Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:"

Transkript

1

2

3 Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg Kaj Viderø Olsen Vejleder: Per Trosborg Cirkulation: 6 Sider med bilag: 34 Sider uden bilag: 27 Afsluttet 4. Juni 2013 Synopsis: Denne rapport omhandler tilblivelsen af et booking system til biografer. Der bliver beskrevet databaseopbygning, klassediagram, algoritmer og implementation i C#. Serveren gør brug af WCF frameworket, basichttpbinding, der giver mulighed for platformfri implementation af klienter og Entity Frameworket, der via snapshot isolation står for at håndtere concurrency. Algoritmen til valg af sæder er implementeret, med mulighed for forbedringer, der vil give bedre foreslag til sædevalg. Serveren stiller et API til rådighed, der muliggør udvikling af letvægts klienter for daglig brug. For mere avancerede features, kræves en tungere dedikeret klient. Der er blevet udviklet en grafisk brugergrænseflade, som er en kombination af både tynd og tykkere klient, for at demonstrere serverens muligheder. University College Nordjylland Teknologi og Business Sofiendalsvej 60 Telefon: Telefax: The report content is freely accessible, but the publication (with source) may only occur by agreement with the authors.

4

5 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Teori Design kriterier Domænemodel User Database Tredje Normal Form (3NF) Sikkerhed Arkitektur Klassediagram Serbio Kommunikation Bruger authentificering Exceptions Database Entity Framework Booking Sædevalg Concurrency Algoritme Client GUI Sæde Konklusion 26 A Case 28 B Klassediagrammer 30 2

6

7 KAPITEL 1 INDLEDNING Dette er vores 3. semester projekt på Datamatikeruddannelsen på UCN i Aalborg. Opgavebeskrivelsen kan ses i bilag A. Der er blevet lavet både en klient og en grafisk brugergrænseflade. Vi har valgt at lægge mest fokus på selve serverdelen, og derfor skal GUI en mest ses som en måde at demonstrere serverens funktionalitet på. Ligeledes er klienten en blanding af både en almen brugergrænseflade, samt hvad der i casen bliver beskrevet som en dedikeret klient. Vores fokus på serveren har primært været, at stille et gennemtestet API til rådighed for andre udviklere. Netop dette fokus har medført, at vi har givet mulighed for at lave en tynd klient, da stort set alt beregning sker serverside (bortset fra at hente information om film, når nye film tilføjes) - dette kombineret med en fornuftig exception handling (og kast til klient) gør eventuel udvikling til andre platforme håndterbart. Serveren er skrevet i C# 4.5 og implementerer WCF frameworket og bruger basichttpbinding protokollen. Klienten er skrevet i C# 4.5 og bruger WPF til at generere den grafiske del. Vi vil gerne takke Lektor Per Trosborg for samarbejde og vejledning gennem semesteret. 4

8

9 KAPITEL 2 TEORI I dette kapitel vil vi gennemgå teorien omkring de forskellige modeller og diagrammer. Vi vil komme med begrundelser på hvorfor vi har valgt at gå videre med de valgte løsninger, hvilke fordele og ulemper de har og hvilke mulige alternativer der må være. 2.1 Design kriterier I henhold til vores case har vi fundet følgende designkriterier: Det skal være muligt at have en tynd klient Det skal være muligt at udføre administrative opgaver Det skal være muligt at se film, shows og sæder (og om disse er reserveret) Der skal være en algoritme, som foreslår de bedste sæder i salen Det skal ikke være muligt at dobbeltbooke sæder Det skal være muligt at tilgå serveren fra internettet 2.2 Domænemodel I vores domæne model, som ses i figur 2.1, har vi 8 klasser, som hver især har sine attributter. Hver klasse har enten en aggregation (som vist i Reservation Show ), composition (som vist i Hall Show ) eller generalization (som vist i Show Movie ) som forbinder de forskellige klasser med hinanden. Et Show er en Movie med yderligere detaljer om hvor og hvornår filmen bliver afspillet. Det er en 1 til 1 forbindelse mellem Show og Hall, da et show skal være tilknyttet til en sal for at kunne oprettes, og ligeledes, hvis en film skal køre i flere sale på samme tid, er der tale om flere shows. En Hall har en 1 til mange relation til Row, da man ikke kan have en sal uden rækker. Endvidere har Row en 1 til mange relation til sæder. Her gælder samme argument: Det er ikke muligt at oprette en række uden sæder. Hvis der skal oprettes gange i salen, vil dette være en række sæder, med et særligt flag, der fortæller at det er tomme sæder. 6

10 Figur 2.1: Domæne model 7

11 2.3 User Denne klasse var ment som en superklasse, der alt efter rolle skulle bruges til at instantiere forskellige roller af en bruger. Dette blev dog ikke gjort da vi valgte at gå med en klasse, hvor de forskellige attributter var med i. Dette kan ses i tabel 2.1 Rolle Værdi Admin 1337 Clerk 2000 User 3000 Tabel 2.1: Rolle intervaller 2.4 Database Databasen er lavet med udgangspunkt i domænemodellen og kan ses i figur 2.2. Det vil ud fra et bruger ID være muligt at lave et opslag i Reservation tabellen og finde alle reservationer fra denne bruger. Ud fra Reservation.Id er det muligt at arbejde sig igennem hele databasen, og dermed få de reelle informationer. Måden dette foregår på, er at via HasSeats kan der findes Seat TRow Hall Show Movie. Denne opbygning er lavet for at sikre, at Én bruger kan have mange reservationer. En reservation kan have flere sæder. En film kan køre på forskellige tider, i samme sal, eller på samme tid, i forskellige sale. En sal kan have varierende antal rækker, der kan have forskellige antal sæder Tredje Normal Form (3NF) Vores database er i 3. Normal Form - da det kun er vores primærnøgler, som bestemmer værdierne i de andre attributter i klasserne. 3NF betyder, at alle kolonnereferencer i refereret data, der ikke er afhængige af den primære nøgle bør fjernes. Dette vil sige, at foreign keys kun peger på primære nøgler i andre tabeller Sikkerhed Vi har i dette projekt valgt ikke at fokusere på sikkerheden i databasen, da det ikke har været det primære fokus i opgaven. For at forbedre sikkerheden skulle alle attributters værdier hashes og saltes, da det dermed ikke vil være muligt at læse værdierne i klartekst. Dette er vigtigt, da vi har med fortrolige data at gøre. I figur 2.2 ligger vores primære nøgler hovedsageligt på de forskellige IDs, dog har vi enkelte steder hvor det er composite keys. En composite key er en kombination af to eller flere kolonner i en tabel, dette kan bruges til at identificere unikke rækker i tabellen. Entydighed kan kun garanteres, når kolonnerne kombineres, hvis kolonnerne enkeltvist ikke garanterer entydighed. Eksempel: I tabellen HasSeats er det nødvendigt, at have en composite key på IdShow og IdSeat, da disse enkeltvist ikke garantere entydighed. 8

12 Figur 2.2: Database170 9

13 2.5 Arkitektur Client/Server arkitektur Vi har i dette projekt valgt, at dele vores kode op i to forskellige løsninger, en server og en klient. Serveren klarer alle de forskellige udregninger og klienten demonstrerer de forskellige kald via grafiske interface. Fordele 1 Kan håndtere flere brugere af gangen Alle klienter ser det samme data Forøget ydeevne i forhold til løsninger baseret på én computer Det er let at udskifte klienten med nye grafiske interfaces Serveren kan ændres/opdateres, uden der skal ændres i klienten, så længe serveren stadigvæk overholder kontrakterne. Dette gør det billigere at vedligeholde 3-tier arkitektur 3-tier arkitekturen er valgt til dette projekt. Denne arkitektur adskiller brugeren (præsentationstier) fra direkte kontakt med den bagved liggende database (data-tier), via et mellemled (logictier) der står for alt udregning om manipulation af data. At have et data-tier medvirker også øget skalerbarhed og ydeevne 2. Disse lag kan ses i vores arkitektur diagram 2.3. Præsentations-tieret her findes de klasser, der står for kommunikationen mellem brugeren og systemet. Det er i disse klasser, alle de forskellige indtastninger og udskiftninger sker Dette lag har forbindelse til logic-tier Logic-tiret her findes de forskellige kontrolklasser Data-tiret her findes SerbioOperations og ISerbioOperations, som indeholder Operations kontrakter og sender de forskellige data videre ned til logic-tieret 1 Kilder: arkitektur, files/client-server-og-trelagsarkitektur/tre-lags-arkitektur-v1.0.pdf 2 Kilde: model 10

14 Fordele: 3 1. Let at ændre uden at der sker konflikter med andre klasser 2. Hurtig kommunikation. 3. Kan håndtere meget store datamængder og/eller meget stort antal samtidige klienter, da der kan sættes et større antal applikationsservere op. Figur 2.3: ArkitekturDiagram Model-View-Control Model-View-Controller (MVC) arkitekturen ligner Tre tiers arkitekturen, men de er forskellige: En grundlæggende regel i en tre lags arkitektur er at præsentation tieret aldrig kommunikerer direkte med data tieret, al kommunikation skal passere gennem det mellemste niveau. Begrebsmæssigt er tre-lags arkitektur lineær, mens MVC arkitekturen er trekantet: Viewet sender opdateringer af controller, controller opdaterer modellen, og view bliver opdateret direkte fra modellen 4. En illustration af dette kan ses i figur 2.4. Figur 2.4: Model-View-Control 3 Kilde: 4 Kilde: 11

15 2.6 Klassediagram Klassediagrammet for vores logic tier kan ses under bilag i figur B.1 til B.4 Det skal nævnes, at alle 4 diagrammer tilsammen udgør det samlede klassediagram. B.1 viser vores egne exceptions, der kastes til klienten. Disse nedarver alle fra Exception, og sætter en tilpasset besked, med koden set i listing public class DuplicationFoundException : Exception 2 { 3 public DuplicationFoundException(string message) : base(message) { } 4 } Listing 2.1: Sættelse af besked I B.2 ses controller klassen, med alle metoder der kan bruges. I B.3 ses Entity Frameworkets klasser, disse bruges til at lave vores DTO er (set i B.4) som sendes til klienten. Dette sker rimeligt direkte, som ses i listing Users user = connectedusers.first(u => u.value.user.username == username).value.user; 2 UserDTO userdto = new UserDTO() 3 { 4 Password = user.password, 5 Token = user.token, 6 Username = user.username, 7 Role = user.role, 8 ID = user.id 9 }; Listing 2.2: Sættelse af besked 12

16

17 KAPITEL 3 SERBIO Serveren, Serbio, er opbygget efter 3-lags princippet, og indeholder et service library, en host process, og et business logic lag. Al kommunikation går gennem library et, som er bootstrapped via Service host, og kalder business logic s funktioner for at lave udregningerne. Serbio er lavet således at så meget beregning som muligt ligger her. Dette betyder at klienterne kan være letvægtede, da det eneste de skal håndtere er diverse kald og grafisk repræsentation af data. 3.1 Kommunikation Kommunikationen mellem server og (mulige) klienter foregår via WCF 4.5, der er et framework til.net 4.5. Serveren sender XML data via SOAP protokollen, det gør at klienten kan implementeres som cross-platform, et eksempel på dette kan ses i listing 3.1(request) og listing 3.2 (response). A-B-C Konfigurationen følger ABC opsætningen af WCF (Address, Binding, Contract). I denne sektion vil de forskellige dele blive beskrevet. Address Addressen er ip en på serveren, sammen med en port. Serbio kører på port <host> 2 <baseaddresses> 3 <add baseaddress = "http://localhost:9759/" /> 4 </baseaddresses> 5 </host> Binding Serbio bruger basichttpbinding. Denne protokol giver i modsætning til nettcpbinding mulighed for platformfrie klienter, dog med den pris, at der bliver sendt mere data. Vi har valgt at prioritere fleksibilitet over hastighed ved at bruge basichttpbinding fremfor nettcpbinding. Valget er faldet på dette, da C# ikke er det mest brugte sprog 1, og ved at vælge en platformfri protokol, vil det 1 Kilde: 14

18 1 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 2 <s:header> 3 <Action s:mustunderstand="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none ">http://tempuri.org/iserbiooperations/connect</action> 4 </s:header> 5 <s:body> 6 <Connect xmlns="http://tempuri.org/"> 7 <username>kirs</username> 8 <password>9000</password> 9 </Connect> 10 </s:body> 11 </s:envelope> Listing 3.1: Request 1 <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 2 <s:header /> 3 <s:body> 4 <ConnectResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 5 <ConnectResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/serbiobussinesslogic.dto" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> 6 <a:id>3</a:id> 7 <a:password>9000</a:password> 8 <a:role>1337</a:role> 9 10 <a:username>kirs</a:username> 11 </ConnectResult> 12 </ConnectResponse> 13 </s:body> 14 </s:envelope> Listing 3.2: Response også være muligt at implementere løsninger på eksempelvis Android eller iphone. Endvidere giver basichttpbinding ingen problemer med hverken Nat s eller firewalls. Contract Serbio har en masse contracts, et lille udsnit er: BookSeats(...),AddReservation(...) og GetAllReservationsForUser(...). Alle disse er stillet tilrådighed gennem interfacet ISerbioOperations Bruger authentificering BaiscHttpBinding indeholder ikke mulighed for sessionstyring per default. Derfor er det nødvendigt at implementere vores egen løsning til dette. Vores primære grund til at skulle bruge sessionstyring er, at det skal være muligt at fjerne reservationer hvis de overskrider en prædefineret tid (i vores system, kan billetter holdes i 10 minutter hvis de ikke er blevet reserveret inden dette, vil det være muligt for andre at vælge dem). Connect Når en klient skal logge ind, sker dette ved at kalde.connect(string username, string password). Herefter vil serveren checke om det er korrekt brugernavn og kodeord. Er dette tilfældet, vil serveren tildele brugeren en Token og sende et UserDto objekt tilbage til klienten. Dette objekt skal bruges til senere kommunikation der kræver brugervalidering. Hvis ikke brugeren kan autentificeres, kastes 15

19 en exception tilbage til klienten. Purger Purger er vores sessionshåndtering. Dette bliver kørt i sin egen tråd, med et interval på 500ms. Hver gang Purger ticker, vil den se om der er brugere der ikke har været aktive i over 10 minutter. Hvis dette er tilfældet, vil deres token blive fjernet og de vil blive fjernet fra listen af authentificerede brugere. Dermed vil det kræve et nyt.connect(...) før brugeren kan foretage sig ting i systemet, der kræver autentificering. Purger står også for fjernelse af sæde reservationer. Koden for dette kan ses i 3.3. Det hele er pakket ind i et TransactionScope, dette vil vi forklare nærmere i sektion 3.3.2, for at sikre consistency. 1 foreach (Reservation res in context.reservation.tolist()) 2 { 3 if (res.resercationtime.addminutes(ttl) < DateTime.Now && res.paid == false) 4 { 5 logger.info("removing reservation " + res.id + " due to session timeout"); 6 context.hasseats.first(s => s.idseat == res.seats).seatstate = 0; 7 context.reservation.remove(res); 8 context.savechanges(); 9 } 10 } Listing 3.3: PurgeReservations fjernelse af for gamle reservationer Exceptions Hvis en klient foretager en handling, der af en eller anden grund ikke går godt, vil der blive kastes en exception tilbage. Dette sker gennem: throw new FaultException<Exception> Som er WCFs måde at kaste exceptions til klienten på. Følgende exceptions kan blive kastet fra serveren: DatabaseOfflineException Denne kastes, hvis serveren ikke kan få kontakt til databasen. Dette er en fatal error. DuplicationFoundException Denne kastes, hvis der indsættes duplikater af data i databasen. NoShowsException Denne kastes, hvis der ikke er nogle shows i databasen. SeatAlreadyReservedException Denne kastes, hvis der forsøges at reservere et sæde, der allerede er reserveret. UserLoginException Denne kastes ved forkert login. UserRightsException Denne kastes, hvis en bruger forsøger ting, han ikke har rettigheder til. Exceptions bliver kastet med 2 typer af beskeder: En inner og en outer. Outer message er den, der bliver vist, hvis der ikke er blevet implementeret en try/catch; her vil der blive vist, hvilken type exception det er, efterfulgt af fejlmeddelelsen. Dette er gjort, så udvikleren nemt kan implementere en catch til den specifikke exception. Inner message, er det der vil blive vist, hvis udvikleren direkte printer på ex.message, som bliver sat i serveren, som i

20 1 throw new UserRightsException("User not authorized to action GetMovies()"); Listing 3.4: Eksempel på exception Grunden til dette er, at en udvikler skal have nemt ved at finde ud af, hvad der går galt, hvis(når) noget går galt. 3.2 Database For at få serveren til at hente og skrive data til databasen, er der flere muligheder der kan vælges. I denne sektion sammenligner vi ADO.net og Entity Framework (som er en Object-Relational mapper ), for at finde den bedst egnede løsning. Analysen, der ses i tabel 3.1 er blevet lavet, ved at sammenligne flere forskellige aspekter 2 ved at give hver en mulig score på 1-5 (hvor 5 er bedst) og en vægt, der beskriver hvor vigtigt vi vurderer resultatet i forhold til vores produkt. EF ADO Vægt Vægtet EF Vægtet ADO Hurtighed Vedligeholdelse Concurrency* Readability DB Specific** Writeability Productivity Sum Tabel 3.1: Sammenligning mellem EF og ADO Vi har valgt at bruge Entity Frameworket, da den scorede højest totalt, med de vægte vi har vurderert til at være til vores produkt Entity Framework I denne sektion vil vi give eksempler på, hvordan Entity Frameworket virker. Vi vil opstille nogle cases, og sammenligne, hvordan SQL koden skulle have set ud. Case 1 Find alle brugere af systemet. 1 using (var context = new dmaa0212a_3entities) 2 { 3 List<Users> users = context.users.tolist(); 4 } Listing 3.5: Entity kode til Case 1 2 Kilder: 17

21 1 using (var context = new dmaa0212a_3entities) 2 { 3 Select * from Users 4 } Listing 3.6: SQL kode til Case 1 Case 2 Find alle reservationer for brugere med id nummer 1, og print titlen på filmen 1 using (var context = new dmaa0212a_3entities()) 2 { 3 var res = context.reservation.where(r => r.userid == 1); 4 foreach (var reservation in res) 5 { 6 Console.WriteLine(context.Show.First(s=>s.ID==reservation.Show).Movie1.Title); 7 } 8 } Listing 3.7: Entity kode til Case 2 1 SELECT Movie.Title 2 FROM Reservation 3 Inner join Users on Users.Id = Reservation.UserID 4 INNER JOIN Movie on Reservation.Show = Movie.ID 5 where Reservation.UserID = 1 Listing 3.8: SQL kode til Case 2 I 3.5 og 3.6 er der ikke den store forskel på at bruge SQL eller Entity Frameworket. Forskellen bliver dog mere tydelig i 3.7 og 3.8, hvor førstnævnte tydeligt er mindre komplekst at læse. 3.3 Booking En af de vigtigste dele af systemet, er håndteringen af sædebooking. Her skal tages højde for consistency i systemet, samtidig med, at der skal implementeres en algoritme der fungerer korrekt. I de følgende sektioner vil vi beskrive vores implementation af booking hvordan vi har håndteret consistency og en analyse af algoritmen til at vælge sæder Sædevalg Målet for sædevalg i vores system er: Concurrency Der må ikke kunne dobbeltbookes sæder Concurrency Sæder bookes efter først-til-mølle-princippet Concurrency Der må ikke kunne spærres sæder i for lang tid Concurrency Sæder skal bookes efter alt-eller-intet princippet Algoritme Sæder skal bookes efter alt-eller-intet princippet Algoritme Der skal foreslås de bedste sæder først 18

22 Algoritme Der skal vælges de sæder, der forventes bliver valgt Algoritme Det skal være mulig at ændre sædevalg, indtil sæderne bliver markeret som booked Concurrency Da vi har valgt at bruge Entity Framework, kan en af følgende måder bruges til locking af databasen: 3 Serializable Volatile data can be read but not modified, and no new data can be added during the transaction. RepeatableRead Volatile data can be read but not modified during the transaction. New data can be added during the transaction. ReadCommitted Volatile data cannot be read during the transaction, but can be modified. ReadUncommitted Volatile data can be read and modified during the transaction. Snapshot Volatile data can be read. Before a transaction modifies data, it verifies if another transaction has changed the data after it was initially read. If the data has been updated, an error is raised. This allows a transaction to get to the previously committed value of the data. When you try to promote a transaction that was created with this isolation level, an InvalidOperationException is thrown with the error message Transactions with IsolationLevel Snapshot cannot be promoted. Chaos The pending changes from more highly isolated transactions cannot be overwritten. Unspecified A different isolation level than the one specified is being used, but the level cannot be determined. An exception is thrown if this value is set. Der er flere af disse, der allerede ved første øjekast kan forkastes, da de ikke opfylder kravene til vores system. Disse er: ReadCommitted, da vi ikke kan læse data, og dermed finde nuværende state på sæder. Chaos, det ligger lidt i navnet det er svært at vide hvem der får lov til hvad hvis der er flere transactions i gang. Unspecified, dette er ikke interessant, da vi selv specificere hvilke isolations niveau der skal bruges. Dette efterlader: Serializable, RepeatableRead, ReadUncomitted og Snapshot. I tabel ses en oversigt over de resterende muligheder side effects. Isolation level Dirty read Nonrepeatable data Phantoms Read uncommitted Yes Yes Yes Repeatable Read No No Yes Snapshot No No No Serializable No No No Tabel 3.2: Isolations niveauer Følgende er en forklaring på de forskellige attributter fra Kilde: 4 Kilde: 5 Kilde: 19

23 Dirty read vil sige, at der læses data, der ikke er blevet committed til databasen endnu. Eksempel: Transaction1 (T1) opdatere en række. Transaction2 (T2) læser den opdaterede række, før T1 committer updaten. Hvis T1 laver et rollback, vil T2 stadig have læst en værdi, der anses som ikke eksisterende. Nonrepeatable Reads vil sige, at den samme række læses flere gange, men med forskellig data hver gang. Eksempel: T1 læser en række. T2 opdaterer eller sletter den række, og committer. Hvis T1 læser rækken igen, vil den enten få en anden værdi, eller finde ud af, at rækken er slettet. Phantoms vil sige, at en række matcher nogle søge kriterier, men bliver ikke set med det samme. Eksempel: T1 læser nogle rækker, der opfylder et søge krav. T2 genererer en ny række, der passer T1s søgekriterier. Hvis T1 eksekverer den samme søgning igen, vil der findes et andet sæt af rækker. Snapshot I vores system vil dirty read ikke være ønskeligt, da dette kan medføre, at state på sæder ikke kan regnes med. Endvidere er nonrepeatable read heller ikke ønskeligt, da dette kan medføre fejllæsninger. Dette efterlader Snapshot og Serializable som muligheder. Forskellen på Snapshot og Serializable, er at den første er optimistic og den sidste er pessimistic concurrency. Forskellen på de to niveauer er 6 : Serializable isolation level relies on pessimistic concurrency control. It guarantees consistency by assuming that two transactions might try to update the same data and uses locks to ensure that they do not but at a cost of reduced concurrency - one transaction must wait for the other to complete and two transactions can deadlock. Snapshot isolation level relies on optimistic concurrency control. It allows transactions to proceed without locks and with maximum concurrency, but may need to fail and rollback a transaction if two transactions attempt to modify the same data at the same time. Vi har valgt at bruge snapshot da dette løser opgaven med concurrency, og samtidig fjerner risikoen for deadlocks. Granularitet Granularitet er hvor finkornet vores locking af databasen er. Jo finere granularitet desto mindre locking. I et biograf booking system, er der flere muligheder for at låse. Disse går fra at låse et helt show (Meget grov granularitet) til kun at låse et enkelt sæde (Meget fin granularitet). Det er et tradeoff på, hvor meget locking man ønsker i sit system. Da vi i Serbio bruger Snapshot locking, er det ikke nødvendigt at få den helt fine granularitet i form af lås af enkelte sæder. Men den meget grove granularitet er heller ikke at ønske. Vi har valgt at ligge vores lås på sæder (alle sæder). Dette kan give problemer, hvis der bruges en pessemistic locking, da dette vil medføre at T (n) er nød til at vente på T (n 1)...T (1). Dette er ikke ønskeligt, da 6 Kilde: 20

24 det vil give alt for meget ventetid. Men, da vi bruger en optimistic locking, er dette ikke problemet, da alle kan få lov at booke på samme tid, og kun hvis der opstår dobbeltbooking vil systemet melde fejl. Test Følgende test er blevet opstillet, og kørt, for at checke concurrency i vore system. Test 1 Forventet resultat Faktisk resultat Én klient. Én booking OK OK Test 2 To klienter. Én booking K1 OK OK K2 Fejl Fejl Test 3 To klienter. To booking K1 OK OK K2 OK OK Test 4 Mange Klienter, mange booking K1 OK OK K2 OK OK... K ( n) OK OK Test 5 Mange Klienter, én booking K1 OK OK K2 Fejl Fejl... K ( n) Fejl Fejl Tabel 3.3: Test af concurrency 21

25 3.3.3 Algoritme Der er blevet udarbejdet en algoritme til valg af sæder. I denne sektion beskriver vi algoritmen, analysere køretid og kommer med forslag til forbedringer. Sædevalgs algoritme Sædevalgs algoritmen består af flere dele: Forslag til bedste sæder (se Algoritme 1), generering af sæder til at reservere (se Algoritme 2) og selve reservationen af sæder (se Algoritme 3). Disse er bygget op af små moduler i form af hver sin metode, der kan kalde hinanden. Først checkes der om der vælges sæder, som ligger udenfor rækken. Et eksempel på dette ses i 3.1. Data: Number og seats Result: StartRow and StartSeat Find center row.; o while NumberOfSeatsAvailebeleOnRow < 55% do Row = center row -1; end Find center seat on row; Call algorithm to generate seat; Algorithm 1: Find bedste sæder (a) En bruger ønsker 5 sæder, og vælger startseat = 8 (b) Arrayet løber out of bounds til højre Figur 3.1: Algoritme eksempel (c) Et nyt startseat vælges, så det passer med sidste sæde i rækken Køretid Algoritmen i Algorithm 1 har en køre tid på O(n) Algorithm 2 har en køretid på O(n) og i Algorithm 3 en køretid på O(n 2 ) hvor 0 < n <= 9. 22

26 Data: Number of seats to reserve, Number of startseat Result: A list of seatdto reserve. Error if out of bounds f1; fslut; List seatstoreserve; if numberofseats = 2 then f1 = startseat fslut = startseat + numberofseats -1; else f1 = (startseta - (numberofseats/2)); if numberofseats % 2 == 0 then fslut = startseat + (numberofseats/2) - 1; else fslut = startseat + (numberofseats/2); end end int rowmaxint = Index of the last seat on selected row; int minrowseat = Index of the first seat on selected row; if fslut > rowmaxint then fslut = rowmaxint; f1 = fslut - numberofseats + 1; end if f1 < minrowseat then f1 = minrowseat; fslut = f1 + numberofseats - 1; end if fslut > rowmaxint then Return out of bounds error end for i=f1; i<fslut; i++ do Add each seat with id 1 to seatstoreserve end Algorithm 2: Generering af sæder til at reservere Data: List of seats to reserve Result: A list of seats reserved in the system. Error if concurrency conflict for each seat in the list do Check if seats is already reserved; if seat is reserved then Select seat-1 until all seats can be reserved; else mark seat as reserved end end if Error then Rollback changes else Commit changes to database end Algorithm 3: Reservering af sæder 23

27 KAPITEL 4 CLIENT 4.1 GUI GUIen er implementeret for at demonstrerer de forskellige kald til Serbio. Den grafiske repræsentation kan foregå gennem Winforms eller WPF i C#. Winforms, er udviklet af Microsoft, og var en af de første måder at lave nemme og hurtige grafiske opsætninger i.net. Fordele: Det er meget nemt og meget hurtigt, at få lavet noget der nogenlunde ligner det du vil have. Det virker godt i Windows. Ulemper: Det er svært at få alle moduler til at være helt som du vil have det til at se ud ved hjælp af drag and drop. Det er svært at få til at virke på andre platforme som eksempelvis Android, ios eller web. WPF, er udviklet af Microsoft, Windows Presentation Foundation (eller WPF), og er den nyeste måde at lave grafiske opsætninger i.net. Fordele: Det er muligt at få alle ting, til at ligge som de skal ved hjælp af XAML, men det er også muligt at bruge drag and drop. Det er muligt at få denne GUI til at virke på de fleste andre platforme som fx Android, ios eller web. 24

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for

5. semesters projekt. Personalesystem. EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for 5. semesters projekt EDBskolen, Erhvervs akademiet Lillebælt Eksamensprojekt Efterår 2009 Vejleder: Per Larsen Dat07a Skrevet for Personalesystem Jørn Justesen: Kasper Holm: Indholdsfortegnelse Projektetablering...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon

Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Mobilbanksikkerhed og -usability med fokus på signon Speciale ved Roskilde Universitetscenter, Datalogi September 2008 Af: Christina Rudkjøbing og Martin Schultz Vejleder: Niels Jørgensen Offentlig version

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50

Projektværktøj. Mikkel Schneider Larsen. Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Projektværktøj Mikkel Schneider Larsen Kongens Lyngby 2005 IMM-B.Eng.-2005-50 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone

Læs mere

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K

M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K H? E M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?...

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere