NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5"

Transkript

1 NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK Frokostordning i daginstitutionerne side 3 Forebyggende arbejde side 5 Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden 1

2 INDHOlD Motion Børn der bevæger sig Revy Oplev årets revy Bibliotek Modeltogudstilling Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: Hvis bladet udebliver kan du kontakte redaktionen. Rådhusets telefontider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhusets åbningstider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: VAllENsbæK nu Vallensbæk Kommune Redaktion: Lasse Bohse og Kim Matthäi Leland tlf: Layout: Rumfang Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Vallensbæk Kommune, Ebbe Forup, Stanislav Traykov (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ deed.da) og Colourbox Forsidefoto: Mere end 400 børn og voksne deltog i det traditionsrige motionsløb Vallensbæk Rundt og Rul den 15. august. Nyttige numre ALARM: 112 POLITI: 114 ELLER LÆGEVAGT: TANDLÆGEVAGT: DØGNPLEJE RØNNEBÆKHUS: EL-FORSYNING: DONG ENERGYS VAGTTLF: NATURGAS VAGTLF: KEMIKALIEUDSLIP: 112 KLOAKFORSYNING: (UDEN FOR ÅBNINGSTID ) TEKNISK DRIFT VAGTTLF: KOMMUNENS VANDFORSYNING VEST VAND SERVICE A/S: STRANDENS VANDVÆRK: VAGTTLF: VARMEFORSYNING: VAGTTLF: VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK: VEJLEGÅRDENS FJERNVARMEVÆRK:

3 FROKOsTORDNING Forældre beslutter om der skal indføres frokostordning Regeringen har som en del af finanslovsaftalerne for 2008 og 2009 besluttet, at kommunerne skal tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutionerne. Frokostordningen er siden blevet gjort mere fleksibel, således at forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution skal beslutte, om der skal være obligatorisk frokostmåltid i deres institution eller ej. Alle vuggestuebørn i Vallensbæk Kommune får i forvejen et frokostmåltid, så beslutningen drejer sig kun om frokost til børnehavebørnene, men dækker alle børnehavebørnene i den pågældende institution. Der vil ikke være valgfrihed for det enkelte barn i institutionen. Hvis forældrebestyrelsen beslutter sig for at indføre frokostordning, vil det koste 690 kr. for et barn om måneden. Hvis man har mere end ét børnehavebarn, betaler man 50% for de efterfølgende, hvilket vil sige 345 kr. Dagtilbudsafdelingen har i løbet af sommeren sendt en udførlig vejledning til alle forældrebestyrelser om, hvordan beslutningen kan tages med størst mulig åbenhed over for de resterende forældre. Forældrebestyrelserne skal senest melde tilbage til kommunen den 30. september, så der er stadig mulighed for at gøre sit synspunkt gældende. Renovering udsættes De planlagte energi- og køkkenrenoveringer er sat i bero, indtil forældrebestyrelserne har tilkendegivet, om institutionen ønsker frokostordning for børnehavebørnene eller ej. I daginstitutionerne Nøddeboparken og Stien skulle renoveringen have været sat i gang allerede i efteråret, men det er altså udsat, nu hvor ordningen er gjort fleksibel. Der skal selvfølgelig etableres produktionskøkkener i de daginstitutioner, der måtte vælge at indføre frokostordningen. Men under de nuværende økonomiske omstændigheder er det besluttet at afvente forældrebestyrelsernes tilbagemeldinger, så der ikke bygges store, nye køkkener i de daginstitutioner, der ikke ønsker frokostordningen. 3

4 MOTION I HVERDAGEN Børn, der bevæger sig, lærer mere Motion og sund mad styrker indlæringen og livsglæden. Derfor forstærker Vallensbæk Kommune nu indsatsen for at forbedre sundhed og kost i folkeskolerne og fritidsordningerne. Legepatruljer, hvor store børn hjælper de små i gang med bevægelseslege i frikvartererne, er et af de konkrete tiltag, der bliver indført i skolerne i Vallensbæk. Også i de enkelte fag skal fysisk aktivitet i højere grad tænkes ind: Hvorfor tage bussen på tur, hvis man kan cykle? Og hvad med at lade eleverne lære de små tabeller ved at hinke dem i skolegården? Undersøgelser viser, at børn, der rører sig hver dag, lærer bedre, og at blot små omlægninger i hverdagen kan give et bedre liv på langt sigt. Vallensbæks skoler og fritidsordninger har i forvejen fokus på bevægelse og kost - det nye er, at indsatsen bliver kontinuerlig og struktureret, og at effekten af tiltagene bliver målt. Efteruddannelse af personalet er en vigtig del af tiltaget. Idrætslærerne og -pædagogerne kommer på kursus for at blive opdateret med den nyeste viden omkring motion og bevægelse, og de afholder derefter workshops for deres kolleger. Elevråd og skolebestyrelser inddrages i arbejdet ved at sætte bevægelse, kost og sundhed på dagsordenen. De kan blandt andet diskutere ude/inde-ordninger, skolemadsordninger, alle børn cykler til skole-tiltag og andre forslag til, hvordan hverdagen kan blive endnu sundere. Førstehjælp Førstehjælp i Vallensbæks dagtilbud og fritidsordninger Vallensbæk Kommune har indgået en femårig samarbejdsaftale med Falck om undervisning i førstehjælp i daginstitutionerne, dagplejen og i fritidsordningerne. I alt skal omkring 300 medarbejdere på kursus i løbet af efteråret, hvilket fordeler sig over godt 20 kurser med omkring 15 deltagere per gang. Det er Falcks kursusafdeling, der står for undervisningen, som allerede så småt er gået i gang i begyndelsen af september. 4 Medarbejderne i Vallensbæk Kommunes dagtilbud har også tidligere haft mulighed for at få undervisning i førstehjælp, men det nye aftale sikrer, at alle kommer gennem et basisforløb på seks lektioner samt et senere opfølgningskursus på tre lektioner.

5 Forebyggende arbejde Det handler om at lære de unge at kende Relationen til de unge er afgørende for, om det forebyggende arbejde lykkes, mener SSP-konsulent Mark Stahlfest. Han har som en af de første i landet gennemført en diplomuddannelse i kriminalpræventivt arbejde og SSP-samarbejde. Mange unge mennesker søger det offentlige rum. De vil gerne frigøre sig fra forældrene, og måske har de ikke så meget andet at tage sig til. Det er især drenge, og det er både etniske danske og unge med anden etnisk baggrund end dansk, fortæller Mark Stahlfest, lærer på Vallensbæk Skole og aktiv i SSPsamarbejdet gennem ti år. De unge vil gerne være der, hvor der sker noget, og de går tit rundt i flok sammen med deres venner. Det tiltrækker opmærksomhed, og der kan ske sammenstød med andre grupper, fortæller Mark. Det er her, SSP-medarbejdernes personlige kendskab til de unge gør en forskel. Hvis en af de unge for eksempel laver et butikstyveri, så har vi allerede en relation, både til den unge og til familien. Derfor kan vi lettere gå ind og tale med dem, siger han og tilføjer, at relationen er vigtig for at få de unge til at indse, at der er et alternativ til den kriminelle vej - og dermed træffe de rigtige valg. Konfliktmægling er en succes Konfliktmægling er et konkret værktøj, som Mark og hans kolleger gør brug af, hvis nogle unge for eksempel har været oppe at slås eller har svinet hinanden til på nettet. Så sætter vi os sammen, og de får lov at fortælle hver deres version. Det ender næsten altid med, at parterne selv finder frem til en løsning, fortæller Mark og understreger, at relationsarbejdet kræver tid, rummelighed og anerkendelse. SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Der er en SSP-medarbejder tilknyttet hver skole, som kan hjælpe og rådgive dig, hvis du f.eks.: har mistanke om, at dit barn kunne være rodet ud i kriminalitet er utryg ved, at dit barn hænger ud om aftenen, fx på stationen opdager, at dit barn udsættes for mobning eller trusler har mistanke om, at dit barn ryger hash eller lignende. Vallensbæk Kommune har desuden et gadeteam bestående af klubmedarbejdere, der gør en kriminalitetsforebyggende indsats på gaderne. Læs mere på Mark er netop blevet færdig med en social pædagogisk diplomuddannelse, hvor han for eksempel har lært om kriminalpræventive tiltag, om opsøgende gadearbejde og om konflikthåndtering. Fra 1. august er han blevet SSPkonsulent for hele kommunen. 5

6 VAllENsbæK AMATøR TEATER Oplev årets revy Det skal være folkeligt og sjovt sådan lyder mottoet for Vallensbæk Amatør Teater. Årets forestilling er en revy, hvor så forskellige emner som Prins Henrik og udkantsdanmark bliver taget under kærlig behandling. De ti skuespillere i revyen spiller tilsammen mere end 50 roller, så udover sange og sketches er det også nødvendigt at indøve nogle hurtige kostumeskift. Foreningen tæller i alt omkring 20 teaterglade medlemmer, som alle har bidraget til manuskriptet, og som også selv laver kostumer og kulisser. Kriteriet for, om et indslag kommer med i revyen, er, at vi alle griner af det første gang, vi hører det, fortæller Inge Mauritzen, der er næstformand i foreningen og i år blandt andet kan ses i rollen som udenrigskorrespondent Ulla Tørklædesen. Så lattermusklerne skal nok komme på arbejde i festsalen på Egholmskolen, når de fem forestillinger løber af stablen fra den 28. oktober. Tilskuerne sidder ved lange borde, og det er muligt at nyde en sandwich og drikkevarer under forestillingen. Maden bestilles samtidig med billetbestillingen. Revyen instrueres af Anette Carl, der er formand for foreningen og har været med siden starten i Musikken bliver spillet af Peter Lindgren (klaver) og Erling Stryhn (trommer). Det er tredje gang, Vallensbæk Amatør Teater sætter en revy op. Tidligere har foreningen opført forestillinger som Mød mig på Cassiopeia samt en særdeles fri fortolkning af Jeppe på Bjerget. Revy 2010 Spilledage: oktober samt november, alle dage kl Spillested: Egholmskolen. Bestil billetter (80 kr.) samt evt. sandwich (30 kr.) på Fra den 4. oktober er der også billetsalg kl på tlf Billetter afhentes på spilledagen og betales ved indgangen fra kl. 19. Der er mulighed for at købe øl, vand, vin, kaffe m.m. til rimelige teaterpriser. Årets revy byder blandt andet på et gensyn med udenrigskorrespondent Ulla Tørklædesen, spillet af Inge Mauritzen. 6

7 MIljø Gør det til en vane at slukke bilens motor i stedet for at holde i tomgang, når du ved, det varer mere end et øjeblik. Hold ikke i tomgang Vallensbæk Kommune har indført en regel, der siger, at en motor ikke må køre i tomgang længere end højst nødvendigt og højst i et minut. Tomgangsregulativet er indført for at begrænse den samlede miljø- og klimapåvirkning og for at sikre renere luft i Vallensbæk. De færreste ærinder kan klares på under et minut, så gør det til en vane at slukke motoren. Du skal for eksempel altid stoppe motoren, når du tager passagerer op eller sætter dem af, læsser varer af eller på, henter og afleverer børn osv. områder, og hver gang man standser. Det gælder også busser, som holder pause på ruten eller holder ved endestationen. Eneste undtagelser er ved trafikkøer, eller hvis man holder for rødt lys. Køretøjer, der til helt specielle formål har brug for motorkraften, mens de holder stille renovationsbiler, udrykningskøretøjer og enkelte andre arbejdskøretøjer er også undtaget tomgangsregulativet. Du risikerer at få en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbuddet læs hele regulativet på Reglen gælder alle motordrevne køretøjer personbiler, taxaer, busser, varevogne, lastvogne, motorcyklister på alle offentlige ungdomslederprisen Indstil en kandidat til ungdomslederprisen Vallensbæks Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for et rigt og aktivt foreningsliv med masser af tilbud og muligheder for kommunens børn og unge. Du kan derfor indstille en kandidat, som gennem mindst tre år har udført et særligt påskønnelsesværdigt frivilligt og ulønnet arbejde til gavn for børn og unge i Vallensbæk. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra reglen om, at arbejdet skal have været udført i mindst tre år. Ungdomslederpriserne uddeles en gang om året samtidig med hædring af idrætsudøvere. Alle foreninger m.fl. kan indstille en kandidat til modtagelse af ungdomslederpriserne. Efter indstilling fra Børne- og Kulturudvalget træffer kommunalbestyrelsen på deres møde onsdag den 1. december beslutning om, hvilke kandidater der bliver tildelt prisen. Ansøgningen skal indeholde: Begrundelse for indstillingen Oplysninger om den indstillede kandidats virke i foreningen Antal år kandidaten har været aktiv med børneog ungdomsarbejdet Kandidatens adresse og telefonnummer Kontaktoplysninger på dig, som indstiller en kandidat Ansøgningen skal sendes til Vallensbæk Rådhus, Kultur- og Fritidsafdelingen, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand eller på mail: senest fredag den 8. oktober. 7

8 vand Aflæsning af vandmåleren ændres Fremover skal vandmåleren i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde aflæses ved årsskiftet. I foråret 2009 vedtog Folketinget en ny lov på forsyningsområdet, der betyder, at de kommunale kloak- og vandforsyninger nu er i færd med at blive udskilt fra kommunerne og omdannet til selvstændige selskaber, som drives som almindelige private selskaber på almindelige markedsvilkår. Den nye organisering har en række praktiske konsekvenser for borgerne, der modtager vand i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde: Vandmåleren skal fremover aflæses ved årsskiftet i stedet for ved udgangen af september måned, som det hidtil har været praksis. Betalingen kommer til at ske særskilt i stedet for den tidligere ordning, hvor betalingerne skete via ejendomsskatten. Da det fremover er to nye selskaber, der driver henholdsvis vand- og kloakforsyningen, vil der på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og her i bladet fremgå, hvor man skal henvende sig, hvis der skulle blive problemer eller spørgsmål i forbindelse med kloak- eller vandforsyning. Aflæsning af vandmåleren Bor du i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde: Pr. 1. januar 2011 bliver der ikke længere opkrævet vandog kloakafgifter på ejendomsskattebilletten. Derfor bliver der ikke længere udsendt selvaflæserkort fra Vallensbæk Kommune. Dette er overgået til Vest Vand Service A/S. Du vil modtage et selvaflæserkort derfra i december måned, da der ikke længere skal aflæses den 30.9., men den Bor du i Vallensbæk Strands Vandværks område: Per 1. januar 2011 bliver der ikke længere opkrævet kloakafgifter på ejendomsskattebilletten. Selvaflæserkortet vedrørende vandforbruget vil stadig blive udsendt fra Vandværket og skal returneres dertil, men opkrævningen af kloakafgiften bliver udsendt fra Vest Vand Service A/S. Du vil modtage et selvaflæserkort vedrørende vandforbruget fra Vallensbæk Strands Vandværk som normalt i september måned. Kortet viser Vallensbæk Strands Vandværks forsyningsområde alle andre i Vallensbæk er placeret i kommunens forsyningsområde 8

9 sundhed Forkanten et nyt tilbud til alle borgere over Gratis gruppekursus: Lær at lev med kronisk sygdom Gruppekurset for dig, der har en kronisk sygdom, som fx gigt, sukkersyge eller lungesygdom - eller er pårørende. På kurset får du inspiration og hjælp til, hvordan du kan få en bedre hverdag gennem bl.a. problemløsning, handlingsplaner, gode kostvaner, fysisk aktivitet og muskelafspænding - en af underviserne har selv en kronisk sygdom. Næste kursus begynder den 6. oktober og foregår hver onsdag til og med den 11. november kl på Vallensbæk Rådhus. For mere information eller tilmelding, kontakt Lotte Ernst i Sundhedsafdelingen på tlf: eller De forebyggende sygeplejersker Ghita Sell og Grethe Mikkelsen vil på skift være på Korsagergård på onsdage i lige uger fra kl Her kan du få råd og vejledning om sundhed og forebyggelse og om enkelte sociale spørgsmål. Du kan komme og få en kort samtale om det, der fylder, eller fx få foretaget måling af blodtryk og blodsukker og udregnet dit BMI (Body Mass Index). Du kan ikke få foretaget egentlige behandlinger, og der er ingen tidsbestilling - tilbuddet er et supplement til de forebyggende samtaler i hjemmet. Fod på Livsstilen KUN for mænd få ledige pladser Fod på Livsstilen er et gruppekursus for mænd, der ønsker at komme i gang med en sundere livsstil og få et varigt vægttab. På kurset lærer du at lave små og effektive ændringer i dine mad- og motionsvaner ændringer som passer til din hverdag og dine muligheder. Kurset foregår i en gruppe på 8-12 deltagere, som mødes 12 gange i løbet af 15 mdr. Næste kursus starter i slutningen af september. Kontakt Mette Bøgebjerg Jørgensen i Sundhedsafdelingen på tlf for mere information eller tilmelding. Få målt dit blodtryk gratis Kun med kondom -kampagnen er skudt i gang Vallensbæk Kommune deltager i Sundhedsstyrelsens kampagne Kun med kondom i samarbejde med Ishøj og Albertslund. Kampagnen løber af stablen i uge 38 og 39 og er målrettet unge i alderen år. Læs mere på danskere har et forhøjet blodtryk uden at vide det. Kender du dit blodtryk, kan du nå at forebygge, at skaden sker ved at spise sundere, motionere mere og tage blodtrykssænkende medicin. Få målt dit blodtryk ganske gratis, når Blodtrykspatruljen rykker ud: 14. september, kl i Nordmarkshave Ejerforening, Albertslundvej 87, kælder (bagom opgangen) 15. september, kl i Biblioteket Nordmarken, Tværbækvej 1 7. oktober, kl på Vallensbæk Rådhus 9. oktober, kl ved Vallensbæk Apotek, Vallensbæk Stationstorv 60. 9

10 brug DIN stemme Valg til ældrerådet Vallensbæk Kommune afholder valg til ældrerådet for perioden STEMMESEDDEL vælg din kandidat her X Ældrerådet i Vallensbæk Kommune er valgt af og blandt kommunens borgere på 60 år og derover. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet består af syv medlemmer. Hvert andet år er henholdsvis tre medlemmer og fire medlemmer på valg. I år skal der vælges fire medlemmer for perioden Der skal endvidere vælges stedfortrædere for de syv medlemmer. Det nuværende ældreråd. Denne gang skal der vælges fire medlemmer til ældrerådet Valget til ældrerådet vil finde sted på denne måde: Alle borgere, der er fyldt eller fylder 60 år den 19. oktober 2010 har valgret og er valgbare til ældrerådet. De personer, der ønsker at stille op til ældrerådet, kan hente en tilmeldingsblanket på kommunens hjemmeside, i Borgerservice eller i Socialsekretariatet på rådhuset. Blanketten udfyldes med oplysninger om navn, adresse, alder, samt en kort personlig præsentation. Vedlæg desuden et pasfoto. Socialsekretariatet skal have modtaget den udfyldte blanket senest den 17. september Tilmelding efter denne dato er ikke gyldig, og kandidaten deltager derfor ikke i valget. Socialsekretariatet udfærdiger en folder med kandidaternes præsentation til valget. Folderen, stemmeseddel og svarkuvert bliver sendt til alle stemmeberettigede borgere i begyndelsen af oktober. Stemmeseddelen skal være sendt tilbage til Socialsekretariatet senest den 22. oktober. Stemmesedler, der kommer efter denne dato, er ikke gyldige. Efter at stemmesedlerne er talt op, bliver kandidaterne orienteret om resultatet, der efterfølgende bliver offentliggjort i Folkebladet og Sydkysten, samt på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i Vallensbæk NU. 10

11 arrangementer Temadage i Seniorhuset Korsagergård I oktober tilbyder tre af Seniorhusets brugere, Annette Grage, Esther Mogensen og Leif Larsen, at være igangsættere af temadage med tegning, akvarel og maling på lærred for de seniorer (60+), der gerne vil udfolde sig kunstnerisk. Annette, Esther og Leif vil komme med nogle opgaver samt give råd og vejledning. I oktober og november vil en anden af Seniorhusets brugere, Inger Rievers, sammen med aktivitetsmedarbejder Tine Lemvigh stå for temadage om ler og glas. Temadagene afholdes i tidsrummet fra kl Der vil være brugerbetaling på materialer, læs mere på eller ring på Tag hånd om din diabetes Husker du Bjørn Andersen? Han var i de glade tressere formand for motorcykelgruppen De vilde engle i København. Han har haft diabetes siden 1976, men havde ikke tid til at tage hånd om sin sygdom. I dag må Bjørn Andersen døje med væsentlige senkomplikationer, fordi han ikke havde respekt for og ikke passede sin diabetes, mens tid var. Bjørn Andersens budskab er klart: Hvis du ikke tager ansvar for din egen sygdom i tide, kommer du til at betale en høj og helt unødvendig pris. Diabetesforeningen i Vallensbæk indbyder alle til at høre en underholdende og engageret Bjørn Andersen fortælle om sin diabetes onsdag den 29. september kl. 19 i Egholmskolens festsal. Da Vallensbæk Apotek byder på kaffe/te og brød, er tilmelding til arrangementet nødvendig. Tilmelding sker til lokalforeningens formand, Dorit Nielsen, tlf eller , eller på inden lørdag den 25. september. Hyggelig sammenkomst for pensionister Lions Club i Vallensbæk har igen i år fornøjelsen af at indbyde kommunens pensionister til fest med musik, underholdning og dans i Vallensbæk Idrætscenter. Det foregår onsdag den 20. oktober kl Der bliver serveret snitter, øl, vand og vin. Billetter til 100 kr. pr. stk. ombyttes ved indgangen til 10 stk. lodder, som gælder ved aftenens store lotteri. Billetterne kan købes fra den 27. september til den 29. september på Vallensbæk Rådhus, Borgerservice, i rådhusets åbningstid. Antal deltagere er begrænset til 300. Der bliver arrangeret buskørsel fra forskellige stoppesteder i kommunen. Kan du af helbredsmæssige årsager ikke benytte bussen, kan du blive hentet i taxa eller handicapbus. Bemærk, at der kun udleveres billetter til egen husstand - medbring derfor sundhedskort/sygersikringsbevis. Hvis du ikke selv har mulighed for at hente billetter, kan du ved fuldmagt lade en anden gøre det mod aflevering af seddel med navn, adresse og cpr.nr. 11

12 BRUG DIT BIBLIOTEK Fra stregkode til chip Det sker på biblioteket I løbet af efteråret bliver alle bibliotekets materialer forsynet med en chip i stedet for stregkoder. Det bliver nemmere at låne og aflevere med de nye brugervenlige selvbetjeningsautomater, og der vil selvfølgelig stadig være personale til stede, som kan hjælpe. Modeltogudstilling Lørdag den 18. september kl på Hovedbiblioteket Mens systemet bliver ændret, er der følgende åbningstider: I uge 38 og 39 holder Hovedbiblioteket åbent mandag-fredag kl og har lukket for udlån. Udstillingen er en tidsrejse fra omkring 1. verdenskrig frem til i dag. Kom og oplev de berømte eksprestog, som spænder fra den kendte Orientekspres til vore dages hurtige ICE-tog. Og se godstog med containere, tankvogne og åbne kulvogne. Fri adgang I uge 41 og 42 holder Biblioteket Nordmarken åbent mandag-fredag kl og har lukket for udlån. Der vil stadig være adgang til avislæsning og begrænset adgang til computere. Der kan bestilles materialer over internettet. Den italienske renæssancekunst Erik Brodersen Torsdag den 23. september kl.19 på Hovedbiblioteket Mord på biblioteket? Vær med i krimiklubben, hvor vi læser og diskuterer fem kriminalromaner, møder nogle spændende forfattere og slutter af med en bustur til krimimessen i Horsens i foråret Interesseret? Kontakt Bettina Schnegelsberg-Laursen på tlf eller Erik Brodersen, Ph.d. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, fortæller om to af renæssancens to største kunstnere, Michelangelo og Leonardo da Vinci. Som billedhugger udførte Michelangelo medrivende mesterværker som Vatikan-pietaen og Det Sixtinske Kapel. Leonardo da Vinci, kendt for Mona Lisa-billedet, malede mere forfinet og udviklede renæssancemaleriet hen imod en skønhed og dybde, som er sjælden. Gratis billetter kan aftentes fra den 11. september på bibliotekerne. 12

13 Matterhorn verdens farligste bjerg Steffen Kjær Torsdag den 30. september kl. 19:30 på Biblioteket Nordmarken Foredraget er bygget op om flotte lysbilleder, der gengiver Steffen Kjærs oplevelser på Matterhorn. Krydret med små anekdoter og humoristiske indfald bliver publikum motiveret til at reflektere over egne drømme og mål. Steffen medbringer klatreudstyr, så publikum selv kan prøve at svinge isøksen og kravle ind i bjergteltet. Gratis billetter kan afhentes fra den 18. september på bibliotekerne. Mønsterbryder i Folketinget Özlem Cekic Tirsdag den 5. oktober kl. 19 på Hovedbiblioteket I biografien Fra Føtex til Folketinget har Özlem Cekic skrevet om sin tidlige barndom i Tyrkiet, og om hvor svært det har været at vokse op i Danmark. Hun fortæller om et arrangeret ægteskab og den efterfølgende skilsmisse, der både krævede mod og styrke. Özlem er blevet en mønsterbryder og et forbillede for mange. Som enlig mor engagerede hun sig socialt og politisk i fagbevægelsen og endte med at blive medlem af Folketinget. Gratis billetter kan afhentes fra den 25. september på bibliotekerne. Sikke et vejr Teater Du Milde Himmel Lørdag den 9. oktober kl. 10 på Hovedbiblioteket Alder fra 1½ - 6 år. Varighed 40 minutter. En paraply åbner sig og en frisk forårsseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med enkle rekvisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne, og undervejs dukker forskellige dyrevenner op. Gratis billetter kan afhentes fra den 25. september på bibliotekerne. Af pladshensyn max. 1 voksen pr. barn. Politik netop nu Kaare R. Skou Tirsdag den 12. oktober kl. 19 på Hovedbiblioteket Kaare R. Skou causerer om den politiske situation netop nu, arbejdsformen på Christiansborg og danskernes forhold til de politiske partier. Desuden vil han fortælle om, hvordan politik bliver til, spindoktorernes indtog i politik og forholdet mellem politikerne og pressen i en både underholdende og lærerig tone. Gratis billetter kan afhentes fra den 2. oktober på bibliotekerne. 13

14 Aktivitetskalender Dit arrangement Har du et arrangement, du ønsker i næste blads kalender? Så gå ind på og opret dit arrangement. Titel, tid og sted kommer i Vallensbæk nu, hvis det er indtastet senest den 10. september. Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste i Vallensbæk Kirke. Se mere på September 8. september Offentligt menighedsrådsmøde 19:00 Vallensbæk Sognegård 10. september Film for voksne & Babybio 10:30 Vallensbæk Hovedbibliotek Snitteværksted - for 6-14årige 11:00 Vallensbæk Naturlegeplads 13. september Film for voksne & Film for dig der har tid midt på dagen 14:00 Vallensbæk Hovedbibliotek 14. september Nyt og Gammelt i Vallensbæk: Billeder fra det gamle Vallensbæk kontra det nye Vallensbæk. 19:00 Højrupgård 15. september Vallensbæk Seniorklub: Tur til Ordrupgård. Vi kører i egne biler husk tilmelding. 10:00 Vallensbæk Stationscenter 18. september Modeltog-udstilling. Fri adgang. 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek september Høstmarked. Igen i år vil Vallensbæk Sognegård og pladsen omkring Sognegården blive en hyggelig festplads med liv og glade mennesker. Lørdag begynder vi kl. 10, og om søndagen, som er for børn og unge under 15 år og deres effekter, begynder vi kl. 11. Vallensbæk Kirke 20. september Film for voksne & Film for dig der har tid midt på dagen 11:00 Biblioteket Nordmarken 21. september Ældrerådets indkøbstur går til Lyngby Storcenter. Vi starter kl i nord og kl. ca fra Rønnebækhus i syd. Hjemkomst ca. kl. 15. Tilmelding senest den 16. september på tlf eller : september Foredrag om Den italienske renæssance (se side 12) 19:00 Vallensbæk Hovedbibliotek september Loppemarked hos DDS Pilehavegruppen begge dage kl. 10 til 16. Vejlegårdsvej 95 Dragedag 3. oktober Klæd jer på efter vejret, og mød op med drage, familie og eventuelt termokaffe og brød og nyd et par hyggelige timer sammen med dragefolket. Der vil være præmier i flere forskellige kategorier som fx den mest kreative drage, den flotteste drage, den største drage, dragen med den længste hale osv. Herudover er der tradition for, at arrangørerne også giver præmier til andre spektakulære drager, og der vil være præmier til både børn og voksne. 14:00 Vallensbæk Strand 14

15 27. september Film for mindre børn. Fri adgang. 10:00 Biblioteket Nordmarken 29. september Foredrag om farerne ved diabetes ved Bjørn Andersen, tidl. formand for De vilde engle i København (se side 11) 19:00 Egholmskolens festsal 30. september Matterhorn - verdens farligste bjerg (se side 13) 19:30 Biblioteket Nordmarken Oktober 1. oktober Film for voksne & Babybio 10:30 Vallensbæk Hovedbibliotek 3. oktober Dansk Røde Kors-indsamling Dragedag 14:00 Vallensbæk Strand 5. oktober Mønsterbryder i folketinget med Özlem Cekic (se side 13) 19:00 Vallensbæk Hovedbibliotek 6. oktober Film for mindre børn. Fri adgang. 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek Kommunalbestyrelsesmøde 17:30 Vallensbæk Rådhus 9. oktober Sikket et vejr med Teater Du Milde Himmel (se side 13) 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus Vallensbæk Kommunalbestyrelse holder ordinært møde onsdag den 6. oktober kl på rådhuset for alle interesserede. Efter mødet er der mulighed for at mødes uformelt med kommunalpolitikerne. Fra kl fredagen forud for mødet kan dagsordenen hentes på bibliotekerne eller på kommunens hjemmeside Fra mandag kl kan den hentes på rådhuset i receptionen. Dansk Røde Korsindsamling 3. oktober Tre timer i en god sags tjeneste fra kl Røde Kors har brug for alle, der har tid og overskud til at hjælpe andre. Vil du være indsamler, så ring til Dansk Røde Kors, tlf.: eller til den lokale indsamlingsleder, Asbjørn Andersen, tlf.: eller mød op den 5. oktober kl på Hovedbiblioteket eller på biblioteket Nordmarken. deadline Næste nummer udkommer oktober Deadline for input 10. september 15

16 OplEVElsEsOMRÅDE Promenadebåndet i Nordmarken Oplevelsesområdet i Nordmarken kaldet Promenadebåndet bliver nu realiseret. Det sker via penge fra den særlige lånepulje. Promenadebåndet har været udskudt af økonomiske årsager, men nu er finansieringen hjemme, og Promenadebåndet det 280 meter lange og 17 meter brede rekreative bælte i Nordmarken er endeligt vedtaget. Vallensbæk Kommune har fået lov til at låne de 3,7 mio. kr. gennem regeringens særlige lånepulje. Samlingssted for beboerne Der er udarbejdet et oplæg til udformning og indhold af Promenadebåndet, og tre entreprenører skal hver give deres bud på, hvordan de vil give mest muligt indhold for pengene. Promenadebåndet skal være et samlingssted for både unge og ældre i området. Båndet deles op i sekvenser med forskellig karakter, funktioner og beplantning og bindes sammen af en sti. Det vil rumme et vandbassin, et centralt område med aktiviteter, også for voksne i form af fx fitnessredskaber, samt et område, der kan tiltrække børn og unge med plads til bevægelse og leg både på hjul og på bare tæer! Lyset giver tryghed Lyssætningen af Promenadebåndet er tillagt stor betydning, idet det skal være et attraktivt og trygt sted at opholde sig både i dag- og aftentimerne. Lyssætningen skal rumme en balance mellem det funktionelle at oplyse og lede vej, samt det æstetiske at skabe attraktion og i det hele taget udgøre en integreret del af den overordnede indretning i det nye byområde. Det tilstræbes at anvende LED-lys for at gøre lyssætningen så miljørigtig som mulig. Promenadebåndet ventes at være færdigt med udgangen af Betjen dig selv På selvbetjening kan du betjene dig selv døgnet rundt og dermed slippe for turen til rådhuset. Søg Underholdsbidrag på nettet Nu kan du søge om fortsat udbetaling af underholdsbidrag ved at kvittere ansøgningerne på nettet. Det sparer dig både for portoen og turen til postkassen. På Søg Underholdsbidrag kan du søge om fortsat udbetaling af... børnebidrag for børn over 15 år uddannelsesbidrag tillæg ægtefællebidrag Pinkode eller digital signatur Du vil få brug for en pinkode eller en digital signatur for at kunne bruge de digitale selvbetjeningsløsninger fuldt ud. Du finder løsningerne på www. vallensbaek.dk/selvbetjening eller på hvor du også finder hjælp til at få en pinkode eller en digital signatur. VAllENsbæK

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r E s bj e rg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag 6 Kurser 7 Inspiration 9 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Torsdag fra (gratis børnekoncert og aften hygge til 25 kr. early bird og 49 kr. efter 1. juli/500 billetter solgt)

Torsdag fra (gratis børnekoncert og aften hygge til 25 kr. early bird og 49 kr. efter 1. juli/500 billetter solgt) Furesø Kommune og (31. august til 2. september) Kontakt www.furesoefestival.dk eller ring til Benny(20207339) eller Jakob(26147007) Politisk og økonomisk støtte - Til Furesø Kommunes 10 års jubilæums fest,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

miljø- og klimaambassadører

miljø- og klimaambassadører Erfaringsudvekslingsog inspirationsmøder for miljø- og klimaambassadører Program 2016 Om groacademy side 1 Teknisk Servicepersonale Møde nr. 1 + møde nr. 2 side 2 Daginstitutionspersonale Møde nr. 1 +

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Kongehavecentret. Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 5850 1220. Aktivitetsplan 2013/2014 1 september 2013 til 31 august 2014

Kongehavecentret. Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 5850 1220. Aktivitetsplan 2013/2014 1 september 2013 til 31 august 2014 Kongehavecentret. Svendsgade 102 4200 Slagelse Tlf. 5850 1220 Aktivitetsplan 2013/2014 1 september 2013 til 31 august 2014 Mandag- Tirsdag- Onsdag Torsdag kl.9-16 Fredag kl. 9-14 Lørdag og Søndag kl. 11-13

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Referat fra brugerbestyrelsesmøde Torsdag den 27. august 2015 Kl. 10.00 12.00 I Stuen Afbud: Flemming Wetterstein, Alice Frederiksen

Referat fra brugerbestyrelsesmøde Torsdag den 27. august 2015 Kl. 10.00 12.00 I Stuen Afbud: Flemming Wetterstein, Alice Frederiksen Deltagere: Lis Sakran, Birgit Skytte, Leif Larsen, Lise Bylow, Ulla Hagerup, Finn Blak Pedersen, Jette Karmann, Ingolf Mathiesen, Ole Løndahl, Inger Andersen, Marianne Rønn Mødeleder: Leif Larsen Referent:

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15.

Sophienyt. Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 16.00 4849 4320 : Fredag kl. 08:00 til 11:00 og kl. 13:00 15. Sophienyt Februar 2015 Åbningstider: mandag torsdag kl. 08:00 til 17:00 fredag kl. 08:00 15.00 Kontoret : mandag torsdag kl. 08:00 til 16:00 fredag kl. 08:00 15.00 Telefontid : mandag torsdag kl. 08:00

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag TRIVSELSDAG DCUM anbefaler en trivselsdag for hele skolen, fordi den skaber fokus og inspirerer til skolens fortsatte arbejde med trivsel. En fælles trivselsdag er en begivenhed, som enten igangsætter

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER APRIL 2015 Det sker i Brøndby Fredag den 10. april kl. 18.30 Lindy Swing aften m. Leonardo Pedersens Jazzkapel Kulturhuset Brønden Kulturkalender APRIL 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad.

Tid til tørt tøj. Glemt tøj og garderober. Drømmedynen. Fælles fødselsdag. Sildesmagning. Nyt fra afdelingerne. Varm din medbragte mad. Tid til tørt tøj Glemt tøj og garderober Drømmedynen Fælles fødselsdag Sildesmagning Nyt fra afdelingerne Varm din medbragte mad Internet Kalender Tid til tørt tøj Vores legeplads er meget våd i øjeblikket,

Læs mere

Pkt.nr. 4. Plan for Sundhedsuge 37. Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 4. Plan for Sundhedsuge 37. Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 4 Plan for Sundhedsuge 37 490038 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at tage planen for Sundhedsuge 37 til efterretning 2. at tage til efterretning, at

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyt fra Skovgården Maj 2016

Nyt fra Skovgården Maj 2016 Nyt fra Skovgården Maj 2016 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk tlf. 7235 5800 Centerleder: Merete Harrig Mail: mlh@furesoe.dk Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2014 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 2. oktober 3. oktober 6. oktober 7. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012

RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 RÅDGIVNINGSCENTER ODENSE aktivitetsplan efterår 2012 INDHOLD 3-4 Faste tilbud 5-6 Foredrag 5 7 Temamøde 8 Kurser 8 9 Rygestop 10-11 Motionstilbud 11 Uderådgivning 10 12 Lad dig inspirere Åbningstider Mandag

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011.

Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Månedsblad fra Børnebiksen Juni 2011. Nyt fra kontoret. Ifølge kalenderen, så er det sommer, men vi har ikke lige haft det bedste vejr, men nu skulle det da blive bedre. Derfor vover vi også at indbyde

Læs mere

GØR EN GOD SKOLE BEDRE. Aktivitetstilbud. arrangementer udskolingsafdelingen 2008

GØR EN GOD SKOLE BEDRE. Aktivitetstilbud. arrangementer udskolingsafdelingen 2008 GØR EN GOD SKOLE BEDRE arrangementer udskolingsafdelingen 2008 Aktivitetstilbud Kære elever og forældre i 7. - 9. årgang Vi er ganske stolte over at kunne præsentere denne lille folder. Folderen viser

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Mærkedag: 02. juni 04. juni 06. juni 07. juni

Mærkedag: 02. juni 04. juni 06. juni 07. juni Vallekilde-Hørve Friskole. 1. juni 2012 Fredagsbrev nr. 701 Næste uger: 04. juni 05. juni 06. juni 07. juni 08. juni Mundtlig prøve dansk Grundlovsdag Skolen lukket SFO åben til kl. 12.00 Førstehjælpskursus

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Ko ld ing Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-4 Foredag/temamøder 5-6 Motion 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere