LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR"

Transkript

1 LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1

2 LILLE HJÆLPER Find hurtigt svar med Lille Hjælper LØNGRISEN Din lærlingeløn skal stige to gange om året. Brug Løngrisen og se, om du får den rigtige løn danskmetal.dk /longrisen Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal. Gem den og tag den frem, når du har brug for et hurtigt svar om dine løn- og arbejdsvilkår. Med Lille Hjælper får du hurtigt et overblik over fordelene i overenskomsten, og hvad lovgivningen betyder for dig både på skole og i læretiden. Elever og lærlinge i private virksomheder er automatisk omfattet af Industriens Overenskomst. Elever og lærlinge i det offent lige er enten dækket af en overenskomst på det statslige, kommunale eller regionale område. Har du ekstra spørgsmål, kan du altid spørge din lærlingetalsmand eller tillidsrepræsentant på virksomheden eller din lokale Metalafdeling. Du kan finde din afdeling her danskmetal.dk /finddinafdeling Du kan altid henvende dig til Dansk Metals Ungdomsteam. Dem finder du på bagsiden af Lille Hjælper. SKRIV IKKE UNDER Skriv aldrig under på en opsigelse af din uddannelses aftale, før du har talt med os. Du kan miste vigtige rettigheder! Kontakt ungdomsteamet eller din Metalafdeling. FÅR DU TILLÆG? Mange lærlinge får slet ikke alle de tillæg, de har ret til. Det kan Dansk Metal hjælpe dig med! Få et løntjek af Dansk Metal på danskmetal.dk /lontjek Du kan også læse mere på danskmetal.dk / ungdom 2 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

3 INDHOLD AKTIV LÆRLING Talsmand Lærlingeklub Frivillig Metal Ungdoms årsmøde ARBEJDSMILJØ Værnefodtøj...30 Arbejdsskade...30 ARBEJDSTIDEN Akkordarbejde Ude- og rejsearbejde Skifteholdsarbejde BARSEL Graviditetsorlov...31 Barselsorlov...31 Fædreorlov...31 Forældreorlov...31 Giv arbejdsgiveren besked...31 EGU Erhvervsgrunduddannelse... 9 FERIE 1. ferieår ferieår og frem...26 Feriepenge...26 Feriefridage...26 Arbejde på en fridag På praktikcenter eller skole Søgnehelligdage I lære i det offentlige FORLÆNGET LÆRETID Uden skyld FRITVALGS LØNKONTO Voksenlærling...28 KONTANTE FORDELE Kontante fordele for dig...5 KURSER Ekstra uddannelse til lærlinge...14 KØREKORT Det betaler arbejdsgiveren...13 LØN Sådan stiger du i sats Løngrisen Løn og tillæg Lønseddel Lærlingeløn i det offentlige METAL A-KASSE Kontanthjælp... 8 METAL HJÆLPER Vi hjælper dig... 4 Hvad koster det... 4 METAL LIGAEN Kom gratis til ishockey...21 OVERARBEJDE Varsling Tillæg for overarbejde OVERENSKOMST Flere rettigheder i lokalaftaler... 6 Nyudlært... 6 Lærling i det offentlige...7 PENSION OG FORSIKRINGER Særlige regler for lærlinge...20 Forsikring...20 Fritidsulykkesforsikring...20 PRAKTIKCENTER Søg om plads Delaftale Klage Konkurs SKOLEHJEM Gratis at bo på skolehjem...17 Er du mor eller far?...17 SYGDOM Lægeattest...29 Arbejdsskade...29 TEKNISK SKOLE Lukket på skolen...15 Vær med til at bestemme...15 Klage over teknisk skole...15 TRANSPORTGODTGØRELSE Godtgørelse for udgifter...12 UDDANNELSESAFTALE Ophævelse af aftalen Prøvetid UDLÆRT HVA SÅ? Metal JobService Metal JobStarter KontraktTjek Efter- og videreuddannelse UNGDOMSTEAMET Kontakt os...36 VOKSENLÆRLING Merit...11 VÆRNEPLIGT Session...34 METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 3

4 DET FÅR DU MED DANSK METAL I Dansk Metal kan vi hjælpe dig, når du har brug for det. Tjek af din uddannelsesaftale Tjek af dine lønsedler Gratis ungdomskurser Gratis vejledning om f x uddannelse, løn og karriere Problemløsning på arbejdspladsen Hjælp til at føre din sag, hvis det bliver nødvendigt Hjælp, hvis du kommer til skade på arbejdet Mulighed for rabatter på forsikrings ordning i Alka Rabat på motorsportsløb Gratis indgang til Speedway League-løb Gratis indgang til ishockey i grundspilskampe i Metal Ligaen og 30 pct. rabat på en billet til slutspilskampe Se mere på danskmetal.dk / medlemsfordele HVAD KOSTER DET? 0 kr. Det er gratis at være medlem af Dansk Metal på grundforløbet. 35 kr./mdr. Når du er i skolepraktik eller på SU. 150 kr./mdr. Når du er på hovedforløbet og har en læreplads. Få dit medlemskort direkte på mobilen. Det er gratis, og du får nem adgang til alle de rabatter og fordele, dit medlemskab af Dansk Metal giver dig. Hent LO Plus app en, der hvor du normalt henter apps. 4 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

5 KONTANTE FORDELE! Du får kontante fordele, når du er omfattet af en overenskomst som færdigudlært. På Dansk Metals OK-beregner kan du se, hvor meget overenskomsten giver dig i værdi, når du er færdigudlært og ikke er på lærlingeløn længere. Tast en timeløn, der svarer til en svendeløn, ind på Dansk Metals OK-beregner. Så kan du se, hvad overenskomsten giver dig, når du er udlært. danskmetal.dk /okberegner F X GIVER EN TIMELØN PÅ 184,57 KRONER KRONER OM ÅRET I KONTANTE FORDELE DANSKMETAL.DK / OKBEREGNER Det kan enten være Industriens Overens komst eller en overenskomst på det statslige, kommunale eller regionale område. * Du er automatisk dækket af den gældende overenskomst på dit område som lærling*. Det giver en masse fordele CAMILLA, DANSK METALS UNGDOMSTEAM METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 5

6 OVERENSKOMST Overenskomster er aftaler mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne om arbejdsforhold, løn og rettigheder. De fleste lærlinge i Dansk Metal er automatisk omfattet af Industriens Overenskomst, overenskomsten med Tekniq eller overenskomsten med Dansk Maskinhandlerforening. Også selv om virksomheden ikke har overenskomst. Overenskomsterne lægger bl.a. rammerne for dit arbejde, din løn og din ferie. FLERE RETTIGHEDER I LOKALAFTALER Overenskomsten gælder som en minimumsaftale, og du må altid gerne forhandle bedre forhold igennem en lokalaftale på din arbejdsplads. Det kan f x være om løn, overarbejde, sikkerhedsudstyr eller andet. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale Metal afdeling, om der er en lokalaftale på din arbejdsplads. NYUDLÆRT Når du bliver udlært, er du kun omfattet af en overenskomst, hvis din arbejdsplads har en. Se på Dansk Metals OKberegner, hvor meget værdi du får ud af overenskomsten, når du er færdigudlært. Tast din timeløn og se, hvad overenskomsten giver dig. F x giver en timeløn på 182,70 kroner ca kroner om året i kontante fordele. Prøv selv på danskmetal.dk / okberegner EKSTRA UDDANNELSE TIL LÆRLINGE Du har mulighed for at tage ekstra uddannelse i din fritid med tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond. Det sikrer overenskomsten. Læs mere om ekstra uddannelse på side 14. FOR LIDT I LØN? Hvis du får for lidt i løn, eller din arbejdsgiver ikke overholder andre vilkår, kan Dansk Metal hjælpe. Du skal altid gemme dine lønsedler. Uden dem er det umuligt at dokumentere, hvis din arbejdsgiver ikke har overholdt sine forpligtelser. VIDSTE DU, AT... kun LO-fagforeninger som f x Dansk Metal har forhandlingsret med arbejdsgiverne i Dansk Industri? 6 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

7 LÆRLING I DET OFFENTLIGE Er du som lærling ansat i staten, en kommune eller en region, gælder der særlige regler og lønsatser for dig. Se de opdaterede løn satser på : danskmetal.dk / laerlingidetoffentlige Scan koden eller benyt linket Alle satserne i Lille Hjælper er fra Industriens Overenskomst. Din arbejdsgiver er forpligtet til at overholde satserne. VIDSTE DU, AT... der findes overenskomster på alle områder på det danske arbejdsmarked? På virksomheder uden overenskomster har medarbejderne ikke garanti for lige så gode arbejdsvilkår. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 7

8 METAL A-KASSE Som medlem af en a-kasse optjener du ret til dagpenge fra første ledighedsdag, hvis du ikke har job efter læretiden. H vis du melder dig ind i en a-kasse senest 12 måneder før, du bliver udlært, har du mulighed for at søge om dagpenge fra første ledighedsdag. Så får du dagpengene udbetalt efter fire uger. Melder du dig ind, efter du er udlært, har du først ret til dagpenge en måned efter udlæredatoen. Meld dig ind senest 14 dage efter udlæredato, hvis du ikke allerede blev medlem under din uddannelse. Melder du dig ind senere, får du først dagpengene efter yderligere fire ugers optjening. Så går der altså otte uger, før du får dagpengene i hånden. KONTANTHJÆLP Uden et medlemskab i en a-kasse har du kun mulighed for kontanthjælp fra kommunen, som er meget lavere end dagpenge. Men for at få kontanthjælp må du ikke have værdier for over ca kroner eller eje en bolig. FORDELE VED METAL A-KASSE Du er sikret en indtægt, selv om du ikke har job efter uddannelsen. Mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du bliver ledig. Adgang til Metal JobService. Vi samler hver dag alle relevante jobopslag til dig. Søg om gratis medlemsskab af Metal A-kasse danskmetal.dk/ gratisakasse GRATIS A-KASSE Du kan søge om gratis medlemskab af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse, hvis : du melder dig ind senest 12 måneder før, du bliver udlært. Så undgår du de fire ugers karensperiode efter udlæredato. du ikke har andre indtægter end din lærlingeløn /elevløn. Får du praktikcenterydelse eller SU, må du have en indtægt på op til kroner om året ( pr. 2015). du er mellem 18 og 30 år og under uddannelse. du er over 30 år og indbetaler til efterløn. Se de opdaterede a-kassekontingenter på danskmetal.dk / kontingent 8 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

9 ERHVERVSGRUND- UDDANNELSE EGU En EGU varer to år og består af mere praktik end teori. Som EGU-elev får du skoleydelse i skoleperioderne og løn, mens du er i praktik. LØN UNDER PRAKTIKKEN år 64,20 kr. 66,65 kr. 2. år 74,20 kr. 75,60 kr. SKOLEYDELSE PR. UGE 2015 EGU-elev under 18 år EGU-elev over 18 år 680 kr kr. Se reglerne om ferie på s. 26. PRØVETID Dine første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ved kortere praktikophold skal du aftale længden af prøvetiden med din egu-vejleder, skolen og arbejdsgiveren. I prøvetiden kan både du eller din arbejdsgiver opsige aftalen. Efter prøvetiden kan aftalen kun opsiges, hvis du eller din arbejdsgiver misligholder aftalen væsentligt. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 9

10 UDDANNELSES- AFTALE Når du begynder på en uddannelse, har du skrevet under på en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver. VIGTIGT! Skriv aldrig under på noget, som kan påvirke din uddannelse, før du har talt med din lokale Metalafdeling! Du kan hente en uddannelsesaftale på din skole eller i din Metalafdeling. Du skal udfylde den sammen med din arbejdsgiver. OPHÆVELSE AF AFTALEN En uddannelsesaftale kan ophæves enten af dig eller din arbejdsgiver, hvis uddannelsesaftalen bliver misligholdt, eller hvis I underskriver en gensidig ophævelse. Har du først skrevet under, er det ikke sikkert, at Dansk Metal kan hjælpe dig. PRØVETID De første tre måneder af din læretid kan I begge ophæve uddannelsesaftalen uden begrundelse. Skole perioder tæller ikke med i prøvetiden. Din lokale Metalafdeling kan hjælpe dig og din arbejdsgiver med en løsning, hvis der er problemer på arbejdspladsen. Skriv aldrig under på en opsigelse af uddannelsesaftalen, før du har talt med Dansk Metal. Du risikerer at miste vigtige rettigheder i forhold til din uddannelse. VIDSTE DU, AT... det kun er Dansk Metal, der kan forhandle for dig, hvis din uddannelsesaftale bliver opsagt? 10 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

11 VOKSEN- LÆRLING Som voksenlærling skal du være over 25 år og ufaglært eller have en mere end fem år gammel uddannelse. Du har mulighed for voksen lærlingeløn og merit. D u kan starte på en uddannelse som voksenlærling, hvis du er over 25 år og ufaglært, eller hvis din uddannelse er mere end fem år gammel. Som voksenlærling har du mulighed for at få voksenlærlingeløn. Det svarer til mindstelønnen for svende i overenskomsten. For at få voksenlærlingeløn skal du enten : have arbejdet som specialarbejder i virksomheden i mindst et år. have en særlig aftale med arbejdsgiver. Mange voksenlærlinge får dog en løn, der svarer til den gennemsnitlige løn for ufaglærte på arbejdspladsen. Du skal lave aftalen om at blive voksenlærling med din arbejdsgiver. MERIT Hvis du i forvejen har erfaring fra erhvervslivet, kan du få merit og forkorte din uddannelse. Søg om merit hos Det Faglige Udvalg. Din Metalafdeling kan hjælpe dig. danskmetal.dk/finddinafdeling DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE MINDSTELØN ER: ,20 kr./timen ,85 kr./timen ,65 kr./timen METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 11

12 TRANSPORT- GODTGØRELSE Du kan få godtgørelse for udgifter for transport under skoleophold. VIGTIGT! Din arbejdsgiver skal betale dine transportudgifter, hvis han/hun vil have, at du skal gå på en særlig erhvervsskole, hvortil der ikke gives transportgodtgørelse. Du kan få transportgodtgørelse for dine udgifter, hvis den samlede vej til og fra din skole er over 20 km. Når det er muligt, skal du bruge de offentlige transportmidler. Du får altid godtgørelse for den billigst mulige transportmåde. Hvis din arbejdsgiver godkender det, må du gerne bruge dit eget køretøj. Bor du på skolehjem, skal du have dine rejseudgifter dækket hver week end og til jule- og påskeferien. KØRER DU SELV, BETALES: ,99 kr. pr. km ,01 kr. pr. km ,03 kr. pr. km 12 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

13 KØREKORT På nogle uddannelser har du mulighed for at få betalt dit kørekort af arbejdsgiveren. For lærlinge i mekanikerfag er det ofte nødvendigt at have kørekort. Derfor har vi gennem en aftale med Dansk Industri og en aftale med Dansk Maskinhandlerforening sikret, at du kan få dit kørekort betalt af arbejdsgiveren. samt førstehjælpskursus, lægeattest, kravlegård, glatførekursus og gebyr til første teori- og køreprøve. Hvis du er i praktik på et praktikcenter, betaler skolen for kørekortet. Hvis du mister dit kørekort, har mester ret til at ophæve din uddannelsesaftale! CAMILLA, DANSK METALS UNGDOMSTEAM DET BETALER ARBEJDSGIVEREN Ifølge aftalen skal din arbejdsgiver betale for det antal teori- og køre timer, som myndighederne kræver, VIGTIGT! På din uddannelsesaftale skal du udfylde punkt 3 rigtigt, så der ikke opstår tvivl om, hvilken kørekortkategori du har ret til at få betalt af arbejdsgiveren. UDDANNELSE Cykelmekaniker Motorcykelmekaniker (min. 20 år for A stor) Knallertmekaniker Automontør Mekaniker Lastvognsmekaniker Materielmekaniker Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker Flymekaniker Karosserismed Karosseritekniker KØREKORT Ingen A2 A lille B B B/C B B B B B B Ingen B B METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 13

14 KURSER Du kan tage på Dansk Metals gratis ungdomskurser, og overenskomsten giver dig også mulighed for at tage ekstra faglig uddannelse i din fritid. P å ungdomskurserne kan du blandt andet lære taleteknik, forhandlingsteknik, om at være iværksætter og meget andet. Du bruger en weekend på Metal skolen i Jørlunde sammen med andre lærlinge, og kurserne består både af oplæg, workshops og hyggelige stunder. Faciliteterne på Metalskolen inkluderer blandt andet fitnessrum, svømmehal, poolborde, bibliotek og internet. Du får flere konkrete redskaber og tips til løsninger af problemstillinger på din arbejdsplads. Find Dansk Metals Ungdomskurser og tilmeld dig på danskmetal.dk / ungdomskurser HVEM KAN DELTAGE? Kurserne afholdes på Metalskolen Jørlunde på Sjælland. Alle lærlinge medlemmer i Dansk Metal er velkomne. EKSTRA UDDANNELSE TIL LÆRLINGE Som lærling har du mulighed for at tage ekstra uddannelse i din fritid, ligesom dine udlærte kolleger. Det sikrer overenskomsten dig. Du skal bare have været ansat i samme virksomhed i 6 måneder inklusiv eventuelle skoleophold. Du kan få støtte fra IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond) til deltagerbetaling, materialer og eventuelt transport. Søg om støtte på ikuf.dk GRATIS Det er gratis at deltage på ungdomskurserne. Dansk Metal betaler transport op til taksterne for offentlig transport. Har du ikke mulighed for at lægge ud for rejsen, kan du spørge i din lokale Metalafdeling om et udlæg. 14 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

15 TEKNISK SKOLE Læs her om, hvad du skal være opmærksom på, når du er på skoleophold. Langt de fleste Metaluddannelser består af både skoleophold og praktikophold. Længden af skoleophold og praktikophold varierer, alt efter din uddannelse. Når du er på skoleophold, er du ikke forpligtet til også at arbejde i virksomheden. Så skal du bruge din tid på undervisningen. Du skal møde op til undervisning, og du skal deltage i undervisningen. skolens bestyrelse eller det Lokale Uddannelses Udvalg. Henvend dig til skolen eller din Metal afdeling og få mere at vide. KLAGE OVER TEKNISK SKOLE Vil du klage over uddannelsen på din tekniske skole, skal du gøre det gennem det Lokale Uddannelses Udvalg. LUKKET PÅ SKOLEN Holder skolen lukket ud over hellig dage, og forlænger lukningen skoleperioden, har du pligt til at arbejde i virksomheden de dage, hvor skolen har lukket. Det er dit ansvar at fortælle din arbejdsgiver, at skolen har lukket. VÆR MED TIL AT BESTEMME Du kan også få indflydelse på din skole. Du kan stille op til VIDSTE DU, AT... der er mulighed for transportgodtgørelse, hvis den samlede vej til og fra din skole er over 20 km? Læs mere om transportgodtgørelse på side 12. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 15

16 PRAKTIK- CENTER Praktikcentre er for elever og lærlinge uden praktikplads i en virksomhed. I stedet foregår praktikken i et praktikcenter. VIGTIGT! Du skal selv ansøge om at blive optaget i praktik på et praktikcenter. Det gør du på skolen. Har du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, er der på de fleste uddannelser skolepraktik. Så foregår din praktik på et praktikcenter, og du kan godt fuldføre din uddannelse. Praktikcenteret har ansvaret for, at du lærer det, du skal. De skal også sende dig i virksomhedspraktik, når det er muligt. Du kan opleve at komme ud til flere forskellige virksomheder i løbet af din praktikperiode. SØG OM PLADS For at søge om en plads på et praktikcenter skal du være egnet ifølge Undervisningsministeriets EMMA-kriterier. Du skal selv ansøge om en plads på praktikpladscenteret. Det gør du på din skole. Hvis du selv er skyld i, at din uddannelsesaftale med en virksomhed blev ophævet, kan du ikke komme i skolepraktik. DELAFTALE Skal du i praktik i en virksomhed, mens du er på praktikcenteret, skal du have en delaftale. Det giver dig ret til almindelig lærlingeløn. Se, hvad den er under Løn på side 18. KLAGE Klag over skolens afgørelse om optagelse eller ophør af praktik på praktikcenter til Metalindustriens Uddannelsesudvalg inden en uge efter, du har fået afgørelsen. Få altid hjælp i din Metalafdeling ved klagesager. KONKURS Går din virksomhed konkurs i din læretid, kan du alligevel gennemføre resten af din uddannelse, hvis din uddannelse har skolepraktik. Kontakt din Metal afdeling. De kan hjælpe dig videre. PRAKTIKCENTERYDELSE: SATS 2014 SATS 2015 Elever under 18 år 670 kr. pr. uge 680 kr. pr. uge Hjemmeboende elever på 18 år eller derover kr. pr. uge kr. pr. uge Udeboende elever på 18 år eller derover kr. pr. uge kr. pr. uge Praktikcenterydelse fastsættes i finansloven. Forbehold for ændringer i 2015-tallene. 16 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

17 SKOLEHJEM Bor du langt fra din skole, er der mulighed for at bo på skolehjem. Det er gratis gennem overenskomsten. VIGTIGT! Det er gratis for dig at bo på skolehjem. Overenskomsten sikrer, at arbejdsgiveren betaler. Har du mere end fem kvarters transporttid mellem skolen og dit hjem, kan du bo på skolehjem. Du skal selv søge om plads på skolehjemmets egen hjemmeside. GRATIS AT BO PÅ SKOLEHJEM Du kan bo gratis på skolehjem, din arbejdsgiver betaler. Det sikrer overenskomsten dig. Din arbejdsgiver kan bestemme, at du skal gå på en anden skole end den nærmeste skole, som er godkendt til din uddannelse. Så skal han /hun betale for transporten. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 17

18 LØN Din løn skal stige to gange om året, når du er lærling. Se satserne her. S atserne for lærlingeløn i Industriens Overenskomst er udtryk for, hvad lærlinge som minimum skal have i løn. Du skal stige i sats én gang om året på din udlæredato. Derudover sikrer overenskomsten også, at lønnen bliver reguleret hvert år 1. marts. SÅDAN STIGER DU I SATS Når du starter på uddannelsen, er du på sats 1. Du skifter til sats 2, når du enten har : bestået grundforløbet og et halvt års virksomhedspraktik eller har afsluttet uddannelsesaftalens 1. år, og skoleophold ikke har været en del af dette år (mesterlære). På denne dato skal din lønsats stige hvert år fremover. Har du merit for tidligere beskæftigelse, starter du på en højere lønsats, alt efter mængden af merit. LØNGRISEN Med løngrisen kan du altid hurtigt og nemt se, om du får den løn, du har ret til. Prøv selv på danskmetal.dk / longrisen LØN OG TILLÆG Satserne i overenskomsten er en mindsteløn. Du eller din tillidsrepræsentant må altid gerne aftale dig frem til en højere løn, tillæg eller bonustillæg. Det hedder en lokalaftale. I en lokalaftale indgår : din dygtighed din indsats i produktionen særlige gener ved arbejdet andet, der er relevant på din arbejdsplads Du har også ret til en årlig lønforhandling via overenskomsten. Du kan enten forhandle selv eller din tillidsrepræsentant kan gøre det. Vi tjekker, at du får det rigtige i løn. Send din lønseddel til UANSET ALDER ER MINDSTEBETALINGEN FOR LÆRLINGE VIGTIGT! Hvis dine udlærte kolleger får et genetillæg, så har du også ret til det tillæg, hvis du udfører det samme arbejde. SATS PERIODE år 64,20 kr. 65,45 kr. 66,65 kr år 72,80 kr. 74,20 kr. 75,60 kr år 78,20 kr. 79,70 kr. 81,20 kr år 90,50 kr. 92,20 kr. 94,00 kr. 5 over 4 år 110,20 kr. 111,85 kr. 113,65 kr. 18 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

19 LØNSEDDEL Gem dine lønsedler som dokumentation for f x manglende indbetaling af løn, skat, pension eller tillæg. LØN Her skal stå antallet af timer, du har arbejdet og satsen. TILLÆG Overarbejdstimer, genetillæg og andre tillæg. Husk, at enhedssatsen skal fremgå tydeligt. SKAT Her skal stå, hvor meget af din løn arbejdsgiveren indbetaler til skat. VIGTIGT! Husk, at din tillidsrepræsentant, Metalafdeling eller Dansk Metals Ungdoms team altid gerne vil give din lønseddel et kig for at sikre, at du får det, du har ret til. FERIE Her skal stå opsparede feriepenge, og hvor mange feriepenge, der bliver trukket i denne måned. FRITVALGSKONTO Arbejdsgiveren skal indbetale en procentdel af din løn til Fritvalgs Lønkonto. PENSION Her skal stå din egen og din arbejdsgivers indbetaling til din pension og pensionsselskabet, hvis du er berettiget til pension. LÆRLINGELØN I DET OFFENTLIGE Som lærling ansat på det statslige, regionale eller kommunale område er dine lønvilkår anderledes. Satserne fastsættes oftere, og du kan finde den nyeste oversigt over satser på hjemmesiden. FInd oversigten på danskmetal.dk / laerlingidetoffentlige METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 19

20 PENSION OG FORSIKRINGER Du er sikret pensionsordning og forsikringer gennem overenskomsten. Men der gælder særlige regler for lærlinge. VIGTIGT! Din arbejdsgiver skal betale forsikring, hvis du ikke er omfattet af arbejdsmarkedspension. A lle lønmodtagere har ret til en arbejdsmarkedspension gennem ansættelsesforholdet, hvis de har overenskomst og opfylder betingelserne. Det betyder, at både lønmodtager og arbejdsgiver indbetaler til pensionen over lønnen hver måned. Typisk betaler din arbejdsgiver to tredje dele, mens du selv betaler en tredjedel. SÆRLIGE REGLER FOR LÆRLINGE Nogle elever og lærlinge har ret til en arbejdsmarkedspension, og der er særlige regler for, hvornår man er omfattet. Du kan få arbejdsmarkedspension, hvis : du begyndte på din uddannelse, efter du fyldte 20 år og har arbejdet i virksomheden i mere end to måneder. du tidligere har været berettiget til arbejdsmarkedspension. en lokalaftale siger, at der skal betales pensionsbidrag til elever og lærlinge. FORSIKRING Elever og lærlinge, der ikke opfylder kravene for at have ret til en arbejdsmarkedspension, skal dog også forsikres. Du har som hovedregel ret til følgende forsikringsydelser, som din arbejdsgiver skal betale : INVALIDEPENSION kroner udbetalt om året. INVALIDESUM kroner i engangsbeløb. FORSIKRING kroner i engangsbeløb ved kritisk sygdom. DØDSFALDSSUM kroner i engangsbeløb. FRITIDSULYKKESFORSIKRING Du kan vælge en fritidsulykkesforsikring for 41,50 kroner om måneden. Den betales samtidig med dit kontingent. Se kontingentet på side DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

21 METAL LIGAEN Kom gratis til ishockey i Metal Ligaen med medlems kortet. Både du og en ledsager kan komme gratis ind og se ishockey til alle grund spilskampene i Metal Ligaen. Til slutspilskampene er der 30 pct. rabat på billetten til dig. Du skal bare bruge dit medlemskort fra Dansk Metal. Læs, hvordan du får billetter på danskmetal.dk /metalligaen Få dit medlemskort på mobilen med LO Plus app en. #METALLIGAEN Se billeder og følg Metal Ligaen på det officielle hashtag #metalligaen METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 21

22 OVERARBEJDE Er du under 18 år, må du højst arbejde 10 timer om dagen. Se taksterne for overarbejde her. S om lærling må du ikke arbejde mere end dine færdigudlærte kolleger. Er du under 18 år, må du højst arbejde 10 timer om dagen. Er du over 18 år, gælder de alminde lige regler om overarbejde for dig ligesom for dine udlærte kolleger. VARSLING Hvis overarbejdet tager mere end en time, skal det varsles dagen før, og mindst en time før arbejdsdagen slutter. Det sker tit, at arbejdsgiveren ikke varsler overarbejde i tide, eller at overarbejdet alligevel ikke bliver til noget, selv om det blev varslet. EKSEMPEL Her er et eksempel på overarbejdsbetaling for en 1. års elev med en ottetimers arbejdsdag og tre timers overarbejde, som ikke er blevet varslet dagen før : EKSEMPEL BELØB NOTE LØN 8 x 64,20 kr. /t. Alm. timeløn + Tillæg for manglende varsling 95,45 kr. Engangsbeløb + Tillæg (oven i timelønnen) 37, ,20 kr. 1. klokketime + Tillæg (oven i timelønnen) 37, ,20 kr. 2. klokketime + Tillæg (oven i timelønnen) 59, ,20 kr. 3. klokketime = IALT 936,25 kr. VARSLING AF OVERARBEJDE : ,45 kr ,00 kr ,65 kr. 22 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

23 TILLÆG FOR OVERARBEJDE TILLÆGGENE FORHØJES HVERT ÅR 1. MARTS PÅ HVERDAGE : 1. og 2. klokketime efter normal arbejdstid : 37,40 38,00 38,65 3. og 4. klokketime efter normal arbejdstid : 59,80 60,75 61,75 5. klokketime og derefter, indtil den normale arbejdstid begynder : 111,80 113,60 115,50 FORSKUDT ARBEJDSTID : Slutter din forskudte arbejdstid efter kl. 18, men påbegyndes inden kl. 24, betales følgende tillæg : Timer mellem kl : 24,75 25,15 25,60 Timer mellem kl : 40,35 41,00 41,70 Begynder din forskudte arbejdstid kl. 24 eller derefter, betales indtil kl. 06 følgende tillæg : 47,65 48,40 49,25 FØR NORMAL ARBEJDSTID : I tidsrummet kl : 111,80 113,60 115,50 I tidsrummet kl : 37,40 38,00 38,65 PÅ EN FAST FRIDAG, F X LØRDAG : Timer mellem kl : 59,80 60,75 61,75 Timer mellem kl : 111,80 113,60 115,50 I FROKOSTEN : Bliver du bedt om at arbejde over i frokostpausen i mere end en halv time, betales et engangstillæg : 26,50 26,90 27,35 PÅ SØN- OG HELLIGDAGE : Fra det normale starttidspunkt for en arbejdsdag og indtil kl : 74,45 75,65 76,95 Fra kl og til det normale starttidspunkt : 111,80 113,60 115,50 Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse : 111,80 113,60 115,50 Alle beløb er i kroner METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 23

24 ARBEJDSTIDEN Som lærling kan du komme ud for at udføre både akkordarbejde, skifteholdsarbejde og ude- og rejsearbejde. Du har ret til særlige vilkår ved arbejde udover normal arbejdstid og uden for virksomheden. AKKORDARBEJDE Akkordarbejde giver en fast betaling aftalt i forvejen og ikke efter, hvor mange timer arbejdet tager. Akkord arbejde kræver, at du kan arbejde selvstændigt og er derfor ikke en god idé i dit første uddannelsesår. UDBETALING AF AKKORDOVERSKUD Overskuddet for akkorden udbetales efter opgaven og efter samme regler, som gælder for dine udlærte kolleger. Deltager du i svendenes akkorder, skal din arbejdsgiver og svendene lave en aftale lokalt om, hvilken betaling du skal have. Du har ret til at blive hørt, når aftalen skal indgås. UDE- OG REJSEARBEJDE Ude- og rejsearbejde er arbejde, der ikke foregår på din virksomheds faste adresse. Din arbejdsgiver skal betale de udgifter, ude- og rejsearbejdet medfører. Du skal have samme tillæg som dine udlærte kolleger. BETALING FOR REJSETID Rejsetid inden for normal arbejdstid betales med den fastsatte mindsteløn. Rejsetid uden for normal arbejdstid betales med minimum 75 pct. af den fastsatte mindsteløn. TILLÆG PR. TIME VED UDE- OG REJSEARBEJDE: ,85 kr ,95 kr ,05 kr. OVERFLYTNING TIL SKIFTEHOLDSARBEJDE: ,30 kr ,55 kr ,10 kr. 24 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

25 VIGTIGT! Skifteholdsarbejde skal varsles senest fem døgn før. Bliver du sat til skifteholdsarbejde i de fem døgn, har du krav på overarbejdstillæg, som beregnes ud fra din normale arbejdstid. FORSKUD Du har ret til et forskud på udgifterne, som afregnes med arbejdsgiver, når du er tilbage. Gem kvitteringer og anden dokumentation for udgifterne. SKIFTEHOLDSARBEJDE Ved skifteholdsarbejde arbejder du efter samme regler som dine udlærte kolleger og skal have samme tillæg. Du skal være fyldt 18 år for at arbejde på skiftehold. OVERFLYTNINGSTILLÆG Bliver du overflyttet til skiftehold, uden at det er en del af en turnusplan eller pga. en akut hændelse, skal du have udbetalt et overflytningstillæg. TILLÆG PR. TIME VED UDE- OG REJSEARBEJDE: ,85 kr ,95 kr ,05 kr. Fra lørdag kl til og med søndage og helligdage, der ligger på hverdage, samt overenskomstmæssige fridage ,95 kr ,25 kr ,70 kr. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 25

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af

Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten. En del af En del af Fødevareforbundet NNF C.F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Telefon 3818 7272 Fax 3818 7200 E-mail okse@nnf.dk www.nnf.dk Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail info@danskerhverv.dk

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere