Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej"

Transkript

1 Uanmeldt tilsyn 2014

2 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING SOCIALE - OG KULTURELLE MILJØ... 9 ÆNDRINGER I PERSONALE OG BEBOER SAMMENSÆTNINGEN NYE TILTAG SIDEN FORRIGE TILSYNSBESØG VÆRDIGRUNDLAG INSTRUKSER OG RETNINGSLINIER OPLÆRING FORHOLD FOR GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV MAGTANVENDELSE DIALOG EFTERUDDANNELSE SYGEFRAVÆR OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN

3 Læsevejledning Denne rapport er opbygget således, at den starter med Tårnby Kommunes procedure for uanmeldte tilsyn. Dernæst er de områder der er lagt vægt på ved tilsynet beskrevet med beboernes, de pårørendes, plejehjemsledelsens samt medarbejdernes udsagn, samt tilsynets samlede konklusion. Under hvert punkt, er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Det observerede lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Mindre mangler Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Større fejl og mangler Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune. Individuelle besøg/interview af plejehjemmets beboere, pårørende, medarbejdere og plejehjemslederne. Besøgene tilrettelægges således, at de fordeles forholdsmæssigt efter det enkelte plejehjems størrelse, således: at antal af interviews for beboerne i 2014 fastsættes til minimum 75, svarende til 25 %, af det samlede antal beboere på Tårnby Kommunes plejehjem, fordelt forholdsmæssigt i forhold til plejehjemmenes størrelse. at antal af interviews for pårørende forholdsmæssigt fastsættes til minimum 10, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse. at antal af interviews, med ledelsen fastsættes til 6, svarende til hver plejehjemsleder. at antal af interviews, af medarbejderne fastsættes til 16, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse Der foretages løbende uanmeldte besøg/opfølgning på tidligere besøg, på alle plejehjem. 3

4 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn Tilsynsindsatsen bør på kort og lang sigt bidrage til, at fastholde og udvikle kvaliteten i plejen. Tilsynet tager imidlertid ikke kun sigte på at måle tilfredsheden hos den enkelte borger og dennes pårørende, men også på at følge om plejen i det daglige tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg altså en professionel vurdering af tilrettelæggelse og udførelse. Det er i denne ånd at reglerne om tilsyn skal anvendes og opfattes, og med ovenstående in mente, at rapporten skal læses. Uanmeldt tilsyn Der er aflagt uanmeldt tilsyn hos 9 af plejehjemmets 32 beboere, samt 2 pårørende. Besøgene har været ligeligt fordelt imellem plejehjemmets afdelinger og besøgene har været aflagt hos tilfældigt udvalgte beboere. Den anvendte metode ved de uanmeldte tilsyn har været anvendelse af en interviewguide svarende til en tilfredshedsundersøgelse. Denne metode har været anvendt i forhold til beboerne og deres pårørende. Intervieweguiderne har været enslydende, dog med enkelte justeringer i forhold til om den interviewede var en beboer eller pårørende. Generelt er interviewguiderne designet med det in mente, at kunne sammenstille beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsens oplevelser af forholdene på plejehjemmet. Derudover er 2 medarbejdere, og plejehjemslederen interviewet. Interviewguiden for medarbejderne og ledelsen, er udarbejdet med det formål at synliggøre om plejen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg. Fokus har været rettet mod følgende områder: Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Pleje og Omsorg efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse 4

5 Pleje, Omsorg og sygepleje Hjælpebehov i forhold til hjælp efter 83 Hvad syntes du generelt om den pleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende = 5 Tilfredsstillende = 4 Beboerne gav udtryk for: At personalet er meget hjælpsomt. At personalet er søde og rare, plejehjemmet er velfungerende. At plejen er helt perfekt, den kan der ikke klages over. Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? Pårørende Meget Tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ikke Tilfredsstillende /ikke relevant Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at udarbejdelse og anvendelse af handle- plejeplaner lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Handle - / plejeplan Sygepleje/ sår, sonde, medicin, m. m. Hvordan vil du generelt beskrive den sygepleje du får? Beboere Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 7 Ikke relevant = 2 5

6 Hvordan vil du beskrive den sygepleje(beboeren) din pårørende får? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ikke relevant Konklusion Det var tilsynets opfattelse, at sygeplejen og den sygeplejefaglige dokumentation, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sygepleje Beskæftigelse/Aktivering Hvordan vi du beskrive mulighederne for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Beboere Meget tilfredsstillende 1 Tilfredsstillende = 6 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At deltage i alt hvad der er muligt at deltage i. At være godt tilfreds med det hele. At male billeder, spille billard og se fjernsyn. At deltage i gåture, læse og gætte kryds og tværs. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 1 Ikke relevant Det var tilsynets opfattelse, at beskæftigelsen og aktiveringen, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beskæftigelse/aktivering 6

7 Forplejning/Mad og servering Hvad synes du om den mængde af mad og drikkevarer du tilbydes? Beboere Meget tilfredsstillende = 3 Tilfredsstillende = 6 Beboerne gav udtryk for: At personalet er flinke til, at komme med kolde drikke når man sidder i haven. At maden får UG med kryds og slange. At kosten er dejligt varieret. At være tilfreds generelt, men det er utilfredsstillende at der ikke er et tilbud om mere frugt, og utilfredsstillende at der ikke spises efter årstiderne, altså dansk frugt og grønt, der er tilgængelige på forskellige tider af året. Hvad syntes du om den mængde mad og drikkevarer din pårørende (beboeren) tilbydes? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 = 1 (*drikkevarer) = 1 (*maden) Ikke relevant Pårørende gav udtryk for: Pårørende gav udtryk for, at der sjældent står drikkevarer fremme i borgers bolig, hvilket pårørende ønsker, da borger ikke selv tager initiativ til, at tage juice eller andet i køleskabet. Tilbuddet bør fast stå på borgers bord til fri afbenyttelse. Samme pårørende havde ikke set maden blive serveret i dagligdagen, og kunne derfor ikke besvare spørgsmålet. At det var indtrykket at mængden af mad er tilstrækkelig. Hvad syntes du om den måde hvorpå din mad anrettes og serveres? Beboere Meget tilfredsstillende = 2 Tilfredsstillende = 7 Ikke relevant Beboerne gav udtryk for: At maden er dejlig, det er ligesom at være derhjemme. 7

8 Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 = 1 Ikke relevant Det var tilsynets opfattelse, at maden og serveringen, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Mad og servering Vedligeholdelsestræning 86 Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af dine fysiske og psykiske færdigheder? Beboere Meget tilfredsstillende = 1 Tilfredsstillende = 6 Ikke relevant = 2 Beboerne gav udtryk for: At mulighederne er fine, men ønsker pt. ikke at deltage. At være meget tilfreds med træningsulighederne. At træne hver anden dag. At træne en gang imellem, det er rart at få rørt sig. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboerens) muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af sine fysiske og psykiske færdigheder? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 1 = 1 Ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At borger indtil videre ikke ønsker at deltage i tilbuddet om vedligeholdende træning. At mulighederne for vedligeholdende træning, ikke er tilfredsstillende. Det er ikke tilstrækkeligt, at have en deltidsansat fysioterapeut til 32 beboere. 8

9 Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at den vedligeholdende træning efter 86, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Vedligeholdelsestræning Sociale - og kulturelle miljø Hvordan vil du beskrive den dialog du har med personalet, dine medbeboere m.m.? Beboeren Meget tilfredsstillende = 2 Tilfredsstillende =7 Beboerne gav udtryk for: At dialogen er god, man kan tale med personalet om alting. Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine medbeboere m.m.? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Pårørende gav udtryk for: At der tales pænt til alle. Der er en god tone og en god ånd, der er en god kommunikation og alle er meget omsorgsfulde. Social trivsel Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Beboeren Meget tilfredsstillende= 2 Tilfredsstillende = 4 = 1 = 2 Ikke relevant 9

10 Beboerne gav udtryk for: At der er mange muligheder, holder meget af at sidde og tale med de andre beboere. At der er for få muligheder. Ikke at være helt klar over hvilke muligheder der er, har endnu ikke haft mulighed for, at undersøge tilbuddene. At sådan som beboer havde det nu, har beboer det godt. At være bekendt med mulighederne, men vil gerne vente lidt med at deltage. At man bare kan sige til, hvis man har lyst til at deltage. Har været med til at bage et par gange. Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Pårørende Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At havde deltaget i de fælles arrangementer der har været tilbud om, med stor tilfredshed. At der er fine muligheder, der tages hensyn. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at det sociale miljø, den sociale trivsel og de sociale aktiviteter, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sociale, miljø, trivsel, aktiviteter 10

11 I det uanmeldte tilsyn indgik også interview af ledelse og medarbejdere. På plejehjemmet blev plejehjemslederen og 2 medarbejdere interviewet. Plejehjemslederen blev interviewet vedrørende nedenstående områder: Ændringer i personale og beboersammensætningen Nye tiltag i siden forrige tilsyn Værdigrundlag Instrukser og retningslinier Oplæring Forhold for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Sygefravær Medarbejderne blev interviewet vedrørende nedenstående områder Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Ændringer i personale og beboer sammensætningen Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn? Der har været en del udskiftning af beboere. De nye beboeres adfærdsmønster giver nye udfordringer, specielt på demensområdet. Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen siden sidste tilsyn? Der er ansættelsesstop. Vi har desværre været ramt af langtidsfravær. Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg Hvad har i iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Fra september 2014, starter projekt Ud i naturen. Plejehjemmet vil de næste 3 år modtage kr. årligt til projektet. Plejehjemmet starter projekt Nærvær og Aktiviteter op i samarbejde med Demenskoordinatoren. Projektet finansieres af penge fra ældremilliarden. Plejehjemmets nye stedfortræder, er påbegyndt udarbejdelse af kompetencekort på hver enkelt medarbejder. Kortet skal give et billede af på hvilke områder den enkelte medarbejder skal kompetenceudvikles. 11

12 Der afvikles personalemøder for afløsere. Embedslægeinstitutionen, fandt i 2013 veldrevet, og undlader derfor tilsyn i Plejehjemmet har i foråret 2014 deltaget i konkurrencen om DBMI (Danmarks bedste mindste ide). Plejehjemmet blev i maj måned 2014 udråbt som regionsvindere, og 4 medarbejdere var af sted for at modtage prisen. Ideen der her blev præmieret er plejehjemmets ide med, en gang om ugen at invitere en børnehave fra lokalområdet på besøg, og hvor ældre og børn laver aktiviteter sammen, til stor glæde for begge generationer. Der har været gennemført en trivselsundersøgelse med 100 % besvarelse. Undersøgelsen har omhandlet arbejdsmiljøet og tillid. Der skal efterfølgende være en opfølgning, hvor der tages udgangspunkt i det positive, Hvordan bevarer vi det vi har. Vi har nu tilknyttet 2 besøgshunde, hvoraf den ene kommer fra Trygfondens, besøgshunde ordning. Plejehjemmet har indledt et samarbejde med ældresagen, frivillige. Til plejehjemmets årlige motorcykeltræf, kom flere fra ældresagen og hjalp til. Pr tiltrådte en medarbejder fra plejen i anden funktion i plejehjemmets Aktivitetsafdeling Pusterummet medarbejderen skal derudover også fungere som demensressourceperson. Der er udarbejdet en demensrapport, der beskriver plejehjemmets indsats i forhold til beboere med en diagnosticeret demenssygdom. Rapporten kan ses på plejehjemmets hjemmeside. Der har traditionen tro været afholdt motorcykeldag. Der har været gæs i den lukkede gårdhave. Der har været afholdt Majfest. Der er opsat en kørestolsgynge. Der er indkøbt en duo -cykel/ side by side cykel. Der er indledt et samarbejde med Skelgårdskirken med salmesang og frivilligt arbejde. Der arbejdes på, at integrere frivillig hjælp på plejehjemmet. En gang om ugen er der faglig refleksion for medarbejderne. En gang om måneden er der undervisning for medarbejderne. Der arbejdes på at udvikle et nyt introduktionsprogram. Der arbejdes på at udarbejde et hygiejnekatalog. Hvis der var kritikpunkter ved sidste tilsyn, hvad har I så gjort for at forbedre disse? Der var ingen kritikpunkter ved sidste tilsyn Både det kommunale - og embedslægetilsynet fandt plejehjemmet Ugandavej veldrevet. Værdigrundlag Er der udarbejdet et skriftligt værdigrundlag for plejehjemmet, hvis ja er det implementeret? Plejehjemmet har udarbejdet et værdigrundlag. Værdigrundlaget er implementeret og medarbejderne tager afsæt i plejehjemmets værdigrundlag. Værdigrundlaget følges der op på en gang om året 12

13 Instrukser og retningslinier : Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvars- og kompetence- og opgavefordeling for personalet? Plejehjemslederen giver udtryk for at der er udarbejdet skriftlige instrukser for ovenstående. Er der(skriftlige) procedurer for, hvordan den løbende opdatering af instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling foretages? Plejehjemslederen giver udtryk for, at ovenstående løbende opdateres, afhængig af lovgivning, rammer og regler. Er der procedurer for, hvordan det sikres at plejepersonalet er bekendte med instrukserne for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Plejehjemslederen giver udtryk for, at ovenstående finder sted under ansættelsesamtalerne, og er en fast del af introduktonsprogramet. Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Alle nye instrukser og retningslinier gennemgås enten på tirsdagsmøderne, på S.U. møderne eller der gøres opmærksom på ovenstående ved at skrive i borgen i personalestuen. Medarbejderne Er du bekendt med om der findes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling blandt personalet? Hvis ja, hvor kan du få fat på de skriftlige instrukser? Har du når du er på arbejde adgang til de skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Medarbejderne gav udtryk for: At de er bekendte med de skriftlige instrukser og retningslinjer. At mapperne med ovenstående, står frit tilgængelige på kontoret. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at instrukser og retningslinier, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Derudover var det tilsynets opfattelse, at medarbejderne både var vidende om instrukser og retningslinier og formåede at agere i forhold til disse. Instrukser og retningslinier 13

14 Oplæring Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Ovenstående ligger implicit i det opgraderede introduktionsprogram, for både elever og fast personale. Der vil være fokus på ovenstående i forbindelse med udarbejdelse af kompetencekort, kompetencekort udarbejdes på både elever og fast personale. Medarbejderne Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Medarbejderne gav udtryk for: At alle nye medarbejdere, både afløsere og fastansatte, gennemgår et introduktionsforløb. At fastansatte medarbejdere introduceres i ca. 14 dage og afløsere i 3 til 4 dage. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at oplæring af nye medarbejdere og afløsere lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Oplæring og Introduktion Forhold for grupper med særlige behov Hvilke specielle tiltag er der iværksat for beboergrupper med særlige behov, herunder: beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? oplyser. At specielle tiltag for beboergruppe med særlige behov, er nævnt under punktet hvilke tiltag er der iværksat siden sidste tilsyn. 14

15 Hvordan vil du generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov, (kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) oplyser: At forholdene er optimale. At tilgangen til arbejdet skal være Det gode liv. Fundamentet er Tag udgangspunkt i dig selv Medarbejderne Er der iværksat specielle tiltag for beboergrupper med særlige behov, herunder beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Medarbejderne oplyser: At der dagligt er mulighed for at deltage i Pusterummets aktiviteter. Derudover arrangeres der af demens ressourcepersonen, fællesspisning for beboere med en demens diagnose. Beboerne deltager på skift, således at det er en mindre gruppe ad gangen der spiser sammen. At der arbejdes med reminiscens. At der arrangeres cykelture, side by side cyklen anvendes. At der arrangeres gå ture, gymnastik, manicure, fredagscafé og wellness dag. At børnehaven er på besøg en gang om ugen. Hvordan vil I generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov? kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Medarbejderne oplyser: Forholdene er gode. Der tages individuelle hensyn. Omgangstonen er god. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at forhold for grupper med særlige behov, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Forhold for gruppe med særlige behov 15

16 Magtanvendelse Hvordan sikres det, at reglerne for magtanvendelse implementeres, herunder registrering og indberetning (Eks. vis skriftlige arbejdsgange og procedurer)? At emnet magtanvendelse ofte drøftes. At forebyggelse og regler i talesættes Medarbejderne Er du som medarbejder blevet instrueret i reglerne for anvendelse af magt? Er du som medarbejder bekendt med om der findes instrukser for anvendelse af magt? Medarbejderne oplyser: At de er introduceret til reglerne for anvendelse af magt. At medarbejderne er bekendte med at der findes instrukser for anvendelse af magt. Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? Medarbejderne oplyser: At magtanvendelse ofte drøftes. At debatten er medvirkende til at udvikle nye ideer. At demens ressourcepersonerne ofte anvendes. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, at viden om og ageren i forhold til servicelovens magtanvendelse, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Magtanvendelse 16

17 Dialog Hvordan oplever du dialogen med beboerne på plejehjemmet? At dialogen er god, det er nogle dejlige beboere. Hvordan vil du beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? At omgangstonen er god, der en anvendes en individuelt tilpasset jargon. Hvordan oplever du dialogen med plejepersonalet på plejehjemmet? At dialogen er god. At ledelsen sætter pris på det meget fagligt dygtige personale. Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? At omgangstonen er god. Medarbejderne Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? Medarbejderne gav udtryk for: At dialogen med beboerne er god. Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Medarbejderne gav udtryk for: At omgangstonen plejepersonale og beboere imellem er god, den er individuelt tilpasset den enkelte beboer. Hvordan oplever I dialogen med ledelsen på plejehjemmet? Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? Medarbejderne gav udtryk for: At dialogen og omgangstonen med ledelsen er god. Konklusion Det var tilsynets opfattelse, at dialogen og omgangstonen, beboere, medarbejdere og ledelse imellem, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Dialog 17

18 83 Mener du at det plejefaglige niveau beboerne tilbydes er i overensstemmelse med værdigrundlaget At det plejefaglige niveau er i overensstemmelse med værdigrundlaget. Hvordan sikres det at værdigrundlaget implementeres i plejen? Hvordan sikres det, at værdigrundlaget afspejles i det plejefaglige niveau? At man som ledelse skal være rollemodel, man skal være nærværende og tilstede. At man skal være synlig ved overlevering/vagtskifte. At ens adfærd og handlinger skal afspejle værdipyramiden. At man skal være tilstede når der tales om beboerne. At det skal italesættes hvordan man udviser gensidig respekt og episoder/handlinger skal holdes op imod værdigrundlaget. 83 Medarbejderne Hvordan oplever I generelt det plejefaglige niveau (hermed menes den sygepleje, hjælp til personlig pleje og omsorg) beboerne tilbydes på afdelingen? Mener I, at den generelle pleje lever op til det værdigrundlag plejehjemmet har? Medarbejderne gav udtryk for: At det sygeplejefaglige niveau er højt, og at det lever op til plejehjemmets værdigrundlag. Konklusion Det var tilsynets opfattelse, at omsorgen og plejen lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Omsorg og pleje efter 83 18

19 86 Hvilke muligheder for vedligeholdelsestræning stilles der til rådighed for beboerne, herunder beboere med særlige behov? At der er ansat en ny energisk og meget målrettet fysioterapeut. Hvordan sikres information vedrørende vedligeholdelsestræning til beboerne? At fysioterapeuten selv laver reklame for sine aktiviteter, har bl.a. en tavle hvor han skriver hvilke dage han er på plhj. Fysioterapeuten er opsøgende og igangsættende. Derudover informeres beboerne om muligheden for vedligeholdende træning ved indflytningssamtalen. Information om vedligeholdende træning er også et beskrevet på plhj. hjemmeside, i velkomstpjecen og derudover er plejepersonalet opmærksomme på at tilbuddet bliver givet til beboerne. Vedligeholdende træning kan også være de aktiviteter, der dagligt iværksættes i pusterummet. Hvilke muligheder er der for, at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? Der er rig mulighed for at sige ja- eller nej tak til tilbuddet om vedligeholdende træning. Enkelte beboere siger nej tak til træningstilbuddet og enkelte selvtræner. Andre ønsker at have indflydelse på træningstidspunktet osv. Der er stor fleksibilitet i tilbuddet. 86 Medarbejderne Hvordan oplever I de muligheder, der stilles til rådighed for beboerne i forhold til vedligeholdelsestræning? Medarbejderne gav udtryk for: At fysioterapeuten er på plejehjemmet 3 gange om ugen. At fysioterapeuten kommer omkring alle beboerne og er selv opsøgende, både i forhold til at tilbyde beboerne træning, men også i forhold til at give gode ideer til plejepersonalet. Hvordan vil I beskrive den information der stilles til rådighed for beboerne i forhold til deltagelse i vedligeholdelsestræning? Medarbejderne gav udtryk for: At normalt henviser plejepersonalet beboerne til fysioterapeutisk træning. Derudover besøger fysioterapeuten alle nyindflyttede beboere, dels for at præsentere sig selv og de muligheder der er for træning. Men også for at udfærdige en funktionsstatus på den enkelte beboer. 19

20 Hvordan vil I beskrive mulighederne for at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? Medarbejderne gav udtryk for: At beboerne har mulighed for, at præge den vedligeholdende træning, både mht. tidspunkt, hyppighed og hvor træningen skal finde sted. Der tages individuelle hensyn. Nogle beboere selvtræner eller træner i boligen og andre skal nødes til at træne. Konklusion Det var tilsynets opfattelse, at den vedligeholdende træning lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Vedligeholdelsestræning efter 86 Efteruddannelse Hvordan vil du beskrive mulighederne for relevant efteruddannelse til medarbejdere? At tidligere anvendt mulighed, med at invitere eksterne undervisere ud på plejehjemmet, er desværre begrænsede pga. økonomi.. Hvordan vil I beskrive ledelsens muligheder for relevant efteruddannelse? At mulighederne for relevant efteruddannelse begrænses pga. økonomiske prioriteringer. Efteruddannelse Medarbejderne Hvordan synes i at jeres muligheder er for at deltage i relevant efteruddannelse? Medarbejderne gav udtryk for: At mulighederne er gode. Det kræver blot, at man selv er opsøgende i forhold til relevante kurser. Konklusion Det var tilsynets opfattelse, at tilbud om efteruddannelse lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Efteruddannelse 20

21 Sygefravær Hvordan vil du beskrive omfanget af personalets sygefravær på plejehjemmet? At medarbejderne er stabile og der arbejdes struktureret med sygefraværet, som nuværende er for nedadgående. Er der udarbejdet en sygefraværspolitik for personalet på plejehjemmet? At der er udarbejdet en sygefraværspolitik, plejehjemmet anvender Tårnby Kommunes overordnede fraværspolitik. Er der faste procedurer for at tilkalde vikarer ved sygdom (eksempelvis skriftlige retningslinier), er retningslinierne kendt af de andre medarbejdere)? At der ved fravær er udarbejdet klare retningslinier for en minimumsbemanding. Den hidtil anvendte model har det imidlertid været nødvendigt at ændre pga. ansættelsesstoppet. Konklusion: Det var tilsynets opfattelse, håndteringen af sygefravær, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sygefravær 21

22 Opfølgning på tidligere tilsyn Det kommunale tilsyn. Der var ingen kritik punkter ved sidste års tilsyn. Konklusion Det var tilsynets opfattelse at plejehjemmet Ugandavej fungerede tilfredsstillende, efter de af Tårnby Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder, instrukser og retningslinier. Det er således tilsynets opfattelse: At hjælp og pleje efter 83 samt den sygeplejefaglige dokumentation fungerer tilfredsstillende. At beskæftigelse og aktivering fungerer tilfredsstillende.. At forplejningen, mad og servering fungerede tilfredsstillende. At den vedligeholdende træning efter 86 fungerede tilfredsstillende. At det sociale miljø, den sociale trivsel og de sociale aktiviteter fungerede meget tilfredsstillende. Det var tilsynets opfattelse, at der generelt var sammenfald mellem ledelsens og medarbejdernes udsagn, i forhold til de punkter der i henhold til ledelsens og medarbejdernes interviewguide var enslydende. Dette vurderes af tilsynet at være udtryk for en generel fælles holdning og tilgang til grundlæggende værdier i forhold til udførelse af plejen. 22

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Tårnbygård

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Tårnbygård Uanmeldt tilsyn 2013 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune.... 3 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn... 4 Uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2015 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2015 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2015 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 8 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG KULTURELLE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2013 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Læsevejledning... 3 Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune.... 3 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn... 4 Uanmeldt tilsyn... 4 Pleje, Omsorg og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Tårnbygård

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Tårnbygård Uanmeldt tilsyn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING... 3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE.... 3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN... 4 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013 Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven 22. august 2013 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk hjælp rengøring... 4 Praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården. Dragør Kommune

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården. Dragør Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården Dragør Kommune 2014 Indholdsfortegnelse Fakta om tilsynet...3 Formål med tilsynet...3 Konklusion...4 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Astersvej Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den d. 22.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Stigtebo Stigtehaven

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 20. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave 1. Fakta om boenheden Boenhed Plejecenter Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 28.oktober 2014

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Litvadhus Vi vil med denne folder byde dig velkommen til Litvadhus og håber, at vi derved kan være dig og dine pårørende behjælpelig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenteret Smedegade 32 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 12. maj 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010

Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Hvidovre Kommune Sammenfatning Uanmeldte tilsynsbesøg 2010 Plejehjem Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010... 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder...

Læs mere

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her.

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Anmeldt tilsyn på Åbakken i Thisted Kommune, 29. sept 2009. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Hvordan

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet

Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Rødovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapafdelingen Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Marianne Kjer Lisbeth Pedersen 1 Rødovre Kommune

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15. Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere