Brugerertest af DDBasic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerertest af DDBasic"

Transkript

1 Ding2tal afsluttende projektrapport. BILAG 1 Brugerertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta Version juli 2013 Af Karen Thomsen [med kommentarer og prioriteringer fra projektgruppen]

2 Indhold 1 Brugertest af Om arbejdspapiret Brugertest Fremgangsmåde Sammenfatning Konklusion Anvendelighed og relevans Konklusion Design Anbefalinger - Implementation Tilgængelighed Platforme Anbefalinger Brugertest på andre målgrupper Resultater Generelle ting Søgeboks Openscan Søgeresultat Sortering Informationer i resultaterne Emneord Filtrering af søgeresultat Sideangivelse i søgeresultatet Detaljeret søgeresultat Huskeliste Reservering Om materialet Se alle eksemplarer Ekstra informationer Værkvisning af søgeresultat MinKonto Login Lånerstatus Lån Reserveringer Reserveringer til afhentning Mellemværende juni 2013

3 3.7.7 Ret Profil Spørgsmål og svar juni 2013

4 Brugertest af 1 1 Brugertest af Projekt ding2tal har som formål at skabe grundlaget for et nyt 'theme' i Drupal7, DDBasic, for bibliotekerne baseret på ding2. Det forventes, at DDB efterfølgende vil stå for formidling af DDBasic til interesserede biblioteker. Hjemmesider implementeret i de enkelte biblioteker skal med dette 'theme' i Drupal7 være grænsefladen til selvbetjening i form af søgning, reservering, fornyelser og håndtering af de enkelte informationer i lånerstatus - lån, reserveringer, reserveringer til afhentning og profil mht. materialeudlån.. Brugertest af DDBasic indgår som arbejdspapir i projektet. Brugertest er foretaget på en tidlig Beta af DDBasic i Aarhus den 12., 13. og 17. juni med i alt 7 brugere. Projektgruppen bag ding2tal er Aarhus bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Horsens Bibliotekerne, Randers Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Vejle Bibliotekerne, Viborg Bibliotekerne. [Projektgruppens kommentar: Mere korrekt at skrive: Deltagende biblioteker: Københavns Kommunes Biblioteker, Gladsaxe Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Sønderborg Bibliotek, Kolding Bibliotek, Vejle Bibliotek, Horsens Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Randers Bibliotek, Viborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker] 1.1 Om arbejdspapiret Dette arbejdspapir består af efterfølgende af kapitler: 1. Brugertest ad Dette kapitel med beskrivelse af projekt og brugertest. 2. Sammenfatning Beskrivelse af de overordnede konklusioner af brugertest 3. Resultater Oversigt over de konkrete observationer fra brugertest. Bilag rummer følgende indhold: A. Fremgangsmåde, B. Deltagerliste og C. Tekniske vilkår. 1.2 Brugertest Hensigten med brugertest var at undersøge konceptets brugbarhed med fokus på selvbetjeningen. Vurderingen i projektgruppen har været, at de enkelte sider i hjemmesiden ikke har indhold endnu til at man kan vurdere brugbarhed.

5 Brugertest af 2 Brugertest af selvbetjeningen skal at belyse følgende: 1) Design, dvs. om indhold, struktur og udformning svarer til brugernes forventninger og behov. Herunder om navigationen og præsentation af indhold samlet set giver dem en god oplevelse. Der har IKKE i brugertest været fokus på brug af hjemmesiden på 'små' enheder, såsom smartphones og tablets. 2) Anvendelighed og relevans, dvs. om brugerne oplever, at DDBasic har de relevante funktionaliteter og sammensætninger i præsentationen, som de har brug for i selvbetjening og inspiration. 1.3 Fremgangsmåde Der blev gennemført 7 brugertest med i alt 7 brugere. De foregik i på Hovedbiblioteket hos Aarhus Bibliotekerne. Der har udelukkende været testet på PC med Firefox som browser, og der har IK- KE været anvendt 'små' enheder, såsom smartphones og tablets. I Bilag A beskrives fremgangsmåden for brugertest nærmere, herunder den valgte notation for kort form afrapportering.

6 Brugertest af 3 2 Sammenfatning 2.1 Konklusion Anvendelighed og relevans Den samlede konklusion er, at DDBasic som koncept fungerer, men der skal ske tilpasninger i implementationen omkring konkrete punkter i struktur og design for at få et velfungerende design til selvbetjeningen for både øvede og uøvede brugere på hjemmesiden. Brugerne var generelt vant til at bruge hjemmesiden til selvbetjening, men et par stykker foretrak, at gå på biblioteket for at 'græsse' efter materialer. Brugerne var tilfredse med mange af de nye formater på præsentationerne: Det korte søgeresultat med forsidebillede og beskrivelse er godt brugerne synes de får mange informationer allerede her til at vurdere, om de vil reservere materialet. Beskrivelsen har tilpas længde. Behøver ikke mere end 3 linier til at fange interessen.

7 Brugertest af 4 Kan bedst lide formatet med billede Godt, at emneordene i kasser er tydelige i søgeresultatet frem for kun på posten Det korteste format vil der derimod ikke være ret mange, der bruger. Filtrering registreres af flere brugere, både de og de der får henledt opmærksomheden på muligheden for filtrering finder funktionaliteten nyttig Nogle brugere kendte den nuværende (hos Aakb) funktionalitet med 'de der felter foroven i søgeresultatet', og fandt at filtreringen i DDBasic er mere overskuelig. Synes at venstresiden fungerer bedre end rubrikken/boksen på den nuværende Vil kunne bruges til inspiration. Detaljeret præsentation af materiale byder på flere gode, nye informationer Nogle brugere vil kunne anvende de nye typer informationer, fx anmeldelser, mens andre blot vil ignorere dem.

8 Brugertest af 5 Anmeldelser: Fint at de er der til lidt hurtig orientering 'Anmeldelser' ville forvente, at det er fra professionel anmelder og ikke anden læser Der er en del kosmetiske problemer, forstået på den måde, at brugerne kommer i tvivl om funktionalitet eller tolkning i informationerne, men en mere redaktionel tilgang til tekster sammen med konsekvent oversættelse til dansk må forventes at kunne afhjælpe mange af disse problemer. Søgeboksen Det er for flere brugere irriterende, at søgeboksen er foldet ud, fordi den fylder meget i siden, og de opdager ikke selv, at klik på søgeknappen folder boksen ind. Alle brugere klikkede sig tilbage til forsiden hver gang de skulle søge. Jeg synes det her (i toppen ) fylder meget, og når jeg ruller ned forsvinder det her i toppen jo jeg kunne godt tænke mig at få vist lidt flere resultater Min Konto ret brugerprofil Brugerne er meget i tvivl om, hvad de enkelte informationer om dem bruges til, men også hvorvidt de skal skrive i alle felter på denne side.

9 Brugertest af 6 Nogle brugere ville også forvente, at de her kunne ændre deres adresse, mens andre forventer, at de sker via Folkeregister. Min Konto Lånerstatus Brugerne finder generelt flere informationer, som ikke er relevante for dem og som derfor kan undlades. Men der er er også mange relevante informationer, som de dog gerne ser mindre tilpasninger i Brugerne vil gerne have opdelt deres lån i grupper: de der skal afleveres inden for fx den næste uge, de næste 2 uger,... Brugerne vil gerne have tydelig markering af hvilke lån, der er overskredet Brugerne vil gerne have tydelig markering af hvilke lån, der ikke kan fornys det er ikke relevant, at forfatter er klikbart i lån og reserveringer, da de ikke herfra vil søge på alt af forfatteren Men der blev også tydeliggjort mere forstyrrende og alvorlige problemer: Min Konto virker ulogisk for brugerne 1) Når brugerne logger ind, forventer de, at finde deres lånerstatus, men ser stadig den side, de var på. 2) Brugerne opdager ikke at Login/Opret/bruger ikonet i topbjælken er ændret til MinKonto. 3) Når de klikker på MinKonto mødes de stadig med samme side, som de var på, det er ikke logisk for dem, at de igen skal klikke på et link til MinKonto under deres navn.

10 Brugertest af 7 4) Først derefter ser de deres Konto ikke som forventet deres totale lånerstatus, men siden Brugerprofil der kun er en kort oversigt og deres personlige informationer. Muligheden for flere valg i filtrering Flere brugere ville forvente, at de kan vælge flere muligheder inden for samme kategori ved at sætte flere flueben, fx to forfattere under 'Forfatter'. Vil klart kunne forvente, at man kan vælge mere end 1 ad gangen Vil gerne have mulighed for at klikke flere af/vælge flere

11 Brugertest af 8 Disse problemer bør der tages højde for i det videre arbejde, inden DDBasic bliver officiel version (DDB). 2.2 Konklusion Design En række resultater fra brugertest vedrører desuden web-stedets design. De væsentligste områder hvor designet er hensigtsmæssigt: Filtrering registreres af flere brugere, både de og de resterende finder funktionaliteten nyttig Nogle brugere kendte den nuværende (hos Aakb) funktionalitet med 'de der felter foroven i søgeresultatet', og fandt at filtreringen i DDBasic er mere overskuelig. Se fig under pkt Synes at venstresiden fungerer bedre end rubrikken/boksen på den nuværende Det er praktisk. Vil bruge. De væsentligste områder hvor designet med fordel kan forbedres: Billedet bag siden forvirrer nogle brugere, andre er glade for det Nogle brugere kan godt lide de farverige billeder bag siderne. Det ser meget inspirerende ud lidt mere levende end den gamle hjemmeside.. En enkelt bruger giver en klar (faglig) udmelding om for konkrete billeder som baggrund ud fra erfaringer fra flere hjemmesider: Bibl. vælger et stort billede bag siden og det forvirrer..hvad er det et billede på..? Jeg godt se ideen, men man kan godt neddæmpe det, nogen gange er der et billede af et ansigt, man er for tæt på, der er for mange detaljer Søgeboks forekommer uhensigtsmæssig stor 1) Brugerne synes, at topbjælke med logo og søgeboks fylder uforholdsmæssigt meget i forsiden, da de ikke opdager, at søgeresultatet faktisk kommer efter søgningen. 2) Ingen af brugerne opdager selv at de ved at klikke på 'søg' ikonet i topbjælken kan lukke/åbne søgeboksen.

12 Brugertest af 9 Meget, meget stort søgefelt på forsiden. Der bruges for meget plads på søgefeltet. Smart nok, at det kan klikkes væk, men ikke markeret grundigt nok, f.eks. markere det med en streg og en pil. MinKonto 1) Når brugerne når ind til deres Konto ser de ikke som forventet deres totale lånerstatus, men kun en kort oversigt og deres personlige informationer. Den korte oversigt kan tydeliggøres ved at undlade profilen og det skal fremgå tydeligt, hvor mange elementer, der er i hver type, og at de kan 'foldes ud' eller klikkes frem direkte. (Det kan overvejes på samme måde som i detaljeret søgeresultat at anvende +/- ikoner til at folde ud frem for en menu, da den notation forstås umiddelbart af brugerne). Se fig under pkt ) Menuen med indgangene til detaljer i lånerstatus (underpunkterne), kan med fordel suppleres med et tal i (), der angiver antal i hvert underpunkt, ligesom ved huskelisten.

13 Brugertest af Anbefalinger - Implementation Tilgængelighed Der har ikke i brugertest været valideret for korrekt html(5) (W3), korrekt css(w3) eller tilgængelighed (WAI). Det bør gøres, da DDBasic skal være skabelon for hjemmesider i biblioteker i stor udstrækning, derfor bør projektet sikre, at implementationen kan validere efter de forskrifter, der gælder for offentlige institutioner. Da tilpasninger af hensyn til tilgængelighed typisk påvirker implementationen af den basale generering af html og css, bør det være indarbejdet inden DDBasic bliver officiel version (DDB). Se særskilt dokument VærktøjerTilgængelighed for forslag omkring validering af hensyn til tilgængelighed. [Projektgruppens kommentar: DDB ønsker en moderat løsning; test-værktøjerne skal tage højde for html-5-. Morten og Michael går oversigt over værktøjer igennem og kommer med anbefaling til udviklerne. Brugeroplevelse skal vægtes i forhold til tilgængelighed. Teknisk tilgængelighed er ikke nødvendigvis det same som en god brugeroplevelse. ] Platforme Der har i brugertest udelukkende været testet på PC med Firefox som browser, og der har IKKE været anvendt 'små' enheder, såsom smartphones og tablets. Da alle prognoser viser, at større og større del af bibliotekernes brugere anvender smartphones og/eller tablets er det nødvendigt at DDBasic kan anvendes på alle disse platforme. Det betyder, at der skal være implementeret efter principperne i 'Responsive design' inden DDBasic bliver officiel version (DDB). Flere brugere giver udtryk for at de anvender smartphone eller tablet til den nuværende hjemmeside hos Aakb. Bruger ipad til at gå på hjemmesiden vil klart forvente at kunne bruge siden bruger den allerede til at lave hurtige tjek på reserveringer mv. Har mere ipad end pc med. Kan bedre lide at bruge hjemmesiden end app'en, bruger ikke rigtig app'en Har brug for det bredere information, man finder på hjemmesiden

14 Brugertest af 11 Jeg har haft smartphone i et års tid; Det afhænger meget af hvor meget tid og hvor jeg er; hvis jeg er i sommerhus er det jo lettest at bruge den; Derfor bør der derfor i projektet testes på forskellige typer enheder og forskellige browsere: PC: Firefox, Chrome, Internet Explorer versionerne 7, 8, 9, 10 smartphone: IOS, Android, Windows 8 tablet: ipad, ipad mini, Android af forskellige typer, fx Samsung, Nexus.. Niveau: der skal adskilles mellem tablets og smartphones; det fulde sites /desktop version vises på tablets. Proces: Vedr. smartphones: det skal ikke ud i slutbrugertest, men det skal tilpasses ift. designerens bedste overbevisning. Projektgruppen tester. IOS og Android; vi må teste på dem ding2talbibliotekerne har brug for, så vi kan dokumentere den testet til at virke på xx-version. Projektgruppen foretager en måling på deres bibliotekswebsite ift. browserversioner, så vi har et oplyst beslutningsgrundlag at gå ud fra.] 2.4 Anbefalinger Brugertest på andre målgrupper Brugerne gav udtryk for, at de kender det nuværende koncept i AAKb's hjemmeside, ding1 platformen. Dette gav sig dels udtryk i, hvor ofte de bruger denne hjemmeside, dels i, at de undervejs i brugertestene sammenlignede funktionaliteter og præsentationer med tilsvarende i den nuværende hjemmeside. Det vil derfor være værdifuldt - før eventuel generel udrulning fra DDB - at teste konceptet på et bibliotek, der ikke har en ding1 baseret hjemmeside, for at fange de problemer, der ikke kan gættes af novicer i ding-platformene.

15 Brugertest af 12 3 Resultater Dette kapitel rummer resultaterne fra brugertest. Da dette er et arbejdspapir, er de enkelte delelementer beskrevet både med resultaterne fra testen og eventuelle forslag til forbedring af funktionalitet og/eller design. En del af formålet med brugertesten var at undersøge, hvorvidt og hvorledes brugerne oplever, at produktet er brugbart for dem i deres informationssøgningsaktiviteter. Hver observation er overordnet set kategoriseret som følger: Godt: En løsning, som fungerede godt for brugerne. Idé God idé: Et brugerforslag, der kan forbedre produktets brugbarhed.! Kosmetisk problem: Observationer, der ikke har større betydning for brugbarheden, men som dog generer det generelle indtryk af produktet.!! Forstyrrende problem: Bør rettes, da det er forstyrrende for brugen af produktet og indebærer, at brugerne anvender uforholdsmæssigt megen tid på at løse en opgave.!!! Alvorligt problem: Designproblem af så alvorlig karakter, at det er svært eller direkte umuligt at fortsætte brugen af produktet på en meningsfyldt måde. Brugeren må have hjælp fra andre for at komme videre. Herunder situationer, hvor brugeren synes, at produktet forlanger unødvendige oplysninger eller handlinger. 3.1 Generelle ting!! De fleste brugere blev forvirrede over brugen af engelske ord ind imellem især Update reservations tolkede de som 'opdater din reservation' ikke som en mulighed for at ændre interessedato og afhentningssted. Projektet foretager så vidt muligt danske oversættelser af de engelske termer. Webredaktionerne i København og Aarhus inddrages i arbejdet. Endvidere vil Morten også gerne hjælpe med oversættelser.]!! Enkelte Brugerne registrerede, at under 'Om materialet' virkede det underligt, at de kom ned midt i fx anmeldelsen. Der er tale om et generelt problem, når søgeboksen er foldet ud: Skroll i siderne må ikke betyde at områder af siden forsvinder bag andre områder

16 Brugertest af 13 af siden fx bag topbjælken, karrusellen eller søgeboksen, når den er vist (styling) Tyder på anchor-fejl, som skal rettes.]!! Ingen af brugerne kiggede på forsidekarrusellen, en enkelt gav udtryk for, at hun af og til bruger den som inspiration, men bladrer aldrig i den: første kig skal inspirere. Det skal undersøges om det enkelte bibliotek som led i installationsproceduren selv kan vælge mellem enten Forsidekarrusel eller Nyhedsblok (tabroll) på forsiden. Hvis ikke er default forsidekarusellen. ] 3.2 Søgeboks Søgeboksen på forsiden roses af nogle brugere, fordi den er synlig direkte på forsiden.!nogle brugere synes, at topbjælke og søgeboks tilsammen fylder for stor del af forsiden, yderligere forstærket af, at med karrusellen på forsiden, ser de slet ikke andre informationer i siden (under folden). På andre sider, hvor søgeboksen er foldet ud, synes de også at det tager for meget plads.

17 Brugertest af 14 Meget, meget stort søgefelt på forsiden. Der bruges for meget plads på søgefeltet. Jeg synes det her (i toppen ) fylder meget, og når jeg ruller ned forsvinder det her i toppen jo jeg kunne godt tænke mig at få vist lidt flere resultater Topbjælke fylder meget ved skroll forsvinder meget af det. Kunne godt tænke mig at se flere søgeresultater på skærmen!brugerne finder ikke selv ud af, at et klik på ikonteksten 'Søg' i topbjælken betyder, at de får de lukket/åbnet søgeboksen. Smart nok, at det kan klikkes væk, men ikke markeret grundigt nok, f.eks. markere det med en streg og en pil. En knap med skjul/vis. Markere det med kraftig farveforskel. Det skal kigges på igen.]!!!brugerne registrerede ikke selv dette problem kun enkelte studsede, når de i detaljeret postvisning brugte bogmærkerne under 'Om materialet' til at kom-

18 Brugertest af 15 me ned i anmeldelser ol. Skroll i siderne må ikke forsvinde bag søgeboksen, når den er vist (styling) Idé En bruger foreslog, at ikonteksten for 'Søg' bliver udvidet med ekstra tekst og et lille grafisk ikon der viser, at man kan bruge ikonteksten på den måde. Idé En bruger foreslog, at søgefeltet ligger i Topbjælken mellem logo (navnet på biblioteket) og ikonteksten (linket, menuen, fanen...) for login. Ovenstående skal kigges på igen. Videregives til udviklerne/designerne] 3.3 Openscan Det er meget forskelligt om brugerne vil bruge Openscan, men alle mener, at funktionaliteten er fin, for de, der gerne vil bruge det. Plejer at bruge den type funktion Hvis jeg har glemt, hvad forfatteren hedder, så er det rart at det er der For mig er det inspiration, helt sikket

19 Brugertest af Søgeresultat Sortering!Brugerne overser muligheden for sortering.!brugerne giver udtryk for, at ordet 'Relevans' ikke siger dem så meget, derfor har de ikke overvejet at bruge sorteringen. 'Relevans siger ikke så meget, hvem ved, hvad der er relevant i forhold til noget som helst Udgivelsesår kunne være relevant at sortere på men de andre typer i sorteringen kunne de godt finde på at bruge, da de ser på dem. Ville nok gå ind og se der og vælge nyeste først!!når de får den udpeget, er der delte meninger om anvendelsen: umiddelbart vil de gerne have 'relevans', men samtidig vil flere af dem gerne slippe for at få alle artiklerne først, da de udelukkende går efter bøger. Det opdager de så, at de kan få ved at bruge afgrænsningen til at vælge bøger (eller flere materialetyper) for at slippe for artiklerne.

20 Brugertest af 17 Det er de enkelte bibliotekers ansvar at arbejde med relevansrankering, boostfunktion og materialevalg lokalt.]!!brugerne opdager ikke de forskellige elementer i toppen, fordi de skroller for at finde resultater. Jeg synes det her (i toppen ) fylder meget, og når jeg ruller ned forsvinder det her i toppen jo jeg kunne godt tænke mig at få vist lidt flere resultater Idé Forslag fra brugere. En enkelt foreslår, at man placerer sorteringen i venstre menu over Filtreringen Informationer i resultaterne Der er generelt enighed om at informationerne i søgeresultatet i den form, hvor både forside og beskrivelse vises er god. Beskrivelsen har tilpas længde. Behøver ikke mere end 3 linier til at fange interessen.!brugerne finder ikke de to små ikoner til at skifte mellem korte visninger og når de får dem vist og prøvet foretrækker de fleste format med forside og beskrivelse. Kan bedst lide formatet med billede

21 Brugertest af 18 Ville klart foretrække det store visningsformat På brede emner er det fint med kort format - Mere konkrete ting vil det være bedre med mere information!ved serier er en bruger i tvivl om, hvad det betyder, og derefter undrer sig over, at ikke alle bind er vist og i rækkefølge ved de enkelte bindposter.. Godt at kunne se del af serie Idé Skiftet til den super-korte visning af søgeresultater kunne være ok, men det er ikke noget brugerne vil bruge særlig meget. Så den kan måske undværes for at give færre funktionaliteter i toppen af resultatet. Ovenstående videregives til udviklerne/designerne] Emneord Brugerne er generelt glade for de meget tydelige emneord 'knapper'. Se fig under pkt Emnekasser kan godt gennemskue, hvad de gør en hjælp til at vælge let at overskue og godt de ikke er 'mudret sammen' Ordene ville ikke give mig lyst til at læse den - ikke fyldestgørende for romanen Godt, at emneordene i kasser er tydelige i søgeresultatet frem for kun på posten IdéBrugerne ville gerne have mulighed for at kunne klikke på flere emneord (så er det ikke knapper mere) og så få vist en ny søgning på disse emner med AND mellem emneordene. Ville forvente, man kunne klikke på flere. Ville gerne kunne sætte emneord på man kan godt fange forskellige ting i en bog Vil gerne tydeligt kunne se, hvad der er centralt definerede emneord og brugerord Opmærksom på kontrol så der ikke kan stå hvad som helst på en bog

22 Brugertest af 19 Diskussion om emneord: På forespørgsel forstår de fleste, at der er tale om bibliotekets påsatte emneord, men flere giver udtryk for, at de også ville kunne have glæde af og ville måske selv bidrage med brugerskabte emneord. I givet fald skal der skelnes mellem bibliotekets og brugernes, fx med farve. Ja. Ville bruge dem. Men vigtigt med både bibliotekarernes og brugernes. Ville gerne kunne tagge. Kan godt se mig selv sætte emneord på men vil ikke stole helt så meget på andres som bibliotekets, vil gerne kunne se forskel Ville ikke selv skrive emner på. Ville ikke efterspørge, hvad andre har gjort Filtrering af søgeresultat De fleste brugere opdager 'menuen' i venstre side af billedet. Et par brugere sammenligner med den Aakb har pt. Og finder den nye præsentation meget mere synlig og overskuelig. Synes at venstresiden fungerer bedre end rubrikken/boksen på den nuværende

23 Brugertest af 20 Den er meget mere overskuelig end den gamle.. det her i har ovre venstre felt er meget mere overskuelig, det står indenfor den samme boks og er langt tydeligere opdelt i forfatter m.v. Alle brugerne mener at kunne bruge afgrænsningen, når de først har prøvet den. Det er praktisk. Vil bruge. Kan godt lide ideen. Vil kunne bruges til inspiration. Plejer at springe over alt med ebøger og tidsskriftartikler vil hellere have bøger!!flere brugere forvirres over den lille firkant til venstre for de enkelte muligheder de opfatter det som om, de kan vælge flere og så til sidst få lavet en søgning, hvor der afgrænses med OR mellem de enkelte udvalgte muligheder, fx forfatter 1 OR forfatter 2 OR historie (altså også på tværs af typerne) Checkbokse inviterer til flere valg samtidig uden dem ville jeg forvente det, der skete Vil klart kunne forvente, at man kan vælge mere end 1 ad gangen Vil gerne have mulighed for at klikke flere af/vælge flere Det kunne være relevant at kunne vælge, at jeg vil kun have ENTEN dansk ELLER engelsk... Ikke alt andet Ovenstående skal kigges på igen.videregives til udviklerne/designerne]!!flere brugere forvirres over de muligheder, der er i de forskellige kategorier, fx, at en forfatter står både under forfatter og under emne men forstå typisk efter lidt eftertanke. Forstår ikke aldersgrupperingen. Systematikken er lidt ulogisk, fx Børnematerialer, tænker, at det er til børn, men måske også for pædagoger ikke godt ord, når der ikke kommer materialer til børn frem, men kun materialer for voksne. det er outputtet fra Brønden; der kan vi ikke gøre noget ved. ]

24 Brugertest af 21!!En bruger prøver at filtrere efter flere kriterier efter hinanden og forvirres af, at der kun er et resultat til sidst. Forstår ikke, at gentagen brug af afgrænsning betyder, at der bruges AND mellem de enkelte kriterier, men tror, at filtrering betyder fjerne det man vælger som kriterium Der kommer kun et resultat. Det er forvirrende. Filtreres det fra eller til? Bruger tror ved eftertanke, at det filtreres til Same problematik som tidligere; Videregives til udviklerne/designerne] Idé En bruger foreslår, at hvis man ikke kan vælge flere er det bedre at fjerne firkanten ud for de enkelte. Idé Et par brugere foreslår, at der under hver overskrift i kategorierne (Forfatter, Emner, Årstal) skrives en forklarende tekst om 'afgrænsning' og/eller bruge det søgeudtryk, brugeren filtrerer i, og forklare at man kun kan vælge en mulighed. Man kan skrive søgeudtrykket under hver enkelt facet-overskrift, så der er sammenhæng ml. udtrykket og facetter Sideangivelse i søgeresultatet Idé Flere brugere mener, når de finder sideangivelsen 1, 2 nederst i søgeresultatet, at den også burde stå foroven, så man med det samme kunne klikke videre ud fra kendskab til den sortering, man havde foretaget. Flere brugere forvirres og irriteres over, at sideangivelsen i bunden af søgeresultatet ændres, når de klikker til næste side. De ville forvente, fra start at have en idé om hvor mange siders søgeresultater, de kunne forvente.

25 Brugertest af 22 Mangler at kunne se, hvor mange sider, der er. Ville nok ikke bruge side 30 men det ville gøre hende bevidst om, at det er et stort søgeresultat, hvis hun overser antallet af resultater i toppen - 'når der ikke står noget siger det også en hel masse' Paginering giver ikke så meget mening kan ikke overskue søgeresultatet på den måde Paginering Ville foretrække at kunne se 1- XXXX Sidetal vigtige for at få noget levetid på bogen Vi skal vise lidt flere søgeresultater som standard Kan man endvidere gore brugeren opmærksom på når der er tale om et meget stort søgeresultat?] 3.5 Detaljeret søgeresultat Brugerne fokuserer meget på den del, de lige har set i søgeresultatet, men at nu er der en 'Huskeliste'- og 'Reserver'-knap. Det var derfor nødvendigt generelt at bede dem kigge ned over informationerne i resten af siden.

26 Brugertest af 23 Flere brugere roser de meget tydelige knapper for Huskeliste og reserver. Alle brugerne forstå farvekodningen i reserverknappen derhen, at de forventer, at så er materialet på hylden, men ikke hvor. Alle brugerne kan foretage reservation uanset om de er logget ind eller ej.!brugerne var ikke i tvivl om, hvad ikonerne +/- betød, men om hvad der gemte sig under dem inden de klikkede på +. Kan afhjælpes ved en mere forståelig overskrift.!brugerne mente ikke, at de bruger informationerne i 'Lektørudtalelser, Om forfatteren og Om emnet' til ret meget. Enkelte brugte et par felter, fx sprog, emnetal (DK5 numre) eller Omfang. Om emnet: Information, han ikke har efterspurgt. Behøver ikke blive overbombarderet med information. Se detaljer hvis det er en bog / forfatter jeg ikke kender.. så vil jeg se hvor lang den er.men det er det eneste jeg bruger her Huskeliste Alle brugere forstår begrebet Huskeliste, måske fordi det er kendt i forvejen hos Aakb. Forventningerne til hvad de kan der er:

27 Brugertest af 24 Har af og til brugt den når leder efter mange bøger - Reserverer dem fra huskelisten!!!brugerne forvente, da deres login og profil er data overflyttet fra det nuværende system, at også deres huskeliste er overflyttet! Det kan blive et problem for biblioteker, der hidtil har brugt DDELibraWeb! Hvad angår brugerne hos nuværende DDE Libra Biblioteker: det enkelte bibliotek kan vælge at give brugerne adgang til deres gamle profil i en overgangsfase. Hvad angår nuværende ding1 biblioteker kan huskelisten migreres over.] Reservering Alle brugerne forstå farvekodningen i reserverknappen på, at de forventer, at så er materialet på hylden. På forespørgsel om, hvor materialet (bogen, filmen...) så står, bliver flere brugere i tvivl, men alle klikker på Reserver-knappen og forventer, at de så kan finde det der. KATH forslag: Det skal måske tydeliggøres, i farveikonet, at hvis det ikke er alle steder materialet er på hylden, så brugerne ikke bare tager hen på nærmeste bibliotek Om materialet Umiddelbart forstå alle brugen af +/- ikonerne for at se detaljerne. Nogle brugere er i tvivl om, hvor de kan se, på hvilket bibliotek materialet er på hylden, om det er 'Om materialet' eller 'Se alle eksemplarer'. KATH forslag: En omdøbning af overskrifterne til 'Fakta om materialet hhv. Se hvor du kan finde den/det' ville afhjælpe denne tvivl. Teksten kan den enkelte webredaktion selv rette som de vil; I Odense har man løst det ved at skrive: Tilgængelig se hvor ]!Brugerne mener ikke, at de har behov for informationerne om materialet, men nogle udnytter alligevel et enkelt af felterne for at vurdere helt ukendte materialer. Enkelte brugte et par felter, fx sprog, emnetal (DK5 numre) eller Omfang. Så fakta kan være relevante, og bør derfor bevares i den nuværende præsentationsform. Savner lidt bagsideteksten på bogen som ekstra information Vil åbne detaljer om materialet ser på emnetal

28 Brugertest af 25!Brugerne kender ikke de feltbetegnelser, der anvendes, fx emnetal og audiance Se alle eksemplarer Brugerne kigger umiddelbart på kolonnen 'På hylden' sammen med biblioteksnavnet og bruger det til at overveje, om de vil reservere eller gå efter direkte. Det er de to primære informationer. Brugerne spørges direkte til tolkning og relevans af de andre kolonner.!brugerne er i tvil om, hvorvidt både 'På hylden' og 'Udlånt' er relevante, måske fordi de ikke kombinerer med 'kan ikke udlånes'. KATH forslag: Man vi kunne spare plads (aht. Små enheder) ved kun at have 'Udlånt' og et status-felt, der angiver 'På hylden, Udlånt hhv. Kun på biblioteket' og så have eksemplarer, der ikke kan udlånes i egne rækker med status ' Kun på biblioteket'!kan ikke udlånes Brugerne er i tvivl om, hvorvidt, det betyder, at alle er udlånt, men det svarer ikke altid til kolonnen 'Udlånt', så forstår de det ikke Ved 'Kan ikke udlånes' står der 0. Det er uforståeligt. I tvivl om hvad kan ikke udlånes - kan godt afkode, at 0 i kolonnen betyder, at alle kan udlånes men lidt i tvivl om, hvad det betyder Viser, hvor mange der kan udlånes her og nu. Ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge den til

29 Brugertest af 26 Nogle brugere tolker tallet som udtryk for om man kan låne det eller ej Ingen tænker det som udtryk for materialer, man kun kan anvende på biblioteket, og kun få ville gøre det kun i situationer, hvor det er fag til job/studie, så de skal have det her og nu. Se forslag ovenfor. Kunne godt bruge bøger kun på biblioteket til eksamen Hvis mange reserveringer, ville det måske være relevant til hurtige opslag Følgende videregives til udviklerne: Kan OCs løsning anvendes?: Vi har i alt xx eksemplarer. Der står xx lånere i kø til materialet. Hvis alle værdier i stanær / kan ikke udlånes= 0, kan kolonnen så helt fjernes?] Ekstra informationer!en enkelt bruger ville gerne kunne se anmeldelser, men kunne ikke læse hele anmeldelsen. Anmeldelsen slutter brat kan ikke komme videre og læse det hele ville have forventet at kunne se resten af den. Ærgerligt, at man ikke kan læse resten Anmeldelser: Fint at de er der til lidt hurtig orientering 'Anmeldelser' ville forvente, at det er fra professionel anmelder og ikke anden læser!brugerne mente ikke, at de bruger informationerne i 'Lektørudtalelser, Om forfatteren og Om emnet' til ret meget. Enkelte brugte et par felter, fx sprog, emnetal (DK5 numre) eller Omfang. Om emnet: Information, han ikke har efterspurgt. Behøver ikke blive overbombarderet med information. Om emnet: Ikke så relevant med artikler fra f.eks. information Ved faglitteratur skal information om forfatter bruges til bla. at vurdere kvaliteten af materialet. Om emnet: Lidt malplaceret, underligt kan godt selv slå 'historie' op

30 Brugertest af 27 Nedenstående ide videregives til udviklerne/designerne:] Idé Nogle brugere foreslog, at de ekstra informationer Anmeldelser, Om forfatter, Om emnet... også skulle være angivet på samme måde med + hhv. - ikon, så kun hvis man er interesseret i ekstra informationer kan man finde dem. KATH forslag: I givet fald bør klik i venstre menu /Om materialet på en af mulighederne resultere i, at samtidig med hop til bogmærket, foldes det ud. IdéEn bruger foreslår at bruge bagsiden af bøger som ekstra information Det fra bagsiden savner jeg. Det ville være rigtigt fint (at have) 3.6 Værkvisning af søgeresultat!umiddelbart blev brugerne forvirrede over at få vist flere titler, når de havde klikket på titlen. Reelt er forskellen ikke stor i visning af informationer, så forvirringen skyldes mere, at der vises flere. KATH forslag: Måske vil en overskrift, fx 'Flere muligheder at vælge imellem:' før de enkelte værker afhjælpe problemerne. Vi ændrer overskriften (oversættelse)]!det forvirrer brugerne, at de ikke får vist de samme informationer detaljer om materialet, se alle eksemplarer og flere informationer - (om den første titel,

31 Brugertest af 28 som måske er den eneste de ser i siden uden skroll) som de får i detaljerede resultater for et enkelt værk. For at få det skal de klikke på titlen en gang til Savner lidt at kunne se, om materialet er tilgængeligt herfra Ved skønlitteratur er udgaven ligegyldig, men ikke ved faglitteratur Genudgivelser giver støj i sortering efter udgivelsesår

32 Brugertest af MinKonto Login Brugerne finder let ikonteksten for Login. Brugerne bliver forvirrede over, at de efter login stadig er på den side, de stod på før og registrerer ikke i første omgang, at ikonteksten er ændret og deres navn nu står i den blå boks måske fordi den blå boks ligner den blå søgeboks. Der skal være et visuelt clue på at brugeren er logget ind. Ønsket videregives til udviklerne/designerne; vi kan derimod ikke automatisk antage at alle brugere altid gerne automatisk vil komme til deres lånerstatus ved login; mange logger først ind, når de vil til at reservere et materiale; I den situation vil det genere ret meget hvis man bliver smidt væk fra en side, man står på ]!!For at se sine brugeroplysninger forventer en bruger, at han kan klikke på sit navn.!et par brugere finder straks linket i den blå boks med 'Min Konto' og klikker på den men undrer sig over, at de skal klikke igen. Min konto igen!

33 Brugertest af 30!!Flere brugere går i stå, og finder efter nogen søgning eller hjælp fra testleder Min Konto i den blå boks, men kan ikke forstå, at man skal klikke igen, når ikontekst og navn viser, at man er på Min konto Ovenstående skal kigges på igen. Videregives til udviklerne/designerne] Lånerstatus!Flere brugere vil forvente, at personlige informationer ikke dukker op på den side, de får når de logger ind til Min Konto, men at de kun ser deres lånerstatus.!i menuen til venstre vil brugerne forvente, at underpunkterne suppleres med en angivelse af, hvor mange der er af hver type i () ligesom ved Huskelisten Tal bør være i parentes i venstremenuen(som ved huskeliste) Gitte sender nyt design til PG; brugeren skal komme til lånerstatus, når han/hun klikker på Min konto; brugernavn skal være klikbar. Der skal kun stå den for brugeren nødvendige info.] Lån Her blev brugerne bedt om at vurdere relevansen af alle kolonnerne.

34 Brugertest af 31 Flere finder det godt, at forsiden er vist, da de så lettere kan huske/finde materialet derhjemme Afleveringsdato er meget vigtig for alle!alle brugere mener, at Materialenummeret er irrelevant.!udlånsdato er der divergerende meninger om relevansen af Bruger ikke udlånsdato til noget!brugerne mener ikke, at det er relevant, at forfatter er klikbart, da de ikke herfra vil søge på alt af forfatteren Bruges til at finde andre ting, forfatteren har skrevet mere relevant før reservationen ikke så relevant her!brugerne vil gerne have opdelt deres lån i grupper: de der skal afleveres inden for fx den næste uge, de næste 2 uger,... Savner gruppering af bøger (disse materialer skal afleveres indenfor xx dage)!brugerne vil gerne have tydelig markering af hvilke lån, der er overskredet Tydelig markering af overskredet lån vil være godt (dato med rødt)

35 Brugertest af 32!Brugerne vil gerne have tydelig markering af hvilke lån, der ikke kan fornys Vil gerne have et kryds til at markere, at man ikke kan forny, frem for manglende forny-knap Savner Kryds til at lave visuel tydeligt, at man ikke kan forny Det skal der kigges på; I stedet for manglende boks til at klikke i, forslåes klar tekst: Kan ikke fornyes ; ønskerne videregives til udviklerne/designerne] Reserveringer Her blev brugerne bedt om at vurdere relevansen af alle kolonnerne. Afhentningssted er vigtigt og der er behov for at kunne rette det både i profilen for alle reservationer fremover og for en enkelt reservation. Har brug for kun at kunne opdatere en enkelt reservation ikke alle. Vil umiddelbart tænke, at man ikke kan ændre specifikt fra bog til bog men i stedet rette det hele Nummer i kø er meget relevant til at vurdere, om man vil fastholde sin reservation. IdéEn bruger foreslår, at der angives hvor mange eksemplarer, der er i alt, for bedre at kunne vurdere hvor lang tid det tager i køen.!ordrenummer er ikke relevant for brugerne.!brugerne forstår ikke funktionaliteten i 'Update Reservation' før de har prøvet den, men så er den også relevant for nogle af dem Afdeling er logisk.!brugerne er i tvivl om, hvorvidt en ændring af afhentningssted sker for det enkelte materiale eller for alle ens reservationer fremover. Brug af knappen 'Update reservation' gav muligheden for både at ændre sted og interessedato og angav dermed, at det var på de valgte materialer. Update lidt i tvivl om, hvad det er. Forventer, at det er forny - at man måske kan se nyt kønummer!reserveringsdato er der delte meninger om: Reserveringsdato kan det være rart at se, hvor lang tid man har ventet og om man stadig har brug for den.

36 Brugertest af 33 Rar sikkerhed, hvis biblioteket siger, at man ikke har reserveret bogen!!!udløbsdato kendte ingen af brugerne anvendelsen for, og efter forklaring gav de udtryk for, at de ville gerne have en advarsel inden reservationen blev fjernet. Hvis der havde været 20 i kø ville jeg forvente længere udløbsdato og ikke bare at blive smidt af Hvis udløbsdato nås, ønske om at få advarsel ved dato i stedet for blot at blive slettet Det skal der kigges på; ønskerne videregives til udviklerne/designerne] Reserveringer til afhentning Logisk for de fleste brugere, at der ikke er et reservationsnummer, når materialet ikke er fundet endnu. Reserveringsnummer er rigtig relevant til afhentning Meget relevant ved afhentning Nummer i kø er meget relevant til at vurdere om man vil fastholde sin reservation!reserveringsdatoen kan være rar at se, men ikke speciel brugbar Mellemværende Også her blev brugerne bedt om at vurdere relevansen af de enkelte kolonner.

37 Brugertest af 34 Brugerne er glade for at se, hvorfor de har forskellige mellemværender Fint med titel og årsag materialenummer er ikke klart, hvorfor det er der!!dato er ikke forståeligt, og dermed kan de ikke vurdere relevansen. Er det dato for hvornår mellemværendet er opstået/opdateret, eller er det den afleveringsdato, der er overskredet? Dato skal være forklaret bedre; ønsket videregives til udviklerne/designerne] Dato ikke tydeligt, hvad det er. Formentlig den dag, den blev afleveret kan ikke se det af systemet. Meget rart at kunne se, at den er afleveret men dato siger ikke så meget Den kunne jeg godt være lidt usikker på,om det er dato for, hvornår jeg har afleveret eller dato for, hvornår det skulle have været afleveret!!betaling hhv. delbetaling ville flere af brugerne overveje da de ser de to knapper: Vil betale alle på én gang. Har ikke brug for at betale én ad gangen

38 Brugertest af 35 Godt, at man kan vælge at betale enkelte materialer og ikke kun alle Ret Profil Brugerne er tilfredse med at se, hvad der er registreret. Idé En bruger vil gerne kunne se, og ændre, hvilke services, vedkommende er tilmeldt, fx påmindelser. Kunne godt tænke mig overblik over, hvad jeg er tilmeldt!en bruger er i tvivl om, hvad ændring af 'Dit bibliotek' betyder. Dit bibliotek man kunne jo godt tænke at det var nyheder fra at bestemt bibliotek..!på spørgsmål om adresseændring vil nogle brugere forvente, at de kan rette det på denne side, mens andre forventer, at adresse rettes via Folkeregisteret BEMÆRK, at det vil være forskelligt fra bibliotek til bibliotek, hvad hvordan adresseændring sker nogle er ikke koblet til Folkeregisteret, men skal selv opdatere. Brugerne forstår godt, at de kan ændre interessedato og at det så gælder for alt, men nogle vil også gerne kunne ændre for enkelte materialer.

39 Brugertest af 36 Interesseperiode passer ikke helt ind her det er meget forskelligt fra bog til bog, hvad man har behov for!brugerne kender ikke og forstå ikke begrebet 'pause'. Efter forklaring vil flere gerne kunne bruge det i forbindelse med længere rejser. Kan løses via hjælpetekst el. oversættelse] Pause ikke tydeligt, hvad det betyder Har brugt den 1 gang kan den tidligere have været under reserveringer - ville hellere have den der Kan se værdi i sammenhæng med plads i reserveringskø Efter forklaring er den faktisk relevant god mulighed. Går ud fra, at det er på alt!flere brugere er i tvivl om, hvad der sker, hvis de angiver mobilnummer Mangler lidt oplysninger om, hvad biblioteket skal bruge oplysningerne til Vil gerne kunne vælge, om jeg får det på mail eller sms BEMÆRK, at det vil være forskelligt fra bibliotek til bibliotek, hvad hvordan angivelsen af mobilnummer anvendes nogle vil bruge det til al korrespondance omkring selvbetjening, andre vil kun bruge det til påmindelser.!!flere brugere misforstår sidens indhold og tror, at de skal udfylde alle felter. Det skal markeres tydeligt, at de kan ændre felter og hvad det vil betyde. KATH forslag: Det vil måske være mest relevant at samle alle informationer om brugeren på én side, Brugerprofil, hvor det for hver felt angives om de kan rettes eller ej vha. en knap, og hvor konsekvenser forklares tydeligt. Ovenstående videregives til udviklerne/designerne. Endvidere ønskes mulighed for at få flg. tekst med: Adresseændringer registreres automatisk ]

40 Brugertest af Spørgsmål og svar Brugerne bliver spurgt om, hvad de vil gøre, hvis de er i tvivl om noget i selvbetjeningen, når de sidder hjemme. Alle vil prøve at finde et svar i Spørgsmål og svar'!!brugerne forventer, at finde en lang liste af konkrete spørgsmål og de tilhørende svar Forventer, at der er de mest typiske spørgsmål og svar samt kontaktoplysninger Umiddelbart ville jeg ikke vide hvad jeg skulle gøre hvad jeg skulle gøre når jeg går derind!!!brugerne bliver forvirrede, da de møder en opfordring til at skrive en kommentar og tolker det til, at de sender en kommentar/spørgsmål, og så får de svar, når deres navn står over kommentarfeltet. Men de vil som regel have brug for svaret her og nu, så mailsvar er ikke relevant. Det er måske bare en søgemaskine, man skriver i. Forstår ikke ordet Gem på knappen. Når man klikker på gem kommer nyt kommentarfelt - Så kan man svare på sin egen kommentar. Mangler tekst 'hvad skal man kommentere på'

41 Brugertest af 38 Svært at gennemskue sammenhængen mellem kommentarer og sider giver det en dialog eller debatforum!!!brugerne undrer sig, da de finder tidligere kommentarer med navn på person om det er personale eller bruger. Det ønsker flere af dem ikke. Ved kommentarer vil jeg gerne spørges, om navn skal ud IdéEn bruger foreslår en anden formulering i stedet for 'kommentar' 'Stil et spørgsmål'. Hjælp skulle kunne findes ude i siden Omkring biblioteksbasen vil hun have svar fra biblioteket og ikke fra andre brugere, fordi der er et problem, der skal løses Spørgsmål-svar funktionaliteten er ikke moden nok; udgår derfor.]

42 Brugertest af 39 Bilag Bilag A. Fremgangsmåde Brugertest består i, at et antal testpersoner enkeltvis bruger prototypen af DDBasic til at løse en række opgaver. Under løsningen af opgaverne bliver brugeren bedt om at tænke højt, så det er muligt at følge deres overvejelser og reaktioner. Testleder sidder sammen med brugeren for at sikre, at han føler sig godt tilpas i testsituationen og husker at tænke højt og samtidig sikre, at testen får karakter af en dialog imellem bruger og testleder. Derfor kan loggerne kan også bidrage med supplerende spørgsmål i dialogen. Loggerne sidder sammen med testleder og bruger, så de så vidt muligt kan se både bruger og skærmen. Loggerne skriver observationer, både brugerreaktioner og forløb på skærmen. Brugertest varer op til 2 timer. Indledningsvis foretager testleder kort interview, der blandt andet kortlægger brugernes interesser, behov og IT-erfaring og sætter brugeren ind i formål og forløb af brugertesten. Som baggrund for interviewet anvendes en Interviewguide. Opgaveløsningen består i at brugeren gennem samtale med testlederen løser et antal opgaver. Opgaverne er foruddefinerede, men bruges som en dialog om webstedet. Fra det indledende interview kan eksempler på opgaver, brugeren tidligere har løst, indgå i de konkrete opgaver, der udføres, fx tidligere lån. Det er derfor ikke muligt slavisk at følge de foruddefinerede opgaver. Afslutningsvis gennemføres et kort opfølgende interview, hvor brugeren får lejlighed til at uddybe og opsummere sine kommentarer til produktet. Ligeledes får testleder og loggere mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Hver observation er kategoriseret som følger: Godt: En løsning, som fungerede godt for brugerne. Idé God idé: Et brugerforslag, der kan forbedre produktets brugbarhed.! Kosmetisk problem: Observationer, der ikke har større betydning for brugbarheden, men som dog generer det generelle indtryk af produktet.!! Forstyrrende problem: Bør rettes, da det er forstyrrende for brugen af produktet og indebærer, at brugerne anvender uforholdsmæssigt megen tid på at løse en opgave.!!! Alvorligt problem: Designproblem af så alvorlig karakter, at det er svært eller direkte umuligt at fortsætte brugen af produktet på en meningsfyldt

43 Brugertest af 40 måde. Brugeren må have hjælp fra andre for at komme videre. Herunder situationer, hvor brugeren synes, at produktet forlanger unødvendige oplysninger eller handlinger. En observation er medtaget som problem uafhængigt af, hvor mange brugere, der oplevede det, dvs. alle brugere har ikke nødvendigvis været generet af et givent problem. Såfremt én bruger er stødt ind i problemet, vurderer vi, at der er risiko for, at andre vil opleve noget tilsvarende, når produktet tages i brug. Observationerne bringes på anonymiseret form af hensyn til de deltagende testpersoner. Som en følge heraf anvendes han som betegnelse for alle brugere uanset køn. Bilag B. Deltagere Der deltog 7 personer i brugertestforløbet. De var udvalgt, så de i videst muligt omfang afspejlede vigtige kendetegn ved den målgruppe, produktet henvender sig til. Brugere, der efter annoncering på Aakb's hjemmeside tilmeldte sig, blev kontaktet af Aakb's kontaktperson for mere detaljerede oplysninger om interesser (job, hobby) og medieforbrug, derefter foretog testleder udvælgelse blandt de indkomne. Det var valgt ikke at fokusere på alder, men i stedet at have fokus på interesseområder for at nå videst muligt rundt i søgefunktionalitet. Overblik over testdeltagerne: St, M-50+ Interesser, fag/job: historie, sprog, russisk Interesser, fag/hobby: retspleje, samfund Interesser/skøn: krimi Interesser/musik: Barok, slavisk liturgi, Abba Interesser/film: måske lidt tegnefilm Medier: Bøger, musik Th, M-ca. 40 Interesser, fag/job: Journalistik Interesser, fag/hobby: Lyd Interesser/skøn: Romaner, noveller, poesi, lyd Interesser/musik: jazz Interesser/film:dokumentar Medier: Bøger, musik E, M Interesser, fag/job: Interesser, fag/hobby: sport, skak, IT/PC, Kogebøger, samfundsforhold, politiske erindringer

44 Brugertest af 41 Interesser/skøn: spænding, krimi, historiske romaner Interesser/musik: Interesser/film: nye TV-serier (Madmen, Sopranos..) Underholdning Medier: Bøger, lidt film (impuls) Ti, K Interesser, fag/job: Kommunikation, ledelse, organisation, CSR, HR, diskursanalyse Interesser, fag/hobby: Hunde, madlavning, børn Interesser/skøn: Romaner, Biografier Interesser/musik: Pop, Rock Interesser/film: Medier: Bøger Si, K Interesser, fag/job: Sundhed, kost, fysiske/psykiske sygdomme Interesser, fag/hobby: Sy- og strikkebøger Interesser/skøn: Meget bredt: Gerne alt fra en forfatter Interesser/musik: Interesser/film: Fra Filmstriben: thriller, drama, ungdomsfilm Medier: Bøger A, K Interesser, fag/job: socialfagligt, psykologi, neuropsykologi Interesser, fag/hobby: geografi, lokal kultur, sprog Interesser/skøn: Interesser/musik: Kristen, klassisk Interesser/film: dokumentar Medier: Bøger, film M, K Interesser, fag/job: naturvidenskab Interesser, fag/hobby: Insektbestemmelse Interesser/skøn: ALT Interesser/musik: Interesser/film: Medier: Bøger

45 Brugertest af 42 Bilag C. Anvendt udstyr Brugertest foregik i et undervisningslokale på Hovedbiblioteket hos Aarhus Bibliotekerne. Lokalet havde et antal Pc'er, hvor brugeren sad ved den ene, mens loggerne brugte bærbare Pc'er for at sidde, så de kunne følge med på brugerens skærm samtidig. Til de 3 første test er der optaget lydspor af brugertest. Der har udelukkende været testet på Windows PC, og der har IKKE været anvendt 'små' enheder, såsom smartphones og tablets. Der blev udelukkende anvendt Firefox browser Brugerne blev spurgt, om de anvender smartphone og/eller tablet, men det blev ikke prøvet, da der er tale om en Beta, hvor 'responsive design' ikke er implementeret overalt. Tilsvarende fik brugerne ikke valg mht. browser, da styling mm. Ikke er klar til Internet Explorer endnu. Sitet DDBasic var derfor åbnet i Firefox, når brugeren kom.

Brugertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta

Brugertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta Brugertest af DDBasic Arbejdspapir for tidlig Beta Version juli 2013 Af Karen Thomsen Indhold 1 Brugertest af...1 1.1 Om arbejdspapiret...1 1.2 Brugertest...1 1.3 Fremgangsmåde...2 2 Sammenfatning...3

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

DDElibra Håndbog DDElibra GO

DDElibra Håndbog DDElibra GO DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2016-06-03 Version 9.11.50 Copyright 2016 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side:

Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu. Opret en side: Sådan opretter du en side og tilknytter den til dit biblioteks menu Opret en side: Log dig ind på hjemmesiden og klik på Tilføj indhold og dernæst på Side. Flere ting skal være udfyldt, før du kan få lov

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen 15. marts 2016 Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Hvad kan man anvende Instagram til?... 2 2. Sådan oprettes en profil på Instagram... 2 3. Valg af brugernavn... 2 4. Valg af profilnavn...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad

Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad Intendantur Del 3 Guide til webapplikation til bestilling af mad I det følgende vil vi gennemgå de forskellige funktioner, i web applikationen som skal anvendes til bestilling af mad. Trin for trin kan

Læs mere

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN

MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN MANUAL AF FILIP WALLBERG & RUNE MICHELSEN NB! Denne manual er også fuldt ud anvendelig til arbejdet på radionyheder.dk og tvnyheder.dk, da disse sites er bygget op i nøjagtig samme system! Indhold Om

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Skolens netværk, skema og kommunikation i Lectio Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Kende til skolens netværk og drev. Specielt dit personlige H-drev 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi Skema Dit brugernavn og adgangskode Sådan logger du på det trådløse netværk Sådan

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning 02092015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk

Du får personlig hjælp og svar på spørgsmål ved at kontakte podio@dn.dk Dato: 22. maj 2013 Til: DN s lokale afdelinger Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72. Vejledning til Podio Alle DN s lokale afdelinger har hver sit arbejdsrum i Podio. Her kan man finde

Læs mere

Vejledning i anvendelse af

Vejledning i anvendelse af Vejledning i anvendelse af 1 Indholdsfortegnelse 1. Platforme og tilgang 3 2. Hvordan kommer jeg i gang? 3 2.1. Log ind 3 2.2. Log ind med UNI-Login 4 2.3. Log ind med lånernummer til biblioteket 4 2.4.

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter

Vejledning i bookingsystem til rekvirenter FLYGTNINGEHJÆLPENS TOLKESERVICE Esromgade, opg. 152, 2.sal DK-2200 København N Tlf: 3373 5335 www.flygtning.dk Vejledning i bookingsystem til rekvirenter Systemet har opstart fra og med en 30.06.2015 Du

Læs mere

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland

JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland JAR nyhedsbrev fra Region Nordjylland Juni 2015 I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om regionernes undervisningsportal, hvor du bl.a. kan finde information om JAR kurser og øvelsesvejledninger. Du kan

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte?

Find dit nye job på FOA Job. Brugervejledning. Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Oktober 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN

DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN INDHOLD DSA Danske Sundhedsorganisationers A-kasse Sankt Annæ Plads 30 1013 København K 3 gode grunde til at være på LinkedIn Hvorfor LinkedIn? Find

Læs mere

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45

Brugervejledning til. BBB s hjemmeside. BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Brugervejledning til BBB s hjemmeside BEMÆRK: Denne vejledning fungerer bedst til Windows. Senest opdateret: 17-09-2010 14:45 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning...

Læs mere

Vejledning til jobloggen

Vejledning til jobloggen Vejledning til jobloggen Aktiviteter, opgaver og andre fif Vejledning til frivillig registrering i jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside (www.foa.dk/a-kasse) Brug jobloggen som et aktivt redskab i din

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen Manual til E-shoppen Hvordan bruger jeg E-shoppen Version 3 - Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til E-shoppen... 3 Funktionerne i E-shoppen... 3 Søg varer... 4 Søgeresultat og yderligere filtrering/sortering...

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner.

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner. GRAFISK DESIGN OPGAVEN Min kæreste er medstifter af en vinloge. Medlemmerne af logen kunne godt tænke sig et sted, hvor de bl.a. kunne få et overblik over, hvilke vine de har bedømt og hvornår næste loge

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Cicero Web Onlinehjælp. Indhold. Systematic

Cicero Web Onlinehjælp. Indhold. Systematic Kal Indhold Brugervejledningen henvender sig til lærere, elever og personalet på bibliotekerne. Den beskriver funktionaliteten i Cicero Web Systematic Release 1.2 FBS-14789 Cicero Web Onlinehjælp Project:

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Ændringsønsker Artesis Alpha

Ændringsønsker Artesis Alpha Design/appearance Vi savner den gamle versions mulighed for at indsætte eget logo samt mulighed for at vælge farvetema. Søgeboks og login Manglende overensstemmelse mellem gammel og ny Artesis. Via den

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk AB Halvtolv, web-redaktionen 18. september 2012 Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver alle mulighederne ikke

Læs mere

Lærervejledning til teacher-content.com senest rettet 06-01-16. Efter beskrivelsen kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Lærervejledning til teacher-content.com senest rettet 06-01-16. Efter beskrivelsen kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Lærervejledning teacher-content.com er en letanvendelig interaktiv læringsplatform, hvor faktuel viden om verdens lande, byer og flag via leg flettes sammen med undervisningens læringsmål. Sitet kan bruges

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere