Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag"

Transkript

1 Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

2 Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech Copyright 2015 analyze! og samskabelse Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til analyze! 1. udgave, april 2015 Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med analyser og evalueringer af tendenser, indsatser og reformer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet siden 2012, blandt andet via ansættelse i Cabi. På hjemmesiden publicerer analyze! opdaterede statistikker om og analyser af beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Om samskabelse samskabelse er en privat konsulentvirksomhed ejet af Marianne Saxtoft, som arbejder med samskabelse med særligt fokus på socialøkonomiske virksomheder, frivillige organisationer og beskæftigelse og jobskabelse for unge og andre i udsatte positioner. På hjemmesiden finder du beskrivelse af opgaver og ydelser samt reference til tidligere opgaver og samarbejdspartnere. Om Uffe Bech Har arbejdet i praksis med socialøkonomi i Danmark og internationalt siden 1980 erne, er uddannet jurist og advokat med speciale i social- og beskæftigelsespolitisk lovgivning og tværgående kompetencer inden for dansk og international regulering for erhvervsdrivende socialøkonomiske, kooperative og almennyttige organisationer. Medlem af European Social Enterprise Law Association. Kontakt analyze! samskabelse Uffe Bech Mobil Mobil Telefon

3 Indhold 1 Indledning Typologier Hvordan typologierne er blevet dannet Datakilder KFUM s Sociale Arbejde FUS Ligeværd Databearbejdning Beskrivelse af typologierne KFUM s Sociale Arbejde typologier Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi FUS Ligeværd typologier Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det?

4 1 Indledning Dette separate bilag i rapporteringen af projektet Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? indeholder beskrivelse af, hvad der kendetegner hver af de 14 typologier, der har dannet grundlag for udvælgelse af de 24 eksemplariske cases, som har været undersøgt i projektet. Samt hvordan typologierne er blevet dannet. Typologierne har dannet basis for at foretage en typologisk repræsentativ udvælgelse af case-personer til undersøgelsen. De 24 cases er beskrevet i separat bilag Cases. 1.1 Typologier Der er i forbindelse med projektet dannet en række persontypologier for hver af de to organisationer KFUM s Sociale Arbejde og FUS Ligeværd, hvis helhedsorienterede praksis har været genstand for projektets undersøgelse. Typologierne er dannet således, at de er repræsentative for gruppen af borgere, som hver af de to organisationer arbejder helhedsorienteret med i forhold til at hjælpe dem i uddannelse eller beskæftigelse. På baggrund af typologierne har det været muligt at udvælge konkrete personer, som falder ind under de forskellige typologier og dermed sikre, at bredden i de to organisationers målgruppe bliver dækket af de udvalgte personer, som belyses i projektet. Typologierne er dannet på baggrund af registreringer om, hvilke særlige belastninger der kendetegner borgerne, f.eks. psykiske eller fysiske problemer, misbrug, kriminalitet m.v. De er blevet præsenteret for alle formidlingskonsulenter hos KFUM s Sociale Arbejde og to uddannelsessteder og bestyrelsen hos FUS Ligeværd for at sikre, at de er dækkende og typologisk repræsentative for den målgruppe, de hver især arbejder helhedsorienteret med. Dette er bekræftet. I afsnit 2 beskrives, hvorledes typologierne rent teknisk er blevet dannet. I afsnit 3 gennemgås kendetegn for de enkelte typologier. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 1

5 2 Hvordan typologierne er blevet dannet I dette afsnit beskrives, hvorledes typologierne er blevet dannet. 2.1 Datakilder KFUM s Sociale Arbejde De formidlingskonsulenter, der er tilknyttet arbejdsmarkedsprojektet hos KFUM s Sociale Arbejdes arbejdsmarkedsprojekt Indsats I Udkanten, foretager løbende registreringer omkring deltagerne i projektet. Det er disse registreringer, som har dannet udgangspunkt for dannelse af typologier hos KFUM s Sociale Arbejde. Dannelsen af typologier er baseret på registreringer på 438 personer, der har deltaget i Indsats I Udkanten i FUS Ligeværd I forbindelse med dette projekt har der været iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt kuratorer og vejledere på uddannelsesstederne under FUS Ligeværd. Disse har udfyldt et spørgeskema for hver af de seneste elever, der har deltaget i et helhedsorienteret forløb i minimum et år på uddannelsesstedet. Skemaet er konstrueret efter samme skabelon som de registreringsskemaer, der anvendes af KFUM s Sociale Arbejde med henblik på at kunne profilere de to organisationers målgrupper op imod hinanden. Dannelsen af typologier er baseret på registreringer på 227 nuværende og tidligere elever fra 15 af cirka 50 uddannelsessteder under FUS Ligeværd. 2.2 Databearbejdning Typologierne er dannet ved hjælp af en statistisk teknik, som kaldes klyngeanalyse. Klyngeanalyse benytter data om de enkelte borgere til at placere dem i grupper (kaldet klynger), hvor borgerne i en enkelt gruppe ligner hinanden så meget som muligt og samtidig adskiller sig så meget som muligt fra borgere i de andre grupper. Data til den aktuelle klyngeanalyse består af registreringer vedrørende borgernes særlige belastninger. Disse data danner således grundlaget for dannelsen af grupperne. Hver gruppe repræsenterer en typologi. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 2

6 3 Beskrivelse af typologierne 3.1 KFUM s Sociale Arbejde typologier Typologi 8 Denne typologi er kendetegnet ved, at der er psykiske problemer eller handicaps procent har kun denne ene belastning. 27 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten økonomiske problemer eller/og boligproblemer. 22 procent har to særlige belastninger og 4 procent har tre særlige belastninger % 9% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,3 særlige belastninger. I forhold til de psykologiske problemer eller handicaps er der primært tale om depression (hos 44 procent), angst (hos 38 procent), lavt selvværd (hos 38 procent) og psykiatrisk diagnose (hos 33 procent). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 78 procent er kvinder (mod 46 procent på tværs af typologierne). 49 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. 91 % er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 8 udgør 10 procent af den samlede population. 1 Psykiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over psykiatrisk diagnose, fobi, angst, depression, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, akut krise, personlighedsforstyrrelse og udviklingshæmning. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 3

7 3.1.2 Typologi 7 Denne typologi er kendetegnet ved, at der er sociale problemer. 54 procent har kun denne ene belastning. De resterende 46 procent har én yderligere belastning, som kan være enten psykiske problemer eller handicaps eller andre udfordringer % 4% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. De sociale problemer drejer sig især om svage eller manglende sociale relationer (hos 68 procent), ensomhed (hos 46 procent) og manglende integration (hos 48 procent). 11 procent har en tilknytningsforstyrrelse. Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med depression, angst, lavt selvværd og fobi (hos 75 hhv. 67 hhv. 58 hhv. 21 procent mod 55 hhv. 44 hhv. 42 hhv. 10 procent i gennemsnit). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 61 procent er kvinder mod 46 procent i gennemsnit. 80 procent er under 40 år mod 63 procent i gennemsnit. 50 procent har under 1 års arbejdsmarkedserfaring og 80 procent under 5 års arbejdsmarkedserfaring mod 32 henholdsvis 58 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 7 udgør 13 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 4

8 3.1.3 Typologi 6 Denne typologi er kendetegnet ved at være belastet af kriminalitet. 55 procent har kun denne ene belastning, mens 45 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten misbrug, sociale problemer, fysiske problemer eller handicaps 2 eller/og psykiske problemer eller handicaps. 43 procent har to særlige belastninger, mens to procent har tre særlige belastninger % 5% 1 1 Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. Mænd er overrepræsenteret i denne typologi, idet 87 procent er mænd, mens det er tilfældet for 54 procent i gennemsnit. Personer af anden etniske herkomst end dansk udgør 55 procent af borgere i denne typologi og er dermed overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, som er 25 procent. 73 procent er under 40 år mod 63 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 6 udgør 14 procent af den samlede population. 2 Fysiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over a) fysiske handicaps (herunder dværgvækst, høretab og hørehandicap, læbe-ganespalte, muskelsvind, rygmarvsskade, post-polio syndrom, spastisk lammelse og synshandicap), b) neurologiske handicaps (herunder ADHD, aspergers syndrom, autisme, GUU, GUA, Downs syndrom, kromosomsygdomme, Turner syndrom og Edwards syndrom), c) kroniske sygdomme (herunder gigt, epilepsi og sclerose), d) fysiske problemer (herunder overvægt, kroniske smerter og rygskader). Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 5

9 3.1.4 Typologi 5 Denne typologi er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer. 62 procent har kun denne ene belastning, mens 38 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten psykiske problemer eller handicaps eller/og kriminalitet. 21 procent har to særlige belastninger, mens 17 procent har tre særlige belastninger % 17% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. Misbrugsproblemerne er for 74 procents vedkommende relateret til alkohol. Hos 48 procent er der tale om hashmisbrug. Medicinmisbrug er involveret hos 21 procent og andre narkotiske stoffer end hash hos 19 procent. Mænd er overrepræsenteret i denne typologi, idet 81 procent er mænd, mens det er tilfældet for 54 procent i gennemsnit. 90 procent er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. 50 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. Enlige er let overrepræsenteret, idet 76 procent er enlige mod 59 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 5 udgør 10 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 6

10 3.1.5 Typologi 4 Denne typologi er kendetegnet ved at have fysiske problemer eller handicaps. 47 procent har kun denne ene belastning, mens 53 procent har mindst én yderligere belastning. 33 procent har to særlige belastninger 15 procent har tre særlige belastninger og 5 procent har fire samtidige særlige belastninger % 26% 14% 4% 1% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,8 særlige belastninger. De fysiske problemer eller handicaps, der er tale om, er primært fysiske problemer i form af blandt andet overvægt, kroniske smerter og rygskader (64 procent) efterfulgt af kroniske sygdomme som gigt, epilepsi og sclerose (27 procent). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 73 procent af dem er kvinder, mens det er tilfældet for 46 procent i gennemsnit. 54 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. 45 procent har over 10 års arbejdsmarkedserfaring mod 26 procent i gennemsnit. 22 procent har over 20 års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for ni procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 4 udgør 19 procent af den samlede population og er dermed den største gruppe. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 7

11 3.1.6 Typologi 3 Denne typologi er kendetegnet ved at have økonomiske problemer og en stor andel har også sociale problemer % 33% 3 21% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 2,5 særlige belastninger. Kun syv procent har alene økonomiske problemer, mens 49 procent har én yderligere belastning og 35 procent har to yderligere belastninger. Ni procent har fire særlige belastninger. Blandt de, der også har sociale problemer, er der en overrepræsentation af personer med svage eller manglende sociale relationer og isolation (hos 74 hhv. 33 procent mod 51 hhv. 20 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med angst og depression (hos 71 hhv. 71 procent mod 44 hhv. 55 procent i gennemsnit). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 61 procent af dem er kvinder, mens det er tilfældet for 46 procent i gennemsnit. Personer af anden etnisk herkomst end dansk er let overrepræsenteret i denne typologi, idet 35 procent er af anden etnisk herkomst end dansk mod 25 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 3 udgør 10 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 8

12 3.1.7 Typologi 2 Denne typologi er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer og en stor andel har samtidig sociale og økonomiske problemer, hvorved den adskiller sig fra typologi 5, som også er kendetegnet ved misbrugsproblemer. Der er ingen i typologi 2, som alene har misbrugsproblemer % 62% 33% 22% 4% 2% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,0 særlige belastninger. 27 procent har to særlige belastninger 51 procent har tre særlige belastninger 18 procent har fire særlige belastninger to procent har fem særlige belastninger og andre to procent har seks særlige belastninger. Misbrugsproblemerne er for 67 procents vedkommende relateret til alkohol. Hos 47 procent er der tale om hashmisbrug. Medicinmisbrug er involveret hos 16 procent og andre narkotiske stoffer end hash hos 24 procent. Blandt de, der også har sociale problemer, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med svage eller manglende sociale relationer (hos 86 procent mod 68 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med psykiatriske diagnose og personlighedsforstyrrelse (hos 50 hhv. 28 procent mod 34 hhv. 14 procent i gennemsnit). 84 procent er mænd mod 54 procent i gennemsnit. 96 procent er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. 75 procent har under 5 års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for 58 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 2 udgør 13 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 9

13 3.1.8 Typologi 1 Denne typologi er kendetegnet ved at have boligproblemer og relativt mange har samtidig sociale og økonomiske problemer, ligesom lidt under halvdelen også har misbrugsproblemer % 6 48% 37% 17% 23% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,5 særlige belastninger. Kun fire procent har alene boligproblemer. 17 procent har to særlige belastninger 35 procent har tre særlige belastninger 19 procent har fire særlige belastninger 15 procent har fem særlige belastninger og 10 procent har seks særlige belastninger. Blandt de, der også har sociale problemer, er der i denne typologi en mindre overrepræsentation af personer med social fobi og isolation (hos 31 hhv. 31 procent mod 16 hhv. 20 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har misbrugsproblemer, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med misbrug af andre narkotiske stoffer end hash (hos 40 procent mod 26 procent i gennemsnit). Mænd er let overrepræsenteret i denne typologi, idet 69 procent er mænd mod 54 procent i gennemsnit. 46 procent har under et års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for 32 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 1 udgør 12 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 10

14 3.2 FUS Ligeværd typologier Typologi 1 Denne typologi er kendetegnet ved at have indlæringsproblemer og næsten halvdelen mangler almindelige dagligdags færdigheder % 29% 11% 45% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 5% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,9 særlige belastninger. Ingen i denne typologi har adgangsprøve fra folkeskolen, hvilket er tilfældet for 7 procent af alle. Lidt flere har mindre end ni års skolegang i folkeskolen 34 procent mod 26 procent i gennemsnit. 53 procent er indskrevet alene efter STU-loven mod 34 procent i gennemsnit. 18 procent er indskrevet alene efter LAB-loven mod otte procent i gennemsnit. Der er en let overrepræsentation af kvinder i denne typologi, idet kvinder udgør 45 procent mod 35 procent på tværs af typologierne. Personer tilhørende typologi 1 udgør 18 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 11

15 3.2.2 Typologi 2 Denne typologi er kendetegnet ved, at såvel indlæringsproblemer som mangel på almindelige dagligdags færdigheder er fraværende. Til gengæld har en stor andel fysiske eller psykiske problemer eller handicaps ligesom lidt over halvdelen har sociale problemer % 76% 3% 55% 3% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 6% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 2,1 særlige belastninger. Blandt de, der har fysiske problemer eller handicaps, er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 77 procent). Blandt de, der har psykiske problemer eller handicaps, er der primært tale om lavt selvværd (hos 55 procent) efterfulgt af angst (hos 32 procent), depression (hos 27 procent) og udviklingshæmning (hos 27 procent). Blandt de, der har sociale problemer, er der primært tale om svage eller manglende sociale relationer (hos 55 procent) efterfulgt af ensomhed (hos 30 procent) og isolation (hos 20 procent). Det er kendetegnede for denne typologi, at lidt flere i denne typologi har adgangsprøve fra folkeskolen 15 procent mod syv procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 2 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 12

16 3.2.3 Typologi 3 Denne typologi er kendetegnet ved at have sociale problemer og indlæringsproblemer ligesom næsten alle også har fysiske problemer eller handicaps 3. To-tredjedele har ligeledes psykiske problemer eller handicaps % 91% 3% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 21% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,8 særlige belastninger. De sociale problemer består primært af svage eller manglende relationer og belastende relationer (hos 62 hhv. 32 procent). Blandt de, der også har fysiske problemer eller handicaps, er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 68 procent). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der primært tale om lavt selvværd (hos 70 procent) efterfulgt af angst (hos 44 procent). Et væsentligt forhold, der adskiller denne typologi fra de øvrige (undtaget typologi 2) er, at de er i besiddelse af almindelige daglige færdigheder, hvilket er fraværende hos de øvrige typologier. 15 procent er indskrevet alene efter Serviceloven mod syv procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 3 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. 3 Fysiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over a) fysiske handicaps (herunder dværgvækst, høretab og hørehandicap, læbe-ganespalte, muskelsvind, rygmarvsskade, post-polio syndrom, spastisk lammelse og synshandicap), b) neurologiske handicaps (herunder ADHD, aspergers syndrom, autisme, GUU, GUA, Downs syndrom, kromosomsygdomme, Turner syndrom og Edwards syndrom), c) kroniske sygdomme (herunder gigt, epilepsi og sclerose), d) fysiske problemer (herunder overvægt, kroniske smerter og rygskader). Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 13

17 3.2.4 Typologi 4 Denne typologi er kendetegnet ved at have sociale problemer, indlæringsproblemer og mangel på almindelige dagligdags færdigheder. Derudover er mange også belastet af psykiske problemer eller handicaps samt økonomiske problemer % 16% 97% 95% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 63% 3% 3% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 4,5 særlige belastninger. I forhold til de sociale problemer er der primært tale om svage eller manglende sociale relationer (hos 84 procent) efterfulgt af belastende relationer (hos 37 procent) og anbringelse uden for hjemme (hos 29 procent). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der en overrepræsentation af personer med udviklingshæmning, idet 35 procent har dette problem mod 20 procent i gennemsnit. Til forskel fra typologi 3 er fysiske problemer eller handicaps fraværende. 42 procent er indskrevet alene efter STU- og Serviceloven mod 25 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 4 udgør 18 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 14

18 3.2.5 Typologi 5 Denne typologi er kendetegnet ved at mangle almindelige dagligdags færdigheder og de fleste har også indlæringsproblemer samt psykiske og fysiske problemer eller handicaps. Næsten tre-fjerdedele har samtidig også sociale problemer % 9 6% 71% 97% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 3% 3% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 4,7 særlige belastninger. Til forskel fra typologi 4 er økonomiske problemer fraværende, mens der i stedet for er fysiske problemer eller handicaps. De psykiske problemer eller handicaps vedrører primært lavt selvværd (hos 48 procent) efterfulgt af psykiatrisk diagnose (hos 28 procent), depression (hos 24 procent), spiseforstyrrelse (hos 21 procent) og udviklingshæmning (hos 21 procent). De fysiske problemer eller handicaps vedrører primært neurologiske handicaps og fysiske problemer (hos 46 hhv. 39 procent). De sociale problemer vedrører primært svage eller manglende relationer (hos 74 procent) efterfulgt af ensomhed (hos 44 procent), belastende sociale relationer (hos 39 procent) og anbringelse uden for hjemme (hos 30 procent). Væsentligt færre i denne typologi har mindre end ni års skolegang i folkeskolen 10 procent mod 26 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 5 udgør 15 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 15

19 3.2.6 Typologi 6 Denne typologi er kendetegnet ved at have såvel fysiske problemer eller handicaps samt sociale og økonomiske problemer, mangel på almindelige dagligdags færdigheder og indlæringsproblemer. Desuden har de fleste også psykiske problemer eller handicaps % 26% 94% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 3% 6% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 6,2 særlige belastninger. Personer med tilknytningsforstyrrelse er overrepræsenteret i denne typologi (hos 52 procent af de, der har sociale problemer mod 26 procent i gennemsnit). Ligeledes er personer med belastende sociale relationer overrepræsenteret (forekommende hos 56 procent af de, der har sociale problemer, mod 38 procent i gennemsnit). I forhold til fysiske problemer er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 62 procent). Blandt de, der har psykiske problemer eller handicaps, er der en overrepræsentation af personer med psykiatrisk diagnose (hos 35 procent mod 21 procent i gennemsnit). Ligeledes er personer med angst overrepræsenteret (hos 41 procent mod 27 procent i gennemsnit). Også personer med personlighedsforstyrrelse er overrepræsenteret (hos 28 procent mod 16 procent i gennemsnit). Markant flere i denne typologi har gået på specialefterskole 85 procent mod 58 i gennemsnit. 27 procent er indskrevet efter LAB- og Serviceloven mod 15 procent i gennemsnit. Der er en let overrepræsentation af kvinder i denne typologi, idet kvinder udgør 44 procent mod 35 procent på tværs af typologierne. Personer tilhørende typologi 6 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 16

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Evaluering af Gallo Kriserådgivning

Evaluering af Gallo Kriserådgivning Juni 2006 Evaluering af Gallo Kriserådgivning Det er om aftenen, det er gratis, man får en tid med det samme, personalet er på min egen alder og kan bedre sætte sig ind i mine problemer. (Ung bruger af

Læs mere

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov

Klart ansvar for de svageste. Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde. Målgrupper. Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Målgrupper Borgere med særlige behov Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere