Dagtilbudsrapport Klubber KLUB TINGVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ"

Transkript

1 Fra: Til: Helle Møller Helle Møller Dato: :57 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.jpg KlubTingvejDagtilbudsrapport 2012revideret.doc image002.jpg image003.jpg image004.jpg image005.jpg image006.jpg image007.gif image008.gif image009.jpg image010.jpg image011.gif image012.gif image013.jpg image014.jpg image015.jpg Dagtilbudsrapport 2012 Klubber KLUB TINGVEJ

2 Indeks Dagtilbudsrapport 1. Præsentation 2 2. Evaluering af politiske mål og fokus områder Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats 2 3. Evaluering af lokale mål og indsatser Pigegruppe i UK og JK Fokus på Hash i Juniorklub og ungdomsklub 7

3 4. Kvalitetstemaer Børn og unges trivsel og udvikling Organisering af børns overgange Klubstrategi og Dagtilbudslovens formålsbestemmelse vedr. klubtilbud 65 Klubstrategien ud i praksis: målbeskrivelse aktiviteter metoder evaluering opfølgning) Arbejdsform (inklusion og forebyggelse / demokrati og medbestemmelse) Den Matrikelløse Klub En opsøgende funktion Personaleforhold Personaleomsætning Personalets uddannelsesniveau Personalets køn og etnicitet Personalets sygefravær Brug af kompetenceudvikling Præsentation Klub Tingvej er et socialpædagogisk fritidstilbud for børn og unge i alderen år. Klubtilbuddet er omfattet af Lov om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge, hvor afsnit IV: 65 til 77 omtaler klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. I Klub Tingvej kan børn og unge tilbringe deres fritid i trygge rammer og deltage i aktiviteter og arrangementer.

4 Der er "synlige" voksne, som børnene/de unge kan komme til og som aktivt er i stand til at vejlede/rådgive med både praktiske opgaver og personlige problemer, som børnene/de unge måtte støde ind i. Der er tilknyttet to fuldtids opsøgende medarbejdere til Klub Tingvej. Det forebyggende arbejde er en meget central del i det socialpædagogiske arbejde, hvor vi specielt gennem opsøgende arbejde har mulighed for at støtte op om enkelte børn eller grupper. Klub Tingvej har til huse i stueplan på Tingvej 7. Klub Tingvej består af: Fritidsklub (FK), der har børn fra 4. og 5. klassetrin, og som er dagtilbud ugens hverdage. Normeret til 92 børn. Har 1. september indmeldt 85 børn. Juniorklub (JK), der har unge fra 6. og 7. klassetrin 2 aftener om ugen. Normeret til 70 børn. Har 1. september indmeldt 58 børn. Ungdomsklub (UK), der har unge fra 8. klassetrin og indtil det fyldte 18. år 3 aftener om uge. Har 1. september ca. 80 brugere med et fremmøde på pr. aften. Seniorklub (SK), der har unge fra 18. år til og med 23 år. 1 aften om måneden. Har 1. september ca. 25 brugere med et fremmøde på ca. 10 pr. aften. I denne rapport vil kun FK og JK blive omtalt, da der er lavet en særskilt fælles UK Dagtilbudsrapport for Faxe Kommune. 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder 2.1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Vores mål med implementering af den forebyggende alkoholindsats er, at hele personalegruppen er opmærksom på problemstillingen, så vi tænker alkohol ind som mulig årsag, når et barn ikke trives, og så vi får handlet på evt. formodninger (dette har vi nu altid gjort). Hele personalegruppen er blevet introduceret til handlevejledningen/folderen: Børn i familier med alkoholproblemer samt de laminerede bilag om Ved bekymring for alkoholproblemer i et barns hjem og Berusede forældres afhentning af børn. Derudover deltog 2 medarbejdere på temadagen i september i år om Børn i familier med alkoholproblemer, og viden fra denne dag er efterfølgende bredt ud til resten af personalegruppen. Vi oplever sjældent, at vores klubbørn bliver hentet af deres forældre, hvorfor vi heldigvis ikke møder berusede forældre, der henter deres børn, men vi har selvfølgelig øje på problemstillingen. Vi har i 2012 indført, at der ikke må nydes alkohol ved vores arrangementer, hvor klubbørn deltager. Ved vores seneste grill-arrangement (august 2012) var der en forælder, der havde medbragt og åbnet for en cider med alkohol hun blev lige hevet til side og fik at vide, at cideren måtte hun ikke nyde. Dette havde stået i invitationen, og hun huskede det da også straks, da hun fik det at vide, hvorefter hun uden tøven hentede den og hældte den ud. Vi ønsker disse alkoholfrie miljøer for vores brugere, da det er deres fristed, og de skal trygt kunne tage til arrangementer uden risiko for, at deres eller andres forældre bliver berusede. Vi har mange snakke med vores brugere, og selvfølgelig vil vi have endnu mere fokus på alkohol i disse samtaler med brugerne af klubben, efter at vi er blevet opmærksomme på, hvor mange hjem, der er påvirkede af dette (i Faxe Kommune ca. 780 børn med familier med for meget alkohol). Derudover tillader vi ikke, at de unge drikker energidrik i klubben, da den til dels kan være en forløber for alkohol. Vi er opmærksomme på, at alkoholproblemer findes i alle sociale lag. Det er vigtigt, at vi som fagpersoner tør tale om alkohol, kan støtte og gribe ind. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser 3.1. Pigegruppe

5 Pigegruppen blev startet i 2010 i Klub Tingvejs UK og kørte i cirka to år. Vi ved godt, at Ungdomsklubbens tiltag skal fremgå i en særskilt rapport, men har dog valgt at fremføre dette eksempel her alligevel. Begrundelse: fordi vi i det små er begyndt at indlemme dette projekt/koncept i juniorklubben i stedet. Det er bare ikke helt præciseret endnu med pædagogiske mål og metoder. Vi mangler en mere strømlinet fremadrettede mål og aktivitets plan, men det kommer til at læne sig meget op af nedenstående eksempel. Det skal så også her nævnes, at vi tænker, at det bedst kan svare sig at starte en pigegruppe i JK regi, på grund af flere piger og at de så, når de når Ungdomsklub alderen ikke bare forsvinder, men forsat tiltrækkes af pigegruppen og kommer i vores Ungdomsklub. Juledekorations værksted for pigegruppen. December 2011 Klub Tingvej Baggrund for pigegruppens opstart i UK: - At der ikke kom mange piger i UK. - Et behov for at der fandtes et rum / initiativ kun for piger, hvor der ikke var drenge tilstede. - At der var en del svage piger i UK, som havde brug for at kunne spejle sig i ressourcestærke piger. Men de ressourcestærke piger kom ikke meget i UK` ens regi, kun når der var specielle events. Derfor blev der arrangeret fast en gang om måneden et event for at tiltrække de ressourcestærke piger. Formål/pædagogisk: - At skabe mulighed for, at pigerne kan få relationer indbyrdes på kryds og tværs af deres forskellige livs-arenaer. - For at give pigerne mulighed for at opleve de gode sider af livet via gode oplevelser. - At pigerne kan spejle sig og lære af hinandens liv/virkelighed. Både for at de ressourcesvage kunne få en fornemmelse for, at der findes en anden virkelighed end den de lever i, samt at de ressourcestærke får en forståelse for, at der eksistere andre slags samfundslag end deres eget. Viden giver forståelse i fremtiden. - At pigerne har en mulighed for at tale med en voksen kvinde. At de kan hente råd og vejledning eller blot trøst i svære situationer. - Få pigerne til at forstå at en uddannelse kan ændre deres livsvilkår. - Få pigerne til at tro på, at de lige meget med hvilken baggrund de kommer fra, kan tage sig en uddannelse og ændre deres fremtidige livsvilkår. - At give pigerne en forståelse for den sociale arv og en guide til, hvordan man ved egen hjælp kan bryde den. Bevidsthed giver mulighed for forandring. Metoder: - Der blev arrangeret månedlig aktivitet, hvor kun piger blev inviteret.

6 - Aktiviteten tog udgangspunkt i, at det skulle være socialt med hyggelige rammer eller at det skulle være en oplysende event. - De to kvindelige ansatte der var tilknyttet projektet, skulle indstille sig på at kunne omstrukturere sig selv, så de var i stand til at vække/ fastholde pigernes interesse. Dvs. ville høre deres musik, kunne tale med om de nyeste trends, men samtidig også være klar over, hvad nutidens teenagepiger kæmper med af dagligdagsproblemer. Det kan være for eksempel overforbrug af rusmidler, facebook mobning, gråzone prostitution, mangel på selvværd, anoreksi osv. - For at nå ovenstående har de to kvinder deltaget på kursus vedrørende pigenetværk og problematikker (Odense /Ungdomsringen) Samt opsøgt teoretisk viden via bøger bla. Den nyeste Pigenetværk af Mette Kold & Pia Lykke (Frydenlund) - Hele klubben har haft misbrugskonsulent Klaus Bjørn Mortensen, Faxekommune, på besøg. Dette for at få viden om hashmisbrug og dets konsekvenser. Dette punkt var så ikke kun til brug for personalet i pigegruppen, men for hele klubbens personale. Da hash, som vi oplever det er et generelt problem, mest i UK, men mange af JK børnene spørger også ind til hash og dets eventuelle konsekvenser. De søger råd og vejledning bland andet ang. hvordan de skal forholde sig til pres fra deres jævnaldrene relationer. Aktiviteter med pigerne i pigegruppen: - Madlavning - Kreativt værksted (akrylmaling på lærred) - Cafe Vivaldi i Karrebæk - Julekonfekt - Julestue / juledekorationer - Make - Overs med hår, negle og makeup, plus efterfølgende fotoshot. - Teaterstykke i KBH (ang. gråzone prostitution) Bilag 1: Invitation til Pigegruppen Pigegruppen i gang på værkstedet UK Ofte sker der det, når alle har noget kreativt ved hænderne, som på billedet, at pigerne udveksler erfaringer, ønsker for fremtiden eller ligefrem deres ideer om egne begrænsninger. Deres problemer bliver luftet og så går snakken rundt om bordet. Der bliver sammenlignet eller givet gode råd til hinanden og de to voksne personaler kan gå ind og målrette samtalen, hvis pigerne har en form for vrangforestilling om, for eksempel deres egne begrænsninger, som oftes stammer fra et meget lavt selvværd. Vi kan i samtalen ligeledes gå ind og guide omkring for eksempel: veninde/kæresteproblemer, sex, graviditet, skolen og videreuddannelse etc.

7 JK `ens værksted kun for piger er egentlig noget som pigerne i JK `en selv har startet, så må det jo være fordi, de har et behov. Vi arbejder for, at det skal blive ligesom det projekt vi kørte i UK `en Evaluering/opfølgning: Pigegruppen er som allerførst nævnt i dette afsnit, nedlukket i UK en, på grund af andre arbejdsopgaver, men når vi ser tilbage på projektet, så var det et meningsfuldt projekt. Men desværre var der hver gang kun imellem fem og syv piger, som dukkede op ved vores aktiviteter. De max syv fik så en del ud af det og mødet imellem de stærke og svage piger var vellykket og opfyldte egentlig vores mål. Hvis pigegruppen skulle opstartes igen, krævede det mere reklame fra klubbens side og at der er tid til at afsætte personale til dette projekt. Og på grund af denne evaluering er konklusionen også, at dette projekt skal startes tidligere dvs. i Juniorklubben, for at samle pigerne og derved kunne beholde dem i UK. Deres problemer eller ønsket om voksnes råd og vejledning, bliver ikke mindre med alderen. Især er dette vigtigt for piger, som brændende ønsker råd fra en voksen kvinde, men på grund af deres naturlige psykologiske udvikling (frigørelse mod et voksent selvstændigt menneske), kan/vil de ofte ikke modtage vejledning fra deres egen mor. Pædagogen er et godt alternativ i denne proces, hvor bølgerne til tider kan gå højt derhjemme imellem mor og datter. Dette projekt kan sagtens bruges i vores JK, hvor vi pt. har mange piger indmeldt. Disse piger er i alderen år og har også brug for et rum, hvor der ikke er drenge. Vi har allerede haft brugt vores kreative værksted. Hvor minimum en voksen kvinde har været nærværende og sat en aktivitet i gang og lukket døren. Ingen adgang for drengene. Her har pigerne så spurgt ind til alt muligt, som for eksempel: Menstruation, sex, venindeproblemer, facebook mobning, mobning i skolen og pres fra jævnaldrene relationer. Her taler vi om pres til sex fra kæreste, hash indtag osv. En egentlig pigegruppe er der endnu ikke i Juniorklubben, men en opstart mangler blot, at projektet skal præciseres yderligere og nedskrives som i UK `ens pigegruppe. Der skal stilles mål op og det skal udvides til også at indbefatte aktiviteter udenfor klubben med henblik på en mere pædagogisk målretning. Ovenstående kapitel er også i overensstemmelse med Klubstrategien punkt 5.1. Klubbernes fremtidige målgruppe. Vores gamle og nye tiltag (pigegruppen i UK og i JK) skulle gerne kunne dække både De % samt De % under punkt 5.1. Teatertur til KBH

8 Vi var på tur til Kbh. med pigegruppen for at se et teaterstykke omhandlende gråzone prostitution. Vi havde nemlig en mistanke om, at en af pigerne var begyndt at praktisere dette og havde hørt fra Ungdomsringen, at det var et stigende problem i Danmark. - At piger helt ned til 10 år tilbød diverse seksuelle ydelser for at få for eksempel: en mobiltelefon, en burger, tøj osv. Efter stykket talte vi om oplevelsen, og en del af pigerne var lidt i chok, for det var et hårdt og surrealistisk stykke. Hovedpersonen i nedenstående historie var en af vores ressourcestærke piger, og tilfældigvis vidste undertegnede, at hovedpersonen her havde et ønske om en fremtidig karriere som psykolog. Psykologer tjener mange penge - Ej, det var dog ulækkert, er der virkelig nogle piger der gør det? spurgte Katrine forarget Katja efter teaterstykket. - Ja. Og det er et større og større problem i Danmark. - Ad! Sådan nogle piger er ulækre! - Ja, det kan man jo mene, men de her piger er kommet i den situation på grund af, at de som regel ikke har det godt indeni og det kan være på grund af mange ting. - Klamt! udbryder Katrine og slår ud med armen. - Katrine Du ved godt, at det kan være sådan nogle piger, du kan komme til at arbejde med engang - Ej, hvordan? - Sagde du ikke i toget på vej herind, at du altid godt har kunnet tænke dig at blive psykolog? - Jo - Du ved godt, at psykologer arbejder med mennesker, som af den ene eller anden årsag har det dårligt indeni og måske endda har gjort nogle ting, som de her piger fra stykket. Katrine måber. - Seriøst! - Seriøst. Hvad troede du at psykologer lavede? - Det ved jeg da ikke men de tjener mange penge! Katrine smiler. Vi kalder hovedpersonen for Katrine. Undertegnede er Katja (Pædagog) Bemærkning: Mange piger imellem år spekulerer meget på deres fremtid, enten i hvad de tror de kan eller ikke kan. De drømmer om jobs eller udelukker nogle, men fælles for dem alle er: at der et enormt pres på, hvilken vej de skal gå, og mange af dem ved ikke helt, hvordan de kommer derhen eller hvad det fremtidige job egentlig omhandler eller om det nu er det, de skal. Her har pigegruppes forum været rigtig godt til at få hjælp hos de voksne og fra jævnaldrene. Man kan også nævne, at de mere ressourcesvage piger henter inspiration fra de stærke. De lytter til de stærke pigers karrieredrømme og det bliver knapt så uvirkeligt og uopnåeligt. Man kan så tilføje, at det så ikke er altid, som fortalt ovenover: at de ressourcestærke piger aner, hvad de taler om ;) Katja L. Lassen (Pæd. Klub Tingvej) 3.2. Fokus på hash i UK og JK Dette lokale tiltag er under opbygning. Baggrund: Vi fornemmer et stadig voksende problem med hash hos vores brugergrupper.

9 Målbeskrivelse: - At sætte fokus på hashbrug og dets konsekvenser hos de unge. - At viderebringe viden omkring emnet hashmisbrug og hvad det kan føre til. - At kunne guide de unge hen til relevante steder, hvis de allerede har et misbrug og ønsker at komme ud af det. Metoder: - At dygtiggøre os selv, som personale, ved at opsøge viden omkring emnet. (Her har vi allerede haft besøg af Klaus Bjørn Mortensen, som er misbrugskonsulent for unge under 18 år i Faxe Kommune) - At lægge en slagplan for, hvordan en mere synlig viden kan komme videre til de unge. Vi har talt om opslag i klubben omkring hash og dets virkninger i hjernen ved indtag. - At samtale med de unge om hash. Aktiviteter: - At undgå, at der forekommer salg af rushmidler på klubbens område. Her har vi allerede skærpet opsynet og går aftalte runder udenfor i JK `ens og UK` ens åbningstider. - Vi ved allerede, at Hash indtag ikke kan spottes ved fysiske tegn, ligesom alkohol og vi har derfor ringe mulighed for direkte, at bortvise de unge ved mistanke om indtag, men har aftalt i personalegruppen, at vi kan bortvise de unge, der har en tydelig uhensigtsmæssig ændret adfærd og opførelse. - At forsøge os med en temaaften, hvor de unge bliver inviteret både i JK og UK evt. med Klaus Bjørn Mortensen som foredragsholderen. Evaluering: Vi er endnu ikke nået så langt i dette tiltag, så vi syntes ikke, at vi kan evaluere på dette endnu. Men vi understreger igen, at det er et stort problem også for os, som klubpersonale at handle på, da hashindtag er så svært at spotte, især hos misbrugere, der ikke viser tydelige tegn på ændret adfærd. Det er ønskværdigt med en hashpolitik a la den alkohol-politik, som vi ved, er på vej, så vi har nogle deciderede politiske vedtagende retningslinjer at følge. Citat fra ung: Jeg ser ingenting rigtigt, når jeg ryger hash Jeg er bare så glad og har ingen problemer, når jeg er pisseskæv Og der sker jo ikke noget ved det, alle andre gør det også! Kvalitetstemaer

10 4.1. børn og unges trivsel og udvikling Organisering af børns overgange Vi vil her beskrive overgangene til FK og JK, da overgangene til UK er beskrevet i den samlede dagtilbudsrapport for UK i Faxe Kommune. Mål SFO til Fritidsklub: Vores mål er at lave så god en overgang fra henholdsvis fritidshjem/sfo til Fritidsklub og igen fra Fritidsklub til Juniorklub. Børnene skal være trygge ved overgangen. Samtidig vil vi i forbindelse med overgangen også meget gerne have inddraget Sofiendalskolen, hvor de fleste af vores børn går både for at være sikre på at nå ud til alle børnene men også for at få etableret et samarbejde med Sofiendalskolen, da vi har en interesse i et godt samarbejde omkring de børn, vi begge har gående. Metode: Børn, der går i 3. klasse kan 1. juni starte i FK. Vi modtager primært børn fra Sofiendalskolen og hvert år er disse børn i et modul i skoletiden på besøg med en af deres lærere. Hermed får alle børnene på Sofiendalskolen præsenteret klubtilbuddet. Ved denne lejlighed får alle børn en folder med hjem, hvori vores infomøde også er omtalt. Infomødet holder vi altid lige inden opstarten for alle vores nye børns forældre samt for de forældre, der overvejer, om deres barn skal gå i klub. Udover at børnene er på besøg i skoletiden, inviterer vi også SFO og Fritidshjemmet, som er tilknyttet Sofiendalskolen på besøg en eftermiddag i maj. I år (2012) valgte vi at holde de sidste 3 dage i maj åbent for nye mulige klubbørn, så de i 3 dage kunne komme og se, om klubben var noget for dem. Evaluering: I år er størstedelen af de daværende 3. klasser fra Sofiendalskolen startet i vores fritidsklub, og selvom størstedelen af drengen ikke længere gik i SFO. Børnene og deres forældre har fået et godt indtryk af, hvad Klub Tingvej kan og vi er derfor tilfredse med vores brobygning. Fremadrettet: Vi ønsker at få et bedre samarbejde med Sofiendalskolens lærere. Dette skal i tale sættes ved besøgene, og derudover skal vi inddrage skolens SSP-lærer. Fx vil vi gerne informeres, hvis der har været en konflikt i løbet af skoledagen, som ikke er afsluttet, og hvor vi måske modtager børn, der er kede af det. En gensidig kontakt skole-klub, når der er problemstillinger i barnets liv, er ønskværdigt, men selvfølgelig skal forældrene inddrages. Det er vigtigt at tænke i, at der er mange aktører i barnets liv, og at man derfor får videreinformeret og taget hånd om de problemstillinger, der kræver handling. Vi overvejer, om vi skal åbne op for besøgsdage for alle børn i Haslev, men ønsker samtidig heller ikke at konkurrere med de andre klub-tilbud, der er i byen. Mål Fritidsklub til Juniorklub: Mht. overgang fra fritidsklub til juniorklub er det umiddelbart en lettere opgave, da vi allerede har en del fritidsklub børn gående, så vi overfor disse kan i talesætte, hvad juniorklubtilbuddet indeholder. Dette tilbud er i Haslev meget forskelligt fra fritidsklubtilbuddet modsat resten af kommunen, hvor børnene i juniorklubben også kan komme i dagstimerne ligesom i fritidsklubben. I Haslev er det modsat dette kun 2 aftener om ugen samt ekstra arrangementer. Metode: Sidste uge inden skolernes sommerferie kan alle interesserede 5. klassebørn i Haslev komme på besøg de 2 klubaftener i juniorklubben. Vi har i 2012 reklameret om dette overfor vores indmeldte 5.

11 klasses børn. Vi havde derudover skrevet ud til alle skolerne og klubberne i Haslev om tilbuddet og bedt dem uddele info om dette samt derudover haft artikel i Haslev Posten. Klub Tingvej er den eneste klub i Haslev, der har juniorklub, så vi forsøger også via de andre klubber at bane vejen fra fritidsklubberne til vores juniorklubber det gør vi bl.a. ved, at en del fælles arrangementer mellem klubberne foregår i Klub Tingvej, så medlemmerne af de andre klubber bliver fortrolige både med klubbens beliggenhed samt i særdeleshed de ansatte. Evaluering: Vi har i år fået en del nye Juniorklubbørn indmeldt fra Fritidsklubben, hvorfor vi har det højeste indmeldte antal siden vi blev et betalingstilbud for 1½ år siden. Derfor tænker vi, at vi gør det rigtige at vi især rekrutterer fra egnen Fritidsklub men også fra de andre fritidsklubber i Haslev. Fremadrettet: Vi ønsker endnu mere at gøre opmærksom på vores klubtilbud og har talt om, at vi næste år vil ud på skolerne og fortælle om, hvad vi kan. Det mest optimale vil være, at vi kunne få besøg af klasserne i skoletiden, men vi tror desværre ikke, at dette er realistisk. Men vi vil arbejde på at få etableret et samarbejde med skolerne omkring information om vores Juniorklub Klubstrategi og Dagtilbudslovens formålsbestemmelse vedr. klubtilbud 65 Teatersport Arbejdsform (Målbeskrivelser Aktiviteter Metoder Evaluering Opfølgning) `Inklusion og forebyggelse` - Hvordan der i klubben arbejdes med at bidrage til at udvikle børn og unges evner til at indgå i forpligtigende relationer og fællesskaber. Vi arbejder meget med (både i Fritidsklub og Juniorklubben) at udfordre og opfordrer til at der er plads til alle. Og vi tilbyder tit fællesaktiviteter, hvor forpligtelser indgår, for at fællesskabet kan trives. (Fællesskabet kan for eksempel være rundbold fodbold - stikbold). I boldspil af alle slags, er der altid meget tydelige regler for, hvad man skal, og hvis man ikke overholder disse regler kan boldspillet ikke fungere. En positiv effekt ved boldspil er også, at der er plads til alle, hvis det er voksenstyret fra start. Den ansatte gør det legalt for alle at være med, høj som lav osv. Og i de flestes tilfælde: er barnet først inviteret ind i en leg omkring bold, er det meget sjældent, at samme barn får nej, når børnene selv senere spiller boldspil på eget initiativ uden en ansat. Medmindre, og her kommer ofte en læring hos barnet: at pågældende barn ikke i det tidligere voksenstyrede boldspil overholdt forpligtigelserne/reglerne, så får piben en anden lyd, og den

12 ansatte skal på banen igen. Her for at åbne den nu lukkede dør for barnet (må ikke være med i boldspil), men samtidig skal den ansatte også have en samtale med barnet om, hvorfor at det nu har fået nej fra fællesskabet omkring boldspillet. Ofte er jævnaldrene de bedste læremestrer overfor hinanden. Børn forventer langt hen ad vejen forpligtigelser fra deres kammerater i et fællesskab og hvis ikke de får dette, skal de nok fortælle, hvad der er gået galt. Her går vi så ind og støtter i, hvordan beskeder til hinanden bliver overleveret, da det ofte kan siges pænere. De ansatte her i klubben skal som regel også hjælpe det udstødte barn til at få en ny chance. Vi oplever tit, at barnet har lært af udstødelsen og nu gerne vil indgå i et fælles regelsæt omkring boldaktiviteten. De ansatte skal så også hjælpe til med, at der nu ikke bliver stillet urimelige krav fra fællesskabet (børnene imellem). For eksempel: - Okay, du må gerne være med igen, hvis du er målmand hele tiden! Eller: - Ok, men så skal du også hente noget vand til mig og Victor! Et andet eksempel på, hvordan vi udvikler børnene til at indgå i forpligtende fællesskaber, som gerne skulle udvikle længerevarende relationer og relationer til flere end kun en. I en måned havde 10 piger øvet Just Dance, flere gange ugentligt, da Klubben havde tilmeldt sig til Danmarks mesterskab i København To kvindelige ansatte var sat af til at hjælpe med projektet. Vi havde sagt, at dem som ønskede at være med skulle huske at dukke op på alle øvedagene, idet pigerne skulle danse sammen to og to, så hvis de ikke dukkede op, ville den anden stå og mangle sin makker. Pigerne laver deres kampråb til Danmarksmesterskabet i Just Danse Der var piger med fra forskellige grupperinger og især to af pigerne brød sig ikke om hinanden. Specielt Ina, var meget efter Sofie, da hun ikke syntes, at Sofie var hurtig nok i sine bevægelser.

13 Dette gav anledning til pædagogisk arbejde, for at undgå en eksklusion af Sofie, så hun ønskede at blive i det fællesskab som denne dansekonkurrence gav mulighed for. Lærings Historie (Just Dance) Fritidsklubben - Ha, ha, prøv at se Sofie, når hun danser. Ser hun ikke sjov ud? grinte Ina hånende. De andre piger grinede med. - Sofie, bevæg dog dine ben noget mere, det der ser for åndssvagt ud, fortsatte Ina. Sofie blev såret og flov. Hun blev efterhånden mere og mere nervøs, hver gang hun skulle øve foran de andre. Selvom den voksne havde trådt til og bedt om, at drillerierne skulle høre op. Så blev det tid til den endelige holddeling. Pigerne skulle deles i par af to og to, så de nu som fast par kunne øve sig frem til Danmark mesterskabet. Den voksne havde i midlertidig været i pædagogisk tænkeboks, for at løse problemet med Ina og Sofie, inden Sofie bakkede helt ud. Og et forsøg på en løsning blev: - Ina, du og Sofie skal danse sammen som par, fordi I er nogenlunde lige høje og har en god rytme i kroppen tilsammen. Og Ina, nu kan du måske også bedre få tid til at vise Sofie, hvad du mener, hun skal gøre med benene, sagde den voksne. Herefter dansede Ina og Sofie sammen som par og var nu nødt til at samarbejde resten af måneden. Endelig oprandt dagen, hvor pigerne skulle af sted med den voksne og det blev en fremragende dag. Der var dog ingen medaljer, men så meget andet der kom ud af turen og af selve forløbet inden. På vej hjem i toget, var pigerne glade og blev hurtigt enige om, at det var gået godt og at det havde været en super god tur. Også selvom de ikke vandt. Og lige inden toget nåede Haslev station... Ina sagde pludselig: - Sofie vi to har altid hadet hinanden, ik? Sofie nikkede og så lidt ned i gulvet. Ina fortsatte smilende: - men nu er vi blevet gode veninder ikke? Sofie smilede stort. Hun lænede sig lidt frem mod Ina. I hånden havde hun en bolsjepose. - Vil du ha` et? Ina tog et, og så begyndte de at tale om Justin Bieber og hans nye musikvideo. Evaluering/opfølgning Efter Danmarksmesterskabet i Just Dance var afsluttet, blev hele projektet gennemgået på P møde. Og vi blev hurtigt enige om, at det havde været en succes. For det første, havde pigerne i dansegruppen alle følt et ansvar overfor hinanden. Pigerne havde også skabt nye relationer, idet de havde været blandet på kryds og tværs af deres normale grupperinger og det havde båret frugt. Vi blev så også enige om på mødet: at printe et fællesbillede ud af hele dansegruppen og laminere det, så pigerne kunne få et med hjem. Grundet til dette var: at vi syntes, det var vigtigt at de kunne hænge billedet op, som et minde om et sjovt event, de havde deltaget i og desuden var det for at prøve at bevare deres fællesskabsgruppe: ved at se på billedet, kunne de måske huske hinanden fremover og deres sjove tid sammen. Som opfølgning besluttede vi: at hvis der skulle komme samme eller lignende events, så skulle Klub Tingvej deltage. For det gav både sjov, tilhørsforhold til klubben, relationsdannelse både barn og

14 barn imellem, men lige såvel plejede det i høj grad relationspædagogikken fra børn til voksne. Og de to deltagende kvindelige ansatte føler til stadighed, at lige netop de ti piger der deltog, har en tættere relation til dem end til deres kollegaer i huset. Hvordan arbejdes der med at børn og unges adfærd motiveres til at blive inkluderet i fællesskaber, der kan styrke deres udvikling fremover? Vi arbejder meget med at opmuntre børnene til deltagelse i et fællesskab. Hvis barnet er tøvende overfor at indgå i et foreslået fællesskab, tilbyder vi hjælp. For eksempel: at vi kan være en form for bisidder for barnet. Dvs. sidder helt tæt på barnet inde på det kreative værksted eller står lige ved side af på træværkstedet. Eller hvis det er i en spilaktivitet, foreslår vi, at den voksne og barn evt. kan spille sammen. Vi prøver altid at finde en løsning, hvis vi ser, at et barn føler sig ekskluderet eller ligefrem ekskluderer sig selv på grund af sin adfærd. Et eksempel: Vi har over en længere periode haft en dreng, der voldte problemer både overfor børn og ansatte i klubben. Ved P-møder blev han ofte debatteret: hvad kunne vi gøre for at denne drengs adfærd blev motiveret til en inklusion i et fællesskab. Hans adfærd er rastløs, uadreagerende, utilregnelig og til tider kom/kommer han fra skole og er meget ked af det. Han havde på den ovenstående baggrund meget svært ved at beholde faste relationer i klubben og i skolen havde han slet ingen. Han er desuden ældre end de fleste af de andre børn, vi har i fritidsklubben, da han kommer fra en specielklasse. Og af denne grund er han til tider skræmmende især overfor vores ny opstartede 4. klasser. Han blev ikke lukket ind i fodbold og måtte ofte tage playstationtid alene, da ingen ønskede at spille med ham, idet han simpelthen var for opfarende og støjende. Mange ideer var på banen, men målet var/er: at han skulle kunne inkluderes i klubbens fællesskab uden at blive udstødt af de andre børn på grund af sin uhensigtsmæssige adfærd. Han havde før deltaget en del på træværkstedet, så derfor aftalte vi, at drengen skulle knyttes til en af de mandlige ansatte, hvor de to så skulle gå på biblioteket og se på bøger og finde modeller/forslag til hvad der skulle foregå på træværkstedet. Dette skulle være metoden til, at give ham et øget ansvar overfor aktiviteten ved at give ham indsigt/redskaber til hjælpe de andre børn på værkstedet. Dette kunne måske også give drengen en øget selvværdsfølelse, og få ham til at fremstå i et bedre lys overfor de andre drenge, der muligvis kunne være nogle gode relationer for ham. Vi syntes, selv at det var en mægtig ide, og en god pædagogisk strategi, men da vores projekt skulle i gang, havde vi ikke lige taget højde for, at drengen kunne finde på at nægte at deltage, men det gjorde han. Det skal også her nævnes, at vi havde indkaldt både forældre til møde og havde haft telefonisk kontakt med hans lærer, da vi fornemmede at mange af drengens problemer stammede fra især skolen. Men hvad gjorde vi så? Løsningen skulle vise sig, at findes et helt uventet sted. Og her skal først nævnes, at denne dreng stadig har problemer, men vi har fundet en indgangsvinkel, hvor han succesfuld kan inkluderes og også selv ønsker at inkluderes og det er en start. Indgangsvinklen: Var vores årlige fodboldstævne med de øvrige klubber i Haslev. Drengen ønskede selv at deltage på et af holdene, men de andre fodbolddrenge talte allerede i krogene om, at de helst ikke ville have ham på holdet, men der trådte de ansatte i klubben ind og

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere