Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen."

Transkript

1 2/2010KONZENS U D G I V E T A F K L O G K T O Aikido hjælper de ansatte med at tackle konflikter på genbrugspladsen. VI SKAL LYTTE Frank Jensen parat til anerkendende ledelse. Vejen gennem chokket Tilbage til hverdagen efter drabet i Holstebro. SUCCES I SØNDERBORG MED-konsulenten er kommet for at blive. KONZENS APRIL

2 2/2010KONZENS FORBEREDT PÅ KRISER En gang imellem kræver det sin kvinde eller sin mand at komme i nærkontakt med borgerne i landets kommuner. Og en gang imellem eskalerer en konfrontation over i det utænkelige, som da en socialrådgiver i Holstebro for nylig mistede livet på vej til arbejde. KONZENS ser denne gang på, hvordan kommunale ledere og medarbejdere håndterer voldsomme hændelser på arbejdspladsen. I Holstebro har ledelsen med et professionelt kriseberedskab fået genetableret dagligdagen for de chokerede kolleger til den dræbte socialrådgiver. Smukt ledelsesarbejde kalder socialrådgivernes formand, Bettina Post, indsatsen. På Amagerforbrænding går genbrugsvejlederne på kursus i den gamle japanske kampkunst aikido. Det hjælper de ansatte til at få mental ro og undgå aggression ved optræk til et sammenstød med borgeren. At skabe trivsel handler også om at give sine medarbejdere indflydelse. Medindflydelse giver bedre løsninger på udfordringerne i en tid med presset økonomi, mener Københavns nye overborgmester Frank Jensen (S) og borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler (Kons). Også i Sønderborg har man respekt for, at de ansatte skal tages med på råd. Her er en fuldtidsansat MEDkonsulent med til at sikre, at overordnede rammeaftaler om medbestemmelse og medindflydelse fungerer og skaber resultater. Denne udgave af KONZENS er som sædvanlig suppleret med video og slideshow. Som noget nyt kan du også downloade et PowerPoint-show med gode råd fra MED-konsulent Bent Poulsen om samarbejde. Du finder det hele på eller God fornøjelse! Redaktionen KOLOFON KL og KTO har besluttet at udgive et journalistisk magasin med fokus på tre emner: trivsel på arbejdspladsen, medindflydelse på eget arbejde og rekruttering. Baggrunden er en aftale om at styrke indsatsen på de tre områder. Aftalen blev indgået mellem KL og KTO ved overenskomstfornyelsen i Magasinet, som har fået navnet KONZENS, udkommer fire gange fra november 2009 til juni Målgruppen er beslutningstagere og meningsdannere, som beskæftiger sig med løn- og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. Udgiver: KL og KTO Ansvarshavende REDAKTør: Sine Sunesen Redaktion: Tendens Video og slideshow: Tendens ISSN: OPLAG: Layout: ADMAN Tryk: Best Buy Brokers Forsidefoto: Thomas Steen Sørensen Kontakt: Tendens, Rosenvængets Allé 11, st., 2100 København Ø Tlf KONZENS APRIL 2010

3 indhold VI SKAL LYTTE Københavns nye overborgmester Frank Jensen tror på anerkendende ledelse og et opgør med managementteorierne. 4 STYRKET GENNEM DET UTÆNKELIGE Drabet på en socialrådgiver i Holstebro udløste det kommunale kriseberedskab SMUKT LEDELSESARBEJDE Bettina Post, socialrådgivernes formand, har kun ros tilovers for ledelsen i Holstebro Kommune. 12 INTEGRATION OG OPLÆRING 20 procent af arbejdstiden på skolebænken. 13 LÆRE GENNEM KROPPEN Aikido lærer kommunalt ansatte at tale sig ud af konflikter frem for at bruge aggression. 14 KONFLIKTER OG KAMPKUNST Amagerforbrændings medarbejdere bruger aikido som konfliktløser. 16 DANSEN OM MEDINDFLYDELSEN Kommunale arbejdsgivere vil give plads til de ansattes egne ideer SUCCES I SØNDERBORG Antallet af problemknuserhenvendelser er dalende, efter at Sønderborg Kommune har ansat Bent Poulsen som MED-konsulent. DEN RØDE TRÅD Kommunaldirektøren ser Bent Poulsen som den gode proceskonsulent. HOLD FAST I DET GODE Peter Olesen reflekterer over forskellige kommuners omsorg for omgivelser, der er rare at færdes og arbejde i. SYNLIG ARBEJDSGLÆDE Hjemmeplejen Østerbro det for altid. I FORNUFTENS LAND Niels Hausgaard håber ikke, at prisen for effektivitet er manglende engagement KONZENS APRIL

4 PERSONALEPOLITIK Tekst: Af Helle Baagø Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto VI SKAL Rockwoollaget mellem frontpersonalet og rådhusets ledelse er blevet for tykt, erkender Københavns nye overborgmester Frank Jensen (S). Medarbejderne på de kommunale arbejdspladser skal have større mulighed for at afprøve deres egne ideer om, hvordan tingene kan gøres smartere, siger han og slutter sig til opgøret med managementbølgen i den offentlige sektor. KONZENS har stillet Frank Jensen 10 skarpe. 1. Da du førte valgkamp for at blive overborgmester, sagde du, at I som politiske ledere skal vise anerkendelse og respekt for medarbejdernes faglighed og for de veje, som de viser jer. Hvordan vil du konkret som overborgmester vise respekt for dine medarbejdere? I personalepolitik er det afgørende at vise anerkendelse af medarbejdernes faglighed. Det er der, de får deres tilfredsstillelse og identitet i jobbet. Derfor skal anerkendelse og respekt gå igen i de politiske initiativer, vi tager. 2. Det er jo bare en hensigtserklæring? Det er vigtigt, at jeg over for mine egne chefer og min egen økonomiforvaltning siger, at det er det, jeg står for, og det, vi bør praktisere, når vi laver personaleledelse. Disse værdier skal gå igen i ledelsen af de medarbejdere, som er i frontlinjen af kommunens service over for borgerne. Vi skal lave politik i respekt for faglighed og ikke kun i forhold til en budget- og økonomimæssig tænkning. 3. Synes du, at respekten for medarbejdernes faglighed og kompetence har været underprioriteret? Vi har generelt været igennem en periode i den offentlige sektor, hvor nogle af de værste ledelsesværktøjer fra det private erhvervsliv er blevet gjort til New Public Management. Man har troet, at man kunne rapportere sig til alle løsninger. Rockwoollaget mellem dem, der udfører vigtige samfundsmæssige opgaver SOSUassistenter i hjemmeplejen, pædagoger i daginstitutionerne, lærere i skolerne og rådhusets ledelse er blevet for tykt og svært at komme igennem. 4. Hvordan vil du gøre laget tyndere? Når jeg taler med tillidsrepræsentanter og medarbejdere, oplever jeg, at de gerne ville kunne tilrettelægge tingene anderledes og smartere hvis det var dem, der bestemte. Derfor er mit signal til lederne: De skal være tilgængelige for frontmedarbejderne, de skal være lydhøre, og deres personalepolitik skal drejes mere over i retning af anerkendelse. 5. Af kommunens egen trivselsmåling fra 2008 fremgår det, at kun knap halvdelen af medarbejderne i Københavns Kommune har haft en udviklingssamtale med deres chef? Siden den måling, som du omtaler, har kommunen taget en række initiativer. Vi har udstyret vores ledere med meget mere uddannelse. Vores målsætning er, at alle ledere skal have en uddannelse på diplomniveau. At give lederne nogle reelle ledelsesværktøjer skaber større medarbejdertilfredshed. Og vi registrerer løbende, om der sker fremskridt i forhold til de værdier, som vi gerne vil have afspejlet. 4 KONZENS APRIL 2010

5 LYTTE Overborgmester Frank Jensen (S) på sit første møde som overborgmester i Københavns borgerrepræsentation. KONZENS APRIL

6 AFBURE AUKR ATISERING Man starter ikke med at sige til folk, at de skal halshugges. Man starter med at motivere. Frank Jensen, overborgmester i København Københavns kommune Københavns Kommune beskæftiger mere end medarbejdere. Kommunen har indbyggere (3. kvartal 2009). Den administreres af syv forvaltninger, der ledes af syv politiske udvalg med hver sin borgmester som formand. Frank Jensen er formand for økonomiudvalget. 6. Vil der komme sanktioner, hvis man som leder ikke lykkes med at øge medarbejdertilfredsheden? Man starter ikke med at sige til folk, at de skal halshugges. Man starter med at motivere. Og det går faktisk fremad. Højt sygefravær er det vigtigste parameter for lav arbejdsglæde, og vi kan se, at sygefraværet falder. Det skal der lyde anerkendelse for til både ledere og medarbejdere. Vi er også meget opmærksomme på, at vi skal have ryddet op i al den regulering, som skaber meget af det bøvl, som de ansatte slås med. Vi skal ikke bede vores medarbejdere rapportere på ting, som ender blindt. De data, som vi indsamler, skal være relevante. Men det, som er reguleret ved lov, kan vi ikke fjerne. Der må vi som kommuner og i KL gå til Christiansborg. 7. I det seneste nummer af KONZENS siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), at afbureaukratisering er kommunernes ansvar at det er jer selv, der fabrikerer de love og regler, som påvirker medarbejdernes hverdag. Jeg er enig med finansministeren i, at vi har et meget stort ansvar for at få effektiviseret vores drift og fjernet det bureaukrati, vi selv er skyld i. Men jeg synes også, at finansministeren skal gribe i egen barm. Det er regeringens og Folketingets ansvar, at man ikke bruger lovgivning, hver gang man vil have påvirket noget ude i kommunerne. Man indgår aftaler med kommunerne en gang om året, og det er her, man kan påvirke ting. Hvis man gør det gennem bestemmelser og afrapportering, er man med til at ødelægge jobtilfredsheden. 8. Men regeringen har jo fremlagt en afbureaukratiseringsplan? Jeg er nødt til at sige, at dens initiativer på dette område har en meget sparsom effekt, både i forhold til kommunernes økonomiske bundlinje og medarbejdernes tilfredshed. Der bliver vi nødt til fra KL og kommunernes side at sige til regeringen, at vi vil se frem til, at den gør det bedre fremadrettet! 9. Og til noget jordnært, der også handler om trivsel: Hvorfor skal mange kommunale medarbejdere selv have madpakker med, når ansatte på virksomheder i den private sektor har adgang til sunde og lækre frokostordninger? Vi skal selvfølgelig også have sunde frokostordninger der, hvor det kan lade sig gøre. Men det offentlige kan ikke konkurrere med det private på de parametre, som det private erhvervsliv indbyrdes konkurrerer på. Vi kan konkurrere på, at vi har nogle spændende job med indflydelse og relevant indhold, fordi man udfører så mange vigtige samfundsmæssige opgaver. Det er også med til at give jobtilfredshed, at vi kan skabe nogle bedre arbejdspladser med hensyn til balance mellem familieliv og arbejdsliv. Det kan vi langt bedre i det offentlige end i mange dele af det private erhvervsliv, siger Frank Jensen og griner venligt, da han hører sidste spørgsmål: 10. Ville du anbefale dine børn at tage arbejde i en kommune? Min søn har lige arbejdet en årrække i Ålborg Kommune, og min kone arbejder for Københavns Kommune som leder af en skolefritidsordning. Så ja, kommuner er spændende arbejdspladser! Se interviewet med Frank Jensen på com/konzens1 og BLÅ BOG Frank Jensen, 48 år, er kandidat i økonomi fra Aalborg Universitet i Han startede sin politiske karriere i DSU, hvor han var medlem af forretningsudvalget I 1987 blev han valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet som kandidat for Nordjyllands Amtskreds. Han var justitsminister og forskningsminister I 2005 tabte han formandsvalget til Helle Thorning-Schmidt og gik derefter ud af Folketinget. Efterfølgende har Frank Jensen været administrerende direktør for Telecom Scandinavia og formand for bestyrelsen i Nextt. Han var i en kort periode direktør for Brancheforeningen Danske Advokater. I november 2009 blev han valgt som Ritt Bjerregaards efterfølger på posten som overborgmester i København med personlige stemmer. 6 KONZENS APRIL 2010

7 REKRUTTERING & FASTHOLDELSE Trivsel og sundhed MED-udvalget sætter dagsordenen! Brug MED-udvalgets årlige uddannelsesdag til at sætte fokus på Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. PUF tilbyder en skræddersyet uddannelsesdag til MED, SU og arbejdsmiljøorganisation om Klik ind på og få mere information, eller kontakt: Sundhedsfremme Sygefravær Vold, mobning og chikane Trivselsmåling/APV Stress Direktør Ulla Bertelsen tlf Konsulent Jens Nørlem tlf PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB PUF er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO om at udvikle og udbyde uddannelser og kurser i samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø til kommuner og regioner. KONZENS KONZENS NOVEMber APRIL /2 Denbæk A/S

8 KRISELEDELSE 8 KONZENS APRIL 2010

9 STYRKET GENNEM DET UTÆNKELIGE Drabet på en sagsbehandler sendte en chokbølge gennem kontorerne på jobcenteret og rådhuset i Holstebro. Med en resolut og synlig indsats fra ledelsen er det dog lykkedes at føre kollegerne gennem chokket og ud på den anden side til hverdagen igen. Tekst: Af Brian Stræde Foto: Birgitte Rødkær Klokken var 8.05 onsdag den 27. januar, da telefonen ringede på HR-chef Lene Dahlgaards kontor på Holstebro Rådhus. I den anden ende var afdelingschef på jobcenteret Elsebeth Dam Simonsen. Hun skulle hurtigt bruge nummeret til Falck Healthcares krisepsykologer. En medarbejder på jobcenteret var blevet overfaldet på parkeringspladsen, og hendes kolleger skulle have tilbud om krisehjælp. Rygterne om, hvad der var sket, løb på rådhusets gange. Det havde været et voldsomt overfald. Nogle af kollegerne havde set det ske og var ilet til for at hjælpe. Ud på formiddagen kom så den melding, der med ét sendte kommunen til tælling. Sagsbehandler Birthe Christiansen var død, dræbt af de knivstik, som hendes overfaldsmand havde tildelt hende. Så var situationen pludselig helt forandret. Der var ingen, der havde troet, at det var gået så galt. Før stod vi med en voldsom hændelse, vi skulle håndtere, nu stod vi med et drab og en mistet kollega, fortæller HR-chef Lene Dahlgaard. Skærmet for kontakt Straks efter meldingen om drabet trådte kommunens øverste ledelse sammen for at aftale, hvordan den kaotiske situation skulle gribes an. Det blev besluttet, at kommunaldirektør Lars Møller skulle tage sig af al ekstern kontakt, særligt kontakt til pressen. For at lette KONZENS APRIL

10 KRISELEDELSE presset på medarbejderne fik de fik hurtigt besked om, at de blot kunne henvise til Lars Møller, hvis de blev kontaktet af journalister. Den interne koordinering stillede Helle Bro, direktør for Personale og Arbejdsmarked, sig i spidsen for sammen med cheferne i jobcenteret. Jobcenteret var blevet lukket allerede kort efter overfaldet, og da meldingen om Birthe Christiansens død indløb, besluttede ledelsen også at lukke rådhuset. Det var en god beslutning, viste det sig siden hen. Folk har givet udtryk for, at det var rart at blive skærmet for kontakt udefra, fortæller Lene Dahlgaard. Et fælles anliggende Selv om jobcenteret og rådhuset var blevet lukket for borgerkontakt, fik ingen af medarbejdere lov til at tage hjem. Indstillingen var, at tragedien var et fælles anliggende, som man skulle hjælpe hinanden med at bearbejde. Allerede i løbet af formiddagen kunne de direkte involverede få psykologhjælp takket være kommunens aftale om et akut kriseberedskab. Psykologen samlede medarbejdere og ledere på jobcenteret til en fælles snak og tog både før og efter fællesmødet flere individuelle samtaler med dem, der havde været tættest på. I løbet af dagen var både Helle Bro og Lars Møller også synligt til stede på de berørte afdelinger, og det er blevet opfattet meget positivt af medarbejderne. Det gav en vigtig fornemmelse af, at ledelsen tog hånd om situationen, fortæller Lene Dahlgaard. Mange berørte Dagen efter drabet var jobcenteret fortsat lukket, så medarbejderne havde ro til at tale om, hvad der var sket. De medarbejdere, der havde behov for det, kunne desuden fortsat få hjælp fra psykologen fra Falck Healthcare. For arbejdsmiljøkonsulent Karen Frost kom dagen dog primært til at handle om andre afdelinger end lige jobcenteret. De direkte involverede var der taget hånd om, så dagen derpå handlede i høj grad om at fange de perifert berørte, som man måske ikke lige får øje på med det samme. Derfor havde vi også bedt det lokale rådgivningsfirma AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS, som vi samarbejder med, om at stille med tre psykologer, i tilfælde af at der var nogen, som vi skulle have samlet op. Det viste sig også, at vi fik brug for psykologhjælp. Der var både medarbejdere i andre afdelinger, der kendte Birthe privat og havde det svært af den grund. Og der var medarbejdere, som i arbejdsmæssige sammenhænge kendte ham, der var sigtet for drabet, og tænkte, at det kunne lige så godt have været mig, det var gået ud over, fortæller Karen Frost. Ny barsk trussel På jobcenteret var stemningen naturligt nok knuget dagen efter. Enkelte medarbejdere var skræmte og gav udtryk for, at de kunne fare sammen over en hævet stemme eller en høj lyd. Og for at gøre ondt værre blev to medarbejdere på rådhuset tirsdagen efter udsat for en voldsom trussel. En vred borger overfusede en ansat og truede med at give sin sagsbehandler samme omgang på parkeringspladsen som Birthe Christiansen. Øverst: Karen Frost, arbejdsmiljøkonsulent i Holstebro Kommune gennem otte år. Det var hendes arbejde efter den tragiske hændelse at aktivere et team af psykologer og sørge for, at krisehjælpen nåede de rigtige. Nederst: Lene Dahlgaard, HR-chef i Holstebro Kommune gennem halvandet år. Noget af det vigtigste var, at personalet kunne fornemme, at ledelsen tog hånd om alles situation, siger hun. Fra chok til hverdag Både Lene Dahlgaard og Karen Frost peger på, at ledernes håndtering af situationen og den store opmærksomhed på at tilbyde kriseog psykologhjælp har været afgørende for, at medarbejderne har kunnet komme godt igennem forløbet. 10 KONZENS april 2010

11 DRABET I HOLSTEBRO Onsdag den 27. januar blev den 56-årige teamleder og sagsbehandler Birthe Christiansen stukket ned på parkeringspladsen foran Jobcenter Holstebro. Hun var på vej på arbejde, da hun blev overfaldet. Birthe Christiansen nåede selv at sige navnet på sin overfaldsmand, inden hun blev kørt til hospitalet, hvor hun kort efter døde. Manden var en af hendes klienter, en 28-årig somalier, som var utilfreds med sin aktivering. Siden har dna-spor også koblet den drabssigtede mand til drabet. VOLD PÅ JOBBET KL og KTO har vedtaget, at de kommunale MED-udvalg skal aftale retningslinjer for hvordan, man skal identificere, forebygge og handle mod mobning og vold. Retningslinjerne omfatter både vold og mobning mellem kolleger og fra tredjepart, altså personer der ikke er på arbejdspladsen. Retningslinjerne kan du finde i pjecen Undgå vold, mobning og chikane, som kan læses eller bestilles på personaleweb.dk. Det har været vigtigt for personalet, at de tydeligt er blevet gjort opmærksomme på, hvordan vi ville følge op, og hvornår der for eksempel var mulighed for at få den næste samtale med en psykolog. På den måde kan man tage hjem med en følelse af, at der er blevet taget hånd om ens situation, siger Lene Dahlgaard. Netop den fornemmelse er vigtig for processen med at vende tilbage til hverdagen igen, efter at chokket har lagt sig. Det handler i høj grad om at tage individuelle hensyn. At ledelsen giver rum til, at man kan gå sig en tur eller sidde lidt uden at arbejde, hvis man har brug for det. Nogle dage går det måske okay, men så kan man få fat i et dokument, som minder én om Birthe, og så vender det hele tilbage. Det betyder meget, at ledere og kolleger giver hinanden plads til det, siger Lene Dahlgaard. Ledere må ikke glemmes Lederne på de berørte afdelinger havde i tiden efter drabet travlt med at tage sig af deres medarbejdere. De skulle være den sikre hånd, som førte resten af flokken gennem stormvejret. En fare i den proces er dog, at lederne let kommer til at skubbe deres egne behov lidt til side, mener Lene Dahlgaard. Det er en udfordring at sikre, at der også bliver ydet støtte til chefer og ledere. De har været gode til at bruge hinanden, men vi har også gjort meget ud af at gøre opmærksom på, at tilbuddene om hjælp også gjaldt dem, og der er da også et par stykker, der har taget imod coaching fra psykologerne, fortæller Lene Dahlgaard. Der blev desuden arrangeret en gruppedebriefing, som nogle ledere deltog i, mens andre ikke følte, at de endnu havde overskud til at dele deres oplevelser med andre. De har forskellige behov, men vi skal bare være opmærksomme på, at vi ikke glemmer dem, og sørge for at få samlet op, når der er gået en tid, siger Lene Dahlgaard. Fokus på sikkerhed Drabet på Birthe Christiansen skete ikke, fordi kommunens sikkerhedsforanstaltninger var mangelfulde, og den efterfølgende evaluering har ikke peget på, at noget kunne være gjort anderledes for at forhindre tragedien. Alligevel har drabet betydet, at flere afdelinger i kommunerne har kigget deres beredskabsplaner efter i sømmene for at sikre, at alt er, som det skal være. Det er nok meget naturligt, at man føler et behov for at gøre et eller andet, og det er en sund reaktion, at man lige vender tingene, siger Lene Dahlgaard. På jobcenteret betød det blandt andet, at overfaldsalarmerne hurtigt fik et eftersyn, og at den ændring af den fysiske indretning på jobcenteret, som allerede var planlagt, blev fremskyndet. På rådhuset er der også kommet en ekstra fokus på sikkerhed, og der er blandt andet indkøbt flere overfaldsalarmer. Jeg tror ikke, at det gør den store forskel, men det skaber tryghed, og derfor tjener det et formål, siger Karen Frost. Styrket sammenhold På jobcenteret og rådhuset er det igen blevet hverdag, men drabet på Birthe Christiansen har sat sine spor. Primært i form af tabet af en god ven og kollega, men der er der også positive elementer. Der har været en del medarbejdere og ledere også fra andre afdelinger som har meldt ud, at de synes, at hele efterforløbet er blevet tacklet flot, og at de er stolte over den måde, som kommunen har håndteret det på, siger Lene Dahlgaard. For de involverede medarbejdere på jobcenteret har drabet betydet, at de ufrivilligt har fundet ud af, at de kan klare sig igennem en krise. De havde et godt psykisk arbejdsmiljø på afdelingen inden, men jeg tror, at de er blevet styrkede i at tage vare på hinanden. Når de kan gøre det i så svær en situation, vil de også kunne klare meget andet, siger Karen Frost. KONZENS APRIL

12 BEREDSK AB SMUKT Dansk Socialrådgiverforening har kun ros til overs for Holstebro Kommunes måde at håndtere drabet på en socialrådgiver på, men påpeger, at ikke alle kommuner har et lige så godt beredskab. LEDELSESARBEJDE Tekst: Af Brian Stræde Da socialrådgiver Birthe Christiansen blev stukket ihjel foran Holstebro Jobcenter, kom det som et chok for alle socialrådgivere. Intet tyder på, at der kunne være gjort noget for at forhindre det, og derfor koncentrerer Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, sig også om den måde, som tragedien efterfølgende er blevet håndteret på. Beredskab Medarbejderne på jobcenteret havde brug for krisehjælp og for den størst mulige støtte fra ledere og hinanden, og det har de fået. Ledelsen har anerkendt, at det her var helt ud over det sædvanlige og ikke noget, man bare kan ryste af sig. Den har sørget for det rigtige beredskab, også i ugerne efter, siger hun. Håndterer det sammen Bettina Post deltog selv i Birthe Christiansens begravelse. Jeg mødte både kolleger og ledere til begravelsen, og det var min klare opfattelse, at det er en oplevelse, som de håndterer sammen og indarbejder i deres liv som noget, man skal huske, men også som noget, man skal videre fra, siger Bettina Post, der fremhæver ledelsens tydelige tilstedeværelse i hele processen. Det handler om, at ledelsen skal give medarbejderne følelsen af, at der er nogen, der har overblikket, og som sikrer, at det bliver hverdag igen. Den har taget ansvar for at få folk ud på den anden side igen, og det er smukt ledelsesarbejde for mig at se, siger hun. Skal have beredskab Holstebro Kommune er ifølge Bettina Post blandt de kommuner, som er gode til at sikre trygge rammer for deres medarbejdere, og de fleste kommuner har da også efterhånden en aftale om et kriseberedskab med psykologer. Der er dog stadig kommuner, som halter efter. Efter drabet på Birthe Christiansen oplevede vi blandt andet en trusselsepisode i en nordjysk kommune, hvor en borger truede sin sagsbehandler med, at det nødigt skulle gå som i Holstebro. Vi fik efterfølgende kendskab til, at denne kommune ikke havde noget beredskab, og det kan vi ikke have. Det er ikke noget nyt, at socialrådgivere møder afmægtige mennesker, som truer og nogle gange overfalder os. Derfor kan vi ikke indskærpe nok, at der skal være et klart beredskab for, hvordan man forebygger og håndterer den slags hændelser, siger Bettina Post. Det handler om, at ledelsen skal give medarbejderne følelsen af, at der er nogen, der har overblikket, og som sikrer, at det bliver hverdag igen. Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening 12 KONZENS APRIL 2010

13 Rekruttering INTEGRATION OG OPLÆRING KL og KTO er gået sammen om en kampagne, der skal skabe opmærksom om de såkaldte IO-stillinger. (IO står for Integration og Oplæring) Kampagnen består blandt andet af videoer med cases om Olga og Lars og Imram, som kan ses på på YouTube under IO-stillinger eller på personaleweb.dk Psssst, har du hørt om integrations- og oplæringsstillinger? Efter drøftelse i MED-udvalget kan det besluttes, om der skal oprettes IO-stillinger, hvor nye medarbejdere får mulighed for at få uddannelse og oplæring i den første periode af ansættelsen. Det giver mulighed for at rekruttere bredere end hidtil. Læs mere på Ordningen er henvendt til den gruppe unge nydanskere, der er parate til arbejdsmarkedet men som skal opkvalificeres. De har især brug for at blive bedre til at tale dansk, men der kan også være tale om yderligere regnskabsuddannelse eller IT-kurser. IO-stillinger indebærer, at 20 pct. af arbejdstiden bliver brugt på uddannelse og oplæring. Desuden får den ansatte en erfaren medarbejder som mentor, der kan støtte og vejlede den unge. IO-ordningen er et-årig. Efter endt oplæring bliver jobbet til en regulær ansættelse. Chefkonsulent Henrik Vittrup fra KTO understreger, at der ikke er tale om tilskudsstillinger, men regulære ansættelser. Kommunerne skal ikke opfinde ekstra stillinger men konvertere almindelige stillinger til IOstillinger. På personaleweb.dk finder du yderligere information og vejledning. mej Med Genies ansættelse i Borgerservice, blev de sædvanlige sprogbarrierer løst KONZENS APRIL

14 KONFLIKTHÅNDTERING Kommunale arbejdspladser går nye veje for at ruste ansatte til at løse konflikter med borgerne. LÆRE GENNEM KROPPEN Tekst: Af Helle Baagø Foto: Sonja Iskov En gammel japansk kampkunst er på fremmarch hos medarbejdere, der jævnligt bliver konfronteret med vrede og utilfredse borgere. Aikido hedder teknikken. Den løfter negativ energi ud af konflikterne og giver ro til at få løst problemerne uden aggression. Filosofien er at møde kamp med det, vi kalder ikke-kamp, forklarer Inger- Marie Wiegman, Team Arbejdsliv. Hun er arbejdsmiljøkonsulent ved et kursus for genbrugsvejledere på Amagerforbrænding. (Se case og fotoserie på de næste sider). Ny erkendelse Initiativet til projektet kommer efter begejstrede tilbagemeldinger fra deltagerne på Team Arbejdslivs workshops om aikidoteknikken. Deltagerne bad om at få noget med hjem, efter at de havde mærket, at den japanske kampkunst gav dem en ny erkendelse. En øvelse i at bøje en modstanders arm med mental i stedet for fysisk styrke viste sig at være en overvældende ahaoplevelse, fortæller arbejdsmiljøkonsulenten. Ikke-kamp Vi bærer på et helt livs bagage, som siger, at vi møder modstand med kamp. Men her oplevede en gruppe medarbejdere pludselig, at de kunne vinde ved at fokusere og bruge hovedet! fortæller hun og fortsætter: På kurset kobler vi aikido med evnen til at håndtere verbale konflikter. Mange kurser om konflikthåndtering foregår på et lidt akademisk og abstrakt niveau. Ved at bruge fysisk træning kan vi lære hovedet noget gennem kroppen. Direkte brugbart Ligesom på de indledende workshops, hvor aikidokonceptet blev præsenteret første gang, har responsen fra deltagerne på Amagerforbrænding været positiv. Vi havde forestillet os, at vi havde noget, der gav værdi, men var også forberedte på at møde skepsis og barrierer hos medarbejderne. Responsen har dog været helt overvældende. Deltagerne har meldt tilbage, at de allerede efter første kursusdag kunne bruge det, de havde lært, siger Inger-Marie Wiegmann. Inger-Marie Wiegman er udviklingskonsulent i Team Arbejdsliv 14 KONZENS april 2010

15 KONZENS APRIL

16 KONFLIKTHÅNDTERING KONFLIKTER OG KAMPKUNST En genbrugsplads er en letantændelig arbejdsplads, når kunder og personale skal sortere stort og småt brændbart. Det kan kræve mental styrke. Den får Amagerforbrændings medarbejdere gennem aikido. Tekst: Af Anne-Marie Mosbech Foto: Thomas Steen Sørensen Jeg så en ældre dame tømme klare plastsække fyldt med halm og andet skidt fra kaninburet i containeren. Det affald må du ikke aflevere her, fortalte jeg hende, men hun fortsatte bare. Tidligere ville jeg nok have hidset mig op, men denne gang ignorerede jeg provokationen og holdt jeg mig til at forklare, at den slags affald tiltrækker masser af rotter. Så stoppede hun, siger genbrugsvejleder Anette Van Dijk. Intet modangreb Hun er til aikidotræning på Amagerforbrænding i København sammen med otte kolleger og skildrer en typisk situation på en genbrugsplads, der let kunne være endt i en konflikt, hvis hun havde gjort, som de fleste af os gør. Nemlig at gå til modangreb, når vi føler os angrebet. Men tankegangen i den traditionelle japanske kampkunst aikido kom Anette til hjælp. Konflikttrappen Du fokuserede på sagen og ikke på personen, siger en af de andre deltagere, Finn Smidt, allerede godt inde i konflikthåndteringens og aikidoens væsen efter fire undervisningsgange. Ja, for gør vi ikke det, er vi allerede godt på vej op ad konflikttrappen, konkluderer aikidotræner og underviser i konflikthåndtering Helene Eriksen. Verbale overgreb Foreløbig har halvdelen af Amagerforbrændings genbrugsvejledere meldt sig til kurset for at lære at forebygge og undgå konflikter med kunderne. Driftschef Anita Ringsing fortæller om det nystartede aikidoprojekt: Vi er jævnligt ude for, at medarbejderne oplever verbale overgreb. Sker det tre, fire, fem gange i løbet af en arbejdsdag, kan man godt blive rigtig ked af det og få det psykisk dårligt, så det her er også for at gøre det psykiske arbejdsmiljø bedre. 16 KONZENS april 2010

17 KONZENS APRIL

18 KONFLIKTHÅNDTERING Det overordnede formål med aikidokurset er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet. Og flere af medarbejderne fortæller, at de er rigtig glade for at få snakket konfliktsituationer igennem. Det skaber sammenhold og giver samtidig stof til eftertanke, som kan ændre attituden over for kunderne. Konsulentfirmaet Team Arbejdsliv og Kunsten at Mestre samt projektleder Robert Bruun Mariager fra Amagerforbrænding har taget initiativ til aikidokurset, som delvist er finansieret af Forebyggelsesfonden. Kurset forløber over 16 gange a 2,5 timer, hvor fysisk træning kombineres med teori om konflikthåndtering. 18 KONZENS APRIL 2010

19 Se flere billeder og hør mere om aikido og konflikthåndtering på og Filosofien bag aikido er at undgå, at man definerer sig selv på trods af den modstand og de modstandere, man møder. Det er uhensigtsmæssigt, fordi det bringer kampinstinktet frem. Og kamp skaber modstand og optrapper konflikter. Aikido består af de tre tegn 合 - ai harmoni, venskab og kærlighed. 気 - ki sind, vilje og energi. 道 - do vejen, der forener krop og energi. KONZENS APRIL

20 TEMADRØFTELSE DANSEN OM MEDINDFLYDELSE Kommunale arbejdsgivere vil skabe dynamik og engagement ved at give plads til de ansattes egne ideer. Men selvledelse giver nye udfordringer, både for chefen og hendes medarbejdere. For hvem skal egentlig bestemme hvad? Tekst: Af Helle Baagø Foto: Thomas Willads Kommunerne kan ikke løse de næste års store økonomiske udfordringer med traditionelle metoder. Derfor vil de fremover lægge mere ansvar og indflydelse ud til medarbejderne. De ansatte skal have rum og plads til at gøre tingene smartere i stedet for at arbejde hårdere. Det var budskabet fra borgmester i Høje Taastrup Kommune Michael Ziegler (K) på en temadrøftelse om medindflydelse og kvalitet, arrangeret af KL, Danske Regioner og KTO. Han slog fast, at de kommende års udfordringer med stram økonomi, forventningspres fra borgerne og mangel på arbejdskraft kun kan løses ved at bygge på de ansattes engagement og ideer. Medindflydelse skaber arbejdsglæde og engagement og er samtidig med til at optimere arbejdsprocesserne i en tid med pressede offentlige budgetter, mener Michael Ziegler. For det er jo medarbejderen, der har fingrene nede i den enkelte opgave, sagde borgmesteren, der også er formand for Det Personalepolitiske Forum. Forvirring Høringen fandt sted i Dansk Design Center, som satte rammen for en inspirationsdag og en drøftelse, der skulle give deltagerne et fælles fundament for det videre arbejde med det personalepolitiske indsatsområde om medindflydelse på eget arbejde, der er aftalt ved overenskomstforhandlingerne Oplægsholderne fra begge sider af forhandlingsbordet var enige om, at de ansatte skal have mere at skulle have sagt. Men der var også usikkerhed og forvirring om, hvad medindflydelse egentlig går ud på. For at være helt ærlig har jeg altid haft svært ved at få hold på begrebet medindflydelse, og jeg har aldrig selv helt forstået den rammeaftale, som vi har indgået på området, tilstod Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformand i Personalepolitisk Forum. Han var dog ligesom Michael Ziegler ikke i tvivl om, at mere selvledelse bliver et vigtigt parameter den dag, kommunerne igen skal til at kæmpe for at få ny arbejdskraft. Medindflydelse skaber arbejdsglæde, fastslog borgmester Michael Ziegler (forrest i midten). Selvledelse overalt Øget arbejdsglæde, mindre fravær og bedre held med at tiltrække og fastholde arbejdskraft er nogle af de fordele ved øget medindflydelse, som er dokumenteret i talrige forskningsrapporter, sagde arbejdsmiljøforsker Hans Hvenegaard, direktør i Team Arbejdsliv. Men han punkterede også forestillingen om, at selvledelse er noget, man kan nøjes med at indføre i en del af organisationen: Den der med at sige nu laver vi et lille team hernede i bunden, og så kan resten køre som det plejer den går altså ikke, sagde Hans Hvenegaard. Selvledelse påvirker planlægning og styring overalt i organisationen og rummer også faldgruber. En af dem er, at individuelt selvkørende medarbejdere bliver koblet fra det sociale liv på arbejdspladsen. 20 KONZENS april 2010

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Kerneopgaven og MED-udvalget

Kerneopgaven og MED-udvalget Kerneopgaven og MED-udvalget - Kunsten at invitere FTF og OAO MED-camp 2013 9. og 10. december 2013 var 50 Hovedudvalgsmedlemmer fra 15 kommuner og regioner samlet i Middelfart. De kom fra FTF, OAO og

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere