En autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en livsvarig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en livsvarig"

Transkript

1 Om at skabe et autismevenligt miljø En autismespektrumforstyrrelse (ASF) er en livsvarig udviklingsforstyrrelse, som påvirker den måde, en person kommunikerer med og forholder sig til sine omgivelser. Mennesker med ASF har problemer med socialt samspil, social kommunikation og social forestillingsevne - kendt som triaden af funktionsforstyrrelser. Måden disse karakteristika viser sig hos den enkelte, varierer betydeligt fra person til person og vil være påvirket af deres udvikling og funktionsevne, men alle med tilstanden vil være fælles om problemer med at få verden til at give mening. Sensoriske problemer Mennesker med ASF kan have såvel forøget som nedsat følsomhed over for lys, lyd, varme, berøring og duft. Dette betyder, at sansepåvirkninger, som fx måden deres tøj føles mod huden, kan give stort ubehag. Sådanne sensoriske problemer kan have stor indflydelse på, hvordan en person med ASF opfatter sin omverden. Det er vigtigt at have forståelse for disse problemer og at finde løsninger, så miljøet tilpasses og bliver mindre belastende og kaotisk. Da mennesker med ASF er forskellige, vil det være vigtigt at undersøge, hvor den enkelte har sanseproblemer, og lade de individuelle behov danne udgangspunkt for en målrettet tilpasning af omgivelserne. (som bl.a. indgår i EarlyBird programmet). I den efterfølgende del af dette informationsmateriale bliver der givet et rids over, hvordan SPELL og TEACH kan anvendes i skolen, voksenbehandlingen og i hjemmet. TEACCH TEACCH-programmet blev udformet i USA af Division TEACCH I North Carolina. TEACCH lægger stor vægt på at organisere miljøet, så personen med autisme bliver mere selvstændig inden for sikre og roligere omgivelser. Opgaver tilrettelægges, så der bliver en tydelig begyndelse, et forløb og en afslutning på enhver aktivitet og arbejdsrutinen og strukturer tydeliggøres gennem brugen af ord, billeder, symboler og visuelle hjælpemidler. TEACCH-programmet tager afsæt i tre områder: den fysiske struktur, skemalægningen og arbejdskonceptet. Fysisk struktur Det er vigtigt at forstå den fysiske struktur i et miljø for at kunne skabe et ikke-distraherende og funktionelt område. Bogreoler, vægge, møbler og særlig gulv- Strategier for tilpasning af omgivelser Personkendskabet og den omhyggelige analyse er afgørende. Der er næppe nogen person med ASF, som har brug for samtlige de strategier, som er omtalt i dette informationsmateriale. At forsøge at tilpasse hver eneste detalje i miljøet vil næppe være realistisk, men en øget opmærksomhed kan i sig selv gøre en stor forskel. Vi håber, at nogle af de nævnte strategier vil kunne lette hverdagen for mange mennesker med ASF. Vi vil her begrænse os til at beskrive to af de tilgange, som hyppigst anvendes i Danmark. Det drejer sig om TEACCH, som er langt den mest anvendte og SPELL 1

2 belægning tillader dig at adskille forskellige aktiviteter og sætte grænser, som viser, hvilket lokale du er i. Resultater fra studier i autisme viser, at planlægning og struktur er af overordentlig betydning, når det drejer sig om at dæmpe høje angstniveauer og deraf følgende udfordrende adfærd. Fx: Et køkken har sine egne grænser i form af indbyggede skabe og fast inventar. Alle områder i lokalet kan mærkes med både ord og symboler, for at hjælpe personen med at bruge lokalet og udstyret med et minimum af hjælp. Skabe som indeholder madvarer eller farlige materialer bør være aflåst, når de ikke er i brug. Skemaer og rutiner Et skema giver personen med ASF ejerskab over sin daglige eller ugentlige timeplan. I et uddannelsesmæssigt miljø kan barnet/den voksne have et individuelt skema, hvor hver lektion har sit eget kort - billede og ord - som eleven kan anbringe på et bestemt sted i klasseværelset eller bære rundt med sig. De vil så have en visuel rækkefølge af begivenhederne, som de kan referere til i løbet af dagen, for at være sikre. Hvis tidsskemaet er lavet med velcrobelægning, kan barnet/den voksne opmuntres til at tage alle kortene af, når dagen er forbi for at vise, at tidsskemaet for den dag er overstået og det er tid til at gå hjem. Det samme kan anvendes til at strukturere lektionerne så skemaet viser de forskellige opgaver, som eleven skal fuldføre, før lektionen er forbi. Det samme princip kan også anvendes hjemme til at vise, hvilke aktiviteter som skal finde sted den aften. Tilpasning af omgivelserne Som nævnt under SPELL- og TEACCH-principperne, er en af de mest effektive måder at hjælpe mennesker med ASF med at klare de udfordringer, som problemer omkring triaden stiller dem over for hver dag, at skabe et velstruktureret og støttende miljø. De efterfølgende afsnit i dette informationsmateriale vil gå mere i detaljer omkring de tilpasninger, som kan foretages. Sikkerhed Nogle personer på spektret har meget lidt eller slet ingen fornemmelse for farer. Nogle kan finde på at løbe ud af huset ved enhver given lejlighed eller løbe bort, når de er ude i samfundet. Forældre og omsorgspersoner kan bruge udstyr til at advare dem, når deres barn er løbet væk såvel som at give deres barn (eller voksen) et identitetskort (fx i en halskæde) til hvis de kommer væk fra hinanden. Låse eller højt anbragte håndtag på skabe kan skabe fred i sindet med hensyn til substanser, som kan være farlige så som medicin, rengøringsmidler: de giver mere frihed, ikke mindre. Højt anbragte håndtag eller en spærrehage og en løkke på toppen af skabene kan være lidt lettere, da du ikke behøver at bekymre dig om nøgler, og det også vil være lidt mere diskret. Den tilgang, som man anvender til opgaver og aktiviteter, kan også have en rutine eller struktur, så som at starte fra venstre og slutte på højre side, eller at starte fra toppen og slutte i bunden. Fx, tage tøj på: klædningsstykkerne kan lægges fra venstre mod højre i den rækkefølge, de skal tages på. Arbejdskoncept Elektriske stikkontakter bør ideelt set være anbragt uden for soveværelset eller inde i aflåste skabe for at muliggøre brugen af musikanlæg, fjernsyn, mm. En stiklås kan installeres for at hindre en person i at stikke sine fingre i kontakten eller slukke for apparatur som fx køleskabe, frysere og computere. En forælder har også foreslået, at elektrisk udstyr som fjernsyn kunne anbringes inde i et skab med en plastik forside. Dette kan være særlig nyttigt, hvis dit barn eller voksen har en tendens til at lege med udstyret, som fx 2

3 stoppe afspilning og spole tilbage eller spole fast forward. Radiatorer kan også anbringes i bokse for at eliminere faren for forbrændinger og for at dæmpe støjen, når de bliver ramt. Vinduer Det forekommer, at nogle personer med ASF kan lide lyden at glas, der bliver ramt. For at mindske muligheden for, at de kommer til skade, kan almindeligt glas erstattes med forstærket sikkerhedsglas eller dækkes af plastik. Belysning Fluorescerende eller hårdt lys kan forårsage smerter i øjnene hos en person med ASF. Mange personer taler om, at de kan se lyset flimre eller høre lyset summe, hvilket kan være meget distraherende. På grund af disse problemer er det bedst at anvende dæmpet belysning eller mørkfarvede lyspærer, hvor det er muligt. Justerbart lys i nogle værelser kan virke beroligende. Det har været hævdet at det er bedst at undgå tremmepersienner, især de vertikale, da de er distraherende og kan blive genstand for tvangsmæssig adfærd, som fx at en person ustandselig flytter sit hoved for at skabe flimrende sollys. Mørkningsgardiner kan anvendes. Hvis en person med ASF har en tendens til at trække i gardinstænger, kan gardinerne holdes oppe med velcro. Selvklæbende plastikdække kan også anbringes på vinduerne, hvilket vil give lidt privatliv, samtidig med at det slipper noget lys ind. Dette produkt burde kunne fås i de fleste byggemarkeder. Støj Børn og voksne med ASF kan finde det svært at filtrere de lyde fra, som andre mennesker kan være i stand til at ignorere som baggrundsstøj. Møbleringen kan hjælpe med til at dæmpe støjniveauet i dit hjem. Fx kan tæppe eller blød gulvbelægning være bedre end laminerede gulve, som kan være støjende at gå eller lege på. Disse lyddæmpende indretninger kan også skabe en stemning af hygge og sikkerhed. Møblementet bør også være i enkle farver, da mønstre kan være forvirrende at gå henover og kan øge angstniveauet. Nogle personer kan blive fikserede, når de kigger på gulvbelægningen. For forslag til, hvordan man overvinder støj og lysproblemer, når man er ude, se venligst vores informationsmateriale Indkøb. Lugt Personer med ASF kan blive overvældet at svage dufte, som du måske ikke engang lægger mærke til, som fx en eller andens deodorant, parfume, tøjduft etc. Clements og Zarkowska (2006) foreslår at man bruger en baggrundsduft/aroma, som kan blokere for indtrængen af ukontrollerede dufte. Farvetyper Det er almindeligt anerkendt, at low arousal farver som cremefarvet (ikke hvid eller gul) bør anvendes til vægge og at mønstret tapet bør undgås. Ensfarvede vægge kan også bruges til at eliminere muligheden for ikke planlagt tapetflåning. Nogle forældre/ omsorgspersoner/fagpersoner foretrækker at købe organiske ikke-toksiske farver. Disse kan være særligt passende for folk på spektret, som kan lide at slikke på overflader. Indretning Det er blevet foreslået at mennesker med ASF finder, at det hjælper, hvis møblerne bliver holdt ude i siderne af et værelse, så midterstykket bliver holdt frit. At anvende farver, som skiller væggene, gulvene og møblerne gør det lettere at manøvrere i rummene. 3

4 Det kan være nyttigt at opbevare legetøj, spil etc. i store gennemsigtige plastikkasser, så det let kan gemmes af vejen, når det ikke bliver brugt, så det efterlader værelset mindre rodet. Dette kan hjælpe på koncentrationen og giver dig mulighed for at flytte rundt på tingene, når det er nødvendigt. At anbringe kasser på højt placerede hylder kan også fremelske og undervise i vigtigheden af kommunikation, som fx behovet for at bede om hjælp. Sanseværelse/sted Nogle forældre har indrettet et sanseværelse for deres barn, som de kan trække sig tilbage til, når det er nødvendigt. Et sensorisk miljø indbefatter et distraktionsfrit område kombineret med et udvalg af forskelligt udstyr, heriblandt: Projektor Fiberoptik Nivellér-rør Spejlbolde Prikker og farvehjul Anlægsposer Badeværelset Mange mennesker med ASF benytter badeværelset til at få adgang til vand. Det kan derfor være nyttigt at have toiletcisternen skjult bag en væg og en lås på toiletsædet. Det er også nyttigt at justere vandtemperaturen så en ikke er for høj, for at udelukke muligheden for forbrændinger, især hvis det drejer sig om personer, som er optaget af at åbne og lukke for hanen. Dette giver også personen med ASF en større selvstændighed. Haven Haven kan fungere som en gavnlig ventil for personen med ASF, når denne skal lukke al dagens stress ud af systemet. Nogle personer føler, at det at løbe rundt i haven er en effektiv måde at slippe af med stresspå i et sikkert miljø. Nogle forældre har også udnyttet den mulighed at have en trampolin eller en sandsæk i haven. Anvendelsen af den type udstyr er ikke nødvendigvis begrænset til haven. Det kan være nyttigt også at skabe et motionssted inde i huset. SPELL SPELL står for Struktur, Positiv attitude, Empati, Low arousal og Links. SPELL konceptet anerkender de unikke og individuelle behov hos den enkelte, og understreger, at al planlægning og intervention bør organiseres med dette som udgangspunkt. Struktur Den vigtigste grund til at indarbejde struktur i dagligdagen hos personer med ASF er for at gøre dem i stand til at forudse begivenheder og hjælpe dem med at undgå ængstelse. Alt, helt ned til hvordan værelset er møbleret, skal forberedes og forklares. Dette strukturbehov påvirker alle aspekter af den daglige rutine. Pludselige forandringer, som fx aflysning af aktiviteter uden forudgående varsel, ændringer i medarbejderstaben eller drastiske ændringer i undervisningsmetoder, bør undgås. Positiv Hvor det er muligt, bør man opmuntre personen til at forbedre og udvikle sine færdigheder ved at give dem mulighed for at prøve nye ting i et støttende og omsorgsfuldt miljø. Dette vil hjælpe med til at øge deres selvværd og deres selvtillid. Dette kan betyde, at man skal strukturere deres dagskema, så de har tid til at tænke over, hvad de har udrettet, mens de gør noget de sætter pris på, og sikrer, at opgaver realistisk set kan udføres af personen. 4

5 Empati Dette har at gøre med, hvordan du som forælder, omsorgsperson eller fagperson forstår, hvordan en person med ASF oplever tilværelsen på og også, hvordan de kan hjælpes med at overvinde deres vanskeligheder. Low arousal Mange mennesker med ASF har en højere eller lavere følsomhed overfor støj, lys, varme eller lugt. Derfor er det vigtigt at undervisning foregår i rolige omgivelser, fri for af brydelser eller larm, som kan gøre dem ængstelige (strategier til at håndtere dette vil blive omtalt mere detaljeret senere). Selv tonehøjden eller kropssproget kan være en faktor. At tale for vredt kan skabe angst hos nogle personer, så en lav toneføring og langsomme kropsbevægelser bør anvendes. Links Åbne forbindelser (links) og kommunikation mellem forældre, omsorgspersoner og lærere formindsker muligheden for misforståelser eller forvirring. SPELL-metoden kan anvendes hen over hele det autistiske spektrum. SPELL er komplementært til andre metoder, i særdeleshed TEACCH. 5

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere