Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt"

Transkript

1 PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side 4 Vil Odense Kommune ny løn - eller hylder man bare princippet om tilfældig og for sen løn? PGU-merit - sidste chanche i 2004 side 5 Hurra for Peter Møf! side 6 Vi kom, vi så... side 7 Det spirer i Vissenbjerg side 8 Digt af Annemarie Hansen side 8 Se vores nye hjemmeside på: PMF Fyns Amt dækker følgende kommuner: Assens, Bogense, Broby, Ejby, Faaborg, Glamsbjerg, Haarby, Middelfart, Odense, Otterup, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg, Årup, Egebjerg, Gudme, Kerteminde, Langeskov, Marstal, Munkebo, Nyborg, Ringe, Ryslinge, Rudkøbing, Svendborg, Sydlangeland, Tranekær, Ullerslev, Ærøskøbing, Ørbæk og Årslev Kommuner. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Pr. 1. april 2003 har Odense Kommune uddelegeret forhandlings- og aftalekompetencen vedr. ny løn til den enkelte institutionsleder. Vel ud fra en holdning om at forhandlingerne om ny løn foregår bedst blandt de lokale parter, som jo er tættest på arbejdet. Der er mange problemer men også fordele ved ny løn, og sikkert derfor er det nok det mest elskede og hadede lønsystem til dato. Nedenstående eksempel ligger nok ekstra tryk på modstanden mod lønsystemet og efterlader Odense Kommunes forvaltning af sin arbejdsgiverrolle i et noget gustent lys. Delegationen af forhandlingskompetencen har rejst en række problemstillinger for pædagogmedhjælperne. Problemstillinger som vi i PMF Fyns Amt har fundet det væsentligt at få afklaret, inden vi slap fanden løs på institutionerne.

2 Vil Odense Kommune ny løn - eller hylder man bare princippet om tilfældig og for sen løn? Fortsat... Hovedproblemet for os er den noget mangelfulde tillidsrepræsentantdækning. På under 50% af daginstitutioner og skolefritidsordninger har pædagogmedhjælperne en tillidsrepræsentant. Kort sagt: der mangler en forhandlingsmodpart for lederen. Et andet problem er, at der ikke aftalt faste procedure for, hvilket materiale parterne skal udveksle, samt hvornår de gør det. PMF Fyns Amt har ved flere lejligheder budt sig næsten betingelsesløst til overfor Odense Kommune for at få lønsystemet til at fungere så gnidningsløst som muligt. Og er i den forbindelse kommet med en række løsningsforslag. Samtlige forslag er blevet pure afvist af kommunens forhandlere, som i stedet har valgt bare at lade stå til. Og dette set i lyset af at Odense Kommune, ved samtlige af de af PMF Fyns Amt indkaldte forhandlinger, har vist forståelse for de problemstillinger, PMF Fyns Amt har rejst. Der har ved forhandlingerne været enighed om, at problemerne, hvoraf flere er specifikke for pædagogmedhjælperne, er af sådan en karakter, at det kan være svært at få lønsystemet til at fungere tilfredsstillende. Odense Kommune er ikke på noget tidspunkt selv kommet med forslag, som kunne løse op for problemerne. Man kan med rette begynde at tvivle på, at kommunen mener det, når de siger, at de gerne vil ny løn. I hvert fald når de ikke ønsker at indgå i løsningen af de problemer, som de dog er enige i eksisterer. Som det er blevet nu, er der ca. 34 institutioner, hvor der bliver forhandlet lokalt mellem tillidsrepræsentant og leder. Resten bliver forhandlet mellem leder og centrale forhandlere, PMF Fyns Amt eller fællestillidsrepræsentanterne. - Så meget for den lokale forhandling. Ny løn til tiden bliver der heller ikke noget af. I princippet skulle ny løn for 2003 være færdigforhandlet inden den 1. april I Odense Kommune er tidsplanen blevet sådan, at daginstitutionsområdet skulle være færdigforhandlet i tredje kvartal Pædagogmedhjælperne skal være heldige hvis deres løn er færdigforhandlet inden udgangen af første kvartal Bestyrelsen for PMF Fyns Amt har fået udarbejdet et notat som beskriver forløbet i Odense Kommune, til brug for fagforeningens videre decentrale og centrale arbejde med lønsystemet. Notatet kan ses i sin fulde ordlyd på Nyt fra A-kassen Dagpengeret under meritpædagoguddannelsen Hidtil har det været sådan, at deltog man i den særligt tilrettelagte uddannelse på pædagogseminarierne, havde man ikke dagpengeret, og kunne derfor heller ikke få feriedagpenge i studieår 2 og 3, hvor man er tilbage på sin institution på nedsat tid. Efter pres fra bl.a. PMF har direktoratet nu ændret sin opfattelse. De siger nu, at hvis man iøvrigt ville være dagpengeberettiget, kan man også få feriedagpenge i studieår 2 og 3. Direktoratet har lavet ændringen med tilbagevirkende kraft fra den 1. august Har man efter 1. august fået afslag - enten mundtligt eller skriftligt - på sin anmodning om feriedagpenge, kan man henvende sig til A-kassen, der så vil vejlede i, hvilke blanketter der skal bruges. Feriedagpenge Vi nærmer os et nyt ferieår - og der er sendt opgørelser ud til alle med oplysninger om, hvor mange dage med feriedagpenge, man har optjent. Har man restferie til gode for indeværende ferieår, skal der søges senest den 31.maj. Efter denne dato er ansøgningerne forældede. Så er det snart sommer A-kassen har åbent hele sommerperioden, men i perioder vil vi være lidt tyndt bemandet. Specielt i juli måned skal man derfor regne med lidt længere ekspeditionstid end sædvanligt. Dagpenge kort og andre ydelseskort vil dog blive prioriteret, så udbetalingerne kan ske til normal tid. Per Jensen 2

3 En god arbejdsplads! En god arbejdsplads, er der, hvor man bliver værdsat som den person man er, uanset om man er uddannet eller ej. En god arbejdsplads er der, hvor man har et godt arbejdsmiljø og hvor man ikke bliver udsat for mobning. En god arbejdsplads er der, hvor man har gode kollegaer, som respektere ens arbejde og som er gode til at lytte og forstå. Af Marianne Glintborg Knudsen. Tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Børnehuset Hvenekilden i Odense er en 5 år gammel institution. Her er ansat 3 pædagogmedhjælpere, 6 pædagoger og en leder. Jeg har været ude og interviewe Kirsten Nørregaard Jensen som er pædagogmedhjælper og TR i institutionen. Her er hendes svar på, hvad en god arbejdsplads er: Hvor længe har du arbejdet i Børnehuset Hvenekilden? Jeg startede i oktober 1999 som vikar og 1. marts år 2000 blev jeg fastansat. Jeg er pt. ansat på 35 timer om ugen. Hvor længe har du været TR i institutionen? Det har jeg været i 3 år. Jeg er også TR for Seden Børnehave, men de bruger mig aldrig. Samtidig sidder jeg i brugerbestyrelsen. Jeg har taget TR uddannelsen og jeg har været på forhandlerkursus og har i den forbindelse forhandlerkompetencen i institutionen. Hvordan fungerer samarbejdet imellem PMF TR - BUPL TR og ledelsen? Det fungerer rigtig godt. Vi holder TR- og ledelsesmøde hver tirsdag. Her drøfter vi hvordan personalet i institutionen har det. Kommer med nyt fra PMF og BUPL. Planlægger og snakker Ny løn. Snakker om emner til p- møder. Planlægger pædagogisk dag. Bliver orienteret om bl.a. læreplaner. Føler du, at du bliver værdsat som pædagogmedhjælper? Ja meget. Jeg føler en ligeværdighed blandt personalet. Vi har et godt samarbejde og vi giver plads til forskelligheder. Jeg har medindflydelse på mit arbejde og jeg føler mig respekteret. Jeg har en kanon dygtig leder, som er god til at lytte til sit personale. Jeg har en stor respekt for det arbejde, som pædagogerne gør. De har en uddannelse, som jeg ikke har og derfor er der nogle ting, som de er bedre til end mig. Jeg tror, at hvis man selv er aktiv og engageret i sit arbejde, så bliver man respekteret og værdsat for det stykke arbejde, som man udfører. Hvilke arbejdsopgaver har medhjælperne i forhold til pædagogerne? Der er ingen større forskel i det daglige arbejde. Vi pædagogmedhjælpere arbejder på lige fod med pædagogerne. Dog er vi ikke med til den svære samtale. Vi deltager heller ikke i forældrekonsultationen, men er med til forarbejdet af dette. Jeg har det helt fint med ikke at skulle deltage i dette, da jeg mener, at det er pædagogernes job. Til gengæld kører vi 3 pædagogmedhjælpere hver fredag rytmik, hvor vi selv står for planlægningen af lege, sange og bevægelse. Jeg sidder også i legepladsudvalget i institutionen. Kommer pædagogmedhjælperne på lige så mange kurser som pædagogerne? Ja, det gør vi. På en p-dag, har vi snakket kompetenceudvikling og vi tager udgangspunkt i virksomhedsplanen og derudfra vælger vi så kurser, uddannelse og temadage. Hvordan ser din fremtid ud? Jeg vil gerne udvikle mig og dygtiggøre mig via kurser og temadage. Jeg har ikke lyst til at tage PGU. Jeg har vidst lidt eksamensskræk! Hvis jeg skal videre, så kan det ligeså godt være på pædagogseminariet. Men jeg håber på, at jeg kan blive her. Jeg er udmærket tilfreds med at være pædagogmedhjælper. Lønnen er ikke høj, men den er ok. Jeg har en rigtig god arbejdsplads og er godt tilfreds. 3

4 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en Af Anette Friis Christensen, Faglig sekretær i PMF Fyns Amt. Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en er pædagogmedhjælpernes egen uddannelse. Den er ikke dumpet ned fra himlen af sig selv, men 10 års målrettet indsats i årene har virkeliggjort visionen om en særlig uddannelse for pædagogmedhjælpere. Da uddannelsen i 1997 blev en realitet var PMF s arbejde dog langtfra slut. I alle år fra 1997 og til nu har forbund og fagforeninger lagt en mængde energi og kræfter i at synliggøre og informere om vores uddannelse med det mål for øje at øge kendskabet til og respekten om uddannelsen blandt ledere, forvaltningsfolk og kommunalpolitikere. - En anerkendelse af uddannelsen, der skulle føre til, at PGU en kunne blive en reel uddannelsesmulighed for endnu flere pædagogmedhjælpere. I dag er det sådan, at mangelen på praktikpladser gør, at det er nemmere at blive både dyrlæge og jordmoder end PGU er! Hvis hver af de små fynske kommuner fremover afsætter midler på budgettet svarende til opretholdelsen af 1 PGUpraktikplads - ca ,- kr. årligt, så ville uddannelsens eksistens på Fyn være sikret. Som et led i den fortsatte kamp for en solidarisk løsning af problemerne med manglende praktikpladser til de ordinære PGU-elever må forvaltninger og kommunalpolitikere nu i langt højere grad bringes til at diskutere og forholde sig til, i hvilket omfang de kan bidrage til en bevaring af PGU en som et reelt uddannelsestilbud til vore unge samt til pædagogmedhjælpere og dagplejere, der tilsammen udgør en forholdsvis stor gruppe af offentligt ansatte uden traditioner for længerevarende teoretiske uddannelser. - Skal kvaliteten i dagpleje og institutioner højnes, hvorfor så ikke starte med at løfte niveauet blandt de, der typisk har mindst boglig uddannelse? Den 19. maj og i perioden op til denne dag, vil der rundt om i hele landet blive sat fokus på PGU en. Har du lyst til at slå et slag for vores uddannelse, så kontakt din fælledstillidsrepræsentant eller PMF Fyns Amt og hør, hvad der sker i din kommune. Det har fra første færd været et arbejde i strid modvind og op ad bakke på en flad cykel - ikke mindst på grund af manglende viden om uddannelsens indhold blandt pædagogkolleger og ledere samt måske også bekymring for, om nogen ville tage jobs og kompetencer fra andre. Indsatsen for PGU en har dog været kraftigt medvirkende til, at pædagogmedhjælpernes fag og faglighed er kommet på dagsordenen i vore daginstitutioner og skolefritidsordninger. 4

5 PGU-merit - sidste chance i 2004 Savner du i dit daglige arbejde af og til teoretisk viden om børns udvikling? Når kollegerne taler om pædagogiske retninger, holder du så mund og tænker: Det kunne være rart at vide, hvad de taler om? Er sidemandsoplæring i jeres institution blevet en by i Rusland som følge af de pressede normeringer? Trænger du til faglig sparring og til at mærke fællesskabet med andre, hvis hverdag ligner din - og alligevel ikke? Vil du bare gerne være endnu dygtigere og finde nye udfordringer i dit job? Drømmer du om en pædagogisk uddannelse? Så tag springet og skynd dig med i slutspurten om de sidste pladser på PGU-meritholdet, der starter 1. september Kontakt hurtigst muligt Social- og Sundhedsskolen i Odense på tlf for mere information samt ansøgningsskema. Vidste du at... PMF s overenskomst sikrer dig ret til orlov til uddannelse. Overenskomstens 13 stk. 2 siger: Efter anmodning i hvert enkelt tilfælde, og hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, har pædagogmedhjælpere adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i det omfang og til de uddannelser, der fremgår af de til enhver tid gældende regler for voksenuddannelsesstøtte. Anmodningen om tjenestefrihed efter denne bestemmelse skal fremsættes overfor institutionen/kommunen hurtigst muligt, dog minimum med et varsel på 2 kalendermåneder. Du som pædagogmedhjælper under PGUmerituddannelsen, som minimum er sikret en månedsløn på kr ,78 (pr ), - uanset hvilket timetal du er ansat på i institutionen. Du som fuldtidsansat pædagogmedhjælper, der har gennemført PGU-merituddannelsen via overenskomsten er sikret et fast månedligt løntillæg på minimum kr. 980,08 (pr ). (Der reguleres dog i forhold til beskæftigelsesgrad og i en del kommuner modregnes tillige eventuelle kvalifikationstillæg for tidligere gennemførte AMU-kurser jf. forhåndsaftalen.) Har du brug for hjælp til at fremsætte kravet om uddannelse overfor din arbejdsgiver, så kontakt din FTR eller PMF Fyns Amt. 5

6 Hurra for Peter Møf! Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Fødselsdage skal være festlige, det ved alle, der arbejder med børn. Der er godt nok et eller andet med, at når man runder de tredive år og ikke rigtigt er blevet gift med nogen endnu, så melder sarkasmen sig, og det hagler med peberkværne. Den 21. marts 2004 fyldte PMF 30 år. I hovedbestyrelsen besluttede vi, at vi ikke skulle fejre fagforeningen men faget og medlemmerne - altså pædagogmedhjælperne. På Fyn synes vi, at det var en fremragende ide. Selv ikke den mest energiske ægteskabsforkynder ville vel kunne nå at udlevere peberkværne til alle 2200 pædagogmedhjælpere på øen. Og det har jo også vist sig, at skulle nogen have haft slige planer, så er de blevet opgivet igen. PMF Fyns Amt holdt fødselsdag for pædagogmedhjælperne fredag den 19. marts. Om dagen med fødselsdagsarrangementer i Odense, Nyborg, Faaborg, Middelfart og Svendborg. Og om aftenen med et åbent hus arrangement i PMF Fyns Amt s lokaler. Det sidste var ikke voldsomt besøgt, men hyggeligt - det var det nu. Arrangementerne om dagen foregik ved, at en institution i hver af de 5 kommuner lagde lokaler til festlighederne. I Odense dog 3 institutioner. De andre institutioner i kommunerne var så inviterede til at deltage. Det var mest børnene og de ansatte i fødselsdagsinstitutionen, som fejrede dagen med PMF-doneret brunsvigerkage og sodavand. Bortset fra Middelfart og Nyborg, hvor der i hver institution mødte ca. 100 op udefra. Men alle steder har det været hyggeligt, og vi har slæbt tegninger med hjem. - Og det endda på trods af, at det kan være svært for et børnehavebarn at forstå, hvad en fagforening er for en størrelse, hvilket fint kan illustreres med en udtalelse fra en lille purk i Faaborg, som gerne ville vide, hvem han var - ham Peter Møf, som havde fødselsdag. 6

7 1. Maj 2004 Vi kom, vi så... 1.maj har siden 1890 været markeret som arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag. Efter et demonstrationsmøde i Paris 1889 vedtog man, at gøre 1. maj til en international mærkedag - og det holdes stadig i hævd overalt på jordkloden. Tiden er en anden og forholdene for store dele af arbejderbevægelsen er anderledes og meget bedre, men ser vi på verdensbilledet er situationenen en anden. Der er mennesker som udnyttes og trampes på, derfor er der særdeles god grund til at afholde og markere den 1. maj. FLERE JOB Det virker som regeringen har tabt pusten - dette er negativt for Danmark i global sammenhæng og fører til en voldsom stigning i arbejdsløsheden. Uden handlekraft - ingen jobs MERE TRYGHED Vi ser stadig mere global terror. Fagbevægelsen vil stå sammen i kampen mod terror uanset hvem der udøver den - vi tror på solidaritet og sammenhold for at nå vores mål. Uden sammenhold - ingen tryghed. STØRRE FRIHED Trods store teknologiske og økonomiske fremskridt bliver over 250 mill, børn verden over udnyttet og tvunget til at leve og bo under umenneskelige forhold som børnearbejdere. Vi vil arbejde for samme rettigheder til alle. Uden rettigheder - ingen frihed. Vi vil med 1.maj gå foran og vise at Flere job, mere tryghed, større frihed, ikke er utopi og slagord, men kan blive realiteter for alle mennesker. Alle er velkomne til at fejre 1. maj Hvis du vil vide hvor der er 1. maj arrangementer nær dig, så kontakt din lokale LO sektion eller PMF Fyns Amt. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt En fagforening skal være tæt på faget, og det kan den kun være, hvis den er tilstede, der hvor faget praktiseres - nemlig på arbejdspladserne. Ovenstående har dannet udgangspunkt for planlægningen af medlemsugerne 11 og 12. Ja, faktisk synes vi, at det er direkte klædeligt for PMF at besøge arbejdspladserne. Bestyrelsen besluttede at tildele de ansatte og valgte på kontoret opgaven med at komme rundt på institutionerne. I de kommuner, hvor der er valgt lokal fællestillidsrepræsentant, skulle det selvfølgelig ske i samarbejde med vedkommende. Vi nåede at besøge 148 institutioner fordelt på 11 kommuner: Vissenbjerg, Årslev, Ryslinge, Nr. Åby, Ejby, Bogense, Fåborg, Nyborg, Søndersø, Langeskov og Otterup. I uge 10 gennemførte vi herudover institutionsbesøg i Svendborg Kommune. I Gudme kommune ønskede lederne ikke, at vi besøgte institutionerne, og bestyrelsen har besluttet, at der skal laves en alternativ plan for, hvordan medlemmerne i denne kommune kontaktes. Ellers fik vi en rigtig god modtagelse i samtlige kommuner. Både pædagogmedhjælpere og ledere gav udtryk for, at det var dejligt, at fagforeningen kom på besøg. Vi fandt naturligvis en del sager, forkerte lønindplaceringer, manglende pension og lignende. Det er naturligvis forhold, der nu rettes op på. Vi er dog generelt af den opfattelse, at der er tale om hændelige fejl, som ikke fra vores side vil blive slået stort op med krav om bod for brud på overenskomsten til følge, og da slet ikke set i lyset af, at lederne åbent og imødekommende har inviteret os ind. Derudover blev tiden brugt på at snakke ny løn, uddannelse og selvfølgelig på at tage temperaturen på arbejdsmiljøet i institutionen. Alt i alt var besøgene meget positive, hvilket selvfølgelig gør det ekstra ærgerligt, at der stadig er ca. 500 institutioner som vi ikke har besøgt i denne omgang. Og bestyrelsen har da også allerede gjort sig tanker om, hvordan vi fremover kan løse den opgave. Det er helt sikkert noget, der vil blive arbejdet videre med. 7

8 Det spirer i Vissenbjerg dermed skabe en stærk forhandlingsmodpart for Vissenbjerg Kommune. Snakken på generalforsamlingen kom naturligvis også til at handle om de store omstruktureringer, der er i gang i Vissenbjerg. Omstruktureringerne indebærer bl.a., at pædagogmedhjælperne ikke længere er velkomne i skole- samarbejdet, hvilket en del af pædagogmedhjælperne ellers hidtil har deltaget i. Dette efterlader pædagogmedhjælperne med følelsen af at være en underkendt personalegruppe af Vissenbjerg Kommune, pædagogerne og lærerne. Følgende blev valgt til Spirens bestyrelse: Fællestillidsrepræsentant Vibeke Jørgensen, (Formand) Tillidsrepræsentant Vivi Hansen Pædagogmedhjælper Jytte Weber, (Kasserer) Pædagogmedhjælper Bodil Andersen Pædagogmedhjælper Heidi Jacobsen Af Jacob Hansen Faglig sekretær i PMF Fyns Amt Den 26. november 2003 blev der oprettet en kommuneklub i Vissenbjerg. Klubben blev døbt Spiren! Spiren er et godt navn for både kommuneklubben, men også for diskussionen på generalforsamlingen. Diskussion bar præg af et spirende håb om, at skabe et stærkt fællesskab mellem pædagogmedhjælperne i Vissenbjerg Kommune. Et fællesskab, der kan danne bagland for fællestillidsrepræsentanten og PMF, og Da Vibeke Jørgensen har barselsorlov, er Majbritt Himmelstrup, der er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten, fungerende formand for klubben indtil Vibeke vender tilbage. Digt af Annemarie Hansen Ude er der så gråt og trist, vi bliver helst inden døre. Regntågen ligger om husets kvist, havens bede er et ælte af pløre. Men inde i stuens lys og varme, bliver vi taget imod med åbne arme. Lad bare kulden komme højt fra nord, vi sidder dog rart ved det runde bord, og sludre om alt hvad vi vil, måske tàr vi også et æselspil. En toddy er heller ej at foragte, så kan vi igen, det hele magte. Om ikke længe så bliver det lyst og solen skinner på fager kyst, små blomster spirer-se bare på birken så er det slut med vinterens knirke Foråret kommer med sol og varme og vi tager imod det med åbne arme, vi retter de vintertrætte lemmer, og henter livsmod fra sindets gemmer. Vi mødes i haven med glade hilsener, og sludre så dejligt over en pilsner. Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) Fyns Amt faglig afdeling og Pædagogiske Medhjælperes Fælles Arbejdsløshedskasse (PMF-A Fyns Amt) Tlf Fax Mail: Åbningstider PMF Fyns Amt: Mandag til onsdag 9-13 Torsdag 9-17 Fredag lukket Kontoret er desuden åbent for personlig henvendelse efter aftale. Indlæg til bladet er velkomne og sendes til: PMF Fyns Amt Danmarksgade Odense C. Redaktion: Frank Lundgren Produktion: Lora Grafisk aps, Oplag:

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August 2004. Hvad kan en. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August 2004. Hvad kan en. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 3 - August 2004 I dette nummer: Pædagogiskemedhjælpernes kvalitet og værdi i institutionen side 2 Hvad kan en pædagogmedhjælper?

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt.

man en lønpolitik på sin arbejdsplads? Spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Psykologløn Af Lars Michaelsen Lønpolitik p å arbejdspladsen Det kan lade sig gøre at udfærdige en praktisk, anvendelig lønpolitik, der virker mere retfærdig og gennemsigtig og som kan forklares for medarbejderne

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.

Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06. Tilmeldte hold pr.række - Opgjort 09.09.2015 kl.09 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 Strib IF U-18 Drenge 2. div. Niveaustævne 06.09 Pulje 1 TPI-Odense

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan.

VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN. Gl. Strand Lok. 50, København. 12.-14. januar 17-19. marts 5. maj 2 september 19. jan. Dansk Journalistforbund 11.05. 2015 Kursusplan 2015/2016 For løb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKTLØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel Radisson, H.C. Andersen, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere