Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til alkalisk ioniseret vand"

Transkript

1 Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben bag alkalisk ioniseret vand...5 Vand, kemien for liv...5 Vand, den universelle ingrediens...6 Polariteten af vandmolekyler...6 Oxidations reduktions reaktioner ORP...7 Hvad er ph?...9 Vigtigheden af en balanceret ph-værdi...9 Ilt, for meget af en god ting?...9 Antioxidanter blokerer den skadelige oxidation...11 Frie radikaler og ældning...11 Stoffer med mange antioxidanter...11 Vand, den naturlige vej til flere antioxidanter...11 Hvordan fremstilles alkalisk ioniseret vand?...12 Elektrolytisk proces...12 Fremstilling af alkalisk ioniseret vand med naturlige mineraler som i Alkapod...14 Alkalisk ioniseret vand og maven...16 Tilførsel at ioniseret vand i forsøg på behandling af sygdomme...18 Hjerte-kar-sygdomme...20 Diabetes...22 Kræft...24 Mave tarmsystemet...26 Nyreproblemer...27 Osteoporosis (knogleskørhed)...28 Fedme...29 Hudproblemer...31 Andre helbredsproblemer...31 Summering...32 Kilder...33 Om...34 Appendiks...35 Syre base dannende fødevare og bio-kemi...35 Din krops mange skrig for VAND...38 Organismernes afhængighed af vand...38 Smerte: Et skrig om tørst...39 Side 2 af 40

3 Forord God hydrering er fundamentalt for vores helbred. Vores krop består af lidt over 70 % vand så det er essentielt at holde os hydreret. Dilemmaet for mange mennesker er: Hvad er det bedste vand at drikke?. Der er mange overvejelser omkring drikning af vandværksvandet i vores vandhaner pga. dets muligheder for at indeholde små mængder giftstoffer så som tungmetaller, pesticidrester, med mere. Som en konsekvens heraf vælger flere og flere at installere en eller anden form for vandbehandlingsudstyr så som omvendt osmoses systemer, kulfiltre eller andre typer af destillations apparater. Sådan udstyr løser mange af problemerne der kan være med drikkevandet, med har også sine ulemper. Dertil kommer en stigende bekymring for at drikke flaskevand fra supermarkederne pga. primært på grund af miljøbelastningen der opstår ved bortskaffelse af de mange plastikflasker samt CO2 udledningen som er forbundet med den tunge transport af vand over lange distancer og gennem mange led. Samtidig er der også mange som mistænker at giftstoffer fra plastikken kan trænge ud i vandet. For omvendt osmoses systemer går en betragtelig mængde vand til spilde som både koster penge, men heller ikke er miljømæssigt ønskeligt. Den største bekymring set af flere i sundhedssektoren er, at dette sterile vand ikke er godt at indtage på lang sigt. De mener at der i disse systemer fjernes mange af de gode mineraler som er gode for kroppen. Tillige når destilleret vand henstår over længere tid er der en risiko for det kan absorbere kuldioxid fra atmosfæren som kan gøre vandet bliver mere surt og som ikke er det vores krop har brug for. Hvordan kan vi sikre vi får det rigtige vand. Godt vand skal være fri for forurenende stoffer samt indeholde alle de gavnlige mineraler. Vandet skal samtidig have evner til at rense blodet, styrke immunsystemet og hjælpe med at modvirke de skadelige frie radikaler der naturligt opstår i vores organisme. Side 3 af 40

4 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand Alkalisk Ioniseret vand er hidtil blevet fremstillet ud fra elektrolyse hvor filtreret postevand deles i Alkalisk ioniseret vand og i syrevand. De første maskiner blev udviklet i Japan i starten af 1950 erne og man begyndte at eksperimentere med brug af vandet på dyr og planter. I 1954 begyndte flere Japanske landbrugs universiteter at studere effekterne i brugen af vandet, specielt det syreholdige vand på planter. I dag bruges syrevandet fx til at give længere holdbarhed til afklippede blomster inden de sendes til blomsterbutikkerne. Samtidig begyndte også eksperimenter på den menneskelige krop. Gennem lange forsøg af Japanske læger indsamledes megen værdifuld data og det blev konkluderet at alkalisk ioniseret vand fremstillet i vand-ionisatorer ikke var giftigt og kunne afhjælpe mange voksensygdomme. De første kommercielle vand-ionisatorer kom på markedet i I 1960 grundlagde en gruppe af læger og andre eksperter i Japan et specielt medicins og landbrugs forsknings institut hvor de kunne holde årlige møde og udveksle erfaring med deres opdagelser ved brugen af denne type vand. I 1966 blev brugen af Alkalisk Ioniseret vand godkendt af de Japanske sundhedsmyndigheder. Dette bredte sig hurtig til Syd Korea hvor sundhedsmyndigheder i starten af 1970 erne også godkendte brugen af vandet. I 1985 blev de første maskiner introduceret på det amerikanske marked og der begyndtes i Los Angeles test af vandet for giftstoffer og andet efter FDA metoder. Det blev konkluderet at vandet ikke indeholdte nogle former for giftstoffer og maskinerne begyndte at blive solgt i USA. Maskinerne fremstilles hovedsagligt i Syd Korea af omkring 20 forskellige producenter. I de seneste år har der været en intens forskning, igen i Japan og Syd Korea, i at bruge det naturlige potentiale af bestemte mineraler for at give vandet de samme egenskaber som de elektriske maskiner kan fremstille. Det har resulteret i fremkomsten af en hel ny type produkter som giver forbrugerne helbredsfordelene ved alkalisk ioniseret vand uden brug af elektricitet. Meget af dette arbejde er blevet offentliggjort af professor Won H. Kim som er en Oxford student og som i Syd Korea anerkendes for at være den største kapacitet inden for den terapeutiske brug af mineral produceret alkalisk ioniseret vand. Side 4 af 40

5 Videnskaben bag alkalisk ioniseret vand Vand, kemien for liv. Livet på jorden er totalt afhængig af vand. Den højeste procent af levende organismer findes i vand, både planter og dyr. Kroppen i alle levende organismer består hovedsagelig af vand, mellem 70 og 90 procent. Ingen af de livsvigtige kemiske reaktioner i dyr og planter kan ske uden vand. Vand er tillige ofte en vigtig reagent i sig selv eller et produkt af disse reaktioner. Side 5 af 40

6 Vand, den universelle ingrediens. Vand er den universelle ingrediens på grund af den elektriske polaritet i vandets molekyler og dets tendens til at forme hydrogen bindinger med andre molekyler. Et vandmolekyle beskrives som vi alle ved med den kemiske betegnelse H2O, hvilket betyder vandet består af to brint (H=hydrogen) atomer og et ilt atom (O=oxygen). Enkeltstående består brint atomet af en positiv proton i sin kerne med en negativ elektron kredsende omkring kernen. Ilt består på den anden side af otte positive protroner i sin kerne med 8 elektroner kredsende omkring kernen. Den ene elektron fra brint og de otte elektroner fra ilt er nøglen til kemien for livet fordi brint og ilt kombineres og skaber vandmolekyler, eller deler sig og skaber ioner. (Et atom, der har en af sine normale omkredsende elektroner fjernet kaldes en positiv ion, omvendt kaldes et atom med en ekstra elektron tilføjet en negativ ion). Brint har en tendens til at ioniserer ved at tabe sin ene elektron og bliver herved til H+ ioner, som er en isoleret proton, da brint atomets kerne ikke indeholder nogen neutroner i sin kerne. Denne proces kaldes også for en hydrogenbinding og sker når den enlige brintelektron præsenteres for fx ilt som mangler to elektroner i sin anden elektronskal. Polariteten af vandmolekyler I et vandmolekyle er to brint atomer derfor kemisk bundet sammen til et ilt atom. Men fordi ilt atomet er større end brint atomet er dets tiltrækningskraft over brintens enlige elektron derfor større. Brint elektronen trækkes derfor tættere mod ilt atomets kerne og væk fra sin bane omkring brint atomet. Dette betyder, at selv om selv om vandmolekylet som en helhed er stabilt vil den større masse for ilt atomet have en tendens til at tiltrække alle elektroner i molekylet, inklusiv de delte elektroner fra brint atomerne og resulterer i en svag negativ elektrisk ladning. Omvendt vil skallen for brint atomerne, fordi deres elektroner bliver trukket tættere mod ilten, opnå en svag positiv elektrisk ladning. Denne elektriske polarisering gør at et vand molekyle har en tendens til at skabe svage bindinger med andre vandmolekyler fordi ilt enden i molekylet er negativ og brint enden er positiv. Dette gør at mens et brint atom er kemisk bundet sammen med ilt atom i sit eget molekyle kan det stadig lave svage Side 6 af 40

7 bindinger til et ilt atom i et andet molekyle. På samme måde kan ilt atomet lave svage bindinger til andre brint atomer fra andre molekyler. Pga. vandet har disse polaritets egenskaber er det en konstant kemisk enhed. Disse svage bindinger spiller en afgørende rolle i stabiliseringen af udformningen for mange af de større molekyler som findes i levende organismer. Da disse bindinger er svage, nedbrydes de let og kan genformes gennem normale fysiske reaktioner. Denne nedbrydning og genetablering af svage bindinger er essentielt for livet og bio kemien. For at illustrere vandets evne til at nedbrydes til andre substanser kan du forestille dig det simple eksempel at putte en lille mængde salt i et glas vand. For tørt salt (NaCl) gælder at tiltrækningen mellem det elektronpositive natrium (Na+) og elektronnegative klor (Cl) i saltet er meget stærk indtil det kommer i kontakt med vand. Når saltet kommer i kontakt med vandet er tiltrækningen for det elektronnegative ilt i vandet større over for de positivt ladede natrium ioner. På samme måde er tiltrækningen for den elektronpositive brint i vandet mod de elektronnegative klor ioner i saltet større end den gensidige tiltrækning mellem Na+ og Clionerne som nu er i undertal. Derfor nedbrydes saltet let når det kommer i vandet pga. den konkurrence tiltrækning der er med de langt flere vand molekyler. Ovenstående eksempel illustrerer hvorfor man kalder vand for den universelle ingrediens. Det er en naturlig væske som kan nedbryde andre langt større og mere komplekse molekyler. Dette er samtidig som en grundsten i livets kemi på jorden både i vand og på land. Oxidations reduktions reaktioner ORP Grundlæggende betyder reduktion at der tillægges en elektron (e-) og modsat betyder oxidation at der fjernes en elektron. Ved at tilføre en elektron reduceres den oplagrede energi i et stof. Fjernelsen af en elektron, oxidation, frigiver energi fra det oxiderede stof. Hver gang et stof reduceres, oxideres et andet stof. For at klarlægge denne proces kan du forestille dig to molekyler, A og B. Når A og B kommer i kontakt sker der følgende: - B tager en elektron fra A molekylet, - A molekylet bliver oxideret fordi det har tabt en elektron. - Resultatet for B bliver at det har mistet noget at sin ladning pga. det ekstra elektron (e-). Side 7 af 40

8 I biologiske systemer, udgør fjernelse og tilførsel af elektroner den oftest benyttede mekanisme for oxidations reduktions reaktionerne. Dette kaldes også redox reaktioner. Måling af vandets ORP potentiale Forskere har udviklet en metode til at måle og tildele værdier til denne elektron aktivitet. Målingen er kendt som oxidation-reduktions potentialet, eller ORP og måles i Millivolt (mv). Vand med en ORP på -50mV eller lavere har nok negative ioner til at tiltrække og neutralisere overskydende syrer. Her ses eksempler på nogle ORP målinger. Hvordan påvirker en lav ORP vores helbred? Ser vi på hvordan vand med et lavt ORP potentiale påvirker vores helbred er denne ioniseringen (som man også kalder det) af vandet en yderst interessant egenskab. Negativt ioniseret vand er mættet med et overskud negativt ladede ioner som let kan afgives. Disse negativt ladede ioner tiltrækker derfor de positivt ladede ioner af skadelige syrer og neutraliserer dem. Dette gør vandet til en kraftfuldt flydende antioxidant, mere effektivt end vitamin C på grund af dets mindre molekylære størrelse. Lav ORP giver mindre vandmolekyle-klynger (også kaldet reduceret vand) I almindeligt vand mangler vandmolekylerne en elektron og molekylerne begynder derfor at dele de manglende elektroner, (derfor kaldes vandet for positivt ioniseret fordi atomerne har flere positive protoner end elektroner som er negative). Vandmolekylerne låner derfor en elektron fra hinanden hvilket får vandmolekylerne til at klumpe sig sammen i klynger på typisk molekyler per klynge. Dette er den typiske process i det populære flaskevand og i postevand. Dette skaber et problem, fordi dine celler har svært ved at absorbere et stort sammenklumpet vandmolekyle. I negativt ioniseret vand har omvendt et stort overskud af negative elektroner som forårsager at de sammenklumpede vandmolekyler begynder at dele sig således der nu kun er 5 til 6 molekyler i hver klynge. Negativt ioniseret vand skaber derfor mikro-vandmolekyleklynger som giver bedre et langt bedre optageligt vand og er grunden til det så let absorberes af vores celler. Sportsfolk og andre aktive personer kan have stor gavn af reduceret vand De mindre vandmolekyle-klynger gør at sportsfolk, folk der dyrker fitness, og andre aktive personer, får vand der hydrerer kroppen langt bedre, og det helt nede på celleniveau. Side 8 af 40

9 Hvad er ph? På ph-skalaen, som går fra 0 (syre) til 14 (alkalisk), er en væske neutral ved en ph-værdi på 7. Ved en ph på 7 består vandet af lige mange H+ og OH- ioner. Væsker med ph lavere en 7 er syre fordi de indeholder en højere koncentration af H+ ioner. Omvendt indeholder en væske med ph større en 7 en højere koncentration af OH- ioner end H+ ioner og er derfor alkalisk. ph-skalaen er en logaritmisk skala, det betyder at for hver gang vi går en ph grad op eller ned ændres væskens koncentration af OH- og H+ ioner med en faktor 10. Vigtigheden af en balanceret ph-værdi. Levende organismer er ekstremt følsomme over for ændring i ph og fungerer bedst (med få undtagelser så som visse dele af fordøjelsessystemet) ved en ph-værdi omkring neutral. Det meste indvendige levende væv (dog eksklusivt cellekernerne) har en ph omkring 6,8. Blodplasma og andre væsker som omgiver cellerne i vores organismer har en ph omkring 7,3. Organismen indeholder utallige mekanismer der skal sikre stabiliteten af disse væsker således at cellerne ikke udsættes for en skadelig ph påvirkning. Disse mekanismer kaldes buffere. Buffere har den egenskab at de kan binde ioner eller frigive ioner når som helt en væskes koncentration af ioner enten stiger eller falder. Denne funktion er livsvigtig da mange af organismens naturlige biokemiske processer enten frigiver eller bruger at ionerne. Ilt, for meget af en god ting? Ilt er som bekendt nødvendigt for vi kan overleve. Det er forholdsvis stabilt i luften, men når for meget optages i organismen kan det blive aktivt og ustabilt og have en tendens til at vedhæfte sig selv til ethvert biologisk molekyle, inklusiv molekyler i vores sunde celler. Den kemiske aktivitet fra disse frie radikaler skyldes der er et eller flere par af uparrede elektroner. Det estimeres at 2% af den ilt vi indtager normalt med vejrtrækningen bliver til aktiv ilt og mængden stiger betydeligt til ca. 20% når vi dyrker ekstrem motion. Så frie radikaler med uparrede elektroner er ustabile og har et højt oxidations potentiale som betyder de kan stjæle elektroner fra molekylerne i vores sunde celler. Denne kemiske mekanisme er meget brugbar i forbindelse med desinfektion af fx. sår eller medicinske instrumenter. Indvendigt i organismen er de frie radikaler også en stor fordel til at dræbe bakterier, virus og affaldsprodukter. Problemet opstår, når for mange af disse aktive ilt molekyler, eller frie radikaler, produceres i vores organisme. De er ekstremt reaktive og kan koble sig til normale sunde celler og ødelægge dem Side 9 af 40

10 genetisk. Disse aktive ilt radikaler stjæler elektroner fra normale sunde biologiske molekyler. Denne stjælen af elektroner og dermed oxidering af væv, menes at være en af de væsentligste årsager til degenerative sygdomme såsom hjertekarsygdomme og kræft. Fordi aktiv ilt dermed kan ødelægge normalt kropsvæv er det essentielt at rense kroppen for disse frie radikaler før de kan forårsage skader. Hvis vi kan finde en effektiv metode til at blokere denne oxidations aktivitet, kan vi dermed forsøge at forebygge alvorlige sygdomme. Side 10 af 40

11 Antioxidanter blokerer den skadelige oxidation. Frie radikaler og ældning Oxidativt stress er en tilstand, hvor molekyler, der normalt er stabile, bliver ustabile gennem tabet af en elektron. Disse ustabile molekyler, kaldet frie radikaler, angriber sunde celler i kroppen i deres søgen efter en ekstra elektron. Daglig udsættelse for forurening, røg, fysisk stress og andre forurenende stoffer fremkalder frie radikaler. Ingen celler er fuldstændig fri for effekten af frie radikaler. Denne proce splitter og ødelægger cellerne. Disse beskadigede celler bliver til brændstof for ældningsprocessen, og jo flere flere beskadigede celler, des hurtigere ældningsproces. Ligesom rust på en bil er oxidation rusten i vores kroppe. En måde at beskytte sundt væv mod ødelæggelserne fra den aktive ilt er ved at tilføre frie elektroner til de aktive ilt radikaler. Hermed neutraliseres deres høje oxidations potentiale og de forhindres i at reagere på de sunde celler. Forskning i forbindelsen mellem diæt og kræft er langt fra komplet, men der beviser for at hvad vi spiser måske har indflydelse på vores modtagelighed for kræft. Nogle fødevarer ser ud til at kunne modvirke kræft, hvor andre ser ud til at fremme kræft udviklingen. Stoffer med mange antioxidanter Meget af ødelæggelserne forårsaget af kræftfremkaldende stoffer i fødevarer opstår måske derfor pga. en oxidations reaktion i cellerne. Dette leder til den naturlige konklusion at indtagelse af naturlige antioxidanter kan være en vigtig faktor til kroppens forsvar imod kræft. Stoffer der er menes at have denne funktion er bl.a. vitamin C, vitamin E, beta-carotene, selen og Glutathion som er en kombination af tre aminosyrer (glutamin, cystein og glycin). Disse stoffer er reducerende stoffer som kan tilføre elektroner til de frie radikaler og blokere interaktionen fra de frie radikaler mod vores væv. Vand, den naturlige vej til flere antioxidanter Der findes ingen erstatning for en sund og afbalanceret kost, specielt rig på antioxidant materiale såsom vitamin C, vitamin E, beta-carotene, som primært kendes naturligt i grøntsager of frugter hovedsalig rød, gul eller orange (som giver farven til gulerødder) og andre fødevarer som er sunde for os. Om end disse stoffer ikke er de bedste kilder til frie elektroner som kan blokere oxidationen af vores sunde kropsvæv fra aktivt ilt og andre frie radikaler. Alkalisk ioniseret vand er en bedre løsning af problemet og en sikker kilde til at tilføre frie elektroner der kan blokere oxidationen fra de frie aktive ilt radikaler. Dette reducerede vand, vand med sit store overskud af frie elektroner der let kan afgives til den aktive ilt, har en bedre reduktions kapacitet over de fleste andre antioxidanter der findes i fødevarer og vitamin tilskud. Også den molekylære vægt i reduceret vand er lav, hvilke gør det hurtig virkende og i stand til at nå alle områder i kroppen på meget kort tid. Side 11 af 40

12 Hvordan fremstilles alkalisk ioniseret vand? Elektrolytisk proces Normalt postevand i Danmark er med en ph-værdi på lidt over 7 nærmest neutralt på ph-skalaen der går fra 1 til 14. Når det måles med et såkaldt ORP-meter (måler vandet Oxidations Reduktions Potentiale, også kaldet redox potentialet) er redox potentialet typisk mere end +300mV. Typisk flaske vand fra supermarkedet har ORP værdier omkring +100 til +200mV. Fordi vandet har et positivt redox potentiale kan det optage elektroner fra andre molekyler. Reduceret, ioniseret vand har omvendt et negativt redox potentiale på -100 til 250mV, hvilket betyder det har en stor masse af elektroner klar til at blive afgivet til elektron tyvene de frie radikaler. En typisk vand ionisator er en større elektrisk enhed som tilsluttes dit køkkens vandforsyning. Enheden kan hermed fremstille alkalisk ioniseret drikkevand og vand som du med fordel kan bruge til madlavning og rengøring. Indvendigt i vand ionisatoren ledes vandet normalt først gennem et filter bestående af aktivt kul. Derefter passerer vandet forbi et elektrolyse kammer forsynet med to platinbelagte titaniumelektroder hvor selve elektrolysen foregår. Kationer (som er en ion med flere protoner end elektroner) og positive ioner vil samles omkring den negative elektrode og skabe Katode vand som er det alkaliske reducerede vand. Anioner (som er ioner med flere elektroner end protoner) vil samles omkring den positive elektrode og skabe Anode vand som er oxiderende vand, altså mere syret. Enheden har to udløb. Som det kan ses på ovenstående grafik har enheden to udløb. Det reducerede vand kommer ud af ionisatorens ene hane og kan bruges til drikkevand og madlavning. Side 12 af 40

13 Det oxiderende (syre vand) kommer ud af enhedens slange for overskudsvand og er beregnet til at blive ledt ud i afløbet. Syre vandet kan også med fordel bruges som et steriliserende element til fx håndvaskning, sårbehandling og rengøring af køkken og madlavningsudstyr. Reducerede H2O molekyleklynger. Gennem denne elektrolyse får reduceret vand ikke kun et overskud af elektroner (e-), men klyngen af H2O molekyler reduceres i størrelse fra omkring 10 til 15 molekyler per klynge, til 5 til 6 molekyler per klynge. ORP (redox) potentiale. Hvis vi ser på vandets ORP (redox) potentiale og sammenligner dette med fire forskellige typer af vand ser det således ud: Vandtype: Redox potentiale: Typisk Hvad betyder det: ph-værdi Postevand +250 til +400mV 7,5 Svagt oxiderende potentiale Typisk købe flaskevand +100 til +200mV 7 Svagt oxiderende potentiale Reduceret vand -100 til -400mV 9 Stærkt reducerende potentiale med overskud af frie elektroner der kan afgives til at neutralisere de frie radikaler Oxiderende vand +400 til +600mV 4 Stærkt oxiderende potentiale, manglen på elektroner giver det egenskaber til at oxidere og steriliserer stof det kommer i kontakt med. ph-værdien er ikke det vigtigste. Traditionelt bedømmer de fleste mennesker vandets egenskaber ud fra ph-værdien af vandet, med andre ord om vandet er syret eller basisk. Men, oxidations reduktions potentialet (ORP) er mere vigtigt end ph på grund af det vand med negative ORP-værdier har evnen til at neutralisere de frie radikaler. Når postevand med en typisk ph-værdi omkring de 7,5 behandles som ved ovenstående elektrolyse proces har det typisk en ph-værdi på 9 til 9,5 og syrevandet en ph-værdi omkring de 4. Selvom du kunne fremstille mere alkalisk vand ved at tilføre sodium hydroxid eller fremstille syrevand med ph 3 ved at tilføre hydrogen chlorid, ville du kun finde meget små ændringer i ORPværdierne i vandet. Når der udføres elektrolysen, vil du se vandets ORP ændres så meget som +/600mV. Så med hjælp af elektrolysen kan du fremstille vand med det negative potentiale som er godt for helbredet. Side 13 af 40

14 Fremstilling af alkalisk ioniseret vand med naturlige mineraler som i Alkapod Indtil for nylig fandtes der stort set udelukkende udstyr til fremstilling af alkalisk ioniseret vand ved hjælp af elektrolyse som beskrevet i forrige afsnit. I de senere år er der tilkommet et stigende antal systemer der producerer vandet ud fra en sammensætning af naturlige mineraler. De har alle den fordel over for de store elektrolyse maskiner, at være billigere, transportable og at give vandet en god og forbedret energi. Systemerne bruger naturlige mineraler som i kontakt med vand gør det alkalisk og får det til at producere brint. De indeholder mineraler med en større ioniserings effekt end brint såsom magnesium (Mg) calcium (kalk) (Ca) og lithium (Li). Calcium og lithium er rigtig gode til at give vandet en god struktur, men uheldigvis reagerer det voldsomt i vandet. På den anden side frigiver magnesium elektroner når det opløses i vandet som vist: Vandet bliver derved alkalisk ved at forme OH- og brint som sænker vandets ORP værdi og giver det energi til at eliminere den aktive ilt og andre frie radikaler i organismen. Uheldigvis har magnesium nogle ulemper. Det er relativt svagt dårligt til at kondensere vandets struktur sammenlignet med calcium og effekten på vandet bliver at det smager en smule bittert igen sammenlignet med calcium. Magnesiums effekt til at reagere med vandet og dermed producere alkalisk ioniseret vand falder gradvist. Så for at løse disse svagheder forbedrer man magnesiums egenskaber ved at fremstille specielle legeringer der giver langtidsvirkende evne til at opløses i vand og producere brint og derved alkalisk vand. Alkapod indeholder 13 forskellige mineraler. Side 14 af 40

15 I Alkapod kombineres andre metoder som keramik baseret på calcium (kalk), specielle mineraler som stabiliserer aktiv hydrogen (brint), naturlige klipper som laver vandets struktur kompakt såvel som det forøger vandets overskud, og mineraler som kan frembringe en katalytisk reaktion. Dette giver vandet rigelig med små klynger af vandmolekyler, supplerer smagen, beholder den neutraliserende energi mod de aktive iltarter hvis virkning vedvarer over længere tid og tilfører en god energi. Mineraler har også svagheder. Udstyr som Alkapod der producerer alkalisk ioniseret vand ud fra mineraler har den svaghed at det behøver periodevis syre-rensning fordi den brint producerende energi aftager over tid. Men deres simple funktion og transportable fordele gør dem til et godt alternativ til de store maskiner der producerer vandet via elektrolyse. Yderligere har de mineralproducerende udstyr som Alkapod den fordel at vandet herfra indeholder en bedre form for energi end vandet fra de elektrolyse producerende maskiner. Mineraler har andre fordele. I Alkapod findes mineraler der giver andre fordele som de elektrolyse producerende maskiner ikke har, fx indeholder Alkapod de naturline mineraler turmalin og jade som er berygtede for sine evner til at give infrarød energi som vi kender til har gavnlige terapeutiske egenskaber. Interessant er også at tidligere omtalte professor Won H Kim har påstået at naturligt mineral produceret alkalisk ioniseret vand har vist anti-cancer virkende egenskaber så vel som undertrykkene egenskaber mod metastaser under eksperimenter på mus. Yderligere viste vandet egenskaber til at eliminere aktiv ilt indeni cellerne sammen med en forøget styrke af immunsystemet. Mere vigtigt, niveauet af blodsukker, triglycerider og kolesterol faldt i musene som havde diabetes og overvægt. Derfor sås der muligheder for behandling af disse sygdomme og efterfølgende komplikationer. Mineral baserede systemer bruges nu i en lang række applikationer. Da det ikke er nødvendigt at anvende elektricitet er det oplagt at bruge disse principper i transportable personlige ionisatorer så folk kan få gavn af dette ioniserede vand alle steder. Der bruges nu også mineral baserede systemer til placering under vasken, og her senest har vi fået en Alkapod bordmodel som en stationær enhed der er tilsluttet direkte til vandværksvandet. De stationære anlæg som fx. den nye Alkapod bordmodel indeholder flere niveauer af filtre der som ved omvendt osmoses systemerne filtreret vandet, men Alkapod bordmodellen har som den lille Alkapod ikke den uheldige egenskaber at fjerne de gode mineraler i vandet. Redox potentialet (ORP) måles her i postevand fra Nordsjælland og efter ca. 10 minutter i Alkapod. Side 15 af 40

16 Alkalisk ioniseret vand og maven Nogle spørgsmål der ofte opstår når man taler on alkalisk ioniseret vand er: Gør det ondt maven? Hvad sker der med mavesyren når man indtager alkalisk vand? Ophæver mavesyren ikke bare alkaliniteten af vandet? For det første gør det ikke ondt i maven og din mave forstyrrer heller ikke fordelene ved det alkaliske ioniserede vand. Nogle læger og andre sundheds eksperter her i den vestlige verden vil måske umiddelbart sige, at fylde maven med alkalisk vand vil ødelægge mavens ph værdi som er omkring ph 4, og dermed er det til skade for fordøjelsen. Men i østen, hvor der i dag fx. er installeret en eller anden form for alkalisk vandbehandlingsudstyr i hvert femte hjem i Japan, kender man ikke til sådanne problemer når man bare går gradvist frem i starten og starter med at drikke mindre mængde af vandet for så gradvist at overgå udelukkende til at drikke dette vand. Først lad os se på hvordan maven virker. Indersiden af vores maver er sure. Syren bruges til at dræbe bakterier og vira der kommer med maden. Den Japanske ingeniør, videnskabsmand og opfinder Sang Wang forklarer det således: Maven holder en ph-værdi på omkring 4. Når vi spiser mad og drikker vand, især alkalisk ioniseret vand, stiger ph-værdien inde i maven. Når det sker, er der en tilbagemeldings-mekanisme i vores mave der opdager dette og som får væggen i maven til at udskille mere saltsyre i mavesækken for at bringe ph-værdien tilbage til 4. Med denne tilbagemeldings-mekanisme, virker det som om det er uden betydning at drikke alkalisk ioniseret vand, men svaret lægger i den måde vores mavevæg fremstiller saltsyre på. Ifølge en populær misforståelse, er vores mave konstant sur, men det er ikke sandt. Forestil dig hvis der var en lomme af syre et hvilket som helst sted i din krop. Denne syre-lomme ville til sidst ende med at ætse et hul i det omkringlæggende væv. Sang Wang forklarer derfor på denne måde: "Cellerne i vores mavevæg skal producere saltsyre øjeblikkeligt, og efter behov". Ingredienserne i mavens celler der bruges til at fremstille saltsyren med er kuldioxid, vand og natriumklorid. Biproduktet af saltsyre fremstillingen er natriumbicarbonat eller kaliumbicarbonat, som går i blodbanen. Det er bicarbonater af denne type der udgør den alkaliske buffer som kan neutralisere overskydende syrer i blodet, de opløser det faste syreholdige affald til en flydende form. Når de neutraliserer de faste sure affaldsstoffer frigives ekstra kuldioxid som udledes gennem lungerne. Som Sang Wang her forklarer det, er biproduktet ved mavens fremstilling af saltsyre opbygning af alkalisk buffere. Når vi spiser mad, producerer vores mavevæg syre, det skaber basiske buffere som sendes gennem vores blod til at neutralisere syre uden for vores mave, mens kulstof gas bliver frigjort fra vores lunger. Side 16 af 40

17 Ligeledes når vi drikker alkalisk ioniseret vand går alkaliniteten altså direkte ind i vores blodbane, sammen med de basiske buffere. Som Sang Wang forklarer: "For syre- eller basisk stof produceret af kroppen, skal kroppen også producere en lige mængde af den modsatte syre eller alkalisk og derfor er der ingen nettogevinst. Men ved alkalisk leveret uden for kroppen, som at fx. spise en alkalisk kost og at drikke alkalisk vand, resulterer det i en nettogevinst på alkaliniteten i vores krop." Du kan derfor drikke alkaline vand på alle tidspunkter af dagen. Hvis du drikker med en fuld mave, bliver alkaliniteten ledt ind i din blodbanen med de alkalisk buffere. Når du drikker med en tom mave kommer vandet ind i et neutral miljø, så er der intet til at gribe ind i det, og det ledes til din blodbane. Konklusionen er derfor at din krop kan lide alkaliske produkter du tilfører, din krop har mekanismerne på plads til at sikre at det kan modtage alkalinitet. Side 17 af 40

18 Tilførsel at ioniseret vand i forsøg på behandling af sygdomme. Ledende forskere og behandlere har udtalt at størstedelen af den vestlige verdens befolkning lider af virkningen fra acidose (også kaldet syreforgiftning) i kroppens væv som menes af mange at være den primære årsag til degenerative sygdomme. Moderne livsstil, diæter, stress og miljømæssige forureninger give alle årsager til et overvægt af syredannelse. Dr. Theodore Baroody skriver i sin bog Alkalize or Die at Det uendelige antal navne dig gives for sygdomme ikke rigtig betyder noget. Hvad der derimod betyder noget er de alle kommer fra den samme årsag... for meget syre i kroppens væv. Et overskud af syre affald kan manifestere sig i træthed, inflammationer, reduceret immunsystem funktioner og for tidlig ældning. I den informative bog The Acid Alkaline Food Guide af Dr. Susan E. Brown og Larry Triveri lister de følgende konditioner blandt mange andre som er forårsaget af kronisk metabolisk syre ophobninger i kroppen. Tab af calcium (kalk) til urinen, som igen nedbryder knoglerne og starter udviklingen at knogleskørhed. Tab af potassium og magnesium depoterne i vore krop, med den resulterende tendens mod forhøjet blodtryk (hypertension) og inflammation (som er kroppens måde at reagerer over for betændelser), såvel som smerter stammende fra inflammationerne. Undertrykkelse af væksthormoner og andre hormon relaterede vævsfornyelses og hormon dysfunktions problemer. Accellerede ældning fra akkumulered syreaffaldsprodukter. Forøget produktion af frie radikaler, ustabile molekyler der forårsager celleødelæggelser og dermed forværrer smerter og inflammationer samt nedsætter funktionen af immunforsvarret. Forøget risiko for nyresten. Nedsat effektivitet af den cellulære ATP energi produktion, (ATP er organismernes energibærende molekyle). Fremmer vækst og spredning af naturligt forekommende gær og svampe, som trives i et sur miljø. Oprettelse af en mild form af hypothyroidisme (nedsat skjoldbruskkirtlen funktion), og en kronisk overproduktion af stresshormonet cortisol, hvilket resulterer i forskellige negative virkninger på kroppen. En ikke optimal lever afgiftning, hvilket kan forårsage en ophobning af toksiske reststoffer i kroppen. Listen af specifikke sygdomme, der har været forbundet med overskydende syreholdigt affald i væv og skaderne som følge af skadelige frie radikaler er omfattende og indeholder følgende: Hjerte-kar-sygdomme, herunder opbygning af kolesterol depoter. Højt blodtryk. Diabetes. Kræft. Hypothyroidism (nedsat skjoldbruskkirtlen funktion). Osteoporosis (knogleskørhed). Arthritis. Nyreproblemer. Mave og tarmbetændelse. Hudproblemer inklusiv eksem. Side 18 af 40

19 Gigt. Candida infektioner (Candida albicans er en svamp, som naturligt findes i vores tyktarm, men som under visse betingelser, f.eks. en penicillin-kur, kan vokse vildt, skifte form og brede sig ud i resten af kroppen). Der er som sagt et antal specielle sygdomme hvor forskere behandlere har bevist at drikning af alkalisk ioniseret vand kan være en fordel ved at neutralisere skadelige syrerester og afgive frie elektroner til de forskellige frie radikaler i vores organisme. Nogle af disse sygdomme er: Side 19 af 40

20 Hjerte-kar-sygdomme Vores kroppe er utrolige til at tilpasse sig forskellige tilstande. Når vores blodtryk stiger eller hvis vi får forhøjet indhold af kolesteroldepoter i vores vaskulære system (blodkredsløbet) er det kroppens naturlige måde at kompensere for ubalancer. Vores blod har en buffer af sodium bikarbonat til at neutralisere syreaffald fra vores celler og andre affaldsstoffer fra vores metabolisme (stofskifte). Når dette alkalisk buffer niveau er dårligt starter problemerne med en overvægt af syre i kroppen. Ifølge den Japanske videnskabsmand Sang Whang og hans bog Reverse Aging, fortæller han om Dr. Kancho Kunimala, en af pionererne indenfor alkalisk vandbehandling i Japan, som udtaler, at faktisk uden undtagelser, har patienter med forhøjet blodtryk syre problemer. Han har lavet mange succesfulde kliniske forsøg hvor vand med forhøjet ph-værdi sænkede blodtrykket. Der er flere mulige forklaringer på dette fænomen. Da det højere ph i blodet indeholder ekstra ilt behøver hjertet ikke at arbejde så hårdt. En anden faktor kan være at viskositeten (flydeevnen) af den højere ph i blodet er lavere så hjertet ikke behøver pumpe så hårdt. En yderligere mulighed kan være at calcium ioner i det alkaliske vand kan opløse plak og kolesterol som er opbygget i arterievæggene og dermed åbne op for en friere passage af blodet. Dr. Kancho Kunimala siger yderlige at: Hvis dit blodtryk altid er højt er chancerne for dine arterier bliver smallere og det vil tage lang tid, sikkert et år eller mere, før dit blodtryk sænkes ved hjælp at alkalisk ioniseret vand. Det tager tid at nedbryde plak og kolesterol ophobninger, men til sidt vil det lykkes. Denne langsomme proces har ingen bivirkninger. Processen sænker blodtrykket ved at eliminere den præcise årsag til det forhøjede blodtryk. Syrerester i blodet menes også at kunne forårsage ridser på indersiderne af blodbanerne. Kroppens forsvar mod sådanne skader er lappe skaderne med fedtfyldte belægninger for at forhindre livstruende utætheder. Derfor er det af afgørende betydning at reducere disse syrerester ved at neutralisere dem. Professor Won H. Kim skriver i sin bog Water of Life, a cure for your body : Irregulær blod cirkulation, kan kaldes starten på alle voksen sygdomme. Størstedelen af disse sygdomme stammer fra syreaffalds produkter som hober sig op i vores blodbaners vægge eller tilstoppe de kapillærer transportører. Det er afgørende for vores organer at de får en konstant og problemfri forsyning af blod som opbygningen af syreaffald kan forhindre. Dette sammenholdt med tilstopning af de kapillærer Side 20 af 40

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af

Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af Fordøjelsen Fordøjelse Formål: Fordøjelsessystemet sørger for at optagelsen af livsnødvendige stoffer (næringsstoffer, vand, vitaminer, mineraler m.m.) foregår bedst muligt. De komplekse molekyler føden

Læs mere

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion

Kort fortalt om. Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Kort fortalt om Mælkesyrebakterier og tarmens funktion Tarmen - og dine mange venner! Du kender måske udtrykket Maven er din bedste ven!? Maven er rigtigt nok en god ven, og hvis den har det godt, har

Læs mere

Facts om type 2 diabetes

Facts om type 2 diabetes Facts om type 2 diabetes Diabetes 2 rammer primært voksne. Sygdommen kan være arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Diabetes 2 kan derfor i

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid.

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid. Nyhedsbrev 4 I de første 3 nyhedsbreve lærte vi, at kroppen skal have vand, ilt og strøm (gennem maden), og at kroppen skal tilføres flere baseholdige fødevarer så den ikke bliver for sur. I dette nummer

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk

Anders Sekkelund 23.02.2010. www.gladafmad.dk Anders Sekkelund 23.02.2010 www.gladafmad.dk 8 råd r d til en sund livsstil 2009 1. Drik masser af vand 2. Dyrk daglig motion 3. Undlad sukker og begræns simple kulhydrater i kosten (hvidt brød, pasta

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Hvad er sund mad? Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der i kroppen Gennemgang af organernes funktion: Spiserør, mavesæk, tarme, nyre, blære, bugspytkirtel, lever og hjerte. Hvad sker

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml

ESSENTIAL. med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml ESSENTIAL med Mangostan, Acai & Aloe Vera 900ml 2/16 3/16 01 NOGLE MENNESKER HOLDER SIG FRISKERE, LEVER LÆNGRE OG ÆLDES LANGSOMMERE VED AT UNDGÅ HULLER I SIN DIÆT. EQ Essential er et kosttilskud som kombinerer

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Irriteret tyktarm Tilføjet af Jette Plesner onsdag 07. maj 2008 Sidst opdateret torsdag 03. september 2009 Irriteret tyktarm er efterhånden blevet en folkesygdom. Maven bliver oppustet og gør ondt. Man

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Patientinformation. Nyrernes funktion

Patientinformation. Nyrernes funktion Patientinformation Nyrernes funktion Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere..

7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. 7 DAGES JUICECHALLENGE for begyndere.. TIL SPORTSFOLK, SKØNHEDER, VITAMINHUNGRENDE, LÆKKERTØRSTIGE, MÆND, KVINDER OG BØRN! Ønsker du at optimere din energi, din vitalitet og booste dit immunforsvar på

Læs mere

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen

Blodsukker og energi. Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen Blodsukker og energi Umahro Cadogan Sundhedsrevolutionær-uddannelsen 1 Blodsukker Blodsukker er mængden af sukkerstoffet glukose i blodbanen Den primære energikilde for de fleste mennesker i moderne samfund

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

14. Mandag Endokrine kirtler del 2

14. Mandag Endokrine kirtler del 2 14. Mandag Endokrine kirtler del 2 Midt i dette nye spændende emne om endokrine kirtler kan det være nyttigt med lidt baggrundsdiskussion omkring især glukoses (sukkerstof) forskellige veje i kroppen.

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER

MAVE-TARM-FORSTYRRELSER ALT OM MAVE-TARM-FORSTYRRELSER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DE? Mave-tarm-problemer forbundet med MS inkluderer alle dem, som påvirker fordøjelsessystemet og er et resultat af sygdommens

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Spis rigtigt - perform bedre

Spis rigtigt - perform bedre Spis rigtigt - perform bedre - sådan bør du spise før, under og efter træning Udholdenhed & Kondition Kulhydrater fungerer som kroppens benzin under al aktivitet, og lagres som glykogen i leveren og musklerne.

Læs mere

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen

Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk. Hvad sker der med. Brugertræf 2. februar 2008. under vægttab. kroppen Hvad sker der med kroppen under vægttab Brugertræf 2. februar 2008 Af læge Carl J. Brandt, stifter af SlankeDoktor.dk Hvad sker der med din krop Hovedet psykiske Muskler og kraft Hjerte og kredsløb Blodkar

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kosttilskudsguide til ammende

Kosttilskudsguide til ammende Kosttilskudsguide til ammende Din baby bygges af byggesten, som den får fra din ammemælk! Derfor har du som ammende de allerbedste muligheder for at give din baby en god start på livet. Først og fremmest

Læs mere

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel.

Blodtrk. Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Blodtrk Her i denne rapport, vil jeg skrive lidt om de røde blodlegmer og om ilttilførsel. Emad Osman 29-10-2007 Indledning I de sidste par uger har vi på skolen haft temaet krop og sundhed, og på grund

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1 Den menneskelige organisme er opbygget af celler. a. Beskriv cellens opbygning, heri skal

Læs mere

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der?

Udfordringen. Nikotin i kroppen hvad sker der? Gå op i røg For eller imod tobak? Udfordringen Denne udfordring handler om nikotin og beskriver nikotinens kemi og den biologiske påvirkning af vores nerveceller og hjerne. Du får et uddybende svar på,

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER!

DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG MENNESKER! TØR DU FODRE DIN HUND MED RÅ KOST? ELLER TØR DU VIRKELIG LADE VÆRE? DET HANDLER IKKE OM AT HELBREDE SYGDOMME, MEN OM AT SKABE SUNDHED LIVSSTIL OG IKKE LIVSSTILSSYGDOMME! DER ER IKKE PENGE I RASKE DYR OG

Læs mere

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN?

HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? 42 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 5: HVAD GØR RØGEN VED KROPPEN? www.op-i-røg.dk 43 Kapitel 5: Indhold Dette kapitel tager udgangspunkt i, hvad der sker med røgen i kroppen på

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Iagttag duernes gødning i sæsonen

Iagttag duernes gødning i sæsonen Iagttag duernes gødning i sæsonen Af Dr. vet. Colin Walker Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Iagttag duernes gødning i sæsonen Af Dr. vet. Colin Walker, Australien Melbourne Bird Veterinary

Læs mere

Fit living en vejledning til træning og kost

Fit living en vejledning til træning og kost Produkt Før træning (senest 2 timer før) Umiddelbart før træning Under træning Efter træning (restitution) Sund livsstil i hverdagen Inden 30 min. Op til 3 timer efter Økologisk kokosfibermel x x En kilde

Læs mere

Kost hvilke muligheder har vi og virker de? v/ Gudrun Boost

Kost hvilke muligheder har vi og virker de? v/ Gudrun Boost Kost hvilke muligheder har vi og virker de? v/ Gudrun Boost Juice kur Drik din mad i 7-14 eller 28 dage http://www.superjuiceme.com Juice kur Filosofi: Afgiftning, opstramning, forbliv sund og slank. Formål

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1

Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 Eksamensspørgsmål Biologi C maj-juni 2014 Sygeeksamen: 4cbicsy1 HF og VUC Nordsjælland. Helsingørafdelingen Lærer: Lisbet Heerfordt, Farumgårds Alle 11, 3520 Farum, tlf. 4495 8708, mail: lhe@vucnsj.dk.

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov

Sundhed. Energigivende stoffer. Program. Kroppens behov Protein Kulhydrat Fedt Alkohol Kostberegning. Kroppens behov Sundhed Energigivende stoffer Program Kroppens behov Protein Alkohol Kostberegning Kroppens behov 1 Kroppens behov Kroppen har brug for energi for at kunne fungerer. Kroppen får energi igennem den mad

Læs mere

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration

Kredsløb. Lungerne, den indre og ydre respiration Kredsløb Under udførelse af arbejde/ idræt skal musklerne have tilført ilt og næringsstoffer for at kunne udvikle kraft/energi. Energien bruges også til opbygning af stoffer, fordøjelse, udsendelse af

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Forbrænding og stofskifte side 2-5 Husk Morgenmad side 6-7 Let og lækkert brød og boller side 8-23 Morgenmad på den proteinrige måde. side 24-31 Middagsretter der

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Drik vand mod almindelige sygdomme

Drik vand mod almindelige sygdomme du er her: drik vand mod almindelige sygdomme Drik vand mod almindelige sygdomme Historisk set har kroppens vand været anset for at virke som en udfyldning af hulrum, et opløsningsmiddel og en transportør

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge Herlev Hospital Børne- og Ungeafdelingen Type 1-diabetes hos børn og unge Undervisning for skoler, institutioner og bedsteforældre Diabetesambulatoriet for Børn og Unge Hvad er diabetes? Diabetes inddeles

Læs mere

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion

Hestens Mave-Tarmkanal Tyggefunktion - spytproduktion Den optimale fodring af konkurrencehesten Aftenens program Nanna Luthersson, dyrlæge Hestedoktoren I/S Hestens fordøjelse Foderets negative indflydelse Principper i foderplaner Pause Energistofskifte /

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Eksamensopgaver. Biologi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL

Eksamensopgaver. Biologi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL Eksamensopgaver Biologi C DER KAN OPSTÅ ÆNDRINGER I DE ENDELIGE SPØRGSMÅL 1 Vandmiljøet 1. Gør rede for de vigtigste processer i et økosystem. 2. Beskriv hvordan økosystemet i en sø reagerer, hvis søen

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

anti-age s anti-age Genecode bone s Genecode

anti-age s anti-age Genecode bone s Genecode I takt med du ældes bremses den hastighed hvormed dine celler regenererer. Korrekt ernæring og motion spiller en afgørende rolle for at holde din krop kørende og udskyde aldersrelaterede forhold. anti-age

Læs mere

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14

Dagsorden. Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer. Kredsløbet. Kredsløbet 7/10/14 Dagsorden Kredsløbet, åndedrættet og lungerne samt huden, lever og nyrer Kredsløbet; hjertet og lungerne Åndedrættet og lungerne Huden Lever og nyrer Københavns Massageuddannelse Kredsløbet Kredsløbet

Læs mere

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent

Kraftfoder med naturen som forbillede. Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Kraftfoder med naturen som forbillede Af Maja Mandrup Jacobsen Jordbrugsteknolog og Konsulent Islandshestekongres 2015 1 En balanceret diæt Den individuelle hest Behov Ernærringsstatus Mineralmangler Musli

Læs mere

Ren luft med iltning og ioner!

Ren luft med iltning og ioner! Ren luft med iltning og ioner! Photohydroionisering skaber hydroperoxider der er ioniseret og dermed giver luften sit naturlige forsvar mod lugt, vira, bakterier og svampesporer m.v. Oxidation er teknisk

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS

Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Efterbehandling til Enzymer - Klip dit tis i stykker CIRKUS NATURLIGVIS Enzymer kan godt være svære at forstå, og oplægget indeholder rigtig meget information. Derfor er det en god idé, at lave noget efterbehandling.

Læs mere

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Det er vigtigt, at du sammen med din behandler fører kontrol med dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal,

Læs mere

HS er en hjernesygdom, ikke?

HS er en hjernesygdom, ikke? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ændringer i leveren hos patienter med Huntingtons Sygdom antyder, at mere forskning i 'hele kroppen'

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere