En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst?"

Transkript

1 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Rapport med resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan i København, på Vestegnen og i Nordsjælland

2

3 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Indhold Om Region Hovedstadens tre debatmøder 5 Program for de tre debatmøder 7 Resultater Tema om uddannelse 9 Spørgsmål 1 Prioritering på kort sigt 9 Spørgsmål 2 Prioritering på langt sigt 13 Spørgsmål 3 - Fastholdelse og rekruttering indenfor pleje- og omsorgssektoren 17 Resultater Tema om Natur og Miljø 21 Spørgsmål 4 Mobilitet og natur 21 Spørgsmål 5 Den grønneste hovedstad i Europa 25 Spørgsmål 6 De menneskeskabte klimaforandringer 29 Spørgsmål 6B De menneskeskabte klimaforandringer 33 Spørgsmål 7 Forurening der dagligt kan genere regionens borgere 37 Resultater Tema om Infrastruktur 41 Spørgsmål 8 Privat eller kollektiv trafik som satsningsområde 41 Spørgsmål 9 Trængsel i København 45 Spørgsmål 10 Trængsel udenfor København 49 Generelle kommentarer fra deltagerne vedrørende debatmøderne 53 Deltagerlister 55 Deltagerliste for debatmødet 8. april Deltagerliste for debatmødet 28. april Deltagerliste for debatmødet 5. maj Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 3

4 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? 4 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

5 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Om Region Hovedstadens tre debatmøder Den 11. marts 2008 besluttede Regionsrådet i Region Hovedstaden at sende det første forslag til en regional udviklingsplan for hovedstadsregionen i offentlig høring og debat. Regionsrådets forslag præsenterer et bud på en fælles vision samt pejlemærker for den samlede udvikling i hovedstadsregionen på en række centrale områder. Udviklingsplanen går i dybden med udfordringer og målsætninger og peger på konkrete løsningsforslag inden for hovedtemaerne: infrastruktur, uddannelse og miljø/natur. Udviklingsplanen sætter derudover fokus på erhvervsudvikling, kultur og internationalt samarbejde. Den endelige plan ventes vedtaget af Regionsrådet i juni Denne rapport indeholder resultaterne fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan. Møderne blev afholdt i København, på Vestegnen og i Nordsjælland. Rapporten viser afstemningsresultaterne fra debatmøderne og dermed deltagernes prioriteringer af centrale emner i Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan. Deltagerne var fordelt på tre grupper borgere, kommunalpolitikere og fagfolk, sidstnævnte er personer, der er professionelt beskæftiget med et af de tre temaer for debatmøderne uddannelse, miljø/natur og infrastruktur. Debatmøderne Regionsrådet i Region Hovedstaden har i samarbejde med Teknologirådet valgt at introducere en helt særlig måde til dialog og indsamling af synspunkter omkring dets forslag til en regional udviklingsplan. Region Hovedstaden afholdte derfor i foråret 2008 tre ens debatmøder tre forskellige steder i regionens geografiske område i Københavns centrum, på vestegnen og i Nordsjælland. På hvert af debatmøderne var der i alt tre afstemningsrunder, ét med hvert af de tre temaer uddannelsessystemet, trafikal infrastruktur samt natur og miljø. Hver runde blev indledt med en præsentation af det, der senere skulle stemmes om. Herefter var der dialog i grupper ved mindre borde med mulighed for at høre andres synspunkter. Hvert bord havde en neutral bordformand, der skulle sikre at alle kom til orde ved de fleste borde var det en politiker fra Regionsrådet. Efter den indbyrdes dialog ved bordene blev afstemningen sat i gang. Deltagerne stemte individuelt på elektroniske stemmebokse ved bordene og gav derved deres mening til kende om indhold i forslaget til regional udviklingsplan. Resultaterne af afstemningen blev vist på storskærm, så alle kunne kigge med. Afstemningen foregik anonymt og resultaterne blev vist såvel samlet for alle deltagerne som opdelt på borgerne i én kategori og kommunalpolitikerne og fagfolkene i en anden kategori. Til alle spørgsmål havde hver deltager en stemme, så de dermed skulle prioritere hvad de mente var vigtigst blandt de viste muligheder. Til hver deltager var der lagt et postkort, der kunne udfyldes med kommentarer til spørgsmålene eller til dagen generelt. Postkortene var stilet til Regionsrådets politikere og indgår ligesom afstemningsresultaterne i det videre politiske arbejde. Hvem står bag? De tre debatmøder afholdes af politikerne i Region Hovedstaden i samarbejde med Teknologirådet, der var faglig ansvarlig for at planlægge og gennemføre selve møderne. Teknologirådet er en uafhængig institution, der er nedsat af Folketinget til at bistå med uvildig rådgivning til folkevalgte politikere. Se evt. mere på Debatforum På har der samtidig med møderne kørt et elektronisk debatforum, hvor alle interesserede har kunnet følge og deltage i debatten om hovedstadsregionens fremtid. Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 5

6 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Mere information Der er mere om Region Hovedstadens forslag til regional udviklingsplan på Her kan forslaget til udviklingsplanen downloades både i en kort og i den fulde version, eller evt. bestilles i den trykte udgave. Der er desuden mere information om de tre debatmøder. Region Hovedstadens debatmøder blev afholdt: Mandag d. 8. april 2008 kl på Axelborg, Vesterbrogade 4A, København V Mandag d. 28. april, kl i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag d. 5. maj, kl i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Region Hovedstaden, maj Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

7 En plan for hovedstadens udvikling hvad er vigtigst? Program for de tre debatmøder En plan for hovedstadsregionens udvikling hvad er vigtigst? Mandag d. 8. april 2008 kl på Axelborg, Vesterbrogade 4A, København V Mandag d. 28. april, kl i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag d. 5. maj, kl i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl KL Programmet starter - De elektroniske stemmebokse udleveres til deltagerne - Deltagerne fordeles ved bordene - Borgere, kommunalpolitikere og fagfolk er blandet sammensat ved hvert bord - Der serveres en let anretning Velkomst - Ved regionrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) - Mødeleder Søren Gram, Teknologirådet leder herefter aftenens forløb Film-intro og debat om visionen i den regionale udviklingsplan Debatrunde 1: Uddannelse - Introduktion til afstemningsudstyr - Film om udfordringer og løsninger - Oplæg v. Torben Theilgaard, chef for Studievalg København - Debat ved bordene - Afstemning Debatrunde 2: Natur og miljø - Film om udfordringer og løsninger - Oplæg v. Christian Ege, formand for Det Økologiske Råd - Debat ved bordene - Afstemning Debatrunde 3: Infrastruktur - Film om udfordringer og løsninger - Oplæg v. Kjeld A. Larsen, formand for Rådet for Bæredygtig Trafik - Debat ved bordene - Afstemning Opsamling på debatrunderne - Opsamling på aftenens debat ved mødeleder Søren Gram, Teknologirådet - Afrunding ved formanden for underudvalget for regional udvikling Benedikte Kiær (C) Afslutning Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 7

8

9 Uddannelse Resultater Tema om uddannelse Spørgsmål 1 Prioritering på kort sigt Hovedstadsregionen kommer på kort sigt til at mangle kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Hvilket af følgende tiltag skal prioriteres højest, så den nuværende mangel på kvalificeret og uddannet arbejdskraft modvirkes? Der vil i den fremtidige vidensregion blive mangel på uddannet arbejdskraft. Derfor skal de ufaglærte og gruppen der i dag er udenfor arbejdsmarkedet opkvalificeres Mennesker i slutningen af deres arbejdskarriere (det grå guld) vil kunne dække en del af efterspørgselen efter kvalificeret arbejdskraft, hvis de bliver længere på arbejdsmarkedet. Derfor skal der fokuseres på tiltag for eksempel efteruddannelse der kan sikre at de har de rette kompetencer til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid. Den fremtidige mangel på især højtuddannet arbejdskraft er et generelt problem i samfundet og vi må derfor tænke i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft med de efterspurgte kompetencer. Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) Der var 91 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 70 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 209 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor arbejdsmarkedet 40,7% Fastholde medarbejdere i slutningen af deres arbejdskarriere 32,5% Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer 16,7% Andet 10,0% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 9

10 Uddannelse Spørgsmål 1 Borgernes stemmer Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 41 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 1 i sin fulde ordlyd kan læses på side 9. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor arbejdsmarkedet 41,9% Fastholde medarbejdere i slutningen af deres arbejdskarriere 29,8% Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer 16,1% Andet 12,1% 10 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

11 Uddannelse Spørgsmål 1 Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 29 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 85 stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 1 i sin fulde ordlyd kan læses på side 9. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Nordsjælland Opkvalificering af ufaglærte og borgere udenfor arbejdsmarkedet 38,8% Fastholde medarbejdere i slutningen af deres arbejdskarriere 36,5% Tiltrække udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer 17,6% Andet 7,1% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 11

12 Uddannelse Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 1 Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare Andet. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de mente med det. Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København Arbejdspladserne skal gøres attraktive så folk får lyst til at uddanne sig til at varetage funktionerne: eks. vilkår for sygeplejersker og sosu-assistenter flyt arbejdspladserne ud væk fra tætbefolkede områder, gør det muligt og fordelagtigt at arbejde i dk for forskere få uddannede handicappede af alle kategorier læg øget vægt på folkeskolen så børnene er meget mere velkvalificerede og systemet mere fleksibelt i forhold til elevernes forskellige styrker der er borgere der skal motiveres til at blive på arbejdsmarkedet, borgerne ER kvalificerede uddannelsestilbud og behov for arbejdskraft skal koordineres taksametersystem justeres/fjernes således at populære uddannelser kan begrænses hvis de medfører overkapacitet også indenfor arbejdsmarkedet! Altså som en del af et ansættelsesforhold (m. løn) der er højt uddannede flygtninge i Danmark alle 3 spørgsmål bør der arbejdes med skaf et mere fleksibelt arbejdsmarked for folk i 50érne bort med aldersdiskrimineringen det er for snævert kun at fokusere på uddannelse, for uddannelse alene vil ikke kunne fastholde arbejdskraften, der skal skabe attraktive elementer der kan reducere nedslidning som f.eks. mere tid til udvalgte arbejdsområder, flere hænder opkvalificering skal starte før skolealderen sprog social tilpasning billigere boliger i byen vil trække kvalificerede arbejdskraft vægt på naturvidenskab inspirationscentre for børn og voksne om datalogi vi skal opkvalificere og omskole folk, til områder med mangle på arbejdskraft kontraktansættelse uden permanent opholdstilladelse til arbejdstagere og familie i flere generationer arbejde og uddannelse skal kunne tages sideløbende - uddannelse i arbejdstiden. Måske er høj uddannelse ikke det vigtigste. Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen Ingen Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland Det ene spørgsmål udelukker ikke det andet, hvorfor man er nødt til at satse og arbejde på alle 3 områder Et bedre psykisk arbejdsmiljø i især den offentlige sektor kunne være med til at fastholde mere arbejdskraft Øget fokusering på uddannelse af nydanskere. Øget fokusering på seniorordninger og stor fleksibilitet (deltid, nedsat tid) Der skal sættes ind over en bred kam. Derudover skal privat hospitaler forpligtiges på uddannelsesopgaver Alle 3 indsatser er der brug for, der er sammenhæng mellem tingene, ikke kun ét tiltag kan klare det hele Man bør satse bredt Sikre højt kvalificerede medarbejdere ved at lade studerende på SU tjene langt mere eller ubegrænset i et antal år Man kan ikke svare entydigt på det spørgsmål. Jeg vil tro en kombination af (Vedr. hele uddannelsestemaet) Bedre arbejdsmiljø så frafald undgås. Udvikling af det rummelige arbejdsmarked (Vedr. hele uddannelsestemaet) For meget centralisering (sammenlægning af institutioner) giver flere sociale problemer (kriminalitet også), større transportomkostninger etc. Mindre enheder styrker lokalsamfundet 12 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

13 Uddannelse Spørgsmål 2 Prioritering på langt sigt Regionen kommer også på langt sigt til at mangle kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Hvilket af følgende tiltag skal prioriteres højest, så den fremtidige mangel på kvalificeret og uddannet arbejdskraft forhindres? Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er alt for højt særligt blandt de udsatte unge (for eksempel unge med anden etnisk herkomst end dansk). Derfor skal det sikres at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Sikre at en større andel af regionens befolkning får en videregående uddannelse Folkeskolen skal sikre at eleverne får et bedre grundlag for senere at udvikle de kompetencer der efterspørges. Folkeskolen skal derfor opprioriteres. Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) Der var 92 afgivne stemmer på debatmødet i København, 47 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 207 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød De unge gennemfører en ungdomsuddannelse 24,2% En større andel får en videregående uddannelse 13,0% Folkeskolen skal opprioriteres 58,0% Andet 4,8% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 13

14 Uddannelse Spørgsmål 2 Borgernes stemmer Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 60 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 40 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 124 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 2 i sin fulde ordlyd kan læses på side 13. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød De unge gennemfører en ungdomsuddannelse 17,7% En større andel får en videregående uddannelse 12,9% Folkeskolen skal opprioriteres 61,3% Andet 8,1% 14 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

15 Uddannelse Spørgsmål 2 Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 23 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 83 stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 2 i sin fulde ordlyd kan læses på side 13. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød De unge gennemfører en ungdomsuddannelse 33,7% En større andel får en videregående uddannelse 13,3% Folkeskolen skal opprioriteres 53,0% Andet 0,0% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 15

16 Uddannelse Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 2 Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare Andet. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de mente med det. Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København Sats på mere praktik lav bedre vejlederordning, udbyg lektiehjælp for f.eks. anden etniske herkomst børn allerede i vuggestuen/børnehaven skal der gøres en indsats sprog/begreber fastlægges inden folkeskolen men jeg starter på folkeskolen alle spørgsmål bør det arbejdes med arbejdspladser, tilføres resurser/arbejdskraft til pleje og omsorgssektoren stop for nedslidning af personalet der er for mange svære børn i den rummelige skole der mangler timer og ekstra lærer balance mellem forældre og undervisere i folkeskolen burde ændres mulighed for at undervisere kan stille større krav til forældre, frem for omvendt regionen bør oprette flere praktikpladser på sygehuse og særinstitutioner til pgmér og sosuér førskoleudvikling - vuggestue, børnehave det starter allerede før folkeskolen. De skal have bedre resurser til at hjælpe de svage sproglige skab fokus på stolthed, faglighed og image. Fagforeningerne er et problem inddrag dem frafald, bedre folkeskole hænge sammen. Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen Hvorfor skal alle have en uddannelse, hvis de ikke ønskes brug teknologien til at se på disse problemer, så ufaglært arbejdskraft har en høj værdi på arbejdsmarkedet Børnehaven skal være obligatorisk for børn af forældre af anden etnisk herkomst for at sikre at børnene får en ordentlig start på lige fod med andre børn Der skal fokuseres på at forældrene tager ansvar! Og senere eleverne! Indfør 12 års uddannelsespligt fra nuværende 9 år. Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland Der må skaffes boliger til de unge Bedre vejledning Satse på juniormentorordninger allerede fra folkeskoleniveau. Sæt ressourcer af til reel renovering af folkeskolen. Klæd folkeskolelærerne på SPS (special pædagogisk støtte) skal udvides til også at gælde AVU (almen voksenuddannelse) Prioriter offentlig og billig transport til uddannelsesinstitutionerne. Det skal være muligt at få merit for gennemførte dele af uddannelsen. Der skal være god kontakt til erhvervslivet Valgmulighed 1 er også en vigtig prioritet Sørge for coaching for alle studerende. 16 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

17 Uddannelse Spørgsmål 3 - Fastholdelse og rekruttering indenfor pleje- og omsorgssektoren Pleje/omsorgssektoren mangler allerede i dag kvalificeret og uddannet arbejdskraft. Fremskrivninger viser desuden, at det kun bliver værre i fremtiden. Derfor må tilgang af personale til sektorerne opprioriteres. Hvilket tiltag skal efter din mening prioriteres højest. Alt for mange indenfor plejeomsorgsområdet forlader området for tidligt eller går på deltid. Vi må derfor satse på stærke fastholdelsestiltag som f.eks. kompetancegivende efteruddannelse, fleksibilitet i arbejdsdagen og attraktive lønforløb. Øget specialisering og efteruddannelse af plejeomsorgspersonalet så f.eks. sygeplejesken i højere grad kan bruge sin tid i behandlingsarbejdet og så SOSU assistenten kan erstatte sygeplejesken indenfor en række områder. Det øger fleksibiliteten og arbejdstilfredsheden og giver samtidig rum for at inddrage nye faggrupper i det almindelige plejearbejde og nedbringer dermed arbejdskraftmanglen. Søgningen til plejeomsorgsuddannelserne er ikke stor nok. Mange uddannelsespladser står i dag tomme på SOSU-skolerne og på sygeplejeskeskolerne. Uddannelserne tiltrækker i dag kun kvinder. Skal vi uddanne flere må vi derfor ændre uddannelserne så også mænd tiltrækkes. Det kan gøres ved f.eks. at lave nye sundhedsuddannelser med et mere teknisk indhold eller ved at specialisere allerede eksisterende uddannelser så plejedelen nedtones. Alt for mange falder fra uddannelserne. Der skal satses på at øge gennemførslen ved bl.a. at koble det man lærer på skolen og det man arbejder med i praktikperioderne på hospitalerne og i plejesektoren så tæt, at man oplever nytten af undervisningen i praksis. Arbejdsmarkedet og uddannelser er i høj grad internationale. Det er derfor en god ide at øge arbejdsstyrken indenfor plejeomsorg ved at tiltrække udenlandsk kvalificeret arbejdskraft. Andet (forslag kan skrives på udleveret postkort) Der var 91 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 68 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 207 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. efteruddannelse og attraktive lønforløb) Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSUassistentens kompetencer Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og omsorgsuddannelserne Formindsk frafaldet fra uddannelserne Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Andet 53,1% 18,8% 4,3% 12,1% 6,3% 5,3% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 17

18 Uddannelse Spørgsmål 3 Borgernes stemmer Nedenfor ses hvordan borgerne stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 59 afgivne borgerstemmer i København, 24 afgivne borgerstemmer på Vestegnen og 40 afgivne borgerstemmer i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 123 borgerstemmer. Afstemningsspørgsmål 3 i sin fulde ordlyd kan læses på side 17. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. efteruddannelse og attraktive lønforløb) Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSUassistentens kompetencer Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og omsorgsuddannelserne Formindsk frafaldet fra uddannelserne Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Andet 50,4% 18,7% 5,7% 13,8% 5,7% 5,7% 18 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

19 Uddannelse Spørgsmål 3 Fagfolk og kommunalpolitikeres stemmer Nedenfor ses hvordan gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere samlet stemte til Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til den regionale udviklingsplan. Der var 32 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i København, 24 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere på Vestegnen og 28 afgivne stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 84 stemmer fra gruppen af fagfolk og kommunalpolitikere. Afstemningsspørgsmål 3 i sin fulde ordlyd kan læses på side 17. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Stærke fastholdelsestiltag (f.eks. efteruddannelse og attraktive lønforløb) Sikre overlap mellem sygeplejerskens og SOSUassistentens kompetencer Tiltræk flere - særligt mænd - til pleje- og omsorgsuddannelserne Formindsk frafaldet fra uddannelserne Tiltræk kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Andet 57,1% 19,0% 2,4% 9,5% 7,1% 4,8% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 19

20 Uddannelse Kommentarer fra deltagerne vedrørende spørgsmål 3 Deltagerne fik udleveret et postkort hvorpå de kunne komme med kommentarer til spørgsmålene eller generelt til debatmødet. Ved nogle af afstemningsspørgsmålene var det muligt at svare Andet. Her kunne deltagerne også bruge postkortet til at skrive hvad de mente med det. Kommentarer fra debatmødet 8. april 2008 i København Man kan indføre en form for borgerpligt for bla. unge piger og drenge, tilsvarende værnepligt, hvor man tager sig af de svage i samfundet især 1,3,4,5 jeg stemmer på 5 (og er mindst for 2) men alt skal forsøges (og lønnen er for lav) udd. skal ikke ensidigt hvile på et bolig udd., udd. Tilbudene skal være rummeligt, ha plads til forskellighed en satsning på ældregruppens adgang til motion og styrketræning vil reducere udgiften til pleje, fordi flere vil være selvhjulpne opfordre kommunerne til en boligpolitik, der sikre folk mellem uddannelse kan bo i regionen, så arbejdskraften kan fastholdes i pleje-omsorgssektoren forebyggelse så der bliver mindre behov for omsorg Sundhedsuddannelserne skal være mere praktisk rettet planlæg en helhedsløsning af trafikken for Københavnsområdet og inddrag mest mulig kollektiv transport forbedring af arbejdsvilkårene forbedring af løn forløbet øge arbejdsglæden ved bedre arbejdsmiljø og indflydelse på egen arbejdssituation tillid i stedet for kontrol løn og ansættelsesforhold der kan holde folk i faget man burde forbedre mulighederne for merituddannelse i den offentlige sektor og gøre dette lettere tilgængeligt og mere fleksibelt. Fx er det økonomisk svært som alm sosu-ass med familie, at skulle på su for at vider/omuddanne sig til fx pædagog de økonomiske incitamenter bør ikke kun være bompenge, afgifter etc. Den kollektive trafik skal også være billigere kampagner m.h.p. at få indvandrekvinder uddannet på sosu-området jeg synes man skal fokusere bredere ift. Arbejdsforholdene på plejeområdet så det bliver mere attraktivt at arbejde i den sektor, ikke kun fokus på løn indfaldsvejene til København skal lægges under jorden sygeplejeuddannelsen tages op til revision i forhold til den ny skal dette være et studie eller en uddannelse. Kommentarer fra debatmødet 28. april 2008 på Vestegnen Der bør satses på private firmaer og af den vej give disse ansvaret for at finde arbejdskraft Gøre arb.goderne mere lig med de private ex. betalte julefrokoster, hjemme-pc, frokostordninger og lign. vil gøre det mere attraktivt. Kommentarer fra debatmødet 5. maj 2008 i Nordsjælland Øget specialisering giver ikke øget fleksibilitet Mere tillid til medarb. mindre tidsforbrug til registrering, sikring, dokumentation, mødeaktivitet Det giver: mere tid til kærneydelse + større arbejdsglæde Foreslår at der laves en elementær praktisk orienteret sosu-uddannelse til basale plejefunktioner (idé: til brug for to-sprogede, som ikke kan gennemføre en sosu-uddannelse) Vores infrastruktur er nedprioriteret i mange år og en bred udbygning er påkrævet Idé: etabler en offentlig taxi-ordning i landomr./udkantsomr., hvor man via internettet/telefon/sms tilmelder sig en fælles taxi. Max. ventetid: 15 min. Kan bookes fast og flexibelt. Tilskud og betaling pr. km. (1 kr./km) Jo mere specialisering, jo mindre flexibilitet (erfaring fra deltager) Det skal være nemmere at få dansk som 2. sprog på gymnasialt niveau som enkeltfag Der er et misforhold mellem de krav der stilles til ansvar og indsats og den belønning, der gives pleje- og omsorgspersonale, ikke mindst sygeplejersker. Der skal dramatiske ændringer til for at disse jobs bliver attraktive nok til at tiltrække flere Øge muligheden for flere praktikpladser på erhvervsområdet primært på sundhedsområdet Valgmulighed 2 er også en vigtig prioritet (efteruddannelse). 20 Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan

21 Natur og Miljø Resultater Tema om Natur og Miljø Spørgsmål 4 Mobilitet og natur Principiel stillingtagen til konfliktdiskussionen mellem infrastruktur og natur. De steder, hvor det fysiske konflikter mellem hensynet til øget mobilitet eller bevaring af særlig natur (jf. kort på side 41 og 85 i selve den regionale udviklingsplan), hvad skal da være det principielt gældende hensyn? Natur Mobilitet Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt Der var 85 afgivne stemmer på debatmødet i København, 48 stemmer på Vestegnen og 72 i Nordsjælland. På de tre debatmøder blev der i alt afgivet 205 stemmer. Resultaterne fra hvert af de tre debatmøder kan ses nedenfor. Desuden ses det samlede resultat, hvor alle stemmerne fra de tre debatmøder er lagt sammen.. På de næste tre sider følger henholdsvis borgernes og gruppen af fagfolk og kommunalpolitikeres afstemningsresultater samt deltagernes kommentarer til spørgsmålet. Resultater fra debatmøde 5. maj 2008 i Hillerød Natur 42,4% Mobilitet 6,8% Natur og mobilitet skal prioriteres ligeværdigt 50,7% Resultater fra Region Hovedstadens tre debatmøder om forslaget til regional udviklingsplan 21

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere