Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to."

Transkript

1 From: Ib Rasmussen Sent: 18. juni :34:37 To: Kystdirektoratet (kdi); Ilse Gräber (igr) Cc: Subject: VS: KDI sagsnr. 14/ Grundejerforeningen Laveskov Villaby, 3050 Humlebæk - Ansøgning om kystbeskyttelse - Stensætning mod Øresund Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to. Fra: Ib Rasmussen Sendt: 18. juni :58 Til: 'kd Cc: 'Jan Severin'; 'Martin Lavesen'; 'Lene & Niels Andersen'; 'Ib Rasmussen' Emne: KDI sagsnr. 14/ Grundejerforeningen Laveskov Villaby, 3050 Humlebæk - Ansøgning om kystbeskyttelse - Stensætning mod Øresund KYSTDIREKTORATET Højbovej Lemvig KDI sagsnummer: 14/00501 Ansøger: Grundejerforeningen Laveskov Villaby, 3050 Humlebæk Sag: Ansøgning om kystbeskyttelse Udbygning af stensætning mod Øresund I forlængelse af tidligere korrespondance så fremsender Grundejerforeningen for Laveskov Villaby hermed i udfyldt stand KDI formular om tilladelse til kystbeskyttelse i form af en opretning af den eksisterende stensætning samt en forlængelse af denne med det formål, at dette skal udgøre en forbedret sikring af foreningens østdige. Der ansøges her kun om kystbeskyttelse mod erosion. Følgende bilag til formularen, som nævnt i dens afsnit H, er vedhæftet ansøgningsformularen med undtagelse af bilag 5, som ikke menes at være påkrævet for denne ansøgning: H. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion Materiale på nedenstående liste skal vedlægges ansøgningen 1. Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstanden fra bebyggelse til skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt. 2. Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå. 3. Redegørelse for anlæggets dimensionering. Kystdirektoratet forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt. 4. En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. 5. Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort. 6. Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten Skulle yderligere oplysninger være påkrævet, står vi til rådighed. Med venlig hilsen Ib Rasmussen, sekretær, på vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen for Laveskov Villaby c/o Jan Severin, formand Strandmarken Humlebæk

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 From: Jan Severin Sent: 14. maj :50:20 To: Kystdirektoratet (kdi) Cc: Martin Lavesen; Ib Rasmussen; Eva Dorn-Jensen; Niels Andersen Subject: Grundejerforeningen Laveskov Villaby - Anmodning om kystsikring af foreningen østdige. Grundejerforeningen for Laveskov Villaby fremsender hermed anmodning om tilladelse til at sikre foreningens østdige med stensætning. Med venlig hilsen Formand for Grundejerforeningen for Laveskov Villaby Jan Severin Strandmarken Humlebæk

12 Kystdirektoratet Højbovej Lemvig cc: Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø. Humlebæk, den 14. maj 2014 Kystinspektoratet giver i sin skrivelse af den 30. august 1989 og 29. september 1989 Grundejerforeningen Laveskov Villaby tilladelse til at sikre foreningens østdige mod Øresund med stensætning. Foreningen skal herved anmode om tilladelse til at den sidste sydlige del af foreningens dige, der i dag kun er sikret med en træspunsvæg, på samme måde bliver sikret med stensætning. Årsagen til vores ønske skyldes, at stormen Bodil den 06. december 2013 slog et stort hul i den sydlige træspunsvæg, der ikke er sikret med stensætning. Stensætningen vil blive udført med samme materialer og i geometri som den eksisterende stensætning. Plantegning med angivelse af ny og eksisterende stensætning er vedlagt. Med venlig hilsen Formand for Grundejerforeningen for Laveskov Villaby Jan Severin Strandmarken Humlebæk

13

14

15 H.1 Kortmateriale Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse (Juni 2014) Afsnit H Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion Gruppe 1: Kort Indhold 1. Grundejerforeningen for Laveskov Villaby - Matrikelkort Østdige Østre side af Matrikelnummer 52A Dagelykke By Luftfoto - Grundejerforeningen for Laveskov Villaby med Østdige

16 H.1 Kortmateriale 1. Grundejerforeningen for Laveskov Villaby - Matrikelkort Østdige 2

17 H.1 Kortmateriale 2. Østdige Østre side af Matrikelnummer 52A Dagelykke By Sivsø Store Sø Øresund Nivå Havn 3

18 H.1 Kortmateriale 3. Luftfoto - Grundejerforeninge n for Laveskov Villaby med Østdige Den nærmeste bebyggelse ligger i en afstand af ca. 160 m. fra Østdiget. 4

19 H.2 Målsatte snitskitser Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse (Juni 2014) Afsnit H Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion Gruppe 2: Målsatte snitskitser Indhold 1. Indledning - Kortmateriale Grundejerforeningen for Laveskov Villaby - Matrikelkort... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Østdige - Matrikelnummer 52A Dagelykke By... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4. Luftfoto - Grundejerforeningen for Laveskov Villaby (syd for Strandvænget) med Østdige... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

20 H.2 Målsatte snitskitser 1. Indledning - Snitskitser Den oprindelige stensætning blev etableret i 1990 efter Kystinspektoratets godkendelse, 26. sept. 1989, jfr. KIs journalnummer d. 2

21 H.2 Målsatte snitskitser 2. Østdige Skitse-1 Profil af eksisterende stensætning udført i

22 H.2 Målsatte snitskitser 3. Østdige Skitse-2 Profil af ny stensætning til opsætning i efteråret

23 H.2 Målsatte snitskitser 5

24 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse (Juni 2014) Afsnit H Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion Gruppe 3: Redegørelse for anlæggets dimensionering Indhold 1. Området Opbygning og dimensioner af eksisterende stensætning Opbygning og dimensioner af ny stensætning under ansøgning Ansøgerens konklusion og vurdering

25 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. 1. Området Bestyrelsen for Grundejerforeningen for Laveskov Villaby, Ansøgeren, 3050 Humlebæk er ansvarlig for foreningens fællesareal, som blandt udgøres af matrikelnummer 52A, der omfatter en stor sø og en sø med siv mod nord. Disse søer er beskyttet mod nord-nordøst af et jorddige, glaciset mod Øresund udgøres af kampesten indstøbt i beton, og mod øst-sydøst er beskyttelsen et jorddige med et træspunsvæg, som fra nord beskyttes af en stensætning, ca. halvejs ned langs digets side mod Øresund. Søerne er tidligere lergrave udnyttet af teglværker i Nivå. Digerne skal beskytte de bagved liggende søer og de til søerne grænsende ejendomme, som også omfatter ejendomme der ligger omkring en lille sø vest for matrikel 52A mod oversvømmelse. Oversvømmelse sker i dag via dæmningen i Nivå havn. Ansøgeren forventer snarest af Fredensborg kommune åbner for et projekt hvor denne dæmning hæves passende så oversvømmelser, som ved stormen Bodil, ikke skulle finde sted i fremtiden. Luftfoto-1: Grænser for Laveskov Villaby (rød linje) med afgrænset matrikel 52A, samt Østdige, der skal beskyttes med ny stensætning og udbedring af eksisterende stensætning. 2

26 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. 2. Opbygning og dimensioner af eksisterende stensætning Den oprindelige stensætning blev etableret i 1990 efter Kystinspektoratets godkendelse, 26. sept. 1989, jfr. KIs journalnummer d og blev dimensioneret som vist på nedenstående Skitse-1. Stensætningen blev kun udført på den nordlige del af østdiget således, at en strækning mod syd til grænsen for ansøgerens, Grundejerforeningen for Laveskov Villaby, område mod Nivå havn stadigvæk kun havde en træspunsvæg ud mod Øresund, Foto-1 og Foto-2 nedenfor. Skitse-1: Profil af stensætning udført i 1990 til forstærkning af eksisterende østdige med træspunsvæg mod Øresund - Grundejerforeningen for Laveskov Villaby. 3. Opbygning og dimensioner af ny stensætning under ansøgning Efter stormen Bodil tog ansøgeren kontakt til et par professionelle entreprenører med det formål at få et prisoverslag på udførelsen af en forlængelse af stensætningen for derved at opnå en bedre beskyttelse af diget på den strækning, hvor træspunsvæggen stadigvæk er ubeskyttet, og hvor stormen Bodil resulterede i en større kavitet i diget bag spunsvæggen ved den venstre høfde, se Foto-1 nedenfor. 3

27 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. Udgangspunktet for forespørgslen var en stensætning med den samme profil, som blev udført i 1990, og som havde vist sig at være effektiv over tid til beskyttelse af diget. Kravsspecifikationen har nu tilføjet geotekstil til at udgøre en bund i stensætningen og til beskytte den nedre del af træspunsvæggen og at skille de billigere kærnemateriale, her knust beton, fra de ovenover liggende paksten og dæksten. 4

28 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. Skitse-2: Profil af stensætning som grundlag for forstærkning i efteråret 2014 af ubeskyttet østdige med træspunsvæg mod Øresund - Grundejerforeningen for Laveskov Villaby. Den nye stensætning vil blive udstyret med et dæklag i samme farvenuance som stenene i den eksisterende stensætning, så den samlede stensætning fra søen ser ensartet ud. Den ny stensætning begynder ved afslutningen af den eksisterende stensætning, som ses på Foto-2 nedenfor, og vil nå et stykke syd for den sidste høfde, hvor stranden begynder at udvides og dens niveau ved bunden af spunsvæggen er stigende. Stormen Bodil forårsagede bag den sidste (venstre) høfde den største kavitet bag træspunsvæggen, som nu er blevet istandsat med nye brædder, klasse marine, som anes på Foto-1. Afslutningen på den eksisterende stensætning rettes op til fuld højde, hvor den i dag er faldende mod den højre høfde vist på Foto-1. Foto-1: Østdige - Strækning der skal beskyttes med stensætning. 5

29 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den eksisterende stensætningen ser i dag ud som på Foto-2 herunder ca. 25 år efter dens etablering. I de forløbne år har der været en del storme fra vest til nord, som forårsager højvande i Øresund og genererer dønninger, hvis vinden holder sig i det hjørne. Dønningerne kommer sædvanligvis fra nordøst. Hvis vinden drejer mod øst under vejrsystemets passage, kommer der høj bølgegang, som når digekronen. I perioden siden stensætningens etablering i 1990 har der været sådanne situationer, hvor dønninger eller bølger sprøjter ind over digekronen, men der har ikke været alvorlige skader på diget. Se dog Foto-3, hvor stormen Bodil har bølgegang, der sprøjter op ved den ovenfor nævnte venstre høfde på Foto-1, hvilket resulterede i udvaskning i større stil af digemateriale bag spunsvæggen. Foto-2: Østdige - Strækning der i 1990 blev beskyttet med stensætning Situationen under stormen Bodil i december 2013 resulterede i et højvande på ca. 1,60 m DVR90, hvor digekronen er i ca m DVR90, så vandet slog ind over diget og vaskede grus og jord ud, som aflejrede sig på digets bagside, se Foto-3. Som nævnt ovenfor opstod der på strækningen, hvor diget og dets spunsvæg i træ i dag ikke er beskyttet af en stensætning, en større kavitet bag spunsvæggen, hvor digemateriale blev skyllet væk, og havde stormen og højvandet varet noget længere, kunne et digegennembrud måske have fundet sted, hvilket skete i På den 6

30 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. strækning, hvor der i dag er stensætning, var der kun mindre skader eller udvaskninger bag spunsvæggen. Kraftige vinde fra en østlig retning medfører normalt lavvande i Nivå bugten i Øresund, så en sådan situation er ikke så alvorlig for Østdiget. Foto 3: Østdige 6 DEC 2013 I det fjerne ses sprøjt fra dønningerne, som udvaskede diget bag den ubeskyttede spunsvæggen. 4. Ansøgerens konklusion og vurdering Det er ansøgerens opfattelse, at hvis den i dag ubeskyttede strækning også havde været beskyttet af en stensætning, som den eksisterende, så ville den opståede kavitet ikke være blevet så omfattende. 7

31 H.3 - Redegørelse for anlæggets dimensionering. Det er derfor ansøgerens vurdering, at hvis der etableres en tilsvarende stensætning, så vil østdiget bedre kunne modstå storme med højvande som under stormen Bodil og tidligere i de 25 år, som kystbeskyttelsen med stensætning har eksisteret. 8

32 H.4 En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse (Juni 2014) Afsnit H Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion Gruppe 4: En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen Indhold 1. Indledning Vandstandsstigning i Øresund som følge af klimaændringer Oversvømmelser Opsummering Fotos

33 H.4 En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. 2

34 H.4 En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. 1. Indledning Den oprindelige stensætning blev etableret i 1990 efter Kystinspektoratets godkendelse, 26. sept. 1989, jfr. KIs journalnummer d. Stensætningen ser i dag ud som på Foto-1 herunder ca. 25 år efter dens etablering. I de forløbne år har der været en del storme fra vest til nord, som forårsager højvande i Øresund og genererer dønninger, hvis vinden holder sig i det hjørne. Dønningerne kommer sædvanligvis fra nordøst. Hvis vinden drejer mod øst under vejrsystemets passage, kommer der høj bølgegang, som når digekronen. I perioden siden stensætningens etablering har der været sådanne situationer, hvor dønninger eller bølger sprøjter ind over digekronen, men der har ikke været alvorlige skader på diget. Situationen under stormen Bodil i december 2013 resulterede i et højvande på ca. 1,60 m DVR90, hvor digekronen er i ca m DVR90, så vandet slog ind over diget og vaskede grus og jord ud, som aflejrede sig på digets bagside. Der opstod på strækningen, hvor diget og dets spunsvæg i træ i dag ikke er beskyttet af en stensætning, en større kavitet bag spunsvæggen, hvor digemateriale blev skyllet væk, og havde stormen og højvandet varet noget længere, kunne et digegennembrud måske have fundet sted. På den strækning, hvor der i dag er stensætning, var der kun mindre skader eller udvaskninger bag spunsvæggen. 2. Vandstandsstigning i Øresund som følge af klimaændringer Det antages, at Øresunds vandstand vil øges over tid, og en vurdering antager, at niveauet vil øges med ca. 30 cm i året 2050 eller inden for de næste 25 år ca cm, se Figur-1 nedenfor fra rådgiverens, Niras, rapport til Fredensborg kommune angående den forventede udvikling i vandstand i Øresund til et kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn, på hvilken strækning Grundejerforeningens østdige befinder sig. Der vil ved det ansøgte projekt om stensætning ikke tages hensyn til denne forventede vandstandstandsstigning, som antages at kunne klares af det nuværende dige med en forbedret 3

35 H.4 En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. stensætning over en årrække på år. På længere sigt må der muligvis tages højde for den ventede og hen ad vejen konstaterede vandstandsstigning. Figur-1: Niras rapport Kystplan Nivå Havn til Sletten Havn Oversvømmelser Omkring halvdelen af parcellerne i grundejerforeningens område blev oversvømmet under stormen Bodil. Det var de parceller, der grænser ud til søerne og mod nord de parceller, der grænser ud til Øresund, dels ved overfladevand fra Øresund og dels ved tilbageløb af spildevand til kældre, da kloaksystemet blev druknet. Oversvømmelserne forårsagedes af havvand, der kom fra Nivå havn over den lave dæmning, der adskiller den store sø mod syd fra havnebassinet. 4

36 H.4 En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. Disse årligt tilbagevendende oversvømmelse via Nivå havn vil blive søgt løst ved et separat projekt, hvor Fredensborg kommune vil tage initiativet til at hæve den lave dæmning, ca. 50 cm DVR90, til et niveau, der kan tilbageholde en højere vandstand i havnen fra overløb til den store sø, matrikel 52A. 4. Opsummering Det er ansøgerens opfattelse, at hvis den i dag ubeskyttede strækning også havde været beskyttet af en stensætning, som den eksisterende, så ville den opståede kavitet ikke være blevet så omfattende og kunne under værre omstændigheder måske være blevet til et digegennembrud, som det skete i Det er derfor ansøgerens vurdering, at hvis der etableres en tilsvarende stensætning, så vil østdiget bedre kunne modstå storme med højvande som under stormen Bodil og tidligere i de 25 år, som kystbeskyttelsen med stensætning har eksisteret. Det vurderes også at disse foranstaltninger vil være tilstrækkelige til at klare hyppigere storme og langsomt stigende vandstand i de næste 25 år. 5

37 H.4 En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. 5. Fotos Foto 1: Østdige - Strækning der i 1990 blev beskyttet med stensætning Foto 2: Østdige - Strækning der skal beskyttes med stensætning. 6

38 H.6 Fotos Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse (Juni 2014) Afsnit H Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion Gruppe 6: Fotos Indhold 1. Østdige Foto-1: Strækning til beskyttelse med stensætning (2014) Østdige Foto-2: Stensætning opsat i Østdige Foto-3: Østdige 6 december 2013 under stormen Bodil Luftfoto-1: Grundejerforeningens område med Østdige Luftfoto-2: Østdige set fra vest

39 H.6 Fotos 1. Østdige Foto-1: Strækning til beskyttelse med stensætning (2014) Foto-1: Østdige - Strækning der skal beskyttes med stensætning i efteråret

40 H.6 Fotos 2. Østdige Foto-2: Stensætning opsat i 1990 Foto-2: Østdige - Strækning der i 1990 blev beskyttet med stensætning 3

41 H.6 Fotos 3. Østdige Foto-3: Østdige 6 december 2013 under stormen Bodil Foto 3: Østdige 6 DEC 2013 I det fjerne ses sprøjt fra dønningerne, som udvaskede diget bag den ubeskyttede spunsvæggen 4

42 H.6 Fotos 4. Luftfoto-1: Grundejerforeningens område med Østdige Luftfoto-1: Grænser for Laveskov Villaby (rød linje) med afgrænset matrikel 52A, samt Østdige, der skal beskyttes med ny stensætning og udbedring af eksisterende stensætning. 5

43 H.6 Fotos 5. Luftfoto-2: Østdige set fra vest Begyndelse af ny stensætning i retning mod højre i billedet på havsiden Grænse for foreningens område mod Nivå havn. Store Sø, Matr. Nr. 52A Foto-4: Østdige set mod øst henover Store Sø fra et af de nærmeste huse, ca. 160 m fra diget. Kronen og bagsiden af diget er græs- og buskbevokset. Den ny stensætning begynder mellem de to træer i midten af billedet på digets havside. Foreningens område ender ved det større træ til højre i billedet. 6

44 From: Jan Severin Sent: 8. juni :52:06 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Martin Lavesen; Ib Rasmussen; Eva Dorn Jensen; Niels Andersen Subject: Re: SV: SV: Grundejerforeningen - Sikring af foreningens østdige - Bemyndigelse. Kære Marianne Tak for din mail. Jeg har indsat mine svar i din nedenstående mail. Med venlig hilsen Formand for Grundejerforeningen for Laveskov Villaby Jan Severin Fra: "Marianne Jakobsen (mja)" Dato: mandag den 8. juni 2015 kl Til: Jan Severin Emne: SV: SV: Grundejerforeningen - Sikring af foreningens østdige - Bemyndigelse. Kære Jan Severin Ansøgningen er nu blevet gennemgået af vores kystteknikere, som bl.a. siger, at selv om vi normalt ikke vil give tilladelse til stenkastninger, er den lodrette mur udsat mod nedbrydning fra bølger, og at stenkastningen yder den fornødne beskyttelse på den nordlige del af strækningen. For at projektet skal være realistisk, og I ikke skal bygge det hele om, kan vi godt give tilladelse til sten for den sidste udsatte del af spunsvæggen også. Tak for det. Vi skal dog have redegjort for hvor langt I vil lægge stenene, da der ikke er behov for sten på den del af strækningen, hvor der er meget strand foran. Vi har ansøgt om at udlægge i alt 50 meter sten i forlængelse af den nuværende stensætning. De 50 m. stenkastning afsluttes hvor spunsen langs stranden ophører. Bemærk venligst, at stenkastningens bredde reduceres betragtligt i takt med at terrænet stiger ud for stranden. Den sidste del stenkastningen, hvor spunsen kun er ca. 1 m høj, vil stenkastningen kun få en bredde på ca. 1m. Vi har ikke ansøgt om stenkastning af de sidste 32 meter langs stranden, da det er vores vurdering, at stranden vil beskytte den højst liggende del af diget. Vi er således enige i din vurdering af, at stenkastningen ikke er nødvendig langs den sydligste del af diget. På den del, hvor der er strand foran, bryder bølgerne og yde beskyttelse. Desuden vil I lave konstruktionen med knust beton. Dette stemmer ikke overens med vores praksis, og vi kan ikke give tilladelse til dette materiale. I skal derfor gøre rede for, hvilket materiale, I vil anvende i stedet for. Bestyrelsen vil tilsikre, at det knuste beton bliver erstattet af paksten. Sidst men ikke mindst bør kommunen få forhøjet den dæmning ved havnen der beskytter søen, da højvandsbeskyttelsen i denne sag ellers ikke vil have nogen effekt. Jeg ved ikke, om I har kontakt med kommunen i denne forbindelse? Vi er helt enige. Til din orientering kan jeg oplyse, at flere af grundejerne fik masive oversvømmelser under stormfloden Bodil. Da det ikke var første gang, at vores boliger stod under vand, rettede bestyrelsen henvendelse Fredensborg Kommune med henblik på at få diget langs havnen hævet. Til din orientering kan jeg oplyse, at Forvaltningen har vist sig meget imødekommende overfor vores anmodning/løsningsforslag og har pt. igangsat Niras A/S til at udarbejde forundersøgelser. Bestyrelsen har ligeledes haft foretræde for det politiske udvalg, der efterfølgende har anmodet Forvaltningen om at arbejde videre med en løsning, hvor Kommunens sti langs havnen hæves til samme niveau som foreningens diger. Løsningsforslaget indebærer ligeledes, at der skal opsættes et højtvandslukke foran de tre rør, der forbinder indsøen med Nivå Havn. Forslaget har ligeledes været behandlet på Grundejerforeningens generalforsamling. Der var ingen negative indsigelser fra foreningens grundejere til den påtænkte højvandssikring. -og så det allersidste: Jeg er på vej på pension, og den næste mail herfra vil sandsynligvis komme fra en anden sagsbehandler. Jeg håber vi kan nå at få en endelig godkendelse inden du starter dit otium. Oplys venligst om sagen skal i høring eller om KDI administrativt kan give tilladelse? Indtil du hører nyt kan du fortsat skrive til min mailadresse.

45 Men fra midten af næste uge vil det være formålstjenligt at skrive til Med venlig hilsen Marianne Jakobsen AC - fuldmægtig Kyst og Klima Direkte: Højbovej 1 DK Lemvig Tlf.: (+45) CVR-nummer: Fra: Jan Severin Sendt: 28. maj :19 Til: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Martin Lavesen; Ib Rasmussen; Eva Dorn-Jensen; Niels Andersen Emne: Re: SV: Grundejerforeningen - Sikring af foreningens østdige - Bemyndigelse. Kære Marianne Tak for info. En lille korrektion: Grundejerforeningen har siden sin oprettelse haft ansvaret for vedligeholdelse af foreningens område herunder digerne omkring foreningens indsø. Kommunen har på intet tidspunkt haft denne forpligtigelse. Det er alene foreningens Grundejere, der har afholdt de løbende etablerings- og vedligeholdelseudgifter. Jeg har vedhæftet foreningens vedtægter til din orientering. Med venlig hilsen Formand for Grundejerforeningen for Laveskov Villaby Jan Severin Fra: "Marianne Jakobsen (mja)" Dato: torsdag den 28. maj 2015 kl Til: Cc: Martin Lavesen Ib Rasmussen Eva Dorn-Jensen Niels Andersen Emne: SV: Grundejerforeningen - Sikring af foreningens østdige - Bemyndigelse. Kære Jan Severin Tak for det. Vores mails har vist krydset hinanden. Jeg mener, vi kan acceptere referatet som gyldig dokumentation, da det siden 1989 har været grundejerforeningens opgave at vedligeholde diget. Skulle I selv have den mindste lille tvivl, om der kan komme indsigelser fra nogle af beboerne på et senere tidspunkt, vil det være fint, at vi har jeres vedtægter i sagen, men det vil jeg ikke insistere på. Med venlig hilsen

46 Marianne Jakobsen AC - fuldmægtig Kyst og Klima Direkte: Højbovej 1 DK Lemvig Tlf.: (+45) CVR-nummer: Fra: Jan Severin Sendt: 28. maj :50 Til: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Martin Lavesen; Ib Rasmussen; Eva Dorn-Jensen; Niels Andersen Emne: Grundejerforeningen - Sikring af foreningens østdige - Bemyndigelse. Hej Marianne. Tak for din henvendelse. Jeg fremsender hermed som aftalt den ønskede dokumentation for, at grundejerne i Laveskov Villaby ved generalforsamlingen den 28 maj 2014 bemyndigede bestyrelsen til at ansøge KDI om tilladelse til stensætning af den sidste del af foreningens østdige. Under punktet på side 11 sætter bestyrelsen punktet om stensætning af den sydlige del af foreningens østdige til afstemning. Under punktet på side 12 bliver bestyrelsens forslag vedtaget. Jeg har endvidere, til din orientering, vedhæftet bestyrelsens opkrævningsbrev til grundejerne. Med venlig hilsen Formand for Grundejerforeningen for Laveskov Villaby Jan Severin

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Bogense Kommune Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Skadesrapport Stormen 1. november 2006 Dato for inspektion: 14. november 2006 Udarbejdet af: Jan Larsen, HEV. Revision: 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse

Fredensborg Kommune. oktober 2014 NIVÅ HAVN. Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune oktober 2014 NIVÅ HAVN Kystbeskyttelse PROJEKT Kystbeskyttelse Fredensborg Kommune Projekt nr. 213629 Dokument nr. 1213055809 Version 2 Udarbejdet af JOS Kontrolleret af JAD Godkendt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen.

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen. Lars Hegnet Landskabsarkitekt mdl lh@kierkegaard.dk Dato: 09-07-2015 Ref: GEJ J.nr.: 20140930125 Tilladelse til etablering af badebro Ejendom: Taarbæk Strandvej 116 Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf)

(See attached file: Rågeleje Strandvej tilladelse til kystbeskyttelse.pdf) From: tfors@gribskov.dk Sent: 19. juni 201412:19:40 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: Subject: Tilladelse til kystsikring Hej Marianne, jeg sender her som aftalt ansøgning om tilladelse til retablering af

Læs mere

Der er registreret følgende information fra formularen "Ansøgningsformular om tilladelse til kystbeskyttelse"

Der er registreret følgende information fra formularen Ansøgningsformular om tilladelse til kystbeskyttelse From: Kystdirektoratet (kdi) Sent: 25. august 201421:53:56 To: Kystdirektoratet (kdi) Cc: Subject: Kopi af besvarelse af "Ansøgningsformular om tilladelse til kystbeskyttelse" Der er registreret følgende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand På vejene af Nørlev Strand grundejerforening af 1986 Grundejerforeningen Strandgården Grundejerforeningen

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller renovering af kystbeskyttelse. Husk at læse vejledningen på side 7, før skemaet

Læs mere

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder Juni 2012 Bilag 12.2, dat. 2011.06.24 Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til vådområdeprojekt for Sillerslev Kær, Å og Sø i Morsø Kommune. I tabel 1 på side 2 er vist tværprofiler af diget

Læs mere

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken.

Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Ny strand i Bandholm. Der ønskes etableret en ny strand i Bandholm i krydset mellem Havnegade og Strandparken. Stranden udformes som en bue med en diagonal på 100 meter på langs og ca 50 meter ud. Hældningen

Læs mere

Rågeleje d 20 august 20008. Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere

Rågeleje d 20 august 20008. Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere Rågeleje d 20 august 20008 Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere Mødestedet var pladsen for enden af Klitgårdsvænget vest for Heatherhill. Herfra gik vi ned på stranden for at besigtige

Læs mere

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen

Til Kystdirektoratet. Med venlig hilsen / Best regards Ingolf Jensen From: Ingolf Jensen Sent: 28. januar 2014 15:12:57 To: Kystdirektoratet (kdi) Cc: Peter Sandorff Subject: Retablering af voldanlæg på Aabenraa Sønderstrand Til Kystdirektoratet Vedlagt fremsendes på vegne

Læs mere

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen 1. Ejer af Søkongevej 1 Dok.nr. 4796/15 Indkomne bemærkninger Borgeren udtaler, at der ikke er sket væsentlige ændringer af kyststrækningen ved Trip Trap huset

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag

Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Kikhavn Dige- og Kystsikringslag Beskrivelse af kystsikringsanlæg 1. Bølgebrydere og stenhøfter: Id: Sted: Anlagt: Beskrivelse: Andet: Kilde: B1 Gråstenvej 1986 okt. Bølgebryder opført M. nr. 9fu Ref.

Læs mere

Kære Anne L.S. Østergaard, Vedr.: 13/00674

Kære Anne L.S. Østergaard, Vedr.: 13/00674 From: Simon M. Madsen Sent: 17. juni 2014 01:39:27 To: Anna Louise Seiersboel Oestergaard (aso) Cc: Subject: lovliggørelse 13-00674 - Fristudsættelse til 16.6.2014 Kære Anne L.S. Østergaard, Vedr.: 13/00674

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Version 3.0. Retablering af vej og kystsikring. Grundejerforeningen Hyldebo. Niels Bülow (ver 1); tilrettet af

Opgavebeskrivelse. Version 3.0. Retablering af vej og kystsikring. Grundejerforeningen Hyldebo. Niels Bülow (ver 1); tilrettet af Opgavebeskrivelse Version 3.0 Retablering af vej og kystsikring i Grundejerforeningen Hyldebo Niels Bülow (ver 1); tilrettet af Søren Rosing & Marianne Baandrup 11. april 2015 Baggrund Stormen den 6. december

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Marc Christiansen 4. januar 2016 15:58 Jeppe Bech Carlsen (jbc) J.nr. 15/01129-3 - Vedr. Tilladelse til Bolværk og Slæbested

Læs mere

Referat fra møde med sommerhusgrundejerforeningerne d. 6. juni 2014

Referat fra møde med sommerhusgrundejerforeningerne d. 6. juni 2014 Adresseliste 23. maj 2014 Referat fra møde med sommerhusgrundejerforeningerne d. 6. juni 2014 Kommunens svar står med kursiv. Ejerlaget Sletten: Annoncering i lokale blade: vi efterlyser bedre orientering,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en høfde, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jesper Sand Carlsen Nymøllevej 1 2800 Kongens Lyngby Kystdirektoratet J.nr. 13/00874-33 Ref. Ilse Gräber 23-04-2014 Tilladelse til høfde ud for matr. nr. 4s, Venø By, Venø, Struer Kommune Kystdirektoratet

Læs mere

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk

10. december 2012. Møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej, Humlebæk. Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Velkommen til møde om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej i Humlebæk Dagsorden Velkomst Formål og rammerne for mødet v/ Christian Ibsen, Plan og Klimachef Hvordan ser fremtiden ud og hvad har vi af muligheder

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%.

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%. Navn Vej, matrikelnr. 4040 Jyllinge Interesse for kystbeskyttelse Du får dette brev, da du bor i et område, som kan blive omfattet af kystbeskyttelse. Du er omfattet, da hele eller dele af din grund ligger

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje HH Ferries Helsingör ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til hqr@grontmij.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Etablering af stensætning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Grundejerforeningen for Laveskov Villaby C/O Jan Severin Strandmarken 7 3050 Humlebæk Kystdirektoratet J.nr. 14/00501-46 Ref. Ilse Gräber 22-10-2015 Tilladelse til forlængelse stensætning ud for højvandsbeskyttelse,

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Grundejerforeningen Abildøre Strand v/dennis Baad Sendt til e-mail: hdbaad@mail.dk Den 28. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning af

Læs mere

Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan.

Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan. Oplæg til M&T udvalgsmøde Møde: 13. jan 2011 Vedr: Usserød Å og Beredskabsplan. Status: Der blev på teknikermødet den 4. jan fremlagt hydraulisk modellering af effekt af projektforslag fra landskabsarkitekter

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Mødereferat Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat Anledning Inden Miljø- og Planlægningsudvalget tager stilling

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Nyhedsbrev 27. januar 2014

Nyhedsbrev 27. januar 2014 Nyhedsbrev 27. januar 2014 Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Det er længe siden, at det grønne partnerskab bag kyststien ved Hov har informeret om de planer og idéer, som partnerskabet gerne

Læs mere

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg 20. marts 2015 Sagsnr.: 2015030021 Tlf. direkte: 62259570 energiplaner@naturgas.dk HMN Naturgas I/S' høringssvar

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 126 Offentligt Kære Christian Hartmann Som nævnt ved vores telefonsamtale i dag har vi gennemgået din sag og må desværre fastholde,

Læs mere

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014

Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C. Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Rambøll Danmark A/S v. Henrik Mørup-Petersen Englandsgade 25 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 14/00128-9 Ref. Marianne Jakobsen 06-11-2014 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for Fløjelsgræsset

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven Der meddeles hermed tilladelse til etablering af de ovennævnte 3 bådebroer.

Tilladelse efter vandløbsloven Der meddeles hermed tilladelse til etablering af de ovennævnte 3 bådebroer. Fonden Harteværket Alpedalsvej 107 6000 Kolding Att.: Cecilie Røner (Projektchef) Tilladelse og dispensation til opførelse af bådebroer langs Harte Kanal og Stallerup Sø NIRAS har på vegne af Fonden Harteværket

Læs mere

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 143 20 årgang 16. maj 2010 Indhold : Den nye bestyrelse se også bagsiden af Ørenlyd Side 1 Vedtægtsændringer Afstemning Side 1 Udvalg Side 2 Fodboldmål

Læs mere

Højvandsbeskyttelse af Korsør

Højvandsbeskyttelse af Korsør Højvandsbeskyttelse af Korsør UDFORDRINGER Kystkonferencen 2013 Merete Hvid Dalnæs Slagelse Kommune og Jan Dietrich NIRAS Højvandssikring af Korsør Hvad har vi tænkt? Det tager lang tid. Hvad har vi gjort?

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

I samme forbindelse ser jeg ifølge min note 1 - at Forbundet har tilsendt jer materiale før mødet og dette vil jeg gerne have aktindsigt i.

I samme forbindelse ser jeg ifølge min note 1 - at Forbundet har tilsendt jer materiale før mødet og dette vil jeg gerne have aktindsigt i. Til Københavns Kommune Lisbeth Huohvanainen Fra Palle Flebo-Hansen Dato 03.07.2014 Tak for tilsendte mail og referat. Samt også radio/nyhederne. I samme forbindelse ser jeg ifølge min note 1 - at Forbundet

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse den 30. maj 2013 Til stede: Afbud: Dagsorden: Jens Chr. Sørensen Formand Niels Chr. B. Nyborg Kasserer og næstformand Niels Matthiesen

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Strandenge. Planter vokser i bælter

Strandenge. Planter vokser i bælter Strandenge Strandenge er lavtliggende voksesteder, der delvist overskylles med havvand to gange i døgnet. Strandengen kan inddeles i flere zoner afhængig af, hvor hyppigt jorden oversvømmes af saltvand.

Læs mere

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Generalforsamling 09. August 2015 Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse

Læs mere

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri.

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri. Kapitel 10 10. Anbefalinger til kommunale beslutninger og tiltag Oversigt 10.1 Beredskab Eksisterende beredskabsplan revideres og tilpasses kystplanen. Første prioritet: Lavtliggende byområder (klasse

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

Præsentationens indhold :

Præsentationens indhold : Præsentationens indhold : Truslen fra vandet kort om skybrud og stormflod Hvad skete der og hvor kom vandet fra? Hvad gør vi? og hvem gør hvad? Henrik Lynghus Markedschef Klimatilpasning Vand og natur

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

Tilbudsindhentning. Fredensborg Kommune. Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Tilbudsindhentning. Fredensborg Kommune. Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Tilbudsindhentning Fredensborg Kommune Konsulentydelse vedrørende rådgivning i forbindelse med kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn 11. april 2013 Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget.

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget. Peter Lendal Hestetorvet 7, 1.TV 4000 Roskilde Dato: 05-04-2013 Dokumentnr. 12/00782-25 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Tilladelse til etablering af flydende vinterbadeanlæg

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Havneby Dige Magnus Skak Jensen Vestergade 9 6792 Rømø Kystdirektoratet J.nr. 15/00762-30 Ref. Anni Lassen 14-01-2016 Tilladelse til forstærkning af Havneby Diget, matr. 241 Kirkeby, Rømø, Tønder Kommune

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 28. marts 2014 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 15. april 2014 kl. 19.30 på Ungdomshuset

Læs mere

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986

Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Oversigt over indsigere Offentlig høring LP 986 Bilag 3 - Kim Pedersen, advokat, på vegne af: Anna Marie Mikkelsen, Norsmindevej 201, 8340 Malling Entreprenørfirmaet Ole Mikkelsen A/S, Tofteledet 16, 8330

Læs mere

Kystbeskyttelse Mårup Kirke

Kystbeskyttelse Mårup Kirke Kystbeskyttelse Mårup Kirke 2007. SIC byggede en flot forstrand foran Mårup Kirke i perioden 1998 til 2005 Billedet er taget i sommeren 2003 og skrænten foran Mårup Kirke er grøn med vegetation. SIC Skagen

Læs mere

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jf. klagevejledningen.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jf. klagevejledningen. Bent Kristensen Grønnekærvej 6 Dybbøl 6400 Sønderborg Tilladelse til bådebro ud for matr. nr. 5634a Sønderborg I ansøgning fra september 2014, har du ansøgt Sønderborg Kommune om tilladelse til opførelse

Læs mere

Liz T. Johannesen. Venlig hilsen Liz T. Johannessen Furesø Kommune Byrådssekretariatet 3500 Værløse Telefon 7235 4505 E-mail: ltj@furesoe.

Liz T. Johannesen. Venlig hilsen Liz T. Johannessen Furesø Kommune Byrådssekretariatet 3500 Værløse Telefon 7235 4505 E-mail: ltj@furesoe. Tilbud - Williams Plads Page 1 of 3 Liz T. Johannesen Fra: Bjørn Weitemeier (BJW) [BJW@nyvig.dk] Sendt: 24. april 2007 17:04 Til: Jytte Olander Jensen Emne: RE: Tilbud - Williams Plads Vedhæftede filer:

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Renovering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009).

Renovering af kystbeskyttelse kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. 16, stk. 1, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kystdirektoratet J.nr. 15/00269-41 Ref. Ilse Gräber 07-10-2015 Tilladelse til renovering af kystbeskyttelse og flytning

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten att. Martin Reimers mre@nst.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 E-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Læs mere

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening E-mail: ulg@ulg.dk -Hjemmeside: www.ulg.dk. Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening E-mail: ulg@ulg.dk -Hjemmeside: www.ulg.dk. Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej Forslag til afledning af overfladevand i området øst for Horsnæsvej Projektet En kreds af lodsejere i sommerhusområdet øst for Horsnæsvej har henvendt sig til ULG om mulighederne for at lede overfladevand

Læs mere

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008.

Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Ejerforening Vedelsgade 65 v/rené Michelsen Tlf. 31 61 99 53 www.gravingolf.dk/hp Mail: ejer@gravingolf.dk REFERAT GENERALFORSAMLING 28. FEBRUAR 2008. Dagsorden: 1. Skorsten. 2. Ændring af vedtægter vedr.

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet?

* Veje og stier Nr. 47 Bliver vejen fra rundkørslen belagt med sten med det samme? Hvis nej, kan man benytte Søvangsvej i stedet? Referat af generalforsamling på Kerteminde Skole d. 20. marts 2007 Velkomst v. Formand Jørgen Andersen 1) Valg af Dirigent. Bestyrelsen foreslog Mogens Jacobsen. Mogens blev valgt. Nr. 61 Generalforsamling

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1 Ribe Sportsfiskerforening Att.: Morten Isaksen (mv.isaksen@gmail.com) Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 11. oktober 2013 Sags id 2013-22945 Sagsbehandler Tomas Jensen E-mail tojen@esbjergkommune.dk Godkendelse

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk]

Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 Britta Bech Jørgensen Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] From: Heidi Nielsen Sent: 24 Sep 2014 09:44:04 +0000 To: Britta Bech Jørgensen Cc: Kent Skovgaard [ks@ansagerbolig.dk] Subject: VS: Referat af afdelingsmødet den 23 sep Hej Britta. Jeg vil hermed på s

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00422-19 Ref. Laura Storm Henriksen 26-06-2015 15/00422 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Vestre Strandvej

Læs mere

Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Grevensvænge Vandløb st. 1316-1346 m.

Team Vand. Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Grevensvænge Vandløb st. 1316-1346 m. Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6190 vandloeb@naestved.dk www.naestved.dk Dato 18. juni 2015 Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Grevensvænge Vandløb st. 1316-1346

Læs mere

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet kan meddele påbud om at fjerne kystbeskyttelsesanlæg, jf. 19 a, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Jens Poulsen Hellehuse 33 4174 Jystrup Midtsjælland Kystdirektoratet J.nr. 14/00168-46 Ref. Ilse Gräber 27-04-2015 Afslag på ansøgning og påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for matr. nr.

Læs mere