Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag"

Transkript

1 Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

2 Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech Copyright 2015 analyze! og samskabelse Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til analyze! 1. udgave, april 2015 Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med analyser og evalueringer af tendenser, indsatser og reformer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet siden 2012, blandt andet via ansættelse i Cabi. På hjemmesiden publicerer analyze! opdaterede statistikker om og analyser af beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Om samskabelse samskabelse er en privat konsulentvirksomhed ejet af Marianne Saxtoft, som arbejder med samskabelse med særligt fokus på socialøkonomiske virksomheder, frivillige organisationer og beskæftigelse og jobskabelse for unge og andre i udsatte positioner. På hjemmesiden finder du beskrivelse af opgaver og ydelser samt reference til tidligere opgaver og samarbejdspartnere. Om Uffe Bech Har arbejdet i praksis med socialøkonomi i Danmark og internationalt siden 1980 erne, er uddannet jurist og advokat med speciale i social- og beskæftigelsespolitisk lovgivning og tværgående kompetencer inden for dansk og international regulering for erhvervsdrivende socialøkonomiske, kooperative og almennyttige organisationer. Medlem af European Social Enterprise Law Association. Kontakt analyze! samskabelse Uffe Bech Mobil Mobil Telefon

3 Indhold 1 Indledning Typologier Hvordan typologierne er blevet dannet Datakilder KFUM s Sociale Arbejde FUS Ligeværd Databearbejdning Beskrivelse af typologierne KFUM s Sociale Arbejde typologier Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi FUS Ligeværd typologier Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Typologi Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det?

4 1 Indledning Dette separate bilag i rapporteringen af projektet Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? indeholder beskrivelse af, hvad der kendetegner hver af de 14 typologier, der har dannet grundlag for udvælgelse af de 24 eksemplariske cases, som har været undersøgt i projektet. Samt hvordan typologierne er blevet dannet. Typologierne har dannet basis for at foretage en typologisk repræsentativ udvælgelse af case-personer til undersøgelsen. De 24 cases er beskrevet i separat bilag Cases. 1.1 Typologier Der er i forbindelse med projektet dannet en række persontypologier for hver af de to organisationer KFUM s Sociale Arbejde og FUS Ligeværd, hvis helhedsorienterede praksis har været genstand for projektets undersøgelse. Typologierne er dannet således, at de er repræsentative for gruppen af borgere, som hver af de to organisationer arbejder helhedsorienteret med i forhold til at hjælpe dem i uddannelse eller beskæftigelse. På baggrund af typologierne har det været muligt at udvælge konkrete personer, som falder ind under de forskellige typologier og dermed sikre, at bredden i de to organisationers målgruppe bliver dækket af de udvalgte personer, som belyses i projektet. Typologierne er dannet på baggrund af registreringer om, hvilke særlige belastninger der kendetegner borgerne, f.eks. psykiske eller fysiske problemer, misbrug, kriminalitet m.v. De er blevet præsenteret for alle formidlingskonsulenter hos KFUM s Sociale Arbejde og to uddannelsessteder og bestyrelsen hos FUS Ligeværd for at sikre, at de er dækkende og typologisk repræsentative for den målgruppe, de hver især arbejder helhedsorienteret med. Dette er bekræftet. I afsnit 2 beskrives, hvorledes typologierne rent teknisk er blevet dannet. I afsnit 3 gennemgås kendetegn for de enkelte typologier. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 1

5 2 Hvordan typologierne er blevet dannet I dette afsnit beskrives, hvorledes typologierne er blevet dannet. 2.1 Datakilder KFUM s Sociale Arbejde De formidlingskonsulenter, der er tilknyttet arbejdsmarkedsprojektet hos KFUM s Sociale Arbejdes arbejdsmarkedsprojekt Indsats I Udkanten, foretager løbende registreringer omkring deltagerne i projektet. Det er disse registreringer, som har dannet udgangspunkt for dannelse af typologier hos KFUM s Sociale Arbejde. Dannelsen af typologier er baseret på registreringer på 438 personer, der har deltaget i Indsats I Udkanten i FUS Ligeværd I forbindelse med dette projekt har der været iværksat en spørgeskemaundersøgelse blandt kuratorer og vejledere på uddannelsesstederne under FUS Ligeværd. Disse har udfyldt et spørgeskema for hver af de seneste elever, der har deltaget i et helhedsorienteret forløb i minimum et år på uddannelsesstedet. Skemaet er konstrueret efter samme skabelon som de registreringsskemaer, der anvendes af KFUM s Sociale Arbejde med henblik på at kunne profilere de to organisationers målgrupper op imod hinanden. Dannelsen af typologier er baseret på registreringer på 227 nuværende og tidligere elever fra 15 af cirka 50 uddannelsessteder under FUS Ligeværd. 2.2 Databearbejdning Typologierne er dannet ved hjælp af en statistisk teknik, som kaldes klyngeanalyse. Klyngeanalyse benytter data om de enkelte borgere til at placere dem i grupper (kaldet klynger), hvor borgerne i en enkelt gruppe ligner hinanden så meget som muligt og samtidig adskiller sig så meget som muligt fra borgere i de andre grupper. Data til den aktuelle klyngeanalyse består af registreringer vedrørende borgernes særlige belastninger. Disse data danner således grundlaget for dannelsen af grupperne. Hver gruppe repræsenterer en typologi. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 2

6 3 Beskrivelse af typologierne 3.1 KFUM s Sociale Arbejde typologier Typologi 8 Denne typologi er kendetegnet ved, at der er psykiske problemer eller handicaps procent har kun denne ene belastning. 27 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten økonomiske problemer eller/og boligproblemer. 22 procent har to særlige belastninger og 4 procent har tre særlige belastninger % 9% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,3 særlige belastninger. I forhold til de psykologiske problemer eller handicaps er der primært tale om depression (hos 44 procent), angst (hos 38 procent), lavt selvværd (hos 38 procent) og psykiatrisk diagnose (hos 33 procent). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 78 procent er kvinder (mod 46 procent på tværs af typologierne). 49 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. 91 % er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 8 udgør 10 procent af den samlede population. 1 Psykiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over psykiatrisk diagnose, fobi, angst, depression, lavt selvværd, spiseforstyrrelse, akut krise, personlighedsforstyrrelse og udviklingshæmning. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 3

7 3.1.2 Typologi 7 Denne typologi er kendetegnet ved, at der er sociale problemer. 54 procent har kun denne ene belastning. De resterende 46 procent har én yderligere belastning, som kan være enten psykiske problemer eller handicaps eller andre udfordringer % 4% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. De sociale problemer drejer sig især om svage eller manglende sociale relationer (hos 68 procent), ensomhed (hos 46 procent) og manglende integration (hos 48 procent). 11 procent har en tilknytningsforstyrrelse. Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med depression, angst, lavt selvværd og fobi (hos 75 hhv. 67 hhv. 58 hhv. 21 procent mod 55 hhv. 44 hhv. 42 hhv. 10 procent i gennemsnit). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 61 procent er kvinder mod 46 procent i gennemsnit. 80 procent er under 40 år mod 63 procent i gennemsnit. 50 procent har under 1 års arbejdsmarkedserfaring og 80 procent under 5 års arbejdsmarkedserfaring mod 32 henholdsvis 58 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 7 udgør 13 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 4

8 3.1.3 Typologi 6 Denne typologi er kendetegnet ved at være belastet af kriminalitet. 55 procent har kun denne ene belastning, mens 45 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten misbrug, sociale problemer, fysiske problemer eller handicaps 2 eller/og psykiske problemer eller handicaps. 43 procent har to særlige belastninger, mens to procent har tre særlige belastninger % 5% 1 1 Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. Mænd er overrepræsenteret i denne typologi, idet 87 procent er mænd, mens det er tilfældet for 54 procent i gennemsnit. Personer af anden etniske herkomst end dansk udgør 55 procent af borgere i denne typologi og er dermed overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet, som er 25 procent. 73 procent er under 40 år mod 63 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 6 udgør 14 procent af den samlede population. 2 Fysiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over a) fysiske handicaps (herunder dværgvækst, høretab og hørehandicap, læbe-ganespalte, muskelsvind, rygmarvsskade, post-polio syndrom, spastisk lammelse og synshandicap), b) neurologiske handicaps (herunder ADHD, aspergers syndrom, autisme, GUU, GUA, Downs syndrom, kromosomsygdomme, Turner syndrom og Edwards syndrom), c) kroniske sygdomme (herunder gigt, epilepsi og sclerose), d) fysiske problemer (herunder overvægt, kroniske smerter og rygskader). Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 5

9 3.1.4 Typologi 5 Denne typologi er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer. 62 procent har kun denne ene belastning, mens 38 procent har mindst én yderligere belastning, som kan være enten psykiske problemer eller handicaps eller/og kriminalitet. 21 procent har to særlige belastninger, mens 17 procent har tre særlige belastninger % 17% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,5 særlige belastninger. Misbrugsproblemerne er for 74 procents vedkommende relateret til alkohol. Hos 48 procent er der tale om hashmisbrug. Medicinmisbrug er involveret hos 21 procent og andre narkotiske stoffer end hash hos 19 procent. Mænd er overrepræsenteret i denne typologi, idet 81 procent er mænd, mens det er tilfældet for 54 procent i gennemsnit. 90 procent er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. 50 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. Enlige er let overrepræsenteret, idet 76 procent er enlige mod 59 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 5 udgør 10 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 6

10 3.1.5 Typologi 4 Denne typologi er kendetegnet ved at have fysiske problemer eller handicaps. 47 procent har kun denne ene belastning, mens 53 procent har mindst én yderligere belastning. 33 procent har to særlige belastninger 15 procent har tre særlige belastninger og 5 procent har fire samtidige særlige belastninger % 26% 14% 4% 1% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,8 særlige belastninger. De fysiske problemer eller handicaps, der er tale om, er primært fysiske problemer i form af blandt andet overvægt, kroniske smerter og rygskader (64 procent) efterfulgt af kroniske sygdomme som gigt, epilepsi og sclerose (27 procent). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 73 procent af dem er kvinder, mens det er tilfældet for 46 procent i gennemsnit. 54 procent er over 40 år mod 37 procent i gennemsnit. 45 procent har over 10 års arbejdsmarkedserfaring mod 26 procent i gennemsnit. 22 procent har over 20 års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for ni procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 4 udgør 19 procent af den samlede population og er dermed den største gruppe. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 7

11 3.1.6 Typologi 3 Denne typologi er kendetegnet ved at have økonomiske problemer og en stor andel har også sociale problemer % 33% 3 21% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 2,5 særlige belastninger. Kun syv procent har alene økonomiske problemer, mens 49 procent har én yderligere belastning og 35 procent har to yderligere belastninger. Ni procent har fire særlige belastninger. Blandt de, der også har sociale problemer, er der en overrepræsentation af personer med svage eller manglende sociale relationer og isolation (hos 74 hhv. 33 procent mod 51 hhv. 20 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med angst og depression (hos 71 hhv. 71 procent mod 44 hhv. 55 procent i gennemsnit). Kvinder er overrepræsenteret i denne typologi, idet 61 procent af dem er kvinder, mens det er tilfældet for 46 procent i gennemsnit. Personer af anden etnisk herkomst end dansk er let overrepræsenteret i denne typologi, idet 35 procent er af anden etnisk herkomst end dansk mod 25 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 3 udgør 10 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 8

12 3.1.7 Typologi 2 Denne typologi er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer og en stor andel har samtidig sociale og økonomiske problemer, hvorved den adskiller sig fra typologi 5, som også er kendetegnet ved misbrugsproblemer. Der er ingen i typologi 2, som alene har misbrugsproblemer % 62% 33% 22% 4% 2% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,0 særlige belastninger. 27 procent har to særlige belastninger 51 procent har tre særlige belastninger 18 procent har fire særlige belastninger to procent har fem særlige belastninger og andre to procent har seks særlige belastninger. Misbrugsproblemerne er for 67 procents vedkommende relateret til alkohol. Hos 47 procent er der tale om hashmisbrug. Medicinmisbrug er involveret hos 16 procent og andre narkotiske stoffer end hash hos 24 procent. Blandt de, der også har sociale problemer, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med svage eller manglende sociale relationer (hos 86 procent mod 68 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med psykiatriske diagnose og personlighedsforstyrrelse (hos 50 hhv. 28 procent mod 34 hhv. 14 procent i gennemsnit). 84 procent er mænd mod 54 procent i gennemsnit. 96 procent er etniske danskere mod 75 procent i gennemsnit. 75 procent har under 5 års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for 58 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 2 udgør 13 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 9

13 3.1.8 Typologi 1 Denne typologi er kendetegnet ved at have boligproblemer og relativt mange har samtidig sociale og økonomiske problemer, ligesom lidt under halvdelen også har misbrugsproblemer % 6 48% 37% 17% 23% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,5 særlige belastninger. Kun fire procent har alene boligproblemer. 17 procent har to særlige belastninger 35 procent har tre særlige belastninger 19 procent har fire særlige belastninger 15 procent har fem særlige belastninger og 10 procent har seks særlige belastninger. Blandt de, der også har sociale problemer, er der i denne typologi en mindre overrepræsentation af personer med social fobi og isolation (hos 31 hhv. 31 procent mod 16 hhv. 20 procent i gennemsnit). Blandt de, der også har misbrugsproblemer, er der i denne typologi en overrepræsentation af personer med misbrug af andre narkotiske stoffer end hash (hos 40 procent mod 26 procent i gennemsnit). Mænd er let overrepræsenteret i denne typologi, idet 69 procent er mænd mod 54 procent i gennemsnit. 46 procent har under et års arbejdsmarkedserfaring, mens det er tilfældet for 32 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 1 udgør 12 procent af den samlede population. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 10

14 3.2 FUS Ligeværd typologier Typologi 1 Denne typologi er kendetegnet ved at have indlæringsproblemer og næsten halvdelen mangler almindelige dagligdags færdigheder % 29% 11% 45% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 5% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 1,9 særlige belastninger. Ingen i denne typologi har adgangsprøve fra folkeskolen, hvilket er tilfældet for 7 procent af alle. Lidt flere har mindre end ni års skolegang i folkeskolen 34 procent mod 26 procent i gennemsnit. 53 procent er indskrevet alene efter STU-loven mod 34 procent i gennemsnit. 18 procent er indskrevet alene efter LAB-loven mod otte procent i gennemsnit. Der er en let overrepræsentation af kvinder i denne typologi, idet kvinder udgør 45 procent mod 35 procent på tværs af typologierne. Personer tilhørende typologi 1 udgør 18 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 11

15 3.2.2 Typologi 2 Denne typologi er kendetegnet ved, at såvel indlæringsproblemer som mangel på almindelige dagligdags færdigheder er fraværende. Til gengæld har en stor andel fysiske eller psykiske problemer eller handicaps ligesom lidt over halvdelen har sociale problemer % 76% 3% 55% 3% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 6% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 2,1 særlige belastninger. Blandt de, der har fysiske problemer eller handicaps, er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 77 procent). Blandt de, der har psykiske problemer eller handicaps, er der primært tale om lavt selvværd (hos 55 procent) efterfulgt af angst (hos 32 procent), depression (hos 27 procent) og udviklingshæmning (hos 27 procent). Blandt de, der har sociale problemer, er der primært tale om svage eller manglende sociale relationer (hos 55 procent) efterfulgt af ensomhed (hos 30 procent) og isolation (hos 20 procent). Det er kendetegnede for denne typologi, at lidt flere i denne typologi har adgangsprøve fra folkeskolen 15 procent mod syv procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 2 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 12

16 3.2.3 Typologi 3 Denne typologi er kendetegnet ved at have sociale problemer og indlæringsproblemer ligesom næsten alle også har fysiske problemer eller handicaps 3. To-tredjedele har ligeledes psykiske problemer eller handicaps % 91% 3% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 21% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 3,8 særlige belastninger. De sociale problemer består primært af svage eller manglende relationer og belastende relationer (hos 62 hhv. 32 procent). Blandt de, der også har fysiske problemer eller handicaps, er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 68 procent). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der primært tale om lavt selvværd (hos 70 procent) efterfulgt af angst (hos 44 procent). Et væsentligt forhold, der adskiller denne typologi fra de øvrige (undtaget typologi 2) er, at de er i besiddelse af almindelige daglige færdigheder, hvilket er fraværende hos de øvrige typologier. 15 procent er indskrevet alene efter Serviceloven mod syv procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 3 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. 3 Fysiske problemer eller handicaps dækker blandt andet over a) fysiske handicaps (herunder dværgvækst, høretab og hørehandicap, læbe-ganespalte, muskelsvind, rygmarvsskade, post-polio syndrom, spastisk lammelse og synshandicap), b) neurologiske handicaps (herunder ADHD, aspergers syndrom, autisme, GUU, GUA, Downs syndrom, kromosomsygdomme, Turner syndrom og Edwards syndrom), c) kroniske sygdomme (herunder gigt, epilepsi og sclerose), d) fysiske problemer (herunder overvægt, kroniske smerter og rygskader). Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 13

17 3.2.4 Typologi 4 Denne typologi er kendetegnet ved at have sociale problemer, indlæringsproblemer og mangel på almindelige dagligdags færdigheder. Derudover er mange også belastet af psykiske problemer eller handicaps samt økonomiske problemer % 16% 97% 95% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 63% 3% 3% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 4,5 særlige belastninger. I forhold til de sociale problemer er der primært tale om svage eller manglende sociale relationer (hos 84 procent) efterfulgt af belastende relationer (hos 37 procent) og anbringelse uden for hjemme (hos 29 procent). Blandt de, der også har psykiske problemer eller handicaps, er der en overrepræsentation af personer med udviklingshæmning, idet 35 procent har dette problem mod 20 procent i gennemsnit. Til forskel fra typologi 3 er fysiske problemer eller handicaps fraværende. 42 procent er indskrevet alene efter STU- og Serviceloven mod 25 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 4 udgør 18 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 14

18 3.2.5 Typologi 5 Denne typologi er kendetegnet ved at mangle almindelige dagligdags færdigheder og de fleste har også indlæringsproblemer samt psykiske og fysiske problemer eller handicaps. Næsten tre-fjerdedele har samtidig også sociale problemer % 9 6% 71% 97% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 3% 3% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 4,7 særlige belastninger. Til forskel fra typologi 4 er økonomiske problemer fraværende, mens der i stedet for er fysiske problemer eller handicaps. De psykiske problemer eller handicaps vedrører primært lavt selvværd (hos 48 procent) efterfulgt af psykiatrisk diagnose (hos 28 procent), depression (hos 24 procent), spiseforstyrrelse (hos 21 procent) og udviklingshæmning (hos 21 procent). De fysiske problemer eller handicaps vedrører primært neurologiske handicaps og fysiske problemer (hos 46 hhv. 39 procent). De sociale problemer vedrører primært svage eller manglende relationer (hos 74 procent) efterfulgt af ensomhed (hos 44 procent), belastende sociale relationer (hos 39 procent) og anbringelse uden for hjemme (hos 30 procent). Væsentligt færre i denne typologi har mindre end ni års skolegang i folkeskolen 10 procent mod 26 procent i gennemsnit. Personer tilhørende typologi 5 udgør 15 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 15

19 3.2.6 Typologi 6 Denne typologi er kendetegnet ved at have såvel fysiske problemer eller handicaps samt sociale og økonomiske problemer, mangel på almindelige dagligdags færdigheder og indlæringsproblemer. Desuden har de fleste også psykiske problemer eller handicaps % 26% 94% Psykiske Fysiske Misbrug Sociale Indlæring Alm. dagl. færdigh. 3% 6% Økonomiske Bolig Kriminalitet Andet Personer i denne typologi har i gennemsnit 6,2 særlige belastninger. Personer med tilknytningsforstyrrelse er overrepræsenteret i denne typologi (hos 52 procent af de, der har sociale problemer mod 26 procent i gennemsnit). Ligeledes er personer med belastende sociale relationer overrepræsenteret (forekommende hos 56 procent af de, der har sociale problemer, mod 38 procent i gennemsnit). I forhold til fysiske problemer er der primært tale om neurologiske handicaps (hos 62 procent). Blandt de, der har psykiske problemer eller handicaps, er der en overrepræsentation af personer med psykiatrisk diagnose (hos 35 procent mod 21 procent i gennemsnit). Ligeledes er personer med angst overrepræsenteret (hos 41 procent mod 27 procent i gennemsnit). Også personer med personlighedsforstyrrelse er overrepræsenteret (hos 28 procent mod 16 procent i gennemsnit). Markant flere i denne typologi har gået på specialefterskole 85 procent mod 58 i gennemsnit. 27 procent er indskrevet efter LAB- og Serviceloven mod 15 procent i gennemsnit. Der er en let overrepræsentation af kvinder i denne typologi, idet kvinder udgør 44 procent mod 35 procent på tværs af typologierne. Personer tilhørende typologi 6 udgør 16 procent af den samlede population af belyste elever. Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Side 16

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden

Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Færre traditionelle fleksjob efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig med

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Fleksjobreformen fokus på ledighedsydelse 3½ år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Fleksjobreformen fokus på ledighedsydelse 3½ år efter fleksjobreformens ikrafttræden Fleksjobreformen fokus på ledighedsydelse 3½ år efter fleksjobreformens ikrafttræden Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær

Læs mere

Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet

Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet Ung og sund Fremdriftsmøde 18. marts 2009 Lene Nedergård. Socialrådgiver, cand.scient.soc. Den Sociale Højskole i København Udsatte unges adgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER

PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER PSYKISK SYGDOM OG MISBRUG I ALMENE BOLIGOMRÅDER Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk KL s Analyseenhed Præsentation af analyseresultater Knap 1 mio. beboere 220.000 beboere 60.000 borgere Almene Områder med

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Borgere i aktivitets- og samværstilbud

Borgere i aktivitets- og samværstilbud Borgere i aktivitets- og samværstilbud Denne analyse ser nærmere på aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven og belyser blandt andet potentialet for, at borgere, der gør brug af tilbuddet, kan komme

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? RAPPORT

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? RAPPORT Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? RAPPORT Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech Copyright

Læs mere

Fleksjobreformen fokus på mikrofleksjob

Fleksjobreformen fokus på mikrofleksjob Fleksjobreformen fokus på mikrofleksjob Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering af beskæftigelsesrettede

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1

Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Struer Bilagsrapport 1: Målgruppeanalyse 2 Målgruppeanalyse Bilagsrapport 1 Den 6. juli 2012 Udviklingskonsulent Peder Gaarde Fisker 5213 3430 pgf@marselisborg.org Marselisborg

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde

NOTAT. Afdækning af unge år - politikområde 14, det specialiserede voksenområde SOLRØD KOMMUNE SOCIAL- SUNDHEDS- OG FRITIDSUDVALGET NOTAT Emne: Til: Afdækning af unge 18- år - politikområde 1, det specialiserede voksenområde Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Oktober 16 Sagsbeh.:

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse

Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse Fokus på produktionsskolerne og almen voksenuddannelse Hvad siger den nyeste viden? 13. december 2016 Indhold 1. Om analysen Kombineret kvantitativ og kvalitativ analyse af avu og produktionsskoleforløb

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere

VÆRESTEDER I BLÅ KORS DANMARK. Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK. - gør det en forskel interview af 30 brugere Undersøgelse af væresteder i BLÅ KORS DANMARK - gør det en forskel interview af 30 brugere Indhold: 1. Baggrund... 2 2. Målgruppe 3 3. Sammendrag af undersøgelsens resultater.. 5 4. Uddybende sammenfatning

Læs mere

De ledige 18-29 årige

De ledige 18-29 årige Sundhedsstyrelsen De ledige 18-29 årige Hvem er de og hvad skal der til for at få dem i uddannelse eller job? 1 Sektionsleder Helle Engelund, COWI 2007M01 2007M04 2007M07 2007M10 2008M01 2008M04 2008M07

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir "Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger".

Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 109 Offentligt CEPOS København d. 18. januar 2010 Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir "Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger".

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Hvordan vælger du at løse dette dilemma? 13-dilemaspil.indd 1 06-08-2009 19:14:06

Hvordan vælger du at løse dette dilemma? 13-dilemaspil.indd 1 06-08-2009 19:14:06 Du læser sammen med en pige, der har diabetes. Det sidste halve år har hun slet ikke passet sin sygdom. Hun er flere gange besvimet på grund af lavt blodsukker, og hun er tit meget irritabel, fordi hun

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud

Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud Opsamling på markedsanalyse med landets kommuner September 2011 Peter R. Frederiksen Asbjørn M. Brandt Halvdelen af landets kommuner anvender

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af individuelle planer

Vejledning til udarbejdelse af individuelle planer Vejledning Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstaden Handicap efter 67, 107 og 108 i Serviceloven og 185 b i Lov

Læs mere

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan?

Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Seminar V: Forebyggelse af psykosocial mistrivsel blandt ældre hvordan? Ældrepolitisk konference 29. april 2014 Lise Skov Pedersen, Projektleder, Socialstyrelsen Iben Stephensen, Programleder, Socialstyrelsen

Læs mere

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom

Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mænd skal blive bedre til at tale om psykisk sygdom Mere end hver tredje mand, der har eller har haft en psykisk sygdom, fortalte først omgivelserne om det, da de ikke længere var i stand til at få en

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 82 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 83 DELTAGELSE

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Vi skulle have nedbragt udgifterne Vi skulle have nedbrudt de faglige siloer

Vi skulle have nedbragt udgifterne Vi skulle have nedbrudt de faglige siloer Vi skulle have nedbragt udgifterne Vi skulle have nedbrudt de faglige siloer Vi fik ikke nedbragt udgifterne! Vi fik socialpædagogisk støtte i fagligt samarbejde med pleje og sundhedsydelser Vi har fået

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Netværksliste inkl. kompetenceoversigt på unge- og uddannelsesområdet i Viborg Kommune

Netværksliste inkl. kompetenceoversigt på unge- og uddannelsesområdet i Viborg Kommune Netværksliste inkl. kompetenceoversigt på unge- og uddannelsesområdet i Viborg Kommune Brugen af skemaet: Skemaet er en hjælp til de personer, som til dagligt arbejder med unge og med unges valg af uddannelse,

Læs mere

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar

Oversigt. Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Oversigt Oplæg ved Sundhedsfremmechef, Malene Herbsleb og Sundhedsøkonom, Mads Iversen Rasztar Sundhedsplan Baggrund, forarbejde og indsatsområder Har vi de rigtige tilbud? Indlæggelser og genindlæggelser

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder

Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder Dokumenteret viden om anbragte børns vanskeligheder SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 1 Andel 0-17-årige i forebyggelse og anbringelse, 31. december 2011 03 03 02 Procent 02 01 01 00 0 1 2

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Analyse af gruppen af unge på uddannelseshjælp i 2015 og 2016

Analyse af gruppen af unge på uddannelseshjælp i 2015 og 2016 Analyse af gruppen af unge på uddannelseshjælp i 2015 og 2016 Foto: 2/6 Analyse af gruppen af unge på uddannelseshjælp i 2015 og 2016 Formålet med analysen er dels at se nærmere på, hvad der kendetegner

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007

ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 NOTAT LARS BENJAMINSEN ÅRHUS KOMMUNE PROFIL AF HJEMLØSEGRUPPEN UD FRA HJEMLØSETÆLLINGEN 2007 Der er i Århus kommune i alt registreret 337 hjemløse i hjemløsetællingen, uge 6 2007, svarende til 0,11 % af

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere