Opgave nr. 30 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Brøndbyernes IF A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave nr. 30 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Brøndbyernes IF A/S"

Transkript

1 H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår Opgaveløser: Christian Kusk Langvad Vejleder: Eric Bentzen Opgave nr. 30 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Brøndbyernes IF A/S Handelshøjskolen i København

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Problemfelt Problemformulering Læsevejledning Metodevalg Overordnet struktur...8 Figur 1 Overordnet struktur i opgaven Afgrænsning Kilder Præsentation af Brøndbyernes IF A/S Historie Ejerforhold Ledelse Forretningsområder Indtægter fra samarbejdspartnere Indtægter fra entre, tv og præmier Indtægter fra F&B arrangementer Indtægter fra Merchandise m.v Indtægter fra udlejning af erhvervsejendomme Andre indtægter Indtægter fra spillersalg Finansiel udvikling Analyse af ikke-finansielle værdidrivere Analyse på samfundsniveau - PEST Politiske faktorer Økonomiske faktorer Sociale og kulturelle faktorer Tekniske forhold Delkonklusion PEST Analyse på brancheniveau (porters 5 forces) Indtrængningsbarrierer Samarbejdspartnere Kundernes forhandlingsstyrke Substituerende produkter Konkurrencesituation Entre-, tv- og præmieindtægter Kundernes forhandlingsstyrke Substituerende produkter Konkurrencesituation Merchandise Kundernes forhandlingsstyrke Substituerende produkter Konkurrencesituation

3 Leverandørernes forhandlingsstyrke F&B Kundernes forhandlingsstyrke Substituerende produkter Konkurrencesituation Leverandørernes forhandlingsstyrke Køb og salg af spillere Kundernes og Leverandørens forhandlingsstyrke Substituerende produkter Konkurrencesituation Delkonklusion på brancheanalyse Interne analyser af ikke-finansielle værdidrivere Analyse af ressourcer Brøndby stadion Den sportslige sektor Organisationer Analyse af kernekompetencer (Porters værdikæde) Analyse af forretningsområders værdibidrag (Boston modellen) Konkurrencestrategier Vision Mission Værdigrundlag Strategiske mål Vækststrategier SWOT Stærke sider Svage sider Muligheder Trusler Sammenligning med resten af branchen Rentabilitet Likviditet Sikkerhed Delkonklusion på sammenligning med branchen Rentabilitetsanalyse Reformulering Regnskabspraksis og korrektioner Nøgletalsanalyse Rentabilitet Analyse af driften Finansiel gearing og Spread Delkonklusion på nøgletalsanalyse Weighted Average Cost Of Capital Kapitalstruktur Egenkapitalomkostninger

4 6.2.1 Estimering af den risikofri rente Estimering af Beta Estimering af risikopræmien Konklusion på egenkapitalomkostninger Afkastkrav på fremmedkapitalen Skattesatsen Delkonklusion - driftsaktivitetens kapitalomkostninger WACC Værdiansættelse Value drivers Salgsvækst Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Vækststrategier for investorgruppen Scenarier Base case scenarium Synergi case scenarium Best case scenarium Worst case scenarium Budgettering Den sportslige udvikling Budgettering for Base Case Scenarium Budgettering for synergi case scenarium Budgettering for best case scenarium Budgettering for worst case scenarium Værdiansættelsen Base case scenarium Synergi case scenarium Best case scenarium Worst case scenarium Værdiskabelse Følsomhedsanalyse Konklusion på værdiansættelse Konklusion Sammenligning med branchen Strategisk analyse Værdiansættelse Samlet indstilling til investorgruppen Litteraturliste

5 1.0 Indledning Fodbold er i dag mere end 22 mand der løber rundt efter en bold på banen, hvor tilskuerne udgøres af nærmeste familie og venner. Det handler i dag om underholdning nærmest på højde med romertidens Coloseum, hvor de 22 højtbetalte fodboldspillere skal underholde de betalende gæster. Der er med andre ord kommet penge i fodbold, store penge, det er ikke ualmindeligt at se de store klubber i Europa købe spillere for over 100 mio. kr. Fodbold er blevet en pengemaskine, hvor det som omkranser de 22 spillere på fodboldbanen skal generere penge således, at den pågældende klub kan købe de bedste spillere og dermed vinde de største titler, for derigennem, at få flere sponsor- og præmiepenge. God fodbold i dag er også lig med god forretning. Det ses tydeligt i dag, at de klubber med de største kapitalapparater er dem som vinder titlerne. Klubber som Manchester United, FC Barcelona og andre er dem som har præget den europæiske top i de seneste mange år. Det som omgiver disse klubber er store stadions med plads til de mange betalende gæster, sponsorlounges i topklasse og organisationer som er toptunet til at føre disse klubber videre i den europæiske top. De danske klubber har i de seneste mange år været langt fra den europæiske topklasse. Grunden til dette kan være mange, men primært skyldes det, at de danske kapitalapparater er langt fra ligeså stærke som den europæiske topklasse. Den danske liga er langt fra de europæiske topligaer og anses for at være en udviklingsliga, hvor de bedste spillere sælges videre for store summer til de europæiske topklubber. Ud over en stærkere liga er det også det økonomiske der lokker spilleren til at skifte klub. Klubber i England, Tyskland, Spanien og Italien honorere spillerne med langt større lønninger end de danske klubber kan. De danske klubber er dog kommet væsentlig bedre med de senere år. Omsætningen er steget som følge af øgede sponsorindtægter, tv-indtægter etc., derudover har mange danske klubber skabt et andet ben, i form af f.eks. opkøb af andre virksomheder, til at generere likviditet, dette er set i FC København og også OB. Dette har gjort, at især førstnævnte er kommet et stykke foran de andre rent økonomisk og de kan hente dyrere spillere og holde på dem længere, således har de også de seneste år skabt nogen flotte resultater i europæisk fodbold. Denne opgave vil analyserer den økonomiske situation i dansk fodbold og primært Brøndby IF, hvor en investorgruppe vil overtage styringen og udvikle forretningsområder der kan skabe ekstra likviditet, således at Brøndby IF kan honorerer sine spillere bedre samt holde på dem længere inden de skal ud på det store europæiske eventyr. Således vil denne rapport kombinerer finansiel teori med en fodboldvirksomhed. Der er mange interessante finansielle problemstillinger der kan undersøges, hvad er værdien af en fodboldvirksomhed, hvordan udføres god corporate governance eller hvad er den rette kapitalstruktur. Denne rapport vil hovedsa- 5

6 geligt kigge på den første del, hvor analysen vil ende ud i, hvilken pris investorgruppen skal betale for Brøndby IF. I 2007 forsøgte en investorgruppe med Peter Schmeichel i spidsen og købe sig ind i det professionelle selskab bag fodboldklubben. Denne sag gjorde det klart, at der var behov for ændringer i en virksomhed som var gået i stå udviklingsmæssigt. Forsøget på opkøb endte med en kurv til Schmeichel gruppen men satte også nogen ting i gang i Brøndby. Ledelsen blev skiftet ud og der kom med andre ord mere kog på kedlerne. Der kunne med et opkøb komme yderligere fart på den udvikling der er sat i gang i virksomheden og dette er et af ønskerne investorgruppen har. 1.1 Problemfelt I følgende repræsenterer jeg en flok investorer bestående af gamle fodboldkoryfæer som alle er startet deres aktive fodboldkarrierer i Brøndby IF inden deres talent førte dem til nogen af de største klubber i Europa og gjorde dem utroligt velhavende. Disse investorer vil gerne opkøbe Brøndbyernes IF Fodbold A/S (herefter BIF) som er det professionelle selskab som har rettighederne til at drive fodboldholdende i Brøndby IF. Opkøbet skal laves idet investorgruppen har en interesse i at udvikle og videreføre BIFs mission om gennem positive fodboldoplevelser, sportslige og økonomiske resultater at skabe værdi for aktionærer, samarbejdspartnere, tilskuere, fans og medierne samt andre der føler et tilhørsforhold til BIF. For at leve op til denne mission vil BIF videreudvikle deres kompetenceområder som i dag består af sport, sportsarrangementer og drift af sportsfaciliteter. Deraf arbejdes der på at gøre Brøndby stadion til et aktivitetscentrum indenfor sport, uddannelse og sundhed, hvor de har udviklet nogen nye tiltag indenfor de to sidstnævnte områder indenfor den seneste periode (mere om det senere). De finansielle markeder og den globale vækst er gået væsentligt ned i gear og aktiekurserne giver et ekstremt nervøst og dystert billede for fremtiden. At det går så galt som aktierne reelt indikerer, er svært at spå om, men for en investorgruppe på jagt efter et godt tilbud, kan det vise sig at være et fornuftigt tidspunkt at lave opkøb på. Konjunkturerne er som tidligere nævnt ikke så gode på nuværende tidspunkt, hvilket gør det risikabelt at opkøbe selskaber. BIF er dog et stærkt og spændende selskab med den rette indstilling omkring sport, uddannelse og sundhed. Især på de sidste to områder vil investorgruppen lave nogle interessante tiltag som skal generere yderligere likviditet, således at BIF kan blive nordens stærkeste fodboldhold. Indenfor sundhedsområdet anser virksomhederne i dag det som en vigtig del af lønpakken til den enkelte medarbejder, at der indgår en sundhedsforsikring. Ligeledes er dette vigtigt for medarbejderen således at man, hvis der sker en skade hurtigt og sikkert kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ved at investerer i faciliteter og lave samarbejdsaftaler med de større 6

7 pensionsselskaber, som PFA Pension, Danica og andre kan der skabes markante yderligere indtægter. Derudover skal uddannelsessektoren udvides, således at området omkring Brøndby stadion bliver mere markant når der tales uddannelse. De to nævnte områder er steder, hvor der også i en lavkonjunktur kan tjenes de rette penge, hvis konceptet er godt og professionelt bygget op med dygtige folk inden for deres rette område. Der fokuseres ekstremt meget på, at der i Danmark er et godt uddannelsessystem og en god sundhedssektor og med denne udvikling kan BIF med de rette investeringer blive et forgangsbillede for andre på dette område. Fodboldholdet skal i ovenstående investeringer være aktive omkring arbejdet, således at de f.eks. kommer ud og taler med patienter, holder foredrag for de unge mennesker i skolerne og andre fornuftige tiltag der kommer til at binde hele forretningskonceptet endnu mere sammen. Således er det også forventningen, at den positive omtale omkring BIFs sociale ansvar på de to områder sundhed og uddannelse vil generere yderligere likviditet gennem flere samarbejdsaftaler med virksomheder som kan identificerer sig med BIFs koncept. Af investorgruppen vil der være nogle personer som går ind og overtager den sportslige ledelse (med respekt for det som er bygget op) omkring fodboldholdet, således at der med deres erfaring og netværk vil blive tiltrukket store kapaciteter til BIFs fodboldhold. 1.2 Problemformulering Rapporten har til hensigt at klæde investorgruppen bedst muligt på til at gå ind i en forhandling med BIF om et opkøb af virksomheden. Der ønskes herunder en komplet strategisk analyse af selskabet samt værdiansættelse som kan sætte investorgruppen i stand til at forhandle sig frem til den rette pris på BIF. Derudover skal der laves en regnskabsanalyse på branchen der viser hvad BIF er gode til rent økonomisk i forhold til konkurrenterne. 1.3 Læsevejledning Det anbefales at der inden læsningen af problemløsningsdelen, bliver kigget grundigt på de kilder der er brugt. Fodnoterne henviser til, hvor data til opgaven er fundet, nærmere beskrivelse findes i afsnit 9.0 Litteraturliste. Derudover anbefales det, at opgaven læses kronologisk samt at man til afsnit 5 og 7 anvender vedhæftede bilag, hvor beregningerne er vedhæftet. Derudover kræver opgaven en god forståelse, for den finansielle teori der er anvendt, dette betyder at, hvis læseren ikke har kendskab til de valgte teorimodeller som er anvendt bør der stiftes bekendtskab med disse. 1.4 Metodevalg Afsnit giver et overblik over den samlede struktur i opgaven. Deslige vil der under hvert hovedafsnit være en yderligere opsplitning af den enkelte kasse som er i den overordnede struktur. Derudover vil den enkelte anvendte teorimodel blive introduceret (og i visse tilfælde 7

8 nærmere gennemgået) under det afsnit den er anvendt, således at teori og praksis hænger sammen. Opgaven vil i hovedtræk tage udgangspunkt i teoribogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang, og de teorier der er gennemgået i denne. Der vil dog være en enkelt undtagelse da afsnit 4 Sammenligning med resten af branchen, vil tage udgangspunkt i teoribogen Guide til nøgletal og ekstern regnskabsanalyse Overordnet struktur Den overordnede struktur er skildret i figur 1. Som skrevet vil de kasser som har eget afsnit blive opsplittet og uddybet med en lignende opbygning. Således er strukturen for den strategiske analyse, rentabilitetsanalysen, weigted average cost og capital, værdiansættelsen samt konkurrent sammenligningen blive opbygget i en strukturmodel som nedenstående figur 1. Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Analyse af ikkefinansielle værdidrivere - strategisk analyse Rentabilitetsanalyse - Historisk regnskabsanalyse Weigted Average Cost of Capital - Kalkulationsrente Læsevejledning Værdiansættelse Konkurrentsammenligning Konklusion og endeligt redegørelse til investorgruppen Figur 1 Overordnet struktur i opgaven Efter en indledning opstilles selve problemfeltet som i denne opgave udformes som en case, hvori der vil være nogle problemstillinger. De problemstillinger der ønskes besvaret opsummeres i problemformuleringen. Herefter laves der en afgrænsning som vil redegøre for de grene der ikke vil bliver undersøgt i denne opgave. Efter afgræsningen påbegyndes den egentlige problemløsningsdel, hvor der vil være to forskellige spor, en der vil munde ud i en værdiansættelse samt en konkurrentsammenligning. Det enkelte delafsnit løses på baggrund af den opstillede metode og indenfor det afgrænsede område. Hvert delafsnit vil indeholde en delkonklusion. Efter problemløsningen vil der blive samlet op i en hovedkonklusion, der samlet vil 8

9 besvare problemformuleringen. De enkelte konklusioner i denne opgave vil være selvstændige og en opsamling af den analyse der er foretaget i det pågældende afsnit Afgrænsning Dette er en praktisk analyse af forskellige strategiske og finansielle værktøjer som kan anvendes til at bestemme værdien af en virksomhed i dette tilfælde BIF. Der vil således ikke blive lavet en teoretisk gennemgang af de forskellige værktøjer, hvorfor fordele og ulemper ved de forskellige værktøjer kun vil blive diskuteret i et meget begrænset omfang. Der er tale om vurdering af prisen på BIF i forbindelse med en transaktion til en strategisk køber der foretages derfor analyse af mulige synergier. Konklusionen på værdiansættelsen vil munde ud i et værdiinterval med særlig henblik på, hvor meget investorgruppen kan tilbyde BIF af synergieffekten. I denne opgave anvendes alene DCF-modellen til værdiansættelse og modellen bygger på den teori der er angivet i bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. Alternativt kunne residualindkomstmodellen eller dividendemodellen være valgt, dette er dog ikke tilfældet i denne opgave. Ved bestemmelsen af egenkapitalomkostningen anvendes CAPM, der måler den enkelte aktie i forhold til markedet som helhed. Alternativt kunne APT modellen her anvendes denne fravælges dog i denne analyse. Værdiansættelsen bliver foretaget på baggrund af offentlig tilgængelig information. Med dette menes den information der er tilgængelig for en almindelig minoritetsaktionær i BIF. Denne opgave tager udgangspunkt i regnskabstal til og med Der benyttes regnskabstal fra de seneste 9 års regnskaber som danner grundlag for analyserne. Der har ikke været kontakt til hverken ansatte eller ledelsen i BIF Kilder Der er i denne rapport hovedsageligt anvendt sekundære data, herunder årsregnskabsmateriale fra BIF, data fra BIF fundet på deres hjemmeside som har været med til at beskrive virksomheden. Derudover anvendes der beskrivende artikler omkring forskellige ting som f.eks. forskellige juridiske domme, den nye tv-aftale i dansk fodbold etc. Årsagen til der kun er anvendt sekundære data er, at det som opgaven undersøger, er nogenlunde beskrevet i disse kilder, samt at muligheden for en større indsigt i fodboldvirksomheden BIF er yderst svær at få. Kilderne der er anvendt anses som værende objektive, artiklerne er af nyere tid og regnskaber er over en årrække fra Begge dele må anses som værende objektivt da artiklerne er skrevet af folk med en objektiv tilgang til tingene og årsrapporterne skal være udarbejdet efter gældende regnskabsregler. Pålideligheden i artiklerne kan være begrænset grundet artikelskrivers manglende viden, dog er årsrapporterne yderst pålidelige og gennemgået af ekstern revision med påtegning. Endelig er validiteten god, da de valgte kilder nemt er blevet kombineret med den anvendte teori. 9

10 De enkelte kilder der er anvendt i afsnittene vil blive oplistet i litteraturlisten og kun i de tilfælde, hvor der citeres direkte vil dette indgå som en fodnote. Dette gør sig gældende både for teoretiske såvel som de informative kilder 10

11 2.0 Præsentation af Brøndbyernes IF A/S 2.1 Historie Brøndbyernes Idrætsforening bliver stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening og Brøndbyvester idrætsforening. Sammenslutningen var et ønske fra sognerådet om at samle idrætsforeningerne i kommunen. På dette tidspunkt havde foreningen adskillige sportsgrene men omkring 1967 blev sportsgrenene opdelt, fodboldklubben beholdt navnet og første formand var den mangeårige borgmester i Brøndby kommune, Kjeld Rasmussen. I januar 1973 blev han afløst af Per Bjerregaard på denne post. BIF, som er selskabet bag ligaholdet og talentholdene, blev stiftet den 15. Maj 1978 i forbindelse med indførelsen af professionel fodbold i Danmark. I 1987 blev BIF introduceret på børsen. BIF var således den anden fodboldvirksomhed i verden der blev børsnoteret. I 1981 rykkede klubben op i 1. Division (senere superligaen) og siden hen har man bl.a. vundet 10 danske fodboldmesterskaber og 6 pokaltitler. 2.2 Ejerforhold Som nævnt blev BIF optaget på notering på Københavns fondsbørs i Aktierne er noteret i to klasser A- og B-aktier. Alle aktier har en stykstørrelse på DKK 20, og den samlede aktiekapital udgør DKK Aktie Nominel værdi Antal stemmer Antal aktier A-aktier B-Aktier I alt Figur 2 Oversigt over aktieklasser Den primære ejer af BIF er Brøndbyernes IF Fodbold fond som er amatørafdelingen. Selve opbygningen er som følger af figur 3. Primær ejer: Brøndbyernes IF Fodbold fond BIF - Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby IFs Ifs fodboldhold Anden kommerciel aktivitet I BIF Figur 3 Ejerstruktur I BIF 11

12 2.3 Ledelse Den 1. april 2008 tiltrådte Hermann Haraldsson som ny administrerende direktør efter Ole Palmå, som havde været konstitueret administrerende direktør i en periode efter den mangeårige direktør Per Bjerregaard. Hermann Haraldsson kommer fra et job i reklamebranchen, hvor han forud for sin ansættelse i BIF har besat ledende stillinger. Senest som administrerende direktør for win win agency. Ole Palmå vender i den forbindelse tilbage til sin tidligere stilling som kommerciel direktør i BIF som han tiltrådte i Den 1. november 2008 ansætter BIF den sidste person til direktionen. Der er her tale om en ny finansdirektør, Palle Nordahl som sammen med Herman Haraldsson og Ole Palmå skal sikre sikre såvel kommerciel som sportslig succes i årene fremover. Der har i denne periode være tale om et decideret generationsskifte i BIF. Den mangeårige direktør for BIF Per Bjerregaard trådte tilbage og blev bestyrelsesformand. Der er således også sket et skift i ledelsesstilen, hvor der er kommet øget fokus på det kommercielle, således er der i den nye direktions tid (herunder også da Ole Palmå var konstitueret administrerende direktør) kommet nye tiltag som skal øge indtægterne således at BIF i sidste ende kan skabe nordens bedste fodboldhold. De nye tiltag er inden for BIFs koncept om at gøre Brøndby stadion til centrum for sport, uddannelse og sundhed. 2.5 Forretningsområder I det følgende vil BIFs forretningsområder blive beskrevet. Beskrivelsen vil ligge vægt på de ting som er vigtige i forhold til den senere værdiansættelse af BIF. Der vil blive taget udgangspunkt i omsætningens hovedpunkter samt spillersalg (som er eneste komponent uden for omsætningen). I den afsluttende konklusion vil der blive lagt vægt på deres vigtighed for indtjeningen samt de risikofaktorer der er ved at drive en virksomhed som BIF. Dette afsnit vil ligeledes blive brugt i den efterfølgende strategiske analyse. BIF er primært en fodboldklub, hvor man ovenpå har bygget et professionelt aktieselskab som har til opgave at forvalte klubbens kommercielle og sportslige interesser på eliteplan. Således er BIFs primære indtægtskilder også fodbolden. Hvis der kigges på omsætningen i 2008 er langt den største indtægtskilde, indtægter fra samarbejdspartnere efterfulgt af entre-, tv- og præmieindtægter. Herudover er der F&B og arrangementer (dette er bl.a. salg fra boderne på kampdage men vedr. også arrangementer på ikke kampdage) samt salg af merchandise m.v. som hidrører selve fodboldforretningen. Udover de nævnte indtægtskilder har BIF nogle indtægtskilder som ikke kun hidrører fodbolden, udlejning af erhvervsejendomme samt andre indtægter som bl.a. vedrører indtægter fra driften af sportscafeen Afslutningsvis skal det nævnes, at BIF også har spillersalg som en markant indtægtskilde. Således er køb, udvikling og salg af spillere en stor del af fodboldforretningen BIF. Der er gennem 12

13 tiden solgt for mange mio. kr. og navne som Daniel Agger, Thomas Kahlenberg og Johan Elmander er gode eksempler på dette Indtægter fra samarbejdspartnere Som nævnt har BIF efter ombygningen af Brøndby stadion nu topmoderne faciliteter at tilbyde sine samarbejdspartnere. BIF har her udskiftet ordet sponsor med samarbejdspartner da de ønsker den mere traditionelle sponsorløsning ændret for deres samarbejdspartnere. De ønsker således, at samarbejdspartneren involverer sig i klubben og drager fordel af de tilbud BIF naturligt tilbyder. Der findes forskellige samarbejdsaftaler som kan købes i BIF og alt efter pris kan samarbejdet udvides. Man kan med et samarbejde med BIF skabe en stor synlighed for sin virksomhed. BIFs kampe er nogen af de mest sete i tv og sammenholdt med, at BIF bliver eksponeret i diverse andre medier vil dette skabe en stærk eksponering for samarbejdspartneren. Det er dog ikke kun eksponering i diverse medier man kan skabe via et samarbejde med BIF. Der kan skabes netværk med andre virksomheder og erhvervsledere som er samarbejdspartnere i BIF. Dette ikke kun til hjemmekampe men også til udekampe og andre events, hvor virksomhederne mødes og kan snakke om andet end fodbold og fodbold. Derudover kan der kræses for ens kunder under afslappede forhold under kampene på Brøndby stadion, hvor hospitalityen er i top. Hvis der kigges på udviklingen i indtægter fra samarbejdspartnere kan det ses af figur 4, at det bortset fra 2006 er støt stigende, hvilket skal ses som en sammenhæng mellem udvidelsen af Brøndby stadion (nærmere analyse af dette under afsnit Brøndby stadion), hvilket har givet yderligere muligheder for flere samarbejdspartnere. Den markante stigning i 2008 skyldes primært, at der blev indgået en meget gunstig hovedsponsoraftale med KasiGroup fra sommeren 2008 samt indgåelse af aftalen omkring navnesponsorat af stadion ligeledes med KasiGroup. Dette er de to største enkeltsponsorater i BIF Udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere Udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere Figur 4 Udvikling i indtægter fra samarbejdspartnere 13

14 2.5.2 Indtægter fra entre, tv og præmier Udviklingen i antallet af tilskuere og dermed også indtægterne fra besøgende gæster afhænger i stor stil af, hvordan fodboldholdet spiller. Det kan af figur 5 ses, at de år, hvor fodboldholdet klarer sig godt der stiger antallet af tilskuere også. BIF vandt det danske mesterskab i 2002, hvorefter man kan se at tilskuertallet i 2003 stiger markant, her vinder man så ikke mesterskabet, hvorfor det i 2004 falder lidt igen, i 2005 vindes det danske mesterskab så igen, hvorfor der kommer et kæmpe boom i tilskuerantallet, dette år nåede man ligeledes langt i Europa Cuppen. Fra 2006 og frem klarer fodboldholdet sig ikke særlig godt, hvorfor man kan se at tilskuerantallet så falder igen, for så at stige i 2008, hvor den begyndende opbygning af fodboldholdet sker igen og resultaterne igen bliver mere gunstige. Således kan det konstateres, at tilskuerantallet afhænger af to ting, antallet af kampe samt de sportslige resultater. Det kan ses, at udvikling i selve indtægtskilden lidt følger selve tilskuerudviklingen, dog ikke så markant, hvilket bl.a. skyldes udvikling i prisen på en fodboldbillet som henover perioden har været stigende Udvikling i entre-, tv- og præmieindtægter Udvikling i entre-, tvog præmieindtægter Tilskuerudvikling Tilskuerudvikling Figur 5 Udvikling i indtægter fra entre, tv og præmier samt tilskuerantallet på Brøndby stadion Med i udviklingen skal også ses de stigende TV indtægter som henover perioden har været markant stigende. Der er således indgået en tv-aftale som splitter rettighederne mellem fire konsortier, MTG (TV3, 3+ og Viasat sport), DR og Telenor, TV2 Sport samt SBS (Kanal 5 og 6 eren), de tre første konsortier har købt plads i en kø der afgør, hvilke af de seks kampe i hver runde de enkelte tv-selskaber sender. Ligaen bliver inddelt i tre blokke af elleve spillerunder og konsortierne fastsætter spilletidspunkterne for en blok ad gangen. Aftalen løber til 2013 og det præcise tal klubberne får er fortroligt. Det er dog gået fra, at hvor der tidligere har været fordelt nogenlunde lige mellem klubberne i superligaen, nu afhænger af placeringen. Dette betyder at der er en ikke uvæsentlig forskel mellem, at blive nummer 1, 2 eller endnu være 8 i SAS ligaen. Præmieindtægterne kommer primært fra deltagelse i Europa Cuppens turneringer, hvor det er mest attraktivt at deltage i Champ ions League. BIF har i den historiske periode der kigges på ikke deltaget i Champions League. De danske hold har dog over den seneste periode klaret sig 14

15 over alle forventninger, hvorfor det er blevet væsentlig nemmere for et dansk hold at komme med i det lukrative gruppespil. Dertil kan det også nævnes, at der i den lille turnering UEFA Cuppen er blevet indført et gruppespil, hvilket gør det økonomisk noget mere lukrativt. Her har BIF deltaget i 2005, hvilket også tydeligt kan ses af det boom der er i denne indtægtskilde Indtægter fra F&B arrangementer Under denne indtægtskategori ligger primært indtægter på Brøndby stadion fra boder, konferencer og loungefaciliteter. Da der kun i 4 regnskabsår er blevet lavet en separat gruppe til denne kategori bygger figur 6 kun på disse år. Det kan dog ses af figur 5 og 6, at der er en tydelig sammenhæng mellem antallet af tilskuere og denne indtægtskilde. Fra at have ligget i et højt niveau i 2005, hvor BIF blev danske mestre, falder indtægterne i 2006 for så at vise en stigende tendens henover 2007 og Udover en stigende omsætning pr. tilskuer på kampdage har BIF de senere år fokuseret meget på at udnytte de faciliteter Brøndby stadion har på ikke kampdage og har således skabt et helt nyt forretningsområde, faciliteterne er i top og der holdes alt fra møder, messer og middage over konferencer og fester. I denne optimering af udnyttelsen af Brøndby stadion har BIF ligeledes indgået samarbejde med flere af markedets bedste teambuilding- og læringskonsulenter. Der er således udviklet spændende koncepter som kan benyttes som hele arrangementer eller som del elementer i forbindelse med mere almindelige arrangementstyper. Samtidig gennemgår Brøndby stadions personale en uddannelsesproces omkring principperne bag Fremtidens Mødekoncept. Dette vil i praksis betyde, at personalet på Brøndby stadion er i stand til at rådgive om intelligent udnyttelse af Brøndby stadions rammer og sparre med kunderne, således at Brøndby stadions rammer udnyttes mest optimalt i forhold til læring og team building. Derudover har BIF fokuseret meget på at øge tilskueromsætningen på selve kampdagen, dette blandt andet ved at optimere bodadgangen, således at der er boder på alle niveauer på Brøndby stadion samt at man f.eks. kan betale med dankort i alle boder. Derudover har de udvidet produktsortimentet løbende fra kun at sælge fadøl, sodavand og pølser til også at sælge popcorn, minipizzaer o.lign. ligeledes har BIF arbejdet på et mere struktureret mobilsalg således at tilskuerne under kampene ikke skal ned og i boderne for at købe f.eks. drikkevarer. Dette for, at gøre oplevelsen endnu bedre på Brøndby stadion. 15

16 Udvikling i F&B indtægter Udvikling i F&B indtægter Figur 6 Udvikling i indtægter fra F&B arrangementer Indtægter fra Merchandise m.v. Som tidligere nævnt byggede BIF ved udvidelsen af Brøndby stadion en helt ny og stor shop. På kampdage er der rigtig mange kunder, men også på andre dage kommer der mange besøgende for at købe alt fra sportstøj, billetter og andet som kommer i BIFs gule og blå farver. Indtægterne i denne kategori (hvis udvikling fra 2005 til 2008 kan ses af figur 7) afhænger af de sportslige resultater, vinder fodboldholdet sælges der mange spilletrøjer, halstørklæder og flag, går det mindre godt sælges der ikke så meget, hvilket tydeligt kan ses af figur 7. BIF vandt som skrevet det danske fodboldmesterskab i 2005, hvorefter salget har været faldende gennem den hårde sportslige periode BIF har haft fra 2006 og frem til nu, hvor fodboldholdet igen er med helt fremme. BIF estimerer, at mere end fans/kunder bor vest for Storebælt. Derfor udviklede og lancerede BIF en ny og moderne webshop som stod klar i november Dette har været en kæmpe succes og gjort det klart nemmere for den enkelte fan at købe det nyeste Brøndbygear Udvikling i indtægter fra Merchandise m.v Udvikling i indtægter fra Merchandise m.v Figur 7 Udvikling i indtægter fra Merchandise 16

17 2.5.5 Indtægter fra udlejning af erhvervsejendomme Lejeindtægter udgør en meget lille del af forretningskonceptet i BIF. På Brøndby stadion udlejes der lokaler til fitnesskæden SATS samt lokaler til Brøndby Gymnasium som er en selvejende institution der tilbyder unge en 3-årig gymnasial uddannelse. BIF har også udlejet lokalerne i Gildhøj centeret. I 2008 gik den primære lejer Brøndby Park Hotel dog fallit, hvilket har gjort, at BIF, udover at miste i primær lejeindtægt, også skulle finde ud af, hvad de skulle bruge Gildhøj centeret til. Her er de langt fremme i planerne om at frasælge en signifikant del af Gildhøj centeret til Brøndby idrætsefterskole, der er Danmarks første idrætsefterskole startet på initiativ af en fodboldklub. Således giver BIF mulighed for at komme på idrætsefterskole der ligger vægt på et lille overskueligt skolemiljø, hvor der tages hensyn til den enkelte elev, og blandt andet idræt og friluftsliv indgår som en naturlig del af hverdagen. Reglerne på dette område siger dog, at efterskolen skal være en selvejende institution, som selv ejer sine bygninger. Det betyder at der er vandtætte skodder imellem idrætsefterskolen, klubben og aktieselskabet. Denne udvikling ses ikke som en mulighed for at tjene yderligere penge, men derimod en optimering af talentarbejdet som foregår i BIF. Således kan de unge talenter gå fra en efterskoleuddannelse (i 9. og 10. klasse) og over på Brøndby gymnasium som ligger på den anden side af gaden. Samtidig kan de så få en fodbolduddannelse i BIF og måske i sidste ende komme på 1. holdet, blive solgt til udlandet og komme på det danske fodboldlandshold. Alt i alt betyder frasalget af Gildhøj centeret til Brøndby idrætsefterskole, at risikoen for at BIF står med en tom udlejningsejendom forsvinder Andre indtægter Indtægtskilden andre indtægter er den mindste i BIF dog søges den udbygget ved forskellige koncepter. BIF har siden udvidelsen af stadion i , hvor der blev bygget en helt ny bygning på den ene langside, drevet den moderne sportsbar, cafe og restaurant har plads til 200 spisende gæster og er helt fyldt når BIF spiller hjemmekampe. På ikke kampdage fungerer 1964 som en almindelig sportscafe og restaurant, hvor der også holdes forskellige arrangementer. Ved siden af 1964 er den indrettet et topmoderne produktionskøkken som siden det har stået færdigt i 2007 har været forpagtet af Den Skaldede Kok. Den Skaldede Kok har leveret mad til 1964 samt BIFs hjemmekampe. Ved udgangen af 2008 er denne aftale dog opsagt da BIF har startet Brøndby Food&Mind A/S, et datterselskab med virke inden for køkken- og restaurationsbranchen. Der er her lavet aftaler med DIF/Idrættens hus samt Brøndby Gymnasium om at varetage deres frokostordninger. Over tid vil udviklingen dog gå imod også at levere mad til firmaer uden for huset. 17

18 Ved siden af 1964 er der på selve kampdagene leg og sjov i det nye Kids center og Apollo legeland hvor der er plads til børn i alle aldre. Her kan man spille, tegne, hygge sig samt teste ens fodboldevner. For at være med i legen skal man være medlem af Brøndby Kids. I 2008 har BIF ligeledes stiftet Amadeus speciallægecenter. Det nye privathospital udfører aktiviteter fra eksisterende lokaler på Brøndby stadion men planen er, at privathospitalet senere flytter ind i større og nye lokaler på Brøndby stadion. Privathospitalets aktiviteter omfatter bl.a. helbredsundersøgelser, kiropraktik & rehabilitering, akupunktur samt almindelige lægekonsultationer, rådgivning og behandling. BIF ejer 70 % af selskabet, mens ledende medarbejdere ejer de resterende aktier. Det kan ses af figur 8 at udviklingen i denne indtægtskilde fra et højt niveau i 2005 er faldet i 2006, hvorefter det har været støt stigende, dette grundet mange af de nye tiltag. Udvikling i andre indtægter Udvikling i andre indtægter Figur 8 Udvikling i andre indtægter Indtægter fra spillersalg BIF er som udgangspunkt en fodboldklub, hvor der er stiftet et professionelt selskab til at varetage dets interesser. Fodboldforretningen er dog det primære, hvilket også tydeligt kunne ses af ovenstående gennemgang af forretningsområderne. Derfor er spillersalg også en del af forretningskonceptet i BIF. Køb og salg af spillere har gennem tiderne tilført BIF en ikke ubetydelig andel af kapital. Navne som Daniel Agger og Ebbe Sand er gode eksempler på dette. Her har BIF udviklet et talent, fremvist det i Europa og solgt det for en stor pose penge. Køb af spillere med henblik på et fremtidigt salg er heller ikke ukendt, her kan bl.a. nævnes Johan Elmander og Morten Skoubo, som er eksempler på at BIF køber en spiller billigt, hvis karriere er gået lidt i stå, hvorefter de får gang i karrieren i BIF og så bliver solgt for ikke ubetydelige summer. BIF har dog som vigtigt mål, at den primære drift uden spillersalg skal være positiv, hvilket også er lykkes siden 2002, hvilket også kan ses i afsnit 2.6 Finansiel udvikling. 18

19 Selve udviklingen i transferindtægterne kan ses i figur 9. Figuren bygger på, følgende tre værdier, transferindtægter, transferudgifter samt nettotransferindtægter. Det skal kort præciseres at der fokuseres på indtægten og omkostningen ved spillersalg, ikke afskrivningerne. Det ses tydeligt, at BIF er dygtige til at skabe indtægter fra spillersalg mens udgifterne er begrænsede Transferindtægter Transferudgifter Nettotransferindtægt er Figur 9 Oversigt over transferudvikling 2.6 Finansiel udvikling Nedenstående figurer viser den finansielle udvikling i et par af de væsentligste økonomiske nøgletal for selskabet. Nærmere økonomisk gennemgang vil foregå under afsnit 5.0 Rentabilitetsanalyse. År Omsætning EBITDA EBITDA margin 6,71% 6,81% 2,71% 20,45% 28,67% 21,55% 15,37% 15,13% 18,86% EBIT EBIT margin 1,26% -5,28% -14,34% 10,74% 19,71% 13,79% 6,01% 2,54% 6,97% Overskud salg efter skat EK Antal medarbejdere Figur 10 Oversigt over finansiel udvikling 19

20 3.0 Analyse af ikke-finansielle værdidrivere For at kunne lave en ordentlig værdiansættelse skal der anvendes nogen værdidrivere. Disse måler, hvordan værdiskabelsen realiseres i kroner fra periode til periode. De måler dog ikke, hvordan de skabes, det er derfor nødvendigt at foretage en analyse af de ikke-finansielle værdidrivere, da disse netop fortæller, hvordan de finansielle værdidrivere skabes. Dette gælder omverdensfaktorer, interne faktorer samt konkurrence- og vækststrategier. Kapitel 3 er opbygget som beskrevet i figur 11. Omverdensanalyse Intern analyse Konkurrence PEST-model Porters 5 forces Ressourcer Porters værdikæde Boston matricen Konkurrencestrategier Vækststrategi SWOT - analyse, konklusion på analyse af ikke-finansielle værdidrivere Figur 11 Opbygning af afsnit omkring analyse af ikke-finansielle værdidrivere 3.1 Omverdensanalyse af ikke finansielle værdidrivere Omverdensanalyser omfatter teoretisk set alle faktorer i en virksomheds omverden, der har indflydelse på en virksomhedens værdiskabelse. Under denne analyse vil der blive kigget nærmere på hvilke faktorer i samfundet der øver indflydelse på de finansielle værdidrivere i BIF samt hvilke faktorer der øver indflydelse på de finansielle værdidrivere i selve branchen. Til analyse af samfundet anvendes PEST modellen og til analysen af branchen anvendes Porters Five Forces Analyse på samfundsniveau - PEST Analysen af samfundets indvirkning på BIF tager udgangspunkt i PEST modellen. PEST modellen fokuserer på de faktorer i omverdenen som har en afgørende indflydelse på virksomhedens handlemåde. P er den politik og lovgivning der påvirker virksomheden. Samfundsøkonomien kan påvirker ligeledes virksomheden og er symboliseret ved E et. S er de sociale og kulturelle faktorer der har indvirkning på virksomheden og endeligt er T et de tekniske faktorer samt miljøfaktorer der påvirker virksomheden Politiske faktorer Under dette punkt vil de politiske forhold og regler som kan yde indflydelse på BIFs indtjening blive gennemgået, både hvad angår den danske og udenlandske lovgivning. BIF er som fodboldklub stærkt bundet op på den lovgivning Dansk boldspilunion (DBU) vedtager. Disse regler bestemmer i overordnede termer, indenfor hvilke rammer en dansk fodbold- 20

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen

Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Fodbold og forretning. 27. februar 2013 Jesper Jørgensen Agenda Hvad er udfordringerne som fodboldforretning, og hvilke rammer og forretningslogikker arbejder klubberne under set i et konkurrencemæssigt,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans

Velkommen til CASA Arena Horsens. Fokus på AC Horsens fans Velkommen til CASA Arena Horsens Fokus på AC Horsens fans AC Horsens har i dag 3 kerneprodukter: 1.Hospitality (VIP, billetter, events og rejser) 2.Eksponering (Bandereklamer, annoncer, bannere m.v) 3.Netværk

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os.

Emission 2013. Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Emission 2013 Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os. Del 1: En skelsættende begivenhed Den kommende aktieemission er på mange måder en skelsættende

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1 af 1 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1. kvartalsrapport Brøndby IF offentliggør i dag selskabets første kvartalsrapport siden noteringen på Københavns Fondsbørs i 1987. - Politikken med at udsende kvartsrapporter

Læs mere

Topsportens oversete potentialer

Topsportens oversete potentialer Topsportens oversete potentialer Kompetencer & Koncepter på et vanskeligt (sponsor)marked Aalborg, 18. september 2012 Jagten på THE NEXT BIG THING Post AG København Rammevilkårene er barske og bliver værre

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE

Velkommen til SønderjyskE Velkommen til SønderjyskE Talentudvikling i Sønderjylland Konference 26. april 2011 Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at gøre Sønderjylland kendt og respekteret for elite på alle niveauer

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Sport, MarkedSføring og BuSineSS

Sport, MarkedSføring og BuSineSS Sport, Markedsføring og Business Svendborg Rabbits historie Svendborg Rabbits er udsprunget af Svendborg BasketBall Club (SBBC). I år 2000 rykkede klubben op i basketligaen, og dermed blev der skabt tradition

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/16

SPONSORKONCEPT 2015/16 SPONSORKONCEPT 2015/16 Bulldogs Odense ApS Møllemarksvej 75 B, 5200 Odense V CVR 32161162 Kristoffer Jørgensen 26 80 97 60 Kasper Iversen 60 68 32 88 Thomas Nielsen 20 15 97 06 Bulldogs Oplevelser og god

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 2012 har været et spændende år for AaB A/S både på og uden for banen. På banen blev det til en 7. plads i Superligaen i sæsonen 2011/2012 og en flot 3. plads efter

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Referat af generalforsamlingen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Referat af generalforsamlingen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Den 8. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Foldbold A/S, CVR-nr. 83 93 34 10 ( Selskabet ) Bestyrelsesformand

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS

Bliv sponsor for Basketballklubben BMS BMS ELITEBASKET Bliv sponsor for Basketballklubben BMS Velkommen i BMS Basketballklubben BMS er en af de mest vindende klubber i dansk basketball med mange mesterskaber i de 40 år, klubben har eksisteret.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Et fodboldemne i matematik

Et fodboldemne i matematik Et fodboldemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk I efteråret 2011 kvalificerede Danmark sig til EM. Det skete ved at vinde sidste og afgørende kamp mod Portugal i Parken.

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

En rejse. -fra drøm til virkelighed

En rejse. -fra drøm til virkelighed En rejse -fra drøm til virkelighed En rejse med visioner Den forjættede liga Senest i 2020 skal NFC spille i Superligaen, hvor klubben skal manifestere sig som en stabil klub der sæson efter sæson, spiller

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Brøndby, den 30. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S har dags dato færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2006 og fremsender

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014

Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet. Ansøgning til Ringsted Kommune. Maj 2014 Maj 2014 Benløse Floorball Club sætter Ringsted og Benløse på Danmarkskortet Ansøgning til Ringsted Kommune Benløse Floorball Club sætter Ringsted på Danmarkskortet 1 Til Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 4. marts 2013 Side 1 af 2 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2012 Hermed offentliggøres årsrapport 2012

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Prospekt for FC Midtjylland A/S

Prospekt for FC Midtjylland A/S Kapitaludvidelse 2004 Prospekt for FC Midtjylland A/S Udarbejdet i forbindelse med selskabets introduktion på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S April 2004 FC Midtjylland - Kaj Zartows Vej - Postbox 287-7400

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North Ikast Bording Elite Håndbold A/S på First North September / oktober 2007 Indlæg ved Adm. Direktør i IBEH A/S Simon Kirk Direktør i IBEH Invest A/S Ole Astrup Madsen Agendaen Vision Marked Konkurrenter

Læs mere

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Moldow Speedway Arena n Hedevejen 1 n 6670 Holsted n www.holsted-speedway.dk Lidt om Holsted Speedway Klub Kære mulige samarbejdspartner Som den mest vindende

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2005. 28. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2005. 28. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2005 28. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson SPONSORPROSPEKT Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson 15 80 var rygnummeret på NHL-spilleren Colin Greening i de to måneder, han spillede i Aalborg. Vi var den første klub til at hente en NHL-spiller

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr.

For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr. Nye aktier ii Nye aktier Brøndbyernes I.F. Fodbold Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S A/S For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Talentudvikling er Brøndbys DNA

Talentudvikling er Brøndbys DNA Talentudvikling er Brøndbys DNA Gennem årtier har klubben udviklet en lang række store talenter, der har gjort karriere på Brøndby Stadion, i udlandet og på U- og A-landshold. Det at udvikle og bruge egne

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere