Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej Korsør Tlf Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv (herefter Plan A) om Slagelse Kommunes godkendelse til oprettelse af et botilbud med i alt 35 pladser, efter Serviceloven (SEL) 107, samt godkendelse af egnethed som opholdssted efter SEL 14, stk. 3. Baggrunden for at oprette en behandlingsinstitution, er et mangeårigt ønske om at skabe et unikt behandlingstilbud, som skal være banebrydende og normsættende i den danske behandlingsindustri. Vi ønsker at oprette et tilbud med to spor; ét med speciale i hashbehandling og ét med speciale i afgiftning og stabilisering, for alle typer misbrugere. Det skal understreges, at der ikke bliver tale om stofpåvirkede borgere eller borgere som ordineres vedligeholdelse af substitutionsmedicin (fx metadon), men udelukkende kan medicineres med kendt og "lovlig" medicin, i en kortere periode under afgiftningen. Med dette initiativ ønsker vi at øge kvaliteten i døgnbehandlingen på flere niveauer Vi vil være mere nytænkende i behandlingen. Vi vil være mere helhedstænkende i behandlingen. Vi vil give en behandling, som varetages af veluddannede, højt kvalificerede fagpersoner. Vi vil have en tværfaglig sammensat medarbejderstab. Vi vil have mere kvalitet ind i den tid, som borgerne tilbringer i en døgnbehandling. Vi ønsker en forskningsbaseret behandling, der gør os i stand til at behandle de stadigt mere komplekse misbrugsmønstre. Vi ønsker at skabe en evidensbaseret behandling, som kan danne baggrund for nye behandlingsmetoder. Grundelementet i enhver døgnbehandling, er at arbejde med borgernes selvværd og selvudvikling. Med Plan A bevarer vi dette element, men vi tager også et skridt videre. Vi ønsker bl.a., at udnytte den tid borgerne er i døgnbehandlingen bedre og vil tilbyde sportslige og sociale aktiviteter, såvel som introduktion til selvhjælpsgrupper og kulturelle arrangementer efter endt dagsprogram. Grundtanken er, at borgerne efter endt døgnbehandling på ca. 4 måneder, skal være i væsentlig bedre psykisk, fysisk og social form. 1

2 Fysiske rammer Ejendommen, Svenstrup Gaard er en gammel Kongegård, som er renoveret og bragt op til nutidig standard. Ejendommen anser vi som ideel til terapi og kursuscenter, da det med et samlet boligareal på 3000 m2 og en grund på 90 hektar, tilbyder rig mulighed for fordybelse og rekreation udendørs såvel som indendørs. Med en mindre skov, marker, egen strand og udsigt til Storebæltsbroen, kan vi udbyde en bred vifte af naturoplevelser, sportslige, sociale og terapeutiske aktiviteter. Indendørs tilbyder Svenstrup Gaard gode bo forhold for borgerne, mulighed for fordybende rekreative aktiviteter, undervisning og terapiforløb. Svenstrup Gaard består af 3 bygninger: 1. Den gamle gård, der fungerer som hovedhus, består af: 5 værelser, 2 badeværelser og mindre køkken. 2. En ny moderne bygning, der består af: 15 værelser med eget bad og toilet 2 opholdsstuer Spisestue 3 toiletter, hvor det ene er et handikaptoilet Reception med et tilhørende kontor Mødelokale Undervisningslokale til ca. 50 personer Konferencesal med plads til 150 personer, der kan deles i to. Udendørsterrasser på begge sider af huset Industrikøkken Lager- og opbevaringsfaciliteter Stort fryserum 3. En gammel lade, der er renoveret og som består af: 5 stk. 1-værelseslejligheder med eget tekøkken, bad og toilet 10 værelser 4 badeværelser 3 kontorer/samtalerum Desuden har Svenstrup Gaard en stor gårdsplads, der er ideel til parkering. Oplysninger om ansøger Plan A bliver drevet som en selvstændig fond. Den er under opbygning i forbindelse med oprettelsen af nærværende projekt. Der er allerede nu udpeget en bestyrelse og udarbejdet vedtægter. (jvf. bilag 1). Den bliver drevet som en selvstændig fond, som hedder Plan A 24syv fonden Adresse Plan A 24syv fonden Vodroffsvej 13,st. 2

3 1900 Frederiksberg C Tlf Mail: Formål At tilbyde misbrugere et døgnbehandlingsforløb væk fra misbrugerens miljø, som en hjælp til at de kan komme endeligt ud af deres misbrug. Der er tale om et eller flere motivationsfremmende forløb af maksimum 16 ugers varighed, i tæt samarbejde med visiterende myndighed. Tilkøb af yderligere uger er en mulighed, hvis behovet opstår. Vi lægger vægt på at give borgeren en række positive og udfordrende oplevelser i et særligt tilrettelagt miljø, som skal være en målrettet hjælp til ændring af misbrugsidentiteten. Vi vil tilbyde afgiftning og abstinensbehandling i et imødekommende og anerkendende miljø, med nærvær og høj faglighed. Det langsigtede mål er opfyldt, når den enkelte borger efter opholdet på Plan A ikke genoptager sit misbrug efter hjemkomsten, eller hvis perioderne mellem tilbagefald bliver længere, for på sigt at få et misbrugsfrit liv og en bedre livskvalitet. Der er således et stærkt forebyggende sigte på Plan A, nemlig at forhindre at borgeren ender i et permanent misbrug. Vi vil gerne bidrage til, at misbrugere - unge som ældre - får undervisning på et solidt fagligt grundlag, bl.a. om euforiserende stoffer og disses konsekvenser for krop og sind. Vi vil skabe et behandlingstilbud, som arbejder ud fra den nyeste viden og metoder. Derfor er der tale om en helt ny og banebrydende behandlingsform. Vores vision er at blive den bedste behandlingsinstitution for misbrugere i Danmark. Vi omtaler borgerne som kursister i behandlingsforløbet for at understrege, at den viden de får med sig er personligt udviklende og kompetencegivende. Samtidig er det for at undgå den tunge og stigmatiserende behandlingsidentitet, som de ofte kan risikere at fastlåse sig selv i. Målgruppe Behandlingen, som der søges godkendelse til, omfatter personkredsen: voksne med stofmisbrug efter serviceloven (SEL) 101. Tilbuddet skal rette sig mod et landsdækkende indtag for borgere, d e r har et ønske om at ophøre misbrug, men finder det for vanskeligt at komme fri ved egen kraft. Erfaringen viser ifølge Henrik Rindom, at selv et kort ophold væk fra stofmiljøet, kan medvirke til en fornyet motivation for et misbrugsfrit liv. Personkarakteristika: Borgere af begge køn, mellem år. De sociale problemstillinger: kan omfatte hjemløshed, arbejdsløshed, ikke personfarlig kriminalitet, samværs- og tilknytningsproblemer i relation til børn, familie og det omkringliggende samfund. 3

4 Funktionsnedsættelser: kan omfatte Socialfobi, selvmedicinering, depression, tilknytningsforstyrrelser, ADHD, OCD, bipolar lidelse. Målgruppen omfatter ikke borgere, som er psykotiske eller har andre svære psykiske lidelser. Visitering Forud for et behandlingstilbud, vil der være en forudgående proces mellem borger og visiterende myndighed. Visiterende myndighed har således gennem udredning og samtaler med borgeren, vurderet omfanget af behandlingsbehov, både i forhold til misbrugets karakter, samt øvrige fysiske, psykiske og sociale belastninger. Samarbejdet mellem borger, visiterende myndighed og Plan A i forbindelse med indledende visitation, vil være at sikre den enkelte borger; det rette behandlingstilbud at borgeren er motiveret for at opnå stoffrihed og forventes at kunne profitere af og indgå i den ramme som tilbydes Der vil i forbindelse med visitation være mulighed for et forbesøg før indskrivning. Visitationsprocedure; Når en ny borger ankommer, afholdes en velkomst og introduktionssamtale, hvor også samtykkeerklæring og indskrivningspapirer udfyldes. Herefter tildeles borgen sit værelse og vises rundt på stedet. Behovsvurdering En ny rapport fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet viser, at op mod hver 6. ung i alderen år, har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, samt at mellem unge har et direkte interventions-krævende misbrug af stoffer. At eksperimentere med rusmidler kan betragtes som et normalt fænomen, da det for nogle unge hører med til en naturlig del af løsrivelsesprocessen og identitetsdannelsen i teenageperioden. Dog anvendes euforiserende stoffer også som et middel mod et besværligt liv. Hvad der starter som et weekendforbrug af hash, udvikler sig nogle gange til et decideret misbrug - med negative konsekvenser for såvel den unges uddannelse, arbejde og sociale liv. Modsat alkohol er hash lang tid om at forlade kroppen fra 6-10 uger. Så længe stoffet er i kroppen, er det aktivt og har negativ effekt på navnlig indlæringsevne og korttidshukommelse. Tager den unge hashen til sig og benytter det jævnligt, får det ikke bare konsekvenser for den unges evne til at håndtere hverdagen, men også for at realisere mål i livet. Tidlig indgriben og behandling er derfor alfa og omega. Der er generelt stor efterspørgsel fra visiterende myndigheder efter et behandlingstilbud, som primært henvender sig til hashmisbrugere. De eksisterende behandlingstilbud laver som udgangspunkt generel behandling, og vi oplever at der er mangel på viden om, hvad en behandling skal have fokus på, hvis den skal lykkes for en hashmisbruger. Se endvidere udtagelser fra 4 sjællandske centerledere (jvf. bilag 2) 4

5 Baggrundsviden Vores viden bygger på den bredt anerkendte og dokumenterede svenske forskning ved Thomas Lundqvist og Dan Ericsson, Rådgivningsbureauet i Lund, som har mere end 30 års forskning og behandlingsmæssig erfaring med misbrugere. Hash er i dag det næstmest udbredte rusmiddel efter alkohol. En svensk undersøgelse foretaget i Lund viste meget overraskende, at de stofafhængige havde større vanskeligheder med at slippe afhængigheden af hash, i forhold til andre stoffer. Hashen er mere vanskelig at stoppe med i forhold til andre rusmidler, fordi den til forskel fra de andre rusmidler, giver et funktionsniveau, som umiddelbart er bedre i forhold til f.eks. alkoholmisbrug. Men kigger man nærmere efter, er hashen langsomt personlighedsændrende hvilket betyder, at ens kompetencer reduceres og man er udsat for at blive isoleret fra sin omverden. Hashens indvirkning betyder bl.a., at de kognitive evner på længere sigt reduceres og dermed begrænser den hashrygeren i at nå de mål i livet, der er vigtige for ham eller hende. Hashen snyder, idet den er personlighedsændrende, dog ikke mere end at du selv og dine nærmeste kan genkende din oprindelige personlighed. En del af ændringen går ud på at opbygge et effektivt forsvar mod alt, hvad der kan true dit hashbrug. Rusens karakter ændrer sig over tid, således at du til sidst kun føler dig "normal" under den akutte/umiddelbare rus. Dette er et meget kraftigt incitament til at ryge videre, idet du kun under rusen er i stand til at foretage dig de ting, du skal. Menneskesyn Psykodynamisk tænkning Psykodynamisk tænkning/teori tager udgangspunkt i, at menneskets personlighed er påvirkelig og bevægelig, og at den forandres og udvikles i takt med, at kontakten til andre mennesker etableres, brydes, eller på anden måde undergår en forandring. Den beskæftiger sig med hvordan det indre liv følelser, tanker og fantasier, bevidste eller ubevidste og de ydre påvirkninger spiller sammen. Der er en vifte af metoder og terapier, som udspringer af den psykodynamiske teori, bl.a. relationsarbejdet og kognitiv terapi. Anerkendelse bliver dermed et vigtigt udgangspunkt for det pædagogiske arbejde på Plan A. Når man anerkender et andet menneske, tager man afsæt i dennes verden med dertil hørende normer og værdier. At anerkende er at acceptere, at min verden er anderledes end din, og at mening ikke nødvendigvis er det samme for mig som for dig. At anerkende er at møde andre med en tro på, at de har noget særligt at bidrage med og at de har gode grunde til at gøre hvad de gør. Anerkendelse er at respektere den andens meningsfuldhed, kompetencer, indsats, bidrag, tilstedeværelse, overvejelser, holdninger, erfaringer, synspunkter, små og store succeser, afværgelse af katastrofer, nysgerrighed og bevæggrunde. På Plan A tilstræber vi således, at menneskesyn, værdigrundlag og praksis er uløseligt forbundne begreber. Der skal være overensstemmelse mellem hvad vi siger og hvad vi gør, hvilket vil fordre en fortløbende levende debat og refleksion i medarbejderstaben. 5

6 Dermed bliver begreber som respekt, tillid, ligeværd, tryghed, omsorg, anerkendelse og selvbestemmelse grundlæggende værdier i vort pædagogiske arbejde. For os hænger arbejdsglæde sammen med den anerkendende måde, vi møder hinanden på. Vi anerkender borgeren, så han/hun føler sig set, hørt og forstået. For os består anerkendelse i, at acceptere både borgerens og kollegers forskelligheder og personlige værdier, at værdsætte hinandens handlinger, at være nysgerrige og huske at udtrykke vores påskønnelse. Respekt Vi vægter respekt for det enkelte individ meget højt. Det er vigtigt at borgerens integritet og råderum respekteres. Retten til at være sig selv er ligeledes af største vigtighed, såvel som borgeren skal lære at have respekt for andre mennesker. Tillid Vi tilstræber en høj grad af tillid således, at vi overholder aftaler og ved, at vi kan regne med hinanden. Tillid er nødvendigt for, at borgeren kan arbejde med problemer og sårede følelser. Tryghed Vi skaber trygge rammer omkring borgeren, fordi det er en af grundstenene i relationsarbejdet. Borgerne har brug for en ubekymret hverdag, hvor varme og positive oplevelser er til stede. Omsorg Vi stiler efter, at der i miljøet er en høj grad af omsorg og opmærksomhed på den enkeltes behov. Selvbestemmelse At have sin fri vilje, at kunne bestemme noget selv, er en vigtig del af at udvikle sig hen imod en god tilværelse. Vi danner sikkerhedsnet under borgerne og hjælper dem med at blive i stand til at blive selvforvaltende på alle livets områder. Pædagogisk arbejdsmetode Vi stræber efter at skabe et miljø baseret på struktur og forudsigelighed. Menneskets handlinger og sociale relationer ser vi som sociale systemer, hvor forventninger, normer, regler og roller, har betydning for interaktionen. Derfor mener vi det er vigtigt, at vi som personale stiller realistiske forventninger til borgerne, og ikke mindst at borgerne stiller realistiske forventninger til sig selv, samt lærer at tilpasse sig normer og regler i samfundet for at lære sin egen rolle bedre at kende. Vi ser borgerne som selvstændige individer med forskellige baggrunde, som ikke altid har været lige sunde. Disse forskelle giver forskellige reaktionsmønstre hos borgerne og den forskellighed bruger vi i vores pædagogiske indsats, til at skabe en forståelse og rummelighed for forskellighed. 6

7 De unge spejler sig i samfundet og selvopfattelsen bliver dannet i reaktionen fra andre. Hvis man ser handlemønstre, som giver en negativ reaktion fra omverdenen, kan det blive den opfattelse man får af sig selv. Derfor er det vigtigt at erkende de negative handlemønstre, så man kan begynde at få bygget nogle mere konstruktive op. Dette gør vi gennem dialog og en kognitiv ændring hos borgerne. Behandlingstilbuddet tager således udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ressourcer og søger at placere udfordringer og forventninger i overkanten af, hvad borgeren umiddelbart kan honorere, dvs. i nærmeste udviklingszone. Vi tager et individualistisk udgangspunkt, men udnytter samtidig de muligheder, der ligger i at arbejde med styrkebaseret pædagogik, som handler om at opdage hvor man har sine personlige ressourcer og muligheder. Dette gøres individuelt og i gruppe. Behandlingen bruges også i hverdagen, gennem samværssituationer og fælles konkrete aktiviteter, der udvikler og styrker selvværd og ansvarlighed. Borgerne inddrages straks efter indflytning i beslutninger om egen situation og informeres om deres forpligtigelser i forhold til fællesskabet. Oplysninger om leder Michael Schou Uddannet Psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut i København. Gennemført lederuddannelse på Niels Brock Er uddannet CDAC (Certified Danish Addiction Counselor). Coach (Life Coach). Uddannet elektriker. Har 10 år erfaring som leder af ambulantbehandlingscenter. 3 måneders intensiv kursus i tilbagefaldsbehandling. Deltaget i div. kurser om afhængighed både i Danmark og USA. Medarbejdere og ledelsesstruktur Det er vigtigt at skabe en homogen personalegruppe, der kan støtte, supplere og indgå i et professionelt team. For at opnå den bedst mulige kvalitet i vores behandlingstilbud, er det nødvendigt at have en tværfaglig personalegruppe. Der vil kun blive brugt fagligt uddannet personale, og undervejs som behandlingscentret udvikler sig, vil personalesammensætningen komme til at se således ud: 1 Leder 1 Sekretær/bogholder 1 Socialrådgiver 1 køkkenansvarlig 7

8 3 Rådgivere/terapeuter 3 Miljøterapeuter/assistenter/pædagoger 1 nattevagt Alle ovenstående er fuldtidsstillinger. Derudover vil der efter behov blive benyttet konsulenter som: psykiater - læge - psykolog - sygefagligmedarbejder. Personale Vi har valgt at beregne en personalenormering på 11 fuldtidsstillinger ved 20 beboere med en belægning på ca. 57 % - i erkendelse af, at det vil blive svært at skaffe fuld belægning i opstartfasen. I takt med at belægningsprocenten stiger, øges antallet af ansatte, som det fremgår af budgetoversigten i Bilag 2). Det vil i praksis betyde, at der fra begyndelsen er fire-fem medarbejdere på dagvagt, to på aftenvagt og en vågen/sovende nattevagt, alt efter behov. Fastlæggelsen af normeringen er sket ud fra en vurdering af det samlede behov. Værdibaseret ledelse Værdibaseret ledelse handler om engagement, motivation, fælles mål og fælles værdier. Værdibaseret ledelse er betegnelsen for en række nye ledelsesmetoder, der går ud på at opnå en integrering af virksomhedens aktiviteter og de ansatte under nogle fælles rammer og retningslinjer, gennem fælles værdier. I modsætning til den udelukkende rationelt økonomisk styrende organisationsform, søges der med værdibaseret ledelse bl.a. at bibringe organisationens medlemmer en opfattelse af et fælles formål og et personligt ansvar for arbejdets udførelse. Nøgleord i værdibaseret ledelse er; engagement, motivation, og myndiggørelse. I organisationer, der benytter denne ledelsesform, anvendes derfor i mindre grad regler, kontrol og sanktioner som midler til at opnå den ønskede adfærd. I stedet tilstræbes det at lede og handle ud fra en fælles målsætning og en værdimæssig basis, som medarbejderne kan identificere sig med og forpligte sig til. Værdibaseret ledelse bygger på følgende antagelser; Mennesker tænker og handler ud fra deres værdigrundlag, medarbejderne ønsker højere overensstemmelse mellem egne og virksomhedens værdier, medarbejderne kan ikke udelukkende motiveres med økonomiske incitamenter (f.eks. løn), værdier er nødvendige for at skabe høj motivation. På det strategiske niveau er værdiledelse udtryk for, at mission og vision skal baseres på at udtrykke virksomhedens værdigrundlag. 8

9 Morgenmøde for personale Hver morgen vil der blive afholdt morgenmøde. Her vil vi tilrettelægge og uddelegere dagens opgaver, forbesøg, udskrivning af færdigbehandlede borgere, besøg af samarbejdspartnere og lignende. Afslutningsvis skal der udfærdiges en borgergennemgang for at vurdere den enkelte borgers aktuelle status, med henblik på at sikre, at borgeren arbejder med de aktuelle problemstillinger. Personalemøde Der vil én gang ugentlig blive afholdt personalemøde. Det er nødvendigt hele tiden at være ajour med borgernes trivsel, for om muligt at foregribe eventuelle ubalancer. Der vil også blive diskuteret andre vigtige emner som samarbejde, forbedringer, samarbejdspartnere, arbejdsmiljø m.v. Det vil være muligt at tage forskellige problemstillinger op, som kræver en fælles indsats. Supervision af personalegruppe Én gang om måneden vil det være hensigtsmæssigt, at der kommer en udefrakommende terapeut og forestår samarbejdssupervision. Dette for at sikre, at personalegruppen får ryddet op i eventuelle problemer, så gruppens professionelle formåen ikke bliver svækket. Udbrændthed er et kendt fænomen blandt personale på diverse behandlingsinstitutioner, hvilket skyldes det til tider hårde og krævende arbejdsmiljø, som misbrugsrådgivere arbejder i. Det er vigtigt at der gøres en stor indsats for at undgå udbrændthed og stress, blandt personalet på Plan A. Desuden er det vigtigt at have en supervisor til at hjælpe personalet med at tydeliggøre eventuelle problemstillinger med borgerne, da det ofte kan være nemmere for en udefrakommende at gennemskue specifikke problemstillinger, som personalet ikke selv kan få øje på. Samarbejdsrelationer og snitflader til myndigheder og andre instanser. Først og fremmest vil samarbejdet ske med visiterende myndighed, som ofte vil være borgerens bopælskommune. Det er en forudsætning for indskrivning til behandling, at visiterende myndighed ser sig som værende opholds- og handle kommune under klientens ophold på Plan A. Jævnfør Retssikkerhedslovens 9, stk.7-1. Ydermere vil Plan A varetage kontakten i forhold til tværfagligt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere som måtte indgå i den enkelte borgers individuelle sociale handleplan. Det kan således ud fra borgerens individuelle situation været relevant med inddragelse af kontakt og samarbejde til eksempelvis; Uddannelsesinstitutioner, job- og ydelsescentre, privat praktiserende læger / speciallæger, børne- og familieteams, kriminalforsorgen, distriktspsykiatri, A-kasser, forsikringsselskaber, private virksomheder og arbejdsgivere m fl. Vi ser frem til et positivt samarbejde med Slagelse kommune som tilsynsmyndighed 9

10 Plan A vil gerne opfordre Slagelse kommune til at blive repræsenteret i Plan A s fondsbestyrelse. Samarbejde med pårørende og netværk Eftersom misbrug sjældent er et individuelt problem, men snarere skyldes et dysfunktionelt familiemønster, er det hensigtsmæssigt at gøre en bred indsats for hele familien. Alle vores borgere vil derfor blive tilbudt at få to af deres pårørende med på familiekursus. Her lærer de pårørende om afhængighed, og det giver de pårørende og borgerne en bedre chance for at kunne forstå hinanden. Plan A vil på den baggrund tage initiativ til at; misbrugeren får bearbejdet egne dysfunktionelle adfærdsmønstre og får (re)etableret et hensigtsmæssigt samspil pårørende får tilbudt samtaler med henblik på information om behandlingen pårørende får tilbudt råd og vejledning i forhold til fremtidig interaktion i relationen der tilbydes kursus til pårørende omkring misbrug der i særlige tilfælde tilbydes et egentlig samtaleforløb imellem relevante pårørende og misbrugeren samvær med børn i videst omfang tilgodeses under behandlingsforløbet misbrugeren tilbydes socialfaglig bistand i forhold til at skabe en funktionel relation i opløste parforhold, til forældre, partnere, og børn Økonomi og budget Selve driften finansieres ved afregning med visiterende myndighed eller private selvbetalere. Intentionen er, at der efter etableringsfasen er skabt økonomisk grundlag for at fortsætte og videreudvikle driften. Se vedlagte revisorudarbejdede budget (jvf. bilag 3) Andre informationer Vi har tidligere søgt og fået tilladelse til at drive et botilbud for misbrugere i Københavns kommune, Botilbudet har på nuværende tidspunkt eksisteret i ca. 4 år (Jvf. Bilag 4) samt tilsynsrapport (jvf. bilag 5) på nuværende er der kun den ene, da Københavns kommune er ved at udarbejde nummer 2 som gerne sendes hvis ønskes. Beskrivelse af behandlingstilbud hos Plan A. Der er som tidligere nævnt tale om to behandlingstyper; ét med speciale i hash behandling og ét med speciale i afgiftning og stabilisering. Herunder følger beskrivelse af begge behandlingstyper. 10

11 Hash behandlingsprogram: Hash afgiftning programmet, er et specifikt afgiftningsforløb for hashmisbrugere med en varighed på 6-10 uger. Målgruppen er 18 år og opefter hashmisbrugere. Afgiftningsforløbet henvender sig til borgere som har et ønske om en afgiftning, med henblik på videre behandling på døgninstitution eller som led i ambulant behandling. Der kan tilføjes yderligere uger, såfremt det vurderes nødvendigt. Der bliver bl.a. behandlet ud fra hashmodellen af Thomas Lundqvist og Dan Ericsson (jvf. tidligere henvisning). Generelt kan vi sige, at behandlingen omhandler: At der tages udgangspunkt i den enkeltes behov, og at vi som behandlere møder det enkelte menneske dér, hvor det er! At der samarbejdes om muligheder for ændring af adfærd. At man i behandlingsforløbet får "værktøjer" og handlemuligheder til bedre at kunne håndtere sin hverdag uden brug af rusmidler. Samtalerne: Behandlingssamtalerne tager udgangspunkt i en behandlingsplan og den aktuelle situation. Samtalerne kan indeholde: Undervisning i hash og andre stoffers fysiske og psykiske påvirkning. Tilbagefaldsforebyggelse. Samtaler ud fra en kognitiv behandlingsmodel. Samtaler ud fra den motiverende behandlingsmodel. Sideløbende med behandlingssamtalerne, kan man have samtaler med en psykolog/psykiater eller læge. NADA akupunktur: Denne form for akupunktur har vist sig at være meget effektiv ved behandling af: Abstinenser Søvnproblemer Angst Fysisk og psykisk uro Anspændthed Irritation Depressionslignende tilstande Behandlingen består af 5 nåle, der sættes i hvert øre. De nåle der bruges er meget tynde, sterile engangsnåle - hvilket vil sige, at de altid kasseres efter behandlingen. Alle kan tåle NADA akupunktur - også selv om man måtte have en kronisk sygdom. 11

12 16 ugers helhedsorienteret behandlingsprogram: Dette behandlingsprogram på Plan A er overordnet inddelt i tre faser: Fase 1: Stabilisering og afgiftning, 6 ugers varighed Fase 2: Primær- og tilbagefaldsforebyggende behandling, 7 ugers varighed. Fase 3: Udslusning, efterbehandling og tilbagefaldsfokus, 3 ugers varighed. I det samlede forløb arbejdes der med individuelt tilrettelagte behandlingsprogrammer, sammensat af adfærdsregulerende indsats, individuelle samtaler og terapi, rådgivning på gruppeplan samt skriftlige opgaver tilpasset forløbet. Dagbog vil være en del af forløbet. Fase 1: Stabiliserings og afgiftning, varighed 6 uger, som er med henblik på videre behandling hos Plan A. Det er en almindelig opfattelse, at det største problem for en misbruger er at blive stoffri, men problemet er i virkeligheden at forblive stoffri. Alligevel er afgiftningen det første spæde skridt til en stoffri tilværelse. Planlægningen af afgiftningen foretages af lægekonsulenten, i samråd med borgeren og Plan A. Hvis det er relevant inddrages den visiterende myndighed. Længden af afgiftningen vil afhænge af den fysiske og psykiske tilstand. Afgiftning og stabilisering er et forløb med en varighed på 6 uger, som sigter på at afgifte borgeren, så han/hun kan komme videre i sit liv. Den behandlingsmæssige ramme vi arbejder ud fra, er hashmodellen af Thomas Lundqvist og Dan Eriksson. Vi arbejder med forskellige tests/prøver som "Kasam", "Scl.90", "hashguide" og "THC multitest panel 3 hashtest", som motivationsmetode til at hjælpe borgeren med at se og forstå hvad der sker i kroppen ift. Udskillelse af hash uge for uge. De komplikationer ved hashafgiftning, der kan kræve udredning og måske medicinsk behandling er: Angst uro søvnforstyrrelse - depressioner - psykoser. I svære tilfælde bruges der medicin i 1-3 ugers varighed i afgiftningen. Den medicinske behandling kan være en god hjælp til at komme over de vanskeligheder, som kan opstå i behandlingens begyndelse. Fase 1 er opdelt i 3 moduler: Modul 1: Uge 1-2 Medicinsk fokus Modul 2: Uge 3-4 Psykologisk fokus Modul 3: Uge 4-6 Socialt fokus 12

13 De første 3 uger er som regel det tidspunkt, hvor borgeren føler abstinenser. Det viser sig normalt som uro, angst, appetitløshed, svedeture, søvnproblemer og mangel på energi. Derfor er det i denne periode særlig vigtigt at yde omsorg og støtte gennem tæt kontakt med både personale og de øvrige borgere. Allerede i afgiftningen vil undervisningen i social færdighedstræning starte. Social færdighedstræning i gruppe har til formål, at udvikle sociale kompetencer, der vil kunne hjælpe borgeren til at klare sig i samspillet med andre mennesker, hvor misbrug ikke er det fælles omdrejningspunkt. Fase 2: Primær- og tilbagefaldsforebyggende behandling, 7 ugers varighed. Primærbehandlingen foregår i to parallelle forløb: Fakta om stoffer/hash, deres virkning på den menneskelige organisme og psyken, samt årsagerne til afhængighed. Personlighedsstrukturer og kompetencer og hvordan de ofte benyttes til at dække over problemfelter/adfærd. Styrker og svagheder afdækkes og bearbejdes. Der arbejdes systematisk og det vurderes løbende, hvornår borgeren har opfyldt sin målsætning/delmål i sit forløb. Plan A tager udgangspunkt i, at borgeren tilegner sig en forståelse for eget misbrug og de ændringer i personlighed og livsstil, som er nødvendige for at forblive fri af hashafhængigheden. Når denne forståelse er opnået, deltager borgeren i forebyggelse af tilbagefald. Der udarbejdes en individuel handlingsplan, som indeholder en række direkte omsættelige delmål, der for den enkelte borgers vedkommende kan benyttes som arbejdsredskab i forhold til at måle sin udviklingsproces. Dette enkle måleinstrument skaber motivation for borgeren, der ved selvsyn oplever udvikling. For behandlerne er det ligeledes et vigtigt arbejdsredskab i forhold til at tilpasse den individuelle behandlingsstrategi. Afsættet i handlingsplanen vil ofte være en kortlægning af borgerens egen opfattelse, herunder personlige og faglige kompetencer, og ligeledes hvilke forsvarsmekanismer, der kan være uhensigtsmæssige i et behandlingsforløb. For at styrke motivationen til stoffrihed, lærer borgeren gennem samtaler de værktøjer der gør det muligt, at få indsigt i eget liv og overtage kontrollen med sin egen tilværelse. Formålet er at styrke og udvikle kompetencer, således at borgeren får mod til at leve livet på godt og ondt. Som en del af behandlingen vil der også blive arrangeret ture ud af huset, f.eks. kanoture, friluftsliv, kulturliv og andet. Turene vil blive arrangeret både som endags- og flerdags ture. 13

14 Fase 3: Udslusning efterbehandling tilbagefaldsfokus, varighed 3 uger. Udslusningsfasen foregår i tæt samarbejde med anbringende kommune. Hvis hjemkommunen ikke har et tilbud, når klienten udskrives fra behandling, kan Plan-A være behjælpelig med dagbehandling eller efterbehandling. Der kan laves individuelle aftaler med visiterende kommune omhandlende opfølgning. Plan-A`s efterbehandling er baseret på to metoder: Forebyggende rådgivning Kognitiv rekonstruktion Efterbehandlingen tager udgangspunkt i, at borgeren skal lære sine personlige advarselstegn for tilbagefald at kende, for at kunne tilrettelægge nye og mere effektive strategier til håndtering af disse advarselstegn. Der arbejdes tilbagefaldsforebyggende og motiverende ved hjælp af samtaler med afsæt i den kognitive metode. Borgeren skal lære sine tilbagefaldstegn at kende, da disse er individuelle, og når sådanne tegn identificeres, udarbejdes der effektive strategier, så borgeren kan komme videre i sin udvikling og sit fremtidige liv. Eksempel på undervisningstemaer. Socialtræning Misbrugsidentitet/-adfærd Faktuel viden om hashens psykologi Personlige omkostninger ved et hashmisbrug Relationer og netværk Værdier Visioner/Målsætning Almenviden samfundsrelaterede emner. Viden holdning handling. Personligt lederskab Konfliktløsning og grænsesætning. Jalousi Vredeshåndtering Er du skaber eller taber Livshistorie tidslinje Sund livsstil kost, motion m.v. Dialoogle samtalemodel om følelser. 14

15 Eksempel på uge skema Fase 1: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Motion Morgen gåtur Motion/ Scl Morgen gåtur Motion/ Kasam Rengøring Urintest 90 test test Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tur ud af huset Socialsamvær Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Rengøring Egen tid Evt. besøg Individuel samtale Hash/ guide Kognitive evner Identitet Individuel samtale Egen tid Egen tid Afgiftning og stabiliseringsprogram Behandlingen vil være individuelt tilrettelagt. Behandlingens længde vil variere efter behov og samarbejdspartnernes ønske, derfor har vi valgt ikke at udarbejde et koncept til denne behandlings type. Hvis der er tale om medicinsk afgiftning, vil vores læge sammen med borgeren planlægge afgiftningen. Der hvor det giver mening, vil der være fælles aktiviteter og behandling sammen med de borgere, som er i hashbehandling. Nedenstående er eksempler på indholdet i denne behandlingstype. Gruppebehandling Undervisning Enesamtaler Socialrådgivning Sociale aktiviteter NADA Meditation Oversigt over bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Fondsvedtægter Budget Støtteskrivelser 4 stk. Godkendelse af Plan A fondens Bofællesskab Tilsynsrapport 15

16 16

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Beskrivelse af Sønderbjerggaard.

Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Beskrivelse af Sønderbjerggaard. Sønderbjerggaard Holtevej 2, Stenmagle 4295 Stenlille Forstander Erik Sonne tlf. 59 43 87 88. mobil. 23 23 92 72 Fax: 59 43 87 84 sonne@soenderbjerggaard.dk www.soenderbjerggaard.dk

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats.

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats. NYHEDER - NOVEMBER 2009 Hermed vil vi gerne invitere dig til læsning om de nyheder, tiltag og tanker vi i DSI Springbrættet er optaget af. I maj måned kunne vi fejre 10 års jubilæum. Dagen bar præg af

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere