1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet."

Transkript

1 1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg. I stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947, angives følgende: Rasmus Hansen, dbt i Espe K, begr på Lunde Kgd, Fæster af gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds herred, Svendborg amt. gift 1706 m. Maren Pedersdatter, f.? begr på Lunde Kgd. Hun var enke efter gårdens forrige fæster, Laurits Søfrensen (Lars Sørensen). Børn: Lars Ramussen Langkilde, dbt i Lunde K, Hans Rasmussen Langkilde, dbt. i Lunde K, Birthe Rasmusdatter Langkilde, dbt Lunde K. Jeg vil gerne finde ud af, hvornår Maren og Lars blev gift, samt hvor mange børn, hun fik i sine to ægteskaber. Desuden kunne det være dejligt at finde ud af, hvor hun var født samt hvor Lars Sørensen var født. Lunde kirkebog begynder i 1678, den første bog er for begge sogne i pastoratet, nemlig Stenstrup og Lunde. Indtil folio 130 findes indførsler for Stenstrup, på fol. en indholdsfortegnelse for sidste del af bogen, som er for Lunde sogn. Der mangle en del vielser i bogen, men ellers er den pænt ført. Præsten har dog ikke anført alder ved begravelserne i bogen Jeg begynder med at finde begravelserne: : da var Laurids Sørensøen i Langkild begrafuet : var Rasmus Hansen af Langkilde begravet : var Hans Langkildis Moder begravet. Læg mærke til, at ved hendes begravelse nævnes ikke Rasmus Hansens enkes navn. Hun begraves som sin søns moder. Indførslen viser også, at det var sønnen Hans, der overtog gården eller i hvert fald havde moderen boende. Læg også mærke til, at Hans Rasmussen nu kaldes for Hans Langkilde. Stednavnet er ved at blive et tilnavn eller slægtsnavn. Sønnen Lars overtog ikke gården, for han flyttede til Svendborg, hvor han blev handelsmand. Hans Rasmussens og Marens vielse findes ikke indført i Lunde kirkebog. Men det må være sådan, at Lars Sørensen kun har haft to koner, idet hans første kone begraves i 1692: : da var Laurids Søfrensens Kone Anne Rasmusdatter af Langkild begrafuet. Der ses ikke flere begravelser for koner til Lars Sørensen eller Rasmus Hansen. Derfor konkluderer jeg, at den kone, som Lars må have giftet sig med kort efter Anne Rasmusdatters død i 1692, må være den kvinde, der bliver gift med Rasmus Hansen og som begraves som Hans Langkildes moder i Marens vielse i ca og i ca findes ikke i Lunde kirkebog. Vielsen 1705 vil jeg regne med, at vi aldrig kan finde, fordi det var i det sogn, hvor bruden boede, at vielsen skulle finde sted, og Maren er jo allerede enke og derfor bosiddende på Langkilde, hvorfor vielsen i 1705 må have fundet sted i Lunde kirke. Den ses ikke indført under hverken Stenstrup eller lunde. Der er heller ingen vielse i Stenstrup-Lunde kirkebog i 1692ff. for Lars Sørensen af Langkilde. Ulrich Alster Klug

2 Hvor mon Lars og Maren så er blevet gift? Vivi Fæsters kildeindtastninger På Vivi Fæster hjemmeside findes registre til og ekstrakter af en del fynske kilder. Siden er: Der findes nogle registre en del fæsteprotokoller og til en del skifteprotokoller og afskrift af en del kirkebøger. Desværre hverken til Espes eller Stenstrup-Lundes kirkebøger. Lad os prøve kirkebøgerne først, så klik på Kirkebøger ude til venstre, så får du en liste over de afskrevne kirkebøger. De ligger som PDFs, der åbnes med Adobe Reader, der kan hentes gratis på Internettet. Man kan simpelthen satse på, at vi kan finde vielsen i en af de afskrevne kirkebøger, og så er det jo bare at gå derudaf, systematisk. Vi kan vist roligt springe de jyske sognes afskrifter over. Der er også den lidt mere systematiske metode, som dog kræver, at man kan kæmpe sig gennem det gotiske i den i øvrigt ret dårligt scannede kirkebog fra Stenstrup-Lunde. Jeg kan nemlig begynde med at finde alle børn af Lars Sørensen og Maren Pedersdatter. Jeg kan finde tre i Lunde kirkebog: 1695: Søren Laursen, 1695 d. 23. Juni da var Lars Søfrensens søn Søfren af Langkild Kristnet, hans Faddere var: Peder Jensen i Lunde, Samuel Rytter i. (i Lunde sogn, for han får døbt børn i samme KB), Sl. Jeppe Pedersens Søn Rasmus Ipsen i St [= Stenstrup], Laurits Andersens datter Anna Lauritzdatter i St. Rasmus H.søns Kone, Lund, Christen.s Kone bar hannem til Daaben. 1697: Jens Laursen, , da var Lauritz Søfrensens Søn Jens af Langkild krestnet. Hans Faddere var: Anders Rasmussen af Guldtved, Peder Jensen i Lunde, Jørgen Andersen i Høye, Anders Hansens Kone i Lunde, Rasmus Jensens Kone i Høye, Erich Jensens datter Karen, Chresten Skofriders Kone bar hannem til Daaben. 1701: Dorthe Laursdatter : Da var Lauritz Søfrensens Datter Dorthea af Langkilde, Kresnit, hendis Faddere vare: Erich Hansen i Bobierrg. Peder Jensen i Lunde, Peder Knudsen i Lunde, Christen Jørgensens Pige i Høye, Anders Hansens Kone i Lunde, Christen Sørensens Kone i Gialdbierg bar hinde til Daaben. Alle stednavne findes i Stenstrup-Lunde pastorat, på nær Gultved, som åbenbart ligger i et andet pastorat. Du kan benytte Vivis fine Stednavneregister, og her ses det, at Gultved ligger i Kværndrup sogn. Mit kvalificerede gæt vil derfor være, at Maren Pedersdatter kommer fra Kværndrup sogn. På listen over kirkebøger på Vivis side findes heldigvis Kværndrups kirkebog Der en lakune (mangel eller hul) fra 1709 til 1753, men jeg skal heldigvis bruge tiden før Jeg har taget et højreklik på linket til Kværndrup kirkebog og valgt Åbn i nyt vindue. Så vil PDFen fylde hele vinduets bredde: Det er et dokument på 57 sider. Først kommer døbte, så viede og sidst begravede. Øverst finder du en søgefunktion. Den lille kasse, hvori står Find. Hvis du skriver noget i kassen og taster Enter, så søger den og finder den første forekomst af det, du har skrevet i feltet. Desuden kommer Find foregående og Find næste frem. Så ser det sådan ud: Ulrich Alster Klug

3 Jeg vil ikke kæmpe med de mange stavemåder for Lars og Laurids, så jeg vil søge på stednavnet, Da Langkilde i gammel tid kaldtes for Langkild, vil jeg bare skrive Langk, så finder Adobe Reader alle forekomster af Langk. Først finder den alle de gange, hvor Lars Sørensen og hans kone fra Langkilde har stået fadder, nemlig til: : Smeden i Trunderups søn Jesper, : til Rasmus Rasmussen i Gultvedholms søn Peder, : til Rasmus Pedersens i Egeskov søn Hans, : til Hans Sørensens barn i Qverndrup: Dorthe, : til Niels Andersens i Tronderup: Anders : til Rasmus Pedersens i Gultved: Rasmus : til Peder Hansens i Tronderup: Knud. 1707: Johan Hendrichsens søn, Hendrik, som Lars Langkildes Hustru bar. Dernæst finder den en trolovelse og en vielse: 1692: Dend 14. Decemb. trolovede Lars Søvrensen i Langkilde med Maren Andersdatter i??. 1693: Dend 14. Februar, copulerede Lars Søvrensen af Langkilde med Maren Andersdatter af??tved. Læg mærke til, at Vivi (eller en anden person) har haft svært ved at læse stednavnet, som Maren kommer fra. Jeg finder kirkebogen for Kværndrup på AO og her er først trolovelsen, derefter vielsen: Nå man nu har en idé om, at der skal stå Gultved, og man søger i de tilgængelige forskrifter og bogstaveksempler, så kan der kun stå Gultved. Det overraskende er imidlertid, at bruden kaldes Maren Andersdatter og ikke Maren Pedersdatter. Der må være en graverende fejl i stamtavlerne over slægten Langkilde. Lars Sørensens første vielse kan jeg ikke finde i Kværndrup KB, så måske er han gift i Lunde med Anne Rasmusdatter. Men I Kværndrup Kb kan vi faktisk finde Maren Andersdatter døbt. Eftersom Maren får sit sidste, kendte barn i 1715, er hun højst ca. 45 i 1715, dvs. født efter 1670, og eftersom hun er blevet gift i 1692 er hun mindt 15 år i 1692, dvs. født senest Jeg søger på Maren og derefter på Marn under døbte, idet jeg koncentrerer mig om perioden 1670 til Der er kun én Maren Andersdatter i hele den relevante periode, nemlig: døbes Anders Rasmussen i G. [= Gultved], en Datter Op Nafet Marn. Og det passer jo perfekt. Selv ved undersøgelse af, om hun har en yngre lillesøster af samme navn, hvad der ville indikere, at Maren fra 1673 skulle være død, viser det sig, at Anders Rasmussen ikke har andre døtre ved navn Maren. Han får i alt disse børn: : Marn, : Rasmus, begravet 1674, : Peder, begravet 1677, : Hans, : Johanne, : Peder, : Anne, : Dorothe, begr gl. 5 ½ Aar. Han står fadder fra 1693 til Der er flere Anders Rasmussen Ved gennemsyn viser det sig, at der må leve mindst tre Anders Rasmussen samtidigt, nemlig vores Anders Rasmussen i Gultved, der får børn Han står fadder og Det skal bemærkes, at første dåb, hvor der i Kværndrup KB nævnes faddere, sker begraves Anders Rasmussen i Gultved, hans moder. Navn og alder mangler. Anders Rasmussen i Egeskov, der er fadder 1693, og begraves december 1702, gl. 76 år., altså født Sikkert foregåendes mand. hvis hustru Anne Rasmusdatter begraves , 75 år gl. (altså født 1618). Dette par blev gift som Anders Rasmussen og Anne Rasmusdatter. Da der ingen børn ses døbt af dette par, og da hun må have været alt for gammel til at føde børnene Ulrich Alster Klug

4 fra , konkluderer jeg, at dette par var barnløst. Det passer med, at han troloves med Karen Pedersdatter. gift Børn med Karen Pedersdatter: : døbt sønnen Peder af Egeskov, : døbt sønnen Anders af Egeskov, : kast jord på Anders Rasmussens liden søn Rasmus af Egeskov. Anders Rasmussen, gift med Karen Rasmusdatter i Egeskov. Anders Rasmussen i Egeskov, En Anders Rasmussen, der Vores Anders Rasmussens dåb må ligge før Han må være mindst 20 år, da han får det første barn i 1673 og må derfor være født før Skifterne På Vivi Fæsters ( og Lotte Brændegård Hvids ( hjemmesider findes registre og ekstrakter af bl.a. fynske skifter Find relevant skifteret Men hvilke godser er relevante for hhv. Langkilde i Lunde sogn, og Gultved og Trunderup i Kværndrup sogn? Dette kan undersøges på: Vælg sådan: Library => Library Catalog, så får du denne side: Place = Stednavn, her skriver du navnet på en hovedstad, en forstad til en hovedstad, en købstad eller et sogn. Part of = Del af, her skriver du evt. landets navn, f.eks. Denmark eller Danmark. Jeg udfylder med Lunde og får denne liste: Jeg vælger Denmark, Svendborg, Lunde, og får: Hvor jeg vælger Probate Records, som er skifter: Vælg Place Search (søgning på stednavn): Sunds herreds provsti er den gejstlige skifteprotokol indtil 1807 for gejstligt ansatte samt muligvis for fæstere under provstiet. Hvor der står gods, handler det om et gods, der har haft jord i sognet. Der er to søgefelter: Man er nødt til at gå alle linkene igennem for at se, hvilke steder i Lunde sogn, som godserne har haft jord. Ulrich Alster Klug

5 Det viser sig, at Ørbæklunde er det gods, som Langkilde har hørt under. Der står på FS, at skifteprotokollerne begynder i 1614, men på står der, at de først begynder For Gultved Egeskov Slot og Krumstrup relevante, mens for Trunderup er Egeskov Slot relevant. På hjemmesiderne er der ekstrakt til: Egeskov Slot og Ørbæklunde Det svarer til skifteprotokollernes begyndelse og frem for disse godser. For Krumstrup Gods findes ved LAO skifteprotokol Egeskov skifteprotokol Jeg åbner skifteprotokollen, og ligesom før kan jeg søge ved hjælp af den indbyggede søgefuntkion. Jeg søger på Langk og får to resultater, nemlig: Et skifte i 1704 efter Hans Sørensen, afholdt prot. II fol. 52, d , Enken hedder Anna Hansdatter, hendes værge er Mads Knudsen i Vandmosehus. Børnene er: Anna Hansdatter, 12 år gl., hendes værge er Laurits Sørensen i Langkilde, og Dorthe Hansdatter, 8 Aar, hendes værger er Christen Sørensen i Galdbjerg. I kirkebogen for Kværndrup kan Hans findes begravet under , gl. 41 år. Han er gift i Kværndrup kirke d m. Anna Hansdatter. Hun er døbt i Kværndrup kirke som datter af Hans Jørgensen. D gifter hun sig 2den. gang i Kværndrup kirke m. Niels Ibsen. Her er Lars Sørensen i Langkilde værge for datteren af en mand, der sandsynligvis er hans broder. De hedder i hvert fald begge Sørensen. Jeg finder et andet skifte, nemlig: Afdøde: Søren Laursen i Trunderup, II 129b, d (begravelsen mangler i KB). Enke: Birgitte Hansdatter, værge: Niels Hansen i Trunderup (han er nok hendes broder). Arvinger, børnene: 1. Niels Sørensen i Trunderup, har føstet gården, 2. Christen Sørensen i Galdbjerg (i Gudme sogn), 3. Jacob Sørensen i Trunderup, 4. Lars Sørensen, er død, boede i Langkilde, hans børn: a. Søren Laursen, b. Jens Laursen, c. Anne Larsdatter, d. Dorthe Laursdatter, deres formynder: Farbroderen Christen Sørensen. 5. Hans Sørensen, er død, boede i Kværndrup, hans børn: a. Anne Hansdatter, b. Dorthe Hansdatter, Formynder: Farbroderen Niels Sørensen. Og se bare: Nu er det bevist, at Hans Sørensen og Lars Sørensen er brødre. Desuden kan vi se, at sønnen Lars Sørensen, som arver efter sin fader Søren Larsen og vores Lars Sørensen i Langkilde er den samme person, for både tidspunkt og stednavn passer OG de tre børn, jeg fandt i Lunde kirkebog er også nævnt her. Der er dog en datter mere, som jeg ikke fandt, fordi kirkebogen er svær at læse. Jeg finder dog intet på Maren Andersdatter og hendes familie. Men det er jo sådan, at hvis forældrene kun efterlod sig myndige børn, eller de var gået på aftægt eller var meget fattige, så der intet var at arve, så blev der ikke afholdt skifte ved skifteretten. Først i 1793 indføres pligt for skifteretterne til at føre dødsanmeldelsesprotokoller. Ulrich Alster Klug

6 1.2 Fæsteprotokollerne Fæsteprotokollerne for Egeskov gods begynder i 1691, og findes sandelig også på Vivis hjemmeside. Registeret er ud arbejdet alfabetisk efter fornavn på den nye fæster: Navn er navnet på den tiltrædende fæster, Hvorfra angiver oplysning om fødested, hvis dette er oplyst i fæstebrevet, Fæstested og hartkorn oplyser stedet, som manden fæster. H = Hus, G = Gaard, og hartkornet er udtryk for skattebetalingen. Jo større jordtilliggende og jo bedre jord, jo større hartkorn. Dato dato og år for fæstebrevet, Forrige fæster her ser du, hvem den nye fæster overtog fæstet efter. Det er tit fader, stedfader eller svigerfader. Opladt betyder, at manden har overladt gården, idet han går på aftægt, eller måske bare flytter. Jeg søger på Søren larsen og finder så, at gården i Trunderup videreførtes således: fæster Niels Sørensen, f. i Trunderup, efter Søren Laursen, der er død fæster Hans Michelsen, f. i Ringe, efter Niels Sørensen, som har opladt gården fæster Hans Madsen, f. i Haagerup, efter Hans Michelsen, hvis enke Hans Madsen ægter. Så er der ikke mere at hente i fæsteprotokollen på Internettet, men så prøver vi da bare folketællingen 1787: Samtlige personer i husstanden svendborg, Sunds, Kværndrup, Kværndrup, Trunderup bye, 66, FT-1787, B3283 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Hans Madsen 69 Gift Husbonde Bonde Anne Knudsdatter 31 Gift Madmoder Maren Hansdatter 5 Ugift Datter af sidste Ægteskab Anne Cathrine Hansdatter 1 Ugift Datter af sidste Ægteskab Rasmus Larsen 30 Ugift Tjenestekarl Lars Larsen 22 Ugift Tjenestekarl Hans Jensen 15 Ugift Tjenestedreng Anne Andersdatter 27 Ugift Tjenestepige Mette Marie Knudsdatter 20 Ugift Tjenestepige Og 1801: Ulrich Alster Klug

7 svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye,, 83, FT-1801, b3576 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Jørgen Jørgensen 50 Gift huusbonde bonde og gaardbeboer Anne Knudsdatter 44 Gift hans kone Maren Hansdatter 19 Ugift hans stivdatter Hans Jørgensen 6 Ugift hans søn Hans Madsen 29 Ugift hans tienestefolk nationalsoldat Christian Hansen 14 Ugift hans tienestefolk svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup,, 12, FT-1834, B1059 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Peder Jakobsen 57 Gift Gaardmand Maren Hansdatter 52 Gift Kone Jakob Pedersen 21 Ugift Søn Anne Johanne Pedersdatter 19 Ugift Datter Hans Pedersen 13 Ugift Søn Stine Pedersdatter 9 Ugift Datter Lars Larsen 3 Ugift Plejesøn Peder Nielsen 25 Ugift Tjenestekarl Lars Mortensen 25 Ugift Tjenestekarl svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye, en Gaard, 29, FT-1840, C8865 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Knud Nielsen 33 Gift Gaardmand Mette Pedersdatter 35 Gift hans Kone Maren Hansdatter 57 Enke Konens Moder Jørgen Hansen 21 Ugift Tjenestefolk Jacob Pedersen 28 Ugift Tjenestefolk Andreas Madsen 15 Ugift Tjenestefolk Marie Kirstine Rasmusdatter 31 Ugift Tjenestefolk Maren Kirstine Pedersdatter 16 Ugift Tjenestefolk Ulrich Alster Klug

8 svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye, En gaard, 105, FT-1845, B6336 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Knud Nielsen 38 Gift Gaardmand Her i sognet [Qverndrup] Mette Pedersdatter 40 Gift Hans kone do [Qverndrup] Peder Pedersen 5 Ugift En pleiesøn do [Qverndrup] Maren Hansdatter 63 Enke(mand) Jacob Pedersen 33 Ugift Konens moder Konens broder Hans Jørgensen 22 Ugift Tjenestefolk do [Qverndrup] do [Qverndrup] Steenstrup sogn, Svendborg Peder Jensen 16 Ugift Tjenestefolk Her i sognet [Qverndrup] Lisbeth Knudsdatter 24 Ugift Tjenestefolk Maren Kirstine Pedersdatter 21 Ugift Tjenestefolk Krarup sogn, Svendborg Her i sognet [Qverndrup] svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup, En Gaard, 34, FT-1855, C0786 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Knud Nielsen 48 Gift Gaardmand, Huusfader Mette Pedersen 50 Gift Hans Kone Niels Knudsen 9 Ugift Deres Søn Peder Pedersen 15 Ugift Pleiebarn i Søns Sted Carl Henrik Hansen Abelone Rasmussen Maren Hansdatter 73 8 Ugift Pleiebarn i Søns Sted 4 Ugift Pleiebarn i Datters Sted Enke Jacob Pedersen 43 Ugift Niels Larsen 30 Ugift Tjenestefolk Anna Elisabeth Jensen Karen Christiane Nielsen 25 Ugift Tjenestefolk 19 Ugift Tjenestefolk Huusfaderens Svigermoder, som af ham forsørges Huusfaderens Svoger, som af ham forsørges Herringe Sogn, Svendborg Gislev Sogn, Svendborg Frørup Sogn, Svendborg Ulrich Alster Klug

9 svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup, en gaard, 11, FT-1860, B0458 Navn: Alder: Civilstand: Knud Nielsen 53 Gift Stilling i husstanden: gaardfæster, huusfader Erhverv: Fødested: her i sognet [Qverndrup] Mette Pedersdatter 55 Gift hans kone do [Qverndrup] Niels Knudsen 15 Ugift deres søn do [Qverndrup] Peder Pedersen 20 Ugift pleiesøn do [Qverndrup] Peter Henrik Hansen 13 Ugift pleiebarn Herringe sogn, Svendborg Abelone Rasmussen 9 Ugift pleiebarn her i sognet [Qverndrup] Rasmus Hansen 22 Ugift tjenestefolk Anne Sophie Salomonsen Karen Christiane Nielsen 27 Ugift tjenestefolk 24 Ugift tjenestefolk Maren Hansdatter 78 Enke(mand) aftægtskone Ryslinge sogn, Svendborg Giislev sogn, Svendborg Frørup sogn, Svendborg her i sognet [Qverndrup] svendborg, Sunds, Kværndrup, Trunderup Bye, Kverndrup sogn, gaard, 7, FT-1880, C6579 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Knud Nielsen 73 Gift husfader, gaardeier Mette Pedersdatter 74 Gift husmoder, hans hustru Niels Knudsen 34 Gift søn af førstnævnte Anne Kirstine Mogensen 31 Gift gift med Niels Knudsen Peder Pedersen 39 Ugift tjenestefolk Knud Hansen 18 Ugift tjenestefolk Maren Kirstine Rasmusen 22 Ugift tjenestefolk Erhverv: Fødested: Kverndrup sogn, Svendborg do [Kverndrup sogn, Svendborg ] do [Kverndrup sogn, Svendborg ] Gudbjerg sogn, Svendborg Kverndrup sogn, Svendborg do [Kverndrup sogn, Svendborg ] do [Kverndrup sogn, Svendborg ] Så er der ikke indtastet længere så jeg går til Arkivalieronline og gennemsøger manuelt: Ulrich Alster Klug

10 FKT 1890: FKT 1906: FKT 1916: Kirsten Nielsen f. Knudsen må være død mellem 1916 og Nu kan kirkebogen lige bruges: Kværndrup KB, 1924, døde kvinder, opslag 294: Ulrich Alster Klug

11 FKT 1925: I FKT 1906, 16 og 25 angives matrikelnummeret, nemlig Mnr. 4a (af Trunderup By). På Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside kan vi finde matrikelkort og historiske kort: => Se på kort => Digitale kort => Matrikelkort og Historiske kort og Matrikelinfo. Da vi ingen adresse har på gården, begynder vi med Matrikelinfo og søger på: Faaborg-Midtfyn kommune, Trunerup By, Mnr. 4a: Klik på Vis hele ejendommen giver dette: Jeg vil finde adressen, så jeg søger igen i Matrikelinfo og gætter mig frem, idet jeg søger efter adresse eller jeg søger i Matrikelkortet, hvor vejnavn oplyses: Ulrich Alster Klug

12 Foreløbig er det ikke så oplysende, fordi Matriklen flyder mere, end kortet kan vise. Men jeg bevæger mig rundt og finder et holdepunkt: Adressen må ligge på Trunderup Gade. Ulrich Alster Klug

13 Ved hjælp af Danmark før og nu kan stedet genfindes. Og nu søger jeg på adresserne på Trunderup Gade. Ved gade nr. 4 er der bid: Det historiske kort ser sådan ud: Det må således være Stærbogaard, som Lars Sørensen i Langkilde kom fra. Ulrich Alster Klug

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet.

1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. 1 Fæste- og skifteprotokoller på Internettet. Slægten Langkilde stammer fra gården Langkilde i Lunde sogn, Sunds Hrd., Svendborg Amt. I stamtavlen over slægten Langkilde fra 1947, angives følgende: Rasmus

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1

Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1 Familiegrupperapport for Lars Hansen og Anne Jensdatter Side 1 Mand Lars Hansen 1 Født Omkr 1731 2 Død Før 16 Dec. 1797 Nørre Åby, Vends, Odense 2 Begravet 16 Dec. 1797 Nørre Åby, Vends, Odense 2 Ægteskab

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Folketælling 1860. Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Gaardmand Langaa Svendborg Maren Justesen 61 Gift Hans

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders

Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anders Lundegård Gods Skifteuddrag 1719 61. Anders Andersens hustru i Nørre Broby den 16. september 1731 side 22, p1. Enkemanden; Anders Andersen, Børn, Jørgen Andersen, Hans Andersen, Karen Andersdatter - Anders

Læs mere

Navneregister Herskind by 1770-1814 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1770-1814 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1770-1814 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn???? Anne Marie 1780 Albretsen Jens 1791 1844 Albretsen Peder 1788 Andersdatter

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Nye oplysninger januar 2009

Nye oplysninger januar 2009 Nye oplysninger januar 2009 Af Lisbeth Bak 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte Amalie Johansdatter Sporman 2. Efterkommere af Rasmus Michelsen og Karen Sørensdatter Hiorth 1. Jens Olesen Bruun og Charlotte

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt

Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt Microfilm nr. M. 10253 Stenbæk Gods Skifteprotokol 1776 1804 Bindslev sogn Horns Herred Hjørring amt 22.03.1776 Karen Nielsdatter, død 21.03.1776, hos Søren Jensen Fol. 5 i Abildgaard i Vogn Peder Larsen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen

Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. 53 & 55-2 Huse i den østlige ende af landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status Jordareal (1808) Huse Beliggenhed 53, Vester Egede by og sogn 55, Vester Egede by og sogn Lejehuse under gården Christianslund,

Læs mere

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834.

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. Optegnelse på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. 1. en Gaard. Jens Pedersen 43 gift Gaardmand Barbara Sørensdatter 41 gift hans Kone Peder

Læs mere

Mads, døbt 4/10-1800 Bodil, døbt 1/1-1803 Karen, døbt 13/1-1805 og her nævnes konens søster som fadder, men intet navn eller bopæl er anført.

Mads, døbt 4/10-1800 Bodil, døbt 1/1-1803 Karen, døbt 13/1-1805 og her nævnes konens søster som fadder, men intet navn eller bopæl er anført. 2 x Tipoldeforældre Tavle nr. 16 og 17: Christen Knudsen, gårdmand i Øster lunde, født 1767 i Øster lunde, døbt 23. søndag efter Trinitatis 1767 i Lunde, død 24/5-1853 i Øster Lunde, begravet 30/5-1853

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1

Viede i Oure Kirke, Gudme Herred, Svendborg Amt 1835-1851 1 258-259 1. Gaardmand og Ungkarl, 26 Aar, Rasmus Rasmussen i Vormark. 2. Gaardmand og Ungkarl, Jens Hansen i Skaarup, 37 Aar. 3. Gaardmand og Ungkarl Anders Torpensen i Albjerg, 28 Aar. 4. Gaardmand og

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Peder Nielsen født 1809 på Lamdrup Mølle død 1882 på Stenbjerg Vejrmølle

Peder Nielsen født 1809 på Lamdrup Mølle død 1882 på Stenbjerg Vejrmølle Peder Nielsen født 1809 på Lamdrup Mølle død 1882 på Stenbjerg Vejrmølle Det har desværre vist sig at være umuligt at finde ret mange oplysninger om Stenbjerg Vejrmølle i Sandager ved Gislev. Der har været

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 10-1792 Jørgen Jensen, Bederslev. Matrikelkort Bederslev 1809-1851 matr. nr. 19 gl: Jørgen Jensen

Aage Rudolf Poulsen. JP 10-1792 Jørgen Jensen, Bederslev. Matrikelkort Bederslev 1809-1851 matr. nr. 19 gl: Jørgen Jensen JP 10-1792 Jørgen Jensen, Bederslev Matrikelkort Bederslev 1809-1851 matr. nr. 19 gl: Jørgen Jensen KB Lumby (Lunde/Odense) 1792 op 11 Jørgen Jensen døbt 11/11 Jens Jørgen og Hust Mette Rasmusdatter af

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere