SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN"

Transkript

1 SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

2 KOLOFON Udgivet af: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Ejendomme Tekst og redigering: Arkitema k/s Alectia a/s Københavns Kommune Layout: Arkitema k/s Foto: Luftfoto side 14: kkkort Foto side 6 og 17, Arkitema k/s Øvrige foto: Sundhedscenter for Kræftramte, Ryesgade 27 Tryk: Vester Kopi

3 SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 00 FORORD OG INDBYDELSE side 7 01 INDLEDNING Baggrund og målsætning side 8 02 IDÉ & VISION Arkitektur og rehabilitering side FORUDSÆTNINGER Myndigheder side Konkurrenceområdet side KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET Arealbehov (rumprogram) side Funktionsbeskrivelser (rumforbindelser, indre og ydre fremtræden, bygningsudformning, bygningshøjder) side Tilgængelighed side Materialer side Inventar og udstyr side Brand side Tekniske forhold side Bæredygtighed side ØKONOMI Anlægsøkonomi side TIDSPLAN Tidsplan for byggesagens forskellige faser side TILDELING Generelt side Delkriterium: Kvalitet side Delkriterium: Økonomi side Delkriterium: Organisation side 59 4

5 08 KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER Udbuddets form side Dialogproces i konkurrencefasen side Konkurrenceforslagets omfang side Aflevering side Forespørgsler side Dommerkomité side Vederlag side Afsluttende praktiske foranstaltninger (offentliggørelse, rettigheder, returnering, forsikring mv.) side BYGGESAGENS ORGANISATION Byggesagens organisation side BILAG 01 Situationsplan 1: Respektafstande i forhold til bygning 03 Facader med Nørre Allé 04 Billededokumentation 05 GEO Projekt nr Støj ved vejtrafik 07 Situationsplan med koter 08 Billededokumentation, bygning og installationer 09 Rapport, Sundhedscenter for Kræftramte, Rehabiliteringsenhedens studiebesøg i Edinburgh, Dundee, Fife 10 Inventarliste (eksisterende inventar) 11 Tilbudsliste 12 Kontrakt 5

6

7 00 FORORD OG INDBYDELSE Det er mig en stor glæde, at Københavns Kommune har bevilliget midler til byggeri af et nyt Sundhedscenter for Kræftramte. Det er første gang i Danmark, at der nyopføres et sundhedscenter, der alene er målrettet rehabilitering af kræftramte. Dette er først og fremmest et vigtigt skridt for de af Københavns borgere, der har fået en kræftdiagnose, men centeret er også vigtigt for deres familier. Med det nye sundhedscenter vil der blive sikret de bedste forhold for kræftpatienterne. Rehabilitering af kræftpatienter er en meget vigtig opgave, og i København vil vi sikre, at der er optimale forhold tilstede for, at kommunen kan opfylde sin del af opgaven. Rehabilitering dækker over mange indsatser, der alle har det til fælles mål, at støtte borgeren i at opnå det bedst mulige hverdags- og arbejdsliv på trods af kræftsygdommen. Borgerne rådgives og støttes i at mestre og leve med deres sygdom. Borgerne tilbydes eksempelvis fysisk træning afhængigt af funktionsniveau og behov. Sundhedscenter for Kræftramte bliver kendt i København, også for sit bygningsmæssige udtryk. Ved sin unikke arkitektur skal centeret signalere et ikke-institutionelt, hyggeligt og hjemligt miljø med rum, hvor lysindfald, farver og akustik bidrager til en venlig, imødekommende og afslappet atmosfære. Brugerne af sundhedscenteret skal opleve, at de her har et frirum, hvor de kan slappe af og møde andre kræftpatienter, der går igennem det samme som dem selv. Med sine fysiske rammer skal sundhedscenteret skabe nysgerrighed om stedets funktion, og tiltrække kræftramte og deres familier. Bygningen skal være spændende og med sit arkitektoniske udtryk åbne op for den dialog, der er udgangspunktet for sundhedscenteret. Med venlig hilsen Sundheds- og omsorgsborgmester Mogens Lønborg Det er helt afgørende, at borgeren oplever en sammenhængende indsats i sit kræftforløb. Vi skal fortsætte det gode samarbejde, vi har i dag med Kræftens Bekæmpelse, og det er vigtigt med et stærkt samarbejde til Københavns hospitaler, herunder Rigshospitalet, men også til de praktiserende læger. Jeg har store forventninger til processen, og jeg glæder mig til at se de forskellige forslag, der kommer af udbudskonkurrencen. Det er ønsket, at 7

8 01 INDLEDNING BAGGRUND OG MÅLSÆTNING BAGGRUND Københavns Kommune tilbyder rehabilitering til borgere diagnosticeret med en kræftsygdom og som er eller har været i behandling for denne. Sundhedscentret for Kræftramte skal skabe rammerne for denne opgave. Rehabilitering som kommunal opgave udspringer af kommunalreformen og en ændret sundhedslov. Sundhedscenter for Kræftramte arbejder med kommunal rehabilitering som patientrettet forebyggelse og definerer rehabilitering som en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsproces. Rehabiliteringsindsatsen foregår i tæt samarbejde med patienter, pårørende, hospitalsafdelinger og praktiserende læger. Det overordnede formål med et rehabiliteringsforløb er tilpasning til det hverdags- og arbejdsliv, patienten ønsker på trods af begrænsninger som følge af sygdom og/eller behandling. Målet er desuden at skabe sammenhængende patientforløb mellem hospital og primærsektor og sikre bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedssektoren. 8 Sundhedscenter for Kræftramte udspringer af et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Med nyopførelsen af et Sundhedscenter for Kræftramte i De Gamles By, vil sundhedscentret blive oprette af og ejet af Københavns Kommune, som derfor vil varetage ledelsen af centret. Som der er tilfældet i dag, vil der være et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, og dette vil blive reguleret af en samarbejdsaftale. Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune) har tilbud, der retter sig mod kræftramte med bopæl i Københavns og Frederiksberg Kommune. Tilbudene gælder i løbet af 2009 for patienter med alle kræftdiagnoser og sker i et formelt samarbejde med de hospitaler, der betjener patienter fra de to kommuner og med de praktiserende læger. Interventionen omfatter bl.a. kostvejledning, patientundervisning (omhandlende bivirkninger og senfølger efter sygdom og behandling, sociale-, fysiske-, seksuelle- og psykiske problemstillinger), rygestopkurser, fysisk træning, afspænding og vejrtrækningsøvelser. Derudover tilbydes samtalegrupper, som dog foreløbigt er målrettet yngre kvinder med brystkræft. Rådgivningsenheden (Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivning) har tilbud til alle patienter, pårørende og efterladte med bopæl i Københavns Kommune eller på Frederiksberg. Tilbuddene omfatter bl.a. personlige afklarende rådgivningssamtaler, deltagelse i professionelt ledede grupper og selvhjælpsgrupper, kortere forløb for par- og familiesamtaler, visualisering, træffested for mænd, foredrag, kurser og aktivitet ledet af professionelle og ikke-professionelle frivillige. En fælles café (sundhedscentrets hjerte) er det centrale og uformelle mødested for centrets brugere og personale. Hver dag mellem kl. 10 og 15 er caféen betjent af en frivillig medarbejder fra Kræftens Bekæmpelse, som modtager patienter, der kommer enten med eller uden en fast aftale. MÅLSÆTNING Sundhedscenter for Kræftramte skal være kendt lokalt, nationalt og internationalt for resultater af en kommunal rehabiliteringsindsats af høj kvalitet udviklet i dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere Dette betyder, at Sundhedscenter for Kræftramte skal: tilbyde et evidensbaseret individuelt, fleksibelt rehabiliteringsforløb til alle borgere med kræft i Københavns Kommune. bidrage til, at kræftpatienter og deres pårørende bevarer og fremmer livskvalitet under og efter kræftsygdom og behandling ved at tilbyde rehabilitering med fysiske, psykiske og sociale elementer levere en rehabiliteringsindsats baseret på kontinuitet, tværfaglighed, empati, tryghed og et tæt samarbejde tværfagligt og tværsektorielt

9 være kendt i København og ved sin unikke arkitektur signalere et ikke-institutionelt miljø med rum, hvor lysindfald, farver og akustik bidrager til en venlig, imødekommende og afslappet atmosfære ved sine fysiske rammer skabe nysgerrighed om stedets funktion, tiltrække kræftramte familier og åbne op for dialog. rumme dilemmaer som livsglæde og sorg, latter og tavshed, aktivitet og afslapning, mand og kvinde, gammel og ung, fattig og rig (kræft rammer alle sociale lag og nationaliteter). 9

10 02 IDÉ & VISION ARKITEKTUR OG REHABILITERING Projektet omhandler København Kommunes nyopførelse af et Sundhedscenter for Kræftramte, som er det første sundhedscenter i Danmark, der alene fokuserer på kræftrehabilitering. Arkitektoniske dilemmaer Arkitekturen i Sundhedscenter for Kræftramte skal imødekomme nogle væsentlige krav, der kan betegnes som dilemmaer for bygningens udtryk. Centret tager imod mennesker berørt af kræft, som oplever sig selv som både syge og raske på samme tid, og som både oplever sorg og livsglæde. Centret skal derfor kunne understøtte og tillade både snak/ samtale og latter, tavshed og gråd. De kræftramte vil, når de kommer til centret, have behov for og et ønske om at blive inspireret til social interaktion og forskellige aktiviteter, men også brug for at kunne finde ro og afslapning i bygningen. De kræftramte er både mænd og kvinder, hvorfor bygningen skal indeholde forskellige typer af rum, der appelerer til begge køn. Udformningen af de fysiske rammer skal skabe en oplevelse af noget hjemligt og sanseligt, både i valget af materialer, farver og inventar, og også i 10 den overordnede indretning og disponering af de fysiske rammer. De kræftramte er både unge og gamle og kommer fra alle sociale lag og mange nationaliteter. Bygningen skal derfor have et arkitektonisk udtryk, der fremstår imødekommende og appellerer bredt til alle grupper af kræftramte - også de ressourcesvage og socialt udsatte borgere, som har en større risiko for at udvikle en række kræftsygdomme. Arkitektur som en aktiv del af rehabilitering af kræftpatienter Kræft er en livstruende sygdom, hvorfor det at få stillet en kræftdiagnose kan medføre angst og frygt for, at sygdommen har spredt sig eller kommer igen. Den kræftramte kan opleve psykisk sårbarhed, tab af kontrol over eget liv, social isolation og stigmatisering samt trussel på egen identitet. Disse problemer kan medføre en lavere livskvalitet flere år efter diagnosen. Borgere, der har fået en kræftdiagnose, har derfor brug for en psykosocial indsats med støtte og rådgivning samt viden, omsorg og redskaber, der støtter og fremmer egne handlemuligheder. De fleste kræftpatienter skal i en eller anden udstrækning rehabiliteres under og efter kræftbehandling, og uanset det ønskede niveau herfor skal de i videst muligt omfang vedligeholde en optimal egenomsorg. Det nyopførte sundhedscenter skal udmærke sig ved en arkitektur, der skaber lysten til social interaktion, fysisk bevægelse, og personlig forandring. Begrebet beriget miljø er udtryk for miljøer, hvor det helende miljø er gjort mere potent og mere målrettet i forhold til konkrete menneskers behov. Et beriget miljø har både direkte og indirekte indflydelse på menneskers tilstand og formåen. Fælles gælder, at et beriget miljø i højere grad engagerer til menneskelig aktivitet og skaber mulighed for fysisk aktivitet. At få diagnosticeret en kræftsygdom medfører, at den enkelte stilles over for problemer af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter. Fra diagnosen stilles til behandlingen afsluttes, eller der sker en overgang til et kronisk behandlingsforløb, er der mange udfordringer for både patient og pårørende. Det gælder derfor om, at sundhedsprofessionelle har fokus på borgeren som en ressource. Udgangspunktet for Sundhedscenter for Kræftramte er, at kræftsygdom og behandling også rækker ud over det rent fysiske. Således har sygdom og behandling stor indflydelse på den kræftramtes psykologiske, familiemæssige og sociale forhold. Det er fundamentalt at give mulighed for at adressere alle disse problemfelter sideløbende med den fysiske indsats. Sundhedscenter for Kræftramte tilbyder rehabilitering til kræftramte, der er eller har været i behandling for en kræftsygdom. Langt størstedelen af borgerne er patienter, der er i behandling på enten Rigshospitalet eller et af de øvrige Københavnske

11 hospitaler. Det er især Finsencentret på Rigshospitalet, der er sundhedscentrets tætte samarbejdspartner, både på det organisatoriske plan og på det individuelle plan. fysisk bevægelse social interaktion rehabiliterende miljø personlig forandring Rehabiliteringsenheden tilbyder en kontaktperson, som i samarbejde med den enkelte har fokus på borgerens egne ressourcer, som understøttes ved valget af netop de tilbud, borgeren har brug for: Patientundervisning, fysisk aktivitet, kostvejledning, rygestopbehandling, dans, tai chi, samtalegruppe mm. Sundhedscenter for Kræftramte ønsker at have fokus på sundhedsfremmende aktiviteter og mestring af de situationer, der uvilkårligt opstår som følge af den kræftramtes ændrede hverdag og livssituation. Borgerens selvstændighed skal understøttes i størst muligt omfang, og formålet er, at den enkelte mobiliserer ressourcer, erhverver handlekompetencer og styrkes i egenomsorg og selvstændighed. Målet er, at de kræftramte både patienter og deres pårørende - oplever, at deres livskvalitet bevares og fremmes gennem størst mulig tilpasning til et aktivt hverdagsliv med eller efter kræftsygdom og behandling. Sundhedscenter for Kræftramte mener, at troen på og tilliden til at kunne ændre eller håndtere forhold, der har betydning for den enkeltes oplevelse af sundhed, sker gennem samvær og dialog med andre, både medpatienter og fagprofessionelle. Tilbudene i sundhedscentret er derfor baseret på grupper og hold, hvor der tages afsæt i den enkeltes situation samt gives mulighed for at erfaringsudveksle med 11

12 02 IDÉ & VISION andre i samme situation. Dette kan enten ske via en henvisning til et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb, eller gennem sundhedscentrets åbne cafe, der faciliterer lyst og mulighed for samvær og samtale enten planlagt eller spontant mellem de kræftramte. Sundhedscenter for Kræftramte huser desuden en rådgivningsenhed, der drives af Kræftens Bekæmpelse. Rådgivningsenheden tilbyder psykologisk og social rådgivning til kræftpatienter, deres pårørende og efterladte for enkeltpersoner, par, familier og grupper. Derudover tilbydes der aktiviteter for og med patientforeninger og netværk. Der er tilknyttet et stort netværk af frivillige støttepersoner til Sundhedscentret, som Rådgivningsenheden rekrutterer, kvalificerer og superviserer. Bygningens arkitektur skal derfor tage udgangspunkt i borgernes behov for at blive mødt på en professionel og omsorgsfuld måde, når de ankommer til sundhedscentret. Bygningen skal være livsbekræftende, fremtidsorienteret, imødekommende, udviklende, bæredygtig, opgaveløsende, sund, rummelig, driftig og helende, og den må ikke ligne en institution. Bygningen skal kunne tilbyde oplevelsen af glæde, kreativitet, latter, tværfaglighed, aktivitet, fleksibilitet og tænksomhed. Indretningen skal være fleksibel, og de enkelte rum skal have en høj udnyttelsesgrad og multifunktionalitet. Formsprog, materialevalg og farver skal befordre liv og relationer mellem bygningens brugere. Det skal være et lyst, levende og inspirerende hus, som henvender sig til alle borgere, uanset alder, køn, etnisk og social baggrund. Sundhedscentret skal endvidere have plads til et muligt kommende videnscenter for rehabilitering af mennesker med en kræftsygdom eller andre kroniske sygdomme. Videnscentret vil have fokus på forskning og udnyttelsen af ny viden på området i samarbejde med kommunale, regionale, og private samarbejdspartnere. Maggie centrene i Skotland et forbillede Maggie centrene er et fænomen, der er startet i Skotland af landskabsarkitekten Maggie Jencks efter hun selv fik konstateret kræft. Maggie argumenterede engageret for arkitekturens helende egenskaber baseret på enkelte kerneelementer indenfor arkitekturen, og ideen var at skabe nogle fysiske ramme, der kunne forbedre livskvaliteten for den kræftsyge, som dermed kunne komme lettere igennem sygdomsforløbet. Maggie Jencks mente, at centret skulle ligge i umiddelbar nærhed af hospitalet, eller på hospitalets grund, men som en selvstændig bygning. Denne balance mellem nærhed og autonomi skal give kræftramte og pårørende let adgang i pauserne mellem behandlinger og konsultationer på kræftafdelingen, samt et tydeligt helle, hvor hospitalet er nedtonet i videst muligt omfang. Bygningen skal kunne tilbyde oplevelsen af glæde, kreativitet, latter, tværfaglighed, aktivitet, fleksibilitet & tænksomhed. Indretningen skal være fleksibel, & de enkelte rum skal have en høj udnyttelsesgrad & multifunktionalitet. Formsprog, materialevalg & farver skal befordre liv & relationer mellem bygningens brugere. Det skal være et lyst, levende og inspirerende hus, som henvender sig til alle borgere, uanset alder, køn, etnisk og social baggrund. 12

13 Efter Maggie Jencks faglige vurdering bør en bygnings ydre og indgangsparti være inviterende, og det indre skal gøre, at man føler sig bedre tilpas, end man gjorde, før man kom ind. Skala og perspektiver er centrale og skal være forholdsvis beskedne for at adskille sig fra de store hospitaler. Bygningen bør rumme masser af dagslys og med sin specielle arkitektur pirre nysgerrigheden og opfordre til optimisme. Bygningen skal få mennesker til at føle sig velkomne og trygge og opfordre til social interaktion, så man gennem sine egne erfaringer kan hjælpe andre og blive hjulpet. Rummene bør opfordre til uformel kreativitet og nysgerrighed samtidig med, at det skal være muligt at trække sig tilbage og være privat. Maggie s centre har tilbud, der minder om det, der varetages af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningsenhed i Sundhedscenter for Kræftramte. Samtlige ansatte i Rehabiliteringsenheden i Sundhedscenter for Kræftramte deltog i en studietur til Maggie centrene i Edinburgh, Dundee og Fife efteråret Maggie centrenes arkitektur har opmærksomheden rettet mod lys, farver og mulighed for fleksible rum, hvor der kan skabes små grupperinger. Naturen kommer ind i bygningerne i form af glaspartier med udsigt til grønne områder, og arealerne udenom bygningen indbyder til at samtaler også kan foregå udendørs. Centrene har stor succes med en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige brugere. Årsagen, mener de, er den lette adgang for brugerne til selv at kunne gå ind og søge oplysninger fx i et bibliotekshjørne med pjecer og bøger eller på en computer. Dette bliver meget brugt af de mandlige klienter. Maggies erfaringer er, at et vær til stede køkken, hvor både brugere og ansatte kan lave kaffe, bage boller etc., skaber en stemning og lyst til at være til stede i caféen. Helbredende arkitektur Der er en stigende erkendelse af, at de fysiske omgivelser som arkitektur, indretning og de sociale interaktioner i rummene, har indflydelse på menneskers mulighed for at opnå sundhed og helbredelse. Desuden foreligger der en del forskningsresultater, som specifikt anerkender, at arkitektur og indretning kan skabe, eller forhindre, en helende og helbredende effekt på mennesker. Helbredende arkitektur handler både om patienters og pårørendes muligheder for privatliv og kontrol over de nærmeste omgivelser. Men det handler i lige så høj grad om personalets fysiske arbejdsmiljø, deres arbejdstilfredshed, og deres muligheder for praktisk arbejdstilrettelæggelse, vidensdeling og udvikling. Sundhedscenter for Kræftramte skal udformes, så arkitekturen er en aktiv del af rehabiliteringen af den kræftramte. Bygningen er en offentlig bygning til borgere i Københavns Kommune, der er eller har været behandlet for kræft. Bygningen skal derfor udformes ud fra viden om healing architecture og derved understøtte patienters helbredelsesproces og lindre deres gener og følger til sygdom og behandling. 13

14 03 FORUDSÆTNINGER MYNDIGHEDER Bygningsanlægget skal projekteres i overensstemmelse med kravene i BR08, DIF-normer samt øvrige myndigheders krav til brandsikring, ventilation samt indretning og drift af byggeri til kulturformål. Rigshospitalet (Finsens centret) Nyt Sundhedscenter for Kræftramte Sundheds - og omsorgsforvaltningen Panuminstituttet (Det sundhedsvidensskabelige fakultet) Eksisterende Sundhedscenter for Kræftramte 14 Der er afholdt orienterende møder med bygningsmyndighederne vedrørende byplanmæssige og bygningsmæssige forhold. Der skal ikke udarbejdes lokalplan for området, såfremt det nye Sundhedscenters areal ikke overstiger 1800 m2 bruttoetageareal. På møderne med Teknik og Miljøforvaltningen er følgende retningslinier for placering og udseende af det nye Sundhedscenter for Kræftramte givet: De myndighedsmæssige krav til materialer er, at nybygninger skal udvise form- og materialmæssig respekt for øvrige bygninger i De gamles by. Der skal holdes en respektafstand på 10 meter til nærmeste eksisterende gavlbygning. Der skal holdes en respektafstand på 5 meter til skel mod Nørre Allé. Den maksimalt tilladte højde i indtil 20 meter fra eksisterende gavlbygning er 9 m over terræn, svarende til sternhøjde på eksisterende bygning. Herefter tillades, at nybygningen opføres i 3 etager og en højde fra terræn på ca. 12 meter. Se bilag nr. 2

15 Myndighedskrav til P-pladser: Da det nye Sundhedscenter for kræftramte bygges på matriklen for De Gamles By, skal omfanget af parkeringpladser opgøres samlet for hele området. Det skal fremgå af besvarelsen, hvorledes der etableres det fornødne antal P-pladser, til brug for Sundhedscentret KONKURRENCEOMRÅDET Byggefeltets størrelse og placering Sundhedshuset skal opføres i De gamles By på hjørnet af Tagensvej og Nørre Allé. Bygningen får en ideel placering: Tæt på Rigshospitalet, som i dag varetager al af kemoterapi- og strålebehandling for borgere i Københavns Kommune, tæt på offentlig transport og samtidig placeret i den smukke og rekreative oase midt i byen, som De Gamles By er. Placeringen betyder, at der skabes geografisk sammenhæng i patientforløbet fra hospital til de kommunale rehabiliteringstilbud og private rådgivningstilbud. Placeret mellem byens trafik og de afskærmende haver i De Gamles By skal bygningen forholde sig både til byen og naturen. Ankomsten fra byen vil danne rammen om brugerens første møde med Sundhedshuset. Her skal der tages højde for, at kræftpatienten ofte har et ønske om privathed i forhold til sin sygdom. Bygningen bør mod gaden fremstå udramatisk og imødekommende og åbne sig op mod de grønne arealer i De Gamles By og på den måde inddrage naturen i sin æstetik og sit udtryk. Rundt om bygningen vil der kunne etableres små rekreative oaser, som fx blomster- og sansehaver, hvor patienter, pårørende og personale vil kunne finde et vigtigt åndehul. Byggefeltets størrelse er på ca m². Grunden er en forholdsvis flad græsflade og med to store bevaringsværdige træer. Ved udformning af bygninger skal der tages hensyn til disse træers rødder og krone, så de ikke tager skade. Naboforhold / Eksisterende bebyggelse De fleste bygninger i De gamles By er markante rødstensbygninger med granit detaljer. Bygningerne er generelt opført i to etager, med fuld kælder og med udnyttet tagetage. Tage er for de flestes vedkommende som sorte skifertage og med Velux vinduer i tagfladen. Vest for byggefeltet ligger en børneinstitution i en rødmalet træbygning. Institutionen og dennes have skal bevares. På modsat side af Nørre Allé ligger Panum Instituttet. Der er i dag et trådhegn langs Nørre Allé og det skal fremgå af besvarelsen, hvordan man i en eller anden form fortsat har et hegn omkring De Gamles By. Nedrivninger Den gule, pudsede enetages murstensbygning midt på byggefeltet skal rives ned for at give plads til sundhedscentret. Tilkørselsforhold, vejforhold og P-arealer Der er tilkørsel fra Nørre Allé via portåbning i hovedindgangsbygningen til Henrik Pontoppidansvej. Denne indkørsel skal også fremover være adgangvejen for kørende trafik. Interne veje er asfaltbelagte og med fortove. P-pladserne forefindes langs Henrik Pontoppidans vej og langs øvrige veje. Adgang til det nye Sundhedscenter kan ske både fra Nørre Allé og fra Henrik Pontoppidansvej. I nær tilknytning til ankomstarealet til det nye Sundhedscenter for Kræftramte skal der etableres cykelparkering til ca 30 cykler. Denne cykelparkering skal indpasses på grunden på en nænsom måde. Evt. kan denne cykelparkering samordnes med børneinstitutionen. Jordbundsforhold Der er foretaget jordbundsforholdsundersøgelser for at fastlægge evt. forurening, opfyld, grundvandniveau samt funderingsdybde. Se bilag nr. 5. Støj Da Tagensvej og den nordlige del af Nørre Allé er nogle af de store indfaldsveje til København med meget og tung trafik, er der en kraftig vejstøj stort set hele døgnet. Der skal ved placering og udformning af det nye Sundhedscenter tages højde for dette forhold. I besvarelsen skal redegøres for, hvordan støjniveauet kan dæmpes såvel indendørs, som udenfor i haverne. 15

16 03 FORUDSÆTNINGER Der er udført støjberegninger. Se bilag nr. 6. Nivellementsplaner Der er foretaget nivelleringer af grunden samt stueetagekote på de bygninger der ligger tættest på. Se bilag nr. 7. meter fra skel) Den eksisterende forsyning mellem hovedbly på bygningens østfacade og T-muffe i fortov fjernes. Tilslutningsmuligheder til forsynings- og afløbsforhold Se vedlagte tegninger for kloak i terræn. Vandforsyningsselskabet er Københavns Energi. Det forudsættes, at den nye bygning tilsluttes vand og varme i nabobygningen. Elforsyningsselskabet er Dong Energy. Der etableres nyt tilslutningsskab i offentlig areal (max m 10 m 12 m 9 10 m 16 set fra nørre allé 16

17 byggegrunden 17

18 04 KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET NYT SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE AREALBEHOV (rumprogram) Rumtyper Antal rum Netto-m2/rum Netto-m2 i alt Antal pers./rum Bemærkninger Ankomst og Fællesområde: Ankomst, køkken/alrum og lounge Biblioteksområde/computerrum Børnelegeområde Værksted Aktivitetsrum Klublokale - unge Garderobe Toiletter Fysisk aktivitet: Træningssale Omklædningsrum, bad og toilet Stoledepot Redskabsdepot Til brugernes søgen på nettet. Kan være del af fællesområdet Skal være del af fællesområdet Smykker, hatte, syning etc. Kan være en del af fællesområdet Fjernsyn, kortspil, billard, bordfodbold, bordtennis etc. Høj musik, netcafé m.m. - lydafskærmet Patientgarderobe, garderobe til foredragssal Personaletoiletter og patienttoiletter -herunder handicaptoiletter 1 træningssal med maskiner og 2 træningssale for gulvøvelser, som kan opdeles/sammenlægges til foredragssal Placeres ved træningssale Placeres ved træningssale Placeres ved træningssale Samtale og behandling: Behandlingsrum Samtalerum (KK) Skal rumme en siddegruppe. Nærhed til fællesområdet Kombirum (KK) Skal anvendes til samtalerum (KK) og interne møder (KK) Samtalerum (KB) Arbejdsplads til rådgiver, samt en siddegruppe. Nærhed til fællesområdet Grupperum (KB) Folk skal kunne sidde i rundkreds Undervisningscenter: Undervisningskøkken/patientudd Køkkendepot Møderum Foredragssal Nærhed til undervisningskøkken To træningssale kan slås sammen til en foredragssal 18

19 NYT SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE Videnscenter: Leder af videnscenter Kontor til medarbejdere Deltidsmedarbejdere Møde Ledelse, kontorer, personale: Centerchef Sekretærkontor m.m Kontor til studerende KK Leder af KB Sekretærkontor KB Frivillige KB KK-medarbejdere Kopirum og nærdepot Personalespiserum/gæstespiserum Anretterkøkken Rummet opdeles i 2 mindre møderum med foldevæg 2 arbejdspladser + aflåselige skuffedarier Arbejder i teams, hvert storrum skal indeholde et stillerum Skal kunne bruges til møderum Nærhed til undervisningsrum/personalerum Andet: Trapperum Elevator Rengøringsrum Teknikskakte Netto-m2 i alt 1403 Brutto-m2 (B/N-faktor 1,3) 1800 Kælder: Personalegarderobe Personale - bad Personale -toiletter Depoter Teknik: Varmecentral Ventilation Tavlerum Cykelparkering medarbejdere i alt Heraf et handicaptoilet kontor, frivillige, materiel, møbler, patientorg., behandlere, køkken og rengøring I terræn skal der indrettes cykelparkering til 30 cykler Kælder, netto-m2 i alt 330 Kælder brutto-m2 (B/N-faktor 1,3)

20 04 KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET FUNKTIONSBESKRIVELSE Anvendte forkortelser KK Københavns Kommune KB Kræftens Bekæmpelse Rummene og deres indbyrdes relationer Nedenfor er en gennemgang af mulige rum og steder, som ønskes etableret i Sundhedscenter for Kræftramte. Som et grundlæggende vilkår gælder det, at rummene forholder sig til hinanden på en måde, som understøtter visionen for sundhedscentret. Dette betyder, at sundhedscentrets brugere skal stimuleres af rummenes formsprog og indretninger med henblik på at skabe en oplevelse af professionalisme, imødekommenhed, overskuelighed og genkendelighed. Nærhedsdiagrammer for funktioner De følgende diagrammer er en grafisk afbildning af de funktioner, som Sundhedscenter for Kræftramte optimalt set bør indeholde, samt deres relation til hinanden. Funktionerne henviser ikke nødvendigvis til enkelte rum, f.eks. kan funktionen grupperum omfatte flere rum i den endelige udformning. samtale administration behandling & samtale grillplads uderum fællesområde fysisk aktivitet fordybelse klatrevæg sansehave uddannelsescenter møder De følgende nærhedsdiagrammer understøtter grafisk anbefalingerne til de enkelte funktioner, så man kan orientere sig om funktionernes placering i helheden. I visse tilfælde viser nærhedsdiagrammerne endvidere støttefunktioner til de enkelte funktioner. walk & talk ankomst udendørs træning 20

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN

SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE 00 FORORD OG INDBYDELSE 01 INDLEDNING 01.01 Baggrund og målsætning 02 IDÉ & VISION 02.01 Arkitektur

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune

Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Rehabilitering af kræftpatienter i Københavns Kommune Centerchef Jette Vibe-Petersen, Sundhedscenter for Kræftramte, Københavns Kommune Årsmøde DSKS, 9. januar 2009 1 Hvad er kræftrehabilitering? Formålet

Læs mere

Ydelser og patientens vurdering

Ydelser og patientens vurdering Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter for Kræftramte 2007-2009 Kræftrehabilitering i kommunerne Ydelser og patientens vurdering Nyborg Strand 17.marts 2010 Centerchef Jette Vibe-Petersen Sygeplejerske

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv.

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Kræftrehabilitering Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Titel på projektet: Patienten i fokus: Sammenhængende kræftrehabilitering fra sygehus til kommunalt regi. (Kræftrehabiliteringscoach

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Familieværket VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 8. Præsentation. Formål. Indledning

Familieværket VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 8. Præsentation. Formål. Indledning 1 of 8 Familieværket VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) A Præsentation B Formål C Indledning D Vision og værdier D.1 Syddjurs Kommune (Ældrepolitik, sundhedspolitik, handicappolitik, klima- og

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER Hvem og hvad er Kontorfælleskabet,, har til huse i en nyopført bygning, på Frederiksberg tæt på Flintholms station, i et område i gang med en spænende udvikling. Bygning rummer

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Gert Frost Afdeling: Anlægssekretariatet E mail: Gert.Frost@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/32550 Telefon: 76631074 Dato: 4. januar 2013 Uddrag af Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Center for Neurorehabilitering Næstved

Center for Neurorehabilitering Næstved Center for Neurorehabilitering Næstved CNN Fotograf: Henrik Johansen Rehabilitering efter hjerneskade Center for Neurorehabilitering (CNN) er et tilbud om specialiseret neuro-rehabilitering til patienter

Læs mere

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter

Egedal Kommune. Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter Egedal Kommune Pixiudgave af Byggeprogram del I for nyt Rådhus/Sundhedscenter FOKUSOMRÅDER Første byggeri i nyt byområde Helhedsplan for området Mødet mellem by og landskab Området Kommunen har udarbejdet

Læs mere

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft

Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune. - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Erfaren kommunes kompetenceudvikling af mindre erfaren kommune - en succes ved rehabilitering af borgere med kræft Sygeplejerske Karin Birtø 1, sygeplejerske Anne Friis 2 og centerchef Jette Vibe-Petersen

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Kræftrehabilitering.

Kræftrehabilitering. Kræftrehabilitering Lektor, læge, ph.d. Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Forskningsenheden for Almen Praksis Syddansk Universitet dgilsaa@health.sdu.dk Fem forskningsgrupper Rehabilitering

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse

Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune. Kræftens Bekæmpelse Tilbud til kræftramte i Syddjurs Kommune Kræftens Bekæmpelse Sundheds- eller træningstilbud? Her kan du læse om tilbud, der giver: Syddjurs Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i fællesskab udarbejde denne

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse

ROSMUS BØRNEHUS. Behovsanalyse ROSMUS BØRNEHUS Behovsanalyse Vi vil være Syddjurs bedste børnehave/vuggestue som en integreret del af et børne- ungemiljø dækkende fra 0 18 år. Vuggestue/børnehave har sammen med skole/sfo et fælles værdigrundlag,

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende

Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Aktivitetens titel Pusterummet - et projekt for pårørende Når et menneske får kræft rammes ikke kun familien men alle i den kræftramtes omgangskreds. Sygdommen påvirker ofte andres liv både praktisk, socialt

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014 lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT INDHOLD LÆRERNE ARBEJDSPLADSER SFO 03 04 07 11 GARDEROBE Knage på væg til overtøj. GANG Gang indrettes med reoler eller skabe. GARDEROBE GANG KOPI RUM 1 RUM 2 RUM 3

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter

Sundhedsfremmecentret Det kommunale Sundhedscenter Hvad stræber vi efter? Vision: Borgere i Skanderborg kommune lever et sundt og aktivt hverdagsliv trods kronisk sygdom og skavanker Mission: Vi bevæger til sundhed KRAMS 1 bedre sundhedsadfærd og sundhedsstatus

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT. Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune. Sundhedsgruppen. Dato: 1. november 2012

SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT. Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune. Sundhedsgruppen. Dato: 1. november 2012 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Rehabilitering til kræftramte i Solrød Kommune Sundhedsgruppen Dato: 1. november 2012 Sagsbeh.: Tina Asmussen og Rita Bonke Sagsnr.: Rehabilitering Følger

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende og relevant tilbud, som tager afsæt i de aktiviteter,

Læs mere

Opbygning af sundhedsaftalen

Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft v. oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe og leder af Sundhedscenter Vest Ulla Svendsen www.regionmidtjylland.dk Opbygning af sundhedsaftalen Sundhedsaftalen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere