Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning"

Transkript

1

2 Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes økonomi Omsætningen på landsplan Overblik over vognmandsforretningen i Taxibetjeningen i kommunerne Udviklingen i antallet af taxitilladelser Betjeningsdækningen i 2014 (herunder udviklingen) Kriterier for udstedelse og inddragelse af taxitilladelser Kommunerne trafikplanlægning 2015 Deloitte 2

3 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten af landet Der kan udledes en række konklusioner fra undersøgelsen. De primære konklusioner er: Antallet af taxitilladelser har været svagt faldende over perioden Fra 2010 til 2014 er antallet af taxitilladelser faldet med tilladelser på landsplan. Det svarer til cirka 10 procent. Omsætningen er steget i hovedstaden, men faldet i resten af landet I Taxinævnets område i hovedstaden er omsætningen steget med cirka 18 procent til 1,15 mio. kr. per tilladelse, mens den i de større og mellemstore byer er faldet med cirka 21 procent til 1,04 mio. kr. per tilladelse. I de øvrige områder er den faldet med cirka 6 procent til kr. per tilladelse. Omsætningstilbagegangen har altså være markant udenfor hovedstaden. Bilerne kører flere timer i dag end i 2010 Data fra hele landet viser, at vognmændenes biler på taxitilladelse i dag er langt mere på gaden til trods for en generel omsætningsnedgang på landsplan. Således er en gennemsnitsbil i 2015 på gaden cirka 27 procent længere end i Mest markant er det i hovedstaden, hvor bilerne er på gaden cirka 38 procent mere i 2014 end i De flere kørte timer betyder øgede omkostninger til vedligehold, brændstof og især lønninger. Det forklarer, at indtjeningen per bil stort set er uændret uanset ændringerne i omsætning (hvad enten den er gået op eller ned). Der er ingen klar sammenhæng mellem omsætning og flextrafik De danske kommuner køber flextrafik i varierende grad. Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem, hvor meget flextrafik en kommune køber og omsætningen på taxitilladelserne i kommunen. Således er der biler med såvel høj som lav omsætning både i kommuner uden flextrafik og i kommuner med en høj andel flextrafik. Elleve steder med identificerede sorte huller i taxibetjeningen De deltagende kommuner har indrapporteret en række områder, hvortil det kan være svært at bestille en taxi (på grund af få eller ingen biler i lokalområdet). Det drejer sig om i alt 11 steder fordelt over hele landet, hvor der er kendte problemstillinger med taxibetjeningen. Tæt på halvdelen af alle taxiforretninger har ikke omsætning til at betale den overenskomstmæssige minimumsløn i timen Data viser at cirka 50 % af taxitilladelserne ikke har omsætning nok til, at betale den overenskomstmæssige minimumsløn på 157 kr. i timen inkl. feriepenge og pension for det antal timer bilen er på vagt i løbet af et år Deloitte 3

4 1. Indledning Undersøgelsen understøtter Transportministeriets ønske om at få bedre overblik over taxilovens område, som myndighedsmæssigt primært ligger i kommunerne. Undersøgelsen omfatter data fra kommunerne, taxibranchen og Trafikstyrelsen Deloitte 4

5 Formål og baggrund for dataindsamlingen på taxilovens område Kortlægning af statistiske og økonomiske nøgletal for branchen Dataindsamlingens formål og indhold For at understøtte Transportministeriets ønske om bedre data har Deloitte fået i opdrag at gennemføre en dataindsamling på taxilovens område med fokus på taxitilladelser. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse i april-juli Den gennemførte kortlægning indeholder: Økonomiske tal for omsætning m.m. for taxitilladelser. Statistiske data over udviklingen i antal tilladelser indenfor taxilovens område. Data om kommunernes myndighedsudøvelse indenfor taxilovens område. Overblik over taxibetjeningen hen over landet. Udviklingen i vilkår, der kunne forklare en større eller mindre indtjening (fx omfang af OST-tilladelser eller udbredelse af flextrafik). Svar fra Trafikstyrelsen, kommuner, bestillingskontorer og vognmænd Omdrejningspunktet er data fra taxibranchen omkring de økonomiske nøgletal og kommunerne omkring de statistiske tal. Derudover har Trafikstyrelsen leveret data om OST-tilladelser, så alle fire typer tilladelser (taxi-, sygetransport-, limousine- og OST-tilladelser) under taxilovens områder er afdækket Deloitte 5

6 87 kommuner har deltaget i undersøgelsen Vognmænd, bestillingskontorer og Trafikstyrelsen har ligeledes leveret data Undersøgelse, der dækker op til 80 procent af landets tilladelser Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er sendt til kommuner, taxivognmænd og bestillingskontorer i taxibranchen. Trafikstyrelsen har desuden leveret data om OSTtilladelser. I tabellen til højre ses de overordnede nøgletal for undersøgelsen. Der er besvarelser fra 87 kommuner, heraf 28 i Taxinævnets område i hovedstaden. Fra vognmandssiden er der 293 vognmænd med 517 taxitilladelser, der har svaret. Det svarer til cirka 12 procent af samtlige taxitilladelser i Danmark. Endelig har 9 større bestillingskontorer svaret. Antallet af svar er ikke stort nok til at give et signifikant og detaljeret billede af alle hjørner af landet, men det er stort nok til at tegne et overordnet portræt af branchens situation. Geografisk inddeling i tre grupper Vi har opdelt svarene efter vognmændenes og bestillingskontorernes primære kommune. Kommunerne og de tilhørende svar er inddelt i tre geografiske typer: Taxinævnet i hovedstaden (28 kommuner i Storkøbenhavn og Nordsjælland), større og mellemstore byer samt øvrige (svarende til landkommunerne). Inddelingen er foretaget på baggrund af samlet indbyggertal og befolkningstæthed. I gruppen større og mellemstore bykommuner indgår Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Vejle, Randers, Kolding, Silkeborg, Horsens, Roskilde og Næstved kommuner. Tabel 1: Basistal for undersøgelsen Antal besvarelser Antallet af taxitilladelser Vognmand Bestillingskontor Kommuner * Taxinævnets område (Hovedstaden) Større og mellemstore byer Øvrige Total Vognmænd Ingen information Bestillingskontorer Kommuner 1* * Der er 28 kommuner i Taxinævnets område.(eksklusive Bornholm) Deloitte 6

7 2. Vognmændenes økonomi Siden 2010 er omsætningen per bil steget i hovedstadsområdet, mens den er faldet i resten af landet. En typisk bil i hovedstadsområdet vil være i stand til at indtjene et overskud på 18 kr. i timen, hvis både chauffør og kørende vognmand aflønnes med garantiminimumlønnen. I landkommunerne var det tilsvarende typiske beløb et underskud på 18 kr. Analysen viser også, at cirka 50 procent af bilerne i 2014 ikke har haft indtjeningskraft til at aflønne chauffører og vognmænd med minimumgaranti-lønnen på området for det antal timer bilen har været på gaden.

8 Nøgletal for taxivognmandserhvervet Positiv økonomisk udvikling i hovedstadsområdet tilbagegang i resten af landet Indtjeningsudviklingen går den rette vej i hovedstaden Data viser, at omsætningen per tilladelse/bil i hovedstaden er steget med cirka 12 procent fra 2010 til For de større og mellemstore byer er omsætningen faldet med cirka 21 procent. For de øvrige kommuner er der en svag omsætningstilbagegang på cirka 6 procent. Indtjeningen per tilladelse viser i mindre grad udsving i perioden. Tallene viser klart, at der i 2014 køres langt flere timer per vogn end i 2010 i gennemsnit 30 procent flere i 2014 sammenlignet med Der er i dag færre medarbejdere hos vognmændene I perioden fra 2010 til 2014 er der et generelt fald i antallet af medarbejdere hos den enkelte vognmand på cirka 5 procent i gennemsnit. Det dækker over en stigning i hovedstaden samt et fald (det største fald i undersøgelsen) på cirka 15 procent i de små landkommuner. Næsten alle tilladelser er tilknyttet bestillingskontorerne 93 procent af alle tilladelser er i dag tilknyttet bestillingskontorer. Det medfører en gennemsnitlig omkostning per tilladelse på landsplan på cirka kr. per år, svarende til kr. per måned. Tabel 2: Nøgle tal for undersøgelsen Taxinævntes område (hovedstaden) Større og mellemstore byer Øvrige Total 2014 Ændring fra Ændring fra Ændring fra Ændring fra 2010 Omsætning per tilladelse * 12 %* % % % Indtjening per tilladelse % % % % Timer per vogn per år 5.022* 9 %* % % % Antal taxitilladelser per vognmand fra kommuner 1,7 2 % 1,4 7 % 1,9-7 % 1,7-1 % Øvrige tilladelser per vognmand 2,1 29 % 2,3 125 % 5,3 33 % 3,9 35 % Andel tilknyttet bestillingskontor 99 % 99 % 78 % 93 % Antal medarbejdere per vognmand 5,4 1,5 % 3,3-3,5 % 3,7-15 % 4,1-5 % Driftsbidrag til bestillingskontorer % % % % Andel af kommunernes borgerkørsel, der indkøbes som flextrafik i procent 20 % 47 % 40 % * Data fra Taxinævnets statistik for hovedstadsområdet Deloitte 8

9 Kortet viser den gennemsnitlige omsætning per tilladelse i kommunen Der er ikke et entydigt mønster Kortet viser den gennemsnitlige omsætning per bil i de kommuner, hvorfra der foreligger data. Der er ikke et klart mønster i den geografiske spredning af høj eller lav omsætning. Over til til til eller under Ingen besvarelser Figur 1: Omsætning per tilladelse Taxinævntes Større og område mellemstore (Hovedstaden) byer Øvrige Total Maksimum 3. Kvartil Median 1. Kvartil Minimum Deloitte Figur 2: Omsætningskort på kommuneniveau. 9

10 Typiske indtjeningsprofiler Cirka 50 procent af branchens biler har ikke omsætning til en løn på 157 kr. i timen Med den nuværende frikøbsordning koster en bil kr. om året før aflønning af chauffører og vognmænd Tallene i de to tabeller skal ses som økonomien i en repræsentativ taxiforretning. Tallene kan variere alt efter finansieringsform, den valgte bil, forsikringsvilkår mv. Tallene skal derfor ses som vejledende for Den typiske bil i de små landkommuner har ikke indtjening til at aflønne efter garantilønnen for alle de kørte timer Beregningen af de typiske økonomier i de tre typer kommuner viser, at der i hovedstadsområdet indtjenes 18 kr. udover minimumtimelønnen på 157 kr. Den tilsvarende beregning for en typisk bil i en landkommune er et underskud på 18 kr. Cirka 50 procent af bilerne kan ikke honorere minimumlønnen på 157 kr. i timen Sammenholdt med variationen i branchens omsætningstal per bil (på side 9) betyder omkostningsstrukturen, at cirka 50 procent af bilerne ikke kan aflønne en time bag rattet med minimumgarantilønnen fra 3F s overenskomst med ATAX. Analysen har ikke kortlagt lønningerne for ansatte chauffører, så den afdækker ikke, om aflønningen lever op til overenskomsten. Det er således i høj grad et sandsynligt scenarie, at aflønningen af ansatte chauffører overholdes, mens vognmændene selv kører til en meget beskeden timeløn. Tabel 4: Eksempel på totaløkonomi for vogne Tabel 3: Antagelser for biløkonomi Taxinævntes område Antagelser (hovedstaden) Større og mellemstore byer Overskud til vognmand per time 18 Kr. 2 Kr. 18 Kr Deloitte 10 * Data fra Taxinævnets statistik for hovedstadsområdet. ** Garantiløn fra 3F-overenskomsten (inkl. pension og feriepenge på 8 % + 12,5 %.) Øvrige Bilernes levetid 2 år 2 år 3 år Antal kilometer per år km km km Antal timer per år timer timer timer Taxinævntes område (Hovedstaden) Større og mellemstore byer Øvrige Omsætning kr.* kr kr. Omkostninger pr/år Kr. kr Kr. Finansieringsomkostninger pr. år Kr Kr Kr. Udbetaling pr. år Kr Kr Kr. Omkostning til central pr. år Kr Kr Kr. Brændstof pr. år Kr Kr Kr. Vedligehold pr. år Kr Kr Kr. Forsikring/vægtafgift/grønafgift m.v Kr Kr Kr. Øvrige omkostninger Kr Kr Kr. Estimeret gevinst/(omk) ved salg af bil pr.år Kr Kr Kr. Indtjening før løn til chauffører og vognmand Kr Kr Kr. Tabel 1: Basistal for undersøgelsen Aflønningsmulighed per time 175 Kr. 159 Kr. 139 Kr. Minimumstimeløn jf. overenskomst ** 157 Kr. 157 Kr. 157 Kr.

11 3. Taxibetjeningen i kommunerne Taxibetjeningen i kommunerne er blevet dårligere i perioden fra 2010 til Samtidig er kommunerne opmærksomme på steder, hvor der i praksis mangler taxibetjening. De færreste kommuner arbejder dog på konkrete trafikplaner, hvor taxibetjening indgår.

12 Har taxibetjening af kommunens yderområder været drøftet i kommunalbestyrelsen eller andet stående udvalg i perioden ? Øvrige Taxinævntes område (Hovedstaden) Større og mellemstore byer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Har kommunen i perioden udarbejdet trafikplaner eller anden overordnet planlægning for kommunen, som omfatter kommunens taxibetjening? Øvrige Taxinævntes område (Hovedstaden) Større og mellemstore byer 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke

13 Ændringen i taxibetjeningen Kortet viser udviklingen fra 2010 til 2014 i antal tilladelser til taxikørsel i kommunerne Kortet skaber overblik over udviklingen i perioden I den periode, undersøgelsen dækker, har der i de fleste kommuner været en forskydning i antallet af tilladelser. På kortet ses denne forskydning med et procenttal og en parentes, hvori der står to tal. Det første tal står for antallet af tilladelser, der er udstedt i perioden. Det andet tal står for antallet af tilladelser, der er afleveret. Hvis vi tager Taxinævnets område i hovedstaden, er der angivet -11% (0-252). Dette svarer til 11 % færre tilladelser i 2014 end i 2010, og at der er udstedt 0 tilladelser og inddraget/afleveret 252 tilladelser. Den generelle tendens viser, at der i langt de fleste af landets kommuner har været et fald i antallet af tilladelser i perioden. Det er et begrænset antal kommuner, der har haft en positiv udvikling i antallet af tilladelser. Ingen besvarelse Over 10 % 0 % til og med 10 % 0 % -20 % til 0 % -20 % eller mindre Ingen besvarelse -11% (0-252) 0% (4-4) 2015 Deloitte Figur 5: Ændringen i taxitilladelser fra

14 Udviklingen i antallet af tilladelser Mens antallet af taxitilladelser er faldende, stiger antallet af førerkort I grafen ses udviklingen i antal tilladelser og førerkort Selvom antallet af taxitilladelser er faldende hen over perioden, er der udstedt et stigende antal førerkort, som det ses i diagrammet. Grafen viser, at antallet af OST-tilladelser er steget meget i de 2,5 år, OST-tilladelsen har eksisteret. Antallet af sygetransporttilladelser og tilladelser til limousinekørsel ligger stabilt over hele perioden, mens antallet af taxitilladelser er jævnt faldende. Manglende information fra storkommuner I opgørelsen mangler oplysninger for Hjørring, Odense, Solrød, Tønder og Aalborg kommuner. Et estimat for disse kommuner er, at der per 31. december 2014 er taxitilladelser. Det vil sige, at antallet af tilladelser ved årsskiftet 2014/2015 var på tilladelser på landsplan. Figur 6: Udviklingen i antallet af tilladelser Antallet af tilladelser Taxi Limousine Sygetransport Førerkort OST-tilladelser År 2015 Deloitte 14

15 Kriterier for udstedelse og inddragelse Hovedårsagen til udstedelse af nye tilladelser er efterspørgsel fra branchen Anciennitet er det altoverskyggende kriterie for at få tildelt en taxitilladelse I de tre diagrammer ses oplysninger fra kommunerne om kriterier for udstedelse af nye tilladelser, hvilke krav der skal leves op til for at få tildelt en ledig taxitilladelse, og hvad de typiske årsager er, til at kommunerne inddrager/tilbagekalder en tilladelse fra en vognmand. Data viser, at efterspørgsel efter flere taxi fra branchen selv eller fra borgere/erhvervsliv oftest er grunden til, at kommunerne udsteder nye tilladelser. Årsagen til inddragelse/tilbagekaldelse af tilladelser er i 50 procent af tilfældene gæld til det offentlige. For alle tre tabellers vedkommende kunne der vælges flere svar, og derfor er summen over 100 procent. Figur 5: Typiske opfyldelseskriterier for udstedelse af en tilladelse til en vognmand? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anciennitet i branchen (som chauffør eller vognmand) Andet Ved ikke Antal gange man tidligere har søgt Figur 6: Kriterier for at kommunerne sender nye tilladelser ud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Efterspørgsel fra Efterspørgsel på flere taxier bestillingskontorer/vognmænd fra borgere/erhvervsliv om nye tilladelser Figur 7: Årsager til tilbagekaldelse af tilladelser 2015 Deloitte 15 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Indehaveren har forfalden gæld til det offentlige Andet Indehaveren følger ikke god skik for branchen Politisk efterspørgsmål Andet Ved ikke Indehaveren er under konkurs Indehaveren ikke er kvalificeret til at drive en forsvarlig virksomhed Indehaveren har været straffet, hvilket kan give anledning til misbrug af tilladelse Indehaveren er for økonomisk ustabil Indehaveren er afgået ved døden Ved ikke

16 4. Analyse af indtjeningsvilkår Der er ingen sammenhæng mellem antallet af taxitilladelser per indbyggere i en kommune og omsætning per tilladelse. Ligeledes er der ingen sammenhæng mellem antallet af OST-tilladelser i en kommune eller kommunernes indkøb af flextrafik og omsætning per taxitilladelse.

17 Mulige indvirkninger på omsætningen Ingen tydelig sammenhæng mellem taxidækning, OST-udbredelse eller flextrafik og omsætning Ingen tydelig sammenhæng mellem taxiudbredelsen og omsætning per taxi I figuren øverst til højre ses omsætningen fordelt på de tre geografiske områder i forhold til betjeningsdækningen (målt som antal tilladelser per indbyggere). Ingen klar kobling mellem OST-tilladelser, flextrafik og taxiernes omsætning I figurerne herunder ses der umiddelbart ingen klar sammenhæng mellem en kommunes andel af offentlig kørsel, der varetages af flextrafik, og taxiernes omsætning i den enkelte kommune. Det samme gælder for antallet af OST-tilladelser per indbyggere. Her er der heller ingen klar sammenhæng mellem antallet af OST-biler og taxiernes omsætning. Figur 8: Omsætning i taxier ifht. antal OST-tilladelser Omsætning i kr. per tilladelse Større og mellemstore byer Taxinævntes område (Hovedstaden) Øvrige Lineær (Øvrige) OST-tilladelse per indbyggere Figur 9: Taxidækningen pr indbyggere Større og mellemstore byer Taxinævntes område (Hovedstaden) 2015 Deloitte 17 Omsætning i kr. per tilladelse Omsætning i kr. per tilladelse Figur 10: Kommunernes køb af Flextrafik Større og mellemstore byer Øvrige Lineær (Øvrige) Tilladelse per indbyggere Andel køb af flextrafik i procent Øvrige Lineær (Større og mellemstore byer)

18

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 187 Offentligt Taxinævnet i Region Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg 25. februar 2016 Sagsbeh.:FRGI01 J.nr.: 00.01.00-A00-14-16 Notat

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Dagsorden. Dato: Tid: Sted:

Taxinævnet. Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse. Dagsorden. Dato: Tid: Sted: Råd og Nævn Center for Byens Anvendelse Dagsorden Taxinævnet 24-08-2015 13:00 24-08-2015 14:50 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Bemærk: 24. august 2015 13:00-14:50 Rådhuset, værelse 381 Rådmand Kristian

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31.

Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10. Offentligt. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31. Skatteudvalget 2014-15 L 43 Bilag 10 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 1. december 2014 J.nr. 14-4868763 Til Folketinget Udvalget

Læs mere

Læreres køn og alder

Læreres køn og alder Dicar Center for analytisk journalistik www.folkeskolen.dk oktober 2006 Læreres køn og alder Rapport for fagbladet Folkeskolen www.folkeskolen.dk Af Nils Mulvad nils.mulvad@dicar.dk www.dicar.dk Rapporten

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning

NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer af den kommunale udligningsordning Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 209594 Brevid. 1441678 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Orientering om Økonomi- og Indenrigsministeriets betænkning om ændringer

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Flere ældre kræver bedre boliger

Flere ældre kræver bedre boliger Notat Flere ældre kræver bedre boliger En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at den nuværende boligmasse ikke er gearet til den stigende andel af ældre, der kommer i Danmark. De ældre ønsker boliger

Læs mere

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct.

November 2010. og fritidshuse faldet med henholdsvis 0,2 pct., 0,4 pct. og 1,2 pct. November 2010 2008 Stadig større boligudbud end sidste år 61.002 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af november 2010. Udbuddet fordelte sig med 41.101 parcel- og rækkehuse, 9.741

Læs mere

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet

Afbud: Jens Jørgen Nygaard - formand for Taxinævnet Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. April 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2014 var der på landsplan 62.759 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 41.959 parcel- og rækkehuse, 7.692 ejerlejligheder

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer

Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer A N A L Y S E Stigende pendling ud af de største bykommuner og stigende pendling ind i kommuner uden store byer Danske Regioners nye analyse viser, at de beskæftigede danskere i stigende grad er villige

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen

,, I perioden 1997- ,, En væsentlig. Cafeerne får nye kunder. 2003 har cafeerne. flere kunder, mens branchen Økomomisk analyse fra HORESTA nummer 1 maj 25,, I perioden 1997-23 har cafeerne fået 3,5 procent flere kunder, mens branchen under ét har mistet 5,9 procent af gæsterne. Cafeerne får nye kunder Færre unge

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune f Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 3 Uge 48-2013 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Ungdomsskolen i tal. En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99. Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr.

Ungdomsskolen i tal. En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99. Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr. Ungdomsskolen i tal En statistisk fremstilling af ungdomsskolens virksomhed skoleåret 1998/99 Undervisningsministeriet 2000 Tal om uddannelse nr. 5 Ungdomsskolen i tal Publikationen indgår i Institutionsstyrelsens

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne

Bilag 1. Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Bilag 1 Evaluering af det interne afklaringsforløb på AspIT-uddannelserne Styregruppen for AspIT har bedt Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om at gennemføre en evaluering af afklaringsforløbene til AspIT-uddannelsen.

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere