HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September Turen til Haunstrup Dyrepark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark."

Transkript

1 HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse. Se mere side 6. Byggegruppens Branchekursus læs mere side 7. Privat service gruppen Overenskomster & pension Du finder os på side 9. Turen til Haunstrup Dyrepark. De fremmødte hyggede sig ved grillen, hvor der var trængsel. Dyrene blev studeret, det var en stor oplevelse for både store og små. Legepladsen var også flittig besøgt af børnene se mere side 11. Det skal være sjovt at gå på arbejde Af. Per Monnerup Læs side 15.

2 3F INDHOLDSFORTEGNELSEN REDAKTIONEN Ansvarshavende: Flemming Sørensen Redaktionsudvalg Flemming Sørensen Bent Hasselstrøm Redaktionens adr. 3F Tujavej 20, 7500 Husk: Indlæg der ønskes optaget i bladet, skal være bladets redaktionsudvalg i hænde senest fredag den 17. november 2006 Vedlæg gerne diskette og eventuelt foto Du kan også sende en mail til os. Redaktionens mail: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse / Svampe tur 3. Formanden s hjørne 4. Velfærdsforliget / A kassen orienterer 5. Derfor er en overenskomst vigtigt / Ferie under læreforhold 6. Ny faglig sekretær/ Takkeskrivelse 7. Byggegruppen 3F `s Branchekursus 8. Tvunget til at støtte uorganiseret firma 9. Privat service gruppen ( Overenskomster / pension) 10. DM for unge håndværkere Mange 3Fèr sagde godnat til dyrene 12. Temadag for KB Vejservice 13. Generalforsamling Faglig Fælles Ungdom 14. Uddannelseshjørnet 15. Det skal være sjovt at gå på arbejde / Uddannelseshjørnet fortsat 16. Åbningstider 3F / Alternativ stillads Næste blad udkommer december måned 2006 TAG FAMILIEN MED PÅ SVAMPETUR Gruppen Privat Service tager i skoven Søndag den 24. september 2006 Vi starter på afdelingskontoret Tujavej 20, kl med kaffe og rundstykker Derefter tager vi sammen til Klosterheden Vi skal så samle svampe sammen med en naturvejleder, når vi så har fundet nogle svampe, skal vi prøve at tilberede dem over nogle gasblus i skoven. Tilmelding senest fredag den 15. september 2006 Til Birthe Thorenfeldt, eller Jimmi Bune, På tlf Side 2.

3 F O R M A N D E N` s H J Ø R N E Det var med stor sorg, at vi i afdelingen torsdag den 17. august modtog meddelelsen om, at vores kollega Regnar V. Petersen var afgået ved døden. Selvom Regnar havde været indlagt på Sygehus i en længere periode op til ferien, håbede vi selvfølgelig på, at hans tilstand var i bedring. Det viste sig jo desværre ikke at være tilfældet, og Regnar døde torsdag formiddag på sygehuset. Regnar har tidligere været formand for SID i Struer. Han var med til at skabe det nye 3F, bl.a. var det ham, der var arkitekten til den nye afdelings vedtægter. Sådan noget var han ekspert til. Han var et stort og varmt menneske med stor social forståelse og en knivskarp hjerne. Han kunne lynhurtigt sætte sig ind i komplicerede sager, og når det ind imellem kneb med at få dem gjort færdige til tiden, bar alle over med ham. Det skyldtes nemlig ikke ond vilje. Sådan var han bare. Regnar kunne skrive sange, han havde masser af humor, og på en talerstol kunne han styre en stor forsamling. Men han var også et meget privat menneske, og selv nære venner fik ikke lov at komme helt tæt på. Han rørte næsten aldrig spiritus, men kunne godt lide søde sager, og livet igennem kæmpede han med overvægt og alt for mange smøger. På den måde var han en dinosaur. Han røg til det sidste 60 grønne cecil om dagen, og trods en ihærdig indsats kunne vennerne ikke få ham til at sætte forbruget ned. Det stod ikke fra starten skrevet, at han skulle gøre faglig karriere. Regnar var født og opvokset i Struer, og efter realeksamen tog han den et-årige handelseksamen og blev udlært som shippingmand hos skibsmægleren i Struer. Det var et job, han var glad for, og han lærte at sætte pris på søfolkene. Men så skulle han være flyversoldat i Karup i ni måneder, og da han kom tilbage til det civile liv, havde oliekrisen sat sine spor på dansk søfart. Skibene blev lagt op på stribe, og der var ikke længere noget job til ham. Da han havde gået ledig et års tid, tog han i 1976 arbejde som ufaglært på B&O`s fabrik 5. Han blev tillidsmand allerede i 1978 og fik samtidig ansvaret for tidsstudier på hele virksomheden. I 1991 blev han ansat som faglig sekretær hos SiD i Struer, og efter Frits Thomasens død blev han i december 1999 valgt som formand. Den post havde han frem til 1. januar 2005, da fagforeningen 3F blev dannet. Regnar Petersen har haft en række andre tillidsposter inden for fagbevægelsen og i Socialdemokratiet. Allerede som ni- årig kom han med i DUI og lærte at spille basun og tuba. I DUI nåede han både at blive amtsformand og medlem af hovedbestyrelsen. Han har været formand for den lokale LO-sektion og næstformand for LO i amtet, og han har været formand for den socialdemokratiske fællesledelse i Struer. Han har været LO`s repræsentant i Struer Erhvervsråd, og han har været formand for skatteankenævnet, og har også været udtaget som domsmand. Han vil blive savnet mange steder. Æret være hans minde Side 3.

4 Velfærdsforliget Der er i forbindelse med velfærdsforliget blevet strammet op på rådigheden over for vores ledige medlemmer. En klapjagt og en mistænkeliggørelse af sædvanlig skuffe fra en borgerlig regering. Faktum er jo heldigvis, at der er godt gang i beskæftigelsen og at mange er kommet i arbejde. Problemet er at det arbejdsmarkedet efterspørger i øjeblikket ikke matcher de, som i øjeblikket går ledige, netop fordi man ikke har anvendt de fornødne midler til at sikre dem efteruddannelse, og at arbejdsgiveren ikke har sikret den fornødne genoptræning til job, som man kunne ønske sig. Der vil over årene 2007/2008 ske en del nye ting, vi som A- kasse skal foretage os. Det bliver således, at vi fremover skal overtage førstehåndskontakten til ledige. Vi skal sikre at medlemmer får lagt deres C.V. ind på nettet, vejlede om jobmuligheder og kompetence afklaring. Vi skal allerede fra næste år systematisk formidle job til ledige. Der laves forsøg med at A- kasserne skal undersøge læseog skrivefærdigheder for ledige, det gør vi også lidt i dag. En af de ting som vil komme til at trække rigtig mange ressourcer er, at vi skal indkalde alle ledige til en rådighedsvurderings samtale hver tredje måned, for bl.a. at få undersøgt hvor mange job de ledige har søgt. Efter 1. oktober næste år skal ledige ind på deres C.V. en gang hver uge, for at se om der er nogle arbejdsgivere, som har rettet henvendelse, hvis man glemmer får man et brev fra os to gange, hvis man ikke reagerer på disse, bliver man automatisk afmeldt som ledig. Alle samtaler fremover vil blive sidestillet med jobsamtale med undtagelse af C.V. samtaler og betyde, at møder man ikke op, skal der ske en sanktion. Det bliver således fremover, hvis man glemmer at møde til en samtale i jobcenter/ arbejdsformidlingen, vil man første gang blive udelukket for dagpenge, indtil man retter henvendelse enten til os eller til jobcentret. Anden gang gives der en karantæne på 2 uger. Tredje gang inden for 12 måneder skal der stilles et arbejdskrav, hvilket vil sige at man selv skal ud og dokumentere over 300 timers arbejde, inden for en 10 ugers periode. A-kasselederen Ib Poulsen A - KASSEN ORIENTERER: Hvis du kommer i delvis beskæftigelse, og skal have supplerende dagpenge, er det meget vigtigt at kontakte A kassen med det samme. Vi skal have en kopi af din ansættelsesbrev/ kontrakt, og hvis der er et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver skrive under på en frigørelsesattest. Attesten skal være afdelingen i hænde senest 5 uger efter opsigelsen træder i kraft, for at A kassen kan udbetale supplerende dagpenge. Husk altid at skrive din arbejdsgivers navn på dit dagpengekort. Side 4.

5 Derfor er en overenskomst vigtig: Der er rigtig mange gode grunde til at din arbejdsplads skal være dækket af en overenskomst. Der er stadig medlemmer, der arbejder på virksomheder, hvor der ikke betales Pension, overtidsbetaling, Søgne Helligdagsbetaling, betaling for skæve arbejdstider m.m.. I et konkret tilfælde kunne vi regne ud at et medlem med en timeløn på kr. 125,00 faktisk var gået glip af et beløb svarende til kr hvert eneste år, han var ansat på den pågældende virksomhed. Oven i dette kan lægges, at medlemmet heller ikke var omfattet af det faglige regelsæt, der er indbygget i vores overenskomstsystem. Dette betyder, at såfremt medlemmet bliver afskediget, kan denne sag kun behandles ved de civile domstole. Kristelig Fagforening har ført en sag om usaglig afskedigelse. Sagen var hele vejen til Højesteret, og det tog ca. 3 år at få en afgørelse. CO- Industri har ført en fuldstændig lignende sag, som var afgjort på 3 måneder. For en god orden skyld vil vi nævne, at begge sager endte op med erstatninger for usaglig afskedigelse, men der er da en stor forskel for den enkelte, om man skal vente i 3 år eller 3 måneder. I 3F er vi klar over, at det er vores ansvar at gøre alt, hvad vi kan for at virksomhederne i vores område er dækkede af overenskomster. Det er klart en stor fordel for medlemmerne, men det er også med til at sikre at der konkurreres på lige vilkår. Selvom de fleste virksomheder er overenskomstdækkede, mangler vi stadig nogle, og dette arbejde prioriterer vi meget højt i afdelingen. Flemming T. Sørenen 3F Ferie under læreforhold. Vi har erfaret, at der er en del usikkerhed om, hvordan elever skal aflønnes i ferien. Som lærling/elev med en uddannelsesaftale til en anerkendt uddannelse, har man ret til 25 dages ferie med løn om året + eventuelt et ferietillæg efter overenskomsten. Det første år kan arbejdsgiveren modregne tidligere optjente feriedage. Er kontrakten/ansættelsen først sket efter 1. juli har eleven/lærlingen ret til 5 dages ferie, hvis firmaet holder ferielukket. Ved endt uddannelse skal firmaet udstede et feriekort til restferien i det indeværende ferie år, og senest ved årsskiftet det der er optjent i firmaet til det efterfølgende ferie år. Til beregning af beløbet bruges 12,5%.. Alex Kristensen 3F ` 3F s s hjemmeside adr. Side Side Side 4.

6 Per Monnerup Faglig sekretær industrigruppen 3F tlf Ny Faglig Sekretær i Industrigruppen Jeg vil gerne starte med at benytte lejligheden til at sige tak for den gode modtagelse jeg har fået siden min start i 3F d. 7. august Jeg føler mig meget velkommen, og er godt motiveret for dette nye arbejde. Privat bor jeg i Aulum. Jeg er 50 år ung og nygift. Jeg er vild med musik og elsker at fiske ørred og stalling. Indtil min ansættelse i afdelingen har jeg været ansat af 3F Midtjylland og 3F som Faglig Konsulent. Mine opgaver i dette job var først og fremmest at hjælpe med at lave nye overenskomster, sager om illegalt arbejde, samt hjælp og rådgivning af forskellig slags. Jeg underviser en del for 3F, både i Danmark og Internationalt. Jeg har et godt kendskab til de uddannelser, der udbydes for tillidsvalgte i 3F, og kan derfor give gode råd, når der skal laves uddannelsesplaner. Min baggrund er kort fortalt at jeg, ud over at have prøvet så meget andet, var ansat på Århus Flydedok i 14 år. Mit arbejde bestod fortrinsvis af at male, sandblæse, og bygge stilladser. Jeg har været Sikkerhedsrepræsentant, Tillidsrepræsentant, SU- medlem og A/S- bestyrelsesmedlem. Da værftet blev lukket i 1999 søgte jeg, og blev ansat i, en konsulentstilling i SiD Ringkøbing amt. I dette job arbejdede jeg med at lave nye overenskomster, forhindre illegalt arbejde og forskelligt arbejde i afdelingerne. Jeg har gennem tiden fået opbygget et godt kendskab til 3F s overenskomster, især inden for Industriområderne, en god fagretslig ballast, samt en rimelig viden om arbejdsmiljøforhold. Glæder mig meget til samarbejdet med medlemmerne, de tillidsvalgte og kollegerne i afdelingen, og det er mit håb, at jeg kan være med til at 3F bliver ved med at være en god afdeling. Vi kan så meget sammen. Per Monnerup TAK En varm tak for den store deltagelse ved Regnar Petersens bisættelse. Tak for kranse, dekorationer og blomster. Tak for alle besøg under Regnars sygdom og for trøstende ord. Tak til Regnars arbejdskammerater og venner for al hjælp og mindekomsammen bagefter Kærlig hilsen Maja Petersen Eva og Robert Jagtvar Side 6.

7 Byggegruppen 3F `s Branchekursus: Selv om det gode vejr ikke var ovre og byggeboomet ikke slut, lykkedes det alligevel at starte et branchekursus op for murer og murearbejdsmænd her i området. Kurset kører 2 fredage og lørdage, hvor man starter i afdelingens lokaler, og ugen efter er på kursusejendommen Langsøhus i Silkeborg. Fredag den 11. august, mødte 11 friske gutter op på Aulum kontoret hvor underviser Jørgen Rasmussen og Anders Svenningsen tog imod. Efter kaffe og rundstykker bød Anders velkommen og lagde op til kurset og gennemgik programmet, som indeholdt alle de elementer, der gælder når man arbejder på akkord og gerne vil løfte lønnen opover det, der bliver udbetalt. D.v.s. lige fra det skrevne ord i overenskomsten, fri fantasi, opmåling og regnskaber, for til sidst at kæmpe for det man har forlangt ved et mæglingsmøde. Under gennemgang af overenskomsten blev der rejst en del spørgsmål om både det ene og det andet, og det der er oppe i tiden, bl.a. udenlandsk arbejdskraft. Jørgen kom ind på fællesakkorder, og de steder hvor man ikke benytter murearbejdsmænd, noget han absolut ikke kunne billige, og som ikke løfter indtjeningen. Lørdag var det så tid til at snakke opmåling, og starte op på den praktiske opgave, som bestod i at opmåle og lave regnskab på murværket på et hus. Tegninger blev udleveret, og selve opgavens omfang blev gennemgået, hvorefter man tog ud på byggepladsen for at se og vurdere hvad og hvor meget, der skal med på regnskabet. Da alle notater og foto af detaljer var på plads, afsluttede man dagen med et par stykker brød og en hyggelig snak, inden turen gik hjem til en uge, hvor der skulle laves regnskab. En uge er gået, der er blevet regnet, bladret i priskuranter og opmålerens genvordigheder er efterhånden gået op for de fleste, og nu var turen gået til kursuscenteret Langsøhus. Her blev regnskaberne gennemgået, og afdelingens opmåler Jens gav et bud på, hvordan han ville lave regnskabet. Det fagretslige system, hvor alle uenigheder der ikke løses på stedet afgøres, blev også sat under lup, og de faldgrupper og muligheder der er i et sådan system blev hevet frem i lyset, så alle var klar til kursets sidste punkt. Som sidste punkt var der arrangeret et mæglingsmøde, hvor en repræsentant fra Dansk Byggeri kom, og var arbejdsgiveren i forhandlingen. Et rigtigt godt kursus som vi i Byggegruppen glæder os til at gentage. Er et sådan kursus lige det du står og mangler, så ring lige ind. Når der er nok deltagere kører vi et nyt kursus. Alex Kristensen Faglig sekretær Side 7.

8 Tvunget til at støtte uorganiseret firma Arbejdskraft fra Tyskland blev hyret til at lægge kabler for firma, der pure nægtede at tegne overenskomst. Midt- og vestjyske forbrugere har over elregningen været tvunget til at støtte det uorganiserede Midtvest Bredbånd, der først efter seks måneders fagligt pres indgik overenskomst. 3F er utilfredse med, at det tog et halvt års forhandlinger, før selskabet Midtvest Bredbånd A/S meldte sig ind i Dansk Industri og accepterede overenskomst. Faglig sekretær Anne Lise Knudsen er vred over, at hun som forbruger har været tvunget til at finansiere et uorganiseret selskabs aktiviteter via sin el-regning. Selskabet, der er i gang med at forsyne Midt- og Vestjylland med fibernet, er nemlig ejet af syv midt- og vestjyske forsyningsselskaber, der leverer el, vand og varme. - Forsyningsselskaberne er alle medlem af Dansk Industri, og Midtvest Bredbånd A/S skulle naturligvis have meldt sig ind med det samme. Jeg vil da ikke finde mig i at betale til et firma uden overenskomst over min el-regning, siger Anne Lise Knudsen, der er tilfreds med, at der efter et sidste møde med selskabet i sidste uge nu omsider er ordnede forhold for 3F'erne. Jeg synes, det har været kørt uprofessionelt af direktøren for selskabet, Svend-Erik Jensen, der simpelthen bare ikke har ønsket en overenskomst, siger Anne Lise Knudsen. Faglig sekretær 3F. Fem forbund med i forhandlinger: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Svend-Erik Jensen, der i sin tid pure afviste at indgå overenskomst eller at melde sig i en arbejdsgiverforening. Forhandlingerne er kørt i et samarbejde mellem 3F, HK, TL, Metal og El- forbundet. 3F har kun en håndfuld medlemmer ansat i Midtvest Bredbånd A/S, idet en stor del af arbejdet er udliciteret og udføres af blandt andet arbejdskraft fra Tyskland. Fibernettet vil blandt andet give både private og virksomheder lynhurtigt internet, og der skal graves kilometer kabel rende og nedlægges 18 millioner kilometer fibre fra Hanstholm i nord til Grindsted i syd de kommende år. Af Asger Havstein Eriksen, Fagbladet 3F Side 3F ` 3F ` s hjemmeside s s hjemmeside adr. adr. adr. Side 9. Side 6. Side 4.

9 PRIVAT SERVICE GRUPPEN Birthe Thorenfeldt Næstformand 3F tlf Overenskomster. Arbejdspladser med overenskomster: Hvert andet eller hvert tredje år sætter 3F sig overfor arbejdsgiverens organisation og forhandler din løn, ansættelsesvilkår og pensionsordning. De to parter indgår en aftale, som du arbejder under, hvis din arbejdsplads er dækket af en overenskomst. Er du i tvivl om, hvorvidt du er dækket af en overenskomst, kan du henvende dig i din lokale 3F-afdeling og spørge Jimmi Bune og Birthe Thorenfeldt, eller spørg din tillidsrepræsentant. Pension. Arbejder du under 3F overenskomst, er du knyttet til en pensionsordning i Hvem er privat service? Medlemmerne i Den Private Servicegruppe arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen som kokke, tjenere, smørrebrødsjomfruer, receptionister, opvaskere og stuepiger og inden for rengøringsbranchen som rengøringsassistenter og serviceassistenter. Pension Danmark Der er dog visse anciennitetskrav, som skal være opfyldt. Din arbejdsgiver skal hver måned indbetale en fast procentdel af din løn til pensionsordningen, og du bliver selv trukket for en mindre procentdel. Tjek din lønseddel for at se, om arbejdsgiveren indbetaler, hvad han skal. Er du i tvivl om, det er den rigtige procentsats, der bliver indbetalt, så er du velkommen til at kontakte os i afdelingen og høre nærmere. Arbejdspladser uden overenskomst: 37 timer`s arbejdsuge, fri på barnets første sygedag og et aftalt lønniveau er rettigheder, som fastsættes i overenskomsterne. Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads, Henvisning til Arbejdsmedicinsk klinik. Jimmi Bune. Faglig sekretær privat service 3F så er der ingen regler for, hvad du skal have i løn og pension. Der er ingen lovgivning, der fastsætter en mindsteløn. Hvis du arbejder uden overenskomst, skal din løn fremgå af dit ansættelsesbevis. Du kan evt. sikre dig, at beviset henviser til lønsatserne i en bestemt overenskomst. Henvend dig til Jimmi Bune og Birthe Thorenfeldt i lokalafdeling, hvis ikke der er en overenskomst på din arbejdsplads. Afdelingen kan kontakte din arbejdsgiver for at få tegnet en overenskomst. Birthe og Jimmi Det har været problematisk, at fagforeningerne her i Ringkøbing Amt ikke hidtil har haft ret til at henvise til Amtets Arbejdsmedicinske Klinik på Herning sygehus, men har skullet gå igennem medlemmernes egen læge. Nu har amtsrådets sundhedsudvalg besluttet, at også fagforeningerne kan henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik. Denne ret til at henvise træder i kraft fra den 1 september Baggrunden for denne ændring er at fagforeningerne i de øvrige amter, der indgår i Region Midtjylland, har henvisnings ret. Så nu bliver ordningen ens i hele den nye region, hvilket giver os bedre muligheder i arbejdet på arbejdsskadeområdet. Kirsten Madsen Socialrådgiver 3F ` 3F s s hjemmeside adr. Side Side Side 4.

10 DM for unge håndværkere 2006 Så er det igen tiden, hvor unge inden for byggefagene mødes, og dyster om Danmarksmesterskabet i netop deres fag. Konkurrencerne foregår på den store boligmesse, Boligdrøm For Alle, i Messecenter Herning i perioden fra september. Esben er i gang med at uddanne sig til murer, og har ved de indledende konkurrencer vist, at, selvom han ikke er færdiguddannet, er hans færdigheder inden for murerfaget ud over det sædvanlige, noget man fra Herning Tekniske skole og Fællesudvalget også havde fået øje på, da man bl.a. valgte ham til at mure den nye Logo-mur på Langsøhus i Silkeborg. Opgaverne, de forskellige fag skal udføre, er kun delvis kendt på forhånd, så det er med megen spænding, at kuverten med opgaverne bliver åbnet den første dag. Esben Kirk Therkildsen Fra murerfirmaet Søren Jonasen, Spjald Den eftertragtede DM titel giver udover præmier og præstige her landet, også en billet til VM som næste gang holdes i Japan. Vi håber at rigtig mange, med interesse for den faglige kunnen, vil besøge udstillingen og overvære mesterskabskampen, og dermed være med til at få den stemning op som hører med til et Danmarksmesterskab. Murernes Landsbrancheklub har som tidligere, inviteret alle murer- struktør- og brolæggerlærlinge i Danmark til Herning fredag den 22. september, for at se og opleve DM. Klubben giver udover entreen også lidt mad og en T-shirt. Info om DM og udstillingen kan findes på Side 10.

11 Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Fredag den 18. august havde 3F i hele amtet indbudt alle 3F medlemmer med familie til en aften i Haunstrup Dyrepark. Ca havde taget imod tilbudet, og strømmede til parken fredag kl Entreen var gratis for alle, og man kunne bestille grillpakker til kun kr. 45,00 pr. person. Derudover var der gratis pølser med brød til alle børnene. Man havde selvfølgelig også mulighed for at besøge parken uden at skulle spise, og det var der også mange, der havde taget imod. De fleste valgte at grille og spise, inden de gik på opdagelse i dyreparken, hvor der udover alle de mange forskellige dyr, også var legepladser, hoppepuder og andre legeredskaber. Selvom der var mange skyer på himlen, holdt det tørvejr indtil kl. ca Mange havde dog forudset, at det kunne blive regnvejr og havde derfor taget regntøj med. Arrangementet sluttede kl , og både børn og voksne havde havde haft nogle gode og hyggelige timer. Det er første gang, at vi har lavet sådan et arrangement i 3F, men det er bestemt ikke sidste gang. Vi har allerede aftalt de 5 afdelinger imellem, at vi gentager denne succes i Flemming T. Sørensen Formand Side Side 6. 3F ` 3F ` s hjemmeside s hjemmeside s adr. adr. adr. Side 9. 3F Side ` 8. 3F ` s hjemmeside s hjemmeside adr. adr. side 11. Side 4.

12 Bjarne Jensen Næstformand SF - Tillidsrepræsentant for Park / Vejarbejdere Entreprenørfirmaet Kaj Bæck Temadag for KB- Vejservice : Akzo Nobel Mariager Vinteren er nu overstået for KB- Vejservice, vi har smidt tonsvis af rundt i hele byen. Det store spørgsmål er så, hvor kommer saltet egentlig fra og ikke mindst, hvordan udvinder man det fra undergrunden. Det besluttede vi at finde ud af, derfor traf vi en aftale med Mariager salt, om at aflægge dem et besøg i starten af juni måned. Ledelsen og medarbejderne drog af sted for at skaffe os viden og indsigt i produktionen af salt. Efter en bustur på omkring halvanden time var vi fremme ved Akzo Nobel salt A/S. Inden rundvisningen så vi en film, der beskrev historien bag saltets oprindelse. Der er fundet spor efter den første produktion, der startede allerede tusind år før vor tidsregning, Spanien og andre middelhavslande havde en produktion i middelalderen. Herhjemme startede vi op i 1600 tallet, saltet blev for det meste anvendt til saltning af fisk. Saltfabrikken i Mariager er Danmarks eneste saltfabrik, det meste salt ender som soda og ikke mindst i industrien, men en del ender som vejsalt. Firmaet Akzo Nobel beskæftiger i dag medarbejdere og har aktiviteter i femogtreds lande. Der produceres tons salt om året på fabrikken, der stammer fra aflejringer af indesøer. Saltet i vor undergrund: De Danske saltaflejringer er dannet for over 260 mill. år siden, vi kalder det permtiden, og ligger i dag 0,5 5,0 km. under jordoverfladen. Et enormt tryk opstået under senere istider, har dog visse steder presset saltlageret op i nærheden af overfladen i saltbjerge eller salthorste. Salthorstene i Mariager rummer i alt 30 milliarder tons, så der er ingen grund til at skrue ned for saltsprederen af den grund. Fabrikken er placeret i smukke omgivelser lige ud til Mariager fjord. Efter rundvisningen bød firmaet på et mindre traktement bestående af varme fiskefileter og smørrebrød. Smørrebrødet kunne købes for 4,- kr. pr. stk. af de ansatte i virksomheden, det ville være helt fint med en sådan ordning her i firmaet. Svenningsen A/S forhandler af entreprenør maskiner m.v. Efter besøget i Mariager gik turen videre til Skanderborg, hvor en af landets største forhandlere af maskiner til alle formål holder til. Det blev også en oplevelse at se disse fantastiske maskiner, jeg er overbevist om, at mange af deltagerne kunne finde anvendelse for flere af disse prægtige maskiner i deres dagligdag. Også her blev der budt på et mindre traktement, kaffe og kage samt en lille øl. Alene busturen i det smukke Østjylland løvtræer og et godt fællesskab i bussen var det hele værd Jeg er overbevist om at turen og ikke mindst indholdet vil være af stor betydning for udviklingen af den enkelte medarbejders arbejdssituation, hvor vi rent fagligt vil stå bedre rustet, når den næste vinter står for døren. Med venlig hilsen Bjarne Jensen Tillidsrepræsentant Kaj Bæck Side 12.

13 Det kan godt være, jeg ikke kan regne, men jeg kan regne den ud!! siger vi ofte i spøg. Men fakta er, at rigtig mange har brug for at kunne regne i forbindelse med deres job. Det uanset om man arbejder indenfor bygge og anlæg, hvor man måler og beregner. Rengøringsjob, hvor der skal doceres rigtigt. Indenfor industrien, skal man ofte også kunne regne, og her oplever vi mange, som får problemer, hvis de for eksempel skal på CNC kursus. Der kunne nævnes mange flere brancher. Noget helt andet er de problemer, vi ofte står i som forældre, når vores børn skal have hjælp til regning for hvordan er det nu lige!! Det er almindelig kendt, at mange har problemer med at kunne læse og stave. De fleste ved også, at man så kan komme på kursus, hvor man gratis kan lære dette. FVU dansk hedder dette. Men faktisk er der samme slags kursus i regning/matematik. FVU matematik foregår på VUC, og det er gratis at deltage. For at kunne komme på kurset skal man først have lavet en test, så det sikres, at det er det rigtige niveau man kommer på. (der er 2 niveauer) Disse test foregår på VUC i på følgende datoer: d.4. september- d.28. september d.30. oktober og d. 23. november. Alle dage kl Når testen er lavet, finder man så ud af, hvilket niveau der passer bedst til én, og sammen med underviseren aftales, hvornår man kan komme på det næste kursus. Er du interesseret, kan du tilmelde dig testen på VUC, eller til vores uddannelseskonsulent Anni Svinth. I øvrigt planlægger vi et forløb i 3F regi, sidst på året. Er du lige blevet afskediget, men endnu ikke fratrådt? Hvis du er blevet afskediget, men endnu ikke er fratrådt din stilling, skal du være opmærksom på, at du har nogle muligheder. Det handler om efteruddannelse, som du kan få enten SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) eller VEU godtgørelse til. Begge dele svarer til den maximale dagpengesats. SVU til almene uddannelser for kortuddannede. Hvis du f.eks. gerne vil have genopfrisket dine skolefag, kan du begynde på VUC (voksenuddannelsescentret). Hertil kan der søges SVU Hvis du starter før din opsigelses dato, kan du fortsætte med at få SVU frem til uddannelsen slutter, dog max 80 uger. SVU til almene uddannelser (folkeskoleuddannelser på VUC, HF og lignende) kan søges af personer, der er fyldt 25 år, og som er kortuddannede. Kortuddannet betyder i denne sammenhæng, at man har 10. kl. eller mindre. Dog kan man også få SVU, hvis man har en erhvervsuddannelse af max. 2 års varighed eller en erhvervsuddannelse, der er forældet. Det sidste vil sige, at man ikke har brugt uddannelsen i 5 år. Kortuddannede kan desuden få SVU til det, man kalder forberedende voksenundervisning (FVU). Det dækker over kurser i dansk og matematik. Her er alderskravet kun 20 år. SVU til særlige videregående uddannelser Til særlige videregående uddannelser kan du få SVU i 52 uger. Dette uanset uddannelsesbaggrund, men du skal naturligvis opfylde adgangsbetingelserne til de enkelte uddannelser. Og du skal være fyldt 25 år. VEU godtgørelse til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Hvis du vil på AMU kurser eller andre erhvervsrelevante kurser, kan du få VEU-godtgørelse frem til den dag, hvor din ansættelse ophører, hvis du er tilmeldt, efter at du har modtaget din fyreseddel. Hvis du derimod var blevet optaget på uddannelsen, før du modtog din fyreseddel, kan du fortsætte til din uddannelse er slut. Fortsætter side 15. 3F ` 3F s hjemmeside s adr. Side Side Side 4.

14 FAGLIG FÆLLES UNGDOM MIDTJYLLAND Side 14.

15 Det skal være sjovt og godt at gå på arbejde! Den gode arbejdsplads er den, hvor vi har lyst til at tage af sted til, når det er arbejdstids begyndelse. Det er godt at være sammen med kollegerne, og man føler at tiden går godt. På den gode arbejdsplads tales der om problemerne, inden de opstår. Der laves gode personalepolitikker, og vi er en del at et samarbejde til alles fordel. Vi har det godt, og virksomheden tjener penge. Nogle vil sige at dette er indlysende, nogle vil sige at det er en misforstået drøm, og desværre vil nogle sige. at det er langt fra den virkelighed, vi oplever. Der er mange gode arbejdspladser i vores område. Der er mange, der hver dag tager på arbejde og synes, det er en god tid, der bruges på virksomheden. Desværre har vi efterhånden flere og flere henvendelser fra medlemmer, der ikke befinder sig godt på deres virksomhed. Der er en del der klager over stress, dårligt samarbejdsklima, og endda nogle som føler sig chikanerede på den ene eller anden måde. Der er aldrig lette løsninger på sådanne sager. For at forebygge problemer er der to områder, vi kan fokusere på. Det er vigtigt, at vi i vores arbejde i S.U. og andre steder, hvor det er muligt fokuserer på at lave personalepolitikker, der tager fat i disse ting. Det kan eksempelvis være en aftale om, hvordan man ser på mobning og chikane på virksomheden. Den anden pointe er at løsninger af sådanne sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø skal tage udgangspunkt i løsninger, der tilgodeser den/de, det går ud over. Det første skridt for at ændre består i at der tales om tingene. Der er mange gode redskaber, der kan bruges til udarbejdelse af personalepolitikker eller løsning af konflikter, men fremadrettede forbedringer kommer ikke uden at der tales sammen. Per Monnerup Hvilken vej skal du gå!!!???? Hmm! Der er hjælp at hente i din fagforening Som du kan se, er det meget vigtigt, at du begynder at planlægge, før din opsigelse træder i kraft. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med din arbejdsgiver. Du vil først være at betragte som ledig, fra den dag, dit uddannelsesforløb slutter. 3F hjælper dig gerne i den forbindelse. Ved siden af de regler og betingelser for at modtage SVU og VEU godtgørelse, som kort er nævnt her, er der flere betingelser, man skal være opmærksom på. Derfor skal du altid henvende dig i din fagforening/a-kassen, før du går i gang med en uddannelse. Spørgsmål til dette eller til uddannelse generelt, kan rettes til vores Uddannelseskonsulent i 3F. Anni Svinth på tlf eller Side 15.

16 Åbningstider i 3F Faglig Fælles Forbund, Struer, Vinderup mandag kl tirsdag kl onsdag kl torsdag kl fredag kl Thyholm mandag kl Aulum mandag kl Herning mandag kl torsdag kl Telefontider på alle kontorerne på tlf mandag kl tirsdag kl onsdag kl torsdag kl fredag kl Åbningstider til jul Mandag den 25. december lukket Tirsdag den 26. december lukket Onsdag den 27. december åben Torsdag den 28. december åben Fredag den 29. december åben Mandag den 1. januar lukket

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Fem job på én uge. Alenemor på Thyholm med deltidsarbejde: 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest

Fem job på én uge. Alenemor på Thyholm med deltidsarbejde: 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest 5 oktober 2010 HK Bladet for medlemmer af hk midt vest Julearrangementer, teaterkoncert og andre tilbud side 20-23 Hellere grine end være til grin: Humor mod latterlige krav Nyt aktivitetscenter: De sveder

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s. 14-15 Fyring

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juni 2008

Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Kastrup Nr. 2 Juni 2008 Nye muligheder for mere uddannelse Side 8-9 Nordiske transportarbejdere vil stoppe social dumping Side 10 Menzies Aviation er vokset meget hurtigt det sidste halve år Side 11 Pakket

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Det Kongelige Teater. 26 Tonemesteren på

Det Kongelige Teater. 26 Tonemesteren på 1 2 3 4 metal magasinet 02.2013 26 Tonemesteren på Det Kongelige Teater 14 Metal standsede underbetaling 18 Få papir på det du kan 36 Naturgasbiler: Kig med under motorhjelmen 52 Chresten: Fra værktøjsmager

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere