Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet."

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca personer pladsen, og de besøgende fik lejlighed til at smage forskellige fiskearter, købe fisk på auktion, få viden om fiskebranchen og i år var det særlig gæstedeltagelse af Brødrene Price. Blå himmel, og et kviksølvtermometer der tangerede de 23 grader, lokkede københavnerne til byen, og pladsen var tæt pakket hele dagen. Vi medbragte godt humør og nyligt høstede blåmuslinger fra Limfjorden, og den store interesse for smagsprøverne bekræfter vores egen vurdering af, at det altså er et rigtigt godt produkt. Lars E. Holtegaard fra Blue Food havde samlet et stærkt musling team, der leverede varen hele dagen i højt tempo. Der blev serveret og fortæret dampede blåmuslinger i et forrygende tempo, og der skal herfra lyde en stor tak til teamet for veludført arbejde. Den traditionelle ret var i år tilsat et ekstra stænk innovation. Muslinge sushi i form af Jegindø Ruller og Limfjords Stykker påkaldte sig behørig opmærksomhed, og må vel nærmest betragtes som en verdensnyhed. Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Fiskens Dag markerer i år startskuddet til flere andre initiativer under 2 gange om ugen. Det kan du læse mere om på de efterfølgende sider, hvor vi også gengiver et par billeder fra en travl lørdag på Rådhuspladsen i København. D e t t e n u m m e r i n d e h o l d e r b l. a. : Side 2 Fisk på skemaet Side 3 Fiskefestival i Tivoli Side 3 Eksport Side 3 Ny dambrugsbekendtgørelse Side 4 Ny bekendtgørelse om muslingeopdræt Side 4 Finanslovforslag 2012 Side 5 Økologiske markeder Side 5 Bjerrely fiskesø indstillet til miljøpris 2011 Side 6 Offshore Akvakultur Side 6 Fødevareminister Henrik Høgh besøger Bisgård Dambrug Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Dansk Akvakultur vil være med I sin takketale efter valget inviterede Socialdemokraternes statsministerkandidat, Helle Thorning Schmidt til et bredt samarbejde med hele det danske samfund, herunder erhvervene om at være med til at løse Danmarks store udfordringer. Dansk Akvakultur tager positivt imod denne invitation og vil gøre, hvad vi kan, for fortsat at spille en konstruktiv rolle. Med akvakulturudvalgets anbefalinger ligger allerede et godt grundlag for det videre arbejde. Vi ved fra vores sonderinger i Folketinget, at vores erhverv bliver godt modtaget af politikerne, og at der er bred politisk opbakning til anbefalingerne. På akvakulturområdet er det derfor muligt at etablere det brede samarbejde henover midten, som S/SF og de Radikale er gået til valg på. Fisk på skemaet Kampagnen 2 gange om ugen har et indledt et samarbejde med udvalgte folkeskoler. Ti udvalgte sjetteklasser skal i løbet af tre uger konkurrere om, hvilken klasse der kan spise mest fisk i skoletiden eller hjemme ved middagsbordet. Vinderen præmieres med en tur til et af landets mange akvarier og kan ydermere bryste sig med titlen Årets Fiskeklasse. De ti sjetteklasser får hver mandag i de tre uger udleveret en kasse med fisk, bestående af hele ørreder, torsk og forskellige fladfisk. Leverandører og sponsorer er Friskfangst.dk og Musholm A/S. I første omgang skal eleverne have den skarpe kniv frem og gennem nøje dissekering lære om fiskens biologi og anatomi. Herefter skal eleverne lære at tilberede fisken, og de skal selvfølgelig også sørge for, at familien derhjemme husker at få fisk med i indkøbskurven. Efter de tre uger gøres regnebrættet op, så vi kan få kåret Årets Fiskeklasse. På det seneste er der kommet godt skred i den praktiske udformning af anbefalingerne, så vi har forhåbning om, at de endelige beslutninger kan tages kort tid efter at en ny regering er tiltrådt. Der er et par væsentlige udeståender. Det ene er, at der stadig i nogle kredse er en fastlåst holdning til at dambrug ikke må tage vand ind fra vandløbene, uanset om det har nogen praktisk betydning for miljøet. Der er efter vores opfattelse ingen proportionalitet i at pålægge erhvervet store omkostninger, som ikke giver en reel miljømæssig effekt. Det er meget mere konstruktivt at arbejde videre med det forslag, der lå i den fremsatte finanslov om, at der afsættes midler til at fjerne de opstemninger, der findes ved en række dambrug Så kom gæsterne Den anden er den kvælstofkvote, der nødvendigvis må afsættes for, at åbent-vand havbrugene kan få deres produktionsudvidelser igennem. Vi er medlem af Landbrug & Fødevarer og forventer, at vi i samarbejde med de øvrige fødevareproducenter kan få løst denne problemstilling. Lars E. Holtegaard skaffer endnu en kunde Akvakulturen er en global højvækstbranche. Vi ønsker ikke særbehandling i form af særlige støtteordninger mv. Vi vil blot gerne have fjernet den møllesten om halsen, som den forkerte og bureaukratiske miljøregulering har udgjort. Så skal vi nok klare os selv og give vores bidrag til den danske økonomi, beskæftigelse, eksport og videnopbygning. Karl Iver Dahl-Madsen Muslinge sushi

3 Fiskefestival i Tivoli I anledning af Fiskens Dag afholdes der i Tivoli i København en fiskefestival fra den 10. til den 14. september. I løbet af de fem dage bydes der på alt fra gourmetoplevelser, fiskekonkurrence i Tivoli Søen til krabbevæddeløb, og en ny fiskerflække med boder med alt godt fra havet ser dagens lys. Fiskefestivalen sætter fokus på sunde og bæredygtige fisk og skaldyr, som primært findes i de nordiske farvande. Børn og voksne kan deltage i konkurrencer, pille danske skalrejer, flå en rødspætte eller stikke fødderne i et fodbad med Garra Ruffa, også kaldet doktorfisk, der ifølge tyrkiske overleveringer er særligt helsebringende. Festivalen arrangeres i samarbejde med The Food Organisation Of Denmark og Danmarks Fiskehandlere. i eksporten af levende muslinger, som er faldet med 31 % (knap tons). Den gennemsnitlige eksportpris er steget med ca. 35 % (ca. 4,5 kr. per kg), og værdien af eksporten er steget med 18 % (ca. 13 mio. kr.). Ny dambrugsbekendtgørelse Der arbejdes fortsat med den nye bekendtgørelse for dambrug. Det var oprindeligt planen, at udkastet skulle have været sendt i høring i oktober måned, men det er nu udskudt som følge af folketingsvalget. Vi vender tilbage til sagen, når folket har udøvet deres demokratiske ret/pligt og tildelt rød eller blå blok magten, og når de nye ministre har taget arbejdstøjet på. DTU Aqua byder nye studerende velkomne DTU Aqua har i år optaget 18 nye studerende på kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi. Blandt de 18 studerende kommer 8 fra Danmark og 10 fra udlandet. Kandidatuddannelsen kombinerer biologiske, teknologiske og matematiske fag, som sætter de studerende i stand til at arbejde med globale akvatiske problemstillinger inden for klima, miljø og fremtidens fødevareforsyning. Specialviden inden for akvakultur DTU Aqua udbyder den to-årige internationale uddannelse i samarbejde med Københavns Universitet. De optagne studerendes har typisk en baggrund som biolog eller ingeniør, og om to år kan de skrive cand.polyt. i Akvatisk Videnskab og Teknologi på visitkortet. Revision Regnskab Økonomistyring Skatterådgivning PricewaterhouseCoopers Hjaltesvej Holstebro Tlf Eksport I perioden januar til maj 2011 er den samlede eksport faldet med 117 tons (-1 %), men værdien er steget med ca. 32 mio. kr. (7 %). Eksporten af ørreder er vokset med 6 % (560 tons) i mængder og 14 % (ca. 38 mio. kr.) i værdi. De største ændringer findes indenfor frossen, som er vokset med 36 % (877 tons) i mængde og 71 % (34 mio. kr.) i værdi og røget, som er gået tilbage med 10 % (393 tons) i mængde og 4 % (ca. 6 mio. kr.) i værdi. Den gennemsnitlige eksportpris for alle kategorier er steget med 8 % (ca. 2 kr. per kg) med frossen som den absolutte højdespringer med en stigning på 25 % (ca. 5 kr. per kg). Ål er gået tilbage med 36 % (285 tons), men til gengæld er den gennemsnitlige eksportpris steget med ca. 32 % (ca. 17 kr. per kg). Frossen tegner sig for den største tilbagegang med et fald på 60 % (150 tons). Muslinger - som omfatter både opdræt og fiskeri - er faldet med ca. 13 % (751 tons), hvilket især kan tilskrives nedgang NaturErhvervstyrelsen Plantedirektoratet, Fiskeridirektoratet og FødevareErhverv samles i en styrelse med det mundrette navn NaturErhvervstyrelsen. Ifølge en pressemeddelelse fra fødevareministeriet har det nye NaturErhvervstyrelsen fokus på vækst og bæredygtig udvikling. NaturErhvervstyrelsen giver en ny retning for vores arbejdsområder inden for fødevareerhvervet, planterne, landbruget og fiskeriet, hvor opgaven netop handler om at balancere faglige hensyn og samfundets interesser, så resultaterne både giver vækst og bæredygtig udvikling, siger fødevareminister Henrik Høegh. Den nye styrelse, som er en realitet fra den 1. oktober, indgår i en større organisationsændring i Fødevareministeriet.

4 Ny bekendtgørelse om muslingeopdræt Den 25. august trådte den nye bekendtgørelse om opdræt af muslinger i vandsøjlen i kraft. Vi har længe arbejdet på at få bekendtgørelsen ændret, og det er nu endelig lykkedes. De væsentligste nyskabelser er, at: 1. Bestemmelsen om, at en person eller et selskab højst må være ejer eller medejer af i alt 2 opdrætsanlæg, nu ophæves. 2. Der åbnes op for, at det bliver muligt at overdrage opdrætsanlæg uden, at overdrageren udtræder af erhvervet. 3. Endelig ændres den hidtidige definition for, hvornår en tilladelse anses for udnyttet således, at det fremover vil bero på en konkret vurdering for de enkelte anlæg. Bekendtgørelsens fulde tekst kan læses på Finanslovforslag for 2012 Forslag til finanslov blev fremlagt den 24. august. Som det gentagne gange er blevet nævnt i diverse valgdebatter, opererer forslaget med et offentlige underskud på hhv. 85 og 68 mia. kr. i 2012 og 13. Forslaget forudsætter endvidere, at alle ministerområder skal spare hhv. 2½ % og 5 % i 2012 og 13 for at finansiere den påtænkte BoligJob ordning. Nedenstående elementer har direkte relevans for vort erhverv: 1. Der foreslås fuld hjemtagning af EU midler til EFF ordningen, og dermed kan vi imødese en maksimal EFF pulje. De nærmere detaljer om den endelige fordeling afventer yderligere politiske forhandlinger. 2. Der er under Fødevareministeriet afsat en ny pulje på 66 mio. kr. i både 2012 og Midlerne skal målrettes projekter, som er udpeget i vandplanerne med henblik på fjernelse af spærringer, restaurering af vandløb eller genåbning af rørlagte strækninger. Midlerne er også kun afsat ad hoc, og de nærmere detaljer vil blive aftalt senere. 3. Som led i 2009 aftalen om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat ca. 17 mio. kr. årligt i perioden til en målrettet indsats til fremme af investeringer i de mest avancerede recirkulationsteknologier. Dette beløb forhøjes med yderligere 4 mio. kr. i 2012 og Som led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller om Danmark som vækstnation af maj 2011, er der afsat i alt 130 mio. kr. til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier. 5. Der afsættes under Miljøministeriet midler til etablering af et digitalt afgørelses- og tilsynssystem, der skal forenkle og effektivisere miljøgodkendelsen af virksomhederne. Det sker i forlængelse af Regeringens digitaliseringsstrategi fra august i år, hvoraf det fremgår, at Miljølovgivningen er relativt teknisk, så der skal gøres en særlig indsats for at gøre det lettere for virksomhederne at ansøge, indrapportere, søge om godkendelser og gennemgå tilsyn. 6. Det forslås endvidere, at Dansk Skaldyrcenter integreres i DTU-Aqua, og til det formål er der afsat 3 mio. kr. Men nu er det som bekendt kun et forslag, og folketingsvalget i mente er der næppe udsigt til, at det vedtages uændret! Midtvejsevalueringen af Fiskeriudviklingsprogrammet Evalueringen af Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 til 2013 viser, at udviklingen går i den rigtige retning, og at programmet bidrager til at udvikle fiskeri- og akvakulturerhvervet til at blive mere bæredygtigt og lønsomt. Programmets ordninger har bidraget til investeringer, der reducerer fiskeri- og akvakulturs miljøbelastning. Evalueringen indeholder bl.a. en anbefaling om større fokus på investeringsprojekters forretningsmæssige levedygtighed. Teknologisk Institut har stået for evalueringen af Fiskeriudviklingsprogrammet i perioden Formålet er at analysere resultaterne og vurdere, om de er i overensstemmelse med og har relevans i forhold til programmet. Fiskeriudviklingsprogrammets formål er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, og der er afsat knap 2 mia. kr. for perioden Ny kampagne skal lære børnefamilierne til at spise mere fisk Fiskebranchen sætter nu spot på de danske børnefamilier. Branchens analyser viser, at netop den målgruppe sjældent tænker på fisk, når de overvejer aftensmad, og de synes samtidig, at fisk er svært. Den nye kampagne går i luften mandag den 15. august med spørgsmålet: Hvad skal du há i aften? Det vil næppe overraske den opmærksomme læser, at det rigtige svar er fisk! Der indgår to tv-spots, der begge tager udgangspunkt i typiske hverdagssituationer på kontoret og i familien. Begge tv-spots viser, at fisk er nemt! I august måned vises grillet fisk, og efterfølgende bliver der sat fokus på: Stegt fisk, fisk i ovn og utilberedt fisk (fiskekonserves). Tv-spottene kører frem til marts 2012.

5 Økologiske opdrætsørred og linemuslinger set og smagt af flere tusinde danskere på en række markeder i 2011 Som et led i Dansk Akvakulturs projekt ØKOFISK-info, der blandt andet har til formål at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt og aktuelle relevante produkter herfra, har en dertil udarbejdet stand været flittigt anvendt på en række markeder og messer i 2011 eksempelvis: Tema-2011 messe i Bellacentret i samarbejde med Kongsbak Lassen Økologisk Marked - Halkær Kro ved Nibe i samarbejde med Todbøl Dambrug Københavns Madhus økologimarked for leverandører til storkøkkener Økologisk Høstmarked Valby i samarbejde med Økologisk Markedslaug og Hanegal Økologisk Høstmarked Gothenborg syd for Silkeborg i samarbejde med Hanegal Fiskefestival i TIVOLI - København i samarbejde med Bisserup Havbrug Fiskens Dag Silkeborg i samarbejde med Byens Fisk og Vildt og Villerslev Skaldyr MAD-messen Ridehuset, Århus i samarbejde med bl.a. Villerslev Skaldyr (oktober) Kongsbak-Lassen København, Windsor Fisk & Vildt København, Bisserup Fisk Bisserup Havn, Villerslev Skaldyr - Villerslev Jacob Buch fra Kongsbak Lassen, orienterer om danske økologiske produkter af opdrætsfisk & -skaldyr Blandt de nye restauranter med økologiske fisk og skaldyr på menukortet i 2011 kan nævnes: Krogs Fiskerestaurant- København, NIMB Brasserie København, Bisserup Fiskebar - Rude, Restaurant Mortens Kro Aalborg, Restaurant Cafe Conrad Klitmøller, Skarrildhus - Skarrild Der anslås uddelt mere end smagsprøver (typisk som røget ørredmousse, fiskefrikadeller og øl-dampede muslinger) på danske økologiske opdrætsfisk og linemuslinger til danskere med hang til økologien i samme periode. Standen på Gothenborgs økologiske høstmarked For flere oplysninger - se hjemmesiden Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen på telefon eller mobil Tilberedning af økologiske fiskefrikadeller Hertil kommer, at der er afholdt en række foredrag for særligt udvalgte forbrugergrupper, restauranter og storkøkkener, for herigennem at orientere disse om historien bag de danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr. Dette er bl.a. sket i samarbejde med Københavns Madhus og Økologisk Landsforening. Resultaterne er ikke udeblevet. Også i 2011 har flere danske fiskehandlere og restauranter nu valgt konkret at inddrage de danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr i deres produktsortiment. Blandt de nye fiskehandlere med økologiske fisk og skaldyr i sortimentet i 2011 kan nævnes: Bjerrely fiskesø indstillet til Green Cities miljøpris 2011 Herning Kommune, som deltager i det såkaldte Green Cities samarbejde med en række andre danske kommuner, har indstillet Bjerrely Fiskesø ved Tanderupkær sydvest for Herning til Green Cities Miljøpris Bjerrely Fiskesø har siden foråret 2010 været drevet som en grøn, bæredygtig lystfiskersø med økologiske udsætningsfisk. Fiskesøen deltager desuden i Økologisk Landsforenings økologiske skolegårde, hvor skoleklasser har mulighed for at arrangere besøg ved søen og give eleverne særlig undervisning i de bæredygtige regler og tiltag som er indført af ejer Bjarne Vestergaard ved søen ligesom eleverne undervises i hvad økologisk fiskeopdræt indebærer.

6 Projektleder er Hvalpsund Net A/S. Derudover deltager Musholm Lax, DTU Aqua, DHI og Dansk Akvakultur. GUDPs observatørpost i projektet er Kontorchef Anders Klöcker. Projektet løber over 4 år og har et samlet budget på ca. 17. mil. hvoraf der gives 12 mil. i tilskud. For yderligere info kontakt Lisbeth Jess Plesner på telefon Sommerstemning ved Bjerrely Fiskesø Prisens formål er at sætte fokus på bæredygtig udvikling og gives til initiativer og projekter der: Fødevareministeren besøger Bisgård Dambrug Dambruger Niels Raabjerg bød 10. august Fødevareminister Henrik Høgh velkommen på Bisgård Dambrug for en rundvisning på det veldrevne model 1 dambrug samt en uformel snak om erhvervets udfordringer. - fremmer bæredygtig udvikling i bred forstand - har løst specifikke miljøproblemer med succes - fremmer miljøhensyn og miljøbevisthed i lokalsamfundet - er udtryk for vellykket samarbejde om bæredygtig udvikling lokalt eller mellem lokale og nationale/internationale niveauer - er originale og nyskabende - har god demonstrationsværdi og spredningsmulighed - tør vise nye veje og har væsentlig betydning for bæredygtig udvikling Vinderen af miljøprisen 2011 offentliggøres i slutningen af september For flere oplysninger - se hjemmesiderne: Bjerrely fiskesø: Green Cities samarbejsaftale: t2w_552.asp Green Cities miljøpris: asp Off Shore Akvakultur I juli blev der givet tilsagn til GUDP projektet Offshore Akvakultur. Projektets formål er at udvikle og afprøve en ny generation af havbrugsudstyr, som skal gøre det muligt at drive havbrug på mere eksponerede og dermed mindre miljøfølsomme lokaliteter end de nuværende. Udstyret vil kunne anvendes til produktion af fisk samt kompensationsopdræt og er innovativt ved at kunne sænkes ned under havoverfladen under ugunstige vejrforhold. Niels Råbjerg forklarer fødevareminister Henrik Høgh om indretningen på et model 1 dambrug Udover ministeren deltog Udviklingschef for Fiskeri Mogens Schou samt repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune; Udvalgsformand for Teknik om Miljø Ole Kamp, Afdelingsleder Jakob Bisgaard samt Biolog Klaus Kevin Kristensen, Peder Nielsen, samt fra Dansk Akvakultur Peter Holm, Kaj Jensen og Lisbeth Jess Plesner. Efter en grundig rundvisning på dambruget blev der budt på smagsprøver af røget ørred mm. og der var god lejlighed til en uformel snak om bl.a. erhvervets konkurrence forhold, tilskudsmuligheder, rensegrader på model 1 dambrug, hvor den nyeste rapport fra DMU (nr ) netop viser at rensegraderne for model 1 dambrug fuldt ud lever op til de forudsatte i bekendtgørelsen, fiskegødning kontra slam samt muligheder for udvikling af eksisterende og etablering af nye akvakulturanlæg i det åbne land. Mulige lokaliteter for forsøgsanlæggene er Tannis Bugt, Læsø Rende og Sjællands Odde. Ved anvendelse af udstyret vil danske havbrugere kunne udnytte større dele af Danmarks søterritorium til akvakultur. Herved skabes det tekniske grundlag for en betydelig ekspansion af dansk havbrugsproduktion i områder, som i dag ikke udnyttes. Derudover forventes en betydelig ekspansion af eksporten af dansk produceret havbrugsudstyr. Fødevareministeren m.fl. vises rundt på Bisgaard Dambrug

7 Vi har fra Aalestrup Elektro ApS modtaget følgende: Dambrugeren og Elektromekanikeren Samarbejdet trives som en fisk i vandet DAMBRUG OG ELEKTROMEKANIK: Aalestrup Elektro har leveret nødstrømsanlæg til det nye dambrug ved Lerkenfeld Gods og sætter sig nu grundigt ind i dambrugets teknik, så de fremover kan servicere de mange drivlinjer på det store anlæg. Regnbueørrederne tumler rundt i vandet i deres rundtank, hvor der er fodringstid. Fiskene bruges til kød, men også til en speciel type rogn, som saltes og derefter gærer. Det er en specialitet i Japan. Fiskene bliver ikke på anlægget i Farsø indtil slagtning. De bliver udsat som et år gamle. Som to årig sættes de ud i virksomheden AquaPris havdambrug, og de slagtes først, når de er tre år. AquaPri Glyngøre, der tidligere forpagtede dambruget ved Lerkenfeld Gods, har købt både jord og dambrug og nu etableret et nyt anlæg. Mikrosigten er for eksempel svensk, mens pumperne er fra Fyn. Alle dele er håndplukket. - Selve anlægget med tankene har været forholdsvis DYRLÆGENS HJØRNE billigt at bygge, men så er der til gengæld valgt de bedste komponenter, siger fiskemesteren om de 14 pumper med motorer, der skal pumpe 2100 liter vand rundt i anlægget. De 7 motorer til mikrosigterne og kapselblæserne, der får bioelementerne til at bevæge sig og dermed iltes. Og det er her, at Aalestrup Elektro kommer ind i billedet. For når det gælder elektromekanik, så har de det som en fisk i vandet. Der er en enorm mængde elektromekanik på anlægget, og det er de specialister i. - Elektromekanik er elektromekanik, og det er i alt, hvad der hedder drivliner, motorer og gear, fortæller Henrik Damgaard Hansen, der er en af indehaverne af Aalestrup Elektro. Anlægget, et AquaPri Model III-anlæg, er i opstartsfasen, og det er det eneste dambrug af sin type i landet. Der er plads til, at der årligt kan produceres mellem 550 og 600 ton fisk om året. Eget rensningsanlæg Anlægget består af syv enheder med hver tre tanke i hver enhed. Tankene er ganske almindelige gylletanke, men kaldes i dambrugssprog for rundtanke. To af tankene i hver enhed er fulde af fisk, mens den sidste tank fungerer som biofilter. Ideen med at have runde tanke er, at vandet cirkulerer ligesom i en tekop, hvor der røres med en teske, så alt skidtet samles i midten og ledes videre gennem en mikrosigte, hvor skidtet sorteres fra. Derefter cirkulerer vandet videre til biofilter-tanken, hvor der blæses ilt ned på nogle bioelementer, plastikkugler, med bakterier, der fjerner ammoniumen fra vandet. Der cirkulerer 150 liter vand rundt i anlægget i sekundet. - Vi har faktisk vores eget rensningsanlæg i et lukket system, så udledningen er minimal, fortæller fiskemester Bjarne Møller. Bassin med belufter På nye markeder Virksomheden har arbejdet med service på dambrug i mange år, men med det nyudviklede anlæg i Farsø, får de mange nye ting at sætte sig ind i. Og det vil de gøre, for den nye dambrugsteknik er et marked, de gerne vil ind på. Så er det ikke nødvendigt, at der skal komme serviceteknikere fra de forskellige leverandørvirksomheder helt fra Sverige eller Fyn, når der er behov for service på anlægget. Og det bliver der behov for, når der pumpes 2100 liter vand rundt på hele anlægget - i sekundet. Arbejdet med denne service foregår i tæt samarbejde med fiskemester Bjarne Møller. Dobbeltsikret mod katastrofen Aalestrup Elektro spiller også en anden og livsnødvendig rolle på dambruget. De har nemlig leveret nødstrømsanlægget. - Det er livsnødvendigt, siger Bjarne Møller, der selv har været med til at tømme et dambrug, hvor der intet levende var tilbage efter et gylleudslip. Udsnit af Lerkenfeld Dambrug Specialbygget anlæg Det nye anlæg er opbygget af specielt udvalgte dele. Der er den almindelige gylletank, der kan rumme mere end almindelige jorddamme, og så er der en række mekaniske dele. - En ting er, at det koster penge. En anden ting er, at skulle samle alle fiskene sammen, fortæller han. Egentlig kan fiskene godt undvære, at vandet cirkulerer, men de kan ikke undvære, at kapselblæseren ikke længere ilter vandet. Så bliver fiskene kvalt. Og det går hurtigt. - Det tager ikke en halv time, fortæller Bjarne Møller. Derfor har dambruget dobbeltsikret sig med en dieselmotor udover nødstrømsanlægget, der kan drive kapselblæserne.

8

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko Dansk akvakultur - september 2011 Økologien gået i fisk - på den naturlige måde forbrugerne er på! fat fiskestangen og fang friske øko-fisk når opdræt går øko Fordobling på vej I Danmark har seks dambrug

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering.

Ansøgning om tilladelse til etablering af et havbrugsanlæg i Hjelm Bugt, syd for Grenaa - Justeret placering. From: Stig Prüssing (NaturErhvervstyrelsen) Sent: 10 Nov 2016 12:38:38 +0100 To: 'sfs@dma.dk';'kdi@kyst.dk';'mail@dkfisk.dk';'svana@svana.dk';'mst@mst.dk';'dn@dn.dk';'lbt@sportsfisker forbundet.dk';''mynd@aqua.dtu.dk'

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20.

Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Center for Fiskeri (e post: fiskeri@naturerhverv.dk) Den 24. marts 2014 J. nr. 12 7133 000001 Høringssvar: Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014 20. Vi kvitterer

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon Blå vækstområder i Guldborgsund Kommune Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon pdol@orbicon.dk 21347781 FN verdensmål 2030 Forbrug i EU Fokusområder Produktion af muslinger og tang Etablering eller

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013

Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Nyhedsbrev Februar 2013 Tilskudsordninger under Den Europæiske Fiskerifond i 2013 Den nuværende fiskerifond udløber i år, og NaturErhvervsstyrelsen åbner nu den sidste ansøgningsrunde under den Europæiske

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Høring om udkast til Forslag til Lov om. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Høring om udkast til Forslag til Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013

6. december 2012 17. april 2013: Udsigt til nye gyldige vandplaner inden udgangen af 2013 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 11. juni 2013 Sagsnr.: 22021 Dok.nr.: 539489 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 30.05.2013 stillet

Læs mere

Akvakulturstatistik for 2011

Akvakulturstatistik for 2011 Nyhedsbrev November 2012 Akvakulturstatistik for 2011 NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 430 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/4. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00911/Dep. sagsnr.: 10007 Den 1. juni 2011

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk Nyhedsbrev Oktober 2010 AES Østre Landsret i København har nu berammet sagen om AES til hovedforhandling den 26. januar 2011 kl. 9.30 15.00. Som det kanske fortsat erindres, så drejer sagen sig om vores

Læs mere

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres. præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til - 1 - Tale: Jacob Bundsgaard Anledning: 1. behandling af budgettet Dato: 15-09-2016 Anslag: Politikerne i Aarhus Kommune er ivrige efter at sætte deres præg på byens udvikling. 114 beslutningsforslag til

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ved skrivelse af 30. januar 2007 udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 8. februar 27 Sagsnr.: 1874/266163 Folketingets

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Rekvirent Anders Pedersen, Hjarnø Havbrug Rådgiver Orbicon Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI DANSK SKALDYRCENTER UDNYTTER FJORDENS NATURLIGE RESSOURCER I Limfjorden er vækstbetingelserne for skaldyr optimale. I fjorden er der mange næringssalte

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 260 Offentligt Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Det talte ord gælder Indledning Jeg vil tillade mig at besvare

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang!

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! 18. februar 2013 Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! REFERAT for Workshop 2, der blev afholdt den 13. februar 2013, kl. 8.30 12.30 i Riddersalen på Nyborg Slot.

Læs mere

Grundkursus i marin biologi Modul 5.1

Grundkursus i marin biologi Modul 5.1 Grundkursus i marin biologi Modul 5.1 Uge 23 2012 Pensum Hav og fiskeribiologi af Siz Madsen: Kap 1,2,4,5,6,7,8,9 og 10 (ikke kap. 3) Havet (naturen i Danmark) s. 255 277 + kap. 17 Havfisk og fiskeri af

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013

Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Dyrefors øgstilsynet Nyhedsbrev fra dyreforsøgstilsynet Marts 2013 Denne udgave af nyhedsbrevet sætter fokus på den nye bekendtgørelse om dyreforsøg, der fuldt implementerer det nye EU-direktiv Den 1.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (økologi). Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Økologi, akvakultur, fisk, skaldyr, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer:

Læs mere

21. februar 2013. Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen

21. februar 2013. Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen 21. februar 2013 Projekt- og Udviklingskonsulenterne Julie Lykke Jacobsen 1 Bestyrelsesudvikling - Bestyrelsesuddannelse - Individuelle kundeforløb Sekretariatsledelse - Bestyrelse, formandskab og medlemmer

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra

Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-1 Økologi, akvakultur, dambrug,

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere. Generalforsamling

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere. Generalforsamling Generalforsamling Onsdag, den 28. oktober 2015, kl. 14.00 Miljø og Fødevareministeriet Mødesal F Slotsholmsgade 12 1216 København K. Dagsorden i henhold til Vedtægten: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kompensationsopdræt. Jens Kjerulf Petersen Professor. Dansk Skaldyrcenter, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet

Kompensationsopdræt. Jens Kjerulf Petersen Professor. Dansk Skaldyrcenter, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Kompensationsopdræt Jens Kjerulf Petersen Professor Dansk Skaldyrcenter, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Principper 2 Muslingedyrkning maj-juni OVERFLADE 750 m 250 m HAVBUND

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere