HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September Turen til Haunstrup Dyrepark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark."

Transkript

1 HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse. Se mere side 6. Byggegruppens Branchekursus læs mere side 7. Privat service gruppen Overenskomster & pension Du finder os på side 9. Turen til Haunstrup Dyrepark. De fremmødte hyggede sig ved grillen, hvor der var trængsel. Dyrene blev studeret, det var en stor oplevelse for både store og små. Legepladsen var også flittig besøgt af børnene se mere side 11. Det skal være sjovt at gå på arbejde Af. Per Monnerup Læs side 15.

2 3F INDHOLDSFORTEGNELSEN REDAKTIONEN Ansvarshavende: Flemming Sørensen Redaktionsudvalg Flemming Sørensen Bent Hasselstrøm Redaktionens adr. 3F Tujavej 20, 7500 Husk: Indlæg der ønskes optaget i bladet, skal være bladets redaktionsudvalg i hænde senest fredag den 17. november 2006 Vedlæg gerne diskette og eventuelt foto Du kan også sende en mail til os. Redaktionens mail: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse / Svampe tur 3. Formanden s hjørne 4. Velfærdsforliget / A kassen orienterer 5. Derfor er en overenskomst vigtigt / Ferie under læreforhold 6. Ny faglig sekretær/ Takkeskrivelse 7. Byggegruppen 3F `s Branchekursus 8. Tvunget til at støtte uorganiseret firma 9. Privat service gruppen ( Overenskomster / pension) 10. DM for unge håndværkere Mange 3Fèr sagde godnat til dyrene 12. Temadag for KB Vejservice 13. Generalforsamling Faglig Fælles Ungdom 14. Uddannelseshjørnet 15. Det skal være sjovt at gå på arbejde / Uddannelseshjørnet fortsat 16. Åbningstider 3F / Alternativ stillads Næste blad udkommer december måned 2006 TAG FAMILIEN MED PÅ SVAMPETUR Gruppen Privat Service tager i skoven Søndag den 24. september 2006 Vi starter på afdelingskontoret Tujavej 20, kl med kaffe og rundstykker Derefter tager vi sammen til Klosterheden Vi skal så samle svampe sammen med en naturvejleder, når vi så har fundet nogle svampe, skal vi prøve at tilberede dem over nogle gasblus i skoven. Tilmelding senest fredag den 15. september 2006 Til Birthe Thorenfeldt, eller Jimmi Bune, På tlf Side 2.

3 F O R M A N D E N` s H J Ø R N E Det var med stor sorg, at vi i afdelingen torsdag den 17. august modtog meddelelsen om, at vores kollega Regnar V. Petersen var afgået ved døden. Selvom Regnar havde været indlagt på Sygehus i en længere periode op til ferien, håbede vi selvfølgelig på, at hans tilstand var i bedring. Det viste sig jo desværre ikke at være tilfældet, og Regnar døde torsdag formiddag på sygehuset. Regnar har tidligere været formand for SID i Struer. Han var med til at skabe det nye 3F, bl.a. var det ham, der var arkitekten til den nye afdelings vedtægter. Sådan noget var han ekspert til. Han var et stort og varmt menneske med stor social forståelse og en knivskarp hjerne. Han kunne lynhurtigt sætte sig ind i komplicerede sager, og når det ind imellem kneb med at få dem gjort færdige til tiden, bar alle over med ham. Det skyldtes nemlig ikke ond vilje. Sådan var han bare. Regnar kunne skrive sange, han havde masser af humor, og på en talerstol kunne han styre en stor forsamling. Men han var også et meget privat menneske, og selv nære venner fik ikke lov at komme helt tæt på. Han rørte næsten aldrig spiritus, men kunne godt lide søde sager, og livet igennem kæmpede han med overvægt og alt for mange smøger. På den måde var han en dinosaur. Han røg til det sidste 60 grønne cecil om dagen, og trods en ihærdig indsats kunne vennerne ikke få ham til at sætte forbruget ned. Det stod ikke fra starten skrevet, at han skulle gøre faglig karriere. Regnar var født og opvokset i Struer, og efter realeksamen tog han den et-årige handelseksamen og blev udlært som shippingmand hos skibsmægleren i Struer. Det var et job, han var glad for, og han lærte at sætte pris på søfolkene. Men så skulle han være flyversoldat i Karup i ni måneder, og da han kom tilbage til det civile liv, havde oliekrisen sat sine spor på dansk søfart. Skibene blev lagt op på stribe, og der var ikke længere noget job til ham. Da han havde gået ledig et års tid, tog han i 1976 arbejde som ufaglært på B&O`s fabrik 5. Han blev tillidsmand allerede i 1978 og fik samtidig ansvaret for tidsstudier på hele virksomheden. I 1991 blev han ansat som faglig sekretær hos SiD i Struer, og efter Frits Thomasens død blev han i december 1999 valgt som formand. Den post havde han frem til 1. januar 2005, da fagforeningen 3F blev dannet. Regnar Petersen har haft en række andre tillidsposter inden for fagbevægelsen og i Socialdemokratiet. Allerede som ni- årig kom han med i DUI og lærte at spille basun og tuba. I DUI nåede han både at blive amtsformand og medlem af hovedbestyrelsen. Han har været formand for den lokale LO-sektion og næstformand for LO i amtet, og han har været formand for den socialdemokratiske fællesledelse i Struer. Han har været LO`s repræsentant i Struer Erhvervsråd, og han har været formand for skatteankenævnet, og har også været udtaget som domsmand. Han vil blive savnet mange steder. Æret være hans minde Side 3.

4 Velfærdsforliget Der er i forbindelse med velfærdsforliget blevet strammet op på rådigheden over for vores ledige medlemmer. En klapjagt og en mistænkeliggørelse af sædvanlig skuffe fra en borgerlig regering. Faktum er jo heldigvis, at der er godt gang i beskæftigelsen og at mange er kommet i arbejde. Problemet er at det arbejdsmarkedet efterspørger i øjeblikket ikke matcher de, som i øjeblikket går ledige, netop fordi man ikke har anvendt de fornødne midler til at sikre dem efteruddannelse, og at arbejdsgiveren ikke har sikret den fornødne genoptræning til job, som man kunne ønske sig. Der vil over årene 2007/2008 ske en del nye ting, vi som A- kasse skal foretage os. Det bliver således, at vi fremover skal overtage førstehåndskontakten til ledige. Vi skal sikre at medlemmer får lagt deres C.V. ind på nettet, vejlede om jobmuligheder og kompetence afklaring. Vi skal allerede fra næste år systematisk formidle job til ledige. Der laves forsøg med at A- kasserne skal undersøge læseog skrivefærdigheder for ledige, det gør vi også lidt i dag. En af de ting som vil komme til at trække rigtig mange ressourcer er, at vi skal indkalde alle ledige til en rådighedsvurderings samtale hver tredje måned, for bl.a. at få undersøgt hvor mange job de ledige har søgt. Efter 1. oktober næste år skal ledige ind på deres C.V. en gang hver uge, for at se om der er nogle arbejdsgivere, som har rettet henvendelse, hvis man glemmer får man et brev fra os to gange, hvis man ikke reagerer på disse, bliver man automatisk afmeldt som ledig. Alle samtaler fremover vil blive sidestillet med jobsamtale med undtagelse af C.V. samtaler og betyde, at møder man ikke op, skal der ske en sanktion. Det bliver således fremover, hvis man glemmer at møde til en samtale i jobcenter/ arbejdsformidlingen, vil man første gang blive udelukket for dagpenge, indtil man retter henvendelse enten til os eller til jobcentret. Anden gang gives der en karantæne på 2 uger. Tredje gang inden for 12 måneder skal der stilles et arbejdskrav, hvilket vil sige at man selv skal ud og dokumentere over 300 timers arbejde, inden for en 10 ugers periode. A-kasselederen Ib Poulsen A - KASSEN ORIENTERER: Hvis du kommer i delvis beskæftigelse, og skal have supplerende dagpenge, er det meget vigtigt at kontakte A kassen med det samme. Vi skal have en kopi af din ansættelsesbrev/ kontrakt, og hvis der er et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver skrive under på en frigørelsesattest. Attesten skal være afdelingen i hænde senest 5 uger efter opsigelsen træder i kraft, for at A kassen kan udbetale supplerende dagpenge. Husk altid at skrive din arbejdsgivers navn på dit dagpengekort. Side 4.

5 Derfor er en overenskomst vigtig: Der er rigtig mange gode grunde til at din arbejdsplads skal være dækket af en overenskomst. Der er stadig medlemmer, der arbejder på virksomheder, hvor der ikke betales Pension, overtidsbetaling, Søgne Helligdagsbetaling, betaling for skæve arbejdstider m.m.. I et konkret tilfælde kunne vi regne ud at et medlem med en timeløn på kr. 125,00 faktisk var gået glip af et beløb svarende til kr hvert eneste år, han var ansat på den pågældende virksomhed. Oven i dette kan lægges, at medlemmet heller ikke var omfattet af det faglige regelsæt, der er indbygget i vores overenskomstsystem. Dette betyder, at såfremt medlemmet bliver afskediget, kan denne sag kun behandles ved de civile domstole. Kristelig Fagforening har ført en sag om usaglig afskedigelse. Sagen var hele vejen til Højesteret, og det tog ca. 3 år at få en afgørelse. CO- Industri har ført en fuldstændig lignende sag, som var afgjort på 3 måneder. For en god orden skyld vil vi nævne, at begge sager endte op med erstatninger for usaglig afskedigelse, men der er da en stor forskel for den enkelte, om man skal vente i 3 år eller 3 måneder. I 3F er vi klar over, at det er vores ansvar at gøre alt, hvad vi kan for at virksomhederne i vores område er dækkede af overenskomster. Det er klart en stor fordel for medlemmerne, men det er også med til at sikre at der konkurreres på lige vilkår. Selvom de fleste virksomheder er overenskomstdækkede, mangler vi stadig nogle, og dette arbejde prioriterer vi meget højt i afdelingen. Flemming T. Sørenen 3F Ferie under læreforhold. Vi har erfaret, at der er en del usikkerhed om, hvordan elever skal aflønnes i ferien. Som lærling/elev med en uddannelsesaftale til en anerkendt uddannelse, har man ret til 25 dages ferie med løn om året + eventuelt et ferietillæg efter overenskomsten. Det første år kan arbejdsgiveren modregne tidligere optjente feriedage. Er kontrakten/ansættelsen først sket efter 1. juli har eleven/lærlingen ret til 5 dages ferie, hvis firmaet holder ferielukket. Ved endt uddannelse skal firmaet udstede et feriekort til restferien i det indeværende ferie år, og senest ved årsskiftet det der er optjent i firmaet til det efterfølgende ferie år. Til beregning af beløbet bruges 12,5%.. Alex Kristensen 3F ` 3F s s hjemmeside adr. Side Side Side 4.

6 Per Monnerup Faglig sekretær industrigruppen 3F tlf Ny Faglig Sekretær i Industrigruppen Jeg vil gerne starte med at benytte lejligheden til at sige tak for den gode modtagelse jeg har fået siden min start i 3F d. 7. august Jeg føler mig meget velkommen, og er godt motiveret for dette nye arbejde. Privat bor jeg i Aulum. Jeg er 50 år ung og nygift. Jeg er vild med musik og elsker at fiske ørred og stalling. Indtil min ansættelse i afdelingen har jeg været ansat af 3F Midtjylland og 3F som Faglig Konsulent. Mine opgaver i dette job var først og fremmest at hjælpe med at lave nye overenskomster, sager om illegalt arbejde, samt hjælp og rådgivning af forskellig slags. Jeg underviser en del for 3F, både i Danmark og Internationalt. Jeg har et godt kendskab til de uddannelser, der udbydes for tillidsvalgte i 3F, og kan derfor give gode råd, når der skal laves uddannelsesplaner. Min baggrund er kort fortalt at jeg, ud over at have prøvet så meget andet, var ansat på Århus Flydedok i 14 år. Mit arbejde bestod fortrinsvis af at male, sandblæse, og bygge stilladser. Jeg har været Sikkerhedsrepræsentant, Tillidsrepræsentant, SU- medlem og A/S- bestyrelsesmedlem. Da værftet blev lukket i 1999 søgte jeg, og blev ansat i, en konsulentstilling i SiD Ringkøbing amt. I dette job arbejdede jeg med at lave nye overenskomster, forhindre illegalt arbejde og forskelligt arbejde i afdelingerne. Jeg har gennem tiden fået opbygget et godt kendskab til 3F s overenskomster, især inden for Industriområderne, en god fagretslig ballast, samt en rimelig viden om arbejdsmiljøforhold. Glæder mig meget til samarbejdet med medlemmerne, de tillidsvalgte og kollegerne i afdelingen, og det er mit håb, at jeg kan være med til at 3F bliver ved med at være en god afdeling. Vi kan så meget sammen. Per Monnerup TAK En varm tak for den store deltagelse ved Regnar Petersens bisættelse. Tak for kranse, dekorationer og blomster. Tak for alle besøg under Regnars sygdom og for trøstende ord. Tak til Regnars arbejdskammerater og venner for al hjælp og mindekomsammen bagefter Kærlig hilsen Maja Petersen Eva og Robert Jagtvar Side 6.

7 Byggegruppen 3F `s Branchekursus: Selv om det gode vejr ikke var ovre og byggeboomet ikke slut, lykkedes det alligevel at starte et branchekursus op for murer og murearbejdsmænd her i området. Kurset kører 2 fredage og lørdage, hvor man starter i afdelingens lokaler, og ugen efter er på kursusejendommen Langsøhus i Silkeborg. Fredag den 11. august, mødte 11 friske gutter op på Aulum kontoret hvor underviser Jørgen Rasmussen og Anders Svenningsen tog imod. Efter kaffe og rundstykker bød Anders velkommen og lagde op til kurset og gennemgik programmet, som indeholdt alle de elementer, der gælder når man arbejder på akkord og gerne vil løfte lønnen opover det, der bliver udbetalt. D.v.s. lige fra det skrevne ord i overenskomsten, fri fantasi, opmåling og regnskaber, for til sidst at kæmpe for det man har forlangt ved et mæglingsmøde. Under gennemgang af overenskomsten blev der rejst en del spørgsmål om både det ene og det andet, og det der er oppe i tiden, bl.a. udenlandsk arbejdskraft. Jørgen kom ind på fællesakkorder, og de steder hvor man ikke benytter murearbejdsmænd, noget han absolut ikke kunne billige, og som ikke løfter indtjeningen. Lørdag var det så tid til at snakke opmåling, og starte op på den praktiske opgave, som bestod i at opmåle og lave regnskab på murværket på et hus. Tegninger blev udleveret, og selve opgavens omfang blev gennemgået, hvorefter man tog ud på byggepladsen for at se og vurdere hvad og hvor meget, der skal med på regnskabet. Da alle notater og foto af detaljer var på plads, afsluttede man dagen med et par stykker brød og en hyggelig snak, inden turen gik hjem til en uge, hvor der skulle laves regnskab. En uge er gået, der er blevet regnet, bladret i priskuranter og opmålerens genvordigheder er efterhånden gået op for de fleste, og nu var turen gået til kursuscenteret Langsøhus. Her blev regnskaberne gennemgået, og afdelingens opmåler Jens gav et bud på, hvordan han ville lave regnskabet. Det fagretslige system, hvor alle uenigheder der ikke løses på stedet afgøres, blev også sat under lup, og de faldgrupper og muligheder der er i et sådan system blev hevet frem i lyset, så alle var klar til kursets sidste punkt. Som sidste punkt var der arrangeret et mæglingsmøde, hvor en repræsentant fra Dansk Byggeri kom, og var arbejdsgiveren i forhandlingen. Et rigtigt godt kursus som vi i Byggegruppen glæder os til at gentage. Er et sådan kursus lige det du står og mangler, så ring lige ind. Når der er nok deltagere kører vi et nyt kursus. Alex Kristensen Faglig sekretær Side 7.

8 Tvunget til at støtte uorganiseret firma Arbejdskraft fra Tyskland blev hyret til at lægge kabler for firma, der pure nægtede at tegne overenskomst. Midt- og vestjyske forbrugere har over elregningen været tvunget til at støtte det uorganiserede Midtvest Bredbånd, der først efter seks måneders fagligt pres indgik overenskomst. 3F er utilfredse med, at det tog et halvt års forhandlinger, før selskabet Midtvest Bredbånd A/S meldte sig ind i Dansk Industri og accepterede overenskomst. Faglig sekretær Anne Lise Knudsen er vred over, at hun som forbruger har været tvunget til at finansiere et uorganiseret selskabs aktiviteter via sin el-regning. Selskabet, der er i gang med at forsyne Midt- og Vestjylland med fibernet, er nemlig ejet af syv midt- og vestjyske forsyningsselskaber, der leverer el, vand og varme. - Forsyningsselskaberne er alle medlem af Dansk Industri, og Midtvest Bredbånd A/S skulle naturligvis have meldt sig ind med det samme. Jeg vil da ikke finde mig i at betale til et firma uden overenskomst over min el-regning, siger Anne Lise Knudsen, der er tilfreds med, at der efter et sidste møde med selskabet i sidste uge nu omsider er ordnede forhold for 3F'erne. Jeg synes, det har været kørt uprofessionelt af direktøren for selskabet, Svend-Erik Jensen, der simpelthen bare ikke har ønsket en overenskomst, siger Anne Lise Knudsen. Faglig sekretær 3F. Fem forbund med i forhandlinger: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Svend-Erik Jensen, der i sin tid pure afviste at indgå overenskomst eller at melde sig i en arbejdsgiverforening. Forhandlingerne er kørt i et samarbejde mellem 3F, HK, TL, Metal og El- forbundet. 3F har kun en håndfuld medlemmer ansat i Midtvest Bredbånd A/S, idet en stor del af arbejdet er udliciteret og udføres af blandt andet arbejdskraft fra Tyskland. Fibernettet vil blandt andet give både private og virksomheder lynhurtigt internet, og der skal graves kilometer kabel rende og nedlægges 18 millioner kilometer fibre fra Hanstholm i nord til Grindsted i syd de kommende år. Af Asger Havstein Eriksen, Fagbladet 3F Side 3F ` 3F ` s hjemmeside s s hjemmeside adr. adr. adr. Side 9. Side 6. Side 4.

9 PRIVAT SERVICE GRUPPEN Birthe Thorenfeldt Næstformand 3F tlf Overenskomster. Arbejdspladser med overenskomster: Hvert andet eller hvert tredje år sætter 3F sig overfor arbejdsgiverens organisation og forhandler din løn, ansættelsesvilkår og pensionsordning. De to parter indgår en aftale, som du arbejder under, hvis din arbejdsplads er dækket af en overenskomst. Er du i tvivl om, hvorvidt du er dækket af en overenskomst, kan du henvende dig i din lokale 3F-afdeling og spørge Jimmi Bune og Birthe Thorenfeldt, eller spørg din tillidsrepræsentant. Pension. Arbejder du under 3F overenskomst, er du knyttet til en pensionsordning i Hvem er privat service? Medlemmerne i Den Private Servicegruppe arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen som kokke, tjenere, smørrebrødsjomfruer, receptionister, opvaskere og stuepiger og inden for rengøringsbranchen som rengøringsassistenter og serviceassistenter. Pension Danmark Der er dog visse anciennitetskrav, som skal være opfyldt. Din arbejdsgiver skal hver måned indbetale en fast procentdel af din løn til pensionsordningen, og du bliver selv trukket for en mindre procentdel. Tjek din lønseddel for at se, om arbejdsgiveren indbetaler, hvad han skal. Er du i tvivl om, det er den rigtige procentsats, der bliver indbetalt, så er du velkommen til at kontakte os i afdelingen og høre nærmere. Arbejdspladser uden overenskomst: 37 timer`s arbejdsuge, fri på barnets første sygedag og et aftalt lønniveau er rettigheder, som fastsættes i overenskomsterne. Hvis der ikke er en overenskomst på din arbejdsplads, Henvisning til Arbejdsmedicinsk klinik. Jimmi Bune. Faglig sekretær privat service 3F så er der ingen regler for, hvad du skal have i løn og pension. Der er ingen lovgivning, der fastsætter en mindsteløn. Hvis du arbejder uden overenskomst, skal din løn fremgå af dit ansættelsesbevis. Du kan evt. sikre dig, at beviset henviser til lønsatserne i en bestemt overenskomst. Henvend dig til Jimmi Bune og Birthe Thorenfeldt i lokalafdeling, hvis ikke der er en overenskomst på din arbejdsplads. Afdelingen kan kontakte din arbejdsgiver for at få tegnet en overenskomst. Birthe og Jimmi Det har været problematisk, at fagforeningerne her i Ringkøbing Amt ikke hidtil har haft ret til at henvise til Amtets Arbejdsmedicinske Klinik på Herning sygehus, men har skullet gå igennem medlemmernes egen læge. Nu har amtsrådets sundhedsudvalg besluttet, at også fagforeningerne kan henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik. Denne ret til at henvise træder i kraft fra den 1 september Baggrunden for denne ændring er at fagforeningerne i de øvrige amter, der indgår i Region Midtjylland, har henvisnings ret. Så nu bliver ordningen ens i hele den nye region, hvilket giver os bedre muligheder i arbejdet på arbejdsskadeområdet. Kirsten Madsen Socialrådgiver 3F ` 3F s s hjemmeside adr. Side Side Side 4.

10 DM for unge håndværkere 2006 Så er det igen tiden, hvor unge inden for byggefagene mødes, og dyster om Danmarksmesterskabet i netop deres fag. Konkurrencerne foregår på den store boligmesse, Boligdrøm For Alle, i Messecenter Herning i perioden fra september. Esben er i gang med at uddanne sig til murer, og har ved de indledende konkurrencer vist, at, selvom han ikke er færdiguddannet, er hans færdigheder inden for murerfaget ud over det sædvanlige, noget man fra Herning Tekniske skole og Fællesudvalget også havde fået øje på, da man bl.a. valgte ham til at mure den nye Logo-mur på Langsøhus i Silkeborg. Opgaverne, de forskellige fag skal udføre, er kun delvis kendt på forhånd, så det er med megen spænding, at kuverten med opgaverne bliver åbnet den første dag. Esben Kirk Therkildsen Fra murerfirmaet Søren Jonasen, Spjald Den eftertragtede DM titel giver udover præmier og præstige her landet, også en billet til VM som næste gang holdes i Japan. Vi håber at rigtig mange, med interesse for den faglige kunnen, vil besøge udstillingen og overvære mesterskabskampen, og dermed være med til at få den stemning op som hører med til et Danmarksmesterskab. Murernes Landsbrancheklub har som tidligere, inviteret alle murer- struktør- og brolæggerlærlinge i Danmark til Herning fredag den 22. september, for at se og opleve DM. Klubben giver udover entreen også lidt mad og en T-shirt. Info om DM og udstillingen kan findes på Side 10.

11 Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Fredag den 18. august havde 3F i hele amtet indbudt alle 3F medlemmer med familie til en aften i Haunstrup Dyrepark. Ca havde taget imod tilbudet, og strømmede til parken fredag kl Entreen var gratis for alle, og man kunne bestille grillpakker til kun kr. 45,00 pr. person. Derudover var der gratis pølser med brød til alle børnene. Man havde selvfølgelig også mulighed for at besøge parken uden at skulle spise, og det var der også mange, der havde taget imod. De fleste valgte at grille og spise, inden de gik på opdagelse i dyreparken, hvor der udover alle de mange forskellige dyr, også var legepladser, hoppepuder og andre legeredskaber. Selvom der var mange skyer på himlen, holdt det tørvejr indtil kl. ca Mange havde dog forudset, at det kunne blive regnvejr og havde derfor taget regntøj med. Arrangementet sluttede kl , og både børn og voksne havde havde haft nogle gode og hyggelige timer. Det er første gang, at vi har lavet sådan et arrangement i 3F, men det er bestemt ikke sidste gang. Vi har allerede aftalt de 5 afdelinger imellem, at vi gentager denne succes i Flemming T. Sørensen Formand Side Side 6. 3F ` 3F ` s hjemmeside s hjemmeside s adr. adr. adr. Side 9. 3F Side ` 8. 3F ` s hjemmeside s hjemmeside adr. adr. side 11. Side 4.

12 Bjarne Jensen Næstformand SF - Tillidsrepræsentant for Park / Vejarbejdere Entreprenørfirmaet Kaj Bæck Temadag for KB- Vejservice : Akzo Nobel Mariager Vinteren er nu overstået for KB- Vejservice, vi har smidt tonsvis af rundt i hele byen. Det store spørgsmål er så, hvor kommer saltet egentlig fra og ikke mindst, hvordan udvinder man det fra undergrunden. Det besluttede vi at finde ud af, derfor traf vi en aftale med Mariager salt, om at aflægge dem et besøg i starten af juni måned. Ledelsen og medarbejderne drog af sted for at skaffe os viden og indsigt i produktionen af salt. Efter en bustur på omkring halvanden time var vi fremme ved Akzo Nobel salt A/S. Inden rundvisningen så vi en film, der beskrev historien bag saltets oprindelse. Der er fundet spor efter den første produktion, der startede allerede tusind år før vor tidsregning, Spanien og andre middelhavslande havde en produktion i middelalderen. Herhjemme startede vi op i 1600 tallet, saltet blev for det meste anvendt til saltning af fisk. Saltfabrikken i Mariager er Danmarks eneste saltfabrik, det meste salt ender som soda og ikke mindst i industrien, men en del ender som vejsalt. Firmaet Akzo Nobel beskæftiger i dag medarbejdere og har aktiviteter i femogtreds lande. Der produceres tons salt om året på fabrikken, der stammer fra aflejringer af indesøer. Saltet i vor undergrund: De Danske saltaflejringer er dannet for over 260 mill. år siden, vi kalder det permtiden, og ligger i dag 0,5 5,0 km. under jordoverfladen. Et enormt tryk opstået under senere istider, har dog visse steder presset saltlageret op i nærheden af overfladen i saltbjerge eller salthorste. Salthorstene i Mariager rummer i alt 30 milliarder tons, så der er ingen grund til at skrue ned for saltsprederen af den grund. Fabrikken er placeret i smukke omgivelser lige ud til Mariager fjord. Efter rundvisningen bød firmaet på et mindre traktement bestående af varme fiskefileter og smørrebrød. Smørrebrødet kunne købes for 4,- kr. pr. stk. af de ansatte i virksomheden, det ville være helt fint med en sådan ordning her i firmaet. Svenningsen A/S forhandler af entreprenør maskiner m.v. Efter besøget i Mariager gik turen videre til Skanderborg, hvor en af landets største forhandlere af maskiner til alle formål holder til. Det blev også en oplevelse at se disse fantastiske maskiner, jeg er overbevist om, at mange af deltagerne kunne finde anvendelse for flere af disse prægtige maskiner i deres dagligdag. Også her blev der budt på et mindre traktement, kaffe og kage samt en lille øl. Alene busturen i det smukke Østjylland løvtræer og et godt fællesskab i bussen var det hele værd Jeg er overbevist om at turen og ikke mindst indholdet vil være af stor betydning for udviklingen af den enkelte medarbejders arbejdssituation, hvor vi rent fagligt vil stå bedre rustet, når den næste vinter står for døren. Med venlig hilsen Bjarne Jensen Tillidsrepræsentant Kaj Bæck Side 12.

13 Det kan godt være, jeg ikke kan regne, men jeg kan regne den ud!! siger vi ofte i spøg. Men fakta er, at rigtig mange har brug for at kunne regne i forbindelse med deres job. Det uanset om man arbejder indenfor bygge og anlæg, hvor man måler og beregner. Rengøringsjob, hvor der skal doceres rigtigt. Indenfor industrien, skal man ofte også kunne regne, og her oplever vi mange, som får problemer, hvis de for eksempel skal på CNC kursus. Der kunne nævnes mange flere brancher. Noget helt andet er de problemer, vi ofte står i som forældre, når vores børn skal have hjælp til regning for hvordan er det nu lige!! Det er almindelig kendt, at mange har problemer med at kunne læse og stave. De fleste ved også, at man så kan komme på kursus, hvor man gratis kan lære dette. FVU dansk hedder dette. Men faktisk er der samme slags kursus i regning/matematik. FVU matematik foregår på VUC, og det er gratis at deltage. For at kunne komme på kurset skal man først have lavet en test, så det sikres, at det er det rigtige niveau man kommer på. (der er 2 niveauer) Disse test foregår på VUC i på følgende datoer: d.4. september- d.28. september d.30. oktober og d. 23. november. Alle dage kl Når testen er lavet, finder man så ud af, hvilket niveau der passer bedst til én, og sammen med underviseren aftales, hvornår man kan komme på det næste kursus. Er du interesseret, kan du tilmelde dig testen på VUC, eller til vores uddannelseskonsulent Anni Svinth. I øvrigt planlægger vi et forløb i 3F regi, sidst på året. Er du lige blevet afskediget, men endnu ikke fratrådt? Hvis du er blevet afskediget, men endnu ikke er fratrådt din stilling, skal du være opmærksom på, at du har nogle muligheder. Det handler om efteruddannelse, som du kan få enten SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) eller VEU godtgørelse til. Begge dele svarer til den maximale dagpengesats. SVU til almene uddannelser for kortuddannede. Hvis du f.eks. gerne vil have genopfrisket dine skolefag, kan du begynde på VUC (voksenuddannelsescentret). Hertil kan der søges SVU Hvis du starter før din opsigelses dato, kan du fortsætte med at få SVU frem til uddannelsen slutter, dog max 80 uger. SVU til almene uddannelser (folkeskoleuddannelser på VUC, HF og lignende) kan søges af personer, der er fyldt 25 år, og som er kortuddannede. Kortuddannet betyder i denne sammenhæng, at man har 10. kl. eller mindre. Dog kan man også få SVU, hvis man har en erhvervsuddannelse af max. 2 års varighed eller en erhvervsuddannelse, der er forældet. Det sidste vil sige, at man ikke har brugt uddannelsen i 5 år. Kortuddannede kan desuden få SVU til det, man kalder forberedende voksenundervisning (FVU). Det dækker over kurser i dansk og matematik. Her er alderskravet kun 20 år. SVU til særlige videregående uddannelser Til særlige videregående uddannelser kan du få SVU i 52 uger. Dette uanset uddannelsesbaggrund, men du skal naturligvis opfylde adgangsbetingelserne til de enkelte uddannelser. Og du skal være fyldt 25 år. VEU godtgørelse til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Hvis du vil på AMU kurser eller andre erhvervsrelevante kurser, kan du få VEU-godtgørelse frem til den dag, hvor din ansættelse ophører, hvis du er tilmeldt, efter at du har modtaget din fyreseddel. Hvis du derimod var blevet optaget på uddannelsen, før du modtog din fyreseddel, kan du fortsætte til din uddannelse er slut. Fortsætter side 15. 3F ` 3F s hjemmeside s adr. Side Side Side 4.

14 FAGLIG FÆLLES UNGDOM MIDTJYLLAND Side 14.

15 Det skal være sjovt og godt at gå på arbejde! Den gode arbejdsplads er den, hvor vi har lyst til at tage af sted til, når det er arbejdstids begyndelse. Det er godt at være sammen med kollegerne, og man føler at tiden går godt. På den gode arbejdsplads tales der om problemerne, inden de opstår. Der laves gode personalepolitikker, og vi er en del at et samarbejde til alles fordel. Vi har det godt, og virksomheden tjener penge. Nogle vil sige at dette er indlysende, nogle vil sige at det er en misforstået drøm, og desværre vil nogle sige. at det er langt fra den virkelighed, vi oplever. Der er mange gode arbejdspladser i vores område. Der er mange, der hver dag tager på arbejde og synes, det er en god tid, der bruges på virksomheden. Desværre har vi efterhånden flere og flere henvendelser fra medlemmer, der ikke befinder sig godt på deres virksomhed. Der er en del der klager over stress, dårligt samarbejdsklima, og endda nogle som føler sig chikanerede på den ene eller anden måde. Der er aldrig lette løsninger på sådanne sager. For at forebygge problemer er der to områder, vi kan fokusere på. Det er vigtigt, at vi i vores arbejde i S.U. og andre steder, hvor det er muligt fokuserer på at lave personalepolitikker, der tager fat i disse ting. Det kan eksempelvis være en aftale om, hvordan man ser på mobning og chikane på virksomheden. Den anden pointe er at løsninger af sådanne sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø skal tage udgangspunkt i løsninger, der tilgodeser den/de, det går ud over. Det første skridt for at ændre består i at der tales om tingene. Der er mange gode redskaber, der kan bruges til udarbejdelse af personalepolitikker eller løsning af konflikter, men fremadrettede forbedringer kommer ikke uden at der tales sammen. Per Monnerup Hvilken vej skal du gå!!!???? Hmm! Der er hjælp at hente i din fagforening Som du kan se, er det meget vigtigt, at du begynder at planlægge, før din opsigelse træder i kraft. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med din arbejdsgiver. Du vil først være at betragte som ledig, fra den dag, dit uddannelsesforløb slutter. 3F hjælper dig gerne i den forbindelse. Ved siden af de regler og betingelser for at modtage SVU og VEU godtgørelse, som kort er nævnt her, er der flere betingelser, man skal være opmærksom på. Derfor skal du altid henvende dig i din fagforening/a-kassen, før du går i gang med en uddannelse. Spørgsmål til dette eller til uddannelse generelt, kan rettes til vores Uddannelseskonsulent i 3F. Anni Svinth på tlf eller Side 15.

16 Åbningstider i 3F Faglig Fælles Forbund, Struer, Vinderup mandag kl tirsdag kl onsdag kl torsdag kl fredag kl Thyholm mandag kl Aulum mandag kl Herning mandag kl torsdag kl Telefontider på alle kontorerne på tlf mandag kl tirsdag kl onsdag kl torsdag kl fredag kl Åbningstider til jul Mandag den 25. december lukket Tirsdag den 26. december lukket Onsdag den 27. december åben Torsdag den 28. december åben Fredag den 29. december åben Mandag den 1. januar lukket

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere