DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG"

Transkript

1 DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 3 AUGUST

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Maria flytter... side 7 BPA - ny vigtigt principafgørelse... side 7 Brev fra handicaphjælper... side 13 Støt underskriftindsamling... side 15 Aftentur i Zoo... side 15 De Sociale Nævn - et efterskrift... side 16 Indbydelse til åbent møde om BPA... side 18 Ølsmagning... side 19 Aktivitetskalender... side 20 Center for velfærdsteknologi... side 21 En aften med Jacob Haugaard... side 22 Tysklandsturen... side 23 3 små sommerarrangementer... side 25 Aftensskole og Tirsdagsklub... side 27 Informationer... side 30 Bestyrelseslisten... side 31 Ønsker du bladet på CD? Skriv til Forsiden: Fra tysklandsturen Fotos i bladet: Eva Grøn Pedersen 3

3 Kære medlem En lang sommer, der startede sent og koldt men slog over i herligt varmt sommervejr, går på hæld. For DHF Aalborg betyder sommer normalt en lang periode helt uden aktiviteter og arrangementer. Mange af vores medlemmer har ytret ønske om at der også skete noget for dem om sommeren. Dette tog bestyrelsen til efterretning, og lavede 3 små arrangementer. Sjovt nok, har vi ikke set dem der råbte højest om flere aktiviteter, til de 2 der er afviklet, men til vores store glæde dukkede medlemmer, vi sjældent ser, op og deltog. Sensommer og efterår betyder også at vi starter op på de gammelkendte aktiviteter. Tirsdagsklub og aftenskole begynder den 3. september, og allerede dagen efter går turen til Zoologisk have. Du kan læse mere om vores aktiviteter i dette efterår inde i bladet. Dette efterår er også anderledes, idet der er kommunevalg torsdag den 19. november. Jeg har en fornemmelse af, at mange af vores medlemmer ikke stemmer, enten fordi det ikke interesserer dem eller fordi de synes det er besværligt. Jeg synes at det er rigtig ærgerligt, når man på den måde går glip af sin ret til at præge udviklingen i den kommune, hvor man bor. Det er svært at gøre noget ved dem, der ikke gider stemme, ud over at give dem et venligt spark bagi. Ved folketingsvalget i 2011 kneb det gevaldigt med tilgængeligheden på flere af valgstederne i Aalborg. Kommunen er opmærksom på problemerne, og forsøger også at løse dem, men hvis man synes det er for vanskeligt at komme til at stemme, er der andre løsninger. I lighed med folketingsvalg kan man også brevstemme til kommunevalg og der er også mulighed for at afgive sin stemme i hjemmet. Oplysninger om brevafstemning og afstemning i hjemmet kan fås i Borgerservise når vi nærmer os valgdatoen. Jeg vil også opfordre til at deltage i de valgmøder der holdes op til valget. Om ikke andet så for at gøre opmærksom på, at mennesker med handicap også er en del af valget. Peter 5

4 Maria flytter Vores næstformand Maria Lærke Kraft har fået nyt arbejde. Desværre for os ligger hendes ny arbejdsplads i Kalundborg på Sjælland, hvilket betyder hun ikke længere kan passe sit arbejde i bestyrelsen. Maria har lovet ikke helt at slippe kontakten med DHF Aalborg. Hun vil blandt andet fortsætte som medlem i vores lokalafdeling. Der skal herfra lyde en stor tak til Maria for den indsats hun har gjort, og vi ønsker selvfølgelig Maria held og lykke med det ny arbejde, og håber hun må finde sig hurtigt til rette på»djævleøen«. Peter BPA ny vigtig principafgørelse - BPA skal udmåles efter en konkret og individuel vurdering Siden hjælpeordningen blev til BPA i 2009 har ordningen været under pres i mange kommuner. Lovændringen skulle give alle hjælpere et tiltrængt løft i løn- og ansættelsesvilkår, men med finanskrisen blev mange kommuners økonomi presset. I nogle kommuner blev kreativ lovfortolkning en sport. F.eks. i Aarhus, hvor man ville erstatte muligheden for selv at købe ind og lave mad med kommunal madordning, lade flere brugere dele hjælpere om natten, anvende principper fra 83 hjemmehjælp i udmålingen og i øvrigt presse et antal brugere ud af eget hjem og på plejehjem. Man ville også spare på honoraret til arbejdsgiver ved overdragelse af arbejdsgiveransvaret, samt timerne til personalemøder mv. Forvaltningens indstilling var kynisk og i manges øjne helt åbenlys ulovlig. Alligevel vedtog et næsten enigt byråd embedsmændenes forslag, man glemte endda at høre både Handicaprådet og Brugerklubben. Sagen bør være et wake-up call til byrødder i alle kommuner. Det er farligt, at følge forvaltningens indstillinger ukritisk, for det kan åbenbart ske, at embedsmændene også forfølger en dagsorden. Som rygtet om ændringerne spredte sig, samledes brugerne i Aarhus. Mange udefra støttede op om dem, og der blev både etableret en facebook-gruppe og en underskriftsindsamling. Vores lokale bruger-hjælper klub sendte, sammen med de øvrige bruger-hjælperklubber, et bekymret brev til socialministeren. Brugere over hele landet og handicaporganisationerne frygtede, at forslaget skulle danne skole. Hjælpeordningen blev jo skabt i Aarhus og siden har Aarhus Kommune været toneangivende i ordningens udvikling. Forslaget blev siden sendt i den lovpligtige høring. Det medførte, at utallige brugere skrev til byrådet i Aarhus og fortalte om deres tilværelse med BPA og udsigten til et liv med reduceret hjælp. Besparelsesforslagene blev også problematiseret ud fra handicapkonventionen 7

5 og ud fra vores menneskerettigheder, og Socialministeren blev kaldt i samråd. Hårdt presset besluttede rådmanden til sidst at udsætte besparelserne vedr. udmåling efter serviceniveauet i 83 hjemmehjælp, indkøb og madordning, samt natdækning. Rådmanden ville i stedet for afvente en principiel afgørelse fra Ankestyrelsen den såkaldte Horsens-sag. En principiel afgørelse fra Ankestyrelsen har overordentlig stor betydning, fordi den angiver hvordan kommunerne skal fortolke loven på et givent område. Afgørelsen i Horsens-sagen blev offentliggjort op til påske og den blev klokkeklar. Ankestyrelsen fastslog:»udmålingen af hjælp til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96 skal ske efter en konkret, individuel vurdering af (pågældendes) behov for hjælp og under hensyntagen til, at formålet med ordningen er at skabe en fleksibel og helhedsorienteret ordning med borgerens selvbestemmelse i centrum.«og»det betyder, at kommunen ikke er berettiget til at udmåle hjælpen til borgerstyret personlig assistance efter 96 ved at tage udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder for praktisk og personlig hjælp og pleje i servicelovens 83.«Begrundelsen uddyber:»vi har lagt vægt på, at formålet med borgerstyret personlig assistance er at tilgodese den handicappede borgers ønske om at skabe sig en selvstændig tilværelse i egen bolig, og herunder at sikre borgeren mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere. Udmålingen af hjælp til borgerstyret personlig assistance skal tage udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede, både i og uden for hjemmet. Formålet med borgerstyret personlig assistance er på den måde at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt med hensyntagen til at borgerens behov kan variere og ikke altid er forudsigeligt. Behovet for hjælp vil derfor ofte kunne forekomme på alle tidspunkter af døgnet og omfatte både større og mindre opgaver, hvor det ikke nødvendigvis på forhånd er forudsigeligt, hvornår hjælpen skal leveres og konkret til hvilke opgaver. Vi har lagt vægt på, at udmålingen af hjælp efter 96 om borgerstyret personlig assistance dermed har et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet efter 83. Kommunens kvalitetsstandarder for 83, hvor der sker en meget specifik udmåling af hjælp i hjemmet til praktisk eller personlig hjælp, kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for udmålingen af hjælp efter 96. Dette er også udtrykt i forarbejderne til loven og i vejledningen hertil. Ved borgerstyret personlig assistance vil der ofte være tale om et omfattende og sammensat behov for hjælp, da borgeren har behov for hjælp over hele døgnet, eller i en stor del af døgnets aktive timer. Udmålingen må derfor ikke være så snæver, at timerne kun kan udmåles til hjælp på helt bestemte tidspunkter eller til bestemte aktiviteter, da det vil mindske den fleksibilitet og selvbestemmelse, der er forudsat i ordningen. Den udmålte hjælp efter 96 forudsættes at dække borgerens samlede hjælpebehov. Med mindre borgeren selv ønsker det, kan BPAordningen ikke kombineres med andre hjælpeforanstaltninger. «I april måned meddelte Aarhus Kommune som beskrevet til Brugerklubben m.fl., at principaf- 9

6 gørelsen medfører, at en række af de tidligere foreslåede besparelser ikke kan gennemføres. Vi håber, at roen nu vil brede sig. Så vidt DHF Aalborg er orienteret, anvender hverken Aalborg eller Jammerbugt Kommune kvalitetsstandarder for hjemmehjælp i udmålingen til 96 BPA. Hvis du har BPA og er i tvivl om din udmåling er i strid med den nye principielle afgørelse, bør du kontakte rådgivningen. Du bør også søge rådgivning hvis du har 96 BPA, men samtidig er pålagt andre hjælpeforanstaltninger f.eks. hjemmehjælp eller kald til natten. BPA og løn, hvad er status? I Aalborg Kommune lykkedes det allerede før BPA at opnå rimelige løn- og ansættelsesvilkår til hjælperne. De fik f.eks. den 6. ferieuge allerede fra Fra d. 1/ fik de pensionsordning, samt fuld løn under sygdom og barsel goder der fra d. 1/ blev lovpligtige i BPA. Alt andet lige lønnes hjælpere i Aalborg som ufaglærte på SoSu-området. Efter 3 års anciennitet kan gives ét løntrin. Et svagt punkt i Aalborg Kommunens udmåling er, at hjælpere hos respiratorbrugere ikke gives et særligt tillæg. Sammenlignet med handicaphjælperoverenskomsten savnes der f.eks. tillæg ved tilkald og forbliven i tjenesten. Desuden savnes tillæg til hjælpere med over 6 års anciennitet. Jammerbugt Kommuner tager som Aalborg udgangspunkt i niveauet for ufaglærte på SoSuområdet. Der er dog detaljer i udmålingen, der især volder store problemer for brugere som gerne vil overdrage arbejdsgiveransvaret til en leverandør med overenskomstmæssig løn. Det drejer sig f.eks. om løn under sygdom, hvor man, trods bekendtgørelsens præcise formulering, kun dækker den fulde løn i 21 dage. Indtil hjælpeordningen blev til BPA udmålte Jammerbugt Kommune den 6. ferieuge, herefter valgte man at forringe hjælpernes løn på dette område og fjernede den 6. ferieuge. I den anden ende skal Jammerbugt kommune roses for at udmåle løntrin 13 til hjælpere hos respiratorbrugere. Lotte Mørkhøj Sidste Nyt Siden denne artikel er skrevet, har Aalborg Kommune varslet store besparelser på BPA området. Konsekvenserne at disse besparelser beskrives meget godt i efterfølgende brev, som en handicaphjælper har sendt til sin fagforening Red. 11

7 Brev fra handicaphjælper Hjælp ønskes, Aalborg Kommune vil nedsætte min løn Jeg er handicaphjælper, ansat hos en borger med bevilling til Borgerstyret Personlig Assistance BPA, i Aalborg Kommune. Jeg har været ansat som handicaphjælper siden årstal. Aalborg Kommune påtænker nu at nedsætte min løn med 4-6 %. Der er tale om et ufaglært job og jeg er privatansat, men min ansættelse er reguleret af en kommunal bevilling og lønudmåling. Der findes ikke en overenskomst for handicaphjælpere som kommunen anerkender. Derfor er jeg i den mærkværdige situation, at kommunalpolitikere i Aalborg Kommune bestemmer min løn til mindste detalje. Hidtil er lønnen fra tid til anden blevet forbedret, som det fremgår af oversigten fra Klubben for Brugere og Hjælpere. Aalborg Kommune vil fjerne min 6. ferieuge, et lønelement som handicaphjælpere i Aalborg har haft siden De vil også reducere min pension, ved at fjerne det fritvalgstillæg som handicaphjælpere i Aalborg har fået siden 2009, samt fjerne pension af mine arbejdstidsbestemte tillæg. Herudover vil man fjerne den rummelighedssum der f.eks. dækker tillæg ved akut tilkald eller forbliven i tjenesten, og andre individuelt aftalte løntillæg. Desuden vil man også forringe borgere med BPAs bevillinger ifm. deres weekend- og ferieophold, hvilket kan forringe mine løn- og arbejdsvilkår, når jeg fremover skal ledsage min arbejdsgiver/arbejdsleder på ferie eller weekendrejse. Handicaphjælperjobbet er meget specielt. Hver eneste hjælper er håndplukket til jobbet og vores jobprofiler er meget forskellige, ligesom vi som nævnt er ufaglærte. Derfor er vi hjælpere også organiseret mange forskellige steder. Jeg forventer, at I kan og vil hjælpe mig, f.eks. ved at indgive et høringssvar til Aalborg Kommunens Ældre- og handicapudvalg og anfægte spareplanen. Herudover håber jeg, at I vil kontakte jeres politiske bagland. Min formelle arbejdsgiver er desværre ligeså sagesløs som jeg. Selv om jeg og andre handicaphjælpere i BPA formelt er privatansatte, udfører vi jo en opgave for kommunen og er dermed lønnet af kommunale midler. Det forekommer meget usædvanligt, at en kommune udvælger én medarbejdergruppe til lønreduktion og her endda den lavest lønnede overhovedet der løser en kommunal opgave. Jeg troede, at løn i Danmark aftales af arbejdsmarkedets parter i overenskomster, og ved fravær af overenskomster ved en konkret forhandling. Hvis høringsudkastet vedtages bliver min løn nedsat ved et kommunalpolitisk diktat. Hvis I ikke kan eller vil hjælpe mig, vil jeg gerne bede om en begrundelse. Venlig hilsen (afsenderens navn er redaktionen bekendt) Aalborg Kommunes Ældre- og handicapudvalg skal tage stilling til spareplanen den 18. september 2013, frem til den endelige vedtagelse er planen i høring. Høringsgrundlaget (dagsordenens punkt 3): com/2013-bpa-spareplan Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland har lavet en skitse over lønudviklingen i BPA i Aalborg, som kan findes på dk under fanen nyhedsbrev Red. 13

8 Støt underskriftindsamling Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland har startet en underskriftsindsamling imod Aalborg Kommunes spareplan. Link til indsamlingen findes på Linket kan også findes på DHF Aalborgs Facebook side. Jeg vil på det kraftigste anbefale, at alle der har mulighed herfor, støtter op om underskriftsindsamlingen. Peter Aftentur i Zoo Onsdag den 4. september gentager vi succesen med en guidet rundvisning i Aalborg Zoo. Vi mødes i Restaurant Skovbakken kl til spisning. Rundvisningen starter kl. ca og slutter ca.kl Pris inkl. mad kr Tilmelding senest den 29. august til: Eva Grøn, tlf.: eller Peter Klitgaard, tlf.:

9 De Sociale Nævn - en efterskrift I 25 år var De Sociale Nævn det sted, hvor borgere kunne klage over afgørelser, som efter den serviceloven blev truffet af landets kommuner. Hver af landets regioner havde et socialt nævn med en bred sammensætning, der var repræsentativt for det danske samfund. Herimellem også repræsentanter for Danske Handicaporganisationer. Antallet af de sager, hvor nævnene har behandlet klager over afgørelser, der vedrører udbetaling af sociale ydelser, har været støt stigende gennem alle årene. Alene fra 2007 til 2011 var der en stigning på mere end 60 %, og i 2011 behandlede Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet næsten klager. Grunden til denne stigning er ikke kun at borgere i Danmark brokker sig mere, men også at der har været en stigende tendens til at kommunerne har brugt ankesystemet til at teste, hvor langt man kunne gå, når det gjaldt tildeling af sociale ydelser. Statistikken viser, at der i mange tilfælde har været god grund til at klage, idet der i knap hver tredje af sagerne er fundet fejl i de afgørelse kommunerne havde truffet. Fra den 1. juli i år er det slut Klageinstanserne De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene er nedlagt, og behandlingen af klager på området er overgået til Ankestyrelsen. Den nye struktur for klagesystemet er et resultat af en politisk aftale, der blev indgået mellem Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance i efteråret Danske Handicaporganisationer er stærkt kritiske overfor regeringens forslag til ny struktur for statsforvaltningerne. DH mener samlet set, at det er en alvorlig svækkelse af borgerens retssikkerhed. Forslaget er udarbejdet på baggrund af statsforvaltningernes dårlige økonomi og midlertidige bevillinger. Dette problem bør ikke løses ved at svække den i forvejen pressede retssikkerhed, som personer med handicap oplever. Regerings forslag betyder en generel reduktion af medarbejdere fra 700 til 600 årsværk. Derudover betyder forslaget følgende organisering af klagesystemet: Enhedsstruktur - Kun 1 klage instans Der laves en administrativ enhedsstruktur. De 5 statsforvaltninger får én samlet ledelse og den regionale klagestruktur nedlægges. Dvs. at den regionale klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet forsvinder. Klagesagerne skal nu sendes direkte til Ankestyrelsen og ikke til regionale nævn. Når klagerne sendes til Ankestyrelsen sendes de til en visitationsmyndighed. Visitationsmyndigheden vurderer om sagen er principiel eller ikke er principiel. Hvis sagen ikke er principiel vil den blive afgjort administrativt i Ankestyrelsens afdeling for ikke-principielle sager uden deltagelse af lægmandsrepræsentation. Kun hvis sagen er principiel bliver klagen behandlet i et nævn med lægmandrepræsentation. Kort sagt betyder det, at de fleste sager vil blive afgjort administrativt af embedsmænd uden at organisationerne bliver hørt. Med den nye enhedsstruktur opretholdes stadig regionale kontorer. De regionale kon- 16

10 torer skal dog kun behandle sager, hvor det er nødvendigt at borgeren møder frem. Dette betyder at sager der før blev behandlet af De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene, såsom sager om hjælpemidler, merudgifter, botilbud, fleksjob, førtidspension mm., nu skal behandles af en specialiseret enhed, der ligger et sted i landet, der i mange tilfælde vil ligge langt fra borgernes bopæl. Sammenfattet udtrykker DH: - Én klageinstans betyder, at borgeren ikke kan få efterprøvet sin afgørelse. - Fjernelse af lægmandsprincippet er et opgør med et mangeårigt princip i det danske demokrati og retssystem, om at den sunde fornuft medvirker ved sagernes afgørelse. Lægmanden bidrager med almen viden om befolkningens levevilkår. - Det bliver sværere for borgeren at kunne møde frem og følge sin sag, når klagesystemet er placeret et sted, som kan være langt fra borgerens bopæl. - Færre ressourcer og medarbejdere vil ikke kunne imødekomme det stigende antal sager som ses i klagesystemet. Det vil heller ikke kunne imødekomme behovet for opkvalificering af den kommunale sagsbehandling jf. stigningen i hjemvisning af sager. Forbedrede klagemuligheder? Hele ændringen af klagemuligheder, er af regeringen blevet markedsført som en stor forbedring af systemet, så måske skal vi vente med at brokke os, til vi har set, hvordan de nye klagemuligheder fungerer i praksis. Problemet her er bare, at dem det kommer til at gå ud over, har ingen ankemuligheder. Måske skal vi bare glæde os over at det ikke gik som enkelte personer i Kommunernes Landsforening udtrykte ønske om. Nemlig helt at fjerne borgernes ret til at klage over kommunernes afgørelser i visse sociale sager. Peter Kilder: statsforvaltningen.dk, Danske Handicaporganisationer og Ankestyrelsen. 17

11 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Dansk Handicap Forbund Aalborg afd. Indbydelse til åbent møde om BPA - handicaphjælperordningen Velkommen til information og debat om Aalborg Kommunens påtænkte besparelser til Borgerstyret Personlig Assistance BPA, også kaldet handicaphjælperordningen. Mandag den 9/9 kl Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000 Aalborg Siden Ældre- og Handicapudvalgets spareplan blev kendt i juni måned, har planen været til debat i bruger- og hjælperkredse. Mange er bekymrede for fremtiden. Slås BPA i Aalborg i stykker med besparelser og øget bureaukrati? BPA er blevet kaldt verdens bedste hjælpeordning og socialpolitikkens kronjuvel. I Aalborg er ordningen repræsenteret ved 101 borgere med handicap der på grund af BPA-ordningen kan leve et normalt og selvstændigt liv i eget hjem. Det er 101 selvstændige og unikke arbejdspladser, hvor flere hundrede ufaglærte handicaphjælpere er ansat. Mødet arrangeres af Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland og Dansk Handicap Forbund i Aalborg. Alle med aktier i BPA er velkomne brugere, hjælpere, politikere mv. Der vil være mulighed for at købe kaffe/te og sodavand. Af praktiske hensyn vil vi bede om din tilmelding via til: Har du ikke , kan du kontakte: Bodil Hovmark tlf eller Eva Grøn Pedersen tlf De bedste hilsner Dansk Handicap Forbund Aalborg afd. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland P.S. Til medlemmer der bor eller arbejder i andre kommuner end Aalborg. Vi gør hvad vi kan for at forebygge, at spareiveren spreder sig ud i landsdelen. Støt underskriftindsamlingen 18

12 Fredag den 4. oktober Har vi aftalt med Torsten Hansen, ølentusiast fra Løgstør, at han kommer og giver et foredrag om 8 forskellige øl, som vi samtidig vil få mulighed for at smage. Øllene er primært udenlandske og der vil være noget for enhver smag. Arrangementet afholdes på Lejbjergcentret kl Husk at medbringe kontanter, da det er muligt at købet øl med hjem efter arrangementet. Pris kr. 50,- Tilmelding senest den 26. september til: Eva Grøn, tlf.: Peter Klitgaard, tlf.:

13 Aktivitetskalender September Tirsdag d. 3. september kl Tirsdagsklub Onsdag d. 4. september kl Rundvisning i Zoo Mandag d. 9. september kl BPA Møde Tirsdag d. 10. september kl Tirsdagsklub Tirsdag d. 17. september kl Tirsdagsklub Tirsdag d. 24. oktober kl Tirsdagsklub Oktober Tirsdag d. 1. oktober kl Tirsdagsklub Fredag d. 4. oktober kl Ølsmagning Tirsdag d. 8. oktober kl Tirsdagsklub Tirsdag d. 15. oktober Efterårsferie Tirsdag d. 22. oktober kl Tirsdagsklub Tirsdag d. 29. oktober kl Tirsdagsklub November Tirsdag d. 5. oktober kl Tirsdagsklub Tirsdag d. 12. oktober kl Tirsdagsklub Tirsdag d. 19. oktober kl Tirsdagsklub Tirsdag d. 26. oktober kl Tirsdagsklub / Juleafslutning December Tirsdag d. 3. oktober kl Julebanko Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret. Hold øje med vores hjemmeside for aktuelle oplysninger om aktiviteter! Har du en god ide om en aktivitet kan du skrive til eller ringe til en fra bestyrelsen 20

14 Center for Velfærdsteknologi Den 10. juni 2013 åbnede Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune. Centret har alt det nyeste inden for velfærdsteknologi i hjemmet. Formålet med centret er at give livskvalitet for borgeren, herunder effektive arbejdsprocesser og et bedre arbejdsmiljø for ansatte i hjemmet. Centret er opbygget som en lejlighed, et show room og et undervisningslokale. I lejligheden kan borgerne se og afprøve hjælpemidler og teknologiske løsninger. Målet er, at borgeren kan have et så selvstændigt liv som muligt og forblive i eget hjem så længe så muligt. Der er f.eks. en computer som ved talens brug kan trække gardiner til og fra, køkkenskabe der kan bevæges ned mod brugeren, et toilet der kan hæves og sænkes og trykfølsomme gulve som kan registrere, hvis en borger er faldet. I showroomet kan man se og afprøve diverse hjælpemidler. F.eks. køkken- og baderedskaber. I undervisningslokalet findes der f.eks. loftslifte, som kan anvendes til undervisning i ergonomien i plejemæssige opgaver. Centret skal undervise medarbejdere i brugen af den nyeste velfærdsteknologi med fokus på brugen af nye faglige metoder, arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Alle kan besøge centret i åbningstiderne: mandag fredag: , dog torsdag Et ting er dog muligheder, en anden bevillinger Ulla Ringgren Nielsen Formand for Handicaprådet i Aalborg Kommune Formand for Danske Handicaporganisationer Aalborg Afdeling En ting er dog muligheder, en anden bevillinger Desværre er det sådan, at de fleste kommuner tænker i besparelser på hjemmeplejen i stedet for at tænke på velfærd, når man snakker velfærdsteknologi. Bare tænk på hele den polemik der var om robotstøvsugere. Alligevel kunne Centret være et besøg værd. Om ikke andet så for at få et kig ind i fremtiden. Center for Velfærdsteknologi Fåborgvej Aalborg Øst Tlf Guidet rundvisning hver torsdag i lige uger fra kl Tilmelding på: Peter 21

15 En aften med Jacob Haugaard Jacob Haugaard gæstede Vrå den 24. april, hvor DHF Nordvest havde satset stort med et show med den kendte komiker. Vi var en lille flok fra DHF Aalborg, der tog imod tilbuddet sammen med ca. 200 andre. Aftenen startede med en dejlig buffet, hvorefter Jacob Haugaard dukkede op. Han gav sig god tid til at snakke med gæsterne inden showet, og vi fik da også fornøjelsen ved vores bord. Efter omklædning startede showet, og vi fik en forrygende og fornøjelig beretning om mennesket bag»pauseklovnen«haugaard: man kun har et jakkesæt syet af sækkelærred. Det hele blev fortalt med et gevaldigt glimt i øjet og med hans fantastiske selvironi, så hele salen nærmest vred sig af grin. Der blev også plads til et par af hans sange i showet, der sluttede med sangen»ingeborg«. Tak for en herlig aften. Eva De hårde år på skolen i Risskov ved Aarhus, som bød på utallige nederlag. De mange års spiritus og hash misbrug og ikke mindst tabet af sin pap søn Nicolai der døde af en muskelsvindsygdom. Han fortalte om sin tid på Christiansborg som politiker og om at skulle møde dronningen når 22

16 Tysklandsturen Første ophold blev i Vejle på transportcenteret hvor der blev mulighed at komme på toilet, ryge, strække ben men ikke mindst nyde en rigtig god middag bestående af karbonader og tilbehør og en dejlig dessert. Efter et velfortjent hvil gik turen videre mod Tyskland. Den 28. maj havde vi arrangeret en tur til Tyskland. Vi skulle mødes ved Lejbjergcentret. Bussen fra Olesens Busser kom kl og en flok glade og forventningsfulde medlemmer blev»læsset«om bord. Kl kørte vi så fra Lejbjerg centeret. Vejret var overskyet, men der var tørvejr. Stemningen var rigtig god lige fra starten. Der blev lavet noget kaffe som blev delt rundt af frivillige hænder. Og så gik turen ellers mod Tyskland. Der var et par stykker der havde tablet med, så det blev rigtig studeret, hvad der skulle handles. Vi ankom til Otto Duborg ca. kl og så skulle der handles. Der var tre forretninger at købe ind i, og der blev købt ind i stor stil. Bus og trailer bliv rigtig godt læsset med øl, vand og meget mere. Da alle var færdige med at handle gik turen hjemad mod Ålborg igen. Vi kørte mod Ejer Bavnehøj hvor vi skulle holde hvil ca. kl så der igen blev mulighed for at få lidt at spise, ryge, toilet besøg og strække ben. Vi havde dejligt vejr på hele turen, på nær en mega stor regnskylle, heldigvis lige efter alle var kommet ind i bussen. Så gik turen videre mod Lejbjergcenteret hvor vi var kl. ca Oluf fortalte os om planer og ophold på turen og Maria bød alle velkommen, takkede for den store opbakning til turen, som er den første store tur denne Bestyrelse prøver. Og så skulle der læsses af. Vi håber at alle havde en rigtig god tur. Eva 23

17 3 små sommerarrangementer For at imødekomme mange af medlemmernes ønsker, besluttede bestyrelsen at der skulle afholdes 3 arrangementer hen over sommeren. Fællesnævnere for arrangementerne var, at de skulle afholdes tirsdage på Lejbjergcentret, og at de ikke måtte være særligt dyre at deltage i. Første arrangement var en mini banko/hyggeaften den 7. maj. Interessen var meget større, end vi havde forestillet os idet ca. 40 mødte op. Jeg havde selv gættet på, at der ville komme 20 25, så det var meget tilfredsstillende. Det blev en super hyggelig aften. Vi nåede 8 spil og undervejs sørgede Jesper for kaffe og te til de røde pølser. Den 4. juni blev der tændt op i grillen. I indbydelsen havde jeg lovet godt vejr, og det holdt selvfølgelig stik, så vi kunne være ude i Lejbjerg centrets gård hele aftenen Jette og hendes mand havde taget deres store gasgrill med, og Lejbjergcentret havde venligst stillet deres til rådighed. Menuen bestod af flere forskellige slags kød, hvortil der var salatbar og flutes. Efterfølgende var der kaffe og kage. Der må have været rigelig med mad, for der var en del til overs da vi var færdige. Jeg havde dog ikke taget højde for, at grillmad også giver en god tørst, for vi løb tør for øl. Noget jeg måtte høre rigtig meget for, men man lærer jo bedst af sine fejltagelser, og folk kom ædru hjem. Det sidste af de 3 arrangementer løb af stabelen den 17. august. En rigtig hyggeaften, hvor Harmonikaklubben Skelageren spillede op. Deres medbragte sangbøger blev flittigt brugt, så alle fik rørt stemmebåndene. Peter 25

18 Aftenskole og tirsdagsklub Husk at vi starter på Lejbjergcentret efter sommerferien tirsdag, den 3. september. Efterårets udbud af aftenskolehold bliver: Personlig Udvikling (Fokus) Computer for alle (Fokus) Håndarbejde (Fokus) Pris for 12 gange: 475 kr. Tilmelding enten direkte til FOKUS Folkeoplysning: eller tlf eller til Peter: tlf Bevægelse i varmt vand (DOF Hals) Pris for 12 gange: 450 kr. Tilmelding til mig på telefon eller mail Hold i øvrigt øje med den husstandsomdelte brochure fra FOKUS. Der vil holdene være omtalt. Vi har klubaften på tirsdage hvor der er undervisning. Her har du mulighed for at møde andre medlemmer af DHF Aalborg og der vil hver gang være et bestyrelsesmedlem til stede. Bestyrelsesmedlemmet kan vejlede dig, hvis du har et problem relateret til dit handicap og står naturligvis til rådighed som din kontakt til lokalbestyrelsen og alle andre dele af DHFs organisation. Det vil også være muligt at købe øl/vand, kaffe og lidt at spise. Har du spørgsmål om aftenskole og tirsdagsklub, kan du altid kontakte mig på telefon eller Thomas på telefon Peter 27

19 Noter 28

20 Noter 29

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 1 FEBRUAR 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Minibanko... side 5 Juleafslutning...

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem... Vi har aldrig haft faste udgivelsestidspunkter

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 1 FEBRUAR 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 4 Kost og ernæring... side 5 Juleafslutning

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner Fotograf: Jan Pedersen DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Agurketid... side 5 Adgang for alle...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

nyhedsbrev@kbh-nord.dk

nyhedsbrev@kbh-nord.dk Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 2 marts 2015 Kære medlem Vi er nu på den anden side af endnu en velbesøgt og levende generalforsamling. Udover en intern rokade

Læs mere

Høringssvar fra Klubben for Brugere og Hjælpere vedr. nedskæringer i BPA

Høringssvar fra Klubben for Brugere og Hjælpere vedr. nedskæringer i BPA Formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken 151 9400 Nørresundby 4240 1715 ( lm@kbh- nord.dk 7 Aalborg d. 1. september 2013 Høringssvar fra Klubben for Brugere og Hjælpere vedr. nedskæringer i BPA Helt overordnet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Generalforsamling. 17. juni. Brug din demokratiske stemme og få et godt grin. Bliv bevæget, rørt og inspireret. Invitation til.

Generalforsamling. 17. juni. Brug din demokratiske stemme og få et godt grin. Bliv bevæget, rørt og inspireret. Invitation til. Invitation til 17. juni den Handicaporganisationernes Hus Blekinge Boulevard 2630 Taastrup Brug din demokratiske stemme og få et godt grin. Bliv bevæget, rørt og inspireret. 2015 Kære alle Her er et par

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5,

8) Er en kommune pligtig til at offentliggøre grundlaget for udmåling af tilskud (budgettet) til a. løn, jf. bekendtgørelsens 5, 1) Hvad forstås ved løn under sygdom, jf. BPA-bekendtgørelsens (herefter bekendtgørelsen) 5, stk. 4? Er det a. fuld påregnelig løn (i overensstemmelse med vagtplanen), inkl. tillæg og pension b. grundløn

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere