Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej Nykøbing Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Michael Mogensen og medarbejdere: Bente, Kurt, Merethe, Johan, Kim, Christina og Helle. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Anmeldt tilsyn for 2013 for opholdstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard er udført af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen den 3. september 2013 i form af deltagelse i personalemøde samt via besigtigelse af de fysiske rammer den 22. oktober Tilsynet deltog samme dag også i fælles kaffe/kage pause med medarbejdere og en gruppe unge og foretog efterfølgende interviews af flere unge. Opfølgning på tilsynsrapport fra 2012 var forinden foretaget sammen med leder af opholdsstedet. Tilsynet havde for 2013 valgt at sætte fokus primært på medarbejdergruppen, hvilket blev gjort via deltagelse i personalemøde. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved opholdsstedet. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet har i alle tilsyn og i alt dialog med opholdsstederne fået indtryk af, at der er tale om et solidt forankret tilbud på markedet til anbragte unge, hvor grundlaget er en stor erfaring med målgruppen både i ledelses- og medarbejdergruppen. Det kan mærkes, at medarbejderne brænder for de unge og viser stor interesse i at rykke den enkelte unge frem imod en selvstændig tilværelse. Det vurderes, at dette gøres på en måde, som er baseret på respekt for den enkelte unges behov og i tæt samarbejde med anbringende kommuner og den unges netværk. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdere og ledelse anvender de godkendte metoder i arbejdet med de unge, er i stand til at foretage relevante observationer og refleksioner, har helhedssynet med sig i arbejdet og generelt levere en relevant og kvalificeret hjælp til de unge. Tilsynet kunne som observatør på et personalemøde konstatere, at der blev arbejdet seriøst og systematisk med de unges behandlingsplaner og med stort fokus på en ordentlig udslusningsplan fra opholdsstedet når de unge fylder 18 år. Der sås en høj grad af inddragelse af den enkelte medarbejders kompetencer og medarbejdergruppen efterlod samlet et indtryk af, at være en gruppe som var i stand til at arbejde på et højt fagligt niveau med målgruppen. De unge kunne oplyse om stor kontakt til medarbejderne, herunder at der blev arbejdet med deres udvikling, men kunne ikke genkende, udtrykket behandlingsplan. Tilsynet er ved sin gang i opholdsstederne blev mødt med positive forventninger og med en åbenhed for at lære af tilsynets observationer. Det er tilsynets samlede indtryk, at opholdsstedet har fuld power på udviklingen og opkvalificering af opholdsstedet og det ses, at der siden sidste tilsyn nu er godt styr på administrative opgaver/procedurer og retningslinjer. Tilsynet har haft uhindret adgang til alle institutionens forhold. Dokumentation er fremvist uden forbehold. Tilsynet har givet anledning til få anbefalinger, men ingen henstillinger eller påbud. Anbefalinger skal ses som et redskab til yderligere opkvalificering af tilbuddet. Samlet vurdering Tilsynet har besigtiget de fysiske rammer og har kunnet konstatere, at stedet løbende sørger for opdatering af inventar og renovering af ejendommen så den fortsat lever op til målgruppens behov. De unges værelser ses at være rummelige og indrettet efter de unges ønsker og behov. De unge oplyser selv til tilsynet, at de er glade for deres værelser. Opholdsstedet har ved tilsynets besøg på stedet fremstået pænt og ryddeligt. Det ses at der er styr på procedurer omkring brand- og beredskab, dog bør rebstiger opsættes som planlagt, røgalarmer tjekkes i forhold til batterier og de unge briefes om foranstaltninger i forhold til brandsikkerheden. Opholdsstedet har generelt godt styr på medicinopbevaring og håndtering, dog manglede enkelte cpr.nr. Håndteringen kan med fordel yderligere optimeres ved, at der laves separate medicinskemaer/mapper på hver ung og at information om medicinpræparaterne indgår i denne. Interviewguide tilsyn 2/32

3 Holmstrup og Blæsebjerggaards målgruppe er tidligt skadet unge evt. med problematikker som Adhd og Asperger imellem år. Pædagogisk arbejdes ud fra den systemisk/narrative metode, eksternalisering og mentalisering. Tilsynet kunne konstatere, at ledelse og medarbejdere mestre disse metoder og det ses om en integreret del af kulturen og i arbejdet med de unge, også i det konkrete arbejde med de unges behandlingsplaner. Tilsynet kunne konstatere, at medarbejderne også var i stand til at inddrage andre teorier og metoder i de refleksioner der kom op i arbejdet med behandlingsplanerne. Stedet bør dog i højere grad tydeliggøre arbejdet med behandlingsplanerne overfor de unge. Tilsynet vurderer samlet, at den konkrete praksis på opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggard fortsat lever op til godkendelsen. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 13e.) behandlingsplaner. 19e). Medicinhåndtering. 24e). Bestyrelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/32

4 Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 13e). Tilsynet kunne konstatere, at der arbejdes helhedsorienteret og fremadrettet og på et tilfredsstillende fagligt plan med behandlingsplanerne. Det bør dog overvejes, hvordan det tydeliggøres at der arbejdes med behandlingsplanerne. 19e). Tilsynet kunne konstatere, at der generelt er styr på sikkerheden omkring medicinhåndtering. Dog bør håndkøbsmedicin mærkes personligt. Der bør være cpr.nr. på samtlige doseringsæsker. Medicinsikkerheden kan yderligere optimeres ved, at der laves separat mappe på hver ung og at der i denne indgår beskrivelse af den medicin der udleveres. Dette for at mindske risikoen for fejlmedicinering. 24e). Tilsynet anbefaler, at stedet overvejer sammensætningen af medlemmer i bestyrelsen set i lyset af bestyrelsens og formandens ansvar for opholdsstedet. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/32

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Opholdsstedet Holmstrup APS består af 2 opholdssteder til unge på følgende adresser: Opholdsstedet Holmstrup, Oddenvej 76, 4500 Nykøbing Sjælland og Afdelingen Blæsebjerggaard, Stenstrupvej 80, 4573 Højby. Opholdsstedet Holmstrup er beliggende uden for landsbyen Lumsås, på Sjællands Odde i det nordlige Odsherred. Blæsebjerggaard ligger ved landsbyen Stenstrup ca m i fugleflugtslinje, 5 minutters kørsel fra Holmstrup. Opholdsstederne ligger tæt på skov og strand og der er busforbindelse sydpå og til nærmeste større by Nykøbing Sjælland, i umiddelbar nærhed af opholdsstederne. 1.b Indretning Holmstrup en firelænget ejendom som består af et stuehus med 3 værelser, stue, køkken og toilet. I en anden længe er kontor, konferencerum (fællesrum). Førstesalen her har 4 værelser, stue, køkken og toilet. Herudover bruges en længe til værksted m.v. Blæsebjerggaard, er ligeledes en landejendom på 187 m2 beboelse, beliggende på ca. 10 tdr. land, med flot udsigt ud over marker og skov. I stueetagen er stort køkken og stue med pejs og på førstesalen er 3 værelser og badeværelse. Endvidere vagtværelse til personalet. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Begge opholdssteder ses at være hyggeligt og hjemligt indrettet og vurderes at leve op til målgruppens behov. Der har tidligere været talt om at lave en bedre sammenhæng imellem rummene i de to længer på Holmstrup, hvilket yderligere vurderes at ville forstærke det hjemlige indtryk. Man ønsker dog Interviewguide tilsyn 5/32

6 forinden at renovere køkkenet som ligger i midten af bygningen. 1.d Sikring af flugtveje I stueplan i bygningerne, som bruges til beboelse, er flugtvejene døre og oplukkelige vinduer. På 1 sal i opholdsstederne er Velux-vinduer, som kan åbnes helt, og dør ved trappenedgang. Det er nu indkøbt rebstiger til 1. sal. Disse er dog endnu ikke opsat. Tilsynet fandt ved besigtigelse af de fysiske rammer flugtveje ryddet og brugbare. 1.e Alarmer Der blev i 2012 monteret nye røgalarmer på alle unges værelser. 1.f Andet Tilsynet konstaterede i samtale med de unge på Holmstrup, at der var spørgsmål omkring brandsikkerheden på 1. sal. Det anbefales derfor, at rebstiger nu opsættes og røgalarmerne gennemgås i forhold til batterier, samt at det sikres, at de unge er sat ind i sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til brand- og beredskab. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der har ikke været bygningssyn på Holmstrup. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Holmstrup blev i 2012 færdig med ombygning af den ene længe, hvor der blev etableret stort opholdsrum, som også bruges som mødelokale. 2.c Planlagt vedligeholdelse Det blev oplyst på personalemøde, at flere værelser stod til istandsættelse efter fraflytning af unge. Se i øvrigt på pkt. 1c. Interviewguide tilsyn 6/32

7 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Ja. Beredskabs- og evakueringsplanen er sat i APV mappen. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Ja. Da der på Holmstrup er foretaget en del istandsættelse med ændring af placering af vinduer og døre i 2012, er Beredskabsplan og evakueringsplan revideret og er nu klar til at blive sat op i rammer på opholdsstederne. Planerne vil komme på næstkommende sikkerhedsmøde. 3.c Brandtilsyn Den kommunale brandinspektør kommer normalt på brandtilsyn en gang årligt, men ses endnu ikke at have været der i Brandmateriel er dog gennemgået af Falck i d Brandøvelse Der er afholdt brandøvelse, hvor både medarbejdere og unge deltog i e Førstehjælp De fleste medarbejdere på opholdsstederne har taget førstehjælpskursus. Den resterende gruppe mangler fortsat. 3.f Andet Stedet har Falck brandpakke, som består af skum og vandslukkere, samt brandtæpper. Disser er opsat af Falck efter forskrifterne med markering. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/32

8 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har ikke været kontrol fra fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard er private opholdssteder for unge i alderen år som er tidligt skadet med problematikker som f.eks. ADHD, eller Asperger, men som tidligere har vist evne til tilknytning. Opholdsstedet Holmstrup er første gang godkendt af Vestsjællands Amt i 2002, men har eksisteret i sin nuværende form siden 2007 som et APS selskab. Stedet har siden fået ændret sin godkendelse i 2008 og senest i Daglig leder Michael Mogensen har siden 2007 drevet stedet. Der foreligger ikke driftsaftaler med kommunen. 5.b Udviklingstendenser Leder oplyste til tilsynsrapport for 2012 et fald i henvendelserne fra kommunerne. Tidligere kunne stedet godt have ca. 150 henvendelser om året. De har dog i ultimo 2013 oplyst, at der nu er gang i visitationshenvendelserne igen. Stedet har i 2013 kørt med overbelæg, men forventer en del udskrives i løbet af 2014, da de fylder 18 år. Interviewguide tilsyn 8/32

9 Der er i 2013 ansat ny supervisor som også hjælper med at arbejde med mål, dokumentation og udarbejdelse af årshjul. Arbejdet forventes også at munde ud i en artikel til socialpædagogernes fagblad. I 2013 er der påbegyndt arbejde med mentalisering hvor der bl.a. arbejdes med kort/billeder som viser en følelse, det kan f.eks. være et emne omkring hvordan man er en god kammerat. Der er i 2013 opstartet intern undervisning i personalegruppen, således at medarbejderne skiftes til at undervise de andre medarbejder på personalemøderne i et relevant emne. Det kan være en diagnose, en pædagogisk metode m.v. Stedet arbejder fortsat videre med virksomhedsplanen. Opholdsstedet er p.t. i gang med at gøre klar til at skulle i gang med akkrediteringsproces igennem LOS. Stedet har oplyst, at de netop har været til temamøde omkring nye regler for visitation af sager, herunder at sagerne nu sendes i udbud. Dette gælder dog i første omgang for voksenområdet. Det oplyses fortsat for 2013 at det administrative arbejde omkring f.eks. udarbejdelse af statusplaner til kommunerne fylder meget i hverdagen. Leder overvejer alternative løsninger for at frigøre tid til det de mere overordnede ledelsesopgaver, f.eks. ansættelse af en socialrådgiver el. lign i et antal timer. 5.c Projekter Ingen p.t. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 9/32

10 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Holmstrups regnskab for 2012 viste et større overskud og forøger hermed den positive egenkapital. Odsherred Kommune har godkendt budget for 2013 med en månedlig takst på kr b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Opholdsstedets leder og bestyrelse administrerer økonomien. Endvidere er ansat administrativ medarbejder og Revisorgården i Holbæk, som revisor på budget og regnskaber. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Opholdsstedet Holmstrup er organiseret som et APS og regnskabet er forelagt til generalforsamlingen den 6. maj Regnskabet skal fremover underskrives af bestyrelsen. Der ses en større egenkapital i årsregnskab 2012 og planer om henlæggelse af et beløb. Leder har oplyst, at det overvejes at henlæggelsen skal bruges til et nyt køkken i det ene opholdssted. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 10/32

11 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er p.t. indskrevet 10 unge. Der ses for 2012 at have været en belægningsprocent på 107,65%. 8.b Alder Opholdsstederne tager unge i alderen år. P.t. er de unge fra 15 år til 19 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppen er unge af såvel dansk som anden etnisk herkomst, som er tidligt skadet med evt. psykiatrisk overbygning såsom ADHD, Asperger og lign. problematikker, som tidligere har vist evne til tilknytning. Kerneydelserne for opholdsstederne oplyses at være: - at sikre en god visitationsprocedure, således at den unges behov matches til opholdsstedet og ligger indenfor målgruppen. - At skabe et hjem for den unge hvor de trives og udvikles. - At arbejde pædagogisk med den unge, bl.a. i form af relationsarbejde, ADL træning, at arbejde med den unges historie via den narrative systemiske metode, eksternalisering samt via mentalisering. - At sikre den unge en tilværelse med uddannelse, evt. beskæftigelse og sunde fritidsinteresser. - At have samtaler med den unge i det daglige og strukturerede samtaler, herunder laves der ugentlige samtaler og interviews, som del af at arbejde narrativt/systemisk. - Udarbejdelse af behandlingsplaner og opfølgning på disse. - Være opmærksom på og følge op på den unges behov for tilknytning til andre samarbejdspartnere, herunder læge, psykolog, Januscentret m.v. - Samarbejde med samarbejdspartnere, herunder anbringende kommune. - Vejledning til forældrene og samarbejde med forældre og pårørende. Interviewguide tilsyn 11/32

12 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Stedet havde i 2012 taget enkelte unge ind som efterfølgende viste sig at ligge lidt udenfor målgruppen. Det har været unge med en meget udadreagerende adfærd og med et mindre hashmisbrug. Stedet er nu blevet meget opmærksomme på at ramme den godkendte målgruppe i visitationen og tager ikke længere unge ind med disse problematikker. Tilsynet gjorde i anmeldt tilsyn 2012 opmærksom på, at enkeltmandsprojekter skal godkendes af tilsynet i form af indsendelse af beskrivelse, handleplan og budget inden opstart. Der ses ikke i 2013 at have været enkeltmandsprojekter. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Opholdstedet beskriver deres værdigrundlag på hjemmesiden: Vi ønsker at gøre en forskel. Vi ønsker at møde mennesker, hvor de er. Vi vil gerne gøre det der virker, og virker det ikke, så gør vi noget andet. Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer. Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn. Børn skal være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af. Interviewguide tilsyn 12/32

13 Alt sker i relationer, man kan ikke være umulig alene. 9.b Pædagogisk målsætning Den pædagogiske målsætning var for 2012 og 2013, at blive yderlige skarpe på visitation og samtidigt udvikle og yderligere forankre de anvendte pædagogiske metoder, samt yderligere udvikle på kvaliteten af den skriftlige dokumentation. Endvidere er der stort fokus p.t. på samarbejdet med forældrene. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Samme målsætninger for både Holmstrup og Blæsebjerggaard. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der vægtes socialpædagogisk uddannet personale og personale uddannet i narrativ/systemisk metode. Der vægtes en grundig visitation. Der vægtes at der skabes et trygt hjem hvor udvikling kan finde sted. Dette gøres via hjemlige rammer og struktur og indholdsrig hverdag med uddannelse, /arbejde og fritidsinteresser m.v. Der arbejdes ud fra den systemisk/narrative metode, herunder med eksternalisering og konkret i form af arbejde med den unges historie, via samtaler/interviews. Der arbejdes med mentalisering, herunder med kort og billeder som viser en følelse, det kan f.eks. være omkring emnet, hvordan er man en god kammerat. Der ses individuelt på hvert enkel ung og møder det, der hvor det er. Der ses på den unges ressourcer og bygges videre derfra. Der arbejdes med positiv bekræftelse. Sammen med den unge findes mål, drømme, identitet og ressourcer. Gennem tillid, skabes ansvarsbevidsthed. Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i hverdagen og dermed grobund for selvtillid og selvværd. Der arbejdes med individuelle målsætninger i den Interviewguide tilsyn 13/32

14 unges behandlingsplan. Der kan laves familieterapi hvis behov og ønske og der afholdes møder med familie og sagsbehandlere. Der samarbejdes med diverse samarbejdspartnere og der er stort samarbejde med forældrene. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Alle unge har en kontaktperson. De kan endvidere frit henvende sig til den medarbejder de har lyst til, eller ledelsen. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Ja. De unge indgår naturligt i stedets gøremål, som i enhver familie. Ekstraordinære aktiviteter er frivillige. 10.c Har børnene faste pligter Ja. De unge skal holde deres eget værelse og indgår endvidere i en madordning samt har et rengøringsområde som de skal holde. De unge får støtte til opgaverne efter behov. 10.d Børnemøder / ungemøder Ja. Der laves referat. 10.e Medindflydelse De unge inddrages for så vidt muligt i det meste på opholdsstedet, alt efter alder og hvad de kan rumme og i forhold til at stedet samlet kan fungere. Der er ungemøder og de er så vidt mulig med i behandlingsplansarbejdet, samt til møder med forældre og sagsbehandler m.fl. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet har i forbindelse med anmeldt tilsyn 2013 interviewet 3 unge og har endvidere hilst på flere unge. De unge gav generelt udtryk for at være glade Interviewguide tilsyn 14/32

15 for at bo på opholdsstederne og gav særligt udtryk for at være glade for deres kontaktpersoner, som de alle beskrev at have tillid til og kunne give udtryk for deres følelser og holdninger til. De beskrev alle trygge rammer i opholdsstedet og tilsynet kunne konstatere, at de havde fri adgang til fritidsinteresser, familie/venner og beskrev at have indflydelse på deres hverdag. De beskrev fri adgang til tv, computer og telefon. Enkelte havde aftaler omkring telefonisk kontakt til forældre, efter aftale med forældre og anbringende kommune. De beskrev mulighed for indflydelse via husmøder. En ung gav dog udtryk for et ønske om øget indflydelse på regler og adgang til at kunne tale med ledelsen i det daglige. Alle unge ville anbefale stedet til andre unge. De unges værelser sås at være rummelige og indrettet efter den unges individuelle behov og smag og sås egnet til formålet. 10.g Andet Der findes ikke skriftlig husorden. Regler for mobiltlf., tv og internet er ikke nedskrevet. De unge må gerne have mobiltelefon, med mindre brugen af dem genere andre. Brug af internet er i forhold til frihed under ansvar Der er faste sengetider Indtil 15 år til kl og ro kl og fra det 16 år kl og ro kl h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge Alle unge har en lommepenge- og en tøjkonto hvor pengene indsættes hver tirsdag. De unge disponerer selv over disse kontoer, dog indkøbes tøj oftest sammen med den unges kontaktperson. Indgår i det daglige pædagogiske arbejde. Interviewguide tilsyn 15/32

16 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure Ja. Denne er indskrevet i stedets virksomhedsplan. Endvidere har hver ung et system til dokumentation af forbrug af tøjpenge, som sidder i den unges egen sagsmappe. Det er kontaktpersonens ansvar sammen med den unge at have styr på sagsmappen. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant. Punktet er for voksne. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - Interviewguide tilsyn 16/32

17 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle har en 140 handleplan fra kommunen ved indskrivning. Alle får lavet pædagogiske behandlingsplaner på opholdsstedet. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Tilsynet overværede som en del af anmeldt tilsyn for 2013 et personalemøde hvor samtlige behandlingsplaner blev gennemgået. 13.c Løbende justering af planerne Handleplanen fra kommunen læses efter indskrivningen af nogle af medarbejderne. Det er bevidst at ikke alle medarbejdere læser planen. Dette for at ikke alle er farvede af viden om den unge problematik. Der tales om de arbejdspunkter der er i planen på førstkommende personalemøde. Der følges op på de satte mål, på personalemøderne hver 14 dag, eller 1 gang pr. mdr. 13.d Andet Tilsynet kunne som observatør på et personalemøde for opholdsstederne konstatere, at der blev arbejdet seriøst og på et højt fagligt niveau med behandlingsplanerne, herunder blev mål/delmål og konkret udvikling belyst. Tilsynet kunne konstatere, at der i arbejdet med behandlingsplanerne var stort fokus på uddannelse/beskæftigelse og fokus på den unges fremtid efter opholdsstedet. Tilsynet kunne i interviews med flere unge konstatere, Interviewguide tilsyn 17/32

18 at de adspurgte unge kunne redegøre for systematiske samtaler med medarbejderne hvor der blev talt udvikling, men kunne ikke genkende arbejde med en behandlingsplan. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet kunne konstatere, at der arbejdes helhedsorienteret og fremadrettet og på et tilfredsstillende fagligt plan med behandlingsplanerne. Det bør dog overvejes hvordan det tydeliggøres at der arbejdes med behandlingsplanerne. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen på opholdsstedet skal så vidt muligt ligne et almindeligt hjem. Dagen er derfor fyldt med skolegang/arbejde og fritidsaktiviteter. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet er, at de unges hverdag er som i en velfungerende families og bidrager til børnenes trivsel og udvikling, samt understøtter det pædagogiske arbejde. 14.c Eksterne aktiviteter Opholdsstedet tager på ture, til fritidsaktiviteter og på ferier sammen med de unge. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter er frivillige. Nogle aktiviteter kan dog være beskrevet i de unges handleplan. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 18/32

19 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Nej. Der foreligger ikke skriftlig kostpolitik, men der er stor fokus på sund kost. Nogle unge har vægtproblemer hvorfor der i forhold til dem, særligt er opmærksomhed på dette. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Begge opholdssteder tilbereder maden centralt til de unge. 15.c Kostplan Ja. Der laves kostplan. De unge kommer med ønsker og den endelige kostplan udarbejdes af en bestemt medarbejder. Der serveres grønt/salat til maden. 15.d Brugers indflydelse og medvirken De unge kommer med ønsker til kostplanen. 15.e Andet Tilsynet kunne i samtale med de unge konstatere, at de er tilfredse med maddage og deres indflydelse på kosten. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Det findes ikke skriftlige retningslinjer på området og stedet oplyser ikke behov for dette. Der tales med de unge om emnet, når der skønnes behov for det. 16.b Seksualoplysning/undervisning Der tales med de unge om emnet ved behov. De unge modtager seksualundervisning i skolen. 16.c Prævention Tales om emnet når det skønnes nødvendigt eller den unge henvender sig. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 19/32

20 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information De unge orienteres om opholdsstedets regler omkring rusmidler ved indskrivning. Der må ikke indtages rusmidler på opholdsstedet. 17.b Politik for området Der er ikke nedskrevet politik. 17.c Andet Stedet har tidligere haft en ung med misbrug indskrevet, hvilket viste sig problematisk og stedet er nu meget opmærksom på, at der ikke visiteres unge med aktivt misbrug til opholdsstedet. Dette af hensyn til den øvrige gruppe af unge på stedet. Leder og flere af medarbejdere har dog uddannelse indenfor misbrugsområdet og er derfor i stand til at tale med de unge omkring rusmidler. 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Det er ikke p.t. indskrevet unge med anden etnisk baggrund. Der findes ikke særskilt politik på området og skønnes ikke behov for dette. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Tolk, bruges hvis behov. 18.d Andet - Interviewguide tilsyn 20/32

21 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der er udformet medicininstruks. 19.b Opbevaring Tilsynet besigtigede medicinskabet på Holmstrup på anmeldt tilsyn den Det kunne konstateres at: Medicinen opbevares i aflåst skab og er mærket med den unges navn og cpr.nr. Håndkøbsmedicin er dog ikke mærket personligt. Medicinen doseres i ugeæsker og indtagelse af medicinen overvåges af en medarbejder, for at sikre korrekt indtagelse. Den udleveres dagligt på samme tidspunkt. Der er en medarbejder som er hovedansvarlig for medicinhåndteringen og som er uddannet heri. 3 medarbejdere er uddannet i medicinhåndtering, men alle medarbejdere har stor erfaring i håndtering af medicin. Alle medarbejdere orienteres om medicinordinationerne og ændringer af den medicinansvarlige. Stedet har en mappe hvor medicinudleveringen registreres. Der er indsat særskilt blad på den enkelte unge, hvor det kan ses hvad den unge er ordineret. Endvidere indgår regler og retningslinjer for udlevering af medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. Medarbejderne holdes løbende opdateret. 19.d Andet - Interviewguide tilsyn 21/32

22 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet kunne konstatere, at der generelt er styr på sikkerheden omkring medicinhåndtering. Dog bør håndkøbsmedicin mærkes personligt. Der bør være cpr.nr. på samtlige doseringsæsker. Medicinsikkerheden kan yderligere optimeres ved, at der laves separat mappe på hver ung og at der i denne indgår beskrivelse af den medicin der udleveres. Dette for at mindske risikoen for fejlmedicinering. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Punktet ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der findes ikke skriftlige retningslinjer. Der skønnes ikke behov for dette. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Nej. Interviewguide tilsyn 22/32

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Knagebjerggård. Dato for tilsynet: 10. december 2012. Opholdsstedet repræsenteret ved: Medarbejder Michael Mogensen, leder Bente

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 22. april 2013 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning

Opholdsstedets organisation og forretningsgange Bestyrelsessammensætning Opholdsstedet Kongsholm Toftehøjs-Aasen 36 3230 Græsted Sag: 2013/05851 001 Id: 27.30G00 Afdelingsnavn Tilsynsenheden Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 14. februar 2013 Personlig henvendelse Birkevang

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere