En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst?"

Transkript

1 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Rapport med resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan i København, på Vestegnen og i Nordsjælland

2

3 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Indhold Om Region Hovedstadens tre debatmøder 5 Program for de tre debatmøder 7 Resultater Tema om uddannelse 9 Spørgsmål 1 Prioritering på kort sigt 9 Spørgsmål 2 Prioritering på langt sigt 13 Spørgsmål 3 - Fastholdelse og rekruttering indenfor pleje- og omsorgssektoren 17 Resultater Tema om Natur og Miljø 21 Spørgsmål 4 Mobilitet og natur 21 Spørgsmål 5 Den grønneste hovedstad i Europa 25 Spørgsmål 6 De menneskeskabte klimaforandringer 29 Spørgsmål 6B De menneskeskabte klimaforandringer 33 Spørgsmål 7 Forurening der dagligt kan genere regionens borgere 37 Resultater Tema om Infrastruktur 41 Spørgsmål 8 Privat eller kollektiv trafik som satsningsområde 41 Spørgsmål 9 Trængsel i København 45 Spørgsmål 10 Trængsel udenfor København 49 Generelle kommentarer fra deltagerne vedrørende debatmøderne 53 Deltagerlister 55 Deltagerliste for debatmødet 8. april Deltagerliste for debatmødet 28. april Deltagerliste for debatmødet 5. maj Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 3

4 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? 4 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

5 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Om Region Hovedstadens tre debatmøder Den 11. marts 2008 besluttede Regionsrådet i Region Hovedstaden at sende det første forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring og debat. Regionsrådets forslag præsenterer et bud på en fælles vision samt pejlemærker for den samlede udvikling i hovedstadsregionen på en række centrale områder. Udviklingsplanen går i dybden med udfordringer og målsætninger og peger på konkrete løsningsforslag inden for hovedtemaerne: infrastruktur, uddannelse og miljø/natur. Udviklingsplanen sætter derudover fokus på erhvervsudvikling, kultur og internationalt samarbejde. Den endelige plan ventes vedtaget af Regionsrådet i juni Denne rapport indeholder resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan. Møderne blev afholdt i København, på Vestegnen og i Nordsjælland. Rapporten viser afstemningsresultaterne fra debatmøderne og dermed deltagernes prioriteringer af centrale emner i Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan. Deltagerne var fordelt på tre grupper borgere, kommunalpolitikere og fagfolk, sidstnævnte er personer, der er professionelt beskæftiget med et af de tre temaer for debatmøderne uddannelse, miljø/natur og infrastruktur. Debatmøderne Regionsrådet i Region Hovedstaden har i samarbejde med Teknologirådet valgt at introducere en helt særlig måde til dialog og indsamling af synspunkter omkring dets forslag til en regional udviklingsplan. Region Hovedstaden afholdte derfor i foråret 2008 tre ens debatmøder tre forskellige steder i regionens geografiske område i Københavns centrum, på vestegnen og i Nordsjælland. På hvert af debatmøderne var der i alt tre afstemningsrunder, ét med hvert af de tre temaer uddannelsessystemet, trafikal infrastruktur samt natur og miljø. Hver runde blev indledt med en præsentation af det, der senere skulle stemmes om. Herefter var der dialog i grupper ved mindre borde med mulighed for at høre andres synspunkter. Hvert bord havde en neutral bordformand, der skulle sikre at alle kom til orde ved de fleste borde var det en politiker fra Regionsrådet. Efter den indbyrdes dialog ved bordene blev afstemningen sat i gang. Deltagerne stemte individuelt på elektroniske stemmebokse ved bordene og gav derved deres mening til kende om indhold i forslaget til regional udviklingsplan. Resultaterne af afstemningen blev vist på storskærm, så alle kunne kigge med. Afstemningen foregik anonymt og resultaterne blev vist såvel samlet for alle deltagerne som opdelt på borgerne i én kategori og kommunalpolitikerne og fagfolkene i en anden kategori. Til alle spørgsmål havde hver deltager en stemme, så de dermed skulle prioritere hvad de mente var vigtigst blandt de viste muligheder. Til hver deltager var der lagt et postkort, der kunne udfyldes med kommentarer til spørgsmålene eller til dagen generelt. Postkortene var stilet til Regionsrådets politikere og indgår ligesom afstemningsresultaterne i det videre politiske arbejde. Hvem står bag? De tre debatmøder afholdes af politikerne i Region Hovedstaden i samarbejde med Teknologirådet, der var faglig ansvarlig for at planlægge og gennemføre selve møderne. Teknologirådet er en uafhængig institution, der er nedsat af Folketinget til at bistå med uvildig rådgivning til folkevalgte politikere. Se evt. mere på Debatforum På har der samtidig med møderne kørt et elektronisk debatforum, hvor alle interesserede har kunnet følge og deltage i debatten om hovedstadsregionens fremtid. Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 5

6 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Mere information Der er mere om Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan på Her kan forslaget til udviklingsplanen downloades både i en kort og i den fulde version, eller evt. bestilles i den trykte udgave. Der er desuden mere information om de tre debatmøder. Region Hovedstadens debatmøder blev afholdt: Mandag d. 8. april 2008 kl på Axelborg, Vesterbrogade 4A, København V Mandag d. 28. april, kl i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag d. 5. maj, kl i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Region Hovedstaden, maj Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

7 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Program for de tre debatmøder En plan for hovedstadsregionens udvikling hvad er vigtigst? Mandag d. 8. april 2008 kl på Axelborg, Vesterbrogade 4A, København V Mandag d. 28. april, kl i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag d. 5. maj, kl i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl KL Programmet starter - De elektroniske stemmebokse udleveres til deltagerne - Deltagerne fordeles ved bordene - Borgere, kommunalpolitikere og fagfolk er blandet sammensat ved hvert bord - Der serveres en let anretning Velkomst - Ved regionrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) - Mødeleder Søren Gram, Teknologirådet leder herefter aftenens forløb Film-intro og debat om visionen i den regionale udviklingsplan Debatrunde 1: Uddannelse - Introduktion til afstemningsudstyr - Film om udfordringer og løsninger - Oplæg v. Torben Theilgaard, chef for Studievalg København - Debat ved bordene - Afstemning Debatrunde 2: Natur og miljø - Film om udfordringer og løsninger - Oplæg v. Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd - Debat ved bordene - Afstemning Debatrunde 3: Infrastruktur - Film om udfordringer og løsninger - Oplæg v. Kjeld A. Larsen, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik - Debat ved bordene - Afstemning Opsamling på debatrunderne - Opsamling på aftenens debat ved mødeleder Søren Gram, Teknologirådet - Afrunding ved formanden for underudvalget for regional udvikling Benedikte Kiær (C) Afslutning Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 7

8

9 Uddannelse Resultater Tema om uddannelse Spørgsmål 1 Prioritering på kort sigt Hovedstadsregionen kommer på kort sigt til at mangle kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Hvilket af følgende tiltag skal prioriteres højest, så den nuværende mangel på kvalificeret og uddannet arbejdskraft modvirkes? Der vil i den fremtidige vidensregion blive mangel på uddannet arbejdskraft. Derfor skal de ufaglærte og gruppen der i dag er udenfor arbejdsmarkedet opkvalificeres Mennesker i slutningen af deres arbejdskarriere (det grå guld) vil kunne dække en del af efterspørgselen efter kvalificeret arbejdskraft, hvis de bliver længere på arbejdsmarkedet. Derfor skal der fokuseres på tiltag for eksempel efteruddannelse der kan sikre at de har de rette kompetencer til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid. Den fremtidige mangel på især højtuddannet arbejdskraft er et generelt problem i samfundet og vi må derfor tænke i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft med de efterspurgte kompetencer. Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) Der var 91 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 70 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 209 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor arbejdsmarkedet 40,7% Fastholde medarbejdere i slutningen af deres arbejdskarriere 32,5% Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer 16,7% Andet 10,0% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 9

10 Uddannelse Spørgsmål 1 Borgernes stemmer Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 41 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 1 i sin fulde ordlyd kan læses på side 9. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor arbejdsmarkedet 41,9% Fastholde medarbejdere i slutningen af deres arbejdskarriere 29,8% Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer 16,1% Andet 12,1% 10 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

11 Uddannelse Spørgsmål 1 Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 85 stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 1 i sin fulde ordlyd kan læses på side 9. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor arbejdsmarkedet 38,8% Fastholde medarbejdere i slutningen af deres arbejdskarriere 36,5% Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer 17,6% Andet 7,1% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 11

12 Uddannelse Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 1 Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare Andet. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de mente med det. Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København Arbejdspladserne skal gøres attraktive så folk får lyst til at uddanne sig til at varetage funktionerne: eks. vilkår for sygeplejersker og sosu-assistenter flyt arbejdspladserne ud væk fra tætbefolkede områder, gør det muligt og fordelagtigt at arbejde i dk for forskere få uddannede handicappede af alle kategorier læg øget vægt på folkeskolen så børnene er meget mere velkvalificerede og systemet mere fleksibelt i forhold til elevernes forskellige styrker der er borgere der skal motiveres til at blive på arbejdsmarkedet, borgerne ER kvalificerede uddannelsestilbud og behov for arbejdskraft skal koordineres taksametersystem justeres/fjernes således at populære uddannelser kan begrænses hvis de medfører overkapacitet også indenfor arbejdsmarkedet! Altså som en del af et ansættelsesforhold (m. løn) der er højt uddannede flygtninge i Danmark alle 3 spørgsmål bør der arbejdes med skaf et mere fleksibelt arbejdsmarked for folk i 50érne bort med aldersdiskrimineringen det er for snævert kun at fokusere på uddannelse, for uddannelse alene vil ikke kunne fastholde arbejdskraften, der skal skabe attraktive elementer der kan reducere nedslidning som f.eks. mere tid til udvalgte arbejdsområder, flere hænder opkvalificering skal starte før skolealderen sprog social tilpasning billigere boliger i byen vil trække kvalificerede arbejdskraft vægt på naturvidenskab inspirationscentre for børn og voksne om datalogi vi skal opkvalificere og omskole folk, til områder med mangle på arbejdskraft kontraktansættelse uden permanent opholdstilladelse til arbejdstagere og familie i flere generationer arbejde og uddannelse skal kunne tages sideløbende - uddannelse i arbejdstiden. Måske er høj uddannelse ikke det vigtigste. Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen Ingen Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland Det ene spørgsmål udelukker ikke det andet, hvorfor man er nødt til at satse og arbejde på alle 3 områder Et bedre psykisk arbejdsmiljø i især den offentlige sektor kunne være med til at fastholde mere arbejdskraft Øget fokusering på uddannelse af nydanskere. Øget fokusering på seniorordninger og stor fleksibilitet (deltid, nedsat tid) Der skal sættes ind over en bred kam. Derudover skal privat hospitaler forpligtiges på uddannelsesopgaver Alle 3 indsatser er der brug for, der er sammenhæng mellem tingene, ikke kun ét tiltag kan klare det hele Man bør satse bredt Sikre højt kvalificerede medarbejdere ved at lade studerende på SU tjene langt mere eller ubegrænset i et antal år Man kan ikke svare entydigt på det spørgsmål. Jeg vil tro en kombination af (Vedr. hele uddannelsestemaet) Bedre arbejdsmiljø så frafald undgås. Udvikling af det rummelige arbejdsmarked (Vedr. hele uddannelsestemaet) For meget centralisering (sammenlægning af institutioner) giver flere sociale problemer (kriminalitet også), større transportomkostninger etc. Mindre enheder styrker lokalsamfundet 12 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

13 Uddannelse Spørgsmål 2 Prioritering på langt sigt Regionen kommer også på langt sigt til at mangle kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Hvilket af følgende tiltag skal prioriteres højest, så den fremtidige mangel på kvalificeret og uddannet arbejdskraft forhindres? Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er alt for højt særligt blandt de udsatte unge (for eksempel unge med anden etnisk herkomst end dansk). Derfor skal det sikres at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Sikre at en større andel af regionens befolkning får en videregående uddannelse Folkeskolen skal sikre at eleverne får et bedre grundlag for senere at udvikle de kompetencer der efterspørges. Folkeskolen skal derfor opprioriteres. Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) Der var 92 afgivne stemmer på debatmødet i København, 47 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 207 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød De unge gennemfører en ungdomsuddannelse 24,2% En større andel får en videregående uddannelse 13,0% Folkeskolen skal opprioriteres 58,0% Andet 4,8% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 13

14 Uddannelse Spørgsmål 2 Borgernes stemmer Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 60 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 40 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 2 i sin fulde ordlyd kan læses på side 13. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød De unge gennemfører en ungdomsuddannelse 17,7% En større andel får en videregående uddannelse 12,9% Folkeskolen skal opprioriteres 61,3% Andet 8,1% 14 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

15 Uddannelse Spørgsmål 2 Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 23 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 83 stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 2 i sin fulde ordlyd kan læses på side 13. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød De unge gennemfører en ungdomsuddannelse 33,7% En større andel får en videregående uddannelse 13,3% Folkeskolen skal opprioriteres 53,0% Andet 0,0% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 15

16 Uddannelse Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 2 Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare Andet. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de mente med det. Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København Sats på mere praktik lav bedre vejlederordning, udbyg lektiehjælp for f.eks. anden etniske herkomst børn allerede i vuggestuen/børnehaven skal der gøres en indsats sprog/begreber fastlægges inden folkeskolen men jeg starter på folkeskolen alle spørgsmål bør det arbejdes med arbejdspladser, tilføres resurser/arbejdskraft til pleje og omsorgssektoren stop for nedslidning af personalet der er for mange svære børn i den rummelige skole der mangler timer og ekstra lærer balance mellem forældre og undervisere i folkeskolen burde ændres mulighed for at undervisere kan stille større krav til forældre, frem for omvendt regionen bør oprette flere praktikpladser på sygehuse og særinstitutioner til pgmér og sosuér førskoleudvikling - vuggestue, børnehave det starter allerede før folkeskolen. De skal have bedre resurser til at hjælpe de svage sproglige skab fokus på stolthed, faglighed og image. Fagforeningerne er et problem inddrag dem frafald, bedre folkeskole hænge sammen. Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen Hvorfor skal alle have en uddannelse, hvis de ikke ønskes brug teknologien til at se på disse problemer, så ufaglært arbejdskraft har en høj værdi på arbejdsmarkedet Børnehaven skal være obligatorisk for børn af forældre af anden etnisk herkomst for at sikre at børnene får en ordentlig start på lige fod med andre børn Der skal fokuseres på at forældrene tager ansvar! Og senere eleverne! Indfør 12 års uddannelsespligt fra nuværende 9 år. Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland Der må skaffes boliger til de unge Bedre vejledning Satse på juniormentorordninger allerede fra folkeskoleniveau. Sæt ressourcer af til reel renovering af folkeskolen. Klæd folkeskolelærerne på SPS (special pædagogisk støtte) skal udvides til også at gælde AVU (almen voksenuddannelse) Prioriter offentlig og billig transport til uddannelsesinstitutionerne. Det skal være muligt at få merit for gennemførte dele af uddannelsen. Der skal være god kontakt til erhvervslivet Valgmulighed 1 er også en vigtig prioritet Sørge for coaching for alle studerende. 16 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

17 Uddannelse Spørgsmål 3 - Fastholdelse og rekruttering indenfor pleje- og omsorgssektoren Pleje/omsorgssektoren mangler allerede i dag kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Fremskrivninger viser desuden, at det kun bliver værre i fremtiden. Derfor må tilgang af personale til sektorerne opprioriteres. Hvilket tiltag skal efter din mening prioriteres højest. Alt for mange indenfor plejeomsorgsområdet forlader området for tidligt eller går på deltid. Vi må derfor satse på stærke fastholdelsestiltag som f.eks. kompetancegivende efteruddannelse, fleksibilitet i arbejdsdagen og attraktive lønforløb. Øget specialisering og efteruddannelse af plejeomsorgspersonalet så f.eks. sygeplejesken i højere grad kan bruge sin tid i behandlingsarbejdet og så SOSU assistenten kan erstatte sygeplejesken indenfor en række områder. Det øger fleksibiliteten og arbejdstilfredsheden og giver samtidig rum for at inddrage nye faggrupper i det almindelige plejearbejde og nedbringer dermed arbejdskraftmanglen. Søgningen til plejeomsorgsuddannelserne er ikke stor nok. Mange uddannelsespladser står i dag tomme på SOSU-skolerne og på sygeplejeskeskolerne. Uddannelserne tiltrækker i dag kun kvinder. Skal vi uddanne flere må vi derfor ændre uddannelserne så også mænd tiltrækkes. Det kan gøres ved f.eks. at lave nye sundhedsuddannelser med et mere teknisk indhold eller ved at specialisere allerede eksisterende uddannelser så plejedelen nedtones. Alt for mange falder fra uddannelserne. Der skal satses på at øge gennemførslen ved bl.a. at koble det man lærer på skolen og det man arbejder med i praktikperioderne på hospitalerne og i plejesektoren så tæt, at man oplever nytten af undervisningen i praksis. Arbejdsmarkedet og uddannelser er i høj grad internationale. Det er derfor en god ide at øge arbejdsstyrken indenfor plejeomsorg ved at tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft. Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) Der var 91 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 207 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. efteruddannelse og attraktive lønforløb) Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSUassistentens kompetencer Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og omsorgsuddannelserne Formindsk frafaldet fra uddannelserne Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Andet 53,1% 18,8% 4,3% 12,1% 6,3% 5,3% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 17

18 Uddannelse Spørgsmål 3 Borgernes stemmer Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 40 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 123 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 3 i sin fulde ordlyd kan læses på side 17. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. efteruddannelse og attraktive lønforløb) Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSUassistentens kompetencer Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og omsorgsuddannelserne Formindsk frafaldet fra uddannelserne Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Andet 50,4% 18,7% 5,7% 13,8% 5,7% 5,7% 18 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

19 Uddannelse Spørgsmål 3 Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 84 stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 3 i sin fulde ordlyd kan læses på side 17. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. efteruddannelse og attraktive lønforløb) Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSUassistentens kompetencer Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og omsorgsuddannelserne Formindsk frafaldet fra uddannelserne Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Andet 57,1% 19,0% 2,4% 9,5% 7,1% 4,8% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 19

20 Uddannelse Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 3 Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare Andet. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de mente med det. Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København Man kan indføre en form for borgerpligt for bla. unge piger og drenge, tilsvarende værnepligt, hvor man tager sig af de svage i samfundet især 1,3,4,5 jeg stemmer på 5 (og er mindst for 2) men alt skal forsøges (og lønnen er for lav) udd. skal ikke ensidigt hvile på et bolig udd., udd. Tilbudene skal være rummeligt, ha plads til forskellighed en satsning på ældregruppens adgang til motion og styrketræning vil reducere udgiften til pleje, fordi flere vil være selvhjulpne opfordre kommunerne til en boligpolitik, der sikre folk mellem uddannelse kan bo i regionen, så arbejdskraften kan fastholdes i pleje-omsorgssektoren forebyggelse så der bliver mindre behov for omsorg Sundhedsuddannelserne skal være mere praktisk rettet planlæg en helhedsløsning af trafikken for Københavnsområdet og inddrag mest mulig kollektiv transport forbedring af arbejdsvilkårene forbedring af løn forløbet øge arbejdsglæden ved bedre arbejdsmiljø og indflydelse på egen arbejdssituation tillid i stedet for kontrol løn og ansættelsesforhold der kan holde folk i faget man burde forbedre mulighederne for merituddannelse i den offentlige sektor og gøre dette lettere tilgængeligt og mere fleksibelt. Fx er det økonomisk svært som alm sosu-ass med familie, at skulle på su for at vider/omuddanne sig til fx pædagog de økonomiske incitamenter bør ikke kun være bompenge, afgifter etc. Den kollektive trafik skal også være billigere kampagner m.h.p. at få indvandrekvinder uddannet på sosu-området jeg synes man skal fokusere bredere ift. Arbejdsforholdene på plejeområdet så det bliver mere attraktivt at arbejde i den sektor, ikke kun fokus på løn indfaldsvejene til København skal lægges under jorden sygeplejeuddannelsen tages op til revision i forhold til den ny skal dette være et studie eller en uddannelse. Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen Der bør satses på private firmaer og af den vej give disse ansvaret for at finde arbejdskraft Gøre arb.goderne mere lig med de private ex. betalte julefrokoster, hjemme-pc, frokostordninger og lign. vil gøre det mere attraktivt. Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland Øget specialisering giver ikke øget fleksibilitet Mere tillid til medarb. mindre tidsforbrug til registrering, sikring, dokumentation, mødeaktivitet Det giver: mere tid til kærneydelse + større arbejdsglæde Foreslår at der laves en elementær praktisk orienteret sosu-uddannelse til basale plejefunktioner (idé: til brug for to-sprogede, som ikke kan gennemføre en sosu-uddannelse) Vores infrastruktur er nedprioriteret i mange år og en bred udbygning er påkrævet Idé: etabler en offentlig taxi-ordning i landomr./udkantsomr., hvor man via internettet/telefon/sms tilmelder sig en fælles taxi. Max. ventetid: 15 min. Kan bookes fast og flexibelt. Tilskud og betaling pr. km. (1 kr./km) Jo mere specialisering, jo mindre flexibilitet (erfaring fra deltager) Det skal være nemmere at få dansk som 2. sprog på gymnasialt niveau som enkeltfag Der er et misforhold mellem de krav der stilles til ansvar og indsats og den belønning, der gives pleje- og omsorgspersonale, ikke mindst sygeplejersker. Der skal dramatiske ændringer til for at disse jobs bliver attraktive nok til at tiltrække flere Øge muligheden for flere praktikpladser på erhvervsområdet primært på sundhedsområdet Valgmulighed 2 er også en vigtig prioritet (efteruddannelse). 20 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

21 Natur og Miljø Resultater Tema om Natur og Miljø Spørgsmål 4 Mobilitet og natur Principiel stillingtagen til konfliktdiskussionen mellem infrastruktur og natur. De steder, hvor det fysiske konflikter mellem hensynet til øget mobilitet eller bevaring af særlig natur (jf. kort på side 41 og 85 i selve den regionale udviklingsplan), hvad skal da være det principielt gældende hensyn? Natur Mobilitet Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt Der var 85 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 72 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 205 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Natur 42,4% Mobilitet 6,8% Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt 50,7% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 21

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark Borgerne i Region Syddanmark Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark November 2005 1. Baggrund Region Syddanmark er en af de fem nye regioner. Den består af det nuværende

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Det siger ældrecheferne om vikarer og budget 2011

Det siger ældrecheferne om vikarer og budget 2011 Det siger ældrecheferne om vikarer og budget 2011 FOA Kampagne og Analyse 24. november 2010 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 80 ældrechefer om vikarer mm. det giver en svarprocent

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med medarbejdere fra Gentofte Kommune Kranhallen d. 19. juni 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere