Dagtilbudsrapport Klubber KLUB TINGVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ"

Transkript

1 Fra: Til: Helle Møller Helle Møller Dato: :57 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.jpg KlubTingvejDagtilbudsrapport 2012revideret.doc image002.jpg image003.jpg image004.jpg image005.jpg image006.jpg image007.gif image008.gif image009.jpg image010.jpg image011.gif image012.gif image013.jpg image014.jpg image015.jpg Dagtilbudsrapport 2012 Klubber KLUB TINGVEJ

2 Indeks Dagtilbudsrapport 1. Præsentation 2 2. Evaluering af politiske mål og fokus områder Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats 2 3. Evaluering af lokale mål og indsatser Pigegruppe i UK og JK Fokus på Hash i Juniorklub og ungdomsklub 7

3 4. Kvalitetstemaer Børn og unges trivsel og udvikling Organisering af børns overgange Klubstrategi og Dagtilbudslovens formålsbestemmelse vedr. klubtilbud 65 Klubstrategien ud i praksis: målbeskrivelse aktiviteter metoder evaluering opfølgning) Arbejdsform (inklusion og forebyggelse / demokrati og medbestemmelse) Den Matrikelløse Klub En opsøgende funktion Personaleforhold Personaleomsætning Personalets uddannelsesniveau Personalets køn og etnicitet Personalets sygefravær Brug af kompetenceudvikling Præsentation Klub Tingvej er et socialpædagogisk fritidstilbud for børn og unge i alderen år. Klubtilbuddet er omfattet af Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, hvor afsnit IV: 65 til 77 omtaler klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. I Klub Tingvej kan børn og unge tilbringe deres fritid i trygge rammer og deltage i aktiviteter og arrangementer.

4 Der er "synlige" voksne, som børnene/de unge kan komme til og som aktivt er i stand til at vejlede/rådgive med både praktiske opgaver og personlige problemer, som børnene/de unge måtte støde ind i. Der er tilknyttet to fuldtids opsøgende medarbejdere til Klub Tingvej. Det forebyggende arbejde er en meget central del i det socialpædagogiske arbejde, hvor vi specielt gennem opsøgende arbejde har mulighed for at støtte op om enkelte børn eller grupper. Klub Tingvej har til huse i stueplan på Tingvej 7. Klub Tingvej består af: Fritidsklub (FK), der har børn fra 4. og 5. klassetrin, og som er dagtilbud ugens hverdage. Normeret til 92 børn. Har 1. september indmeldt 85 børn. Juniorklub (JK), der har unge fra 6. og 7. klassetrin 2 aftener om ugen. Normeret til 70 børn. Har 1. september indmeldt 58 børn. Ungdomsklub (UK), der har unge fra 8. klassetrin og indtil det fyldte 18. år 3 aftener om uge. Har 1. september ca. 80 brugere med et fremmøde på pr. aften. Seniorklub (SK), der har unge fra 18. år til og med 23 år. 1 aften om måneden. Har 1. september ca. 25 brugere med et fremmøde på ca. 10 pr. aften. I denne rapport vil kun FK og JK blive omtalt, da der er lavet en særskilt fælles UK Dagtilbudsrapport for Faxe Kommune. 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder 2.1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Vores mål med implementering af den forebyggende alkoholindsats er, at hele personalegruppen er opmærksom på problemstillingen, så vi tænker alkohol ind som mulig årsag, når et barn ikke trives, og så vi får handlet på evt. formodninger (dette har vi nu altid gjort). Hele personalegruppen er blevet introduceret til handlevejledningen/folderen: Børn i familier med alkoholproblemer samt de laminerede bilag om Ved bekymring for alkoholproblemer i et barns hjem og Berusede forældres afhentning af børn. Derudover deltog 2 medarbejdere på temadagen i september i år om Børn i familier med alkoholproblemer, og viden fra denne dag er efterfølgende bredt ud til resten af personalegruppen. Vi oplever sjældent, at vores klubbørn bliver hentet af deres forældre, hvorfor vi heldigvis ikke møder berusede forældre, der henter deres børn, men vi har selvfølgelig øje på problemstillingen. Vi har i 2012 indført, at der ikke må nydes alkohol ved vores arrangementer, hvor klubbørn deltager. Ved vores seneste grill-arrangement (august 2012) var der en forælder, der havde medbragt og åbnet for en cider med alkohol hun blev lige hevet til side og fik at vide, at cideren måtte hun ikke nyde. Dette havde stået i invitationen, og hun huskede det da også straks, da hun fik det at vide, hvorefter hun uden tøven hentede den og hældte den ud. Vi ønsker disse alkoholfrie miljøer for vores brugere, da det er deres fristed, og de skal trygt kunne tage til arrangementer uden risiko for, at deres eller andres forældre bliver berusede. Vi har mange snakke med vores brugere, og selvfølgelig vil vi have endnu mere fokus på alkohol i disse samtaler med brugerne af klubben, efter at vi er blevet opmærksomme på, hvor mange hjem, der er påvirkede af dette (i Faxe Kommune ca. 780 børn med familier med for meget alkohol). Derudover tillader vi ikke, at de unge drikker energidrik i klubben, da den til dels kan være en forløber for alkohol. Vi er opmærksomme på, at alkoholproblemer findes i alle sociale lag. Det er vigtigt, at vi som fagpersoner tør tale om alkohol, kan støtte og gribe ind. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser 3.1. Pigegruppe

5 Pigegruppen blev startet i 2010 i Klub Tingvejs UK og kørte i cirka to år. Vi ved godt, at Ungdomsklubbens tiltag skal fremgå i en særskilt rapport, men har dog valgt at fremføre dette eksempel her alligevel. Begrundelse: fordi vi i det små er begyndt at indlemme dette projekt/koncept i juniorklubben i stedet. Det er bare ikke helt præciseret endnu med pædagogiske mål og metoder. Vi mangler en mere strømlinet fremadrettede mål og aktivitets plan, men det kommer til at læne sig meget op af nedenstående eksempel. Det skal så også her nævnes, at vi tænker, at det bedst kan svare sig at starte en pigegruppe i JK regi, på grund af flere piger og at de så, når de når Ungdomsklub alderen ikke bare forsvinder, men forsat tiltrækkes af pigegruppen og kommer i vores Ungdomsklub. Juledekorations værksted for pigegruppen. December 2011 Klub Tingvej Baggrund for pigegruppens opstart i UK: - At der ikke kom mange piger i UK. - Et behov for at der fandtes et rum / initiativ kun for piger, hvor der ikke var drenge tilstede. - At der var en del svage piger i UK, som havde brug for at kunne spejle sig i ressourcestærke piger. Men de ressourcestærke piger kom ikke meget i UK` ens regi, kun når der var specielle events. Derfor blev der arrangeret fast en gang om måneden et event for at tiltrække de ressourcestærke piger. Formål/pædagogisk: - At skabe mulighed for, at pigerne kan få relationer indbyrdes på kryds og tværs af deres forskellige livs-arenaer. - For at give pigerne mulighed for at opleve de gode sider af livet via gode oplevelser. - At pigerne kan spejle sig og lære af hinandens liv/virkelighed. Både for at de ressourcesvage kunne få en fornemmelse for, at der findes en anden virkelighed end den de lever i, samt at de ressourcestærke får en forståelse for, at der eksistere andre slags samfundslag end deres eget. Viden giver forståelse i fremtiden. - At pigerne har en mulighed for at tale med en voksen kvinde. At de kan hente råd og vejledning eller blot trøst i svære situationer. - Få pigerne til at forstå at en uddannelse kan ændre deres livsvilkår. - Få pigerne til at tro på, at de lige meget med hvilken baggrund de kommer fra, kan tage sig en uddannelse og ændre deres fremtidige livsvilkår. - At give pigerne en forståelse for den sociale arv og en guide til, hvordan man ved egen hjælp kan bryde den. Bevidsthed giver mulighed for forandring. Metoder: - Der blev arrangeret månedlig aktivitet, hvor kun piger blev inviteret.

6 - Aktiviteten tog udgangspunkt i, at det skulle være socialt med hyggelige rammer eller at det skulle være en oplysende event. - De to kvindelige ansatte der var tilknyttet projektet, skulle indstille sig på at kunne omstrukturere sig selv, så de var i stand til at vække/ fastholde pigernes interesse. Dvs. ville høre deres musik, kunne tale med om de nyeste trends, men samtidig også være klar over, hvad nutidens teenagepiger kæmper med af dagligdagsproblemer. Det kan være for eksempel overforbrug af rusmidler, facebook mobning, gråzone prostitution, mangel på selvværd, anoreksi osv. - For at nå ovenstående har de to kvinder deltaget på kursus vedrørende pigenetværk og problematikker (Odense /Ungdomsringen) Samt opsøgt teoretisk viden via bøger bla. Den nyeste Pigenetværk af Mette Kold & Pia Lykke (Frydenlund) - Hele klubben har haft misbrugskonsulent Klaus Bjørn Mortensen, Faxekommune, på besøg. Dette for at få viden om hashmisbrug og dets konsekvenser. Dette punkt var så ikke kun til brug for personalet i pigegruppen, men for hele klubbens personale. Da hash, som vi oplever det er et generelt problem, mest i UK, men mange af JK børnene spørger også ind til hash og dets eventuelle konsekvenser. De søger råd og vejledning bland andet ang. hvordan de skal forholde sig til pres fra deres jævnaldrene relationer. Aktiviteter med pigerne i pigegruppen: - Madlavning - Kreativt værksted (akrylmaling på lærred) - Cafe Vivaldi i Karrebæk - Julekonfekt - Julestue / juledekorationer - Make - Overs med hår, negle og makeup, plus efterfølgende fotoshot. - Teaterstykke i KBH (ang. gråzone prostitution) Bilag 1: Invitation til Pigegruppen Pigegruppen i gang på værkstedet UK Ofte sker der det, når alle har noget kreativt ved hænderne, som på billedet, at pigerne udveksler erfaringer, ønsker for fremtiden eller ligefrem deres ideer om egne begrænsninger. Deres problemer bliver luftet og så går snakken rundt om bordet. Der bliver sammenlignet eller givet gode råd til hinanden og de to voksne personaler kan gå ind og målrette samtalen, hvis pigerne har en form for vrangforestilling om, for eksempel deres egne begrænsninger, som oftes stammer fra et meget lavt selvværd. Vi kan i samtalen ligeledes gå ind og guide omkring for eksempel: veninde/kæresteproblemer, sex, graviditet, skolen og videreuddannelse etc.

7 JK `ens værksted kun for piger er egentlig noget som pigerne i JK `en selv har startet, så må det jo være fordi, de har et behov. Vi arbejder for, at det skal blive ligesom det projekt vi kørte i UK `en Evaluering/opfølgning: Pigegruppen er som allerførst nævnt i dette afsnit, nedlukket i UK en, på grund af andre arbejdsopgaver, men når vi ser tilbage på projektet, så var det et meningsfuldt projekt. Men desværre var der hver gang kun imellem fem og syv piger, som dukkede op ved vores aktiviteter. De max syv fik så en del ud af det og mødet imellem de stærke og svage piger var vellykket og opfyldte egentlig vores mål. Hvis pigegruppen skulle opstartes igen, krævede det mere reklame fra klubbens side og at der er tid til at afsætte personale til dette projekt. Og på grund af denne evaluering er konklusionen også, at dette projekt skal startes tidligere dvs. i Juniorklubben, for at samle pigerne og derved kunne beholde dem i UK. Deres problemer eller ønsket om voksnes råd og vejledning, bliver ikke mindre med alderen. Især er dette vigtigt for piger, som brændende ønsker råd fra en voksen kvinde, men på grund af deres naturlige psykologiske udvikling (frigørelse mod et voksent selvstændigt menneske), kan/vil de ofte ikke modtage vejledning fra deres egen mor. Pædagogen er et godt alternativ i denne proces, hvor bølgerne til tider kan gå højt derhjemme imellem mor og datter. Dette projekt kan sagtens bruges i vores JK, hvor vi pt. har mange piger indmeldt. Disse piger er i alderen år og har også brug for et rum, hvor der ikke er drenge. Vi har allerede haft brugt vores kreative værksted. Hvor minimum en voksen kvinde har været nærværende og sat en aktivitet i gang og lukket døren. Ingen adgang for drengene. Her har pigerne så spurgt ind til alt muligt, som for eksempel: Menstruation, sex, venindeproblemer, facebook mobning, mobning i skolen og pres fra jævnaldrene relationer. Her taler vi om pres til sex fra kæreste, hash indtag osv. En egentlig pigegruppe er der endnu ikke i Juniorklubben, men en opstart mangler blot, at projektet skal præciseres yderligere og nedskrives som i UK `ens pigegruppe. Der skal stilles mål op og det skal udvides til også at indbefatte aktiviteter udenfor klubben med henblik på en mere pædagogisk målretning. Ovenstående kapitel er også i overensstemmelse med Klubstrategien punkt 5.1. Klubbernes fremtidige målgruppe. Vores gamle og nye tiltag (pigegruppen i UK og i JK) skulle gerne kunne dække både De % samt De % under punkt 5.1. Teatertur til KBH

8 Vi var på tur til Kbh. med pigegruppen for at se et teaterstykke omhandlende gråzone prostitution. Vi havde nemlig en mistanke om, at en af pigerne var begyndt at praktisere dette og havde hørt fra Ungdomsringen, at det var et stigende problem i Danmark. - At piger helt ned til 10 år tilbød diverse seksuelle ydelser for at få for eksempel: en mobiltelefon, en burger, tøj osv. Efter stykket talte vi om oplevelsen, og en del af pigerne var lidt i chok, for det var et hårdt og surrealistisk stykke. Hovedpersonen i nedenstående historie var en af vores ressourcestærke piger, og tilfældigvis vidste undertegnede, at hovedpersonen her havde et ønske om en fremtidig karriere som psykolog. Psykologer tjener mange penge - Ej, det var dog ulækkert, er der virkelig nogle piger der gør det? spurgte Katrine forarget Katja efter teaterstykket. - Ja. Og det er et større og større problem i Danmark. - Ad! Sådan nogle piger er ulækre! - Ja, det kan man jo mene, men de her piger er kommet i den situation på grund af, at de som regel ikke har det godt indeni og det kan være på grund af mange ting. - Klamt! udbryder Katrine og slår ud med armen. - Katrine Du ved godt, at det kan være sådan nogle piger, du kan komme til at arbejde med engang - Ej, hvordan? - Sagde du ikke i toget på vej herind, at du altid godt har kunnet tænke dig at blive psykolog? - Jo - Du ved godt, at psykologer arbejder med mennesker, som af den ene eller anden årsag har det dårligt indeni og måske endda har gjort nogle ting, som de her piger fra stykket. Katrine måber. - Seriøst! - Seriøst. Hvad troede du at psykologer lavede? - Det ved jeg da ikke men de tjener mange penge! Katrine smiler. Vi kalder hovedpersonen for Katrine. Undertegnede er Katja (Pædagog) Bemærkning: Mange piger imellem år spekulerer meget på deres fremtid, enten i hvad de tror de kan eller ikke kan. De drømmer om jobs eller udelukker nogle, men fælles for dem alle er: at der et enormt pres på, hvilken vej de skal gå, og mange af dem ved ikke helt, hvordan de kommer derhen eller hvad det fremtidige job egentlig omhandler eller om det nu er det, de skal. Her har pigegruppes forum været rigtig godt til at få hjælp hos de voksne og fra jævnaldrene. Man kan også nævne, at de mere ressourcesvage piger henter inspiration fra de stærke. De lytter til de stærke pigers karrieredrømme og det bliver knapt så uvirkeligt og uopnåeligt. Man kan så tilføje, at det så ikke er altid, som fortalt ovenover: at de ressourcestærke piger aner, hvad de taler om ;) Katja L. Lassen (Pæd. Klub Tingvej) 3.2. Fokus på hash i UK og JK Dette lokale tiltag er under opbygning. Baggrund: Vi fornemmer et stadig voksende problem med hash hos vores brugergrupper.

9 Målbeskrivelse: - At sætte fokus på hashbrug og dets konsekvenser hos de unge. - At viderebringe viden omkring emnet hashmisbrug og hvad det kan føre til. - At kunne guide de unge hen til relevante steder, hvis de allerede har et misbrug og ønsker at komme ud af det. Metoder: - At dygtiggøre os selv, som personale, ved at opsøge viden omkring emnet. (Her har vi allerede haft besøg af Klaus Bjørn Mortensen, som er misbrugskonsulent for unge under 18 år i Faxe Kommune) - At lægge en slagplan for, hvordan en mere synlig viden kan komme videre til de unge. Vi har talt om opslag i klubben omkring hash og dets virkninger i hjernen ved indtag. - At samtale med de unge om hash. Aktiviteter: - At undgå, at der forekommer salg af rushmidler på klubbens område. Her har vi allerede skærpet opsynet og går aftalte runder udenfor i JK `ens og UK` ens åbningstider. - Vi ved allerede, at Hash indtag ikke kan spottes ved fysiske tegn, ligesom alkohol og vi har derfor ringe mulighed for direkte, at bortvise de unge ved mistanke om indtag, men har aftalt i personalegruppen, at vi kan bortvise de unge, der har en tydelig uhensigtsmæssig ændret adfærd og opførelse. - At forsøge os med en temaaften, hvor de unge bliver inviteret både i JK og UK evt. med Klaus Bjørn Mortensen som foredragsholderen. Evaluering: Vi er endnu ikke nået så langt i dette tiltag, så vi syntes ikke, at vi kan evaluere på dette endnu. Men vi understreger igen, at det er et stort problem også for os, som klubpersonale at handle på, da hashindtag er så svært at spotte, især hos misbrugere, der ikke viser tydelige tegn på ændret adfærd. Det er ønskværdigt med en hashpolitik a la den alkohol-politik, som vi ved, er på vej, så vi har nogle deciderede politiske vedtagende retningslinjer at følge. Citat fra ung: Jeg ser ingenting rigtigt, når jeg ryger hash Jeg er bare så glad og har ingen problemer, når jeg er pisseskæv Og der sker jo ikke noget ved det, alle andre gør det også! Kvalitetstemaer

10 4.1. børn og unges trivsel og udvikling Organisering af børns overgange Vi vil her beskrive overgangene til FK og JK, da overgangene til UK er beskrevet i den samlede dagtilbudsrapport for UK i Faxe Kommune. Mål SFO til Fritidsklub: Vores mål er at lave så god en overgang fra henholdsvis fritidshjem/sfo til Fritidsklub og igen fra Fritidsklub til Juniorklub. Børnene skal være trygge ved overgangen. Samtidig vil vi i forbindelse med overgangen også meget gerne have inddraget Sofiendalskolen, hvor de fleste af vores børn går både for at være sikre på at nå ud til alle børnene men også for at få etableret et samarbejde med Sofiendalskolen, da vi har en interesse i et godt samarbejde omkring de børn, vi begge har gående. Metode: Børn, der går i 3. klasse kan 1. juni starte i FK. Vi modtager primært børn fra Sofiendalskolen og hvert år er disse børn i et modul i skoletiden på besøg med en af deres lærere. Hermed får alle børnene på Sofiendalskolen præsenteret klubtilbuddet. Ved denne lejlighed får alle børn en folder med hjem, hvori vores infomøde også er omtalt. Infomødet holder vi altid lige inden opstarten for alle vores nye børns forældre samt for de forældre, der overvejer, om deres barn skal gå i klub. Udover at børnene er på besøg i skoletiden, inviterer vi også SFO og Fritidshjemmet, som er tilknyttet Sofiendalskolen på besøg en eftermiddag i maj. I år (2012) valgte vi at holde de sidste 3 dage i maj åbent for nye mulige klubbørn, så de i 3 dage kunne komme og se, om klubben var noget for dem. Evaluering: I år er størstedelen af de daværende 3. klasser fra Sofiendalskolen startet i vores fritidsklub, og selvom størstedelen af drengen ikke længere gik i SFO. Børnene og deres forældre har fået et godt indtryk af, hvad Klub Tingvej kan og vi er derfor tilfredse med vores brobygning. Fremadrettet: Vi ønsker at få et bedre samarbejde med Sofiendalskolens lærere. Dette skal i tale sættes ved besøgene, og derudover skal vi inddrage skolens SSP-lærer. Fx vil vi gerne informeres, hvis der har været en konflikt i løbet af skoledagen, som ikke er afsluttet, og hvor vi måske modtager børn, der er kede af det. En gensidig kontakt skole-klub, når der er problemstillinger i barnets liv, er ønskværdigt, men selvfølgelig skal forældrene inddrages. Det er vigtigt at tænke i, at der er mange aktører i barnets liv, og at man derfor får videreinformeret og taget hånd om de problemstillinger, der kræver handling. Vi overvejer, om vi skal åbne op for besøgsdage for alle børn i Haslev, men ønsker samtidig heller ikke at konkurrere med de andre klub-tilbud, der er i byen. Mål Fritidsklub til Juniorklub: Mht. overgang fra fritidsklub til juniorklub er det umiddelbart en lettere opgave, da vi allerede har en del fritidsklub børn gående, så vi overfor disse kan i talesætte, hvad juniorklubtilbuddet indeholder. Dette tilbud er i Haslev meget forskelligt fra fritidsklubtilbuddet modsat resten af kommunen, hvor børnene i juniorklubben også kan komme i dagstimerne ligesom i fritidsklubben. I Haslev er det modsat dette kun 2 aftener om ugen samt ekstra arrangementer. Metode: Sidste uge inden skolernes sommerferie kan alle interesserede 5. klassebørn i Haslev komme på besøg de 2 klubaftener i juniorklubben. Vi har i 2012 reklameret om dette overfor vores indmeldte 5.

11 klasses børn. Vi havde derudover skrevet ud til alle skolerne og klubberne i Haslev om tilbuddet og bedt dem uddele info om dette samt derudover haft artikel i Haslev Posten. Klub Tingvej er den eneste klub i Haslev, der har juniorklub, så vi forsøger også via de andre klubber at bane vejen fra fritidsklubberne til vores juniorklubber det gør vi bl.a. ved, at en del fælles arrangementer mellem klubberne foregår i Klub Tingvej, så medlemmerne af de andre klubber bliver fortrolige både med klubbens beliggenhed samt i særdeleshed de ansatte. Evaluering: Vi har i år fået en del nye Juniorklubbørn indmeldt fra Fritidsklubben, hvorfor vi har det højeste indmeldte antal siden vi blev et betalingstilbud for 1½ år siden. Derfor tænker vi, at vi gør det rigtige at vi især rekrutterer fra egnen Fritidsklub men også fra de andre fritidsklubber i Haslev. Fremadrettet: Vi ønsker endnu mere at gøre opmærksom på vores klubtilbud og har talt om, at vi næste år vil ud på skolerne og fortælle om, hvad vi kan. Det mest optimale vil være, at vi kunne få besøg af klasserne i skoletiden, men vi tror desværre ikke, at dette er realistisk. Men vi vil arbejde på at få etableret et samarbejde med skolerne omkring information om vores Juniorklub Klubstrategi og Dagtilbudslovens formålsbestemmelse vedr. klubtilbud 65 Teatersport Arbejdsform (Målbeskrivelser Aktiviteter Metoder Evaluering Opfølgning) `Inklusion og forebyggelse` - Hvordan der i klubben arbejdes med at bidrage til at udvikle børn og unges evner til at indgå i forpligtigende relationer og fællesskaber. Vi arbejder meget med (både i Fritidsklub og Juniorklubben) at udfordre og opfordrer til at der er plads til alle. Og vi tilbyder tit fællesaktiviteter, hvor forpligtelser indgår, for at fællesskabet kan trives. (Fællesskabet kan for eksempel være rundbold fodbold - stikbold). I boldspil af alle slags, er der altid meget tydelige regler for, hvad man skal, og hvis man ikke overholder disse regler kan boldspillet ikke fungere. En positiv effekt ved boldspil er også, at der er plads til alle, hvis det er voksenstyret fra start. Den ansatte gør det legalt for alle at være med, høj som lav osv. Og i de flestes tilfælde: er barnet først inviteret ind i en leg omkring bold, er det meget sjældent, at samme barn får nej, når børnene selv senere spiller boldspil på eget initiativ uden en ansat. Medmindre, og her kommer ofte en læring hos barnet: at pågældende barn ikke i det tidligere voksenstyrede boldspil overholdt forpligtigelserne/reglerne, så får piben en anden lyd, og den

12 ansatte skal på banen igen. Her for at åbne den nu lukkede dør for barnet (må ikke være med i boldspil), men samtidig skal den ansatte også have en samtale med barnet om, hvorfor at det nu har fået nej fra fællesskabet omkring boldspillet. Ofte er jævnaldrene de bedste læremestrer overfor hinanden. Børn forventer langt hen ad vejen forpligtigelser fra deres kammerater i et fællesskab og hvis ikke de får dette, skal de nok fortælle, hvad der er gået galt. Her går vi så ind og støtter i, hvordan beskeder til hinanden bliver overleveret, da det ofte kan siges pænere. De ansatte her i klubben skal som regel også hjælpe det udstødte barn til at få en ny chance. Vi oplever tit, at barnet har lært af udstødelsen og nu gerne vil indgå i et fælles regelsæt omkring boldaktiviteten. De ansatte skal så også hjælpe til med, at der nu ikke bliver stillet urimelige krav fra fællesskabet (børnene imellem). For eksempel: - Okay, du må gerne være med igen, hvis du er målmand hele tiden! Eller: - Ok, men så skal du også hente noget vand til mig og Victor! Et andet eksempel på, hvordan vi udvikler børnene til at indgå i forpligtende fællesskaber, som gerne skulle udvikle længerevarende relationer og relationer til flere end kun en. I en måned havde 10 piger øvet Just Dance, flere gange ugentligt, da Klubben havde tilmeldt sig til Danmarks mesterskab i København To kvindelige ansatte var sat af til at hjælpe med projektet. Vi havde sagt, at dem som ønskede at være med skulle huske at dukke op på alle øvedagene, idet pigerne skulle danse sammen to og to, så hvis de ikke dukkede op, ville den anden stå og mangle sin makker. Pigerne laver deres kampråb til Danmarksmesterskabet i Just Danse Der var piger med fra forskellige grupperinger og især to af pigerne brød sig ikke om hinanden. Specielt Ina, var meget efter Sofie, da hun ikke syntes, at Sofie var hurtig nok i sine bevægelser.

13 Dette gav anledning til pædagogisk arbejde, for at undgå en eksklusion af Sofie, så hun ønskede at blive i det fællesskab som denne dansekonkurrence gav mulighed for. Lærings Historie (Just Dance) Fritidsklubben - Ha, ha, prøv at se Sofie, når hun danser. Ser hun ikke sjov ud? grinte Ina hånende. De andre piger grinede med. - Sofie, bevæg dog dine ben noget mere, det der ser for åndssvagt ud, fortsatte Ina. Sofie blev såret og flov. Hun blev efterhånden mere og mere nervøs, hver gang hun skulle øve foran de andre. Selvom den voksne havde trådt til og bedt om, at drillerierne skulle høre op. Så blev det tid til den endelige holddeling. Pigerne skulle deles i par af to og to, så de nu som fast par kunne øve sig frem til Danmark mesterskabet. Den voksne havde i midlertidig været i pædagogisk tænkeboks, for at løse problemet med Ina og Sofie, inden Sofie bakkede helt ud. Og et forsøg på en løsning blev: - Ina, du og Sofie skal danse sammen som par, fordi I er nogenlunde lige høje og har en god rytme i kroppen tilsammen. Og Ina, nu kan du måske også bedre få tid til at vise Sofie, hvad du mener, hun skal gøre med benene, sagde den voksne. Herefter dansede Ina og Sofie sammen som par og var nu nødt til at samarbejde resten af måneden. Endelig oprandt dagen, hvor pigerne skulle af sted med den voksne og det blev en fremragende dag. Der var dog ingen medaljer, men så meget andet der kom ud af turen og af selve forløbet inden. På vej hjem i toget, var pigerne glade og blev hurtigt enige om, at det var gået godt og at det havde været en super god tur. Også selvom de ikke vandt. Og lige inden toget nåede Haslev station... Ina sagde pludselig: - Sofie vi to har altid hadet hinanden, ik? Sofie nikkede og så lidt ned i gulvet. Ina fortsatte smilende: - men nu er vi blevet gode veninder ikke? Sofie smilede stort. Hun lænede sig lidt frem mod Ina. I hånden havde hun en bolsjepose. - Vil du ha` et? Ina tog et, og så begyndte de at tale om Justin Bieber og hans nye musikvideo. Evaluering/opfølgning Efter Danmarksmesterskabet i Just Dance var afsluttet, blev hele projektet gennemgået på P møde. Og vi blev hurtigt enige om, at det havde været en succes. For det første, havde pigerne i dansegruppen alle følt et ansvar overfor hinanden. Pigerne havde også skabt nye relationer, idet de havde været blandet på kryds og tværs af deres normale grupperinger og det havde båret frugt. Vi blev så også enige om på mødet: at printe et fællesbillede ud af hele dansegruppen og laminere det, så pigerne kunne få et med hjem. Grundet til dette var: at vi syntes, det var vigtigt at de kunne hænge billedet op, som et minde om et sjovt event, de havde deltaget i og desuden var det for at prøve at bevare deres fællesskabsgruppe: ved at se på billedet, kunne de måske huske hinanden fremover og deres sjove tid sammen. Som opfølgning besluttede vi: at hvis der skulle komme samme eller lignende events, så skulle Klub Tingvej deltage. For det gav både sjov, tilhørsforhold til klubben, relationsdannelse både barn og

14 barn imellem, men lige såvel plejede det i høj grad relationspædagogikken fra børn til voksne. Og de to deltagende kvindelige ansatte føler til stadighed, at lige netop de ti piger der deltog, har en tættere relation til dem end til deres kollegaer i huset. Hvordan arbejdes der med at børn og unges adfærd motiveres til at blive inkluderet i fællesskaber, der kan styrke deres udvikling fremover? Vi arbejder meget med at opmuntre børnene til deltagelse i et fællesskab. Hvis barnet er tøvende overfor at indgå i et foreslået fællesskab, tilbyder vi hjælp. For eksempel: at vi kan være en form for bisidder for barnet. Dvs. sidder helt tæt på barnet inde på det kreative værksted eller står lige ved side af på træværkstedet. Eller hvis det er i en spilaktivitet, foreslår vi, at den voksne og barn evt. kan spille sammen. Vi prøver altid at finde en løsning, hvis vi ser, at et barn føler sig ekskluderet eller ligefrem ekskluderer sig selv på grund af sin adfærd. Et eksempel: Vi har over en længere periode haft en dreng, der voldte problemer både overfor børn og ansatte i klubben. Ved P-møder blev han ofte debatteret: hvad kunne vi gøre for at denne drengs adfærd blev motiveret til en inklusion i et fællesskab. Hans adfærd er rastløs, uadreagerende, utilregnelig og til tider kom/kommer han fra skole og er meget ked af det. Han havde på den ovenstående baggrund meget svært ved at beholde faste relationer i klubben og i skolen havde han slet ingen. Han er desuden ældre end de fleste af de andre børn, vi har i fritidsklubben, da han kommer fra en specielklasse. Og af denne grund er han til tider skræmmende især overfor vores ny opstartede 4. klasser. Han blev ikke lukket ind i fodbold og måtte ofte tage playstationtid alene, da ingen ønskede at spille med ham, idet han simpelthen var for opfarende og støjende. Mange ideer var på banen, men målet var/er: at han skulle kunne inkluderes i klubbens fællesskab uden at blive udstødt af de andre børn på grund af sin uhensigtsmæssige adfærd. Han havde før deltaget en del på træværkstedet, så derfor aftalte vi, at drengen skulle knyttes til en af de mandlige ansatte, hvor de to så skulle gå på biblioteket og se på bøger og finde modeller/forslag til hvad der skulle foregå på træværkstedet. Dette skulle være metoden til, at give ham et øget ansvar overfor aktiviteten ved at give ham indsigt/redskaber til hjælpe de andre børn på værkstedet. Dette kunne måske også give drengen en øget selvværdsfølelse, og få ham til at fremstå i et bedre lys overfor de andre drenge, der muligvis kunne være nogle gode relationer for ham. Vi syntes, selv at det var en mægtig ide, og en god pædagogisk strategi, men da vores projekt skulle i gang, havde vi ikke lige taget højde for, at drengen kunne finde på at nægte at deltage, men det gjorde han. Det skal også her nævnes, at vi havde indkaldt både forældre til møde og havde haft telefonisk kontakt med hans lærer, da vi fornemmede at mange af drengens problemer stammede fra især skolen. Men hvad gjorde vi så? Løsningen skulle vise sig, at findes et helt uventet sted. Og her skal først nævnes, at denne dreng stadig har problemer, men vi har fundet en indgangsvinkel, hvor han succesfuld kan inkluderes og også selv ønsker at inkluderes og det er en start. Indgangsvinklen: Var vores årlige fodboldstævne med de øvrige klubber i Haslev. Drengen ønskede selv at deltage på et af holdene, men de andre fodbolddrenge talte allerede i krogene om, at de helst ikke ville have ham på holdet, men der trådte de ansatte i klubben ind og

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud.

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud. KÆLDEREN På vej I et virvar af venskaber, hormoner og mobiltelefoner, møder vi dem. Kælderbørnene. På vej. Mellem skole og hjem, mellem stor og endnu større, mellem leg og alvor, mellem gode venner og

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere