Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler"

Transkript

1 Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., og Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr: Gratis. Der opkræves kr. 850 ved manglende fremmøde uden afbud. Kontakt: Kurt Pedersen på 1. Workshop: Mad som fællesskab og oplevelse 2. Workshop: De unge i centrum 3. Workshop: Maddannelse og kvalitetssikring af maden 4. Workshop: Små puf til forandringer UCR, Roskilde UCR, Roskilde UCR, Roskilde UCR, Roskilde

2 1. Workshop Måltidet som socialt fællesskab og oplevelse Måltidet som socialt fællesskab Det gode måltid handler om mere end maden. Det handler også om de fysiske rammer og den stemning, der skabes omkring måltidet. Sund og livsglad spisekultur er med til at skabe et godt studiemiljø. Hvad kan man opnå med en livsglad spisekultur? Har vi en fælles forståelse for måltidet? Hvordan kan måltidet, køkkenet og kantinen bruges som en aktiv del af skolens studiemiljø? Den gode madoplevelse - storytelling om køkkenet og produktionen Hvad kan story-telling bruges til i hverdagen, og hvad kan den ikke bruges til? Få inspiration til at få fortalt Jeres historier for eksempel om, hvor stor umage du og dine kollegaer gør Jer hver dag? Hvad er oplevelsesøkonomi, og hvorfor er den interessant også uden for den traditionelle oplevelsesbranche (teatre, tivoli, design etc.) f. eks. i skolekøkkenregi? Hvilke oplevelsesparametre kan man arbejde med for at skabe bedre kundeloyalitet, mere tilfredse elever og studerende, og større arbejdsglæde hos medarbejderne? Som afslutning en lille model I kan bruge med det samme Handlingsplan: Du udarbejder handlingsplan over forløbet ud fra skolens og køkkenets mål og visioner. Handlingsplanen tilpasses løbende gennem udviklingsprocessen.

3 Program for 1. workshop, 27. september UCR Pause Medejerskab Nøglehulsmærket for Anvendelse af råvarer i Måltidsoplevelser spisesteder bæredygtigt perspektiv Velkomst, præsentation af GRO og GRO konsulenter v/projektleder Kurt Pedersen Samlet præsentation af indholdet i kompetenceudviklingsforløbet samt deltagernes og undervisernes rolle v/ GRO-konsulenter Inspiration om Måltidet som socialt fællesskab v/ Naja Buono Stamer, ph.d., Københavns Universitet Udarbejdelse af egne mål og visioner (mål og visioner medbringes til 1. workshop) Frokost Den gode madoplevelse - storytelling om virksomheden og produktionen v/ Jesper Zeihlund, RUC Pause Udarbejdelse af handlingsplan over forløbet ud fra egne mål og visioner. Præsentere og diskutere egne og andres handleplaner v/gro konsulenter og Jesper Zeihlund Opsamling og evaluering v/gro konsulenter

4 2. Workshop De unge i centrum De fysiske rammer for måltidet Omgivelserne spiller en væsentlig rolle, når mad bliver til måltider. Hvordan er rammerne for måltidet hos Jer, er der brug for nytænkning? Få ideer til hvordan drømme kan realiseres - og se nye muligheder i forhold til jeres spiseområde og håndtering af maden. Brug viden fra 1. workshop og få inspiration fra Københavns Kommunes store EAT-projekt. "Det kreative fødevarelaboratorium" Sæt fokus på kreativitet og innovation gennem smag, sanser og nye råvarekombinationer! Vi sammensætter og tilsmager egen frokost og pirrer vores egne sanser med nye kombinationer. Derefter kan du vælge et af følgende tre oplæg: a. Organisationskultur og forandringsprocesser Hvordan skaber man motivation hos medarbejderne og eleverne i en forandringsproces? Hvilke ønsker og potentialer for forandringer findes der i organisationen? Hvordan identificerer man barriererne og kommer over dem? b. Nøglehullet et sundere valg Efterspørger eleverne et sundere valg? Nøglehulsmærket på spisesteder signalerer, at køkkenet tager ansvar og bidrager til at fremme sundhed hos brugerne ved at tilberede, formidle og servere sundere måltider. c. Omlægning til bæredygtigt køkken Hør om nogle konkrete erfaringer fra et køkken med at omlægge til bæredygtig produktion. Hvordan kan processen påvirke den faglige stolthed? Har det betydning for elevernes oplevelse af maden og kvaliteten af måltidet? Vi har inviteret en repræsentant fra et køkken, der har omlagt produktionen.

5 Program for 2. workshop, 2. oktober kl Pause Medejerskab Nøglehulsmærket for Anvendelse af råvarer i Måltidsoplevelser spisesteder bæredygtigt perspektiv Velkomst og program v/ projektleder Kurt Pedersen og GRO konsulenter Opsamling siden sidst og logbog De unge i centrum v/ Rasmus Gøtsche KBH s Madhus Rasmus er rådgiver og iværksætter i Københavns Madhus og har de sidste 5 år været med til at udvikle og implementere EAT skolemad i København. Rasmus har gennem arbejdet i Københavns Madhus stor erfaring med at sikre skolernes ejerskab og værtskab i forbindelse med de daglige måltider. Rasmus er også projektleder for Børnenes Madhus i Kødbyen, et projekt der skal danne rammen om madoplevelser og udvikling af madhåndværk for børn og unge. Intro til "Det kreative fødevarelaboratorium" Smag, sanser & råvarekombinationer v/ underviser Karen Lindgaard, Erhvervsakademi Sjælland Frokost og værtskab Pause Organisationskultur og forandringsprocesser v/ lektor Tomas Olofsson, Erhvervsakademi Sjælland Krav til Nøglehulsmærket retter på spisesteder v/ konsulent Laila Lauridsen, UCR Refleksion (logbog), opfølgning af handlingsplan samt evaluering Opsamling Kantines omlægning til bæredygtighed v/ køkkenleder Eva Skov Flakkebjerg Efterskole

6 3. Workshop: Maddannelse og kvalitetsmad Ny nordisk hverdagsmad Hvordan hænger Ny Nordisk Hverdagsmad sammen med bæredygtighed og autentiske smagsoplevelser og kombinationer? Få indblik i værdierne for det nordiske køkken, og hvordan de kan omsættes i praksis i forhold til planlægning og servering af maden i uddannelseskantiner og skolebespisninger. Maddannelse og den ernæringsmæssige kvalitet i måltidet Hvilke fødevarer spiser unge og hvad kan vi bruge denne viden til? Hvordan kan vi inspirere unge til en sundere livsstil? Hvad ligger i begrebet maddannelse? Hvordan kan køkkenet og kantinen bruges i de unges maddannelse? Få også inspiration fra hinanden til, hvordan arbejdet med unges maddannelse kan foregå. Derefter kan du vælge et af følgende tre oplæg: a. Fang energien og arbejdsglæden Glade medarbejdere giver glade brugere. Et serviceminded personale er en del af madoplevelsen og er medvirkende til at skabe et positivt studiemiljø. Fish! er en metode som hjælper med at få glade ledere og glade medarbejdere at fange energien og frigive potentialet. Fundamentet er Leg, Vær nærværende, Gør dem glade og Vælg din holdning. a. Nøglehulsmærket på spisesteder retter og dokumentation Hvordan udvikles og dokumenteres det sunde måltid, der tilberedes og serveres fra køkkenet? Hvilke forandringer skal dit køkken igennem for at blive Nøglehulscertificeret? I bliver introduceret for værktøjer og redskaber til udvikling og dokumentation af sunde nøglehulsmærkede retter. a. Mad baseret på nærhed og bæredygtighed Hvorfor kan det være en god idé at basere sine råvareindkøb på lokale producenter? Hvordan kan køkkenet få råd til at købe lokale kvalietsråvarer og få indført en mere miljøvenlig køkkendrift med et lille budget?

7 Program for 3. workshop, 23. oktober 2013, kl Pause Medejerskab Nøglehulsmærket for Måltidsoplevelser spisesteder Velkomst og program v/ projektleder Kurt Pedersen og GRO konsulenter Opsamling siden sidst og logbog Ny nordisk hverdagsmad Værdierne og inspiration v/ adjunkt Donna Sundbo, RUC Maddannelse og den ernæringsmæssige kvalitet i måltidet v/ konsulent Malene Aagaard Olsen, UCR Frokost inspireret af Ny nordisk hverdagsmad Pause Fang energien og arbejdsglæden (video (FISH) + øvelser) v/ underviser Tomas Olofsson, Erhvervsakademi Sjælland Metode til sikring af det ernæringsmæssige indhold ift. Nøglehulsmærkede retter samt dokumentation v/ underviser Janne Brodin Jacobsen, UCR Refleksion (logbog), handlingsplan samt evaluering v/gro konsulenter Opsamling v/gro konsulenter Anvendelse af råvarer i bæredygtigt perspektiv Mad baseret på nærhed og bæredygtighed v/ konsulent Gitte Saxton, UCR

8 4. Workshop: Små puf til forandringer Nudge hvad er det? Nudge er måske et ukendt begreb, men betydningen er sikkert kendt af dig. Nudge betyder nemlig, at puffe/skubbe forbrugeren til at tage et valg. Detailhandlen har brugt det i mange år - eksempelvis står de sunde fødevarer ofte bagerst i butikken og de usunde ved kassen. Vi fristes til at købe de usunde varer. Hvordan kan køkkenet bruge nudge i arbejdet med sundhed, mad og måltider? Skab selv Værtskabet! Vi ved, at måltidet er lige så vigtig som madens kvalitet, men hvordan skaber man en positiv måltidsstemning på en uddannelsesinstitution, der er præget af unge, der måske ikke er vokset op med regler og rammer for måltidet? Hvad kendetegner et godt værtskab på en uddannelsesinstitution? Hvordan delagtiggøres de unge i arbejdet med at producere og præsentere maden? Organisering af faglige netværk Hvordan kan netværk bidrage til at fastholde den faglige udvikling? Hvordan får vi netværk til at fungere? Tilbud om etablering af netværksgrupper. Hvordan kommer I i land med implementeringen af jeres handleplaner? Hvordan kan I bruge projektkonsulenterne i efterårssemesteret?

9 Program for 4. workshop, 7. november 2013 kl Pause Medejerskab Nøglehulsmærket for Måltidsoplevelser spisesteder Velkomst og program v/ projektleder Kurt Pedersen og GRO konsulenter Opsamling siden sidst og logbog Nudgebegrebet v/ Malis Ravn, Madkulturen Skab selv Værtskabet! Det handler om at begejstre, motivere, sælge og servicere...! Hvorfor er det vi spiser som vi gør?? Branding?? v/ Kenneth Højgaard, Københavns Madhus Frokost med nøglehulsinspirerede retter Evaluering og div. projektpapirer Pause Igangsætning af netværk v/ konsulent Gitte Saxton, UCR Anvendelse af råvarer i bæredygtigt perspektiv Refleksion (logbog), handlingsplan samt evaluering GRO-bunden er lagt for den videre udvikling og vækst af køkkenet udlevering af deltagerbevis v/ projektleder Kurt Pedersen og konsulent Maj-Britt Duus, UCR OBS: Foreløbigt program, ændringer kan forekomme. Kontakt: Projektleder Kurt Pedersen på eller tlf august 2013 GRO står for Grønne Regionale Madoplevelser, der er et fødevareprojekt i Region Sjælland, hvis mål er at skabe vækst i regionen gennem innovation og uddannelse. Projektet er målrettet alle fødevarerelaterede erhverv, men også virksomheder indenfor f.eks. turisme, design, kultur, der indirekte arbejder med fødevarer, er velkomne i projektet. Gro er støttet at Vækstforum Sjælland, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Konference om innovation på fødevareområdet

Konference om innovation på fødevareområdet Konference om innovation på fødevareområdet GRO og lokale fødevareproducenter sætter spot på kvalitetsfødevarer, ekstraordinære oplevelser, frugtbare netværk og effektiv praksis. 3 Et ambitiøst fødevareprojekt

Læs mere

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk

Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014. Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & Inspirationsarrangementer Forår 2014 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Kurser & inspirationsarrangementer forår 2014 Så er det tid til en ny kursussæson i Københavns Madhus. Velkommen

Læs mere

Udvikling og markedsføring af madoplevelser

Udvikling og markedsføring af madoplevelser Østdansk Turisme Malene Haarbo Jørgensen, Inge-Vibeke Boysen Udvikling og markedsføring af madoplevelser Om at give turister det, de efterspørger Udvikling og markedsføring af madoplevelser 3 Værktøjer

Læs mere

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G

GRATIS KURSUSTILBUD TIL: BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G GRATIS KURSUSTILBUD TIL: GÅRDBUTIKKER CAFÉER MINDRE FØDEVAREVIRKSOMHEDER BED & BREAKFAST BESØGSGÅRDE KURSUSPROGRAM 2013-14 P R O D U K T U D V I K L I N G 1 3.0 1 2 6.0 2. O G 0 5.0 3.2 0 1 4 9-16 S K

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag

økologi børnemaden Børnemaden kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling bilag Bilag bilag bilag bilag ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse rasmus Rasmus kjeldahl Kjeldahl Anne Birgitte birgitte agger økologi køkkenløftet børnemaden Børnemaden eat EAT kompetenceudvikling rådgivning Rådgivning udvikling Bilag

Læs mere

DSR-aftale - Esbjerg

DSR-aftale - Esbjerg DSR-aftale - Esbjerg Historie og åbningsforelæsning... 2 SOCIAL MOBILITET...2 Kommunikation og organisation... 2 COACHING (1)... 2 COACHING (2)... 3 COACHING (3)... 4 DET DANSKE SPROG ER MODERSMÅLET I

Læs mere

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyen i Kødbyen EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder Københavns Madhus, Ingerslevsgade 44 Børnenes Madhus, Staldgade 74 Indhold Madbyen...

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8.

Natur og sociale indsatser. Den første nationale konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier. 8. v i d e n c e n t e r f o r f r i lu f ts l i v o g naturformidling københavns universitet FOTOGRAF: THOMAS SICK NIELSEN Natur og sociale indsatser Den første nationale konference om sociale indsatser

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Økologiske oplevelser

Økologiske oplevelser Økologiske oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug issue, date Resumé Denne rapport præsenterer konceptet bag økologiske oplevelser; hvordan man igennem oplevelser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Køkkenløftet. En ratingmodel for mad og måltider

Køkkenløftet. En ratingmodel for mad og måltider September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 1. Resume og læsevejledning s. 5 1.1. og ratingmodellen s. 5 1.2. Implementering og økonomi s. 6 1.3. Proces s. 7 1.4. Om materialet s. 7 2. Konceptet s.

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER

Kvalitativ undersøgelse. af økologi. i offentlige køkkener. Delrapport indblik i økologisk omlægning ØKOLOGI I OFFENTLIGE KØKKENER 1 Kvalitativ undersøgelse af økologi i offentlige køkkener Delrapport indblik i økologisk omlægning 2 3 Indhold 1. Indblik i økologisk omlægning...6 Formål med fase 1... 6 Målgruppe... 6 Det økologiske

Læs mere

Vores måltider. Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner

Vores måltider. Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner Vores måltider Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner Måltidstænketanken April 2015 2 Forord Det gode måltid er mere end den mad, vi spiser det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Mad, håndværk og storproduktion

Mad, håndværk og storproduktion Jeg ved, hvordan smagene i de store portioner lykkes. Mad, håndværk og storproduktion Mad, håndværk og storproduktion Jeg står for god hverdagsmad, køkkenorden og gode kollegiale overleveringer. ADMINISTRATIV

Læs mere

BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING

BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING BRANCHEKURSER 2015 INSPIRATION OG NYTÆNKNING VELKOMMEN TIL S KURSUSKATALOG FOR 2015 Kataloget er målrettet dig der arbejder inden for fødevarebranchen, eller som ønsker at komme til det. Kurserne er tænkt

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber 2013 til 2016 VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber Omstilling til økologiske fødevarer i danske stats- og uddannelsesinstitutioner gennem uddannelse af køkkenpersonale

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere