Skatteministeriet J. nr Udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love 1 (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer). 1 I lov om afgift af elektricitet (elafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr af 19. december 2007, 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 1 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. 2. I 11, stk. 17, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18, , stk. 17, affattes således: Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 18 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 18 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015- niveau) forholdsmæssigt. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for 1 Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 - 2 - at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 4. Efter 11 e indsættes: 11 f. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015- niveau) eller 18,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 5. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1 til lov om afgift af mineralolieprodukter m.v. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 5. Reglerne om særlig opgørelse af tilbagebetaling af afgift m.v. i 11, stk. 19 og 20, finder tilsvarende anvendelse for elektricitet til fremstilling af varme, for hvilken en varmeproducent får delvis tilbagebetaling af afgift efter stk Bilag 2-7 ophæves og i stedet indsættes: Bilag 2. Satser for elafgiftslovens 6, stk. 1 dec dec dec dec dec Energiafgift øre/kwh 49,9 50,8 51,7 52,6 53,6 Tillægsafgift øre/kwh 6,0 6,1 6,2 6,3

3 - 3 - Bilag 3. Satser for elafgiftslovens 6, stk. 2 dec dec dec dec Energiafgift øre/kwh 61,3 62,4 63,5 64,7 65,8 Tillægsafgift øre/kwh 6,0 6,1 6,2 6,3 dec Bilag 4. Satser for elafgiftslovens 11, stk. 9 dec dec dec dec dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./gj 52,8 53,9 59,8 44,7 45,5 Bilag 5. Satser vedrørende elpatronordningen i elafgiftsloven Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk dec dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 52,2 16,5 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 dec 2015 Bilag 6. Satser for elafgiftslovens 11 c Nedsættelse af tilbagebetaling dec dec øre/kwh 1,6 1,6 1,6 dec Bilag 7. Satser for elafgiftslovens 11 d, stk. 3, og 11 e, stk. 5 Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme dec dec dec dec kr./gj 57,3 58,4 59,4 60,5 61,6 dec Bilag 8. Satser for elafgiftslovens 11, stk. 19 Nedsættelse af tilbagebetaling 6. Bilag 5 affattes således: pct. 7,8 7,7 7,7

4 Bilag 5. Satser for elafgiftslovens 11, stk jan dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 16,5 17,5 17,8 18,1 18,5 2 I lov om afgift af naturgas og bygas (gasafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr af 19. december 2007, 4 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 2 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 11 i lov nr. 461 af 12. juni 2009 og 2 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 2 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 2 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 2, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 8, stk. 4, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2. 3. I 8, stk. 4, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52, , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt., som anført i bilag 4. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk.7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 5. I 8, stk. 11, ændres 50,1 til: 52,2. 6. Efter 8 indsættes:

5 - 5-8 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i 8, stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 7. I 10, stk. 9, 2. pkt., ændres 37,0 til: 38,6. 8. I 10 b, stk. 4, ændres 50,1 til: 52,2. 9. I 10 c, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 10 d, stk. 8, ændres 50,1 til: 52, Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for gasafgiftslovens 8, stk. 4 dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk 12. Bilag 4 affattes således: dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3

6 - 6 - Bilag 4. Satser for elpatronordningen i gasafgiftsloven dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk 13. Bilag 5 affattes således: Bilag 5. Satser for gasafgiftslovens 10, stk. 9 dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeværk kr./gj varme kr./gj varme 14. Bilag 7 affattes således: dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 dec Bilag 7. Satser for gasafgiftslovens 8, stk. 10 og 11, 10 b, 10 c og 10 d dec dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeanlæg kr./gj varme kr./gj varme dec dec dec ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 44,9 45,7 37,2 37,9 dec dec dec ,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 48,6 49,5 50,4 51,3 3

7 - 7 - I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. (kulafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 30. oktober 2006, som ændret bl.a. ved 4 i lov nr af 19. december 2007, 3 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og 2 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, 3 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 3 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 3 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 2, ændres 47,9 til: 52,2. 2. I 1, stk. 2, nr. 3, ændres 33,125 til: 31,8. 3. I 1, stk. 6, ændres 1,25 til: 1, I 5, stk. 7, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 8, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 9, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 10, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 5, stk. 13, ændres 1,25 til: 1, I 7, stk. 1, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 7, stk. 3, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52, I 7, stk. 3, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52, , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varmekapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraftvarme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 13. Efter 7 a indsættes: 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt

8 - 8 - til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i 7, stk. 2. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 4. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 14. I 8, stk. 8, 2. pkt., ændres 32,0 til: 38, I 8 b, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 8 c, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 8 d, stk. 8, ændres 50,1 til: 52, Bilag 2 affattes således: Bilag 2. Satser for kulafgiftslovens 1, stk. 2 dec Satser efter brændværdi af de i 1, stk. 1, nr. 1-5, nævnte varer Satser efter energiindhold af den i 1, stk. 1, nr. 6, nævnte varme dec dec dec dec kr./gj 57,3 58,4 59,4 60,5 61,6 kr./gj 46,1 48,6 49,5 50,4 51,3

9 Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for kulafgiftslovens 7, stk. 3 dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse kr./ GJ 20. Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for elpatronordningen i kulafgiftsloven dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse kr./ GJ 21. Bilag 5 affattes således: Bilag 5. Satser for kulafgiftslovens 8, stk. 8 dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 dec dec dec dec ,9 48,6 49,5 50,4 51,3 Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./gj varme kr./gj varme dec dec dec dec dec ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 44,9 45,7 37,2 37,9 22. Bilag 7 affattes således:

10 Bilag 7. Satser for kulafgiftslovens 8 b, 8 c og 8 d Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./gj varme kr./gj varme dec dec dec dec dec ,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 48,6 49,5 50,4 51,3 4 I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (mineralolieafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 19. december 2007, 2 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 5 i lov nr. 528 af 17. juni 2008 og 10 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, 4 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 4 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 4 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 2, ændres 1,25 til: 1,20 og 0,65 til: 0, I 9, stk. 4, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2. 3. I 9, stk. 4, 3. pkt., ændres 50,1 til: 52, , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varme-kapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt., som anført i bilag 3. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7, stk.7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. 5. I 9, stk. 15, ændres 50,1 til: 52,2.

11 Efter 9 indsættes: 9 a. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 52,2 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau), forholdsmæssigt. Tilbagebetaling sker efter reglerne i 9, stk. 3. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 7 b i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af bilag 1. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis virksomheden leverer varme til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, og 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 7. I 11, stk. 9, 2. pkt., ændres 37,0 til: 38,6. 8. I 11 b, stk. 4, ændres 50,1 til: 52,2. 9. I 11 c, stk. 4, ændres 50,1 til: 52, I 11 d, stk. 8, ændres 50,1 til: 52, Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for mineralolieafgiftslovens 9, stk. 4 dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse dec dec dec dec kr./gj 45,9 48,6 49,5 50,4 51,3

12 Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for elpatronordningen i mineralolieafgiftsloven dec Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse 13. Bilag 4 affattes således: Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens 11, stk. 9 dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk dec dec dec dec kr./gj 45,9 48,6 49,5 50,4 51,3 kr./gj varme kr./gj varme 14. Bilag 6 affattes således: dec dec dec dec ,8 53,9 54,8 44,7 45,5 42,3 44,9 45,7 37,2 37,9 Bilag 6. Satser for mineralolieafgiftslovens 9, stk. 14 og 15, 11 b, 11 c og 11 d dec dec dec Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-anlæg kr./gj varme kr./gj varme dec dec ,3 58,4 59,4 60,5 61,6 45,8 48,6 49,5 50,4 51,3

13 I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (CO 2 -afgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved 5 i lov nr af 19. december 2007, 3 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 4 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 6 i lov nr. 461 af 12. juni 2009, 5 i lov nr. 527 af 12. juni 2009, 5 i lov nr af 21. december 2009 og senest ved 5 i lov nr. 722 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 7, 2. pkt., ændres 12,9 til: 13,5 og 4,6 til: 4,8. 2. I 7, stk. 7, 3. pkt., ændres 12,9 til: 13,5 og 4,6 til: 4, , stk. 7, affattes således: Stk. 7. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til de samme kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, som værkernes kraft-varmekapacitet vedrører, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraftvarme-kapacitet efter stk. 8 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 8 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh ab værk (2015-niveau), tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ fjernvarme (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh ab værk (2015- niveau) forholdsmæssigt. I perioden er satserne i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 2. og 3. pkt. reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Det er en betingelse for tilbagebetalingen, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 11, stk. 17, i lov om afgift af elektricitet, 8, stk. 4, i lov om afgift af naturgas og bygas, 7, stk. 3, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller 9, stk. 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 4. Efter 7 a indsættes: 7 b. Momsregistrerede varmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme til eget forbrug i den momsregistrerede virksomhed via interne varmesystemer, jf. dog stk. 2, hvis den momsregistrerede virksomhed er et værk, som 1) har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 eller 2) havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4 den 1. oktober 2005 eller 3) er omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Andre momsregistrerede fjernvarmeproducenter, der producerer varme uden samtidig produktion af elektricitet, kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet, jf. dog stk. 2 og 3. Den del af afgiften, der overstiger 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau), tilbagebetales.

14 Såfremt der ved fremstillingen af varme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre energikilder, nedsættes de 13,5 kr. pr. GJ varme ab værk (2015-niveau) eller 4,8 øre pr. kwh varme ab værk (2015-niveau) forholdsmæssigt. Indtil år 2015 er satserne i 3. og 4. pkt. som anført i bilag 3. Satserne i 3. og 4. pkt. (2015-niveau) reguleres efter 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 2. Det er en betingelse for tilbagebetaling af afgift for varme efter stk. 1, at virksomheden også udnytter muligheden for at få tilbagebetaling af afgift for den samme varme efter 11 f i lov om afgift af elektricitet, 8 a i lov om afgift af naturgas og bygas, 7 b i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. eller 9 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling i et kalenderår efter stk. 1, 2. pkt., at 100 pct. af varmeleverancen fra de fjernvarmenet, som er nævnt i stk. 1, 2. pkt., til forbrugerne i mindst 75 pct. af kalenderåret eller 2008 er kommet fra eller kunne være kommet fra momsregistrerede virksomheder med kraft-varme-kapacitet, jf. stk. 4, og værker omfattet af dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Virksomheden har kraft-varme-kapacitet, hvis 100 pct. af varmeleverancen i mindst 75 pct. af året kan dækkes af kraft-varme-enheden. Mindst 25 pct. af produktionen af elektricitet og varme i kraft-varme-enheden skal udgøres af elektricitet. Dette skal på forlangende kunne dokumenteres over for told- og skatteforvaltningen. 5. Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for kuldioxidafgiftslovens 7, stk. 7 dec Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk 6. Bilag 3 affattes således: Bilag 3. Satser for elpatronordningen i kuldioxidafgiftsloven dec Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter kr./gj fjernvarme ab værk øre/kwh fjernvarme ab værk dec dec dec dec ,8 12,5 12,8 13,0 13,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 dec dec dec dec ,8 12,5 12,8 13,0 13,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 6

15 I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 1 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, 1 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 525 af 17. juni 2008, 3 i lov nr af 19. december 2008, 1 i lov nr. 520 af 12. juni 2009 og senest ved 1 i lov nr af 4. december 2009, foretages følgende ændring: 1. 42, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, fradrage 25 pct. af afgift af restaurationsydelser. Virksomheder kan uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 6, fradrage 50 pct. af afgift af hotelydelser. I begge tilfælde er det en forudsætning, at udgifterne hertil er af streng erhvervsmæssig karakter. 7 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. september 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1, ændres 75 pct. til: 65 pct. og kr. til: kr.. 2. I 7, stk. 5, ændres 75 pct. til: 65 pct. og 65 pct. til: 55 pct. 2 steder. 8 I lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO 2 ), foretages følgende ændringer: 1. 1, nr. 4, 6 og 7, ophæves. 2. 2, nr. 2-4, ophæves. 3. 3, nr. 2-4, ophæves. 4. 4, nr. 5-6 og 8, ophæves. 5. 5, nr og 28 ophæves. 9 Loven træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning fra denne dato, jf. dog stk. 2, 3, 4 og 7. Stk og 7 træder i kraft den 1. januar har virkning for køretøjer, der færdselsskades den 1. januar 2011 eller senere.

16 Stk. 3. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af 11, stk. 17, 11 f og bilag 2-8, i lov om afgift af elektricitet, som affattet eller ændret ved denne lovs 1, nr. 3-5, 8, stk. 4, 8 a og bilag 4 i lov om afgift af naturgas og bygas, som affattet eller ændret ved denne lovs 2, nr. 4, 6 og 12, 7, stk. 3, 7 b og bilag 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet eller ændret ved denne lovs 3, nr og 20, 9, stk. 4, 9 a og bilag 3 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet eller ændret ved denne lovs 4, nr. 4, 6 og 12, 7, stk. 7, 7 b og bilag 3 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, som affattet ved denne lovs 5, nr. 3-4 og 6 og 8. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter. Stk.4. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages fra udlandet. Stk. 5. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

17 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Kraftvarme 2.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 2.3. Færdselsskadede køretøjer 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Kraftvarme Gældende ret Kraftvarmeværker Affaldsbaseret varme generelt Tillægsafgift Affaldsvarmeafgift CO2-afgift på ikke-bionedbrydeligt affald Elpatronordningen Overskudsvarme fra industrielle kraft-varmeværker Forslagets baggrund Forslagets indhold Kraftvarme ændrede brændselsfordelingsnøgler Affaldsbaseret varme Elpatronordningen Overskudsvarme 3.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold 3.3. Færdselsskadede køretøjer Gældende ret Forslagets baggrund Forslagets indhold Reparationsgrænsen Bagatelgrænsen 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 4.1. Kraftvarme Provenuvurdering

18 Fordeling Skatteudgifter 4.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 4.3. Færdselsskadede køretøjer 5. Administrative konsekvenser for det offentlige 5.1. Kraftvarme 5.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 5.3. Færdselsskadede køretøjer 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 6.1. Kraftvarme 6.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 6.3. Færdselsskadede køretøjer 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7.1 Kraftvarme 7.2 Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 7.3. Færdselsskadede køretøjer 8. Administrative konsekvenser for borgerne 8.1. Kraftvarme 8.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 8.3. Færdselsskadede køretøjer 9. Miljømæssige konsekvenser 9.1. Kraftvarme 9.2. Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 9.3. Færdselsskadede køretøjer 10. Forholdet til EU-retten Kraftvarme Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser Færdselsskadede køretøjer 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 12. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen, (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har den 8. november 2010 indgået aftale om finansloven for I dette lovforslag indgår tre elementer fra finansloven for Det drejer sig om øget afgift af varmeproduktion fra kraftvarme, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og registreringsafgift på færdselsskadede biler.

19 Lovforslagets formål og baggrund 2.1. Kraftvarme Varme, som produceres sammen med el på kraftvarmeværker, understøttes i afgiftssystemet i forhold til varmeproduktion, der ikke produceres i kombination med el. I afgiftssystemet sker begunstigelsen ved, at kraftvarmefordelen reducerer afgiftsgrundlaget for afgiften på varme fra kraftvarmeproduktion. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at justere reglerne for opgørelse af afgift på varme produceret i samspil med el (kraftvarme), således at afgiften af varme produceret ved kraftvarme øges. Udover at være et finansieringselement vil tiltaget bidrage til at reducere det endelige energiforbrug og til opfyldelsen af Danmarks internationale forpligtelser i forhold til at øge andelen af vedvarende energi Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristsendemokraterne er enige om at forbedre turisterhvervets konkurrencevilkår. Til en start er forligspartierne enige om at styrke danske hotellers konkurrenceevne over for konkurrenter i nabolandene ved at øge erhvervslivets mulighed for at fradrage momsudgiften på overnatninger, der bliver afholdt i erhvervsmæssig sammenhæng. I langt de fleste sammenhænge har momspligtige erhverv fuldt fradrag for moms på afholdte udgifter. Efter gældende regler kan momspligtige erhverv dog kun fradrage 25 pct. af momsudgiften på hotel- og restaurationsydelser. Forligspartierne er på den baggrund enige om at øge erhvervenes fradrag for moms til 50 pct. ved overnatninger i erhvervsmæssig sammenhæng for at tilnærme vilkårene for danske hoteller mv. til vilkårene i udlandet Færdselsskadede køretøjer Når en bil bliver skadet ved et færdselsuheld, skal den enten repareres eller skrottes og erstattes af en anden bil. Som følge af registreringsafgiften vil det ofte bedre kunne betale sig at udbedre skaderne på bilen frem for at anskaffe sig en anden bil, selv om dette ikke er samfundsøkonomisk rentabelt. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er på den baggrund enige om at stramme reglerne for registreringsafgift af færdselsskadede biler med henblik på at begrænse omfanget af reparationer, der alene foretages af afgiftsmæssige hensyn. Fremover skal der betales registreringsafgift, når udgiften til udbedring af skaden udgør mere end 65 pct. af

20 bilens værdi før skaden mod tidligere 75 pct Forligspartierne er samtidig enige om, at forsikringsselskaberne skal give bilejerne tilbud om kontant erstatning som alternativ til reparation, hvis udgiften hertil udgør mere end 55 pct. af bilens værdi før skaden mod tidligere 65 pct. Desuden forøges bagatelgrænsen for ordningen fra de nuværende kr. til kr. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Kraftvarme Gældende ret Kraftvarmeværker Energiafgiftslovgivningen er udformet på den måde, at forbruget af elektricitet pålægges en elafgift og energispareafgift. Modsat skal der ikke betales energiafgift af afgiftspligtige brændsler, der anvendes til produktion af elektricitet. Derudover er de kvoteomfattede elproducenter fritaget for CO 2 -afgift af forbruget af afgiftspligtige brændsler til elproduktion. Der skal derimod betales energi- og CO 2 -afgift af afgiftspligtigt brændsel, der anvendes til varmeproduktion. Når elektricitet og varme produceres i samproduktion, skal der derfor ske en fordeling af henholdsvis brændsel til elproduktion, der kan fritages for afgift, og brændsel til varmeproduktion, hvoraf der skal betales afgift. Kraftvarmereglerne er senest ændret ved lov nr. 527 af 12. juni 2009, hvor der skete en ligestilling af reglerne mellem decentrale kraftvarmeværker og centrale kraftvarmeværker. Ligestillingen af reglerne trådte i kraft den 1. januar Varme produceret på kraftvarmeværker er belastet med en mindre afgift end varme, som er produceret på et varmeproduktionsanlæg uden samtidig produktion af elektricitet. Den afgiftsmæssige begunstigelse for varme fra kraftvarmeværker sker i dag gennem 2 beregningstekniske fordelingsnøgler, som kraftvarmeværkerne selv kan vælge imellem: 125 pct.-reglen eller 65 pct.-reglen. Ved 125 pct.-reglen beregnes det afgiftspligtige brændsel som varmeproduktionen divideret med 1,25. Udtrykt på en anden måde skal der for hver GJ varme, der produceres på kraftvarmeværket, dvs. varme, der produceres ved samproduktion af el og varme, betales

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland.

2. Hvilken gassammensætning accepteres af Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og af de tilsvarende myndigheder i Sverige og Tyskland. N O T AT 17. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3077 Ref. fbe/hla Energiforsyningsområdet Biogas svar på diverse spørgsmål fra SF 1. Kan det bekræftes at tilsætning af propan til biogas før tilledning til gasnettet

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere