Højesterets dom af 21. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højesterets dom af 21. januar 2015"

Transkript

1 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige sager...2 Hvordan skal der forholdes i gamle sager... 3 Ingen renter... 3 Ingen løn... 3 Ingen godtgørelse i øvrigt efter erhvervsuddannelsesloven års forældelse... 4 Tidligere elever der selv henvender sig til kommunen... 4 Sygdom... 4 Baggrund... 4 Hvis du vil vide mere... 5 Kontaktperson i KL... 5 Weidekampsgade 10 Postboks København S ww.kl.dk Side 1/5 Resumé Højesteret har den 21. januar 2015 afsagt dom i en sag fra det private arbejdsmarked. Dommen afklarer tvivlen om, hvordan en arbejdsgiver skal forholde sig, når en uddannelsesaftale udløber, mens en elev er på barselog forældreorlov. Indhold Højesterets dom af 21. januar 2015 Det følger af Højesterets dom:

2 at det ikke er frivilligt for arbejdsgiveren, om denne vil forlænge en elevaftale, hvis elevaftalen udløber, mens en elev har orlov i forbindelse med graviditet eller barsel. at uddannelsesaftalen i disse situationer skal forlænges, hvis der er behov herfor, for at eleven kan få den nødvendige oplæring og få afsluttet sin uddannelse med et uddannelsesbevis. at arbejdsgiveren i kraft af sin pligt til oplæring har en forpligtelse til at søge afklaret, om der er behov for forlængelse af uddannelsesaftalen og om nødvendigt indbringe spørgsmålet for det faglige udvalg. at eleven under forlængelsen har krav på elevløn i henhold til de almindelige regler for løn under orlov i forbindelse med graviditet eller barsel. at manglende forlængelse i en situation, hvor der er behov herfor, for at eleven kan få afsluttet sin uddannelse, vil være en overtrædelse af ligebehandlingsloven. En sådan godtgørelse fastsættes som udgangspunkt til et beløb, der mindst svarer til 6 måneders løn, men den usikkerhed, der hidtil har hersket omkring fortolkningen af erhvervsuddannelseslovens bestemmelser på dette punkt, gør, at der i den konkrete sag alene er udmålt en godtgørelse svarende til 2 måneders løn. I forlængelse af Højesterets dom er der fra kommunerne efterspørgsel efter retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig i forhold til fremtidige, aktuelle og gamle sager om elever, der skal eller har været på barsel i løbet af elevtiden. Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige sager Aktuelle og fremtidige sager er sager, hvor en elev har påbegyndt barsel efter 21. januar Dommen slår fast, at en uddannelsesaftale skal forlænges, hvis der er behov herfor, for at eleven kan få afsluttet sin uddannelse trods sin orlov i forbindelse med graviditet eller barsel. Er en forlængelse nødvendig, løber elevforholdet videre, og eleven har ret til elevløn i henhold til de almindelige regler for løn under orlov i forbindelse med graviditet eller barsel. Den kommunale arbejdsgiver og eleven skal i første række søge at opnå enighed om en forlængelse af uddannelsestiden, men det er op til den 2/5

3 kommunale arbejdsgiver at tage initiativ til at få afklaret, om der er behov for forlængelse i den konkrete sag. I tilfælde af uoverensstemmelser herunder i forhold til hvor længe det er nødvendigt at forlænge uddannelsestiden som følge af orloven skal arbejdsgiver sørge for, at det relevante faglige udvalg behandler sagen. Det bemærkes, at Højesteret i den konkrete sag har udmålt en godtgørelse på 2 måneders elevløn, hvilket er en relativt beskeden godtgørelse set i forhold til det sædvanlige niveau i sager vedrørende overtrædelse af ligebehandlingsloven. Samme godtgørelsesniveau kan dog ikke forventes i eventuelle fremtidige sager om manglende forlængelse af uddannelsesaftaler ifm. barsels- og forældreorlov. I sådanne sager må forventes et godtgørelsesniveau på mindst 6 måneder. Det skyldes, at Højesteret har begrundet det lave godtgørelsesniveau med, at retstilstanden hidtil har været meget usikker. Hvordan skal der forholdes i gamle sager På baggrund af Højesterets dom anbefaler KL, at kommunerne genoptager sager, som har været forelagt et fagligt udvalg, og hvor der i udvalget er udarbejdet et uenighedsreferat med henblik på at søge sagerne forligt ved betaling af 2 måneders elevløn til hver enkelt elev. Et godtgørelsesniveau på 2 måneders elevløn svarer til det niveau, som udmåles i Tvistighedsnævnet ved uberettiget ophævelse af en elevkontrakt KL anbefaler endvidere kommuner, som har kendskab til lokale sager, hvor der er konstateret uenighed om forlængelsesspørgsmålet, at søge disse sager forligt ved betaling af en godtgørelse på 2 måneders elevløn til hver enkelt elev. Sager, som er afsluttet i enighed mellem kommune og elev, skal ikke genoptages, og der skal ikke betales godtgørelse i sager, hvor kommune og elev fx konkret har afviklet en uddannelsesaftale af andre grunde end barsels- og forældreorlov. Ingen renter Der skal ikke betales renter af beløbet til eleverne. Ingen løn Der skal ikke betales løn for den periode, hvor disse elever har været på barselsdagpenge. Det skyldes, at der ved betaling af en godtgørelse på 2 3/5

4 måneders elevløn gøres op med alle krav med relation til en manglende forlængelse af en uddannelsesaftale. Ingen godtgørelse i øvrigt efter erhvervsuddannelsesloven Højesteret slår i dommen fast, at eleven ikke har krav på godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven for uberettiget opsigelse oveni godtgørelsen for manglende forlængelse af uddannelsesaftalen. 5 års forældelse Forældelsesloven gælder for sager om manglende forlængelse af uddannelsesaftaler ifm. barsels- og forældreorlov. KL opfordrer derfor til, at sager, som inden for de seneste 5 år, er blevet forhandlet lokalt i kommunen eller i det faglige udvalg, og som er endt i uenighed, genoptages. Tidligere elever der selv henvender sig til kommunen Tidligere elever, hvis uddannelsesaftale ikke er blevet forlænget ifm. barselseller forældreorlov, som selv henvender sig til kommunen, skal stilles på samme måde som elever, hvis sager har været forhandlet lokalt eller i det faglige udvalg. Det er KL s anbefaling, at disse sager også søges forligt ved betaling af 2 måneders elevløn til eleven. Sygdom Højesteret har alene taget stilling til sager om manglende forlængelse ifm. barsels- og forældreorlov. Der kan således ikke udledes noget om, hvordan kommunerne skal forholde sig i sager, hvor en elev er længerevarende syg. Her er det KL s anbefaling, at kommunerne fortsætter hidtidig praksis. Baggrund Højesterets dom af 21. januar 2015 vedrørte et elevforhold hos en privat arbejdsgiver og drejede sig om en gartnerelev, hvis uddannelsesaftale udløb under hendes barselsorlov. Elevens arbejdsgiver tilbød ikke før udløbet af hendes uddannelsesaftale, at hun kunne gennemføre den resterende del af uddannelsesforløbet efter endt orlov, men tilbød forlængelse inden fraværsperiodens udløb. Dommen fortolkede erhvervsuddannelseslovens 58, som har følgende ordlyd: 58. Eleven og virksomheden kan indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt tidsrum, hvis eleven 4/5

5 3) har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom. Stk. 3 Er der ikke enighed mellem eleven og virksomheden om forlængelse i anledning af fraværsperioder som nævnt i stk. 1, kan det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum. Sagen blev prøvet i både Tvistighedsnævnet og ved Østre Landsret, som gav den private arbejdsgiver medhold i, at uddannelsesaftalen ikke skulle forlænges. Med Højesterets dom af 21. januar 2015 er retstillingen endelig blevet fastlagt. Hvis du vil vide mere Hvor kan der indhentes yderligere oplysninger? Hvis bilag - så altid i pdf. Er der links til andre steder på kl.dk eller eksternt? Kontaktperson i KL Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til: Chefkonsulent Anne Færge Bork tlf , 5/5

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Maj 2OL2. FOA Overenskomst. Elever. En vejledning til afdelingerne. Elewejledning Maj 2012. Side 1

Maj 2OL2. FOA Overenskomst. Elever. En vejledning til afdelingerne. Elewejledning Maj 2012. Side 1 FOA Overenskomst Maj 2OL2 Elever En vejledning til afdelingerne Elewejledning Maj 2012 Side 1 Bilaq 1 Elewejledninq Maj 2012 Side 2 l. Indledning FoA skal arbejde for alle medlemmers, herunder elevers,

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere