Ungdomsuddannelse (STU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelse (STU)"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Afdelingsleder Anna Lisa Larsen

2 CSU-Slagelse Norgesvej Slagelse Tlf Afdelingsleder Anna Lisa Larsen Tlf Mobil

3 Indholdsfortegnelse 5 Indledning 6 Tal og statistik - alle STU-tilbud 9 Ringsted Kommune 10 Sorø Kommune 11 Slagelse Kommune 13 Perspektivering

4

5 5 Indledning Målet med denne årsrapport er at give vore kommunale samarbejdspartnere indblik i indhold og omfang af CSU-Slagelses opgaver og ydelser i 2012 på STU området (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Rapporten indeholder en række tabeller, der giver et overblik over kvantitative data og indhold af ydelser. STU er takstfinansieret med indbyggede gradueringer i forhold til støttebehov. Visitationen varetages af den enkelte kommunes myndighed på baggrund af indstilling fra UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Der har i 2012 været en stigning i antallet af borgere med stort støttebehov, hvilket naturligt nok har påvirket den gennemsnitlige uddannelsespris. Til gengæld har der været et mindre fald i antallet af uddannelsesforløb, hvilket givetvis hænger sammen et øget antal udbydere af STU og dermed skærpet konkurrence primært i vore nabokommuner. På CSU oplever vi at aftaler omkring visitationen er blevet sat i fastere rammer og dette har været medvirkende til at smidiggøre vores interne planlægning. I år er der skåret betragteligt i prosadelen for at gøre rapporten mere attraktiv at læse. God læselyst. Troels Jensen, Centerleder

6 6 Tal og statistik - alle STU uddannelsestilbud 2012 Vi gør opmærksom på, at tallene for 2012 består af tal for 2 uddannelsesår: og Unge på STU uddannelsen fordelt på de 2 hovedtilbud på en udvalgt dato 1) STU Ungdom= STU-Ungdom og STU-ASK. Tilbud STU-Erhverv STU- Ungdom(1) I alt Udvikling & tendenser 2012 let af forløb på STU-Erhverv fastholdes og stiger i sammenligning med STU-Ungdom. let af forløb på STU-Ungdom er faldende. I tallet gemmer der sig en stigning på STU-ASK og dermed også et større forholdsvist fald på STU-Ungdom. (se bemærkning 1). Det forstærker behovet for fleksibilitet i personalegruppen så personaleressourcerne kan flyttes efter de unges ønsker, forudsætninger og behov. Udviklingen i antallet af køberkommuner fra Bemærk: Under Ungdom gennem der sig både STU-ungdom og STU-ASK.

7 7 let af STU uddannelsesforløb fordelt på 3 kommuner: Slagelse, Sorø og Ringsted på udvalgt dato. Kommuner Tilbud Slagelse Sorø Ringsted STU STU STU Udvikling & tendenser 2012 Slagelse, Sorø og Ringsted er fortsat de 3 største køberkommuner. Herudover foretager 5 andre kommuner enkeltkøb. Tendensen fra de tidligere år fortsætter - faldende antal køberkommuner. Slagelse har haft et lille fald jfr men er største køberkommune af STU forløb på CSU-Slagelse. Sorø kommune har ikke de store udsving i antallet. Unge på STU-Ungdom, STU-ASK og STU-Erhverv fordelt på støttebehov over 2011 og 2012 på udvalgt dato. STU-Ungdom STU-ASK STU-Erhverv Stor støtte Mellem støtte Lille støtte Unge med Støttebehov i % af STU-Ungdom Unge med Støttebehov i % af STU-ASK Unge med Støttebehov i % af STU-Erhverv 25% 33% 100% 100% 6% 6% Sammenligning i støttebehov pr og for samtlige unge der er i gang med STU uddannelsen. Lille støtte Mellem støtte Stor Støtte Pr Pr

8 8 Udvikling & tendenser 2012 STU-ASK er et nyt tilbud til unge med store kommunikationshandicaps og fysiske handicaps. Der har over perioden været en fordobling af støttebehovet til stor støtte fra 2011 til Stor støtte er det overvejende støtteniveau på ASK-linjen. Fordoblingen af stor støtte, slår derfor også igennem i forhøjet gennemsnitlig udgift til STU uddannelsen. Støtten til unge på STU-Ungdom er over perioden vokset generelt. Støttebehovet på Erhverv er ensartet over perioden. Takster for STU uddannelsen 2012 I forbindelse med årsrapporten har vi lavet en lille undersøgelse af taksterne for STU i en del af Sjællandske Region. Vi syntes, det kunne være interessant at sammenligne vores takst med øvrige STU tilbud i området. Oplysningerne er hentet dels via hjemmesider og dels via mail med spørgsmål til taksten i kommunens STU tilbud. Vi har forsøgt, at sammenligne ud fra en dagstakst, men ofte er det usikkerhed om hvordan taksten er beregnet: over 200 skoledage eller over årets 365 dg. Derfor tager vi forbehold for udregningen. STU-takster i udvalgte kommuner og tilbud indenfor Region Sjælland. Navn Takst pr.dag uden transport Bemærkninger CSU-Kalundborg Fra 593,- Excl. transport CSU-Holbæk Fra 632,- Incl. transport Højskolen i Krummerup Fra Excl. transport ACV STU uddannelsen Slagelse Fra 755,- Excl. transport CSU-Slagelse Fra 522,- Excl. transport STU Roskilde kommune Fra 540,- Excl. transport Lejre kommune Fra 575,- Excl. Transport Fremtidslinjen Køge kommune Fra 621,- Excl. transport STU Marie Grubbe skolen Fra 595,- Excl. transport Takstblad 2012 vedlagt som bilag.

9 9 Tal og Statistik Ringsted kommune 2012 uddannelsesforløb 2012 (indeholder dele af uddannelsesårene og ) Ringsted Grundtakst Lille støtte Mellem støtte Stor støtte Gennemsnits Takst (- transp.) Erhverv ,- Ungdom ,- ASK 2 * ,- % af antallet af STU forløb 50% 50% *Gennemsnitstallet dækker over et pludseligt uddannelsesstop. Udviklingen i antallet af unge fra Ringsted kommune over årene. Ringsted STU antal Hvor gik de unge hen efter endt STU på CSU-slagelse: Afbrudte STU forløb på CSU-Slagelse: 2 Heraf 1 andet og 1 til andet STU tilbud i Ringsted kommune Afsluttet STU uddannelse juni 2012: 1 Gik videre i skånejob i Ringsted kommune Udvikling & tendenser Ringsted kommune: CSU-Slagelse har udviklet en kontrakt med Ringsted kommune vedr. STU forløb Gennem Netværket omkring UU, har vi god kontakt med UU vejledere, relevante kontaktpersoner i Ringsted kommune samt udbydere af STU i Ringsted området. Tendensen er, at unge til STU i Ringsted kommune vælger tilbud i nærområdet.

10 10 Tal og statistik Sorø kommune 2012 let af uddannelsesforløb 2012 (indeholder dele af uddannelsesårene og ) Sorø Grundtakst Lille støtte Mellem støtte Stor støtte Gennemsnits Takst (- transp) Erhverv ,- Ungdom ,- ASK 0 % af antallet af STU forløb 90% 10% Udviklingen i antallet af unge fra Sorø kommune over årene. Sorø STU antal Hvor gik de unge fra Sorø kommune hen efter endt STU på CSU-slagelse Afbrudte STU forløb på CSU-Slagelse: 3 Heraf 1 andet, 1 orlov og 1 til andet STU tilbud Afsluttet STU uddannelse juni 2012: 1 Gik videre i virksomhedspraktik via Jobcenteret Udvikling & tendenser Sorø kommune: CSU-Slagelse har udviklet en kontrakt med Sorø kommune vedr. STU forløb Gennem Netværket omkring UU, har vi god kontakt med UU vejledere, relevante kontaktpersoner i Sorø kommune samt udbydere af STU i Sorø området. Især i uddannelsesåret er der flere unge, der vælger at sætte deres STU uddannelse på pause. Det er vores opfattelse, at samarbejdet omkring disse sager, sker i god overensstemmelse. Der er både op til og i forbindelse med disse forløb, behov for tæt samarbejde omkring de unge. Denne opgave er en stor del af arbejdet i.f.m. STU uddannelsen. Sorø vælger i overvejende grad at visitere til STU-uddannelsen på STU-Erhverv. uddannelsesforløb har været svagt stigende, men i de sidste par år en ensartet tilgang.

11 11 Tal og Statistik Slagelse kommune 2012 Gennemsnitstakst 2012 indeholder tal for 2 uddannelsesår og Taksten vedtages i Slagelse Byråd for et kalenderår af gangen. Gennemsnitstakst på de 3 hoveduddannelser for STU-Erhverv, STU-Ungdom og STU-ASK Slagelse Grundtakst Lille støtte Mellem støtte Stor støtte Gennemsnits Takst (- transp.) Erhverv ,- Ungdom ,- ASK ,- % af antallet af STU forløb 75% 11% 7% 7% Udviklingen i antallet af STU uddannelsesforløb i Slagelse kommune på udvalgt dato. Slagelse STU antal Hvor gik unge fra Slagelse kommune hen efter endt STU på CSU-slagelse: Afbrudte STU forløb på CSU-Slagelse 2012: 4 Andet STU tilbud : 2 Orlov mv.: 2 Afsluttet STU uddannelser 2012: 15 Område antal % Sociale Arbejdsmarkedscentre 8 53 % Praktik eller lign. Aktivitetstilbud,kurser mv % Skånejob/fleksjob 3 20 % Uddannelse 1 7 % andet

12 12 Forsørgelsesgrundlaget for de unge på STU uddannelsen i Slagelse kommune Erhverv Ungdom ASK I alt Jobcenter 14 70% 6 30% 0 0% 20 H&S&M 7 27% 18 69% Center for skole 6 67% 1 11% 2 22% 9 Denne opgørelse kan kun foretages i Slagelse Kommune, hvor der er nedsat en visitationsgruppe bestående af myndighedspersoner fra 3 ovenstående områder. Udvikling & tendenser Slagelse kommune 2012 Gennemsnitstaksten er afhængig af antallet af unge på lille, mellem og stor støtte. Den høje gennemsnitstakst slår derfor igennem jfr. ASK-gruppen. Gennemsnitstaksten for tilbud på Erhverv og Ungdom ligger tilfredsstillende. Taksten på STU tilbud på CSU-Slagelse ligger fint i sammenligning med takster fra øvrige lignende tilbud inden Sjællandske Region. En lille nedgang i antallet af unge fra Slagelse kommune i forhold til året før. Nedgangen ligger i tilbuddet på STU-Ungdom. ASK-gruppen viser en stigende andel. Jobcenteret sender ca 70% af de visiterede unge til Erhverv, mens H&S&M i overvejende grad visiterer til Ungdom. I 2012 gik ca 47% af de unge på STU gennem H&S&M. Der er et godt opfølgende samarbejde på sager fra Jobcenteret. Vi ser frem til at blive præsenteret for den nye organisering jfr. Ungeindsatsen i Slagelse kommune. Der er i 2012 påbegyndt et samarbejde mellem visitationsudvalget i Slagelse kommune og kommunale udbydere af STU. Det er et samarbejde, vi forventer os meget af. På samme måde fungerer netværkssamarbejdet mellem UU, udbydere og kommunale sagsbehandlere, jobcentre m.fl. i Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner rigtig godt. De 4 årlige møder har høj prioritet for ledere og vejledere på STU-uddannelsen på CSU-Slagelse. Samarbejdet omkring STU uddannelsen i Slagelse kommune fungerer tilfredsstillende. Vi forventer, at eventuelle ændringer på baggrund af revisionen af STU loven, hurtigt vil kunne implementeres.

13 13 Perspektivering STU loven er primo 2013 blevet evalueret og afventer nu den endelige lovrevision. Samtidig med dette er en ny Fleksuddannelse undervejs. Konsekvenserne af disse tiltag kendes ikke på nuværende tidspunkt, men CSU vil naturligvis være opmærksom på den nye lovgivning m.h.p. udvikling af nye uddannelsesmæssige tilbud tilpasset denne. I erkendelse af, at unge i altovervejende grad bosætter sig og lever deres liv i de større byer, arbejdes der på en ny overskrift STU i byen for det samlede STU tilbud på CSU. Her vil fokus være på udvikling af nye linjer, som ligger i tæt sammenhæng med og hvor der gøres brug af byens mange forskellige tilbud. Troels Jensen, Centerleder

14 Læseafdelingen Ordblindhed / talblindhed / it-hjælpemidler Psykiatriafdelingen Psykiske vanskeligheder og sindslidelser Kommunikationsafdelingen Erhvervet hjerneskade / talevanskeligheder Høreafdelingen Hørevanskeligheder Synsafdelingen Synsvanskeligheder / synshjælpemidler Ungdomsuddannelser (STU) STU-Erhverv / STU-Ungdom / klub

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN

EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN Til KL og Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EFFEKTANALYSE ERHVERVSGRUND- UDDANNELSEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Hovedkonklusioner 3 3. Hvem er egu-eleverne? 5 3.1

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere