LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager"

Transkript

1 LINEÆR PCM-OPTAGER LS-20M Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du altid anbefaler vi, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken før den endelige optagelse Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 Introduktion Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Illustrationerne af skærmen og lydoptageren, som vises i denne manual, kan afvige fra det aktuelle produkt. Der er lagt stor omhu i at sikre kvaliteten af dette dokument, men hvis du skulle finde noget, der virker problematisk, eller som udgør en fejl eller en undladelse, beder vi dig kontakte vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden årsag. Varemærker og registrerede varemærker IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh, Mac OS og Quick Time er varemærker tilhørende Apple Inc. SD og SDHC er varemærker tilhørende SD Card Association. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal and noncommercial use of a consumer to. Encode video in compliance with the AVC standard (AVC VIDEO) and/or. Decode AVC video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. see Optagelse af en koncert, forestilling eller anden begivenhed uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten er forbudt ved lov. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

3 INDEKS Indholdsfortegnelse s. 4 Sikkerhedsregler s. 5 Kom godt i gang s. 10 Om optagelse s. 34 Om optagelse s. 48 Indstilling af menu s. 63 Brug af optageren på din computer s. 88 Øvrige oplysninger s

4 Indholdsfortegnelse Introduktion INDEKS...3 Indholdsfortegnelse...4 Sikkerhedsregler Kom godt i gang Vigtige funktioner...10 Kontrol af kassens indhold...11 Delenes betegnelser...12 Skærm (LCD skærm) Strømforsyning...17 Isættelse af batteriet Opladning med tilslutning til en computer via USB Tilslutning af USB-netadapteren til opladning Sådan tændes/slukkes optageren HOLD...24 Indstilling af tid og dato [Time & Date]...25 Ændring af tid og dato Isættelse og udtagning af et SD-kort...27 Isætning af et SD-kort Udtagning af et SD-kort ninger om mapper...29 Om mapperne til taleoptagelser Om mapperne til filmoptagelser Om mappen til musikgengivelse Valg af mapper og filer...32 Skift mellem tale- og filmfunktion Om optagelse Før optagelse A...34 Ret mikrofonen mod den originale lydkilde Optagelse A...35 Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Før optagelse af film n...42 Ret optikken mod motivet Optagelse af film n Om gengivelse Gengivelse A...48 Indsættelse af et indeksmærke A...52 Gengivelse af film n...53 Gengivelse af film på et tv Sådan startes gentaget gengivelse af segment A n...57 Sletning A n...58 Sletning af filer Sletning af alle filer i en mappe Delvis sletning af en fil Indstilling af menu Fremgangsmåde for indstilling af menu...63 C Rec Menu J Optageindstillinger # Play Menu... 71! File Menu D LCD/Sound Menu E Device Menu Stemmeaktiveret optagelse [V Sync. Rec] A Ændring af filernes rækkefølge [Replace] A n Flytning/kopiering af filer [File Move/Copy] A n Opdeling af filer [File Divide] A n Fn-indstilling [Fn. setting] A n Ændring af USB-klasse[USB Settings] A n Formatering af optageren [Format] A n Brug af optageren på din computer Driftsmiljø...88 Tilslutning af din pc...90 Frakobling fra pc'en Overførsel af talefiler til din computer...92 Brug af Quick Time...93 Brug som pc-kamera Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser...96 Fejlfinding...98 Tilbehør (ekstraudstyr) Tekniske data Teknisk hjælp og support

5 Sikkerhedsregler Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. f Fare Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. f Advarsel Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i personskade eller dødsfald. f Forsigtig Hvis produktet anvendes uden at overholde anvisningerne under dette symbol, kan det resultere i mindre personskade, skade på udstyret eller tab af værdifulde data. Forsigtighedsregler i forbindelse med omgivelserne For at beskytte den meget præcise teknologi, der er indeholdt i dette produkt, må optageren aldrig efterlades på de steder, der er nævnt nedenfor, uanset om det er i forbindelse med brug eller opbevaring: Steder, hvor temperaturen og/eller luftfugtigheden er høj eller med ekstreme forandringer. Direkte sollys, strande, låste biler eller i nærheden af andre varmekilder (komfur, radiator osv.) eller luftfugtere. I sandede eller støvede omgivelser. I nærheden af brændbare genstande eller sprængstoffer. På våde steder, for eksempel badeværelser eller i regnvejr. Når du bruger produktet i forbindelse med vejrfast materiale, skal du også læse manualerne til disse. På steder, der er udsat for kraftige vibrationer. Optageren må ikke tabes eller udsættes for kraftige stød eller vibrationer. Optageren kan få funktionsfejl, hvis den bruges på et sted, hvor den er udsat for et magnetisk/elektromagnetisk felt, radiobølger eller højspænding, for eksempel i nærheden af tv, mikroovn, videospil, højtalere, storskærme, tv-/radiotårne eller transmissionstårne. I sådanne tilfælde skal du slukke for optageren og tænde den igen, før du brugere den. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden. Når denne optager sættes på et stativ, må kun stativets skrue drejes rundt i optagerens stativgevind. Drej aldrig optageren.

6 Sikkerhedsregler Advarsel vedrørende tab af data: Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus' ansvar. Håndtering af optageren f Advarsel: Optageren må ikke bruges i nærheden af brændbare eller eksplosive gasser. Hold små børn og spædbørn væk fra optageren. Optageren må kun bruges og opbevares utilgængelig for små børn og spædbørn for at undgå følgende farlige situationer, der kan medføre alvorlig personskade: 1 Blive viklet ind i optagerens rem med kvælning til følge. 2 Ved et uheld sluge batteriet, et kort eller andre små dele. 3 Ved et uheld blive skadet af optagerens bevægende dele. Optageren må ikke bruges eller opbevares på støvede eller fugtige steder. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Brug kun SD/SDHC-hukommelseskort. Brug aldrig andre korttyper. Hvis du ved et uheld skulle sætte en anden type kort i optageren, skal du kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter. Forsøg ikke at fjerne kortet med magt. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. cykel, motorcykel eller bil). f Forsigtig: Hold straks op med at bruge optageren, hvis du bemærker usædvanlige lugte, lyde eller røg omkring den. Fjern aldrig batterierne med bare hænder, da det kan forårsage brand eller forbrænding af dine hænder. Vær forsigtig med remmen. Vær forsigtig med remmen, når du bærer optageren. Den kan let gribe fat i andre genstande og medføre alvorlige skader. Optageren må ikke efterlades på steder, hvor den kan blive udsat for ekstremt høje temperaturer. Dette kan ødelægge optagerens dele og i nogle tilfælde medføre, at optageren begynder at brænde. Brug ikke opladeren eller netadapteren tildækket (for eksempel af et tæppe). Dette kan medføre overophedning og resultere i brand. Optageren skal håndteres forsigtigt for at undgå forbrændinger. Optageren indeholder metaldele, og derfor kan overophedning resultere i forbrændinger. Vær opmærksom på følgende: Når optageren anvendes i længere tid, bliver den varm. Hvis du holder på optageren i denne tilstand kan der opstå forbrændinger. På steder med ekstremt kolde temperaturer kan selve optagerens temperatur være lavere end omgivelsernes temperatur. Bær handsker, hvis det er muligt, når du håndterer optageren ved lave temperaturer.

7 Sikkerhedsregler Håndtering af batterier Følg disse vigtige retningslinjer for at forhindre, at batterierne bliver utætte, overophedes, brænder, eksploderer, eller de forårsager elektriske stød eller forbrændinger. f Fare: Optageren bruger et lithium-ionbatteri specificeret af Olympus. Batteriet skal oplades med den specificerede netadapter eller lader. Du må ikke bruge andre netadaptere eller ladere. Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Batterier må aldrig opvarmes eller brændes. Når du bærer eller opbevarer batterier, skal du at forhindre dem i at komme i kontakt med metalgenstande som smykker, nåle, clips osv. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys eller ved høje temperaturer i en varm bil, i nærheden af en varmekilde osv. For at forhindre utætheder eller skader på batteriernes poler skal du omhyggeligt følge alle vejledninger om brugen af batterierne. Forsøg aldrig at skille et batteri ad eller ændre det på nogen måde, for eksempel ved lodning el. lign. Batteriet må aldrig sluttes direkte til en stikkontakt eller cigarettænderen i en bil. Hvis der kommer batterivæske i øjnene, skal øjnene straks skylles med rent, koldt rindende vand, og der skal omgående søges lægehjælp. f Advarsel: Batterierne skal altid holdes tørre. Hvis genopladelige batterier ikke er blevet opladet inden for den angivne tid, skal du stoppe opladningen og lade være med at bruge dem. Brug ikke et batteri, hvis det er revnet eller ødelagt. Batterier må aldrig udsættes for kraftige stød eller konstante vibrationer. Hvis et batteri bliver utæt, misfarvet eller deformeret, eller hvis det på nogen anden måde bliver unormalt under brugen, skal du holde op med at bruge optageren. Hvis et batteri lækker væske på dit tøj eller din hud, skal du fjern tøjet og straks skylle det berørte område med rent, rindende koldt vand. Hvis du får forbrændinger på huden fra væsken, skal du omgående søge lægehjælp. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: 1 fjern omgående batteriet (pas på, du ikke brænder dig), og 2 Kontakt forhandleren eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet efterset. f Forsigtig: Vær venlig at aflevere batterierne til genbrug af hensyn til miljøet. Når du kasserer brugte batterier, skal du dække deres poler og altid overholde lokale love og bestemmelser. Oplad altid et genopladeligt batteri, før du bruger det første gang, eller hvis det ikke har været brugt i længere tid.

8 Sikkerhedsregler Genopladelige batterier har begrænset driftstid. Når brugstiden bliver mærkbar kortere, selvom det genopladelige batteri er ladet helt op som beskrevet, skal det udskiftes med et nyt. Batteriet kan blive varmt under længere tids brug. For at undgå mindre forbrændinger må batteriet ikke fjernes umiddelbart efter brug af optageren. Netadapter f Fare: Netadapteren skal bruges med den korrekte spænding (vekselstrøm, V). Hvis den bruges med andre spændinger, kan det forårsage brand, eksplosion, overophedning, elektrisk stød eller personskade. Sørg af sikkerhedsgrunde for at fjerne netadapteren fra stikkontakten inden vedligeholdelse eller rengøring. Stikket må heller aldrig sættes i eller tages ud med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød eller personskade. f Advarsel: Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere AC-adapteren på nogen måde. Der må ikke komme fremmede elementer ind i produktet, inklusive vand, metal eller brændbare stoffer. Netadapteren må ikke blive fugtig, og den må ikke røres med våde hænder. Brug ikke netadapteren i nærheden af brandfarlige gasser (herunder benzin, petroleum og lakfortynder). I tilfælde af, at... netadapterens indvendige dele er blevet udsat, fordi den er blevet tabt eller på anden måde beskadiget:... netadapteren er tabt i vand, eller hvis metal, brændbare stoffer eller andre fremmedelementer er kommet ind i den:... du bemærker noget usædvanligt, når du bruger netadapteren, f.eks. unormale lyde, varme, røg eller røglugt: 1 rør ikke ved nogen af de udsatte dele; 2 fjern straks strømforsyningen fra stikkontakten, og; 3 kontakt en forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted for service. Fortsat brug af netadapteren under disse omstændigheder kan resultere i elektrisk stød, brand eller personskade. f Forsigtig: Brug ikke AC adapteren, hvis strømstikket er beskadiget, eller stikket er forbundet helt med stikkontakten. Det kan medføre brand, overophedning, elektrisk stød, kortslutning eller skade. Fjern netadapteren fra stikkontakten, når den ikke er i brug. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan der opstå brand, overophedning eller elektrisk stød. Du skal holde på stikket, når du fjerner det fra stikkontakten. Ledningen må ikke bøjes for meget, og der må ikke anbringes tunge genstande på den. Det kan medføre brand, overophedning, elektrisk stød eller skade.

9 Sikkerhedsregler Hvis noget virker til at være forkert ved netadapteren, skal du fjerne den fra stikkontakten og kontakte det nærmeste servicecenter. Brug af netadapteren kan forårsage brand, overophedning, elektrisk stød eller personskade. Netadapteren må ikke bruges eller opbevares på meget varme steder, for eksempel i direkte sollys, i en lukket bil på en solrig dag, i nærheden af et varmeapparat, på et varmetæppe osv. Brug ikke netadapteren hvis den er dækket af noget (for eksempel et tæppe). Dette kan medføre brand, eksplosion, utæthed eller overophedning. LCD-skærm LCD-panelet, der benyttes i skærmen, er fremstillet med højpræcisionsteknologi. Alligevel kan der være sorte eller lysende punkter, der vises konstant på LCD-skærmen. På grund af punkternes egenskaber og den vinkel, du ser skærmen fra, er punkterne muligvis ikke ensartede i farve og lysstyrke. Dette er ikke en fejl.

10 Kom godt i gang 1 Vigtige funktioner 10 Vigtige funktioner s Optager videoer i fuld high definition i den høje opløsning på 1920 x 1080 pixel. Du kan ændre opløsningen i optagelsen efter behov ( s. 68). s Anvender MPEG-4 AVC og H.264 formaterne til videooptagelse. Dette giver dig også mulighed for at nyde billeder i høj opløsning på en pc eller et storskærms-tv. s Giver dig mulighed for at overføre filmfiler til video-websteder for nemt at dele dem med hele verden via internettet. Understøtter 640x480 (30 bil./sek./mp3) videoformat, der er velegnet til overførsel af videofiler ( s. 68). s Indeholder en digital zoomfunktion. Det giver dig mulighed for at lave klare optagelser af motiver, der er langt væk fra dig ( s. 45). s Bruger en meget følsom stereomikrofon med lav støj, der muliggør troværdig gengivelse af den originale lyd. Ved at fastgøre stereomikrofonerne i en vinkel på 45 skabes der mulighed for optagelse med en naturlig og ekspansiv stereofornemmelse. s Understøttelse af optageformat uden komprimering af den originale lydoptagelse, "Linear PCM-format" og mulighed for effektiv optagelse i "MP3 format". Scenen kan optages i et bredt udvalg af optagehastigheder af høj kvalitet ( s. 65). Mulighed for realistisk optagelse af flere forskellige lydkilder. Optagelse i opløsning ved høj samplingfrekvens og bithastighed, der svarer til eller overgår en musik-cd (samplingfrekvens på 44,1 khz, 16 bit). Kan optage naturlig lyd til forskellige formål, inklusive optagelse under øvning på et musikinstrument. s Ud over filer, der er optaget af selve enheden, kan du gengive filer i formaterne WAV og MP3, som er overført fra en computer. Det giver dig mulighed for at bruge denne optager som musikafspiller. s Ved hjælp af visualiseringen kan 5 typer af videomønstre blive vist på skærmen, mens der gengives talefiler optaget med optageren ( s. 71). s Understøtter optagemedier med høj kapacitet. Kan optage på SD-kort, der kan købes i almindelig handel ( s. 27). s Udstyret med en lang række funktioner, der understøtter optagelse af lyd. Du kan tilpasse flere af optagefunktionerne, f.eks. optageniveau og mikrofonens følsomhed, så de passer til optageforholdene og egne ønsker ( s. 65-s. 66). s Udstyret med en lang række funktioner til forbedring af videooptagelse. Når du bruger optageren som kamera, kan du tilpasse en række optagefunktioner ud fra scenen ( s. 68-s. 70). s Giver dig mulighed for at flytte eller kopiere filer i mapperne på et SD-kort ( s. 79). s Du kan opdele filer ( s. 81) eller slette en del af en fil ( s. 61), som er optaget i PCM format på optageren. s Indeksmærkerne hjælper dig med hurtigt at finde ønskede steder ( s. 52). s Understøtter USB 2.0. Hi-Speed, der muliggør high-speed-datatransmission som ekstern hukommelse for computeren. s Opladning via USB ( s. 19). s 2,0" QVGA farve-lcd-panel. s Mulighed for tilslutning af optageren til en computer og bruge den som computerkamera ( s. 95).

11 Kontrol af kassens indhold Følgende dele leveres med optageren. Hvis noget skulle mangle eller være beskadiget, bedes du kontakte forhandleren, hvor du købte optageren. LOCK 1 Lydoptager SD-kort USB-kabel Kontrol af kassens indhold USB-netadapter (F-3AC) Garantibevis Indholdet kan variere afhængigt af købsstedet. Garantien varierer afhængigt af købsstedet. Garantibevis medfølger muligvis ikke. Betjeningsvejledning Sørg for at bruge USB-kablet og netadapteren, der følger med kameraet. Hvis du bruger et kabel fra en anden producent, kan det føre til funktionsfejl på optageren. Dette særlige kabel må heller ikke bruges til produkter fra en anden producent. Li-ion batteri (LI-42B) 11

12 Delenes betegnelser 1 Delenes betegnelser * & ^ % $ # ( ) u r y i o p e t w q - = 12 1 Indbygget stereomikrofon (H) 2 Indbygget stereomikrofon (V) 3 PEAK/LED-indikator (LED) 4 Optik 5 Hovedskærm (LCD-panel) 6 Underskærm (LCD-panel) 7 + knap 8 `OK knap 9 REC (s)-knap (optag) Optageindikator (LED) 0 9-knap! MENU-knap # A-B REPEAT-knap $ -knap % Fn-knap ^ ERASE-knap & 0-knap * STOP (4)-knap ( Kortdæksel ) Funktionsvælger (A/n) - Remholder = MIC-stik (mikrofon) (MIC/LINE-IN) q EAR-stik (hovedtelefon) w POWER/HOLD-kontakt e REMOTE-stik Slut modtageren til fjernbetjeningen RS30W (ekstraudstyr). Du kan dermed betjene optageog stopfunktionerne via fjernbetjeningen. r Stikdæksel t HDMI-mikrostik y USB-stik u Låseknap til batteridæksel i Batteridæksel o Stativgevind p Indbygget højttaler

13 Delenes betegnelser Skærm (LCD skærm) 4 A-funktion [Recorder] funktionsskærm: Mappeliste Filvisning Delenes betegnelser 1 Rodmappe-indikator 2 Mappenavn Filliste Indikator for batteri 2 Aktuelt filnummer/ Samlet antal optagne filer i mappen 3 Resterende optagetid/ Fillængde 4 Indikator for optagerstatus [K]: Indikator for optagelse [ ]: Indikator for pause [L]: Indikator for stop [ ]: Indikator for gengivelse [ß]: Indikator for fremadspoling [ ]: Indikator for tilbagespoling 5 Niveaumåler 6 Forløbet optagetid/ Forløbet gengivetid 1 Navn på aktuel mappe 2 Filnavn 3 Indikator for kontrolelementer 13

14 Delenes betegnelser 1 Delenes betegnelser 4 A-funktion [Music] funktionsskærm: Listevisning Når der er filer og mapper i mappen 1 Navn på aktuel mappe 2 Mappenavn/filnavn 3 Indikator for kontrolelementer Listevisning Navn på aktuel mappe 2 Filnavn 3 Indikator for kontrolelementer Filvisning Indikator for batteri 2 Aktuelt filnummer/ Samlet antal optagne filer i mappen 3 Fillængde 4 Indikator for optagerstatus [L]: Indikator for stop [ ]: Indikator for gengivelse [ß]: Indikator for fremadspoling [ ]: Indikator for tilbagespoling 5 Niveaumåler 6 Forløbet gengivetid 14 Når der kun er filer i mappen

15 Delenes betegnelser 4 n-funktion [Movie] funktionsskærm: Mappeliste Filvisning Rodmappe-indikator 2 Mappenavn Filliste Navn på aktuel mappe 2 Filnavn 3 Indikator for kontrolelementer Indikator for optagefunktion 2 Ikonvisning 3 Indikator for batteri 4 Aktuelt filnummer/ Samlet antal optagne filer i mappen 5 Resterende optagetid/ Fillængde 6 Indikator for optagerstatus [K]: Optageindikator [ ]: Indikator for pause [L]: Indikator for stop [ ]: Indikator for gengivelse [ß]: Indikator for fremadspoling [ ]: Indikator for tilbagespoling 7 Niveaumåler 8 Forløbet optagetid/ Forløbet gengivetid 1 Delenes betegnelser 15

16 Delenes betegnelser 1 Delenes betegnelser 16 4 Symboler: # ^ % $ 1 Optagefunktion (s) (n) 2 Optageniveau (i) 3 Zoom (h)/lydstyrke (g) 4 Mikrofonfølsomhed (q) (r) 5 Low Cut Filter (c) 6 Begrænsning ([) 7 Stemmeaktivering (Z) 8 Equalizer (]) (^) (_) ( ) 9 Gengivefunktion (Y) (X) (W) 0 Selvudløser (j) (k)! Hvidbalance ({) (;) (<) (:) (=) ( Måling (u) (v) # Eksponeringskompensation (y) $ Billedstabilisering (I) % Fn-knap funktion (H) ^ Omvendt optagelse (o) Om de to LCD-skærme Optageren har to skærme, hovedskærmen og underskærmen, der benyttes forskelligt alt efter tilstand og funktion. A funktion Under optagelse eller gengivelse: Under optagelse eller gengivelse er hovedskærmen slukket, og kun underskærmen er tændt. Når betjeningen er stoppet: Når betjeningen er stoppet, er både hovedskærmen og underskærmen tændt. Menuindstillinger: Når du skifter til menuindstillingerne, er både hovedskærmen og underskærmen tændt. n funktion Under optagelse eller gengivelse: Under optagelse eller gengivelse er både hovedskærmen og underskærmen tændt. Når indstillingen for [Main LCD Display] under [Recording Settings] er [Off], er begge skærme dog slukkede under optagelse ( s. 68). Når betjeningen er stoppet: Når betjeningen er stoppet, er både hovedskærmen og underskærmen tændt. Menuindstillinger: Når du skifter til menuindstillingerne, er både hovedskærmen og underskærmen tændt.

17 Strømforsyning Isættelse af batteriet Optageren bruger et lithium-ionbatteri specificeret af Olympus (LI-42B). Du må ikke bruge andre batterityper. Det medfølgende genopladelige batteri er ikke ladet helt op. Før du bruger enheden første gang eller efter længere tid uden brug, anbefales det, at du lader den helt op ( s. 19). 1 Skub låseknappen til batteridækslet i pilens retning. 3 Luk batteridækslet ved at trykke i retningen A og skyde i retning B. 4 Luk batteridækslet helt ved at skubbe dets låseknap i pilens retning. 1 Strømforsyning 2 Vend batteriet, så den bageste etiket på batteriet vender opad, og få polerne på optageren og batteriet til at flugte med hinanden. Indsæt batteriet ved at skubbe i retningen A, mens du trykker ned i retningen B. Sørg for, at batteriet vender korrekt, når du indsætter det. Kontroller, at låseknappen til batteridækslet er låst. 17

18 Strømforsyning 1 Strømforsyning Sluk for strømmen til optageren, før batteriet udskiftes. Hvis batteriet fjernes, mens optageren er i brug, kan der opstå fejl som f.eks. ødelæggelse af filen m.m. Hvis du tager batteriet ud under betjening, vil du miste den aktuelt optagne fil, fordi filen ikke lukkes korrekt. Du skal muligvis indstille tiden igen, hvis batteriudskiftningen har taget længere tid end 15 minutter, eller hvis du med korte mellemrum fjerner og isætter batteriet flere gange efter hinanden. Fjern batteriet, hvis optageren ikke skal bruges i længere tid. Ved udskiftning af det genopladelige batteri skal du bruge det lithium-ion-batteri (LI-42B), der er specificeret af Olympus. Undgå at bruge produkter fra andre producenter, da det kan beskadige optageren. Lithium-ion-batteriet er genopladeligt. Efter udpakning af produktet, skal du oplade det medfølgende lithium-ion-batteri, før du bruger optageren for første gang. 18

19 Strømforsyning Opladning med tilslutning til en computer via USB Batteriet kan lades op ved tilslutning til USB porten på en computer. Før opladningen skal du kontrollere, at det genopladelige batteri (medfølger) er sat korrekt i optageren ( s. 17). Før tilslutning af USB-kablet skal du forlade HOLD-funktionen ( s. 24). 1 Genstart computeren. 2 Sæt USB-kablet i pc'ens USB-port. 4 Opladningen starter.. 5 Opladningen er fuldført, når [Battery Full] vises. Opladningstid: cirka 2 timer* * Angiver den anslåede tid for fuld opladning ved stuetemperatur af et helt tomt genopladeligt batteri. Opladningstiden afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet samt dets status. 1 Strømforsyning 3 Tilslut USB-kablet til tilslutningsporten i optagerens bund, mens optageren er stoppet eller slukket. Indikator for batteri Batterisymbolet på underskærmen ændres, efterhånden som batteriet mister strøm. Når [æ] vises på underskærmen, skal batteriet oplades snarest muligt. Når batteriet er ved at være opbrugt, vises [s] og [Battery Low] på displayet, og optageren slukkes. Under opladningen ænder indikatoren for batteriet sig hele tiden og viser ikke den aktuelle mængde strøm, der er tilbage i batteriet. 19

20 Strømforsyning 1 Strømforsyning Tilslutning af USB-netadapteren til opladning Kan oplades ved tilslutning til USB-netadapteren (F-3AC). Før du tilslutter netadapteren, skal du ændre USB-forbindelsens indstilling til [AC Adapter] ( s. 84). Før tilslutning af USB-kablet skal du forlade HOLD-funktionen ( s. 24). 1 Sæt optagerens USB-kabel i netadapteren. 3 Tilslut USB-kablet til tilslutningsporten i optagerens bund, mens optageren er stoppet eller slukket. Til USBstikket 4 Tryk på knappen `OK for at starte opladning. Til USB-netadapterens (F-3AC) USB-stik 2 Tilslut lysnetkablet til netadapteren, og derefter til en stikkontakt. Til stikkontakten Mens [Press OK to start charging] blinker, skal du trykke på knappen `OK. 5 Opladningen er fuldført, når [Battery Full] vises. 20

21 Strømforsyning Opladning er ikke mulig under lyd- eller billedoptagelse eller under gengivelse. Under gengivelsen af en tale/musikfil, bliver optageren muligvis nulstillet på grund af det lave batteriniveau, afhængigt af lydstyrken dette gælder også, selvom indikatoren for batteri viser [º]. I dette tilfælde skal du skrue ned for optagerens lyd. Batteriet må ikke sættes i eller tages ud af netadapter, når optageren er tændt, eller når optageren er sluttet til en anden enhed. Det kan give problemer med de indstillede værdier og funktioner i optageren. Opladeren kan bruges inden for området AC 100 V til AC 240 V (50/60 Hz). Hvis du bruger opladeren i udlandet, skal du muligvis bruge en stikadapter til at ændre stikkets form, så det passer til stikkontakten. Spørg hos din elforhandler eller dit rejsebureau, hvis du har yderligere spørgsmål. Spændingsomformere til rejsebrug må ikke bruges, da de kan ødelægge laderen. Optageren kan ikke oplades, når pc'en ikke er tændt. Den må heller ikke oplades, når pc'en er i standby-, dvale- eller slumretilstand. Oplad ikke diktermaskinen, når der bruges USB fordeler. Du kan ikke oplade, når [ø]*1 eller [ ]*2 blinker. Batteriet skal lades op ved en temperatur i området 5 C til 35 C. *1 [ø]: Når den omgivende temperatur er lav. *2 [ ]: Når den omgivende temperatur er høj. Når brugstiden bliver mærkbar kortere, selvom batteriet er ladet helt op, skal det udskiftes med et nyt. Kontroller, at USB-stikket er sat helt i, ellers virker optageren muligvis ikke korrekt. Hvis du vælger [PC Camera] i indstillingerne for USB-forbindelsen, vil det forhindre optageren i at lade op via USB. Vælg [Storage class] i indstillingerne for USB-forbindelsen, hvis du ønsker at oplade ( s. 84). Hvis du ønsker at oplade med brug af indstillingen [Camera], skal du vælge [Optional] i indstillingerne for USB-forbindelsen og derefter tilslutte USB-kablet til optageren. Vælg [AC Adapter] på skærmen [USB Connect] for at starte opladning ( s. 84). Forholdsregler vedrørende det genopladelige batteri Læs følgende forholdsregler omhyggeligt, før du bruger det genopladelige lithium-ion--batteri (LI-42B). Afladning: Det genopladelige batteri aflades, når det ikke er i brug. Husk at lade dem op jævnligt, før brug. Brugstemperatur: Det genopladelige batterier er et kemisk produkt. Det genopladelige batteris effektivitet kan svinge, selvom et batteri bruges inden for det anbefalede temperaturområde. Det er et kendetegn ved disse produkter. Anbefalet temperaturområde: I brug: 0 C til 42 C Opladning: 5 C til 35 C Langtidsopbevaring: -20 C til 30 C Udendørs brug af batteriet over temperaturområdet kan medføre lavere effektivitet og kortere driftstid. For at forhindre lækage eller rust på batterierne skal du fjerne det genopladelige batteri fra produktet, når du ikke skal bruge det i længere tid, og opbevare det separat. 1 Strømforsyning 21

22 Strømforsyning 1 Strømforsyning Optageren er udviklet til at lade batteriet helt op, uanset dets aktuelle batteriniveau. For at opnå det bedste resultat ved opladning af helt nye batterier, der ikke har været brugt i lang tid (mere end en måned), anbefales det at lade batteriet helt op og derefter at aflade det 2 til 3 gange. Bortskaffelse af det genopladelige batteri skal altid ske i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse fås ved henvendelse til den lokale genbrugsstation. Hvis lithium-ion-batteriet ikke er helt afladet, skal det beskyttes mod kortslutning (f.eks. ved at sætte tape over polerne), før det bortskaffes. Til brugere i Tyskland: Olympus har en aftale med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland om miljøvenlig bortskaffelse. 22

23 Strømforsyning Sådan tændes/slukkes optageren Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. De eksisterende data, indstillinger og tidsoplysninger bevares, selvom optageren slukkes. Sådan tændes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, mens optageren er slukket. Sådan slukkes optageren Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, og hold den i mindst 0,5 sekund. 1 Strømforsyning Skærmen og optageren aktiveres. Skærmen og optageren slukkes. Genoptagelsesfunktionen gemmer stoppositionen, før optageren slukkes. Automatisk slukningsfunktion Optageren slukkes, hvis den er blevet stoppet/ikke har været i brug i over 10 minutter (standard) efter, at den er blevet tændt ( s. 74). Tænd for strømmen igen for at afslutte den automatiske slukningsfunktion. 23

24 HOLD Hvis du sætter optageren i HOLD-funktion, gemmes de aktuelle indstillinger, og alle knapper deaktiveres. Denne funktion er nyttig, når optageren skal transporteres i en taske eller lomme. Denne funktion kan også forhindre, at lyd- eller billedoptagelsen stoppes ved et uheld. 1 Aktivering af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til [HOLD]. Afslutning af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til position A. HOLD Når [Hold] vises på underskærmen, er optageren skiftet til HOLD funktion. 24 Hvis du trykker på en knap i HOLD-funktion, lyser tidsoplysningerne i 2 sekunder, men optageren aktiveres ikke. Hvis HOLD bruges under betjening af optageren, deaktiveres betjeningen, og betjeningsfunktionen gemmes (hvis gengivelse er afsluttet eller optagelse eller lyd- eller billedoptagelse er ophørt, fordi den resterende hukommelse er brugt op, vil optageren stoppe). Optageren kan betjenes effektivt via den eksklusive fjernbetjening RS30W (ekstraudstyr), også når den er i HOLD-funktion.

25 Indstilling af tid og dato [Time & Date] Indstilling af tid og dato på forhånd gør det lettere at administrere filerne. Optageren gemmer tidsoplysningerne automatisk sammen med optagelsen. 2 Tryk på +- eller -knappen for at angive en værdi. [Set Time & Date] vises første gang, du bruger optageren, eller når du har isat batteriet efter, at enheden har været ubrugt i længere tid. Når indikatoren for "timer" blinker, skal du udføre opsætningen fra trin 1. + knap 9 0-knap `OK-knap Gentag trinene ved at trykke på 9- eller 0-knappen for at vælge det næste punkt, og tryk derefter på knappen + eller for at angive værdien. Tryk på LIST-knappen, mens du indstiller timer og minutter for at vælge 12-timerseller 24-timersformat. Eksempel: 10:38 s. M 10:38 PM 22:38 (standardindstilling) Du kan vælge rækkefølgen for "måned", "dag" og "år" ved at trykke på LIST knappen, mens elementerne angives. Eksempel: 24. marts M 24D 2011Y (standardindstilling) 24D 3M 2011Y 1 Indstilling af tid og dato 1 Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge det punkt, der skal indstilles. Vælg "timer", "minutter", "år", "måned" og "dag" med den blinkende markør. 2011Y 3M 24D 3 Tryk på knappen `OK for at fuldføre indstillingen. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på knappen `OK ud fra tidssignalet. 25

26 Indstilling af tid og dato [Time & Date] Hvis du trykker på knappen `OK under opsætningen, gemmer optageren de elementer, der indtil videre er blevet angivet. 1 Indstilling af tid og dato Ændring af tid og dato Stop optageren, og tryk på knappen STOP (4), og hold den nede for at få vist klokkeslæt og dato, resterende hukommelse og filformat. Hvis tiden og datoen er forkert, kan de indstilles på følgende måde. 3 Tryk på knappen `OK for at flytte markøren til det element, der skal indstilles. [Device Menu] vises på skærmen. 4 Tryk på knappen + eller for at vælge [Time & Date]. + knap `OK-knap Knappen MENU 5 Tryk på knappen `OK. [Time & Date] vises på skærmen. "Timer" blinker på skærmen og angiver, at du kan indstille tid og dato Stop optageren, og tryk på MENU knappen. Menuen vises på skærmen ( s. 63). 2 Tryk på +- eller -knappen for at vælge fanen [Device Menu]. Du kan ændre menuvisningen ved at flytte markøren over indstillingsfanerne. Følgende trin er de samme som trin 1 til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 25). 6 Tryk på MENU-knappen for at lukke menuskærmen.

27 LOCK Isættelse og udtagning af et SD-kort Når "SD" angives i brugervejledningen, henviser det til både SD og SDHC. Du kan bruge alle SD-kort købt i almindelig handel sammen med optageren. 3 Luk kortdækslet. Isætning af et SD-kort 1 Stop optageren for at åbne kortdækslet. 1 2 Vend SD-kortet korrekt, og sæt det ind i kortholderen som vist på tegningen. Hold SD-kortet lige, når du sætter det i. I nogle tilfælde vil optageren muligvis ikke genkende SD-kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for at formatere SD-kortene med denne optager, før de bruges ( s. 86). Udtagning af et SD-kort Isættelse og udtagning af et SD-kort 1 Stop optageren for at åbne kortdækslet. Hvis SD-kortet sættes forkert eller skævt ind, kan kontakterne blive beskadiget, og SD kortet kan sætte sig fast. Hvis SD-kortet ikke er sat helt i, overføres der muligvis ikke data til kortet. 27

28 Isættelse og udtagning af et SD-kort 2 Tryk SD-kortet ind for at låse det op, og lad det glide delvist ud. SD-kortets behandlingsydeevne reduceres, når der gentagne gange skrives og slettes. I dette tilfælde skal du formatere SD-kortet ( s. 86). Der er ingen garanti for, at alle SD-kort fungerer sammen med optageren. 1 Isættelse og udtagning af et SD-kort 28 LOCK SD-kortet kommer derefter til syne i holderen, så det kan fjernes. 3 Luk kortdækslet. Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når SD-kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen. Afhængigt af SD-kortets producent eller type genkendes kortet muligvis ikke korrekt, fordi det ikke er kompatibelt med optageren. Læs brugsanvisningen, der fulgte med SD kortet, før du bruger det. Hvis SD-kortet ikke genkendes, skal du fjerne SD-kortet og isætte det igen for at se, om optageren genkender SD-kortet. Om SD-kortet Når SD-kortet er skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card is locked] på skærmen. Ophæv skrivebeskyttelsen, før du isætter kortet. Når skrivebeskyttelsesknappen er indstillet til [LOCK], kan der ikke optages og udføres andre funktioner på kortet LOCK På Olympus' supporthjemmeside findes en liste over SD-kort, der er godkendt til optageren i overensstemmelse med Olympus' standarder. Selvom en producent af et godkendt SD-kort vises på Olympus' hjemmeside, garanterer Olympus ikke kompatibilitet i alle tilfælde. Ændringer i kortets specifikationer kan også gøre, at det ikke længere er understøttet.

29 ninger om mapper SD-kortet kan bruges som optagemedie. Lydfiler, filmfiler, og musikfiler sorteres og gemmes i deres respektive mapper, ordnet i en træstruktur. Om mapperne til taleoptagelser [Folder A]-[Folder E] i mappen [Root] er mapperne til taleoptagelser. Når du optager med optageren, skal du vælge en af de fem mapper og derefter starte optagelsen. 1 Root Mappe Folder A Folder B Folder C Folder D Hver mappe kan indeholde op til 999 filer. ninger om mapper Folder E Fil 999 Filer eller mapper, der er placeret under mappen [Root] vil ikke være angivet på optageren. 29

30 ninger om mapper Om mapperne til filmoptagelser Filmfiler optaget med LS-20M lagres i mapper oprettet under mappen [DCIM] med brug af optagedatoen. 1 Hver mappe kan indeholde op til 9999 filer. ninger om mapper Root Mappe Fil DCIM Første lag Movie100 Movie101 Movie102 Andet lag Folder A 999OLYMP Folder A Movie Edit Når du opdeler en fil, tildeles den et nyt nummer, og den gemmes i mappen [Edit]. 30

31 ninger om mapper Om mappen til musikgengivelse Når der overføres musikfiler til enheden med Windows Media Player, oprettes der automatisk en mappe i mappen til musikafspilning (lagenes struktur vises på tegningen nedenfor). Musikfiler i samme mappe kan placeres i den ønskede rækkefølge og gengives ( s. 78). Root Music Artist 01 Der kan oprettes op til 128 mapper i mappen [Music], inklusive mappen [Music]. Første lag Artist 02 Artist 03 Hver mappe kan indeholde op til 999 filer. Andet lag Album 01 Album 02 Album 03 Tredje lag ninger om mapper Mappe Fil

32 Valg af mapper og filer Mapperne må kun ændres, når optageren er stoppet. Yderligere oplysninger om lagenes struktur i mapperne findes i afsnittet "ninger om mapper" ( s. 29-s. 31). A funktion [Brug af mapper ved taleoptagelser] n funktion [Brug af mapper ved filmoptagelse] 1 Valg af mapper og filer Mappeliste Filliste Mappeliste A funktion [Brug af mapper ved musikgengivelse] Filliste Mappeliste Mappeliste (Første lag) Mappeliste (Andet lag) Filliste De forskellige niveauer 32 } Return: LIST-knap Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau op. Knappen 0 kan også bruges som LIST-knap på en listeskærm. { Fortsæt: `OK-knap Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau ned og åbner den mappe eller fil, som du har valgt på listen. Knappen 9 kan også bruges som `OK knap på en listeskærm. + eller knap Vælg en mappe eller fil. Listevisning: Viser mapper og filer, der er optaget med optageren.

33 Skift mellem tale- og filmfunktion Optageren har to funktioner: taleoptager og filmoptager. Vælg den funktion, der svarer til formålet. 1 Skub funktionsvælgeren til A eller n. Funktionsvælgeren fungerer ikke, mens optageren er i gang med optagelse eller gengivelse. Stop optageren, eller sluk for strømmen, og skift derefter funktion. Om de enkelte funktioner Når vælgeren er i positionen A: Når vælgeren er i positionen n: Du kan optage tale og gemme data i [Folder A] til og med [Folder E] til taleoptagelse, og du kan gengive de talefiler, du har optaget med optageren. Musikfiler, der er overført til mappen [Music] på optageren kan også gengives ( s. 29, s. 31). Du kan optage film og gemme data i mappen [DCIM], der er beregnet til filmfiler, og du kan gengive de filmfiler, du har optaget ( s. 30). 1 Skift mellem tale- og filmfunktion Om symbolerne i denne vejledning Hvis du ændrer funktionsvælgerens placering under betjening af optageren, vil optageren fortsætte, men vil automatisk skifte funktion, når den er stoppet. A n A n Angiver en betjening eller indstilling, der er mulig, når funktionsvælgeren står i positionen for talefunktion. Angiver en betjening eller indstilling, der er mulig, når funktionsvælgeren står i positionen for filmfunktion. Angiver en betjening eller indstilling, der er mulig, når funktionsvælgeren enten står i positionen for talefunktion eller filmfunktion. 33

34 Om optagelse Før optagelse A Klargøring Ændring af funktion: Skyd funktionsvælgeren på optageren til A ( s. 33). Valg af optageformat: Optagelse kan udføres i både lineær PCM formatet og MP3-formatet ( s. 65). 2 Før optagelse A Ret mikrofonen mod den originale lydkilde Ret den indbyggede stereomikrofon i retning af det, der skal optages. Den indbyggede stereomikrofon er placeret over skærmen, hvilket er den korrekte placering til stereooptagelser. Hvis den var placeret under skærmen, ville den ikke kunne lave en god stereooptagelse, fordi den originale lydkilde ville blive optaget i modsat fase (reverse phase). Original lydkilde Om den indbyggede stereomikrofon: Mikrofonens følsomhed kan justeres ved at ændre indstillingen [Mic Sense] til [High] eller [Low] ( s. 65). MIKROFON MED HØJ FØLSOMHED MIKROFON- FØLSOMHED LAV V H 34 Når der optages med den indbyggede mikrofon: Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. Oversigt Om montering: Du kan foretage nøjagtige justeringer af mikrofonens vinkel og lignende indstillinger, når enheden monteres på et almindelig tilgængeligt kamerastativ.

35 Optagelse A Vælg en mappe blandt [Folder A] til [Folder E], før du starter en optagelse. De fem mapper kan bruges til at holde styr på forskellige optagelser. Mappen [Folder A] kan f.eks. bruges til private oplysninger, mens mappen [Folder B] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede oplysninger. STOP (4)-knap REC (s)-knap 9 0-knap 1 Vælg en optagemappe ( s. 32). Optageindikatoren lyser, og [ ] vises på underskærmen. Hovedskærmen slukkes. a Resterende optagetid b Filnummer c Niveaumåler (ændres afhængigt af optageniveauet og optagefunktionens indstillinger) Niveauet for stemmeaktivering kan indstilles, når stemmeaktiveret optagelse er slået til ( s. 76). [Rec Mode] kan ikke ændres, mens en optagelse er sat på standby eller under en optagelse. Dette skal indstilles, mens optageren er stoppet ( s. 65). Optageren er designet til at lave tydelige og ensartede optagelser, selv under optageforhold, hvor der er store udsving i lydkildens lydstyrke. Optagelserne kan dog blive af en endnu højere lydkvalitet, hvis du justerer optageniveauet manuelt ( s. 65). 2 Optagelse A 3 Tryk på knappen 9 eller 0 for at indstille optageniveauet. 2 Tryk på knappen REC (s) for at gøre klar til optagelse. a b c Niveauet kan justeres fra [01] til [12]. Jo højere tal, desto højere niveau og desto flere felter vises på niveaumåleren. Hvis indgangslyden er for kraftig, kan der opstå støj, selv hvis [Rec Level] er indstillet til [Auto] eller [Limiter ON] ( s. 65). I visse tilfælde vil indikatoren PEAK/LED, som angiver højt indgangsniveau, ikke lyse. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser. Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], justeres optageniveauet automatisk. Indstil [Rec Level] til [Manual], når du bruger optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 65). 35

36 Optagelse A Nøjagtig gengivelse af den lyd, der skal optages: Når optageren registrerer en høj lyd, markeres alle felter på niveaumåleren (helt til højre) under optagelsen, og indikatoren PEAK/LED tændes. Når dette sker optages lyden forvrænget, da optageniveauet er for højt. 5 Tryk på knappen STOP (4) for at stoppe optagelsen. 2 Optagelse A 36 4 Tryk på knappen REC (s) for at starte optagelsen. d Når niveaumåleren når maksimum (de optagne lyde vil forvrænges). Når der registreres en høj lyd, skal du justere optageniveauet, så niveaumåleren ikke overstiger [6dB]. Eksempel på forhold, hvor optageniveauet er blevet sænket, og hvor der er justeret for et for højt indgangsniveau. Optageindikatoren lyser, og [K] vises på underskærmen. d Forløbet optagetid e [L] vises på underskærmen. e Fillængde For at sikre, at du ikke mister begyndelsen af optagelsen, skal du kontrollere, at optagelsen er aktiveret, ved at kontrollere optageindikatoren eller funktionsindikatoren på underskærmen. Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker indikatoren PEAK/LED. Når der er mellem 30 og 10 sekunder tilbage af optagetiden, blinker indikatoren hurtigere. [Meddelelsen Folder Full] vises, når der ikke kan optages mere. Vælg en anden mappe, eller slet unødvendige filer, før du optager ( s. 58). [Memory Full] vises, når der ikke er ledig plads. Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 58). Hvis knappen REC (s) trykkes ned, når en anden funktion end optagelse er valgt, vises [Cannot record in this folder]. Vælg en mappe fra [Folder A] til [Folder E], og start optagelsen igen. Afhængigt af optagetilstanden og optagemediets egenskaber, kan dataoverførsel til mediet muligvis ikke gennemføres i tide under optagelse, og derfor kan den oversprungne lyd blive optaget. Hvis det er tilfældet, vises [Data Write Error] under optagelse eller efter, at optagelsen er afsluttet. Formater optagemediet efter overførsel af data til computeren.

37 Optagelse A Vi anbefaler at formatere optagemediet i optageren før optagelse ( s. 86). Hvis du trykker én gang på optageknappen på fjernbetjeningen RS30W ( s. 101), starter optagelsen med det samme. Om optagelser i lineær PCM-format over 2 GB: Optagelsen vil fortsætte, selv om størrelsen på en enkelt fil overskrider 2 GB ved optagelse i lineært PCM-format. For hver 2 GB gemmes i en separat fil. Optagelsen vil blive behandlet som flere filer under afspilning. Når optagelsen overskrider 2 GB, kan antallet af filer i mappen overstige 999 filer. Fil nr og efterfølgende filer vil ikke blive genkendt af optageren. De kan kontrolleres ved at tilslutte optageren til en pc. Det er muligt at optage maksimalt 24 timer uafbrudt. Der oprettes automatisk navne på filer, der er optaget med denne optager. LS WAV Bruger-id: Det bruger-id, der blev angivet på den digitale lydoptager. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløbende. 3 Filtypenavn: Filtypenavnet for det optageformat, der bruges til optagelser med denne enhed. Lineær PCM-format.WAV MP3-format.MP3 2 Optagelse A Pause Under optagelse: Tryk på knappen REC (s). [ ] vises på underskærmen. Optageren slukkes efter 60 minutter i [Rec Pause]. Genoptagelse af en optagelse: Tryk igen på REC (s) knap. Optagelsen genoptages på det sted, hvor den blev afbrudt. 37

38 Optagelse A Medhør, mens der optages (REC Monitor) Optageindstillinger 2 Optagelse A Du kan høre den lyd, der optages, ved at sætte hovedtelefonerne i optagerens EAR-stik, før du starter en optagelse. Tryk på +- eller -knappen for at justere lydstyrken for medhør. Slut hovedtelefonerne til EAR-stikket på optageren. Når optagelsen starter, høres den lyd der optages, i hovedtelefonerne. Til EAR-stik [Mic Sense] ( s. 65) [Rec Mode] ( s. 65) [Rec Level] ( s. 65) [Low Cut Filter] ( s. 66) [Self Timer] ( s. 66) [Rec Monitor] ( s. 67) Indstiller optagelsesfølsomheden. Indstiller optagehastigheden for hvert optageformat. Gør det muligt at konfigurere, om optageniveauet skal indstilles automatisk eller manuelt. Denne funktion kan reducere støj fra klimaanlæg, projektorer og anden lignende støj. Indstiller selvudløserfunktionen. Vælg, om den lyd, der optages, skal kunne høres via EAR-stikket. Optageniveauet kan ikke justeres med lydstyrkeknappen. Sku ned for lyden, før hovedtelefonerne tilsluttes, for at undgå høreskader. Du må ikke placere hovedtelefonerne i nærheden af en mikrofon, da der kan opstå lydfeedback. Hvis den eksterne højttaler er tilsluttet under en optagelse, kan der opstå lydfeedback. Det anbefales, at du bruger hovedtelefoner, når du lytter med på den lyd, der optages, eller at du indstiller [Rec Monitor] til [Off] under optagelsen ( s. 67). [Plug-inPower] ( s. 67) [Input Jack] ( s. 67) [V-Sync. Rec] ( s. 76) Vælg, om funktionen Plug-inPower skal bruges i overensstemmelse med den eksterne mikrofon, der er sluttet til MIC-stikket. Vælg, om en ekstern enhed tilsluttet MIC-stikket skal brugs som LINE IN-stik til optagelse, eller der tilsluttes en ekstern mikrofon til optagelse. Indstiller startniveau for stemmeaktiveret optagelse. 38

39 Optagelse A Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold Optageren er oprindeligt indstillet til [PCM 44.1kHz], så du kan optage stereo i høj kvalitet, umiddelbart efter at du har købt den. Flere af optagefunktionerne kan tilpasses yderligere i overensstemmelse med optageforholdene. Nedenstående tabel viser de anbefalede indstillinger for nogle eksempler på optageforhold. Konfigurer funktionerne, så de svarer til de aktuelle optageforhold. Optageforhold Optageindstillinger Optageniveau* ( s. 65) [Mic Sense] ( s. 65) [Low Cut Filter] ( s. 66) [Rec Mode] ( s. 65) [Rec Level]* ( s. 65) [Rec Monitor] ( s. 67) [Plug-inPower] ( s. 67) Optræden Indendørs Musikgruppe i en stor musikoptræden i øvestudie sal, osv. Udendørs lyde, f.eks. fuglesang, lyde fra jernbanen, osv. Konferencer med mange deltagere Du kan justere optageniveauet, når [Rec Level] er indstillet til [Manual]. Juster indstillingen, mens du ser på niveaumåleren. [Low] [Off] eller [100Hz] Optageniveauet kan indstilles så det passer til den originale lyd [High] [300Hz] Indendørs konference med få deltagere Gør det muligt at konfigurere, om optageniveauet skal indstilles automatisk eller manuelt. Du kan konfigurere begrænsningsfunktionen, når [Rec Level] er indstillet til [Manual]. Vælg, om den lyd, der optages, skal kunne høres via EAR-stikket. Vælg, om funktionen Plug-inPower skal bruges i overensstemmelse med den eksterne mikrofon, der er sluttet til MIC-stikket. 2 Optagelse A * Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], indstilles optageniveauet automatisk. Når dette sker, kan du ikke bruge optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 65). 39

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager.

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-211 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion.

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion. DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-901 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Lyd. bit. khz. optagelse. Optagelse. i din hånd. på ingen tid. HD 9film! Deling gjort nemt på internettet og på tv

Lyd. bit. khz. optagelse. Optagelse. i din hånd. på ingen tid. HD 9film! Deling gjort nemt på internettet og på tv For virkelig at fortabe sig i musikken: sørg for, AT der ikke går så meget som én tone tabt Lyd Optagelse MED AFSPILNING I HØJ KVALITET FILMOPTAGELSE I FULD HD i din hånd Fra optagelse til udgivelse på

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus Set forfra DANSK Landskab/ makrofokus Objektiv Optagelsesindikator Mikrofon (mono) Infrarød modtager Eksternt (stereo) mikrofonstik, 3,5 mm A/V-udgang HDMI -udgang Jævnstrømstik, 5 V Batterirum Få mest

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-833 WS-832 WS-831 Kom godt i gang Optagelse Afspilning FM-radio Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-7 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere