Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning A; (3.+4.semester) John Kjær Jensen (JOJ) afsætning A (2. semester) Eckardt Klahn (EKL) virksomhedsøkonomi B As2hhi012 Litteratur: Virksomhedsøkonomi B: Sejr Steen Steensen m.fl.: Virksomhedsøkonomi Niveau B, 2. udgave, Trojka (hele bogen med undtagelse af kapitel 4) se for øvrigt undervisningsbeskrivelsen for VØB på Afsætning A Lene Jenrick m.fl: Afsætning A, 2. udgave, Trojka (kapitel 1-17) Introduktion til Erhvervscase (Internt notat vedrørende erhvervscase baseret på forskellige kilder) Se bilag 1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Fur Bryghus Peter Larsen Kaffe Bo Concept Rema 1000 med fokus på konkurrencen om DM i erhvervscase

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Fur Bryghus Faglige kompetencemål kan oversættes til præcise og evaluerbare mål for undervisning. Eleverne skal kunne: - Identificere og analysere virksomhedens kritiske succesfaktorer samt virksomhedens udfordringer. Eleverne skal gøre brug af fagenes teori - Udarbejde og begrunde handlingsforslag af udvalgte udfordringer med hjælp af fagenes teori - Vurdere de opstillede konsekvenser herunder valgte metoder og modellers anvendelighed, i forhold til egne analyser - Eleverne skal kunne formulere case-arbejdets analyser, løsningsforslag og vurderinger ved anvendelse af sammenhængende faglig argumentation og formidle den ved anvendelse af relevante it. Sammenfattende kan de faglige kompetencer koges ned til Analysemetoden: SPLøK: Symptom Problem Løsning- Konsekvens Didaktik Undervisningen tilrettelægges som casebaserede forløb, hvis belysning kræver flere fag. Fokus i det casebaserede forløb er klart formuleret og vil give anledning til refleksioner over såvel kompetencemål som indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Materiale - Udleveret materiale, som belyser vigtige informationer i casen herunder et internt notat om kritiske succesfaktorer, udfordringer, synopser mm. - Undervisningsministeriets case om virksomheden - Endvidere baseres arbejdet på elevernes selvstændige informationsindsamling af relevante interne og eksterne informationer om virksomheden. Arbejdsformer Læreroplæg, gruppearbejde. De elevstyrede arbejdsformer er i fokus. Produktformer Mundtlig præsentation på baggrund af en af gruppen udarbejdet synopsis Progression Forløbet er et led i en progression indenfor arbejdet med erhvervscase; fra den begrænsede eksemplariske øvelsescase over større komplekse cases til autentiske cases. IT Internet (informationsindsamling), Microsoft Power Point, Word og Excel anvendes

3 Titel 2 Indhold Peter Larsen Kaffe Faglige kompetencemål kan oversættes til præcise og evaluerbare mål for undervisning. Eleverne skal kunne: - Identificere og analysere virksomhedens kritiske succesfaktorer samt virksomhedens udfordringer. Eleverne skal gøre brug af fagenes teori - Udarbejde og begrunde handlingsforslag af udvalgte udfordringer med hjælp af fagenes teori - Vurdere de opstillede konsekvenser herunder valgte metoder og modellers anvendelighed, i forhold til egne analyser - Eleverne skal kunne formulere case-arbejdets analyser, løsningsforslag og vurderinger ved anvendelse af sammenhængende faglig argumentation og formidle den ved anvendelse af relevante it. Sammenfattende kan de faglige kompetencer koges ned til Analysemetoden: SPLøK: Symptom Problem Løsning- Konsekvens Didaktik Undervisningen tilrettelægges som casebaserede forløb, hvis belysning kræver flere fag. Fokus i det casebaserede forløb er klart formuleret og vil give anledning til refleksioner over såvel kompetencemål som indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Materiale - Udleveret materiale, som belyser vigtige informationer i casen herunder et internt notat om kritiske succesfaktorer, udfordringer, synopser mm. - Undervisningsministeriets case om virksomheden - Endvidere baseres arbejdet på elevernes selvstændige informationsindsamling af relevante interne og eksterne informationer om virksomheden. Arbejdsformer Læreroplæg, gruppearbejde. De elevstyrede arbejdsformer er i fokus. Produktformer Mundtlig præsentation på baggrund af en af gruppen udarbejdet synopsis Progression Forløbet er et led i en progression indenfor arbejdet med erhvervscase; fra den begrænsede eksemplariske øvelsescase over større komplekse cases til autentiske cases. IT Internet (informationsindsamling), Microsoft Power Point, Word og Excel anvendes

4 Titel 3 Indhold Bo Concept Faglige kompetencemål kan oversættes til præcise og evaluerbare mål for undervisning. Eleverne skal kunne: - Identificere og analysere virksomhedens kritiske succesfaktorer samt virksomhedens udfordringer. Eleverne skal gøre brug af fagenes teori - Udarbejde og begrunde handlingsforslag af udvalgte udfordringer med hjælp af fagenes teori - Vurdere de opstillede konsekvenser herunder valgte metoder og modellers anvendelighed, i forhold til egne analyser - Eleverne skal kunne formulere case-arbejdets analyser, løsningsforslag og vurderinger ved anvendelse af sammenhængende faglig argumentation og formidle den ved anvendelse af relevante it. Sammenfattende kan de faglige kompetencer koges ned til Analysemetoden: SPLøK: Symptom Problem Løsning- Konsekvens Didaktik Undervisningen tilrettelægges som casebaserede forløb, hvis belysning kræver flere fag. Fokus i det casebaserede forløb er klart formuleret og vil give anledning til refleksioner over såvel kompetencemål som indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Materiale - Udleveret materiale, som belyser vigtige informationer i casen herunder et internt notat om kritiske succesfaktorer, udfordringer, synopser mm. - Undervisningsministeriets case om virksomheden - Endvidere baseres arbejdet på elevernes selvstændige informationsindsamling af relevante interne og eksterne informationer om virksomheden. Arbejdsformer Læreroplæg, gruppearbejde. De elevstyrede arbejdsformer er i fokus. Produktformer Mundtlig præsentation på baggrund af en af gruppen udarbejdet synopsis Progression Forløbet er et led i en progression indenfor arbejdet med erhvervscase; fra den begrænsede eksemplariske øvelsescase over større komplekse cases til autentiske cases. IT Internet (informationsindsamling), Microsoft Power Point, Word og Excel anvendes

5 Titel 4 Rema 1000 Indhold Faglige kompetencemål kan oversættes til præcise og evaluerbare mål for undervisning. Eleverne skal kunne: - Identificere og analysere virksomhedens kritiske succesfaktorer samt virksomhedens udfordringer. Eleverne skal gøre brug af fagenes teori - Udarbejde og begrunde handlingsforslag af udvalgte udfordringer med hjælp af fagenes teori - Vurdere de opstillede konsekvenser herunder valgte metoder og modellers anvendelighed, i forhold til egne analyser - Eleverne skal kunne formulere case-arbejdets analyser, løsningsforslag og vurderinger ved anvendelse af sammenhængende faglig argumentation og formidle den ved anvendelse af relevante it. Sammenfattende kan de faglige kompetencer koges ned til Analysemetoden: SPLøK: Symptom Problem Løsning- Konsekvens Didaktik Undervisningen tilrettelægges som casebaserede forløb, hvis belysning kræver flere fag. Fokus i det casebaserede forløb er klart formuleret og vil give anledning til refleksioner over såvel kompetencemål som indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Materiale - Udleveret materiale, som belyser vigtige informationer i casen herunder et internt notat om kritiske succesfaktorer, udfordringer, synopser mm. - Undervisningsministeriets case om virksomheden - Endvidere baseres arbejdet på elevernes selvstændige informationsindsamling af relevante interne og eksterne informationer om virksomheden. Arbejdsformer Læreroplæg, gruppearbejde. De elevstyrede arbejdsformer er i fokus. Produktformer Mundtlig præsentation på baggrund af en af gruppen udarbejdet synopsis Progression Forløbet er et led i en progression indenfor arbejdet med erhvervscase; fra den begrænsede eksemplariske øvelsescase over større komplekse cases til autentiske cases. IT Internet (informationsindsamling), Microsoft Power Point, Word og Excel anvendes

6 Bilag 1 Introduktion til Erhvervscase Højere Handelseksamen Afsætning og Virksomhedsøkonomi IBC, Aabenraa 2012

7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Synopsisbegrebet Casemetoden Forståelse - finde relevante informationer (fase 1) Situationsanalyse anvende teori og analyse (fase 2) Handlingsforslag teoretisk begrundede forslag (fase 3) Konsekvenser hvad betydning får handlingen (fase 4) Præsentation fremlæg så klart som muligt (fase 5) Økonomiske kompetencer (kompetenceblomsten) At tænke økonomisk At finde udfordringer At argumentere fagligt At arbejde med modeller At kommunikere At arbejde med data At arbejde med it-værktøjer Situationsanalyse Kritiske succesfaktorer Virksomhedens udfordringer Handlingsalternativer Konsekvenser Metodebegrebet i relation til erhvervscase Eksamen Progression i studieområdet Litteraturliste Bilag Side

8 Introduktion til Erhvervscase 1. Indledning I det følgende præsenteres og gennemgås indholdet i faget erhvervscase. Bagerst er vedhæftet bilag med uddybende materiale. Figur 1: Tidsmæssig placering af erhvervscase Grundforløb: Fra folkeskoleelev til gymnasieelev Studieretningsforløb: Fra gymnasieelev til studerende ½ år 1 år 2 år 3 år Studieområdet del 1: KultO, SamfO, eøo 1. forløb: 3 dage Studieområdet del 2: Erhvervscase (EC) 2., 3., og 4. forløb à 3 dage Evt. eksamen Studieområdet del 3: Det Internationale Område (DIO) Erhvervscase Tværfagligt forløb mellem afsætning og virksomhedsøkonomi En case uden spørgsmål I modtager en elektronisk case med især en række interviews med nøglemedarbejdere fra en virksomhed, men hovedparten af informationerne skal du selv finde. Jeres arbejde skal dokumenteres i form af en synopsis, dvs. et kort dokument på 3-5 sider ekskl. bilag, der har fokus på jeres analyser af virksomhedens udfordringer samt forslag til, hvordan de kan løses. Synopsis afleveres på skolen, og senere eksamineres (enkeltvis). Eksamen begynder med, at du selv holder en fremlæggelse på 5-7 minutter om en del af synopsen ud fra egen udarbejdet præsentation. Eksamen kan sammenlignes med en konsulent, der præsenterer sine analyser og handlingsplan over for virksomhedens ledelse. Nøgleord: Metode, kritiske succesfaktorer, udfordringer, analyser, handlingsalternativer, vurderinger. At arbejde med cases: At se på en virksomhed fra flere vinkler og komme med forslag til, hvad den kan gøre anderledes, så dens bæredygtighed og konkurrenceevne styrkes. Formål: at øge din bevidsthed om fagenes identitet, deres forskellighed og faglige samspil om konkrete udfordringer, så du har et endnu bedre fundament, når du skal studere eller ud på arbejdsmarkedet. Side 8 af 36

9 Ikke fag, men metode Du skal ikke arbejde med nye modeller, men bruge dem fra virksomhedsøkonomi og afsætning. Det nye: Du selv skal finde ud af, hvornår du skal bruge den ene eller anden model - ligesom i en virkelig virksomhed. Metodeforståelse er et vigtigt element i arbejdet med erhvervscase - både den overordnede arbejdsmetode (det casebaserede projektarbejde) samt fagenes metoder. 2. Synopsisbegrebet Synopsen Synopsen er et koncentrat af den undersøgelse, I har gennemført - ikke er en minirapport Hvor man i en rapport kan følge alle processer og resultater i en undersøgelse, sætter en synopsis læseren ind i undersøgelsens hovedområder. Synopsen er dermed et skriftligt oplæg til den mundtlige fremlæggelse/diskussion ved eksamen. Struktur Gruppens casearbejde sammenfattes i en synopsis. Synopsen skal fylde 3-5 sider og opbygges på følgende måde: Forside Indholdsfortegnelse SeIve synopsen (3-5 sider) Et (kort) virksomhedsportræt Virksomhedens kritiske succesfaktorer Virksomhedens udfordringer/muligheder (samlet liste) Kort henvisning til gennemførte analyser De udvalgte udfordringer (Bemærk: Hver udfordring behandles færdig, før man går til næste): Beskrivelse af udfordring, herunder hvad der måles på (målsætning) Flere handlingsforslag pr. udfordring Beskrivelse af konsekvenser af handlingsforslagene (trade off, kortsigtede og langsigtede) Valg af handlingsforslag (begrundes ud fra målsætning) Metodeafsnit Kildeliste Bilag Figur 2: Overblik over skriftlig og mundtlig del af erhvervscase Skriftlig del Mundtlig del Synopsis (oplæg i tekstform) Forberedt mundtlig fremstilling (evt. Diskussion (eksamination) disposition/manuskript) Eksempler på væsentlige elementer Indholdsfortegnelse Kobling til synopsen og til diskussionen Særligt udvalgte emner eller Problemformulering/virksomheds-portræt Teorier, begreber, metoder, vinkling Undersøgelsen/analysen temaer, f.eks. perspektiver, Undersøgelsesresultater Løsningsforslag metodiske problemer, vigtige Konklusioner, pointer Metoden Kildefortegnelse konsekvenser I bilag 1 gives et overblik over hvad man skal kunne, hvad man skal øve, og hvad der skal bedømmes. Side 9 af 36

10 3. Casemetoden Casemetoden består her af 5 faser, som præsenteres nedenfor. Faserne uddybes senere Forståelse - finde relevante informationer (fase 1) Gruppen sætter sig ind i casevirksomheden skaber sig et overblik over virksomhedens forhold. Alle informationer om virksomheden studeres, og du sorterer i informationerne, og når ind til de forhold, der har betydning for virksomhedens bæredygtighed. Hvad er for en virksomhed, det drejer sig om? Hvordan er virksomhedens forhold til omverdenen? Hvad er der især er på spil for den pågældende virksomhed og den branche, den befinder sig i? Identificér de områder, hvor du har behov for yderligere informationer. Find ud af, hvordan du vil finde disse informationer. Husk at tage noter. Man kan også bruge mindmaps. Dermed kan du lettere og hurtigere få overblik over casen Situationsanalyse anvende teori og analyse (fase 2) Ud fra situationsanalysen udarbejdes et virksomhedsportræt samt opstilles en liste over virksomhedens kritiske succesfaktorer. For at udarbejde en god situationsanalyse skal du undersøge og bearbejde de informationer, som du har udvalgt i casematerialet suppleret med nye informationer, som du og din gruppe har indsamlet. Teorier og modeller fra fagene bruges systematisk til at bearbejde informationerne. Det er vigtigt, at komme hele vejen rundt i materialet, inden du lægger dig fast på de udfordringer, som du vil analysere, da du ellers risikerer at overse væsentlige forhold. Fasen afsluttes med at du og din gruppe opstiller en liste over de udfordringer eller problemstillinger, som du har identificeret, og som du vil arbejde videre med Handlingsforslag teoretisk begrundede forslag (fase 3) På baggrund af udarbejdede analyser skal du nu træde ind i konsulentens rolle og fremsætte handlingsforslag, der sikrer virksomhedens fortsatte vækst. Du skal især kunne argumentere for hvilke handlingsalternativer, som du vil anbefale virksomheden at følge. Inddrag viden om virksomheden fra fase 1 og 2 og tænk på virksomhedens idegrundlag, kritiske succesfaktorer, økonomiske ressourcer og andre relevante forhold, når du argumenterer for dine handlingsalternativer Konsekvenser hvad betydning får handlingen (fase 4) Undersøg konsekvenserne af de handlingsforslag, som du har valgt i fase 3. Det kan vedrøre virksomhedens position på markedet, f.eks. at virksomheden får en større markedsandel, højere kendskabsgrad eller andet som følge af handlingsalternativet. Husk også at forholde dig til de økonomiske konsekvenser af dine handlingsalternativer både på kort og på lang sigt. Sidst i denne fase samles analysearbejdet samt løsningsforslag i synopsen, som skal afleveres Præsentation fremlæg så klart som muligt (fase 5) Forbered præsentationen af dit casearbejde. Her arbejder du alene, da samarbejdet med din gruppe ophører, når I afleverer synopsen. Side 10 af 36

11 Fremlæg ikke hele synopsen med alle udfordringer. Du skal derimod udvælge og formidle de informationer, som du finder mest relevante, hvis du var konsulent og skulle fremlægge dit analysearbejde for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at du tænker på at skabe overblik over virksomhedens situation og sammenhæng mellem de enkelte dele i analysearbejdet, når du vælger, hvad du vil fremlægge. 4. Økonomiske kompetencer (kompetenceblomsten) I de økonomiske fag er der en række centrale økonomiske kompetencer, som kan samles i en gruppe der handler om at spørge og svare i, med og om økonomi og en gruppe, der handler om at omgås sprog og redskaber i økonomi. Kompetencerne kan illustreres som en kompetenceblomst, og er beskrevet i bilag 2 i et sammendrag. Du vil i forbindelse med erhvervscase skulle bruge de fleste af dem At tænke økonomisk Den økonomiske tankegangskompetence bruges ved at du helt grundlæggende opnår forståelse af, hvilken slags virksomhed du har med at gøre Desuden skal du kunne afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomhedens afsætning og fortsatte økonomiske vækst, og som du dermed har brug for i arbejdet med casen Kompetencen bruges også til at stille spørgsmål til de områder, som casematerialet ikke belyser, og som der yderligere skal samles informationer til At finde udfordringer Den økonomiske problembehandlingskompetence er central i erhvervscase, dvs. evnen til at identificere og formulere økonomiske udfordringer og kunne løse dem. Når du har analyseret virksomheden ved hjælp af fagenes metoder, vil du få overblik over virksomhedens situation. Det vil gøre dig i stand til at identificere de udfordringer, som virksomheden står overfor. SWOT-opstillingen er en brugbar model til at få overblikket og herudfra opliste virksomhedens udfordringer. Når du skal opstille handlingsalternativer, har du igen brug for problembehandlingskompetencen og dermed din værktøjskasse fra fagene At argumentere fagligt Ræsonnementskompetencen handler om at kunne forklare sammenhænge mellem en række økonomiske forhold. God faglig argumentation er kendetegnet ved: Der skal være dokumentation for den påstand, som argumentationen indeholder. Argumentationen skal bygge på en teori, en model eller en metode fra afsætning eller virksomhedsøkonomi. Argumentationen skal være sammenhængende og må ikke indeholde elementer, der er indbyrdes modstridende. Argumentationen skal være relevant i forhold til casevirksomheden, og der må ikke udelades væsentlige aspekter. Stilen i argumentationen skal være faglig, så du skal være opmærksom på at bruge fagbegreber fra begge fag. Brug f.eks. Toulmins model (se bilag 3) med Påstand (konklusion eller handlingsalternativ) Belæg (bevisførelse) Hjemmel (generelle regel, som forbinder påstand med belæg). Side 11 af 36

12 4.4. At arbejde med modeller For at skabe overblik over casen og finde de kritiske succesfaktorer samt de mest relevante udfordringer er det vigtigt, at du inddrager relevante modeller, der passer netop til casevirksomheden. Inddrag modeller fra begge fag, da tværfagligheden er central i erhvervscase. Her kommer din økonomiske modelleringskompetence i spil. Den handler om at kunne anvende økonomiske modeller og forklare modellens forudsætninger og egenskaber. Det er en god idé at opstille nogle forudsætninger eller afgrænsninger. Brug af teori I erhvervscase skal du demonstrere, at du kan anvende den teori, du har lært i virksomhedsøkonomi og afsætning. Teorierne fra de to fag er din værkstøjskasse til at finde virksomhedens kritiske succesfaktorer og udfordringer. Du skal derfor vælge de mest relevante modeller og teorier. En del af begrebsapparatet igen i de to fag afsætning og virksomhedsøkonomi. Ikke mindst strategiområdet er fælles. Omvendt har afsætning mest fokus på eksterne forhold, mens virksomhedsøkonomi har mest fokus på interne forhold. Figur 3: Oversigt over relevante modeller Afsætning Fælles Virksomhedsøkonomi Omverdensmodel PEST(EL) Nulpunktsberegninger Købsadfærd Porters 5 Forces Økonomiske analyser Målgruppeanalyse Værdikædeanalyse Regnskabsanalyse Marketingmix Konkurrencestrategi Logistik Internationalisering Vækststrategi Budgetter TOWS-model SWOT-opstilling Bostonmodel Kilde: Østergaard, Birthe Ravn et al.: Erhvervscase SO2. Det er hensigtsmæssigt at lave en konklusion på alle analyser ved hjælp af SWOT-opstillingen. Selvom det kan virke voldsomt med mange analyser, bliver din synopsis bedre af at have et grundigt fundament, arbejdet kan eventuelt deles op, så I hver i gruppen udarbejder analyser, som I fremlægger for hinanden. Du kan eventuelt placere analyserne i bilag og henvise til dem i synopsen, da der ikke skal være komplette analyser i en synopsis. Derimod kan du trække konklusionen fra analyserne ind i synopsen. Ud fra analyserne formulerer du sammen med din gruppe de udfordringer, som virksomheden står overfor At kommunikere Den økonomiske kommunikationskompetence handler om dels at kunne sætte sig ind i og fortolke andres økonomiske udsagn og tekster, dels at kunne udtrykke sig på forskellige måder om økonomiske forhold. Side 12 af 36

13 Du får brug for den Når du skal udtrykke dig skriftligt gennem arbejdet med at formulere og aflevere en synopsis. i forbindelse med den mundtlige eksamen, når du skal formidle dit analysearbejde og dine handlingsalternativer. Vær opmærksom på at anvende faglig terminologi fra de to fag korrekt, og sørg for at opbygge en logisk struktur. Den økonomiske kommunikationskompetence bruges ofte sammen med andre kompetencer som f.eks. ræsonnementskompetencen eller databehandlingskompetencen. Netop din evne til at strukturere og formidle fagligt stof mundtligt og skriftligt er et af bedømmelseskriterierne i erhvervscase At arbejde med data For at kunne anvende teorierne og modellerne på den bedste måde, skal du anvende kilder. De data, der indsamles skal du bruge til udarbejde et virksomhedsportræt og analysere udvalgte udfordringer. Her får du brug for din økonomiske databehandlingskompetence, som handler om dels at kunne indsamle, udvælge og bearbejde relevante datamateriale, dels at kunne vurdere troværdigheden af data og deres relevans i en given sammenhæng. At indsamle data Billedligt talt forholder det sig med erhvervscase som med et isbjerg. Synopsen og fremlæggelsen er over vandet, mens dataindsamlingen og det teoretiske fundament er under vandet. Det interne materiale består primært af en række interviews med virksomhedens ledende medarbejdere (gennemse og tage notater til). Forhold dig kritisk til dem, fordi medarbejderne naturligvis ikke er objektive, da de er ansat i virksomheden. Desuden er interviewene også delvis forældede, så der kan være sket meget, siden de blev optaget. af virksomhedens regnskaber (nyeste) og en række interne dokumenter og artikler. Hvad skal du lede efter? Det er ofte mest hensigtsmæssigt at indsamle data om virksomhedens branche. Udfordringen er imidlertid at definere den branche, som virksomheden befinder sig i. Virksomhedens hjemmeside Ofte begrænset, hvor mange relevante data, du finder der, typisk information om ejerforhold, virksomhedens historie og dens produkter. Vær opmærksom på, at informationer på en virksomheds hjemmeside ikke altid er objektive. Søgemaskiner Udfordringen er at finde relevant information blandt de mange hits, der bliver listet. Giver et hurtigt overblik, men den dybere information skal du være meget mere præcis for at finde. Avisartikler Infomedia (skoda.emu.dk) med artikler, der skrives i danske dagblade. Vær kreativ i din søgning. Begynd med virksomhedens navn, virksomhedens branche, men vær kreativ i din søgning. Skriver du om et barnevognsfirma kan du f.eks. søge efter "barnefødsler", eller hvis du skriver om en kaffevirksomhed, kan du søge på "kaffetrends". Måske finder du den artikel, som gør din analyse endnu mere præcis og vedkommende. borsen.dk. Jo mere præcist du søger, jo bedre. Søg på virksomhedens marked eller konkurrenter. epn.dk business.dk Side 13 af 36

14 Databaser Ved brug demonstrerer du, at der er belæg for de konklusioner, du har lavet. Euromonitor (engelsk) To overordnede kategorier i Euromonitor: Lande (geografies) og brancher (industries), eller en kombination. Oftest mest hensigtsmæssigt at søge på kombinationen, fordi du arbejder med en given virksomheds problemstilling på ét (Danmark) eller nogle få markeder. Inden for de fleste større brancher vil du blandt andet kunne finde information om: Rapporter, statistikker (kan især være værdifulde), virksomhedsfakta Branche industry. Når du trykker på "search" (godt sted at begynde), vil du blive bedt om at markere branchen (industry). En række overordnede brancher med underkategorier. Land geography. Valg af område. Danmarks Statistik Et godt supplement til Euromonitor Ikke information om enkelte virksomheder, men det kan være hensigtsmæssigt at søge information om brancher eller generel samfundsudvikling i statistikbanken.dk under DST. Kan også søge på generelle emner, og der vil næsten altid være noget, som er relevante. Arbejder du med en virksomhed, der producerer brændeovne, er der relevante fakta om det danske energiforbrug og -produktion. Og har du en problemstilling om en virksomhed, der bør overveje at outsource, er der fakta om udviklingen i omkostningsniveauet for danske virksomheder. Giver belæg for konklusionerne. NNE - Navne & Numre Erhverv (https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/nnerhverv) På Navne & Numre Erhverv finder du: Firmaprofil, faktuelle data Målgruppeinformationer ud fra afgrænsninger, f.eks. på virksomheder tilhørende en bestemt branche, med bestemte økonomiske resultater, eller et bestemt antal ansatte. Finansinfo og avisartikler på Regnskaber for seneste fem regnskabsår eller find dem evt. på virksomhedernes egne hjemmesider Kan også søge konkurrenter til en konkret virksomhed. top1000.dk. Vælg evt. branche, klik på fanen for nøgletal for branchen Dokumentation og kildeliste Uanset hvilken slags opgave man skriver, skal man henvise til den litteratur, og de kilder man bruger. Når du henviser dokumenterer du hvad du bygger dine resultater på bliver det muligt for andre at efterprøve dine påstande og argumenter bliver det lettere at se hvornår du bidrager med egne tanker - og hvornår du stiller dig på skuldrene af tidligere undersøgelser. Vær opmærksom på om dine oplysninger er fyldestgørende så din læser hurtigt kan finde frem til kilden om dine oplysninger er gennemskuelige og konsekvente dvs. opstillet på samme måde gennem hele opgaven Fodnoter Det er ikke nødvendigt at henvise til det udleverede casemateriale Derimod skal der angives kilde i en fodnote til kilder, som du selv har fundet som dokumentation for dine påstande Side 14 af 36

15 Kildeliste Kildelisten fungerer som et kvalitetsstempel på ens arbejde. Det er i kilderoversigten, at man dokumenterer sin informationsindsamling. Bilag Udover selve synopsen kan der vedlægges et antal relevante bilag. Det kan f.eks. være dokumentation for forskellige gennemførte analyser, centrale statistikker, vigtige artikler. Bilag påføres et bilagsnummer og en overskrift. Kilden til bilaget angives, og hvert nyt bilag begynder på en ny side. Tag kun det nødvendigste med som bilag og henvis til dem i synopsen. Kildekritik Du skal bruge mange kilder, når du arbejder med erhvervscase. Men ikke alle kilder er lige gode, så det er vigtigt at være kritisk over for kilderne. Derfor skal du stille dig selv disse spørgsmål: Hvornår er kilden fra? Hvem har lavet den? Er den aktuel? Hvilken sammenhæng er den skrevet i? Hvorfor er denne kilde skrevet? Hvad er kildens synsvinkel? Hjemmesiden og videointerviews - en form for reklame eller PR. Vær kritisk Sekundære, eksterne kilder For Danmarks Statistik og Euromonitor er det vigtigt at levere valide data (eksistensberettigelse), og du kan være sikker på, at de ikke har manipuleret med tallene. Anderledes forholder det sig med de halv-officielle statistikker fra interesseorganisationer, brancheforeninger, banker osv. De har næsten altid et sigte med at lave en statistik eller undersøgelse. Så her skal du være kritisk. Primære kilder Der kan være vedlagt markedsanalyser, som virksomheden selv har fået udarbejdet. De varierer meget i kvalitet, så vær kritisk: Er stikprøven stor nok? Er stikprøven udvalgt korrekt? Er der spurgt på den rigtige måde? Hvad er formålet med analysen? Artikler Vær også kritisk over for artikler publiceret i et stort dansk dagblad eller på dennes hjemmeside - først og fremmest over for de kilder, som journalisten anvender. Medier Næsten alle medier lever af annoncører, men mange har en politik, som sikrer, at en annoncørerne ikke påvirker det, de skriver. Det gælder især de landsdækkende dagblade som Berlingske, Politiken, Jyllands Posten, Information og Børsen. Det gælder dog ikke mindre lokale aviser, gratis aviser og magasiner At arbejde med it-værktøjer I erhvervscase skal du inddrage relevante it-værktøjer, både når du og din gruppe udarbejder analyser og skriver synopsis, og når du skal udarbejde din præsentation, som du skal have med til eksamen. Den økonomiske redskabskompetence består i at kunne udvælge og anvende relevante redskaber i forbindelse med økonomiske forhold og at kunne reflektere over dette. I forbindelse med dataindsamling skal du have kendskab til, hvordan du finder data i gængse databaser, samt kunne vurdere troværdigheden af de fundne data. Nyttige programmer: F.eks. Explorer, Word, Excel, PowerPoint. Side 15 af 36

16 Figur 4: Centrale begreber Det casebaserede projektarbejde Fase 1: Forståelse Fase 2: Situationsanalyse Fase 3: Handlingsforslag Fase 4: Konsekvenser Fase 5: Præsentation Centrale begreber Situationsanalyse Kritiske succesfaktorer Udfordringer Handlingsalternativer Konsekvenser At tænke økonomisk X At finde udfordringer X De økonomiske kompetencer At argumentere fagligt X X At arbejde med data X X At arbejde med modeller X X X At kommunikere X X Kilde: Østergaard, Birthe Ravn et al.: Erhvervscase SO2. 5. Situationsanalyse Efter udarbejdelse af analyser skabes overblik ved at udarbejde en situationsanalyse. Her skal inddrages teorier og metoder fra fagene. Grundlag for at udarbejde: Et virksomhedsportræt En liste over virksomhedens kritiske succesfaktorer En liste over de vigtigste udfordringer, som virksomheden står overfor. Virksomhedsportræt Indgår i synopsen, skal være kort og fokusere på væsentlige forhold. Bør skrives til sidst, når I har fuldt overblik over virksomhedens forhold. Brug faglige begreber, så det er tydeligt, at virksomhedsportrættet udspringer af de gennemførte analyser. Må ikke fylde ret meget. Bemærk, at hele synopsen kun må være på 3-5 sider. Inspirationsliste (udvælgelse ud fra relevans): Idégrundlag Forretningsmodel Virksomhedstype Forretningsområder (produkter) Økonomiske hovedtal (f.eks. omsætning, antal ansatte) Strategier Internationalisering Kundegrupper Branche og marked 6. Kritiske succesfaktorer Kritiske succesfaktorer betegner de forhold, der har afgørende betydning for virksomhedens fortsatte drift. Side 16 af 36

17 Kritiske succesfaktorer (KSF) er forhold, der er nødvendige for at en virksomhed kan opfylde sin mission. Det er en kritisk faktor eller aktivitet, som er nødvendig for at sikre en virksomheds succes eller bæredygtighed. De kritiske succesfaktorer, er de aktiviteter eller forhold i virksomheden, der skal gå godt for at sikre succes for en virksomhed eller omvendt: Hvis virksomheden fejler der, vil den tabe markedsandele. KSF er elementer, der er afgørende for at en strategi lykkes at målene nås. En KSF driver strategien, og hvis virksomheden præsterer bedre her end konkurrenterne, er der større sandsynlighed for at virksomheden vinder markedsandele, eller hvad målet nu måtte være. Virksomhedens ledelse bør spørge sig selv: 'Hvorfor vil kunderne vælge os? ". Svaret er typisk en eller flere af virksomhedens KSF! Ideen bag KSF er således ret enkel: I enhver virksomhed vil visse faktorer være afgørende for succes på markedet, i den forstand, at hvis de mål, der er forbundet med disse faktorer, ikke nås, vil organisation ikke overleve på sigt. Kritiske succesfaktorer betegner de forhold, der har afgørende betydning for virksomhedens fortsatte bæredygtighed. Er forhold, som virksomheden selv kan gøre noget ved er de overordnede forhold, som virksomheden skal holde sig for øje, når den tager beslutninger, baggrundsviden omfatter ofte ganske få forhold er drivende for virksomhedens strategi spiller i erhvervscase en stor rolle i arbejdet med at identificere virksomhedens udfordringer = Key Success Factors (KSF) der er relevante for mange virksomheder: Produktudvikling, god distribution, effektiv markedsføring Eksempler Hvorfor har Jysk succes på markedet for sengetøj mm? Svaret er: Fordi de en dygtige til indkøb samt lagerstyring og enkel indretning i butikkerne tre af deres KSF. Hvis Jysk enten bliver dårligere til at købe ind, eller begynder at bruge mere luksus i indretningen af deres butikker, vil det have indflydelse på virksomhedens fortsatte drift. Novo Nordisk: At ansætte de bedste forskere Bang & Olufsen: Produktudvikling Bilka: Bredt og dybt sortiment til lave priser 7-Eleven: Beliggenhed og åbningstid DSB: At togene afgår til tiden og ankommer som annonceret i togplanerne Sådan finder du kritiske succesfaktorer Når du arbejder med casen, skal du gennemføre en række analyser for at definere de kritiske succesfaktorer. Start med at analysere virksomhedens uafhængige omverden, fortsæt med branchen og afslut med selve virksomheden. Figur 5: Sammenhæng mellem analyser og kritiske succesfaktorer Side 17 af 36

18 KSF Kilde: Østergaard, Birthe Ravn et al.: Erhvervscase SO2. Uafhængig omverden PEST(EL)-analysen giver et godt overblik over virksomhedens uafhængige omverden, som er vigtig at analysere, når du skal finde kritiske succesfaktorer. Eksempler på KSF i relation til omverdenen: For en virksomhed som Odder Barnevognsfabrik er det f.eks. en kritisk succesfaktor at have opdateret datamateriale om antal børnefødsler på deres markeder. Spies: Udvikling af rejseprodukter til ældre Mange danske produktionsvirksomheder: Internationaliseringsstrategi i forhold til BRIKS-landene Branchen En branche har typisk et overordnet sæt af KSF, som er afgørende for, om man kan få succes i branchen. Se på de nære konkurrenter og aktører, som i øvrigt påvirker branchen. Eksempler på KSF i relation til branchen: I dansk dagligvarehandel handler det f.eks. om at være god til indkøb og at have kapital til massiv markedsføring. For internetbutikker er logistik og prisfastsættelse eksempler på branchebestemt KSF. For fotobranchen gælder det om at udvikle så gode produkter, at målgruppen ikke vil nøjes med at bruge deres mobiltelefon til at fotografere med. Virksomhedens overordnede strategi Ikke alle virksomheder i en branche vil have samme KSF. En virksomheds nuværende situation i branchen, dens strategi og dens ressourcer og kapaciteter vil have indflydelse på KSF. En regnskabsanalyse kan hjælpe dig til at afdække, hvilke problemområder der er eller vil blive i virksomhedens økonomi og dermed føre frem til eventuelle kritiske succesfaktorer. Eksempel: I Danmark bliver der født færre børn. En KSF for BabySam er derfor at få forbedret indtjeningen. Værdikædeanalyse Fokus på at forklare, hvordan virksomheden skaber værdi for sine kunder, og hvor den har sin kernekompetence. Værdiskabelse hvor man er stærkere end sine konkurrenter er ofte en kritisk succesfaktor. Eksempel på KSF for IKEA: Billig, effektiv forsyningskæde. Konkurrencestrategi Enten lave omkostninger eller et unikt produkt. Eksempler på KSF i relation til konkurrencestrategi: Side 18 af 36

19 Én af Irmas KSF vil være et bredt sortiment inden for økologi, som skyldes deres nichestrategi på det danske dagligvaremarked KIA (små, billige biler): Effektiv produktion Mercedes: Produktudvikling, markedskommunikation SWOT-opstilling Giver overblik over virksomhedens situation. Vær opmærksom på, at du ikke skal opliste alle styrker og svagheder, men kun dem, der vedrører KSF. Det er jo egentlig ikke nogen reel styrke at være god til noget, som ingen betydning har for virksomhedens konkurrenceevne! En liste, der er for lang, afslører en mangel på fokus og en manglende evne til at afgøre, hvad der er vigtigt. 7. Virksomhedens udfordringer En udfordring (konkret) er et forhold, som virksomheden skal reagere på (muligheder eller trusler), og som er relevante i forhold til de kritiske succesfaktorer (abstrakte) stor sammenhæng. Skal være væsentlig: Har udfordringen indflydelse på virksomhedens kritiske succesfaktorer? Har udfordringen stor betydning for virksomhedens økonomiske resultat? Har udfordringen betydning for virksomhedens fremtidige vækst? Figur 6: Hvad virksomheden kan, vil og bør Kilde: Virksomhedsøkonomi, niveau A, bind 1. Det er vigtigt at forklare sammenhængen mellem de udfordringer, du definerer som væsentlige og de kritiske succesfaktorer. Eksempler på sammenhæng mellem KSF og udfordring Rynkeby: Det er en KSF at udnytte kapaciteten bedst muligt. I det omfang kapaciteten ikke udnyttes fuldt ud, vil det være en udfordring at udvikle en vækststrategi, så kapaciteten kan udnyttes mere optimalt. Fresh Fitness (ny lavpris fitnesskæde i København): Det er en KSF at have mange medlemmer. Det er derfor en udfordring at øge kendskabet for den næsten ukendte kæde, så fitnesskunder bliver opmærksomme på Fresh Fitness. Peter Larsen Kaffe: Det er en KSF at have produkter, der tilfredsstiller de ændrede kaffebehov. Derfor er det en udfordring for Peter Larsen Kaffe at udvikle produkter, der passer til de nye behov. Sådan finder du udfordringer Hvis de udarbejdede analyser er grundige nok, skulle udfordringerne gerne stå klart. Det er væsentligt at tage udgangspunkt i de vigtigste forhold. Ud fra SWOT-opstillingen (som opsamling på alle analyser) kan findes relevante udfordringer i alle fire del af SWOT-matricen. En SWOT-opstilling er kun god, hvis de (mange) bagvedliggende analyser er grundige. Eksempler: Side 19 af 36

20 Porters Five Forces: En analyse af kaffebranchen viser, at kundernes forhandlingsstyrke er meget stor pga. mange kaffemærker. Derfor konkluderes, at det er en udfordring for BKI-kaffe at deres forhandlingsstyrke er vigende. PESTEL: Ud fra analysen vurderes, at den faldende omsætning for Fritz Hansen især skyldes den økonomiske krise i Europa. Dette gøres med belæg i en artikel i Børsen, hvor direktøren fortæller om krisen i virksomheden. SWOT: S: Produktudvikling er en KSF for B&O, som er et stærkt brand i specielt den ældre del af befolkningen. Udfordringen er at udnytte den stærke brandopfattelse til at sælge flere produkter til den målgruppe. W: For Jensens Bøfhus er det en KSF at være kendt i målgruppen, men Jensens Bøfhus er ikke særligt kendt på det svenske marked. Udfordringen er at styrke kendskabet. O: For Novo Nordisk er det en KSF at være markedsleder på alle insulinmarkeder. Udfordringen er at opnå en lige så stærk position i Østen som i Vesten. T: For Politikens Hus er det en KSF at være til stede på medieplatforme, som kunderne efterspørger. Udfordringen er at finde en forretningsmodel, hvor der tjenes penge på nyhedsformidling på nettet. Når I skal identificere virksomhedens udfordringer, skal I være opmærksomme på, at der både kan være positive og negative årsager til behov for forandringer i en virksomhed. Finanskrisen er en ekstern faktor som har givet store økonomiske udfordringer for rigtig mange virksomheder i Danmark. På den anden side har finanskrisen også givet virksomhederne et større og mere kvalificeret udbud af arbejdskraft og dermed skabt mere værdi i f.eks. produktudvikling og promotion. Tilførsel af ny kapital i en virksomhed, som jo er meget positivt, er en udfordring for virksomheden, da det er vigtig at bruge ressourcerne så effektivt som muligt. 8. Handlingsalternativer Analyserne skal føre til handlinger I erhvervscase er det vigtigt, at du demonstrerer sammenhæng og overblik. Det vil sige, at der går en lige linje fra kritiske succesfaktorer over udfordringer til handlinger. Virksomheden kan reagere på en række forskellige måder over for de udfordringer, der opstår. De reaktioner kaldes handlingsalternativer. Handlingsalternativer skal tage udgangspunkt i teori og faglige begreber fra fagene, som f.eks. Handlingsparametrene (4 P er eller 7 P er) Internationalisering Logistik Eksempler Fresh Fitness: Et handlingsalternativ til udfordringen at øge kendskabet at kæden tilbyder sine medlemmer at tage en bekendt med i centret, som kan træne gratis i en måned. Albatros rejser: Det en udfordring at sælge rejser til kunder, som tidligere har rejst med selskabet. Et handlingsalternativ er at udvikle en direct marketing kampagne, som retter sig mod tidligere kunder, hvis præferencer er rejsemål, som Albatros har et indgående kendskab til. Blockbuster: Det er en udfordring, at flere og flere kunder henter film på internettet. Derfor er det et handlingsalternativ for kæden at fokusere på andre forretningsområder. McDonald's: Der er behov for at sælge morgenmad (hvor der er døgnåbent), men en del af målgruppen bryder sig ikke om den amerikanske morgenmad, kæden tilbyder. Et handlingsalternativ er at markedstilpasse og sælge danske rundstykker på restauranterne. Joe & the Juice: Det er en udfordring at øge omsætningen. Derfor er det et handlingsalternativ at øge distributionen og åbne juicebarer i flere danske købstæder. Side 20 af 36

Erhvervscase Fællesintroduktion

Erhvervscase Fællesintroduktion Erhvervscase 2016 Fællesintroduktion 1. Hvad er Erhvervscase 2. Formålet med Erhvervscase? 3. Hvordan foregår projektet? 4. Hvad er en Erhvervscase? 5. Det endeligt produkt 1. HVAD ER ERHVERVSCASE? læren

Læs mere

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag)

Beskrivelse af det flerfaglige undervisningsforløb (1 skema for hvert fag) Undervisningsbeskrivelse for flerfaglige forløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2016 Institution Uddannelse Titel for flerfaglig forløb Fag i det flerfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Studieområde 2 - Erhvervscase Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014

Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014 Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014 1. Karakteristik af virksomheden 6. Konsekvenser 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. Handlingsforslag 8. Kildeliste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Eckardt

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse

Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse Erhvervscase, hhx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi

Afsætningsøkonomi. Indhold. Afsætningsøkonomi Afsætningsøkonomi Indhold Bilag A1 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene for AØ.... 2 Bilag A2 Oversigt over afsætningsfaglige genrer... 3 Bilag A3 Sammenhæng mellem kompetenceblomsten og målene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Virksomhedens budgetlægning og budgetkontrol Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleåret 2015(august) 2017(juni) Svendborg Handelsgymnasium HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c

Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c Studieområde -Erhvervscase - fhh14c212 HH2c Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret

Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret Undervisningsplan for studieområdet del 2 Erhvervscase skoleåret 2017-2018 Undervisningsplanen tager udgangspunkt i bedømmelsesplanen for SO2: Eleven skal kunne Anvende faglig teori, metode og terminologi

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2010/11, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 -juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2018 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 -juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Studieområde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 ( eksamen i 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016/17.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016/17. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole EUX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret januar 2017 juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1. år

Undervisningsbeskrivelse 1. år Undervisningsbeskrivelse 1. år Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2018) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin September 2011-maj 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi niveau A Vivian Duborg Andersen, Susanne Gubi HH3D Oversigt

Læs mere

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd

Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd Erhvervscase Undervisningsplan og undervisningsbeskrivelse 2015 2hhd 1. Karakteristik af virksomheden 6. 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. 8. 3. Virksomhedens udfordringer 4. Analyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Erhvervscase, Forår- 2016

Erhvervscase, Forår- 2016 Undervisningsbeskrivelse og studieplan for Erhvervscase på Haderslev Handelsskole. Undervisningsplan/forløb. Timerne i EC afvikles i foråret på uddannelsens andet år. Der er arbejdet med følgende plan

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3 Redaktion: Mette Lyng og Laila Madsen, fagkonsulenter Ny fagkonsulent i studieområdet 1 Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2 Skriftlighed i studieområdet.3 Spørgsmål og svar: Hvordan

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 - Juni 2012 Institution Zealand Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni Institution Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX SO2

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Campus

Læs mere