SK A N D E RBO RG KO MMUN E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SK A N D E RBO RG KO MMUN E"

Transkript

1 SK A N D E RBO RG KO MMUN E DIREKTIONENS IDÉ- OG ARBEJDSGRUNDLAG, OKTOBER 2014

2 Indledning Hvert år i uge 43 lægger Skanderborg Kommunes direktion et opdateret DIA frem. DIA er en forkortelse for Direktionens Idé- og Arbejdsgrundlag. Det sker i uge 43, fordi Byrådet vedtager budget i begyndelsen af oktober, så her lige efter efterårsferien har vi klarhed over, hvad der kræves af organisationens strategiske udviklingsindsats i det følgende år. DIA består, som navnet antyder, af to dele et idégrundlag og et arbejdsgrundlag. Idégrundlaget beskriver den overordnede retning, vi gerne vil præge organisationen i, og arbejdsgrundlaget beskriver de udviklingsprojekter, vi er særligt optaget af på grund af deres strategiske betydning. Skanderborg, uge 43, 2014 Lisbeth Binderup Henning Haahr Lars Kirkegaard 2

3 Indhold A. Idégrundlag... 4 B. Arbejdsgrundlag Demokrati Fortsat inspiration til de nye politiske arbejdsformer Kommunen Personale Målinger af trivsel, ledelse og psykisk APV set i sammenhæng projekt 3i Overordnet økonomi inklusiv skatter og tilskud Effektiviseringer en fælles opgave Analyse af konkurrenceudsættelse Klima og energi Bæredygtighed: Strategisk varmeplan og klima/adfærd Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner Bosætningsstrategi Campus Skanderborg Skanderborg midtby, inklusiv Sølund Turisme Sundhedsfremme og forebyggelse Implementering af sundhedspolitikken Integration Borgerservice Natur og miljø Politikformulering for natur- og miljøområdet Vej og trafik Politikformulering for trafikområdet Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Udvikling af et strategisk plansamarbejde i den østjyske byregion (Business Region Aarhus) Styrkelse af byernes oplevelses- og vækstpotentiale Dagtilbud for 0-6-årige Familieiværksætterne en god begyndelse Skoler og pædagogiske fritidstilbud Styrket fokus på ledelse i folkeskolen Folkeskolereform fra undervisning til læring Børn og unge med særlige behov Ældre Opfølgning på Socialpolitik for Skanderborg Kommune Borgere med fysiske og psykiske handicap Kultur og fritid Fremtidens bibliotek Skanderborg Museums udviklingsmuligheder Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Et beskæftigelsesområde i toppen af Superligaen Sammenhængende forløb Administration Udvikling af den administrative organisation set i sammenhæng med Fælledprojektet Strategisk udvikling af økonomiadministrationen Strategisk udvikling af Fagsekretariatet Teknik og Miljø Boliger til socialt udsatte og socialt udsatte boligområder en koordineret tilgang Kommunale ejendomme Fælledprojektet Effektiv bygningsanvendelse Beredskab Reform på beredskabsområdet

4 A. Idégrundlag I Skanderborgmodellens Ledelsesgrundlag står der om direktionens fundamentale ansvar, at vi skal sætte retning og samle organisationen om en fælles værdimæssig, organisatorisk og indholdsmæssig udvikling. Det er et ansvar, der selvfølgelig skal præge vores arbejde hver eneste dag. Men en gang om året vurderer vi retningen og prøver at sætte præcise ord på den i DIA. Der er ingen breaking news i retningsbeskrivelsen her i oktober Tværtimod lægger vi vægt på, at kernen i organisationens udvikling er tydelig og ligger fast. Det er vores ambition, at de tre innovationsspor er et fast, genkendeligt holdepunkt i en kompleks organisation, men på samme tid er en drivkraft i organisationens udvikling. Så vi fortsætter med det politiske spor, med effektiviseringssporet og med Kommunen 3.0-sporet. Nyt er det derimod, at DIA ikke længere er det eneste sted, hvor vi sætter ord på værdierne og udviklingsretningen. Siden sidste års DIA er der kommet lidt mere skriftlighed omkring organisationens fælles gods. Den ene nyskabelse er ledelsesgrundlaget eller med det fulde navn Skanderborgmodellens Ledelsesgrundlag. Her har alle ledere sammen med repræsentanter for medarbejderne formuleret lederprofiler, der tydeliggør forventningerne til den enkelte leder og medarbejder. Her kan man se, hvad der ventes af en medarbejder, en leder, en fag/stabschef osv. Blandt andet kan man se, hvad der forventes af den enkelte i forhold til de tre innovationsspor. Ledelsesgrundlaget skal hjælpe os alle med at være mere præcise, bl.a. når vi selvevaluerer, holder MUS eller rekrutterer nye medarbejdere. Den anden nyskabelse er kontraktholderhåndbogen eller med det fulde navn Skanderborgmodellen i praksis håndbog for kontraktholdere. Det er en ny, samlet beskrivelse af måden, som Skanderborg Kommune ledes og styres på. Her er målgruppen specielt nye kontraktholdere og andre ledere, der har brug for at se helheden og se begrundelsen for de forskellige elementer i samspillet. Ledere, der overvejer at søge job her, er også en vigtig målgruppe. Vi synes, det er et fremskridt med lidt større skriftlighed omkring idégrundlaget i organisationen. Det betyder samtidigt, at vi her i DIA fokuserer på det aktuelle og sparer på de lange forhistorier. Fra politik til virkelighed I dette innovationsspor står vi foran to store udfordringer. Det ene er implementeringen af Byrådets sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er blevet til i en proces med en omfattende involvering. Det er en proces, som gerne skal vise sin styrke nu i implementeringsfasen. Den særlige udfordring er ikke kun, at sundhedspolitikken er ambitiøs og på flere punkter har nye bud på, hvad sundhed egentlig vil sige, og hvor alvorlige problemerne med ulighed i sundhed egentlig er. Det udfordrende er også, at implementeringen af sundhedspolitikken ikke bare kan lægges i hænderne på de sundhedsprofessionelle, men at der også er mange andre fagprofessioner lærere, pædagoger, planlæggere osv., som har afgørende betydning for, at sundheden bevæger sig i den retning, som Byrådet har udstukket. Det vil sige, at implementeringen af sundhedspolitikken må ske gennem mange forskellige virkemidler, hvoraf ledelse gennem kommunikation er den allervigtigste. Den anden udfordring gælder det politiske arbejde. Vi er knapt ti måneder inde i den nye valgperiode. Det afgående byråd ændrede styrelsesvedtægten inden valget, så det nye byråd har en arbejdsplatform, 4

5 der på flere punkter er meget præget af Kommunen-3.0-tænkningen er derfor afgørende år for udviklingen i dette spor, for det er nu, Byrådet skal omsætte styrelsesvedtægtens nyskabelser om et mere udadvendt politisk lederskab til god praksis. Byrådets idé om en udviklingsstrategi født ud af det blanke papir er allerede omsat til virkelighed. Lige nu er vi i gang med at gøre de allerførste erfaringer i betjening af de nye, midlertidige udvalg, som består af få byrådsmedlemmer og mange aktive borgere. Det er også nu, vi skal udvikle nye arbejdsformer i de stående udvalg, når de skal arbejde med punkterne i Byrådets Udviklingsstrategi. Vi får brug for både nytænkning og god intuition i arbejdet i dette spor. I virkeligheden er der nok ikke så mange, der ville studse, hvis vi som embedsmænd bare fortsætter som vi plejer i vores politikerbetjening. Men vi har valgt at se anderledes på det: Når politikerne påtager sig nye roller og arbejder udad og inspirerer til nye borgerbevægelser i stedet for udelukkende at se sig selv som virksomhedsbestyrelse så stiller det også nye krav til embedsmændenes rolle og kunnen. Effektivisering En fælles organisatorisk indsats er i stigende grad aktuel. Dels er løbende effektivisering for betydelige beløb en del af regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi. Vi har dermed kun råd til det aktivitetsniveau, som staten forudsætter, hvis vi selv finder flere penge gennem effektivisering. Dels er det internt i kommunen den vej, politikere og ledere ofte foretrækker, når der skal ske tilpasninger af budgettet. Mål for egen effektivisering er en vej, der passer til os, fordi den spiller godt sammen med de frihedsgrader til kontraktholderne, der er en del af hjerteblodet i Skanderborgmodellen. Den betydeligste udfordring i effektiviseringssporet bliver at holde fast i forudsætningen om effektivisering på hver enkelt arbejdsplads og lykkes med at gøre effektiviseringen til en opgave, der er til at løse og måske oven i købet sjov at løse. Den helt store ledelsesopgave består i at sørge for, at effektivisering er en positiv opgave, der fremmer engagement i stedet for det modsatte. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at effektivisering er med til at sikre medarbejdere og borgere mod store sparerunder, der kommer rullende fra den ene dag til den anden og typisk finder sted som en mere eller mindre fast del af de årlige budgetlægninger. Effektivisering skaber tryghed og sikkerhed om økonomien. Effektivisering er en win/win situation for medarbejdere og borgere. Borgerne oplever at få mere for pengene og medarbejderne oplever større indflydelse på arbejdspladsen og højere faglige ambitioner og udviklingsmuligheder. Men effektivisering stiller også store krav til vores arbejdspladser, fordi effektivisering betyder, at man som medarbejder er "mere på", og dermed sættes trivslen for den enkelte medarbejder i visse tilfælde under pres. Derfor har vi i direktionen fortsat fokus på, at der arbejdes med at øge trivsel og engagement på vores arbejdspladser, og reduktion af sygefravær vil igen i 2015 indgå i kontrakter og aftaler. Kommunen 3.0 Mandag Morgen fortalte i en artikel i august i år, at tendensen til frivilligt arbejde i Danmark falder. De frivillige føler sig udnyttede og kommunaliserede. Et af målene med vores Kommunen 3.0- paradigmeskifte har været at løfte hele samfundsdebatten om samskabelse og civilsamfundets rolle op i et større perspektiv end det traditionelle frivillige arbejde. Én af pointerne i Kommunen 3.0-tænkningen er, at det nye paradigme ikke er økonomisk begrundet, men etisk begrundet. Kommunen 3.0 skal være et sted, hvor det er bedre at være både borger og medarbejder ikke nødvendigvis et sted, hvor der 5

6 bliver sparet penge. Det er effektiviseringssporet og ikke Kommunen 3.0-sporet, der skal sikre god økonomi. Med andre ord har vi været meget bevidste om ikke at havne i den situation, som Mandag Morgen beskriver, nemlig at der bliver færre aktive borgere, der har lyst at gå i samarbejde med kommunens fagprofessionelle. Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at vores borgere føler sig demotiverede, men det er til stadighed en ledelsesopgave at sikre, at samarbejdet fører til både arbejdsglæde for de ansatte og livskvalitet for de aktive borgere. Et af målene med Kommunen 3.0 er at skabe et fælles sprog, der kan være med til at fremme samarbejde og forståelse på tværs af faggrænser. Medarbejdere, der griber ideen om Kommunen 3.0, og gør den til en del af deres egen værdimæssige bagage, er med til at øge sammenhængskraften i organisationen. Kommunen 3.0 skal gerne give følelsen af, at vi har noget sammen her i Skanderborg. Kommunen 3.0 er et spørgsmål om, at hver enkelt medarbejder tænker over sin faglige praksis og sin relation til andre, specielt borgerne selvfølgelig. Kommunen 3.0 er derfor ikke noget, der kan styres igennem. Der kun én vej at inspirere på en måde, der taler til hver enkelt. Udfordringen består derfor i kommunikation af holdninger og formidling af gode ideer. Nye fortællinger, nye eksempler fra praksis, nye rollemodeller og nye anledninger til at gøre sin egen holdning op og give sine erfaringer videre er derfor vejen frem. Skanderborg Fælled I forrige uge blev der taget første spadestik i kommunens største byggeprojekt nogensinde, Skanderborg Fælled. Byggeriet, der skal rumme administrationscenter, idrætscenter og politistation, er præget af alle tre innovationsspor. For det første er byggeriet et effektiviseringsprojekt, både fordi bygningen skræddersyes til moderne administration, og fordi den sparer energi og vedligehold. For det andet hænger visionen og selve navnet, Fælleden, tæt sammen med Kommunen 3.0-tanken om fællesskab på tværs. For det tredje er der i indretningen af byggeriet tænkt på bedre arbejdsforhold for politikerne. Vi har i de seneste mange måneder arbejdet i brede processer på at skabe først visionen og de store linjer og senere detaljerne i projektet. Vi er nu stort set færdige med at forme byggeriet, men til gengæld er vi i fuld gang med at forberede os på at tage det i brug. Det er de menneskelige faktorer, der er i spil nu, og den enkle ambition er, at Fælleden skal blive en gevinst for både effektiviteten og for arbejdsglæden, arbejdsmiljøet og den faglige stolthed. Arbejdet hen mod ibrugtagningen af Skanderborg Fælled slår igennem i flere af projekterne i DIA s arbejdsgrundlag, og det bliver en vigtig opgave for koncernledelsen at sikre retning, overblik og koordination i ledelsesarbejdet inden for og på tværs af fagsekretariater og stabe. 6

7 B. Arbejdsgrundlag Projekter og sager i arbejdsgrundlaget har en prioritet, så de ventes behandlet på et direktionsmøde i projekteringsfasen og forud for behandling i HMU og politiske behandlinger. Arbejdsgrundlaget bliver dermed et vigtigt dialogredskab i samarbejdet mellem direktionen og koncernledelsen, mellem direktionen og udvalgsformændene og mellem direktionen og HMU. Arbejdsgrundlaget er selvfølgelig struktureret efter samme opdeling i politikområder, som Politikerhåndbogen bygger på. Hvert projekt i arbejdsgrundlaget kan opfattes som en bestilling fra direktionen til en projektejer og projektleder i forhold til udarbejdelse af en projektindstilling og efterfølgende projektplan jf. projektmodellen. Det betyder ikke, at det er direktionen, der har skabt alle idéerne bag projekterne idéerne er i lige så høj grad skabt i Byrådet og blandt ledere og medarbejdere. 7

8 1. Demokrati 1.1 Fortsat inspiration til de nye politiske arbejdsformer Byrådet har i den aktuelle valgperiode organiseret det politiske arbejde på en ny måde. Ændringerne udgør tilsammen fundamentet for en ny arbejdsform, hvor der i det politiske arbejde bl.a. lægges større vægt på det mere langsigtede udviklingsarbejde og på at sikre den ønskede udvikling ved et aktivt samspil med borgere, virksomheder og andre relevante aktører i det kommunale fællesskab. Den nye organisering omfatter: at Byrådet udarbejder en 4-årig udviklingsstrategi, der angiver de prioriterede udviklingstemaer i perioden at Byrådet arbejder med de prioriterede temaer via særlige udvalg og via særlige opgaver for Byrådets stående udvalg at Byrådet arbejder med færre medlemmer af de stående udvalg at der løbende afholdes udvalgsformands- og gruppeformandsmøder at der er etableret en systematik og et fælles sprog om de politiske beslutninger og det politiske arbejde at der er skabt overblik over det samlede politiske arbejde gennem en politikerhåndbog at der arbejdes konkret med metoder og arbejdsform i årsplanlægning af det politiske arbejde i de stående udvalg at der løbende bliver ryddet op i Byrådets politikker, så de form- og indholdsmæssigt svarer til den vedtagne systematik og det fælles sprog. Inden for disse rammer lægges der som nævnt vægt på udviklingen af den politiske arbejdsform. Dette DIA-projekt skal sikre, at der fortsat skabes inspiration i denne udvikling af en god politisk arbejdsplads for byrådsmedlemmerne og en politisk arbejdsplads, som det er attraktivt for alle borgere at være på. Inspiration i udviklingen af det politiske arbejde fokuserer især på følgende: Arbejdet med temaerne i Udviklingsstrategien i de særlige udvalg og i de stående udvalg fokus på en fortsat udvikling af en ny politisk arbejdsform, som søger at involvere og forpligte hele det kommunale fællesskab på udvikling og velfærd. Årsplanlægningen af det politikkontrollerende og -formulerende arbejde i de stående udvalg fokus på en fortsat udvikling af metoder og arbejdsform i dette arbejde (herunder fortsat fokus på oprydning i politikker). Relationen mellem Byrådet og borgerrepræsentationen i bestyrelser, råd og nævn fokus på en fortsat udvikling af opbakningen til og deltagelsen i det lokale politiske arbejde. Projektet forbereder og baserer det videre arbejde på Byrådets evaluering af den nye organisering af det politiske arbejde og de nye politiske arbejdsformer i december Ansvarlig direktør: Lisbeth Binderup Projektejer: Henrik Rosenlund Knudsen Projektledere: Lisbet M. Jensen, Lene Thomsen og Birgit Møller Tidsplan: Projektet er fortløbende 8

9 1.2 Kommunen 3.0 Kommunen 3.0 er en ny grundopfattelse af, hvad en kommune egentligt er. Kommunen 3.0 udfordrer dermed den gængse forståelse af relationen mellem de mennesker, der er bosiddende i Skanderborg Kommune, der driver virksomhed i Skanderborg Kommune, der er politikere i Skanderborg Kommune der er ansat i Skanderborg Kommune. Vi vil være en kommune, der forstås som et demokratisk lokalsamfund af ansvarsfulde borgere; et lokalsamfund, som er politisk ledet, og hvor velfærd og udvikling bliver til via fælles indsatser og samarbejde mellem bosiddende, erhvervsdrivende og ansatte i Skanderborg Kommune. Innovationssporet Kommunen 3.0 sigter efter at få denne nye grundopfattelse af Skanderborg Kommune udviklet og indarbejdet i den identitet, de værdier og overbevisninger, de kompetencer og den adfærd, som kendetegner de ansatte i Skanderborg Kommune. Det arbejdes der med i forhold til politikformulering, i ledelses- og medarbejderudviklingen og i den daglige ledelse. Arbejdsredskaberne i indsatsen for Kommunen 3.0 er ledelse og kommunikation mere konkret er der arbejdet med Kommunen 3.0 i forhold til: Den politiske arbejdsform samt formuleringen af Byrådets Udviklingsstrategi og politikker Skanderborg Kommunes ledelsesgrundlag udvikling af nye leder- og medarbejderprofiler Kommunikationsstrategi grundfortællingen om kommunen, fagligheden, rollerne og relationerne i Kommunen 3.0 Kommunikationsredskaber svar på FAQ er, planchesæt, koncept for fyraftensmøder mv. Konkret kommunikation i borgeraviser, på facebook, på hjemmeside og medarbejderportal samt ved arrangementer (nytårskure mv.) Den generelle ledelsesmæssige indsats understøttes af et åbent og tværfagligt ambassadørkorps af ansatte, der bidrager til den løbende udvikling af kommunikationsredskaber samt i den konkrete kommunikationsindsats. Arbejdet med Kommunen 3.0 fortsætter i 2015 med fokus på: Den ledelsesmæssige indsats Intern kommunikationsstrategi Fortsat inspiration og vejledning af facebook-redaktører Fortsat fokus på formidling af Kommunen 3.0 på hjemmeside og medarbejderportalen Udvikling og vedligeholdelse af et koncept for fyraftensmøder Formidling af eksempler og gode historier i forbindelse med arrangementer, i oplæg og i skriftligt materiale Afholdelse af konference for fagprofessionelle Ansvarlig direktør: Lisbeth Binderup Projektejer: Henrik Rosenlund Knudsen Projektleder: Lisbet M. Jensen og Thomas Larsen Tidsplan: Projektet er fortløbende 9

10 2. Personale 2.1 Målinger af trivsel, ledelse og psykisk APV set i sammenhæng projekt 3i1 Projekt 3i1 blev igangsat i efteråret 2013 med det mål at effektivisere målinger og opfølgning på trivsel, ledelse og psykisk APV ved at udvikle et samlet koncept, der er enkelt at administrere og enkelt at håndtere for ledere og medarbejdere. Siden efteråret 2013 er der arbejdet med at planlægge rammer og indhold for projektet med input fra koncernledelsen, HovedMEDudvalget, og der er afholdt en workshop for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der er indgået aftaler med konsulentfirmaer i forhold til processerne med at udvikle spørgerammer og den systemmæssige IT-understøttelse. Konceptet tager afsæt i det nye ledelsesgrundlag - de seks lederprofiler samt erfaringer fra tidligere gennemførte målinger af trivsel og ledelse. Der bliver gennemført et pilotprojekt i perioden september-december 2014 med bred repræsentation fra organisationen. Der afholdes bl.a. 2½ workshops med henblik på at udforme og validere spørgerammer og få input til aktiviteter, som skal understøtte processer før, under og efter målingen. To pilotarbejdspladser afprøver konceptet, hvorefter de sidste tilpasninger sker. Kommunikation er et tema, der vil være særlig fokus på i projektet på baggrund af beslutningen om, at målingen ikke er anonym. Til opfølgning på målingen vil der blive udarbejdet forskellige tiltag til at understøtte de dialogbaserede processer, der kommer til at foregår på arbejdspladserne. Udrulning af konceptet i hele organisationen starter med et informationsmøde for ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter medio februar 2015 og målingen gennemføres i marts 2015 med aflevering af rapporter medio april Præsentationsworkshops gennemføres medio april 2015, hvorefter opfølgning på trivsel, ledelse og psykisk APV igangsættes gennem dialogbaserede processer på arbejdspladserne i resten af Parallelt med udvikling af konceptet vil der blive arbejdet med at udvikle et LUS-koncept til brug for opfølgning på ledelsesevaluering og den årlige lederudviklingssamtale. Lederrepræsentanter fra alle lederprofiler vil blive inddraget i arbejdet i forhold til at komme med input og sparring til LUS-konceptet. Endelig forventes det, at der sker en evaluering af det nye koncept 3i1 sidst på året. Ansvarlig direktør: Lisbeth Binderup Projektejer: Runa Brøchner Projektleder: Trivsel: Tina Barløse, Ledelse: Stine Tranberg Jensen Tidsplan: Se ovenfor 10

11 3. Overordnet økonomi inklusiv skatter og tilskud 3.1 Effektiviseringer en fælles opgave Fra Budgetaftalen 2015 Det er en fortsat opgave for alle kommuner i Danmark, at driften skal effektiviseres. Det er forudsat i den aftale, som er indgået mellem KL og regeringen. Derfor, men også fordi kommunens egen økonomi tilsiger det, fortsætter vi med at effektivisere svarende til ½ pct. årligt på den samlede drift. Det vil sige såvel på den centrale administration, på de centrale opgaver, hos aftaleholderne og kontraktholderne. Byrådet accepterer, at hvis det nogle steder viser sig umuligt at opnå effektiviseringer til det fulde beløb det enkelte år, vil den enkelte enhed kunne reducere serviceniveauet i stedet. Der kan dog ikke ændres på politisk vedtagne standarder uden politisk godkendelse. Konkret forandring fra budgetaftalen 2015 Reduktion på ½ pct. på alle budgetområder Der skal i perioden 2015 til 2018 gennemføres effektiviseringer svarende til ½ pct. pr. år på alle kommunens enheder, det vil sige både fagsekretariater, stabe og kontraktholdere. Effektiviseringen gennemføres på hver enkelt driftsenhed. Det er direktionens ansvar at lette opgaven på den enkelte driftsenhed ved at skabe samarbejde på tværs i organisationen og udnytte de muligheder, der f.eks. ligger i moderniseringsaftalen mellem kommunerne og regeringen. Byrådet anerkender det store arbejde, der allerede er gjort i organisationen omkring effektivisering af arbejdsgange. Byrådet accepterer, at hvis det nogle steder viser sig umuligt at opnå effektiviseringer til det fulde beløb det enkelte år, vil den enkelte driftsenhed kunne reducere serviceniveauet i stedet. Der kan dog ikke ændres på politisk vedtagne standarder uden politisk godkendelse, eksempelvis åbningstiden i en børnehave. Forandringen medfører en budgetreduktion på 8,2 mio. kr. i 2015, 16,4 mio. kr. i 2016, 27 mio. kr. i 2017 og 37,6 mio. kr. i En fælles opgave Det er vigtigt for direktionen at understrege, at der er behov for en fælles indsats, hvis det skal lykkes at gennemføre reelle effektiviseringer. Endelig er det vigtigt for direktionen at følge effektiviseringerne tæt og sikre, at de politiske beslutninger vedrørende effektivisering gennemføres (i virkeligheden). Derfor nedsættes en styregruppe med deltagelse af fagcheferne for Børn og Unge og for Ældre og Handicap, Økonomichefen, udvalgte kontraktholdere og med den ansvarlige direktør som formand. Der udarbejdes et kommissorium for gruppens arbejde, hvor der bl.a. søges inspiration i de tiltag den enkelte driftsenhed har gjort, og hvad andre kommuner har iværksat, produktivitetskommissionens arbejde og moderniseringsaftalen mellem KL og regeringen jf. budgetaftalen. Der skal endvidere ses på de muligheder digitalisering, automatiseringer og velfærdsteknologien giver. Der udarbejdes en samlet projektplan, hvor kommissoriet indgår. Der skal ske en løbende afrapportering til koncernledelsen og direktionen. På hvert koncernledelsesmøde skal styregruppen, fag- og stabscheferne give en status på fremdriften. Ansvarlig direktør: Henning Haahr Pedersen 11

12 Projektejer: Henning Haahr for styregruppen / Jørn Prætorius for øvrige tiltag Projektleder: Tidsplan: Projektplan - herunder kommissorium for styregruppen - godkendes i direktionen i november Løbende status på koncernledelsesmøderne og kvartalsvis i direktionen. 3.2 Analyse af konkurrenceudsættelse Fra budgetaftalen 2015 Byrådet ønsker kommunens konkurrenceudsættelse analyseret Analysen skal både omfatte de områder, der kan konkurrenceudsættes og de områder, der allerede er udbudt. Analysen skal vise fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse på de forskellige områder i hele organisationen. Flest mulige faktorer skal tages i betragtning, herunder pris, kvalitet, arbejdsforhold, miljø, omkostninger til administration og kontrol, tab af ekspertise og fleksibilitet i organisationen. Analysen skal være færdig inden budgetstatusmødet i foråret Der har tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsstrategien været set på, hvilke områder der var udbudsegnet. Strategien har ikke haft det omfang, som fremgår af forandringen i budgetaftalen. Det skal derfor vurderes, hvorvidt analysen skal foretages af eksterne, eller den kan udarbejdes af kommunens egen folk. Om analysen bliver foretaget af egne folk eller eksterne, er det vigtigt, at organisationen bliver inddraget, så alle fordele og ulemper bliver belyst. HMU og de berørte LMU vil løbende blive orienteret i forbindelse med analysen. Ansvarlig direktør: Henning Haahr Pedersen Projektejer: Jørn Prætorius Projektleder: Tidsplan: Inden udgangen af november 2014 træffer direktionen beslutning om, hvem der skal forestå analysen, og der skal forelægge et kommissorium for analysearbejdet. Inden udgangen af april 2015 skal der være udarbejdet en analyse. 12

13 4. Klima og energi 4.1 Bæredygtighed: Strategisk varmeplan og klima/adfærd Byrådets Udviklingsstrategi udpeger udviklingen af en strategisk varmeplan (energiplan) og klima/adfærd som et væsentligt strategisk indsatsområde for en bæredygtig udvikling. Det er Økonomiudvalget samt Miljø- og Planudvalget, der har ansvaret for det forberedende arbejde med den strategiske varmeplan. Miljø- og Planudvalget har ansvaret for klima/adfærd. Strategisk varmeplan Udarbejdelse af strategisk varmeplan med følgende fokusområder: opstilling og beregning af scenarier for udvidelse af fjernvarmeområder indsats overfor oliefyr uden for (potentielle) fjernvarmeområder opstilling og beregning af scenarier for biogas. I den forbindelse undersøges de fælles interesser og muligheder for, at myndigheder, varmeselskaber, Renosyd og erhverv i et samspil kan udvikle og udvide den kollektive varmeforsyning, så Skanderborg Kommune bliver selvforsynende. Det er væsentligt for der opnås større fleksibilitet i udnyttelsen af de enkelte værkers kapacitet og i energisystemet, så al varmekapacitet udnyttes og så et effektivt og sikkert forsyningsnet, der kan give lavere priser, sikres. Klima/adfærd Der udarbejdes en projektindstilling, der bygger på de gode erfaringer med påvirkning af adfærd gennem Klimafesten, der blev afholdt med succes og stor offentlig bevågenhed to gange i sidste byrådsperiode. Projektet skal fokusere på ændring af adfærd gennem samarbejder med borgere og erhvervsliv i forhold til energiforbrug, varmeforsyning og øget brug af bæredygtige løsninger samt lægge op til en tids- og handleplan for information og rådgivning af brugere uden for det kollektive varmeforsyningsområde information, herunder rådgivning i forhold til etablering af vedvarende energikilder. Ansvarlig direktør: Lars Kirkegaard Projektejer: Bente Hornbæk Projektleder: Susanne Skårup Tidsplan: Strategisk varmeplan: august 2015; Klima/adfærd: august

14 5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner 5.1 Bosætningsstrategi Byrådets Udviklingsstrategi udpeger bosætningsstrategi og infrastruktur som et væsentligt strategisk indsatsområde for kommunens udvikling på sigt og efterspørger anbefalinger til mulige svar på spørgsmålene: Hvordan giver vi flere unge og yngre familier lyst til at bosætte sig i en af vores byer? Og hvad skal der til for, at de nuværende indbyggere har lyst til at blive boende? Byrådet har nedsat et særligt politisk udvalg ( 17, stk. 4-udvalg i henhold til Styrelsesloven), der skal udarbejde en bosætningsstrategi i løbet af efteråret Udvalget består af politikere, erhvervs- og foreningsfolk og andre borgere, herunder nyligt tilflyttede til nogle af byerne i kommunen. Direktionens fokus er i denne sammenhæng: at understøtte ønsker om at eksperimentere med forskellige politiske arbejdsformer, der kan give samspil og ligeværdige roller mellem repræsentanterne i udvalget at understøtte bestræbelserne på, at den politiske proces munder ud i en politik, men også dels forslag til forandringer, der kan indstilles, at Byrådet realiserer selv eller i samarbejde med andre, dels forandringer, som andre aktører føler sig ansvarlige for eller blot har lyst til at bidrage med og tage ansvar for at erfaringerne med at understøtte det politiske arbejde med at etablere en række partnerskaber med borgere, virksomheder, ejendomsmæglere m.fl. i forbindelse med udarbejdelse af Bosætningsstrategien overføres til de efterfølgende særlige udvalg. Ansvarlig direktør: Lisbeth Binderup Projektejer: Bente Hornbæk Projektleder: Jane Baad Jensen Tidsplan: Kommissoriet blev godkendt i juni Udvalget arbejdet fra august til december Campus Skanderborg Ramme for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi udpeger Campus Skanderborg og Højvangen som et væsentligt strategisk indsatsområde for kommunens udvikling på sigt. Byrådet peger i udviklingsstrategien på, at det er væsentligt at tilføre området med Campus og Højvangen ny energi og udnytte potentielle synergieffekter mellem by- og ungeliv til gavn for studerende og beboere. Byrådet peger endvidere på, at alliancer med unge er alt afgørende, når vi udvikler ungemiljøer. Byrådet har i Udviklingsstrategien besluttet, at de i vil 14

15 udnytte potentielle synergieffekter mellem byliv og ungeliv til gavn for studerende og beboere på Campus og i Højvangen skabe de fysiske rammer og et attraktivt ungemiljø, der kan tiltrække flere unge til uddannelsescampus benytte campus som en ramme for et fællesskab for alle unge komme hurtigere fra tanke til handling ved en målrettet fundraising indsats, der kan understøtte modning og gennemførelse af fysiske og indholdsmæssige projekter i masterplanen, så de første forandringer er gennemført i 2015 invitere unge som ambassadører for projekter i Campus få mere viden om, hvilke internationale erfaringer der er med at skabe attraktive campusmiljøer gennem studieture lave en struktur omkring events, der kan brande området over for de unge skabe et råt iværksættermiljø, som unge har lyst til at bruge Udvalgets opgave Udvalget udarbejder forslag til et handlekatalog, der skal komme med forslag til: Konkrete forandringer, der kan styrke udviklingen af et attraktivt miljø i Campus Skanderborg og udnytte potentialet for synergieffekt med Højvangen. Samarbejdspartnere og finansieringsmuligheder til de enkelte forslag. En organisatorisk struktur, hvor det er de unges egne ideer til et godt campusmiljø, der bliver afgørende for, hvilke forandringer der bliver iværksat. Strukturen skal kunne understøtte, at de konkrete forandringer i deres form og indhold løbende vil skifte over tid. En organisatorisk struktur, hvor uddannelsesinstitutioner, ungdomsskolen, erhvervsliv og boligforeninger sammen eller hver for sig kan være katalysatorer for eller understøtte de unges initiativer. Etablering af fysiske rammer, der kan understøtte et godt studiemiljø, og sammenhængskraften mellem Campus og boligområdet Højvangen, herunder pege på muligheder for fundraising og mulige samarbejdspartnere. Udvalget vil i sit arbejde have fokus på at gøre plads til skæve og utraditionelle forslag til forandringer, der kan være med til at give Campus Skanderborg og Højvangen et unikt og attraktivt miljø. Udvalget vil i sit arbejde have fokus på at få udbredt medejerskabet til handlekataloget og realiseringen heraf mest muligt hos relevante aktører. Forslagene til forandringer i handlekataloget skal være forandringer, hvis realisering er forankret i og/eller uden for Byrådet. Campusudvalget fremsender sine anbefalinger i form af handlekataloget til Byrådet via Økonomiudvalget. Ansvarlig direktør: Henning Haahr Projektejer: Henrik Rosenlund Knudsen Projektleder: Lene Thomsen og Lisbet Jensen Tidsplan: Kommissoriet godkendes i oktober Udvalget arbejdet fra januar til juni

16 5.3 Skanderborg midtby, inklusiv Sølund Byrådets Udviklingsstrategi udpeger Skanderborg midtby, inklusiv Sølund som et væsentligt strategisk indsatsområde for kommunens udvikling på sigt. Der udarbejdes forslag til kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg midtby, inklusiv Sølund, herunder forslag til udvalgets sammensætning. Kommissoriet skal særligt forholde sig udformningen af en strategi for udviklingen af hele midtbyen og /eller mere detaljeret for mindre områder af midtbyen, hvor ønsker til funktionalitet, tæthed, trafikbetjening, arkitektonisk udtryk, byinventar mv. kan fastlægges. Midtbyen består i grove træk af områder fra stationsområdet til Dyrehaven med Adelgade som en stærk akse. Ansvarlig direktør: Lars Kirkegaard Projektejer: Bente Hornbæk Projektleder: Inger Espersen Tidsplan: Kommissoriet godkendes i april Udvalget arbejdet fra august til december Turisme Byrådets Udviklingsstrategi udpeger turisme som et væsentligt strategisk indsatsområde for kommunens udvikling på sigt. Der udarbejdes forslag til kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Turisme, herunder forslag til udvalgets sammensætning. Kommissoriet skal særligt forholde sig, hvordan Skanderborg kan udvikle styrkepositionerne på naturområdet og i forhold til festivalerne, samt hvordan der kan skabes rammer for, at der kan opstå nye oplevelser inden for natur, kultur og shopping. Ansvarlig direktør: Henning Haahr Pedersen Projektejer: Bente Hornbæk Projektleder: Jesper Simonsen Tidsplan: Kommissoriet godkendes i efteråret Udvalget arbejdet fra januar til juni

17 6. Sundhedsfremme og forebyggelse 6.1 Implementering af sundhedspolitikken Byrådet i Skanderborg Kommune vedtog i juni 2013 en ny sundhedspolitik. Der sættes med dette DIApunkt fokus på implementeringen af konkrete tiltag gennem sundhedsplanen. Dette DIA er en fortsættelse af DIA fra 2014 "6.1 Implementering af sundhedspolitik proces og plan". Indsatsen i 2015 skal således ligge i forlængelse af resultaterne af indsatsen i 2014: Der er udarbejdet 1. status på sundhedsplanen version 1.0 i april Arbejdet med at udvikle en kommunikationsstrategi, som en del af implementeringen af sundhedspolitikken, er godt i gang, og strategien er godkendt af direktionen. Arbejdet med at gennemgå centrale styringsdokumenter med henblik på at identificere, hvor sundhedspolitikken med fordel kan indtænkes, er igangsat. Indsatsen i 2015 bliver således at implementere Sundhedsplan 2015, som denne udvikles ultimo 2014, herunder fortsat at understøtte ledernes arbejde med at integrere sundhed i kerneopgaverne det vil kræve at fokus fastholdes på alle ledelsesniveauer i organisationen. I 2015 skal der endvidere arbejdes videre med det tredje ben i sundhedsplanen Integration af sundhed i Skanderborg Kommunes styrings setup diverse styringsdokumenter, skabeloner m.v. skal gennemgås med henblik på afklaring af, hvorvidt de med fordel kan tilrettes, så de i højere grad understøtter implementeringen af sundhedspolitikken. Sundhed handler om at forebygge, at borgerne bliver syge af usund livsstil. Men sundhed handler om meget mere end det. Det handler om den enkelte borgers livskvalitet og oplevelsen af at kunne mestre sit liv. Visionen for sundhedspolitikken udfordrer vores hidtidige måde at arbejde med sundhed på. Vi skal have fokus på borgernes kompetencer, relationer, accept og mestring. Vi skal understøtte aktive fællesskaber. Og vores indsats skal fremme den mentale trivsel. Samtidig skal vi blive endnu bedre til at nedbryde den sociale ulighed i sundhed. Implementering af sundhedspolitikken er en fælles opgave, som kun kan løses, hvis vi spiller sammen på tværs i hele organisationen. Vi vil fokusere på, hvor udfordringerne er størst, og hvor vi umiddelbart kan skabe en forandring. Derfor gentages processen fra 2013 med henblik på at udvikle en sundhedsplan for Sundhedsplanen bliver skabt gennem deltagelse af 70 ledere og medarbejdere fra hele organisationen, der skal komme med forslag til, hvordan politikken kan realiseres inden for de seks strategispor: 1) Den mentale trivsel styrkes 2) Større lighed i sundhed 3) At skabe sunde rammer 4) At fremme borgernes sunde vaner 5) At skabe et stærkt nært sundhedsvæsen 6) At gøre sundhed til en fælles opgave For at facilitere implementering af sundhedspolitikken er der udviklet en kommunikationsstrategi, der skal sikre, at vi får samtlige medarbejdere til at integrere sundhed som en del af de kommunale 17

18 kerneopgaver. Og derigennem at få de borgere til at spille med på den sundhedspolitiske dagsorden. Målene i kommunikationsstrategien er: 1) Alle medarbejdere har kendskab til sundhedspolitikken. De har forstået nødvendigheden af den og de opfatter sundhedsindsatsen positivt. 2) Alle 300 ledere er bekendte med hvilke igangværende initiativer, der understøtter politikken indenfor eget fagområde. 3) Alle 300 ledere har gennemgået politikken og taget stilling til, hvordan den kan udmøntes fremadrettet indenfor egne kerneydelser. Det skal overalt i organisationen være en naturlig del af arbejdet med sundhed at formidle gode sundhedshistorier via interne og eksterne kanaler. Målet er minimum 26 sundhedshistorier om året i eksterne medier, så Skanderborg Kommune brandes som sundhedskommune. Det stiller store krav til kommunens ledere. Derfor er der udviklet en værktøjskasse, der samler en række værktøjer, der skal understøtte kendskabet til sundhedspolitikken og det lokale arbejde med udmøntningen. Redskaberne består af: En film, som fortæller om politikken En publikation, som uddyber de seks strategispor Plakater til at synliggøre indsatsen lokalt En Q/A om implementeringen til den enkelte leder En powerpoint, som kan bruges til at formidle sundhedspolitikken Ansvarlig direktør: Lars Kirkegaard Projektejer: Jørgen Erlandsen Projektleder: Malene Herbsleb Tidsplan: Sundhedsplan 2015 fremsendes til godkendelse i direktionen medio december Status på Sundhedsplan 2015 fremsendes til direktionen november

19 7. Integration Ingen aktuelle DIA-projekter. 19

20 8. Borgerservice Ingen aktuelle DIA-projekter. 20

21 9. Natur og miljø 9.1 Politikformulering for natur- og miljøområdet På natur- og miljøområdet ser vi ofte dilemmaer og modsatrettede hensyn mellem benyttelse og beskyttelse, mellem natur, landbrug og byudvikling, mellem grundvandsbeskyttelse og erhvervsudvikling, osv. Natur og miljø skal på én gang sikre gode rammer for vækst og udvikling og adgang til natur og rent drikkevand. Der er behov for at formulere en naturpolitik. Vi ønsker at give Byrådet mulighed for at sætte politiske rammer og retning i dette spændingsfelt via udarbejdelse af vision og strategi. Politikken formuleres i sammenhæng med arbejdet med Byrådets udviklingsstrategi. Den vil således supplere arbejdet i de nedsatte 17, stk. 4-udvalg, idet den vil beskrive nogle af rammebetingelserne for bosætning, turisme, udvikling af byerne mv. Politikken vil sætte fokus på forhold, som i dag er beskrevet i kommuneplanen, men som typisk ikke er genstand for selvstændig drøftelse i kommuneplanprocessen. Det kommende kommuneplanforslag vil blive samordnet med resultatet af politikformuleringen. Politikken formuleres i samspil med relevante interessenter og med inspiration fra andre kommuner, foreninger og private aktører. Politisk rammesætning er en væsentlig forudsætning for at kunne prioritere og fokusere ressourcerne i fagsekretariatet. For at kunne effektivisere skal der være en klar vision og strategisk retning, så administrationsgrundlag og procedurer kan målrettes. Der forventes også at være behov for at tilpasse og supplere med yderligere administrative procedurer og administrationsgrundlag med henblik på udmøntning af politikkerne. Ansvarlig direktør: Lars Kirkegaard Projektejer: Luise Pape Rydahl Projektleder: Hans Brok-Brandi Tidsplan: Processen koordineres med de øvrige initiativer i udviklingsstrategien. 21

22 10. Vej og trafik 10.1 Politikformulering for trafikområdet Der findes en række vedtagne planer for trafikområdet i Skanderborg Kommune, som sætter mål for trafiksikkerhed, tilgængelighed, fremkommelighed mv. Det vurderes, at der er behov for en samlet vision og strategi for området, hvor Byrådet kan sætte retning via en overordnet trafikpolitik. Trafikpolitikken skal skabe et meningsfuldt billede af, hvordan trafikområdet kan understøtte og skabe rammer for kommunen som attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Politikken formuleres i sammenhæng med arbejdet med Byrådets udviklingsstrategi. Den vil således supplere arbejdet i de nedsatte 17, stk. 4-udvalg, idet den vil beskrive nogle af rammebetingelserne for bosætning, turisme, udvikling af byerne mv. Politikken vil sætte fokus på forhold, som i dag er beskrevet i kommuneplanen, men som typisk ikke er genstand for selvstændig drøftelse i kommuneplanprocessen. Det kommende kommuneplanforslag vil blive samordnet med resultatet af politikformuleringen. Politikken formuleres i samspil med relevante interessenter og med inspiration fra andre kommuner, foreninger og private aktører. Politisk rammesætning er en væsentlig forudsætning for at kunne prioritere og fokusere ressourcerne i fagsekretariatet. For at kunne effektivisere, skal der være en klar vision og strategisk retning, så administrationsgrundlag og procedurer kan målrettes. Der forventes også at være behov for at tilpasse og supplere med yderligere administrative procedurer og administrationsgrundlag med henblik på udmøntning af politikkerne. Ansvarlig direktør: Lars Kirkegaard Projektejer: Luise Pape Rydahl Projektleder: Jens Peter Langballe Sørensen Tidsplan: Processen koordineres med de øvrige initiativer i udviklingsstrategien. 22

23 11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde 11.1 Udvikling af et strategisk plansamarbejde i den østjyske byregion (Business Region Aarhus) Et strategisk plansamarbejde i regi af Business Region Aarhus er under etablering. Formålet er at skabe grundlag for et smidigt politisk samarbejde om de store linjer på infrastrukturområdet ved at skabe en fælles vision på området. Herudover skal samarbejdet skærpe statens fokus på Business Region Aarhus betydning for vækst og udvikling i Vestdanmark. Endelig er det væsentligt, at den fælles vision både kan anvendes i Business Region Aarhus-regi, men også i de lokale kommuneplaner. Arbejdsgruppen vedrørende det strategiske plansamarbejde udarbejder i efteråret 2014 et forslag til en overordnet vision for udviklingen af den fysiske planlægning i den østjyske byregion, og der tilrettelægges en proces, der sikrer, at den overordnede fysiske planlægning understøtter investeringer med betydning for byregionen. Skanderborg Kommune er formand for arbejdsgruppen i regi af Business Region Aarhus, der er et samarbejde mellem 11 østjyske kommuner, der arbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe vækst og arbejdspladser. Business Region Aarhus-området tæller i alt godt indbyggere. Et styrket plansamarbejde skal dokumentere over for staten, virksomheder og borgere, at Business Region Aarhus-området er en sammenhængende byregion, hvor den overordnede planlægning tilrettelægges, så udviklingsmulighederne i Danmarks vestlige vækstcenter optimeres, og at Business Region Aarhus er attraktiv for statslige, internationale og private investeringer og dermed attraktiv for virksomheder, arbejdskraft og uddannelsesinstitutioner. Ovenstående kræver øget fokus på synliggørelse af resultater og igangsættelse af projekter, der forbedrer erhvervslivets rammebetingelser i den østjyske byregion. Ansvarlig direktør: Lisbeth Binderup Projektejer: Bente Hornbæk Projektleder: Sofie Bentsen Tidsplan: August december Styrkelse af byernes oplevelses- og vækstpotentiale Skanderborg Kommune har efter aftale med de fire cityforeninger og turistforeningen ansat en citychef pr. 1. oktober 2014 for et år med henblik på koordinering af aktiviteter i og på tværs af detailhandlen i Hørning, Ry, Galten-Skovby og Skanderborg for at opnå stordriftsfordele samt ikke mindst synergi til aktiviteter vedrørende kulturelle aktiviteter og byudviklingsprojekter. Samarbejdet mellem detailhandel og turisme i daglig praksis kan fortsætte som hidtil gennem citykoordinatoren og turistchefen. Fx kan allerede planlagte tiltag gennemføres og yderligere fælles tiltag udvikles. Arbejdet hen mod en egentlig forening, der organiserer både detailhandels-, restaurations- og 23

24 turismevirksomheder ligger stille det første halve år, mens de første erfaringer gøres med citycheffunktionen. I marts-april 2015 undersøger Skanderborg Kommune interessen for at stifte en fælles forening. I givet fald indkalder de fem nuværende foreninger i fællesskab til stiftende generalforsamling i begyndelsen af 2015 med det mål at skabe en forening, der kan stå som arbejdsgiver for en enhedsstab. Ansvarlig direktør: Lisbeth Binderup Projektejer: Bente Hornbæk Projektleder: Jane Baad Jensen Tidsplan: 1. halvår

25 12. Dagtilbud for 0-6-årige 12.1 Familieiværksætterne en god begyndelse Familieiværksætterne en god begyndelse fortsætter fra har bl.a. været brugt til at tilpasse konceptet omkring Familieiværksætterne til de særlige målsætninger, der er i fokus i Skanderborg Kommune. Familieiværksætterne bliver et tilbud til vordende forældre, og forløbet har til formål at understøtte en god familiedannelsesproces, herunder at styrke den tidlige forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats samt at skabe et fællesskab omkring den aktive børnefamilie, så alle børn i deres opvækst sikres trivsel og tryghed. Dette sker ved at skabe værdi og sammenhængskraft på tværs af sektorgrænserne for borgere, hvilket er et selvstændigt fokus i Familieiværksætterne. En anden målsætning for projektet er, at der lægges stor vægt på, at metoder og indhold henvender sig til fædre på lige fod med mødre. Dette sker med et mål om at skabe en fællesskabsfølelse omkring det at skulle være forældre. Projektet skal således udvikle og etablere et nyt samlet koncept for relevante gruppe- og netværksforløb for alle forældre og deres kommende barn. Foreløbigt er følgende temaer udpeget som relevante: Graviditet, forældreskab og fødsel Fra individ til familie som en del af noget større Barnets udvikling og trivsel Sundhed og helbred Sociale relationer og netværk Personlig trivsel og identitet Børns udvikling Børnekultur og litteratur Familieret og økonomi Bevægelse Hverdagsliv og sikkerhed Sundhedstjenesten i Skanderborg Kommune vil være omdrejningspunktet for projektet i tæt samarbejde med jordmødrene. Arbejdet med ovenstående temaer sker i et samarbejde mellem fagprofessionelle, private virksomheder og aktive medborgere. Første hold på Familieiværksætterne en god begyndelse skal i gang primo Fokus er på: At komme godt fra start med hold 1 Sikre at borgere i målgruppen har kendskab til tilbuddet At få indsamlet data i overensstemmelse med det evalueringsdesign, der er under udarbejdelse, herunder bl.a. o Tilfredsheden blandt deltagerne o Vurderingen hos samarbejdspartnere o Kendskab til tilbuddet blandt borgere i målgruppen Evaluere på baggrund af hold 1 Foretage evt. justeringer af tilbuddet 25

26 Ansvarlig direktør: Henning Haahr Projektejer: Bodil Lauridsen Projektleder: Bente Rye Damkjær/Cecilie Marie Nielsen Tidsplan: Opstart af hold 1 primo 2015 nærmere tidsplan forelægges direktionen i november

27 13. Skoler og pædagogiske fritidstilbud 13.1 Styrket fokus på ledelse i folkeskolen I forlængelse af sidste års DIA og udviklingsarbejdet med implementeringen af folkeskolereformen skal der sættes fokus på betydningen af ledelsesopgaven i skolen. I en fælles forståelse af Ny Skole i Skanderborg er der udtrykt forventning om mere tydelig ledelse i forhold til medarbejderne i skole og SFO. Skoleledelse skal således have et styrket fokus på praksisnær ledelse, der indebærer ledelsesredskaber til at forstå skolens organisation og kerneydelse på en anderledes måde end i dag. Med det styrkede fokus får skolelederne bedre mulighed for at identificere læring i skolen og skabe rammer herfor. Lærernes og pædagogernes styrkede fokus indbefatter bl.a., at de skal gøre læringen synlig for eleverne ved at tydeliggøre undervisningens læringsmål. Skanderborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med den internationalt anerkendte forsker John Hattie om et toårigt projekt, som skal fokusere på den professionelle forståelse og mulighederne i skolens praksis. Et bærende element i projektet er udviklingen af en mere praksis orienteret ledelsesstruktur. På baggrund af evidensbaseret viden stiller projektet skarpt på betydningen af de professionelle valg og prioriteringer, som medarbejdere og ledelse dagligt står i. Som et væsentligt omdrejningspunkt i projektet udvikles en ny praksis for ledelsens tilstedeværelse i vigtige situationer, som skal resultere i bedre læring hos eleverne. Det er samtidig målet at udvikle en stærk lokal evalueringskultur, hvor ledelse og medarbejder bruger vigtige iagttagelser af elevernes læring og udvikling til en løbende justering af skoledagens tilrettelæggelse. En udtalt forventning til en styrket ledelsesform i skolen vil som konsekvens få betydning for den fremadrettede udviklingsdialog med skolernes ledelse. Det er vigtigt, at der skabes konsistens i forventninger og efterspørgsel af god ledelse. Vi kan ikke forvente, at der skal ske noget nyt, hvis vi efterspørger det gamle. Projektet Styrket fokus på ledelse i Folkeskolen skal sikre implementeringen af en mere praksisnær ledelse, og der er etableret en projektorganisering til at understøtte denne opgave. Udviklingen og præciseringen af den nye praksisnære ledelsesform vil i projektet blive fulgt af en rådgivende følgegruppe. Her vil resultater og udvikling i projektet blive fremlagt, og der kan rådgives om en løbende korrektion af projektet. Den rådgivende følgegruppe består ud over repræsentanter for skolelederne og medarbejderne af: Gordon Poad Visible Learning Plus Henning Haahr Pedersen direktør, Skanderborg Kommune Annie Noes børne- og ungechef, Skanderborg Kommune Else Dyrvig konsulent Torben Steen chefkonsulent for skoler og specialundervisning Jan Grønnebæk VIA University College, Aarhus Jens Lund VIA University College, Aarhus Ansvarlig direktør: Henning Haahr Pedersen Projektejer: Annie Noes Projektleder: Torben Steen Tidsplan: Overordnet tidsplan og projektbeskrivelse fremlægges for direktionen i november

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind

DIA (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind DIA 2017 (Direktion og Koncernledelse den 5. oktober) Billeder ala sidste års DIA sættes ind Indledning Direktionens ide-og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede

Læs mere

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag

DIA Direktionens idé- og arbejdsgrundlag DIA 2017 Direktionens idé- og arbejdsgrundlag Indledning Direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) understøtter Byrådets politikker og politisk besluttede forandringer og udgives én gang årligt. DIA udstikker

Læs mere

NOTAT. Forslag til ændringer i kontrakt- og aftalestyringen. Dato: 28. maj 2015. Sagsnr.: 14/81345

NOTAT. Forslag til ændringer i kontrakt- og aftalestyringen. Dato: 28. maj 2015. Sagsnr.: 14/81345 NOTAT Dato: 28. maj 2015 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Birgit Møller Direkte. tlf.: 24 64 92 22 E-mail: Birgit.moller@skanderborg.dk Sagsnr.: 14/81345 Forslag til

Læs mere

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement SKANDERBORG KOMMUNE DIREKTIONENS IDÉ- OG ARBEJDSGRUNDLAG, OKTOBER 2015 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvad der kommer til at fylde i udviklingsindsatsen i Skanderborg

Læs mere

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement.

Indledning. Skanderborg, uge 43, 2015 Lisbeth Binderup Lars Kirkegaard Lars Clement. SKANDERBORG KOMMUNE DIREKTIONENS IDÉ- OG ARBEJDSGRUNDLAG, OKTOBER 2015 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvad der kommer til at fylde i udviklingsindsatsen i Skanderborg

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015

Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015 Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1 Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Implementering af ny folkeskolereform Ansvarlige for projektet Projektejer Annie Noes Projektleder Hanne Holstein Ipsen Projektidé Regeringen har med reformudspillet

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2014

Overblik over forandringer til Budget 2014 Overblik over forandringer til Budget 2014 Her gives et samlet overblik over de forslag til forandringer, der overgår til Byrådets behandling af Budget 2014. Oversigten er fordelt på politikområder. Demokrati:

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Tidligt udkast til DIA 2017

Tidligt udkast til DIA 2017 Tidligt udkast til DIA 2017 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvor direktionen ønsker, at der skal gøres en særlig udviklingsmæssig indsats i Skanderborg Kommunes organisation

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet

Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Fagsekretariatet Børn og Unge udsendte d. 24. september et procesnotat for den justerede

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator

Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Til Ringkøbing-Skjern Kommune 18. juni 2015 Høringssvar vedrørende frivillig- og ildsjælekoordinator Overordnede betragtninger Frivilligcentrets bestyrelse vil gerne kvittere for det synes vi inspirerende

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere