Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010

2 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Indholdsfortegnelse Indledning Målet for klinisk undervisning 6.semester Psykiatrisk Sygepleje Overordnede kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer Overordnede kompetenceniveau for praksiskompetencer Temaer i den kliniske undervisning 6.semester Psykiatrisk Sygepleje A Sygepleje til den psykiatriske patient. 3 7.B Sundheds-fremmende og bevarende sygeplejeopgaver til den psykiatriske patient 3 7.C Sygepleje med fokus på relation og kommunikation til den psykiatriske patient Målet for klinisk undervisning 6.semester Obstetrik - sundhedspleje Overordnede kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer Overordnede kompetenceniveau for praksiskompetencer Temaer i den Kliniske Undervisnings periode Obstetrik sundhedspleje A Omsorg for den svangre, den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. 6 8.B Omsorg for moder, barn og familien under barselsperioden under indlæggelsen 6 8.C Nødhjælp til svangre, familie moderen og den nyfødte. 7 8.D Omsorg for moder, barn og familien under barselsperioden efter indlæggelsen Eksamensform Tilrettelæggelse af de kliniske studier Obstetrik, syge- og sundhedspleje Studierettet klinisk undervisning Studiesamtaler Studiedage Pensum Deltagerpligt Evaluering Forslag til litteratur forslag til litteratur den psykiatriske sygepleje Forslag til litteratur den obstetriske syge- og sundhedspleje Bilag 1 til Psykiatri Bilag 2 til Psykiatri... 17

3 Indledning Klinisk undervisning har som formål, at den studerende træner og udvikler intellektuelle, faglige og praktiske kompetencer rettet mod udøvelse af virksomhed som sygeplejerske. Den kliniske undervisning på 6.semester tager udgangspunkt i sygeplejefaglige problemstillinger og plejeforløb, hvori kundskabsområder fra flere videnskaber vil kunne inddrages. Lektionskataloget supplerer studieordningen og er en præcisering af indhold og tilrettelæggelse af den kliniske undervisning på 6. semester. Den kliniske undervisning foregår på godkendte somatiske og psykiatriske afdelinger samt på sundhedscentre. Den kliniske undervisning vil være opdelt i 2 perioder den ene med fokus på den psykiatriske sygepleje og den anden med fokus på obstetrisk syge- og sundhedspleje. Den kliniske undervisning vil foregå som forberedende, observerende, reflekterende og interagerende studier svarende til i alt 18 ECTS point. Begge kliniske undervisningsperioder afsluttes med en individuel praktisk prøve. I lektionskataloget præsenteres først målene for den psykiatriske periode og dernæst for den obstetriske periode. 1

4 1.0 Målet for klinisk undervisning 6.semester Psykiatrisk Sygepleje Ved afslutningen af den kliniske undervisning i psykiatrisk sygepleje skal den studerende med udgangspunkt i den psykiatriske patientens oplevelser, via teoretisk funderet refleksion og praktiske færdigheder have udviklet følgende kompetencer. - Indsamle, analysere og vurdere data om psykiatriske patienters sundhed og sygdom, livsstil, levevilkår og sociale netværk, herunder reaktioner på og mestring af sundhedsrisici, sundhedsafvigelser og sygdom. - Etablere, vedligeholde og afvikle kontakten til psykisk syge mennesker. - Målrette kommunikation med jeg-svage personer i såvel længerevarende som kortvarige kontakter. - Planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sundhedsfremmende og sundhedsbevarende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende sygepleje, som er fagligt, etisk og lovgivningsmæssigt begrundet, herunder undervisning af patient og pårørende, patientrettigheder og retssikkerhed samt tvangssituationer. - Samarbejde med relevante faglige, tværfaglige, tværsektorielle og familiemæssige ressourcer. - Indsigt i og forholde sig til samfundets tilbud til psykisk syge mennesker. Kompetenceniveau for den kliniske undervisning på 6.semester Psykiatrisk Sygepleje 1.1 Overordnede kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer Den studerende skal kunne redegøre for centrale elementer indenfor sundheds- og samfundsvidenskab og som kombineres med human-, sygepleje- og naturvidenskab. Den Studerende skal kunne anvende erhvervet viden, forklare og udlede sygeplejefaglige problemstillinger i en anden kontekst, herunder kunne redegøre for ansvar og kompetence i forbindelse med tvangssituationer. Den studerende skal kunne reflektere og diskutere sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer samt integrere dette i pleje- og behandlingsforløb. Den studerende skal selvstændigt kunne tilrettelægge patientforløb. Samt identificere, involvere og planlægge forløbene i samarbejde tværfaglige samarbejdspartnere eller relevante ressourcepersoner. 1.2 Overordnede kompetenceniveau for praksiskompetencer Den studerende skal, under vejledning med en stigende grad af selvstændighed, kunne analysere, tilrettelægge og udføre sygeplejehandlinger til udvalgte patientforløb herunder selvstændigt inddrage grundlæggende problemstillinger herunder sundhedsfremmende og forebyggende opgaver. Ligeledes skal den studerende kunne iagttage ændringer og under vejledning med stigende grad af selvstændighed handle her på. Den studerende skal under vejledning med stigende grad af selvstændighed, udføre undervisende og vejledende sygeplejeopgaver samt selvstændigt kunne identificere, involvere og planlægge forløbene i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere eller relevante ressourcepersoner og tilbud. 2

5 2.0 Temaer i den kliniske undervisning 6.semester Psykiatrisk Sygepleje Den psykiatriske sygepleje er delt op i 3 temaområder og under hvert tema fremgår hvilke kompetencer den studerende skal indfri i den kliniske undervisningsperiode. 7.A Sygepleje til den psykiatriske patient. Mål: Indsamle, analysere og vurdere data om psykiatriske patienters sundhed og sygdom, livsstil, levevilkår og sociale netværk, herunder reaktioner på og mestring af sundhedsrisici, sundhedsafvigelser og sygdom. Kompetenceniveau. Intellektuelle kompetence: Den studerende skal gennem viden om psykiatriske lidelser identificere sygeplejefaglige problemstillinger, og ved brug af grundlæggende teorier, begreber og metoder tilrettelægge og redegøre for pleje og behandlingsforløb. Den studerende skal kunne redegøre for netværksgrupper, behandlings- og sundhedstilbud. Faglige kompetence: Den studerende skal kunne anvende, vurdere og undervise patienten på en måde der kan styrke patientens mestring. Den studerende skal kunne vurdere og redegøre for sygeplejefaglige interventionsmuligheder i forhold til sundhedsfremme og i tilrettelæggelsen af patientens hverdag. Herunder kunne redegøre for eget ansvars og kompetence-område. Den studerede skal kunne redegøre for forskellige etiske perspektiver på behandling af patient og i forhold ti patientens netværk. Praksis kompetence: Under vejledning, med stigende grad af selvstændighed, skal den studerende kunne tilrettelægge patientforløb for den indlagte og udskrevne patient og involvere pårørende heri. Den studerende skal, under vejledning med stigende grad af selvstændighed, kunne tilpasse og justere kommunikative opgaver i relation til livsstil, sundhed og levevilkår, sådan patientens reaktioner og evne til mestre udledes. Kursusindhold: grundlæggende teorier i sygeplejen og indenfor psykiatrien, begreber, og metoder i relation til psykiatrisk sygepleje, spiseproblemer, angst, børn og unges lidelser. 7.B Sundheds-fremmende og bevarende sygeplejeopgaver til den psykiatriske patient Mål: At planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sundheds-fremmende og bevarende sygepleje samt sygdomsforebyggende og rehabiliterende sygepleje, som er fagligt, etisk og lovgivningsmæssigt begrundet. Herunder undervisning af patient og pårørende, patientrettigheder og retssikkerhed samt tvangssituationer. Kompetence niveau Intellektuelle kompetence: Den studerende kan kombinere og integrere sin viden i forhold til behandling, lovmæssigheder og regler. Den studerende kan analysere og vurdere patientens behov for sygdomsforebyggende og rehabiliterende støtte. Den studerende deltager aktivt i diskussioner og hvor den studerende kan argumentere udfra patientrettigheder og retssikkerhed Den studerende kan redegør for sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer fra hverdagens patientforløb og diskutere dem udfra flere forskellige perspektiver relateret til den psykiatriske sygepleje, Faglige kompetence: Den studerende kan tilrettelægge et patientforløb af kortere eller længere varende periode. Den studerende kan fagligt redegøre for den pædagogiske tilrettelæggelse, hvor den studerende inddrager etik, lovmæssigheder og involvere og samarbejder med tværfaglige samarbejdspartnere. Praksis kompetence: Den studerende skal under vejledning, med stigende grad af selvstændighed, kunne tilrettelægge patientforløb for den indlagte og udskrevne patient og involvere pårørende herunder inddrage lovmæssigheder og patientens rettigheder. 3

6 Kursusindhold: Sygepleje i forbindelse med tvangsanvendelse, behandlingsalliance, mindstemiddelsprincippet, psykose og psykosenære patienter, misbrugsrelaterede tilstande, medicinsk behandling, livskvalitet, sundhedsfremmende og forebyggende aspekter. 7.C Sygepleje med fokus på relation og kommunikation til den psykiatriske patient Mål: Etablere, vedligeholde og afvikle kontakten til psykisk syge mennesker og målrette kommunikation med jeg-svage personer i såvel længerevarende som kortvarige kontakter. Kompetenceniveau. Intellektuel kompetence: At den studerende skal kunne redegøre for teoretisk viden, der understøtter et miljø, hvori patienten vil opleve tillid og tryghed. Ligeledes forklare faktorer, der kan påvirke miljøet og selvstændigt tilrettelægge en samtale med forskellige formål. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne forklare iagttagelser under en samtale og reflektere over både relation og indhold. Under en samtale skal den studerende kunne vurdere eget ansvars og kompetence område. Ligeledes skal den studerende kunne redegøre for forskellige interventions muligheder samt kunne udlede og diskutere forskellige faglige perspektiver og dilemmaer opstået under samtalen. Praksis kompetence: Den studerende skal under vejledning, med stigende grad af selvstændighed, kunne etablere, vedligeholde og afvikle en samtale. Den studerende skal, under vejledning med stigende grad af selvstændighed, kunne tilpasse og justere kommunikative opgaver i forhold til patient og evt. pårørende samt tage initiativ til samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. Ligeledes skal den studerende skal under vejledning, med stigende grad af selvstændighed, tilpasse pædagogiske opgaver til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår samt kunne dokumentere samtalen. Kursusindhold: Kontaktproblemer, relation og kommunikation, realitetsorientering, kultur og migration. 4

7 3.0 Målet for klinisk undervisning 6.semester Obstetrik - sundhedspleje Ved afslutningen af klinisk undervisning i obstetrik sundhedspleje skal den studerende med udgangspunkt i den obstetriske patients oplevelser, via teoretisk funderet refleksion og øvelse af praktiske færdigheder have udviklet følgende kompetencer: - Udvikle kvalifikationer til at varetage sygeplejerskens kompetenceområde i pleje og omsorg af den svangre og de nærmeste pårørende, uanset hvor de befinder sig i Grønland, herunder sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende indsats i forhold til graviditet, fødsel og barselsperioden. - Udvikle kompetence til at yde nødhjælp til den fødende og den nyfødte, herunder drage omsorg for mor og barn. - Udvikle sygeplejefaglig kompetence indenfor lovgivningen, bekendtgørelser, og retningslinjer i varetagelse og organisation af svangerskabsprofylakse og fødselshjælp - Reflekterer over, planlægger, udfører, evaluerer og dokumenterer sygepleje i forhold til de fænomener og kontekster som sundhedsplejersker, og andre sygeplejersker arbejder med i den primære sundhedssektor, herunder socioøkonomiske og demografiske forhold samt sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sundhedstilbud i lokalområdet. - Planlægger og gennemfører kommunikation i såvel længerevarende som kortvarige kontakter. - Samarbejder med relevante faglige, tværfaglige, tværsektorielle og familiemæssige ressourcer. - Planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning i forbindelse med sygeplejen. Kompetenceniveau for den kliniske undervisning på 6.semester Obstetrik sundhedspleje 3.1 Overordnede kompetenceniveau for de intellektuelle og faglige kompetencer Den studerende skal kunne redegøre for centrale elementer indenfor sundheds- og samfundsvidenskab og som kombineres med human-, sygepleje- og naturvidenskab. Den Studerende skal kunne anvende erhvervet viden, forklare og udlede sygeplejefaglige problemstillinger i en anden kontekst, herunder kunne redegøre for ansvar og kompetence i forbindelse med nødhjælp. Den studerende skal kunne reflektere og diskutere etiske og åndelige problemstillinger og integrere dette i pleje- og behandlingsforløb. Den studerende skal selvstændigt kunne tilrettelægge undervisning og vejledning i konkrete patient og familieforløb. Samt identificere, involvere og planlægge forløbene i samarbejde tværfaglige samarbejdspartnere eller relevante ressourcepersoner. 3.2 Overordnede kompetenceniveau for praksiskompetencer Den studerende skal, under vejledning med en stigende grad af selvstændighed, kunne analysere, tilrettelægge og udføre sygeplejehandlinger til udvalgte patient og familie forløb herunder selvstændigt inddrage grundlæggende problemstillinger. Ligeledes skal den studerende kunne iagttage ændringer og under vejledning med stigende grad af selvstændighed handle her på. Den studerende skal under vejledning med stigende grad af selvstændighed, udføre undervisende og vejledende sygeplejeopgaver. Samt selvstændigt identificere, involvere og planlægge forløbene i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere eller relevante ressourcepersoner. 4.0 Temaer i den Kliniske Undervisnings periode Obstetrik sundhedspleje Den kliniske undervisningsperiode er opdelt i 4 temaer, som er en fortsættelse af den teoretiske undervisning. Under hvert tema fremgår hvilke kompetencer den studerende skal indfri i den kliniske undervisningsperiode. 5

8 8 1.A Omsorg for den svangre, den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Mål: At den studerende tilegner sig grundlæggende færdigheder og indenfor sygeplejerskens kompetenceområde i pleje og omsorg af den svangre og de nærmeste pårørende, herunder sundhedsfremme, forebyggende og behandlende indsats i forhold til graviditet, fødsel og barselsperioden. Kompetenceniveau Intellektuelle kompetenceniveau: Den studerende kan anvende sin viden og redegøre for den normale graviditet, samt planlægge, undervise og formidle dette til den svangre og familien. Den studerende kan redegøre for undersøgelser i relation til graviditeten såvel som i forhold til fødsel og barsel. Den studerende har indsigt i misbrugsrelaterede sygdomme under graviditeten og efter fødslen, kan genkende og redegøre for dette. Faglige kompetenceniveau: Den studerende kan observere, forklare og anvende teknik, procedurer og hygiejniske principper, i forbindelse med undersøgelse af den svangre. Ligeledes skal den studerende redegøre for diagnostik, samt forklare iagttagelser og foreslå interventionsmuligheder. Den studerende skal kunne redegøre for, vurdere og skelne sit ansvars og kompetenceområde ud fra andre tværfaglige samarbejdspartnere. Praksiskompetence Den studerende kan selvstændigt udfra sit ansvars og kompetenceområde og, med stigende grad af selvstændighed undervise, formidle, instruere og vejlede svangre og familier. Samt, med stigende grad af selvstændighed, vurdere svangres og familiers behov for støtte, såvel som sundhedsfremmende og forebyggende indsats. I den forbindelse skal den studerende, med stigende grad af selvstændighed, kunne udføre procedurer og objektive undersøgelser og involvere relevante ressourcepersoner 2 ved behov. Kursusindhold: Administrative opgaver som knytter sig til svangerskabet, til misbrugsrelaterede sygdomme Graviditets undersøgelser i samarbejde med en jordemoder, diagnostik, fødselsforberedelse, livsstilsrelaterede sygdomme, samarbejde med relevante faglige, tværfaglige, tværsektorielle og familiemæssige ressourcer. 8.B Omsorg for moder, barn og familien under barselsperioden under indlæggelsen Mål: At den studerende udvikler kompetence til udføre sygepleje til den nyfødte, moderen og drage omsorg for familien samt planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning i denne forbindelse. Kompetenceniveau Intellektuel kompetence: Den studerende skal kunne redegøre for den normale fødsel, herunder faktorer der har indflydelse herpå. Den studerende skal kunne kombinere og diskutere erhvervet viden fra andre videnskabsområder i tilrettelæggelsen af et patient/familieforløb. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne vurdere og redegøre for sygeplejefaglige interventionsmuligheder under forløbet. Herunder kunne redegøre for eget og andre faggruppers ansvars og kompetenceområde. Den studerede skal kunne redegøre for forskellige etiske perspektiver og faglige problemstillinger i relation til omsorg og pleje af moderen, det nyfødte barn og familien. Praktisk kompetence: Den studerende skal, med stigende grad selvstændighed kunne vurdere objektive fund, iagttagelser og påbegynde grundlæggende sygeplejehandlinger i tilknytning til den det nyfødte barn, moderen og familien. Den studerende skal assistere og med stigende grad af selvstændighed kunne udføre barselspleje. Den studerende skal kunne deltage i en etisk og faglig 1 8 referer til sygeplejekursus i studieordningen. 2 Ressourcepersoner er relevante faglige, tværfaglige, tværsektorielle og familiemæssige ressourcer. 6

9 drøftelse om den samlede behandling og pleje af det nyfødte barn, moderen og familien. Med stigende grad af selvstændighed, kunne formidle og dokumentere sygeplejen. Kursusindhold: Administrative opgaver som knytter sig til fødslen faggruppers kompetence og ansvarsfordeling i forbindelse med fødsel, Det syge og det indlagte barn, Vurdere, støtte, vejlede, rådgive eller undervise den nye familie på sygehus og/eller i hjemmet. 8.C Nødhjælp til svangre, familie moderen og den nyfødte. Mål: At den studerende udvikler kompetence til at yde nødhjælp til den fødende og den nyfødte, herunder drage omsorg for begge og familien, samt udvikle sygeplejefaglig kompetence indenfor lovgivning, bekendtgørelser og retningslinjer i varetagelse og organisering af svangerskabsprofylakse og fødselshjælp. Kompetenceniveau Intellektuelle kompetenceniveau: Den studerende vil kunne anvende sin viden indenfor lovgivning og retningslinjer til at argumentere og identificere den svangres og families akutte behov for fødselshjælp. Desuden skal den studerende have indsigt i akutte komplikationer i relation til graviditet og fødsel og redegøre for dette. Faglige kompetenceniveau: Den studerende skal kunne redegøre for sit ansvars og kompetenceområde i forhold til akutte opståede tilstande, samt forklare forskellige akut opståede tilstande og vurdere interventions muligheder ud fra analyse af grundlæggende sygeplejeviden om svangerskab og patologiske tilstande. Ud fra viden om psykiske reaktioner, vil den studerende kunne tilpasse og justere kommunikative såvel som pædagogiske opgaver samt redegøre for forskellige etiske perspektiver på behandling af svangre og familie. Den studerende er bevidst om egne og kollegaers reaktioner og har kendskab til interventionsmuligheder. Praksiskompetence: Den studerende vil, med stigende grad selvstændighed, kunne vurdere objektive fund, iagttagelser og vurdere sygeplejehandlinger ved akutte opståede situationer, og vil kunne vurdere at tilkalde eller tage kontakt til relevante tværfaglige samarbejdspartnere. Den studerende vil kunne deltage i en etisk debat/diskussion om behandling af svangre og familie, med stigende selvstændighedsgrad, kunne formidle og dokumentere iagttagelser og intervention. Den studerende, skal under vejledning med stigende grad af selvstændighed, tilpasse og justere kommunikative opgaver til patient og pårørende under akut opståede tilstande. Kursusindhold: Akutte komplikationer i relation til graviditet og fødsel, Overflytning/evakuering af den gravide jf. perinatale retningslinjer 2000 rev.2008, Den sundhedspolitiske udvikling - prioritering og etiske dilemmaer i forbindelse med graviditet, provokeret abort og fødsler. Egne, kollegers og pt/pårørendes reaktioner. 8.D Omsorg for moder, barn og familien under barselsperioden efter indlæggelsen. Mål: At den studerende reflekterer, planlægger, udfører, evaluerer og dokumenterer sygepleje i forhold til de fænomener og kontekster som sundhedsplejersker og sygeplejersker arbejder med i den primære sundhedssektor 3. Kompetenceniveau Intellektuel kompetence: Den studerende skal kunne identificere behov hos moderen og familien, samt redegøre for netværksgrupper, behandlings- og sundhedstilbud. Den studerende skal kunne forklare og redegøre for etiske og sociale problemstillinger i relation til behandling, rehabilitering og lindring i plejen af barnet, moderen og familien. Faglig kompetence: Den studerende skal kunne redegøre for sit ansvars og kompetenceområde i forhold til pædagogiske opgaver og planlægning af forløb herunder redegøre for forskellige tværfaglige samarbejdspartneres ansvarsområde. Ligeledes skal studerede kunne redegøre for forskellige etiske perspektiver på behandling af barnet, moderen, familien og andre pårørende. 3 Her menes socioøkonomiske og demografiske forhold samt sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sundhedstilbud i lokalområdet. 7

10 Praktisk kompetence: Den studerende skal kunne integrere sin viden i forhold til behandling, sociale regler og forebyggelse i tilrettelæggelsen af forløbet. Under vejledning, med stigende grad af selvstændighed, skal den studerende kunne tilrettelægge indlæggelsesforløb, udskrivelse og involvere de rette heri. Den studerende skal, under vejledning med stigende grad af selvstændighed, kunne tilpasse og justere kommunikative opgaver i forhold til moderen og familien samt involvere og samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere. Kursusindhold: Administrative opgaver der knytter sig til barselsperioden og forskellige faggruppers kompetence og ansvarsfordeling i puerperiet, Omsorgssvigt og sociale forhold der relateres til misbrug, Tilrettelægge udskrivelse med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere, herunder kendskab til forskellige hjælpemidler til hjemmet, den sociale lovgivning, kendskab til forskellige faggruppers ansvarsområde, Vejledningen omkring amning og /eller anden sufficient ernæring til barn og moder, Barnets normale udvikling, Det nyfødte barn, og puerperiet, Forældre barn og unge-kontakt. 5.0 Eksamensform 6.semester kliniske undervisningsperioder afsluttes begge med en individuel klinisk prøve, som afholdes på den pågældende afdeling. Den interne prøve består af en praktisk og en mundtlig del 4. Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået Antal ECTS points: Der tilskrives i alt 9 ECTS point ved hver bestået prøve. 4 Se eksamenskatalog klinisk undervisning 6 semester. 8

11 6.0 Tilrettelæggelse af de kliniske studier De kliniske studier foregår på godkendte somatiske og psykiatriske afdelinger eller på sundhedscentre. Der er en række generelle aftaler og retningslinier, der inddrages i tilrettelæggelsen af 6. semesters kliniske undervisning og der må påregnes en introduktions tid som skal omfatte følgende: - fysiske rammer - patientkategorier - mono, tværfaglige samarbejdspartnere og ressourcepersoner - værdigrundlag og mål for sygeplejen - organisering af patientplejen - dokumentations- og kommunikationsredskaber - uddannelsestilrettelæggelse - læring i praksis studieformer, metoder, redskaber - IT i afdelingen som sygeplejefagligt værktøj, undervisningsredskab, studieredskab 6.01 Obstetrik, syge- og sundhedspleje Den studerende skal i den kliniske undervisningsperiode følge barselsforløb, dvs. deltage og udføre sundheds- og sygeplejeopgaver på obstetriske sengeafdelinger, fødegangen, svangre ambulatorium og i sundhedsplejen. Den studerende har ansvar for at tilrettelægge forløbene og der skal forelægge en plan over forløbene ved 1.uddannelsessamtale. 6.1 Studierettet klinisk undervisning Formålet med den kliniske undervisning i 6. semester er at træne faglige og praktiske kompetencer særligt med fokus viden og færdigheder i relation til den psykiatriske sygepleje, den obstetriske syge og sundhedspleje. Den studerende tilegner sig viden og udvikler kvalifikationer, der kan støtte mennesket i belastende psykologiske tilstande og sociale situationer, hvori sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer optræder. Den kliniske undervisning tilrettelægges derfor ved forberedende, observerende, reflekterende og interagerede studier, med stigende grad af selvstædighed. 6.2 Studiesamtaler Der afholdes 3 studiesamtaler i løbet af perioden, hvoraf sygeplejelærer deltager i 1.studiesamtale. 1. studiesamtale Den første studiesamtale afholdes inden for den første uge, den studerende er i afdelingen med fokus på: - faglige og personlige forudsætninger - læringsmuligheder og planlægning af forløbet med fokus på praktiske kompetencer - læring i praksis med forskellige studiemetoder Studiesamtalen foregår mellem den kliniske vejleder 5, den studerende og sygeplejelærer. Den studerende er ansvarlig for at skriftliggøre et materiale, der kan danne baggrund for samtalen og planlægningen af det videre forløb. Den studerende skal ligeledes redegøre for sin erfaring og viden. Den studerende har ansvar for at beskrive en plan for det kliniske forløb frem til 2. studiesamtale. Det er den kliniske vejleders ansvar at synliggøre, for den studerende, hvilke muligheder og hvordan, der kan arbejdes med de centrale temaer i praksis. I samarbejde med den kliniske vejleder kan der tilrettelægges barselsforløb der strækker sig udover indlæggelsen. 5 Kliniske vejleder eller en person med lign kompetence ex. Afdelingssygeplejerske eller jordemoder. 9

12 2. studiesamtale 2. Studiesamtale afholdes midt i forløbet og danner baggrund for planlægningen af sidste halvdel af den kliniske periode. Der skal foregå en evaluering, hvor både den studerende og den kliniske vejleder har udarbejdet et skriftligt materiale. Det skal være tydeligt, hvordan og på hvilket niveau den studerende arbejder med sine mål. Det gælder også for denne samtale, at den studerende skriftligt redegør for den fremadrettede plan i fællesskab med den kliniske vejleder og det skriftlige materiale samt foreløbig litteraturliste mailes til sygeplejelæren. 3. studiesamtale 3. studiesamtale er en evaluering af det kliniske forløb med et fremadrettet perspektiv. Det anbefales at den kliniske vejleder udarbejder et skriftlig produkt, der kan danne baggrund for den studerendes fremtidige læringsproces. 3. studiesamtale foregår mellem den Kliniske Vejleder og den studerende, og planlægges til efter den praktiske prøve. Den kliniske vejleder bedes forholde sig til den studerendes udfyldte evalueringsskema evt. supplere med kommentarer og derefter sende den til uddannelsesinstitutionen Studiedage Den studerende har en studiedag pr. 1½ ECTS i uddannelsesforløbet (en studiedag om ugen). Studiedagen i klinikken tilrettelægges i samarbejde med den kliniske vejleder. 6.4 Pensum Der er et samlet pensum krav på 180 sider litteratur, som ikke tidligere er opgivet. Det er den studerendes ansvar at finde og dokumentere den anvendte litteratur til 6. semesters kliniske undervisning. Den studerende kan hente inspiration i den foreslåede litteratur bagest i lektionskataloget. Litteraturlisten godkendes kort før den kliniske prøve af sygeplejelærer. 6.5 Deltagerpligt Der er deltagerpligt i klinisk undervisning, det vil sige minimum 85%. Ved manglende deltagelse i den kliniske undervisning, skal den kliniske vejleder henvende sig til sygeplejelæreren og den enkeltes forløb vil blive vurderet af det kliniske undervisningssted og Sygeplejeskolen. 6.6 Evaluering Sygeplejerskeuddannelsen evaluerer det kliniske forløb, ved at de studerende udfylder et evalueringsskema udarbejdet af P.I. Evalueringen er et led i kvalificering af den kliniske del af uddannelsen, og de studerende bedes derfor udfylde skemaet før end den kliniske prøve og efterfølgende og returnere skemaet efter endt klinisk forløb i 6. semester. 6 Den ansvarlige for klinisk undervisning eller praktikkoordinator 10

13 7.0 Forslag til litteratur 7.1 forslag til litteratur den psykiatriske sygepleje Hybholt, L. sygeplejefaglige værdier i den psykodynamiske miljøterapi januar Strand, L. Fra kaos mod samling, mestring og helhed psykiatrisk sygepleje til psykotiske mennesker Gyldendal Undervisning, Kapitel 7: sygeplejeholdning og handling jeg- styrkende sygepleje side På den følgende side kan du finde en hel del afhandlinger og eksamensopgaver på kandidat-, master- eller specialuddannelsesniveau som vedrører psykiatrisk sygepleje: LGRUPPE_ID_= På den følgende side kan du finde en del projekter som er afsluttet og som har relevans for psykiatrisk sygepleje. Specielt den rapport der hedder Skærmning i praksis kan anbefales: LGRUPPE_ID_= &_FOLDER_ROOT_ATTRIBUTE_= På den følgende side kan du finde nogle referenceprogrammer om emner der vedrører psykiatrien: LGRUPPE_ID_= &_FOLDER_ROOT_ATTRIBUTE_= Via Google kan du finde spændende eksamensopgaver om psykiatrisk sygepleje når du skriver følgende navne: Birgit Jellesen: at arbejde med egne grænser et livslangt projekt for den psykiatriske sygeplejerske Gitte Terp: Sygepleje til skizofrene patienter gennem åben dialog, juni 2003 Inger Skovhøj: Medinddragelse af patienten i samtalen, juni 2003 Inger Mundbjerg: Recovery orienteret sygepleje til skizofrene patienter, juni 2004 Lene Lauge Bjerring: princippet om ansvaret for den svage, indflydelse på magtudøvelse ift den sindssyge tvangsindlagte patient, januar 2001 Thorleif Rasmussen: hvordan kan den psykiatriske sygeplejerske sætte grænser for den psykotiske patient, uden at krænke patientens autonomi, med den hensigt at hindre aggression juni

14 7.2 Forslag til litteratur den obstetriske syge- og sundhedspleje Astrup, Arne et al. (2005): Kostrådene I: Ugeskrift for læger, maj 2005,årg. 167(21); s MRE/2005/UFL_2005_21/UFL 2005_21_47204 (Besøgsdato ) Birkler, Jacob(2007): Den tavse uvidenhed, I: tidsskrift for jordemoder, nr. 10, 2007 Bondas, T. (2002): Finnish women s experiences of antenatal care. Midwifery. vol. 18 (1); s (Besøgsdato d ) Brudal F., Lisbeth(1999): Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barselstid, Fagboklaget Vigmostad og Bjørke A/S, 3.opplag 2007 Bergen. Ernæringsrådet (2005): Kost til gravide. Det videnskabelige grundlag for råd om kost i forbindelse med graviditet. (Besøgsdato d ) Jahn, Wilhelm Anette(2002): At være værd at hjælpe. I: Sygeplejersken. Nr.16, årgang, Dansk Sygeplejeråd.http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=8071&menu= (Besøgsdato d ) Jensen, M.K. (2002): Fødselssmertens psykologiske betydning. I: Tidsskrift for Jordemødre. Nr. 10, 2002 s http://www.jordemoderforeningen.dk/index.dsp?page=563&markword=f%C3%B8dselssmertens (Besøgsdato d ) Kruse, Birgit(2006): Sygeplejerskers forestillinger om overvægt. I: Sygeplejersken. Nr. 1, 2006.årgang, Dansk Sygeplejeråd.http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=13470 (Besøgsdato ) Mortensen, Erik Lykke et al. (2003): Amning og intelligens. I: Ugeskrift for læger, marts 2003, 165(13): s (Besøgsdato d ) Nilsson, Ingrid (2000): Hvad mener kvinderne om det spædbarnsvenlige. I: Sygeplejersken. Nr. 7, årgang, Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsstyrelsen (2004): Retningslinjer for fosterdiagnostik prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik.http://www.sst.dk/publ/publ2004/informeret_valg.pdf (Besøgsdato d ) Sundhedsstyrelsen (2006): Håndbog i vellykket amning. 3.udg. (Besøgsdato d ) Synergi(2005): Jeg trænger til en pause. (Besøgsdato d ) MIPI har lavet en undersøgelse i 2004 om familiers vilkår I Grønland og her kan du hente argumenter i relation til familiens betydning/netværk. 12

15 shx.(besøgsdato d ) På følgende hjemmeside finder du nyheder om forskning, metode og teori i forhold til sociale problemstillinger. m%20socialp%c3%a6dagogisk%20teori%20og%20metode/nyt%20om%20forskning,%20teori% 20og%20metode/Arkiv%20over%20artikler%20i%20nyhedsbrevene/SFIunders% C3%B8gelse%20om%20unge%20m%C3%B8dre.aspx sociale Pædagoger (Besøgsdato d ) Andre Hjemmesider fx (Ingrid Nilsson, der er certificeret ammerådgiver) Baby Friendly Hospital Initiative Sundhedsstyrelsen WHO UNICEF Foreningen Forældre & Fødsel 13

16 8.1 Bilag 1 til Psykiatri Eksempler på faglige dilemmaer i psykiatrien som kan bruges af kliniske vejledere og undervisere som har studerende i psykiatripraktik i 6. semester. Under hvert mål er skrevet nogle faglige dilemmaer som kan danne udgangspunkt for den mundtlige del af prøven. Målet med prøven er: Mål: Ved afslutningen af klinisk undervisning i psykiatrisk sygepleje skal den studerende med udgangspunkt i den psykiatriske patients oplevelser, via teoretisk funderet refleksion og øvelse af praktisk færdighedsbeherskelse have udviklet følgende kompetencer: Indsamle, analysere og vurdere data om psykiatriske patienters sundhed og sygdom, livsstil, levevilkår og sociale netværk, herunder reaktioner på og mestring af sundhedsrisici, sundhedsafvigelser og sygdom. o Patientens somatiske sygdom (fx diabetes) kontra patientens psykiske sygdom. Hvad vægtes mest i vores sygepleje? o Personlig hygiejne når patienten er meget syg. Hvor går grænsen? o Patienternes kontakt med de pårørende. o Patienternes livskvalitet kontra medicin. Hvordan kan vi respektere patientens modstand mod medicin når patientens bliver mere forpint under medicinsk behandling? o Misbrug som mestringsstrategi. o Håb ift meget kroniske patienter. Hvordan kan vi som personale arbejde med begrebet håb? o Hvordan kan vi være med til at ruste patienten til at leve med sin sygdom og de begrænsninger denne giver Etablere, vedligeholde og afvikle kontakten til psykisk syge mennesker. o Hvordan etablerer vi kontakt når patienten er meget afvisende for kontakten. o Hvordan arbejder man med tillid til f.eks. en selvskadende patient? o Hvordan passer du på dig selv i relationen? o Hvorledes skabe rum for en sygepleje, der er båret af ligeværdighed og respekt ved pleje af patienter, der skal tvangsbehandles. o Hvornår er det tvang eller ikke tvangsmedicinering i patientens eget hjem hvor går grænsen for omsorg for patienten og til overgreb overfor patienten. o At skabe en tillidsfuld, fortrolig relation til patienten er en forudsætning for et godt samarbejde hvornår er man privat eller personlig. o Hvordan skal vi som professionelle kontakte personen selv og de pårørende, hvis den pågældende afbryder behandlingen eller den sociale indsats. Målrettet kommunikation med jeg-svage personer i såvel længerevarende som kortvarige kontakter. o Hvordan kommunikerer vi når patienten er afvisende for kontakt? o Hvilken betydning har din kommunikation for patientens tilstand? o Realitetsorientering kontra at møde patienten der hvor han eller hun er. o Hvordan kan du sikre dig en ligeværdig kommunikation når patienten er under en form for tvang? 14

17 o Hvordan er vi i dialog med og inddrager personen med en psykisk lidelse og de pårørende, når vi planlægger og udfører behandling og social støtte. o At være psykisk syg, have kaos i sine tanker og skulle agere på en afdeling, hvor behandlingssproget er dansk, og størsteparten af patienterne er grønlandsksproget. Planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sundhedsfremmende og sundhedsbevarende, sygdomsforebyggende og rehabiliterende sygepleje, som er fagligt, etisk og lovgivningsmæssigt begrundet, herunder undervisning af patient og pårørende, patientrettigheder og retssikkerhed samt tvangssituationer. o Tvang kontra omsorg. Hvordan kan tvang være en del af omsorgen for patienten? o Tvang kontra patientens autonomi. o Skærmning kontra patientens behov for at være sammen med andre. o Behandlingsalliance kontra tvang. o Mindstemiddelsprincip: hvordan ser det ud i praksis? o Patientens motivation for sundhedsbevarende aktiviteter. o Hvordan bevares patienternes rettigheder og retssikkerhed når der er tale om tvang? o Hvor går grænsen inden man griber ind og bruger tvang? o Hvorledes skabe rum for en sygepleje, der er båret af ligeværdighed og respekt ved pleje af patienter, der skal tvangsbehandles. o Hvornår er det tvang eller ikke tvangsmedicinering i patientens eget hjem hvor går grænsen for omsorg for patienten og til overgreb overfor patienten. o Hvordan giver vi patienten mest mulig viden om sin sygdom og den medicinske behandling. o Hvordan kan vi minimere antallet af genindlæggelser? o Hvordan har vi fokus på sundhedsfremme og forebyggelse indenfor emnerne alkohol, hash, misbrug af medicin, incest og omsorgssvigt. Samarbejde med relevante faglige, tværfaglige, tværsektorielle og familiemæssige ressourcer. Patientens kontakt med deres pårørende. Hvordan kan/bør vi støtte patientens netværk? Hvordan bruger vi vores tavshedspligt overfor de pårørende. Hvordan hjælper vi patientens pårørende, der jo i større eller mindre grad er berørt af de krav og begrænsninger patientens sygdom medfører? Hvordan hjælper vi patienten til ikke at blive isoleret fra omverdenen? Hvordan er alle samarbejdspartnere hele tiden i dialog med og inddrager hinanden med fokus på kontinuitet og støtte, især i særlige risikosituationer, herunder de vanskelige overgange fra et sted til et andet? Hvilke procedurer har vi til at sikre, at vi overdrager både den skriftlige dokumentation og de bløde værdier fra det ene sted til det næste? Hvilke aftaler har vi for, hvordan samarbejdet skal fortsætte på den mest smidige måde. Hvordan er vi som professionelle i dialog med og inddrager personen med en psykisk lidelse og de pårørende, når vi planlægger og udfører behandling og social støtte. Hvordan tilbyder vi i faggrupperne som en del af vores fælles samarbejdskultur de nærmeste pårørende relevant hjælp og inddrager dem som personer, der kan give omsorg og som har vigtig viden. 15

18 Hvordan har vi som professionelle vi have særlig fokus på børn med særlige behov og tilbyde dem den hjælp, de har brug for efter aftale med familien. Indsigt i og forholdende sig til samfundets tilbud til psykisk syge mennesker. o Hvordan arbejder vi med patientens motivation for at gøre brug af de tilbud der er? o Hvordan hjælper vi patienten til ikke at blive isoleret fra omverdenen o Hvordan er vi opmærksomme på egne personlige fordomme og forforståelser og kunne sætte dem i spil o Hvordan sikrer vi os som professionelle at vores tilbud er tilgængelige, når personen med en sindslidelse har mest behov for dem. o Hvordan hjælper vi patienten til ikke at blive isoleret socialt og stigmatiseret i eget lokalmiljø 16

19 8.2 Bilag 2 til Psykiatri DEN STUDERENDE KAN FORBEREDE SIG TIL DERES KLINISKE PRØVE I 6. SEMESTER I PSYKIATRIEN, VIA UGENTLIGE REFLEKSIONSSAMTALER Hensigten med forberedelsen er: Den studerende lærer at identificere faglige dilemmaer i psykiatrien Den studerende lærer at analyse et fagligt dilemma ved at koble teori og praksis Den studerende lærer at verbalisere deres undren og argumentere faglig for et dilemma Den studerende lærer at fremlægge deres dilemma og diskutere deres holdning med andre sygeplejersker eller i det tværfaglige samarbejde At den studerende opøver kompetence til at udbrede og perspektivere en faglig dilemma At den studerende lærer at forholde sig kritisk til sine egne og andres handlinger/holdninger Hvordan kan den studerende arbejde med at finde frem til faglige dilemmaer i psykiatrien? At deltage aktiv i faglige diskussioner hvor etikken eller andre faglige dilemmaer diskuteres At være undrende over måden psykiatrisk sygepleje udføres i konkrete situationer At finde litteratur om emnet At undre sig højlydt på praktikstedet. At tage et emne op i plenum med efterfølgende diskussion At skrive logbog eller bruge andre metoder til refleksion Spørgsmål som kan danne baggrund for drøftelsen og dermed gør den studerende bedre i stand til at udlede faglige dilemmaer i forbindelse med prøven i klinikken: Hvilken situation har givet anledning til din undren? Hvorfor mener du at denne situation er et eksempel på et faglig dilemma? Belys emnet med teori enten fra pensum eller noget som du selv har søgt Hvordan kan situationen belyses ud fra den praksis du befinder dig i? Hvilken betydning har situationen for din praksis? Hvad er din faglige holdning til situationen? På hvilken måde passer dilemmaet ind på målene for praktikken i denne periode? Arbejdsmetode: Inden prøven afleverer den studerende mindst 2 situationer på skrift til den kliniske vejleder hvor den studerende har taget stilling til ovenstående spørgsmål Situationen danner baggrund for en fælles faglig drøftelse mellem klinisk vejleder og den/de studerende som er på det pågældende praktiksted. 17

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere