Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt"

Transkript

1 PMF Fyns Amt Orienterings- og debatblad for medlemmer af PMF Fyns Amt Nr. 2 - April 2004 I dette nummer: Nyt fra A-kassen side 2 En god arbejdsplads! side 3 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en side 4 Vil Odense Kommune ny løn - eller hylder man bare princippet om tilfældig og for sen løn? PGU-merit - sidste chanche i 2004 side 5 Hurra for Peter Møf! side 6 Vi kom, vi så... side 7 Det spirer i Vissenbjerg side 8 Digt af Annemarie Hansen side 8 Se vores nye hjemmeside på: PMF Fyns Amt dækker følgende kommuner: Assens, Bogense, Broby, Ejby, Faaborg, Glamsbjerg, Haarby, Middelfart, Odense, Otterup, Søndersø, Tommerup, Vissenbjerg, Årup, Egebjerg, Gudme, Kerteminde, Langeskov, Marstal, Munkebo, Nyborg, Ringe, Ryslinge, Rudkøbing, Svendborg, Sydlangeland, Tranekær, Ullerslev, Ærøskøbing, Ørbæk og Årslev Kommuner. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Pr. 1. april 2003 har Odense Kommune uddelegeret forhandlings- og aftalekompetencen vedr. ny løn til den enkelte institutionsleder. Vel ud fra en holdning om at forhandlingerne om ny løn foregår bedst blandt de lokale parter, som jo er tættest på arbejdet. Der er mange problemer men også fordele ved ny løn, og sikkert derfor er det nok det mest elskede og hadede lønsystem til dato. Nedenstående eksempel ligger nok ekstra tryk på modstanden mod lønsystemet og efterlader Odense Kommunes forvaltning af sin arbejdsgiverrolle i et noget gustent lys. Delegationen af forhandlingskompetencen har rejst en række problemstillinger for pædagogmedhjælperne. Problemstillinger som vi i PMF Fyns Amt har fundet det væsentligt at få afklaret, inden vi slap fanden løs på institutionerne.

2 Vil Odense Kommune ny løn - eller hylder man bare princippet om tilfældig og for sen løn? Fortsat... Hovedproblemet for os er den noget mangelfulde tillidsrepræsentantdækning. På under 50% af daginstitutioner og skolefritidsordninger har pædagogmedhjælperne en tillidsrepræsentant. Kort sagt: der mangler en forhandlingsmodpart for lederen. Et andet problem er, at der ikke aftalt faste procedure for, hvilket materiale parterne skal udveksle, samt hvornår de gør det. PMF Fyns Amt har ved flere lejligheder budt sig næsten betingelsesløst til overfor Odense Kommune for at få lønsystemet til at fungere så gnidningsløst som muligt. Og er i den forbindelse kommet med en række løsningsforslag. Samtlige forslag er blevet pure afvist af kommunens forhandlere, som i stedet har valgt bare at lade stå til. Og dette set i lyset af at Odense Kommune, ved samtlige af de af PMF Fyns Amt indkaldte forhandlinger, har vist forståelse for de problemstillinger, PMF Fyns Amt har rejst. Der har ved forhandlingerne været enighed om, at problemerne, hvoraf flere er specifikke for pædagogmedhjælperne, er af sådan en karakter, at det kan være svært at få lønsystemet til at fungere tilfredsstillende. Odense Kommune er ikke på noget tidspunkt selv kommet med forslag, som kunne løse op for problemerne. Man kan med rette begynde at tvivle på, at kommunen mener det, når de siger, at de gerne vil ny løn. I hvert fald når de ikke ønsker at indgå i løsningen af de problemer, som de dog er enige i eksisterer. Som det er blevet nu, er der ca. 34 institutioner, hvor der bliver forhandlet lokalt mellem tillidsrepræsentant og leder. Resten bliver forhandlet mellem leder og centrale forhandlere, PMF Fyns Amt eller fællestillidsrepræsentanterne. - Så meget for den lokale forhandling. Ny løn til tiden bliver der heller ikke noget af. I princippet skulle ny løn for 2003 være færdigforhandlet inden den 1. april I Odense Kommune er tidsplanen blevet sådan, at daginstitutionsområdet skulle være færdigforhandlet i tredje kvartal Pædagogmedhjælperne skal være heldige hvis deres løn er færdigforhandlet inden udgangen af første kvartal Bestyrelsen for PMF Fyns Amt har fået udarbejdet et notat som beskriver forløbet i Odense Kommune, til brug for fagforeningens videre decentrale og centrale arbejde med lønsystemet. Notatet kan ses i sin fulde ordlyd på Nyt fra A-kassen Dagpengeret under meritpædagoguddannelsen Hidtil har det været sådan, at deltog man i den særligt tilrettelagte uddannelse på pædagogseminarierne, havde man ikke dagpengeret, og kunne derfor heller ikke få feriedagpenge i studieår 2 og 3, hvor man er tilbage på sin institution på nedsat tid. Efter pres fra bl.a. PMF har direktoratet nu ændret sin opfattelse. De siger nu, at hvis man iøvrigt ville være dagpengeberettiget, kan man også få feriedagpenge i studieår 2 og 3. Direktoratet har lavet ændringen med tilbagevirkende kraft fra den 1. august Har man efter 1. august fået afslag - enten mundtligt eller skriftligt - på sin anmodning om feriedagpenge, kan man henvende sig til A-kassen, der så vil vejlede i, hvilke blanketter der skal bruges. Feriedagpenge Vi nærmer os et nyt ferieår - og der er sendt opgørelser ud til alle med oplysninger om, hvor mange dage med feriedagpenge, man har optjent. Har man restferie til gode for indeværende ferieår, skal der søges senest den 31.maj. Efter denne dato er ansøgningerne forældede. Så er det snart sommer A-kassen har åbent hele sommerperioden, men i perioder vil vi være lidt tyndt bemandet. Specielt i juli måned skal man derfor regne med lidt længere ekspeditionstid end sædvanligt. Dagpenge kort og andre ydelseskort vil dog blive prioriteret, så udbetalingerne kan ske til normal tid. Per Jensen 2

3 En god arbejdsplads! En god arbejdsplads, er der, hvor man bliver værdsat som den person man er, uanset om man er uddannet eller ej. En god arbejdsplads er der, hvor man har et godt arbejdsmiljø og hvor man ikke bliver udsat for mobning. En god arbejdsplads er der, hvor man har gode kollegaer, som respektere ens arbejde og som er gode til at lytte og forstå. Af Marianne Glintborg Knudsen. Tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem Børnehuset Hvenekilden i Odense er en 5 år gammel institution. Her er ansat 3 pædagogmedhjælpere, 6 pædagoger og en leder. Jeg har været ude og interviewe Kirsten Nørregaard Jensen som er pædagogmedhjælper og TR i institutionen. Her er hendes svar på, hvad en god arbejdsplads er: Hvor længe har du arbejdet i Børnehuset Hvenekilden? Jeg startede i oktober 1999 som vikar og 1. marts år 2000 blev jeg fastansat. Jeg er pt. ansat på 35 timer om ugen. Hvor længe har du været TR i institutionen? Det har jeg været i 3 år. Jeg er også TR for Seden Børnehave, men de bruger mig aldrig. Samtidig sidder jeg i brugerbestyrelsen. Jeg har taget TR uddannelsen og jeg har været på forhandlerkursus og har i den forbindelse forhandlerkompetencen i institutionen. Hvordan fungerer samarbejdet imellem PMF TR - BUPL TR og ledelsen? Det fungerer rigtig godt. Vi holder TR- og ledelsesmøde hver tirsdag. Her drøfter vi hvordan personalet i institutionen har det. Kommer med nyt fra PMF og BUPL. Planlægger og snakker Ny løn. Snakker om emner til p- møder. Planlægger pædagogisk dag. Bliver orienteret om bl.a. læreplaner. Føler du, at du bliver værdsat som pædagogmedhjælper? Ja meget. Jeg føler en ligeværdighed blandt personalet. Vi har et godt samarbejde og vi giver plads til forskelligheder. Jeg har medindflydelse på mit arbejde og jeg føler mig respekteret. Jeg har en kanon dygtig leder, som er god til at lytte til sit personale. Jeg har en stor respekt for det arbejde, som pædagogerne gør. De har en uddannelse, som jeg ikke har og derfor er der nogle ting, som de er bedre til end mig. Jeg tror, at hvis man selv er aktiv og engageret i sit arbejde, så bliver man respekteret og værdsat for det stykke arbejde, som man udfører. Hvilke arbejdsopgaver har medhjælperne i forhold til pædagogerne? Der er ingen større forskel i det daglige arbejde. Vi pædagogmedhjælpere arbejder på lige fod med pædagogerne. Dog er vi ikke med til den svære samtale. Vi deltager heller ikke i forældrekonsultationen, men er med til forarbejdet af dette. Jeg har det helt fint med ikke at skulle deltage i dette, da jeg mener, at det er pædagogernes job. Til gengæld kører vi 3 pædagogmedhjælpere hver fredag rytmik, hvor vi selv står for planlægningen af lege, sange og bevægelse. Jeg sidder også i legepladsudvalget i institutionen. Kommer pædagogmedhjælperne på lige så mange kurser som pædagogerne? Ja, det gør vi. På en p-dag, har vi snakket kompetenceudvikling og vi tager udgangspunkt i virksomhedsplanen og derudfra vælger vi så kurser, uddannelse og temadage. Hvordan ser din fremtid ud? Jeg vil gerne udvikle mig og dygtiggøre mig via kurser og temadage. Jeg har ikke lyst til at tage PGU. Jeg har vidst lidt eksamensskræk! Hvis jeg skal videre, så kan det ligeså godt være på pædagogseminariet. Men jeg håber på, at jeg kan blive her. Jeg er udmærket tilfreds med at være pædagogmedhjælper. Lønnen er ikke høj, men den er ok. Jeg har en rigtig god arbejdsplads og er godt tilfreds. 3

4 Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en Af Anette Friis Christensen, Faglig sekretær i PMF Fyns Amt. Den pædagogiske grunduddannelse - PGU en er pædagogmedhjælpernes egen uddannelse. Den er ikke dumpet ned fra himlen af sig selv, men 10 års målrettet indsats i årene har virkeliggjort visionen om en særlig uddannelse for pædagogmedhjælpere. Da uddannelsen i 1997 blev en realitet var PMF s arbejde dog langtfra slut. I alle år fra 1997 og til nu har forbund og fagforeninger lagt en mængde energi og kræfter i at synliggøre og informere om vores uddannelse med det mål for øje at øge kendskabet til og respekten om uddannelsen blandt ledere, forvaltningsfolk og kommunalpolitikere. - En anerkendelse af uddannelsen, der skulle føre til, at PGU en kunne blive en reel uddannelsesmulighed for endnu flere pædagogmedhjælpere. I dag er det sådan, at mangelen på praktikpladser gør, at det er nemmere at blive både dyrlæge og jordmoder end PGU er! Hvis hver af de små fynske kommuner fremover afsætter midler på budgettet svarende til opretholdelsen af 1 PGUpraktikplads - ca ,- kr. årligt, så ville uddannelsens eksistens på Fyn være sikret. Som et led i den fortsatte kamp for en solidarisk løsning af problemerne med manglende praktikpladser til de ordinære PGU-elever må forvaltninger og kommunalpolitikere nu i langt højere grad bringes til at diskutere og forholde sig til, i hvilket omfang de kan bidrage til en bevaring af PGU en som et reelt uddannelsestilbud til vore unge samt til pædagogmedhjælpere og dagplejere, der tilsammen udgør en forholdsvis stor gruppe af offentligt ansatte uden traditioner for længerevarende teoretiske uddannelser. - Skal kvaliteten i dagpleje og institutioner højnes, hvorfor så ikke starte med at løfte niveauet blandt de, der typisk har mindst boglig uddannelse? Den 19. maj og i perioden op til denne dag, vil der rundt om i hele landet blive sat fokus på PGU en. Har du lyst til at slå et slag for vores uddannelse, så kontakt din fælledstillidsrepræsentant eller PMF Fyns Amt og hør, hvad der sker i din kommune. Det har fra første færd været et arbejde i strid modvind og op ad bakke på en flad cykel - ikke mindst på grund af manglende viden om uddannelsens indhold blandt pædagogkolleger og ledere samt måske også bekymring for, om nogen ville tage jobs og kompetencer fra andre. Indsatsen for PGU en har dog været kraftigt medvirkende til, at pædagogmedhjælpernes fag og faglighed er kommet på dagsordenen i vore daginstitutioner og skolefritidsordninger. 4

5 PGU-merit - sidste chance i 2004 Savner du i dit daglige arbejde af og til teoretisk viden om børns udvikling? Når kollegerne taler om pædagogiske retninger, holder du så mund og tænker: Det kunne være rart at vide, hvad de taler om? Er sidemandsoplæring i jeres institution blevet en by i Rusland som følge af de pressede normeringer? Trænger du til faglig sparring og til at mærke fællesskabet med andre, hvis hverdag ligner din - og alligevel ikke? Vil du bare gerne være endnu dygtigere og finde nye udfordringer i dit job? Drømmer du om en pædagogisk uddannelse? Så tag springet og skynd dig med i slutspurten om de sidste pladser på PGU-meritholdet, der starter 1. september Kontakt hurtigst muligt Social- og Sundhedsskolen i Odense på tlf for mere information samt ansøgningsskema. Vidste du at... PMF s overenskomst sikrer dig ret til orlov til uddannelse. Overenskomstens 13 stk. 2 siger: Efter anmodning i hvert enkelt tilfælde, og hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, har pædagogmedhjælpere adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i det omfang og til de uddannelser, der fremgår af de til enhver tid gældende regler for voksenuddannelsesstøtte. Anmodningen om tjenestefrihed efter denne bestemmelse skal fremsættes overfor institutionen/kommunen hurtigst muligt, dog minimum med et varsel på 2 kalendermåneder. Du som pædagogmedhjælper under PGUmerituddannelsen, som minimum er sikret en månedsløn på kr ,78 (pr ), - uanset hvilket timetal du er ansat på i institutionen. Du som fuldtidsansat pædagogmedhjælper, der har gennemført PGU-merituddannelsen via overenskomsten er sikret et fast månedligt løntillæg på minimum kr. 980,08 (pr ). (Der reguleres dog i forhold til beskæftigelsesgrad og i en del kommuner modregnes tillige eventuelle kvalifikationstillæg for tidligere gennemførte AMU-kurser jf. forhåndsaftalen.) Har du brug for hjælp til at fremsætte kravet om uddannelse overfor din arbejdsgiver, så kontakt din FTR eller PMF Fyns Amt. 5

6 Hurra for Peter Møf! Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt Fødselsdage skal være festlige, det ved alle, der arbejder med børn. Der er godt nok et eller andet med, at når man runder de tredive år og ikke rigtigt er blevet gift med nogen endnu, så melder sarkasmen sig, og det hagler med peberkværne. Den 21. marts 2004 fyldte PMF 30 år. I hovedbestyrelsen besluttede vi, at vi ikke skulle fejre fagforeningen men faget og medlemmerne - altså pædagogmedhjælperne. På Fyn synes vi, at det var en fremragende ide. Selv ikke den mest energiske ægteskabsforkynder ville vel kunne nå at udlevere peberkværne til alle 2200 pædagogmedhjælpere på øen. Og det har jo også vist sig, at skulle nogen have haft slige planer, så er de blevet opgivet igen. PMF Fyns Amt holdt fødselsdag for pædagogmedhjælperne fredag den 19. marts. Om dagen med fødselsdagsarrangementer i Odense, Nyborg, Faaborg, Middelfart og Svendborg. Og om aftenen med et åbent hus arrangement i PMF Fyns Amt s lokaler. Det sidste var ikke voldsomt besøgt, men hyggeligt - det var det nu. Arrangementerne om dagen foregik ved, at en institution i hver af de 5 kommuner lagde lokaler til festlighederne. I Odense dog 3 institutioner. De andre institutioner i kommunerne var så inviterede til at deltage. Det var mest børnene og de ansatte i fødselsdagsinstitutionen, som fejrede dagen med PMF-doneret brunsvigerkage og sodavand. Bortset fra Middelfart og Nyborg, hvor der i hver institution mødte ca. 100 op udefra. Men alle steder har det været hyggeligt, og vi har slæbt tegninger med hjem. - Og det endda på trods af, at det kan være svært for et børnehavebarn at forstå, hvad en fagforening er for en størrelse, hvilket fint kan illustreres med en udtalelse fra en lille purk i Faaborg, som gerne ville vide, hvem han var - ham Peter Møf, som havde fødselsdag. 6

7 1. Maj 2004 Vi kom, vi så... 1.maj har siden 1890 været markeret som arbejderbevægelsens internationale kamp- og festdag. Efter et demonstrationsmøde i Paris 1889 vedtog man, at gøre 1. maj til en international mærkedag - og det holdes stadig i hævd overalt på jordkloden. Tiden er en anden og forholdene for store dele af arbejderbevægelsen er anderledes og meget bedre, men ser vi på verdensbilledet er situationenen en anden. Der er mennesker som udnyttes og trampes på, derfor er der særdeles god grund til at afholde og markere den 1. maj. FLERE JOB Det virker som regeringen har tabt pusten - dette er negativt for Danmark i global sammenhæng og fører til en voldsom stigning i arbejdsløsheden. Uden handlekraft - ingen jobs MERE TRYGHED Vi ser stadig mere global terror. Fagbevægelsen vil stå sammen i kampen mod terror uanset hvem der udøver den - vi tror på solidaritet og sammenhold for at nå vores mål. Uden sammenhold - ingen tryghed. STØRRE FRIHED Trods store teknologiske og økonomiske fremskridt bliver over 250 mill, børn verden over udnyttet og tvunget til at leve og bo under umenneskelige forhold som børnearbejdere. Vi vil arbejde for samme rettigheder til alle. Uden rettigheder - ingen frihed. Vi vil med 1.maj gå foran og vise at Flere job, mere tryghed, større frihed, ikke er utopi og slagord, men kan blive realiteter for alle mennesker. Alle er velkomne til at fejre 1. maj Hvis du vil vide hvor der er 1. maj arrangementer nær dig, så kontakt din lokale LO sektion eller PMF Fyns Amt. Af Frank Lundgren Formand for PMF Fyns Amt En fagforening skal være tæt på faget, og det kan den kun være, hvis den er tilstede, der hvor faget praktiseres - nemlig på arbejdspladserne. Ovenstående har dannet udgangspunkt for planlægningen af medlemsugerne 11 og 12. Ja, faktisk synes vi, at det er direkte klædeligt for PMF at besøge arbejdspladserne. Bestyrelsen besluttede at tildele de ansatte og valgte på kontoret opgaven med at komme rundt på institutionerne. I de kommuner, hvor der er valgt lokal fællestillidsrepræsentant, skulle det selvfølgelig ske i samarbejde med vedkommende. Vi nåede at besøge 148 institutioner fordelt på 11 kommuner: Vissenbjerg, Årslev, Ryslinge, Nr. Åby, Ejby, Bogense, Fåborg, Nyborg, Søndersø, Langeskov og Otterup. I uge 10 gennemførte vi herudover institutionsbesøg i Svendborg Kommune. I Gudme kommune ønskede lederne ikke, at vi besøgte institutionerne, og bestyrelsen har besluttet, at der skal laves en alternativ plan for, hvordan medlemmerne i denne kommune kontaktes. Ellers fik vi en rigtig god modtagelse i samtlige kommuner. Både pædagogmedhjælpere og ledere gav udtryk for, at det var dejligt, at fagforeningen kom på besøg. Vi fandt naturligvis en del sager, forkerte lønindplaceringer, manglende pension og lignende. Det er naturligvis forhold, der nu rettes op på. Vi er dog generelt af den opfattelse, at der er tale om hændelige fejl, som ikke fra vores side vil blive slået stort op med krav om bod for brud på overenskomsten til følge, og da slet ikke set i lyset af, at lederne åbent og imødekommende har inviteret os ind. Derudover blev tiden brugt på at snakke ny løn, uddannelse og selvfølgelig på at tage temperaturen på arbejdsmiljøet i institutionen. Alt i alt var besøgene meget positive, hvilket selvfølgelig gør det ekstra ærgerligt, at der stadig er ca. 500 institutioner som vi ikke har besøgt i denne omgang. Og bestyrelsen har da også allerede gjort sig tanker om, hvordan vi fremover kan løse den opgave. Det er helt sikkert noget, der vil blive arbejdet videre med. 7

8 Det spirer i Vissenbjerg dermed skabe en stærk forhandlingsmodpart for Vissenbjerg Kommune. Snakken på generalforsamlingen kom naturligvis også til at handle om de store omstruktureringer, der er i gang i Vissenbjerg. Omstruktureringerne indebærer bl.a., at pædagogmedhjælperne ikke længere er velkomne i skole- samarbejdet, hvilket en del af pædagogmedhjælperne ellers hidtil har deltaget i. Dette efterlader pædagogmedhjælperne med følelsen af at være en underkendt personalegruppe af Vissenbjerg Kommune, pædagogerne og lærerne. Følgende blev valgt til Spirens bestyrelse: Fællestillidsrepræsentant Vibeke Jørgensen, (Formand) Tillidsrepræsentant Vivi Hansen Pædagogmedhjælper Jytte Weber, (Kasserer) Pædagogmedhjælper Bodil Andersen Pædagogmedhjælper Heidi Jacobsen Af Jacob Hansen Faglig sekretær i PMF Fyns Amt Den 26. november 2003 blev der oprettet en kommuneklub i Vissenbjerg. Klubben blev døbt Spiren! Spiren er et godt navn for både kommuneklubben, men også for diskussionen på generalforsamlingen. Diskussion bar præg af et spirende håb om, at skabe et stærkt fællesskab mellem pædagogmedhjælperne i Vissenbjerg Kommune. Et fællesskab, der kan danne bagland for fællestillidsrepræsentanten og PMF, og Da Vibeke Jørgensen har barselsorlov, er Majbritt Himmelstrup, der er valgt som suppleant for fællestillidsrepræsentanten, fungerende formand for klubben indtil Vibeke vender tilbage. Digt af Annemarie Hansen Ude er der så gråt og trist, vi bliver helst inden døre. Regntågen ligger om husets kvist, havens bede er et ælte af pløre. Men inde i stuens lys og varme, bliver vi taget imod med åbne arme. Lad bare kulden komme højt fra nord, vi sidder dog rart ved det runde bord, og sludre om alt hvad vi vil, måske tàr vi også et æselspil. En toddy er heller ej at foragte, så kan vi igen, det hele magte. Om ikke længe så bliver det lyst og solen skinner på fager kyst, små blomster spirer-se bare på birken så er det slut med vinterens knirke Foråret kommer med sol og varme og vi tager imod det med åbne arme, vi retter de vintertrætte lemmer, og henter livsmod fra sindets gemmer. Vi mødes i haven med glade hilsener, og sludre så dejligt over en pilsner. Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) Fyns Amt faglig afdeling og Pædagogiske Medhjælperes Fælles Arbejdsløshedskasse (PMF-A Fyns Amt) Tlf Fax Mail: Åbningstider PMF Fyns Amt: Mandag til onsdag 9-13 Torsdag 9-17 Fredag lukket Kontoret er desuden åbent for personlig henvendelse efter aftale. Indlæg til bladet er velkomne og sendes til: PMF Fyns Amt Danmarksgade Odense C. Redaktion: Frank Lundgren Produktion: Lora Grafisk aps, Oplag:

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder

Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder Tabel 4.23 Skadesmekanisme ved ulykker, fordelt på områder - 2004 Distribution of accident victims by the mechanism and nature of their accident according to place of accident - 2004. 84 Skadesmekanisme

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 1 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren onsdag den 12. februar 2014, kl. 08.30-15.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999.

Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Folketallets beægelser i Odense Kommune i 1999. Nr. 3 marts 2000 Folketallet steg i løbet af 1999 med 32 personer

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Referat af Fælles TR-møde for dagplejere og pædagogmedhjælpere 16. juni 2011 kl i FOA Århus, mødelokalet på 1. sal

Referat af Fælles TR-møde for dagplejere og pædagogmedhjælpere 16. juni 2011 kl i FOA Århus, mødelokalet på 1. sal Referat af Fælles TR-møde for dagplejere og pædagogmedhjælpere 16. juni 2011 kl. 9.00 12.00 i FOA Århus, mødelokalet på 1. sal Dagsorden: Mette indleder mødet med, at byde velkommen og påminde om, at huske

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse

Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse 44 Grundlag for samarbejde med kommuner om forebyggelse Overlæge lic.med. Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afd. O, OUH I årene 1999-2003 var der i alt 267.596 førstegangshenvendelser efter tilskadekomst

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Torsdag den 18. juni 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: DAGSORDEN: 41. Valg af dirigent. 2 42. Valg af referent. 2 43. Godkendelse

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere