PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PraktikCenter Viborg Håndbog 2015"

Transkript

1 PraktikCenter Viborg Håndbog

2 Indhold Indledning Skoleaftale Uddannelsens varighed og indhold Varighed Uddannelsens indhold Praktikplan EMMA-evaluering af uddannelsesforløbet Du bliver evalueret efter EMMA-kravene Din praktikinstruktør/praktikpladskonsulenten Regler for søgende Kontakt Praktikpladsen.dk Elevplan.dk Ophør i praktikcentret Personaleoplysninger Praktikydelse Satser Befordringsgodtgørelse Adresseændring Kontaktoplysninger Skolehjem Sikkerhedsudstyr m.m Sygdom, fravær og ferie Mulighedserklæring/lægeerklæring Kronisk lidelse/sygdom Ulovligt fravær Ferie og helligdage Feriefridage Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) Barsel, børn og anden orlov/frihed Begravelse Session og værnepligt Forskellige praktikformer Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Delaftale i en virksomhed Restlæreforhold

3 Indledning PraktikCenter Viborg giver dig uddannelsesgaranti. Optagelse i praktikcentret tilbydes inden for nogle uddannelser til elever, der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale, ikke er påbegyndt en anden uddannelse, ikke har fået forlænget en kort aftale eller uforskyldt har mistet uddannelsesaftalen. At være tilknyttet PraktikCenter Viborg erstatter det at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. Virksomheden er PraktikCenter Viborg, og der gælder næsten samme regler, som for enhver anden lærling. Målet er, du afslutter den uddannelse, du har valgt. Forhåbentligt bliver dit ophold i PraktikCenter Viborg midlertidigt, da vi håber, at du i løbet af uddannelsestiden finder dig en elev-/læreplads i en virksomhed. Der er i praktikcentret ikke tale om ansættelsesforhold - men et tilbud. Det betyder også, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele perioden. Det er vigtigt, at du i hele forløbet, både mens du er i praktikcentret, og når du er i praktik hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA kravene, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på På de næste sider kan du læse de informationer, du særligt har brug for som praktikcenter-elev. Kommer du i tvivl - så spørg din praktikinstruktør. Reglerne skal overholdes, for hvis du ikke overholder dem, kan det betyde, at du mister retten til at være i praktikcentret. Så får du sværere ved at gennemføre din uddannelse. Skoleaftale Når du starter i praktikcentret, indgår du en skoleaftale med PraktikCenter Viborg. Aftalen uploades i Elevplan, hvor du kan se en detaljeret plan for din uddannelse. Uddannelsens varighed og indhold Varighed Din uddannelse i PraktikCenter Viborg har samme længde, som en uddannelse i en virksomhed. Perioden, fra du afslutter dit grundforløb, til du begynder i praktikcentret, regnes ikke med i længden af din uddannelse. Hvis du får et restuddannelsesforhold i den samme uddannelse, vil den tid, du har haft i praktikcentret, normalt blive fratrukket restuddannelsesforløbet. Uddannelsens indhold En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktik, så du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene - og omvendt. Praktikplan For alle praktikperioderne er der udarbejdet en praktikplan for de enkelte uddannelser. I praktikcentret forsøger vi at få praktikopholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed, samt at give flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skolen. 3

4 EMMA-evaluering af uddannelsesforløbet Når du er i praktikcentret, og når du er i virksomhedspraktik, arbejder du selvfølgelig seriøst med de arbejdsopgaver, du får. Du møder til tiden hver dag og overholder reglerne for mødetid. Din indsats og det udbytte du får af dine praktikophold bliver løbende evalueret sammen med din praktikinstruktør. Evalueringen er også for din egen skyld. Det sikrer, at du lærer mest muligt, mens du er i praktikcentret og at du får gennemført praktikmålene. Du bliver evalueret efter EMMA-kravene, som består af nedenstående: EGNET: Du skal være egnet til at gennemføre uddannelsen og til efterfølgende at fungere på arbejdsmarkedet. Det er også en vurdering af, om du kan overholde mødetider og aftaler. MOBIL GEOGRAFISK: Du skal søge ledige praktikpladser i hele Danmark, og selvfølgelig også være villig til at rejse/flytte efter en ledig praktikplads. MOBIL FAGLIGT: Du skal være indforstået med at skifte til en anden uddannelse indenfor fællesindgangen, hvor der er en ledig praktikplads. AKTIVT SØGENDE: Når du er i praktikcentret, skal du løbende søge efter en praktikplads og dokumentere din praktikpladssøgning (ansøgninger og afslag) i elevplan. Hvis du får tilbudt en praktikplads, må du ikke sige nej. Praktikpladskonsulenten/din praktikinstruktør Praktikcentret er kun en mellemstation, hvor du kan udvikle dig fagligt og socialt, til du får en praktikplads. Din praktikinstruktør og praktikpladskonsulenten er specialister indenfor dit fagområde, og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser. Du kan altid kontakte dem direkte eller gennem praktikcentrets administration. Du kan få gode råd og være heldig at få formidlet en praktikplads gennem din praktikinstruktør/praktikpladskonsulenten. Du skal også selv aktivt søge efter en praktikplads, følge med i udviklingen og gøre en indsats for at komme videre. Regler for søgende Reglerne har ekstra betydning, når du er tilmeldt praktikcentret. Hvis du overtræder reglerne, vil det medføre udmeldelse af praktikcentret, og så har du ikke mulighed for at vende tilbage. Det kan gøre det sværere for dig at gennemføre din uddannelse. Kontakt Lære- og praktikpladskontoret (LOP) kontakter dig jævnligt, ca. hver 2½ måned. Det gør de for at sikre, at du stadig er praktikpladssøgende. Du skal huske at svare på henvendelserne inden for den frist, der er sat af skolen (LOP). Gør du ikke det, bliver du slettet som søgende, og så bliver du udmeldt af praktikcentret. Reglen gælder, lige meget om du er på skole, har sommerferie, er i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller i delaftale. Det er altså ikke særregler, men så længe du er tilmeldt praktikcentret, skal du være søgende. Kontaktbrevene sendes pr. mail. Praktikpladsen.dk Du skal have en opdateret profil på Profilen skal være oprettet - og synliggjort - senest ved afslutning af grundforløbet, men gerne før. Det forbedrer også dine chancer for at få en praktikplads. 4

5 Husk at gå ind på din profil og synliggøre den med jævne mellemrum. Hvis du gør det til en vane at gøre det den første hverdag i måneden, så er det lettere at huske. Det er vigtigt, at din profil er synlig, og er den ikke det, bliver du slettet som søgende og udmeldt af praktikcentret. Det er en lille ting, så det kræver ikke meget at gøre det. Du logger dig ind på via dit UNI-login. Elevplan.dk Ved starten af grundforløbet vælger du mindst 3 uddannelsesønsker i elevplan. (Det ikke er nok, at have 3 specialeønsker). Du skal også registrere dine søgninger i elevplan. Det er kun, hvis du har registeret de oplysninger, at du berettiget til optagelse eller til at være i praktikcentret. Husk, at dit telefonnummer og mailadresse altid skal være opdateret i elevplan (under opsætning ). Ophør i praktikcentret Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din praktikinstruktør, som i fællesskab med praktikpladskonsulenten sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. Ordensregler Den ugentlige arbejdstid i PraktikCenter Viborg er 37 timer og er fastlagt af den enkelte afdeling. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstiden og mødetiderne - også i forbindelse med pauser. Du skal være sammen med din egen gruppe hele dagen, med undtagelse af pauser eller efter aftale med din praktikinstruktør. Du er selvfølgelig på skolens område i hele arbejdstiden, og løser de pålagte opgaver. Det er klart, at du ikke møder op påvirket af alkohol/euforiserende stoffer, og at du ikke må tage dem med og indtage dem på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Tyveri og/eller hærværk vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold eller trusler om vold vil også medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din praktikinstruktør, på samme måde som i en virksomhed. Det er også for din egen sikkerheds skyld. Mad må ikke indtages ved maskiner eller lignende. Der er totalt rygeforbud. Personaleoplysninger Praktikydelse Du modtager ikke løn som elev i praktikcentret, men du vil modtage en månedlig praktikydelse, svarende til de gældende satser. Din praktikydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse. Er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen. 5

6 Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du hurtigst mulig oprette en NEM- konto i din bank. Hvis du er i tvivl, kontakt din bank. Når skolen opretter dig som ydelsesmodtager, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan udbetale/indsætte pengene til dig. Når du modtager din praktikydelse, modtager du ikke en lønseddel i papirform. Oplysninger om din ydelse og befordring sendes til din E-boks. Du vil hos din praktikinstruktør kunne få en vejledning i brugen af E-boks. Satser 2015 Elever under 18 år pr. måned kr ,- Hjemmeboende elever på 18 år eller derover pr. måned kr ,- Udeboende elever på 18 år eller derover pr. måned kr ,- Befordringsgodtgørelse Som elev i PraktikCenter Viborg har du ret til at få et tilskud til dine rejseudgifter, hvis du har mere end 10 km fra din hjemmeadresse til uddannelsesstedet. Tilskuddet beregnes ud fra billigst offentlige transportmiddel. Du vil under din praktikperiode samt VFU, få godtgjort 90 % af befordringstilskuddet, og 100 % når du er på hovedforløb. Når du modtager praktikydelse, kan du ikke fratrække kørsel på selvangivelsen hos Skat, da der ikke er tale om løn. Du søger tilskuddet via vores blanketsystem (SDBF) (skolernes digitale blanketflow). Hvis du har benyttet offentlig transport, er det et krav, at du vedhæfter læsbar kopi af månedskort, billetter eller kvittering for på rejsekort. Ellers kan tilskuddet ikke udbetales. Du vil få en mail med link til systemet samt en vejledning til at udfylde blanketten. Al henvendelse vedrørende befordringsgodtgørelse er til lønafdelingen, da de er dem, der bedst kan hjælpe dig. Når du er i delaftale i en virksomhed, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Så modtager du ikke befordringsgodtgørelse, men du kan benytte dig af et befordringsfradrag i din skatteopgørelse efter gældende skatteregler. Kørselgodtgørelse ifm. praktikpladssøgning Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) tilskud til: udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen flytning, når du skal begynde på praktikpladsen dækning af udgifter ved dobbelt husførelse særlige boligudgifter. Du kan få nærmere information og hente ansøgningsblanket på Adresseændring Hvis du flytter, skal du omgående ændre din adresse hos Folkeregistret (elektronisk via Kontaktoplysninger Husk at opdatere dit mobilnummer og din mailadresse på elevplan, da disse kontaktoplysninger anvendes af skolen til at give dig informationer. Husk derfor at tjekke din mailboks. Skolehjem Hvis du starter i praktikcentret direkte på et skoleophold eller allerede bor på skolehjem, er du berettiget til at bo på skolehjem, hvis du ved hjælp af offentlig transport har over 5 kvarters transporttid hver vej. Spørg din praktikinstruktør om mulighed for skolehjem. Sikkerhedsudstyr m.m På visse afdelinger er det påbudt at bære sikkerhedssko eller andet sikkerhedsudstyr, ligesom man skal være iklædt specielt tøj. Som udgangspunkt er det praktikcentret, som betaler for dette. Du vil blive oplyst om det ved optagelse til uddannelse i praktikcenter. 6

7 Sygdom, fravær og ferie Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked mellem kl. 08:00 09:00, så de ved, hvorfor du ikke kommer. Hvis du er i praktikcentret, skal du altid ringe til din praktikinstruktør. Dette gælder også, selvom du er i VFU, på skoleophold eller i delaftale i en virksomhed. Hvis du er i en virksomhed, skal du også ringe til din mester/praktikinstruktør i virksomheden. Hvis du er på skoleforløb, skal du også ringe til skolen på tlf. nr.: Sygemeldingen skal ske samme dag, du er syg. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe igen om mandagen og sygemelde dig. Du kan ikke sygemelde dig på mail/sms/messenger eller lignende. Så er du nemlig ikke sikker på, at beskeden kommer frem og bliver læst med det samme. Længerevarende sygdom medfører/kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald afbrydes. Mulighedserklæring/lægeerklæring Hvis du i en periode har mere end 3 ugers sygefravær, kan skolen forlange en lægeerklæring fra dig. Du vil blive indkaldt til en samtale med din praktikinstruktør, hvor I sammen udfylder en mulighedserklæring. Lægen skal også udfylde erklæringen. Skolen betaler udgiften til lægen. Er du under anden offentlig ydelse, skal du ligeledes kontakte din sagsbehandler. Formålet med en mulighedserklæring er at fastholde dig i uddannelsen og få at vide, hvor længe sygdommen forventes at vare, og hvor meget du eventuelt vil kunne arbejde. Det er vigtigt, at du viser vilje til at deltage i samtalen, hvor mulighedserklæringen skal udarbejdes. Ellers kan du blive udmeldt af praktikcentret. Samtalen er også for din egen skyld, så du kan komme i gang med uddannelsen igen. Du skal melde dig rask hos din praktikinstruktør. Du er ikke raskmeldt, før det sker. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe sygeperioden vil vare. Kronisk lidelse/sygdom Har du en kronisk lidelse som epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser, så de kan hjælpe dig, hvis der er brug for det. Din praktikinstruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, for eksempel overfølsomhed overfor penicillin. Ulovligt fravær Dit uddannelsesforhold kan ophøre ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis man bliver væk uden at melde sig syg, melder sig syg efter kl , kommer eller går i utide, og der ikke er helt særlige omstændigheder. Ulovligt fravær kan/vil medføre reduktion af din praktikydelse. Ring til din praktikinstruktør hvis du er forsinket, uanset tidspunktet. Hvis man først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til læge/tandlæge, køreprøve m.v., kan det også blive betragtet som ulovligt fravær. Under skoleophold gives der ikke fri til læge, tandlæge eller køreprøve. 7

8 Ferie og helligdage Under din uddannelse i praktikcentret optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får praktikydelse under ferie, så længe du er tilknyttet praktikcentret, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge, når du har forladt praktikcentret, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage praktikydelse for disse dage. Man har 25 feriedage (hverdage) med praktikydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i praktikcentret i hele det forudgående kalenderår. Skolen/afdelingen bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes. Der er ikke efterårsferie, vinterferie eller 7 ugers sommerferie, som du kender det fra grundforløbet. Overenskomstmæssige fridage er den 1. maj og den 5. juni/grundlovsdag, så her har du fri, uden at bruge feriedage. PraktikCenter Viborg s generelle feriedage er placeret: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 sammenhængende uger om sommeren afholdt i perioden uge 28 31, samt i hverdagene mellem jul og nytår. Derudover kan der være specielle ferieregler for den enkelte afdeling spørg din praktikinstruktør. Du kan ikke holde ferie, mens du er på skoleophold. Feriefridage Praktikcenter-elever er ikke omfattet af reglerne om feriefridage. Du har derfor ikke ret til feriefridage, men skolen har besluttet, at vi følger de overenskomstmæssige aftaler vedrørende feriefridage. Giver dit overenskomstområde ret til feriefridage, vil du få praktikydelse for disse dage. Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) Som ved enhver anden ansættelse skal læge- og/eller tandlægebesøg lægges udenfor arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Kontakt til det offentlige, for eksempel kommunen, skal foregå uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Kommunen har længe åbent på torsdage. Barsel, børn og anden orlov/frihed Praktikcenter-elever er ikke lønmodtagere, og har derfor ikke samme rettigheder vedrørende barsel, børn og anden orlov som elever i uddannelsesaftale. Skolen har dog besluttet at ligestille praktikcenter-elever i visse tilfælde: Barsel: Praktikcentret skal godkende fravær ved barsel. Såfremt det godkendes, så vil eleven kunne få praktikydelse i den godkendte periode. Afgørelsen om, hvorvidt uddannelsesaftalen skal forlænges i forbindelse med orloven, afgøres af Det Faglige Udvalg. Børnepasningsorlov eller orlov i øvrigt: Der gives ikke ret til den type orlov. Barnets første sygedag og omsorgsdag: Praktikcentret giver de samme rettigheder til barnets 1. sygedag og omsorgsdage, som hvis du var omfattet af en uddannelsesaftale. Overstiger brugen af disse ordninger, hvad skolen anser for rimeligt, kan tilladelsen trækkes tilbage for den enkelte elev. Proceduren er den samme som for almindeligt fravær. Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Session og værnepligt Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal have besked om datoen hurtigst muligt efter din indkaldelse, så vi kan planlægge efter det. Hvis du mangler dokumentation for, hvornår din uddannelse slutter, så kontakt din praktikinstruktør. Der gives ikke orlov til værnepligt. 8

9 Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo-/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring - også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked. Så slipper du for ubehagelige overraskelser. Forskellige praktikformer Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) I din uddannelse i praktikcentret får du mulighed for at komme i VFU i en virksomhed i en kortere periode. Hvis skolen vælger at forlægge noget af undervisningen til en virksomhed, har du pligt til at tage imod det. Formålet er, at du kan få erfaringer fra det virkelige liv. Når du kommer tilbage i praktikcentret, kan du skrive dine erfaringer fra virksomheden ind i dit CV på elevplan. Ofte baner en VFU-aftale vejen frem mod en praktikplads. Virksomheden havde måske ikke tænkt sig at ansætte en elev, men de bliver ofte så begejstrede for eleven, at de opretter en praktikplads. Så klæd dig pænt, vær høflig og tal pænt. Når du er i VFU, betaler skolen din praktikydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse efter gældende regler for ophold i praktikcentret. Det er vigtigt at vide, at du ikke optjener feriepenge, mens du er i VFU. VFU er af kortvarig karakter og omfatter ikke skoleophold. Normalperiode er 2-3 uger i samme virksomhed. Delaftale i en virksomhed Du kan også være heldig at få en delaftale i en virksomhed. En delaftale oprettes som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode (uden skoleophold). Når delaftaleperioden er slut, vender du tilbage i praktikcentret. Når du er i delaftale, skal du stadig opfylde EMMA-kravene og dermed være aktivt søgende, have en synlig profil på praktikpladsen.dk og svare tilbage på kontaktbreve fra skolen. I delaftale er du ansat i virksomheden og får derfor løn fra virksomheden mv. Ved sygdom skal du både give besked til din praktikansvarlige i praktikcentret og virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om sygdom og fravær. Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret. Restlæreforhold Hovedformålet med de forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære resten af uddannelsestiden. I et restlæreforhold, trækkes din tid i praktikcentret normalt fra restlæretiden, så hele din uddannelse får samme længde og indhold, som et ordinært elevforhold. Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din praktikinstruktør, som i fællesskab med praktikpladskonsulenten, sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Hvis du gør det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret. 9

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere