Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv"

Transkript

1 Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv Navn og adresse Plan A 24syv Svenstrup Strandvej Korsør Tlf Indledning og baggrund for ansøgning Hermed ansøger Plan A 24syv (herefter Plan A) om Slagelse Kommunes godkendelse til oprettelse af et botilbud med i alt 35 pladser, efter Serviceloven (SEL) 107, samt godkendelse af egnethed som opholdssted efter SEL 14, stk. 3. Baggrunden for at oprette en behandlingsinstitution, er et mangeårigt ønske om at skabe et unikt behandlingstilbud, som skal være banebrydende og normsættende i den danske behandlingsindustri. Vi ønsker at oprette et tilbud med to spor; ét med speciale i hashbehandling og ét med speciale i afgiftning og stabilisering, for alle typer misbrugere. Det skal understreges, at der ikke bliver tale om stofpåvirkede borgere eller borgere som ordineres vedligeholdelse af substitutionsmedicin (fx metadon), men udelukkende kan medicineres med kendt og "lovlig" medicin, i en kortere periode under afgiftningen. Med dette initiativ ønsker vi at øge kvaliteten i døgnbehandlingen på flere niveauer Vi vil være mere nytænkende i behandlingen. Vi vil være mere helhedstænkende i behandlingen. Vi vil give en behandling, som varetages af veluddannede, højt kvalificerede fagpersoner. Vi vil have en tværfaglig sammensat medarbejderstab. Vi vil have mere kvalitet ind i den tid, som borgerne tilbringer i en døgnbehandling. Vi ønsker en forskningsbaseret behandling, der gør os i stand til at behandle de stadigt mere komplekse misbrugsmønstre. Vi ønsker at skabe en evidensbaseret behandling, som kan danne baggrund for nye behandlingsmetoder. Grundelementet i enhver døgnbehandling, er at arbejde med borgernes selvværd og selvudvikling. Med Plan A bevarer vi dette element, men vi tager også et skridt videre. Vi ønsker bl.a., at udnytte den tid borgerne er i døgnbehandlingen bedre og vil tilbyde sportslige og sociale aktiviteter, såvel som introduktion til selvhjælpsgrupper og kulturelle arrangementer efter endt dagsprogram. Grundtanken er, at borgerne efter endt døgnbehandling på ca. 4 måneder, skal være i væsentlig bedre psykisk, fysisk og social form. 1

2 Fysiske rammer Ejendommen, Svenstrup Gaard er en gammel Kongegård, som er renoveret og bragt op til nutidig standard. Ejendommen anser vi som ideel til terapi og kursuscenter, da det med et samlet boligareal på 3000 m2 og en grund på 90 hektar, tilbyder rig mulighed for fordybelse og rekreation udendørs såvel som indendørs. Med en mindre skov, marker, egen strand og udsigt til Storebæltsbroen, kan vi udbyde en bred vifte af naturoplevelser, sportslige, sociale og terapeutiske aktiviteter. Indendørs tilbyder Svenstrup Gaard gode bo forhold for borgerne, mulighed for fordybende rekreative aktiviteter, undervisning og terapiforløb. Svenstrup Gaard består af 3 bygninger: 1. Den gamle gård, der fungerer som hovedhus, består af: 5 værelser, 2 badeværelser og mindre køkken. 2. En ny moderne bygning, der består af: 15 værelser med eget bad og toilet 2 opholdsstuer Spisestue 3 toiletter, hvor det ene er et handikaptoilet Reception med et tilhørende kontor Mødelokale Undervisningslokale til ca. 50 personer Konferencesal med plads til 150 personer, der kan deles i to. Udendørsterrasser på begge sider af huset Industrikøkken Lager- og opbevaringsfaciliteter Stort fryserum 3. En gammel lade, der er renoveret og som består af: 5 stk. 1-værelseslejligheder med eget tekøkken, bad og toilet 10 værelser 4 badeværelser 3 kontorer/samtalerum Desuden har Svenstrup Gaard en stor gårdsplads, der er ideel til parkering. Oplysninger om ansøger Plan A bliver drevet som en selvstændig fond. Den er under opbygning i forbindelse med oprettelsen af nærværende projekt. Der er allerede nu udpeget en bestyrelse og udarbejdet vedtægter. (jvf. bilag 1). Den bliver drevet som en selvstændig fond, som hedder Plan A 24syv fonden Adresse Plan A 24syv fonden Vodroffsvej 13,st. 2

3 1900 Frederiksberg C Tlf Mail: Formål At tilbyde misbrugere et døgnbehandlingsforløb væk fra misbrugerens miljø, som en hjælp til at de kan komme endeligt ud af deres misbrug. Der er tale om et eller flere motivationsfremmende forløb af maksimum 16 ugers varighed, i tæt samarbejde med visiterende myndighed. Tilkøb af yderligere uger er en mulighed, hvis behovet opstår. Vi lægger vægt på at give borgeren en række positive og udfordrende oplevelser i et særligt tilrettelagt miljø, som skal være en målrettet hjælp til ændring af misbrugsidentiteten. Vi vil tilbyde afgiftning og abstinensbehandling i et imødekommende og anerkendende miljø, med nærvær og høj faglighed. Det langsigtede mål er opfyldt, når den enkelte borger efter opholdet på Plan A ikke genoptager sit misbrug efter hjemkomsten, eller hvis perioderne mellem tilbagefald bliver længere, for på sigt at få et misbrugsfrit liv og en bedre livskvalitet. Der er således et stærkt forebyggende sigte på Plan A, nemlig at forhindre at borgeren ender i et permanent misbrug. Vi vil gerne bidrage til, at misbrugere - unge som ældre - får undervisning på et solidt fagligt grundlag, bl.a. om euforiserende stoffer og disses konsekvenser for krop og sind. Vi vil skabe et behandlingstilbud, som arbejder ud fra den nyeste viden og metoder. Derfor er der tale om en helt ny og banebrydende behandlingsform. Vores vision er at blive den bedste behandlingsinstitution for misbrugere i Danmark. Vi omtaler borgerne som kursister i behandlingsforløbet for at understrege, at den viden de får med sig er personligt udviklende og kompetencegivende. Samtidig er det for at undgå den tunge og stigmatiserende behandlingsidentitet, som de ofte kan risikere at fastlåse sig selv i. Målgruppe Behandlingen, som der søges godkendelse til, omfatter personkredsen: voksne med stofmisbrug efter serviceloven (SEL) 101. Tilbuddet skal rette sig mod et landsdækkende indtag for borgere, d e r har et ønske om at ophøre misbrug, men finder det for vanskeligt at komme fri ved egen kraft. Erfaringen viser ifølge Henrik Rindom, at selv et kort ophold væk fra stofmiljøet, kan medvirke til en fornyet motivation for et misbrugsfrit liv. Personkarakteristika: Borgere af begge køn, mellem år. De sociale problemstillinger: kan omfatte hjemløshed, arbejdsløshed, ikke personfarlig kriminalitet, samværs- og tilknytningsproblemer i relation til børn, familie og det omkringliggende samfund. 3

4 Funktionsnedsættelser: kan omfatte Socialfobi, selvmedicinering, depression, tilknytningsforstyrrelser, ADHD, OCD, bipolar lidelse. Målgruppen omfatter ikke borgere, som er psykotiske eller har andre svære psykiske lidelser. Visitering Forud for et behandlingstilbud, vil der være en forudgående proces mellem borger og visiterende myndighed. Visiterende myndighed har således gennem udredning og samtaler med borgeren, vurderet omfanget af behandlingsbehov, både i forhold til misbrugets karakter, samt øvrige fysiske, psykiske og sociale belastninger. Samarbejdet mellem borger, visiterende myndighed og Plan A i forbindelse med indledende visitation, vil være at sikre den enkelte borger; det rette behandlingstilbud at borgeren er motiveret for at opnå stoffrihed og forventes at kunne profitere af og indgå i den ramme som tilbydes Der vil i forbindelse med visitation være mulighed for et forbesøg før indskrivning. Visitationsprocedure; Når en ny borger ankommer, afholdes en velkomst og introduktionssamtale, hvor også samtykkeerklæring og indskrivningspapirer udfyldes. Herefter tildeles borgen sit værelse og vises rundt på stedet. Behovsvurdering En ny rapport fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet viser, at op mod hver 6. ung i alderen år, har et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, samt at mellem unge har et direkte interventions-krævende misbrug af stoffer. At eksperimentere med rusmidler kan betragtes som et normalt fænomen, da det for nogle unge hører med til en naturlig del af løsrivelsesprocessen og identitetsdannelsen i teenageperioden. Dog anvendes euforiserende stoffer også som et middel mod et besværligt liv. Hvad der starter som et weekendforbrug af hash, udvikler sig nogle gange til et decideret misbrug - med negative konsekvenser for såvel den unges uddannelse, arbejde og sociale liv. Modsat alkohol er hash lang tid om at forlade kroppen fra 6-10 uger. Så længe stoffet er i kroppen, er det aktivt og har negativ effekt på navnlig indlæringsevne og korttidshukommelse. Tager den unge hashen til sig og benytter det jævnligt, får det ikke bare konsekvenser for den unges evne til at håndtere hverdagen, men også for at realisere mål i livet. Tidlig indgriben og behandling er derfor alfa og omega. Der er generelt stor efterspørgsel fra visiterende myndigheder efter et behandlingstilbud, som primært henvender sig til hashmisbrugere. De eksisterende behandlingstilbud laver som udgangspunkt generel behandling, og vi oplever at der er mangel på viden om, hvad en behandling skal have fokus på, hvis den skal lykkes for en hashmisbruger. Se endvidere udtagelser fra 4 sjællandske centerledere (jvf. bilag 2) 4

5 Baggrundsviden Vores viden bygger på den bredt anerkendte og dokumenterede svenske forskning ved Thomas Lundqvist og Dan Ericsson, Rådgivningsbureauet i Lund, som har mere end 30 års forskning og behandlingsmæssig erfaring med misbrugere. Hash er i dag det næstmest udbredte rusmiddel efter alkohol. En svensk undersøgelse foretaget i Lund viste meget overraskende, at de stofafhængige havde større vanskeligheder med at slippe afhængigheden af hash, i forhold til andre stoffer. Hashen er mere vanskelig at stoppe med i forhold til andre rusmidler, fordi den til forskel fra de andre rusmidler, giver et funktionsniveau, som umiddelbart er bedre i forhold til f.eks. alkoholmisbrug. Men kigger man nærmere efter, er hashen langsomt personlighedsændrende hvilket betyder, at ens kompetencer reduceres og man er udsat for at blive isoleret fra sin omverden. Hashens indvirkning betyder bl.a., at de kognitive evner på længere sigt reduceres og dermed begrænser den hashrygeren i at nå de mål i livet, der er vigtige for ham eller hende. Hashen snyder, idet den er personlighedsændrende, dog ikke mere end at du selv og dine nærmeste kan genkende din oprindelige personlighed. En del af ændringen går ud på at opbygge et effektivt forsvar mod alt, hvad der kan true dit hashbrug. Rusens karakter ændrer sig over tid, således at du til sidst kun føler dig "normal" under den akutte/umiddelbare rus. Dette er et meget kraftigt incitament til at ryge videre, idet du kun under rusen er i stand til at foretage dig de ting, du skal. Menneskesyn Psykodynamisk tænkning Psykodynamisk tænkning/teori tager udgangspunkt i, at menneskets personlighed er påvirkelig og bevægelig, og at den forandres og udvikles i takt med, at kontakten til andre mennesker etableres, brydes, eller på anden måde undergår en forandring. Den beskæftiger sig med hvordan det indre liv følelser, tanker og fantasier, bevidste eller ubevidste og de ydre påvirkninger spiller sammen. Der er en vifte af metoder og terapier, som udspringer af den psykodynamiske teori, bl.a. relationsarbejdet og kognitiv terapi. Anerkendelse bliver dermed et vigtigt udgangspunkt for det pædagogiske arbejde på Plan A. Når man anerkender et andet menneske, tager man afsæt i dennes verden med dertil hørende normer og værdier. At anerkende er at acceptere, at min verden er anderledes end din, og at mening ikke nødvendigvis er det samme for mig som for dig. At anerkende er at møde andre med en tro på, at de har noget særligt at bidrage med og at de har gode grunde til at gøre hvad de gør. Anerkendelse er at respektere den andens meningsfuldhed, kompetencer, indsats, bidrag, tilstedeværelse, overvejelser, holdninger, erfaringer, synspunkter, små og store succeser, afværgelse af katastrofer, nysgerrighed og bevæggrunde. På Plan A tilstræber vi således, at menneskesyn, værdigrundlag og praksis er uløseligt forbundne begreber. Der skal være overensstemmelse mellem hvad vi siger og hvad vi gør, hvilket vil fordre en fortløbende levende debat og refleksion i medarbejderstaben. 5

6 Dermed bliver begreber som respekt, tillid, ligeværd, tryghed, omsorg, anerkendelse og selvbestemmelse grundlæggende værdier i vort pædagogiske arbejde. For os hænger arbejdsglæde sammen med den anerkendende måde, vi møder hinanden på. Vi anerkender borgeren, så han/hun føler sig set, hørt og forstået. For os består anerkendelse i, at acceptere både borgerens og kollegers forskelligheder og personlige værdier, at værdsætte hinandens handlinger, at være nysgerrige og huske at udtrykke vores påskønnelse. Respekt Vi vægter respekt for det enkelte individ meget højt. Det er vigtigt at borgerens integritet og råderum respekteres. Retten til at være sig selv er ligeledes af største vigtighed, såvel som borgeren skal lære at have respekt for andre mennesker. Tillid Vi tilstræber en høj grad af tillid således, at vi overholder aftaler og ved, at vi kan regne med hinanden. Tillid er nødvendigt for, at borgeren kan arbejde med problemer og sårede følelser. Tryghed Vi skaber trygge rammer omkring borgeren, fordi det er en af grundstenene i relationsarbejdet. Borgerne har brug for en ubekymret hverdag, hvor varme og positive oplevelser er til stede. Omsorg Vi stiler efter, at der i miljøet er en høj grad af omsorg og opmærksomhed på den enkeltes behov. Selvbestemmelse At have sin fri vilje, at kunne bestemme noget selv, er en vigtig del af at udvikle sig hen imod en god tilværelse. Vi danner sikkerhedsnet under borgerne og hjælper dem med at blive i stand til at blive selvforvaltende på alle livets områder. Pædagogisk arbejdsmetode Vi stræber efter at skabe et miljø baseret på struktur og forudsigelighed. Menneskets handlinger og sociale relationer ser vi som sociale systemer, hvor forventninger, normer, regler og roller, har betydning for interaktionen. Derfor mener vi det er vigtigt, at vi som personale stiller realistiske forventninger til borgerne, og ikke mindst at borgerne stiller realistiske forventninger til sig selv, samt lærer at tilpasse sig normer og regler i samfundet for at lære sin egen rolle bedre at kende. Vi ser borgerne som selvstændige individer med forskellige baggrunde, som ikke altid har været lige sunde. Disse forskelle giver forskellige reaktionsmønstre hos borgerne og den forskellighed bruger vi i vores pædagogiske indsats, til at skabe en forståelse og rummelighed for forskellighed. 6

7 De unge spejler sig i samfundet og selvopfattelsen bliver dannet i reaktionen fra andre. Hvis man ser handlemønstre, som giver en negativ reaktion fra omverdenen, kan det blive den opfattelse man får af sig selv. Derfor er det vigtigt at erkende de negative handlemønstre, så man kan begynde at få bygget nogle mere konstruktive op. Dette gør vi gennem dialog og en kognitiv ændring hos borgerne. Behandlingstilbuddet tager således udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ressourcer og søger at placere udfordringer og forventninger i overkanten af, hvad borgeren umiddelbart kan honorere, dvs. i nærmeste udviklingszone. Vi tager et individualistisk udgangspunkt, men udnytter samtidig de muligheder, der ligger i at arbejde med styrkebaseret pædagogik, som handler om at opdage hvor man har sine personlige ressourcer og muligheder. Dette gøres individuelt og i gruppe. Behandlingen bruges også i hverdagen, gennem samværssituationer og fælles konkrete aktiviteter, der udvikler og styrker selvværd og ansvarlighed. Borgerne inddrages straks efter indflytning i beslutninger om egen situation og informeres om deres forpligtigelser i forhold til fællesskabet. Oplysninger om leder Michael Schou Uddannet Psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Institut i København. Gennemført lederuddannelse på Niels Brock Er uddannet CDAC (Certified Danish Addiction Counselor). Coach (Life Coach). Uddannet elektriker. Har 10 år erfaring som leder af ambulantbehandlingscenter. 3 måneders intensiv kursus i tilbagefaldsbehandling. Deltaget i div. kurser om afhængighed både i Danmark og USA. Medarbejdere og ledelsesstruktur Det er vigtigt at skabe en homogen personalegruppe, der kan støtte, supplere og indgå i et professionelt team. For at opnå den bedst mulige kvalitet i vores behandlingstilbud, er det nødvendigt at have en tværfaglig personalegruppe. Der vil kun blive brugt fagligt uddannet personale, og undervejs som behandlingscentret udvikler sig, vil personalesammensætningen komme til at se således ud: 1 Leder 1 Sekretær/bogholder 1 Socialrådgiver 1 køkkenansvarlig 7

8 3 Rådgivere/terapeuter 3 Miljøterapeuter/assistenter/pædagoger 1 nattevagt Alle ovenstående er fuldtidsstillinger. Derudover vil der efter behov blive benyttet konsulenter som: psykiater - læge - psykolog - sygefagligmedarbejder. Personale Vi har valgt at beregne en personalenormering på 11 fuldtidsstillinger ved 20 beboere med en belægning på ca. 57 % - i erkendelse af, at det vil blive svært at skaffe fuld belægning i opstartfasen. I takt med at belægningsprocenten stiger, øges antallet af ansatte, som det fremgår af budgetoversigten i Bilag 2). Det vil i praksis betyde, at der fra begyndelsen er fire-fem medarbejdere på dagvagt, to på aftenvagt og en vågen/sovende nattevagt, alt efter behov. Fastlæggelsen af normeringen er sket ud fra en vurdering af det samlede behov. Værdibaseret ledelse Værdibaseret ledelse handler om engagement, motivation, fælles mål og fælles værdier. Værdibaseret ledelse er betegnelsen for en række nye ledelsesmetoder, der går ud på at opnå en integrering af virksomhedens aktiviteter og de ansatte under nogle fælles rammer og retningslinjer, gennem fælles værdier. I modsætning til den udelukkende rationelt økonomisk styrende organisationsform, søges der med værdibaseret ledelse bl.a. at bibringe organisationens medlemmer en opfattelse af et fælles formål og et personligt ansvar for arbejdets udførelse. Nøgleord i værdibaseret ledelse er; engagement, motivation, og myndiggørelse. I organisationer, der benytter denne ledelsesform, anvendes derfor i mindre grad regler, kontrol og sanktioner som midler til at opnå den ønskede adfærd. I stedet tilstræbes det at lede og handle ud fra en fælles målsætning og en værdimæssig basis, som medarbejderne kan identificere sig med og forpligte sig til. Værdibaseret ledelse bygger på følgende antagelser; Mennesker tænker og handler ud fra deres værdigrundlag, medarbejderne ønsker højere overensstemmelse mellem egne og virksomhedens værdier, medarbejderne kan ikke udelukkende motiveres med økonomiske incitamenter (f.eks. løn), værdier er nødvendige for at skabe høj motivation. På det strategiske niveau er værdiledelse udtryk for, at mission og vision skal baseres på at udtrykke virksomhedens værdigrundlag. 8

9 Morgenmøde for personale Hver morgen vil der blive afholdt morgenmøde. Her vil vi tilrettelægge og uddelegere dagens opgaver, forbesøg, udskrivning af færdigbehandlede borgere, besøg af samarbejdspartnere og lignende. Afslutningsvis skal der udfærdiges en borgergennemgang for at vurdere den enkelte borgers aktuelle status, med henblik på at sikre, at borgeren arbejder med de aktuelle problemstillinger. Personalemøde Der vil én gang ugentlig blive afholdt personalemøde. Det er nødvendigt hele tiden at være ajour med borgernes trivsel, for om muligt at foregribe eventuelle ubalancer. Der vil også blive diskuteret andre vigtige emner som samarbejde, forbedringer, samarbejdspartnere, arbejdsmiljø m.v. Det vil være muligt at tage forskellige problemstillinger op, som kræver en fælles indsats. Supervision af personalegruppe Én gang om måneden vil det være hensigtsmæssigt, at der kommer en udefrakommende terapeut og forestår samarbejdssupervision. Dette for at sikre, at personalegruppen får ryddet op i eventuelle problemer, så gruppens professionelle formåen ikke bliver svækket. Udbrændthed er et kendt fænomen blandt personale på diverse behandlingsinstitutioner, hvilket skyldes det til tider hårde og krævende arbejdsmiljø, som misbrugsrådgivere arbejder i. Det er vigtigt at der gøres en stor indsats for at undgå udbrændthed og stress, blandt personalet på Plan A. Desuden er det vigtigt at have en supervisor til at hjælpe personalet med at tydeliggøre eventuelle problemstillinger med borgerne, da det ofte kan være nemmere for en udefrakommende at gennemskue specifikke problemstillinger, som personalet ikke selv kan få øje på. Samarbejdsrelationer og snitflader til myndigheder og andre instanser. Først og fremmest vil samarbejdet ske med visiterende myndighed, som ofte vil være borgerens bopælskommune. Det er en forudsætning for indskrivning til behandling, at visiterende myndighed ser sig som værende opholds- og handle kommune under klientens ophold på Plan A. Jævnfør Retssikkerhedslovens 9, stk.7-1. Ydermere vil Plan A varetage kontakten i forhold til tværfagligt samarbejde med øvrige samarbejdspartnere som måtte indgå i den enkelte borgers individuelle sociale handleplan. Det kan således ud fra borgerens individuelle situation været relevant med inddragelse af kontakt og samarbejde til eksempelvis; Uddannelsesinstitutioner, job- og ydelsescentre, privat praktiserende læger / speciallæger, børne- og familieteams, kriminalforsorgen, distriktspsykiatri, A-kasser, forsikringsselskaber, private virksomheder og arbejdsgivere m fl. Vi ser frem til et positivt samarbejde med Slagelse kommune som tilsynsmyndighed 9

10 Plan A vil gerne opfordre Slagelse kommune til at blive repræsenteret i Plan A s fondsbestyrelse. Samarbejde med pårørende og netværk Eftersom misbrug sjældent er et individuelt problem, men snarere skyldes et dysfunktionelt familiemønster, er det hensigtsmæssigt at gøre en bred indsats for hele familien. Alle vores borgere vil derfor blive tilbudt at få to af deres pårørende med på familiekursus. Her lærer de pårørende om afhængighed, og det giver de pårørende og borgerne en bedre chance for at kunne forstå hinanden. Plan A vil på den baggrund tage initiativ til at; misbrugeren får bearbejdet egne dysfunktionelle adfærdsmønstre og får (re)etableret et hensigtsmæssigt samspil pårørende får tilbudt samtaler med henblik på information om behandlingen pårørende får tilbudt råd og vejledning i forhold til fremtidig interaktion i relationen der tilbydes kursus til pårørende omkring misbrug der i særlige tilfælde tilbydes et egentlig samtaleforløb imellem relevante pårørende og misbrugeren samvær med børn i videst omfang tilgodeses under behandlingsforløbet misbrugeren tilbydes socialfaglig bistand i forhold til at skabe en funktionel relation i opløste parforhold, til forældre, partnere, og børn Økonomi og budget Selve driften finansieres ved afregning med visiterende myndighed eller private selvbetalere. Intentionen er, at der efter etableringsfasen er skabt økonomisk grundlag for at fortsætte og videreudvikle driften. Se vedlagte revisorudarbejdede budget (jvf. bilag 3) Andre informationer Vi har tidligere søgt og fået tilladelse til at drive et botilbud for misbrugere i Københavns kommune, Botilbudet har på nuværende tidspunkt eksisteret i ca. 4 år (Jvf. Bilag 4) samt tilsynsrapport (jvf. bilag 5) på nuværende er der kun den ene, da Københavns kommune er ved at udarbejde nummer 2 som gerne sendes hvis ønskes. Beskrivelse af behandlingstilbud hos Plan A. Der er som tidligere nævnt tale om to behandlingstyper; ét med speciale i hash behandling og ét med speciale i afgiftning og stabilisering. Herunder følger beskrivelse af begge behandlingstyper. 10

11 Hash behandlingsprogram: Hash afgiftning programmet, er et specifikt afgiftningsforløb for hashmisbrugere med en varighed på 6-10 uger. Målgruppen er 18 år og opefter hashmisbrugere. Afgiftningsforløbet henvender sig til borgere som har et ønske om en afgiftning, med henblik på videre behandling på døgninstitution eller som led i ambulant behandling. Der kan tilføjes yderligere uger, såfremt det vurderes nødvendigt. Der bliver bl.a. behandlet ud fra hashmodellen af Thomas Lundqvist og Dan Ericsson (jvf. tidligere henvisning). Generelt kan vi sige, at behandlingen omhandler: At der tages udgangspunkt i den enkeltes behov, og at vi som behandlere møder det enkelte menneske dér, hvor det er! At der samarbejdes om muligheder for ændring af adfærd. At man i behandlingsforløbet får "værktøjer" og handlemuligheder til bedre at kunne håndtere sin hverdag uden brug af rusmidler. Samtalerne: Behandlingssamtalerne tager udgangspunkt i en behandlingsplan og den aktuelle situation. Samtalerne kan indeholde: Undervisning i hash og andre stoffers fysiske og psykiske påvirkning. Tilbagefaldsforebyggelse. Samtaler ud fra en kognitiv behandlingsmodel. Samtaler ud fra den motiverende behandlingsmodel. Sideløbende med behandlingssamtalerne, kan man have samtaler med en psykolog/psykiater eller læge. NADA akupunktur: Denne form for akupunktur har vist sig at være meget effektiv ved behandling af: Abstinenser Søvnproblemer Angst Fysisk og psykisk uro Anspændthed Irritation Depressionslignende tilstande Behandlingen består af 5 nåle, der sættes i hvert øre. De nåle der bruges er meget tynde, sterile engangsnåle - hvilket vil sige, at de altid kasseres efter behandlingen. Alle kan tåle NADA akupunktur - også selv om man måtte have en kronisk sygdom. 11

12 16 ugers helhedsorienteret behandlingsprogram: Dette behandlingsprogram på Plan A er overordnet inddelt i tre faser: Fase 1: Stabilisering og afgiftning, 6 ugers varighed Fase 2: Primær- og tilbagefaldsforebyggende behandling, 7 ugers varighed. Fase 3: Udslusning, efterbehandling og tilbagefaldsfokus, 3 ugers varighed. I det samlede forløb arbejdes der med individuelt tilrettelagte behandlingsprogrammer, sammensat af adfærdsregulerende indsats, individuelle samtaler og terapi, rådgivning på gruppeplan samt skriftlige opgaver tilpasset forløbet. Dagbog vil være en del af forløbet. Fase 1: Stabiliserings og afgiftning, varighed 6 uger, som er med henblik på videre behandling hos Plan A. Det er en almindelig opfattelse, at det største problem for en misbruger er at blive stoffri, men problemet er i virkeligheden at forblive stoffri. Alligevel er afgiftningen det første spæde skridt til en stoffri tilværelse. Planlægningen af afgiftningen foretages af lægekonsulenten, i samråd med borgeren og Plan A. Hvis det er relevant inddrages den visiterende myndighed. Længden af afgiftningen vil afhænge af den fysiske og psykiske tilstand. Afgiftning og stabilisering er et forløb med en varighed på 6 uger, som sigter på at afgifte borgeren, så han/hun kan komme videre i sit liv. Den behandlingsmæssige ramme vi arbejder ud fra, er hashmodellen af Thomas Lundqvist og Dan Eriksson. Vi arbejder med forskellige tests/prøver som "Kasam", "Scl.90", "hashguide" og "THC multitest panel 3 hashtest", som motivationsmetode til at hjælpe borgeren med at se og forstå hvad der sker i kroppen ift. Udskillelse af hash uge for uge. De komplikationer ved hashafgiftning, der kan kræve udredning og måske medicinsk behandling er: Angst uro søvnforstyrrelse - depressioner - psykoser. I svære tilfælde bruges der medicin i 1-3 ugers varighed i afgiftningen. Den medicinske behandling kan være en god hjælp til at komme over de vanskeligheder, som kan opstå i behandlingens begyndelse. Fase 1 er opdelt i 3 moduler: Modul 1: Uge 1-2 Medicinsk fokus Modul 2: Uge 3-4 Psykologisk fokus Modul 3: Uge 4-6 Socialt fokus 12

13 De første 3 uger er som regel det tidspunkt, hvor borgeren føler abstinenser. Det viser sig normalt som uro, angst, appetitløshed, svedeture, søvnproblemer og mangel på energi. Derfor er det i denne periode særlig vigtigt at yde omsorg og støtte gennem tæt kontakt med både personale og de øvrige borgere. Allerede i afgiftningen vil undervisningen i social færdighedstræning starte. Social færdighedstræning i gruppe har til formål, at udvikle sociale kompetencer, der vil kunne hjælpe borgeren til at klare sig i samspillet med andre mennesker, hvor misbrug ikke er det fælles omdrejningspunkt. Fase 2: Primær- og tilbagefaldsforebyggende behandling, 7 ugers varighed. Primærbehandlingen foregår i to parallelle forløb: Fakta om stoffer/hash, deres virkning på den menneskelige organisme og psyken, samt årsagerne til afhængighed. Personlighedsstrukturer og kompetencer og hvordan de ofte benyttes til at dække over problemfelter/adfærd. Styrker og svagheder afdækkes og bearbejdes. Der arbejdes systematisk og det vurderes løbende, hvornår borgeren har opfyldt sin målsætning/delmål i sit forløb. Plan A tager udgangspunkt i, at borgeren tilegner sig en forståelse for eget misbrug og de ændringer i personlighed og livsstil, som er nødvendige for at forblive fri af hashafhængigheden. Når denne forståelse er opnået, deltager borgeren i forebyggelse af tilbagefald. Der udarbejdes en individuel handlingsplan, som indeholder en række direkte omsættelige delmål, der for den enkelte borgers vedkommende kan benyttes som arbejdsredskab i forhold til at måle sin udviklingsproces. Dette enkle måleinstrument skaber motivation for borgeren, der ved selvsyn oplever udvikling. For behandlerne er det ligeledes et vigtigt arbejdsredskab i forhold til at tilpasse den individuelle behandlingsstrategi. Afsættet i handlingsplanen vil ofte være en kortlægning af borgerens egen opfattelse, herunder personlige og faglige kompetencer, og ligeledes hvilke forsvarsmekanismer, der kan være uhensigtsmæssige i et behandlingsforløb. For at styrke motivationen til stoffrihed, lærer borgeren gennem samtaler de værktøjer der gør det muligt, at få indsigt i eget liv og overtage kontrollen med sin egen tilværelse. Formålet er at styrke og udvikle kompetencer, således at borgeren får mod til at leve livet på godt og ondt. Som en del af behandlingen vil der også blive arrangeret ture ud af huset, f.eks. kanoture, friluftsliv, kulturliv og andet. Turene vil blive arrangeret både som endags- og flerdags ture. 13

14 Fase 3: Udslusning efterbehandling tilbagefaldsfokus, varighed 3 uger. Udslusningsfasen foregår i tæt samarbejde med anbringende kommune. Hvis hjemkommunen ikke har et tilbud, når klienten udskrives fra behandling, kan Plan-A være behjælpelig med dagbehandling eller efterbehandling. Der kan laves individuelle aftaler med visiterende kommune omhandlende opfølgning. Plan-A`s efterbehandling er baseret på to metoder: Forebyggende rådgivning Kognitiv rekonstruktion Efterbehandlingen tager udgangspunkt i, at borgeren skal lære sine personlige advarselstegn for tilbagefald at kende, for at kunne tilrettelægge nye og mere effektive strategier til håndtering af disse advarselstegn. Der arbejdes tilbagefaldsforebyggende og motiverende ved hjælp af samtaler med afsæt i den kognitive metode. Borgeren skal lære sine tilbagefaldstegn at kende, da disse er individuelle, og når sådanne tegn identificeres, udarbejdes der effektive strategier, så borgeren kan komme videre i sin udvikling og sit fremtidige liv. Eksempel på undervisningstemaer. Socialtræning Misbrugsidentitet/-adfærd Faktuel viden om hashens psykologi Personlige omkostninger ved et hashmisbrug Relationer og netværk Værdier Visioner/Målsætning Almenviden samfundsrelaterede emner. Viden holdning handling. Personligt lederskab Konfliktløsning og grænsesætning. Jalousi Vredeshåndtering Er du skaber eller taber Livshistorie tidslinje Sund livsstil kost, motion m.v. Dialoogle samtalemodel om følelser. 14

15 Eksempel på uge skema Fase 1: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Motion Morgen gåtur Motion/ Scl Morgen gåtur Motion/ Kasam Rengøring Urintest 90 test test Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tema Hash edukation Tur ud af huset Socialsamvær Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Rengøring Egen tid Evt. besøg Individuel samtale Hash/ guide Kognitive evner Identitet Individuel samtale Egen tid Egen tid Afgiftning og stabiliseringsprogram Behandlingen vil være individuelt tilrettelagt. Behandlingens længde vil variere efter behov og samarbejdspartnernes ønske, derfor har vi valgt ikke at udarbejde et koncept til denne behandlings type. Hvis der er tale om medicinsk afgiftning, vil vores læge sammen med borgeren planlægge afgiftningen. Der hvor det giver mening, vil der være fælles aktiviteter og behandling sammen med de borgere, som er i hashbehandling. Nedenstående er eksempler på indholdet i denne behandlingstype. Gruppebehandling Undervisning Enesamtaler Socialrådgivning Sociale aktiviteter NADA Meditation Oversigt over bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Fondsvedtægter Budget Støtteskrivelser 4 stk. Godkendelse af Plan A fondens Bofællesskab Tilsynsrapport 15

16 16

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud

Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Ydelsesbeskrivelse for døgntilbud Administration Visborggaard Allè 39 9560 Hadsund www.visborggaard.rn.dk Tlf. 97645110 1. april 2015 Ydelsesbeskrivelser Stamoplysninger Navn: Socialpsykiatrisk Boform

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2012 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere