Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger"

Transkript

1 THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger af bjergfyr. Herude i det åbne, vidtstrakte land, er det himlen og fuglene, der fylder. Gråænderne, der larmer i flok på vandet, gravænderne, der flyver tæt forbi, musvågen, der jager intenst og i det fjerne den karakteristiske trompeterende lyd af en trane. Ikke et menneske i miles omkreds, men her og der et par gevirer fra råvildt, der græsser. Og kigger man godt efter på tuerne ved søbredden findes endda spor af oddere. Klithede er en sjælden naturtype. Der er ikke mange områder med klithede tilbage i Europa en stor del ligger i Thy. Også rent geologisk er landskabet interessant. Det fortæller historier om stenalderhav og sandflugt. I stenalderen var Thy en bugtet halvø omgivet af små øer. En stor del af det område, der i dag er klitter og hede, var havbund dengang. Undergrunden består af skrivekridt, og de gamle kystskrænter er tydelige i landskabet. Sandflugten har formet landskabet. Sandet fra klitterne blæste ind på land og lagde markerne øde, så gårde og hele landsbyer måtte forlades. Først i 1800-tallet lykkedes det at begrænse sandflugten og dermed lægge grunden til den natur, vi ser i dag. Danmarks 10 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2004

2 ødemark Skal der oprettes en nationalpark i Thy? Thy er et af syv områder, som i øjeblikket undersøges. MiljøDanmark har besøgt Thy. MILJØDANMARK NR. 3 JUNI

3 THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Kampen om den gode jord Jorden er en knap ressource, så derfor skal nationalparken være, hvor naturen er. Og hvis landmændene skal afgive jord, skal de kompenseres. Det mener en landmand i Thy, der også håber på flere kunder i gårdbutikken. Mosegård står der på en stor kampesten ved grusvejen, der fører ind til gårdspladsen med den hvidkalkede gård. En tur gennem stalden og forbi de nysgerrige sort- og brunbrogede tyrekalve, som går omkring på halmstrøelse, fører til landmanden selv. Leo Skydt Jørgensen er omme bagved, fuldt optaget af arbejdet med at bygge en ny stald til de ca. 500 tyrekalve. Selvom Leo Skydt Jørgensen ikke selv har jord, der grænser op til nationalparkens område, er han levende optaget af planerne og hverken 100 procent for eller imod. Han er glad for muligheden for at få en åben dialog og har meldt sig til en af arbejdsgrupperne. Som mange andre landmænd er det især nationalparkens grænse mod øst og landbrugsområderne, der optager ham. Det er en kanon god idé med en naturpark med streg under natur. Hvis flere kan få mulighed for at nyde den natur, vi bor i til daglig, er det fint, siger han. Men nationalparken skal være der, hvor naturen er. Og det vil først og fremmest sige på den jord, der i dag er statens. Vores holdning er blevet tolket derhen, at landmændene er imod naturen. Men det er vi absolut ikke vi lever af den og i den hver dag. Vi ville bare have lov til at drive landbrug på den jord, der egner sig til det, understreger han. Dårlige erfaringer Landmanden ser diskussionen om nationalparken som en kamp om jorden, der Vi er ikke imod naturen, vi lever af den og vil bare have lov til at drive landbrug på den jord, der egner sig til det, siger landmand Leo Skydt Jørgensen. er en knap ressource. Han stoler ikke på forsikringer om, at planerne om en nationalpark ikke får reel betydning for landbruget. De dårlige erfaringer fra tidligere sidder i baghovedet: Vi har prøvet noget lignende før: Da der blev udpeget habitatområder blev vi tudet ørerne fulde med, at der ingenting ville ske. At det ikke vil få konsekvenser for vores jord. Men der kom alligevel restriktioner, påpeger han. Selv vil Leo Skydt Jørgensen være parat til at afgive mindre arealer af sin jord til en eventuel nationalpark, hvis det bliver relevant mod kompensation, naturligvis. Vi vil gerne afgive en enkelt hektar eller to af mosen, hvis det kan skabe en helhed. Men det er harmonijord, og vi er dybt afhængige af jorden dernede til at sprede møg på. Så vi må have noget andet jord i stedet som kompensation men hvor skal den komme fra? spørger han. Flere pølsevogne? Leo Skydt Jørgensen efterlyser også mere præcise udspil til, hvad der skal være indholdet i en nationalpark. Hvad er det, man vil tilbyde, som vi ikke har nu? Skovdistriktet er allerede dygtige til at formidle naturen. Jeg mangler at få konkret at vide, hvad idéen er: Er det flere pølsevogne, vi taler om eller spor i landskabet? spørger han. Umiddelbart ser det ikke ud til, at nationalparkens område kommer i nærheden af Leo Skydt Jørgensens jord. Så Mosegård bliver nok ikke direkte berørt af planerne. Men landmanden håber på, at en nationalpark vil trække flere kunder til gårdbutikken, hvor han sælger kalvekød af egen avl, vin og krydderier. 12 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2004

4 Anbefalinger skal afleveres i 2005 Det overordnede ansvar for projekt Nationalpark Thy ligger i styregruppen. Det er her, det lokale samarbejde foregår, og her er en hel række lokale interesser repræsenteret. Styregruppen har i alt 18 medlemmer fra bl.a. Thy Statsskovsdistrikt, Viborg Amt og Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommuner, samt en række lokale interesseorganisationer som fx landboforeninger, erhvervsråd, turistorganisationer og grønne foreninger. Formand er Ejner Frøkjær, Hanstholms borgmester. Styregruppen skal aflevere en rapport med anbefalinger til Nationalpark Thy til miljøministeren den 1. juli Fra Hanstholm i nord til Agger Tange i syd Undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy er ét af de i alt syv undersøgelsesprojekter for nationalparker, der er udpeget af miljøministeren. Området dækker ca ha. i det vestligste Thy med klitter, klithede, søer og klitplantager. Området strækker sig fra Hanstholm i nord til Agger Tange i syd og afgrænses mod øst af landbrugslandet. Det er ikke besluttet, nøjagtigt hvor grænsen for en eventuel nationalpark skal gå. Afgræsningen indgår i den løbende diskussion. Langt størsteparten ca. 80 procent af det areal, der indgår i Nationalpark Thy, ejes af staten, nemlig dels af Skov- og Naturstyrelsen dels af Kystdirektoratet. En del af området er allerede beskyttet af danske og internationale naturfredninger. Og i området ligger bl.a. Hanstholm Vildtreservat, hvor en zone er lukket for besøgende hele året og en anden zone kun i fuglenes yngletid. KORT & MATRIKELSTYRELSEN MILJØDANMARK NR. 3 JUNI

5 THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Hanstholms borgmester, Ejner Frøkjær, tror på, at en nationalpark kan sætte Thy på turisternes Danmarkskort. Han vil åbne Thys dejlige natur for flere, men først efter en åbenhjertig diskussion med både skeptikere og fortalere. Naturen er kedelig Naturen? Den er mest for de lidt ældre. Der kommer vi mest, når forældre eller lærere tager os med. Det er kedeligt bare at gå og kigge på blomster og den slags i naturen, siger de unge thyboer fra Hanstholm Skole, som kun ligger et langt stenkast fra Hanstholm fyr, klitterne og Vesterhavet. Deres ønsker til en nationalpark i Thy går i retning af flere aktiviteter og muligheder i naturen: En oplevelsesrute, hvor man kan komme tæt på spændende ting i naturen. En klatremur, en naturlegeplads og en forhindringsbane. Og flere ridestier, bålpladser og shelters, hvor man kan overnatte. De årige synes, det er en god idé at gøre mere for at formidle naturen i Thy. Gerne så der er noget for enhver smag. Man kunne lave en forhindringsbane og arrangere en dag med konkurrencer så kunne vi komme ud og være der en hel dag med vores familier, foreslår en. De unge thyboer er helt med på idéen om at beskytte de sjældne og følsomme planter og dyr i Thys natur. Pigerne i klassen er enige: Der skal være ordentlige toiletter i en nationalpark. Ellers er det simpelthen for træls. Men måske kan en nationalpark med aktiviteter gøre den mere spændende også for de unge. Sådan lyder meldingen fra 8. klasse på Hanstholm Skole. Jeg synes, det er helt i orden at lukke områder af for at beskytte dyrene. Vi har jo allerede Vildtreservatet, der er helt lukket af, siger en pige, som også mener, flere besøgende i naturen måske kan være en måde at komme det lokale krybskytteri til livs. Men hvad er overhovedet en nationalpark? For nogle fremkalder ordet et billede af parker med græs, bænke og flotte træer. Det passer ikke rigtigt sammen med bunkere og klithede. De fleste har hørt, at det er noget med at trække flere turister til, og det er også fint nok. Men enkelte af de unge er bekymrede for, om flere besøgende vil slide for meget på naturen. Jeg har set folk, der smider affald rundt omkring, hvor de færdes. Jeg kan godt være lidt bekymret for, om flere mennesker vil ødelægge naturen, siger en. Én ting er alle pigerne enige om: Der må gerne være ordentlige toiletter i den nationalpark! For ellers er det simpelthen for træls for pigerne, når vi er på tur. Thy vil blive et oplagt mål for turister, der alligevel kommer hertil for at tage færgen til Færøerne eller Island. Så kan de tage en uge i Thy, før de stiger på båden, siger Ejner Frøkjær med et skævt smil. Med sin stilfærdige og lune facon er han som formand for den lokale styregruppe for undersøgelsesprojektet Nationalpark Thy en samlende skikkelse i et projekt, der skal få mange ender til at mødes. Borgmesteren ser nationalparken som endnu en streng at spille på for et af Danmarks yderområder. Der er fornuft i at kvalitetssikre den enormt dejlige natur, vi har. I dag ved vi knap, hvad det er, vi går rundt i. Med en nationalpark tror jeg, vi kan opnå, at mange flere vil nyde godt af naturen og ikke mindst få mere viden om den, siger borgmesteren og skuer ud over det smukke landskab ved Vandet Sø. Som vi står her med græs under fødderne og vinden i håret, er det ikke svært at se, hvorfor dette område er værd at bevare. I mit hoved er nationalparken at lukke op for naturen. Jeg ser ikke noget hegn for mig. Det skal ikke være sådan, at du skal løse billet, og så er du i nationalparken. Meget hellere en opfordring til at stoppe din bil her og se dig lidt omkring, understreger Ejner Frøkjær. Besøgscentre med information om naturen i Thy. Flere stier og shelters i landskabet. Og ture, tavler og foldere er nogle af de måder, naturen i en eventuel nationalpark skal formidles på. Også mobilte- 14 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2004

6 Nationalpark kan blive en turistmagnet Det ligger borgmester Ejner Frøkjær meget på sinde, at thyboerne selv skaber deres nationalpark, og ord som tvang og ekspropriation indgår ikke i hans ordforråd i forbindelse med nationalparken. lefonen kan bruges til at give naturelskere information om den natur, de står i. Thy på landkortet Ejner Frøkjær mener, at både de lokale beboere og turisterne vi få glæde af en nationalpark. Vi skal ikke lave den for turisternes skyld, men flere turister vil være et biprodukt, siger Ejner Frøkjær, som selv fra sine rejser har erfaret, at nationalparker kan være en turistmagnet. Nationalparken kan være med til at få sat Thy på turisternes Danmarkskort fx i Sverige og Tyskland. 20 procent flere turister det er, hvad udenlandske undersøgelser peger på, en nationalpark kan føre med sig. Og borgmesteren tror så afgjort på en øgning i turiststrømmen. Thy er langt fra at være overrendt af turister. Vi har nogle enormt store arealer, som sagtens kan rumme flere besøgende, uden at det går ud over naturen, fastslår han. Vores egen nationalpark Det ligger Ejner Frøkjær meget på sinde, at thyboerne selv skaber deres nationalpark. Den skal forankres lokalt og ikke styres centralt. Borgmesteren møder en del thyboer, der har paraderne oppe, når talen falder på en nationalpark. Og han forstår godt, at folk kan være skeptiske. Her er det meget vigtigt, at vi bruger den fornødne tid på at berolige hinanden. Hvis vi får alle forbeholdene og bekymringerne op på bordet fra starten, så opstår trygheden efterhånden, understreger han. Fra starten var modstanden mod nationalparken stor hos to grupper især: Landmænd, der frygtede for deres agerjord og jægere, som bekymrede sig om jagtmulighederne. Først efter et møde med miljøminister Hans Christian Schmidt gik landmænd og jægere med til at se på mulighederne for en nationalpark. For mig har det været utroligt dejligt med den modstand, der er kommet bl.a. fra landboforeningerne. Den har vist, at der er et spændingsfelt. Og det er i hvert tilfælde lykkedes at gøre thyboerne nysgerrige, smiler borgmesteren med henvisning til de mange, der møder op til borgermøder og er med i arbejdsgrupperne. Landmændene beroliges med, at frivillighed er helt centralt, når det gælder nationalparken. Ord som tvang og ekspropriation indgår slet ikke i Ejner Frøkjærs ordforråd i sammenhæng med nationalparken, forsikrer han. Nationalparken i Thy skal ikke blive til efter laveste fællesnævner. Ejner Frøkjær stiler efter et visionært bud: Det må ikke bare ende med det, vi har nu plus et par fugletårne, understreger borgmesteren. Og med et glimt i øjet svarer han ja på spørgsmålet om, folk i Thy bliver lykkeligere af at få en nationalpark. De vil leve videre som altid. Men med nye muligheder oveni, fastslår han og lader blikket glide ud over den smukke Vandet Sø. Mange aktive thyboer Under Nationalpark Thy er der fire arbejdsgrupper, som er åbne for alle. Grupperne arbejder med fire emner: Naturen, Kulturhistorien, Friluftslivet og Erhvervslivet. Interessen for projektet hos thyboerne er stor. I alt 250 lokale beboere er med i de fire arbejdsgrupper. Og ved det første borgermøde om projektet mødte over 400 interesserede op. MILJØDANMARK NR. 3 JUNI

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv«

»Som lærer får lov man til at dele liv med liv« »Som lærer får lov man til at dele liv med liv«i ægte forkyndelse tilbyder man tilhøreren muligheden for at tage imod eller at forkaste. Det andet er manipulation eller indoktrinering; det kan jeg ikke

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere