DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket."

Transkript

1 28. marts 2014 meps Deres sagsnr: J.nr.: Fødevarestyrelsen Fuldmægtig, Cand. Jur. Marianne Øhlenschäger Sendt pr. til: Og Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket DI Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket. Vi har valgt at opdele vores høringssvar i to dele: 1) Overordnede kommentarer til det udviklede forslag 2) Specifikke kommentarer til udvalgte nøglehulskategorier Vi har tidligere indgivet skriftlige kommentarer til revisionen. Nogen er indarbejdet. Det er vi tilfredse med. Andre har været formidlet i forbindelse med møder, hvor vi har diskuteret de nye krav. Vi gentager dem her, fordi vi ikke oplever, der er taget tilstrækkelig hensyn til vores argumenter i det fremlagte forslag. Ad 1 : Overordnede kommentarer Nøglehulsmærket bør findes for alle fødevarekategorier, da alle fødevarer kan indgå i en sund kost, og der findes et bedste valg inden for alle fødevarekategorier, herunder også snackprodukter. Derfor er det godt, at det nu bliver muligt at nøglehulsmærke f.eks. sovs, dressing og nødder, ligesom det er positivt, at det nu er muligt, at nøglehulsmærke f.eks. paneret fisk og varmehandlede grøntsager, og at der er kommet flere kategorier af færdigretter og mellemmåltider med. Til gengæld finder vi det uacceptabelt, at produkter som f.eks. yoghurt med smagstilsætninger og spegepølser ikke længere kan få mærket. Begge er produkter, der indtages af en stor del af den danske befolkning i væsentlig mængde, som en del af basiskosten. Nøglehulsmærket er et vigtigt pejlemærke, når forbrugerne skal vælge produkter indenfor disse fødevaregrupper, ligesom det vil være indenfor andre kategorier, der stadig er udelukket fra ordningen. Andre kategorier der bør omfattes af ordningen er æg og juice. Produkter, der er mærket med Nøglehulsmærket, skal tilgodese den brede befolkning og ikke kun dem, der i forvejen spiser sundest. Er kravene for restriktive vil mærket ikke appellere til dem, der har mest brug for at ændre vaner. Det betyder, at man skal være varsom med at lave for strenge krav. Hvis de krav, der stilles til nøglehulsmærkede produkter er for strenge og omfatter for mange næringsstoffer, risikerer man også, at færre virksomheder har mulighed for at honorere kravene og helt opgiver at ernæringsforbedre sit sortiment.

2 For at forhindre, at mærket bliver for elitært, foreslår vi derfor: 1) At man revurderer den linje, der er lagt ved fastsættelse af krav til nøglehulsmærkede produkter. I fremlagte forslag lægges der op til, at meget få produkter inden for respektive fødevarekategorier, kan få mærket. Vi foreslår, man overvejer om det ikke ville være mere hensigtsmæssigt at arbejde hen mod en målsætning om, at f.eks. 20 pct. af en kategori kunne bære mærket på et givent tidspunkt, og sætter kravene tilsvarende. Mærket har forskellig status i forskellige lande, nogle lande har gjort mere for at udbrede kendskabet til det, andre mindre. De danske myndigheder har brugt mange ressourcer på at øge kendskabsgraden, men mærkets succes afhænger af, at kravene til mærket er opnåelige, og at danske forbrugere finder produkterne attraktive. Hvis forbrugerne ikke oplever, der er relevante valg indenfor alle nøglehulskategorier, kan det ikke bruges som pejlemærke for et sundere valg i Danmark. 2) At der foretages en streng prioritering af, hvilke af de opstillede krav, som er væsentligst, og at kun de væsentligste krav indgår. Man kunne også vælge en model, hvor det vigtigste krav skulle opfyldes, mens der kunne afviges fra et af andre, uden at det fik konsekvenser for om fødevaren kan få mærket. Inden for mange nøglehulskategorier stilles op til fire forskellige krav til indholdet af næringsstoffer i de fødevarer, der kan bære mærket. Hvis der ikke foretages en prioritering fjernes incitamentet for at foretage væsentlige ernæringsforbedringer. Således forsvinder incitamentet for at udvikle f.eks. pølser med mindre fedt, hvis saltkravene er for restriktive, og incitamentet for at udvikle fastfood produkter med mindre fedt, hvis kravene til indhold af fuldkorn eller salt er for restriktive. Desuden bør der kunne stilles krav om, at alle nøglehulskrav har ernæringsmæssig relevans i forhold til den fødevarekategori, det omfatter. Vi stiller således f.eks. spørgsmålstegn ved ønsket om at hæve andelen af fuldkorn i forårsruller eller at lave begrænsninger i indholdet af sukker i marinerede sild. Det har ingen ernæringsmæssig betydning, hvor meget fibre man får fra forårsruller, og ingen betydning, hvor meget sukker man får fra sild. Til gengæld kan forbrug af nøglehulsmærkede varianter have betydning for forbrugernes indtag af fedt/salt (fra forårsruller) og D-vitamin/omega-3- fedtsyrer fra fisken. 3) At man seriøst overvejer, om der er grundlag for at skærpe kravene alle de steder, man har valgt at gøre det. Selv om der er sket ændringer med revisionen af de nordiske næringsstofanbefalinger, kan man stille spørgsmålstegn ved, om det skal have så store konsekvenser. Således medfører de skærpede krav til både sukker, salt, mættet fedt og 2

3 fiberindhold i f.eks. gruppen af morgenmadsprodukter til, at de produkter der i dag bærer mærket, ikke længere ville kunne det. De nye krav anses ikke som realistiske, slet ikke på en gang. Virksomheder, der for nylig har investeret mange ressourcer i at ernæringsforbedre deres produkter, mister både muligheden for at kommunikere den og motivationen for at fortsætte arbejdet med at ernæringsforbedre sine produkter med henblik på særlige regionale mærkningskrav. Set i lyset af, at mærket er under opbygning, og at kun i størrelsesordenen 5 pct. af befolkningen spiser i overensstemmelse med de officielle kostråd, bør man være meget varsom med at skærpe kravene så kort tid efter, at mærket er introduceret på markedet. Fra et virksomhedsperspektiv er det for øvrigt ikke særlig attraktivt at produktudvikle mod en så lille målgruppe. 4) At man indfører en passus i bekendtgørelsen om, at kontrol med nøglehulskravene sker med udgangspunkt i de tolerancegrænser, der er udviklet for kontrol med næringsdeklaration i EU-Kommissionens vejledning (Tabel 1) og ikke for fødevarer, der anvender ernæringsanprisninger (Tabel 3). Opretholdes kravet om, at nøglehulsmærkede produkter kontrolleres ud fra tolerancegrænser for produkter, der bærer anprisninger, vil meget få produkter kunne leve op til kravene, og det vil være forbundet med store omkostninger for virksomhederne, hvis det overhovedet er muligt. Det hænger sammen med tre forhold. For det første, at produktionen så skal tilrettelægges med henblik på endnu mere skærpede krav for at sikre, at ingen enkeltprøver overskrider kravene. For det andet, at den tilladte variation i produktionen mindskes. I Kommissionens forslag accepteres normale variationer i produktionen i størrelsesordenen pct., og det fremgår, at der kan være situationer, hvor afvigelser ud over dette kan være uundgåelige. DI Fødevarer har foretaget beregninger, der viser, at den tilladte variation med de foreslåede tolerancegrænser, reduceres til 15 pct. (se bilag 1). Hvis dette princip så overføres til alle de næringsstoffer, som er omfattet af nøglehulskravene til et givent produkt, bliver det helt umuligt, også fordi indholdet af næringsstoffer, som udgangspunkt varierer uafhængigt af hinanden. For at forblive indenfor tolerancerne på et næringsstof kan man således blive tvunget uden for tolerancerne på et andet, på grund af ingredienssammensætningen. At det bliver dyrt hænger sammen med behovet for analyser. Det er ikke realistisk at forestille sig, at man kan styre indholdet af sine produkter på næringsstofniveau indenfor så smalle rammer uden en meget detaljeret viden om sin produktion. Analyser er ikke et krav i forhold til mærkningslovgivningen. Derfor vil det især belaste små og mellemstore virksomheder, hvis man stiller dette krav. Det ønskede man ikke ved indførelse af de nye mærkningsregler, og det er vel heller ikke 3

4 hensigtsmæssigt i forhold til brug af Nøglehullet. Dertil kommer, at erfaringer fra virksomhederne viser, at man får lige så gode værdier til brug for næringsdeklarationen med brug af beregninger. Udfordringen er stor for færdigindpakkede fødevarer, og udfordringen vil uden tvivl være større for uindpakkede fødevarer. Derfor vil kravet få konsekvenser for udbredelsen af mærket. Af hensyn til lige konkurrence mellem sektorer må reglerne dog være ens. Desuden bør man sikre sig, at den måde respektive lande vælger at kontrollerer de Nøglehulsmærkede produkter på, er den samme. Vælger man alligevel ikke at ændre på tolerancegrænserne, må man lempe kravene til at bære Nøglehulsmærket med pct. for alle næringsstoffer. I og med EU-Kommissionens vejledende tolerancegrænser ikke har nogen juridisk status, og at det af dokumentet fremgår, at det har en midlertidig karakter, ser DI Fødevarer ingen hindringer i forhold til ikke at benytte dem i forhold til Nøglehulsmærket. Justering af Nøglehulskravene skal ske på en sådan måde, at der findes produkter indenfor alle kategorier på alle de markeder, hvor mærket kan finde anvendelse. Det betyder, at der skal tages højde for lokale præferencer for f.eks. sødt og salt samt tages højde for, at markedsforholdene i de forskellige lande, mærket anvendes i, er forskellige. På samme måde som man må acceptere højere sukkerindhold i brød på grund af en svensk tradition, må man acceptere et højere indhold af salt i kødprodukter på grund af dansk tradition og markedsforhold. Her nytter det ikke at tage udgangspunkt i, hvad der er muligt i et land, hvor toldregler forhindrer import og eksponering til varer fra andre lande. Er man ikke villig til at lave den slags kompromiser, er kostvanerne (og fødevareforsyningen) i regionen for forskellige til at kunne benytte et fælles mærke, jf. EFSA s opinion om Food Based Dietary Guidelines (2010). Nøglehulskriterierne bør give mulighed for gode smagsoplevelser. Smag er for mange vigtigere end sundhed. Selv de mest sundhedsinteresserede går ikke på kompromis med smagen og stiller krav til pris. Mennesket har en medfødt præference for sødt, som sikrer overlevelse. Med de nye krav forhindrer man brug af både sukkerarter og andre sødestoffer, der kan tilfredsstille denne præferance. Samtidigt skrues ned for saltet, som vi har udviklet en præference for, og tilfører bitterstoffer i form af fuldkorn, som vi biologisk ikke har præference for. Endelig, stilles krav om, at man ikke tilfører noget til de Nøglehulsmærkede produkter, som der ikke er opstillet krav for. Disse forhold bør overvejes nøje set i lyset af ønsket om, at Nøglehulsmærket skal fremme produktudvikling. 4

5 Nøglehulskriterierne bør fastsættes på baggrund af, hvad der er videnskabelig evidens for er sundt, ikke holdninger til, hvad folk bør spise. Det er således uacceptabelt, at nøglehulsmærkede produkter ikke må indeholde sødestoffer og godkendte nye fødevarer eller nye fødevareingredienser med sødende egenskaber, plantesteroler mv. Disse grupper af stoffer er godkendt i EU. At afvise fødevarer, der indeholder dem, som egnet til at bære Nøglehullet er uberettiget diskrimination. Hvis man er bekymret for indtaget, må man overvåge markedet og foretage risikovurderinger på dette grundlag. Desuden bidrager restriktionerne til en uberettiget negativ indstilling til ingredienser, som er godkendt på EU niveau, og som kan bidrage til udvikling af ernæringsforbedrede produkter. Det er i den forbindelse uacceptabelt at benytte kostråd fra EFTA lande som udgangspunkt for at inddrage restriktioner i et mærke, der skal gælde inden for EU. Således kan vi ikke anerkende nationale norske eller islandske kostråd, som begrundelsen for, at Nøglehulsmærket ikke tillader tilsætning af sødestoffer. Der bør være lige muligheder for at få Nøglehulsmærket på tværs af sektorer og typer af kategorier. Det betyder 1) at kravene til kontrol skal være de samme for færdigindpakkede fødevarer, ikke færdigindpakkede fødevarer og ubearbejdede fødevarer, 2) at produkter, der indeholder plantesteroler, skal kunne få mærket på samme måde som f.eks. glutenfri produkter og laktosefri produkter. De retter sig alle mod målgrupper, som har behov for at spise sundere, 3) at kravene til animalske og vegetabilske produkter indenfor sammenlignelige kategorier skal være de samme. Ellers skabes ulige konkurrencevilkår. Det bør prioriteres, at udarbejde en ny vejledning i umiddelbar forbindelse med ikrafttræden af den nye bekendtgørelse, således at det bliver klart for producenterne, hvordan de mange ændringer i forhold til mærket skal fortolkes. Ad. 2 Specifikke kommentarer til udvalgte Nøglehulskategorier Grøntsager, frugt og bær samt nødder Vi glæder os over, at gruppen af produkter, der kan få mærket er udvidet, så der er bedre mulighed for varmebehandling, og at nødder er kommet med. Vi ser gerne, at tørret frugt, der ofte sælges sammen med nødder, også kan indgå, og får en selvstændig kategori. 5

6 Mel, gryn, ris De morgenmadsprodukter, der nu bærer mærket, vil miste det. Der er ofret mange ressourcer på at udvikle produkter, som forbrugerne accepterer, efter de hidtidige krav. Ud fra hidtidige erfaringer fra forbrugertests og salg vurderer man, at det ikke er muligt at opfylde de skærpede krav. De eksisterende krav skal videreføres, hvis der skal være nøglehulsmærkede alternativer indenfor kategorien. Der stilles særligt spørgsmålstegn ved skærpelsen til indhold af salt og sukker. Er de relevante i forhold til gruppens bidrag til kosten? Er der belæg for så store skærpelser? Det er godt, at der er taget højde for, at grød fremover vil kunne mærkes. Grød, brød og pasta Der har været arbejdet meget på at ernæringsforbedre brød både i forhold til salt og fuldkorn, og gruppen brød og korn produkter er veludviklede kategorier med mange produkter, der både har Nøglehul og Fuldkornsmærke. De nye krav til brød er problematiske, hvis man ikke anerkender tolerancer svarende til kontrol med næringsdeklarationen. I givet fald vil det ikke være muligt at lave velsmagende brød med de nye krav. Overvejelsen bør inddrage, at brød er en god kilde til fuldkorn, og at der generelt er et ønske om at fastholde brødindtaget, frem for det fald som ses i øvrige EU-lande. Mælk, syrnede mælkeprodukter og vegetabilske alternativer Antallet af produkter indenfor disse kategorier har hidtil været begrænset. Derfor er det vigtigt ikke at svække den unødigt. Vi stiller os uforstående overfor, at yoghurt med smagstilsætninger som kategori er fjernet. Den bør reintroduceres for at stimulere produktudvikling. Mælk med tilsat smag bør også være en mulighed, da mælk har mange gode indholdsstoffer. Kravene til de vegetabilske alternativer bør ikke være skrappere end til de tilsv a- rende animalske produkter. Sammenlignes kravene til gruppe 11 og 12, så må de animalske alternativer indeholde mere mættet fedt end de tilsvarende vegetabilske. Det samme gør sig gældende ved sammenligning mellem gruppe 13 og 14. Det bør der rettes op på. Madfedt og olier Acceptabel funktionalitet af mad -og bagemargariner går ved 28 pct. mættet fedt. Går man under den værdi vil produktet blive afvist af forbrugerne. Hvis kravet skærpes, som foreslået, vil fedtstoffer med mindre attraktiv fedtsyrefordeling forfordeles. 6

7 For smørbare produkter er 25 pct. mættet fedt opnåeligt, men det bliver svært at udvikle et bredere sortiment. Kravet vil derfor virke hæmmende i konkurrencen med margariner, som har mindre skrappe krav, og en mindre hensigtsmæssig fedtsyresammensætning. Forbrugertest viser, at forbrugerne ikke accepterer produkter med så lavt et saltindhold. Fiskevarer og produkter af fiskevarer Vi bifalder beslutningen, om at tillade, at paneret fisk, fremover kan få Nøglehullet. Det er en fisketype mange forbrugere foretrækker, og med ny teknologi opnås højt fiskeindhold og lavt fedtindhold. Forstegningsmetode med oliespray i stedet for forstegning reducerer yderligere fedtindholdet. Det bør dog være muligt at smøre den form, der benyttes ved tilberedning, eller gives mulighed for tilsætning af saucer mv., hvorfor vi foreslår, at kravet om indhold af fedt gælder den færdigtilberedte fisk efter producentens instruktion, og ikke som nu, at tilberedningen ikke må tilføre produktet fedt. Krav til røget og gravad fisk er opnåelige, det gælder også rejer i lage, som halvko n- serves. Kravene til marinerede sild er problematiske, både når det gælder sukker og salt. Det bør muliggøres at producere disse produkter med Nøglehulsmærke. Hvis dette løses, kan kriterierne stimulere udvikling af en kategori indenfor Nøglehulsmærket, der ellers ikke indeholder ret mange produkter. Kød og kødprodukter DI Fødevarer er enig i, at der bør etableres krav til indholdet af salt i kødprodukterne, men uenig i de niveauer, der foreslås. Kravene til kødprodukterne er generelt problematiske, og vil medføre, at en veludviklet kategori indenfor Nøglehulsmærket vil blive kraftigt beskåret. Samtidig risikerer man, at væsentlige forbedringer i den ernæringsmæssige sammensætning gennem en årrække vil gå tabt, hvis der ikke fremover vil være et incitament for at holde fedtindholdet nede. Vi henviser til forslag for indhold af salt i kød og kødprodukter, som blev udarbejdet af erhvervene i forbindelse med møde om salt i kødprodukter efteråret 2013 (se bilag 2). Desuden bør etableres en gruppe for spegepølser, som danskerne spiser meget af, ligesom der burde etableres en gruppe for magre produkter, som er i markedsmæssig fremgang, og hvor saltindholdet med fordel kunne holdes nede: Cappaccio, Bresola, kalvekød med tunsovs etc. Her kunne grænsen ligge på 3,0 gram salt. 7

8 Færdigretter mm Det er positivt at gruppen af færdigretter mm. er blevet udviklet, således at der nu er flere muligheder for at udvikle denne kategori. Det er en kategori indenfor mærket der på nuværende tidspunkt ikke indeholder ret mange produkter, og hvor potentialet for nyudvikling er stort ikke mindst set i lyset af den øgede efterspørgsel på denne type af produkter. Når det drejer sig om produktgruppe 26, hvor under forårsruller hører, stiller vi os særligt kritiske til det skærpede krav om indhold af fuldkorn i cerealiedelen. Forårsruller er ikke en væsentlig kilde til fuldkorn, og kravet vil medføre, at de produkter, der er på markedet ikke længere vil kunne opfylde kravene. Krav om fuldkorn har allerede ændret produktets sprødhed i væsentlig grad, og med øgede krav vil det ikke være muligt at udvikle et tilfredsstillende produkt. Vi opfordrer derfor til at det hidtidige fuldkornskrav på 15 fastholdes. Det er positivt, at der nu tillades 33% fedt i supper, men desværre er det ikke tilstrækkeligt til, at de store suppekategorier, kødsupperne, kan få Nøglehulsmærket. Også når det gælder saltkravet skaber det udfordringer i forhold til supperne. Her ville 1 gram som grænse gøre det muligt at udvikle Nøglehulsmærkede varianter. DI Fødevarer står selvfølgelig til rådighed for uddybende spørgsmål eller komme n- tarer, som dette høringssvar måtte give anledning til. Med venlig hilsen Mette Peetz-Schou DI Fødevarer 8

9 Bilag 1 : Udvikling af Nøglehulsmærkede produkter Hvis produkter der er mærket med Nøglehullet skal produceres ud fra de krav, der stilles til ernæringsanprisninger adskiller de tolerancer man benytter sig af fra dem, der almindeligvis gælder ved brug for næringsdeklaration. Skal der produceres ud fra tolerancer for produkter der anprises skal indholdet i produktet være lavere end Nøglehulskravet fordi man ved produktion til Nøglehulskravet vil have nogle værdier over og nogle under (normalfordeling af producerede produkter). I stedet må man producere til en deklarationsværdi, der sikrer, at alle producerede produkter opfylder nøglehulskravet. Det betyder, at man må deklarere en værdi under Nøglehulskravet (som så skal være gennemsnittet for produktionen). Når den deklarerede værdi og Nøglehulskravet ligger så tæt på hinanden, at den tilladte tolerance overlapper de to værdier skal sektion 5.3 af de vejledende grænser benyttes. Og det får yderligere konsekvenser. Eksempel: Fedt indhold Nøglehulskrav Produktionsgennemsnit/Deklareret værdi (inkl. analyse usikkerhed) 7,0 gram 6,7 gram Tolerancen på deklareret værdi = Nøglehulskrav er -3 dvs. en accepteret prøve ved analytisk kontrol kan falde indenfor intervallet [4-7] (7-3=4) Tolerance på normal deklareret værdi (uden min/max)) er +/- 1,5: dvs. en accepteret prøve ved analutisk kontrol kan finde indenfor intervallet [5,2-8,2], (6,7 +/- 1,5), men da max er 7 bliver det [5,2-7] Det svarer til, at den tilladte tolerance reelt er 0,9 i forhold til de ellers accepterede 1,5, hvis der ikke havde været min/max involveret. Forskellen mellem 7 og 5,2 er 1,8. det betyder, at den tilladte variation svarer til 6,1 +/- 0,9. Desuden betyder det, at variationen nedadtil reduceres med 1,2, idet der nu kun tillades en nedre grænse på 5,2 mod ellers 4. Det betyder: Hvor Kommissionens intention har været at tillader en variation i størrelsesordenen 40% inklusiv analyseusikkerhed er den variation der tillades for næringsstoffer, der anprises reelt kun ca. 15% Man har ikke mulighed for at udnytte den øgede variation på modsatte side af Nøglehulskravet fordi man ikke kan producere ud fra Nøglehulskravet. 9

10 I ovenstående beregninger er der ikke taget højde for, at tolerancerne er inklusiv analyseusikkerheder. Det betyder, at den tilladte variation i produktionen reelt er endnu mindre. For makrostofferne er den typiske analyseusikkerhed typisk mellem 2 og 5% (over en etableret grænse) der afhænger af næringsstoffet. I ovenstående tilfælde betyder det, at der de facto ikke er nogen mulighed for variation i produktionen, selvom man producerer med henblik på at ligge under Nøglehulskravet. I dette tilfælde 0,3 gram fedt under. Selvom man har stort kendskab til den naturlige variation i råvarer, afvejninger til recepter, homogenisering af produktet mv. er det altså meget svært for ikke at sige umuligt at overholde tolerancegrænserne. For et produkt, hvor der er stort kendskab til variationen og stor kontrol med produktionen anses det f.eks. på salt, at spørgsmålet om tolerancer betyder, at man må producere ud fra at nå en målsætning mindst 10% lavere end det fastsatte Nøglehulskriterie for salt. For andre produkter vil det drejer sig om mere, fordi variationen i ingredienserne er større, og fordi muligheden for homogenisering og afvejninger er mindre end for brød. 10

11 Bilag 2: Fælles nordisk brancheindspil til kødkriterier Produkt/Produktkategori Postejer og patéer Pølser, middagspølser fx. frankfurtere, falunkorv, mv., og pålægspølser fx. kødpølse, medister, Frikadeller, karbonader, kødboller Skivede pålægsprodukter fx. kalkunbryst, kyllingebryst, kamsteg skinke Kødprodukter, som typisk indgår i/som en middagsret, f.eks. hamburgerryg, skinke Ikke varmebehandlet Stiksaltet fjerkrækød Andet stiksaltet kød end fjerkrækød Overflademarineret kød Rå hamburgere/kødboller samt karbonader tilsat vand og salt Rå pølser (korv) Kvernet kød Ikke varmebehandlede/delvist varmebehandlede produkter spiseklare fx. roastbeef, røget filet, carpaccio, røget skinke Fermenterede produkter, spiseklare fx. spegepølse hele/i skiver Nyt fælles brancheforslag (norsk, svensk, dansk) 1,8 pct. 2,2 pct. Kategorien indeholder et mix af kogte hele pølser og kogte skiveskårede kødprodukter. I den danske saltliste ligger kødpølsen på 2,3 pct. og virksomhederne tør ikke gå længer ned end 2.2. pct. Skiveskåret kødpølse er en stor kategori på markedet. 1,7 pct. Norske kjøttkaker og karbonader har en grovere konsistens enn danske frikadeller og svenske kjøttboller. Med fettinnhold under 10 pct. må det en viss mengde salt til for at få ønsket konsistens, og denne mengden viste sig ved test at være litt høyere enn verdien, som tidligere ble spilt in. 2,7 pct. for pålægsprodukter af fjerkrækød 3,0 pct. for pålægsprodukter af andet kød end fjerkrækød. Det er forskjellige prosesser som brukes i de tre landene. Saltkriteriet må legges slik at i hvert fall de mest brukte pålegssortene, som kokt skinke og hamburgerryg kan tilfredsstille kravene til nøkkelhull. Ellers vil troverdigheten til merket kunne bli sterkt redusert. 3,0 pct. Forudsætningerne i de enkelte lande er meget forskellig, og for at rumme nationale forske l- ligheder foreslåes et kriterium på 3,0. Niveauet er sammenligneligt med den danske saltliste. 0,8 pct. Forskellen på værdierne mellem det stiksaltede kød og det overflademarinerende kød, jf. nedenfor, er teknologisk begrundet, og derfor er der et behov for forskellige saltniveauer. Igangværende drøftelser på EU-niveau om funktionen af at stiksalte kød og lægge kød i lage underbygger forskelligheden i funktion af de valgte metoder. 1,3 pct. 1,5 pct. Som ovenfor vedr. stiksaltet kyllingekød. 1,7 pct. For at rumme de rå karbonader i denne kategori er det nødvendigt med et saltkriterium på 1.7 pct. 2.0 pct. 1,1 pct. Animaliehygieneforskriften krever at kvernet kjøtt uten vann/salt transporteres ved 2 gr a- der. Norge har ikke transport ved denne temperaturen, kun ved 4 grader. Dersom det kunne være mulig å få dispensasjon fra kravet om transport på 2 grader stiller norsk kjøttbransje seg positiv til myndighetenes foreslåtte saltkriterium. 3,0 pct. De 3,0 pct. svarer til procenten på de skiveskårede pålægsprodukter af andet kød end fjerkrækød Der er tale om fedtfattige produkter. Ingen saltkrav produkterne skal overholde gældende kriterier om fedt og sukkerarter. Spegepølser med max. 10 pct. fedt gør godt for folkesundheden; hvis ingen Nø glehul på produkterne er der ingen vejledning om et sundere alternativ (spegepølser indeholder op til 55 pct. fedt eller mere). Spegepølser udgør 25 pct. af pålægssortimentet i DK. Med hensyn til fortsat produktudvikling i kategorien er der således behov for en gulerod/morot. 11

12 12

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Se vedlagte høringsliste J.nr.: 2013-27-2301-001399 /MAOLA 24. januar 2014 Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Kort om Nøglehulsmærket Nøglehulsmærket er et

Læs mere

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen.

Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. Det samlede pointsystem Varme, lune og kolde retter Giv point for A. frugt/grønt, B. fuldkorn og C. fedt/kulhydrat og D. læg point sammen. A. Point for frugt og grønt Point Med fri salatbar Uden salatbar

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser Mette Peetz-Schou DI Fødevarer

Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser Mette Peetz-Schou DI Fødevarer 12. 3 15 Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser DI Fødevarer 2 DI Fødevarer Branchefællesskab for 227 fødevarevirksomheder - både de store, de mellemstore og de små virksomheder Integreret

Læs mere

En guide til gode saltvaner

En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt Spis mad med mindre salt 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram salt om dagen, mænd 9-11 gram. Anbefalingen er højst 5-6 g salt

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Velkommen til Nøglehulsberegneren

Velkommen til Nøglehulsberegneren Velkommen til Nøglehulsberegneren Her får du en kvikguide til, hvordan beregneren skal anvendes. Hvad kan jeg bruge Nøglehulsberegneren til? Med Nøglehulsberegneren, får du viden om den ernæringsmæssige

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

De officielle kostråd

De officielle kostråd De officielle kostråd 2013 De officielle kostråd Fødevarestyrelsen udgav d. 17. september 2013 de nye kostråd Afløse De 8 kostråd De nye kostråd går under betegnelsen De officielle kostråd Bygger på 10

Læs mere

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer

Sund mad i børnehøjde. Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Sund mad i børnehøjde Sundhedskonsulent Kirstine Gade SundhedscenterStruer Program Madens betydning for børn Generelle kostanbefalinger til børn Madens betydning for børn Børn har brug for energi, vitaminer,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) U D K A S T Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) I medfør af 11, stk. 1, 20, stk. 1, 23, 24, stk. 2, 45, stk. 3, 56, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 07.06.2016 Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 I marts 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen i samarbejde med Saltpartnerskabet en landsdækkende forbrugerkampagne med konkurrencen Årets Nøglehulsprodukter

Læs mere

Vejledning til skolemad

Vejledning til skolemad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledningen er en hjælp til at opfylde anbefalingerne og at gøre det sunde valg let for børnene. Udfordringerne er, at børn spiser for

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Velkommen til Nøglehulsberegneren

Velkommen til Nøglehulsberegneren Velkommen til Nøglehulsberegneren Her får du en kvikguide til, hvordan beregneren skal anvendes. Hvad kan jeg bruge Nøglehulsberegneren til? Ved at anvende Nøglehulsberegneren får du viden om den ernæringsmæssige

Læs mere

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017

Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 07.09.2016 Kåring af Årets Nøglehulsprodukter 2017 I marts 2017 gennemfører Fødevarestyrelsen i samarbejde med Saltpartnerskabet en landsdækkende forbrugerkampagne med konkurrencen Årets Nøglehulsprodukter

Læs mere

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk spis mad med spis mad med mindre salt morgenmad Brød med både ost og skinke 3 Cornflakes med mælk 2 Spis højest 5-6 g salt om dagen. Brød med en skive ost og marmelade 1,9 Spiser du brød, så brug kun en

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E?

Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Diabeteskost når man er nyresyg H V O R D A N F O R E N E R M A N K O S T R Å D E N E? Hvad er tilladt hvad må jeg??? Alt er tilladt (pånær stjernefrugt) noget med måde Man er ikke på diæt men skal spise

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en pige på 10 13 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 8000 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 600 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1900

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune

DAGPLEJEN. Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune DAGPLEJEN Mad- og måltidspolitik for Dagplejen i Fredensborg Kommune Indledning Dagplejen har i overensstemmelse med kommunens mad og måltidspolitik samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen udfærdiget denne

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 6 9 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 7600 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 550 kj/dag svarende til 7 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1815

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Kost og ernæring for løbere

Kost og ernæring for løbere Kost og ernæring for løbere 1 Hvad er sund kost? Kilde: Alt om kost - Fødevarestyrelsen 2 Energikrav til marathon Forbrænder ca. 1kcal/kg/km Løber på 75kg: 3165kcal = 13293kJ Realistisk forhold ved MT(ca.75%

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere Regler for brug af logo hos håndværksbagere 1 Indeks Side 3. Fuldkornslogoet Side 4. Brug af logo i bagerbutik Side 5. Eksempler til brug af logo Side 6. Eksempel på forkert brug af logo Side 7. Nuværende

Læs mere

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside.

Kostpolitik. Kostplanen skal være tilgængelig ved opslag på stuerne og på børnehavens hjemmeside. Kostpolitik Generelt Det er i barndommen, at de sunde kostvaner skal grundlægges, så hele livet kan blive sundt og godt. Det har stor betydning for børns udvikling og helbred, at de får en god og næringsrigtig

Læs mere

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen

Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Inter99 Beskrivelse af kost- og motionsinterventionen på livsstilssamtalen Ved Læge, ph.d. Charlotta Pisinger og klinisk diætist Lis Kristoffersen 1 Indledning Overordnet De kost- og motionsråd, der blev

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Børnepålæg. MILD er det oplagte navn

Børnepålæg. MILD er det oplagte navn Børnepålæg mad med mere introducerer en serie af pølser og pålæg, der er udviklet til børn og deres madpakker. Serien er godkendt af et panel af børn, der har vendt tommelfingeren op efter at have smagt

Læs mere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere

Regler for brug af logo hos håndværksbagere Regler for brug af logo hos håndværksbagere 1 Indeks Side 3. Fuldkornslogoet Side 4. Brug af logo i bagerbutik Side 5. Eksempler på brug af logo Side 6. Krav til brød med fuldkornslogo Side 7. Beregning

Læs mere

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost

Kick i madkassen. -Gode råd om dit barns kost Kick i madkassen -Gode råd om dit barns kost Indholdsfortegnelse: Gode råd om kost og madlavning s. 2 Madpakkehånden Madlavning Kogning Få dit barn med! De 10 vigtigste ingredienser til en sund kost s.

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Mad og sundhed

Madkundskab. ÅRSPLAN MADKUNDSKAB Kompetenceområdet Mad og sundhed De 10 kostråd 2 Eleven kan omsætte viden (del 1) om sund mad i madlavningen Eleven har viden om sund mad og madlavning Eleven kan anvende kostanbefalinger til madlavning og måltidssammensætning kostanbefalinger

Læs mere

Professionstopmøde 2014

Professionstopmøde 2014 Professionstopmøde 2014 Comwell Hotel Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Når danskerne ikke følger kostrådene er det (måske) fordi Joan Preisler Coop Analyse Driver blandt andet Mad-O-meter I denne undersøgelse

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab

Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab Nordjysk Praksisdag De 10 kostråd Sund mad/vægttab 12.09.2014 Diætist Lone Landvad Dagens program Hvordan finder vi rundt i alle de nye og forskellige udmeldinger der næsten dagligt dukker frem? De 10

Læs mere

Styrke og energi som 55+ er. Kost og bevægelse

Styrke og energi som 55+ er. Kost og bevægelse er Kost og bevægelse Det er aldrig for sent.. Det er aldrig for sent at begynde at spise sundere og motionere uanset alder. Kropssammensætning Sundt og varieret mad Sundt og varieret mad Tænk på proteinerne!

Læs mere

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes?

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? Inge Tetens Afdelingen for Ernæring Kostrådene som de er nu! 1 Kostrådene 2005 Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard

Hvad er sund mad. Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard Hvad er sund mad Oplæg i Bjerringbro Sundhedssatelit Ved klinisk diætist Line Dongsgaard De officielle kostråd Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Spis frugt og mange grønsager Spis mere

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark

Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark Juni, 2008 Retningslinjer for GDA mærkning i Danmark GDA er en mærkning på emballagen af mad og drikkevarer og viser indholdet af energi (kalorier), sukker,, mættet og salt (natrium). GDA står for Guideline

Læs mere

Kostpolitik i Bakkehusene

Kostpolitik i Bakkehusene Kostpolitik i Bakkehusene Indledning og mål I den sammenhængende børnepolitik i Rebild Kommune, er sundhed en af grundværdierne. Børnenes sundhed, velvære og grundlæggende kost er først og fremmest et

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

EAT - den rette mad til de rigtige mennesker Ernæringsgrundlag og menuplanlægningsprincipper

EAT - den rette mad til de rigtige mennesker Ernæringsgrundlag og menuplanlægningsprincipper EAT - den rette mad til de rigtige mennesker Ernæringsgrundlag og menuplanlægningsprincipper I skolemaden EAT følges ernæring, kulinarisk kvalitet og økologi ad, og variation i retter og råvarer er med

Læs mere

Opslagsværk - daginstitutioner

Opslagsværk - daginstitutioner Opslagsværk - daginstitutioner I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn. Til hvert emne er

Læs mere

Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Kapitel 1 Indledning, baggrund, formål m.m.

Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Kapitel 1 Indledning, baggrund, formål m.m. Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. Kapitel 1 Indledning, baggrund, formål m.m. 1.1. Indledning Den første bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket (bekendtgørelse nr.

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde

Husk mad- Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk. Tammin, Ølgod. Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Gaby, Lærke og Simon, Agerbæk Tammin, Ølgod Husk mad- Børn i Varde Kommune giver tips til sund mad til lange dage. Louise, Varde Har du en plan? Mandag: Rugbrød Tirsdag: Sandwich med tunsalat Onsdag: Rugbrød

Læs mere

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport

Godkendelse som Firmasundt Køkken. Slowfood-fast Evalueringsrapport Firmasund / Frokost.dk Danneskiold-Samsøes Allé 41 1434 København K. Telefon 39 20 97 00 www.firmasund.dk Godkendelse som Firmasundt Køkken Slowfood-fast Evalueringsrapport 27. februar 2015 Udarbejdet

Læs mere

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Jens Therkel Jensen Souschef i Fødevarestyrelsens Ernæringskontor Fødevarestyrelsen 1 Hvorfor er ernæringsmærkning på dagsordenen i indsatsen for at fremme sundere

Læs mere

Politiken Test: Convenience Foods

Politiken Test: Convenience Foods Politiken Test: Convenience Foods Af Anette Kamuk, Udviklingskonsulent i VIFFOS og adjunkt på UCSJ Ernæring og Sundhed, Ankerhus Research Sheila Richie-Hansen, VIFFOS September 2008 Forbrugerne efterspørger

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie. Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Regionshospitalet Randers Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere