baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet"

Transkript

1 KLAR TIL FREMTIDENS SIGNALER? SIDE 2 FRA VASBYGADE TIL BANEHUSET OG DEN ANDEN VEJ SIDE 3 baneavisen banedanmarks medarbejderavis 28. januar årgang nr. 2 Medvind for klimaet i Banedanmark Her en måned efter klimatopmødet er klima stadig et brandvarmt emne i Banedanmark. Den årlige klimamåling er lige gennemført, og resultatet er en fin fremgang. På alle punkter på nær ét - er resultatet for 2009 bedre end i AF HENRIK STRUNGE Et af de resultater, Banedanmarks administrerende direktør Jesper Hansen varmer sig ved i klimamålinger for 2009, er, at motivationen er stigende. 83% af medarbejderne svarer, at de er meget enige, enige eller delvist enige i, at de føler sig motiveret i hverdagen. Omsat til klimamålingstal giver det en score på 5,6 for Den tilsvarende score for 2008 var 5,2. Det er så godt, som jeg kunne drømme om, siger Jesper Hansen. Jeg har haft som mål, at vi kunne nå en score på 5,5 for motivation, og nu har vi fået et endnu bedre resultat. JESPER HANSEN. Vi har fået en klimamåling, der er flottere, end jeg turde drømme om. Nu skal vi gøre os fortjent til at fastholde det gode resultat. Foto: Tao Lytzen Motiverede og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at vi kan nå vores mål og skabe forbedringer. Tilfredshed med nærmeste leder Der blæser også milde vinde mod Banedanmarks ledere, hvor medarbejdernes tilfredshed med deres nærmeste leder er steget fra en score på 5,8 i 2008 til flotte 6,0 i Jeg har noteret mig fremgangen, der viser, at der er et godt samspil mellem den enkelte medarbejder og den nærmeste leder, siger Jesper Hansen og fortsætter: Det er vigtigt, for det er en forudsætning for, at der kommer gode daglige løsninger på den enkelte arbejdsplads. Og fortsatte forbedringer kræver, at lederne viser anerkendelse og åbenhed. Hvorfor går det så godt? Jeg er overbevist om, at det hænger sammen med, at vi de senere år har opnået gode resultater, at vi arbejder med store spændende projekter som for eksempel Signalprogrammet og København-Køge-Ringsted, og at vi således er en virksomhed i udvikling. Vi er inde i en positiv spiral, hvor vi satser på at nå gode resultater, og de gode resultater motiverer os til at gøre det endnu bedre, så vi når endnu bedre resultater, siger Jesper Hansen. Han stiller selv det næste spørgsmål: Men læner vi os så tilbage og siger, at nu er alt godt? Nej. For det første er dette en måling, vi skal gøre os fortjent til at fastholde. Vi er nødt til at lægge os i selen, hvis vi vil holde det flotte niveau. For det andet er det gennemsnitstal, hvor nogle svar ligger højt, og andre ligger lavt. Vi har en særlig udfordring i at samle op de steder, hvor scoren er markant lavere end gennemsnitstallet. Flere tavlemøder Dét ene punkt, hvor scoren er faldet, er spørgsmålet om, hvorvidt ens nærmeste leder sikrer medarbejdernes involvering i at nå mål og finde løsninger gennem tavlemøder mv. Her er scoren faldet fra 5,8 i 2008 til 5,4 i Men Jesper Hansen mener ikke, man kan tage det som udtryk for faldende involvering: Jeg er sikker på, at når vi ser tilbagegang, skyldes det, at ordet tavlemøder nu indgår i spørgsmålet. Vores mål i 2010 er, at vi skal skærpe involveringen ved at anvende tavlemøder som værktøj i forhold til, at vi skal nå vores mål, skabe løsninger og forbedringer. Kvalitet i arbejdet Og hvilket punkt i klimamålingen blev så topscoreren i 2009? Det gjorde punktet Leverer du kvalitet i det daglige arbejde, der fik en score på 6,3, fordi næsten alle svarer, at de er enige eller meget enige. Så er det jo i grunden ikke så underligt, at det går rigtig godt for Banedanmark. Klimamålingen Klimamålingen gennemføres én gang årligt, hvor medarbejderne erklærer sig enige eller uenige i en række udsagn om dem selv, deres enhed, deres chefer og det at arbejde i Banedanmark. Den højest mulige score er 7,0, som svarer til, at alle medarbejdere erklærer sig meget enige i et udsagn. Klimamålingen for 2009 blev gennemført, før Entreprise blev til Produktion, og er uden Entreprises medarbejdere. Nyt sporspærringssystem på vej Med en ny indgang til bestilling af sporspærringer bliver det fremover nemmere for entreprenører at få overblik over bestilte og godkendte sporspærringer, samtidig med at planlægningen i Banedanmark bliver lettet gevaldigt. med sporspærringsbestillinger. ENK hedder det nye system, som afløser den del af La-Sys, som har med sporspærringer at gøre. Optimalt udbytte Fungerende sektionschef for Optimering Dorte Knudsen ser frem til det nye system. Indtil nu har bestilleren nemlig ikke haft et samlet overblik over sporspærringer, fordi de bestilte sporspærringer først behandles af Optimering, før en bestiller kan få at ENK et nyt sporspærringssystem vide, om han kan få den ønskede spærring. I fremtiden bliver det anderledes. De, der skal bruge sporspærringerne, kan med det samme se, om en strækning er booket af nogle andre. Er den det, kan de indbyrdes aftale at dele sporspærringen, hvis det kan lade sig gøre. Det er jo rigtig smart, fordi operatørerne i givet fald kun bliver berørt af arbejder på banen én gang i stedet for to, og operatørerne er jo vores kunder, siger Dorte Knudsen, som dog understreger, at sikkerhedsregler og forretningsgange forbliver de samme. AF PIA VANNACCI ELNIF I2008 gennemgik Strategiprojektet sporspærringsprocesserne, og her fandt de, at der manglede et samlet overblik over sporspærringer. Siden er der blevet arbejdet med at få et centralt overblik, og nu er et nyt sporspærringssystem på vej, som er mere overskueligt og skal lette arbejdet I dag bestilles sporspærrings-cirkulærer i La-Sys. ENK erstatter den del af La-Sys, der har med sporspærringer at gøre. ENK er et selvbestillingssystem, hvor bestilleren af sporspærringer med det samme kan se, om arbejdet skal søges udført koordineret med en anden entreprenørs sporspærring. Bedre systemspærringer Ud over det nye system for bestilling af sporspærringer er der også blevet arbejdet mere systematisk med de såkaldte systemspærringer altså sporspærringer, der har trafikal konsekvens, men som er aftalt på forhånd mellem Optimering og operatørerne. I forhold til Køreplan 09 er der i Køreplan 10 aftalt længere systemspærringer med operatørerne. Før i tiden skulle hver enkelt lille spærring OVERBLIK. I det nye system viser en rød klat med det samme, om en sporspærring er bestilt. aftales særskilt, men nu har vi en forhåndsaftale, så vi kan lave aftaler med entreprenørerne ud fra en kendt ramme, forklarer Dorte Knudsen. Så med det nye sporspærringssystem og bedre udnyttelse af systemspærringer bliver overblikket over sporspærringer bedre end før.

2 2 SIGNALPROGRAMMET De gør Banedanmark klar til fremtidens signaler Mød Organisatorisk Implementering i Signalprogrammet, der er med til at gøre organisationen Banedanmark klar til at tage imod fremtidens signalsystem. AF KATRINE BEKKER BAUER Midt i det store og omfattende Signalprogram findes et projekt for sig. Det kalder sig Organisatorisk Implementering, og her arbejder syv medarbejdere med at gøre Banedanmark klar til at tage imod et nyt signalsystem med alt, hvad det indebærer i forhold til fastholdelsestilbud, uddannelse i det nye system og forberedelse af lederne i forhold til, hvordan de skal tackle hele situationen. Vores rolle er at sikre, at det tekniske system, der bliver udviklet, også kan tages i anvendelse. Altså at Banedanmark er parat til at tage imod systemet, når det kommer, siger Anette Zobbe, som står i spidsen for projektet, der har været i gang lige så længe, som Signalprogrammet har eksisteret. Spørgsmål og usikkerhed Med sig har hun blandt andet Allan Chang, der efter en periode i HR Udvikling har rykket teltpælene til Signalprogrammet, hvor han blandt andet i samarbejde med lederne i Drift arbejder med, hvordan de skal håndtere en situation, hvor de vil komme til at møde mange spørgsmål og måske også usikkerhed fra deres medarbejdere. Samtidig med at de selv står med samme spørgsmål og behov, fordi deres arbejdsvilkår også bliver væsentlig forandret i takt med, at et nyt signalsystem vil blive indført. Det er en udfordring. Lederne skal håndtere, at der lige nu kører en travl hverdag, samtidig med at store anlægsprojekter venter i horisonten, og der er fokus på alt det nye, der kommer. Når udrulningen begynder, har vi en situation, hvor både det gamle og nye system skal køre parallelt. Efter indførelsen af det nye skal lederne være med til at sikre, at potentialerne bliver udnyttet fuldt ud. Og undervejs skal de holde gejsten og være i stand til at give deres medarbejdere en fyldestgørende information om, hvad der sker. Det er en ordentlig mundfuld, siger Allan Chang. Vi har brug for jer Den 1. marts kommer udmeldingen om, hvor fremtidens fjernstyringscentraler kommer til at ligge. Og hvis der er udsigt til, at ens arbejdsplads i fremtiden kommer til at ligge et helt andet sted, end den gør i dag ja, så sidder man uvægerligt tilbage med nogle spørgsmål omkring ens fremtid i Banedanmark. Dels flytter ens arbejdsplads måske, dels skal man til at arbejde på en anden måde. Det kan for nogle skabe usikkerhed. Men vores budskab til medarbejderne er: Vi har brug for jer, siger Anette Zobbe. Og hvordan sikrer man sig så det? Det er noget af det June Melloul arbejder med. Hun kigger på, i samarbejde med HR, hvilke tilbud omkring fastholdelse og uddannelse, medarbejderne skal have. Dels har vi kigget på andre virksomheder, der har stået i den samme situation, dels har vi været ude og spørge ledere og medarbejdere i Drift; Hvilke idéer har I til, hvad der ville kunne fastholde jer i jobbet?, fortæller June Melloul. Det er blandt andet sket ved nogle workshops sidste forår. Her fik vi en masse input, f.eks. fra den workshop, vi holdt i Aalborg, og alle de forslag er vi nu ved at strukturere. Mange tror måske, at vi sidder og bestemmer det hele, men det gør vi ikke, vi har brug for alle de input, vi kan få, siger hun. I februar planlægges forhandlinger med Personalestyrelsen, fagforeningerne og Banedanmark. Derfor er det endnu for tidligt at sige noget konkret om, hvad tilbuddene kommer til at indeholde. Vi håber, at det begynder at falde på plads i begyndelsen af 2011, siger June Melloul. Uddannelse Tina Haubjerg arbejder med uddannelse. Selv om der er nogle år til, så skal der allerede nu tages stilling til, hvilke krav Banedanmark har til rammerne for uddannelse i det nye system. I forbindelse med udbuddene skal leverandørerne nemlig byde ind på, hvordan de vil bidrage til uddannelsesopgaven. I samarbejde med de involverede afdelinger kigger vi blandt andet på, hvilken medarbejdersammensætning der er, og hvilke former for uddannelse der er relevant, f.eks. sidemandsoplæring eller uddannelse af interne undervisere, fortæller Tina Haubjerg, der kommer fra Rambøll Management, men som har sin daglige gang i Banehuset. Her er udfordringen, at udbudsmaterialet kommer til at opstille de overordnede rammer for de nye systemer, men at det endnu ikke er så konkret, at man nøjagtig ved, hvordan fremtidens signalsystemer og dermed 28. januar 2010 baneavisen PROJEKT I PROJEKTET. Tina Haubjerg, June Melloul, Allan Chang og Anette Zobbe (siddende) arbejder med at gøre organisationen Banedanmark klar til nye signaler. Foto: Peter Elmholt uddannelserne - bliver ned i detaljen. Vi taler meget om fremtiden. Men fremtiden er også nu. Der er mange ting, som vi allerede nu bliver nødt til at tage stilling til, samtidig med at den reelle forandring først kommer om 8-10 år, som Allan Chang formulerer det. June Melloul tager gerne imod endnu flere forslag til tilbud i forhold til fastholdelse, på mail dk - inden den 15. februar. Fornyelse på frokostfronten Kantinen i Banehuset har været i udbud, og en ny leverandør er fundet. Det betyder blandt andet, at det bliver muligt også at få noget, at spise om eftermiddagen, og at kantinen fremover bliver pengeløs. Samtidig arbejdes der på højtryk for at finde en løsning i både Banehytten og Vasbygade. AF PIA VANNACCI ELNIF Vi har tildelt kontrakten til ISS Catering, fordi de i forhold til vores evalueringskriterier havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud, siger fuldmægtig i Kontrahering Christina Serritzlew, som har stået for den juridiske del af udbuddet. ISS Catering opfylder desuden evalueringskriterierne, og det betyder blandt andet, at maden lever op til Banedanmarks mad- og måltidspolitik. Maden i kantinen bliver som i dag med mulighed for morgenmad. Derudover kan den enkelte medarbejder selv sammensætte en sund og næringsrig frokost med salatbuffet og kold buffet, en varm og en lun ret hver dag og fisk mindst en gang om ugen. Endvidere kommer der et tilbud om eftermiddagsmad, som bliver et simpelt og solidt mellemmåltid. LÆKKERT. Den nye forpagter skal som nu leve op til Banedanmarks mad og måltidspolitik. Foto: Pia Vannacci Elnif Med eftermiddagsmad kommer der et alternativ til at gå i Netto og købe kanelgifler, når lækkersulten melder sig, siger Christina Serritzlew. Ingen kø Som noget helt nyt vil der blive indført en ordning, så medarbejderne ikke skal til lommerne, inden de sætter sig ved frokostbordet. Man kan tilmelde sig løntræk og blive trukket 350 kroner (fra ens nettoløn, red.) om måneden for frokostordningen. Gæster kan stadig betale ad hoc med dankort, men hvis man kommer på kontoret hver dag, vil det ikke kunne betale sig, fortæller sektionschef i Ejendomme Kåre Stig Nielsen. Mere mad på vej Fremover bliver det forhåbentligt ikke kun medarbejdere i Banehuset, der får glæde af et godt frokostmåltid. I øjeblikket arbejder vi på en løsning for de medarbejdere, der har deres daglige gang i både Banehytten og i Vasbygade. Men da medarbejderantallet og derfor kundegrundlaget er væsentlige lavere, kræver det en anden løsning end den, der etableres i Banehuset, forklarer Kåre Stig Nielsen. Kantinenyt - ISS Catering overtager kantinen i Banehuset 1. marts. - ISS Catering forpagter bl.a. kantiner hos Hewlett-Packard, DR og Fritz Hansen. - Løntræksmodellen tager højde for ferie, flex, uddannelse og andet fravær. Den afspejler omkostningen til råvarer, der er ca. 21 kroner pr. måltid. Spiser du frokost i Banehusets kantine mere end 168 dage pr. år, kan det betale sig at tilmelde sig ordningen.

3 baneavisen 28. januar KORT NYT BANJO: NYT JOURNALISERINGSSYSTEM PÅ VEJ Den 8. februar går Banedanmarks nye journaliseringssystem BanJo i luften. BanJo er SharePoint-baseret og erstatter ScanJour. Superbrugere og brugere, der vil bruge det nye system meget, er indkaldt til uddannelse i BanJo. Der er mere information at hente i folderen med BanJo ved hånden, som du kan finde på intranettet. PRODUKTION UNDERSØGER MEDARBEJDERNES TRIVSEL Produktion har den 14. januar igangsat en undersøgelse, der skal vise, hvordan der fremadrettet i Produktion skal arbejdes med trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne. Undersøgelsen kører frem til den 29. januar og skal stille skarpt på, hvad der skaber værdi for den enkelte medarbejder, og hvilke behov den enkelte medarbejder har i forhold til trivsel og arbejdsglæde. Slut med automater med kildevand Grimme stoffer i kildevandsautomater får Banedanmark til at sige stop. VOXPOP Nogle flytter ind, andre flytter ud Ved årsskiftet blev Produktion fuldgyldigt medlem af Bane-danmark, og med organisationsændringen og sammenlægning af støttefunktioner fulgte flytning af medarbejdere. Baneavisen har spurgt tre medarbejdere, der er flyttet fra Vasbygade til Banehuset og omvendt. AF ANNE KOLD KASPER AF LISBETH LIGAARD Vi kender dem alle sammen, de store plastdunke med dejligt koldt kildevand. I mange afdelinger af Banedanmark har det da også været et fast indslag i trivselsprogrammet. I efteråret 2009 begyndte der så at dukke artikler op i aviserne om, at det ikke var så godt med vandet i dunkene. Det kom frem, at dunkene er lavet af et plastmateriale, der hedder polycarbonat, og det afgiver det hormonforstyrrende stof BPA, som skader evnen til at få børn, og som forskere mistænker for at være kræftfremkaldende. På den baggrund har Hovedsikkerhedsudvalget besluttet, at dunkene ikke længere hører hjemme i Banedanmark. Desværre ved vi ikke, om der står dunke rundt omkring i organisationen og hvor, fortæller arbejdsmiljøkoordinator Jan Esmit Madsen. Det er noget, som går over det lokale budget, og der er derfor ikke et samlet overblik, men vi formidler gennem lederne, at de skal være opmærksomme på at få eventuelle leverancer standset. Fremover bliver det almindeligt postevand, vi skal læske vore ganer med, og sådan er det også i en stor organisation som Københavns Kommune. Man kan godt forestille sig, at der hurtigt bliver fundet et andet materiale til dunke, når først det bliver kendt, at de nuværende er sundhedsskadelige, og kunderne i stigende grad holder sig væk, siger Jan Esmit, men indtil da holder vi os til postevandet, som jo også er både billigere, sundere og mere miljøvenligt. Foto: Christoffer Regild Foto: Christoffer Regild Foto: Christoffer Regild Rasmus Arffmann Indkøb & Kontrahering Banehuset. Hvilke tanker havde du ved at skulle flytte ind i Banehuset? Bekymret er vist det rette ord. Jeg fik det at vide kort tid efter meldingen om, at Entreprise ikke skulle privatiseres, og der var derfor stor uvished om, hvad jeg så skulle lave, hvilken rolle og arbejdsform jeg ville få. Med andre ord var det i starten ikke de mest positive tanker, jeg havde. Hvordan er det så at være i Banehuset? Det er udfordrende. I Entreprise havde jeg et ry og rygte, som nu skal opbygges på ny. Jeg skal simpelthen vise mit værd igen. Men det er også spændende. Før var Banedanmark kunden, og nu er jeg selv en del af virksomheden og kommer med et perspektiv fra den anden side af skrivebordet på, f.eks. hvor der er forbedringsmuligheder. Hvad er forskellen på at være i Banehuset versus Vasbygade? Qua man nu er i Banehuset kan man godt mærke, at det er her de overordnede beslutninger tages. Opgaverne defineres på årsbasis, mens man i Entreprise var mere specifik på den specifikke opgave. Man er mere strategisk langsigtet, mens vi i Entreprise var mere operationelle. Ulempen er dog, at man mister følingen med hvad der sker ude i sporet, da man jo stort set ikke møder en eneste medarbejder i orange herinde. Tessa Maria Madsen HR Service, Banehuset. Hvilke tanker havde du ved at skulle flytte ind i Banehuset? Jeg var lidt skeptisk, for hvordan det ville blive? Jeg havde hørt mange både gode og dårlige historier om Banehuset og syntes samtidig, det var ærgerligt at skulle væk fra rigtig gode kollegaer. Men alt i alt var det nok bare usikkerhed for det ukendte. Hvordan er det så at være i Banehuset? Vi er blevet taget rigtig godt imod, og jeg kan godt lide at være her. Tingene bliver gjort lidt anderledes her, og jeg er blevet kastet ud i spændende opgaver og har fået nye udfordringer. Hvad er forskellen på at være i Banehuset versus Vasbygade? Fordelen ved at være i Banehuset i stedet for Vasbygade er, at der er flere at sparre med her, der er flere specialister og derfor altid nogle at spørge til råds. Til gengæld er det en ulempe ikke at være tæt på produktionen, nu må man maile sammen eller ringe og det er bare ikke det samme som at tale sammen face to face. Henrik Correll, Produktion Planlægning, Vasbygade. Hvilke tanker havde du ved at skulle flytte ind i Vasbygade? Det havde jeg ingen problemer ved. Jeg kan i kraft af mit job ikke sidde andre steder. Hvordan er det så at være i Vasbygade? Det er anderledes, forstået på den måde, at jeg nu sidder på den anden side af bordet, og skal forsøge at implementere noget af det, man set fra kundesynsvinklen ikke synes, at det tidligere Entreprise var så gode til. Der er flere at sparre med Hvad er forskellen på at være i Vasbygade versus Banehuset? Der er mindre og bedre kontorer her i Vasbygade, og så er det tættere på min bopæl. Samtidig er der en noget anden kultur og man har tættere kontakt til den reelle produktion. Ulempen er, dog at man ikke lige smutter forbi f.eks. HR eller Teknisk Drift, når man skal tale med en derfra. STOP. Det er kildevandsdunke som denne der mistænkes for at være sundhedsskadelige. Foto: Polfoto

4 4 baneavisen 28. januar 2010 Masser af motionstilbud Har du ligesom så mange andre lovet dig selv, at 2010 skal være året, hvor du bliver sundere og motionerer mere? Så kan du roligt læse videre, for baneavisen guider dig her igennem Banedanmarks vifte af sundhedstilbud. AF PIA VANNACCI ELNIF Uanset om du arbejder i Nordjylland eller på Midtsjælland, så burde du have mulighed for at finde et motionstilbud i Banedanmark der passer dig. Fit i Fitnessdk Banedanmark har forhandlet sig frem til en aftale med Fitnessdk, der betyder, at alle medarbejdere kan træne i fitnesskædens 38 centre fordelt i hele landet fra Hjørring i nord til Rødby i syd. Prisen er 200 kroner om måneden, JUBILÆER FEBRUAR og det er halv pris i forhold til, hvad andre betaler. Ordningen omfatter også ens bedre halvdel og børn over 18 år. Centrene tilbyder mange forskellige former for motionshold, træningsvejledning, børnepasning, fitness og meget mere. I København er der desuden mulighed for at bruge Banehusets motionsrum, spille fodbold i Svanemøllehallen eller deltage i gåture, løb, yoga, pilates, ryghold eller spinning i Pilates. Sunde ambassadører Ud over træning har du mulighed for at bruge en af Banedanmarks knap 30 sundhedsambassadører, som kan hjælpe med viden om kost og motion. Det er rigtig svært at lære gamle hunde nye kunster, fortæller Kikke Friis, der er sundhedsambassadør i kommandoposten i Nykøbing Falster. Hun fortsætter: Men vi er ved at arrangere en fælles sundhedsuge for Roskilde, Kalundborg og Nykøbing F. Desuden har vi fået en pilatesbold, så vi kan træne rygmuskler, samtidig med at vi sidder ved arbejdspladsen. 40 ÅR Banemontør Lauge Mortensen Madsen Produktion, Maskinstation, Entreprenør-ydelser Næ Mere om sundhed 25 ÅR Teknisk assistent Johnny Frank Maldorf Teknisk Drift, Sikring Trafikinspektør Karsten Palle Nielsen Drift, Trafikkoordinering DcDk Læs mere om sundhedstilbud på intranettet under medarbejderinfo/ sundhed Find en sundhedsambassadør nær dig på intranettet det nemmeste er at skrive sundhedsambassadør i søgefeltet eller se listen under sundhed. Ingeniørassistent Birgitte Bøhne Produktion, Teknik, Landmåling Projektering 4. FEBRUAR Ingeniør Svend Andersen Teknisk Drift, Spor Vest Fa Som Banedanmark-medarbejder kan du desuden melde dig ind i Danske Jernbaners Fritidsforbund, der byder på bl.a. folkedans, bordtennis, skydning og golf. Læs mere på I GANG. Med Banedanmarks mange motionstilbud er der ingen undskyldning for ikke at blive sundere i Tegning: Lars Andersen Baneavisen er Banedanmarks medarbejderavis og udkommer hver 14. dag. Ring eller skriv til redaktionen, hvis du har idéer eller forslag til artikler eller historier til avisen. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Karina Nelsing REDAKTIONEN Anne Kold Kasper, Melissa Fugl, Tina Nørgaard Andersen, Lisbeth Ligaard, Katrine Bekker Bauer, Gitte Sørensen, Henrik Strunge og Pia Vannacci Elnif. Banedanmark Kommunikation Amerika Plads København Ø Telefon: / Avisen er trykt hos: BordingGraphic A/S Oplag: Papir: MultiDesign Original White 115 gr ISSN Bladfordeling: Intern Service Telefon: KONTAKT OS Modtager du ikke baneavisen, eller har du ændringer til dit abonnement, bedes du kontakte Intern Service. Ring på , eller mail til kon Har du kommentarer, idéer eller læserbreve til baneavisen, er du velkommen til at kontakte os. RING ELLER SKRIV TIL Pia Vannacci Elnif, , Katrine Bekker Bauer, , KONKURRENCE I sidste nummer af baneavisen lancerede vi årets store tipskupon. Der er allerede mange, der har sendt deres bud på, hvad 2010 vil bringe. Har du ikke allerede haft krystalkuglen fremme, så kan du frem til den 2. februar nå at sende dit bud til Når baneavisens redaktion kigger ud af vinduet, er det sne, sne og atter sne den ser. Så derfor er spørgsmålet i dette nummer: Hvor meget vejer de sneplove, der i starten af januar ryddede sneen af skinnerne i Nordjylland? Har du svaret, så send det til senest den 4. februar. Ballast AF LARS ANDERSEN Foto: Morten Larsen

5 Sikkerheden godkendt banetema banedanmarks medarbejderavis 28. januar årgang nr. 2 Sikkerhed: Så kom godkendelsen i hus Så fik Banedanmark fornyet sin sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter, og Produktion fik sit sikkerhedscertifikat som jernbanevirksomhed. En lang periode med hårdt slid har nu båret frugt. AF KATRINE BEKKER BAUER Så skete det! I denne uge kom meldingen fra Trafikstyrelsen om, at Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse er fornyet og gælder de næste fem år. Produktion fik allerede sin godkendelse som jernbanevirksomhed i november. Og samtidig er Banedanmarks el-sikkerhed også blevet kigget efter i sømmene og godkendt. Så der er grund til at glæde sig. Sikkerheden er i orden. Nu kan vi få afsluttet det kapitel, siger chef for Sikkerhed & Kvalitet i Banedanmark, Ole Christensen. Og det er da dejligt. Selvom det ikke er ensbetydende med, at vi kan lade den evige hvile falde på os de næste fem år. Vi vil løbende lave interne audits, og Trafikstyrelsen vil også komme på besøg. Men slet ikke i så stor skala, som det har været tilfældet her i efteråret, siger han. I ORDEN: Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse er fornyet for de næste fem år. Foto: Sonja Iskov Banedanmark har fået sin godkendelse som infrastrukturforvalter fornyet. Det er sket på baggrund af et grundigt tilsyn fra Trafikstyrelsen med jernbanesikkerheds-ledelsessystemet Proces 2000, og interview med medarbejdere med jernbanesikkerhedsmæssigt ansvar for at tjekke, om der var overensstemmelse med det, vi siger vi vil gøre, og det vi i praksis gør, som Ole Christensen formulerer det. Store dele af virksomheden har været involveret i Trafikstyrelses tilsyn, og i det efterfølgende arbejde med at rette op på de forhold, der i forbindelse med Trafikstyrelsens tilsyn resulterede i 23 afvigelser. Det har været krævende, samtidig med at store projekter som indførelsen af ledelsessystemet Tracé og Signalprogrammet har trukket mange ressourcer. Fint samarbejde Produktion fik gennemført sit tilsyn et par uger før Banedanmark og blev vurderet som jernbanevirksomhed, fordi Produktion ejer rullende materiel. Og det gik så strygende, at enheden allerede i slutningen af november sidste år blev de stolte ejere af et sikkerhedscertifikat. Det er gået rigtigt godt, og vi har også haft et fint samarbejde med Trafikstyrelsen, siger Carsten Petersen, sikkerhedschef i Produktion. Under tilsynet konstaterede Trafikstyrelsen seks afvigelser, og de blev hurtigt håndteret. De ting, Trafikstyrelsen fandt, var helt regulære. De fem afvigelser blev lukket nærmest med det samme, og den sidste, der handler om vores funktions- og stillingsbeskrivelser, har vi fået et år til at få helt på plads, siger Carsten Pedersen. El-sikkerheden er i orden I løbet af 14 dage i december sidste år blev Banedanmarks el-sikkerhed tjekket igennem - og godkendt. AF KATRINE BEKKER BAUER var et meget grundigt tilsyn. Det Sådan siger Karsten Dupont, ansvarlig for el-sikkerheden i Teknisk Drift. I december måned var både Teknisk Drift og Produktion igennem et tilsyn, hvor det sikkerheds- og kvalitetssystem (SKS), der ligger til grund for Banedanmarks el-arbejde, blev tjekket igennem. Der var tale om et tredjeparts tilsyn, og det var det eksterne firma Ingeniørteam, der udførte opgaven. Tilsynet skulle udføres, fordi Sikkerhedsstyrelsen kræver det. En manglende certificering kunne i sidste ende betyde, at Banedanmark ikke må udføre el-arbejde, fortæller auditor Pia Møgelvang, Sikkerhed & Kvalitet, der har stået i spidsen for at få tilsynet gennemført. Mere end 300 medarbejdere For fem år siden blev Banedanmark godkendt som autoriseret el-installatørvirksomhed. I den forbindelse blev Karsten Dupont, Teknisk Drift, og Henning Steen Nielsen, Produktion, godkendt som autoriserede elinstallatører af Sikkerhedsstyrelsen, og de har delegeret en del af ansvaret videre til ca. 30 medarbejdere, typisk teamledere og sikringsmestre. I Teknisk Drift beskæftiger omkring 70 medarbejdere sig med el-arbejde. I Produktion er der mere end 300 medarbejdere, fordelt over hele landet, der udfører el-arbejde. Det kan være opgaver f.eks. i forbindelse med sikringstavler, men ikke kørestrømsarbejde. Både Karsten Dupont og Henning Steen Nielsen fik i december besøg af HELT SIKKERT: Alle procedurer omkring el-arbejdet er gennemtjekket. Foto: Holger Bundgaard Ingeniørteam men også de delegerede blev udsat for interview i løbet af de 14 dage, tilsynet varede. Både Henning og jeg har da talt om, at det var spændende at blive auditeret. Om vores opfattelse af verden ville stemme overens med den eksterne auditors, siger Karsten Dupont. Det er jo første gang i fem år, vi er blevet auditeret. Så det var lidt som at komme til eksamen, når der kommer en udefra og kigger en i kortene, siger Henning Steen Nielsen. To afvigelser men godkendt Tilsynet gik ud på at gennemgå SKSsystemet, som indeholder al sikkerhedsdokumentation og alle procedurer omkring el-arbejde og udføre interview med de autoriserede el-installatører og de delegerede, og dermed sikre, at der er overensstemmelse med den måde, tingene er beskrevet i systemet, og den måde det foregår i praksis. Og om f.eks. de delegerede har den rette baggrund og papirer til at varetage rollen. Resultatet af tilsynet blev, at Teknisk Drift fik et par anbefalinger med på vejen, mens Produktion fik to mindre afvigelser. Dertil kom også nogle observationer og anbefalinger. Alt var dog af mindre målestok. Der er allerede lavet korrektion på afvigelserne, og handlingsplaner for resten af observationerne og anbefalingerne. Vi skal blandt andet blive bedre til at tydeliggøre, hvad der er sikringsteknisk ansvar, og hvad der er et el-sikkerhedsmæssigt ansvar, siger Henning Steen Nielsen Teknisk Drift og Produktion er blevet auditeret samlet, og godkendelsen gælder i to år. Næste skridt er at få de to SKSsystemer i Produktion og Teknisk Drift til at spille sammen og få det lagt ind i Banedanmarks fælles ledelsessystem Tracé, fortæller Pia Møgelvang.

6 Sikkerheden godkendt Banetema 28. januar 2010 VOXPOP Hvordan deltog du i sikkerhedsgodkendelsen? Baneavisen har spurgt fire medarbejdere fra henholdsvis Drift, Anlæg & Fornyelse, Teknisk Drift og Produktion om deres deltagelse i sikkerhedsgodkendelsen og sikkerhedscertificeringen. AF ANNE KASPER Sektionschef Allan Corneliussen, Drift, Trafiksikkerhed, København: Foto: Christoffer Regild Hvordan var du involveret i sikkerhedsgodkendelsen i Banedanmark? I Drift valgte vi, at vi i Trafiksikkerhed skulle være tovholder på kommunikationen med Sikkerhed & Kvalitet samt på opgaver i forbindelse med tilsynet. Derfor lavede vi inden tilsynet et uddannelsesprogram for de øvrige medarbejdere og ledere i Drift, hvor vi forberedte dem på Trafikstyrelsens besøg. Under slve tilsynet blev jeg auditeret i dokumentgennemgangen for hele Drift, undersøgelser og udarbejdelse af trafikale regler. Vi fik to mindre anmærkninger, som vi nåede at rette op på inden for den periode, Trafikstyrelsen var på besøg og endte derfor uden afvigelser. I det hele taget havde vi et rigtig godt samarbejde både internt og med Trafikstyrelsen. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle medarbejdere i Drift, som stillede beredvilligt op til Trafikstyrelsens spørgsmål. Var der noget, som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedsgodkendelsen? Jeg har været med tre-fire gange før, så der var ingen overraskelser. Men man kan jo aldrig helt forberede sig på, hvad man bliver spurgt om. Vi havde derfor arbejdet ud fra en devise om, at jo dårligere forberedt, jo flere anmærkninger, jo mere arbejde bagefter så vi havde forberedt os godt. Ja. Vi er tovholdere og skal sikre, at procedurerne passer, og at stillingsbetegnelser rettes til, ved f.eks. en organisationsændring. Projektleder Lars Lund, Anlæg & Fornyelse, Projekteringsledelse, København: Foto: Christoffer Regild Hvordan var du involveret i sikkerhedsgodkendelsen i Banedanmark? Jeg blev auditeret af Trafikstyrelsen sammen med projektledere og projekteringsledere på Nordbanen-projektet. Vi blev auditeret i, hvordan vi håndterede projektet sikkerhedsmæssigt, og om vi overholdt Banedanmarks forretningsvilkår. Var der noget, som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedsgodkendelsen? Nej, vi havde forberedt os grundigt, og det gik fint uden en eneste afvigelse. Vi hjalp faktisk også nogle kollegaer med at få lukket en afvigelse, da vi havde udformet et dokument, som Trafikstyrelsen ved deres audit havde efterspurgt og givet dem en afvigelse på. Ja, jeg bruger sådan cirka seks procedurer, der ligger i Tracé, igennem et projektforløb. Fagspecialist Kim Ishøj, Teknisk Drift, Kørestrøm, København: Foto: Christoffer Regild Hvordan var du involveret i sikkerhedsgodkendelsen i Banedanmark? I et års tid forud for Trafikstyrelsens tilsyn, var jeg med til at lave skemaer og procedurer for den måde, vi udfører opgaver på, og hvordan vi dokumenterer det. Vi havde inden da ikke dokumenteret så meget. Jeg blev derudover auditeret under tilsynet, som gik fint uden bemærkninger til det, vi havde lavet. Var der noget, som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedsgodkendelsen? Nej, det var der ikke. Jeg var da lidt nervøs for, at det var en slags prøve, men det var stille og roligt, og i bund og grund skulle vi jo bare svare på de ting, vi hele tiden har lavet, men som nu er skrevet ned. Jeg bruger ikke Tracé hver dag, men i det tilfælde, at jeg f.eks. er i tvivl om papirgennemgang eller skal finde en blanket. Det er et rigtig godt system, meget mere brugervenligt end det gamle. Alt er samlet et sted, og det er det nyeste materiale. Er man f.eks. væk en periode, kan en anden lave ens arbejde ved at finde proceduren. Banemester Gert Bak Petersen, Produktion, Produktionsområde Vest, Struer: Foto: Tao Lytzen Hvordan var du involveret i sikkerhedscertificeringen i Banedanmark Produktion? Jeg var SR-arbejdsleder på et vedligeholdelsesprojekt på Struer Station, hvor Trafikstyrelsen som fluer på væggen overværede instruktionen af mændene og min håndtering af de sikkerhedsmæssige procedurer under arbejdet. Med andre ord ville de se, om vi gør, som vi har skrevet, at vi gør. Det var planlagt, at de skulle overvære et almindeligt vedligeholdsarbejde, men i stedet blev det et fejlretningsarbejde. For ved middagstid samme dag, som audit skulle foregå om aftenen, opstod der et laskekammerbrud. Imellem instruktionen og selve udførelsen af fejlretningsarbejdet blev mændene interviewet for at se, om de havde styr på deres reference. Under arbejdet måtte jeg hele tiden sikre mig, at folkene fra Trafikstyrelsen også overholdt sikkerheden og fortælle dem, hvor de måtte stå under de forskellige spærringer. Jeg tænkte da på, om man nu havde husket det hele, men jeg er rimelig rutineret på mange områder, så der var ingen afvigelser. Jeg synes godt, man kan sige, at opgaven lykkedes. Var der noget som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedscertificeringen? Jeg var meget overrasket over det store fremmøde i forbindelse med audit. De var næsten lige så mange, som vi var arbejdende folk. Og så var jeg egentlig også overrasket over, at alle mændene skulle interviewes. Jeg holder mig løbende opdateret om nye normer og regler via de rettelsesblade, der bliver sendt ud til vores mappe med sikkerhedsreglementer i. Det er jo sådan set ledelsessystemet i papirudgave, for vi har jo ikke computer ude i sporet. Det var rigtig flot Både hos den administrerende direktør, Produktionsdirektøren og i Trafikstyrelsen er der tilfredshed at spore med det store arbejde, medarbejderne har lagt for dagen i forbindelse med den store sikkerhedscertificering og -godkendelse AF ANNE KOLD KASPER, KATRINE BEKKER BAUER OG PIA VANNACCI ELNIF Uden en sikkerhedsgodkendelse kan der ikke køre tog på Banedanmarks skinner. Det er derfor helt centralt for vores forretning, at sikkerhedsgodkendelsen er kommet. Og det er administrerende direktør Jesper Hansen ganske tilfreds med. Siden 2006 har vi været på en lang rejse mod sikkerhedsgodkendelsen, og nu er vi endelig nået i mål. Vi er gået fra at være en virksomhed, hvor sikkerhed lå hos den enkelte medarbejder til nu at have et system, som støtter alle dem, der arbejder med sikkerhed. Systemet giver en sikkerhed for, at vi og Trafikstyrelsen er helt enige om, hvordan vi arbejder med sikkerhed, siger Jesper Hansen og fortsætter: Jeg er rigtig glad, fordi vi er i mål. For mange har det været en helt ny måde at arbejde på i forhold til før 2006, og jeg ved, at det har krævet meget af de enkelte kolleger. Velvillige medarbejdere I Produktion er der også blevet arbejdet hårdt for at få sikkerhedscertificeringen i hus. Trafikstyrelsens tilsyn i det daværende Entreprise foregik i slutningen n af september sidste år, samtidig med afskedigelsesrunde og dannelse af ny organisation. Med andre ord en meget turbulent tid, med stor usikkerhed hos medarbejderne. Trods det, blev der lagt et meget stort stykke arbejde i, at forberede og koordinere afholdelsen af tilsynet, forklarer fg. Produktionsdirektør Michael Borre. Lokale chefer, ledere og medarbejdere stillede velvilligt op under audit og udførte deres arbejde under overvågning af Trafikstyrelsen og svarede beredvilligt på spørgsmål. Alt sammen med det resultat, at vi ikke fik nogen alvorlige afvigelser det var rigtig flot, siger Michael Borre. Omstillingsparate Også i Trafikstyrelsen er der ros til Banedanmarksmedarbejdere. Claus René fra Trafikstyrelsen har været ledende tilsynsførende i forbindelse med tilsynet i Produktion, og koordi- nerende tilsynsførende i forbindelse med Banedanmarks tilsyn, og er derfor manden med det store overblik over processen. I forhold til Produktion kunne vi tydeligt mærke, at der her var tale om en ung, men også omstillingspa- rat organisation. Derfor har de også hurtigt taget den nye måde at tænke sikkerhed på, til sig, siger Claus René. Det har Banedanmark også, men vi har kunnet mærke, at det her har været en lidt større omstilling at få indarbejdet, at alt skal være dokumenteret og beskrevet, siger han. Men i begge organisationer har vi mødt folk, der er meget kompetente, og som ved, hvad de laver. Ligesom vi også har oplevet en stor åbenhed, slutter Claus René., Bayer og Weedfree bruger. Og så må vi ikke glemme, at Entreprise jo er rigtig gode til den del af arbejdet, påpeger teamlederen.

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Case story Mobil Datafangst Banedanmark

Case story Mobil Datafangst Banedanmark Case story Mobil Datafangst Banedanmark Lars i tal Business Consulting Arkitektur og udvikling It-infrastruktur 70 konsulenter Forretningsmodel Kundetilfredshed Udvalgte referencer Teknologispring

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Forberedelse 25-11-2008. Hvordan sikres en effektiv audit? Anders Clausen c-compliance. Baggrund Anders Clausen. Hvordan sikres en effektiv audit?

Forberedelse 25-11-2008. Hvordan sikres en effektiv audit? Anders Clausen c-compliance. Baggrund Anders Clausen. Hvordan sikres en effektiv audit? Baggrund Anders Clausen Præsentation for IFF Anders Clausen c-compliance Farmaceut 1983 23 år i den farmaceutiske industri QC-laboratorium QA for udviklingslaboratorier QA-frigivelse af steril færdigvareproduktion

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere