FRIVILLIG. november Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal"

Transkript

1 FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal nok gå godt, siger Region Hovedstaden Fantastiske Førstehjælpere i Holstebro

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle medlemmer i Beredskabsforbundet Bliver der plads til frivillige i det nye kommunale redningsberedskab? - og hvordan? Det kommunale redningsberedskab skal jævnfør aftale med regeringen organiseres i maksimalt 20 store beredskaber ved indgangen til Beredskabsforbundet vil naturligvis tilpasse sin kreds-struktur til Redningsberedskabets ønsker i de nye store beredskaber, men vil samtidig udvikle en struktur, hvor Beredskabsforbundet kan være lokalt forankret og understøtte en frivillig-enhed i hver kommune. Hvordan skal det så ske i praksis? - ja, det bliver et vigtigt arbejde for Beredskabsforbundets kredse og regioner at deltage aktivt i i Sammen med Landsforbundet. Og det bliver et arbejde, hvor kredse og regioner kommer til at trække på de Regionale Konsulenter, der netop er ved at danne sig et overblik over, hvordan status er i de forskellige regioner. De kommunale redningsberedskaber har fået metodefrihed til at sikre etableringen af de 20 nye, fælleskommunale beredskaber - naturligvis inden for lovens grænser. Men det betyder, at vi kan komme til at se flere forskellige former for sammenlægninger, 60-selskaber og konstruktioner, landet over. Derfor kan vi ikke opfinde en model, der vil virke for hele landet. Men vi har i Landsledelsen fastsat nogle principper, som du kan læse på næste side. Vi er sikre på, at man alle steder vil indtænke frivillige i beredskaberne - men igen kan det ske på mange forskellige måder. Vi har allerede set et par bud - nogle steder samler man de frivillige i ét flot frivillig-center midt i det nye fælleskommunale beredskabs geografi. Det betyder rigtig flotte forhold for de frivillige - men også, at man skal ganske langt for at gå til frivillig. - og forbundet mister sin lokale forankring i hver kommune, medmindre vi gør en ekstra indsats. Et andet sted ser vi planer om, at man beholder den lokale forankring i form af en kreds i hver kommune, men kun ønsker ét kontakt-punkt til Beredskabsforbundet. Her må kredslederne, sammen med de nye chefer i beredskabet, finde ud af, hvem der skal sidde med ved bordet - og så sikre, at de øvrige kredse får al den information, de har brug for, og får deres sager repræsenteret. Beredskabsforbundet vil naturligvis tilpasse sin kreds-struktur til Redningsberedskabets ønsker i de nye store beredskaber, men vil samtidig udvikle en struktur, hvor Beredskabsforbundet kan være lokalt forankret og understøtte en frivillig-enhed i hver kommune. Hen over vinteren vil vi få et klarere billede - men én ting er sikkert: Beredskabsforbundet er klar til at støtte kredsene, så vi kan fastholde den lokale forankring i hver kommune og de mange frivillige. Og helst sikre plads til endnu flere. Præsidiet er også klar til at rykke ud, hvor der måtte være behov. Arbejdet er igang. Vi går et spændende år i møde. Mange hilsner Per Junker Thiesgaard Landschef

3 Til regioner og kredse 1. november 2014 Ny struktur på vej i Redningsberedskabet: Beredskabsforbundet er - og skal fortsætte med at være - lokalt forankret I en tid, hvor redningsberedskabet samles i større og større enheder er en af Beredskabsforbundets store styrker den lokale forankring. Det kommunale redningsberedskab skal jævnfør aftale med regeringen organiseres i maksimalt 20 store beredskaber ved indgangen til Beredskabsforbundet vil naturligvis tilpasse sin kredsstruktur til Redningsberedskabets ønsker i de nye store beredskaber, men vil samtidig udvikle en struktur, hvor Beredskabsforbundet kan være lokalt forankret og understøtte en frivillig-enhed i hver kommune. Beredskabsforbundet vil fastholde, og udvikle, sin organisation med en kreds i hver kommune - også i fremtiden. Man skal fortsat kunne være frivillig i sit eget nærområde. Det kan være til støtte og supplement til det fælleskommunale operative beredskab, eller til Beredskabsforbundets egne opgaver med at uddanne Robuste Borgere til daglig, og stå til rådighed for samfundet og beredskabet ved store hændelser. Derfor bør kredse ikke nedlægges eller sammenlægges. Beredskabsforbundets regioner vil i samarbejde med kredsene og de nye fælleskommunale beredskaber finde løsninger, der bedst tilgodeser de store beredskabers behov, og samtidig sikrer Beredskabsforbundets fortsatte lokale forankring. Beredskabsforbundet har allerede påbegyndt dette arbejde ved at etablere regionale samlingspunkter, der kan understøtte lokale frivillig-enheder i kommunerne. Beredskabsforbundet er lokalt forankret landet over, med lokale kredse Beredskabsforbundet er i dag repræsenteret lokalt - med en kreds - i stort set alle landets kommuner. Der er omkring 80 kredse. Nogle steder dækker en kreds flere kommuner, fordi det kommunale redningsberedskab har valgt at samordne i fælleskommunale beredskaber. Kredsenes opgave er at føre Beredskabsforbundets opgaver ud i livet i praksis. Kredsene fungerer som organisatorisk ståsted for redningsberedskabets frivillige, de gennemfører aktiviteter, der fastholder de frivillige, hverver nye frivillige, og gennemfører Beredskabsforbundets befolkningsuddannelse Den Robuste Borger. Beredskabsforbundets Landsledelse har taget beslutning herom på Landsledelsesmøde nr 139 afholdt i Tinglev den oktober Præsident Tom Behnke Landschef Per Junker Thiesgaard

4 Salgsforberedelser af Robust Borger kurser i 2015 Af Kenneth Johansen, Kredsleder, Roskilde Kreds. Der er længe til 1. januar 2015, hvis du spørger nogle, men spørger du i Beredskabsforbundets Kreds Roskilde, mener de, at det er lige op over. Derfor er de også allerede i gang med planlægningen af 1. kvartals salg af forebyggelses kurset Robust Borger. Det er jo et kæmpe arbejde, og der er mange ting, som skal på plads og gå op i en højere enhed, og derfor er vi også nødt til at starte allerede nu med at lave idekatalog til markedsføring for 2015, som vi så kan arbejde videre med og forhåbentlig inden december have en markedsføringsplan klar for 1. kvartal. Kreds Roskilde har tidligere haft succes med markedsføring af gratiskurser, hvilket har afspejlet sig i antallet af kurser, kredsen har afholdt i Derfor mener vi også, at det er arbejdet værd. Det jo ikke nogen hemmelighed, at vi i kredsen ikke er videre begejstret for en udvidelse af kursus længden til 6 timer, da vi er af den opfattelse, at kurset dels bliver meget sværere at sælge grundet folks i forvejen travle hverdag men også grundet indholdet, som vi mener kan laves mere intenst og spændene på 4 timer. Når det så er sagt, så er faktum, at den opgave, vi lige nu står overfor, hedder 6 timer, og derfor er det også den opgave, vi vil løse. Vi skal selv tro på det, hvis det skal lykkedes, og vi skal have gjort vores forarbejde for instruktørerne, således de blot skal koncentrere sig om undervisningen. En markedsføringsplan er en slags drejebog for det forløb, der skal sælge kurserne, det er det ultimative værktøj. Fordi det kræver arbejde NU, men når først man skal i gang, er det rigtig nemt, og en fordel ved f.eks. sygdom eller andet, så kan alle andre i en kreds se, hvad der er planlagt i netop den periode. Med vores markedsføringsplan ender vi med at have en slags bibel, som vi bare skal rette os efter og blot skal følge, når vi er i gang. På den måde undgår vi stres, når først det gælder. Vi kunne i foråret 2014 se, hvor meget det gav os at være aggressive i en kort periode på 3-4 uger i forhold til tilmeldinger frem for vores tidligere halvhjertet forsøg med en stand hist og pist. Vi har netop haft møde med vores instruktører og foruden en middag som tak for hjælpen i 2014, blev der også tid til, at alle instruktører kunne komme med deres forslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i 2015, når vi ligesom i 2014 vil lave en god start på året i Og udbyttet ved at inddrage instruktørerne har vist sig at være rigtig god, for i kreds Roskilde kommer der mange kreative ideer, som en mand alene ikke altid ville komme i tanke om, og som referer meget til instruktørernes opfattelse af, hvad der har virket, når de har haft kursister, der før har deltaget i et kursus på baggrund af en kampagne. fortsættes på næste side

5 Alle forslag skal nu gennemarbejdes og vurderes på baggrund af udbytte versus tid og penge, og ud fra det sammensætter vi den endelige kampagne. Vores største problem er faktisk, at vi ikke ved, hvad vi kan få af penge før 2-4 måneder inde i året. Og det betyder enten, at vi skal vente med at gå i gang eller lægge ud af kredsens egne mider og blot håbe, vi får dem igen. Dertil må siges, at det stadig er et ønske, at vi ansøger om midler i november og kunne få svar i december, så vi kan give den los fra starten af i Kreds Roskilde vil gerne bidrage til inspirationskatalog i andre kredse, og derfor er her en liste over de forslag kredsen fik frem under deres instruktørmiddag. Roskildes Inspirationskatalog Brevkurser Omdeling af husstandsomdelte breve i Roskilde af frivillige eller forbrugerkontakt. Brevet er en invitation med åbne kursusdage og kort informationsmateriale. Bagende brandmænd 1. januar 2015 kan der via bestilling leveres friskbagt morgenbrød fra kreds Roskilde til hustande i Roskilde. Sammen med morgenbrødet vil følge en hilsen med håb om et godt nytår, og at de skal huske at tage ansvar for dem selv og familien. Ligeledes vil der være vedlagt den nye folder om Robust Borger. Bagerposer Aftale med lokale bager om at de gratis får stillet Robust Borger bagerposer til rådighed med kort information om den robuste borger. Stande Ved forskellige lejligheder og steder i Roskilde med masser af materialer om Robust Borger. Konkurrence - Muligheden for at vinde pæne præmier blandt alle deltagere i vores kurser udtrækkes hver måned. Banner Stort banner bag på flyver. Banner Stort banner forskellige steder i byen. Kommunens hjemmeside Opslag/info om kurserne på kommunens hjemmeside. Artikel om kredsen aktiviteter omkring sikker bolig bl.a. Robust Borger. Annonce/brev i lokalavisen. Lokal-tv Forsøg at få den gode historie frem på Lorry og Kanal Roskilde. Facebook-forum Til Robuste Borger i Roskilde kommune - netværk henvendt til folk, der har deltaget på kursus. Facebook-opslag Spredning af kursusdage på Facebook via alle instruktører og Facebook-reklamer. Skole info Aftale med skoler, plejehjem og andre offentlige institutioner om at ophænge plakater i bygninger. Smart salg Borgerne informeres i første omgang om modul 1. På dette kursus vil de få et HELT SPECIELT TILBUD om YDERLIGERE 3 TIMER GRATIS OG MULIGHEDEN for at få bevis på at blive Robust Borger med logo og diplom.

6

7 4241 Mediegruppen Gør en forskel! Bliv Robust Borger det er gratis Kan du udarbejde en nødplan og følge den? Har du hjemme hos dig en plan for, hvordan du/i skal agere i tilfælde af f.eks.: Storm Pandemi Brand Skybrud Terror Faldulykker ældre Sne Forsyningssvigt Ulykker med børn Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Når samfundet udsættes for større ulykker eller katastrofer, er Redningsberedskabet nødt til at prioritere deres indsats, så de vigtigste og mest akutte opgaver bliver løst først. Nogle situationer, eksempelvis storm, forsyningssvigt eller ekstremt vintervejr, kan derfor betyde, at du og din familie skal kunne klare jer selv i længere tid. Alt dette, og meget mere, kan du lære på uddannelsen Robust Borger og det er gratis!

8 Fantastiske førstehjælpere Af Johnny Leth-Andersen. Kommunikationsassistent Region Midtjylland - Holstebro kredsen kan noget, som mange kredse sukker efter at få etableret, nemlig deres førstehjælp og nødbehandlertjenestegren. Holstebrokredsen består af ca. 45 frivillige, hvoraf de ca. 25 er tilknyttet førstehjælp og nødbehandlertjenesten. Ud over førstehjælp og nødbehandlergrenen består Holstebrokredsen også af en brand og redningsgren samt indkvartering og forplejning. Desuden hører Ordenskorpset også til i Holstebrokredsen. Kredsen har en relativ lang historie helt tilbage fra Koldkrigstiden, men har senest gennemgået en omfattende strukturændring, hvor specielt Førstehjælp og Nødbehandling blev en realitet, de har haft Førstehjælpsvagter siden Et interview med Per Pedersen, frivillig i Holstebro, og snart leder af netop Førstehjælp og Nødbehandler delen, da Per tiltræder erhvervet lige efternytår. Per har været tilknyttet Holstebrokredsen i ca. 8 år, men har et 25 års jubilæum lige om hjørnet, hvilket må siges at være godt gået i en tid, hvor det, at være frivillig ikke just er på mode. Deres succes inden for førstehjælp/nødbehandling startede for en del år tilbage, da de (Holstebro) som de fleste andre steder i landet havde en førstehjælpsgren som sejlede. Det ville Kennet Damholdt som også er en del af tjenestegrenen, og primusmotor på Førstehjælpsreetableringen, gerne have ryddet gevaldigt op i, for som han sagde: Det må sku kunne gøres bedre... han var på det tidspunkt en del af Røde Kors, han startede så småt op med nogle 12 timers kurser i førstehjælp. Efter det, fulgte håndtering af til skadekommende, alt imens Kennet bliver uddannet som ambulancebehandler/redder, det har den indvirkning, at hans undervisning bliver meget struktureret og præhospitals, noget som faldt i god jord. Hvis du kommer som ny udklækket frivillig, og gerne vil inden for i det store behandlertelt, samt ønsker at nå helt til tops, så kræves det, at du tager et 12 timers førstehjælpskursus, så bliver man førstehjælper. Dernæst et kursus i Håndtering af tilskadekommende et 20 timers kursus, så får man Behandlerpladsuddannelsen, så supplerende behandlerplads, for så at blive udnævnt til nødbehandler. Ud over det, kan man tage uddannelsen som Vagtleder, for at blive Vagtleder, kræves det dog, at man har en lidt større uddannelse som fx Per Pedersen, der er uddannet Medic i Forsvaret, eller som Kennet, der har uddannelsen som Ambulanceredder, eller noget andet tilsvarende sundhedsfagligt, så bliver man Vagtleder. Vagtlederen er som det står, ham, der leder vagten, det er også ham at Nødbehandleren kan spare med, og det er ham, der i den sidste ende træffer de afgørende valg fx om der skal kaldes ambulance eller ej. Hvordan har de så fundet krukken med guldet, og hvordan startede deres succes med førstehjælpen egentlig op?

9 Fire frivillige fra Førstehjælp & Nødbehandling foran det oppustelige behandlingspladstelt som bl.a. bruges ved festivaller og lignende, større flerdagsarrangementer. Førstehjælperne kan i øvrigt let genkendes på de gule jakker. (foto og tekst fra Holstebro Beredskabs web-site) De har forstået, hvordan man skal bruge sine kontakter, bl.a. Falck som udover at give dem masser af ros, desuden er meget villige til at lade henvendelser gå videre til Førstehjælps/nødbehandlergruppen, om div. vagter bl.a. til Tartelet og Kopi festivallen, Rock i Holstebro osv. De penge som de får for deres vagter, har de ladet investere i nyt materiale som passer nøjagtig til det, der er i ambulancerne, bl.a. spineboardet, der gør, at når ambulancerne kommer frem, så kan de bare bytte lige over, så patienten ikke skal flyttes igen, men faktisk hurtigt er transportklar. Derudover har de søgt Tryk-fonden om økonomiske midler, det har resulteret i, at de har fået et kæmpe behandlertelt med ambulancesluser og fire behandlerrum samt to små telte på tre gange tre meter som bliver brugt til små markeder og lignende. Desuden har de også fået hjertestarter AED. Tryk-Fonden har givet ca kr. Nordea har sponsoreret deres gule førstehjælpsjakker, noget som Kennet Damholdt har søgt af flere omgange. (Så kom bare igang derude, det kan lade sig gøre, red.) De deltager i utrolige mange ting, intet for stort intet for småt, alt fra HTH-løbet, Holstebro Rocker, Speedway til en weekend messe i Vinderuphallen. Per Pedersens ambitioner fremover er, at få en læge tilknyttet Kredsen, ligesom de har gjort med stor succes i Århus. Indbegrebet af frivillighed møder du i Holstebro Beredskabs motto: Engagement, Frivillighed, Forskel, Samfund. (kilde: Holstebro Beredskabs web-site) Engagement: Uden det fornødne engagement kan du ikke levere det stykke arbejde du gerne vil, og som andre forventer af dig. Du er din makkers sikkerhed, og han er din. Uden engagement vil I ikke kunne passe på hinanden eller hjælpe andre i nød. Frivillighed: Lysten til at hjælpe andre kun for at hjælpe dem. Lysten til at gøre en indsats uden at forvente noget igen. Måske får du tak, måske ikke. Men du ved du har gjort dit bedste for at hjælpe andre, og du har det godt med det. Forskel: Du ønsker at gøre en forskel. Om det er en forskel for en enkelt person der er faldet og kommet til skade, eller om det er en forskel for 30 nødstedte familier der ikke har noget sted at sove fordi snestormen forhindrer dem i at komme hjem det er ligegyldigt. Du gør en forskel. Samfund: Du er en del af samfundet og ønsker at bidrage til det ved at styrke det og tage del i dets velbefindende. Du tager dig af de svage i samfundet, men hjælper også de stærke når de har brug for det. Du ved at der til gengæld altid vil være nogen for dig når du har brug for det. Så simpelt kan det siges, og for de der stadig ikke har set idéen er der kun tilbage at sige: Prøv det! Det er stærkt vanedannende. Ord som fællesskabsfølelse, samfundsnytte og arbejdsglæde vil få helt ny betydning for altid!

10 Ungdomsbrandkorps og Brandkadetter fremtidens rekrutteringsgrundlag for frivillige Af Mette Højgård Holm, Regional konsulent, Region Sjælland Ungdomsbrandkorps har i den seneste måned været omdrejningspunkt for en række aktiviteter i Beredskabsforbundet. Beredskabsforbundet er gået sammen med Brandkadetter i Danmark (BID) om udarbejdelse af en fælles håndbog for beredskaber, der ønsker at etablere et brandkadetbrandkorps. Beredskabsforbundet bidrager med at udbrede konceptet for ungdomsbrand- og brandkadetkorps til kredse og beredskaber for at skabe et rekrutteringsgrundlag til det frivillige redningsberedskab. Fredag den 31. oktober var 26 instruktører for ungdomsbrand- og brandkadetkorps samlet på DSBs kursuscenter i Nyborg, hvor mange gode ideer til et videre fælles arbejde blev bragt op - blandt andet faste årlige begivenheder, hvor de unge og instruktørerne fra ungdomsbrand- og brandkadetkorps mødes fra hele landet. BIDs uddannelse af nye brandkadetinstruktører startede i Greve mandag d. 10. november for tre dag, og hvor de sidste to dage af uddannelse foregår i starten af december med nogle ugers mellemrum til at få afprøvet de lærte ting. Her har nogle frivillige fra Beredskabsforbundets kredse deltaget. Fredag den 28. november var deltagere fra BIDs ejergruppe; styregruppe, repræsenteret ved forbundets vicelandschef Lennart Olsen; arbejdsgruppe, repræsenteret ved regional konsulent for Sjælland Mette Højgård Holm samt samarbejdspartnere fra Falck og forsker på BID projekt inviteret til temarejse til Manchester, i alt 12 personer. Formålet var at opnå viden om, hvad der gør Manchester til et nationalt forgangsbrandkadetkorps, som udelukkende drives af frivillige kræfter og finansieret via sponsorater. Det var en informationsrig oplevelse med masser af input videregivet med en stor entusiasme.

11 Den nye kredsledelse. Fra venstre ses regionsleder Charlotte Lund, kasserer Tommy Lind Krogh, David Bennike Davidian, Anne- Lene Nedell Jöhnk, kredsleder Martin Munk Hansen, Lise Maj Rasmussen, vicekredsleder Kim Jensen og viceregionsleder Nanna Aggerholm Ny Kreds Midtjylland en realitet Af regional konsulent Henning Skallebæk I november måned nåede pilotprojektet med etableringen af en kreds med tilknytning til Beredskabsstyrelsen Midtjylland en milepæl. Der har været et stiftende kredsårsmøde og dermed etablerede Kreds Midtjylland sig med 14 fremmødte frivillige, som alle har kontrakt med Beredskabsstyrelsen Midtjylland og nu også medlemmer af Beredskabsforbundet. Forsamlingen var faktisk i den positive situation at der var hele tre frivillige som gerne ville besidde en lederpost i den nye kreds. Da de alle var meget kompetente kandidater var der en god drøftelse inden regionsleder Charlotte Lund kunne udpege Martin Munk Hansen til kredsleder og Kim Jensen til vicekredsleder. På de resterende pladser blev Tommy Lind Krogh kredskasserer og David Bennike Davidian, Lise Maj Rasmussen og Anne-Lene Nedell Jöhnk valgte medlemmer i kredsledelsen. Regionsleder Charlotte Lund skrev dagen efter mødet til regionens kredse: Det er med stor glæde, at jeg kan informere om, at vi i går aftes afholdte stiftende kredsårsmøde og dermed etablerede Kreds Midtjylland for de frivillige, som er tilknyttet Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Som I ved, har dette været længe undervejs og er nu endelig blevet en realitet. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet, som vi tror vil være til stor gavn for såvel vores nye medlemmer, for Beredskabsstyrelsen Midtjylland, for Beredskabsforbundet generelt og ikke mindst for alle kredse i Region Midtjylland. De frivillige er meget engagerede og glæder sig til at de får et ståsted hvor alle frivillige ved beredskabscentret samles. De nuværende frivillige i kredsen var alle klar til at de nu ville ud og få de resterende frivillige med ind i kredsen og komme i gang med arbejdet med at bygge kredsen op. For at hjælpe kredsen godt i gang har regionen tilknyttet regional konsulent Henning Skallebæk som mentor og sparringspartner for kredsledelsen.

12 Fotos fra invitationen til Carsten Iversens afskedsreception 15. december 2014 En ven af de frivillige siger farvel, og prøver nye græsgange Af kredsleder Kenneth Johansen, Roskilde Siden 1997 har Carsten Iversen sat sit præg på samfundets beredskab og ikke mindst Roskilde Brandvæsen. Men fra 01/ er det slut og Roskilde Brandvæsen mister derfor en mand, der altid har værdsat de frivillige og deres opgaver og integration i Brandvæsnet. Beredskabsforbundet Kreds Roskilde vil i den forbindelse gerne takke Carsten Iversen for talrige år med ekstremt godt samarbejde og en udvikling af det frivillige beredskab. Vi er selfølgelig rigtig kede af at skulle sige farvel til Carsten, da han altid har stået i spidsen for frivillige tanken, og muligheden for at tænke nyt og anderledes, men vi må sande det er nye tider i beredskabet og de kan bringe hvad som helst. Vi er så heldige at den konstituerede beredskabschef bliver tidligere viceberedskabchef Lars Robetjé som vi kender godt i forvejen og som ligesom Carsten værdsætter det frivillige arbejde, så jeg tror ikke vi kommer til at kunne mærke det i vores samarbjede, og jeg er glad for det netop er blevet Lars siger Kreds Leder Kenneth Johansen Carsten modtog i året 2010 Beredskabsforbundets Hæderstegn med følgende begrundelse fokus på det frivillige beredskab og samtidig øget antallet af frivillige ved Roskilde Brandvæsen. Og der er noget om snakken Vi skylder Carsten en stor tak for den opbakning han altid har vist det frivillige og ikke mindst Beredskabsforbundets arbejde og til tider hæsblæsende ideer. siger Kenneth Johansen. Der er ingen forskel på om man er deltid eller frivillig, alle har ret til at være her og være en del af jargonen. Det er vigtigt for mig, at de frivillig føler sig som en samlet del af organisationen udtalte Carsten i 2009 til bladet Beredskab. Denne filosofi ved vi har haft betydning for mange frivillige, og den grundholdning er uden tvivl også skyld i at det frivillige alt taget i betragtning fungerer så godt, som det gør i Roskilde Brandvæsen, og at forbundet er så glade for samarbejdet. Vi ønsker Carsten alt held og lykke frem over i sit nye job og glæder os til at følge ham på sidelinjen, og formentlig se ham skabe endnu en succes, og denne gang på jysk grund. Samtidig vil vi med Lars fortsætte de gode resultater, og videreudvikle på de ting vi allerede har i gang. Og vil nyde den sidste tid vi endnu har Carsten i huset. Ved det beredskabschefen igennem et usædvanligt stort og succesrigt engagement har formået at få sat ekstra

13 Det kom andre til gavn - Omfordeling af hjælp Skrevet af chefkonsulent Benthe Petersen og koordinator for projekt Østbørn René Andersen Når oprydning kan gavne andre, gælder det om at være kreativ. Det kan man være i Region Hovedstaden Østbørn lejrene er jo afviklet for længe siden, så hvem tænker mere over det lige nu. Jo, det kom vi til i region Hovedstaden. Rotary i Hovedstaden havde samlet ca. 70 kasser med tøj som blev leveret til lejren i forbindelse med børnenes ankomst. Alle forsynede sig med dejligt tøj og ca. 15 kasser tøj blev efterfølgende sendt til Polen, via Kolding kredsens transport i efteråret. Da alle børnene og deres ledere var taget hjem stod der stadig kasser tøj tilbage. De blev kørt til opbevaring på Gjeddesdal Gods med en aftale om, at kasserne snarest ville blive sendt videre til Polen. Og så blev det glemt, indtil lederen af Projekt Polske børn i hovedstaden blev kontaktet af godset. Nu ville de gerne selv benytte pladsen og derfor gerne af med tøjet. Efter aftale med Rotary, blev det besluttet, at vi skulle finde en ny aftager til tøjet, og gerne hurtigt. Og hvad gør man så? - Som den kreative person René Andersen er, tog han kontakt til Dansk Røde Kors asylcenter i Jægerspris, som er et center, hvortil børn og unge uden voksenledsagelse kommer til, når de søger asyl i Danmark. Det blev aftalt, at de meget gerne ville overtage alt tøjet. De fortalte, at de ofte står i den situation at de flygtninge der ankommer til asylcenteret, ikke har andet tøj med, end det de står og går i, og det er som regel det, vi vil kalde sommertøj (T-shirt og badesandaler) Informationstraileren i regionen blev lørdag d. 29. november lastet med 35 fyldte flyttekasser og kørt til Jægerspris Slot, hvor asyl centeret ligger. Solen skinnede og humøret var højt da Beredskabsforbundet ankom til stedet. Her blev vi mødt af 2 ledere på asylcenteret, og 5-6 unge drenge som boede på centeret, og som straks gik i gang med at tømme traileren. De var rigtige glade for tøjet, og som de fortalte, er der i øjeblikket stort behov for naturalier, da der er ankommer mange som vil søge asyl i Danmark. Samme dag havde asylcenteret modtaget 4 nye flygtningen som kun havde det tøj de gik og stod i. Man kan sige at tøjet faldt på et tørt sted. Ud over de kasser som asylcenteret modtog var de 8 kasser med småbørnstøj (2-8 år) som ikke skulle afleveres i Jægerspris. Her blev løsningen ved hjælp af fru Andersen (Rene s kone) og en Facebookside Hjælp de fattige børnefamilier, at 2 familier kom forbi for at hente lidt tøj til deres børn. Det resterende tøj blev afhentet af en forening sved navn FFUD (foreningen for udsatte danskere), som fordeler resten til deres kontakter. Så på den måde fik tøjet som først var samlet ind til Projekt Østbørn, nu andre ben at gå på, til glæde for børn og unge.

14 Foto: DR.dk Hvilke opgaver løser Landsforbundet? De fleste aktive medlemmer har en god ide om, hvilke opgaver, der løses i Beredskabsforbundets kredse og regioner. Men hvilke opgaver arbejder man med i Landsforbundet og især på Landssekretariatet? Svaret er: mange. Og her prøver vi at give et indblik ved at remse nogle eksempler på de meget forskellig-artede opgaver, der er løst i 2014, op. Landsforbundet løser ikke opgaverne ved Landssekretariatets indsats alene - mange gode frivillige timer er også medgået til mange af de nævnte punkter fra vores ambassadør, frivillige konsulenter og frivillige landet over. Og en stor tak for det! Vores Protektor HM Dronningen Deltog i mindehøjtidelighed i efteråret 2013 Forbundets gave på Dronningens skrivebord under Nytårstalen Landsråd og 80 års jubilæum Landsrådet planlagt og gennemført med ekstra jubilæums-aktiviteter Jubilæumskoppen BF Landsstævne Støtte til værtsbyen Robust Borger Nyt kursusmateriale Vision og strategi Robust Borger er kendt og accepteret af samarbejdspartnere Gennemført Temadage: Why, What, How? Ny organisation Slanket landsforbundets drift Iværksat regionale konsulenter og -kontorer Samarbejdsrelationer Opdyrket og styrket netværksrelationer både på landsplan og regionalt, herunder Forsvarsministeret, FKB, Politi, Hjemmeværn, Røde Kors og Beredskabsstyrelsen. Nye samarbejdspartnere GMA (Global Medical Aid) Frivillige konsulenter flere nye, der kan varetage specialopgaver inden for ledelse og udvikling. Kommunikationsstrategi Kommunikationsassistenter Nyt magasin BEREDSKAB til Beredskabsforbundets samarbejdspartnere og omgivende samfund Styrket medlemsbladet FRIVILLIG Årsrapport i nyt design. Formuleret Hvem er Beredskabsforbundet Logo og Forbundsmærke Beredskabsforbundets Forbundsmærke udviklet til supplement af logo - bl.a. på uniformerne. Uniformsreglement og uniformer Nyt reglement for 2015, hvor også en ny praktisk uniform indføres (gradvist). Parade i Paris Planlagt og gennemført Folkemøde på Bornholm og 80 års jubilæum Samarbejdet og aktiviteterne udbygget Bliv Brandmand Nu Landets brandstationer besøgt - drøftet kampagner for deltidsbrandfolk og hvordan man kan bruge frivillige. Redningshunde, Web-site - og meget, meget mere. Vil du være med? Bliv forbundsfrivillig på Landssekretariatet!

15 Forbundsfrivillige til Beredskabsforbundets Landssekretariat Beredskabsforbundets landssekretariat i Hedehusene søger frivillige, der kunne tænke sig at give en hånd med i vores daglige arbejde. Vi søger frivillige med to forskellige profiler. Du er selvfølgelig selv med til at bestemme dit arbejdsområde; men vi forestiller os, at jobbene kunne bestå af en eller flere af nedenstående opgaver. Profil A Praktisk medhjælper o assistere med pakning af kursusmaterialer til Robust Borgerkurser o at stå for vask og rengøring af vores to tjenestebiler o varetage diverse indkøb o forestå transportopgaver o fungere som kontorets handyman. Profil B Administrativ medarbejder o varetage kopiering og forsendelse af diverse materiale o diverse forefaldende opgaver i receptionen, herunder telefonpasning o arkivering af økonomibilag mv. o være tovholder på udvalgte projekter efter interesse og evne o registrering af diverse data Vi tilbyder o at du bliver en del af et godt team o stor indflydelse på opgaverne o glæden ved at gøre noget for andre o et nyt netværk o ulønnet arbejde; men betalt transport til og fra Landssekretariatet o et sjovt og aktivt miljø o frugtordning og frokostordning Arbejdstid o arbejdstid efter aftale. Din profil o åbent og venligt menneske o punktlig og stabil o gerne med erfaring inden for praktisk/administrativt arbejde o kvalitetsbevidst o serviceminded. Henvendelse til sekretariatschef Solveig Andersen, Beredskabsforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Tlf eller mail Ansøgningsfrist: 31. december 2014.

16 Frivillige fra Københavns Brandvæsen modtager Frivilligprisen 2013, i foråret 2014 på Christiansborg Indstillinger til Frivilligpriserne 2014 Så er tiden kommet til, at prisen til redningsberedskabets frivillige personel skal uddeles for Hvem synes du, der skal modtage prisen? Din indstilling skal begrunde en frivillig eller et frivilligberedskab, der i 2014 har ydet en helt særlig indsats i forbindelse med afgrænsede hændelser, eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. Hvis du vil indstille en person eller et redningsberedskab skal du benytte en blanket til at begrunde din indstilling. Du finder denne på Beredskabsforbundets hjemmeside under menupunktet For Frivillige. Beredskabsforbundets Landssekretariat skal have modtaget indstillingen til Frivilligprisen senest fredag den 19. december Selve priserne uddeles af forsvarsministeren ved et arrangement i marts-april måned.

17 REGION HOVEDSTADEN Dato: 28. november 2014 Det vil glæde Beredskabsforbundet Region Hovedstaden at se dig og din ledsager til NYTÅRSGUDSTJENESTE TIRSDAG DEN 6. JANUAR 2015 KL i Holmens Kirke, Holmens Kanal 2, 1160 København K. Holmens Kirkes Kor medvirker ved gudstjenesten, der forrettes af sognepræst Anna Mejlhede. Efter nytårsgudstjenesten vil der være forfriskninger i kirkens sideskib inden aftenens hovedtaler: Politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi Forud for nytårsgudstjenesten vil der være fakkelvagt ved mindestenen for de brand- og redningsfolk, som er omkommet under udførelsen af deres tjeneste. Uniformeret personel anlægger store dekorationer. Vi håber at se dig! Med venlig hilsen Carsten Lind Olsen Regionsleder Regionsleder Carsten Lind Olsen Mariehøj Helsingør Tlf Hjemmeside:

18 Det skal nok gå godt Af Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Informationsassistent Region Hovedstaden, Kreds Albertslund Møde med borgmestre og beredskabschefer på Lynge Kro med de frivillige og sammenlægningerne på dagsorden. Så sker der noget der var måske kommet mere debat, hvis der havde været flere til stede. Efter oplæg fra panelet har jeg fuld fortrøstning til, at det nok skal gå for alle Kredse på den ene eller den anden måde. Forbundet har tænkt godt ud af boksen. Der var pyntet til julebal med rød dug, lys og masser af gode brochurer til de fremmødte. Panelet bestod af Beredskabschef og formand for FKB, Niels Mørup, landschef Per Junker Thiesgaard og præsident Tom Behnke. Søren og Carsten fra Regionsledelsen styrede slagets gang og power points. Niels lagde ud efter behørig præsentation med at minde os om at det var våbentilstandsdagen denne dag. Bevidst eller bare held! Har talte om hvorvidt sammenlægningerne har betydning for borgerne. Han pointerede at det i fremtiden var vigtigt at bruge de penge vi får til de rigtige ting ex. Har vi jo mange specialister inden for rigtig mange fag, så det er nok ikke her de skal falde. Pengene altså. Der går et nyt brandvæsen i luften : Nordsjællands brandvæsen bliver en realitet da 5 kommuner (Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg) har slået sig sammen. De har en selvstændig projektgruppe der kigger specifikt på det frivillige beredskab og brugen af de mange frivillige. Der er samtidig også en hel del deltidsbrandmænd, de er jo lige så arbejdsramt som de frivillige, dette kigges de også på. Man har kigget på hvad frivillige koster i disse kommuner og prisen er ,- kr. Lidt rart at vide hvad vi er værd. De ser den største vinder som det forebyggende område, både for borgere og virksomheder. Der skal gang i Robust Borger. Der er gang i hjemmebesøg med brandsikker bolig. Som noget nyt skal der måles på hvornår man er hos borgeren i stedet for hvornår man kører hjemmefra. Når de frivillige har opgaver, uddannelse og kompetencerne så klarer vi snildt en ny Bodil, siger Niels. Pers oplæg, med 28 dræberslides, fortæller om hvor han ser de frivillige i forhold til redningsberedskabet. Han er jo også selv frivillig. Hans store spørgsmål er: Kan man konkurrere i dårligt vejr? Ja vi kan og vi er gode til det. Der var 3944 indberettede frivilligtimer i forbindelse med Bodil, det er da en slat tænk hvis der skulle have været betalt løn for det? Per viser èn model for hvordan fremtiden kunne se ud, med centre, regioner og konsulenter. For de 14 mill. Forbundet får for at være organisation for de frivillige som ligger i rammeaftalen og som ønskeligt burde give at alle kommuner får lavet en samarbejdsaftale, bør der stå noget om de opgaver man forventer de frivillige skal varetage, deriblandt robust borger og sikkert hjem. Det er jo en national opgave, der er der for os alle.

19 Der har været arbejdet på fremtiden i lang tid og det har givet mange rutcheture, hvor de forventer at rejsen frem mod 2016 gerne skulle munde ud i at det hele stabiliserer sig i 15. Metaforen Per bruger her er det helt stor skib som gerne efter lidt havsnød skal blive yderst sødygtigt. Jeg rent personligt tror på ham og det bedste er, at han lover: Vi lukker ikke de lokale kredse, for ting virker bedst når de ligger lokalt. En model passer jo nok ikke på alle, men alle bør finde den model, der dur hos dem. Per tydeliggør også målet for Robust borger: 1 i hvert hjem, det vil sige årligt fra 2019 og det vil kræve at de nu 100 undervisere bliver til frem mod samme år. Det er er stor fælles opgave. Så kommer Tom Behnke på og fortæller med humor, at Per og Niels har opbrugt kvoterne for slides, så han taler bare frit fra leveren. Ingen flotte kasser og diagrammer herfra. I stedet vælger Tom at tale om mennesker, frivillige, deltids og fastansatte. De frivillige er nemlig gjort af et helt specielt stof. De er lidt underlige. De kommer når opgaven kalder, de kan slet ikke lade være og de får ikke en krone for det. Derfor er det også i fremtiden meget vigtigt at bruge de frivillige. Som Tom udtaler det: Hold de frivillige til ilden, men uden at de brænder sig. Vi kan som samfund ikke løse de store udfordringer uden vores uddannede frivillige. Det er dyrt når samfundet går i stå, så det er godt med mange hænder til at løfte opgaven så skaderne bliver kortest og billigst muligt. Og det er det i kan. Det er vigtigt de frivillige inddrages og får et skulderklap på rette tid og sted. De frivillige er jo en del af holdet, når alle er ude. Derfor er vores uniformering også så vigtig, da det sender signalet til borgerne om at vi står sammen om VORES samfund. En skolelærer i forsamlingen opfordrede til at robust borger kom ud på skolerne, han ville da gerne undervise i det se en ny frivillig blev født her Som Beredskabschef Peter Seloy mindede om, så er der jo dagen i 2015, hvor der på Vestegnen vil komme kurser til alle skolerne. Tiden kom så til de afsluttende kommentarer fra panelet. Niels roste forbundet for at se at tingene skal løses lokalt. Godt set, at strukturen ikke behøver være den samme i alle kredse, kommuner og sammenlægninger. Det kræver jo kun at baglandet er i orden, så er der ingen begrænsninger for de opgaver de frivillige kan løse. Per takker for invitationen, og siger at for forbundet er de frivillige jo hjerteblod og derfor vigtigt med muligheden for at tale for en forsamling som den her på kroen i dag. Han takker også Niels for alle de gode snakke de har haft for at få opgaven til at gå op og håber på at alle vil være robuste borgere. Det politiske islæt kom slutteligt fra Tom, der sagde at det rent politisk også er en sejltur. Selv om det stormer og alting sejler, så kommer vi stærke ud på den anden side. Hvis vi alle mødes igen til næste år et skjult ønske så vil mødet have et helt andet indhold. Efter disse ord og Carstens overrækkelse af en lille present føler undertegnede sig sikker på at vi nok skal komme i mål alle sammen. GOD VIND TIL ALLE DER VIL OS. Han ser det positive i de borgere, der har fået kurset: Robust borger, de kan nemlig med fred i sindet hjælpe samfundet når de ved at det hele er ok hjemme hos dem selv. Samtidig minder han os lige om vigtigheden i at bruge de frivillige, for ellers er der andre der tager dem fra os. Der er kamp om de frivillige i Danmark. Med disse oplæg forsøgte Søren så efter 2 min. Betænkningstid gange flere at få gang i debatten, men dybest set gik det bare på om HJV var en konkurrent eller en samarbejdsparter. Og det blev slår godt fast, at det er da dem vi også arbejder sammen med. Det er tit sådan at når politiet kalder, så kalder de på HJV, men når beredskabschefer kalder, så kalder de på deres venner OS og derefter på HJV. Vi har jo forskellige uddannelser og opgaver i det daglige, men når opgaven er stor, står vi skulder ved skulder.

20 Frivillige fejrer Mortens aften i Æblehaven Af Kredsleder Kenneth Erik Johansen, Kreds Roskilde Boligselskabet Sjælland holdt igen i år Mortens aften, hvor over 100 sad til bords i beboerhuset Æblehaven. Der er for mange mennesker trist at sidde alene Mortens - næsten på samme højde som at sidde alene juleaften. Det fortæller Jens Johansen, der står bag arrangementet sammen med Gitte fra beboerhuset og kollegaen Pia. tilsidesætte deres familie på denne aften, Det vidner om, at de frivillige i Roskilde Brandvæsen er af et specielt stof, som man skal værre stolt af og værne om. Og når vi har folk ude fra brandvæsnet, er de gode til at have informationer med om Den Robuste Borger og det er vi i den grad glade for slutter kredsleder Kenneth Johansen. Mortens aften har været afholdt i 16 år, og formålet er, at disse beboere, som ofte er uden netværk, psykisk syge eller svage ældre borgere kan mødes omkring Mortens anden og hygge sig sammen i fællesskabet omkring den gode mad, hygge og dans. Igen i år støttede Roskildes frivillige brandfolk ved at tilberede maden i storkøkkenet på brandstationen og transportere den til beboerhuset, hvor den blev gjort klar på få minutter. Det er en udløber af samarbejdet med de frivillige brandfolk, som er opstået på baggrund af projektet med brandkadetter. 2Vi nyder dette arrangement foruden en god skarp øvelse. For et par af vores forplejningsfolk er det forbundet med en meget stor glæde at se de mange deltagere nyde vores mad, og ikke mindst have en rigtig dejlig og rolig aften, siger Niels Oluf Lausen, Fra Team Leder for forplejning Også i kredsledelsen er der stolthed at spore Vi er så glade for, at de frivillige i Roskilde Brandvæsen vil bruge tid på en sådan et arrangement og i bund og grund selv

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011 Beredskabets Venner Nummer 69 November 2011 Side 2 Beredskabets Venner Bladet Beredskabets Venner udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET Vi ses til Nytårsgudstjenesten! Sæt datoen i kalenderen, og kom og vær med: Region Hovedstadens højtidelige Nytårsgudstjeneste

Læs mere

FRIVILLIGPRISEN 2010

FRIVILLIGPRISEN 2010 FRIVILLIGPRISEN 2010 Mette Lybye, Internationalt udvalg Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde i år, både som næstformand i IU, hvor hun har stået i spidsen for den nye internationale strategi, samt som

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator

FRIVILLIG VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER. Tema om forebyggelse. DRB e. = DRS a. + DRB o. Bevidst sikkerhedskultur. Lokal forebyggelseskoordinator FRIVILLIG Tema om forebyggelse DRB e + DRB o = DRS a Bevidst sikkerhedskultur i Kolding VI SKABER DEN ROBUSTE BORGER Lokal forebyggelseskoordinator i Roskilde FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011

27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 27. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Oktober 2011 NYT FRA SKOLEN Skolen har netop afsluttet mundtlig eksamen. Skriftlig eksamen bliver holdt fra uge 41. Derefter har børnene tre ugers Diwaliferie

Læs mere

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Februar

FRIVILLIG 2012. Februar FRIVILLIG 2012 Februar Et nyt hold frivillige på Frederiksberg skal støtte og supplere redningsberedskabet i henholdsvis Operationsog Støttelinierne læs mere... BEREDSKABSSTYRELSENS NYTÅRSHILSEN TEMADAG

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012.

Hvis I er interesseret, skynd jer at melde jer til på frivilligcenter@roskilde.dk, senest fredag den 6. januar 2012. MEDLEMSNYT: 09 2011 DATO: 22. 12. 2011 Få ledige pladser i Fredagsbazaaren Kom med Der er nogle få ledige pladser tilbage på Fredagsbazaar, sundheds- og foreningstræf i Æblehaven fredag den 20. januar

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

FRIVILLIG AUGUST 2014. Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København. Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige

FRIVILLIG AUGUST 2014. Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København. Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige FRIVILLIG AUGUST 2014 Aarhus kredsen styrker førstehjælpsgruppen Juniorbrandkorps omspændt af flammer - i lære som værnepligtige Totalforsvarets Dag på Nordre Toldbod i København FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere