Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet."

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca personer pladsen, og de besøgende fik lejlighed til at smage forskellige fiskearter, købe fisk på auktion, få viden om fiskebranchen og i år var det særlig gæstedeltagelse af Brødrene Price. Blå himmel, og et kviksølvtermometer der tangerede de 23 grader, lokkede københavnerne til byen, og pladsen var tæt pakket hele dagen. Vi medbragte godt humør og nyligt høstede blåmuslinger fra Limfjorden, og den store interesse for smagsprøverne bekræfter vores egen vurdering af, at det altså er et rigtigt godt produkt. Lars E. Holtegaard fra Blue Food havde samlet et stærkt musling team, der leverede varen hele dagen i højt tempo. Der blev serveret og fortæret dampede blåmuslinger i et forrygende tempo, og der skal herfra lyde en stor tak til teamet for veludført arbejde. Den traditionelle ret var i år tilsat et ekstra stænk innovation. Muslinge sushi i form af Jegindø Ruller og Limfjords Stykker påkaldte sig behørig opmærksomhed, og må vel nærmest betragtes som en verdensnyhed. Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Fiskens Dag markerer i år startskuddet til flere andre initiativer under 2 gange om ugen. Det kan du læse mere om på de efterfølgende sider, hvor vi også gengiver et par billeder fra en travl lørdag på Rådhuspladsen i København. D e t t e n u m m e r i n d e h o l d e r b l. a. : Side 2 Fisk på skemaet Side 3 Fiskefestival i Tivoli Side 3 Eksport Side 3 Ny dambrugsbekendtgørelse Side 4 Ny bekendtgørelse om muslingeopdræt Side 4 Finanslovforslag 2012 Side 5 Økologiske markeder Side 5 Bjerrely fiskesø indstillet til miljøpris 2011 Side 6 Offshore Akvakultur Side 6 Fødevareminister Henrik Høgh besøger Bisgård Dambrug Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Dansk Akvakultur vil være med I sin takketale efter valget inviterede Socialdemokraternes statsministerkandidat, Helle Thorning Schmidt til et bredt samarbejde med hele det danske samfund, herunder erhvervene om at være med til at løse Danmarks store udfordringer. Dansk Akvakultur tager positivt imod denne invitation og vil gøre, hvad vi kan, for fortsat at spille en konstruktiv rolle. Med akvakulturudvalgets anbefalinger ligger allerede et godt grundlag for det videre arbejde. Vi ved fra vores sonderinger i Folketinget, at vores erhverv bliver godt modtaget af politikerne, og at der er bred politisk opbakning til anbefalingerne. På akvakulturområdet er det derfor muligt at etablere det brede samarbejde henover midten, som S/SF og de Radikale er gået til valg på. Fisk på skemaet Kampagnen 2 gange om ugen har et indledt et samarbejde med udvalgte folkeskoler. Ti udvalgte sjetteklasser skal i løbet af tre uger konkurrere om, hvilken klasse der kan spise mest fisk i skoletiden eller hjemme ved middagsbordet. Vinderen præmieres med en tur til et af landets mange akvarier og kan ydermere bryste sig med titlen Årets Fiskeklasse. De ti sjetteklasser får hver mandag i de tre uger udleveret en kasse med fisk, bestående af hele ørreder, torsk og forskellige fladfisk. Leverandører og sponsorer er Friskfangst.dk og Musholm A/S. I første omgang skal eleverne have den skarpe kniv frem og gennem nøje dissekering lære om fiskens biologi og anatomi. Herefter skal eleverne lære at tilberede fisken, og de skal selvfølgelig også sørge for, at familien derhjemme husker at få fisk med i indkøbskurven. Efter de tre uger gøres regnebrættet op, så vi kan få kåret Årets Fiskeklasse. På det seneste er der kommet godt skred i den praktiske udformning af anbefalingerne, så vi har forhåbning om, at de endelige beslutninger kan tages kort tid efter at en ny regering er tiltrådt. Der er et par væsentlige udeståender. Det ene er, at der stadig i nogle kredse er en fastlåst holdning til at dambrug ikke må tage vand ind fra vandløbene, uanset om det har nogen praktisk betydning for miljøet. Der er efter vores opfattelse ingen proportionalitet i at pålægge erhvervet store omkostninger, som ikke giver en reel miljømæssig effekt. Det er meget mere konstruktivt at arbejde videre med det forslag, der lå i den fremsatte finanslov om, at der afsættes midler til at fjerne de opstemninger, der findes ved en række dambrug Så kom gæsterne Den anden er den kvælstofkvote, der nødvendigvis må afsættes for, at åbent-vand havbrugene kan få deres produktionsudvidelser igennem. Vi er medlem af Landbrug & Fødevarer og forventer, at vi i samarbejde med de øvrige fødevareproducenter kan få løst denne problemstilling. Lars E. Holtegaard skaffer endnu en kunde Akvakulturen er en global højvækstbranche. Vi ønsker ikke særbehandling i form af særlige støtteordninger mv. Vi vil blot gerne have fjernet den møllesten om halsen, som den forkerte og bureaukratiske miljøregulering har udgjort. Så skal vi nok klare os selv og give vores bidrag til den danske økonomi, beskæftigelse, eksport og videnopbygning. Karl Iver Dahl-Madsen Muslinge sushi

3 Fiskefestival i Tivoli I anledning af Fiskens Dag afholdes der i Tivoli i København en fiskefestival fra den 10. til den 14. september. I løbet af de fem dage bydes der på alt fra gourmetoplevelser, fiskekonkurrence i Tivoli Søen til krabbevæddeløb, og en ny fiskerflække med boder med alt godt fra havet ser dagens lys. Fiskefestivalen sætter fokus på sunde og bæredygtige fisk og skaldyr, som primært findes i de nordiske farvande. Børn og voksne kan deltage i konkurrencer, pille danske skalrejer, flå en rødspætte eller stikke fødderne i et fodbad med Garra Ruffa, også kaldet doktorfisk, der ifølge tyrkiske overleveringer er særligt helsebringende. Festivalen arrangeres i samarbejde med The Food Organisation Of Denmark og Danmarks Fiskehandlere. i eksporten af levende muslinger, som er faldet med 31 % (knap tons). Den gennemsnitlige eksportpris er steget med ca. 35 % (ca. 4,5 kr. per kg), og værdien af eksporten er steget med 18 % (ca. 13 mio. kr.). Ny dambrugsbekendtgørelse Der arbejdes fortsat med den nye bekendtgørelse for dambrug. Det var oprindeligt planen, at udkastet skulle have været sendt i høring i oktober måned, men det er nu udskudt som følge af folketingsvalget. Vi vender tilbage til sagen, når folket har udøvet deres demokratiske ret/pligt og tildelt rød eller blå blok magten, og når de nye ministre har taget arbejdstøjet på. DTU Aqua byder nye studerende velkomne DTU Aqua har i år optaget 18 nye studerende på kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi. Blandt de 18 studerende kommer 8 fra Danmark og 10 fra udlandet. Kandidatuddannelsen kombinerer biologiske, teknologiske og matematiske fag, som sætter de studerende i stand til at arbejde med globale akvatiske problemstillinger inden for klima, miljø og fremtidens fødevareforsyning. Specialviden inden for akvakultur DTU Aqua udbyder den to-årige internationale uddannelse i samarbejde med Københavns Universitet. De optagne studerendes har typisk en baggrund som biolog eller ingeniør, og om to år kan de skrive cand.polyt. i Akvatisk Videnskab og Teknologi på visitkortet. Revision Regnskab Økonomistyring Skatterådgivning PricewaterhouseCoopers Hjaltesvej Holstebro Tlf Eksport I perioden januar til maj 2011 er den samlede eksport faldet med 117 tons (-1 %), men værdien er steget med ca. 32 mio. kr. (7 %). Eksporten af ørreder er vokset med 6 % (560 tons) i mængder og 14 % (ca. 38 mio. kr.) i værdi. De største ændringer findes indenfor frossen, som er vokset med 36 % (877 tons) i mængde og 71 % (34 mio. kr.) i værdi og røget, som er gået tilbage med 10 % (393 tons) i mængde og 4 % (ca. 6 mio. kr.) i værdi. Den gennemsnitlige eksportpris for alle kategorier er steget med 8 % (ca. 2 kr. per kg) med frossen som den absolutte højdespringer med en stigning på 25 % (ca. 5 kr. per kg). Ål er gået tilbage med 36 % (285 tons), men til gengæld er den gennemsnitlige eksportpris steget med ca. 32 % (ca. 17 kr. per kg). Frossen tegner sig for den største tilbagegang med et fald på 60 % (150 tons). Muslinger - som omfatter både opdræt og fiskeri - er faldet med ca. 13 % (751 tons), hvilket især kan tilskrives nedgang NaturErhvervstyrelsen Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og FødevareErhverv samles i en styrelse med det mundrette navn NaturErhvervstyrelsen. Ifølge en pressemeddelelse fra fødevareministeriet har det nye NaturErhvervstyrelsen fokus på vækst og bæredygtig udvikling. NaturErhvervstyrelsen giver en ny retning for vores arbejdsområder inden for fødevareerhvervet, planterne, landbruget og fiskeriet, hvor opgaven netop handler om at balancere faglige hensyn og samfundets interesser, så resultaterne både giver vækst og bæredygtig udvikling, siger fødevareminister Henrik Høegh. Den nye styrelse, som er en realitet fra den 1. oktober, indgår i en større organisationsændring i Fødevareministeriet.

4 Ny bekendtgørelse om muslingeopdræt Den 25. august trådte den nye bekendtgørelse om opdræt af muslinger i vandsøjlen i kraft. Vi har længe arbejdet på at få bekendtgørelsen ændret, og det er nu endelig lykkedes. De væsentligste nyskabelser er, at: 1. Bestemmelsen om, at en person eller et selskab højst må være ejer eller medejer af i alt 2 opdrætsanlæg, nu ophæves. 2. Der åbnes op for, at det bliver muligt at overdrage opdrætsanlæg uden, at overdrageren udtræder af erhvervet. 3. Endelig ændres den hidtidige definition for, hvornår en tilladelse anses for udnyttet således, at det fremover vil bero på en konkret vurdering for de enkelte anlæg. Bekendtgørelsens fulde tekst kan læses på Finanslovforslag for 2012 Forslag til finanslov blev fremlagt den 24. august. Som det gentagne gange er blevet nævnt i diverse valgdebatter, opererer forslaget med et offentlige underskud på hhv. 85 og 68 mia. kr. i 2012 og 13. Forslaget forudsætter endvidere, at alle ministerområder skal spare hhv. 2½ % og 5 % i 2012 og 13 for at finansiere den påtænkte BoligJob ordning. Nedenstående elementer har direkte relevans for vort erhverv: 1. Der foreslås fuld hjemtagning af EU midler til EFF ordningen, og dermed kan vi imødese en maksimal EFF pulje. De nærmere detaljer om den endelige fordeling afventer yderligere politiske forhandlinger. 2. Der er under Fødevareministeriet afsat en ny pulje på 66 mio. kr. i både 2012 og Midlerne skal målrettes projekter, som er udpeget i vandplanerne med henblik på fjernelse af spærringer, restaurering af vandløb eller genåbning af rørlagte strækninger. Midlerne er også kun afsat ad hoc, og de nærmere detaljer vil blive aftalt senere. 3. Som led i 2009 aftalen om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat ca. 17 mio. kr. årligt i perioden til en målrettet indsats til fremme af investeringer i de mest avancerede recirkulationsteknologier. Dette beløb forhøjes med yderligere 4 mio. kr. i 2012 og Som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der afsat i alt 130 mio. kr. til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier. 5. Der afsættes under Miljøministeriet midler til etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne. Det sker i forlængelse af Regeringens digitaliseringsstrategi fra august i år, hvoraf det fremgår, at Miljølovgivningen er relativt teknisk, så der skal gøres en særlig indsats for at gøre det lettere for virksomhederne at ansøge, indrapportere, søge om godkendelser og gennemgå tilsyn. 6. Det forslås endvidere, at Dansk Skaldyrcenter integreres i DTU-Aqua, og til det formål er der afsat 3 mio. kr. Men nu er det som bekendt kun et forslag, og folketingsvalget i mente er der næppe udsigt til, at det vedtages uændret! Midtvejsevalueringen af Fiskeriudviklingsprogrammet Evalueringen af Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 til 2013 viser, at udviklingen går i den rigtige retning, og at programmet bidrager til at udvikle fiskeri- og akvakulturerhvervet til at blive mere bæredygtigt og lønsomt. Programmets ordninger har bidraget til investeringer, der reducerer fiskeri- og akvakulturs miljøbelastning. Evalueringen indeholder bl.a. en anbefaling om større fokus på investeringsprojekters forretningsmæssige levedygtighed. Teknologisk Institut har stået for evalueringen af Fiskeriudviklingsprogrammet i perioden Formålet er at analysere resultaterne og vurdere, om de er i overensstemmelse med og har relevans i forhold til programmet. Fiskeriudviklingsprogrammets formål er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, og der er afsat knap 2 mia. kr. for perioden Ny kampagne skal lære børnefamilierne til at spise mere fisk Fiskebranchen sætter nu spot på de danske børnefamilier. Branchens analyser viser, at netop den målgruppe sjældent tænker på fisk, når de overvejer aftensmad, og de synes samtidig, at fisk er svært. Den nye kampagne går i luften mandag den 15. august med spørgsmålet: Hvad skal du há i aften? Det vil næppe overraske den opmærksomme læser, at det rigtige svar er fisk! Der indgår to tv-spots, der begge tager udgangspunkt i typiske hverdagssituationer på kontoret og i familien. Begge tv-spots viser, at fisk er nemt! I august måned vises grillet fisk, og efterfølgende bliver der sat fokus på: Stegt fisk, fisk i ovn og utilberedt fisk (fiskekonserves). Tv-spottene kører frem til marts 2012.

5 Økologiske opdrætsørred og linemuslinger set og smagt af flere tusinde danskere på en række markeder i 2011 Som et led i Dansk Akvakulturs projekt ØKOFISK-info, der blandt andet har til formål at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt og aktuelle relevante produkter herfra, har en dertil udarbejdet stand været flittigt anvendt på en række markeder og messer i 2011 eksempelvis: Tema-2011 messe i Bellacentret i samarbejde med Kongsbak Lassen Økologisk Marked - Halkær Kro ved Nibe i samarbejde med Todbøl Dambrug Københavns Madhus økologimarked for leverandører til storkøkkener Økologisk Høstmarked Valby i samarbejde med Økologisk Markedslaug og Hanegal Økologisk Høstmarked Gothenborg syd for Silkeborg i samarbejde med Hanegal Fiskefestival i TIVOLI - København i samarbejde med Bisserup Havbrug Fiskens Dag Silkeborg i samarbejde med Byens Fisk og Vildt og Villerslev Skaldyr MAD-messen Ridehuset, Århus i samarbejde med bl.a. Villerslev Skaldyr (oktober) Kongsbak-Lassen København, Windsor Fisk & Vildt København, Bisserup Fisk Bisserup Havn, Villerslev Skaldyr - Villerslev Jacob Buch fra Kongsbak Lassen, orienterer om danske økologiske produkter af opdrætsfisk & -skaldyr Blandt de nye restauranter med økologiske fisk og skaldyr på menukortet i 2011 kan nævnes: Krogs Fiskerestaurant- København, NIMB Brasserie København, Bisserup Fiskebar - Rude, Restaurant Mortens Kro Aalborg, Restaurant Cafe Conrad Klitmøller, Skarrildhus - Skarrild Der anslås uddelt mere end smagsprøver (typisk som røget ørredmousse, fiskefrikadeller og øl-dampede muslinger) på danske økologiske opdrætsfisk og linemuslinger til danskere med hang til økologien i samme periode. Standen på Gothenborgs økologiske høstmarked For flere oplysninger - se hjemmesiden Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen på telefon eller mobil Tilberedning af økologiske fiskefrikadeller Hertil kommer, at der er afholdt en række foredrag for særligt udvalgte forbrugergrupper, restauranter og storkøkkener, for herigennem at orientere disse om historien bag de danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr. Dette er bl.a. sket i samarbejde med Københavns Madhus og Økologisk Landsforening. Resultaterne er ikke udeblevet. Også i 2011 har flere danske fiskehandlere og restauranter nu valgt konkret at inddrage de danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr i deres produktsortiment. Blandt de nye fiskehandlere med økologiske fisk og skaldyr i sortimentet i 2011 kan nævnes: Bjerrely fiskesø indstillet til Green Cities miljøpris 2011 Herning Kommune, som deltager i det såkaldte Green Cities samarbejde med en række andre danske kommuner, har indstillet Bjerrely Fiskesø ved Tanderupkær sydvest for Herning til Green Cities Miljøpris Bjerrely Fiskesø har siden foråret 2010 været drevet som en grøn, bæredygtig lystfiskersø med økologiske udsætningsfisk. Fiskesøen deltager desuden i Økologisk Landsforenings økologiske skolegårde, hvor skoleklasser har mulighed for at arrangere besøg ved søen og give eleverne særlig undervisning i de bæredygtige regler og tiltag som er indført af ejer Bjarne Vestergaard ved søen ligesom eleverne undervises i hvad økologisk fiskeopdræt indebærer.

6 Projektleder er Hvalpsund Net A/S. Derudover deltager Musholm Lax, DTU Aqua, DHI og Dansk Akvakultur. GUDPs observatørpost i projektet er Kontorchef Anders Klöcker. Projektet løber over 4 år og har et samlet budget på ca. 17. mil. hvoraf der gives 12 mil. i tilskud. For yderligere info kontakt Lisbeth Jess Plesner på telefon Sommerstemning ved Bjerrely Fiskesø Prisens formål er at sætte fokus på bæredygtig udvikling og gives til initiativer og projekter der: Fødevareministeren besøger Bisgård Dambrug Dambruger Niels Raabjerg bød 10. august Fødevareminister Henrik Høgh velkommen på Bisgård Dambrug for en rundvisning på det veldrevne model 1 dambrug samt en uformel snak om erhvervets udfordringer. - fremmer bæredygtig udvikling i bred forstand - har løst specifikke miljøproblemer med succes - fremmer miljøhensyn og miljøbevisthed i lokalsamfundet - er udtryk for vellykket samarbejde om bæredygtig udvikling lokalt eller mellem lokale og nationale/internationale niveauer - er originale og nyskabende - har god demonstrationsværdi og spredningsmulighed - tør vise nye veje og har væsentlig betydning for bæredygtig udvikling Vinderen af miljøprisen 2011 offentliggøres i slutningen af september For flere oplysninger - se hjemmesiderne: Bjerrely fiskesø: Green Cities samarbejsaftale: t2w_552.asp Green Cities miljøpris: asp Off Shore Akvakultur I juli blev der givet tilsagn til GUDP projektet Offshore Akvakultur. Projektets formål er at udvikle og afprøve en ny generation af havbrugsudstyr, som skal gøre det muligt at drive havbrug på mere eksponerede og dermed mindre miljøfølsomme lokaliteter end de nuværende. Udstyret vil kunne anvendes til produktion af fisk samt kompensationsopdræt og er innovativt ved at kunne sænkes ned under havoverfladen under ugunstige vejrforhold. Niels Råbjerg forklarer fødevareminister Henrik Høgh om indretningen på et model 1 dambrug Udover ministeren deltog Udviklingschef for Fiskeri Mogens Schou samt repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune; Udvalgsformand for Teknik om Miljø Ole Kamp, Afdelingsleder Jakob Bisgaard samt Biolog Klaus Kevin Kristensen, Peder Nielsen, samt fra Dansk Akvakultur Peter Holm, Kaj Jensen og Lisbeth Jess Plesner. Efter en grundig rundvisning på dambruget blev der budt på smagsprøver af røget ørred mm. og der var god lejlighed til en uformel snak om bl.a. erhvervets konkurrence forhold, tilskudsmuligheder, rensegrader på model 1 dambrug, hvor den nyeste rapport fra DMU (nr ) netop viser at rensegraderne for model 1 dambrug fuldt ud lever op til de forudsatte i bekendtgørelsen, fiskegødning kontra slam samt muligheder for udvikling af eksisterende og etablering af nye akvakulturanlæg i det åbne land. Mulige lokaliteter for forsøgsanlæggene er Tannis Bugt, Læsø Rende og Sjællands Odde. Ved anvendelse af udstyret vil danske havbrugere kunne udnytte større dele af Danmarks søterritorium til akvakultur. Herved skabes det tekniske grundlag for en betydelig ekspansion af dansk havbrugsproduktion i områder, som i dag ikke udnyttes. Derudover forventes en betydelig ekspansion af eksporten af dansk produceret havbrugsudstyr. Fødevareministeren m.fl. vises rundt på Bisgaard Dambrug

7 Vi har fra Aalestrup Elektro ApS modtaget følgende: Dambrugeren og Elektromekanikeren Samarbejdet trives som en fisk i vandet DAMBRUG OG ELEKTROMEKANIK: Aalestrup Elektro har leveret nødstrømsanlæg til det nye dambrug ved Lerkenfeld Gods og sætter sig nu grundigt ind i dambrugets teknik, så de fremover kan servicere de mange drivlinjer på det store anlæg. Regnbueørrederne tumler rundt i vandet i deres rundtank, hvor der er fodringstid. Fiskene bruges til kød, men også til en speciel type rogn, som saltes og derefter gærer. Det er en specialitet i Japan. Fiskene bliver ikke på anlægget i Farsø indtil slagtning. De bliver udsat som et år gamle. Som to årig sættes de ud i virksomheden AquaPris havdambrug, og de slagtes først, når de er tre år. AquaPri Glyngøre, der tidligere forpagtede dambruget ved Lerkenfeld Gods, har købt både jord og dambrug og nu etableret et nyt anlæg. Mikrosigten er for eksempel svensk, mens pumperne er fra Fyn. Alle dele er håndplukket. - Selve anlægget med tankene har været forholdsvis DYRLÆGENS HJØRNE billigt at bygge, men så er der til gengæld valgt de bedste komponenter, siger fiskemesteren om de 14 pumper med motorer, der skal pumpe 2100 liter vand rundt i anlægget. De 7 motorer til mikrosigterne og kapselblæserne, der får bioelementerne til at bevæge sig og dermed iltes. Og det er her, at Aalestrup Elektro kommer ind i billedet. For når det gælder elektromekanik, så har de det som en fisk i vandet. Der er en enorm mængde elektromekanik på anlægget, og det er de specialister i. - Elektromekanik er elektromekanik, og det er i alt, hvad der hedder drivliner, motorer og gear, fortæller Henrik Damgaard Hansen, der er en af indehaverne af Aalestrup Elektro. Anlægget, et AquaPri Model III-anlæg, er i opstartsfasen, og det er det eneste dambrug af sin type i landet. Der er plads til, at der årligt kan produceres mellem 550 og 600 ton fisk om året. Eget rensningsanlæg Anlægget består af syv enheder med hver tre tanke i hver enhed. Tankene er ganske almindelige gylletanke, men kaldes i dambrugssprog for rundtanke. To af tankene i hver enhed er fulde af fisk, mens den sidste tank fungerer som biofilter. Ideen med at have runde tanke er, at vandet cirkulerer ligesom i en tekop, hvor der røres med en teske, så alt skidtet samles i midten og ledes videre gennem en mikrosigte, hvor skidtet sorteres fra. Derefter cirkulerer vandet videre til biofilter-tanken, hvor der blæses ilt ned på nogle bioelementer, plastikkugler, med bakterier, der fjerner ammoniumen fra vandet. Der cirkulerer 150 liter vand rundt i anlægget i sekundet. - Vi har faktisk vores eget rensningsanlæg i et lukket system, så udledningen er minimal, fortæller fiskemester Bjarne Møller. Bassin med belufter På nye markeder Virksomheden har arbejdet med service på dambrug i mange år, men med det nyudviklede anlæg i Farsø, får de mange nye ting at sætte sig ind i. Og det vil de gøre, for den nye dambrugsteknik er et marked, de gerne vil ind på. Så er det ikke nødvendigt, at der skal komme serviceteknikere fra de forskellige leverandørvirksomheder helt fra Sverige eller Fyn, når der er behov for service på anlægget. Og det bliver der behov for, når der pumpes 2100 liter vand rundt på hele anlægget - i sekundet. Arbejdet med denne service foregår i tæt samarbejde med fiskemester Bjarne Møller. Dobbeltsikret mod katastrofen Aalestrup Elektro spiller også en anden og livsnødvendig rolle på dambruget. De har nemlig leveret nødstrømsanlægget. - Det er livsnødvendigt, siger Bjarne Møller, der selv har været med til at tømme et dambrug, hvor der intet levende var tilbage efter et gylleudslip. Udsnit af Lerkenfeld Dambrug Specialbygget anlæg Det nye anlæg er opbygget af specielt udvalgte dele. Der er den almindelige gylletank, der kan rumme mere end almindelige jorddamme, og så er der en række mekaniske dele. - En ting er, at det koster penge. En anden ting er, at skulle samle alle fiskene sammen, fortæller han. Egentlig kan fiskene godt undvære, at vandet cirkulerer, men de kan ikke undvære, at kapselblæseren ikke længere ilter vandet. Så bliver fiskene kvalt. Og det går hurtigt. - Det tager ikke en halv time, fortæller Bjarne Møller. Derfor har dambruget dobbeltsikret sig med en dieselmotor udover nødstrømsanlægget, der kan drive kapselblæserne.

8

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko Dansk akvakultur - september 2011 Økologien gået i fisk - på den naturlige måde forbrugerne er på! fat fiskestangen og fang friske øko-fisk når opdræt går øko Fordobling på vej I Danmark har seks dambrug

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk Nyhedsbrev Oktober 2010 AES Østre Landsret i København har nu berammet sagen om AES til hovedforhandling den 26. januar 2011 kl. 9.30 15.00. Som det kanske fortsat erindres, så drejer sagen sig om vores

Læs mere

Akvakulturstatistik for 2011

Akvakulturstatistik for 2011 Nyhedsbrev November 2012 Akvakulturstatistik for 2011 NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter.

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter. Nyhedsbrev Juni 2013 AES Dette nummer indeholder bl.a.: Den 21. maj traf Ankenævnet for ATP afgørelse i vor klage af 31. maj 2012 over, at AES afslog at forrente de beløb, som AES har tilbagebetalt til

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik university of copenhagen Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik Published in: Dansk Akvakultur. Nyhedsbrev Publication

Læs mere

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger

Danmark fri for VHS. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny naturfond på vej. Side 3 Kantiner kan vække danskernes appetit på blåmuslinger Nyhedsbrev December 2013 Danmark fri for VHS Dette nummer indeholder bl.a.: Efter næsten 60 års kamp kan vi nu erklære Danmark fri for VHS. Der er over tid gennemført utallige tiltag på at tøjle eller

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-1 Økologi, akvakultur, dambrug,

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

MADKUNDSKAB. Opgaveforslag til madkundskab

MADKUNDSKAB. Opgaveforslag til madkundskab Opgaveforslag til madkundskab Under temaet Mad, musik og motion har mad og madopskrifter et selvstændigt menupunkt. (http://heleverdeniskole.dk/mad-i-guatemala/. Her har eleverne mulighed for at læse om

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet

EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet NYHEDSBREV Marts 2015 EU indfører endelig udligningstold på import af ørreder fra Tyrkiet Den 26. februar indførte EU en endelig udligningstold på mellem 6,7 og 9,5 % på import af portionsørreder fra Tyrkiet.

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af foreningernes medlemsblade. Nyhedsbrev Marts II 2010 Indeks side 2 Lystfiskere i DK omsætter for 2,8 mia. om året Indeks side 3 Skarvbestanden falder fortsat Indeks side 4 Bræmmeudvidelser forsinkes Flere penge til miljørigtige dambrug

Læs mere

Dambrugsbekendtgørelse

Dambrugsbekendtgørelse Nyhedsbrev December 2012 Dambrugsbekendtgørelse Vi har efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen rettet henvendelse til miljøstyrelsens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Nyhedsbrev April 2014 Generalforsamling 2014 Dette nummer indeholder bl.a.: Vi afholder i år vores generalforsamling mandag den 28. april på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen er dedikeret til årsmøder

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse

Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse Udført for projektgruppen for den Europæiske Fiskerifond 2007-2013, Direktoratet for FødevareErhverv af Operate A/S Marts 2006 Side

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Hvad er det vi vil..?

Hvad er det vi vil..? Hvad er det vi vil..? Målsætningen for det nye samarbejde er, at - skabe et attraktivt brand, der kan rumme alle aktører - gennemføre stærke markedsføringsaktiviteter... - der giver området stor synlighed

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

UDKAST. til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020

UDKAST. til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020 Fødevareministeriet Miljøministeriet 20. februar 2014 UDKAST til STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF AKVAKULTURSEKTOREN I DANMARK 2014-2020 1 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 Afsæt for strategien... 2 1.2

Læs mere

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur

Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk. Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Skovvangen 28 6000 Kolding Telefon 7932 0100 hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk Landbrugsuddannelsen - nu også med akvakultur Akvakultur I samarbejde med brancheforeningen Dansk Akvakultur udbyder

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området.

Her er. viden om national og international lovgivning og offentlig forvaltning inden for området. Agro-Environmental management: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på samspillet mellem jordbrug, natur, miljø

Læs mere

Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland

Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland Hovedrapport: Lisbeth Jess Plesner og Per Bovbjerg Pedersen Teknologisk Institut Specifikke input fra: Brian Thomsen, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17

6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6. Bæredygtig vækst i dansk akvakultur 17 6.1. Indledning Formål Anlægstyper og arter Fiskeriet tæt på at være optimalt reguleret øget samfundsmæssigt bidrag skal derfor komme fra akvakultur Hvilke barrierer

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev April 2013 Generalforsamling 2013 Vi afholder i år vores generalforsamling torsdag den 2. maj på Østergaards Hotel i Herning. Vi arbejder fortsat på programmet, som du i lighed med tidligere

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKØ-AKVA-1) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemusling, tang, flodkrebs 1 DATABLAD Serietitel

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere