FRIVILLIG. november Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal"

Transkript

1 FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal nok gå godt, siger Region Hovedstaden Fantastiske Førstehjælpere i Holstebro

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle medlemmer i Beredskabsforbundet Bliver der plads til frivillige i det nye kommunale redningsberedskab? - og hvordan? Det kommunale redningsberedskab skal jævnfør aftale med regeringen organiseres i maksimalt 20 store beredskaber ved indgangen til Beredskabsforbundet vil naturligvis tilpasse sin kreds-struktur til Redningsberedskabets ønsker i de nye store beredskaber, men vil samtidig udvikle en struktur, hvor Beredskabsforbundet kan være lokalt forankret og understøtte en frivillig-enhed i hver kommune. Hvordan skal det så ske i praksis? - ja, det bliver et vigtigt arbejde for Beredskabsforbundets kredse og regioner at deltage aktivt i i Sammen med Landsforbundet. Og det bliver et arbejde, hvor kredse og regioner kommer til at trække på de Regionale Konsulenter, der netop er ved at danne sig et overblik over, hvordan status er i de forskellige regioner. De kommunale redningsberedskaber har fået metodefrihed til at sikre etableringen af de 20 nye, fælleskommunale beredskaber - naturligvis inden for lovens grænser. Men det betyder, at vi kan komme til at se flere forskellige former for sammenlægninger, 60-selskaber og konstruktioner, landet over. Derfor kan vi ikke opfinde en model, der vil virke for hele landet. Men vi har i Landsledelsen fastsat nogle principper, som du kan læse på næste side. Vi er sikre på, at man alle steder vil indtænke frivillige i beredskaberne - men igen kan det ske på mange forskellige måder. Vi har allerede set et par bud - nogle steder samler man de frivillige i ét flot frivillig-center midt i det nye fælleskommunale beredskabs geografi. Det betyder rigtig flotte forhold for de frivillige - men også, at man skal ganske langt for at gå til frivillig. - og forbundet mister sin lokale forankring i hver kommune, medmindre vi gør en ekstra indsats. Et andet sted ser vi planer om, at man beholder den lokale forankring i form af en kreds i hver kommune, men kun ønsker ét kontakt-punkt til Beredskabsforbundet. Her må kredslederne, sammen med de nye chefer i beredskabet, finde ud af, hvem der skal sidde med ved bordet - og så sikre, at de øvrige kredse får al den information, de har brug for, og får deres sager repræsenteret. Beredskabsforbundet vil naturligvis tilpasse sin kreds-struktur til Redningsberedskabets ønsker i de nye store beredskaber, men vil samtidig udvikle en struktur, hvor Beredskabsforbundet kan være lokalt forankret og understøtte en frivillig-enhed i hver kommune. Hen over vinteren vil vi få et klarere billede - men én ting er sikkert: Beredskabsforbundet er klar til at støtte kredsene, så vi kan fastholde den lokale forankring i hver kommune og de mange frivillige. Og helst sikre plads til endnu flere. Præsidiet er også klar til at rykke ud, hvor der måtte være behov. Arbejdet er igang. Vi går et spændende år i møde. Mange hilsner Per Junker Thiesgaard Landschef

3 Til regioner og kredse 1. november 2014 Ny struktur på vej i Redningsberedskabet: Beredskabsforbundet er - og skal fortsætte med at være - lokalt forankret I en tid, hvor redningsberedskabet samles i større og større enheder er en af Beredskabsforbundets store styrker den lokale forankring. Det kommunale redningsberedskab skal jævnfør aftale med regeringen organiseres i maksimalt 20 store beredskaber ved indgangen til Beredskabsforbundet vil naturligvis tilpasse sin kredsstruktur til Redningsberedskabets ønsker i de nye store beredskaber, men vil samtidig udvikle en struktur, hvor Beredskabsforbundet kan være lokalt forankret og understøtte en frivillig-enhed i hver kommune. Beredskabsforbundet vil fastholde, og udvikle, sin organisation med en kreds i hver kommune - også i fremtiden. Man skal fortsat kunne være frivillig i sit eget nærområde. Det kan være til støtte og supplement til det fælleskommunale operative beredskab, eller til Beredskabsforbundets egne opgaver med at uddanne Robuste Borgere til daglig, og stå til rådighed for samfundet og beredskabet ved store hændelser. Derfor bør kredse ikke nedlægges eller sammenlægges. Beredskabsforbundets regioner vil i samarbejde med kredsene og de nye fælleskommunale beredskaber finde løsninger, der bedst tilgodeser de store beredskabers behov, og samtidig sikrer Beredskabsforbundets fortsatte lokale forankring. Beredskabsforbundet har allerede påbegyndt dette arbejde ved at etablere regionale samlingspunkter, der kan understøtte lokale frivillig-enheder i kommunerne. Beredskabsforbundet er lokalt forankret landet over, med lokale kredse Beredskabsforbundet er i dag repræsenteret lokalt - med en kreds - i stort set alle landets kommuner. Der er omkring 80 kredse. Nogle steder dækker en kreds flere kommuner, fordi det kommunale redningsberedskab har valgt at samordne i fælleskommunale beredskaber. Kredsenes opgave er at føre Beredskabsforbundets opgaver ud i livet i praksis. Kredsene fungerer som organisatorisk ståsted for redningsberedskabets frivillige, de gennemfører aktiviteter, der fastholder de frivillige, hverver nye frivillige, og gennemfører Beredskabsforbundets befolkningsuddannelse Den Robuste Borger. Beredskabsforbundets Landsledelse har taget beslutning herom på Landsledelsesmøde nr 139 afholdt i Tinglev den oktober Præsident Tom Behnke Landschef Per Junker Thiesgaard

4 Salgsforberedelser af Robust Borger kurser i 2015 Af Kenneth Johansen, Kredsleder, Roskilde Kreds. Der er længe til 1. januar 2015, hvis du spørger nogle, men spørger du i Beredskabsforbundets Kreds Roskilde, mener de, at det er lige op over. Derfor er de også allerede i gang med planlægningen af 1. kvartals salg af forebyggelses kurset Robust Borger. Det er jo et kæmpe arbejde, og der er mange ting, som skal på plads og gå op i en højere enhed, og derfor er vi også nødt til at starte allerede nu med at lave idekatalog til markedsføring for 2015, som vi så kan arbejde videre med og forhåbentlig inden december have en markedsføringsplan klar for 1. kvartal. Kreds Roskilde har tidligere haft succes med markedsføring af gratiskurser, hvilket har afspejlet sig i antallet af kurser, kredsen har afholdt i Derfor mener vi også, at det er arbejdet værd. Det jo ikke nogen hemmelighed, at vi i kredsen ikke er videre begejstret for en udvidelse af kursus længden til 6 timer, da vi er af den opfattelse, at kurset dels bliver meget sværere at sælge grundet folks i forvejen travle hverdag men også grundet indholdet, som vi mener kan laves mere intenst og spændene på 4 timer. Når det så er sagt, så er faktum, at den opgave, vi lige nu står overfor, hedder 6 timer, og derfor er det også den opgave, vi vil løse. Vi skal selv tro på det, hvis det skal lykkedes, og vi skal have gjort vores forarbejde for instruktørerne, således de blot skal koncentrere sig om undervisningen. En markedsføringsplan er en slags drejebog for det forløb, der skal sælge kurserne, det er det ultimative værktøj. Fordi det kræver arbejde NU, men når først man skal i gang, er det rigtig nemt, og en fordel ved f.eks. sygdom eller andet, så kan alle andre i en kreds se, hvad der er planlagt i netop den periode. Med vores markedsføringsplan ender vi med at have en slags bibel, som vi bare skal rette os efter og blot skal følge, når vi er i gang. På den måde undgår vi stres, når først det gælder. Vi kunne i foråret 2014 se, hvor meget det gav os at være aggressive i en kort periode på 3-4 uger i forhold til tilmeldinger frem for vores tidligere halvhjertet forsøg med en stand hist og pist. Vi har netop haft møde med vores instruktører og foruden en middag som tak for hjælpen i 2014, blev der også tid til, at alle instruktører kunne komme med deres forslag til aktiviteter, der kunne gennemføres i 2015, når vi ligesom i 2014 vil lave en god start på året i Og udbyttet ved at inddrage instruktørerne har vist sig at være rigtig god, for i kreds Roskilde kommer der mange kreative ideer, som en mand alene ikke altid ville komme i tanke om, og som referer meget til instruktørernes opfattelse af, hvad der har virket, når de har haft kursister, der før har deltaget i et kursus på baggrund af en kampagne. fortsættes på næste side

5 Alle forslag skal nu gennemarbejdes og vurderes på baggrund af udbytte versus tid og penge, og ud fra det sammensætter vi den endelige kampagne. Vores største problem er faktisk, at vi ikke ved, hvad vi kan få af penge før 2-4 måneder inde i året. Og det betyder enten, at vi skal vente med at gå i gang eller lægge ud af kredsens egne mider og blot håbe, vi får dem igen. Dertil må siges, at det stadig er et ønske, at vi ansøger om midler i november og kunne få svar i december, så vi kan give den los fra starten af i Kreds Roskilde vil gerne bidrage til inspirationskatalog i andre kredse, og derfor er her en liste over de forslag kredsen fik frem under deres instruktørmiddag. Roskildes Inspirationskatalog Brevkurser Omdeling af husstandsomdelte breve i Roskilde af frivillige eller forbrugerkontakt. Brevet er en invitation med åbne kursusdage og kort informationsmateriale. Bagende brandmænd 1. januar 2015 kan der via bestilling leveres friskbagt morgenbrød fra kreds Roskilde til hustande i Roskilde. Sammen med morgenbrødet vil følge en hilsen med håb om et godt nytår, og at de skal huske at tage ansvar for dem selv og familien. Ligeledes vil der være vedlagt den nye folder om Robust Borger. Bagerposer Aftale med lokale bager om at de gratis får stillet Robust Borger bagerposer til rådighed med kort information om den robuste borger. Stande Ved forskellige lejligheder og steder i Roskilde med masser af materialer om Robust Borger. Konkurrence - Muligheden for at vinde pæne præmier blandt alle deltagere i vores kurser udtrækkes hver måned. Banner Stort banner bag på flyver. Banner Stort banner forskellige steder i byen. Kommunens hjemmeside Opslag/info om kurserne på kommunens hjemmeside. Artikel om kredsen aktiviteter omkring sikker bolig bl.a. Robust Borger. Annonce/brev i lokalavisen. Lokal-tv Forsøg at få den gode historie frem på Lorry og Kanal Roskilde. Facebook-forum Til Robuste Borger i Roskilde kommune - netværk henvendt til folk, der har deltaget på kursus. Facebook-opslag Spredning af kursusdage på Facebook via alle instruktører og Facebook-reklamer. Skole info Aftale med skoler, plejehjem og andre offentlige institutioner om at ophænge plakater i bygninger. Smart salg Borgerne informeres i første omgang om modul 1. På dette kursus vil de få et HELT SPECIELT TILBUD om YDERLIGERE 3 TIMER GRATIS OG MULIGHEDEN for at få bevis på at blive Robust Borger med logo og diplom.

6

7 4241 Mediegruppen Gør en forskel! Bliv Robust Borger det er gratis Kan du udarbejde en nødplan og følge den? Har du hjemme hos dig en plan for, hvordan du/i skal agere i tilfælde af f.eks.: Storm Pandemi Brand Skybrud Terror Faldulykker ældre Sne Forsyningssvigt Ulykker med børn Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Når samfundet udsættes for større ulykker eller katastrofer, er Redningsberedskabet nødt til at prioritere deres indsats, så de vigtigste og mest akutte opgaver bliver løst først. Nogle situationer, eksempelvis storm, forsyningssvigt eller ekstremt vintervejr, kan derfor betyde, at du og din familie skal kunne klare jer selv i længere tid. Alt dette, og meget mere, kan du lære på uddannelsen Robust Borger og det er gratis!

8 Fantastiske førstehjælpere Af Johnny Leth-Andersen. Kommunikationsassistent Region Midtjylland - Holstebro kredsen kan noget, som mange kredse sukker efter at få etableret, nemlig deres førstehjælp og nødbehandlertjenestegren. Holstebrokredsen består af ca. 45 frivillige, hvoraf de ca. 25 er tilknyttet førstehjælp og nødbehandlertjenesten. Ud over førstehjælp og nødbehandlergrenen består Holstebrokredsen også af en brand og redningsgren samt indkvartering og forplejning. Desuden hører Ordenskorpset også til i Holstebrokredsen. Kredsen har en relativ lang historie helt tilbage fra Koldkrigstiden, men har senest gennemgået en omfattende strukturændring, hvor specielt Førstehjælp og Nødbehandling blev en realitet, de har haft Førstehjælpsvagter siden Et interview med Per Pedersen, frivillig i Holstebro, og snart leder af netop Førstehjælp og Nødbehandler delen, da Per tiltræder erhvervet lige efternytår. Per har været tilknyttet Holstebrokredsen i ca. 8 år, men har et 25 års jubilæum lige om hjørnet, hvilket må siges at være godt gået i en tid, hvor det, at være frivillig ikke just er på mode. Deres succes inden for førstehjælp/nødbehandling startede for en del år tilbage, da de (Holstebro) som de fleste andre steder i landet havde en førstehjælpsgren som sejlede. Det ville Kennet Damholdt som også er en del af tjenestegrenen, og primusmotor på Førstehjælpsreetableringen, gerne have ryddet gevaldigt op i, for som han sagde: Det må sku kunne gøres bedre... han var på det tidspunkt en del af Røde Kors, han startede så småt op med nogle 12 timers kurser i førstehjælp. Efter det, fulgte håndtering af til skadekommende, alt imens Kennet bliver uddannet som ambulancebehandler/redder, det har den indvirkning, at hans undervisning bliver meget struktureret og præhospitals, noget som faldt i god jord. Hvis du kommer som ny udklækket frivillig, og gerne vil inden for i det store behandlertelt, samt ønsker at nå helt til tops, så kræves det, at du tager et 12 timers førstehjælpskursus, så bliver man førstehjælper. Dernæst et kursus i Håndtering af tilskadekommende et 20 timers kursus, så får man Behandlerpladsuddannelsen, så supplerende behandlerplads, for så at blive udnævnt til nødbehandler. Ud over det, kan man tage uddannelsen som Vagtleder, for at blive Vagtleder, kræves det dog, at man har en lidt større uddannelse som fx Per Pedersen, der er uddannet Medic i Forsvaret, eller som Kennet, der har uddannelsen som Ambulanceredder, eller noget andet tilsvarende sundhedsfagligt, så bliver man Vagtleder. Vagtlederen er som det står, ham, der leder vagten, det er også ham at Nødbehandleren kan spare med, og det er ham, der i den sidste ende træffer de afgørende valg fx om der skal kaldes ambulance eller ej. Hvordan har de så fundet krukken med guldet, og hvordan startede deres succes med førstehjælpen egentlig op?

9 Fire frivillige fra Førstehjælp & Nødbehandling foran det oppustelige behandlingspladstelt som bl.a. bruges ved festivaller og lignende, større flerdagsarrangementer. Førstehjælperne kan i øvrigt let genkendes på de gule jakker. (foto og tekst fra Holstebro Beredskabs web-site) De har forstået, hvordan man skal bruge sine kontakter, bl.a. Falck som udover at give dem masser af ros, desuden er meget villige til at lade henvendelser gå videre til Førstehjælps/nødbehandlergruppen, om div. vagter bl.a. til Tartelet og Kopi festivallen, Rock i Holstebro osv. De penge som de får for deres vagter, har de ladet investere i nyt materiale som passer nøjagtig til det, der er i ambulancerne, bl.a. spineboardet, der gør, at når ambulancerne kommer frem, så kan de bare bytte lige over, så patienten ikke skal flyttes igen, men faktisk hurtigt er transportklar. Derudover har de søgt Tryk-fonden om økonomiske midler, det har resulteret i, at de har fået et kæmpe behandlertelt med ambulancesluser og fire behandlerrum samt to små telte på tre gange tre meter som bliver brugt til små markeder og lignende. Desuden har de også fået hjertestarter AED. Tryk-Fonden har givet ca kr. Nordea har sponsoreret deres gule førstehjælpsjakker, noget som Kennet Damholdt har søgt af flere omgange. (Så kom bare igang derude, det kan lade sig gøre, red.) De deltager i utrolige mange ting, intet for stort intet for småt, alt fra HTH-løbet, Holstebro Rocker, Speedway til en weekend messe i Vinderuphallen. Per Pedersens ambitioner fremover er, at få en læge tilknyttet Kredsen, ligesom de har gjort med stor succes i Århus. Indbegrebet af frivillighed møder du i Holstebro Beredskabs motto: Engagement, Frivillighed, Forskel, Samfund. (kilde: Holstebro Beredskabs web-site) Engagement: Uden det fornødne engagement kan du ikke levere det stykke arbejde du gerne vil, og som andre forventer af dig. Du er din makkers sikkerhed, og han er din. Uden engagement vil I ikke kunne passe på hinanden eller hjælpe andre i nød. Frivillighed: Lysten til at hjælpe andre kun for at hjælpe dem. Lysten til at gøre en indsats uden at forvente noget igen. Måske får du tak, måske ikke. Men du ved du har gjort dit bedste for at hjælpe andre, og du har det godt med det. Forskel: Du ønsker at gøre en forskel. Om det er en forskel for en enkelt person der er faldet og kommet til skade, eller om det er en forskel for 30 nødstedte familier der ikke har noget sted at sove fordi snestormen forhindrer dem i at komme hjem det er ligegyldigt. Du gør en forskel. Samfund: Du er en del af samfundet og ønsker at bidrage til det ved at styrke det og tage del i dets velbefindende. Du tager dig af de svage i samfundet, men hjælper også de stærke når de har brug for det. Du ved at der til gengæld altid vil være nogen for dig når du har brug for det. Så simpelt kan det siges, og for de der stadig ikke har set idéen er der kun tilbage at sige: Prøv det! Det er stærkt vanedannende. Ord som fællesskabsfølelse, samfundsnytte og arbejdsglæde vil få helt ny betydning for altid!

10 Ungdomsbrandkorps og Brandkadetter fremtidens rekrutteringsgrundlag for frivillige Af Mette Højgård Holm, Regional konsulent, Region Sjælland Ungdomsbrandkorps har i den seneste måned været omdrejningspunkt for en række aktiviteter i Beredskabsforbundet. Beredskabsforbundet er gået sammen med Brandkadetter i Danmark (BID) om udarbejdelse af en fælles håndbog for beredskaber, der ønsker at etablere et brandkadetbrandkorps. Beredskabsforbundet bidrager med at udbrede konceptet for ungdomsbrand- og brandkadetkorps til kredse og beredskaber for at skabe et rekrutteringsgrundlag til det frivillige redningsberedskab. Fredag den 31. oktober var 26 instruktører for ungdomsbrand- og brandkadetkorps samlet på DSBs kursuscenter i Nyborg, hvor mange gode ideer til et videre fælles arbejde blev bragt op - blandt andet faste årlige begivenheder, hvor de unge og instruktørerne fra ungdomsbrand- og brandkadetkorps mødes fra hele landet. BIDs uddannelse af nye brandkadetinstruktører startede i Greve mandag d. 10. november for tre dag, og hvor de sidste to dage af uddannelse foregår i starten af december med nogle ugers mellemrum til at få afprøvet de lærte ting. Her har nogle frivillige fra Beredskabsforbundets kredse deltaget. Fredag den 28. november var deltagere fra BIDs ejergruppe; styregruppe, repræsenteret ved forbundets vicelandschef Lennart Olsen; arbejdsgruppe, repræsenteret ved regional konsulent for Sjælland Mette Højgård Holm samt samarbejdspartnere fra Falck og forsker på BID projekt inviteret til temarejse til Manchester, i alt 12 personer. Formålet var at opnå viden om, hvad der gør Manchester til et nationalt forgangsbrandkadetkorps, som udelukkende drives af frivillige kræfter og finansieret via sponsorater. Det var en informationsrig oplevelse med masser af input videregivet med en stor entusiasme.

11 Den nye kredsledelse. Fra venstre ses regionsleder Charlotte Lund, kasserer Tommy Lind Krogh, David Bennike Davidian, Anne- Lene Nedell Jöhnk, kredsleder Martin Munk Hansen, Lise Maj Rasmussen, vicekredsleder Kim Jensen og viceregionsleder Nanna Aggerholm Ny Kreds Midtjylland en realitet Af regional konsulent Henning Skallebæk I november måned nåede pilotprojektet med etableringen af en kreds med tilknytning til Beredskabsstyrelsen Midtjylland en milepæl. Der har været et stiftende kredsårsmøde og dermed etablerede Kreds Midtjylland sig med 14 fremmødte frivillige, som alle har kontrakt med Beredskabsstyrelsen Midtjylland og nu også medlemmer af Beredskabsforbundet. Forsamlingen var faktisk i den positive situation at der var hele tre frivillige som gerne ville besidde en lederpost i den nye kreds. Da de alle var meget kompetente kandidater var der en god drøftelse inden regionsleder Charlotte Lund kunne udpege Martin Munk Hansen til kredsleder og Kim Jensen til vicekredsleder. På de resterende pladser blev Tommy Lind Krogh kredskasserer og David Bennike Davidian, Lise Maj Rasmussen og Anne-Lene Nedell Jöhnk valgte medlemmer i kredsledelsen. Regionsleder Charlotte Lund skrev dagen efter mødet til regionens kredse: Det er med stor glæde, at jeg kan informere om, at vi i går aftes afholdte stiftende kredsårsmøde og dermed etablerede Kreds Midtjylland for de frivillige, som er tilknyttet Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Som I ved, har dette været længe undervejs og er nu endelig blevet en realitet. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet, som vi tror vil være til stor gavn for såvel vores nye medlemmer, for Beredskabsstyrelsen Midtjylland, for Beredskabsforbundet generelt og ikke mindst for alle kredse i Region Midtjylland. De frivillige er meget engagerede og glæder sig til at de får et ståsted hvor alle frivillige ved beredskabscentret samles. De nuværende frivillige i kredsen var alle klar til at de nu ville ud og få de resterende frivillige med ind i kredsen og komme i gang med arbejdet med at bygge kredsen op. For at hjælpe kredsen godt i gang har regionen tilknyttet regional konsulent Henning Skallebæk som mentor og sparringspartner for kredsledelsen.

12 Fotos fra invitationen til Carsten Iversens afskedsreception 15. december 2014 En ven af de frivillige siger farvel, og prøver nye græsgange Af kredsleder Kenneth Johansen, Roskilde Siden 1997 har Carsten Iversen sat sit præg på samfundets beredskab og ikke mindst Roskilde Brandvæsen. Men fra 01/ er det slut og Roskilde Brandvæsen mister derfor en mand, der altid har værdsat de frivillige og deres opgaver og integration i Brandvæsnet. Beredskabsforbundet Kreds Roskilde vil i den forbindelse gerne takke Carsten Iversen for talrige år med ekstremt godt samarbejde og en udvikling af det frivillige beredskab. Vi er selfølgelig rigtig kede af at skulle sige farvel til Carsten, da han altid har stået i spidsen for frivillige tanken, og muligheden for at tænke nyt og anderledes, men vi må sande det er nye tider i beredskabet og de kan bringe hvad som helst. Vi er så heldige at den konstituerede beredskabschef bliver tidligere viceberedskabchef Lars Robetjé som vi kender godt i forvejen og som ligesom Carsten værdsætter det frivillige arbejde, så jeg tror ikke vi kommer til at kunne mærke det i vores samarbjede, og jeg er glad for det netop er blevet Lars siger Kreds Leder Kenneth Johansen Carsten modtog i året 2010 Beredskabsforbundets Hæderstegn med følgende begrundelse fokus på det frivillige beredskab og samtidig øget antallet af frivillige ved Roskilde Brandvæsen. Og der er noget om snakken Vi skylder Carsten en stor tak for den opbakning han altid har vist det frivillige og ikke mindst Beredskabsforbundets arbejde og til tider hæsblæsende ideer. siger Kenneth Johansen. Der er ingen forskel på om man er deltid eller frivillig, alle har ret til at være her og være en del af jargonen. Det er vigtigt for mig, at de frivillig føler sig som en samlet del af organisationen udtalte Carsten i 2009 til bladet Beredskab. Denne filosofi ved vi har haft betydning for mange frivillige, og den grundholdning er uden tvivl også skyld i at det frivillige alt taget i betragtning fungerer så godt, som det gør i Roskilde Brandvæsen, og at forbundet er så glade for samarbejdet. Vi ønsker Carsten alt held og lykke frem over i sit nye job og glæder os til at følge ham på sidelinjen, og formentlig se ham skabe endnu en succes, og denne gang på jysk grund. Samtidig vil vi med Lars fortsætte de gode resultater, og videreudvikle på de ting vi allerede har i gang. Og vil nyde den sidste tid vi endnu har Carsten i huset. Ved det beredskabschefen igennem et usædvanligt stort og succesrigt engagement har formået at få sat ekstra

13 Det kom andre til gavn - Omfordeling af hjælp Skrevet af chefkonsulent Benthe Petersen og koordinator for projekt Østbørn René Andersen Når oprydning kan gavne andre, gælder det om at være kreativ. Det kan man være i Region Hovedstaden Østbørn lejrene er jo afviklet for længe siden, så hvem tænker mere over det lige nu. Jo, det kom vi til i region Hovedstaden. Rotary i Hovedstaden havde samlet ca. 70 kasser med tøj som blev leveret til lejren i forbindelse med børnenes ankomst. Alle forsynede sig med dejligt tøj og ca. 15 kasser tøj blev efterfølgende sendt til Polen, via Kolding kredsens transport i efteråret. Da alle børnene og deres ledere var taget hjem stod der stadig kasser tøj tilbage. De blev kørt til opbevaring på Gjeddesdal Gods med en aftale om, at kasserne snarest ville blive sendt videre til Polen. Og så blev det glemt, indtil lederen af Projekt Polske børn i hovedstaden blev kontaktet af godset. Nu ville de gerne selv benytte pladsen og derfor gerne af med tøjet. Efter aftale med Rotary, blev det besluttet, at vi skulle finde en ny aftager til tøjet, og gerne hurtigt. Og hvad gør man så? - Som den kreative person René Andersen er, tog han kontakt til Dansk Røde Kors asylcenter i Jægerspris, som er et center, hvortil børn og unge uden voksenledsagelse kommer til, når de søger asyl i Danmark. Det blev aftalt, at de meget gerne ville overtage alt tøjet. De fortalte, at de ofte står i den situation at de flygtninge der ankommer til asylcenteret, ikke har andet tøj med, end det de står og går i, og det er som regel det, vi vil kalde sommertøj (T-shirt og badesandaler) Informationstraileren i regionen blev lørdag d. 29. november lastet med 35 fyldte flyttekasser og kørt til Jægerspris Slot, hvor asyl centeret ligger. Solen skinnede og humøret var højt da Beredskabsforbundet ankom til stedet. Her blev vi mødt af 2 ledere på asylcenteret, og 5-6 unge drenge som boede på centeret, og som straks gik i gang med at tømme traileren. De var rigtige glade for tøjet, og som de fortalte, er der i øjeblikket stort behov for naturalier, da der er ankommer mange som vil søge asyl i Danmark. Samme dag havde asylcenteret modtaget 4 nye flygtningen som kun havde det tøj de gik og stod i. Man kan sige at tøjet faldt på et tørt sted. Ud over de kasser som asylcenteret modtog var de 8 kasser med småbørnstøj (2-8 år) som ikke skulle afleveres i Jægerspris. Her blev løsningen ved hjælp af fru Andersen (Rene s kone) og en Facebookside Hjælp de fattige børnefamilier, at 2 familier kom forbi for at hente lidt tøj til deres børn. Det resterende tøj blev afhentet af en forening sved navn FFUD (foreningen for udsatte danskere), som fordeler resten til deres kontakter. Så på den måde fik tøjet som først var samlet ind til Projekt Østbørn, nu andre ben at gå på, til glæde for børn og unge.

14 Foto: DR.dk Hvilke opgaver løser Landsforbundet? De fleste aktive medlemmer har en god ide om, hvilke opgaver, der løses i Beredskabsforbundets kredse og regioner. Men hvilke opgaver arbejder man med i Landsforbundet og især på Landssekretariatet? Svaret er: mange. Og her prøver vi at give et indblik ved at remse nogle eksempler på de meget forskellig-artede opgaver, der er løst i 2014, op. Landsforbundet løser ikke opgaverne ved Landssekretariatets indsats alene - mange gode frivillige timer er også medgået til mange af de nævnte punkter fra vores ambassadør, frivillige konsulenter og frivillige landet over. Og en stor tak for det! Vores Protektor HM Dronningen Deltog i mindehøjtidelighed i efteråret 2013 Forbundets gave på Dronningens skrivebord under Nytårstalen Landsråd og 80 års jubilæum Landsrådet planlagt og gennemført med ekstra jubilæums-aktiviteter Jubilæumskoppen BF Landsstævne Støtte til værtsbyen Robust Borger Nyt kursusmateriale Vision og strategi Robust Borger er kendt og accepteret af samarbejdspartnere Gennemført Temadage: Why, What, How? Ny organisation Slanket landsforbundets drift Iværksat regionale konsulenter og -kontorer Samarbejdsrelationer Opdyrket og styrket netværksrelationer både på landsplan og regionalt, herunder Forsvarsministeret, FKB, Politi, Hjemmeværn, Røde Kors og Beredskabsstyrelsen. Nye samarbejdspartnere GMA (Global Medical Aid) Frivillige konsulenter flere nye, der kan varetage specialopgaver inden for ledelse og udvikling. Kommunikationsstrategi Kommunikationsassistenter Nyt magasin BEREDSKAB til Beredskabsforbundets samarbejdspartnere og omgivende samfund Styrket medlemsbladet FRIVILLIG Årsrapport i nyt design. Formuleret Hvem er Beredskabsforbundet Logo og Forbundsmærke Beredskabsforbundets Forbundsmærke udviklet til supplement af logo - bl.a. på uniformerne. Uniformsreglement og uniformer Nyt reglement for 2015, hvor også en ny praktisk uniform indføres (gradvist). Parade i Paris Planlagt og gennemført Folkemøde på Bornholm og 80 års jubilæum Samarbejdet og aktiviteterne udbygget Bliv Brandmand Nu Landets brandstationer besøgt - drøftet kampagner for deltidsbrandfolk og hvordan man kan bruge frivillige. Redningshunde, Web-site - og meget, meget mere. Vil du være med? Bliv forbundsfrivillig på Landssekretariatet!

15 Forbundsfrivillige til Beredskabsforbundets Landssekretariat Beredskabsforbundets landssekretariat i Hedehusene søger frivillige, der kunne tænke sig at give en hånd med i vores daglige arbejde. Vi søger frivillige med to forskellige profiler. Du er selvfølgelig selv med til at bestemme dit arbejdsområde; men vi forestiller os, at jobbene kunne bestå af en eller flere af nedenstående opgaver. Profil A Praktisk medhjælper o assistere med pakning af kursusmaterialer til Robust Borgerkurser o at stå for vask og rengøring af vores to tjenestebiler o varetage diverse indkøb o forestå transportopgaver o fungere som kontorets handyman. Profil B Administrativ medarbejder o varetage kopiering og forsendelse af diverse materiale o diverse forefaldende opgaver i receptionen, herunder telefonpasning o arkivering af økonomibilag mv. o være tovholder på udvalgte projekter efter interesse og evne o registrering af diverse data Vi tilbyder o at du bliver en del af et godt team o stor indflydelse på opgaverne o glæden ved at gøre noget for andre o et nyt netværk o ulønnet arbejde; men betalt transport til og fra Landssekretariatet o et sjovt og aktivt miljø o frugtordning og frokostordning Arbejdstid o arbejdstid efter aftale. Din profil o åbent og venligt menneske o punktlig og stabil o gerne med erfaring inden for praktisk/administrativt arbejde o kvalitetsbevidst o serviceminded. Henvendelse til sekretariatschef Solveig Andersen, Beredskabsforbundet, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Tlf eller mail Ansøgningsfrist: 31. december 2014.

16 Frivillige fra Københavns Brandvæsen modtager Frivilligprisen 2013, i foråret 2014 på Christiansborg Indstillinger til Frivilligpriserne 2014 Så er tiden kommet til, at prisen til redningsberedskabets frivillige personel skal uddeles for Hvem synes du, der skal modtage prisen? Din indstilling skal begrunde en frivillig eller et frivilligberedskab, der i 2014 har ydet en helt særlig indsats i forbindelse med afgrænsede hændelser, eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige i redningsberedskabet. Hvis du vil indstille en person eller et redningsberedskab skal du benytte en blanket til at begrunde din indstilling. Du finder denne på Beredskabsforbundets hjemmeside under menupunktet For Frivillige. Beredskabsforbundets Landssekretariat skal have modtaget indstillingen til Frivilligprisen senest fredag den 19. december Selve priserne uddeles af forsvarsministeren ved et arrangement i marts-april måned.

17 REGION HOVEDSTADEN Dato: 28. november 2014 Det vil glæde Beredskabsforbundet Region Hovedstaden at se dig og din ledsager til NYTÅRSGUDSTJENESTE TIRSDAG DEN 6. JANUAR 2015 KL i Holmens Kirke, Holmens Kanal 2, 1160 København K. Holmens Kirkes Kor medvirker ved gudstjenesten, der forrettes af sognepræst Anna Mejlhede. Efter nytårsgudstjenesten vil der være forfriskninger i kirkens sideskib inden aftenens hovedtaler: Politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi Forud for nytårsgudstjenesten vil der være fakkelvagt ved mindestenen for de brand- og redningsfolk, som er omkommet under udførelsen af deres tjeneste. Uniformeret personel anlægger store dekorationer. Vi håber at se dig! Med venlig hilsen Carsten Lind Olsen Regionsleder Regionsleder Carsten Lind Olsen Mariehøj Helsingør Tlf Hjemmeside:

18 Det skal nok gå godt Af Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Informationsassistent Region Hovedstaden, Kreds Albertslund Møde med borgmestre og beredskabschefer på Lynge Kro med de frivillige og sammenlægningerne på dagsorden. Så sker der noget der var måske kommet mere debat, hvis der havde været flere til stede. Efter oplæg fra panelet har jeg fuld fortrøstning til, at det nok skal gå for alle Kredse på den ene eller den anden måde. Forbundet har tænkt godt ud af boksen. Der var pyntet til julebal med rød dug, lys og masser af gode brochurer til de fremmødte. Panelet bestod af Beredskabschef og formand for FKB, Niels Mørup, landschef Per Junker Thiesgaard og præsident Tom Behnke. Søren og Carsten fra Regionsledelsen styrede slagets gang og power points. Niels lagde ud efter behørig præsentation med at minde os om at det var våbentilstandsdagen denne dag. Bevidst eller bare held! Har talte om hvorvidt sammenlægningerne har betydning for borgerne. Han pointerede at det i fremtiden var vigtigt at bruge de penge vi får til de rigtige ting ex. Har vi jo mange specialister inden for rigtig mange fag, så det er nok ikke her de skal falde. Pengene altså. Der går et nyt brandvæsen i luften : Nordsjællands brandvæsen bliver en realitet da 5 kommuner (Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg) har slået sig sammen. De har en selvstændig projektgruppe der kigger specifikt på det frivillige beredskab og brugen af de mange frivillige. Der er samtidig også en hel del deltidsbrandmænd, de er jo lige så arbejdsramt som de frivillige, dette kigges de også på. Man har kigget på hvad frivillige koster i disse kommuner og prisen er ,- kr. Lidt rart at vide hvad vi er værd. De ser den største vinder som det forebyggende område, både for borgere og virksomheder. Der skal gang i Robust Borger. Der er gang i hjemmebesøg med brandsikker bolig. Som noget nyt skal der måles på hvornår man er hos borgeren i stedet for hvornår man kører hjemmefra. Når de frivillige har opgaver, uddannelse og kompetencerne så klarer vi snildt en ny Bodil, siger Niels. Pers oplæg, med 28 dræberslides, fortæller om hvor han ser de frivillige i forhold til redningsberedskabet. Han er jo også selv frivillig. Hans store spørgsmål er: Kan man konkurrere i dårligt vejr? Ja vi kan og vi er gode til det. Der var 3944 indberettede frivilligtimer i forbindelse med Bodil, det er da en slat tænk hvis der skulle have været betalt løn for det? Per viser èn model for hvordan fremtiden kunne se ud, med centre, regioner og konsulenter. For de 14 mill. Forbundet får for at være organisation for de frivillige som ligger i rammeaftalen og som ønskeligt burde give at alle kommuner får lavet en samarbejdsaftale, bør der stå noget om de opgaver man forventer de frivillige skal varetage, deriblandt robust borger og sikkert hjem. Det er jo en national opgave, der er der for os alle.

19 Der har været arbejdet på fremtiden i lang tid og det har givet mange rutcheture, hvor de forventer at rejsen frem mod 2016 gerne skulle munde ud i at det hele stabiliserer sig i 15. Metaforen Per bruger her er det helt stor skib som gerne efter lidt havsnød skal blive yderst sødygtigt. Jeg rent personligt tror på ham og det bedste er, at han lover: Vi lukker ikke de lokale kredse, for ting virker bedst når de ligger lokalt. En model passer jo nok ikke på alle, men alle bør finde den model, der dur hos dem. Per tydeliggør også målet for Robust borger: 1 i hvert hjem, det vil sige årligt fra 2019 og det vil kræve at de nu 100 undervisere bliver til frem mod samme år. Det er er stor fælles opgave. Så kommer Tom Behnke på og fortæller med humor, at Per og Niels har opbrugt kvoterne for slides, så han taler bare frit fra leveren. Ingen flotte kasser og diagrammer herfra. I stedet vælger Tom at tale om mennesker, frivillige, deltids og fastansatte. De frivillige er nemlig gjort af et helt specielt stof. De er lidt underlige. De kommer når opgaven kalder, de kan slet ikke lade være og de får ikke en krone for det. Derfor er det også i fremtiden meget vigtigt at bruge de frivillige. Som Tom udtaler det: Hold de frivillige til ilden, men uden at de brænder sig. Vi kan som samfund ikke løse de store udfordringer uden vores uddannede frivillige. Det er dyrt når samfundet går i stå, så det er godt med mange hænder til at løfte opgaven så skaderne bliver kortest og billigst muligt. Og det er det i kan. Det er vigtigt de frivillige inddrages og får et skulderklap på rette tid og sted. De frivillige er jo en del af holdet, når alle er ude. Derfor er vores uniformering også så vigtig, da det sender signalet til borgerne om at vi står sammen om VORES samfund. En skolelærer i forsamlingen opfordrede til at robust borger kom ud på skolerne, han ville da gerne undervise i det se en ny frivillig blev født her Som Beredskabschef Peter Seloy mindede om, så er der jo dagen i 2015, hvor der på Vestegnen vil komme kurser til alle skolerne. Tiden kom så til de afsluttende kommentarer fra panelet. Niels roste forbundet for at se at tingene skal løses lokalt. Godt set, at strukturen ikke behøver være den samme i alle kredse, kommuner og sammenlægninger. Det kræver jo kun at baglandet er i orden, så er der ingen begrænsninger for de opgaver de frivillige kan løse. Per takker for invitationen, og siger at for forbundet er de frivillige jo hjerteblod og derfor vigtigt med muligheden for at tale for en forsamling som den her på kroen i dag. Han takker også Niels for alle de gode snakke de har haft for at få opgaven til at gå op og håber på at alle vil være robuste borgere. Det politiske islæt kom slutteligt fra Tom, der sagde at det rent politisk også er en sejltur. Selv om det stormer og alting sejler, så kommer vi stærke ud på den anden side. Hvis vi alle mødes igen til næste år et skjult ønske så vil mødet have et helt andet indhold. Efter disse ord og Carstens overrækkelse af en lille present føler undertegnede sig sikker på at vi nok skal komme i mål alle sammen. GOD VIND TIL ALLE DER VIL OS. Han ser det positive i de borgere, der har fået kurset: Robust borger, de kan nemlig med fred i sindet hjælpe samfundet når de ved at det hele er ok hjemme hos dem selv. Samtidig minder han os lige om vigtigheden i at bruge de frivillige, for ellers er der andre der tager dem fra os. Der er kamp om de frivillige i Danmark. Med disse oplæg forsøgte Søren så efter 2 min. Betænkningstid gange flere at få gang i debatten, men dybest set gik det bare på om HJV var en konkurrent eller en samarbejdsparter. Og det blev slår godt fast, at det er da dem vi også arbejder sammen med. Det er tit sådan at når politiet kalder, så kalder de på HJV, men når beredskabschefer kalder, så kalder de på deres venner OS og derefter på HJV. Vi har jo forskellige uddannelser og opgaver i det daglige, men når opgaven er stor, står vi skulder ved skulder.

20 Frivillige fejrer Mortens aften i Æblehaven Af Kredsleder Kenneth Erik Johansen, Kreds Roskilde Boligselskabet Sjælland holdt igen i år Mortens aften, hvor over 100 sad til bords i beboerhuset Æblehaven. Der er for mange mennesker trist at sidde alene Mortens - næsten på samme højde som at sidde alene juleaften. Det fortæller Jens Johansen, der står bag arrangementet sammen med Gitte fra beboerhuset og kollegaen Pia. tilsidesætte deres familie på denne aften, Det vidner om, at de frivillige i Roskilde Brandvæsen er af et specielt stof, som man skal værre stolt af og værne om. Og når vi har folk ude fra brandvæsnet, er de gode til at have informationer med om Den Robuste Borger og det er vi i den grad glade for slutter kredsleder Kenneth Johansen. Mortens aften har været afholdt i 16 år, og formålet er, at disse beboere, som ofte er uden netværk, psykisk syge eller svage ældre borgere kan mødes omkring Mortens anden og hygge sig sammen i fællesskabet omkring den gode mad, hygge og dans. Igen i år støttede Roskildes frivillige brandfolk ved at tilberede maden i storkøkkenet på brandstationen og transportere den til beboerhuset, hvor den blev gjort klar på få minutter. Det er en udløber af samarbejdet med de frivillige brandfolk, som er opstået på baggrund af projektet med brandkadetter. 2Vi nyder dette arrangement foruden en god skarp øvelse. For et par af vores forplejningsfolk er det forbundet med en meget stor glæde at se de mange deltagere nyde vores mad, og ikke mindst have en rigtig dejlig og rolig aften, siger Niels Oluf Lausen, Fra Team Leder for forplejning Også i kredsledelsen er der stolthed at spore Vi er så glade for, at de frivillige i Roskilde Brandvæsen vil bruge tid på en sådan et arrangement og i bund og grund selv

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier

Folkehjælp. December 2008 nr. 86 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Sammen om julehjælp til fattige familier Folkehjælp December 2008 nr. 86 Udgives af Sammen om julehjælp til fattige familier Indhold: 1 Leder 2 Glade jul, dejlige jul ja, for nogle 4 Still going strong 8 Nye muligheder for pigers og kvinders

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere