Indholdsfortegnelse. Krop & Kost og bevægelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Krop & Kost og bevægelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. FORLØBET KURSETS INDHOLD: DELTAGERNES FORVENTNINGER OG EVALUERING LOKAL LÆRINGSMODEL MODEL FOR NETVÆRKSGUPPEN AFRUNDING Krop & Kost og bevægelse 1

2 Krop & Kost - og bevægelse Ideen til Krop & Kost - og bevægelse opstod på personalekurset omhandlende idræt og bevægelse. En direkte følge af dette kursus var, at der kom mere fokus på idræt og bevægelse på de forskellige linier på Senere blev ideen med et decideret sundheds kursus videreført og udviklet af en projektmedarbejder, Lisa Hammel. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere, cafeen og projektkontoret som idé udviklede kurset. Udarbejdelsen af projektbeskrivelse og søgning af eksterne midler blev udlagt til Projekt og Udviklingskontoret for fysisk handicappede, som efterfølgende var omdrejnings punktet for projektet og senere kurset. Det viste sig, at der ikke var velvillighed fra fonde og legater til at støtte kurset økonomisk. Økonomien blev til veje bragt via et samarbejde med FOF og en fællesansøgning til Århus Kommune Den Lokale Udviklingspulje med kr ,- og Århus Amt, Sundhedsudvalgets pulje under strategien Kost, mad og bevægelse med kr ,-. Der var oprindeligt en deltagerbetaling på kr ,- incl. en weekendtur. For at få deltagere nok til afvikling af kurset måtte deltagerbetalingen efterfølgende nedsættes til kr Forløbet Kurset blev udbudt under folkeoplysningsloven i samarbejde med FOF. Som derved afholdt udgifterne til aflønning af underviserne. På grund af målgruppen blev en del af de ansøgte midler brugt til at aflønne en hjælpeunderviser/fælleshjælper. Da det viste sig at mange af deltagerne havde meget lidt praktisk køkkenerfaring, var det af afgørende betydning for kursets succes. Hjælpeunderviser/fælleshjælper samt de personlighjælpere havde en større rolle end oprindeligt tænkt. Der var meget brug for støtte til i gang sætning af opgaverne. Ligeledes var der i hele forløbet som minimum 2 af projektmedarbejderne i planlægning, opsamling og til stede under afviklingen. Kurset henvendte sig i første omgang til gruppen af mennesker med en funktionsnedsættelse og en fungerende tilknytning til enten arbejdsmarked, uddannelse eller det 3. arbejdsmarked. Derfor var undervisningen henlagt til fredag eftermiddag og lørdage, 1 gang pr. måned i 6 måneder. Kurset blev udbudt i foråret Der var ganske få der henvendte sig og ingen der tilmeldte sig. Efterfølgende blev der blødt op på deltagernes forudsætninger og tilmeldingsfristen blev udsat flere gange, hvilket i sidste ende gav 4 deltagere og det blev besluttet at opgive projektet i efteråret 06. Der opstod dog pludseligt nogle muligheder for at gennemfører kurset og på grund af tidspresset (det skulle være afviklet inden 31. december 2006), blev den oprindelige ide med weekenderne opgivet. Ligeledes fik vi mange opfordringer fra kommende deltagere om at flytte kurset til en anderledes mødefrekvens, mestendels væk fra week-end erne. Derfor fandt vi en række nye datoer fra den 24. oktober og frem til den 16. december. Vi fordelte hermed det ansøgte antal lektioner på 2

3 82 over flere enkeltdage og forskellige ugedage. Med disse simple ændringer blev der skabt betingelser, som vi kunne få deltagere til Kursets indhold: Kurset blev lagt med hovedvægten på viden om sunde kostvaner og praktisk madlavning, hvilket var ca. 2/3 af den samlede undervisnings tid. Derudover var der to gange med idræt og bevægelse, en ekskursion og en gang, hvor der blev snakket netværksgrupper. Steen Rasmussen (køkken) og June Kolbye (teori og kost) supplerede hinanden godt, så teori og hang godt sammen. Dog var programmet i køkkenet ofte for presset. På grund af deltagernes forskellige funktionsnedsættelser lå der en stor udfordring i at få tilgodeset alle i idrætsdelen. Idrætsdelen kunne godt prioriteres mere på kommende forløb. Deltagerne havde mange ideer til aktiviteter, som ikke kunne opfyldes på grund af tiden. Kurset startede med 9 deltagere, hvor af de 7 gennem førte. Det er også de 7, der er fortsat i netværksgruppen. Deltagerne var i alderen år og med vidt forskellige forudsætninger, både funktionsmæssigt og i forhold til det faglige/praktiske. Anbefalinger og ideer til kommende kursus. - der skal være tid til at deltagerne selv kan foretage simple køkkenhandlinger f.eks. skrælle kartofler, skærer grøntsager ud osv. - Vigtig at deltagerne får afprøvet de køkkenhandlinger, der umilddelbart kan syntes utilgængelige i forhold til den fysiske funktionsnedsættelse. - Kurset skal foregå over et længere tidsrum, så der er tid til at afprøve og tid til at forandre livsvaner. - Det er vigtigt at dele arbejdsopgaverne i mindre opgaver. Senere kan der arbejdes med overblikket i hele processen. - Det er vigtigt at få simple teorier omkring kost opbygning og, hvad det gør ved kroppen. - Det skal være hyggeligt at mødes. - Der skal være en hjælpeunderviser/fælleshjælper. - Deltagerne skal om nødvendigt selv have en ledsager eller hjælper med. - Tid til at spise i ro og vende dagens proces. - Vigtigt at deltagerne oplever, at det er mere simpelt, at lave sund mad end man tror. - Gode fif til simple indkøb, der både er sunde og øger den smagsmæssige kvalitet i dagligkosten. - Vigtig at deltagerne mærker og smager, hvad tilbehør gør ved maden. - At afprøve idrætter og aktiviteter man ikke forventer at kunne f.eks. rapelling. - Mere idræt og idrætsteori. - At forløbet består af: - køkken og kost - idræt og bevægelse - socialt samvær - ture og aktiviteter der er relateret til sundhedstemaet. Følgende vil vi skitsere de indledende deltager forventninger og afsluttende evaluering på kursusforløbet. Vi har valgt at lade udsagnene tale for sig selv, de indgår bearbejdet formi afsnit 4 og 5. 3

4 2. Deltagernes forventninger og evaluering Nedenstående er deltagernes forventninger/forslag til indhold i kurset. Forslagene er listet i stikords form i den rækkefølge, de blev nævnt i. Det er ikke nødvendigvis alle, der er enige i alle forventninger. De kan være et udtryk for at en eller flere nævnte dem på dagen. Forventninger: sund hverdag inspiration her til. Inspiration til madlavning. Rutine i at lave mad helt fra bunden. Blive bedre til at lave sund mad. Sund kost på basis af lettere forarbejdede råvarer teori +. God mad. Kost med lang forbrænding, energi i Vide mere om de sunde og usunde fedtstoffer. Regne i kalorier og kilojoule Læse varedeklarationer Studietur. Lære min krop bedre at kende. Bruge gangstativ mere. Badminton. Svømning vandgymnastik. Det skal være sjovt Dykning. Bowling. Rapelling. Boccia. Goal-ball. Ballebold. Kørestolsløb. Gymnastk. Dans. Go-kart. Fitness Nedenstående er ligeledes deltagernes egne kommentarer til kursusforløbet, også skrevet i stikordsform. Hvert udsagn er ikke nødvendigvis et udtryk for alles holdninger/meninger. Evaluering: Køkken: - god inspiration, nye opskrifter - inspiration til at bruge mere tid i køkkenet hjemme. - Fik åbnet øjnene for sund mad. - Grøntsager i ovnen. - Godt med teori omkring, hvad der er sundt i kosten. - Tænker mere over, hvad jeg spiser. - Flere hjælpemidler til køkkenet (tur til Rehabmessen) - Sjovt at lave mad har udfordret mig selv. - Sjovt at vaske op!! - Sjovt at røre ved maden selv - Sjovt at have Hjemmekundskab igen. 4

5 Evaluering: Idræt: - godt i kroppen - gerne mere tid til idræt og turer - at prøve grænser af f.eks. klatre på stige - gode ture. - At prøve sig selv af nye ting - Godt at prøve forskellige ting - Mange muligheder og åbenhed for at prøve det forskellige. - Gerne mere kropsaktive ting. - Inspireret til at motionere ved cykling; køb af pilatisbold. Det tager jeg med i mit liv: - Sund kost - Lave øvelser om morgenen og aftenen - Gå en tur når jeg kommer hjem - Dyrke forskellige kropslige - /idrætsligaktiviteter. - Bruge noget tid i motionsredskaber. I de følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i dette forløbs meget konkrete erfaringer opbygge en læringsmodel, som kan anvendes ved tilsvarende forløb. Et af projektets formål var netop at opsamle metoder og metode udvikle i forhold til kommende sundhedsforløb for mennesker med nedsat fysisk funktion. Metoder er de håndtag, der knytter teori med og vice versa. Derfor vil de følgende to afsnit have en lettere teoretisk form. Den teoretiske platform er systemisk teori om læring samt inspireret fra en kognitiv didaktisk model. Vi har ønsket at udvikle en dynamisk læringsmodel, der overordnet kan anvise metoder for et lignende forløb. Modellen er forklaret ind i det konkrete kursusforløb som beskrevet i de tidligere afsnit. 5

6 3. Lokal Læringsmodel Med inspiration fra Kolbs læringscirkel og Knud Illeris didaktiske model 1 har vi lavet en lokal læringmodel, som kan være til hjælp i metodevalget ved kurser i krop og kost, hvor læringen ønskes fastholdt gennem netværksgrupper. Såvel Kolb som Knud Illeris arbejder udfra universelle forståelser. Vores læringsmodel tager udgangspunkt i en forståelse, hvor læring ses udfra den kontekst, hvori menneskene indgår. Vi kalder derfor vores model for en lokal læringsmodel. Måske ville modellen give mening også i andre sammenhænge men så skal akserne formentlig omformuleres og ses i forhold til den konkrete gruppe af mennesker, som skal lære og den konkrete, som læringen omhandler. Modellen baserer sig på, at der for mennesker med nedsat fysisk funktion ofte kan være en uselvstændig brug af kroppens funktioner i mangen en. Dette netop fordi det er kroppen, der har nedsat funktion. Måske har andre mennesker skrevet for deltageren hele livet, skrællet kartofler, vasket op mv. Og måske har deltageren altid siddet på sidelinien i kropsfag og fysiske aktiviteter. Hermed er den konkrete oplevelsessfære blevet formindsket og dermed måske visse former for læring og erkendelse. Den Lokale Læringsmodel, som vi har udviklet gennem projektet, forsøger at tage højde for, at det selv også selv om det tager længere tid er en væsentlig del af at forstå, hvordan man gennem kost og madlavning samt kropslig udfoldelse, bedre selv kan tage hånd om sin egen sundhedstilstand. Og også at det er gennem opbygning af praktisk erfaring, man kan skabe nye vaner og holde fast i sin mere abstrakte viden. Indenfor et kontinuum, der spænder mellem reflekteret (abstrakt) og oplevet (konkret), har vi derfor lagt en hoved vægt over mod en læringsform/undervisningsform, der har haft en overvægt af mesterlæren. De mere abstrakte teoretiske timer har været i fåtal og næsten altid kombineret med efterfølgende. Nedenstående figur illustrerer disse akser: Figur 1 reflektere opgave funktionsopdelt opdage og prøve eksperimenterende opleve Ønsket læringsretning 1 Knud Illeris: Læring, udvikling og kvalificering, Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen Roskilde Universitetscenter

7 Nedenfor er listet de kontekstvariable, som er centrale for projektet: Krop & Kost, og som er baggrundsvariable for læringsmodellen:. Tema: kroppen og kosten sundhed og livsførelse Område/målgruppe: mennesker med nedsat fysisk funktion Central akse: /handle (typisk vil hjælpere eller andre lave mad og ofte vil der være formindsket brug af kroppen som et mål for sundheds aktivitet) Bevægelse: fra lærerstyret (andre) til selvstyret (gruppe) Fastholdelse af læring: netværksguppe Det at funktionsopdele især køkkenarbejdet har i processens start været centralt i forhold til at kunne nå at lave hele måltider. Det var pga. den fysiske funktionsnedsættelse især på gøre planet, vi skulle igangsætte den største læring. Der har for mange af deltagerne været mange praktiske dele, som ikke nogensinde havde været prøvet før. Vi skulle initialisere læreprocesserne gennem konkret første gangs erfaring, der kunne fjerne den praktiske automatiserede forestilling om f.eks. at en agurk blev snittet af andre at der helt automatisk er andre, der gør det, som man tænker skal gøres. Deltagerne kunne så at sige ikke eller kun i ringe grad trække på en kropslig erfaring. Derfor er læringsretningen: fra bare at afprøve og hen mod det, selv at turde opdage og prøve eksperimenterende. Så det blev meget vigtigt for os hele tiden at beholde fokus på, hvad der var muligt og ikke specielt beskæftige os med vanskelighederne eller det problematiske. Vi har anset det at opleve velsmagende sund selvlavet mad samt oplevelsen af kroppens mange alternative muligheder udover den sædvanlige brug - som centrale elementer i forhold til en fortsat motivation for en sund livsførelse. Dette selvfølgelig også set i relation til en mere abstrakt eller refleksiv forståelse for kostens sunde sammensætning, og hvad bevægelsen gør af godt for kroppen. Gennem at starte funktionsopdelt blev der levnet plads til at kæle for en enkelt kartoffelskrælning, en enkelt kostmodel, en simpel balanceøvelse og så alligevel opnå et kvalitativt sammenhængende resultat, som hver mødegang kunne opleves (smages, mærkes) og også reflekteres i den eksisterende. Figur 2 reflektere Klasse undervisning Løsning af opgaver opgave funktionsopdelt Projekt samarbejde opleve Selvstændige studier opdage og prøve eksperimenterende Ønsket læringsretning 7

8 I princippet skulle den bedste læring foregå gennem brug af flere forskellige undervisningsformer. Vægtningen og sammensætningen af brugen af undervisningsformer vil i sagens natur være afhængig af deltagernes forudsætninger og baggrunde. I figur 2 har vi skitseret undervisningsformerne med de lyse cirkler. Alle modellens niveauer fungerer samtidig i forhold til deltagernes fremadskridende læring og danner en læringsspiral, som vi har ønsket at illustrere med den cirkulære pil i figur 2. Denne effekt har vi ønsket at forstærke gennem en meget tæt sammenhæng mellem og teori. Vi har skelet lidt til begrebet mesterlære. Endnu mere autonomi og selvstyring vil være elementer i den efterfølgende netværksdannelse. Undervisningen skal trækkes ind i moduler af deltagerne selv og i det konkrete køkkenarbejde skal underviseren indgå endnu mere i en mesterlærerolle (se senere). Følgende en summarisk liste over projektforløbets forskellige moduler med angivelse af undervisningsformen. 1. Præsentation af kurset, introduktion af køkkenet og lave mad. Hvad forventer deltagerne, sikkerhed og hygiejne, hvad kan den enkelte???? - en blanding af klasseundervisning og opgave funktionsopdelt 2. Teori om sund mad Enkle kostregler i model - klasseundervisning 3. Idræt: forskellige boldspil og præcisionsspil, konditionsøvelser, musik og bevægelse - en blanding af opgaveløsning og teamsamarbejde 4. Køkken - opgaveløsning i funktioner 5. Teori og køkken - først decideret klasseundervisning - dernæst funktionsopdelt opgave løsning i 6. Ekskursion: Embrace(wellness), saltes historie, Mariager Saltcenter, hjemtur over Dansk Salt, Assens. - selvstændige studier - teamsamarbejde 7. Køkken Der blev uddelegeret selvstændige indkøbsroller hvad kan vi få, - og hvor? - selvstændige studier for nogle i grupper - funktionsopdelt opgaveløsning lidt mere i teams 8. Køkken - funktionsopdelt opgaveløsning lidt mere i teams 9. Idræt: Rapelling - selvstændige studier - teamsamarbejde 10. Køkken - funktionsopdelt opgaveløsning lidt mere i teams 11. Teori sund julefrokost - klasseundervisning - selvstændige studier for nogle i grupper 12. Fremtidens netværk - klasseundervisning - projektsamarbejde 13. Den sunde julefrokost og afslutning - teamsamarbejde også lettere funktionsopdeling 4. Model for netværksguppen Det er vigtigt for den fremadskridende læring at få skabt et godt og trygt fællesskab, hvor man også efterfølgende kan holde de nye vaner ved lige. Derfor vil vi nu indbygge yderligere et niveau i 8

9 modellen. Det er ikke nok at vide og prøve, hvilke kostvaner og kropslig adfærd, der kunne være sund i længden. Sundhed i kost og bevægelse har kun varig virkning gennem fortløbende. Det er derfor vigtigt, at man får en selvforståelse som sund. Netværksgruppen er dygtig til at understrege en identitet i fællesskabet og kan dermed være med til at udvikle en positiv (her: sund) selv-forståelse over tid. Vi støtter hinandens selv-forståelser i netværksgruppen. Samtidig har netværksgruppen også den fordel, at den ofte mødes med et længere tidsinterval (end f.eks. et kursusforløb), hvorved den er med til at bibeholde fokus på sundhedens faglige elementer og selvforståelser i vores sædvanlige hverdagsliv. Den minder os populært sagt om, at vi har lært noget, som vi også kan bruge. Men en netværksgruppe skal også støttes og udvikles. Dette viser tidligere erfaringer og evalueringer, vi har foretaget med netværksgrupper i vores regi. For Krop & Kost projektets deltagere laves de indledende manøvrer til netværksdannelsen allerede fra starten af kursusforløbet og opbygges fortløbende gennem samvær og ture indenfor projektets temaer. Gennem interviews med tidligere netværk fremstod, at det er vigtigt at have en styring på de processuelle elementer i gruppen. Der skal indledningsvist en hånd til at styre hvornår gruppen mødes og om hvad. Hvordan er det, at vi snakker sammen? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at holde fast i fokus for vores møder? Hvordan tackler vi de mange forskelligheder, og gør dem til gruppens styrke frem for kilder til konflikt? Osv., osv. Her har vi igen skelet til en art mesterlæremodel eller måske snarere en art rollemodel. Om modellen kan medføre, at netværksgruppen ender helt op på egne ben, må fremtiden vise. Erfaringer fra andre steder viser, at netværksgrupper dannes og opløses og gendannes med nye medlemmer og opløses osv. Netværk er en dynamisk model i sig selv. Så netværksgruppen skal ikke bestå i 100 år for at være en succes. Den skal alene være med til at skabe nye vaner og forhåbentlig samtidig også være med til at skabe nye kontakter og venner. Indledningsvist vil vi dog fortsat støtte på netværksgruppens processuelle dele. Hermed fremstår en model for netværksgruppens etablering, som indledningsvist skrider frem i to etaper illustreret ved nedenstående figur 3: Figur 3 reflektere FASE 1 FASE 2 Fase 1 Fase 2 LÆRINGSOVERLAP opgave funktionsopdelt opdage og prøve eksperimenterende opleve Vi har tidligere gennem projektmidler afprøvet netværksgruppens effekt og evalueret herpå. Erfaringerne herfra har vi benyttet i Kost & Krop netværksdannelsen. Derfor får vi en model med to akser og tredje niveau, der handler om fastholdelse af identitet og Ønsket læringsretning dannelse af vaner gennem netværksgruppe. 9

10 I det indledende projektforløbs valgte mesterlære og rollemodel har der fortløbende være indarbejdet (såvel hos projektansvarlige, undervisere og hjælpere) en forståelse af, at gruppens medlemmer hele tiden skulle supplere og komplementere hinanden i opgaveløsningen. Dette er illustreret med Fase 1 cirklen i figur 3. I dette niveau er den ønskede læringsretning mod selv at gøre endnu mere tydelig. Læringen har i denne fase ned til mindste funktion haft fokus på: hvad kan du egentlig selv gøre? Under hvert selvlavede måltid har der været opsamling på, hvad det er vi spiser og hvorfor, hvad der smager godt og hvorfor. Idræt og bevægelse har udfordret kroppens selvforståelse af ikke at kunne bestemte ting (f.eks. klatre på en stige). Også har der været nysgerrighed omkring, hvordan hver især så har løst de opgaver, de har mødt. Samtalerne omkring bordet har typisk også rundet, hvordan medlemmerne hver især håndterer mad og bevægelse i hverdagen. Hvad er vanskeligt, hvordan kan barrierer overvindes, frem til gode råd og gode indkøbstips og spændende idrætter og kropslige aktiviteter osv. osv. Jeg gør sådan til dagligt måske kunne du bruge det også? Og hvis dette fokus er blevet udvandet, har vi stillet spørgsmål og fået udvekslingerne i gang igen. Da det koncentrerede undervisningsforløb stoppede i december 2006 var der samlet op og evalueret med deltagerne. Netværksgruppen blev en vedtaget mødeform fremover, og vi fik skabt en form for netværksgruppens mødestruktur et halvt år frem. Dette halve år udgør feltet læringsoverlap i figur 3 og er en igangværende proces i skrivende stund. Denne periode er også igangsætningen af Fase 2 som gerne skulle udmønte sig i, at deltagerne selv mødes enten fordi de fortsat ønsker at bibeholde netværksmodellen eller også fordi de ønsker at mødes med andre, som de har gode relationer til, og som de har lyst til og brug for i deres hverdag. Læringsoverlappet er styret med 7 simple håndtag, som skaber en indledende rammestyring, deltagerne kan agere frit indenfor: 1. Der er inden kursusafslutning på forhånd aftalt ture og møde datoer for hver 3. uge i foråret 2. Første netværksmøde er fast struktureret og processtyret til planlægning af mødegangenes indhold og præsentation af de indledende rammer (selvfølgelig som et tilbud til gruppen). 3. Netværksgruppen køber 24 lektioner, som den selv forvalter over mødegangene til en præsenteret pris. 4. Den får stillet 20 timers praktisk hjælp til rådighed, som netværksgruppen selv skal forvalte i forhold til mødegangene og med anvisning til evt. aftale indgået med kursets hjælper. 5. Kokken præciserer regler for anvendelse af køkkenet og sin egen rolle som mesterlærer, hvis de vil købe ham. 6. Netværksgruppen får kr. til vareindkøb ol. dette også selvforvaltet. 7. Processtyrer, der indgår efter behov i netværksmøderne i begyndelsen hver gang Selvfølgelig kan deltagerne selv vælge at bruge flere midler og mere hjælp, - men så skal de aftale det indbyrdes og selv betale det. Deltagerne har udtrykt glæde over den indledende rammestyring, og det bliver lidt spændende at se, hvor lang tid, vi skal støtte på netværksgruppen. Måske vil vi alene skulle støtte i forhold til at stille lokaliteter til rådighed måske vil de selv vælge at have processtyring og rammer på undervejs i lang tid. Der er i princippet ikke nogen måder, der er mere rigtige end andre. Men på et tidspunkt vil deltagerne formentlig ikke have brug for netværksgruppen længere så bevæger de sig mod nye udviklingstrin indenfor andre temaer og måske i nye netværksgruppen. Dette udgør dynamiske netværk, der både fremmer læring og skaber sociale grundpiller (gode relationer og sociale kompetencer) i livet. 10

11 5. Udover at gennemføre forløbet, opsamle erfaring og metodeudvikle havde projektet ligeledes det formål at formidle bl.a. via hjemmeside. Som overskriften markerer, er hjemmesiden allerede eksisterende, men i skrivende stund dog fortsat under udarbejdelse. Den forventes at være i luften 1. marts Hjemmesiden er et webhotel, som har den fordel, at alle netværksdeltagere kan bruge den aktivt, når/hvis de ønsker at blive oprettet som brugere. Der er et debatforum med i pakken, som alle kan bruge. har en webmaster, der løbende servicerer siden, og netværksgruppen ønsker også selv at være aktive i beslutninger og debat på siden. Hjemmesiden kan bruges til udveksling af gode råd, opskrifter, idéer til ture, idrætter, kropslige aktiviteter ol. Vi håber netværksgruppen vil bruge den aktivt, da den er et godt redskab til at fastholde kontakt, når man ikke mødes til dagligt. Hvis siden er aktiv vil både vores krop og kost netværk, kommende netværk og andre tilsvarende netværk liggende andre steder rent geografisk have fornøjelse af at kunne bruge siden. Hermed kan den være med til at skabe forbindelser på kryds og tværs. Man kan hér komme i kontakt med andre med sundhedsinteresser. 6. Afrunding Det har været et yderst spændende og givende projekt, og alle deltagerne har fået et stort og også forskelligt udbytte af forløbet. På vil vi helt sikkert arbejde videre med at skabe kurser, der kan hjælpe mennesker med nedsat funktion til at få et sundere liv. De erfaringer, vi har gjort i dette indledende forløb er yderst brugbare. Vi har været heldige med såvel velmotiverede deltagere, dygtige lærere og kvalificeret personale, som alle har gået 100 pct. ind for at arbejde mulighedsorienteret. Hermed har vi været i stand til at opsamle megen viden og videreudvikle vores undervisningsmetoder til også at omfatte en sundhedskontekst. Succeskriteriet for deltagerne i forløbet må være øget sundhed. Sundhed er en størrelse, der faktisk mest kan måles over et livsforløb. Det har vi ikke mulighed for i denne evaluering. Hvis vi sigter lidt lavere og siger at succeskriteriet er at skabe og give mulighed for fastholdelse af læring i form af bedre sundhedsvaner så er det opfyldt gennem netværksgruppens energi og ønske om at fortsætte. Vi vil støtte netværksgruppen og følge den med stor opmærksomhed. Den vil formentlig lære os en masse nyt omkring, hvordan man kan støtte og opbygge dynamiske netværk omkring sundhed og aktivitet. Århus den 8. februar 2007 Lone Husted Kristensen Projektleder FOF Århus Mimse Frisk Jensen Dagligleder 11

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester fokus på sundhed Temadag 1: kost & motion EFTER DEN FØRSTE TEMADAG arbejder I med opgaver, som dels giver større fastholdelse af tema og dels bygger op til den næste temadag. Temadag 2: sex & kærester

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk 6. MØDEGANG Mad Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk At deltagerne bliver bevidste om hvilke valg, de træffer og hvorfor At deltagerne bliver bevidste om barndommens og ungdommens madvaner,

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Marianne Frisk Jensen (Mimse)

Marianne Frisk Jensen (Mimse) Skema til kortlægning af kommunale, regionale og private tilbud i Århus kommune Beskrivelse Besvar DHF s eventuell e aktivitet 1. Faktuelle oplysninger a. Navn på aktuel kontaktperson b. Stedets navn,

Læs mere

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder

Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder Evaluering af Madværksteder i Engskovskolens SFO, Holbæk Kommune December 2014 1 Evaluering af Madværksteder 2 Madværksteder I foråret 2014 har Holbæk Kommune og Madkulturen

Læs mere

September Kære elever i udskolingen

September Kære elever i udskolingen September 2017 Kære elever i udskolingen Igen i år har vi valgt at følge op på succesen med at arbejde med linjer i et koncentreret forløb over to hele uger. Du skal derfor i uge 41 (op til efterårsferien)

Læs mere

Arbejdsark Unge & ADHD

Arbejdsark Unge & ADHD 1 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 Arbejdsark Unge & ADHD 1 Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 2 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir Problemlister

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab Det gode journalnotat Dokumentation som arbejdsredskab Dokumentation, der virker i Landsbyen Sølund Vores dokumentation skal sikre kvaliteten af arbejdet tilpasse indsatsen til borgerens bedste generere

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni SILKEBORG SVØMMEKLUB Ekstra tilbud om svømning i maj og juni Mandag den 22. april vil administrationen tage stilling til, hvilke hold der evt. skal aflyses/lægges sammen. Derfor er det en fordel at tilmelde

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU

Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Sundhedspædagogik LÆRERKONFERENCE PASS 10.03.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Oplæggets indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III. IV. Sundhedspædagogik

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Refleksionsark til hjertesund levevis

Refleksionsark til hjertesund levevis Refleksionsark til hjertesund levevis Arbejdsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbsark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Line Storm Maj-Britt S. Buch Rene Christensen Rene Osterhammel Thomas Buch STU-elev: Mikkel Nyhave Efterskoleelev: Christopher Clemensen Idrætsefterskole

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Refleksionsark til personer med stomi

Refleksionsark til personer med stomi Refleksionsark til personer med stomi Invitation til samarbejde Gruppe - regi Hvad vil vi samarbejde om? Det, som for tiden volder de enkelte kursusdeltagere problemer i deres bestræbelser på at leve et

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere