NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5"

Transkript

1 NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK Frokostordning i daginstitutionerne side 3 Forebyggende arbejde side 5 Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden 1

2 INDHOlD Motion Børn der bevæger sig Revy Oplev årets revy Bibliotek Modeltogudstilling Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: Hvis bladet udebliver kan du kontakte redaktionen. Rådhusets telefontider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhusets åbningstider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: VAllENsbæK nu Vallensbæk Kommune Redaktion: Lasse Bohse og Kim Matthäi Leland tlf: Layout: Rumfang Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Vallensbæk Kommune, Ebbe Forup, Stanislav Traykov (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ deed.da) og Colourbox Forsidefoto: Mere end 400 børn og voksne deltog i det traditionsrige motionsløb Vallensbæk Rundt og Rul den 15. august. Nyttige numre ALARM: 112 POLITI: 114 ELLER LÆGEVAGT: TANDLÆGEVAGT: DØGNPLEJE RØNNEBÆKHUS: EL-FORSYNING: DONG ENERGYS VAGTTLF: NATURGAS VAGTLF: KEMIKALIEUDSLIP: 112 KLOAKFORSYNING: (UDEN FOR ÅBNINGSTID ) TEKNISK DRIFT VAGTTLF: KOMMUNENS VANDFORSYNING VEST VAND SERVICE A/S: STRANDENS VANDVÆRK: VAGTTLF: VARMEFORSYNING: VAGTTLF: VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK: VEJLEGÅRDENS FJERNVARMEVÆRK:

3 FROKOsTORDNING Forældre beslutter om der skal indføres frokostordning Regeringen har som en del af finanslovsaftalerne for 2008 og 2009 besluttet, at kommunerne skal tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutionerne. Frokostordningen er siden blevet gjort mere fleksibel, således at forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution skal beslutte, om der skal være obligatorisk frokostmåltid i deres institution eller ej. Alle vuggestuebørn i Vallensbæk Kommune får i forvejen et frokostmåltid, så beslutningen drejer sig kun om frokost til børnehavebørnene, men dækker alle børnehavebørnene i den pågældende institution. Der vil ikke være valgfrihed for det enkelte barn i institutionen. Hvis forældrebestyrelsen beslutter sig for at indføre frokostordning, vil det koste 690 kr. for et barn om måneden. Hvis man har mere end ét børnehavebarn, betaler man 50% for de efterfølgende, hvilket vil sige 345 kr. Dagtilbudsafdelingen har i løbet af sommeren sendt en udførlig vejledning til alle forældrebestyrelser om, hvordan beslutningen kan tages med størst mulig åbenhed over for de resterende forældre. Forældrebestyrelserne skal senest melde tilbage til kommunen den 30. september, så der er stadig mulighed for at gøre sit synspunkt gældende. Renovering udsættes De planlagte energi- og køkkenrenoveringer er sat i bero, indtil forældrebestyrelserne har tilkendegivet, om institutionen ønsker frokostordning for børnehavebørnene eller ej. I daginstitutionerne Nøddeboparken og Stien skulle renoveringen have været sat i gang allerede i efteråret, men det er altså udsat, nu hvor ordningen er gjort fleksibel. Der skal selvfølgelig etableres produktionskøkkener i de daginstitutioner, der måtte vælge at indføre frokostordningen. Men under de nuværende økonomiske omstændigheder er det besluttet at afvente forældrebestyrelsernes tilbagemeldinger, så der ikke bygges store, nye køkkener i de daginstitutioner, der ikke ønsker frokostordningen. 3

4 MOTION I HVERDAGEN Børn, der bevæger sig, lærer mere Motion og sund mad styrker indlæringen og livsglæden. Derfor forstærker Vallensbæk Kommune nu indsatsen for at forbedre sundhed og kost i folkeskolerne og fritidsordningerne. Legepatruljer, hvor store børn hjælper de små i gang med bevægelseslege i frikvartererne, er et af de konkrete tiltag, der bliver indført i skolerne i Vallensbæk. Også i de enkelte fag skal fysisk aktivitet i højere grad tænkes ind: Hvorfor tage bussen på tur, hvis man kan cykle? Og hvad med at lade eleverne lære de små tabeller ved at hinke dem i skolegården? Undersøgelser viser, at børn, der rører sig hver dag, lærer bedre, og at blot små omlægninger i hverdagen kan give et bedre liv på langt sigt. Vallensbæks skoler og fritidsordninger har i forvejen fokus på bevægelse og kost - det nye er, at indsatsen bliver kontinuerlig og struktureret, og at effekten af tiltagene bliver målt. Efteruddannelse af personalet er en vigtig del af tiltaget. Idrætslærerne og -pædagogerne kommer på kursus for at blive opdateret med den nyeste viden omkring motion og bevægelse, og de afholder derefter workshops for deres kolleger. Elevråd og skolebestyrelser inddrages i arbejdet ved at sætte bevægelse, kost og sundhed på dagsordenen. De kan blandt andet diskutere ude/inde-ordninger, skolemadsordninger, alle børn cykler til skole-tiltag og andre forslag til, hvordan hverdagen kan blive endnu sundere. Førstehjælp Førstehjælp i Vallensbæks dagtilbud og fritidsordninger Vallensbæk Kommune har indgået en femårig samarbejdsaftale med Falck om undervisning i førstehjælp i daginstitutionerne, dagplejen og i fritidsordningerne. I alt skal omkring 300 medarbejdere på kursus i løbet af efteråret, hvilket fordeler sig over godt 20 kurser med omkring 15 deltagere per gang. Det er Falcks kursusafdeling, der står for undervisningen, som allerede så småt er gået i gang i begyndelsen af september. 4 Medarbejderne i Vallensbæk Kommunes dagtilbud har også tidligere haft mulighed for at få undervisning i førstehjælp, men det nye aftale sikrer, at alle kommer gennem et basisforløb på seks lektioner samt et senere opfølgningskursus på tre lektioner.

5 Forebyggende arbejde Det handler om at lære de unge at kende Relationen til de unge er afgørende for, om det forebyggende arbejde lykkes, mener SSP-konsulent Mark Stahlfest. Han har som en af de første i landet gennemført en diplomuddannelse i kriminalpræventivt arbejde og SSP-samarbejde. Mange unge mennesker søger det offentlige rum. De vil gerne frigøre sig fra forældrene, og måske har de ikke så meget andet at tage sig til. Det er især drenge, og det er både etniske danske og unge med anden etnisk baggrund end dansk, fortæller Mark Stahlfest, lærer på Vallensbæk Skole og aktiv i SSPsamarbejdet gennem ti år. De unge vil gerne være der, hvor der sker noget, og de går tit rundt i flok sammen med deres venner. Det tiltrækker opmærksomhed, og der kan ske sammenstød med andre grupper, fortæller Mark. Det er her, SSP-medarbejdernes personlige kendskab til de unge gør en forskel. Hvis en af de unge for eksempel laver et butikstyveri, så har vi allerede en relation, både til den unge og til familien. Derfor kan vi lettere gå ind og tale med dem, siger han og tilføjer, at relationen er vigtig for at få de unge til at indse, at der er et alternativ til den kriminelle vej - og dermed træffe de rigtige valg. Konfliktmægling er en succes Konfliktmægling er et konkret værktøj, som Mark og hans kolleger gør brug af, hvis nogle unge for eksempel har været oppe at slås eller har svinet hinanden til på nettet. Så sætter vi os sammen, og de får lov at fortælle hver deres version. Det ender næsten altid med, at parterne selv finder frem til en løsning, fortæller Mark og understreger, at relationsarbejdet kræver tid, rummelighed og anerkendelse. SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Der er en SSP-medarbejder tilknyttet hver skole, som kan hjælpe og rådgive dig, hvis du f.eks.: har mistanke om, at dit barn kunne være rodet ud i kriminalitet er utryg ved, at dit barn hænger ud om aftenen, fx på stationen opdager, at dit barn udsættes for mobning eller trusler har mistanke om, at dit barn ryger hash eller lignende. Vallensbæk Kommune har desuden et gadeteam bestående af klubmedarbejdere, der gør en kriminalitetsforebyggende indsats på gaderne. Læs mere på Mark er netop blevet færdig med en social pædagogisk diplomuddannelse, hvor han for eksempel har lært om kriminalpræventive tiltag, om opsøgende gadearbejde og om konflikthåndtering. Fra 1. august er han blevet SSPkonsulent for hele kommunen. 5

6 VAllENsbæK AMATøR TEATER Oplev årets revy Det skal være folkeligt og sjovt sådan lyder mottoet for Vallensbæk Amatør Teater. Årets forestilling er en revy, hvor så forskellige emner som Prins Henrik og udkantsdanmark bliver taget under kærlig behandling. De ti skuespillere i revyen spiller tilsammen mere end 50 roller, så udover sange og sketches er det også nødvendigt at indøve nogle hurtige kostumeskift. Foreningen tæller i alt omkring 20 teaterglade medlemmer, som alle har bidraget til manuskriptet, og som også selv laver kostumer og kulisser. Kriteriet for, om et indslag kommer med i revyen, er, at vi alle griner af det første gang, vi hører det, fortæller Inge Mauritzen, der er næstformand i foreningen og i år blandt andet kan ses i rollen som udenrigskorrespondent Ulla Tørklædesen. Så lattermusklerne skal nok komme på arbejde i festsalen på Egholmskolen, når de fem forestillinger løber af stablen fra den 28. oktober. Tilskuerne sidder ved lange borde, og det er muligt at nyde en sandwich og drikkevarer under forestillingen. Maden bestilles samtidig med billetbestillingen. Revyen instrueres af Anette Carl, der er formand for foreningen og har været med siden starten i Musikken bliver spillet af Peter Lindgren (klaver) og Erling Stryhn (trommer). Det er tredje gang, Vallensbæk Amatør Teater sætter en revy op. Tidligere har foreningen opført forestillinger som Mød mig på Cassiopeia samt en særdeles fri fortolkning af Jeppe på Bjerget. Revy 2010 Spilledage: oktober samt november, alle dage kl Spillested: Egholmskolen. Bestil billetter (80 kr.) samt evt. sandwich (30 kr.) på Fra den 4. oktober er der også billetsalg kl på tlf Billetter afhentes på spilledagen og betales ved indgangen fra kl. 19. Der er mulighed for at købe øl, vand, vin, kaffe m.m. til rimelige teaterpriser. Årets revy byder blandt andet på et gensyn med udenrigskorrespondent Ulla Tørklædesen, spillet af Inge Mauritzen. 6

7 MIljø Gør det til en vane at slukke bilens motor i stedet for at holde i tomgang, når du ved, det varer mere end et øjeblik. Hold ikke i tomgang Vallensbæk Kommune har indført en regel, der siger, at en motor ikke må køre i tomgang længere end højst nødvendigt og højst i et minut. Tomgangsregulativet er indført for at begrænse den samlede miljø- og klimapåvirkning og for at sikre renere luft i Vallensbæk. De færreste ærinder kan klares på under et minut, så gør det til en vane at slukke motoren. Du skal for eksempel altid stoppe motoren, når du tager passagerer op eller sætter dem af, læsser varer af eller på, henter og afleverer børn osv. områder, og hver gang man standser. Det gælder også busser, som holder pause på ruten eller holder ved endestationen. Eneste undtagelser er ved trafikkøer, eller hvis man holder for rødt lys. Køretøjer, der til helt specielle formål har brug for motorkraften, mens de holder stille renovationsbiler, udrykningskøretøjer og enkelte andre arbejdskøretøjer er også undtaget tomgangsregulativet. Du risikerer at få en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbuddet læs hele regulativet på Reglen gælder alle motordrevne køretøjer personbiler, taxaer, busser, varevogne, lastvogne, motorcyklister på alle offentlige ungdomslederprisen Indstil en kandidat til ungdomslederprisen Vallensbæks Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for et rigt og aktivt foreningsliv med masser af tilbud og muligheder for kommunens børn og unge. Du kan derfor indstille en kandidat, som gennem mindst tre år har udført et særligt påskønnelsesværdigt frivilligt og ulønnet arbejde til gavn for børn og unge i Vallensbæk. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra reglen om, at arbejdet skal have været udført i mindst tre år. Ungdomslederpriserne uddeles en gang om året samtidig med hædring af idrætsudøvere. Alle foreninger m.fl. kan indstille en kandidat til modtagelse af ungdomslederpriserne. Efter indstilling fra Børne- og Kulturudvalget træffer kommunalbestyrelsen på deres møde onsdag den 1. december beslutning om, hvilke kandidater der bliver tildelt prisen. Ansøgningen skal indeholde: Begrundelse for indstillingen Oplysninger om den indstillede kandidats virke i foreningen Antal år kandidaten har været aktiv med børneog ungdomsarbejdet Kandidatens adresse og telefonnummer Kontaktoplysninger på dig, som indstiller en kandidat Ansøgningen skal sendes til Vallensbæk Rådhus, Kultur- og Fritidsafdelingen, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand eller på mail: senest fredag den 8. oktober. 7

8 vand Aflæsning af vandmåleren ændres Fremover skal vandmåleren i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde aflæses ved årsskiftet. I foråret 2009 vedtog Folketinget en ny lov på forsyningsområdet, der betyder, at de kommunale kloak- og vandforsyninger nu er i færd med at blive udskilt fra kommunerne og omdannet til selvstændige selskaber, som drives som almindelige private selskaber på almindelige markedsvilkår. Den nye organisering har en række praktiske konsekvenser for borgerne, der modtager vand i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde: Vandmåleren skal fremover aflæses ved årsskiftet i stedet for ved udgangen af september måned, som det hidtil har været praksis. Betalingen kommer til at ske særskilt i stedet for den tidligere ordning, hvor betalingerne skete via ejendomsskatten. Da det fremover er to nye selskaber, der driver henholdsvis vand- og kloakforsyningen, vil der på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og her i bladet fremgå, hvor man skal henvende sig, hvis der skulle blive problemer eller spørgsmål i forbindelse med kloak- eller vandforsyning. Aflæsning af vandmåleren Bor du i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde: Pr. 1. januar 2011 bliver der ikke længere opkrævet vandog kloakafgifter på ejendomsskattebilletten. Derfor bliver der ikke længere udsendt selvaflæserkort fra Vallensbæk Kommune. Dette er overgået til Vest Vand Service A/S. Du vil modtage et selvaflæserkort derfra i december måned, da der ikke længere skal aflæses den 30.9., men den Bor du i Vallensbæk Strands Vandværks område: Per 1. januar 2011 bliver der ikke længere opkrævet kloakafgifter på ejendomsskattebilletten. Selvaflæserkortet vedrørende vandforbruget vil stadig blive udsendt fra Vandværket og skal returneres dertil, men opkrævningen af kloakafgiften bliver udsendt fra Vest Vand Service A/S. Du vil modtage et selvaflæserkort vedrørende vandforbruget fra Vallensbæk Strands Vandværk som normalt i september måned. Kortet viser Vallensbæk Strands Vandværks forsyningsområde alle andre i Vallensbæk er placeret i kommunens forsyningsområde 8

9 sundhed Forkanten et nyt tilbud til alle borgere over Gratis gruppekursus: Lær at lev med kronisk sygdom Gruppekurset for dig, der har en kronisk sygdom, som fx gigt, sukkersyge eller lungesygdom - eller er pårørende. På kurset får du inspiration og hjælp til, hvordan du kan få en bedre hverdag gennem bl.a. problemløsning, handlingsplaner, gode kostvaner, fysisk aktivitet og muskelafspænding - en af underviserne har selv en kronisk sygdom. Næste kursus begynder den 6. oktober og foregår hver onsdag til og med den 11. november kl på Vallensbæk Rådhus. For mere information eller tilmelding, kontakt Lotte Ernst i Sundhedsafdelingen på tlf: eller De forebyggende sygeplejersker Ghita Sell og Grethe Mikkelsen vil på skift være på Korsagergård på onsdage i lige uger fra kl Her kan du få råd og vejledning om sundhed og forebyggelse og om enkelte sociale spørgsmål. Du kan komme og få en kort samtale om det, der fylder, eller fx få foretaget måling af blodtryk og blodsukker og udregnet dit BMI (Body Mass Index). Du kan ikke få foretaget egentlige behandlinger, og der er ingen tidsbestilling - tilbuddet er et supplement til de forebyggende samtaler i hjemmet. Fod på Livsstilen KUN for mænd få ledige pladser Fod på Livsstilen er et gruppekursus for mænd, der ønsker at komme i gang med en sundere livsstil og få et varigt vægttab. På kurset lærer du at lave små og effektive ændringer i dine mad- og motionsvaner ændringer som passer til din hverdag og dine muligheder. Kurset foregår i en gruppe på 8-12 deltagere, som mødes 12 gange i løbet af 15 mdr. Næste kursus starter i slutningen af september. Kontakt Mette Bøgebjerg Jørgensen i Sundhedsafdelingen på tlf for mere information eller tilmelding. Få målt dit blodtryk gratis Kun med kondom -kampagnen er skudt i gang Vallensbæk Kommune deltager i Sundhedsstyrelsens kampagne Kun med kondom i samarbejde med Ishøj og Albertslund. Kampagnen løber af stablen i uge 38 og 39 og er målrettet unge i alderen år. Læs mere på danskere har et forhøjet blodtryk uden at vide det. Kender du dit blodtryk, kan du nå at forebygge, at skaden sker ved at spise sundere, motionere mere og tage blodtrykssænkende medicin. Få målt dit blodtryk ganske gratis, når Blodtrykspatruljen rykker ud: 14. september, kl i Nordmarkshave Ejerforening, Albertslundvej 87, kælder (bagom opgangen) 15. september, kl i Biblioteket Nordmarken, Tværbækvej 1 7. oktober, kl på Vallensbæk Rådhus 9. oktober, kl ved Vallensbæk Apotek, Vallensbæk Stationstorv 60. 9

10 brug DIN stemme Valg til ældrerådet Vallensbæk Kommune afholder valg til ældrerådet for perioden STEMMESEDDEL vælg din kandidat her X Ældrerådet i Vallensbæk Kommune er valgt af og blandt kommunens borgere på 60 år og derover. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet består af syv medlemmer. Hvert andet år er henholdsvis tre medlemmer og fire medlemmer på valg. I år skal der vælges fire medlemmer for perioden Der skal endvidere vælges stedfortrædere for de syv medlemmer. Det nuværende ældreråd. Denne gang skal der vælges fire medlemmer til ældrerådet Valget til ældrerådet vil finde sted på denne måde: Alle borgere, der er fyldt eller fylder 60 år den 19. oktober 2010 har valgret og er valgbare til ældrerådet. De personer, der ønsker at stille op til ældrerådet, kan hente en tilmeldingsblanket på kommunens hjemmeside, i Borgerservice eller i Socialsekretariatet på rådhuset. Blanketten udfyldes med oplysninger om navn, adresse, alder, samt en kort personlig præsentation. Vedlæg desuden et pasfoto. Socialsekretariatet skal have modtaget den udfyldte blanket senest den 17. september Tilmelding efter denne dato er ikke gyldig, og kandidaten deltager derfor ikke i valget. Socialsekretariatet udfærdiger en folder med kandidaternes præsentation til valget. Folderen, stemmeseddel og svarkuvert bliver sendt til alle stemmeberettigede borgere i begyndelsen af oktober. Stemmeseddelen skal være sendt tilbage til Socialsekretariatet senest den 22. oktober. Stemmesedler, der kommer efter denne dato, er ikke gyldige. Efter at stemmesedlerne er talt op, bliver kandidaterne orienteret om resultatet, der efterfølgende bliver offentliggjort i Folkebladet og Sydkysten, samt på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i Vallensbæk NU. 10

11 arrangementer Temadage i Seniorhuset Korsagergård I oktober tilbyder tre af Seniorhusets brugere, Annette Grage, Esther Mogensen og Leif Larsen, at være igangsættere af temadage med tegning, akvarel og maling på lærred for de seniorer (60+), der gerne vil udfolde sig kunstnerisk. Annette, Esther og Leif vil komme med nogle opgaver samt give råd og vejledning. I oktober og november vil en anden af Seniorhusets brugere, Inger Rievers, sammen med aktivitetsmedarbejder Tine Lemvigh stå for temadage om ler og glas. Temadagene afholdes i tidsrummet fra kl Der vil være brugerbetaling på materialer, læs mere på eller ring på Tag hånd om din diabetes Husker du Bjørn Andersen? Han var i de glade tressere formand for motorcykelgruppen De vilde engle i København. Han har haft diabetes siden 1976, men havde ikke tid til at tage hånd om sin sygdom. I dag må Bjørn Andersen døje med væsentlige senkomplikationer, fordi han ikke havde respekt for og ikke passede sin diabetes, mens tid var. Bjørn Andersens budskab er klart: Hvis du ikke tager ansvar for din egen sygdom i tide, kommer du til at betale en høj og helt unødvendig pris. Diabetesforeningen i Vallensbæk indbyder alle til at høre en underholdende og engageret Bjørn Andersen fortælle om sin diabetes onsdag den 29. september kl. 19 i Egholmskolens festsal. Da Vallensbæk Apotek byder på kaffe/te og brød, er tilmelding til arrangementet nødvendig. Tilmelding sker til lokalforeningens formand, Dorit Nielsen, tlf eller , eller på inden lørdag den 25. september. Hyggelig sammenkomst for pensionister Lions Club i Vallensbæk har igen i år fornøjelsen af at indbyde kommunens pensionister til fest med musik, underholdning og dans i Vallensbæk Idrætscenter. Det foregår onsdag den 20. oktober kl Der bliver serveret snitter, øl, vand og vin. Billetter til 100 kr. pr. stk. ombyttes ved indgangen til 10 stk. lodder, som gælder ved aftenens store lotteri. Billetterne kan købes fra den 27. september til den 29. september på Vallensbæk Rådhus, Borgerservice, i rådhusets åbningstid. Antal deltagere er begrænset til 300. Der bliver arrangeret buskørsel fra forskellige stoppesteder i kommunen. Kan du af helbredsmæssige årsager ikke benytte bussen, kan du blive hentet i taxa eller handicapbus. Bemærk, at der kun udleveres billetter til egen husstand - medbring derfor sundhedskort/sygersikringsbevis. Hvis du ikke selv har mulighed for at hente billetter, kan du ved fuldmagt lade en anden gøre det mod aflevering af seddel med navn, adresse og cpr.nr. 11

12 BRUG DIT BIBLIOTEK Fra stregkode til chip Det sker på biblioteket I løbet af efteråret bliver alle bibliotekets materialer forsynet med en chip i stedet for stregkoder. Det bliver nemmere at låne og aflevere med de nye brugervenlige selvbetjeningsautomater, og der vil selvfølgelig stadig være personale til stede, som kan hjælpe. Modeltogudstilling Lørdag den 18. september kl på Hovedbiblioteket Mens systemet bliver ændret, er der følgende åbningstider: I uge 38 og 39 holder Hovedbiblioteket åbent mandag-fredag kl og har lukket for udlån. Udstillingen er en tidsrejse fra omkring 1. verdenskrig frem til i dag. Kom og oplev de berømte eksprestog, som spænder fra den kendte Orientekspres til vore dages hurtige ICE-tog. Og se godstog med containere, tankvogne og åbne kulvogne. Fri adgang I uge 41 og 42 holder Biblioteket Nordmarken åbent mandag-fredag kl og har lukket for udlån. Der vil stadig være adgang til avislæsning og begrænset adgang til computere. Der kan bestilles materialer over internettet. Den italienske renæssancekunst Erik Brodersen Torsdag den 23. september kl.19 på Hovedbiblioteket Mord på biblioteket? Vær med i krimiklubben, hvor vi læser og diskuterer fem kriminalromaner, møder nogle spændende forfattere og slutter af med en bustur til krimimessen i Horsens i foråret Interesseret? Kontakt Bettina Schnegelsberg-Laursen på tlf eller Erik Brodersen, Ph.d. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, fortæller om to af renæssancens to største kunstnere, Michelangelo og Leonardo da Vinci. Som billedhugger udførte Michelangelo medrivende mesterværker som Vatikan-pietaen og Det Sixtinske Kapel. Leonardo da Vinci, kendt for Mona Lisa-billedet, malede mere forfinet og udviklede renæssancemaleriet hen imod en skønhed og dybde, som er sjælden. Gratis billetter kan aftentes fra den 11. september på bibliotekerne. 12

13 Matterhorn verdens farligste bjerg Steffen Kjær Torsdag den 30. september kl. 19:30 på Biblioteket Nordmarken Foredraget er bygget op om flotte lysbilleder, der gengiver Steffen Kjærs oplevelser på Matterhorn. Krydret med små anekdoter og humoristiske indfald bliver publikum motiveret til at reflektere over egne drømme og mål. Steffen medbringer klatreudstyr, så publikum selv kan prøve at svinge isøksen og kravle ind i bjergteltet. Gratis billetter kan afhentes fra den 18. september på bibliotekerne. Mønsterbryder i Folketinget Özlem Cekic Tirsdag den 5. oktober kl. 19 på Hovedbiblioteket I biografien Fra Føtex til Folketinget har Özlem Cekic skrevet om sin tidlige barndom i Tyrkiet, og om hvor svært det har været at vokse op i Danmark. Hun fortæller om et arrangeret ægteskab og den efterfølgende skilsmisse, der både krævede mod og styrke. Özlem er blevet en mønsterbryder og et forbillede for mange. Som enlig mor engagerede hun sig socialt og politisk i fagbevægelsen og endte med at blive medlem af Folketinget. Gratis billetter kan afhentes fra den 25. september på bibliotekerne. Sikke et vejr Teater Du Milde Himmel Lørdag den 9. oktober kl. 10 på Hovedbiblioteket Alder fra 1½ - 6 år. Varighed 40 minutter. En paraply åbner sig og en frisk forårsseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med enkle rekvisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne, og undervejs dukker forskellige dyrevenner op. Gratis billetter kan afhentes fra den 25. september på bibliotekerne. Af pladshensyn max. 1 voksen pr. barn. Politik netop nu Kaare R. Skou Tirsdag den 12. oktober kl. 19 på Hovedbiblioteket Kaare R. Skou causerer om den politiske situation netop nu, arbejdsformen på Christiansborg og danskernes forhold til de politiske partier. Desuden vil han fortælle om, hvordan politik bliver til, spindoktorernes indtog i politik og forholdet mellem politikerne og pressen i en både underholdende og lærerig tone. Gratis billetter kan afhentes fra den 2. oktober på bibliotekerne. 13

14 Aktivitetskalender Dit arrangement Har du et arrangement, du ønsker i næste blads kalender? Så gå ind på og opret dit arrangement. Titel, tid og sted kommer i Vallensbæk nu, hvis det er indtastet senest den 10. september. Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste i Vallensbæk Kirke. Se mere på September 8. september Offentligt menighedsrådsmøde 19:00 Vallensbæk Sognegård 10. september Film for voksne & Babybio 10:30 Vallensbæk Hovedbibliotek Snitteværksted - for 6-14årige 11:00 Vallensbæk Naturlegeplads 13. september Film for voksne & Film for dig der har tid midt på dagen 14:00 Vallensbæk Hovedbibliotek 14. september Nyt og Gammelt i Vallensbæk: Billeder fra det gamle Vallensbæk kontra det nye Vallensbæk. 19:00 Højrupgård 15. september Vallensbæk Seniorklub: Tur til Ordrupgård. Vi kører i egne biler husk tilmelding. 10:00 Vallensbæk Stationscenter 18. september Modeltog-udstilling. Fri adgang. 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek september Høstmarked. Igen i år vil Vallensbæk Sognegård og pladsen omkring Sognegården blive en hyggelig festplads med liv og glade mennesker. Lørdag begynder vi kl. 10, og om søndagen, som er for børn og unge under 15 år og deres effekter, begynder vi kl. 11. Vallensbæk Kirke 20. september Film for voksne & Film for dig der har tid midt på dagen 11:00 Biblioteket Nordmarken 21. september Ældrerådets indkøbstur går til Lyngby Storcenter. Vi starter kl i nord og kl. ca fra Rønnebækhus i syd. Hjemkomst ca. kl. 15. Tilmelding senest den 16. september på tlf eller : september Foredrag om Den italienske renæssance (se side 12) 19:00 Vallensbæk Hovedbibliotek september Loppemarked hos DDS Pilehavegruppen begge dage kl. 10 til 16. Vejlegårdsvej 95 Dragedag 3. oktober Klæd jer på efter vejret, og mød op med drage, familie og eventuelt termokaffe og brød og nyd et par hyggelige timer sammen med dragefolket. Der vil være præmier i flere forskellige kategorier som fx den mest kreative drage, den flotteste drage, den største drage, dragen med den længste hale osv. Herudover er der tradition for, at arrangørerne også giver præmier til andre spektakulære drager, og der vil være præmier til både børn og voksne. 14:00 Vallensbæk Strand 14

15 27. september Film for mindre børn. Fri adgang. 10:00 Biblioteket Nordmarken 29. september Foredrag om farerne ved diabetes ved Bjørn Andersen, tidl. formand for De vilde engle i København (se side 11) 19:00 Egholmskolens festsal 30. september Matterhorn - verdens farligste bjerg (se side 13) 19:30 Biblioteket Nordmarken Oktober 1. oktober Film for voksne & Babybio 10:30 Vallensbæk Hovedbibliotek 3. oktober Dansk Røde Kors-indsamling Dragedag 14:00 Vallensbæk Strand 5. oktober Mønsterbryder i folketinget med Özlem Cekic (se side 13) 19:00 Vallensbæk Hovedbibliotek 6. oktober Film for mindre børn. Fri adgang. 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek Kommunalbestyrelsesmøde 17:30 Vallensbæk Rådhus 9. oktober Sikket et vejr med Teater Du Milde Himmel (se side 13) 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus Vallensbæk Kommunalbestyrelse holder ordinært møde onsdag den 6. oktober kl på rådhuset for alle interesserede. Efter mødet er der mulighed for at mødes uformelt med kommunalpolitikerne. Fra kl fredagen forud for mødet kan dagsordenen hentes på bibliotekerne eller på kommunens hjemmeside Fra mandag kl kan den hentes på rådhuset i receptionen. Dansk Røde Korsindsamling 3. oktober Tre timer i en god sags tjeneste fra kl Røde Kors har brug for alle, der har tid og overskud til at hjælpe andre. Vil du være indsamler, så ring til Dansk Røde Kors, tlf.: eller til den lokale indsamlingsleder, Asbjørn Andersen, tlf.: eller mød op den 5. oktober kl på Hovedbiblioteket eller på biblioteket Nordmarken. deadline Næste nummer udkommer oktober Deadline for input 10. september 15

16 OplEVElsEsOMRÅDE Promenadebåndet i Nordmarken Oplevelsesområdet i Nordmarken kaldet Promenadebåndet bliver nu realiseret. Det sker via penge fra den særlige lånepulje. Promenadebåndet har været udskudt af økonomiske årsager, men nu er finansieringen hjemme, og Promenadebåndet det 280 meter lange og 17 meter brede rekreative bælte i Nordmarken er endeligt vedtaget. Vallensbæk Kommune har fået lov til at låne de 3,7 mio. kr. gennem regeringens særlige lånepulje. Samlingssted for beboerne Der er udarbejdet et oplæg til udformning og indhold af Promenadebåndet, og tre entreprenører skal hver give deres bud på, hvordan de vil give mest muligt indhold for pengene. Promenadebåndet skal være et samlingssted for både unge og ældre i området. Båndet deles op i sekvenser med forskellig karakter, funktioner og beplantning og bindes sammen af en sti. Det vil rumme et vandbassin, et centralt område med aktiviteter, også for voksne i form af fx fitnessredskaber, samt et område, der kan tiltrække børn og unge med plads til bevægelse og leg både på hjul og på bare tæer! Lyset giver tryghed Lyssætningen af Promenadebåndet er tillagt stor betydning, idet det skal være et attraktivt og trygt sted at opholde sig både i dag- og aftentimerne. Lyssætningen skal rumme en balance mellem det funktionelle at oplyse og lede vej, samt det æstetiske at skabe attraktion og i det hele taget udgøre en integreret del af den overordnede indretning i det nye byområde. Det tilstræbes at anvende LED-lys for at gøre lyssætningen så miljørigtig som mulig. Promenadebåndet ventes at være færdigt med udgangen af Betjen dig selv På selvbetjening kan du betjene dig selv døgnet rundt og dermed slippe for turen til rådhuset. Søg Underholdsbidrag på nettet Nu kan du søge om fortsat udbetaling af underholdsbidrag ved at kvittere ansøgningerne på nettet. Det sparer dig både for portoen og turen til postkassen. På Søg Underholdsbidrag kan du søge om fortsat udbetaling af... børnebidrag for børn over 15 år uddannelsesbidrag tillæg ægtefællebidrag Pinkode eller digital signatur Du vil få brug for en pinkode eller en digital signatur for at kunne bruge de digitale selvbetjeningsløsninger fuldt ud. Du finder løsningerne på www. vallensbaek.dk/selvbetjening eller på hvor du også finder hjælp til at få en pinkode eller en digital signatur. VAllENsbæK

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK

Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK Forårsprogram ARRANGEMENTER FOR VOKSNE OG BØRN SOLRØD BIBLIOTEK 2015 Bogcafé - Sæsonens nye bøger Kom til foredrag Solrød Bibliotek er et levende sted fyldt med oplevelser, nærvær og interessant viden.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra

Til unge & forældre. Konfirmand-WorkShops. Lørdag, den 8. februar 2014. Invitation til alle unge i 7. klasse fra Til unge & forældre Konfirmand-WorkShops Lørdag, den 8. februar 2014 2014 FORÅR 2014 Invitation til alle unge i 7. klasse fra Konfirmand-WorkShops Konfirmand-WorkShops og Blå Mandag Til alle unge i 7.

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

løget Undervisning og aktiviteter i Løget

løget Undervisning og aktiviteter i Løget løget Undervisning og aktiviteter i Løget Beboere fra boligkvartererne rundt om Løget er velkomne til at deltage i aktiviteterne Kom til bazar om kurser og aktiviteter Torsdag den 16. januar kl. 17 i Kvartershuset

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere