Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler"

Transkript

1 Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009

2

3 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning i Norden. Virksomheden ledes af Nordisk Miljømærkenævn, der bl.a. træffer beslutning om, hvilke produktgrupper der kan miljømærkes og kriteriernes endelige udformning. Hvert land har et sekretariat og en styrelse/et nævn, der er ansvarlige for arbejdet. Målet med miljømærkning er at vejlede forbrugerne om de produkter, der er mindre miljøbelastende end andre sammenlignelige produkter. Miljømærkning skal stimulere en produktudvikling, der tager hensyn til miljøet og sigter mod et bæredygtigt samfund. Nordisk Miljømærkning har påtaget sig at følge ISO-standarden 14024, Miljømærkning og miljøvaredeklarationer type I miljømærkning Principper og procedurer. Valg af produktgrupper, miljø- og funktionskrav stemmer overens med mål, principper, praksis og krav i denne standard. ISO14024 stiller bl.a. krav om, at kriterierne er objektive og forsvarlige, at der findes metoder til verificering samt at interessenter har mulighed for at deltage, og at deres synspunkter tages i betragtning. Kriterierne fastsættes efter en bedømmelse af miljøbelastningen gennem hele produkternes livscyklus. I kriterierne stilles der krav til de miljøbelastende faktorer, der kan reduceres ved hjælp af miljømærkning. Alle produkter, både varer og tjenester, der opfylder kravene, får efter godkendt ansøgning licens til at anvende miljømærket. Ny viden og udvikling medfører, at kriterierne regelmæssigt revideres. Reviderede kriterier præsenteres som regel et år før gyldighedstidens udløb. I gyldighedstiden kan der ske mindre ændringer. Ændringer inden for gyldighedstiden og forlængelser medfører normalt ingen omvurdering af licenser. Ansøgningsgebyret skal betales når ansøgningen indsendes. Dertil kommer et årligt gebyr, der baseres på produktets omsætning. Danmark: Miljømærkesekretariatet Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf Fax Finland: SFS-Miljömärkning Pb 116 FIN HELSINKI tlf.: fax: Norge: Stiftelsen Miljømerking i Norge Kr. Augusts gt. 5 NO-0164 OSLO tlf: fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Sudurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Hjemmeside: Sverige: SIS Miljömärkning AB S STOCKHOLM tlf: fax:

4

5 Svanemærkning af Tømidler Side 1 Sammenfatning 1 2 Indledning Produktgruppeafgrænsning og definitioner Kriteriedokumentets gyldighedstid 2 3 Marked for miljøvenlige tømidler Andre miljøordninger for tømidler Svanemærkets berettigelse 3 4 Markedsoversigt for tømidler generelt 3 5 Miljøpåvirkning fra produktion og anvendelse af tømidler 5 6 Baggrund for stillede krav og kriterier Information om produktet Klassificering af produktet Biologisk nedbrydelighed Iltforbrug ph Kemikalier Økotoksicitet Chlorid Tungmetaller Næringsstoffer Korrosion Effektivitet Brugsanvisning Myndighedskrav Miljø- og kvalitetssikring Markedsføring 13 7 Fremtidige kriterier 13 8 Referencer 13

6

7 Nordisk Miljømærkning Side 1 (14) 1 Sammenfatning Dette dokument redegør for baggrunden for miljøkrav (kriterier) ved miljømærkning af tømidler [1] med det nordiske miljømærke Svanemærket. Dokumentet motiverer og begrunder Nordisk Miljømærknings kriterier overfor ansøgere, forbrugere og interesseorganisationer. Dokumentet indeholder begrundelser for revision af produktgruppen og kriterier i forhold til miljømål i Nordisk Miljømærknings Miljøfilosofi [2] og strategi for Nordisk Miljømærkning [3]. Det drejer sig primært om mål for: reduktion i anvendelse og udledning af miljø- og sundhedsfarlig kemi minimering af iltforbrugende stoffer til overfladevand lav korrosionseffekt god kvalitet korrekt anvendelse Kriterierne begrundes også med de potentielle miljøgevinster der er ved miljømærkning af tømidler og hvordan kravene kan kontrolleres og dokumenteres. Baggrundsdokumentet behandler også krav til miljø- og kvalitetsstyring i produktionen af tømidler og diskuterer kravene i forhold til miljømærkningens mål. Dette baggrundsdokument diskuterer også mulige fremtidige kriterier for miljømærkning af tømidler. Revisionsarbejdet ved kriterieudvikling for miljømærkning af tømidler har fundet sted under dansk ledelse fra marts Deltagere i kriterieudviklingen har været: Sekretariatsgruppen: Kirsi Auranmaa, SFS-Miljömärkning, Finland Lise Sunsby og Anne Kristine Feltman, Stiftelsen Miljømerkning, Norge Leif Düring, SIS Miljömärkning AB, Sverige Karen Dahl Jensen, Miljømærkesekretariatet, Danmark Kristian Dammand Nielsen, Miljømærkesekretariatet, Danmark (projektleder) Desuden har udvalgte eksperter, relevante virksomheder og andre interessenter kommenteret og rådgivet undervejs. Kriteriedokument og baggrundsdokument har været til en 60 dages høring i efteråret Kriteriedokumentet for miljømærkning af tømidler vil ved obligatoriske krav til miljøforhold, kvalitet og miljøstyring, tilbyde en producent muligheden for at arbejde systematisk med miljøforbedringer på de områder, som er beskrevet i kapitel 4 og 5. Producenter af tømidler, som efterlever kravene i kriteriedokumentet, kan søge om licens til svanemærket på deres produkter.

8 Side 2 (14) Nordisk Miljømærkning 2 Indledning 2.1 Produktgruppeafgrænsning og definitioner Svanemærket kan gives til tømidler, som anvendes med det formål at fjerne is og sne på flade arealer, hindre ny isdannelse eller at opretholde friktion på for eksempel veje og baneanlæg i lufthavne. Tømidlerne kan både være på fast form (granulat) eller flydende (væske). De mest anvendte faste tømidler er chlorid salte (NaCl og CaCl 2 ), natrium formiat og natrium acetat. De mest anvendte flydende tømidler er CMA (Calcium Magnesium Acetat) og opløsninger af glycol, urea, kalium formiat og kalium acetat. Chlorid salte kan ikke svanemærkes, da indholdet af chlorid-ion ligger langt over den fastsatte grænseværdi i kriteriedokumentet på højst 1 vægt-procent. Urea kan ikke svanemærkes, da indholdet af N overstiger grænseværdien på 1 vægtprocent. Glycol kan heller ikke svanemærkes, da iltforbruget er for højt i forhold til den fastsatte grænseværdi. Sand og grus kan ikke svanemærkes. Der er flere årsager hertil, og de er som følger: En fortsat reduktion i undergrundens naturgrus kan give problemer for grundvandets kvalitet, da naturgrus virker som filter for urenheder [9]. Udvinding af grus fra bjerge kan være ødelæggende for naturområder, som ønskes bevaret til kommende generationer. Ved placering af grus og sand afgives partikler til luften, som kan medføre luftvejssygdomme hos mennesker [10]. Forskellen på sand og grus findes i partikelstørrelsen. Sand har en partikelstørrelse på 0,2-2 mm, og grus har en partikelstørrelse på 2-20 mm. Naturgrus (og natursand) findes naturligt i undergrunden, mens andre former for grus og sand skal udvindes af stenarter (f.eks. fra bjerge) ved knusning. 2.2 Kriteriedokumentets gyldighedstid Kriteriedokumentet er gyldigt i 5 år. Årsagen til dette er dels, at der er tale om et kriteriedokument, som er afprøvet og fundet velfungerende), og dels, at det ikke virker som om, at der er høj hastighed på nyudviklinger indenfor denne branche. 3 Marked for miljøvenlige tømidler 3.1 Andre miljøordninger for tømidler

9 Nordisk Miljømærkning Side 3 (14) Hverken i Danmark, Norge, Sverige, Finland eller Island er der tilsyneladende konkurrerende miljømærkning for Svanens miljømærkning af tømidler. Der findes enkelte tømidler på markedet i Danmark, som benævnes grønne eller miljøvenlige, men der er ikke dokumentation for dette. I Tyskland og Canada er enkelte produkter miljømærket med henholdsvis Der Blaue Engel og Environmental Choice Program. Det er miljømærker, som ligner reglerne i Svanemærket meget. 3.2 Svanemærkets berettigelse I mange år har man primært anvendt tømidler baseret på chlorider (for eksempel NaCl) og organiske produkter med et højt iltforbrug (for eksempel urea). Begge metoder har påført miljø og omgivelser store skader (se kapitel 5). I de seneste år er nye tømidler kommet til som et resultat af en voksende bevidsthed om de skader, som er beskrevet i kapitel 5 og 6. De nye produkter er fortrinsvis baseret på formiater og acetater. Undersøgelser viser [4,6], at formiater og acetater er meget mere skånsomme overfor miljøet end de tidligere anvendte produkter. De er desværre også dyrere, hvilket er årsagen til, at de endnu kun anvendes få steder. Der er tale om lufthavne, broer, enkelte kommuner og private arealer. Formålet med svanemærkning af tømidler er at styre forbruget over mod midler, som har mindst mulig negative effekter på det ydre miljø. Derfor er det naturligt for Nordisk Miljømærkning at kunne tildele de nye produkter et Svanemærke. Set i et miljømæssigt perspektiv, er det muligt for producenter og brugere at få viden om den klare forskel, der er mellem anvendelsen af de forskellige produkter. I kriteriedokumentet for svanemærkning af tømidler er virkningen af tømidlerne i det ydre miljø, vurderet som de mest miljømæssige betydningsfulde set ud fra et livscyklusperspektiv. Derfor fokuserer kriteriedokumentet primært på selve produktet i forhold til produktionen af produktet. 4 Markedsoversigt for tømidler generelt Danmark: I 1999 blev der i Danmark anvendt ton salt til fjernelse af is og sne på de danske veje, fortrinsvis NaCl. I gennemsnit saltes der 75 gange i løbet af en vinter. Der er km offentlig vej i Danmark. Det svarer til lidt over 1 kg pr m 2.. Vejsalt koster ca. 350,- Dkr pr ton, hvilket svarer til at der i 1999 blev brugt mere end 130 millioner Dkr på indkøb af vejsalt [7]. Mere miljøvenlige produkter, som i dag kan svanemærkes, anvendes indtil videre stort set kun på broanlæg og i lufthavne. Her har der tidligere været store korrosionsskader på grund af vejsalten, og det ønsker man fremover at undgå.

10 Side 4 (14) Nordisk Miljømærkning I dag er de svanemærkede produkter stadig dyrere end vejsalt, men der er sket en reducering i prisen i forhold til tidligere, hvor vejsalt var gange billigere. Det betyder, at mange nu overvejer (inklusiv vejdirektoratet) at anvende de mere miljøvenlige produkter ikke kun til specialanlæg som lufthavne og broer, men også generelt til vejanlæg, parkeringspladser og parkanlæg. Norge: I Norge anvendes ca ton chlorid-holdige tømidler pr. år på vejene, det meste NaCl. Brugen af tømidler varierer i Norge. Som princip skal stærkt trafikerede hovedveje holdes isfrie. På disse veje bruges NaCl. Forbruget varierer (5-40 g/m 2 ) afhængigt af temperatur og vejrforhold. Foruden NaCl bruges primært sand og grus til kommunale veje, parker og gangstier. CMA (Calcium Magnesium Acetat) bruges kun på steder, som skal være isfrie (trapper, indgangspartier, ramper og lignende). Tømidler til vejsektoren bliver købt ind centralt. Det gennemsnitlige årsforbrug af tømidler i lufthavne i Norge er ca ton. I 1997/98 blev der i lufthavne i Norge brugt 570 ton urea, 480 ton acetater og 20 ton formiater. I 1998/99 var forbruget af urea uændret, mens forbruget af formiater var 100 ton. Fra og med vintersæsonen 1999/2000 har Luftfartsverket indstillet brugen af urea, og nøjes med at bruge formiat-baserede tømidler. I de militære lufthavne anvendes 1500 ton/år, hvoraf 1000 ton er urea. Der forventes også her en større overgang til formiater. I dag produceres ton tømidler baseret på formiat i Norge. Finland: Anvendelsen af forskellige tømidler i Finland 2001: Chlorider (NaCl + CaCl 2 ) Veje som kommunerne har ansvaret for 1 Lufthavne i alt 2 Veje, som vedligeholdes af Vejforvaltningen ( km) Helsinki- Vantaa Lufthavn 2 Totalt t t t Acetater t 450 t 862 t Formiater 114 t t Urea t t 1 ) Opgivet af producenten. 2 ) Vintersæson Yderligere anvender ejendomme årligt ca. 10 ton af forskellige tømidler (urea, acetater og formiater). Sverige: Kommuneforbundet i Sverige, som er samordningsorganisation for alle kommuner i Sverige siger, at tømidler sker med grus, chlorid-holdige produkter og i meget lille omfang med sand. I 2001 anvendte de svenske kommuner ton NaCl til isbekæmpning. Vejværket som har ansvaret for alle offentlige veje anvendte ton i år 2001.

11 Nordisk Miljømærkning Side 5 (14) I Stockholm kommune har man som mål at anvende de mere miljøvenlige alternativer til de chlorid-holdige tømidler. Man må dog også tage hensyn til det økonomiske aspekt og indtil videre er chlorid-holdige produkter de billigste. Data fra Luftfartsverket i Sverige viser, at der i 2001 blev anvendt ton acetat og 226 ton urea i svenske lufthavne. Det er en fremgang fra 1998 i brugen af acetatbaserede produkter (1140 ton) og en tilbagegang for brugen af urea (293 ton i 1998). Dette skal også ses i sammenhæng med, at vejrforholdene var forskellige i 1998 og Chlorid holdige produkter anvendes ikke. Siden sæsonen2002/2003 har formiat været anvendt i flere svenske lufthavne i stedet for acetat. 5 Miljøpåvirkning fra produktion og anvendelse af tømidler Tømidlers negative påvirkninger af miljøet varierer i forhold til type tømiddel og brugsarealets beskaffenhed, trafikintensiteten, topografi, klima-/vejrforhold og det omgivende miljø ved anvendelsesstedet. Der er ikke nødvendigvis en lineær sammenhæng mellem forbrugsmængde og negative effekter. Naturen har en tålegrænse for hvor store mængder tømiddel, som kan tilføres før eventuelle skader opstår. Tålegrænsen er afhængig af type tømiddel og de lokale miljøforhold. Skader på jord og vegetation Flere undersøgelser viser, at tømidler kan have negative effekter på jord og vegetation [5,7]. I mange tilfælde kan saltning med chlorid-holdige tømidler (for eksempel NaCl) medføre betydelige skader. Saltskader langs veje, som følge af vintervejsalting, er godt dokumenteret og har vært kendt i flere tiår [5,7]. Skader langs veje omfatter både skader, som følge af direkte besprøjtning med vejsalte og skader, som følge af optagelse gennem træer og planters rødder. Skader som skyldes direkte besprøjtning findes indtil 10 meter fra vejen, mens skader som skyldes optagelse gennem rødder, kan optræde i betydelig større afstand fra vejen. Påvirkningen er fortrinsvis af akut karakter og giver skader på blade og nåle. Langsigtede effekter i form af ændringer i jordstruktur og næringsindhold kan også forekomme. Skader på vand og grundvand Feltstudier har vist, at koncentrationen af chloridioner og natriumioner i grundvandet nær veje, er steget ved vejsaltning med NaCl [5,7]. Stigningen i koncentrationen er stærkt afhængig af de lokale forhold og omfanget af saltningen. I visse tilfælde kan vejsaltning med NaCl betyde, at grundvandet ikke kan anvendes til drikkevandsforsyning. Anvendelse af tømidler baseret på organiske forbindelser kan resultere i iltfattige forhold i vandmiljøer på grund af højt iltforbrug under nedbrydning. For eksempel har urea et højt iltforbrug under nedbrydning, som skyldes et højt indhold af nitrogen. For store mængder af for eksempel nitrogen i nærliggende vandmiljøer (eutrofiering) er et almindeligt problem knyttet til brugen af urea. Skader på dyreliv

12 Side 6 (14) Nordisk Miljømærkning Resultater fra undersøgelser over skader på dyreliv viser, at tømidler indeholdende chlorid-ion er giftige overfor mindre pattedyr og fugle. Desuden tiltrækker saltholdige tømidler både større og mindre dyr, som har brug for tilskud af salt i deres føde, fordi den ofte ikke er saltholdig nok. Det giver mange dødsulykker på veje i USA og Canada. Acetater kan have en mindre giftig virkning på små dyr [8]. Formiater er så vidt vides ikke undersøgt. Korrosionsskader og frostskader Korrosionsskader som følge af vejsaltning med NaCl er omfattende [4,5,6,7]. Skaderne omfatter både korrosion på biler, broer og huse og nær veje, hvor der saltes. Skaderne omfatter også frostskader på beton. Tømidler baseret på chlorid er generelt mere korrosive og tærende på beton end andre midler. Korrosion indebærer blandt andet, at biler og andre køretøjer får kortere levetid, så produktionen og tilhørende miljøbelastninger stiger. 6 Baggrund for stillede krav og kriterier I det følgende er udvalgte indsatsområder beskrevet på basis af miljørelevansen ved det enkelte indsatsområde (R) og muligheden for at kunne opnå en miljøforbedring på området (P). Sidst er det beskrevet, hvordan det vurderes muligt for Nordisk Miljømærkning, at kunne motivere til en miljøforbedring på området ved at medtage krav i kriteriedokumentet for Svanemærkning af tømidler (S). R, P og S står for Relevans, Potentiale og Styrbarhed. Vigtige principper i arbejdet med kriterieudviklingen ved denne revision har været, at der skal være så lidt administration som muligt ved virksomhedens ansøgning og vedligeholdelse af svanemærket. Derfor er kravene i kriteriedokumentet reduceret til et absolut minimum, hvor kun de væsentlige kriterier, der har høj miljørelevans (R), Potentiale (P) og Styrbarhed (S) er medtaget. Derved er det sikret, at det er praktisk muligt for virksomhederne at opnå svanemærket til deres tømidler. Samtidig er der også vished for, at når en virksomhed søger om at få svanemærket til tømidler, medfører det et kraftigt fald i produktionens samlede negative påvirkning af miljøet. På baggrund af arbejdet i sekretariatsgruppen, kontakter til eksperter i branchen og litteraturstudier, stiller Nordisk Miljømærkning krav til følgende indsatsområder: Detaljeret information skal oplyses om tømiddel og kemi i produktet. Produktet skal være let nedbrydeligt og have et lavt iltforbrug. Produktets øko-toksicitet skal være lav. Produktet skal have et lavt indhold af chlorid, tungmetaller og næringsstoffer (N og P) og en reguleret ph. Produktet skal efterleve fastsatte krav til funktion og brugsanvisning.

13 Nordisk Miljømærkning Side 7 (14) 6.1 Information om produktet Det er vigtigt for Nordisk Miljømærkning at have et indgående kendskab til svanemærkede tømidler. Uden kendskab hertil er det ikke muligt at vurdere, hvilke kriterier der er relevante, og hvilke krav der skal stilles til produktet. Derfor ønsker Nordisk Miljømærkning oplyst følgende: Varemærke/handelsnavn. I hvilke lande og fra hvilke salgssteder produkterne forventes solgt. Produkternes forventede årlige salg (i omsætning og vægt) i hvert nordisk land. I hvilke indpakningsstørrelser produkterne forventes solgt (fx 2 liter, 5 kg eller i større mængder). Beskrivelse af produktet (fx granulat eller væske). Nordisk Miljømærkning vil gerne kunne hjælpe med til at informere om og markedsføre de svanemærkede produkter. Derfor det er vigtigt at oplyse varemærke/handelsnavn og hvor og af hvem produkterne sælges. 6.2 Klassificering af produktet Da mange tømidler er direkte skadelige for både miljø og sundhed [4,5,6,7] er det vigtigt at stille krav til klassificeringen af produktet (R), som viser, i hvilken grad produktet er skadeligt. Derved kan produkter, som har en klassificering som for eksempel giftigt og sundhedsskadeligt udelukkes, og det er indsat som kriterium i svanemærkning af tømidler. 6.3 Biologisk nedbrydelighed Tømidlets nedbrydelighed har betydning for, i hvor lang tid det påvirker miljøet. Alle almindeligt anvendte tømidler har en skadelig virkning (stor eller lille), hvis de befinder sig i et sårbart miljø for længe. For at undgå dette er der stillet krav til nedbrydeligheden af produktet i dette kriteriedokument. 6.4 Iltforbrug Alle organiske produkter har et iltforbrug, som kan være skadeligt for miljøet, idet økosystemets balance kan forrykkes kraftigt i iltfattige betingelser. Et eksempel på dette er vandmiljøer, der udsættes for en overbelastning af organiske stoffer. Ilten i vandet bruges til at nedbryde de organiske stoffer, og miljøet bliver iltfattigt, så dyr højere oppe i fødekæden (krebsdyr, fisk o.a.) dør. Derved opstår en ubalance i økosystemet, som også er til skade for mennesker. Det er muligt at sætte en grænseværdi for, hvor meget iltforbrug et produkt må afstedkomme. Nordisk Miljømærkning har sat krav til at iltforbruget for tømidler skal være mindre end 5 g O 2 /m 2 ved anbefa-

14 Side 8 (14) Nordisk Miljømærkning let dosering for 5 ºC. Kravet betyder at produkter, der kræver et højt iltforbrug, ikke kan Svanemærkes. 6.5 ph I denne version af kriteriedokumentet for tømidler er krav til ph taget bort. Det skyldes ikke, at Nordisk Miljømærkning finder dette punkt irrelevant, men at det nu er dækket andre steder i kriteriedokumentet. En lav eller høj ph-værdi kan være til skade for miljø, mennesker og bygningsanlæg. I kriteriedokumentets punkt 4.2 er der krav til, at et svanemærket tømiddel ikke må klassificeres som ætsende. Samtidig er der krav til tømidlets korrosivitet i punkt 4.11 og krav til sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med tømidler i punkt På den måde har kriteriedokumentet fortsat krav til at minimere potentielle skader på miljø, mennesker og bygningsanlæg forårsaget af et tømiddels ph-værdi. 6.6 Kemikalier For at kunne sikre, at der ikke findes miljø- og sundhedsskadelige ingredienser i et tømiddel, stilles der krav til detaljerede oplysninger om alle stoffer i produktet. 6.7 Økotoksicitet Tømidler (og hver enkelt indholdsstof i tømidlerne) kan være giftige for organismer i miljøet og kan skade både planter og dyr. Derfor sættes der krav til, at de enkelte indholdsstoffers giftighed (toksicitet) skal være mindre end en fastsat grænseværdi ved test på alge, dafnie og fisk. Grænseværdien er fastsat efter EU s stof direktiv (67/548/EEC) med gældende tilpasninger. Der er ikke fastsat krav til test på dyr der lever på landjorden (terrestriske dyr), da sådanne tests (på rotte) indgår i klassificeringen under punkt 6.2, og derved allerede er medtaget. Eksempel på hvordan værdien for økotoksicitet findes: Recept for tømidlet: Handelsnavn Kemisk navn Cas-nr. Funktion % indhold % vandindhold % aktivt indhold A A B B - - 0,1 50 0,05 C C - - 0, ,005 D D E E - - 1, ,67 Vand

15 Nordisk Miljømærkning Side 9 (14) Databladsoplysninger om ingredienserne. A: LC50 (fisk) og EC50 (dafnier) > 1000 mg/l (let nedbrydelig) B: LC50 (fisk): 250 mg/l EC50 (dafnier): 75 mg/l IC50 (alger): 47 mg/ (ikke let nedbrydelig) C: LC50 (fisk) og IC50 (alger) < 1mg/l (let nedbrydelig) D: EC 50 (dafnier): 55 mg/l (let nedbrydelig) E: LC50 (fisk): 250 mg/l EC50 (dafnier): 500 mg/l IC50 (alger): 500 mg/l (ikke let nedbrydelig) Overholder tømidlet kravet til økotokcisitet?: Ingrediens A: Toksicitet ligger langt over kravniveauet, og tømidlet overholder fint kravet. Ingrediens B: Worst case toksicitetsværdi er 47 mg/l. Dette ligger inden for mg/l. Dermed skal det kontrolleres om dette ingrediens er let nedbrydeligt eller har log Pow under 3. Ingrediens B er ifølge databladsoplysninger ikke let nedbrydeligt. Dermed klarer ingrediens B ikke kravet til økotoksicitet. Ingrediens B er tilsat med 0,1 vægt% og dermed overholdes reglen om at max 0,1% af et enkeltstof ikke må klare kravet. Dermed lever tømidlet stadig op til kravene Ingrediens C: Har toksicitet under 1 mg/l og klarer dermed ikke kravet for økotoksicitet. Ingrediens C er tilsat med 0,005 vægt % og dermed overholdes reglen om at max 0,1% af et enkeltstof ikke må klare kravet. Da ingrediens B heller ikke klarede kravet om økotoksicitet, skal de to ingredienser summes: B + C: 0,1 + 0,05 % = 0,15% Dette er under grænsen af det samlede indhold af stoffer, som ikke klarer kravet til Økotoksicitet. Det må maksimalt være 0,2% af det samlede tømiddel. Dermed lever tømidlet stadig op til kravet til økotoksicitet. Ingrediens D: Har toksicitet på 55 mg/l, hvilket ligger mellem mg/l. Dermed Skal det kontrolleres om dette ingrediens er biologisk nedbrydeligt eller har log Pow under 3. Ifølge databladsoplysningerne er ingrediens D let biologisk nedbrydeligt. Derfor klarer dette ingrediens kravet til toksicitet.

16 Side 10 (14) Nordisk Miljømærkning Dermed lever tømidlet stadig op til kravet til økotoksicitet. Ingrediens E: Alle angivne toksicitetsværdier ligger over 100 mg/l, og derfor opfylder dette ingrediens kravet til økotoksicitet. Samlet overholder tømidlet alle kravene om økotoksicitet. Andre forholdsregler: Hvis oplysningerne om toksicitet, bionedbrydelighed eller log Pow ikke findes i produktbeskrivelsen eller sikkerhedsdatabladet for produktet, skal oplysningerne findes i litteraturen eller via testresultater. Hvis oplysninger findes om toksicitet for det aktive stof i et ingrediens, skal den %- vise mængde af det aktive stof bruges som vurderingsgrundlag. Eks: Ingrediens F har et vandindhold på 80%, og indeholder det aktive stof f i de resterende 20%. Da der ikke findes toksicitetsdata for hele ingrediens F finder ansøger andre oplysninger. I litteraturen kan man læse, at det aktive stof f har en LD50 (fisk) på 75 mg/l, og at det ikke er biologisk let nedbrydeligt. Dermed lever det aktive stof f ikke op til kravet om økotokcicitet, og må derfor kun forekomme i 0,1% af recepten for tømidlet. Ingrediens F indgår med 0,4% i recepten, men da de fundne oplysninger om toksicitet går på det aktive stof f, skal der tages følgende hensyn: Stoffet f indgår kun med 20% i ingrediens F : Dermed er indholdet af det samlede tømiddel, som ikke kan klare kravet 0,08%, og ikke 0,4%. Dvs. 20% af 0,4% = 0,08% Dermed er indholdet af ingrediens F på under grænseværdien på 0,1%, og kravet til økotoksicitet efterleves af ingrediens F. 6.8 Chlorid Chlorid-ion i en vis koncentration er giftigt for organismer både på jord og i vand. Mange undersøgelser viser, at det er et af de største problemer ved brugen af tømidler baseret på chlorid. Derfor er der krav til at chlorid ikke må findes i svanemærkede tømidler i mere end 1 vægtprocent chlorid-ion. Det udelukker brugen af NaCl og andre almindeligt anvendte tømidler baseret på chlorid. 6.9 Tungmetaller Tungmetaller i tømidler kan stamme fra flere steder. Der kan være tale om et tilsat indhold af tungmetaller, som bestanddel i fx korrosionsinhibitorer. Der kan også være tale om et naturligt indhold i tilsatte ingredienser, som for eksempel dolomitkalk, som kan tilsættes ved produktionen af acetater. Til sidst kan der være tale om urenheder af metaller fra indersiden af metalbeholdere, som opbevarer tømidlerne. Tungmetaller kan være giftige for levende organismer i visse koncentrationer, og ophobes des-

17 Nordisk Miljømærkning Side 11 (14) uden i fedtvæv, så den skadelige virkning koncentreres og videregives i fødekæden. Indholdet af tungmetaller i tømidler er unødvendigt og muligt at kontrollere. Derfor er der strammet kraftigt op på dette krav og sat skrappe grænseværdier for indholdet i kriteriedokumentet. Grænseværdierne er sat så de nu ligger på samme niveau som lovmæssige krav i Sverige og Danmark til indhold af tungmetaller i slam, der kan spredes på marker. Desuden er grænseværdierne vurderet i forhold til indhold af tungmetaller i tømidler generelt. Metoden til analyse af tungmetaller er nøje vurderet, og efter kontakt til flere analyseinstitutter, er det valgt at henvise til ICP- eller AAS metoden, da det er de mest anvendte metoder Næringsstoffer Næringsstoffer i form af Nitrogen (N) og Fosfor (P) kan på samme vis som organiske produkter være årsag til iltmangel og forskydelse af balancen i plante- og dyresamfund. Derfor er der krav til at svanemærkede tømidler ikke må indeholde mere end 1 vægt-procent Nitrogen eller Fosfor. Det betyder, at urea (CO(NH 2 ) 2 ) ikke kan svanemærkes) Korrosion Ved anvendelse af tømidler forekommer korrosionsskader på bygningsanlæg og metalkonstruktioner. Alle tømidler forårsager en vis korrosion, men tømidler baseret på chlorider er mange gange værre end acetater og formiater, som kan svanemærkes [8]. Der er sat relativt skrappe krav til grænseværdier for korrosionen. Grænseværdierne er taget direkte fra grænseværdier i AMS 1435A [11], hvori testmetoden ASTM F483 [11] er brugt til at teste for korrosion (AMS = Aerospace Material Specification ). De samme grænseværdier bliver generelt brugt som krav, når virksomhederne har opgaver i udbud. Det er valgt at kræve tests på aluminium og stål, da vores egen undersøgelse har vist, at det er disse to metaller, der er mest udsat for den korrosive effekt, når både lufthavne, broer og veje tages med i et samlet billede Effektivitet Nordisk Miljømærkning ser en stærk sammenhæng mellem miljøforhold og kvalitet. Det er ikke nok at miljøet er i orden, når brugerne skal vælge svanemærkede tømidler, kvaliteten skal også være i orden. Det må ikke kunne fremføres, at svanemærkede tømidler er kvalitetsmæssigt dårligere end andre tømidler. Simple krav til styring af kvalitet/effektivitet kan sikre, at denne målsætning efterleves. Der synes ikke at eksistere en international standard test for tømidlers effektivitet, som generelt anvendes. Det skyldes sandsynligvis, at: 1. produkterne er meget forskellige

18 Side 12 (14) Nordisk Miljømærkning 2. de anvendes på meget forskellig vis og i varierende miljøer og klima 3. produkternes effektivitet afhænger af produkternes styrke og brugsopløsning. Den internationale standard AMS 1435A [11] for tests på tømidler har ikke et krav om en bestemt testmetode, men lader det være op til producent og bruger indbyrdes at aftale, hvor effektivt tømidlet skal være. Det Canadiske miljømærke Environmental Choice Program, anvender en henvisning til AMS 1435A [11]. Det tyske Miljømærke Der Blaue Engel har et krav om at tømidlet skal dokumenteres, at være lige så effektivt som urea. Oftest anvendes en testmetode (SHRP H-205) til måling af effektivitet ved en test af smeltekapacitet. Ansøger har mulighed for at bruge denne testmetode til at angive effektiviteten af et tømiddel. Men det kan være vanskeligt at bruge denne metode enten fordi den ikke er brugbar i forhold til et tømiddels funktion, eller fordi det kan være svært at finde et testinstitut der kan udføre testmetoden. Det er også årsagen til at et kølerum i test metoden ikke er nødvendigt for at kunne efterleve kravet. Derfor er der givet mulighed for at ansøger alternativt kan påvise effektiviteten af et tømiddel ved en tilfredshedsundersøgelse hos brugere af tømidlet Brugsanvisning For at brugeren kan opnå den mest effektive anvendelse af et tømiddel, er det vigtigt at en brugsanvisning er tilgængelig. Anvendes produktet forkert er der risiko for, at der bruges mere end nødvendigt af produktet og det er ikke til gavn for miljøet. I kriteriedokumentet er der sat krav til, at en brugsanvisning altid skal følge det svanemærkede tømiddel og at der i brugsanvisningen skal være vejledning til anvendelse og dosering. Der er også krav til oplysninger om ætsningsfare ved behandling af tømidler på granulatform. Dette krav er indsat for at sikre acceptable arbejdsforhold Myndighedskrav Alle nationale love og regler skal være opfyldt af virksomheden, for at den kan erhverve en svanemærkelicens til sine tømidler, og der må ikke være udestående med relevante myndigheder. Dette krav er sat for at sikre, at virksomheden fastholder en produktionsstandard, som er en forudsætning for at få licens til svanemærket. Der er ikke krav om dokumentation, men licensen kan inddrages, hvis en virksomhed ikke efterlever kravet Miljø- og kvalitetssikring Da det er meget vigtigt at kunne styre sine underleverandører, og processerne på de forskellige virksomheder involveret i produktionen af tømidler, er der sat krav til styringen for produktionen af svanemærkede tømidler. Der kan ske misforståelser mellem de involverede processer, der kan komme nye ansatte, der kan være ændringer i produktionen som skal godkendes af Nordisk Miljømærkning. Der kan kort sagt ske

19 Nordisk Miljømærkning Side 13 (14) mange ting, som det er godt at forberede sig på, før en egentlig produktion af svanemærkede tømidler påbegyndes. Derfor har Nordisk Miljømærkning sat krav til følgende: Det skal sikres, at reglerne i miljømærkningskriterierne efterleves Det skal sikres, at kvalitetsniveauet for de miljømærkede produkter, som indgår i licensen, holder et højt niveau Virksomheden skal redegøre for, hvordan organisationsstrukturen af den interne kvalitets- og miljøsikring er opbygget for at sikre, at miljømærkningskriterierne efterleves Virksomheden skal sørge for, at den interne kontrol koordineres gennem en kontaktperson Markedsføring Virksomheden skal beskrive, hvordan markedsføringen forventes udført, og det skal erklæres ved bilag 1, at virksomheden er bekendt med markedsføringsreglerne i Nordisk Miljømærkning. Dette krav er sat for at sikre, at der ikke opstår misforståelser hos kunder og brugere af miljømærkede tømidler. Det skal være tydeligt, hvad der miljømærket og hvorfor. 7 Fremtidige kriterier Ved kommende kriterier vil en eventuel forbedring af effektivitetskrav vurderes sammen med lavere grænseværdier for tungmetaller og næringsstoffer. 8 Referencer [1] Miljømærkning af tømidler, Nordisk Miljømærkning, kriteriedokument version 2.0. [2] Nordisk Miljömärkning: Miljöfilosofi, [3] Strategidokument for Nordisk Miljømerking , version 3. [4] Bang, S.S. & D. Johnston Environmental Effects of Sodium Aceate/Formiate Deicer, Ice Shear TM. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, [5] Vejdirektoratet, Danmark Vejsalt, træer og buske. Rapport nr [6] Nystén, T. & P. Hellstén Migration of alternative de-icing chemicals in shallow aquifers. Præsentation fra Finlands Miljöcentral. [7] Miljøstyrelsen, Danmark, Vejsalt i miljøet problemets omfang. Skov Og landskab konference Vejsalt mod det 21. århundrede. [8] Colorado Department of Transportation Research Branch, The SeaCrest Group 2001, Evaluation of selected deicers based on a review of the literature. [9] Information fra Stockholm Län:

20 Side 14 (14) Nordisk Miljømærkning [10] Heikki Tervahattus Urban Dust Project. [11] Standarder AMS 1435A, AMS 1431B, ASTM F483. Scientific Material International.

Svanemærkning af Tømiddel

Svanemærkning af Tømiddel Svanemærkning af Tømiddel Version 2.1 18. Marts 2004 31. December 2011 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning i Norden. Virksomheden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning Vejledning til ansøgning om Svanemærkning For at få tildelt en Svanelicens er der en række krav i et kriteriedokument, der skal opfyldes. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at den indsendte dokumentation

Læs mere

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016 Gebyrregler for Svanemærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket på vegne

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse

Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse Velkommen til go morgenmøde om alternativ glatførebekæmpelse Tonny Holst, driften Marielyst & Anne Stougaard, By- og Miljø Gladsaxe Kommune Klikovand, 23. januar 2017 Kære beboere, Denne vinter prøver

Læs mere

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Retningslinier for brug af Svanemærket Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Baggrundsdokument for Svanemærkning af tekstil, skind og læder

Baggrundsdokument for Svanemærkning af tekstil, skind og læder Baggrundsdokument for Svanemærkning af tekstil, skind og læder Baggrundsdokument til kriteriedokument version 3.0 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Side 2 (14) Nordisk Miljømærkning Side 2

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanen og Blomsten Etableret i 1989.

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter / Lene Møldrup Svanen og Blomsten

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

Regler for Svanemærkning af produkter. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016

Regler for Svanemærkning af produkter. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Regler for Svanemærkning af produkter Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1)

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1) BEK nr 447 af 23/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-147-00038 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision. Alpacon Multicip

Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision. Alpacon Multicip Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision 1796900-DAN-03 2006-07-19 2009-02-20 2 Udstedt af Jeanette Hasseson Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer

Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer Et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Københavns Universitet Præsenteret af Simon Skov og Morten Ingerslev Indhold Beskrivelse af forsøget

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

Skurecreme. Type Flydende skurecreme

Skurecreme. Type Flydende skurecreme Skurecreme Type Flydende skurecreme Anvendelse / Egenskaber: Flydende blødt skuremiddel, der anvendes til rengøring af håndvaske, fliser, rustfrit stål, gryder og lignende. Fjerner effektivt smuds og snavs

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Dagligvarebutikker. Baggrundsdokument Version 1.0 Juni 2003

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Dagligvarebutikker. Baggrundsdokument Version 1.0 Juni 2003 Baggrundsdokument for Svanemærkning af Dagligvarebutikker Baggrundsdokument Version 1.0 Juni 2003 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens

Sikkerhedsdatablad. Tæpperens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Telefon: 75 45 48 28 Fax.: 76 11 50 80 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5)

Sikkerhedsdatablad SDB Udarbejdet den: 16-08-2007 Internt nr.: 0.0.1 Erstatter tidligere SDB: Ny version Mac 2040 1(5) Mac 2040 1(5) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Godkendt til anvendelse Handelsnavn Mac 2040 Produkttype Mikroaffedtning Leverandør Nitram Oil A/S Adresse Plantagen 28, Osted Postnr.

Læs mere

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse:

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 I planternes blade foregår fotosyntesen, hvor planter forbruger vand og kuldioxid for bl.a. at danne oxygen. 6 H 2 O C 6

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn EUROCLEAN FRI SAN NEUTRAL Artikelnummer 648001 Anvendelse/Produkttype Leverandør Toiletrengøringsmiddel Nilfisk-Advance

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Silicate A Xi R36/37/38 First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: First Price vaskepulver, kulørt vask, 1 kg Varetype: Vaskepulver

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Strada Vejsalt Revisionsdato: 15. november 2011 Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Strada Vejsalt Revisionsdato: 15. november 2011 Erstatter: 1. udgave SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Strada Vejsalt Strada Vejsalt 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Strada Vejsalt Varenr.: 4573 PR-nr.: Er tilmeldt, nr. er på

Læs mere

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand.

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand. Cremesæbe Type: Cremesæbe Anvendelse / Egenskaber Cremesæbe anvendes ufortyndet. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Velegnet til dispenser. Cremesæbe er mild og udtørrer ikke huden. Den

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Brug: Anvendelse: Emballage: Leverandør: E-mail på ansvarlige for dette SDS PRAESTOL

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 190 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 6. januar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter.

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Natriumklorid (NaCl) Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Grønne træer, sorte veje Vejsalts effekt på miljøet

Grønne træer, sorte veje Vejsalts effekt på miljøet Grønne træer, sorte veje Vejsalts effekt på miljøet Indhold UDARBEJDET AF Konsulentgruppen Grønne træer, sorte veje Ivan Yanchev Jaime Pérez Molina Jonas Nørgaard Klügel Michael Pedersen Sarah Ingemann

Læs mere

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt navn Anvendes som Leverandør : :Vaskemiddel Flydende. :Teqton Kristensmindevej 2 4250 Fuglebjerg Denmark. Telefon : + 45 87 54 50 00 Telefax

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38

SIKKERHEDSDATABLAD. Sodium Carbonate Xi R36 Sodium Carbonate Peroxide Sodium Silicate B Xi R36/37/38 SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: SuperBest Discount, maskinvask til HVID VASK 2 KG Varetype:

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJDRIFT. Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse. Svarfrist den 31.12.2006. November 2006. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJDRIFT. Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse. Svarfrist den 31.12.2006. November 2006. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJDRIFT Tømidler, sand og grus til glatførebekæmpelse Svarfrist den 31.12.2006 November 2006 Vejregelrådet Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk. 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven)

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II

SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II Leverandørbrugsanvisning iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II SIKKERHEDSDATABLAD 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: Emballage: Leverandør: E-mail på ansvarlige for dette SDS PRAESTOL A 3015

Læs mere

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU. Kontorchef Lea Frimann Hansen Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU Kontorchef Lea Frimann Hansen Regler om pesticider Pesticidforordningen (nr. 1107/2009) regulerer godkendelsen Rammedirektiv for bæredygtig anvendelse

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Regler for nordisk miljømærkning af produkter. 22. juni Nordisk Miljømærkning

Regler for nordisk miljømærkning af produkter. 22. juni Nordisk Miljømærkning Regler for nordisk miljømærkning af produkter 22. juni 2011 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 13. juli 2009 4. Udgave. Side 1 af 4 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Keeper mod ukrudt. Produkttype: Ukrudtsmiddel nr. 18-364. Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1675 Stoffets/præparatets anvendelse Gødningsmiddel Producent/leverandør Brøste A/S Lundtoftegaardsvej

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016. Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af. Industrielle rengøringsog affedtningsmidler. Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016. Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Industrielle rengøringsog affedtningsmidler Version 2.6 13. oktober 2005 30. november 2016 Nordisk Miljømærkning Innehåll Adresser 2 Hvad er et Svanemærket industrielt rengøringsmiddel/affedtningsmiddel?

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere