Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag"

Transkript

1 Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

2 Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech Copyright 2015 analyze! og samskabelse Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til analyze! 1. udgave, april 2015 Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med analyser og evalueringer af tendenser, indsatser og reformer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet siden 2012, blandt andet via ansættelse i Cabi. På hjemmesiden publicerer analyze! opdaterede statistikker om og analyser af beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Om samskabelse samskabelse er en privat konsulentvirksomhed ejet af Marianne Saxtoft, som arbejder med samskabelse med særligt fokus på socialøkonomiske virksomheder, frivillige organisationer og beskæftigelse og jobskabelse for unge og andre i udsatte positioner. På hjemmesiden finder du beskrivelse af opgaver og ydelser samt reference til tidligere opgaver og samarbejdspartnere. Om Uffe Bech Har arbejdet i praksis med socialøkonomi i Danmark og internationalt siden 1980 erne, er uddannet jurist og advokat med speciale i social- og beskæftigelsespolitisk lovgivning og tværgående kompetencer inden for dansk og international regulering for erhvervsdrivende socialøkonomiske, kooperative og almennyttige organisationer. Medlem af European Social Enterprise Law Association. Kontakt analyze! samskabelse Uffe Bech Mobil Mobil Telefon

3 Indhold 1 Indledning Typologier Hvordan typologierne er blevet dannet Datakilder KFUM s Sociale Arbejde FUS Ligeværd Databearbejdning Beskrivelse af typologierne KFUM s Sociale Arbejde typologier Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi FUS Ligeværd typologier Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det?

4 1 Indledning Dette separate bilag i rapporteringen af projektet Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? indeholder beskrivelse af, hvad der kendetegner hver af de 14 typologier, der har dannet grundlag for udvælgelse af de 24 eksemplariske cases, som har været undersøgt i projektet. Samt hvordan typologierne er blevet dannet. Typologierne har dannet basis for at foretage en typologisk repræsentativ udvælgelse af case-personer til undersøgelsen. De 24 cases er beskrevet i separat bilag Cases. 1.1 Typologier Der er i forbindelse med projektet dannet en række persontypologier for hver af de to organisationer KFUM s Sociale Arbejde og FUS Ligeværd, hvis helhedsorienterede praksis har været genstand for projektets undersøgelse. Typologierne er dannet således, at de er repræsentative for gruppen af borgere, som hver af de to organisationer arbejder helhedsorienteret med i forhold til at hjælpe dem i uddannelse eller beskæftigelse. På baggrund af typologierne har det været muligt at udvælge konkrete personer, som falder ind under de forskellige typologier og dermed sikre, at bredden i de to organisationers målgruppe bliver dækket af de udvalgte personer, som belyses i projektet. Typologierne er dannet på baggrund af registreringer om, hvilke særlige belastninger der kendetegner borgerne, f.eks. psykiske eller fysiske problemer, misbrug, kriminalitet m.v. De er blevet præsenteret for alle formidlingskonsulenter hos KFUM s Sociale Arbejde og to uddannelsessteder og bestyrelsen hos FUS Ligeværd for at sikre, at de er dækkende og typologisk repræsentative for den målgruppe, de hver især arbejder helhedsorienteret med. Dette er bekræftet. I afsnit 2 beskrives, hvorledes typologierne rent teknisk er blevet dannet. I afsnit 3 gennemgås kendetegn for de enkelte typologier. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 1

5 2 Hvordan typologierne er blevet dannet I dette afsnit beskrives, hvorledes typologierne er blevet dannet. 2.1 Datakilder KFUM s Sociale Arbejde De formidlingskonsulenter, der er tilknyttet arbejdsmarkedsprojektet hos KFUM s Sociale Arbejdes arbejdsmarkedsprojekt Indsats I Udkanten, foretager løbende registreringer omkring deltagerne i projektet. Det er disse registreringer, som har dannet udgangspunkt for dannelse af typologier hos KFUM s Sociale Arbejde. Dannelsen af typologier er baseret på registreringer på 438 personer, der har deltaget i Indsats I Udkanten i FUS Ligeværd I forbindelse med dette projekt har der været iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt kuratorer og vejledere på uddannelsesstederne under FUS Ligeværd. Disse har udfyldt et spørgeskema for hver af de seneste elever, der har deltaget i et helhedsorienteret forløb i minimum et år på uddannelsesstedet. Skemaet er konstrueret efter samme skabelon som de registreringsskemaer, der anvendes af KFUM s Sociale Arbejde med henblik på at kunne profilere de to organisationers målgrupper op imod hinanden. Dannelsen af typologier er baseret på registreringer på 227 nuværende og tidligere elever fra 15 af cirka 50 uddannelsessteder under FUS Ligeværd. 2.2 Databearbejdning Typologierne er dannet ved hjælp af en statistisk teknik, som kaldes klyngeanalyse. Klyngeanalyse benytter data om de enkelte borgere til at placere dem i grupper (kaldet klynger), hvor borgerne i en enkelt gruppe ligner hinanden så meget som muligt og samtidig adskiller sig så meget som muligt fra borgere i de andre grupper. Data til den aktuelle klyngeanalyse består af registreringer vedrørende borgernes særlige belastninger. Disse data danner således grundlaget for dannelsen af grupperne. Hver gruppe repræsenterer en typologi. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 2

6 3 Beskrivelse af typologierne 3.1 KFUM s Sociale Arbejde typologier Typologi 8 Denne typologi er kendetegnet ved, at der er psykiske problemer eller handicaps procent har kun denne ene belastning. 27 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten økonomiske problemer eller/og boligproblemer. 22 procent har to særlige belastninger og 4 procent har tre særlige belastninger % 9% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,3 særlige belastninger. I forhold til de psykologiske problemer eller handicaps er der primært tale om depression (hos 44 procent), angst (hos 38 procent), lavt selvværd (hos 38 procent) og psykiatrisk diagnose (hos 33 procent). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 78 procent er kvinder (mod 46 procent på tværs af typologierne). 49 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. 91 % er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 8 udgør 10 procent af den samlede population. 1 Psykiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over psykiatrisk diagnose, fobi, angst, depression, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, akut krise, personlighedsforstyrrelse og udviklingshæmning. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 3

7 3.1.2 Typologi 7 Denne typologi er kendetegnet ved, at der er sociale problemer. 54 procent har kun denne ene belastning. De resterende 46 procent har én yderligere belastning, som kan være enten psykiske problemer eller handicaps eller andre udfordringer % 4% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. De sociale problemer drejer sig især om svage eller manglende sociale relationer (hos 68 procent), ensomhed (hos 46 procent) og manglende integration (hos 48 procent). 11 procent har en tilknytningsforstyrrelse. Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med depression, angst, lavt selvværd og fobi (hos 75 hhv. 67 hhv. 58 hhv. 21 procent mod 55 hhv. 44 hhv. 42 hhv. 10 procent i gennemsnit). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 61 procent er kvinder mod 46 procent i gennemsnit. 80 procent er under 40 år mod 63 procent i gennemsnit. 50 procent har under 1 års arbejdsmarkedserfaring og 80 procent under 5 års arbejdsmarkedserfaring mod 32 henholdsvis 58 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 7 udgør 13 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 4

8 3.1.3 Typologi 6 Denne typologi er kendetegnet ved at være belastet af kriminalitet. 55 procent har kun denne ene belastning, mens 45 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten misbrug, sociale problemer, fysiske problemer eller handicaps 2 eller/og psykiske problemer eller handicaps. 43 procent har to særlige belastninger, mens to procent har tre særlige belastninger % 5% 1 1 Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. Mænd er overrepræsenteret i denne typologi, idet 87 procent er mænd, mens det er tilfældet for 54 procent i gennemsnit. Personer af anden etniske herkomst end dansk udgør 55 procent af borgere i denne typologi og er dermed overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, som er 25 procent. 73 procent er under 40 år mod 63 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 6 udgør 14 procent af den samlede population. 2 Fysiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over a) fysiske handicaps (herunder dværgvækst, høretab og hørehandicap, læbe-ganespalte, muskelsvind, rygmarvsskade, post-polio syndrom, spastisk lammelse og synshandicap), b) neurologiske handicaps (herunder ADHD, aspergers syndrom, autisme, GUU, GUA, Downs syndrom, kromosomsygdomme, Turner syndrom og Edwards syndrom), c) kroniske sygdomme (herunder gigt, epilepsi og sclerose), d) fysiske problemer (herunder overvægt, kroniske smerter og rygskader). Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 5

9 3.1.4 Typologi 5 Denne typologi er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer. 62 procent har kun denne ene belastning, mens 38 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten psykiske problemer eller handicaps eller/og kriminalitet. 21 procent har to særlige belastninger, mens 17 procent har tre særlige belastninger % 17% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. Misbrugsproblemerne er for 74 procents vedkommende relateret til alkohol. Hos 48 procent er der tale om hashmisbrug. Medicinmisbrug er involveret hos 21 procent og andre narkotiske stoffer end hash hos 19 procent. Mænd er overrepræsenteret i denne typologi, idet 81 procent er mænd, mens det er tilfældet for 54 procent i gennemsnit. 90 procent er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. 50 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. Enlige er let overrepræsenteret, idet 76 procent er enlige mod 59 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 5 udgør 10 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 6

10 3.1.5 Typologi 4 Denne typologi er kendetegnet ved at have fysiske problemer eller handicaps. 47 procent har kun denne ene belastning, mens 53 procent har mindst én yderligere belastning. 33 procent har to særlige belastninger 15 procent har tre særlige belastninger og 5 procent har fire samtidige særlige belastninger % 26% 14% 4% 1% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,8 særlige belastninger. De fysiske problemer eller handicaps, der er tale om, er primært fysiske problemer i form af blandt andet overvægt, kroniske smerter og rygskader (64 procent) efterfulgt af kroniske sygdomme som gigt, epilepsi og sclerose (27 procent). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 73 procent af dem er kvinder, mens det er tilfældet for 46 procent i gennemsnit. 54 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. 45 procent har over 10 års arbejdsmarkedserfaring mod 26 procent i gennemsnit. 22 procent har over 20 års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for ni procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 4 udgør 19 procent af den samlede population og er dermed den største gruppe. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 7

11 3.1.6 Typologi 3 Denne typologi er kendetegnet ved at have økonomiske problemer og en stor andel har også sociale problemer % 33% 3 21% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 2,5 særlige belastninger. Kun syv procent har alene økonomiske problemer, mens 49 procent har én yderligere belastning og 35 procent har to yderligere belastninger. Ni procent har fire særlige belastninger. Blandt de, der også har sociale problemer, er der en overrepræsentation af personer med svage eller manglende sociale relationer og isolation (hos 74 hhv. 33 procent mod 51 hhv. 20 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med angst og depression (hos 71 hhv. 71 procent mod 44 hhv. 55 procent i gennemsnit). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 61 procent af dem er kvinder, mens det er tilfældet for 46 procent i gennemsnit. Personer af anden etnisk herkomst end dansk er let overrepræsenteret i denne typologi, idet 35 procent er af anden etnisk herkomst end dansk mod 25 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 3 udgør 10 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 8

12 3.1.7 Typologi 2 Denne typologi er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer og en stor andel har samtidig sociale og økonomiske problemer, hvorved den adskiller sig fra typologi 5, som også er kendetegnet ved misbrugsproblemer. Der er ingen i typologi 2, som alene har misbrugsproblemer % 62% 33% 22% 4% 2% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,0 særlige belastninger. 27 procent har to særlige belastninger 51 procent har tre særlige belastninger 18 procent har fire særlige belastninger to procent har fem særlige belastninger og andre to procent har seks særlige belastninger. Misbrugsproblemerne er for 67 procents vedkommende relateret til alkohol. Hos 47 procent er der tale om hashmisbrug. Medicinmisbrug er involveret hos 16 procent og andre narkotiske stoffer end hash hos 24 procent. Blandt de, der også har sociale problemer, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med svage eller manglende sociale relationer (hos 86 procent mod 68 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med psykiatriske diagnose og personlighedsforstyrrelse (hos 50 hhv. 28 procent mod 34 hhv. 14 procent i gennemsnit). 84 procent er mænd mod 54 procent i gennemsnit. 96 procent er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. 75 procent har under 5 års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for 58 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 2 udgør 13 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 9

13 3.1.8 Typologi 1 Denne typologi er kendetegnet ved at have boligproblemer og relativt mange har samtidig sociale og økonomiske problemer, ligesom lidt under halvdelen også har misbrugsproblemer % 6 48% 37% 17% 23% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,5 særlige belastninger. Kun fire procent har alene boligproblemer. 17 procent har to særlige belastninger 35 procent har tre særlige belastninger 19 procent har fire særlige belastninger 15 procent har fem særlige belastninger og 10 procent har seks særlige belastninger. Blandt de, der også har sociale problemer, er der i denne typologi en mindre overrepræsentation af personer med social fobi og isolation (hos 31 hhv. 31 procent mod 16 hhv. 20 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har misbrugsproblemer, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med misbrug af andre narkotiske stoffer end hash (hos 40 procent mod 26 procent i gennemsnit). Mænd er let overrepræsenteret i denne typologi, idet 69 procent er mænd mod 54 procent i gennemsnit. 46 procent har under et års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for 32 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 1 udgør 12 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 10

14 3.2 FUS Ligeværd typologier Typologi 1 Denne typologi er kendetegnet ved at have indlæringsproblemer og næsten halvdelen mangler almindelige dagligdags færdigheder % 29% 11% 45% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 5% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,9 særlige belastninger. Ingen i denne typologi har adgangsprøve fra folkeskolen, hvilket er tilfældet for 7 procent af alle. Lidt flere har mindre end ni års skolegang i folkeskolen 34 procent mod 26 procent i gennemsnit. 53 procent er indskrevet alene efter STU-loven mod 34 procent i gennemsnit. 18 procent er indskrevet alene efter LAB-loven mod otte procent i gennemsnit. Der er en let overrepræsentation af kvinder i denne typologi, idet kvinder udgør 45 procent mod 35 procent på tværs af typologierne. Personer tilhørende typologi 1 udgør 18 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 11

15 3.2.2 Typologi 2 Denne typologi er kendetegnet ved, at såvel indlæringsproblemer som mangel på almindelige dagligdags færdigheder er fraværende. Til gengæld har en stor andel fysiske eller psykiske problemer eller handicaps ligesom lidt over halvdelen har sociale problemer % 76% 3% 55% 3% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 6% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 2,1 særlige belastninger. Blandt de, der har fysiske problemer eller handicaps, er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 77 procent). Blandt de, der har psykiske problemer eller handicaps, er der primært tale om lavt selvværd (hos 55 procent) efterfulgt af angst (hos 32 procent), depression (hos 27 procent) og udviklingshæmning (hos 27 procent). Blandt de, der har sociale problemer, er der primært tale om svage eller manglende sociale relationer (hos 55 procent) efterfulgt af ensomhed (hos 30 procent) og isolation (hos 20 procent). Det er kendetegnede for denne typologi, at lidt flere i denne typologi har adgangsprøve fra folkeskolen 15 procent mod syv procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 2 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 12

16 3.2.3 Typologi 3 Denne typologi er kendetegnet ved at have sociale problemer og indlæringsproblemer ligesom næsten alle også har fysiske problemer eller handicaps 3. To-tredjedele har ligeledes psykiske problemer eller handicaps % 91% 3% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 21% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,8 særlige belastninger. De sociale problemer består primært af svage eller manglende relationer og belastende relationer (hos 62 hhv. 32 procent). Blandt de, der også har fysiske problemer eller handicaps, er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 68 procent). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der primært tale om lavt selvværd (hos 70 procent) efterfulgt af angst (hos 44 procent). Et væsentligt forhold, der adskiller denne typologi fra de øvrige (undtaget typologi 2) er, at de er i besiddelse af almindelige daglige færdigheder, hvilket er fraværende hos de øvrige typologier. 15 procent er indskrevet alene efter Serviceloven mod syv procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 3 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. 3 Fysiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over a) fysiske handicaps (herunder dværgvækst, høretab og hørehandicap, læbe-ganespalte, muskelsvind, rygmarvsskade, post-polio syndrom, spastisk lammelse og synshandicap), b) neurologiske handicaps (herunder ADHD, aspergers syndrom, autisme, GUU, GUA, Downs syndrom, kromosomsygdomme, Turner syndrom og Edwards syndrom), c) kroniske sygdomme (herunder gigt, epilepsi og sclerose), d) fysiske problemer (herunder overvægt, kroniske smerter og rygskader). Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 13

17 3.2.4 Typologi 4 Denne typologi er kendetegnet ved at have sociale problemer, indlæringsproblemer og mangel på almindelige dagligdags færdigheder. Derudover er mange også belastet af psykiske problemer eller handicaps samt økonomiske problemer % 16% 97% 95% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 63% 3% 3% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 4,5 særlige belastninger. I forhold til de sociale problemer er der primært tale om svage eller manglende sociale relationer (hos 84 procent) efterfulgt af belastende relationer (hos 37 procent) og anbringelse uden for hjemme (hos 29 procent). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der en overrepræsentation af personer med udviklingshæmning, idet 35 procent har dette problem mod 20 procent i gennemsnit. Til forskel fra typologi 3 er fysiske problemer eller handicaps fraværende. 42 procent er indskrevet alene efter STU- og Serviceloven mod 25 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 4 udgør 18 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 14

18 3.2.5 Typologi 5 Denne typologi er kendetegnet ved at mangle almindelige dagligdags færdigheder og de fleste har også indlæringsproblemer samt psykiske og fysiske problemer eller handicaps. Næsten tre-fjerdedele har samtidig også sociale problemer % 9 6% 71% 97% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 3% 3% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 4,7 særlige belastninger. Til forskel fra typologi 4 er økonomiske problemer fraværende, mens der i stedet for er fysiske problemer eller handicaps. De psykiske problemer eller handicaps vedrører primært lavt selvværd (hos 48 procent) efterfulgt af psykiatrisk diagnose (hos 28 procent), depression (hos 24 procent), spiseforstyrrelse (hos 21 procent) og udviklingshæmning (hos 21 procent). De fysiske problemer eller handicaps vedrører primært neurologiske handicaps og fysiske problemer (hos 46 hhv. 39 procent). De sociale problemer vedrører primært svage eller manglende relationer (hos 74 procent) efterfulgt af ensomhed (hos 44 procent), belastende sociale relationer (hos 39 procent) og anbringelse uden for hjemme (hos 30 procent). Væsentligt færre i denne typologi har mindre end ni års skolegang i folkeskolen 10 procent mod 26 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 5 udgør 15 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 15

19 3.2.6 Typologi 6 Denne typologi er kendetegnet ved at have såvel fysiske problemer eller handicaps samt sociale og økonomiske problemer, mangel på almindelige dagligdags færdigheder og indlæringsproblemer. Desuden har de fleste også psykiske problemer eller handicaps % 26% 94% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 3% 6% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 6,2 særlige belastninger. Personer med tilknytningsforstyrrelse er overrepræsenteret i denne typologi (hos 52 procent af de, der har sociale problemer mod 26 procent i gennemsnit). Ligeledes er personer med belastende sociale relationer overrepræsenteret (forekommende hos 56 procent af de, der har sociale problemer, mod 38 procent i gennemsnit). I forhold til fysiske problemer er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 62 procent). Blandt de, der har psykiske problemer eller handicaps, er der en overrepræsentation af personer med psykiatrisk diagnose (hos 35 procent mod 21 procent i gennemsnit). Ligeledes er personer med angst overrepræsenteret (hos 41 procent mod 27 procent i gennemsnit). Også personer med personlighedsforstyrrelse er overrepræsenteret (hos 28 procent mod 16 procent i gennemsnit). Markant flere i denne typologi har gået på specialefterskole 85 procent mod 58 i gennemsnit. 27 procent er indskrevet efter LAB- og Serviceloven mod 15 procent i gennemsnit. Der er en let overrepræsentation af kvinder i denne typologi, idet kvinder udgør 44 procent mod 35 procent på tværs af typologierne. Personer tilhørende typologi 6 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 16

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed?

Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Rådet for Socialt Udsattes småskriftserie nr.6/2007 Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? www.udsatte.dk Hvad ved vi om socialt udsattes sundhed? Gennemgang af litteratur samt analyse af eksisterende

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UNGES SOCIALE PROBLEMER

UNGES SOCIALE PROBLEMER 05:21 Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT 05:21 UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen KØBENHAVN

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar

Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg. Privatskolerne og det sociale ansvar Vibeke Tornhøj Christensen & Jacob Ladenburg Privatskolerne og det sociale ansvar Publikationen Privatskolerne og det sociale ansvar kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Konsulenttjenester\Afrapportering & Formidling\Slutevalueringen\Netværksgrupper\Revideret

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil Sundhedsprofil 3 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Titel: Sundhedsprofil

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen

Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Dorte Caswell, Henrik Lindegaard Andersen, Matilde Høybye-Mortensen, Anna May Markussen & Sille Lundfos Thuesen Når kassen smækkes i Analyser af økonomiske sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere Publikationen

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

Skaber rehabilitering forandring og hvordan?

Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Skaber rehabilitering forandring og hvordan? Evaluering af LivaRehabs metodeudviklingsprojekt: Selvforsørgelse og sundhed for kvinder. Af: Pernille Johansen, Cand.soc. Forside og layout: Mads Ohrt Redigering:

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere