Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej Nykøbing Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Michael Mogensen og medarbejdere: Bente, Kurt, Merethe, Johan, Kim, Christina og Helle. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Anmeldt tilsyn for 2013 for opholdstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard er udført af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen den 3. september 2013 i form af deltagelse i personalemøde samt via besigtigelse af de fysiske rammer den 22. oktober Tilsynet deltog samme dag også i fælles kaffe/kage pause med medarbejdere og en gruppe unge og foretog efterfølgende interviews af flere unge. Opfølgning på tilsynsrapport fra 2012 var forinden foretaget sammen med leder af opholdsstedet. Tilsynet havde for 2013 valgt at sætte fokus primært på medarbejdergruppen, hvilket blev gjort via deltagelse i personalemøde. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved opholdsstedet. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet har i alle tilsyn og i alt dialog med opholdsstederne fået indtryk af, at der er tale om et solidt forankret tilbud på markedet til anbragte unge, hvor grundlaget er en stor erfaring med målgruppen både i ledelses- og medarbejdergruppen. Det kan mærkes, at medarbejderne brænder for de unge og viser stor interesse i at rykke den enkelte unge frem imod en selvstændig tilværelse. Det vurderes, at dette gøres på en måde, som er baseret på respekt for den enkelte unges behov og i tæt samarbejde med anbringende kommuner og den unges netværk. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdere og ledelse anvender de godkendte metoder i arbejdet med de unge, er i stand til at foretage relevante observationer og refleksioner, har helhedssynet med sig i arbejdet og generelt levere en relevant og kvalificeret hjælp til de unge. Tilsynet kunne som observatør på et personalemøde konstatere, at der blev arbejdet seriøst og systematisk med de unges behandlingsplaner og med stort fokus på en ordentlig udslusningsplan fra opholdsstedet når de unge fylder 18 år. Der sås en høj grad af inddragelse af den enkelte medarbejders kompetencer og medarbejdergruppen efterlod samlet et indtryk af, at være en gruppe som var i stand til at arbejde på et højt fagligt niveau med målgruppen. De unge kunne oplyse om stor kontakt til medarbejderne, herunder at der blev arbejdet med deres udvikling, men kunne ikke genkende, udtrykket behandlingsplan. Tilsynet er ved sin gang i opholdsstederne blev mødt med positive forventninger og med en åbenhed for at lære af tilsynets observationer. Det er tilsynets samlede indtryk, at opholdsstedet har fuld power på udviklingen og opkvalificering af opholdsstedet og det ses, at der siden sidste tilsyn nu er godt styr på administrative opgaver/procedurer og retningslinjer. Tilsynet har haft uhindret adgang til alle institutionens forhold. Dokumentation er fremvist uden forbehold. Tilsynet har givet anledning til få anbefalinger, men ingen henstillinger eller påbud. Anbefalinger skal ses som et redskab til yderligere opkvalificering af tilbuddet. Samlet vurdering Tilsynet har besigtiget de fysiske rammer og har kunnet konstatere, at stedet løbende sørger for opdatering af inventar og renovering af ejendommen så den fortsat lever op til målgruppens behov. De unges værelser ses at være rummelige og indrettet efter de unges ønsker og behov. De unge oplyser selv til tilsynet, at de er glade for deres værelser. Opholdsstedet har ved tilsynets besøg på stedet fremstået pænt og ryddeligt. Det ses at der er styr på procedurer omkring brand- og beredskab, dog bør rebstiger opsættes som planlagt, røgalarmer tjekkes i forhold til batterier og de unge briefes om foranstaltninger i forhold til brandsikkerheden. Opholdsstedet har generelt godt styr på medicinopbevaring og håndtering, dog manglede enkelte cpr.nr. Håndteringen kan med fordel yderligere optimeres ved, at der laves separate medicinskemaer/mapper på hver ung og at information om medicinpræparaterne indgår i denne. Interviewguide tilsyn 2/32

3 Holmstrup og Blæsebjerggaards målgruppe er tidligt skadet unge evt. med problematikker som Adhd og Asperger imellem år. Pædagogisk arbejdes ud fra den systemisk/narrative metode, eksternalisering og mentalisering. Tilsynet kunne konstatere, at ledelse og medarbejdere mestre disse metoder og det ses om en integreret del af kulturen og i arbejdet med de unge, også i det konkrete arbejde med de unges behandlingsplaner. Tilsynet kunne konstatere, at medarbejderne også var i stand til at inddrage andre teorier og metoder i de refleksioner der kom op i arbejdet med behandlingsplanerne. Stedet bør dog i højere grad tydeliggøre arbejdet med behandlingsplanerne overfor de unge. Tilsynet vurderer samlet, at den konkrete praksis på opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggard fortsat lever op til godkendelsen. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 13e.) behandlingsplaner. 19e). Medicinhåndtering. 24e). Bestyrelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ingen bemærkninger. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 3/32

4 Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 13e). Tilsynet kunne konstatere, at der arbejdes helhedsorienteret og fremadrettet og på et tilfredsstillende fagligt plan med behandlingsplanerne. Det bør dog overvejes, hvordan det tydeliggøres at der arbejdes med behandlingsplanerne. 19e). Tilsynet kunne konstatere, at der generelt er styr på sikkerheden omkring medicinhåndtering. Dog bør håndkøbsmedicin mærkes personligt. Der bør være cpr.nr. på samtlige doseringsæsker. Medicinsikkerheden kan yderligere optimeres ved, at der laves separat mappe på hver ung og at der i denne indgår beskrivelse af den medicin der udleveres. Dette for at mindske risikoen for fejlmedicinering. 24e). Tilsynet anbefaler, at stedet overvejer sammensætningen af medlemmer i bestyrelsen set i lyset af bestyrelsens og formandens ansvar for opholdsstedet. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/32

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Opholdsstedet Holmstrup APS består af 2 opholdssteder til unge på følgende adresser: Opholdsstedet Holmstrup, Oddenvej 76, 4500 Nykøbing Sjælland og Afdelingen Blæsebjerggaard, Stenstrupvej 80, 4573 Højby. Opholdsstedet Holmstrup er beliggende uden for landsbyen Lumsås, på Sjællands Odde i det nordlige Odsherred. Blæsebjerggaard ligger ved landsbyen Stenstrup ca m i fugleflugtslinje, 5 minutters kørsel fra Holmstrup. Opholdsstederne ligger tæt på skov og strand og der er busforbindelse sydpå og til nærmeste større by Nykøbing Sjælland, i umiddelbar nærhed af opholdsstederne. 1.b Indretning Holmstrup en firelænget ejendom som består af et stuehus med 3 værelser, stue, køkken og toilet. I en anden længe er kontor, konferencerum (fællesrum). Førstesalen her har 4 værelser, stue, køkken og toilet. Herudover bruges en længe til værksted m.v. Blæsebjerggaard, er ligeledes en landejendom på 187 m2 beboelse, beliggende på ca. 10 tdr. land, med flot udsigt ud over marker og skov. I stueetagen er stort køkken og stue med pejs og på førstesalen er 3 værelser og badeværelse. Endvidere vagtværelse til personalet. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Begge opholdssteder ses at være hyggeligt og hjemligt indrettet og vurderes at leve op til målgruppens behov. Der har tidligere været talt om at lave en bedre sammenhæng imellem rummene i de to længer på Holmstrup, hvilket yderligere vurderes at ville forstærke det hjemlige indtryk. Man ønsker dog Interviewguide tilsyn 5/32

6 forinden at renovere køkkenet som ligger i midten af bygningen. 1.d Sikring af flugtveje I stueplan i bygningerne, som bruges til beboelse, er flugtvejene døre og oplukkelige vinduer. På 1 sal i opholdsstederne er Velux-vinduer, som kan åbnes helt, og dør ved trappenedgang. Det er nu indkøbt rebstiger til 1. sal. Disse er dog endnu ikke opsat. Tilsynet fandt ved besigtigelse af de fysiske rammer flugtveje ryddet og brugbare. 1.e Alarmer Der blev i 2012 monteret nye røgalarmer på alle unges værelser. 1.f Andet Tilsynet konstaterede i samtale med de unge på Holmstrup, at der var spørgsmål omkring brandsikkerheden på 1. sal. Det anbefales derfor, at rebstiger nu opsættes og røgalarmerne gennemgås i forhold til batterier, samt at det sikres, at de unge er sat ind i sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til brand- og beredskab. 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Der har ikke været bygningssyn på Holmstrup. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Holmstrup blev i 2012 færdig med ombygning af den ene længe, hvor der blev etableret stort opholdsrum, som også bruges som mødelokale. 2.c Planlagt vedligeholdelse Det blev oplyst på personalemøde, at flere værelser stod til istandsættelse efter fraflytning af unge. Se i øvrigt på pkt. 1c. Interviewguide tilsyn 6/32

7 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Ja. Beredskabs- og evakueringsplanen er sat i APV mappen. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Ja. Da der på Holmstrup er foretaget en del istandsættelse med ændring af placering af vinduer og døre i 2012, er Beredskabsplan og evakueringsplan revideret og er nu klar til at blive sat op i rammer på opholdsstederne. Planerne vil komme på næstkommende sikkerhedsmøde. 3.c Brandtilsyn Den kommunale brandinspektør kommer normalt på brandtilsyn en gang årligt, men ses endnu ikke at have været der i Brandmateriel er dog gennemgået af Falck i d Brandøvelse Der er afholdt brandøvelse, hvor både medarbejdere og unge deltog i e Førstehjælp De fleste medarbejdere på opholdsstederne har taget førstehjælpskursus. Den resterende gruppe mangler fortsat. 3.f Andet Stedet har Falck brandpakke, som består af skum og vandslukkere, samt brandtæpper. Disser er opsat af Falck efter forskrifterne med markering. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 7/32

8 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der har ikke været kontrol fra fødevarestyrelsen. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Opholdsstederne Holmstrup og Blæsebjerggaard er private opholdssteder for unge i alderen år som er tidligt skadet med problematikker som f.eks. ADHD, eller Asperger, men som tidligere har vist evne til tilknytning. Opholdsstedet Holmstrup er første gang godkendt af Vestsjællands Amt i 2002, men har eksisteret i sin nuværende form siden 2007 som et APS selskab. Stedet har siden fået ændret sin godkendelse i 2008 og senest i Daglig leder Michael Mogensen har siden 2007 drevet stedet. Der foreligger ikke driftsaftaler med kommunen. 5.b Udviklingstendenser Leder oplyste til tilsynsrapport for 2012 et fald i henvendelserne fra kommunerne. Tidligere kunne stedet godt have ca. 150 henvendelser om året. De har dog i ultimo 2013 oplyst, at der nu er gang i visitationshenvendelserne igen. Stedet har i 2013 kørt med overbelæg, men forventer en del udskrives i løbet af 2014, da de fylder 18 år. Interviewguide tilsyn 8/32

9 Der er i 2013 ansat ny supervisor som også hjælper med at arbejde med mål, dokumentation og udarbejdelse af årshjul. Arbejdet forventes også at munde ud i en artikel til socialpædagogernes fagblad. I 2013 er der påbegyndt arbejde med mentalisering hvor der bl.a. arbejdes med kort/billeder som viser en følelse, det kan f.eks. være et emne omkring hvordan man er en god kammerat. Der er i 2013 opstartet intern undervisning i personalegruppen, således at medarbejderne skiftes til at undervise de andre medarbejder på personalemøderne i et relevant emne. Det kan være en diagnose, en pædagogisk metode m.v. Stedet arbejder fortsat videre med virksomhedsplanen. Opholdsstedet er p.t. i gang med at gøre klar til at skulle i gang med akkrediteringsproces igennem LOS. Stedet har oplyst, at de netop har været til temamøde omkring nye regler for visitation af sager, herunder at sagerne nu sendes i udbud. Dette gælder dog i første omgang for voksenområdet. Det oplyses fortsat for 2013 at det administrative arbejde omkring f.eks. udarbejdelse af statusplaner til kommunerne fylder meget i hverdagen. Leder overvejer alternative løsninger for at frigøre tid til det de mere overordnede ledelsesopgaver, f.eks. ansættelse af en socialrådgiver el. lign i et antal timer. 5.c Projekter Ingen p.t. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 9/32

10 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Holmstrups regnskab for 2012 viste et større overskud og forøger hermed den positive egenkapital. Odsherred Kommune har godkendt budget for 2013 med en månedlig takst på kr b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Opholdsstedets leder og bestyrelse administrerer økonomien. Endvidere er ansat administrativ medarbejder og Revisorgården i Holbæk, som revisor på budget og regnskaber. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Opholdsstedet Holmstrup er organiseret som et APS og regnskabet er forelagt til generalforsamlingen den 6. maj Regnskabet skal fremover underskrives af bestyrelsen. Der ses en større egenkapital i årsregnskab 2012 og planer om henlæggelse af et beløb. Leder har oplyst, at det overvejes at henlæggelsen skal bruges til et nyt køkken i det ene opholdssted. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 10/32

11 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er p.t. indskrevet 10 unge. Der ses for 2012 at have været en belægningsprocent på 107,65%. 8.b Alder Opholdsstederne tager unge i alderen år. P.t. er de unge fra 15 år til 19 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppen er unge af såvel dansk som anden etnisk herkomst, som er tidligt skadet med evt. psykiatrisk overbygning såsom ADHD, Asperger og lign. problematikker, som tidligere har vist evne til tilknytning. Kerneydelserne for opholdsstederne oplyses at være: - at sikre en god visitationsprocedure, således at den unges behov matches til opholdsstedet og ligger indenfor målgruppen. - At skabe et hjem for den unge hvor de trives og udvikles. - At arbejde pædagogisk med den unge, bl.a. i form af relationsarbejde, ADL træning, at arbejde med den unges historie via den narrative systemiske metode, eksternalisering samt via mentalisering. - At sikre den unge en tilværelse med uddannelse, evt. beskæftigelse og sunde fritidsinteresser. - At have samtaler med den unge i det daglige og strukturerede samtaler, herunder laves der ugentlige samtaler og interviews, som del af at arbejde narrativt/systemisk. - Udarbejdelse af behandlingsplaner og opfølgning på disse. - Være opmærksom på og følge op på den unges behov for tilknytning til andre samarbejdspartnere, herunder læge, psykolog, Januscentret m.v. - Samarbejde med samarbejdspartnere, herunder anbringende kommune. - Vejledning til forældrene og samarbejde med forældre og pårørende. Interviewguide tilsyn 11/32

12 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet Stedet havde i 2012 taget enkelte unge ind som efterfølgende viste sig at ligge lidt udenfor målgruppen. Det har været unge med en meget udadreagerende adfærd og med et mindre hashmisbrug. Stedet er nu blevet meget opmærksomme på at ramme den godkendte målgruppe i visitationen og tager ikke længere unge ind med disse problematikker. Tilsynet gjorde i anmeldt tilsyn 2012 opmærksom på, at enkeltmandsprojekter skal godkendes af tilsynet i form af indsendelse af beskrivelse, handleplan og budget inden opstart. Der ses ikke i 2013 at have været enkeltmandsprojekter. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Opholdstedet beskriver deres værdigrundlag på hjemmesiden: Vi ønsker at gøre en forskel. Vi ønsker at møde mennesker, hvor de er. Vi vil gerne gøre det der virker, og virker det ikke, så gør vi noget andet. Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer. Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn. Børn skal være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af. Interviewguide tilsyn 12/32

13 Alt sker i relationer, man kan ikke være umulig alene. 9.b Pædagogisk målsætning Den pædagogiske målsætning var for 2012 og 2013, at blive yderlige skarpe på visitation og samtidigt udvikle og yderligere forankre de anvendte pædagogiske metoder, samt yderligere udvikle på kvaliteten af den skriftlige dokumentation. Endvidere er der stort fokus p.t. på samarbejdet med forældrene. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper Samme målsætninger for både Holmstrup og Blæsebjerggaard. 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der vægtes socialpædagogisk uddannet personale og personale uddannet i narrativ/systemisk metode. Der vægtes en grundig visitation. Der vægtes at der skabes et trygt hjem hvor udvikling kan finde sted. Dette gøres via hjemlige rammer og struktur og indholdsrig hverdag med uddannelse, /arbejde og fritidsinteresser m.v. Der arbejdes ud fra den systemisk/narrative metode, herunder med eksternalisering og konkret i form af arbejde med den unges historie, via samtaler/interviews. Der arbejdes med mentalisering, herunder med kort og billeder som viser en følelse, det kan f.eks. være omkring emnet, hvordan er man en god kammerat. Der ses individuelt på hvert enkel ung og møder det, der hvor det er. Der ses på den unges ressourcer og bygges videre derfra. Der arbejdes med positiv bekræftelse. Sammen med den unge findes mål, drømme, identitet og ressourcer. Gennem tillid, skabes ansvarsbevidsthed. Gennem anerkendelse skabes succeshistorier i hverdagen og dermed grobund for selvtillid og selvværd. Der arbejdes med individuelle målsætninger i den Interviewguide tilsyn 13/32

14 unges behandlingsplan. Der kan laves familieterapi hvis behov og ønske og der afholdes møder med familie og sagsbehandlere. Der samarbejdes med diverse samarbejdspartnere og der er stort samarbejde med forældrene. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Alle unge har en kontaktperson. De kan endvidere frit henvende sig til den medarbejder de har lyst til, eller ledelsen. 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Ja. De unge indgår naturligt i stedets gøremål, som i enhver familie. Ekstraordinære aktiviteter er frivillige. 10.c Har børnene faste pligter Ja. De unge skal holde deres eget værelse og indgår endvidere i en madordning samt har et rengøringsområde som de skal holde. De unge får støtte til opgaverne efter behov. 10.d Børnemøder / ungemøder Ja. Der laves referat. 10.e Medindflydelse De unge inddrages for så vidt muligt i det meste på opholdsstedet, alt efter alder og hvad de kan rumme og i forhold til at stedet samlet kan fungere. Der er ungemøder og de er så vidt mulig med i behandlingsplansarbejdet, samt til møder med forældre og sagsbehandler m.fl. 10.f Samtale med barn/ung Tilsynet har i forbindelse med anmeldt tilsyn 2013 interviewet 3 unge og har endvidere hilst på flere unge. De unge gav generelt udtryk for at være glade Interviewguide tilsyn 14/32

15 for at bo på opholdsstederne og gav særligt udtryk for at være glade for deres kontaktpersoner, som de alle beskrev at have tillid til og kunne give udtryk for deres følelser og holdninger til. De beskrev alle trygge rammer i opholdsstedet og tilsynet kunne konstatere, at de havde fri adgang til fritidsinteresser, familie/venner og beskrev at have indflydelse på deres hverdag. De beskrev fri adgang til tv, computer og telefon. Enkelte havde aftaler omkring telefonisk kontakt til forældre, efter aftale med forældre og anbringende kommune. De beskrev mulighed for indflydelse via husmøder. En ung gav dog udtryk for et ønske om øget indflydelse på regler og adgang til at kunne tale med ledelsen i det daglige. Alle unge ville anbefale stedet til andre unge. De unges værelser sås at være rummelige og indrettet efter den unges individuelle behov og smag og sås egnet til formålet. 10.g Andet Der findes ikke skriftlig husorden. Regler for mobiltlf., tv og internet er ikke nedskrevet. De unge må gerne have mobiltelefon, med mindre brugen af dem genere andre. Brug af internet er i forhold til frihed under ansvar Der er faste sengetider Indtil 15 år til kl og ro kl og fra det 16 år kl og ro kl h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte 11.b Vejledning i brug af lommepenge Alle unge har en lommepenge- og en tøjkonto hvor pengene indsættes hver tirsdag. De unge disponerer selv over disse kontoer, dog indkøbes tøj oftest sammen med den unges kontaktperson. Indgår i det daglige pædagogiske arbejde. Interviewguide tilsyn 15/32

16 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure Ja. Denne er indskrevet i stedets virksomhedsplan. Endvidere har hver ung et system til dokumentation af forbrug af tøjpenge, som sidder i den unges egen sagsmappe. Det er kontaktpersonens ansvar sammen med den unge at have styr på sagsmappen. 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Ikke relevant. Punktet er for voksne. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de - 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc f Andet (eks. revision) - Interviewguide tilsyn 16/32

17 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Alle har en 140 handleplan fra kommunen ved indskrivning. Alle får lavet pædagogiske behandlingsplaner på opholdsstedet. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Tilsynet overværede som en del af anmeldt tilsyn for 2013 et personalemøde hvor samtlige behandlingsplaner blev gennemgået. 13.c Løbende justering af planerne Handleplanen fra kommunen læses efter indskrivningen af nogle af medarbejderne. Det er bevidst at ikke alle medarbejdere læser planen. Dette for at ikke alle er farvede af viden om den unge problematik. Der tales om de arbejdspunkter der er i planen på førstkommende personalemøde. Der følges op på de satte mål, på personalemøderne hver 14 dag, eller 1 gang pr. mdr. 13.d Andet Tilsynet kunne som observatør på et personalemøde for opholdsstederne konstatere, at der blev arbejdet seriøst og på et højt fagligt niveau med behandlingsplanerne, herunder blev mål/delmål og konkret udvikling belyst. Tilsynet kunne konstatere, at der i arbejdet med behandlingsplanerne var stort fokus på uddannelse/beskæftigelse og fokus på den unges fremtid efter opholdsstedet. Tilsynet kunne i interviews med flere unge konstatere, Interviewguide tilsyn 17/32

18 at de adspurgte unge kunne redegøre for systematiske samtaler med medarbejderne hvor der blev talt udvikling, men kunne ikke genkende arbejde med en behandlingsplan. 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet kunne konstatere, at der arbejdes helhedsorienteret og fremadrettet og på et tilfredsstillende fagligt plan med behandlingsplanerne. Det bør dog overvejes hvordan det tydeliggøres at der arbejdes med behandlingsplanerne. 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Dagligdagen på opholdsstedet skal så vidt muligt ligne et almindeligt hjem. Dagen er derfor fyldt med skolegang/arbejde og fritidsaktiviteter. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Formålet er, at de unges hverdag er som i en velfungerende families og bidrager til børnenes trivsel og udvikling, samt understøtter det pædagogiske arbejde. 14.c Eksterne aktiviteter Opholdsstedet tager på ture, til fritidsaktiviteter og på ferier sammen med de unge. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse De fleste aktiviteter er frivillige. Nogle aktiviteter kan dog være beskrevet i de unges handleplan. 14.e Andet - 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 18/32

19 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Nej. Der foreligger ikke skriftlig kostpolitik, men der er stor fokus på sund kost. Nogle unge har vægtproblemer hvorfor der i forhold til dem, særligt er opmærksomhed på dette. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Begge opholdssteder tilbereder maden centralt til de unge. 15.c Kostplan Ja. Der laves kostplan. De unge kommer med ønsker og den endelige kostplan udarbejdes af en bestemt medarbejder. Der serveres grønt/salat til maden. 15.d Brugers indflydelse og medvirken De unge kommer med ønsker til kostplanen. 15.e Andet Tilsynet kunne i samtale med de unge konstatere, at de er tilfredse med maddage og deres indflydelse på kosten. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Det findes ikke skriftlige retningslinjer på området og stedet oplyser ikke behov for dette. Der tales med de unge om emnet, når der skønnes behov for det. 16.b Seksualoplysning/undervisning Der tales med de unge om emnet ved behov. De unge modtager seksualundervisning i skolen. 16.c Prævention Tales om emnet når det skønnes nødvendigt eller den unge henvender sig. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 19/32

20 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information De unge orienteres om opholdsstedets regler omkring rusmidler ved indskrivning. Der må ikke indtages rusmidler på opholdsstedet. 17.b Politik for området Der er ikke nedskrevet politik. 17.c Andet Stedet har tidligere haft en ung med misbrug indskrevet, hvilket viste sig problematisk og stedet er nu meget opmærksom på, at der ikke visiteres unge med aktivt misbrug til opholdsstedet. Dette af hensyn til den øvrige gruppe af unge på stedet. Leder og flere af medarbejdere har dog uddannelse indenfor misbrugsområdet og er derfor i stand til at tale med de unge omkring rusmidler. 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Det er ikke p.t. indskrevet unge med anden etnisk baggrund. Der findes ikke særskilt politik på området og skønnes ikke behov for dette. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Tolk, bruges hvis behov. 18.d Andet - Interviewguide tilsyn 20/32

21 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Ja. Der er udformet medicininstruks. 19.b Opbevaring Tilsynet besigtigede medicinskabet på Holmstrup på anmeldt tilsyn den Det kunne konstateres at: Medicinen opbevares i aflåst skab og er mærket med den unges navn og cpr.nr. Håndkøbsmedicin er dog ikke mærket personligt. Medicinen doseres i ugeæsker og indtagelse af medicinen overvåges af en medarbejder, for at sikre korrekt indtagelse. Den udleveres dagligt på samme tidspunkt. Der er en medarbejder som er hovedansvarlig for medicinhåndteringen og som er uddannet heri. 3 medarbejdere er uddannet i medicinhåndtering, men alle medarbejdere har stor erfaring i håndtering af medicin. Alle medarbejdere orienteres om medicinordinationerne og ændringer af den medicinansvarlige. Stedet har en mappe hvor medicinudleveringen registreres. Der er indsat særskilt blad på den enkelte unge, hvor det kan ses hvad den unge er ordineret. Endvidere indgår regler og retningslinjer for udlevering af medicin. 19.c Er reglerne kendte og følges de Ja. Medarbejderne holdes løbende opdateret. 19.d Andet - Interviewguide tilsyn 21/32

22 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet kunne konstatere, at der generelt er styr på sikkerheden omkring medicinhåndtering. Dog bør håndkøbsmedicin mærkes personligt. Der bør være cpr.nr. på samtlige doseringsæsker. Medicinsikkerheden kan yderligere optimeres ved, at der laves separat mappe på hver ung og at der i denne indgår beskrivelse af den medicin der udleveres. Dette for at mindske risikoen for fejlmedicinering. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Punktet ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der findes ikke skriftlige retningslinjer. Der skønnes ikke behov for dette. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Nej. Interviewguide tilsyn 22/32

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere