Din frokost side RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24"

Transkript

1 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har efterhånden prøvet flere varianter af får i kål, ludfisk og flere sjove oste. side 26 DONG Energy s medarbejdermagasin Din frokost side 12-18

2 medarbejdere på norsk forpost Følg to af de medarbejdere, som arbejder for, at kraftværket i Mongstad i Norge bliver bygget færdigt og sat i drift til tiden. En dag der vil blive husket Mandag den 5. januar blev en ganske særlig dag på de sjællandske kraftværker en dag som vil blive husket. side 24 side 8 Efter fyraften Mød bassen, alten og tenoren tre medarbejdere i DONG Energy, som bruger en del af deres fritid på at synge i kor. Skulderklappet Hun har leveret både it-værktøjer og festlige indslag, og både før og efter fyraften er Britta Larsen kontrolrummets mand i Skærbæk. side 32 side 28 Anders: DONG Energy s styrke gavner medarbejderne DONG Energy er en gennemsund virksomhed, og det er den væsentligste årsag til, at vi kan holde fast i strategien om vækst midt i den økonomiske krise. Det netop offentliggjorte årsregnskab dokumenterer de flotte takter, og selv om forventningerne til 2009 er noget mere afdæmpede i forhold til det stærke 2008-resultat, er der ikke rokket ved strategien om vækst. At der er krise i samfundet omkring os og stigende arbejdsløshed, kan selvfølgelig ikke undgå at påvirke os på det menneskelige plan, fordi krisen risikerer at ramme mennesker, som står os nær hver især. Omvendt må det være tilladt for os alle at glæde os over at arbejde i en virksomhed, som har styrken til at holde kursen, når bølgerne omkring os går højt. I DONG Energy bruger vi styrken til fortsat at have fokus på udvikling af forretningen og samtidig også til personlig og faglig udvikling af de stadigt flere kolleger, som skal føre vores forretningsmæssige ambitioner ud i livet. Det er til gavn for virksomheden og bestemt også til gavn for medarbejderne. Anders Eldrup Administrerende direktør RESPONS er DONG Energy s medarbejdermagasin. RESPONS udkommer i eksemplarer til medarbejdere og pensionister - and in 550 copies in English. REDAKTION: Fabiana Hartkorn Giraldi, Niels M. Karlsen, Lars Kærgaard, Jesper Riege, Torben Vinther og Tine Westermann. ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Lars Kærgaard. KORREKTUR: Power Language and Translation. LAYOUT: Ole Elmstrøm. TRYK: Scan Print. NÆSTE RESPONS: udkommer medio juni FORSIDE: Der er stor forskel på medarbejdernes frokost i DONG Energy. (Foto: Lars Sundshøj). 2

3 INDHOLD Kantiner og frokost Kantinemaden og prisen er ved at blive harmoniseret; i hvert fald på de store lokationer, for andre steder i DONG Energy er der fortsat store forskelle på medarbejdernes frokost. side Den dybe tallerken i Stenlille I Stenlille på Vestsjælland arbejder man i denne tid på at udvide gaslageret, som befinder sig meter under jorden. Læs her hvordan og hvorfor. Opfølgning på klimamålingen Hvordan har vi fulgt op på klimamålingen denne gang? Respons har talt med en medarbejder og en leder. 10 Et år i klimakonferencens navn Hvad gør DONG Energy frem mod FN s klimakonference i december med deltagere? 16 Min frokost Mens kantinerne på de store lokationer er ved at blive harmoniseret, er der fortsat stor forskel på frokosten for medarbejderne andre steder i DONG Energy. Tag med rundt og mød nogle af dine kolleger i deres frokostpause. 22 Hvad laver DONG Energy s medarbejdere på en messe i Tyskland? Den tyske energibranche mødes hvert år i februar på messen E-world. DONG Energy er med, og det var Respons også. Den varme stol En harmonisering af frokosten på de store lokationer blev lidt af en varm kartoffel for chefkokken, koncerndirektør Carsten Krogsgaard Thomsen. En anden varm kartoffel er flytningen af en række medarbejdere i Hørsholm og Gentofte, som ikke er forløbet helt som planlagt Holland ruster sig til konkurrencen Nytænkning, en intens reklameindsats og nogle spidse albuer. Det er nødvendige midler for at kapre kunder på det hollandske energimarked. Jubilæer De trofaste medarbejdere. side 20 3

4 STENLILLE Den dybe tallerken i Stenlille Tekst: Torben Vinther, Forbruget af naturgas svinger meget gennem året afhængig af vejrforhold og produktionen i industrien. Det harmonerer ikke så godt med, at produktionen af naturgas stort set er ens i løbet af året. Derfor har Danmark to naturgaslagre, der kan optage overskudsproduktionen fra sommerperioden og dække forskellen mellem naturgasproduktion og -forbrug i vintermånederne. Naturgaslagrene fungerer også som nødlagre, hvis der opstår stop i produktionen fra Nordsøen eller gassen ikke kan bringes i land. De to naturgaslagre ligger i Stenlille på Vestsjælland og i Ll. Torup i Nordjylland. Stenlille-lageret ejes og drives af DONG Energy, mens Energinet.dk ejer Ll. Torup. I øjeblikket bliver der arbejdet på en større udvidelse af lageret i Stenlille. Naturligt dannet gaslager Man ser forgæves efter store gasbeholdere, når man kommer til Stenlille på Vestsjælland. Det er ellers her det ene af Danmarks to naturgaslagre befinder sig. Men hvor er de mange millioner kubikmeter gas så? De er pumpet ned i et naturligt dannet gaslager ca meter under jorden. Geologien under Stenlille ligner den man kender fra områder med naturgasforekomster; et kalkstenslag med porer, der kan rumme kulbrinter, dvs. gas eller olie, og som ovenover er dækket af et flere hundrede meter tykt lerlag, der forhindrer kulbrinterne i at sive opad og ud i det fri. I gasfelterne er gassen dannet ved en biologisk proces, mens gassen i Stenlille er pumpet ned. Vi fungerer stort set som et almindeligt borefelt for naturgas, bortset fra at vi selv har pumpet gassen ned i undergrunden, fortæller Kristian Asmussen, der leder Stenlille Gaslager. Tallerken med en omkreds på 25 km På overfladen gør Stenlille-lageret ikke meget væsen af sig. Et centralanlæg, hvor de store kompressorer og behandlingsanlæg befinder sig, og så et antal mindre brøndpladser, hvor det eneste synlige er rør og ventiler. Men under jorden er det anderledes store forhold. Det gasholdige lag på i alt 1,5 mia. m 3 holdes på plads af en 300 m tyk lerkappe, der ligger som en omvendt tallerken med en omkreds på 25 km. Gassen pumpes ned eller trækkes ud gennem 13 produktionsboringer. Hertil kommer seks observationsboringer langs kanten af lageret og ovenover lerkappen. Øget behovet for lagerplads Vi sælger plads og ikke gas her i Stenlille, forklarer Kristian. Alle energileverandører skal kunne købe plads til deres overskudsgas på lige vilkår. Derfor gælder der samme vilkår for DONG Energy s handelsselskab med hensyn til adgang og pris som for alle andre. I takt med at der er kommet flere aktører på banen, er ønskerne til lagerkapacitet og -fleksibilitet også steget. Det er heller ikke længere kun sæsonudsving, der kræver lagerkapacitet, men også den stigende handel på energibørserne, som betyder at leverandørerne har behov for lagerkapacitet til den gas, de indkøber 4

5 billigt med henblik på senere salg. Den stigende lagerefterspørgsel har gjort det attraktivt at udbygge lageret i Stenlille. Hastighed er vigtig Kristian forklarer, at det ikke kun er selve lagerets størrelse, der er interessant. Det er næsten endnu vigtigere, at der hurtigt kan pumpes gas ned eller trækkes gas ud. Med den udvidelse vi er i gang med, øger vi injektionskapaciteten, dvs. den hastighed vi kan pumpe gas ned med, fra 2,9 til 4,4 mio. m 3 pr dag. Udtrækskapaciteten bliver også større. Selve lageret er på 1,5 mia. m 3, men det som Kristian kalder arbejdsgassen, dvs. den mængde gas, som man reelt kan pumpe op eller ned, er på 570 mio. m 3, og den bliver nu øget til 600 mio.m 3. S&D styrer og E&P masserer Driften af lageret ligger i hænderne på Gas Treatment and Storage i S&D. Det er ikke så svært at drive lageret, griner Kristian. Vi skal bare gøre, som kunderne siger: Enten pumpe ned eller trække ud. Men selvfølgelig ligger der et stort arbejde og ansvar i, at lageret fungerer 100 pct. med kompressorer og behandlingsanlæg, så vi til alle tider kan efterkomme kundernes behov. E&P, der har den geologiske erfaring fra gasefterforskningen, står for boringerne, så gassen fordeles på den rigtige måde i lageret. Vi taler faktisk om at massere lageret, fortæller reservoiringeniør Hans Øbro, der løbende vurderer, hvordan gassen skal pumpes ned eller tages op i de 13 boringer. Trækker vi en stor mængde gas op i en boring, trækker vi også det underliggende vandspejl med op. Det er ikke hensigtsmæssigt. Derfor skal vi fordele udtrækkene på fornuftig vis. Vi skal også være opmærksomme på ikke at lade gassen stå stille for længe. Så vil den nemlig stille og roligt sive væk fra boringen. Den vil stadig være kapslet inde af lerkappen, men kan komme så langt væk fra boringen, at den ikke kan trækkes tilbage til boringen i det fornødne tempo. FAKTA: Det naturlige tryk i undergrunden er ca. 155 bar, og gassen skal leveres ind i transmissionssystemet med ca. 80 bar. Den store trykreduktion betyder en voldsom nedkøling af gassen. I tre såkaldte tog opvarmes gassen og tilføres glykol ved 200 C for at fjerne det vand, der kommer op sammen med gassen. Der er tre tog for at have sikkerhed for, at mindst et er i drift, hvis der er service eller sker nedbrud. FAKTA: Den første boring i Stenlille blev foretaget af DONG Energy i I 1989 blev den første gas pumpet ned i undergrunden på forsøgsbasis, og i 1991 gav myndighederne tilladelse til at anlægge lageret. I 1994 blev lageret sat i drift. Siden er det blevet udvidet ad flere omgange. Foto: Torben Vinther Dybde (m) 0 Ler/sand Kridt/kalk Lersten Gas Sandsten Salt Injektions-/Produktionsboring Observationsboring 5

6 MEDARBEJDER Klimamålingen bliver taget mere alvorligt Tekst: Lars Kærgaard, Selv om kranfører Ib Hansen ikke slår om sig med store ord, skinner det alligevel tydeligt igennem, at han og kollegerne på Haderslev Kraftvarmeværk oplever en mindre revolution i arbejdet med klimamålingen: Den første klimamåling blev der ikke fulgt op på. Den her gang er det blevet taget langt mere alvorligt både fra firmaets side og fra vores. Ib Hansen og de 14 kolleger er godt i gang med opfølgningsarbejdet. Et af emnerne er nærmeste leder, Harry Hansen: Harry har fået at vide, at han skal være mere social og lydhør. Han er utrolig dygtig fagligt og har lovet, at han nu vil gøre noget ved det sociale, siger Ib Hansen. Hvad har overrasket mest? Målingen viser, at der er en blandt os, som føler sig mobbet. Det har vi taget op, men vi ved stadig ikke, hvem det er, og vi ved heller ikke, hvem der mobber. Løsningen er blevet, at den der bliver mobbet, skal give sig til kende overfor vores leder under medarbejderudviklingssamtalen, og så er Kranfører Ib Hansen fra Haderslev det op til ham at følge det Kraftvarmeværk tror på, at opfølgningsarbejdet på klimamålingen til dørs. Jeg håber, at vi får fat i det, så det ikke nytter noget denne gang. Foto: Lars Kærgaard optræder i klimamålingen næste gang. De øvrige emner for handlingsplaner er fordeling af arbejdsopgaver og videndeling. Ib Hansen skal sammen med en kollega komme med oplæg til handlingsplan om øget videndeling: Vi er fem kranførere og syv kedelpassere, som hver især udfører jobbet på vores egen måde. Hvis vi sørger for at lære af hinandens erfaringer, kan vi få driften af værket optimeret. Afdelingen har fået hjælp til opfølgningsarbejdet fra HR, og det har ifølge Ib Hansen fungeret super godt. 6

7 LEDER Foto: Torben Vinther NOTER FRA VITAL Dejligt at se handlingsplanerne bærer frugt Velfungerende Teamwork, er Charlotte Strands umiddelbare kommentar til, hvorfor hendes afdeling ligger næsten i top i klimamålingen. Tekst: Torben Vinther, Charlotte er leder af E&P Finance med personaleansvar for ca. 35 medarbejdere, med 30 i Danmark og de øvrige på kontorerne i Norge og Storbritannien. Men resultatet handler også om bevidstheden om, hvad der betyder noget for den enkelte og om at have fokus på handlingsplanerne, som er udarbejdet af ledere og medarbejdere i fællesskab. Efter sidste års klimamåling lod vi ikke arbejdet med klimamålingen stå alene. Vi valgte gennem en workshop at slå dette arbejde sammen med arbejdet med værdier og de forretningsmæssige mål, fortæller Charlotte. På den måde sikrede vi os, at tingene trak i samme retning. Dette års workshop havde som input DONG Energy s strategi, organisationsændringer, medarbejdersamtaler (PDD), værdier og klimamåling. Arbejdet under workshoppen blev opdelt i emnerne; forretningsmæssig støtte, projekter og softies. Begrebet softies dækker i vid udstrækning over de ting, som klimamålingen afspejler. Det drejer sig f.eks. om arbejdsbyrden, men også om det sociale samvær, siger Charlotte. Vi er enige om, at vi har et fælles ansvar for et godt arbejdsklima. Her er en god kemi, man tager sig af hinanden, og så er der et udtalt socialt liv i afdelingen. Arbejdsmængden er et fokusområde for Charlottes afdeling i årets klimamåling. I det kommende år vil der blive sat fokus på planlægning, balancen mellem arbejdsliv og privatliv og på afdelingens ressourcer. Familiedagen bliver den 12. september Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for den 12. september. Den dag afholdes Familedag 2009, og koncernledelsen har besluttet, at Familiedagen skal følge samme koncept som i 2007, hvor der var mange positive tilbagemeldinger. Specielt var der stor tilfredshed med, at dagen foregik i Tivoli og LEGOLAND, og at man selv kunne planlægge dagen sammen med sin familie: Familiedagen skal jo netop være på familiens præmisser. Den dag er vores måde at sige tak til familierne på tak fordi vi må låne mor eller far eller ægtefælle, siger koncernchef Anders Eldrup. ( ) DONG Energy sætter turbo på salg i Tyskland Det liberaliserede tyske energimarked er lige nu under drastisk forandring. Det giver DONG Energy nye muligheder, fordi vi i forvejen har godt fat: Vi har været succesfulde i Tyskland indtil nu, og nu skal vi til at være endnu mere aktive, samtidig med at vi sørger for at passe de mange kunder, som vi allerede har. Det kræver, at vi udvider, og jeg er i den heldige situation, at vi næsten kan fordoble kræfterne, idet vi går fra 10 til 17 medarbejdere i løbet af 2009, fortæller Andreas Halberschmidt, Managing Director for DONG Energy Sales i Tyskland. ( ) 2000 dage uden arbejdsulykker Slagelse Kraftvarmeværk (SLV) fejrede den 24. november sidste år 2000 dage uden arbejdsulykker. Ud over den daglige drift har værket ellers været igennem to store byggeprojekter: Ved begge disse aktiviteter har alle SLV-medarbejdere vist den omhu og konsekvens, der skal til, for at man kan undgå, at der sker ulykker. Begge projekter er sket i samarbejde med leverandører, der har krævet ekstraordinært meget tilsyn, fortæller miljø- og sikkerhedsleder Søren Andersen. ( ) Folkene på Siri fik besøg af familien De fleste af os har på et tidspunkt besøgt vores forældres arbejdsplads eller vist vores ægtefælle eller børn det sted, vi selv arbejder. Hvis man arbejder på en offshore installation som Siri, er det noget sværere at komme på besøg men det er ikke umuligt, hvis der er velvilje. Ledelsen i E&P udviste velvilje og stor lydhørhed, da den bakkede op om arrangementet Pårørende på besøg på Siri, som blev afviklet over seks lørdage med sidste tur først i december. Der var 10 pårørende med per helikoptertur, så 60 pårørende har nu oplevet, hvad det vil sige at være på Siri. ( ) 7

8 Norge To medarbejdere på norsk forpost Netop i disse måneder er der hektisk aktivitet med at færdiggøre DONG Energy s kommende kraftvarmeværk i Mongstad nær Bergen i Norge. Værket, der har en elkapacitet på 260 MW og forventes i kommerciel drift i 2009, er koncernens første udenlandske termiske produktionsanlæg. Respons tegner et portræt af to kolleger, der er med til at sikre, at værket bliver færdigt og sat i drift. Tekst og fotos: Jens Nybo Jensen, Ole Jensen, maskintilsynet i Mongstad: "Jeg har taget de chancer, der har budt sig" Hvad er dit job heroppe? Jeg er en del af DONG Energy s fagtilsyn og er med til at sikre, at DONG Energy som minimum får det, vi betaler for på maskinsiden, og at tingene bliver lavet på en god måde. Derfor går meget af tiden med dokumentation. Jeg har blandt andet ansvaret for at føre tilsyn med de to gasturbiner. For nogle leverandører kan det være for stor en fristelse at springe over, hvor gærdet er lavest. Men vi skal jo leve med anlægget i mange år fremover, så det kan altså godt betale sig at lave tingene rigtigt fra starten. Hvad er din baggrund? Jeg er uddannet maskinmester og har sejlet med Mærsk, inden jeg gik i land og fik job på Studstrupværket, hvor jeg har været i 27 år. Der har jeg taget de chancer, der har budt sig, og været med i en række spændende projekter. Hvorfor lige nu og hvorfor Norge? Hvis jeg skulle rejse hjemmefra i længere tid, var det vigtigt for mig, at det skete på et tidspunkt i livet, hvor familien også synes, det var spændende, og hvor det kunne lade sig gøre. Jeg har altid syntes, at Norge er et umådeligt smukt rejseland, og jeg syntes, at her var en udfordring og en mulighed for at prøve noget nyt. Vel at mærke noget, som jeg også havde tiltro til, at jeg kunne magte. Hvordan var den første tid heroppe? Jeg kom herop i april 2008 og lærte jobbet på den hårde måde - både arbejdsmæssigt og privat. Inden jeg flyttede herop, havde jeg da gjort mig mange tanker om, hvorvidt min kone og mine børn kunne klare det, men det er først, når man kommer ud, at virkeligheden viser sig. Jeg er hjemme en gang om måneden, og har bevidst valgt at bo, så der er plads til, at familien kan komme og besøge mig en gang om måneden. Hvordan vil du selv karakterisere dit job? Det er et job, som er svært at lade være med at engagere sig i. Vi har nogle lange dage heroppe, for der er konstant nye problemstillinger at forholde sig til, og det er vigtigt at kunne prioritere mellem vigtigt og mindre vigtigt. Er du blevet udfordret fagligt? Det har været benhårdt og lærerigt. Man skal kunne sortere i opgaverne og køre den hårde linje overfor de leverandører, som ikke følger reglerne. Når jeg skal grave viden frem, har jeg trukket meget på mine netværk, og heldigvis er der stor interesse for projektet derhjemme. Jeg har også nogle gode kolleger, og vi har fundet ud af, at vi kan bruge hinanden på en berigende måde. Hvordan har du haft det som dansker i Norge? Når man rejser ud, bør man give sig selv den oplevelse, det er at opdage hvem man bor sammen med, hvad de spiser, og hvad de tænker om os danskere. På den måde får man en masse spændende oplevelser og er bedre klædt på til at snakke med nordmændene, for vi er her kun som gæster. Jeg synes, det er sjovt at prøve maden, der ligger i køledisken, og har efterhånden prøvet flere varianter af får i kål, ludfisk og flere sjove oste. Hvornår vender du næsen hjemad? Jeg vil gerne være med til at færdiggøre opgaven og sikre, at de aftalte overdragelsesprøver bliver gennemført tilfredsstillende, og at leverandørerne har leveret den krævede dokumentation. Det bliver nok sidst på året. 8

9 Vi er i alt 11 nyansatte nordmenn som har vært på Teglholmen for å få en introduksjon til DONG Energy, og det var den riktig fin opplevelse. Hvad bliver dine opgaver fremover? Sammen med danske kollegaer skal jeg være med å sette anlegget i drift. Når våre danske kollegaer reiser hjem, skal vi selv kunne drive anlegget. Da anlegget er så tett integrert med StatoilHydros raffineri, blir en av de store utfordringene å få avtalt de regler og prosedyrer som kan få anlegget til å spille godt sammen med raffineriet. For fremover, blir anleggene 100% avhengige av hverandre. Bjarte Bergstø, driftsleder på Mongstad kraftvarmeværket: "Hvis man tror man er færdig med at lære, er man bare færdig" I Danmark ville man ansætte maskinmestre til at drive et kraftværk, men i Norge er der praktisk taget ingen konventionelle kraftværker. Hvilken uddannelse har du? Jeg er utdannet prosesstekniker, og har de siste 10 årene arbeidet for StatoilHydro på et av verdens største gasbehandlingsanlegg. Prosessteknikerutdannelsen er mer spesialisert enn maskinmesterutdannelsen i Danmark. Jeg er spesialisert innen kjemi, fysikk og energi, og har arbeidet med gassturbiner, kjeler og kompressorer. Så jeg er fortrolig med de teknikker som brukes her på Mongstad. Vi har allerede vært på kurs for gassturbinene, og likedan vært igjennom de andre større delene i anlegget. Så det er mye som skal inn på harddisken. Vi har ennå ikke fått strøm på kontrollsystemet som skal overvåke og styre prosessen. Jeg kjenner ikke det styringssystem som er valgt til anlegget, men jeg kjenner til prinsippene. Detaljene er forskjellige, men de skal vi nok få lært. Hvad fik dig til at søge job i Mongstad? Jeg kommer selv her fra området, og våre tre barn og seks barnebarn bor også i området. Så da muligheten for både å kunne få en spennende jobb og flytte tilbake kom, slo jeg til. Jeg fikk tilbudt stillingen som driftsleder, og den 2. januar 2009 startet jeg her ute, så jeg er helt ny. I alt blir vi 11 ansatte her ute; 4 driftsledere, 4 teknikere pluss 3 i stab. Bjarte Bergstø: "Det virker som om, de danske kolleger i prosjektet har større ansvarsområde enn det vi er vant til i Norge." Hvordan er dit første indtryk? Det er en spennende og utfordrende arbeidsplass. Det er mange nye mennesker å forholde seg til, men førsteinntrykket er veldig godt. Jeg skal også lære å arbeide sammen med danskene, med litt annet språk og kultur. Men heldigvis er mine danske og norske arbeidskollegaer veldig omgjengelige og har en god humor. Oplever du, at sproget giver anledning til misforståelser? Nå har jeg gode forutsetninger med det danske språk, for min bestefar var dansk, og vi har ofte vært i Danmark på ferie. Men i det daglige er vi oppmerksomme på å prøve å snakke klart og tydelig, så jeg synes det går fint. Hvordan med kulturforskellene? Jeg synes ikke det har vært store forskjeller, men i forhold til mine tidligere erfaringer, virker det som om de danske kolleger i prosjektet har større ansvarsområde enn det vi er vant til i Norge. Det gjør at vi kan være mer involvert i driftssettelsen. 9

10 Et år i Klimakonferencens navn 2009 er året, hvor verdens øjne er rettet mod Danmark for fra den 7. til 18. december løber FN s Klimakonference af stablen i København. En konference som mange tror og håber vil munde ud i en ny international klimaaftale, der skal afløse den nuværende Kyoto-aftale fra Men hvad gør DONG Energy i tiden op til og under denne gigantiske internationale konference, hvor man forventer, at mellem vil deltage? Over for mig sidder Jakob Bøss. Udover at være kommunikationschef er han også manden, der har det forkromede overblik, når det gælder vores indsats i forbindelse med FN s Klimakonference: Klimakonferencen og tiden før klimakonferencen er et rigtig godt udstillingsvindue til at fortælle omverden, hvad vi kan i DONG Energy. Og der er rigtig mange, der gerne vil lytte, for vi er langt fremme i Danmark, fortæller Jakob og fortsætter: Vi vil gerne tegne DONG Energy som en virksomhed, der har et godt bud på morgendagens løsninger, og det gør vi allerede nu ved at fortælle, hvad vi laver til politikere, embedsmænd, energiindustrien, NGO ere og andre interessenter. Eksempelvis om vores nye vindmøller ved Avedøreværket, vores bioethanol-anlæg i Kalundborg, verdens største havvindmøllepark ved Horns Rev 2 og elbilen. Tekst: Fabiana Hartkorn Giraldi, - Illustration: Ole Elmstrøm Vi er med på vognen Det store 'klima-tog' kører derudad og DONG Energy er allerede med på vognen. Jakob forklarer: I disse tider hvor verdens øjne er rettet mod Danmark, mærker vi en stor interesse for at høre mere om DONG Energy. Vi har været med til at forme mange af de energiløsninger, der har gjort Danmark til et foregangsland på energiområdet. Det gælder både vores høj-effektive og fleksible kraftværker, kraftvarmesystemet, forbrænding af biomasse og vores høje andel af vindenergi. Alt sammen tiltag, der er med til at sætte DONG Energy på landkortet, når det gælder nedbringelse af CO 2, og nye og vedvarende energiløsninger, fortæller Jakob. Vi ønsker en ny aftale Udover at fortælle om vores energiløsninger og tilbyde besøg på værker og anlæg, sponsorerer og deltager DONG Energy også i vigtige konferencer op til klimakonferencen. En af dem er World Business Summit, som finder sted i slutningen af maj. Formålet med konferencen er, at erhvervsledere fra hele verden formulerer et fælles dokument med ønsker til en ambitiøs klimaaftale. Ved konferencen er det planen, at erhvervslederne skal overrække dokumentet til den danske regering, der er vært ved forhandlingerne ved FN s Klimakonference. Hensigten er at sende et klart signal til politikerne om, at erhvervslivet er parat til at tage den globale klimaudfordring op. 10

11 FAKTA OM KLIMAKONFERENCEN: NOTER FRA VITAL Klimakonferencens fulde navn er: United Nations Climate Change Conference Copenhagen 2009 også kaldet COP 15. COP står for Conference of the Parties. 15 refererer til, at det er 15. gang FN afholder konferencen Man regner med, at mellem og politikere, NGO ere, erhvervsfolk, embedsmænd, repræsentanter fra energibranchen, pressen og andre interessenter fra 192 lande vil deltage i konferencen Udenrigsministeriet står for konferencens logistik såsom transport, overnatning og føde- og drikkevarer Når konferencen bliver afholdt, afgiver Danmark suverænitet over Bella Center, hvor FN vil have ansvaret for området. Hvis verden i fremtiden skal kunne producere tilstrækkeligt med stabil og CO 2 - neutral energi, er det afgørende, at vi får en global politisk ramme med lige vilkår for alle. En ramme som rækker langt nok ud i fremtiden til, at virksomhederne kan træffe de nødvendige investeringsbeslutninger, siger Jakob Bøss. Læs mere om Klimakonferencen på Vital. Her følger vi løbende udviklingen, projekterne og meget mere frem til Klimakonferencen i december. Besøg også: Udstilling åbnet med pedaltramp og brintballoner Den nye DONG Energy-sponserede udstilling i Experimentarium dækker et areal på næsten 400 kvm., og kan opleves de næste fem år. Udstillingen består af 20 forskellige aktiviteter med navne som Brint-raketten, CO 2 - butikken og Forsøgsbaren. Vi har besluttet, at vores sponsorater skal have noget med energi at gøre, og der sidder denne udstilling jo lige i øjet, sagde Anders Eldrup ved indvielsen. Sponsoratet betyder, at alle DONG Energy-ansatte kan komme gratis i Experimentarium ved at vise personalekort med navn og logo. ( ) Alle luftledninger i Allerød er nu lagt i jorden Allerød er det første område, hvor DONG Energy er helt færdig med at lægge lavspændings-luftledningerne i jorden. Formålet er forsyningssikkerhed, og afslutningen blev fejret ved en reception, hvor teknisk direktør Jens Jakobsson sagde: Det er et rigtig godt tidspunkt, vi er blevet færdige. Vi kan jo mærke, hvordan det rusker og blæser udenfor, og det var netop et meget voldsomt uvejr, som fik os til at intensivere arbejdet med at erstatte luftledningerne med kabler i jorden. ( ) Stærkt årsresultat for DONG Energy Driftsåret 2008 bød på et helt ekstraordinært godt resultat for DONG Energy. I forhold til regnskabsåret 2007 er omsætningen steget med 46 pct. til næsten 61 mia. kr., driftsresultatet det såkaldte EBITDA - er fulgt efter og er steget med 42 pct. til 13,6 mia. kr. og endelig er overskuddet efter skat steget med 48 pct. til 4,8 mia. kr. Det er et stærkt årsresultat. For et år siden forventede vi et resultat på niveau med 2007, men på grund af især de voldsomme prisstigninger på olie og gas, endte resultatet langt over, siger koncernchef Anders Eldrup. ( ) DONG Energy U-Zone er navnet på nyt studiemiljø For at sikre, at DONG Energy er kendt som en attraktiv arbejdsplads blandt studerende, indgår vi partnerskaber med forskellige uddannelsesinstitutioner. I Århus gælder det Aarhus Business School. Her har vi har indrettet et studie-cafemiljø til de studerende, hvor de både kan samles til arbejde og afslapning. Begejstringen for det nye miljø er stor, og flere end 200 studerende var mødt frem til indvielsen. Navnet DONG Energy U-Zone er foreslået af en af de studerende. ( ) 11

12 Man tager én del homogen frokostordning, én del ens kantinebidrag og én del ekstra kantinemoms, blander ingredienserne godt og lader blandingen simre et års tid rundt om i organisationen, hvorefter man serverer den for medarbejderne på de store lokationer. Ikke alle har dog været lige begejstrede for det, de fik serveret, og nogle skulle først tygge lidt på ingredienserne i den nye ret, som blev kaldt kantineharmonisering. På de følgende sider kan du blandt andet læse mere om baggrunden for den nye ret, mens chefkokken, Carsten Krogsgaard Thomsen, tager plads i Den varme stol for at fortælle, hvorfor den nye ret er sammensat på netop den måde. Foto: Lars Sundshøj 12

13 13

14 - ja, det er jo ikke ligefrem fordi at kokkehuerne står i kø mere! Tekst og foto: Niels M. Karlsen, - Illustration: Ole Elmstrøm De harmoniske kantiner Koncernledelsens baggrund for at harmonisere kantinerne på først og fremmest de fire store lokationer; Gentofte, Hørsholm, Skærbæk og Teglholmen, er en blanding af flere ting: Dels et ønske om at medarbejderne skal betale det samme, nemlig 280 kroner om måneden, dels et ønske om at sænke det høje niveau i Gentofte. "Det har ligget i luften, at niveauet i Gentofte har været for højt. Blandt andet har Anders Eldrup tidligere tilkendegivet, Charlotte at vi Lomholt: som en DEEP omkostningsbevidst har virksomhed sender nogle været uheldige godt signaler, for os, fordi hvis det vi har af og til tilbyder østers, hummer og bragt nogle afdelinger tættere fransk foie gras," siger Susanne Monferré, direktør for Group på hinanden. Procurement og Facility Management. Hvis man regner ud, hvor meget kantinedriften koster pr. medarbejder, så er det dobbelt så dyrt i Gentofte som i Hørsholm, mens Teglholmen ligger et sted midt imellem. Endnu et forhold, der har bidraget til beslutningen, er kravet fra skatteminister Kristian Jensen om, at der fra 1. januar 2009 skal betales moms af kantinepersonalets løn. For hele DONG Energy andrager det beløb mio. kr., og hvis medarbejderne selv skulle betale det, ville det medføre et ekstra kantinebidrag på 220 kroner om måneden pr. medarbejder. Koncernledelsen har imidlertid besluttet at lade selskabet betale beløbet mod at lade harmoniseringen af kantinerne i Gentofte og Teglholmen være med til at finansiere momsbetalingen. 14

15 Susanne Monferré: "Den nye momsbetaling ville have bragt medarbejdernes kantinebidrag op på næsten 500 kroner, hvis ledelsen ikke havde valgt at lade selskabet betale." FAKTA: Harmonisere Ifølge nudansk ordbog at "bringe noget i overensstemmelse med noget andet". Så mange spiser der hver dag i kantinerne: Hørsholm Gentofte Teglholmen 400 Skærbæk 500 "Ændringerne indebærer, at der er skåret ned i udbuddet af madvarer i Gentofte. Til gengæld har vi fastholdt kvaliteten i råvarerne," understreger Ole D. Hounsgaard, leder af Facility Management Øst, som omfatter lokationerne øst for Storebælt. I Skærbæk er der allerede gennemført en del ændringer i løbet af efteråret, og kantineharmoniseringen får derfor ikke de store konsekvenser fremover. "Vi har allerede stort set harmoniseret udbuddet af madvarer og altså nu også priserne," siger Jesper Engsig Christensen, der er chef for Intern Service i Skærbæk. "Tilbage er så selve kvaliteten af maden, som jo til en vis grad bliver lokalt bestemt, og her vil brugergruppen i højere grad komme til at påvirke den konkrete sammensætning af retterne," fortæller han. Selv om frokosten altså bliver mere ens på de store lokationer, skal vi ikke forvente at få serveret en særlig DONG Energymenu overalt - der skal være plads til lokale forskelle. "På de mindre steder kan der være stor forskel på maden afhængigt af, hvor kreativ og lydhør kantinechefen er. Men der skal også være plads til, at maden er forskellig, for på Klædemålet er kantinegæsterne jo it-folk, mens det er teknikere på Brydehusvej, og det giver nogle kulturforskelle på det kulinariske område, forklarer Ole D. Hounsgaard. I medarbejdernes sammenligninger af kantinebidrag og frokostordninger, spiller det formentlig ind, at man kan få morgenmad i Gentofte, Hørsholm og på Teglholmen men for eksempel ikke i Skærbæk. Ifølge Susanne Monferré er morgenmaden imidlertid ikke en del af frokostordningen. Det er reelt en ordning, man har - 'fået med i købet' - de tre steder, da man indgik aftalerne, og det er gratis for alle medarbejdere, uanset om man er tilmeldt kantineordningen. Til gengæld skal gæster, konsulenter, leverandører og eksterne håndværkere betale for morgenmaden på de tre adresser, fortæller hun. I Skærbæk stiger medarbejdernes bidrag til kantineordningen den 1. april fra 250 til 280 kroner, og harmoniseringen af priser og udbuddet af madvarer betyder, at medarbejderne i Skærbæk nu også kan få morgenmad på arbejdspladsen. "Vi arbejder på, at vi sammen med stigningen i kantinebidraget også indfører en mulighed for morgenmad. På udvalgte steder stiller vi noget morgenmad frem, som man så kan hente i et bestemt tidsrum," fortæller Jesper Engsig Christensen. Der bliver altså fortsat plads til forskellighed i DONG Energy's kantiner - men man skal ikke forvente at kunne sætte tænderne i en hummer eller en ægte, fransk gåseleverpostej. Fremover skal frokosten i DONG Energy være både god og sund - men ikke ligefrem overdådig. Men jeg synes, det er vigtigt at huske på, at den nye momsbetaling ville have bragt medarbejdernes kantinebidrag op på næsten 500 kroner, hvis ledelsen ikke havde valgt at lade selskabet betale," understreger Susanne Monferré. 15

16 MIN FR KOST Asnæsværket Karsten Laursen, driftsmester: "Jeg spiser min frokost i kontrolrummet, hvor jeg er på vagt enten ved vores spisebord eller ved pulten, hvis der er travlt. Jeg køber som regel en standardmadpakke til 15 kroner med tre stykker rugbrød med pålæg, lidt lunt til og noget salat. Der er en, der henter maden til os alle sammen ovre i kantinen, og selvfølgelig er det en slags højdepunkt, når man får sin mad. Nogle gange sidder jeg alene og andre gange sammen med andre. Så snakker vi om almindelige ting som nyheder og politik og også lidt privat, for når man arbejder så tæt sammen på lange vagter, kommer man jo også til at kende hinanden bedre." Stenlille Arne Mortensen, E-tekniker: "Vi er 83 medarbejdere, der er tilknyttet Stenlille. Hver dag spiser ca. 50 her i kantinen, mens de øvrige klarer frokosten i bilerne. Jeg spiser her fast og er meget tilfreds. Maden er afvekslende og sund. Det er også sjovt, når der er temauger med for eksempel italiensk mad. Så bliver kantinen udsmykket og kantinepersonalet klæder sig nogle gange ud, så det passer til temaet." Haderslev Kraftvarmeværk Ib Hansen, kranfører: "Vi har slet ikke nogen frokostordning, så vi må selv sørge for madpakken. Heldigvis er det min kone, der smører den, for så er det mere spændende, hvad der er i. Vi er syv mand på arbejde i dagtimerne, og nogle spiser ved kontrolpulten, fordi de skal sørge for den rigtige mængde affald til kedlen, mens andre spiser ved deres skrivebord. Vi har ingen kantine, men nu har vi heldigvis fået indrettet et tidligere kontor til en slags frokoststue med spisebord og køleskab. Det kunne dog være rigtig rart, hvis vi kunne få maden leveret - måske fra Enstedværkets kantine eller en anden leverandør. Ja, vi kunne endda selv hente frokosten, hvis vi kunne få lov at administrere tilskuddet. Jeg vil ikke kalde det misundelse, men jeg vil heller ikke kalde det kantineharmonisering, for det ene sted har man jo nærmest servering af en kok og kan få både kold og varm mad, grøntsager og frugt, mens vi sidder med vores madpakke med fire eller fem halve. 16

17 Vindmølle, Skibby, Nordsjælland Verner Christensen og Peter Jensen, vindteknikere: Verner Christensen og Peter Jensen er vindteknikere i Power. Jobbet består i at udføre service på vindmøller: Vi spiser helst ikke heroppe. Det er tit en kold fornøjelse. Er vejret godt, nyder vi det, men vi vil helst spise i bilen. I dag er det rart nok, fortæller Verner, og Peter supplerer: Der er typisk meget lidt plads i en mølle, så kan vi undgå det, gør vi det. Men skal vi arbejde det meste af en dag oppe i møllen, spiser vi madpakken her, men uden den store nydelse frokosten skal egentlig bare overstås, så vi kan arbejde videre. Vindteknikere er typisk ikke med i frokostordningen men får et frokosttillæg, da de ikke har adgang til kantinen. Siri-platformen Jan Kokman, instrumenttekniker: Instrumenttekniker Jan Kokman på 38 år arbejder offshore på Siri platformen. I den hyggelige kantine indtager han både morgenmad, frokost og aftensmad. Min frokost på Siri er gennemgående sund og varieret. Kokken sørger altid for gode og sunde råvarer, såsom forskellige grøntsager og en god salatbar. For mig er min frokost brændstof til resten af dagen. Kroppen er jo en motor, som skal have det godt derfor spiser jeg sundt og varieret. Til frokost spiser jeg ofte varm mad, det kan jeg så forbrænde resten af dagen, og om aftenen vælger jeg kold mad med færre kalorier i, fortæller Jan Kokman. Mongstad, Norge Jesper Johansen, maskintilsynet: Her i Mongstad er der en fælles kantine for alle, som arbejder på Statoil-området, og i perioder er det mere end personer. Kantinen drives af et cateringfirma og ligger fem minutters gang fra vores kontorbygning. Når det regner heroppe, er det så langt væk, at man lige så godt kan tage regntøjet på. Kantinen er åben et par timer morgen, middag og aften, men jeg går kun i kantinen til frokost. Til frokost er der en varm ret, koldt bord samt frugt, og netop i dag er frugtbordet flottere end jeg nogensinde har set det. Når man først har betalt 40 norske kroner, kan man spise alt det, man orker, og de fleste arbejder jo fysisk hårdt, så de skal have noget ordentligt at spise. Der har været nogle klager over, at der var for lidt variation i maden, så det er nok derfor, de har oppet sig med frugtbordet. Nu er vi jo ude i Vestlandet i Norge, så vi får meget god fisk, og hvis man ikke kan lide smagen af får, skal man se sig godt for, inden man tager for sig af gryderetterne. Hver fredag - vinter og sommer - er der risengrød. Det er en tradition, der stammer fra Statoil. 17

18 Horns Rev 2, Esbjerg Jeanette Fink Vang Jensen, projektsekretær: Vi har en ordning med en købmand, hvor vi hver fredag bestiller brød, pålæg, salat og grøntsager til den kommende uge, og mandag formiddag får vi så det hele leveret. Frugt får vi to gange om ugen fra en grønthandler. Vi er omkring 10 medarbejdere til frokost hver dag, så lidt i 12 begynder vi at skære salat og grøntsager, dække bord og rette an og lune frikadellerne, som er vores daglige, varme indslag. Jeg synes, det er rart at komme lidt væk fra arbejdet og mødes med nogle af de andre kolleger. Vi snakker ikke så meget om arbejde og opgaver men mest om personlige ting noget der har været i fjernsynet, familien, fritiden eller andre private emner. Det er også en god lejlighed til at drille hinanden lidt sådan noget er med til at give et godt sammenhold. Kundebesøg, Vejle Anders Sigtenbjerggaard, gastekniker: Holland Pauline Lucas, konsulent "Jeg kører rundt til villakunder og udfører målerskift og syn af gasfyr - fortrinsvis i en omkreds af 20 km omkring Vejle. Jeg holder min frokostpause mellem og 13 - afhængigt af, hvornår kundebesøgene er aftalt til. Jeg har for det meste madpakke med, som jeg selv laver samtidig med børnenes, men en gang imellem køber jeg en madpakke, hvis jeg for eksempel kommer forbi en slagter på vejen. Vi får dog ikke noget tilskud til frokosten, selv om vi jo ikke har adgang til en kantine. Jeg spiser næsten altid alene, men en gang imellem kan det lade sig gøre at mødes til frokost med et par andre udekørende kolleger. Frokosten spiser jeg altid i bilen, og heldigvis er der installeret et lille oliefyr i bilerne, så selv om det er kold mad, er der ikke også koldt i bilen om vinteren. " Pauline Lucas er konsulent i inkasso-afdelingen i det hollandske DONG Energy Sales B.V. i S Hertogenbosch. Vi har to kantinedamer ansat, som hver dag forbereder frokost til os ca. 100 medarbejdere. Jeg spiser altid min frokost i kantinen sammen med kollegerne fra min afdeling. Her har vi bedre tid til at tale om private ting, men også om arbejdet. Jeg spiser en sund frokost bestående af en sandwich og lidt salat, men jeg drikker aldrig noget til. Frokostpausen er for mig en time-out i den travle hverdag. Pauline Lucas fortæller, at de ikke kan få morgenmad på arbejdspladsen. 18

19 Noter fra VITAL Topchefer stiller klimakrav til politikerne DONG Energy s øverste chef Anders Eldrup er sammen med Danfoss-ejer Jørgen Mads Clausen, Vestas topchef Ditlev Engel og Grundfos-chef Carsten Bjerg afsendere på en opsigtsvækkende kronik bragt i Politiken. I kronikken slår de fire til lyd for, at erhvervslivet både kan og vil udvikle løsningerne på klimaudfordringerne, men de understreger samtidig, at det kræver, at politikerne skaber en global og intelligent politisk ramme, der kan lede markedet i den ønskede retning. ( ) Storrun-møllerne har fundamenterne klar Alle fundamenter er klar til møllerne i DONG Energy s første svenske vindmølleprojekt. Storrun, som parken på Storrun-fjeldet i Midtsverige hedder, kommer til at bestå af 12 Nordex-møller på hver 2,5 MW. Møllerne rejses til sommer: Det er en udfordring for os at arbejde et sted med koldt klima, fjeldterræn og en kort byggesæson. Der ligger omkring to meter sne om vinteren, og det smelter først i slutningen af maj, så det er jo noget anderledes end at opføre møller på en flad mark i lune Danmark, siger projektleder Claus Bøjle Møller. ( ) Kinesisk og indisk vind giver CO 2 -kreditter CO 2 -teamet i Energy Markets sluttede året med to store aftaler om køb af CO 2 -kreditter CO 2 -kreditter fra et vindkraftprojekt med 31 møller på i alt 24,8 MW i den sydindiske provins Karnataka til levering i perioden og CO 2 -kreditter fra et vindprojekt i Kina med 24 møller på i alt 36 MW til levering i perioden frem til (12.08) Udstilling længst mod vest fortæller om Horns Rev Vindmølleaktiviteterne til vands ved de to parker på Horns Rev har fået deres egen udstilling placeret i fyrmesterboligen ved Blåvandshuk Fyr. Det er jo svært at komme ud til havmølleparken, men med denne udstilling viser vi turisterne, at Danmark er med til at sætte dagsordenen og er i front med CO 2 -reduktioner også her i den yderste krog af landet, sagde Vardes borgmester Gylling Haahr ved indvielsen. Bag udstillingen står DONG Energy sammen med Vattenfall, Vestas, Siemens, Energinet.dk og Varde Kommunes turistkontor. ( ) Avedøreværket har sat ny biomasserekord Avedøreværket har aldrig brændt så mange træpiller som i 2008 og det bliver endnu flere i fremtiden. Sidste år lagde 118 træpilleskibe og -pramme til kaj ved værket, hvilket er 40 flere end i Havnen har modtaget tons træ, og værket har brugt tons træpiller. Avedøreværket er af Energistyrelsen ellers kun forpligtet til at bruge tons træpiller om året. ( ) Direktør på plads bag rattet i elbilen Når selskabet Better Place Denmark begiver sig ud på vejen mod at kunne levere elbiler til danskerne fra 2011, bliver det med den tidligere Microsoft-mand Jens Moberg ved rattet. Han kan disponere over op til 770 mio. kr., hvoraf en vis procentdel kommer fra DONG Energy: Vores mål med at investere i Better Place Denmark er at hjælpe med at reducere CO 2 -udledningen og øge forbruget af bæredygtig energi ved at udnytte vindenergien bedre, og give energiområdet et løft, sagde koncernchef Anders Eldrup ved pressemødet, hvor Jens Moberg blev præsenteret. ( ) Tivoli skal drives af vedvarende energi Op mod jul underskrev Tivolis administrerende direktør Lars Liebst og koncerndirektør Lars Clausen en partnerskabsaftale, der skal hjælpe Tivoli med at spare på energien og yde en indsats for at reducere klimabelastningen. I aftalen indgår energirådgivning vedrørende Tivolis bygninger, belysning og forlystelser. Målet er at reducere Tivolis forbrug og klimabelastning, samtidig indgår det i aftalen, at Tivolis elforbrug skal komme fra testmøller på Avedøre. ( ) Risiko er da noget man har styr på Risikostyring eller Risk Management handler om at skabe overblik over, hvordan vores virksomhed er påvirket af markedsrisici, og træffe beslutninger om, hvordan vi vil reagere på markedsrisici, fortæller Ole Fich, der er chef for den nyoprettede afdeling Risk Management. For et år siden lå håndteringen af finansielle risici i to afdelinger en i Energy Markets og en i Group men siden april 2008 er der gennemført en række organisationsændringer, der har ført til startskuddet til den nye Risk Management-funktion i november sidste år. DONG Energy er blevet så stor en virksomhed, at der er behov for en rød tråd i den måde, vi tænker risiko. En optimal risikostyring kræver, at tingene ses under et, anfører Ole Fich. ( ) 19

20 Den varme stol Kantinebidraget fra medarbejderne skulle være ens, maden skulle være mere ens end hidtil, og den nye kantinemoms skulle betales enten af selskabet eller af medarbejderne. Det var udgangspunktet for koncerndirektør for Group Finance & Services, Carsten Krogsgaard Thomsen, da han som chefkok for projektet tog fat på at harmonisere kantinerne på de største lokationer i Gentofte, Hørsholm, Teglholmen og Skærbæk, hvor medarbejdere spiser frokost hver dag. Men det er svært at gøre alle tilfreds, så harmoniseringen er blevet lidt af en varm kartoffel for chefkokken. En anden varm kartoffel er flytningen af en række medarbejdere i Hørsholm og Gentofte, som ikke er forløbet helt som planlagt. Derfor har Respons bedt Carsten Krogsgaard Thomsen tage plads i Den varme stol og besvare spørgsmål om de varme kartofler. Chefkokken og de varme kartofler Tekst: Niels M. Karlsen, - Foto: Mette Nielsen? Hvorfor er det så vigtigt at harmonisere kantinerne og kantinebidraget? Udgangspunktet var seks forskellige selskaber med forskellige kantineordninger. Men der var ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem, hvor dyrt det var at drive kantinerne og de kantinebidrag, man betalte. Kantinen i Gentofte var dobbelt så dyr at drive pr. medarbejder som den i Hørsholm, mens Teglholmen var 50 pct. dyrere end Hørsholm. Vi synes, det er svært at forsvare, at man kører med så forskellige niveauer, som der var tale om. Ude på de mindre lokaliteter har man selvfølgelig ikke de samme muligheder for at drive en kantine som på store steder som Hørsholm, Skærbæk eller Gentofte. Så vi siger ikke, det skal være ens alle steder, men niveauerne skal minde mere om hinanden. Samtidig kom der en lovændring, som gjorde det momspligtigt at drive kantinerne. Vi kunne have valgt at forhøje kantinebidraget for medarbejderne på den baggrund. Det har vi ikke gjort, så selv efter de besparelser, vi har lavet, er det langt dyrere for DONG Energy at drive kantinerne nu. Så vi mener altså ikke, det var forsvarligt, at der var så stor forskel på at drive kantinerne i den samme virksomhed. Desuden kunne vi se i Gentofte, at spildet var enormt stort. Hver dag blev der smidt 100 kg mad ud fra kantinen, for når man tilbyder alle de retter, kan man selvfølgelig ikke dimensionere det til, at alt bliver spist. Endelig har flere medarbejdere og chefer direkte henvendt sig til mig og sagt, at de følte sig pinligt berørte, når de havde eksterne kunder og samarbejdspartnere på besøg og tog dem med gennem kantinen. For vi må altså ikke glemme, at vi på nogle områder er en offentlig virksomhed med forsyningspligt, hvor kunderne betaler en pris, som er reguleret af staten.? Du nævnte selv, at man ikke har de samme muligheder på små og store lokaliteter. Men hvorfor så ikke bare lade de enkelte lokationer vælge selv? Fordi det ikke kan være meningen, at man er kommet til en helt anden virksomhed, når man går fra den ene kantine til den anden. Jeg vil ikke kalde det misundelse, men det blev alligevel bemærket mange steder blandt medarbejderne, at der var de her forskelle. Så vi besluttede, at vi gerne ville reducere omkostningsniveauet nogle steder, og der kan så være andre steder, hvor man måske vil gøre det lidt bedre, for vi ønsker at tilbyde sund mad, og vi ønsker at holde en høj kvalitet hele tiden.? Når du siger, at der kan være nogle steder, hvor man måske vil gøre det lidt bedre, hvad tænker du så på? For eksempel er man i Skærbæk ved at se på, hvordan kantinen skal være der. Men her er man jo begrænset af de fysiske rammer, hvor stort køkkenet er og så videre, men man vil formentlig kunne have en anden kantineordning end i dag, når det nye hovedkontor er blevet bygget om nogle år. Desuden er vi i gang med at oprette kantineudvalg flere steder, hvor medarbejderne kan være med til at prioritere, hvad man vil lægge vægt på, inden for en økonomisk ramme.? Nogle medarbejdere mener, det er for dårligt, at de skal betale mere for mindre mad, andre mener, at de skal have bedre mad, hvis de nu skal betale mere, og atter andre synes, det er mærkeligt, at de ikke kan få morgenmad, når andre kan. Jamen, der vil jeg altså sige, at 280 kroner om måneden er billigt. Det kan ikke være billigere af hensyn til skattemyndighederne, og man får fortsat mad af en høj kvalitet i Gentofte, selv om vi har reduceret udbuddet. Vedrørende morgenmad har vi ikke nogen problemer med, at man lokalt stiller franskbrød, rundstykker og ost frem, hvis det giver mening. Men blandt andet ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt vil vi ikke være med til, at der også serveres wienerbrød eller at der er chokolade på bordet til alle møder. 20

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller:

Kaya Brüel, sangerinde, sangskriver og skuespiller: 01 2012 FRIE Funktionærer www.f-f.dk Magasinet om dit individuelle arbejdsliv til din næste lønforhandling Tænk dig godt om inden du hæver dit efterlønsbidrag: Ingen seniorjob uden efterløn Sådan indstiller

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 S2010

DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 S2010 S2010 DET RIGTIGE VALG Grunden til at vælge Severin Kursuscenter Læs mere på side 4 Severin Kursuscenter A/S Skovsvinget 25 5500 Middelfart T: 6341 9100 F: 6441 6902 severin@fdb.dk INDH S Skribenter: Søren

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

JENS BELLING Skræmt af krisen 4-5

JENS BELLING Skræmt af krisen 4-5 TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2009 www.business-fyn.dk MÅNEDSMAGASINET JENS BELLING Skræmt af krisen 4-5 SIEGFRIED W. ANDERSEN: Krisehjælp til ledere side 8 FACEBOOK: For firmaets skyld side 14 CLAUS LØNBORG:

Læs mere