Indholdsfortegnelse. Krop & Kost og bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Krop & Kost og bevægelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. FORLØBET KURSETS INDHOLD: DELTAGERNES FORVENTNINGER OG EVALUERING LOKAL LÆRINGSMODEL MODEL FOR NETVÆRKSGUPPEN AFRUNDING Krop & Kost og bevægelse 1

2 Krop & Kost - og bevægelse Ideen til Krop & Kost - og bevægelse opstod på personalekurset omhandlende idræt og bevægelse. En direkte følge af dette kursus var, at der kom mere fokus på idræt og bevægelse på de forskellige linier på Senere blev ideen med et decideret sundheds kursus videreført og udviklet af en projektmedarbejder, Lisa Hammel. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere, cafeen og projektkontoret som idé udviklede kurset. Udarbejdelsen af projektbeskrivelse og søgning af eksterne midler blev udlagt til Projekt og Udviklingskontoret for fysisk handicappede, som efterfølgende var omdrejnings punktet for projektet og senere kurset. Det viste sig, at der ikke var velvillighed fra fonde og legater til at støtte kurset økonomisk. Økonomien blev til veje bragt via et samarbejde med FOF og en fællesansøgning til Århus Kommune Den Lokale Udviklingspulje med kr ,- og Århus Amt, Sundhedsudvalgets pulje under strategien Kost, mad og bevægelse med kr ,-. Der var oprindeligt en deltagerbetaling på kr ,- incl. en weekendtur. For at få deltagere nok til afvikling af kurset måtte deltagerbetalingen efterfølgende nedsættes til kr Forløbet Kurset blev udbudt under folkeoplysningsloven i samarbejde med FOF. Som derved afholdt udgifterne til aflønning af underviserne. På grund af målgruppen blev en del af de ansøgte midler brugt til at aflønne en hjælpeunderviser/fælleshjælper. Da det viste sig at mange af deltagerne havde meget lidt praktisk køkkenerfaring, var det af afgørende betydning for kursets succes. Hjælpeunderviser/fælleshjælper samt de personlighjælpere havde en større rolle end oprindeligt tænkt. Der var meget brug for støtte til i gang sætning af opgaverne. Ligeledes var der i hele forløbet som minimum 2 af projektmedarbejderne i planlægning, opsamling og til stede under afviklingen. Kurset henvendte sig i første omgang til gruppen af mennesker med en funktionsnedsættelse og en fungerende tilknytning til enten arbejdsmarked, uddannelse eller det 3. arbejdsmarked. Derfor var undervisningen henlagt til fredag eftermiddag og lørdage, 1 gang pr. måned i 6 måneder. Kurset blev udbudt i foråret Der var ganske få der henvendte sig og ingen der tilmeldte sig. Efterfølgende blev der blødt op på deltagernes forudsætninger og tilmeldingsfristen blev udsat flere gange, hvilket i sidste ende gav 4 deltagere og det blev besluttet at opgive projektet i efteråret 06. Der opstod dog pludseligt nogle muligheder for at gennemfører kurset og på grund af tidspresset (det skulle være afviklet inden 31. december 2006), blev den oprindelige ide med weekenderne opgivet. Ligeledes fik vi mange opfordringer fra kommende deltagere om at flytte kurset til en anderledes mødefrekvens, mestendels væk fra week-end erne. Derfor fandt vi en række nye datoer fra den 24. oktober og frem til den 16. december. Vi fordelte hermed det ansøgte antal lektioner på 2

3 82 over flere enkeltdage og forskellige ugedage. Med disse simple ændringer blev der skabt betingelser, som vi kunne få deltagere til Kursets indhold: Kurset blev lagt med hovedvægten på viden om sunde kostvaner og praktisk madlavning, hvilket var ca. 2/3 af den samlede undervisnings tid. Derudover var der to gange med idræt og bevægelse, en ekskursion og en gang, hvor der blev snakket netværksgrupper. Steen Rasmussen (køkken) og June Kolbye (teori og kost) supplerede hinanden godt, så teori og hang godt sammen. Dog var programmet i køkkenet ofte for presset. På grund af deltagernes forskellige funktionsnedsættelser lå der en stor udfordring i at få tilgodeset alle i idrætsdelen. Idrætsdelen kunne godt prioriteres mere på kommende forløb. Deltagerne havde mange ideer til aktiviteter, som ikke kunne opfyldes på grund af tiden. Kurset startede med 9 deltagere, hvor af de 7 gennem førte. Det er også de 7, der er fortsat i netværksgruppen. Deltagerne var i alderen år og med vidt forskellige forudsætninger, både funktionsmæssigt og i forhold til det faglige/praktiske. Anbefalinger og ideer til kommende kursus. - der skal være tid til at deltagerne selv kan foretage simple køkkenhandlinger f.eks. skrælle kartofler, skærer grøntsager ud osv. - Vigtig at deltagerne får afprøvet de køkkenhandlinger, der umilddelbart kan syntes utilgængelige i forhold til den fysiske funktionsnedsættelse. - Kurset skal foregå over et længere tidsrum, så der er tid til at afprøve og tid til at forandre livsvaner. - Det er vigtigt at dele arbejdsopgaverne i mindre opgaver. Senere kan der arbejdes med overblikket i hele processen. - Det er vigtigt at få simple teorier omkring kost opbygning og, hvad det gør ved kroppen. - Det skal være hyggeligt at mødes. - Der skal være en hjælpeunderviser/fælleshjælper. - Deltagerne skal om nødvendigt selv have en ledsager eller hjælper med. - Tid til at spise i ro og vende dagens proces. - Vigtigt at deltagerne oplever, at det er mere simpelt, at lave sund mad end man tror. - Gode fif til simple indkøb, der både er sunde og øger den smagsmæssige kvalitet i dagligkosten. - Vigtig at deltagerne mærker og smager, hvad tilbehør gør ved maden. - At afprøve idrætter og aktiviteter man ikke forventer at kunne f.eks. rapelling. - Mere idræt og idrætsteori. - At forløbet består af: - køkken og kost - idræt og bevægelse - socialt samvær - ture og aktiviteter der er relateret til sundhedstemaet. Følgende vil vi skitsere de indledende deltager forventninger og afsluttende evaluering på kursusforløbet. Vi har valgt at lade udsagnene tale for sig selv, de indgår bearbejdet formi afsnit 4 og 5. 3

4 2. Deltagernes forventninger og evaluering Nedenstående er deltagernes forventninger/forslag til indhold i kurset. Forslagene er listet i stikords form i den rækkefølge, de blev nævnt i. Det er ikke nødvendigvis alle, der er enige i alle forventninger. De kan være et udtryk for at en eller flere nævnte dem på dagen. Forventninger: sund hverdag inspiration her til. Inspiration til madlavning. Rutine i at lave mad helt fra bunden. Blive bedre til at lave sund mad. Sund kost på basis af lettere forarbejdede råvarer teori +. God mad. Kost med lang forbrænding, energi i Vide mere om de sunde og usunde fedtstoffer. Regne i kalorier og kilojoule Læse varedeklarationer Studietur. Lære min krop bedre at kende. Bruge gangstativ mere. Badminton. Svømning vandgymnastik. Det skal være sjovt Dykning. Bowling. Rapelling. Boccia. Goal-ball. Ballebold. Kørestolsløb. Gymnastk. Dans. Go-kart. Fitness Nedenstående er ligeledes deltagernes egne kommentarer til kursusforløbet, også skrevet i stikordsform. Hvert udsagn er ikke nødvendigvis et udtryk for alles holdninger/meninger. Evaluering: Køkken: - god inspiration, nye opskrifter - inspiration til at bruge mere tid i køkkenet hjemme. - Fik åbnet øjnene for sund mad. - Grøntsager i ovnen. - Godt med teori omkring, hvad der er sundt i kosten. - Tænker mere over, hvad jeg spiser. - Flere hjælpemidler til køkkenet (tur til Rehabmessen) - Sjovt at lave mad har udfordret mig selv. - Sjovt at vaske op!! - Sjovt at røre ved maden selv - Sjovt at have Hjemmekundskab igen. 4

5 Evaluering: Idræt: - godt i kroppen - gerne mere tid til idræt og turer - at prøve grænser af f.eks. klatre på stige - gode ture. - At prøve sig selv af nye ting - Godt at prøve forskellige ting - Mange muligheder og åbenhed for at prøve det forskellige. - Gerne mere kropsaktive ting. - Inspireret til at motionere ved cykling; køb af pilatisbold. Det tager jeg med i mit liv: - Sund kost - Lave øvelser om morgenen og aftenen - Gå en tur når jeg kommer hjem - Dyrke forskellige kropslige - /idrætsligaktiviteter. - Bruge noget tid i motionsredskaber. I de følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i dette forløbs meget konkrete erfaringer opbygge en læringsmodel, som kan anvendes ved tilsvarende forløb. Et af projektets formål var netop at opsamle metoder og metode udvikle i forhold til kommende sundhedsforløb for mennesker med nedsat fysisk funktion. Metoder er de håndtag, der knytter teori med og vice versa. Derfor vil de følgende to afsnit have en lettere teoretisk form. Den teoretiske platform er systemisk teori om læring samt inspireret fra en kognitiv didaktisk model. Vi har ønsket at udvikle en dynamisk læringsmodel, der overordnet kan anvise metoder for et lignende forløb. Modellen er forklaret ind i det konkrete kursusforløb som beskrevet i de tidligere afsnit. 5

6 3. Lokal Læringsmodel Med inspiration fra Kolbs læringscirkel og Knud Illeris didaktiske model 1 har vi lavet en lokal læringmodel, som kan være til hjælp i metodevalget ved kurser i krop og kost, hvor læringen ønskes fastholdt gennem netværksgrupper. Såvel Kolb som Knud Illeris arbejder udfra universelle forståelser. Vores læringsmodel tager udgangspunkt i en forståelse, hvor læring ses udfra den kontekst, hvori menneskene indgår. Vi kalder derfor vores model for en lokal læringsmodel. Måske ville modellen give mening også i andre sammenhænge men så skal akserne formentlig omformuleres og ses i forhold til den konkrete gruppe af mennesker, som skal lære og den konkrete, som læringen omhandler. Modellen baserer sig på, at der for mennesker med nedsat fysisk funktion ofte kan være en uselvstændig brug af kroppens funktioner i mangen en. Dette netop fordi det er kroppen, der har nedsat funktion. Måske har andre mennesker skrevet for deltageren hele livet, skrællet kartofler, vasket op mv. Og måske har deltageren altid siddet på sidelinien i kropsfag og fysiske aktiviteter. Hermed er den konkrete oplevelsessfære blevet formindsket og dermed måske visse former for læring og erkendelse. Den Lokale Læringsmodel, som vi har udviklet gennem projektet, forsøger at tage højde for, at det selv også selv om det tager længere tid er en væsentlig del af at forstå, hvordan man gennem kost og madlavning samt kropslig udfoldelse, bedre selv kan tage hånd om sin egen sundhedstilstand. Og også at det er gennem opbygning af praktisk erfaring, man kan skabe nye vaner og holde fast i sin mere abstrakte viden. Indenfor et kontinuum, der spænder mellem reflekteret (abstrakt) og oplevet (konkret), har vi derfor lagt en hoved vægt over mod en læringsform/undervisningsform, der har haft en overvægt af mesterlæren. De mere abstrakte teoretiske timer har været i fåtal og næsten altid kombineret med efterfølgende. Nedenstående figur illustrerer disse akser: Figur 1 reflektere opgave funktionsopdelt opdage og prøve eksperimenterende opleve Ønsket læringsretning 1 Knud Illeris: Læring, udvikling og kvalificering, Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen Roskilde Universitetscenter

7 Nedenfor er listet de kontekstvariable, som er centrale for projektet: Krop & Kost, og som er baggrundsvariable for læringsmodellen:. Tema: kroppen og kosten sundhed og livsførelse Område/målgruppe: mennesker med nedsat fysisk funktion Central akse: /handle (typisk vil hjælpere eller andre lave mad og ofte vil der være formindsket brug af kroppen som et mål for sundheds aktivitet) Bevægelse: fra lærerstyret (andre) til selvstyret (gruppe) Fastholdelse af læring: netværksguppe Det at funktionsopdele især køkkenarbejdet har i processens start været centralt i forhold til at kunne nå at lave hele måltider. Det var pga. den fysiske funktionsnedsættelse især på gøre planet, vi skulle igangsætte den største læring. Der har for mange af deltagerne været mange praktiske dele, som ikke nogensinde havde været prøvet før. Vi skulle initialisere læreprocesserne gennem konkret første gangs erfaring, der kunne fjerne den praktiske automatiserede forestilling om f.eks. at en agurk blev snittet af andre at der helt automatisk er andre, der gør det, som man tænker skal gøres. Deltagerne kunne så at sige ikke eller kun i ringe grad trække på en kropslig erfaring. Derfor er læringsretningen: fra bare at afprøve og hen mod det, selv at turde opdage og prøve eksperimenterende. Så det blev meget vigtigt for os hele tiden at beholde fokus på, hvad der var muligt og ikke specielt beskæftige os med vanskelighederne eller det problematiske. Vi har anset det at opleve velsmagende sund selvlavet mad samt oplevelsen af kroppens mange alternative muligheder udover den sædvanlige brug - som centrale elementer i forhold til en fortsat motivation for en sund livsførelse. Dette selvfølgelig også set i relation til en mere abstrakt eller refleksiv forståelse for kostens sunde sammensætning, og hvad bevægelsen gør af godt for kroppen. Gennem at starte funktionsopdelt blev der levnet plads til at kæle for en enkelt kartoffelskrælning, en enkelt kostmodel, en simpel balanceøvelse og så alligevel opnå et kvalitativt sammenhængende resultat, som hver mødegang kunne opleves (smages, mærkes) og også reflekteres i den eksisterende. Figur 2 reflektere Klasse undervisning Løsning af opgaver opgave funktionsopdelt Projekt samarbejde opleve Selvstændige studier opdage og prøve eksperimenterende Ønsket læringsretning 7

8 I princippet skulle den bedste læring foregå gennem brug af flere forskellige undervisningsformer. Vægtningen og sammensætningen af brugen af undervisningsformer vil i sagens natur være afhængig af deltagernes forudsætninger og baggrunde. I figur 2 har vi skitseret undervisningsformerne med de lyse cirkler. Alle modellens niveauer fungerer samtidig i forhold til deltagernes fremadskridende læring og danner en læringsspiral, som vi har ønsket at illustrere med den cirkulære pil i figur 2. Denne effekt har vi ønsket at forstærke gennem en meget tæt sammenhæng mellem og teori. Vi har skelet lidt til begrebet mesterlære. Endnu mere autonomi og selvstyring vil være elementer i den efterfølgende netværksdannelse. Undervisningen skal trækkes ind i moduler af deltagerne selv og i det konkrete køkkenarbejde skal underviseren indgå endnu mere i en mesterlærerolle (se senere). Følgende en summarisk liste over projektforløbets forskellige moduler med angivelse af undervisningsformen. 1. Præsentation af kurset, introduktion af køkkenet og lave mad. Hvad forventer deltagerne, sikkerhed og hygiejne, hvad kan den enkelte???? - en blanding af klasseundervisning og opgave funktionsopdelt 2. Teori om sund mad Enkle kostregler i model - klasseundervisning 3. Idræt: forskellige boldspil og præcisionsspil, konditionsøvelser, musik og bevægelse - en blanding af opgaveløsning og teamsamarbejde 4. Køkken - opgaveløsning i funktioner 5. Teori og køkken - først decideret klasseundervisning - dernæst funktionsopdelt opgave løsning i 6. Ekskursion: Embrace(wellness), saltes historie, Mariager Saltcenter, hjemtur over Dansk Salt, Assens. - selvstændige studier - teamsamarbejde 7. Køkken Der blev uddelegeret selvstændige indkøbsroller hvad kan vi få, - og hvor? - selvstændige studier for nogle i grupper - funktionsopdelt opgaveløsning lidt mere i teams 8. Køkken - funktionsopdelt opgaveløsning lidt mere i teams 9. Idræt: Rapelling - selvstændige studier - teamsamarbejde 10. Køkken - funktionsopdelt opgaveløsning lidt mere i teams 11. Teori sund julefrokost - klasseundervisning - selvstændige studier for nogle i grupper 12. Fremtidens netværk - klasseundervisning - projektsamarbejde 13. Den sunde julefrokost og afslutning - teamsamarbejde også lettere funktionsopdeling 4. Model for netværksguppen Det er vigtigt for den fremadskridende læring at få skabt et godt og trygt fællesskab, hvor man også efterfølgende kan holde de nye vaner ved lige. Derfor vil vi nu indbygge yderligere et niveau i 8

9 modellen. Det er ikke nok at vide og prøve, hvilke kostvaner og kropslig adfærd, der kunne være sund i længden. Sundhed i kost og bevægelse har kun varig virkning gennem fortløbende. Det er derfor vigtigt, at man får en selvforståelse som sund. Netværksgruppen er dygtig til at understrege en identitet i fællesskabet og kan dermed være med til at udvikle en positiv (her: sund) selv-forståelse over tid. Vi støtter hinandens selv-forståelser i netværksgruppen. Samtidig har netværksgruppen også den fordel, at den ofte mødes med et længere tidsinterval (end f.eks. et kursusforløb), hvorved den er med til at bibeholde fokus på sundhedens faglige elementer og selvforståelser i vores sædvanlige hverdagsliv. Den minder os populært sagt om, at vi har lært noget, som vi også kan bruge. Men en netværksgruppe skal også støttes og udvikles. Dette viser tidligere erfaringer og evalueringer, vi har foretaget med netværksgrupper i vores regi. For Krop & Kost projektets deltagere laves de indledende manøvrer til netværksdannelsen allerede fra starten af kursusforløbet og opbygges fortløbende gennem samvær og ture indenfor projektets temaer. Gennem interviews med tidligere netværk fremstod, at det er vigtigt at have en styring på de processuelle elementer i gruppen. Der skal indledningsvist en hånd til at styre hvornår gruppen mødes og om hvad. Hvordan er det, at vi snakker sammen? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at holde fast i fokus for vores møder? Hvordan tackler vi de mange forskelligheder, og gør dem til gruppens styrke frem for kilder til konflikt? Osv., osv. Her har vi igen skelet til en art mesterlæremodel eller måske snarere en art rollemodel. Om modellen kan medføre, at netværksgruppen ender helt op på egne ben, må fremtiden vise. Erfaringer fra andre steder viser, at netværksgrupper dannes og opløses og gendannes med nye medlemmer og opløses osv. Netværk er en dynamisk model i sig selv. Så netværksgruppen skal ikke bestå i 100 år for at være en succes. Den skal alene være med til at skabe nye vaner og forhåbentlig samtidig også være med til at skabe nye kontakter og venner. Indledningsvist vil vi dog fortsat støtte på netværksgruppens processuelle dele. Hermed fremstår en model for netværksgruppens etablering, som indledningsvist skrider frem i to etaper illustreret ved nedenstående figur 3: Figur 3 reflektere FASE 1 FASE 2 Fase 1 Fase 2 LÆRINGSOVERLAP opgave funktionsopdelt opdage og prøve eksperimenterende opleve Vi har tidligere gennem projektmidler afprøvet netværksgruppens effekt og evalueret herpå. Erfaringerne herfra har vi benyttet i Kost & Krop netværksdannelsen. Derfor får vi en model med to akser og tredje niveau, der handler om fastholdelse af identitet og Ønsket læringsretning dannelse af vaner gennem netværksgruppe. 9

10 I det indledende projektforløbs valgte mesterlære og rollemodel har der fortløbende være indarbejdet (såvel hos projektansvarlige, undervisere og hjælpere) en forståelse af, at gruppens medlemmer hele tiden skulle supplere og komplementere hinanden i opgaveløsningen. Dette er illustreret med Fase 1 cirklen i figur 3. I dette niveau er den ønskede læringsretning mod selv at gøre endnu mere tydelig. Læringen har i denne fase ned til mindste funktion haft fokus på: hvad kan du egentlig selv gøre? Under hvert selvlavede måltid har der været opsamling på, hvad det er vi spiser og hvorfor, hvad der smager godt og hvorfor. Idræt og bevægelse har udfordret kroppens selvforståelse af ikke at kunne bestemte ting (f.eks. klatre på en stige). Også har der været nysgerrighed omkring, hvordan hver især så har løst de opgaver, de har mødt. Samtalerne omkring bordet har typisk også rundet, hvordan medlemmerne hver især håndterer mad og bevægelse i hverdagen. Hvad er vanskeligt, hvordan kan barrierer overvindes, frem til gode råd og gode indkøbstips og spændende idrætter og kropslige aktiviteter osv. osv. Jeg gør sådan til dagligt måske kunne du bruge det også? Og hvis dette fokus er blevet udvandet, har vi stillet spørgsmål og fået udvekslingerne i gang igen. Da det koncentrerede undervisningsforløb stoppede i december 2006 var der samlet op og evalueret med deltagerne. Netværksgruppen blev en vedtaget mødeform fremover, og vi fik skabt en form for netværksgruppens mødestruktur et halvt år frem. Dette halve år udgør feltet læringsoverlap i figur 3 og er en igangværende proces i skrivende stund. Denne periode er også igangsætningen af Fase 2 som gerne skulle udmønte sig i, at deltagerne selv mødes enten fordi de fortsat ønsker at bibeholde netværksmodellen eller også fordi de ønsker at mødes med andre, som de har gode relationer til, og som de har lyst til og brug for i deres hverdag. Læringsoverlappet er styret med 7 simple håndtag, som skaber en indledende rammestyring, deltagerne kan agere frit indenfor: 1. Der er inden kursusafslutning på forhånd aftalt ture og møde datoer for hver 3. uge i foråret 2. Første netværksmøde er fast struktureret og processtyret til planlægning af mødegangenes indhold og præsentation af de indledende rammer (selvfølgelig som et tilbud til gruppen). 3. Netværksgruppen køber 24 lektioner, som den selv forvalter over mødegangene til en præsenteret pris. 4. Den får stillet 20 timers praktisk hjælp til rådighed, som netværksgruppen selv skal forvalte i forhold til mødegangene og med anvisning til evt. aftale indgået med kursets hjælper. 5. Kokken præciserer regler for anvendelse af køkkenet og sin egen rolle som mesterlærer, hvis de vil købe ham. 6. Netværksgruppen får kr. til vareindkøb ol. dette også selvforvaltet. 7. Processtyrer, der indgår efter behov i netværksmøderne i begyndelsen hver gang Selvfølgelig kan deltagerne selv vælge at bruge flere midler og mere hjælp, - men så skal de aftale det indbyrdes og selv betale det. Deltagerne har udtrykt glæde over den indledende rammestyring, og det bliver lidt spændende at se, hvor lang tid, vi skal støtte på netværksgruppen. Måske vil vi alene skulle støtte i forhold til at stille lokaliteter til rådighed måske vil de selv vælge at have processtyring og rammer på undervejs i lang tid. Der er i princippet ikke nogen måder, der er mere rigtige end andre. Men på et tidspunkt vil deltagerne formentlig ikke have brug for netværksgruppen længere så bevæger de sig mod nye udviklingstrin indenfor andre temaer og måske i nye netværksgruppen. Dette udgør dynamiske netværk, der både fremmer læring og skaber sociale grundpiller (gode relationer og sociale kompetencer) i livet. 10

11 5. Udover at gennemføre forløbet, opsamle erfaring og metodeudvikle havde projektet ligeledes det formål at formidle bl.a. via hjemmeside. Som overskriften markerer, er hjemmesiden allerede eksisterende, men i skrivende stund dog fortsat under udarbejdelse. Den forventes at være i luften 1. marts Hjemmesiden er et webhotel, som har den fordel, at alle netværksdeltagere kan bruge den aktivt, når/hvis de ønsker at blive oprettet som brugere. Der er et debatforum med i pakken, som alle kan bruge. har en webmaster, der løbende servicerer siden, og netværksgruppen ønsker også selv at være aktive i beslutninger og debat på siden. Hjemmesiden kan bruges til udveksling af gode råd, opskrifter, idéer til ture, idrætter, kropslige aktiviteter ol. Vi håber netværksgruppen vil bruge den aktivt, da den er et godt redskab til at fastholde kontakt, når man ikke mødes til dagligt. Hvis siden er aktiv vil både vores krop og kost netværk, kommende netværk og andre tilsvarende netværk liggende andre steder rent geografisk have fornøjelse af at kunne bruge siden. Hermed kan den være med til at skabe forbindelser på kryds og tværs. Man kan hér komme i kontakt med andre med sundhedsinteresser. 6. Afrunding Det har været et yderst spændende og givende projekt, og alle deltagerne har fået et stort og også forskelligt udbytte af forløbet. På vil vi helt sikkert arbejde videre med at skabe kurser, der kan hjælpe mennesker med nedsat funktion til at få et sundere liv. De erfaringer, vi har gjort i dette indledende forløb er yderst brugbare. Vi har været heldige med såvel velmotiverede deltagere, dygtige lærere og kvalificeret personale, som alle har gået 100 pct. ind for at arbejde mulighedsorienteret. Hermed har vi været i stand til at opsamle megen viden og videreudvikle vores undervisningsmetoder til også at omfatte en sundhedskontekst. Succeskriteriet for deltagerne i forløbet må være øget sundhed. Sundhed er en størrelse, der faktisk mest kan måles over et livsforløb. Det har vi ikke mulighed for i denne evaluering. Hvis vi sigter lidt lavere og siger at succeskriteriet er at skabe og give mulighed for fastholdelse af læring i form af bedre sundhedsvaner så er det opfyldt gennem netværksgruppens energi og ønske om at fortsætte. Vi vil støtte netværksgruppen og følge den med stor opmærksomhed. Den vil formentlig lære os en masse nyt omkring, hvordan man kan støtte og opbygge dynamiske netværk omkring sundhed og aktivitet. Århus den 8. februar 2007 Lone Husted Kristensen Projektleder FOF Århus Mimse Frisk Jensen Dagligleder 11

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed?

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? 1 Lektieinkluderende undervisning Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? Af lektor Knud Rønn Lektieinkluderende undervisning er et led i en omfattende ændring af undervisningen på VUC

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Idræt C Lærer(e) Hold Nick Østerby

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere