Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt"

Transkript

1 PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side 4 Vil Odense Kommune ny løn - eller hylder man bare princippet om tilfældig og for sen løn? PGU-merit - sidste chanche i 2004 side 5 Hurra for Peter Møf! side 6 Vi kom, vi så... side 7 Det spirer i Vissenbjerg side 8 Digt af Annemarie Hansen side 8 Se vores nye hjemmeside på: PMF Fyns Amt dækker følgende kommuner: Assens, Bogense, Broby, Ejby, Faaborg, Glamsbjerg, Haarby, Middelfart, Odense, Otterup, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg, Årup, Egebjerg, Gudme, Kerteminde, Langeskov, Marstal, Munkebo, Nyborg, Ringe, Ryslinge, Rudkøbing, Svendborg, Sydlangeland, Tranekær, Ullerslev, Ærøskøbing, Ørbæk og Årslev Kommuner. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Pr. 1. april 2003 har Odense Kommune uddelegeret forhandlings- og aftalekompetencen vedr. ny løn til den enkelte institutionsleder. Vel ud fra en holdning om at forhandlingerne om ny løn foregår bedst blandt de lokale parter, som jo er tættest på arbejdet. Der er mange problemer men også fordele ved ny løn, og sikkert derfor er det nok det mest elskede og hadede lønsystem til dato. Nedenstående eksempel ligger nok ekstra tryk på modstanden mod lønsystemet og efterlader Odense Kommunes forvaltning af sin arbejdsgiverrolle i et noget gustent lys. Delegationen af forhandlingskompetencen har rejst en række problemstillinger for pædagogmedhjælperne. Problemstillinger som vi i PMF Fyns Amt har fundet det væsentligt at få afklaret, inden vi slap fanden løs på institutionerne.

2 Vil Odense Kommune ny løn - eller hylder man bare princippet om tilfældig og for sen løn? Fortsat... Hovedproblemet for os er den noget mangelfulde tillidsrepræsentantdækning. På under 50% af daginstitutioner og skolefritidsordninger har pædagogmedhjælperne en tillidsrepræsentant. Kort sagt: der mangler en forhandlingsmodpart for lederen. Et andet problem er, at der ikke aftalt faste procedure for, hvilket materiale parterne skal udveksle, samt hvornår de gør det. PMF Fyns Amt har ved flere lejligheder budt sig næsten betingelsesløst til overfor Odense Kommune for at få lønsystemet til at fungere så gnidningsløst som muligt. Og er i den forbindelse kommet med en række løsningsforslag. Samtlige forslag er blevet pure afvist af kommunens forhandlere, som i stedet har valgt bare at lade stå til. Og dette set i lyset af at Odense Kommune, ved samtlige af de af PMF Fyns Amt indkaldte forhandlinger, har vist forståelse for de problemstillinger, PMF Fyns Amt har rejst. Der har ved forhandlingerne været enighed om, at problemerne, hvoraf flere er specifikke for pædagogmedhjælperne, er af sådan en karakter, at det kan være svært at få lønsystemet til at fungere tilfredsstillende. Odense Kommune er ikke på noget tidspunkt selv kommet med forslag, som kunne løse op for problemerne. Man kan med rette begynde at tvivle på, at kommunen mener det, når de siger, at de gerne vil ny løn. I hvert fald når de ikke ønsker at indgå i løsningen af de problemer, som de dog er enige i eksisterer. Som det er blevet nu, er der ca. 34 institutioner, hvor der bliver forhandlet lokalt mellem tillidsrepræsentant og leder. Resten bliver forhandlet mellem leder og centrale forhandlere, PMF Fyns Amt eller fællestillidsrepræsentanterne. - Så meget for den lokale forhandling. Ny løn til tiden bliver der heller ikke noget af. I princippet skulle ny løn for 2003 være færdigforhandlet inden den 1. april I Odense Kommune er tidsplanen blevet sådan, at daginstitutionsområdet skulle være færdigforhandlet i tredje kvartal Pædagogmedhjælperne skal være heldige hvis deres løn er færdigforhandlet inden udgangen af første kvartal Bestyrelsen for PMF Fyns Amt har fået udarbejdet et notat som beskriver forløbet i Odense Kommune, til brug for fagforeningens videre decentrale og centrale arbejde med lønsystemet. Notatet kan ses i sin fulde ordlyd på Nyt fra A-kassen Dagpengeret under meritpædagoguddannelsen Hidtil har det været sådan, at deltog man i den særligt tilrettelagte uddannelse på pædagogseminarierne, havde man ikke dagpengeret, og kunne derfor heller ikke få feriedagpenge i studieår 2 og 3, hvor man er tilbage på sin institution på nedsat tid. Efter pres fra bl.a. PMF har direktoratet nu ændret sin opfattelse. De siger nu, at hvis man iøvrigt ville være dagpengeberettiget, kan man også få feriedagpenge i studieår 2 og 3. Direktoratet har lavet ændringen med tilbagevirkende kraft fra den 1. august Har man efter 1. august fået afslag - enten mundtligt eller skriftligt - på sin anmodning om feriedagpenge, kan man henvende sig til A-kassen, der så vil vejlede i, hvilke blanketter der skal bruges. Feriedagpenge Vi nærmer os et nyt ferieår - og der er sendt opgørelser ud til alle med oplysninger om, hvor mange dage med feriedagpenge, man har optjent. Har man restferie til gode for indeværende ferieår, skal der søges senest den 31.maj. Efter denne dato er ansøgningerne forældede. Så er det snart sommer A-kassen har åbent hele sommerperioden, men i perioder vil vi være lidt tyndt bemandet. Specielt i juli måned skal man derfor regne med lidt længere ekspeditionstid end sædvanligt. Dagpenge kort og andre ydelseskort vil dog blive prioriteret, så udbetalingerne kan ske til normal tid. Per Jensen 2

3 En god arbejdsplads! En god arbejdsplads, er der, hvor man bliver værdsat som den person man er, uanset om man er uddannet eller ej. En god arbejdsplads er der, hvor man har et godt arbejdsmiljø og hvor man ikke bliver udsat for mobning. En god arbejdsplads er der, hvor man har gode kollegaer, som respektere ens arbejde og som er gode til at lytte og forstå. Af Marianne Glintborg Knudsen. Tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Børnehuset Hvenekilden i Odense er en 5 år gammel institution. Her er ansat 3 pædagogmedhjælpere, 6 pædagoger og en leder. Jeg har været ude og interviewe Kirsten Nørregaard Jensen som er pædagogmedhjælper og TR i institutionen. Her er hendes svar på, hvad en god arbejdsplads er: Hvor længe har du arbejdet i Børnehuset Hvenekilden? Jeg startede i oktober 1999 som vikar og 1. marts år 2000 blev jeg fastansat. Jeg er pt. ansat på 35 timer om ugen. Hvor længe har du været TR i institutionen? Det har jeg været i 3 år. Jeg er også TR for Seden Børnehave, men de bruger mig aldrig. Samtidig sidder jeg i brugerbestyrelsen. Jeg har taget TR uddannelsen og jeg har været på forhandlerkursus og har i den forbindelse forhandlerkompetencen i institutionen. Hvordan fungerer samarbejdet imellem PMF TR - BUPL TR og ledelsen? Det fungerer rigtig godt. Vi holder TR- og ledelsesmøde hver tirsdag. Her drøfter vi hvordan personalet i institutionen har det. Kommer med nyt fra PMF og BUPL. Planlægger og snakker Ny løn. Snakker om emner til p- møder. Planlægger pædagogisk dag. Bliver orienteret om bl.a. læreplaner. Føler du, at du bliver værdsat som pædagogmedhjælper? Ja meget. Jeg føler en ligeværdighed blandt personalet. Vi har et godt samarbejde og vi giver plads til forskelligheder. Jeg har medindflydelse på mit arbejde og jeg føler mig respekteret. Jeg har en kanon dygtig leder, som er god til at lytte til sit personale. Jeg har en stor respekt for det arbejde, som pædagogerne gør. De har en uddannelse, som jeg ikke har og derfor er der nogle ting, som de er bedre til end mig. Jeg tror, at hvis man selv er aktiv og engageret i sit arbejde, så bliver man respekteret og værdsat for det stykke arbejde, som man udfører. Hvilke arbejdsopgaver har medhjælperne i forhold til pædagogerne? Der er ingen større forskel i det daglige arbejde. Vi pædagogmedhjælpere arbejder på lige fod med pædagogerne. Dog er vi ikke med til den svære samtale. Vi deltager heller ikke i forældrekonsultationen, men er med til forarbejdet af dette. Jeg har det helt fint med ikke at skulle deltage i dette, da jeg mener, at det er pædagogernes job. Til gengæld kører vi 3 pædagogmedhjælpere hver fredag rytmik, hvor vi selv står for planlægningen af lege, sange og bevægelse. Jeg sidder også i legepladsudvalget i institutionen. Kommer pædagogmedhjælperne på lige så mange kurser som pædagogerne? Ja, det gør vi. På en p-dag, har vi snakket kompetenceudvikling og vi tager udgangspunkt i virksomhedsplanen og derudfra vælger vi så kurser, uddannelse og temadage. Hvordan ser din fremtid ud? Jeg vil gerne udvikle mig og dygtiggøre mig via kurser og temadage. Jeg har ikke lyst til at tage PGU. Jeg har vidst lidt eksamensskræk! Hvis jeg skal videre, så kan det ligeså godt være på pædagogseminariet. Men jeg håber på, at jeg kan blive her. Jeg er udmærket tilfreds med at være pædagogmedhjælper. Lønnen er ikke høj, men den er ok. Jeg har en rigtig god arbejdsplads og er godt tilfreds. 3

4 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en Af Anette Friis Christensen, Faglig sekretær i PMF Fyns Amt. Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en er pædagogmedhjælpernes egen uddannelse. Den er ikke dumpet ned fra himlen af sig selv, men 10 års målrettet indsats i årene har virkeliggjort visionen om en særlig uddannelse for pædagogmedhjælpere. Da uddannelsen i 1997 blev en realitet var PMF s arbejde dog langtfra slut. I alle år fra 1997 og til nu har forbund og fagforeninger lagt en mængde energi og kræfter i at synliggøre og informere om vores uddannelse med det mål for øje at øge kendskabet til og respekten om uddannelsen blandt ledere, forvaltningsfolk og kommunalpolitikere. - En anerkendelse af uddannelsen, der skulle føre til, at PGU en kunne blive en reel uddannelsesmulighed for endnu flere pædagogmedhjælpere. I dag er det sådan, at mangelen på praktikpladser gør, at det er nemmere at blive både dyrlæge og jordmoder end PGU er! Hvis hver af de små fynske kommuner fremover afsætter midler på budgettet svarende til opretholdelsen af 1 PGUpraktikplads - ca ,- kr. årligt, så ville uddannelsens eksistens på Fyn være sikret. Som et led i den fortsatte kamp for en solidarisk løsning af problemerne med manglende praktikpladser til de ordinære PGU-elever må forvaltninger og kommunalpolitikere nu i langt højere grad bringes til at diskutere og forholde sig til, i hvilket omfang de kan bidrage til en bevaring af PGU en som et reelt uddannelsestilbud til vore unge samt til pædagogmedhjælpere og dagplejere, der tilsammen udgør en forholdsvis stor gruppe af offentligt ansatte uden traditioner for længerevarende teoretiske uddannelser. - Skal kvaliteten i dagpleje og institutioner højnes, hvorfor så ikke starte med at løfte niveauet blandt de, der typisk har mindst boglig uddannelse? Den 19. maj og i perioden op til denne dag, vil der rundt om i hele landet blive sat fokus på PGU en. Har du lyst til at slå et slag for vores uddannelse, så kontakt din fælledstillidsrepræsentant eller PMF Fyns Amt og hør, hvad der sker i din kommune. Det har fra første færd været et arbejde i strid modvind og op ad bakke på en flad cykel - ikke mindst på grund af manglende viden om uddannelsens indhold blandt pædagogkolleger og ledere samt måske også bekymring for, om nogen ville tage jobs og kompetencer fra andre. Indsatsen for PGU en har dog været kraftigt medvirkende til, at pædagogmedhjælpernes fag og faglighed er kommet på dagsordenen i vore daginstitutioner og skolefritidsordninger. 4

5 PGU-merit - sidste chance i 2004 Savner du i dit daglige arbejde af og til teoretisk viden om børns udvikling? Når kollegerne taler om pædagogiske retninger, holder du så mund og tænker: Det kunne være rart at vide, hvad de taler om? Er sidemandsoplæring i jeres institution blevet en by i Rusland som følge af de pressede normeringer? Trænger du til faglig sparring og til at mærke fællesskabet med andre, hvis hverdag ligner din - og alligevel ikke? Vil du bare gerne være endnu dygtigere og finde nye udfordringer i dit job? Drømmer du om en pædagogisk uddannelse? Så tag springet og skynd dig med i slutspurten om de sidste pladser på PGU-meritholdet, der starter 1. september Kontakt hurtigst muligt Social- og Sundhedsskolen i Odense på tlf for mere information samt ansøgningsskema. Vidste du at... PMF s overenskomst sikrer dig ret til orlov til uddannelse. Overenskomstens 13 stk. 2 siger: Efter anmodning i hvert enkelt tilfælde, og hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, har pædagogmedhjælpere adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i det omfang og til de uddannelser, der fremgår af de til enhver tid gældende regler for voksenuddannelsesstøtte. Anmodningen om tjenestefrihed efter denne bestemmelse skal fremsættes overfor institutionen/kommunen hurtigst muligt, dog minimum med et varsel på 2 kalendermåneder. Du som pædagogmedhjælper under PGUmerituddannelsen, som minimum er sikret en månedsløn på kr ,78 (pr ), - uanset hvilket timetal du er ansat på i institutionen. Du som fuldtidsansat pædagogmedhjælper, der har gennemført PGU-merituddannelsen via overenskomsten er sikret et fast månedligt løntillæg på minimum kr. 980,08 (pr ). (Der reguleres dog i forhold til beskæftigelsesgrad og i en del kommuner modregnes tillige eventuelle kvalifikationstillæg for tidligere gennemførte AMU-kurser jf. forhåndsaftalen.) Har du brug for hjælp til at fremsætte kravet om uddannelse overfor din arbejdsgiver, så kontakt din FTR eller PMF Fyns Amt. 5

6 Hurra for Peter Møf! Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Fødselsdage skal være festlige, det ved alle, der arbejder med børn. Der er godt nok et eller andet med, at når man runder de tredive år og ikke rigtigt er blevet gift med nogen endnu, så melder sarkasmen sig, og det hagler med peberkværne. Den 21. marts 2004 fyldte PMF 30 år. I hovedbestyrelsen besluttede vi, at vi ikke skulle fejre fagforeningen men faget og medlemmerne - altså pædagogmedhjælperne. På Fyn synes vi, at det var en fremragende ide. Selv ikke den mest energiske ægteskabsforkynder ville vel kunne nå at udlevere peberkværne til alle 2200 pædagogmedhjælpere på øen. Og det har jo også vist sig, at skulle nogen have haft slige planer, så er de blevet opgivet igen. PMF Fyns Amt holdt fødselsdag for pædagogmedhjælperne fredag den 19. marts. Om dagen med fødselsdagsarrangementer i Odense, Nyborg, Faaborg, Middelfart og Svendborg. Og om aftenen med et åbent hus arrangement i PMF Fyns Amt s lokaler. Det sidste var ikke voldsomt besøgt, men hyggeligt - det var det nu. Arrangementerne om dagen foregik ved, at en institution i hver af de 5 kommuner lagde lokaler til festlighederne. I Odense dog 3 institutioner. De andre institutioner i kommunerne var så inviterede til at deltage. Det var mest børnene og de ansatte i fødselsdagsinstitutionen, som fejrede dagen med PMF-doneret brunsvigerkage og sodavand. Bortset fra Middelfart og Nyborg, hvor der i hver institution mødte ca. 100 op udefra. Men alle steder har det været hyggeligt, og vi har slæbt tegninger med hjem. - Og det endda på trods af, at det kan være svært for et børnehavebarn at forstå, hvad en fagforening er for en størrelse, hvilket fint kan illustreres med en udtalelse fra en lille purk i Faaborg, som gerne ville vide, hvem han var - ham Peter Møf, som havde fødselsdag. 6

7 1. Maj 2004 Vi kom, vi så... 1.maj har siden 1890 været markeret som arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag. Efter et demonstrationsmøde i Paris 1889 vedtog man, at gøre 1. maj til en international mærkedag - og det holdes stadig i hævd overalt på jordkloden. Tiden er en anden og forholdene for store dele af arbejderbevægelsen er anderledes og meget bedre, men ser vi på verdensbilledet er situationenen en anden. Der er mennesker som udnyttes og trampes på, derfor er der særdeles god grund til at afholde og markere den 1. maj. FLERE JOB Det virker som regeringen har tabt pusten - dette er negativt for Danmark i global sammenhæng og fører til en voldsom stigning i arbejdsløsheden. Uden handlekraft - ingen jobs MERE TRYGHED Vi ser stadig mere global terror. Fagbevægelsen vil stå sammen i kampen mod terror uanset hvem der udøver den - vi tror på solidaritet og sammenhold for at nå vores mål. Uden sammenhold - ingen tryghed. STØRRE FRIHED Trods store teknologiske og økonomiske fremskridt bliver over 250 mill, børn verden over udnyttet og tvunget til at leve og bo under umenneskelige forhold som børnearbejdere. Vi vil arbejde for samme rettigheder til alle. Uden rettigheder - ingen frihed. Vi vil med 1.maj gå foran og vise at Flere job, mere tryghed, større frihed, ikke er utopi og slagord, men kan blive realiteter for alle mennesker. Alle er velkomne til at fejre 1. maj Hvis du vil vide hvor der er 1. maj arrangementer nær dig, så kontakt din lokale LO sektion eller PMF Fyns Amt. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt En fagforening skal være tæt på faget, og det kan den kun være, hvis den er tilstede, der hvor faget praktiseres - nemlig på arbejdspladserne. Ovenstående har dannet udgangspunkt for planlægningen af medlemsugerne 11 og 12. Ja, faktisk synes vi, at det er direkte klædeligt for PMF at besøge arbejdspladserne. Bestyrelsen besluttede at tildele de ansatte og valgte på kontoret opgaven med at komme rundt på institutionerne. I de kommuner, hvor der er valgt lokal fællestillidsrepræsentant, skulle det selvfølgelig ske i samarbejde med vedkommende. Vi nåede at besøge 148 institutioner fordelt på 11 kommuner: Vissenbjerg, Årslev, Ryslinge, Nr. Åby, Ejby, Bogense, Fåborg, Nyborg, Søndersø, Langeskov og Otterup. I uge 10 gennemførte vi herudover institutionsbesøg i Svendborg Kommune. I Gudme kommune ønskede lederne ikke, at vi besøgte institutionerne, og bestyrelsen har besluttet, at der skal laves en alternativ plan for, hvordan medlemmerne i denne kommune kontaktes. Ellers fik vi en rigtig god modtagelse i samtlige kommuner. Både pædagogmedhjælpere og ledere gav udtryk for, at det var dejligt, at fagforeningen kom på besøg. Vi fandt naturligvis en del sager, forkerte lønindplaceringer, manglende pension og lignende. Det er naturligvis forhold, der nu rettes op på. Vi er dog generelt af den opfattelse, at der er tale om hændelige fejl, som ikke fra vores side vil blive slået stort op med krav om bod for brud på overenskomsten til følge, og da slet ikke set i lyset af, at lederne åbent og imødekommende har inviteret os ind. Derudover blev tiden brugt på at snakke ny løn, uddannelse og selvfølgelig på at tage temperaturen på arbejdsmiljøet i institutionen. Alt i alt var besøgene meget positive, hvilket selvfølgelig gør det ekstra ærgerligt, at der stadig er ca. 500 institutioner som vi ikke har besøgt i denne omgang. Og bestyrelsen har da også allerede gjort sig tanker om, hvordan vi fremover kan løse den opgave. Det er helt sikkert noget, der vil blive arbejdet videre med. 7

8 Det spirer i Vissenbjerg dermed skabe en stærk forhandlingsmodpart for Vissenbjerg Kommune. Snakken på generalforsamlingen kom naturligvis også til at handle om de store omstruktureringer, der er i gang i Vissenbjerg. Omstruktureringerne indebærer bl.a., at pædagogmedhjælperne ikke længere er velkomne i skole- samarbejdet, hvilket en del af pædagogmedhjælperne ellers hidtil har deltaget i. Dette efterlader pædagogmedhjælperne med følelsen af at være en underkendt personalegruppe af Vissenbjerg Kommune, pædagogerne og lærerne. Følgende blev valgt til Spirens bestyrelse: Fællestillidsrepræsentant Vibeke Jørgensen, (Formand) Tillidsrepræsentant Vivi Hansen Pædagogmedhjælper Jytte Weber, (Kasserer) Pædagogmedhjælper Bodil Andersen Pædagogmedhjælper Heidi Jacobsen Af Jacob Hansen Faglig sekretær i PMF Fyns Amt Den 26. november 2003 blev der oprettet en kommuneklub i Vissenbjerg. Klubben blev døbt Spiren! Spiren er et godt navn for både kommuneklubben, men også for diskussionen på generalforsamlingen. Diskussion bar præg af et spirende håb om, at skabe et stærkt fællesskab mellem pædagogmedhjælperne i Vissenbjerg Kommune. Et fællesskab, der kan danne bagland for fællestillidsrepræsentanten og PMF, og Da Vibeke Jørgensen har barselsorlov, er Majbritt Himmelstrup, der er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten, fungerende formand for klubben indtil Vibeke vender tilbage. Digt af Annemarie Hansen Ude er der så gråt og trist, vi bliver helst inden døre. Regntågen ligger om husets kvist, havens bede er et ælte af pløre. Men inde i stuens lys og varme, bliver vi taget imod med åbne arme. Lad bare kulden komme højt fra nord, vi sidder dog rart ved det runde bord, og sludre om alt hvad vi vil, måske tàr vi også et æselspil. En toddy er heller ej at foragte, så kan vi igen, det hele magte. Om ikke længe så bliver det lyst og solen skinner på fager kyst, små blomster spirer-se bare på birken så er det slut med vinterens knirke Foråret kommer med sol og varme og vi tager imod det med åbne arme, vi retter de vintertrætte lemmer, og henter livsmod fra sindets gemmer. Vi mødes i haven med glade hilsener, og sludre så dejligt over en pilsner. Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) Fyns Amt faglig afdeling og Pædagogiske Medhjælperes Fælles Arbejdsløshedskasse (PMF-A Fyns Amt) Tlf Fax Mail: Åbningstider PMF Fyns Amt: Mandag til onsdag 9-13 Torsdag 9-17 Fredag lukket Kontoret er desuden åbent for personlig henvendelse efter aftale. Indlæg til bladet er velkomne og sendes til: PMF Fyns Amt Danmarksgade Odense C. Redaktion: Frank Lundgren Produktion: Lora Grafisk aps, Oplag:

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind

20. JUNI 71. ÅRGANG. Vi har medvind 20. JUNI 71. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 13 14 Vi har medvind I hverdagen kan det måske være svært at se, men socialpædagogernes fokus på løsninger høster bred politisk anerkendelse. Og det skal udnyttes, siger

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet

Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 OST. Nr. 1 - februar 2014. bladet Arbejdslederne: Lange arbejdsdage, usikkerhed og for lidt i løn - side 12 1 Nr. 1 - februar 2014 OST bladet Ned med forbruget af tilkaldevikarer! Mange steder har der været et overforbrug af vikarer. Fællestillidsrepræsentanterne

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010

Fængselsfunktionæren 2. Fængselsforbundet Februar 2010 Fængselsfunktionæren 2 Fængselsforbundet Februar 2010 Nr. 2-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 24 Multimedieskat rammer også fængselsbetjente 15 Sparerunde rammer lønbudgettet hårdt 26 Ringere sikkerhed

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere