AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger"

Transkript

1 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende i Aalborg Kommune samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Boliger, som er opført med statsstøtte efter lovregler, som var gældende før 1. januar 1978, er dog forbeholdt unge uddannelsessøgende i Aalborg. 1.1 Unge under uddannelse Folkeskoleniveau Unge under uddannelse på folkeskoleniveau er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet den almene voksenuddannelse: Uddannelsen skal kunne gøres færdig indenfor 23 måneder - dog indenfor 35 måneder, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Uddannelsen skal omfatte mindst 23 ugentlige undervisningstimer - dog mindst 17 timer, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Gymnasiale uddannelser / andre ungdomsuddannelser Unge under uddannelse på gymnasialt niveau er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet til enkeltfagsundervisning på HF- og studentereksamensniveau: Den uddannelsessøgende må ikke tidligere have gennemført fagene på samme niveau Uddannelsen skal kunne gøres færdig indenfor 23 måneder - dog indenfor 35 måneder, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Uddannelsen skal omfatte mindst 23 ugentlige undervisningstimer - dog mindst 17 timer, hvis den uddannelsessøgende har et barn under 7 år Suppleringskursus Unge under uddannelse på suppleringskursus er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Dog er der følgende specielle krav tilknyttet suppleringskurserne: Suppleringen skal omfatte mindst 16 ugentlige undervisningstimer i et af de fag, der er nævnt nedenfor Den uddannelsessøgende må ikke tidligere have gennemført fagene på samme niveau Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau i følgende fag: engelsk A og B, tysk B og C, fransk B og C, spansk B og C, russisk B og C, latin C, matematik A, B og C, fysik A og B, kemi A, B og C, biologi C, naturfag/fysik-kemi. Teknikerforkursus (TF-kursus) i følgende fag: byggeteknik A, el-teknik A, maskinteknik A, procesteknik A, teknikfag A Elevplads / uddannelsesaftale Unge med en godkendt elev/uddannelsesaftale er berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Elev/uddannelsesaftalen skal være underskrevet af alle parter. Side 1 af 9

2 1.1.5 Private uddannelser m.v. / andre godkendte uddannelser Unge med uddannelser, der ikke opfylder ovenstående kriterier, kan anmode AKU-Aalborg om at blive godkendt som berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig. Der lægges vægt på følgende: Uddannelsen skal være normeret til minimum 1 år Ansøgeren skal minimum have 23 ugentlige timer Uddannelsen skal have et kvalificerende indhold Udvekslingsstuderende Ved udvekslingsstuderende forstås en studerende, som er indskrevet ved en udenlandsk videregående uddannelse, der efter dansk uddannelsesnomenklatur kan defineres som en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som samtidig er indskrevet som studerende/gæstestuderende ved en videregående dansk uddannelse i normalt mindst 3 måneder og højst 12 måneder. Den udvekslingsstuderende skal således være omfattet af et udvekslingsprogram. Udenfor falder gæstestuderende som læser Ph.d., tager en doktorgrad eller på anden måde er tilknyttet som forskningsstuderende. Endvidere falder gæsteundervisere udenfor begrebet. Endvidere er udenlandske studerende, som er omfattet af et masterprogram eller lignende ikke omfattet af begrebet udvekslingsstuderende. Anvisningen varetages af Internationalt Kontor. 1.2 Andre unge med særligt behov for bolig Andre unge med særligt behov Med hensyn til andre unge med særligt behov beror det på en konkret vurdering af den unges økonomiske og sociale forhold, om vedkommende anses for berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig Flygtninge Unge flygtninge er i en periode på 18 måneder berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig uden dokumentation for modtagelse af undervisning. Efter 18 måneders integrationsperiode er unge flygtninge berettiget til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig, hvis de modtager undervisning, i minimum 20 timer om ugen, med henblik på at bestå Dansk Prøve 2. Udlændinge, der ikke har flygtningestatus, er ikke berettigede til at få anvist kollegie- og ungdomsbolig, hvis de læser til Dansk Prøve 1 og Ansøgningsregler Unge uddannelsessøgende kan tidligst ansøge om kollegie- og ungdomsbolig 12 måneder før studiestart. Dog tidligst med indflytning 3 måneder før studiestart. Der må til enhver tid højst være 1 år mellem ansøgningsdato og tidligste indflytningsdato. Bemærk: Alle ansøgninger er aktive. Ønsket indflytningstidspunkt er afgørende for evt. modtagelse af boligtilbud fremover. (Begrebet passive ansøgere findes ikke.) Side 2 af 9

3 2.1 Indtastning af ansøgning: 2.2 Se hjælpefunktionerne undervejs. Der gøres specielt opmærksom på følgende forhold: Ansøgninger, der er mangelfulde eller urigtigt udfyldt, kan annulleres Ved en paransøgning skal begge ansøgere flytte ind på lejemålet. Ellers betragtes det som en omgåelse af ventelisten, og lejemålet vil blive opsagt 2.3 Dokumentation Unge uddannelsessøgende ansøgere skal dokumentere overfor AKU-Aalborg, at de er studieaktive eller forventer at blive optaget på et studie. Dokumentationen skal indleveres hurtigst muligt og senest 3 måneder efter indflytning. Indleveres der ikke fyldestgørende dokumentation efter indflytning har fundet sted, opsiges lejemålet. Den form for dokumentation som AKU-Aalborg accepterer, er: Optagelsespapirer fra uddannelsesstedet Bekræftelse fra uddannelsesstedet SU-papirer Dokumentationen må dog ikke være mere end 3 måneder gammel. Studiekort accepteres ikke. Andre unge ansøgere med særligt behov for bolig skal indlevere en fyldestgørende redegørelse for deres økonomiske og sociale forhold, som skal være underbygget af en udtalelse fra en offentlig myndighed. Ved oprettelse af ansøgninger fra par med barn/børn skal indsendes/forevises kopi af dåbs- /fødselsattest eller sygesikringsbevis for at ansøgningen sættes i den korrekte gruppe. Indtil barn/børn er dokumenteret, er ansøgningen grupperet, som ansøgning uden barn/børn. Ansøgninger fra enlige forsørgere skal følges op af kopi af dåbs-/fødselsattest eller sygesikringsbevis. Herudover skal indsendes dokumentation for forældremyndighed/samkvemsret. Ved graviditet indsendes dokumentation herfor - ofte vandrejournal. 2.4 Omgåelse af AKU-Aalborgs venteliste Hvis AKU-Aalborg erfarer, at ansøgere har opgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig, vil ansøgningen blive annulleret. 2.5 Hvad kan der søges på 1 værelses lejligheder og værelser kan kun søges af en person. 1½ værelses lejligheder kan, som udgangspunkt kun søges af enlige eller enlige, der har eller venter barn/børn. (Herunder samkvemsret.) 2 værelses og større lejligheder kan søges af alle. Bemærk: Samme regler gælder for handicapvenlige boliger, men ansøgere med dokumenterede handicaps oprykkes til grp. 1 til disse. Side 3 af 9

4 3. Indgruppering Efter modtagelsen af ansøgningen om kollegie- og ungdomsbolig tildeles ansøger et ansøgernummer og modtager password og brugernavn til log in og indplaceres i en gruppe efter nedenstående kriterier, idet der tages hensyn til ansøgers uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale situation. Gruppe 1 Ansøgere der har opnået dispensation Lejere som ønsker at bytte bolig indenfor samme kollegium/afdeling. Forrang til en toværelses lejlighed eller større, er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Lejere, som ønsker at flytte i anden bolig, når lejer har boet i samme lejemål i 1 år. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år. Forrang til en toværelses lejlighed eller større er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Det er en betingelse, for grp. 1, at der opgives en bolig. Gruppe 2 Enlige forsørgere der har eller venter barn/børn, og som bor udenfor Region Nordjylland Par der har eller venter barn/børn, og hvor begge bor udenfor Region Nordjylland Gruppe 3 Enlige forsørgere der har eller venter barn/børn, og som bor i Region Nordjylland Par der har eller venter barn/børn, og hvor en ene eller begge bor i Region Nordjylland Gruppe 4 Samboende/par hvor begge bor udenfor Region Nordjylland Gruppe 5 Samboende/par hvor den ene eller begge bor i Region Nordjylland Gruppe B Enlige ansøgere der bor udenfor Region Nordjylland Gruppe C Enlige ansøgere der bor i Region Nordjylland Ved indgruppering sidestilles ansøgere, der bor på øer i Region Nordjylland med ansøgere, som bor udenfor Regionen. Efter 6 måneders anciennitet rykkes ansøgere i gruppe 3, gruppe 5 og gruppe C automatisk en gruppe op. Oprykningen sker pr. den 15. i måneden. Ansøgningen forsynes med ny dato og indplaceres nederst i den ny gruppe. 3.1 Alder Der er formelt ingen nedre aldersgrænse for at kunne søge kollegie- og ungdomsboliger. Men er ansøgeren under 18 år, skal personen, der er juridisk ansvarlig for ansøgeren, være medunderskriver på ansøgningsskema og lejekontrakt. Side 4 af 9

5 Der er formelt heller ingen øvre aldersgrænse, men ifølge lovgivningen skal kollegie- og ungdomsboliger anvises til unge. 3.2 Børn Ved ansøgning om kollegie- og ungdomsbolig medregnes både børn, som flytter ind på lejemålet, og børn som er omfattet af en aftale om fælles forældremyndighed eller samkvemsret. Sidstnævnte gælder, uanset hvor lang tid barnet/børnene opholder sig hos hver af forældrene Ved graviditet tæller dette også med som barn/børn 4. Genansøgning / Sletning af ventelisten For at få tilbudt en kollegie-/ungdomsbolig skal ansøger være aktiv boligsøgende. AKU-Aalborg anmoder 4 gange årligt ansøger om at bekræfte dette. Genansøgning foregår via Internettet. Ved manglende tilkendegivelse slettes ansøger på ventelisten. Der henvises endvidere til punkt 5.2 med hensyn til sletning af ansøgere på ventelisten i forbindelse med afslag på boligtilbud. 4.1 Ændring af personlige oplysninger Adresseændringer, midlertidig adresse, ny mailadresse, tlf.nr eller andet kan løbende gøres ved indtastning på sin ansøgning på Internettet. Det er til enhver tid ansøgers ansvar, at AKU-Aalborg har de korrekte oplysninger. 4.2 Ændring af boligønsker Ønsker ansøger at ændre sine boligønsker, kan dette gøres løbende ved indtastning på sin ansøgning på Internettet. 4.3 Ændring af studieforhold Sker der ændringer i ansøgers forventede studiestart, skal dette ændres på ansøgningen via Internettet. 5. Tildeling af kollegie-/ungdomsbolig Ved tildeling startes i gruppe 1. Er der ingen berettigede ansøgere her, gås videre til grupperne 2, 3, 4, 5, B, C. Ved tildeling lægges vægt på følgende forhold hos ansøger: Gruppeplacering Antal voksne personer Antal børn Ansøgningsdatoen Ansøgernummeret (Det pointeres, at par eller enlige med børn, (grp. 2, 3, 4, eller 5), kommer før enlige i grp. 1.) Ved indplacering i grupperne 1 følges kriterierne for indplaceringen i grupperne 2-5 og B-C. Tildeling af boliger sker løbende. Ansøger har 5 dage til at tage stilling til tilbuddet. Svar på tilbuddet skal være AKU-Aalborg i hænde inden kl. 24 på den anførte sidste svardato. Dagens post medgår altid i vurderingen. Accept kan ske via sin ansøgning på Internettet eller skriftligt til AKU-Aalborg. Side 5 af 9

6 5.1 Indstillingsrækkefølge AKU-Aalborgs målsætning er at opnå en optimal udnyttelse af den eksisterende boligmasse. Dette betyder, at der til: Værelser, 1 værelses lejligheder kan indstilles én person, 1½ værelses lejligheder fortrinsvis indstilles enlige eller enlige, der har eller venter barn/børn. (Herunder samkvemsret.) - 2-værelses lejligheder fortrinsvis indstilles par, par der har eller venter barn/børn (Herunder samkvemsret.) - 2½-, 3- og 4-værelses lejligheder fortrinsvis indstilles par, par der har eller venter barn/børn (Herunder samkvemsret.) 5.2 Afslag på boligtilbud Ansøger kan afslå 3 boligtilbud, uden det får konsekvenser for placeringen på ventelisten. Hvis ansøger afviser det 4. boligtilbud, annulleres ansøgningen, og ansøger betragtes ikke længere som boligsøgende. Alle afslag eller manglende reaktion på et boligtilbud medregnes som et afslag. 6. Dispensation Ansøgere med særlige sociale/helbredsmæssige problemer kan, såfremt Aalborg Kommune skønner det nødvendigt, opprioriteres til gruppe 1 til en bolig jf. gældende regler herom 25% s reglen. 6.1 Dispensation uden kommunal opprioritering For at opnå dispensation til gruppe 1 uden kommunal opprioritering, skal ansøger udover den normale ansøgning fremsende en fyldestgørende redegørelse om, på hvilket grundlag der søges dispensation. Der stilles følgende krav til indholdet i redegørelsen: En beskrivelse af ansøgers nuværende situation En beskrivelse af ansøgers nuværende boligforhold En argumentation for, hvorfor ansøger mener at være berettiget til at blive opprioriteret på ventelisten En redegørelse for, hvorfor netop en kollegie-/ungdomsbolig vil være mere velegnet end andre boligformer Ved ansøgning om dispensation til gruppe 1 skal boligønskerne altid stå i forhold til ansøgers minimumsbehov. Det er AKU-Aalborgs daglige leder, som tager stilling til dispensationsansøgninger. I tvivlsspørgsmål forelægges dispensationsansøgninger AKU-Aalborgs bestyrelse. 6.2 Ankemulighed Ansøgere, der ønsker at anke AKU-Aalborgs afgørelser, kan gøre dette til Tilsynet med Støttet Boligbyggeri i Aalborg Kommune inden 3 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Eventuel anke sendes til AKU-Aalborg, der videresender anken til tilsynsmyndigheden. Side 6 af 9

7 7. Beboerstatus Personer, der er anført på lejekontrakten, betragtes som beboere fra det øjeblik, hvor overtagelsen/indflytningen finder sted Personer, der flytter ind hos en lejer, kan først opnå beboerstatus efter 2 år. Det skal overfor AKU- Aalborg dokumenteres, at indflytter i minimum 2 år, har været tilmeldt folkeregisteret på adressen Ved fraflytning/opsigelse ophører status som beboer Fremlejetagere har ikke beboerstatus 7.1 Intern flytning Personer, som har boet i samme lejemål i 1 år i AKU-Aalborgs regi, har ved ønske om en anden bolig en særlig fortrinsret til de boliger, som anvises af AKU-Aalborg. Lejere, som ønsker at bytte bolig indenfor samme kollegium/afdeling, opprioriteres efter ansøgning til gruppe 1. Forrang til en flerrumsbolig af typen C-F er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Lejere, som ønsker at flytte i anden bolig, opprioriteres efter ansøgning til gruppe 1. Opprioritering er betinget af, at lejer har boet i samme lejemål i et år. Efter flytning påbegyndes en ny karensperiode på 1 år. Forrang til en toværelses lejlighed eller større er betinget af, at ansøger kan sidestilles med ansøgere i gruppe 2, 3, 4 eller 5. Det er en betingelse, for grp. 1, at der opgives en bolig. 7.2 Bytte af bolig Hvis en beboer ønsker at bytte bolig med en anden ung under uddannelse, fx i en anden by, fremsendes skriftlig ansøgning til AKU-Aalborg. Lejelovens bestemmelser om bytte skal være opfyldt Ved bytte oprettes en ny lejekontrakt, ligesom der indbetales nyt depositum, boligen synes, og eventuel istandsættelse m.v. foretages i henhold til gældende regler herom Ved bytte er der intet krav om, at den nye beboer i forvejen har været skrevet op på AKU- Aalborgs venteliste Ved bytte skal den nye beboer opfylde kravene for tildeling af kollegie- og ungdomsboliger 7.3 Dette skal AKU-Aalborg have besked om Ændringer i studieforhold skal meddeles til AKU-Aalborg. Ændringerne kan vedrøre: Praktikophold Udlandsophold Fremlejeforhold Bytte af bolig Orlov Ændringer i lejeforholdet skilsmisse/samlivsophør o.l. Studieskift Forsinkelse i studiet Studieophør Side 7 af 9

8 7.4 Fremleje Ønskes en kollegie-/ungdomsbolig udlejet skal fremlejer kontakte AKU-Aalborg senest 14 dage før fremlejetidspunktet. En fremlejeperiode skal vare minimum 3 måneder og kan max. vare 1 år. En fremlejetilladelse forlænger ikke fremlejers botid. Fremlejer skal selv finde en fremlejetager Krav til fremlejer Fremleje kan ske i forbindelse med: Studierejse til udlandet når det kan meritoverføres: Dokumentation: Optagelsespapirer fra universitetet i udlandet samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at uddannelsesopholdet kan meritoverføres. Drejer det sig om et projektarbejde i en virksomhed, skal det dokumenteres, at det er i forbindelse med et projekt, som fremlejer skal aflevere herhjemme Praktikophold når det er et led i fremlejers studie: Dokumentation: Dokumentation fra praktikplads samt en erklæring fra fremlejers studievejleder om, at praktikopholdet er et led i uddannelsen Militærtjeneste: Dokumentation: Indkaldelsespapirer Sygdom(egen): Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og fremlejers læge med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er sygdommen? Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret? Hvorfor er fremlejer ikke i stand til at følge studiet? Hvornår forventes fremlejer at blive rask igen? Nært beslægtet familiemedlems sygdom: Dokumentation: Fyldestgørende redegørelse fra fremlejer og familiemedlemmets læge med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvad er sygdommen? Hvornår blev sygdommen lægeligt konstateret? Hvornår forventer fremlejer at starte på studiet igen? Krav til fremlejetager Fremlejetager skal være under uddannelse, og skal dokumentere dette overfor AKU-Aalborg: Dokumentation: Optagelsespapirer fra uddannelsesstedet eller bekræftelse fra uddannelsesstedet om, at fremlejetager er studieaktiv eller SU-papirer. Dokumentationen må ikke være mere end 3 mdr. gammel. Har fremlejetager orlov, er vedkommende ikke studieaktiv, og kan ikke godkendes til et fremlejemål Par eller enlige forsørgere kan ikke godkendes til et fremlejemål, vedr. et værelse eller en etværelses lejlighed. Ved fremleje af flerrumsboliger godkendes max. 2 personer pr. rum. Bemærk: Enlige forsørgere kan godkendes som fremlejetager til 1½ værelses lejligheder. Side 8 af 9

9 7.4.3 Fremlejekontrakt Det er et krav, at fremlejer og fremlejetager selv udarbejder en tidsbestemt autoriseret lejekontrakt. Dokumentation fra fremlejer og fremlejetager samt fremlejekontrakt indleveres til AKU-Aalborg, som vurderer om fremlejetilladelse kan gives. 7.5 Omgåelse af ovennævnte regler Byttes eller fremlejes kollegie- og ungdomsboliger, uden at AKU-Aalborg har givet tilladelse hertil, betragtes dette som kontraktbrud, og lejekontrakten vil blive ophævet. 7.6 Studiekontrol Efter gældende lovregler skal AKU-Aalborg foretage studiekontrol af beboernes studieaktivitet for at foretage en vurdering af, om der foreligger en opsigelsesgrund. Mindst 1 gang om året anmodes beboerne om at udfylde en erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet, som skal returneres til AKU-Aalborg indenfor en nærmere fastsat tidsramme. Sker dette ikke vil lejemålet blive opsagt. For par gælder, at kun den ene behøver at være under uddannelse, og beboelsesretten gælder da denne. Er begge beboere under uddannelse, følger beboelsesretten den, der er senest færdig, og det er kun denne beboer, der er pligtig til at indsende erklæring om studie- og uddannelsesaktivitet. 7.7 Ændring af anvisningskriterierne Bestyrelsen foranlediger løbende anvisningskriterierne ændret, således at kriterierne til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lov. 7.8 Ikraftræden Nærværende kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. oktober 2003 til ikrafttræden pr. 1. januar Side 9 af 9

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg Efter gældende lovgivning er unge uddannelsessøgende samt andre unge med særligt behov for bolig i Aalborg berettiget til at få anvist

Læs mere

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger

AKU-Aalborgs kriterier for anvisning af kollegie- og ungdomsboliger INDHOLD 1. Berettiget personkreds til kollegie- og ungdomsboliger i Aalborg... 2 1.1 Unge uddannelsessøgende... 2 1.2 Andre unge med særligt behov... 2 2. Ansøgningsregler... 3 2.1 Hvornår kan man ansøge...

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 2. Generelt

Læs mere

Regler for Indstillingsudvalget

Regler for Indstillingsudvalget Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Otto Mønsteds Kollegium

Otto Mønsteds Kollegium Otto Mønsteds Kollegium Før du søger ind på Otto Mønsteds Kollegium, skal du vide, hvad kollegiet står for. Et kollegium er mere end blot en bolig - det er et fællesskab. Både på den enkelte gang med køkkentjans,

Læs mere

(Sættes i tilbud 11. juli 2014) DAC-området Katedralen, Lindholm, 200 boliger, 15/8-14 (Sættes i tilbud d.d.)

(Sættes i tilbud 11. juli 2014) DAC-området Katedralen, Lindholm, 200 boliger, 15/8-14 (Sættes i tilbud d.d.) Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation juli 2014. Aktuelle tal: (Ajourført d. 1. juli 2014). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 5.418 pt. Ledige ungdomsboliger pr. 1. juli 2014 0 stk.

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser 0 stk.

Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser 0 stk. Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation oktober 2014. Aktuelle tal: (Ajourført d. 28. oktober 2014). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 5.943 pt. Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser

Læs mere

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger

Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 11 til afdelingsbestyrelserne: Regler for fremleje i DUAB s afdelinger Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation juli 2015. Aktuelle tal: (Ajourført d. 3. juli 2015). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 6.203 pt. Ungdomsboliger, der pt. ikke er lejet ud pga.

Læs mere

SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET

SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET ANSØGNINGSSKEMA TIL DEN SELVEJENDE INSTITUTION ANSØGNINGSKEMA TIL BOLIGER SIGURD SCHYTZ KOLLEGIET GULDGRAVERVEJ 37 3000 HELSINGØR Guldgravervej: 15, 17, 19, 21, 35, 37 & 39. Der ansøges om følgende bolig:

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 1 Indberettet til den 12. juli 2006: Hermed indkaldes på bestyrelsens vegne til ekstraordinær generalforsamling i Keops Kollegiet Bispebjerg A/S, der afholdes:

Læs mere

Regulativ for Indstillingsudvalget

Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på Generalforsamling 4.marts 2014 Indhold 1. Formål... 3 1.1... 3 2. Generelt om Indstillingsudvalget...

Læs mere

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation oktober 2015. Aktuelle tal: (Ajourført d. 6. oktober 2015). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 6.265 pt. Ungdomsboliger, der pt. ikke er lejet ud

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

Boligselskabet Friheden

Boligselskabet Friheden Udlejningsområdet 9. december 2005 Revideret 17. december 2008 los\4000\udlejningsreglerne.wpd. U D L E J N I N G S R E G L E R Boligselskabet Friheden Orientering om lovgivningens regler og administrationens

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Her udlejer vi ungdomsboliger 2013

Her udlejer vi ungdomsboliger 2013 Her udlejer vi ungdomsboliger 2013 Orientering om ungdomsboliger Optagelse på venteliste til ungdomsboliger er gratis. Ansøgningsskemaet bedes udfyldt omhyggeligt og med blokbogstaver. Skemaet indsendes

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene boliger

Læs mere

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg

21. marts 2017 Ftl Ver 4. Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg 21. marts 2017 Ftl Ver 4 Rammeaftale fortolkningskriterier udlejning på Frederiksberg Fælles fortolkningskriterier for aftaler om fleksibel udlejning af almene familieboliger indgået i henhold til rammeaftalen

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Sådan finder du din studiebolig

Sådan finder du din studiebolig Sådan finder du din studiebolig Du er lige blevet optaget på dit yndlingsstudie, men det er i den anden ende af landet, og boligmarkedet er en slagmark. Hvordan finder du noget ordentligt, som også er

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

SÅDAN SØGER DU SU. En guide til su.dk

SÅDAN SØGER DU SU. En guide til su.dk SÅDAN SØGER DU SU En guide til su.dk SØG SU PÅ SU.DK Gå ind på www.su.dk - søg SU Log på med dit Nem ID på Min SU. Når du har logget ind, ser din side sådan ud: Vælg din uddannelse Du skal nu angive hvilken

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9 Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Kalundborg almennyttige Boligselskab LBF-: 363 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Indsendes senest den 31. marts 2018 til: Kultur- Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling Telefon: 3366 3366 Evt. personlig henvendelse til Borgerservice Se adresser på side 5 ANSØGNINGSSKEMA til

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Ansøgning om bolig. Boligerne Eksempler på boligstørrelser og husleje

Ansøgning om bolig. Boligerne Eksempler på boligstørrelser og husleje Ansøgning om bolig Ønsker du at søge bolig igennem Herlev Kommunes boliganvisning, skal du udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det til Borgerservice eller sende det sammen med evt. dokumentation til

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008

Indstilling. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. juni 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. juni 2008 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune 1. Resume I 2005 viste befolkningsprognoserne

Læs mere

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat Ansøgningsskema til ansøgning om Legatportion fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat I december måned hvert år uddeles legatportioner på 2.500 kroner og/eller 5.000 kroner af Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat.

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

SÅDAN FUNGERER VENTELISTERNE. i Boligforeningen VIBO

SÅDAN FUNGERER VENTELISTERNE. i Boligforeningen VIBO SÅDAN FUNGERER VENTELISTERNE i Boligforeningen VIBO INDHOLD Sådan fungerer ventelisterne i Boligforeningen VIBO Når en bolig bliver ledig... 3 1. Tidligere lejere i VIBO med boligga rantibevis 2. Lejer,

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT ANSØGNING TIL JØRGEN ESMERS MINDELEGAT LÆS DEN GRØNNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT FØR DE UDFYLDER ANSØGNINGEN ARKIV KUPON Ansøgningens dato / År: Hvilken gruppe søger De støtte under? (A, B, C?) SKRIV TYDELIGT

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune.

Samarbejdsaftale. 1.1 Aftalen omfatter boliger i afdeling 55, Vejleåparken beliggende i Ishøj Kommune. Byrådet Samarbejdsaftale Mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Arbejdernes Andelsboligforening Afd. 55, Vejleåparken Svend Aukens Plads 9 2300 København S er der indgået følgende AFTALE

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT ANSØGNING om støtte fra METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALGS JUBILÆUMSLEGAT VESTERBROGADE 6 D, 4. 1780 KØBENHAVN V 33 77 91 11 www.industriensuddannelser.dk Ansøgningen skal være legatet i hænde senest 15.

Læs mere

Boliger for ældre og handicappede

Boliger for ældre og handicappede Boliger for ældre og handicappede Visitationskriterier Visitationen foretager en konkret og individuel helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på følgende: Om din nuværende bolig er egnet i forhold til

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud

Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Når du vil leje en almen bolig

Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig Når du vil leje en almen bolig de væsentligste regler for udlejning I Danmark er der omkring en halv million almene boliger, som bliver administreret af ca. 710 boligorganisationer.»boligorganisationer«er

Læs mere

Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig

Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig Ansøgning om ældre- handicapvenlig bolig Navn Adresse Postnr./By Mail Opholdssted ved ansøgning Søger ægtefælle/samlever ældre- handicapvenlig bolig Søges der om ægteparbolig Ægtefælle/samlevers navn I

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE

REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Albertslund Kommune Børne- og Ungeforvaltningen 3. september 2012 Institutionsafdelingen GENERELT REGLER FOR OPTAGELSE AF BØRN I DAGTILBUD 0-5 år I ALBERTSLUND KOMMUNE Pasningsgaranti Ifølge Dagtilbudslovens

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen.

Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Praktiske oplysninger om sundhedshjælperuddannelsen. Kort om sundhedshjælper uddannelsen Uddannelsen til sundhedshjælper varer 1½ år og består af 33 ugers teori og 40 ugers praktik.. Ud- dannelsen afsluttes

Læs mere

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger

Typer af boliger og beliggenhed. Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Tildeling af ledige ældreboliger Ældrebolig Hvem kan få en ældrebolig i Esbjerg Kommune? Der kan være mange grunde til at flytte i en ældrebolig. Du kan få en ældrebolig, hvis: pladsforholdene i dit eget hjem giver problemer i det daglige

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus. Studie 5. november 2015

HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus. Studie 5. november 2015 HØJSKOLERNE Sekretær- og forretningsførerkursus Studie 5. november 2015 Dagsorden SIRI ny organisation Studie hvem er vi Nøgletal for 2014/2015 og dette års optag Særlige regler for højskoler Samarbejde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere