baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "baneavisen Et af de resultater, Banedanmarks I2008 gennemgik Strategiprojektet"

Transkript

1 KLAR TIL FREMTIDENS SIGNALER? SIDE 2 FRA VASBYGADE TIL BANEHUSET OG DEN ANDEN VEJ SIDE 3 baneavisen banedanmarks medarbejderavis 28. januar årgang nr. 2 Medvind for klimaet i Banedanmark Her en måned efter klimatopmødet er klima stadig et brandvarmt emne i Banedanmark. Den årlige klimamåling er lige gennemført, og resultatet er en fin fremgang. På alle punkter på nær ét - er resultatet for 2009 bedre end i AF HENRIK STRUNGE Et af de resultater, Banedanmarks administrerende direktør Jesper Hansen varmer sig ved i klimamålinger for 2009, er, at motivationen er stigende. 83% af medarbejderne svarer, at de er meget enige, enige eller delvist enige i, at de føler sig motiveret i hverdagen. Omsat til klimamålingstal giver det en score på 5,6 for Den tilsvarende score for 2008 var 5,2. Det er så godt, som jeg kunne drømme om, siger Jesper Hansen. Jeg har haft som mål, at vi kunne nå en score på 5,5 for motivation, og nu har vi fået et endnu bedre resultat. JESPER HANSEN. Vi har fået en klimamåling, der er flottere, end jeg turde drømme om. Nu skal vi gøre os fortjent til at fastholde det gode resultat. Foto: Tao Lytzen Motiverede og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at vi kan nå vores mål og skabe forbedringer. Tilfredshed med nærmeste leder Der blæser også milde vinde mod Banedanmarks ledere, hvor medarbejdernes tilfredshed med deres nærmeste leder er steget fra en score på 5,8 i 2008 til flotte 6,0 i Jeg har noteret mig fremgangen, der viser, at der er et godt samspil mellem den enkelte medarbejder og den nærmeste leder, siger Jesper Hansen og fortsætter: Det er vigtigt, for det er en forudsætning for, at der kommer gode daglige løsninger på den enkelte arbejdsplads. Og fortsatte forbedringer kræver, at lederne viser anerkendelse og åbenhed. Hvorfor går det så godt? Jeg er overbevist om, at det hænger sammen med, at vi de senere år har opnået gode resultater, at vi arbejder med store spændende projekter som for eksempel Signalprogrammet og København-Køge-Ringsted, og at vi således er en virksomhed i udvikling. Vi er inde i en positiv spiral, hvor vi satser på at nå gode resultater, og de gode resultater motiverer os til at gøre det endnu bedre, så vi når endnu bedre resultater, siger Jesper Hansen. Han stiller selv det næste spørgsmål: Men læner vi os så tilbage og siger, at nu er alt godt? Nej. For det første er dette en måling, vi skal gøre os fortjent til at fastholde. Vi er nødt til at lægge os i selen, hvis vi vil holde det flotte niveau. For det andet er det gennemsnitstal, hvor nogle svar ligger højt, og andre ligger lavt. Vi har en særlig udfordring i at samle op de steder, hvor scoren er markant lavere end gennemsnitstallet. Flere tavlemøder Dét ene punkt, hvor scoren er faldet, er spørgsmålet om, hvorvidt ens nærmeste leder sikrer medarbejdernes involvering i at nå mål og finde løsninger gennem tavlemøder mv. Her er scoren faldet fra 5,8 i 2008 til 5,4 i Men Jesper Hansen mener ikke, man kan tage det som udtryk for faldende involvering: Jeg er sikker på, at når vi ser tilbagegang, skyldes det, at ordet tavlemøder nu indgår i spørgsmålet. Vores mål i 2010 er, at vi skal skærpe involveringen ved at anvende tavlemøder som værktøj i forhold til, at vi skal nå vores mål, skabe løsninger og forbedringer. Kvalitet i arbejdet Og hvilket punkt i klimamålingen blev så topscoreren i 2009? Det gjorde punktet Leverer du kvalitet i det daglige arbejde, der fik en score på 6,3, fordi næsten alle svarer, at de er enige eller meget enige. Så er det jo i grunden ikke så underligt, at det går rigtig godt for Banedanmark. Klimamålingen Klimamålingen gennemføres én gang årligt, hvor medarbejderne erklærer sig enige eller uenige i en række udsagn om dem selv, deres enhed, deres chefer og det at arbejde i Banedanmark. Den højest mulige score er 7,0, som svarer til, at alle medarbejdere erklærer sig meget enige i et udsagn. Klimamålingen for 2009 blev gennemført, før Entreprise blev til Produktion, og er uden Entreprises medarbejdere. Nyt sporspærringssystem på vej Med en ny indgang til bestilling af sporspærringer bliver det fremover nemmere for entreprenører at få overblik over bestilte og godkendte sporspærringer, samtidig med at planlægningen i Banedanmark bliver lettet gevaldigt. med sporspærringsbestillinger. ENK hedder det nye system, som afløser den del af La-Sys, som har med sporspærringer at gøre. Optimalt udbytte Fungerende sektionschef for Optimering Dorte Knudsen ser frem til det nye system. Indtil nu har bestilleren nemlig ikke haft et samlet overblik over sporspærringer, fordi de bestilte sporspærringer først behandles af Optimering, før en bestiller kan få at ENK et nyt sporspærringssystem vide, om han kan få den ønskede spærring. I fremtiden bliver det anderledes. De, der skal bruge sporspærringerne, kan med det samme se, om en strækning er booket af nogle andre. Er den det, kan de indbyrdes aftale at dele sporspærringen, hvis det kan lade sig gøre. Det er jo rigtig smart, fordi operatørerne i givet fald kun bliver berørt af arbejder på banen én gang i stedet for to, og operatørerne er jo vores kunder, siger Dorte Knudsen, som dog understreger, at sikkerhedsregler og forretningsgange forbliver de samme. AF PIA VANNACCI ELNIF I2008 gennemgik Strategiprojektet sporspærringsprocesserne, og her fandt de, at der manglede et samlet overblik over sporspærringer. Siden er der blevet arbejdet med at få et centralt overblik, og nu er et nyt sporspærringssystem på vej, som er mere overskueligt og skal lette arbejdet I dag bestilles sporspærrings-cirkulærer i La-Sys. ENK erstatter den del af La-Sys, der har med sporspærringer at gøre. ENK er et selvbestillingssystem, hvor bestilleren af sporspærringer med det samme kan se, om arbejdet skal søges udført koordineret med en anden entreprenørs sporspærring. Bedre systemspærringer Ud over det nye system for bestilling af sporspærringer er der også blevet arbejdet mere systematisk med de såkaldte systemspærringer altså sporspærringer, der har trafikal konsekvens, men som er aftalt på forhånd mellem Optimering og operatørerne. I forhold til Køreplan 09 er der i Køreplan 10 aftalt længere systemspærringer med operatørerne. Før i tiden skulle hver enkelt lille spærring OVERBLIK. I det nye system viser en rød klat med det samme, om en sporspærring er bestilt. aftales særskilt, men nu har vi en forhåndsaftale, så vi kan lave aftaler med entreprenørerne ud fra en kendt ramme, forklarer Dorte Knudsen. Så med det nye sporspærringssystem og bedre udnyttelse af systemspærringer bliver overblikket over sporspærringer bedre end før.

2 2 SIGNALPROGRAMMET De gør Banedanmark klar til fremtidens signaler Mød Organisatorisk Implementering i Signalprogrammet, der er med til at gøre organisationen Banedanmark klar til at tage imod fremtidens signalsystem. AF KATRINE BEKKER BAUER Midt i det store og omfattende Signalprogram findes et projekt for sig. Det kalder sig Organisatorisk Implementering, og her arbejder syv medarbejdere med at gøre Banedanmark klar til at tage imod et nyt signalsystem med alt, hvad det indebærer i forhold til fastholdelsestilbud, uddannelse i det nye system og forberedelse af lederne i forhold til, hvordan de skal tackle hele situationen. Vores rolle er at sikre, at det tekniske system, der bliver udviklet, også kan tages i anvendelse. Altså at Banedanmark er parat til at tage imod systemet, når det kommer, siger Anette Zobbe, som står i spidsen for projektet, der har været i gang lige så længe, som Signalprogrammet har eksisteret. Spørgsmål og usikkerhed Med sig har hun blandt andet Allan Chang, der efter en periode i HR Udvikling har rykket teltpælene til Signalprogrammet, hvor han blandt andet i samarbejde med lederne i Drift arbejder med, hvordan de skal håndtere en situation, hvor de vil komme til at møde mange spørgsmål og måske også usikkerhed fra deres medarbejdere. Samtidig med at de selv står med samme spørgsmål og behov, fordi deres arbejdsvilkår også bliver væsentlig forandret i takt med, at et nyt signalsystem vil blive indført. Det er en udfordring. Lederne skal håndtere, at der lige nu kører en travl hverdag, samtidig med at store anlægsprojekter venter i horisonten, og der er fokus på alt det nye, der kommer. Når udrulningen begynder, har vi en situation, hvor både det gamle og nye system skal køre parallelt. Efter indførelsen af det nye skal lederne være med til at sikre, at potentialerne bliver udnyttet fuldt ud. Og undervejs skal de holde gejsten og være i stand til at give deres medarbejdere en fyldestgørende information om, hvad der sker. Det er en ordentlig mundfuld, siger Allan Chang. Vi har brug for jer Den 1. marts kommer udmeldingen om, hvor fremtidens fjernstyringscentraler kommer til at ligge. Og hvis der er udsigt til, at ens arbejdsplads i fremtiden kommer til at ligge et helt andet sted, end den gør i dag ja, så sidder man uvægerligt tilbage med nogle spørgsmål omkring ens fremtid i Banedanmark. Dels flytter ens arbejdsplads måske, dels skal man til at arbejde på en anden måde. Det kan for nogle skabe usikkerhed. Men vores budskab til medarbejderne er: Vi har brug for jer, siger Anette Zobbe. Og hvordan sikrer man sig så det? Det er noget af det June Melloul arbejder med. Hun kigger på, i samarbejde med HR, hvilke tilbud omkring fastholdelse og uddannelse, medarbejderne skal have. Dels har vi kigget på andre virksomheder, der har stået i den samme situation, dels har vi været ude og spørge ledere og medarbejdere i Drift; Hvilke idéer har I til, hvad der ville kunne fastholde jer i jobbet?, fortæller June Melloul. Det er blandt andet sket ved nogle workshops sidste forår. Her fik vi en masse input, f.eks. fra den workshop, vi holdt i Aalborg, og alle de forslag er vi nu ved at strukturere. Mange tror måske, at vi sidder og bestemmer det hele, men det gør vi ikke, vi har brug for alle de input, vi kan få, siger hun. I februar planlægges forhandlinger med Personalestyrelsen, fagforeningerne og Banedanmark. Derfor er det endnu for tidligt at sige noget konkret om, hvad tilbuddene kommer til at indeholde. Vi håber, at det begynder at falde på plads i begyndelsen af 2011, siger June Melloul. Uddannelse Tina Haubjerg arbejder med uddannelse. Selv om der er nogle år til, så skal der allerede nu tages stilling til, hvilke krav Banedanmark har til rammerne for uddannelse i det nye system. I forbindelse med udbuddene skal leverandørerne nemlig byde ind på, hvordan de vil bidrage til uddannelsesopgaven. I samarbejde med de involverede afdelinger kigger vi blandt andet på, hvilken medarbejdersammensætning der er, og hvilke former for uddannelse der er relevant, f.eks. sidemandsoplæring eller uddannelse af interne undervisere, fortæller Tina Haubjerg, der kommer fra Rambøll Management, men som har sin daglige gang i Banehuset. Her er udfordringen, at udbudsmaterialet kommer til at opstille de overordnede rammer for de nye systemer, men at det endnu ikke er så konkret, at man nøjagtig ved, hvordan fremtidens signalsystemer og dermed 28. januar 2010 baneavisen PROJEKT I PROJEKTET. Tina Haubjerg, June Melloul, Allan Chang og Anette Zobbe (siddende) arbejder med at gøre organisationen Banedanmark klar til nye signaler. Foto: Peter Elmholt uddannelserne - bliver ned i detaljen. Vi taler meget om fremtiden. Men fremtiden er også nu. Der er mange ting, som vi allerede nu bliver nødt til at tage stilling til, samtidig med at den reelle forandring først kommer om 8-10 år, som Allan Chang formulerer det. June Melloul tager gerne imod endnu flere forslag til tilbud i forhold til fastholdelse, på mail dk - inden den 15. februar. Fornyelse på frokostfronten Kantinen i Banehuset har været i udbud, og en ny leverandør er fundet. Det betyder blandt andet, at det bliver muligt også at få noget, at spise om eftermiddagen, og at kantinen fremover bliver pengeløs. Samtidig arbejdes der på højtryk for at finde en løsning i både Banehytten og Vasbygade. AF PIA VANNACCI ELNIF Vi har tildelt kontrakten til ISS Catering, fordi de i forhold til vores evalueringskriterier havde det økonomisk mest fordelagtige tilbud, siger fuldmægtig i Kontrahering Christina Serritzlew, som har stået for den juridiske del af udbuddet. ISS Catering opfylder desuden evalueringskriterierne, og det betyder blandt andet, at maden lever op til Banedanmarks mad- og måltidspolitik. Maden i kantinen bliver som i dag med mulighed for morgenmad. Derudover kan den enkelte medarbejder selv sammensætte en sund og næringsrig frokost med salatbuffet og kold buffet, en varm og en lun ret hver dag og fisk mindst en gang om ugen. Endvidere kommer der et tilbud om eftermiddagsmad, som bliver et simpelt og solidt mellemmåltid. LÆKKERT. Den nye forpagter skal som nu leve op til Banedanmarks mad og måltidspolitik. Foto: Pia Vannacci Elnif Med eftermiddagsmad kommer der et alternativ til at gå i Netto og købe kanelgifler, når lækkersulten melder sig, siger Christina Serritzlew. Ingen kø Som noget helt nyt vil der blive indført en ordning, så medarbejderne ikke skal til lommerne, inden de sætter sig ved frokostbordet. Man kan tilmelde sig løntræk og blive trukket 350 kroner (fra ens nettoløn, red.) om måneden for frokostordningen. Gæster kan stadig betale ad hoc med dankort, men hvis man kommer på kontoret hver dag, vil det ikke kunne betale sig, fortæller sektionschef i Ejendomme Kåre Stig Nielsen. Mere mad på vej Fremover bliver det forhåbentligt ikke kun medarbejdere i Banehuset, der får glæde af et godt frokostmåltid. I øjeblikket arbejder vi på en løsning for de medarbejdere, der har deres daglige gang i både Banehytten og i Vasbygade. Men da medarbejderantallet og derfor kundegrundlaget er væsentlige lavere, kræver det en anden løsning end den, der etableres i Banehuset, forklarer Kåre Stig Nielsen. Kantinenyt - ISS Catering overtager kantinen i Banehuset 1. marts. - ISS Catering forpagter bl.a. kantiner hos Hewlett-Packard, DR og Fritz Hansen. - Løntræksmodellen tager højde for ferie, flex, uddannelse og andet fravær. Den afspejler omkostningen til råvarer, der er ca. 21 kroner pr. måltid. Spiser du frokost i Banehusets kantine mere end 168 dage pr. år, kan det betale sig at tilmelde sig ordningen.

3 baneavisen 28. januar KORT NYT BANJO: NYT JOURNALISERINGSSYSTEM PÅ VEJ Den 8. februar går Banedanmarks nye journaliseringssystem BanJo i luften. BanJo er SharePoint-baseret og erstatter ScanJour. Superbrugere og brugere, der vil bruge det nye system meget, er indkaldt til uddannelse i BanJo. Der er mere information at hente i folderen med BanJo ved hånden, som du kan finde på intranettet. PRODUKTION UNDERSØGER MEDARBEJDERNES TRIVSEL Produktion har den 14. januar igangsat en undersøgelse, der skal vise, hvordan der fremadrettet i Produktion skal arbejdes med trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne. Undersøgelsen kører frem til den 29. januar og skal stille skarpt på, hvad der skaber værdi for den enkelte medarbejder, og hvilke behov den enkelte medarbejder har i forhold til trivsel og arbejdsglæde. Slut med automater med kildevand Grimme stoffer i kildevandsautomater får Banedanmark til at sige stop. VOXPOP Nogle flytter ind, andre flytter ud Ved årsskiftet blev Produktion fuldgyldigt medlem af Bane-danmark, og med organisationsændringen og sammenlægning af støttefunktioner fulgte flytning af medarbejdere. Baneavisen har spurgt tre medarbejdere, der er flyttet fra Vasbygade til Banehuset og omvendt. AF ANNE KOLD KASPER AF LISBETH LIGAARD Vi kender dem alle sammen, de store plastdunke med dejligt koldt kildevand. I mange afdelinger af Banedanmark har det da også været et fast indslag i trivselsprogrammet. I efteråret 2009 begyndte der så at dukke artikler op i aviserne om, at det ikke var så godt med vandet i dunkene. Det kom frem, at dunkene er lavet af et plastmateriale, der hedder polycarbonat, og det afgiver det hormonforstyrrende stof BPA, som skader evnen til at få børn, og som forskere mistænker for at være kræftfremkaldende. På den baggrund har Hovedsikkerhedsudvalget besluttet, at dunkene ikke længere hører hjemme i Banedanmark. Desværre ved vi ikke, om der står dunke rundt omkring i organisationen og hvor, fortæller arbejdsmiljøkoordinator Jan Esmit Madsen. Det er noget, som går over det lokale budget, og der er derfor ikke et samlet overblik, men vi formidler gennem lederne, at de skal være opmærksomme på at få eventuelle leverancer standset. Fremover bliver det almindeligt postevand, vi skal læske vore ganer med, og sådan er det også i en stor organisation som Københavns Kommune. Man kan godt forestille sig, at der hurtigt bliver fundet et andet materiale til dunke, når først det bliver kendt, at de nuværende er sundhedsskadelige, og kunderne i stigende grad holder sig væk, siger Jan Esmit, men indtil da holder vi os til postevandet, som jo også er både billigere, sundere og mere miljøvenligt. Foto: Christoffer Regild Foto: Christoffer Regild Foto: Christoffer Regild Rasmus Arffmann Indkøb & Kontrahering Banehuset. Hvilke tanker havde du ved at skulle flytte ind i Banehuset? Bekymret er vist det rette ord. Jeg fik det at vide kort tid efter meldingen om, at Entreprise ikke skulle privatiseres, og der var derfor stor uvished om, hvad jeg så skulle lave, hvilken rolle og arbejdsform jeg ville få. Med andre ord var det i starten ikke de mest positive tanker, jeg havde. Hvordan er det så at være i Banehuset? Det er udfordrende. I Entreprise havde jeg et ry og rygte, som nu skal opbygges på ny. Jeg skal simpelthen vise mit værd igen. Men det er også spændende. Før var Banedanmark kunden, og nu er jeg selv en del af virksomheden og kommer med et perspektiv fra den anden side af skrivebordet på, f.eks. hvor der er forbedringsmuligheder. Hvad er forskellen på at være i Banehuset versus Vasbygade? Qua man nu er i Banehuset kan man godt mærke, at det er her de overordnede beslutninger tages. Opgaverne defineres på årsbasis, mens man i Entreprise var mere specifik på den specifikke opgave. Man er mere strategisk langsigtet, mens vi i Entreprise var mere operationelle. Ulempen er dog, at man mister følingen med hvad der sker ude i sporet, da man jo stort set ikke møder en eneste medarbejder i orange herinde. Tessa Maria Madsen HR Service, Banehuset. Hvilke tanker havde du ved at skulle flytte ind i Banehuset? Jeg var lidt skeptisk, for hvordan det ville blive? Jeg havde hørt mange både gode og dårlige historier om Banehuset og syntes samtidig, det var ærgerligt at skulle væk fra rigtig gode kollegaer. Men alt i alt var det nok bare usikkerhed for det ukendte. Hvordan er det så at være i Banehuset? Vi er blevet taget rigtig godt imod, og jeg kan godt lide at være her. Tingene bliver gjort lidt anderledes her, og jeg er blevet kastet ud i spændende opgaver og har fået nye udfordringer. Hvad er forskellen på at være i Banehuset versus Vasbygade? Fordelen ved at være i Banehuset i stedet for Vasbygade er, at der er flere at sparre med her, der er flere specialister og derfor altid nogle at spørge til råds. Til gengæld er det en ulempe ikke at være tæt på produktionen, nu må man maile sammen eller ringe og det er bare ikke det samme som at tale sammen face to face. Henrik Correll, Produktion Planlægning, Vasbygade. Hvilke tanker havde du ved at skulle flytte ind i Vasbygade? Det havde jeg ingen problemer ved. Jeg kan i kraft af mit job ikke sidde andre steder. Hvordan er det så at være i Vasbygade? Det er anderledes, forstået på den måde, at jeg nu sidder på den anden side af bordet, og skal forsøge at implementere noget af det, man set fra kundesynsvinklen ikke synes, at det tidligere Entreprise var så gode til. Der er flere at sparre med Hvad er forskellen på at være i Vasbygade versus Banehuset? Der er mindre og bedre kontorer her i Vasbygade, og så er det tættere på min bopæl. Samtidig er der en noget anden kultur og man har tættere kontakt til den reelle produktion. Ulempen er, dog at man ikke lige smutter forbi f.eks. HR eller Teknisk Drift, når man skal tale med en derfra. STOP. Det er kildevandsdunke som denne der mistænkes for at være sundhedsskadelige. Foto: Polfoto

4 4 baneavisen 28. januar 2010 Masser af motionstilbud Har du ligesom så mange andre lovet dig selv, at 2010 skal være året, hvor du bliver sundere og motionerer mere? Så kan du roligt læse videre, for baneavisen guider dig her igennem Banedanmarks vifte af sundhedstilbud. AF PIA VANNACCI ELNIF Uanset om du arbejder i Nordjylland eller på Midtsjælland, så burde du have mulighed for at finde et motionstilbud i Banedanmark der passer dig. Fit i Fitnessdk Banedanmark har forhandlet sig frem til en aftale med Fitnessdk, der betyder, at alle medarbejdere kan træne i fitnesskædens 38 centre fordelt i hele landet fra Hjørring i nord til Rødby i syd. Prisen er 200 kroner om måneden, JUBILÆER FEBRUAR og det er halv pris i forhold til, hvad andre betaler. Ordningen omfatter også ens bedre halvdel og børn over 18 år. Centrene tilbyder mange forskellige former for motionshold, træningsvejledning, børnepasning, fitness og meget mere. I København er der desuden mulighed for at bruge Banehusets motionsrum, spille fodbold i Svanemøllehallen eller deltage i gåture, løb, yoga, pilates, ryghold eller spinning i Pilates. Sunde ambassadører Ud over træning har du mulighed for at bruge en af Banedanmarks knap 30 sundhedsambassadører, som kan hjælpe med viden om kost og motion. Det er rigtig svært at lære gamle hunde nye kunster, fortæller Kikke Friis, der er sundhedsambassadør i kommandoposten i Nykøbing Falster. Hun fortsætter: Men vi er ved at arrangere en fælles sundhedsuge for Roskilde, Kalundborg og Nykøbing F. Desuden har vi fået en pilatesbold, så vi kan træne rygmuskler, samtidig med at vi sidder ved arbejdspladsen. 40 ÅR Banemontør Lauge Mortensen Madsen Produktion, Maskinstation, Entreprenør-ydelser Næ Mere om sundhed 25 ÅR Teknisk assistent Johnny Frank Maldorf Teknisk Drift, Sikring Trafikinspektør Karsten Palle Nielsen Drift, Trafikkoordinering DcDk Læs mere om sundhedstilbud på intranettet under medarbejderinfo/ sundhed Find en sundhedsambassadør nær dig på intranettet det nemmeste er at skrive sundhedsambassadør i søgefeltet eller se listen under sundhed. Ingeniørassistent Birgitte Bøhne Produktion, Teknik, Landmåling Projektering 4. FEBRUAR Ingeniør Svend Andersen Teknisk Drift, Spor Vest Fa Som Banedanmark-medarbejder kan du desuden melde dig ind i Danske Jernbaners Fritidsforbund, der byder på bl.a. folkedans, bordtennis, skydning og golf. Læs mere på I GANG. Med Banedanmarks mange motionstilbud er der ingen undskyldning for ikke at blive sundere i Tegning: Lars Andersen Baneavisen er Banedanmarks medarbejderavis og udkommer hver 14. dag. Ring eller skriv til redaktionen, hvis du har idéer eller forslag til artikler eller historier til avisen. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Karina Nelsing REDAKTIONEN Anne Kold Kasper, Melissa Fugl, Tina Nørgaard Andersen, Lisbeth Ligaard, Katrine Bekker Bauer, Gitte Sørensen, Henrik Strunge og Pia Vannacci Elnif. Banedanmark Kommunikation Amerika Plads København Ø Telefon: / Avisen er trykt hos: BordingGraphic A/S Oplag: Papir: MultiDesign Original White 115 gr ISSN Bladfordeling: Intern Service Telefon: KONTAKT OS Modtager du ikke baneavisen, eller har du ændringer til dit abonnement, bedes du kontakte Intern Service. Ring på , eller mail til kon Har du kommentarer, idéer eller læserbreve til baneavisen, er du velkommen til at kontakte os. RING ELLER SKRIV TIL Pia Vannacci Elnif, , Katrine Bekker Bauer, , KONKURRENCE I sidste nummer af baneavisen lancerede vi årets store tipskupon. Der er allerede mange, der har sendt deres bud på, hvad 2010 vil bringe. Har du ikke allerede haft krystalkuglen fremme, så kan du frem til den 2. februar nå at sende dit bud til Når baneavisens redaktion kigger ud af vinduet, er det sne, sne og atter sne den ser. Så derfor er spørgsmålet i dette nummer: Hvor meget vejer de sneplove, der i starten af januar ryddede sneen af skinnerne i Nordjylland? Har du svaret, så send det til senest den 4. februar. Ballast AF LARS ANDERSEN Foto: Morten Larsen

5 Sikkerheden godkendt banetema banedanmarks medarbejderavis 28. januar årgang nr. 2 Sikkerhed: Så kom godkendelsen i hus Så fik Banedanmark fornyet sin sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter, og Produktion fik sit sikkerhedscertifikat som jernbanevirksomhed. En lang periode med hårdt slid har nu båret frugt. AF KATRINE BEKKER BAUER Så skete det! I denne uge kom meldingen fra Trafikstyrelsen om, at Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse er fornyet og gælder de næste fem år. Produktion fik allerede sin godkendelse som jernbanevirksomhed i november. Og samtidig er Banedanmarks el-sikkerhed også blevet kigget efter i sømmene og godkendt. Så der er grund til at glæde sig. Sikkerheden er i orden. Nu kan vi få afsluttet det kapitel, siger chef for Sikkerhed & Kvalitet i Banedanmark, Ole Christensen. Og det er da dejligt. Selvom det ikke er ensbetydende med, at vi kan lade den evige hvile falde på os de næste fem år. Vi vil løbende lave interne audits, og Trafikstyrelsen vil også komme på besøg. Men slet ikke i så stor skala, som det har været tilfældet her i efteråret, siger han. I ORDEN: Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse er fornyet for de næste fem år. Foto: Sonja Iskov Banedanmark har fået sin godkendelse som infrastrukturforvalter fornyet. Det er sket på baggrund af et grundigt tilsyn fra Trafikstyrelsen med jernbanesikkerheds-ledelsessystemet Proces 2000, og interview med medarbejdere med jernbanesikkerhedsmæssigt ansvar for at tjekke, om der var overensstemmelse med det, vi siger vi vil gøre, og det vi i praksis gør, som Ole Christensen formulerer det. Store dele af virksomheden har været involveret i Trafikstyrelses tilsyn, og i det efterfølgende arbejde med at rette op på de forhold, der i forbindelse med Trafikstyrelsens tilsyn resulterede i 23 afvigelser. Det har været krævende, samtidig med at store projekter som indførelsen af ledelsessystemet Tracé og Signalprogrammet har trukket mange ressourcer. Fint samarbejde Produktion fik gennemført sit tilsyn et par uger før Banedanmark og blev vurderet som jernbanevirksomhed, fordi Produktion ejer rullende materiel. Og det gik så strygende, at enheden allerede i slutningen af november sidste år blev de stolte ejere af et sikkerhedscertifikat. Det er gået rigtigt godt, og vi har også haft et fint samarbejde med Trafikstyrelsen, siger Carsten Petersen, sikkerhedschef i Produktion. Under tilsynet konstaterede Trafikstyrelsen seks afvigelser, og de blev hurtigt håndteret. De ting, Trafikstyrelsen fandt, var helt regulære. De fem afvigelser blev lukket nærmest med det samme, og den sidste, der handler om vores funktions- og stillingsbeskrivelser, har vi fået et år til at få helt på plads, siger Carsten Pedersen. El-sikkerheden er i orden I løbet af 14 dage i december sidste år blev Banedanmarks el-sikkerhed tjekket igennem - og godkendt. AF KATRINE BEKKER BAUER var et meget grundigt tilsyn. Det Sådan siger Karsten Dupont, ansvarlig for el-sikkerheden i Teknisk Drift. I december måned var både Teknisk Drift og Produktion igennem et tilsyn, hvor det sikkerheds- og kvalitetssystem (SKS), der ligger til grund for Banedanmarks el-arbejde, blev tjekket igennem. Der var tale om et tredjeparts tilsyn, og det var det eksterne firma Ingeniørteam, der udførte opgaven. Tilsynet skulle udføres, fordi Sikkerhedsstyrelsen kræver det. En manglende certificering kunne i sidste ende betyde, at Banedanmark ikke må udføre el-arbejde, fortæller auditor Pia Møgelvang, Sikkerhed & Kvalitet, der har stået i spidsen for at få tilsynet gennemført. Mere end 300 medarbejdere For fem år siden blev Banedanmark godkendt som autoriseret el-installatørvirksomhed. I den forbindelse blev Karsten Dupont, Teknisk Drift, og Henning Steen Nielsen, Produktion, godkendt som autoriserede elinstallatører af Sikkerhedsstyrelsen, og de har delegeret en del af ansvaret videre til ca. 30 medarbejdere, typisk teamledere og sikringsmestre. I Teknisk Drift beskæftiger omkring 70 medarbejdere sig med el-arbejde. I Produktion er der mere end 300 medarbejdere, fordelt over hele landet, der udfører el-arbejde. Det kan være opgaver f.eks. i forbindelse med sikringstavler, men ikke kørestrømsarbejde. Både Karsten Dupont og Henning Steen Nielsen fik i december besøg af HELT SIKKERT: Alle procedurer omkring el-arbejdet er gennemtjekket. Foto: Holger Bundgaard Ingeniørteam men også de delegerede blev udsat for interview i løbet af de 14 dage, tilsynet varede. Både Henning og jeg har da talt om, at det var spændende at blive auditeret. Om vores opfattelse af verden ville stemme overens med den eksterne auditors, siger Karsten Dupont. Det er jo første gang i fem år, vi er blevet auditeret. Så det var lidt som at komme til eksamen, når der kommer en udefra og kigger en i kortene, siger Henning Steen Nielsen. To afvigelser men godkendt Tilsynet gik ud på at gennemgå SKSsystemet, som indeholder al sikkerhedsdokumentation og alle procedurer omkring el-arbejde og udføre interview med de autoriserede el-installatører og de delegerede, og dermed sikre, at der er overensstemmelse med den måde, tingene er beskrevet i systemet, og den måde det foregår i praksis. Og om f.eks. de delegerede har den rette baggrund og papirer til at varetage rollen. Resultatet af tilsynet blev, at Teknisk Drift fik et par anbefalinger med på vejen, mens Produktion fik to mindre afvigelser. Dertil kom også nogle observationer og anbefalinger. Alt var dog af mindre målestok. Der er allerede lavet korrektion på afvigelserne, og handlingsplaner for resten af observationerne og anbefalingerne. Vi skal blandt andet blive bedre til at tydeliggøre, hvad der er sikringsteknisk ansvar, og hvad der er et el-sikkerhedsmæssigt ansvar, siger Henning Steen Nielsen Teknisk Drift og Produktion er blevet auditeret samlet, og godkendelsen gælder i to år. Næste skridt er at få de to SKSsystemer i Produktion og Teknisk Drift til at spille sammen og få det lagt ind i Banedanmarks fælles ledelsessystem Tracé, fortæller Pia Møgelvang.

6 Sikkerheden godkendt Banetema 28. januar 2010 VOXPOP Hvordan deltog du i sikkerhedsgodkendelsen? Baneavisen har spurgt fire medarbejdere fra henholdsvis Drift, Anlæg & Fornyelse, Teknisk Drift og Produktion om deres deltagelse i sikkerhedsgodkendelsen og sikkerhedscertificeringen. AF ANNE KASPER Sektionschef Allan Corneliussen, Drift, Trafiksikkerhed, København: Foto: Christoffer Regild Hvordan var du involveret i sikkerhedsgodkendelsen i Banedanmark? I Drift valgte vi, at vi i Trafiksikkerhed skulle være tovholder på kommunikationen med Sikkerhed & Kvalitet samt på opgaver i forbindelse med tilsynet. Derfor lavede vi inden tilsynet et uddannelsesprogram for de øvrige medarbejdere og ledere i Drift, hvor vi forberedte dem på Trafikstyrelsens besøg. Under slve tilsynet blev jeg auditeret i dokumentgennemgangen for hele Drift, undersøgelser og udarbejdelse af trafikale regler. Vi fik to mindre anmærkninger, som vi nåede at rette op på inden for den periode, Trafikstyrelsen var på besøg og endte derfor uden afvigelser. I det hele taget havde vi et rigtig godt samarbejde både internt og med Trafikstyrelsen. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle medarbejdere i Drift, som stillede beredvilligt op til Trafikstyrelsens spørgsmål. Var der noget, som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedsgodkendelsen? Jeg har været med tre-fire gange før, så der var ingen overraskelser. Men man kan jo aldrig helt forberede sig på, hvad man bliver spurgt om. Vi havde derfor arbejdet ud fra en devise om, at jo dårligere forberedt, jo flere anmærkninger, jo mere arbejde bagefter så vi havde forberedt os godt. Ja. Vi er tovholdere og skal sikre, at procedurerne passer, og at stillingsbetegnelser rettes til, ved f.eks. en organisationsændring. Projektleder Lars Lund, Anlæg & Fornyelse, Projekteringsledelse, København: Foto: Christoffer Regild Hvordan var du involveret i sikkerhedsgodkendelsen i Banedanmark? Jeg blev auditeret af Trafikstyrelsen sammen med projektledere og projekteringsledere på Nordbanen-projektet. Vi blev auditeret i, hvordan vi håndterede projektet sikkerhedsmæssigt, og om vi overholdt Banedanmarks forretningsvilkår. Var der noget, som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedsgodkendelsen? Nej, vi havde forberedt os grundigt, og det gik fint uden en eneste afvigelse. Vi hjalp faktisk også nogle kollegaer med at få lukket en afvigelse, da vi havde udformet et dokument, som Trafikstyrelsen ved deres audit havde efterspurgt og givet dem en afvigelse på. Ja, jeg bruger sådan cirka seks procedurer, der ligger i Tracé, igennem et projektforløb. Fagspecialist Kim Ishøj, Teknisk Drift, Kørestrøm, København: Foto: Christoffer Regild Hvordan var du involveret i sikkerhedsgodkendelsen i Banedanmark? I et års tid forud for Trafikstyrelsens tilsyn, var jeg med til at lave skemaer og procedurer for den måde, vi udfører opgaver på, og hvordan vi dokumenterer det. Vi havde inden da ikke dokumenteret så meget. Jeg blev derudover auditeret under tilsynet, som gik fint uden bemærkninger til det, vi havde lavet. Var der noget, som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedsgodkendelsen? Nej, det var der ikke. Jeg var da lidt nervøs for, at det var en slags prøve, men det var stille og roligt, og i bund og grund skulle vi jo bare svare på de ting, vi hele tiden har lavet, men som nu er skrevet ned. Jeg bruger ikke Tracé hver dag, men i det tilfælde, at jeg f.eks. er i tvivl om papirgennemgang eller skal finde en blanket. Det er et rigtig godt system, meget mere brugervenligt end det gamle. Alt er samlet et sted, og det er det nyeste materiale. Er man f.eks. væk en periode, kan en anden lave ens arbejde ved at finde proceduren. Banemester Gert Bak Petersen, Produktion, Produktionsområde Vest, Struer: Foto: Tao Lytzen Hvordan var du involveret i sikkerhedscertificeringen i Banedanmark Produktion? Jeg var SR-arbejdsleder på et vedligeholdelsesprojekt på Struer Station, hvor Trafikstyrelsen som fluer på væggen overværede instruktionen af mændene og min håndtering af de sikkerhedsmæssige procedurer under arbejdet. Med andre ord ville de se, om vi gør, som vi har skrevet, at vi gør. Det var planlagt, at de skulle overvære et almindeligt vedligeholdsarbejde, men i stedet blev det et fejlretningsarbejde. For ved middagstid samme dag, som audit skulle foregå om aftenen, opstod der et laskekammerbrud. Imellem instruktionen og selve udførelsen af fejlretningsarbejdet blev mændene interviewet for at se, om de havde styr på deres reference. Under arbejdet måtte jeg hele tiden sikre mig, at folkene fra Trafikstyrelsen også overholdt sikkerheden og fortælle dem, hvor de måtte stå under de forskellige spærringer. Jeg tænkte da på, om man nu havde husket det hele, men jeg er rimelig rutineret på mange områder, så der var ingen afvigelser. Jeg synes godt, man kan sige, at opgaven lykkedes. Var der noget som overraskede dig i processen frem mod sikkerhedscertificeringen? Jeg var meget overrasket over det store fremmøde i forbindelse med audit. De var næsten lige så mange, som vi var arbejdende folk. Og så var jeg egentlig også overrasket over, at alle mændene skulle interviewes. Jeg holder mig løbende opdateret om nye normer og regler via de rettelsesblade, der bliver sendt ud til vores mappe med sikkerhedsreglementer i. Det er jo sådan set ledelsessystemet i papirudgave, for vi har jo ikke computer ude i sporet. Det var rigtig flot Både hos den administrerende direktør, Produktionsdirektøren og i Trafikstyrelsen er der tilfredshed at spore med det store arbejde, medarbejderne har lagt for dagen i forbindelse med den store sikkerhedscertificering og -godkendelse AF ANNE KOLD KASPER, KATRINE BEKKER BAUER OG PIA VANNACCI ELNIF Uden en sikkerhedsgodkendelse kan der ikke køre tog på Banedanmarks skinner. Det er derfor helt centralt for vores forretning, at sikkerhedsgodkendelsen er kommet. Og det er administrerende direktør Jesper Hansen ganske tilfreds med. Siden 2006 har vi været på en lang rejse mod sikkerhedsgodkendelsen, og nu er vi endelig nået i mål. Vi er gået fra at være en virksomhed, hvor sikkerhed lå hos den enkelte medarbejder til nu at have et system, som støtter alle dem, der arbejder med sikkerhed. Systemet giver en sikkerhed for, at vi og Trafikstyrelsen er helt enige om, hvordan vi arbejder med sikkerhed, siger Jesper Hansen og fortsætter: Jeg er rigtig glad, fordi vi er i mål. For mange har det været en helt ny måde at arbejde på i forhold til før 2006, og jeg ved, at det har krævet meget af de enkelte kolleger. Velvillige medarbejdere I Produktion er der også blevet arbejdet hårdt for at få sikkerhedscertificeringen i hus. Trafikstyrelsens tilsyn i det daværende Entreprise foregik i slutningen n af september sidste år, samtidig med afskedigelsesrunde og dannelse af ny organisation. Med andre ord en meget turbulent tid, med stor usikkerhed hos medarbejderne. Trods det, blev der lagt et meget stort stykke arbejde i, at forberede og koordinere afholdelsen af tilsynet, forklarer fg. Produktionsdirektør Michael Borre. Lokale chefer, ledere og medarbejdere stillede velvilligt op under audit og udførte deres arbejde under overvågning af Trafikstyrelsen og svarede beredvilligt på spørgsmål. Alt sammen med det resultat, at vi ikke fik nogen alvorlige afvigelser det var rigtig flot, siger Michael Borre. Omstillingsparate Også i Trafikstyrelsen er der ros til Banedanmarksmedarbejdere. Claus René fra Trafikstyrelsen har været ledende tilsynsførende i forbindelse med tilsynet i Produktion, og koordi- nerende tilsynsførende i forbindelse med Banedanmarks tilsyn, og er derfor manden med det store overblik over processen. I forhold til Produktion kunne vi tydeligt mærke, at der her var tale om en ung, men også omstillingspa- rat organisation. Derfor har de også hurtigt taget den nye måde at tænke sikkerhed på, til sig, siger Claus René. Det har Banedanmark også, men vi har kunnet mærke, at det her har været en lidt større omstilling at få indarbejdet, at alt skal være dokumenteret og beskrevet, siger han. Men i begge organisationer har vi mødt folk, der er meget kompetente, og som ved, hvad de laver. Ligesom vi også har oplevet en stor åbenhed, slutter Claus René., Bayer og Weedfree bruger. Og så må vi ikke glemme, at Entreprise jo er rigtig gode til den del af arbejdet, påpeger teamlederen.

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere