Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen."

Transkript

1 2/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. VI SKAL LYTTE Frank Jensen parat til anerkendende ledelse. Vejen gennem chokket Tilbage til hverdagen efter drabet i Holstebro. SUCCES I SØNDERBORG MED-konsulenten er kommet for at blive. KONZENS APRIL

2 2/2010KONZENS FORBEREDT PÅ KRISER En gang imellem kræver det sin kvinde eller sin mand at komme i nærkontakt med borgerne i landets kommuner. Og en gang imellem eskalerer en konfrontation over i det utænkelige, som da en socialrådgiver i Holstebro for nylig mistede livet på vej til arbejde. KONZENS ser denne gang på, hvordan kommunale ledere og medarbejdere håndterer voldsomme hændelser på arbejdspladsen. I Holstebro har ledelsen med et professionelt kriseberedskab fået genetableret dagligdagen for de chokerede kolleger til den dræbte socialrådgiver. Smukt ledelsesarbejde kalder socialrådgivernes formand, Bettina Post, indsatsen. På Amagerforbrænding går genbrugsvejlederne på kursus i den gamle japanske kampkunst aikido. Det hjælper de ansatte til at få mental ro og undgå aggression ved optræk til et sammenstød med borgeren. At skabe trivsel handler også om at give sine medarbejdere indflydelse. Medindflydelse giver bedre løsninger på udfordringerne i en tid med presset økonomi, mener Københavns nye overborgmester Frank Jensen (S) og borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler (Kons). Også i Sønderborg har man respekt for, at de ansatte skal tages med på råd. Her er en fuldtidsansat MEDkonsulent med til at sikre, at overordnede rammeaftaler om medbestemmelse og medindflydelse fungerer og skaber resultater. Denne udgave af KONZENS er som sædvanlig suppleret med video og slideshow. Som noget nyt kan du også downloade et PowerPoint-show med gode råd fra MED-konsulent Bent Poulsen om samarbejde. Du finder det hele på eller God fornøjelse! Redaktionen KOLOFON KL og KTO har besluttet at udgive et journalistisk magasin med fokus på tre emner: trivsel på arbejdspladsen, medindflydelse på eget arbejde og rekruttering. Baggrunden er en aftale om at styrke indsatsen på de tre områder. Aftalen blev indgået mellem KL og KTO ved overenskomstfornyelsen i Magasinet, som har fået navnet KONZENS, udkommer fire gange fra november 2009 til juni Målgruppen er beslutningstagere og meningsdannere, som beskæftiger sig med løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. Udgiver: KL og KTO Ansvarshavende REDAKTør: Sine Sunesen Redaktion: Tendens Video og slideshow: Tendens ISSN: OPLAG: Layout: ADMAN Tryk: Best Buy Brokers Forsidefoto: Thomas Steen Sørensen Kontakt: Tendens, Rosenvængets Allé 11, st., 2100 København Ø Tlf KONZENS APRIL 2010

3 indhold VI SKAL LYTTE Københavns nye overborgmester Frank Jensen tror på anerkendende ledelse og et opgør med managementteorierne. 4 STYRKET GENNEM DET UTÆNKELIGE Drabet på en socialrådgiver i Holstebro udløste det kommunale kriseberedskab SMUKT LEDELSESARBEJDE Bettina Post, socialrådgivernes formand, har kun ros tilovers for ledelsen i Holstebro Kommune. 12 INTEGRATION OG OPLÆRING 20 procent af arbejdstiden på skolebænken. 13 LÆRE GENNEM KROPPEN Aikido lærer kommunalt ansatte at tale sig ud af konflikter frem for at bruge aggression. 14 KONFLIKTER OG KAMPKUNST Amagerforbrændings medarbejdere bruger aikido som konfliktløser. 16 DANSEN OM MEDINDFLYDELSEN Kommunale arbejdsgivere vil give plads til de ansattes egne ideer SUCCES I SØNDERBORG Antallet af problemknuserhenvendelser er dalende, efter at Sønderborg Kommune har ansat Bent Poulsen som MED-konsulent. DEN RØDE TRÅD Kommunaldirektøren ser Bent Poulsen som den gode proceskonsulent. HOLD FAST I DET GODE Peter Olesen reflekterer over forskellige kommuners omsorg for omgivelser, der er rare at færdes og arbejde i. SYNLIG ARBEJDSGLÆDE Hjemmeplejen Østerbro det for altid. I FORNUFTENS LAND Niels Hausgaard håber ikke, at prisen for effektivitet er manglende engagement KONZENS APRIL

4 PERSONALEPOLITIK Tekst: Af Helle Baagø Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto VI SKAL Rockwoollaget mellem frontpersonalet og rådhusets ledelse er blevet for tykt, erkender Københavns nye overborgmester Frank Jensen (S). Medarbejderne på de kommunale arbejdspladser skal have større mulighed for at afprøve deres egne ideer om, hvordan tingene kan gøres smartere, siger han og slutter sig til opgøret med managementbølgen i den offentlige sektor. KONZENS har stillet Frank Jensen 10 skarpe. 1. Da du førte valgkamp for at blive overborgmester, sagde du, at I som politiske ledere skal vise anerkendelse og respekt for medarbejdernes faglighed og for de veje, som de viser jer. Hvordan vil du konkret som overborgmester vise respekt for dine medarbejdere? I personalepolitik er det afgørende at vise anerkendelse af medarbejdernes faglighed. Det er der, de får deres tilfredsstillelse og identitet i jobbet. Derfor skal anerkendelse og respekt gå igen i de politiske initiativer, vi tager. 2. Det er jo bare en hensigtserklæring? Det er vigtigt, at jeg over for mine egne chefer og min egen økonomiforvaltning siger, at det er det, jeg står for, og det, vi bør praktisere, når vi laver personaleledelse. Disse værdier skal gå igen i ledelsen af de medarbejdere, som er i frontlinjen af kommunens service over for borgerne. Vi skal lave politik i respekt for faglighed og ikke kun i forhold til en budget- og økonomimæssig tænkning. 3. Synes du, at respekten for medarbejdernes faglighed og kompetence har været underprioriteret? Vi har generelt været igennem en periode i den offentlige sektor, hvor nogle af de værste ledelsesværktøjer fra det private erhvervsliv er blevet gjort til New Public Management. Man har troet, at man kunne rapportere sig til alle løsninger. Rockwoollaget mellem dem, der udfører vigtige samfundsmæssige opgaver SOSUassistenter i hjemmeplejen, pædagoger i daginstitutionerne, lærere i skolerne og rådhusets ledelse er blevet for tykt og svært at komme igennem. 4. Hvordan vil du gøre laget tyndere? Når jeg taler med tillidsrepræsentanter og medarbejdere, oplever jeg, at de gerne ville kunne tilrettelægge tingene anderledes og smartere hvis det var dem, der bestemte. Derfor er mit signal til lederne: De skal være tilgængelige for frontmedarbejderne, de skal være lydhøre, og deres personalepolitik skal drejes mere over i retning af anerkendelse. 5. Af kommunens egen trivselsmåling fra 2008 fremgår det, at kun knap halvdelen af medarbejderne i Københavns Kommune har haft en udviklingssamtale med deres chef? Siden den måling, som du omtaler, har kommunen taget en række initiativer. Vi har udstyret vores ledere med meget mere uddannelse. Vores målsætning er, at alle ledere skal have en uddannelse på diplomniveau. At give lederne nogle reelle ledelsesværktøjer skaber større medarbejdertilfredshed. Og vi registrerer løbende, om der sker fremskridt i forhold til de værdier, som vi gerne vil have afspejlet. 4 KONZENS APRIL 2010

5 LYTTE Overborgmester Frank Jensen (S) på sit første møde som overborgmester i Københavns borgerrepræsentation. KONZENS APRIL

6 AFBURE AUKR ATISERING Man starter ikke med at sige til folk, at de skal halshugges. Man starter med at motivere. Frank Jensen, overborgmester i København Københavns kommune Københavns Kommune beskæftiger mere end medarbejdere. Kommunen har indbyggere (3. kvartal 2009). Den administreres af syv forvaltninger, der ledes af syv politiske udvalg med hver sin borgmester som formand. Frank Jensen er formand for økonomiudvalget. 6. Vil der komme sanktioner, hvis man som leder ikke lykkes med at øge medarbejdertilfredsheden? Man starter ikke med at sige til folk, at de skal halshugges. Man starter med at motivere. Og det går faktisk fremad. Højt sygefravær er det vigtigste parameter for lav arbejdsglæde, og vi kan se, at sygefraværet falder. Det skal der lyde anerkendelse for til både ledere og medarbejdere. Vi er også meget opmærksomme på, at vi skal have ryddet op i al den regulering, som skaber meget af det bøvl, som de ansatte slås med. Vi skal ikke bede vores medarbejdere rapportere på ting, som ender blindt. De data, som vi indsamler, skal være relevante. Men det, som er reguleret ved lov, kan vi ikke fjerne. Der må vi som kommuner og i KL gå til Christiansborg. 7. I det seneste nummer af KONZENS siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), at afbureaukratisering er kommunernes ansvar at det er jer selv, der fabrikerer de love og regler, som påvirker medarbejdernes hverdag. Jeg er enig med finansministeren i, at vi har et meget stort ansvar for at få effektiviseret vores drift og fjernet det bureaukrati, vi selv er skyld i. Men jeg synes også, at finansministeren skal gribe i egen barm. Det er regeringens og Folketingets ansvar, at man ikke bruger lovgivning, hver gang man vil have påvirket noget ude i kommunerne. Man indgår aftaler med kommunerne en gang om året, og det er her, man kan påvirke ting. Hvis man gør det gennem bestemmelser og afrapportering, er man med til at ødelægge jobtilfredsheden. 8. Men regeringen har jo fremlagt en afbureaukratiseringsplan? Jeg er nødt til at sige, at dens initiativer på dette område har en meget sparsom effekt, både i forhold til kommunernes økonomiske bundlinje og medarbejdernes tilfredshed. Der bliver vi nødt til fra KL og kommunernes side at sige til regeringen, at vi vil se frem til, at den gør det bedre fremadrettet! 9. Og til noget jordnært, der også handler om trivsel: Hvorfor skal mange kommunale medarbejdere selv have madpakker med, når ansatte på virksomheder i den private sektor har adgang til sunde og lækre frokostordninger? Vi skal selvfølgelig også have sunde frokostordninger der, hvor det kan lade sig gøre. Men det offentlige kan ikke konkurrere med det private på de parametre, som det private erhvervsliv indbyrdes konkurrerer på. Vi kan konkurrere på, at vi har nogle spændende job med indflydelse og relevant indhold, fordi man udfører så mange vigtige samfundsmæssige opgaver. Det er også med til at give jobtilfredshed, at vi kan skabe nogle bedre arbejdspladser med hensyn til balance mellem familieliv og arbejdsliv. Det kan vi langt bedre i det offentlige end i mange dele af det private erhvervsliv, siger Frank Jensen og griner venligt, da han hører sidste spørgsmål: 10. Ville du anbefale dine børn at tage arbejde i en kommune? Min søn har lige arbejdet en årrække i Ålborg Kommune, og min kone arbejder for Københavns Kommune som leder af en skolefritidsordning. Så ja, kommuner er spændende arbejdspladser! Se interviewet med Frank Jensen på com/konzens1 og BLÅ BOG Frank Jensen, 48 år, er kandidat i økonomi fra Aalborg Universitet i Han startede sin politiske karriere i DSU, hvor han var medlem af forretningsudvalget I 1987 blev han valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet som kandidat for Nordjyllands Amtskreds. Han var justitsminister og forskningsminister I 2005 tabte han formandsvalget til Helle Thorning-Schmidt og gik derefter ud af Folketinget. Efterfølgende har Frank Jensen været administrerende direktør for Telecom Scandinavia og formand for bestyrelsen i Nextt. Han var i en kort periode direktør for Brancheforeningen Danske Advokater. I november 2009 blev han valgt som Ritt Bjerregaards efterfølger på posten som overborgmester i København med personlige stemmer. 6 KONZENS APRIL 2010

7 REKRUTTERING & FASTHOLDELSE Trivsel og sundhed MED-udvalget sætter dagsordenen! Brug MED-udvalgets årlige uddannelsesdag til at sætte fokus på Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. PUF tilbyder en skræddersyet uddannelsesdag til MED, SU og arbejdsmiljøorganisation om Klik ind på og få mere information, eller kontakt: Sundhedsfremme Sygefravær Vold, mobning og chikane Trivselsmåling/APV Stress Direktør Ulla Bertelsen tlf Konsulent Jens Nørlem tlf PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO om at udvikle og udbyde uddannelser og kurser i samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø til kommuner og regioner. KONZENS KONZENS NOVEMber APRIL /2 Denbæk A/S

8 KRISELEDELSE 8 KONZENS APRIL 2010

9 STYRKET GENNEM DET UTÆNKELIGE Drabet på en sagsbehandler sendte en chokbølge gennem kontorerne på jobcenteret og rådhuset i Holstebro. Med en resolut og synlig indsats fra ledelsen er det dog lykkedes at føre kollegerne gennem chokket og ud på den anden side til hverdagen igen. Tekst: Af Brian Stræde Foto: Birgitte Rødkær Klokken var 8.05 onsdag den 27. januar, da telefonen ringede på HR-chef Lene Dahlgaards kontor på Holstebro Rådhus. I den anden ende var afdelingschef på jobcenteret Elsebeth Dam Simonsen. Hun skulle hurtigt bruge nummeret til Falck Healthcares krisepsykologer. En medarbejder på jobcenteret var blevet overfaldet på parkeringspladsen, og hendes kolleger skulle have tilbud om krisehjælp. Rygterne om, hvad der var sket, løb på rådhusets gange. Det havde været et voldsomt overfald. Nogle af kollegerne havde set det ske og var ilet til for at hjælpe. Ud på formiddagen kom så den melding, der med ét sendte kommunen til tælling. Sagsbehandler Birthe Christiansen var død, dræbt af de knivstik, som hendes overfaldsmand havde tildelt hende. Så var situationen pludselig helt forandret. Der var ingen, der havde troet, at det var gået så galt. Før stod vi med en voldsom hændelse, vi skulle håndtere, nu stod vi med et drab og en mistet kollega, fortæller HR-chef Lene Dahlgaard. Skærmet for kontakt Straks efter meldingen om drabet trådte kommunens øverste ledelse sammen for at aftale, hvordan den kaotiske situation skulle gribes an. Det blev besluttet, at kommunaldirektør Lars Møller skulle tage sig af al ekstern kontakt, særligt kontakt til pressen. For at lette KONZENS APRIL

10 KRISELEDELSE presset på medarbejderne fik de fik hurtigt besked om, at de blot kunne henvise til Lars Møller, hvis de blev kontaktet af journalister. Den interne koordinering stillede Helle Bro, direktør for Personale og Arbejdsmarked, sig i spidsen for sammen med cheferne i jobcenteret. Jobcenteret var blevet lukket allerede kort efter overfaldet, og da meldingen om Birthe Christiansens død indløb, besluttede ledelsen også at lukke rådhuset. Det var en god beslutning, viste det sig siden hen. Folk har givet udtryk for, at det var rart at blive skærmet for kontakt udefra, fortæller Lene Dahlgaard. Et fælles anliggende Selv om jobcenteret og rådhuset var blevet lukket for borgerkontakt, fik ingen af medarbejdere lov til at tage hjem. Indstillingen var, at tragedien var et fælles anliggende, som man skulle hjælpe hinanden med at bearbejde. Allerede i løbet af formiddagen kunne de direkte involverede få psykologhjælp takket være kommunens aftale om et akut kriseberedskab. Psykologen samlede medarbejdere og ledere på jobcenteret til en fælles snak og tog både før og efter fællesmødet flere individuelle samtaler med dem, der havde været tættest på. I løbet af dagen var både Helle Bro og Lars Møller også synligt til stede på de berørte afdelinger, og det er blevet opfattet meget positivt af medarbejderne. Det gav en vigtig fornemmelse af, at ledelsen tog hånd om situationen, fortæller Lene Dahlgaard. Mange berørte Dagen efter drabet var jobcenteret fortsat lukket, så medarbejderne havde ro til at tale om, hvad der var sket. De medarbejdere, der havde behov for det, kunne desuden fortsat få hjælp fra psykologen fra Falck Healthcare. For arbejdsmiljøkonsulent Karen Frost kom dagen dog primært til at handle om andre afdelinger end lige jobcenteret. De direkte involverede var der taget hånd om, så dagen derpå handlede i høj grad om at fange de perifert berørte, som man måske ikke lige får øje på med det samme. Derfor havde vi også bedt det lokale rådgivningsfirma AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS, som vi samarbejder med, om at stille med tre psykologer, i tilfælde af at der var nogen, som vi skulle have samlet op. Det viste sig også, at vi fik brug for psykologhjælp. Der var både medarbejdere i andre afdelinger, der kendte Birthe privat og havde det svært af den grund. Og der var medarbejdere, som i arbejdsmæssige sammenhænge kendte ham, der var sigtet for drabet, og tænkte, at det kunne lige så godt have været mig, det var gået ud over, fortæller Karen Frost. Ny barsk trussel På jobcenteret var stemningen naturligt nok knuget dagen efter. Enkelte medarbejdere var skræmte og gav udtryk for, at de kunne fare sammen over en hævet stemme eller en høj lyd. Og for at gøre ondt værre blev to medarbejdere på rådhuset tirsdagen efter udsat for en voldsom trussel. En vred borger overfusede en ansat og truede med at give sin sagsbehandler samme omgang på parkeringspladsen som Birthe Christiansen. Øverst: Karen Frost, arbejdsmiljøkonsulent i Holstebro Kommune gennem otte år. Det var hendes arbejde efter den tragiske hændelse at aktivere et team af psykologer og sørge for, at krisehjælpen nåede de rigtige. Nederst: Lene Dahlgaard, HR-chef i Holstebro Kommune gennem halvandet år. Noget af det vigtigste var, at personalet kunne fornemme, at ledelsen tog hånd om alles situation, siger hun. Fra chok til hverdag Både Lene Dahlgaard og Karen Frost peger på, at ledernes håndtering af situationen og den store opmærksomhed på at tilbyde kriseog psykologhjælp har været afgørende for, at medarbejderne har kunnet komme godt igennem forløbet. 10 KONZENS april 2010

11 DRABET I HOLSTEBRO Onsdag den 27. januar blev den 56-årige teamleder og sagsbehandler Birthe Christiansen stukket ned på parkeringspladsen foran Jobcenter Holstebro. Hun var på vej på arbejde, da hun blev overfaldet. Birthe Christiansen nåede selv at sige navnet på sin overfaldsmand, inden hun blev kørt til hospitalet, hvor hun kort efter døde. Manden var en af hendes klienter, en 28-årig somalier, som var utilfreds med sin aktivering. Siden har dna-spor også koblet den drabssigtede mand til drabet. VOLD PÅ JOBBET KL og KTO har vedtaget, at de kommunale MED-udvalg skal aftale retningslinjer for hvordan, man skal identificere, forebygge og handle mod mobning og vold. Retningslinjerne omfatter både vold og mobning mellem kolleger og fra tredjepart, altså personer der ikke er på arbejdspladsen. Retningslinjerne kan du finde i pjecen Undgå vold, mobning og chikane, som kan læses eller bestilles på personaleweb.dk. Det har været vigtigt for personalet, at de tydeligt er blevet gjort opmærksomme på, hvordan vi ville følge op, og hvornår der for eksempel var mulighed for at få den næste samtale med en psykolog. På den måde kan man tage hjem med en følelse af, at der er blevet taget hånd om ens situation, siger Lene Dahlgaard. Netop den fornemmelse er vigtig for processen med at vende tilbage til hverdagen igen, efter at chokket har lagt sig. Det handler i høj grad om at tage individuelle hensyn. At ledelsen giver rum til, at man kan gå sig en tur eller sidde lidt uden at arbejde, hvis man har brug for det. Nogle dage går det måske okay, men så kan man få fat i et dokument, som minder én om Birthe, og så vender det hele tilbage. Det betyder meget, at ledere og kolleger giver hinanden plads til det, siger Lene Dahlgaard. Ledere må ikke glemmes Lederne på de berørte afdelinger havde i tiden efter drabet travlt med at tage sig af deres medarbejdere. De skulle være den sikre hånd, som førte resten af flokken gennem stormvejret. En fare i den proces er dog, at lederne let kommer til at skubbe deres egne behov lidt til side, mener Lene Dahlgaard. Det er en udfordring at sikre, at der også bliver ydet støtte til chefer og ledere. De har været gode til at bruge hinanden, men vi har også gjort meget ud af at gøre opmærksom på, at tilbuddene om hjælp også gjaldt dem, og der er da også et par stykker, der har taget imod coaching fra psykologerne, fortæller Lene Dahlgaard. Der blev desuden arrangeret en gruppedebriefing, som nogle ledere deltog i, mens andre ikke følte, at de endnu havde overskud til at dele deres oplevelser med andre. De har forskellige behov, men vi skal bare være opmærksomme på, at vi ikke glemmer dem, og sørge for at få samlet op, når der er gået en tid, siger Lene Dahlgaard. Fokus på sikkerhed Drabet på Birthe Christiansen skete ikke, fordi kommunens sikkerhedsforanstaltninger var mangelfulde, og den efterfølgende evaluering har ikke peget på, at noget kunne være gjort anderledes for at forhindre tragedien. Alligevel har drabet betydet, at flere afdelinger i kommunerne har kigget deres beredskabsplaner efter i sømmene for at sikre, at alt er, som det skal være. Det er nok meget naturligt, at man føler et behov for at gøre et eller andet, og det er en sund reaktion, at man lige vender tingene, siger Lene Dahlgaard. På jobcenteret betød det blandt andet, at overfaldsalarmerne hurtigt fik et eftersyn, og at den ændring af den fysiske indretning på jobcenteret, som allerede var planlagt, blev fremskyndet. På rådhuset er der også kommet en ekstra fokus på sikkerhed, og der er blandt andet indkøbt flere overfaldsalarmer. Jeg tror ikke, at det gør den store forskel, men det skaber tryghed, og derfor tjener det et formål, siger Karen Frost. Styrket sammenhold På jobcenteret og rådhuset er det igen blevet hverdag, men drabet på Birthe Christiansen har sat sine spor. Primært i form af tabet af en god ven og kollega, men der er der også positive elementer. Der har været en del medarbejdere og ledere også fra andre afdelinger som har meldt ud, at de synes, at hele efterforløbet er blevet tacklet flot, og at de er stolte over den måde, som kommunen har håndteret det på, siger Lene Dahlgaard. For de involverede medarbejdere på jobcenteret har drabet betydet, at de ufrivilligt har fundet ud af, at de kan klare sig igennem en krise. De havde et godt psykisk arbejdsmiljø på afdelingen inden, men jeg tror, at de er blevet styrkede i at tage vare på hinanden. Når de kan gøre det i så svær en situation, vil de også kunne klare meget andet, siger Karen Frost. KONZENS APRIL

12 BEREDSK AB SMUKT Dansk Socialrådgiverforening har kun ros til overs for Holstebro Kommunes måde at håndtere drabet på en socialrådgiver på, men påpeger, at ikke alle kommuner har et lige så godt beredskab. LEDELSESARBEJDE Tekst: Af Brian Stræde Da socialrådgiver Birthe Christiansen blev stukket ihjel foran Holstebro Jobcenter, kom det som et chok for alle socialrådgivere. Intet tyder på, at der kunne være gjort noget for at forhindre det, og derfor koncentrerer Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, sig også om den måde, som tragedien efterfølgende er blevet håndteret på. Beredskab Medarbejderne på jobcenteret havde brug for krisehjælp og for den størst mulige støtte fra ledere og hinanden, og det har de fået. Ledelsen har anerkendt, at det her var helt ud over det sædvanlige og ikke noget, man bare kan ryste af sig. Den har sørget for det rigtige beredskab, også i ugerne efter, siger hun. Håndterer det sammen Bettina Post deltog selv i Birthe Christiansens begravelse. Jeg mødte både kolleger og ledere til begravelsen, og det var min klare opfattelse, at det er en oplevelse, som de håndterer sammen og indarbejder i deres liv som noget, man skal huske, men også som noget, man skal videre fra, siger Bettina Post, der fremhæver ledelsens tydelige tilstedeværelse i hele processen. Det handler om, at ledelsen skal give medarbejderne følelsen af, at der er nogen, der har overblikket, og som sikrer, at det bliver hverdag igen. Den har taget ansvar for at få folk ud på den anden side igen, og det er smukt ledelsesarbejde for mig at se, siger hun. Skal have beredskab Holstebro Kommune er ifølge Bettina Post blandt de kommuner, som er gode til at sikre trygge rammer for deres medarbejdere, og de fleste kommuner har da også efterhånden en aftale om et kriseberedskab med psykologer. Der er dog stadig kommuner, som halter efter. Efter drabet på Birthe Christiansen oplevede vi blandt andet en trusselsepisode i en nordjysk kommune, hvor en borger truede sin sagsbehandler med, at det nødigt skulle gå som i Holstebro. Vi fik efterfølgende kendskab til, at denne kommune ikke havde noget beredskab, og det kan vi ikke have. Det er ikke noget nyt, at socialrådgivere møder afmægtige mennesker, som truer og nogle gange overfalder os. Derfor kan vi ikke indskærpe nok, at der skal være et klart beredskab for, hvordan man forebygger og håndterer den slags hændelser, siger Bettina Post. Det handler om, at ledelsen skal give medarbejderne følelsen af, at der er nogen, der har overblikket, og som sikrer, at det bliver hverdag igen. Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening 12 KONZENS APRIL 2010

13 Rekruttering INTEGRATION OG OPLÆRING KL og KTO er gået sammen om en kampagne, der skal skabe opmærksom om de såkaldte IO-stillinger. (IO står for Integration og Oplæring) Kampagnen består blandt andet af videoer med cases om Olga og Lars og Imram, som kan ses på på YouTube under IO-stillinger eller på personaleweb.dk Psssst, har du hørt om integrations- og oplæringsstillinger? Efter drøftelse i MED-udvalget kan det besluttes, om der skal oprettes IO-stillinger, hvor nye medarbejdere får mulighed for at få uddannelse og oplæring i den første periode af ansættelsen. Det giver mulighed for at rekruttere bredere end hidtil. Læs mere på Ordningen er henvendt til den gruppe unge nydanskere, der er parate til arbejdsmarkedet men som skal opkvalificeres. De har især brug for at blive bedre til at tale dansk, men der kan også være tale om yderligere regnskabsuddannelse eller IT-kurser. IO-stillinger indebærer, at 20 pct. af arbejdstiden bliver brugt på uddannelse og oplæring. Desuden får den ansatte en erfaren medarbejder som mentor, der kan støtte og vejlede den unge. IO-ordningen er et-årig. Efter endt oplæring bliver jobbet til en regulær ansættelse. Chefkonsulent Henrik Vittrup fra KTO understreger, at der ikke er tale om tilskudsstillinger, men regulære ansættelser. Kommunerne skal ikke opfinde ekstra stillinger men konvertere almindelige stillinger til IOstillinger. På personaleweb.dk finder du yderligere information og vejledning. mej Med Genies ansættelse i Borgerservice, blev de sædvanlige sprogbarrierer løst KONZENS APRIL

14 KONFLIKTHÅNDTERING Kommunale arbejdspladser går nye veje for at ruste ansatte til at løse konflikter med borgerne. LÆRE GENNEM KROPPEN Tekst: Af Helle Baagø Foto: Sonja Iskov En gammel japansk kampkunst er på fremmarch hos medarbejdere, der jævnligt bliver konfronteret med vrede og utilfredse borgere. Aikido hedder teknikken. Den løfter negativ energi ud af konflikterne og giver ro til at få løst problemerne uden aggression. Filosofien er at møde kamp med det, vi kalder ikke-kamp, forklarer Inger- Marie Wiegman, Team Arbejdsliv. Hun er arbejdsmiljøkonsulent ved et kursus for genbrugsvejledere på Amagerforbrænding. (Se case og fotoserie på de næste sider). Ny erkendelse Initiativet til projektet kommer efter begejstrede tilbagemeldinger fra deltagerne på Team Arbejdslivs workshops om aikidoteknikken. Deltagerne bad om at få noget med hjem, efter at de havde mærket, at den japanske kampkunst gav dem en ny erkendelse. En øvelse i at bøje en modstanders arm med mental i stedet for fysisk styrke viste sig at være en overvældende ahaoplevelse, fortæller arbejdsmiljøkonsulenten. Ikke-kamp Vi bærer på et helt livs bagage, som siger, at vi møder modstand med kamp. Men her oplevede en gruppe medarbejdere pludselig, at de kunne vinde ved at fokusere og bruge hovedet! fortæller hun og fortsætter: På kurset kobler vi aikido med evnen til at håndtere verbale konflikter. Mange kurser om konflikthåndtering foregår på et lidt akademisk og abstrakt niveau. Ved at bruge fysisk træning kan vi lære hovedet noget gennem kroppen. Direkte brugbart Ligesom på de indledende workshops, hvor aikidokonceptet blev præsenteret første gang, har responsen fra deltagerne på Amagerforbrænding været positiv. Vi havde forestillet os, at vi havde noget, der gav værdi, men var også forberedte på at møde skepsis og barrierer hos medarbejderne. Responsen har dog været helt overvældende. Deltagerne har meldt tilbage, at de allerede efter første kursusdag kunne bruge det, de havde lært, siger Inger-Marie Wiegmann. Inger-Marie Wiegman er udviklingskonsulent i Team Arbejdsliv 14 KONZENS april 2010

15 KONZENS APRIL

16 KONFLIKTHÅNDTERING KONFLIKTER OG KAMPKUNST En genbrugsplads er en letantændelig arbejdsplads, når kunder og personale skal sortere stort og småt brændbart. Det kan kræve mental styrke. Den får Amagerforbrændings medarbejdere gennem aikido. Tekst: Af Anne-Marie Mosbech Foto: Thomas Steen Sørensen Jeg så en ældre dame tømme klare plastsække fyldt med halm og andet skidt fra kaninburet i containeren. Det affald må du ikke aflevere her, fortalte jeg hende, men hun fortsatte bare. Tidligere ville jeg nok have hidset mig op, men denne gang ignorerede jeg provokationen og holdt jeg mig til at forklare, at den slags affald tiltrækker masser af rotter. Så stoppede hun, siger genbrugsvejleder Anette Van Dijk. Intet modangreb Hun er til aikidotræning på Amagerforbrænding i København sammen med otte kolleger og skildrer en typisk situation på en genbrugsplads, der let kunne være endt i en konflikt, hvis hun havde gjort, som de fleste af os gør. Nemlig at gå til modangreb, når vi føler os angrebet. Men tankegangen i den traditionelle japanske kampkunst aikido kom Anette til hjælp. Konflikttrappen Du fokuserede på sagen og ikke på personen, siger en af de andre deltagere, Finn Smidt, allerede godt inde i konflikthåndteringens og aikidoens væsen efter fire undervisningsgange. Ja, for gør vi ikke det, er vi allerede godt på vej op ad konflikttrappen, konkluderer aikidotræner og underviser i konflikthåndtering Helene Eriksen. Verbale overgreb Foreløbig har halvdelen af Amagerforbrændings genbrugsvejledere meldt sig til kurset for at lære at forebygge og undgå konflikter med kunderne. Driftschef Anita Ringsing fortæller om det nystartede aikidoprojekt: Vi er jævnligt ude for, at medarbejderne oplever verbale overgreb. Sker det tre, fire, fem gange i løbet af en arbejdsdag, kan man godt blive rigtig ked af det og få det psykisk dårligt, så det her er også for at gøre det psykiske arbejdsmiljø bedre. 16 KONZENS april 2010

17 KONZENS APRIL

18 KONFLIKTHÅNDTERING Det overordnede formål med aikidokurset er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet. Og flere af medarbejderne fortæller, at de er rigtig glade for at få snakket konfliktsituationer igennem. Det skaber sammenhold og giver samtidig stof til eftertanke, som kan ændre attituden over for kunderne. Konsulentfirmaet Team Arbejdsliv og Kunsten at Mestre samt projektleder Robert Bruun Mariager fra Amagerforbrænding har taget initiativ til aikidokurset, som delvist er finansieret af Forebyggelsesfonden. Kurset forløber over 16 gange a 2,5 timer, hvor fysisk træning kombineres med teori om konflikthåndtering. 18 KONZENS APRIL 2010

19 Se flere billeder og hør mere om aikido og konflikthåndtering på og Filosofien bag aikido er at undgå, at man definerer sig selv på trods af den modstand og de modstandere, man møder. Det er uhensigtsmæssigt, fordi det bringer kampinstinktet frem. Og kamp skaber modstand og optrapper konflikter. Aikido består af de tre tegn 合 - ai harmoni, venskab og kærlighed. 気 - ki sind, vilje og energi. 道 - do vejen, der forener krop og energi. KONZENS APRIL

20 TEMADRØFTELSE DANSEN OM MEDINDFLYDELSE Kommunale arbejdsgivere vil skabe dynamik og engagement ved at give plads til de ansattes egne ideer. Men selvledelse giver nye udfordringer, både for chefen og hendes medarbejdere. For hvem skal egentlig bestemme hvad? Tekst: Af Helle Baagø Foto: Thomas Willads Kommunerne kan ikke løse de næste års store økonomiske udfordringer med traditionelle metoder. Derfor vil de fremover lægge mere ansvar og indflydelse ud til medarbejderne. De ansatte skal have rum og plads til at gøre tingene smartere i stedet for at arbejde hårdere. Det var budskabet fra borgmester i Høje Taastrup Kommune Michael Ziegler (K) på en temadrøftelse om medindflydelse og kvalitet, arrangeret af KL, Danske Regioner og KTO. Han slog fast, at de kommende års udfordringer med stram økonomi, forventningspres fra borgerne og mangel på arbejdskraft kun kan løses ved at bygge på de ansattes engagement og ideer. Medindflydelse skaber arbejdsglæde og engagement og er samtidig med til at optimere arbejdsprocesserne i en tid med pressede offentlige budgetter, mener Michael Ziegler. For det er jo medarbejderen, der har fingrene nede i den enkelte opgave, sagde borgmesteren, der også er formand for Det Personalepolitiske Forum. Forvirring Høringen fandt sted i Dansk Design Center, som satte rammen for en inspirationsdag og en drøftelse, der skulle give deltagerne et fælles fundament for det videre arbejde med det personalepolitiske indsatsområde om medindflydelse på eget arbejde, der er aftalt ved overenskomstforhandlingerne Oplægsholderne fra begge sider af forhandlingsbordet var enige om, at de ansatte skal have mere at skulle have sagt. Men der var også usikkerhed og forvirring om, hvad medindflydelse egentlig går ud på. For at være helt ærlig har jeg altid haft svært ved at få hold på begrebet medindflydelse, og jeg har aldrig selv helt forstået den rammeaftale, som vi har indgået på området, tilstod Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformand i Personalepolitisk Forum. Han var dog ligesom Michael Ziegler ikke i tvivl om, at mere selvledelse bliver et vigtigt parameter den dag, kommunerne igen skal til at kæmpe for at få ny arbejdskraft. Medindflydelse skaber arbejdsglæde, fastslog borgmester Michael Ziegler (forrest i midten). Selvledelse overalt Øget arbejdsglæde, mindre fravær og bedre held med at tiltrække og fastholde arbejdskraft er nogle af de fordele ved øget medindflydelse, som er dokumenteret i talrige forskningsrapporter, sagde arbejdsmiljøforsker Hans Hvenegaard, direktør i Team Arbejdsliv. Men han punkterede også forestillingen om, at selvledelse er noget, man kan nøjes med at indføre i en del af organisationen: Den der med at sige nu laver vi et lille team hernede i bunden, og så kan resten køre som det plejer den går altså ikke, sagde Hans Hvenegaard. Selvledelse påvirker planlægning og styring overalt i organisationen og rummer også faldgruber. En af dem er, at individuelt selvkørende medarbejdere bliver koblet fra det sociale liv på arbejdspladsen. 20 KONZENS april 2010

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

+ Udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse FAKTA OM INDSATSEN Medindflydelse /PRESSEKIT/ PRESSEMEDDELELSE Medindflydelse nytter KTO: Et forhandlingsfællesskab for ansatte

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere