Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: Mail:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk"

Transkript

1 Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: Mail:

2 Indhold 1. Indledning og formål Centrets mission Rekruttering,udvikling og fastholdelse 3 4. Arbejdsmiljø 4 5. Opgave og arbejdstilrettelæggelse Arbejdstid og tilstedeværelse Sociale aktiviteter Socialt ansvar Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Alkohol og tobak Seniorpolitik Orlov, tjenestefrihed mv Fratrædelse Opfølgende samtaler Evaluering og ændringer.. 6

3 0. Indledning og formål Personalepolitikken skal sammen med lønpolitikken og andre lokale politikker spille sammen med den strategiske planlægning med henblik på at indfri centrets målsætninger. Personalepolitikken bygger på, at centrets ansatte og ledelse støtter centrets formål og betragter hinanden som ressourcer og forudsætninger for at kunne realiserer centrets formål. Personalepolitikken har følgende overordnede formål: Den skal understøtte, at Centret kan rekruttere, udvikle og fastholde medarbejdere med kompetencer, som er nødvendige for at realisere målene i Centrets resultatkontrakt og øvrige aktiviteter. Den skal understøtte et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø præget af kolle gialitet, samarbejde og gensidig omsorg. Den skal understøtte dynamik, kreativitet, engagement og ansvarlighed. Den skal understøtte gode rammer for et fagligt og personligt udviklende arbejde for alle medarbejdere. 1. Centrets mission Alle medarbejdere er forpligtet til at arbejde for Centrets mission og visioner samt at bidrage til opfyldelsen af Centrets formål, mål- og resultatkrav. 2. Rekruttering, udvikling og fastholdelse 2.1 Generelt Det centrale for rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere er matchningen mellem medarbejderens kompetencer og Centrets behov for kompetencer. Centret vil understøtte, at medarbejderen kan udvikle sine kompetencer inden for et bredt spektrum af relevante områder. Der vil være plads til at have sit eget personlige udviklingsprojekt, og hensynet til dette vil have vægt i forbindelse med tildeling af opgaver og tilrettelæggelsen af arbejdet. 2.2 Rekruttering CFSA opfordrer alle kvalificerede til at søge ledige stillinger, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold CFSA søger at tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere - fagligt, socialt og personligt Efter 1 og 3 måneders ansættelse gennemføres en samtale mellem den ansatte og centerlederen. Samtalen skal medvirke til at nyansatte føler sig hjemme på centret og udfylder sin funktion på stedet.

4 2.3 Udvikling og fastholdelse I dialog mellem medarbejder og centerleder beskrives medarbejderens kompetencer og opgaveportefølje Ved årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) gøres status over kompetenceudviklingen, mål justeres, og der lægges en individuel udviklingsplan for hver medarbejder. Der skal være et længerevarende perspektiv med medarbejderens kompetenceudvikling. 3. Arbejdsmiljø 3.1 Alle medarbejdere skal sikres et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som både funktionelt understøtter opgaveløsningen og fremmer et sundt arbejdsliv. 3.2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar for ledelse og personale. 3.3 Der arbejdes systematisk med gennem APV m.v. at forebygge, begrænse og fjerne fysiske og psykiske trusler i arbejdsmiljøet. 3.4 I samarbejde med Samarbejdsudvalget fastlægges retningslinjer for undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed og trivsel. 4. Opgave- og arbejdstilrettelæggelse 4.1 Ledelsen er forpligtet til at være synlig og i dialog med medarbejderne at sikre klare målsætninger og rammer for arbejdet. I forhold til konkrete opgaveløsninger lægges vægt på selvledelse og metodefrihed. 4.2 Ved tiltrædelsen og som minimum ved årlige MUS-runder foretages en vurdering af den enkelte medarbejdes overordnede opgavebeskrivelser. 4.3 Alle ansatte bidrager til sikring af et dynamisk miljø, hvor tværfaglighed, samarbejde og udvikling er synlig i hverdagen. 5. Arbejdstid og tilstedeværelse 5.1 Medarbejderens arbejds(norm-)tid aftales i forbindelse med ansættelsen. 5.2 Hvornår der arbejdes, afhænger af opgavernes karakter, brugernes behov og medarbejderens aftaler med centerlederen. Centret benytter tidsregistrering og lægger vægt på at kunne tilbyde medarbejderne en udstrakt fleksibilitet i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen. Denne fleksibilitet begrænses af et generelt hensyn til, at Centret er et levende og attraktivt miljø for kunder og kolleger i dagtimerne. Fleksibiliteten skal derfor forvaltes, så Centret er befolket i dagtimerne og kan fastholde et attraktivt fagligt og socialt miljø. 5.3 CFSA etablerer ikke egentlige hjemmearbejdspladser. I begrænset omfang kan, under hensyntagen til opgavens karakter og medarbejderens ønsker efter nærmere aftale med centerlederen tilbydes opgaveløsning hjemmefra.

5 6. Opfølgning på sygdom CFSA forpligter sig til at være en ansvarlig og omsorgsfuld arbejdsplads, der hjælper medarbejdere med længerevarende lidelser til at komme sig og vende tilbage til arbejdet Centerlederen skal tidligt i sygdomsforløb tage kontakt med den berørte medarbejder for at identificere tiltag, der kan fremme medarbejderens helbredelse og tilbagevenden til arbejdspladsen. 6.2 Sygefraværssamtaler (evt. pr. telefon og/eller mail) holdes senest efter 14 dages fravær og ved længerevarende fravær min. én gang pr. måned. 6.3 CFSA vil, for så vidt det er praktisk muligt, være fleksibel med hensyn til medarbejderens op gave sammensætning og arbejdstider med henblik på at støtte helbredelse og fortsat arbejdstilknytning. 7. Sociale aktiviteter CFSA vil understøtte uformelle sociale aktiviteter, der fremmer et godt samarbejdsklima. 8. Socialt ansvar CFSA arbejder for et rummeligt arbejdsmarked og gør herunder brug af ansættelse på særlige vilkår (fleksjob og skånejob), jobtræning og stiller sig til rådighed for arbejdsprøvning. 9. Samarbejde med uddannelsessteder CFSA vil gerne bidrage til uddannelse af nye fagfolk inden for dets arbejdsfelt og stiller sig derfor gerne til rådighed som praktiksted. 10. Alkohol og tobak 10.1 Brug af tobak og indtagelse af Alkohol i centret er ikke tilladt. Rygning er dog tilladt i arbejdstiden men kun udendørs Centerlederen kan ved særlige arrangementer give tilladelse til servering af alkohol Ved mistanke eller konstateret misbrug af alkohol eller andre rusmidler indkaldes medarbejderen til samtale med centerlederen. Hvor mistanken bekræftes, skal i samarbejde med tillidsrepræsentanten udarbejdes en handleplan, der har til formål at bringe misbruget til ophør. 11. Seniorpolitik 11.1 Ved Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for ansatte på 55 år skal drøftes, hvorledes medarbejderen kan fastholdes på arbejdspladsen og fortsætte sin kvalifikationsudvikling under ansættelsen Drøftelse af senioraftaler kan i øvrigt ske, når den ansatte eller centerlederen måtte ønske

6 det Under hensyntagen til medarbejderens behov/ønsker og centrets driftsmæssige forhold kan i særlige senioraftaler bl.a. indgå ændringer i arbejdstiden/job-bredde, rokeringer og jobskifte. 12 Orlov, tjenestefrihed m.v Arbejdsmarkedets orlovsordninger administreres i henhold til gældende lovgivning Andre typer af orlov og tjenestefrihed, skal have et personligt og eller fagligt udviklingssigte Ved konkret vurdering af ansøgning om orlov eller anden tjenestefrihed skal der tages hensyn til centrets driftsmæssige behov Ved længere fravær i forbindelse med fravær udarbejdes særlig plan for udførelse af de berørte opgaver, - herunder vurderes behovet for ansættelse af vikar Centerlederen træffer endelig afgørelse vedr. ansøgninger om orlov og tjenestefrihed. 13. Fratrædelse 13.1 Uansøgt afsked skal i videst mulig omfang begrænses Tillidsmanden inddrages i alle sager vedr. evt. uansøgt afskedigelse eller i sager, hvor der er særlig risiko for udvikling i retning af uansøgt afskedigelse. 14. Opfølgende aftaler Efter Samarbejdsaftalens 4 indgår Samarbejdsudvalget efter behov særlige udmøntningsaftaler for personalepolitikken 15. Evaluering og ændringer 15.1 Ved hvert kalenderår begyndelsen drøftes personalepolitikken i SU Personalepolitikken og senere ændringer godkendes endeligt af bestyrelsen Personalepolitikken sendes til Velfærdsministeriet og fremlægges på centrets hjemmeside.

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere