke og mikrofonens følsomhed. Dette er nyttigt, hvis f.eks. en bestemt telefon ikke har tilstrækkelig høj lydstyrke, eller hvis modtageren synes, at stemmen gengives for lavt eller for højt. Indstillingerne kan justeres under et telefonopkald. Indstilling af standardenheden Den Bluetooth-enhed, der er indstillet som standardenhed, bruges til telefonspecifikke funktioner som f.eks. stemmeopkald. 1. Vælg Bluetooth > BT enheder. 2. Vælg den BT-enhed, du ønsker at indstille som standard, og marker Standard enhed. Justering af lydstyrken for brugeren Du kan kompensere for forskelle mellem telefoner ved at finindstille lydstyrken fra telefonen. Dette ændrer den lyd, brugeren hører. 1. Vælg Bluetooth > BT enheder. 2. Vælg den BT-enhed, du vil justere, fra listen over parrede enheder. 3. Vælg Lyd niveau, og juster indstillingen ved at køre op eller ned. 39

40 4. Tryk på for at bekræfte dit valg. Justering af lydstyrken for modtageren Hvis modtageren synes, at lydstyrken er utilfredsstillende, kan du finindstille mikrofonens følsomhed med ±6 db. Lydstyrken kan variere for de forskellige telefoner og mærker, så vi anbefaler, at du kontrollerer, at lydstyrken er tilfredsstillende for de parrede telefoner. 1. Vælg Bluetooth > BT enheder. 2. Vælg den BT-enhed, du vil justere, fra listen over parrede enheder. 3. Vælg Mik. Sens., og juster indstillingen ved at køre op eller ned. 4. Tryk på for at bekræfte dit valg. Aktivering af stemmeovervågning Hvis du kan høre din egen stemme under telefonopkald, undgår du at tale for højt eller føle dig begrænset. Overvågning kan aktiveres for begge de parrede BT-enheder separat. 1. Vælg Bluetooth > BT enheder. 2. Vælg den BT-enhed, du vil justere, fra listen over parrede enheder. 3. Vælg Indstillinger. 4. Markér Egen stemme. Sletning af en Bluetooth-enhed kan parres med maks. to Bluetooth-enheder. Hvis du har brug for at parre en tredje enhed, skal du slette en af de forrige enheder. 40

41 1. Vælg Bluetooth > BT enheder. 2. Vælg den enhed, du ønsker at slette. 3. Vælg Slet enhed. Låsning af knapperne Hvis du ønsker at undgå, at der trykkes på knapper ved et uheld, er det muligt at låse alle funktioner ved at aktivere knaplåsen. (Du kan altid bruge tænd/sluk-knappen, uanset om knaplås er aktiveret eller ej.) Vælg Knaplås. Der vises et orange hængelåssymbol på displayet på Microphone DM90 Navngivning af enheden Hvis du vil gøre det nemmere at finde enheden, kan du angive et navn, der vises på displayet og under Bluetooth-parring. 1. Vælg Avanceret > Indstillinger > Navn. 2. Brug til at rulle gennem listen med tegn. Tryk på for at vælge det ønskede tegn. 3. Vælg, når du er færdig. (Du kan annullere ved at vælge i stedet.) PIN-kodeindstillinger Du kan låse produktet med en 4-cifret PIN-kode, hvis du vil undgå, at andre bruger det, eller at indstillingerne ændres ved et uheld. 41

42 Indstilling af en PIN-kode 1. Vælg Avanceret > Indstillinger > PIN-kode. 2. Markér Aktiveret. 3. Brug til at rulle gennem listen med tegn. Tryk på for at vælge det ønskede tegn. Skriv ny Pin Vælg, når du er færdig. (Du kan annullere ved at vælge i stedet.)! Vigtigt: Noter PIN-koden. Kontakt købsstedet, hvis du glemmer PIN-koden. Valg af funktioner, der skal låses Ved at vælge de funktioner, der skal låses med PIN-koden, kan du tillade adgang til ofte brugte funktioner, mens der ikke er adgang til andre. 1. Vælg Avanceret > Indstillinger > PIN-kode > Låse valg. 42

43 2. Vælg de funktioner, du vil låse: Alternativ Beskrivning Avanceret Alle menuer Lås adgang til den avancerede menu. Lås adgang til alle menuer. Ændring af PIN-kode 1. Vælg Avanceret > Indstillinger > PIN-kode. 2. Indtast den aktuelle PIN-kode. 3. Vælg Ændre PIN. 4. Indtast den nye PIN-kode. 5. Vælg for at bekræfte PIN-koden. Deaktivering af PIN-koden Du kan deaktivere PIN-koden, hvis du ikke længere ønsker at låse adgang til enheden. PIN-koden nulstilles, og der skal angives en ny kode, hvis du vælger at aktivere den igen. 1. Vælg Avanceret > Indstillinger > PIN-kode. 2. Indtast den aktuelle PIN-kode. 3. Fjern markeringen af valgmuligheden Aktiveret. Nulstilling af alle indstillinger Hvis du har brug for at nulstille alle indstillinger til standardindstillingerne, kan du foretage en fabriksnulstilling. 43

44 Vælg Avanceret > Indstillinger > Fabriksindst..! Vigtigt: Alle indstillinger går tabt. Al parring skal foretages igen. 44

45 III. Produktinformation 45

46

47 1. Menuoversigt Tilbage Bluetooth Tilbage Aktiveret Mix niveau Parre BT BT enheder Knaplås Avanceret Tilbage Aux ind/ud Lydindstilling SST Radio Indstillinger Om Tilbage Afslut den aktuelle menu. Bluetooth Denne menu indeholder Bluetooth-indstillinger og gør det muligt at parre enheden med andre Bluetooth-enheder. Aktiveret Mix niveau Aktiver og deaktiver Bluetooth-enheden. Indstil niveauet for din egen stemme under telefonopkald. 47

48 Parre BT BT enheder Start proceduren med Bluetooth-parring. Viser de parrede Bluetooth-enheder og giver adgang til deres indstillinger. Knaplås Aktivér knaplåsen manuelt. Avanceret Menuen Avanceret indeholder avancerede indstillinger, der gør det muligt at tilpasse produktet til dit behov. Aux ind/ud Lydindstilling SST Radio Indstillinger Om Forskellige niveaujusteringer og indstillinger for lydkilder, der er tilsluttet det ekstra stik. Indstillinger for maks. lydstyrke og tonestyring. Indstillinger for radiokanaler og parring. Generelle indstillinger. Information om softwareversionen. 48

49 2. Funktionsindikator Funktionsindikatoren viser oplysninger om enhedens aktuelle status. Bord 3. Parringsindikationer Status Klar til at modtage parrings info Parringsoplysninger sendt. Oplysninger modtaget. Indikation //......// // // // // Bord 4. Opladningsindikationer Status Opladning i gang Opladning færdig Lavt batteri Indikation //......// //......// //......//......//......//! Bemærk: Hvis enheden er tændt under opladning, forbliver funktionsindikatoren rød, selvom batteriet er helt opladet. 49

50 Bord 5. Bluetooth-indikationer Status Parringstilstand aktiv Parring gennemført Opkald i gang Indstillinger ryddet Indikation //......// // // // // // // 50

51 3. Ekstraudstyr Der kan bruges følgende tilbehør til produktet: Blød etui Ladestation Bordholder Halssnor 51

52 Boommikrofon, sort Boommikrofon, beige 52

53 4. Tekniske specifikationer Type af sender/modtager Område Dimensioner Vægt Frekvensområdesender Frekvensområdemodtager Antenner Driftstid Opladningstid Mikrofon Tilslutninger Bluetooth-protokol Understøttede profiler SST SecureStream Technology Ca. 30 m 97 x 41 x 17 mm 55 g MHz MHz Indbygget Ca. 9 timer. Afhænger af brugsforholdene. Målt med fabriksindstillinger. Ca. 3 timer. Indbyggede mikrofoner, retningsbestemte og med rundstråling. Mik, Linje ind, hovedtelefoner, halsslynge Version 2.1 Handsfree Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 53

54

55 IV. Diverse 55

56

57 1. Radio Comfort Digisystem benytter radioteknologi til at overføre lyden mellem sendere og modtagere. Ligesom alle radiosystemer kommunikeres der på bestemte signaler. Der kan forekomme interferens, hvis du bruger to sendere på samme kanal eller tilstødende kanaler. Andet elektronisk udstyr kan også forstyrre radiotransmissioner. Kanalplanlægning Hvis du vil opnå optimal radiofunktion, skal du tage højde for afstanden mellem sendere og deres frekvenser. Længere afstand mellem sendere gør det muligt at bruge frekvenser, der er tættere sammen. Hvis der bruges flere sendefrekvenser i samme lokale, skal frekvensforskellene mellem enhederne være mindst 1 MHz for at opnå optimal funktion. Radioområde Radioområdet mellem enhederne er ca. 30 meter. Dette kan dog variere afhængigt at de omgivelser, du befinder dig i. 57

58

59 2. Vedligeholdelse af batterierne Dette produkt har et indbygget lithium-ion-polymerbatteri. Lithium-ion-batterier har ikke såkaldte hukommelseseffekter og kræver ikke regelmæssig afladning for at bevare ydeevnen. Batteriets kapacitet reduceres med tiden. Dette er normalt for alle genopladelige batterier. Batterilevetiden afhænger af brugsmønsteret. Batteriet fungerer bedst, hvis det oplades lidt og ofte det når 90% af kapaciteten, når det halve af opladningstiden er gået. Hvis batteriet skal opbevares i længere tid, bør det være delvist opladet. Kontakt købsstedet, når det er tid til at skifte batteriet. Driftstiden varierer afhængigt af, hvilke funktioner der bruges. Funktioner som f.eks. Bluetooth kan deaktiveres, så driftstiden bliver længere. 59

60

61 3. Fejlfinding Se følgende vejledning, hvis du har problemer med udstyret. Kontakt købsstedet, hvis du stadig har spørgsmål. Symptom Enheden starter ikke. Årsag Batteriet er afladet. slippes for hurtigt. Løsning Oplad batteriet. Tryk på i mindst 2 sekunder. Dårlig taleforståelse. Lyden er slået fra på mikrofonen og/eller modtageren. Der er for lang afstand mellem mikrofonen og den person, der taler. Slå lyden til på mikrofonen og/eller modtageren. Reducer afstanden til den person, der taler. Kort rækkevidde og/eller statisk interferens. Høj hvæsende lyd (ingen lydoverførsel). Bluetooth-enheden kan ikke parres med. Der er for lang afstand mellem mikrofonen og modtageren. Enhederne er ikke parret. Bluetooth-enheden understøtter ikke de nødvendige profiler. Reducer afstanden til modtageren. Den maksimale afstand er ca. 30 meter. Udfør parring igen. Se Parring af Comfort Digisystem-enheder på side 31 Kontroller, at Bluetooth-enheden understøtter alle de nødvendige profiler. Se Technical Specifications. Der er ingen lyd. Mikrofonens lyd er slået fra. Senderens og modtagerens kanal stemmer ikke overens. Slå mikrofonens lyd til. Udfør parring igen. Se Parring af Comfort Digisystem-enheder på side 31 61

62

63 Service og garanti Comfort Audio AB udsteder en begrænset garanti i to år fra leveringsdatoen. Den omfatter alle former for defekter i produktion og materialer. For tilbehør er garantiperioden 90 dage fra leveringsdatoen. Der kan gælde lokale bestemmelser. Defekter, som skyldes skødesløs håndtering eller indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke omfattet af garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er brug for service af produktet. Du er altid velkommen til at kontakte Comfort Audio, hvis du har spørgsmål. 63

64

65 Kontaktoplysninger Hovedkontor SVERIGE Comfort Audio AB Box 154 SE Halmstad Telefon Datterselskaber DANMARK Comfort Audio ApS Benediktevej 5, 1. sal DK-3480 Fredensborg Telefon: NORGE Comfort Audio AS Postboks 304 NO-3201 Sandefjord Telefon:

66 TYSKLAND Comfort Audio GmbH Curiestraβe 2 DE Stuttgart Telefon: BENELUX Comfort Audio BV Nieuwe Steen 20 NL-1625 HV Hoorn Telefon: USA Comfort Audio Inc. 411 E. Business Center Drive Suite 109 Mount Prospect, IL 60056, USA Telefon:

67 Produktsymboler Produktet overholder EU-direktiv 93/42/EØF, inklusive ændringer, vedrørende medicinsk udstyr. Produktet overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 1999/5/EF, inklusive ændringer, vedrørende radio- og teleterminaludstyr. Produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EU, inklusive ændringer, vedrørende affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Produktet og dets tilbehør skal genbruges i henhold til nationale bestemmelser. Jævnstrøm. Der kan gælde begrænsninger vedrørende brug af sendefrekvenser i henhold til national lovgivning. Stik til batterioplader. Kun til indendørs brug. 67

68 Klasse II-udstyr. Ekstra indgang. 68

69 Oplysninger om varemærker og ophavsret Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc. DECT er et varemærke tilhørende The European Telecommunications Standards Institute. Comfort Digisystem er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB. SecureStream Technology er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB. Comfort Audio er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB. 69

70

71

72 MA Comfort Audio AB. All rights reserved. All content is subject to change without notice. Comfort Audio AB Box 154 SE Halmstad, Sweden Phone:

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Betjeningsvejledning Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning...7 1. Introduktion...9 Enheden...9 SST...9 Oversigt...10 Medfølgende tilbehør...13 2. Sådan kommer du i gang...15

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Microphone DM10 4 Sådan kommer du i

Læs mere

Microphone DM80 Dansk

Microphone DM80 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM80 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM80 3 Funktioner Microphone DM80 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Receiver DH10 4 Sådan kommer du i gang

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Conference Microphone DC10

Conference Microphone DC10 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement)

Læs mere

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Conference Microphone

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning

Comfort Digisystem Brugsanvisning Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Comfort Digisystem Programmer DT05 Dansk Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsværktøj

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Microphone DM05 Dansk

Microphone DM05 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM05 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM05 3 Funktioner Microphone DM05 4 Sådan kommer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning Plantronics Explorer 50 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning Plantronics Explorer 10 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Brugervejledning. jabra.com/boost Brugervejledning jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer Comfort Digisystem gør det muligt for elever med nedsat hørelse at høre både lærer og klassekammerater godt og tage del i alle skoleaktiviteterne.

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810

JABRA SPEAK 810. Brugermanual. jabra.com/speak810 Brugermanual jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere. Bluetooth

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Programmer DT20

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Programmer DT20 Brugsanvisninger Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 Enheden...5 SST...5 Oversigt...6 Medfølgende tilbehør...7 2. Sådan kommer du i gang...9 Opladning...9 Opstart...11 Brug

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM30 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM30 3 Funktioner Microphone

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

Comfort contego. Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv

Comfort contego. Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv Comfort contego Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv Det er let at tilpasse min Comfort Contego til den situation jeg befinder mig i. Gertrud og jeg rejser en del, og det er skønt at kunne

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale Tillykke med dit nye Multiuse headset! For at du kan få mest mulig glæde af dit nye Jabra headset, har vi lavet denne guide. Guiden fortæller, hvordan du i dagligdagen foretager og modtager opkald via

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 38659.indd 2 primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 08-04-2016 14:50:11 38659.indd 2 Få en lytteoplevelse der passer til

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire 725-M. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire 725-M USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i pakken 4 Grundlæggende funktioner 5 Når du har dit headset på 6 Tilpas headset

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere