Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål"

Transkript

1 Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

2 Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Verner Ljung, Michael Bjergsø og Produktionsskoleforeningen 2015 Udgivet af: Produktionsskoleforeningen (PSF) Dæmningen 33, 2. tv. DK Vejle Tlf: Grafisk tilrettelæggelse: Anna Skak

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Introduktion: Elementer i Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse 6 Grundlæggende praktisk oplæring på produktionsskolen 6 Praktikuddannelse på produktionsskolen 6 Virksomhedsforlagt undervisning (praktik i virksomhed uden løn, men med skoleydelse) 6 Aftale om delpraktik i virksomhed (praktik i virksomhed med overenskomstmæssig lærlingeløn) 7 Hovedforløb på erhvervsskolen 7 PBE-taxameter til produktionsskolen 7 1. Hvordan kommer man i gang med PBE på en produktionsskole? Godkendelse af produktionsskolens værksted(er) til at varetage opgaver og funktioner som praktikvirksomhed Samarbejdsaftale med erhvervsskolen 8 2. Hvor fås nærmere vejledning om at komme i gang med PBE? Spørg en kollega på en produktionsskole med erfaring fra PBE Spørg Produktionsskoleforeningen Prøv at se på Produktionsskoleforeningens hjemmeside Optagelse og adgang til Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Hvem træffer afgørelse, hvis produktionsskolen og erhvervsskolen er uenige, om en elev tilhører målgruppen for PBE? Hvilke erhvervsuddannelser kan gennemføres som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse? Kan man blive PBE-elev, hvis man allerede har gennemført grundforløbet i den uddannelse, der er tale om? Kan en tidligere elev på en produktionsskole tilbydes produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse? PBE-elever i en kvotebelagt adgangsbegrænset erhvervs uddannelse Skal der udarbejdes en kontraktlig aftale mellem elev og produktionsskole? Gennemførelse af uddannelsen Produktionsskolens forpligtelse til at gennemføre PBE-elevens uddannelse Hvordan kan en PBE-uddannelse bringes til ophør? Hvem har ansvaret for elevens personlige uddannelsesplan? Hvilken vurdering foretages af eleven ved overgangen fra afslutningen af den grundlæggende praktiske oplæring (der erstatter grundforløbet) til hovedforløbet? Hvor meget af skoleundervisningen må produktionsskolen gennemføre? Kan produktionsskolen vælge at gennemføre forløbet i samarbejde med den erhvervsskole, der udbyder den fulde skoleundervisning i den pågældende erhvervsuddannelse, selvom der ligger en skole tættere på, som tilbyder de indledende dele af uddannelsen? Kan elever, der er i gang med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, bo på skolehjem? 18

4 4.8 Hvilke betingelser gælder der for PBE-elever i ulønnet praktik i en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning)? Kan en elev i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse undervejs i uddannelsesforløbet indgå en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed? PBE-elevers retlige stilling under praktik på produktionsskole og i virksomhed Retlig stilling under praktikuddannelse på produktionsskolen (herunder grundlæggende praktiske oplæring, der erstatter grundforløbet) samt under virksomhedsforlagt undervisning (virksomhedspraktik uden løn) Retlig stilling under lønnet delpraktik i en virksomhed PBE-elevers retlige stilling i forhold til arbejdstid, ferie, sygdom, orlov og lignende Generelt Ferie Feriefridage Barsel Børnepasningsorlov Sygt barn og omsorgsdage Sygdom Militærtjeneste Uddannelsesskift i PBE Afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden i PBE Om PBE-elevers lønforhold, transportudgifter m.v Skoleydelse under praktikuddannelsen på produktionsskolen m.v Løn ved ansættelse i delaftaler i en virksomhed (lønnet delpraktik) PBE-elevens udgifter til transport til skole og til virksomhed, hvis de er i virksomhedsforlagt undervisning PBE-elevens udgifter til transport til og fra virksomhed, når der er indgået uddannelsesaftale (lønnet delpraktik) Forsikringsforhold i PBE Forsikringsbetingelser under praktik på produktionsskolen Forsikringsbetingelser under virksomhedsforlagt undervisning (ulønnet praktik) Hvad indebærer kriteriet arbejdspladslignende forhold? Forsikringsbetingelser for elever med delaftaler (lønnet delpraktik) Økonomi og administration Hvordan er økonomien mellem erhvervsskole og produktionsskole? Får skolen taxameter, mens elever er i virksomhedsforlagt undervisning eller i delaftale? Hvem udbetaler elevens skoleydelse? PBE i praksis som helt eller delvis gennemføres på produktionsskole (EUD-lovens 66 p. Stk. 1) Konkret eksempel på en uddannelsesplan Hvad betyder EUD-reformen for PBE-forløbet? 38

5 Forord Den Produktionsskolebaserede Erhvervsuddannelse (PBE) er en både spændende og vigtig uddannelse! Spændende, fordi den går på tværs af skoleformer og er et konkret udtryk for, at produktionsskolen er en anden vej til uddannelse og netop derfor kan skabe nye muligheder for unge, der har det svært i det ordinære uddannelsessystem. Det er samtidig grunden til at PBE også er vigtig: Fordi den giver nogle unge, der ellers ikke havde fået en erhvervsuddannelse, muligheden for faktisk at få en sådan. Og vel at mærke ikke en fortyndet udgave af en erhvervsuddannelse, nej, på samme niveau som den ordinære af slagsen. Forløbet i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er rigtignok skruet sammen på en anden måde, men den unge måles i sidste ende med den samme tommestok som kammeraten, der har taget uddannelsen på erhvervsskolen. Derfor er det også en uddannelse, som vi i Produktionsskoleforeningen arbejder for at udbrede endnu mere. I sommeren 2013 udarbejdede vi en vejledning om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse, som blev sendt til alle landets produktionsskoler. Siden har efterspørgslen været så stor, at oplaget nu er udsolgt. Det er den samme vejledning, som Produktionsskoleforeningen har besluttet at genoptrykke dog i en let revideret udgave, der bl.a. indeholder et nyt afsnit, PBE i praksis, hvor også erhvervsuddannelsesreformens konsekvenser for PBE drøftes. Vejledningen består af en række informationer og fortolkninger om PBE. Her kan du få et overblik over elementerne i uddannelsen, og du kan finde svar på konkrete spørgsmål om fx forsikring, virksomhedspraktik og meget andet. Vi henviser desuden til PSF s hjemmeside (www.psf.nu), hvor vejledningen er tilgængelig elektronisk, og hvor der udover løbende opdateringer af nye informationer, også findes diverse skemaer o. lign. om PBE. Såfremt du har spørgsmål, du ikke finder svar på i vejledningen, eller hvis du har forslag til forbedringer af vejledningen, er du meget velkommen til at kontakte Produktionsskoleforeningen. Foråret 2015 Produktionsskoleforeningens udvalg vedr. Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Gert Møller (udvalgsformand, Korsør Produktionshøjskole) Joan Bak (Egå Produktionshøjskole) Kim Pedersen (Hobro Produktionshøjskole) Kurt Mejdal Pedersen (Randers Produktionshøjskole) Arne Pallisborg (Elsesminde Odense ProduktionsHøjskole) Marlene Stærk (Lolland Produktionsskole) Michael Bjergsø (konsulent, PSF)

6 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG Introduktion: Elementer i Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse Grundlæggende praktisk oplæring på produktionsskolen Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter grundforløbet på erhvervsskolen efter samme principper som Ny Mesterlære. Bortset fra specielle, kortvarige kursusforløb på erhvervsskolen foregår den grundlæggende praktiske oplæring på produktionsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring kan således ikke foregå hovedsageligt eller udelukkende på erhvervsskolen, idet den unge i givet fald bør gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. Produktionsskolen får PBE-taxameter under elevens ophold på produktionsskolen, og erhvervsskolen får særlige taxametertilskud for at bistå produktionsskolen med at iværksætte uddannelsesplanen og med afslutningen af den grundlæggende praktiske oplæring. Praktikuddannelse på produktionsskolen Som udgangspunkt foregår praktikuddannelsen efter den grundlæggende praktiske oplæring også på produktionsskolen. Der er dog mulighed for i løbet af praktikuddannelsen at sende PBE-eleven i virksomhedsforlagt undervisning, ligesom der er mulighed for som regel senere i forløbet at sende den unge i delpraktik i en virksomhed. Produktionsskolen får PBE-taxameter under elevens ophold på produktionsskolen. Virksomhedsforlagt undervisning (praktik i virksomhed uden løn, men med skoleydelse) PBE-eleven kan sendes i virksomhedsforlagt undervisning, dvs. i praktik i en virksomhed uden overenskomstmæssig løn, men med skoleydelse ligesom under uddannelsen på produktionsskolen. Der er særlige betingelser for den unges deltagelse i produktionen. Skolen kan kun få PBE-taxametertilskud i max. 3 måneder i den samme virksomhed. 6

7 Aftale om delpraktik i virksomhed (praktik i virksomhed med overenskomstmæssig lærlingeløn) Der kan indgås egentlig aftale om delpraktik i en virksomhed, der udbetaler overenskomstmæssig lærlingeløn. Skolen får PBE-taxametertilskud under en sådan delpraktik, fordi skolen skal bidrage med vejledning og eventuel pædagogisk støtte til elev og praktikvirksomhed. Hovedforløb på erhvervsskolen De ordinære hovedforløb, der indgår i den pågældende erhvervsuddannelse, foregår som udgangspunkt på erhvervsskolen. Erhvervsskolen modtager taxametertilskud som til andre EUD-elever plus et særligt tillægstaxametertilskud til PBE-elever. Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har ansvaret for skoleundervisningen. Det er derfor op til denne erhvervsskole at afgøre, i hvilken udstrækning en produktionsskole eventuelt kan varetage hovedforløbsundervisning på vegne af erhvervsskolen. PBE-taxameter til produktionsskolen PBE-taxameteret er oprindeligt (fra lovens ikrafttræden pr ) fastsat til summen af undervisnings- og bygningstaxameteret til produktionsskolerne. PBE-taxameteret reguleres imidlertid anderledes end produktionsskoletaxametrene, og derfor er der en mindre forskel i beløbsstørrelserne. Beløbet kan findes i ministeriets årlige takstkatalog under Erhvervsuddannelser (allernederst) og er anført som Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler. INTRODUKTION: ELEMENTER I PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE 7

8 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG 1. Hvordan kommer man i gang med PBE på en produktionsskole? 1.1 Godkendelse af produktionsskolens værksted(er) til at varetage opgaver og funktioner som praktikvirksomhed Forinden der kan blive tale om optagelse af elever/lærlinge i PBE, skal produktionsskolens værksted godkendes til at varetage opgaverne og funktioner ligesom en anden praktikvirksomhed. I erhvervsuddannelsesloven er der en række henvisninger til de lovbestemmelser, der også finder anvendelse, når produktionsskolen er praktikvirksomhed i PBE: Erhvervsuddannelseslovens 66 s: Når en erhvervsuddannelse tilrettelægges som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, varetager den samarbejdende produktionsskole opgaver og funktioner som praktikvirksomhed. 13, stk. 2, 31, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, 32, 33, 46 og 58 finder tilsvarende anvendelse. Det fremgår af bestemmelserne i nævnte 31, at virksomheden (værkstedet/ værkstederne) skal være godkendt af det faglige udvalg. Produktionsskolen må derfor rette henvendelse til det relevante faglige udvalg for at opnå en godkendelse som praktikvirksomhed. Først når der foreligger en sådan skriftlig godkendelse fra det faglige udvalg, kan skolen indstille en produktionsskoledeltager som en mulig PBE-elev til erhvervsskolen (se nærmere herom nedenfor). 1.2 Samarbejdsaftale med erhvervsskolen Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse udbydes i et samarbejde mellem en produktionsskole og en erhvervsskole, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Erhvervsskolen skal indgå samarbejdsaftale med produktionsskolen, hvis produktionsskolen anmoder om det. Samarbejdsaftalen skal være indgået, før erhvervsskolen kan optage elever til PBE. Skema til sådanne samarbejdsaftaler (udarbejdet af PSF og Danske Erhvervsskoler i fællesskab) kan findes på PSF s hjemmeside under logoet Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse. Skemaet inkorporerer en række af de ting, der skal aftales med erhvervsskolen, jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse af 8. juli

9 om skolesamarbejde i forbindelse med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf.. 66 p, stk. 3 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar I skemaet indgår også aftaler og takster omkring økonomien mellem erhvervsskolen og produktionsskolen. 1. HVORDAN KOMMER MAN I GANG MED PBE PÅ EN PRODUKTIONSSKOLE? 9

10 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG 2. Hvor fås nærmere vejledning om at komme i gang med PBE? 2.1 Spørg en kollega på en produktionsskole med erfaring fra PBE Der er p.t. ca. 40 produktionsskoler, der har og har haft PBE-elever, og det kan være en god idé at kontakte en værkstedslærer på en af disse skoler, for at høre om de erfaringer, de har gjort sig. På PSF s hjemmeside kan du under fanen PBE se kontaktoplysninger til skoler med PBE og finde frem til en skole, der har en PBE-elev inden for et bestemt fagområde (uddannelsernes navn står i alfabetisk rækkefølge, og der er oplysninger om skolens navn, kontaktpersonen på værkstedet og dennes telefonnummer og adresse). 2.2 Spørg Produktionsskoleforeningen Du kan også kontakte Produktionsskoleforeningen på tlf eller på e- mail med spørgsmål og forslag. 2.3 Prøv at se på Produktionsskoleforeningens hjemmeside På Produktionsskoleforeningens hjemmeside kan du under fanen PBE finde en række oplysninger om PBE (du kan også følge scankoden på hæftets bagside). Oplysningerne omfatter bl.a. lovgivning, rapporter og evalueringer, skemaer til brug for samarbejdet med erhvervsskolen, tilskudstakster og diverse vejledninger samlet i en håndbog, der løbende opdateres. 10

11 3. Optagelse og adgang til Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse 3.1 Hvem træffer afgørelse, hvis produktionsskolen og erhvervsskolen er uenige, om en elev tilhører målgruppen for PBE? Afgørelse om optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse træffes efter indstilling fra produktionsskolen af den skole, der udbyder uddannelsen. En afgørelse om optagelse, der ikke følger produktionsskolens indstilling, kan kun træffes efter forudgående drøftelse med produktionsskolen. Indstillingsskema (udarbejdet af PSF og Danske Erhvervsskoler i fælleskab) findes på PSF s hjemmeside under logoet Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse. Vi anbefaler, at man også bruger det visitationsskema, der ligger på hjemmesiden med baggrundsoplysninger om den unge, der indstilles til PBE. Dette skema kan benyttes som nærmere dokumentation for, hvorfor den unge indstilles til en PBE også hvis erhvervsskolen i en konkret sag ønsker nærmere dokumentation. Benyttelse af skemaet er ikke obligatorisk. Når produktionsskolen afgiver indstilling om optagelse, vil erhvervsskolen som udgangspunkt ikke have anledning til at foretage en selvstændig vurdering af, om eleven kan gennemføre produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, og på den baggrund vil skolen optage eleven. Hvis en erhvervsskole i modsætning til produktionsskolen er af den opfattelse, at eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse, skal skolen optage eleven på almindelige vilkår, jf. kapitel 2 i lov om erhvervsuddannelser. Ansøgere, der efter erhvervsskolens vurdering ikke vil kunne gennemføre en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse selv med alle tænkelige støtteforanstaltninger, skal af skolen vejledes til at påbegynde en anden uddannelse, f.eks. erhvervsgrunduddannelse eller ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Klager over afgørelser om optagelse, der ikke imødekommer ansøgeren, behandles efter de almindelige klageregler. Hvis produktionsskolen på trods af elevens ønske ikke indstiller eleven til optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, kan eleven ikke blive optaget. Eleven vil kunne indbringe spørgsmålet om produktionsskolens indstilling for produktionsskolens bestyrelse. Produktionsskolens indstilling kan ikke påklages 3. OPTAGELSE OG ADGANG TIL PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE 11

12 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG til anden administrativ myndighed. Eleven kan søge optagelse til en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår. Der henvises til 66 q, stk. 1, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 og til 127 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr af 22. september Hvilke erhvervsuddannelser kan gennemføres som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse? Alle erhvervsuddannelser, som er vekseluddannelser, kan gennemføres som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Det er dog en forudsætning, at den konkrete produktionsskole kan godkendes som praktiksted af det faglige udvalg for den pågældende erhvervsuddannelse. Der henvises til 31, stk. 1, 1. pkt., jf. 66 s, stk. 1, og 66 p, stk. 1, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar PBE er en erhvervsuddannelse, der tilrettelægges på en særlig måde, og en del af denne særlige tilrettelæggelse er, at grundforløbet helt eller delvist erstattes af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole på samme måder som for elever i ny mesterlære. Der er imidlertid nogle erhvervsuddannelser, som ikke kan tilrettelægges efter ny mesterlære-modellen. Det medfører, at disse uddannelser ikke kan tilrettelægges som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, da denne som bekendt altid erstatter grundforløbet - helt eller delvist - med grundlæggende praktisk oplæring i virksomheden, som her foregår på en produktionsskole. Det er ret få uddannelser, som det drejer sig om, og det fremgår af de enkelte indgangsbekendtgørelser og en oplysning man kan få fra erhvervsskolerne og de relevante faglige udvalg. Eksempler på sådanne erhvervsuddannelser, der ikke tilrettelægges efter ny mesterlære-modellen er: film- og tv-produktionsuddannelsen, mejerist, elektriker, teater-, udstillings- og eventtekniker, vvs-energiuddannelsen samt skibsmekaniker. 3.3 Kan man blive PBE-elev, hvis man allerede har gennemført grundforløbet i den uddannelse, der er tale om? Svaret er nej. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er en erhvervsuddannelse, som blot tilrettelægges på en særlig måde. En del af den særlige tilrettelæggelse er, at grundforløbet helt eller delvist erstattes af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole på samme måder som for elever i ny mesterlære. 12

13 En erhvervsuddannelseselev må i øvrigt heller ikke gennemføre de samme skoleog praktikperiode, herunder grundforløbet, flere gange, jf. erhvervsuddannelseslovens 48, stk. 5, og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 41 af 16. januar 2014 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. En elev, der allerede har gennemført det pågældende grundforløb, kan derfor ikke blive optaget til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, idet undervisningen ikke kan tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne om ny mesterlære, da elevens uddannelse ikke indeholder et grundforløb (grundforløbet er erstattet af den grundlæggende praktiske oplæring som ved ny mesterlære). Der henvises til 66 p, stk. 1, og 66 r, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven. 3.4 Kan en tidligere elev på en produktionsskole tilbydes produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse? En elev skal være produktionsskoleelev, når der træffes afgørelse om optagelse til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Derfor kan en tidligere produktionsskoleelev ikke tilbydes produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse medmindre eleven kan genoptages på produktionsskolen og derved altså som produktionsskoleelev kan tilbydes produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Der henvises til 66 q, stk. 1, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar PBE-elever i en kvotebelagt adgangsbegrænset erhvervsuddannelse Eleven optages i en sådan uddannelse efter samme vilkår som elever med uddannelsesaftale og indgår derfor ikke i kvoten på kvotebelagte adgangsbegrænsede uddannelser. 3.6 Skal der udarbejdes en kontraktlig aftale mellem elev og produktionsskole? Nej. En elev i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er jo netop ikke er ansat på produktionsskolen, hvorfor der ikke kan oprettes en uddannelsesaftale for forløbet. Hvis skolen af pædagogiske årsager ønsker at nedskrive en aftale om uddannelsesforløbet med eleven, er det vigtigt, at det dokument, skolen lader eleven underskrive, ikke kan forveksles med en uddannelsesaftale eller en ansættelseskontrakt. 3. OPTAGELSE OG ADGANG TIL PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE 13

14 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG Produktionsskoleforeningen har udarbejdet et særligt skema til en sådan pædagogisk aftale. Skemaet kan findes på foreningens hjemmeside under logoet Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse. Undervisningsministeriet advarer ligefrem skolerne imod at anvende kontraktlignende og juridisk bindende dokumenter i forhold til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Det er elevens personlige uddannelsesplan, der danner grundlag for PBE-uddannelsens tilrettelæggelse og forløb. 14

15 4. Gennemførelse af uddannelsen 4.1 Produktionsskolens forpligtelse til at gennemføre PBE-elevens uddannelse Ministeriet for Børn og Undervisning har i et svar til Produktionsskoleforeningen anført, at man helt principielt ikke anser det foreneligt med produktionsskolens deltagelse i den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse, at afbryde uddannelsesforholdet af den årsag, at skolen ikke ønsker at fortsætte det værksted, som den pågældende er PBE-elev på i forbindelse med sin praktikuddannelse. Hvis f.eks. værkstedslærerens ansættelsesforhold ophører, er det produktionsskolens pligt at ansætte en anden, som kan forestå oplæringen af eleven. Kun i situationer, hvor en produktionsskole måtte være lukningstruet, kan der blive tale om, at der må findes et andet sted, hvor PBE-eleven kan færdiggøre sin praktikuddannelse. I et sådan tilfælde er det Ministeriets holdning, at det er den konkrete produktionsskole, som skal finde en anden produktionsskole, hvor den pågældende elev kan færdiggøre sit uddannelsesforløb. Skulle dette ikke lykkes fx af tidsmæssige årsager, forventer Ministeriet, at sektoren med hjælp fra Produktionsskoleforeningen aktivt vil medvirke til løsningen af et sådan enkeltstående tilfælde. 4. GENNEMFØRELSE AF UDDANNELSEN 15

16 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG 4.2. Hvordan kan en PBE-uddannelse bringes til ophør? En PBE-uddannelse kan ikke uden videre bringes til ophør, jf. herved også pkt. 4.1: Produktionsskolens forpligtelse til at gennemføre PBE-elevens uddannelse. En PBE-uddannelse er imidlertid ikke retlig dækket på samme måde som lærlinge med egentlig uddannelsesaftale, jf. herved pkt. 3.6: Skal der udarbejdes en kontraktlig aftale mellem elev og produktionsskole? Såfremt det er forhold hos PBE-eleven, som har ført til, at skolen ønsker at bringe uddannelsen til ophør, skal PBE-elevens retlige beskyttelse derfor findes i de samme betingelser som gælder for skolepraktikelever, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 j, der har følgende ordlyd: 66 j. Skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven inden for en frist af en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven, indbringes for det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan beslutte, at klagerne behandles af det lokale uddannelsesudvalg, hvis afgørelse af eleven kan indbringes for det faglige udvalg inden for en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven. Stk. 2. Klagen sendes til skolen. Hvis skolen opretholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Det bør her erindres, at det forhold, at kemien mellem elev og praktikvirksomhed ikke passer sammen, i almindelighed ikke kan begrunde skolens ophævelse af en uddannelsesaftale. Det vil normalt heller ikke være tilstrækkeligt for PBE-elever, for hvem produktionsskolen fungerer som praktikvirksomhed. En produktionsskoles beslutning om ophør af et PBE-forløb bør under alle omstændigheder være fulgt en skriftlig begrundelse og med dokumentation for samtaler og evt. advarsler altså dokumentation for, at der har fundet en ordentlig proces sted i forbindelse med skolens beslutning. Beslutningen om at bringe forløbet til ophør bør desuden indeholde vejledning til eleven om, at beslutningen kan indbringes for det faglige udvalg inden for en frist af en uge, samt oplysning om hvortil en klage over beslutningen skal sendes. Endelig bør skolen orientere erhvervsskolen om sin beslutning. 16

17 4.3 Hvem har ansvaret for elevens personlige uddannelsesplan? Erhvervsskolen har ansvaret for at udarbejde uddannelsesplanen i samarbejde med eleven og produktionsskolen. Uddannelsesplanen skal udarbejdes på grundlag af en realkompetencevurdering og skal blandt andet omfatte valg af hovedforløb og speciale samt skoleundervisningens varighed og indhold, herunder eventuel godskrivning. Der henvises til i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr af 22. september Hvilken vurdering foretages af eleven ved overgangen fra afslutningen af den grundlæggende praktiske oplæring (der erstatter grundforløbet) til hovedforløbet? Grundforløbet for den enkelte elev er helt eller delvist erstattet af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole. Grundforløbet i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse tilrettelægges dermed efter samme hovedprincipper som ny mesterlære. Den grundlæggende praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave. Løsningen af opgaven foregår typisk på produktionsskolen og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. Opgaven vurderes godkendt/ikke godkendt af produktionsskolen og kontaktlæreren (erhvervsskolen) i fællesskab. Den praktiske opgave indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Her vurderer erhvervsskolen, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte i skoleundervisningen i hovedforløbet. Der henvises til 12, stk. 1 og til 66 r, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015, samt til hovedbekendtgørelsens 63, stk. 4 og 5, jf. bekendtgørelse nr af 22. september Hvor meget af skoleundervisningen må produktionsskolen gennemføre? Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har ansvaret for skoleundervisningen. Det er derfor op til denne erhvervsskole at afgøre, i hvilken udstrækning en produktionsskole kan varetage hovedforløbsundervisning på vegne af erhvervsskolen. Der henvises til 2, stk. 2, i erhvervsuddannelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar GENNEMFØRELSE AF UDDANNELSEN 17

18 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG 4.6 Kan produktionsskolen vælge at gennemføre forløbet i samarbejde med den erhvervsskole, der udbyder den fulde skoleundervisning i den pågældende erhvervsuddannelse, selvom der ligger en skole tættere på, som tilbyder de indledende dele af uddannelsen? Produktionsskolen kan vælge at gennemføre samarbejdet med den erhvervsskole, der udbyder den fulde skoleundervisning i den pågældende erhvervsuddannelse, selvom der ligger en skole tættere på, som tilbyder de indledende dele af uddannelsen. I sådanne tilfælde bør det dog nøje overvejes, hvad der er mest hensigtsmæssigt for eleven. Der bør tages hensyn til, om eleven magter at rejse længere væk for at modtage skoleundervisning allerede tidligt i uddannelsesforløbet, eller om det bør vente til det på grund af erhvervsskolens udbud er nødvendigt. 4.7 Kan elever, der er i gang med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, bo på skolehjem? Ja. Eleverne er omfattet af de samme regler om skolehjem, som erhvervsuddannelseselever i øvrigt, jf. bekendtgørelse nr. 290 af 1. april 2009 om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bestemmelserne kan findes på dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Udgiften til en PBE-elevs ophold på en kostafdelingen er med andre ord dækket af den almindelige takst til skolehjemmet, men der er en egenbetaling til kost og logi efter de almindelige regler i bekendtgørelse nr. 290 af 1. april PBE-elever kan ikke fritages for egenbetalingen til kost og logi (niveauet for egenbetaling ligger typisk på ca. 500 kr. om ugen). Det er praksis, at denne udgift for eleven i forbindelse med forlægning af uddannelsesstedet betales af produktionsskolen efter opkrævning fra den erhvervsskole, der står for administration af skolehjemmet. 4.8 Hvilke betingelser gælder der for PBE-elever i ulønnet praktik i en virksomhed (virksomhedsforlagt undervisning)? Efter 2, stk. 2 i bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 157 af 17. februar 2015, kan dele af skoleundervisningen foregå i en virksomhed på grundlag af en skriftlig og underskrevet aftale mellem skole og virksomheder. Aftalen skal bl.a. indeholde de kompetencemål, som eleven skal lære i den virksomhedsfor- 18

19 lagte undervisning samt en afklaring af forsikringsforhold (jf. desuden afsnit 8.2: Forsikringsbetingelser under virksomhedsforlagt undervisning ). Der er i disse tilfælde tale om virksomhedsforlagt undervisning, der foregår i virksomhedslokaler med anvendelse af virksomhedens udstyr, men undervisningen gennemføres på institutionens vegne og på dennes ansvar. I lovbemærkningerne nævnes følgende eksempler på virksomhedsforlagt undervisning: Orienterende virksomhedsbesøg Undervisning i virksomhedslokaler med anvendelse af virksomhedens udstyr Korterevarende praktikarrangementer under skolens ansvar Varigheden af den virksomhedsforlagte undervisning kan højst være 3 måneder i den samme virksomhed. Ved virksomhedsforlagt undervisning skal skolen i den lokale undervisningsplan give en nærmere beskrivelse af, hvordan praktikken (den virksomhedsforlagte undervisning) bidrager til at opfylde delmål og læringsaktiviteter i den relevante del af undervisningen. Skolen skal i bedømmelsesplanen have procedurer for en vurdering af, om eleven har nået målene for den virksomhedsforlagte undervisning. Endeligt skal den virksomhedsforlagte undervisning fremgå af elevens personlige uddannelsesplan. Skolen skal føre tilsyn med den virksomhedsforlagte undervisning, typisk flere gange om ugen. Telefoniske henvendelser til virksomheden om undervisningen vil normalt ikke kunne opfylde tilsynspligten. 4.9 Kan en elev i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse undervejs i uddannelsesforløbet indgå en ordinær uddannelsesaftale med en virksomhed? Ja. I så fald udarbejdes der en juridisk bindende uddannelsesaftale mellem virksomhed og elev enten i form af en delaftale om en andel af uddannelsesforløbet eller en restaftale om den resterende uddannelse. I disse tilfælde skal arbejdsgiveren betale overenskomstmæssig elevløn til eleven. 4. GENNEMFØRELSE AF UDDANNELSEN 19

20 PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE - EN HÅNDBOG 5. PBE-elevers retlige stilling under praktik på produktionsskole og i virksomhed 5.1 Retlig stilling under praktikuddannelse på produktionsskolen (herunder grundlæggende praktiske oplæring, der erstatter grundforløbet) samt under virksomhedsforlagt undervisning (virksomhedspraktik uden løn) Når eleven gennemfører erhvervsuddannelse tilrettelagt som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og gennemfører praktikuddannelsen på produktionsskolen og/eller som virksomhedsforlagt undervisning, har eleven samme retsstilling som elever i skolepraktik. Reglerne om skolepraktikelevers retsstilling er beskrevet således i skolepraktikhåndbogens kapitel 4: Skolepraktikelever er ikke lønmodtagere (arbejdstagere) i relation til lovgivning om lønmodtageres retsstilling, uanset hvilket ministerium de pågældende regler hører under. Det hænger sammen med, at der ikke består et ansættelsesforhold mellem en elev i skolepraktik og den skole, hvor eleven er indskrevet til skolepraktik. Det forhold, at skolepraktikelever ikke har lønmodtagerstatus (arbejdstagerstatus), men derimod elevstatus, har en række konsekvenser for elevernes retsstilling. I de perioder, hvor skolepraktikelever har delaftaler med virksomheder, har de lønmodtagerstatus, men ikke over for skolen. Skolepraktikelevers retsstilling under skolepraktikforløbet er i sin helhed fastlagt i love og bekendtgørelser og er altså ikke aftaleretligt reguleret i overenskomster mv. Reglerne findes primært i lovens kapitel 7 a og hovedbekendtgørelsens kapitel 16. Da en skolepraktikelev ikke er ansat af den pågældende skole, kan der ikke oprettes en uddannelsesaftale for skolepraktikforløbet. Hvis skolen lader eleven underskrive et aftalelignende dokument, er det vigtigt, at dokumentet ikke kan forveksles med en uddannelsesaftale eller ansættelseskontrakt. Det må heller ikke fremstå, som om eleven kan være sikker på at gennemføre den resterende del af uddannelsen i skolepraktik, idet eleven under hele forløbet skal opfylde EMMA-kriterierne. Ministeriet vil stærkt advare skolerne imod at anvende kontraktlignende dokumenter i forhold til skolepraktikelever. 20

PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE (PBE)

PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE (PBE) PRODUKTIONSSKOLEBASERET ERHVERVSUDDANNELSE (PBE) PBE er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, som helt eller delvis gennemføres på produktionsskoler. PBE har

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling. 2. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2006 Erhvervsfaglige uddannelser Skolepraktik

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 135 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema

Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade. Anmeldelsesskema Bilag 4.5 Uddannelsessøgendes tilskadekomst brilleskade Anmeldelsesskema Personskade, der skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold for uddannelsessøgende på arbejdsmarkedsuddannelserne,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. 2009/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 120.84F.251 Fremsat den 17. marts 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Kopi til Danske Erhvervsskoler - Ledernes, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser.

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. I medfør af 1 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes:

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere