Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg"

Transkript

1 Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at stå til rådighed for herboende grønlændere med vejledning og hjælp samt at udbrede kendskab til Grønland. (Fra pjecen om Det Grønlandske Hus) Vi er således med en slags ambassade-funktion bindeled/brobygger for grønlændere til at få et godt liv i Danmark, og formålet i socialafdelingen er bl.a. at mindske ensomhed, styrke integration og styrke fællesskabet blandt grønlændere. Derfor vil vi have frivilligt socialt arbejde: Det frivillige arbejde er et supplement til socialafdelingens arbejde i Det Grønlandske Hus. Det frivillige arbejde skal bidrage til at mindske ensomheden, styrke integrationen og fællesskabet blandt grønlændere i Region Nord. Det frivillige arbejde tager udgangspunkt i det værdigrundlag som gælder for Det Grønlandske Hus. Det frivillige arbejde integreres som en aktiv del af DGH og er medvirkende til at åbne Det Grønlandske Hus endnu mere op for grønlændere i Region Nord. Det frivillige arbejde skal udgøre en mangfoldighed af frivillige medarbejdere og brugere og være livgivende for Det Grønlandske Hus, og det frivillige arbejde skal kunne løfte sociale opgaver ved brug af rollemodeller, samt styrke og udvikle de frivilliges og brugernes ressourcer. Det frivillige arbejde bygger på følgende værdier: - Vi tager udgangspunkt i det grønlandske (f.eks. er det vigtigt for os at vide hvor folk kommer fra i Grønland) - Vi er ydmyge og nysgerrige overfor kulturen (f.eks. respekterer vi at der tales grønlandsk) - Vi anerkender og understøtter det positive i at være grønlandsk (f.eks. at mange grønlændere er kunstneriske og kreative) Det frivillige arbejde i Det Grønlandske Hus tager udgangspunkt i opgaven, hvorefter der søges frivillige til at løse opgaven. De frivillige vil som udgangspunkt blive tilknyttet opgaven 1

2 ud fra deres interesse og ressourcer. Der er dog bevidsthed på, at det frivillige arbejde baseres på lyst og interesse, hvorfor det er vigtigt, at de opgaver eller tilbud der ønskes igangsat, har en vis almeninteresse således at også den frivillige oplever, at han/hun kan bidrage med egne erfaringer og interesser og at der er personer, der kan se sig selv bidrage som frivillige. Frivilligpolitikken og frivilligplejen udarbejdes af medarbejdere i socialafdelingen. Overordnet er det socialkonsulent og leder der er ansvarlige for frivilligpolitikken og frivilligplejen. Frivilligkoordinator er ansvarlig for: - At sikre at alle medarbejdere i det grønlandske hus kender og føler ejerskab for frivilligpolitikken. - At frivilligpolitikken føres ud i livet. - At etablere projekter samt hverve frivillige til at udføre opgaverne. - At afholde en afklarende samtale inden ansættelse som frivillig. - At introducere den frivillige både til DGH og til opgaven ud fra følgende kriterier: o Hvad tilbyder vi den frivillige? o Hvordan oplæres den nye frivillige? o Hvad skal de nye frivillige lave? o Hvilke forventninger har vi til den frivillige? o Hvor mange nye kan vi tage ind på én gang? o Prøvetid - At støtte den enkelte frivillige. - At løse eventuelle problemer der måtte opstå blandt de frivillige. - At udvikle og vedligeholde aktiviteterne. - Løbende opfølgning Frivilligaftale: Hvis den frivillige og medarbejderen er enige om at indgå et samarbejde, underskrives der en frivillig-aftale, som indeholder en beskrivelse af funktionen og opgaven. Børneattest/straffeattest: 2

3 Den frivillige, der skal arbejde direkte med målgruppen, skal give tilladelse til, at DGH indhenter straffe- og børneattest, der hvor opgaven påkræver det. Begge skal være anmærkningsfrie, før en frivilligaftale kan indgås. Børneattest indhentes på alle frivillige, der har direkte kontakt med børn og unge i deres frivillige arbejde. Straffeattest skal fremvises, hvis den frivillige kommer ude i andres hjem eks. besøgstjenesten. Der underskrives ligeledes en kontrakt om tavshedspligt, idet oplysninger om personlige og private forhold skal behandles fortroligt. Tavshedspligten er af moralsk og etisk karakter. Hvis DGH får kendskab til, at tavshedspligten ikke overholdes, vil det føre til afskedigelse af den frivillige. Tavshedspligten er bl.a. til for at beskytte børn og forældre og er derfor særlig vigtig for frivillige, som arbejder med børn og unge. Den frivillige må dog gerne tale med medarbejdere og andre frivillige i den enkelte frivilliggruppe om børn i projektet. Underretningspligt Frivillige bør vide, at alle borgere både i Danmark og Grønland har underretningspligt. Det betyder, at man har pligt til at underrette kommunen, hvis man får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, vold, seksuelle overgreb, anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare. Udgangspunktet er, at det er den frivillige og DGH, der har et problem sammen, ikke den frivillige, der har et problem alene. Kontakt derfor ALTID den ansatte for drøftelse. Det er vores medarbejdere, som underretter de sociale myndigheder. Samværspolitik Vi tilstræber et anerkendende og trygt miljø blandt målgruppen, frivillige og medarbejdere. For at sikre dette skal følgende regler for samværet med målgruppen overholdes af frivillige i Det Grønlandske Hus: Vi overholder aftaler og kommer til tiden. Vi melder afbud, hvis vi bliver forhindrede. Vi er ikke kærester med målgruppen. Vi går afsides og ryger og indtager ikke alkohol under aktiviteter med målgruppen. 3

4 Vi tager ikke børn i projekterne med hjem. Vi modtager eller låner ikke penge til deltagere i projekterne. Frivilligpleje Pleje af de frivillige medarbejdere handler både om hvordan de konkrete arbejdsopgaver udføres, men det handler også om at udvikle de frivillige, så de får de rette færdigheder til at kunne løse deres opgaver. Der arrangeres møder mellem frivillig-koordinator og frivillige 2 gange om året, hvor man kan stille spørgsmål og få vejledning om opgaveløsningen. Frivilligpleje handler endvidere om at støtte de frivillige i forhold til kompetenceområder således, at der er klare linjer for, hvem der har kompetence til hvad, også blandt de frivillige. Samt regler for tavshedspligt. De frivillige er, i forbindelse med det frivillige arbejde, dækket af Det Grønlandske Hus lovpligtige forsikring. Den frivilliges profil Hvervning af frivillige tager udgangspunkt i opgaven og de frivillige vælges ud fra følgende kriterier: o Hvilke kvaliteter vil vi gerne have? o Hvilken alder og hvilken uddannelse? o Hvad forventer/kræver vi af de frivillige? o Hvor megen tid skal/må og kan man bruge som frivillig? Korpset af frivillige skal være en blanding af grønlændere og danskere. I nogle opgaver f.eks. besøgstjeneste kan det være en fordel/er det nødvendigt med grønlandsk-sprogede frivillige. Ellers kan frivillige have forskellige udgangspunkter og erfaringer. Det er vigtigt, at de frivillige oplever, de kan bidrage med egne erfaringer og de føler, at de magter opgaven. Der bør være opmærksomhed på at der ikke øves rovdrift på engagerede og tjenstvillige frivillige. Den frivillige skal kunne smitte andre med sin begejstring og have et overskud til at være noget for andre. Den frivillige skal kunne tilslutte sig det værdigrundlag der er for arbejdet i det grønlandske hus, samt være stabil og loyal i forhold til opgaven. Det konkrete arbejde med de frivillige 4

5 Der kan i en opstartsfase være behov for at koordinator deltager aktivt i at få aktiviteten solidt etableret. En gang årligt afholdes en fælles dag for alle frivillige på tværs af aktiviteterne. Derudover kan grupperne samles hver for sig. Dagene skal indeholde forkælelse og gerne bidrage til fastholdelse af frivillige og bidrage til udvikling af den frivillige / gruppen af frivillige. På møderne er der fast dagsorden således at det sikres at: o Der spørges ind til den frivilliges trivsel / gruppens trivsel o Nye ideer eller tiltag i aktiviteten o Evt. problemer o Nyt fra Det grønlandske Hus o Økonomi hvis det er relevant o Hvervning af nye frivillige / fastholdelse af frivillige Herudover tilbydes individuel opfølgning efter behov. Hvordan vil Det Grønlandske Hus tiltrække/hverve frivillige: Det Grønlandske Hus hverver frivillige ved at annoncere på hjemmesiden, via facebook og ved at sætte annoncer op på frivillighusets hjemmeside. Og vi vil hverve de frivillige ud fra nedenstående punkter: Pålægge ansvar og byrder som passer til den enkelte frivilliges lyst, evner og kompetencer Skabe et åbent og ligeværdigt forhold mellem de frivillige indbyrdes og mellem de frivillige og de ansatte Have en positiv holdning til nye frivillige Klare og veldefinerede mål og opgaver Grundig orientering om organisationen Gensidig forventningsafklaring Opfølgning/evaluering Respekt og tillid for mennesket Det må godt koste penge at være frivillig, men det skal være et rimeligt beløb (ex. medlemskab af forening, småpenge til kaffekasse mv.) Det skal være sjovt at være frivillig!!!!!!!! 5

6 Når du bliver frivillig hos os: - Får du mulighed for at gøre en forskel og hjælpe andre mennesker - Bliver du en del af et fællesskab og møder nye mennesker - Udvikler du dig selv, udfordrer du dig og opbygger et psykisk beredskab - Danner du nye holdninger og får ny viden - Er du en del af en lokal udvikling i civilsamfundet - Opbygger du færdigheder til arbejdsmarkedet/uddannelse - Får du et godt supplement til dit CV, når du skal søge uddannelse/arbejde. (Mulighed for udtalelse efter min. 6 mdr. sammenhængende frivilligt arbejde) 6

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune

Velkommen som frivillig i Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 1 Velkommen som frivillig i undhed og Omsorg Aarhus Kommune Kort og godt Om at være frivillig i undhed og Omsorg Her er en oversigt til dig, som er ny frivillig i undhed og Omsorg. Hvis du vil vide mere,

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere