NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5"

Transkript

1 NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK Frokostordning i daginstitutionerne side 3 Forebyggende arbejde side 5 Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden 1

2 INDHOlD Motion Børn der bevæger sig Revy Oplev årets revy Bibliotek Modeltogudstilling Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: Hvis bladet udebliver kan du kontakte redaktionen. Rådhusets telefontider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhusets åbningstider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: VAllENsbæK nu Vallensbæk Kommune Redaktion: Lasse Bohse og Kim Matthäi Leland tlf: Layout: Rumfang Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Vallensbæk Kommune, Ebbe Forup, Stanislav Traykov (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ deed.da) og Colourbox Forsidefoto: Mere end 400 børn og voksne deltog i det traditionsrige motionsløb Vallensbæk Rundt og Rul den 15. august. Nyttige numre ALARM: 112 POLITI: 114 ELLER LÆGEVAGT: TANDLÆGEVAGT: DØGNPLEJE RØNNEBÆKHUS: EL-FORSYNING: DONG ENERGYS VAGTTLF: NATURGAS VAGTLF: KEMIKALIEUDSLIP: 112 KLOAKFORSYNING: (UDEN FOR ÅBNINGSTID ) TEKNISK DRIFT VAGTTLF: KOMMUNENS VANDFORSYNING VEST VAND SERVICE A/S: STRANDENS VANDVÆRK: VAGTTLF: VARMEFORSYNING: VAGTTLF: VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK: VEJLEGÅRDENS FJERNVARMEVÆRK:

3 FROKOsTORDNING Forældre beslutter om der skal indføres frokostordning Regeringen har som en del af finanslovsaftalerne for 2008 og 2009 besluttet, at kommunerne skal tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutionerne. Frokostordningen er siden blevet gjort mere fleksibel, således at forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution skal beslutte, om der skal være obligatorisk frokostmåltid i deres institution eller ej. Alle vuggestuebørn i Vallensbæk Kommune får i forvejen et frokostmåltid, så beslutningen drejer sig kun om frokost til børnehavebørnene, men dækker alle børnehavebørnene i den pågældende institution. Der vil ikke være valgfrihed for det enkelte barn i institutionen. Hvis forældrebestyrelsen beslutter sig for at indføre frokostordning, vil det koste 690 kr. for et barn om måneden. Hvis man har mere end ét børnehavebarn, betaler man 50% for de efterfølgende, hvilket vil sige 345 kr. Dagtilbudsafdelingen har i løbet af sommeren sendt en udførlig vejledning til alle forældrebestyrelser om, hvordan beslutningen kan tages med størst mulig åbenhed over for de resterende forældre. Forældrebestyrelserne skal senest melde tilbage til kommunen den 30. september, så der er stadig mulighed for at gøre sit synspunkt gældende. Renovering udsættes De planlagte energi- og køkkenrenoveringer er sat i bero, indtil forældrebestyrelserne har tilkendegivet, om institutionen ønsker frokostordning for børnehavebørnene eller ej. I daginstitutionerne Nøddeboparken og Stien skulle renoveringen have været sat i gang allerede i efteråret, men det er altså udsat, nu hvor ordningen er gjort fleksibel. Der skal selvfølgelig etableres produktionskøkkener i de daginstitutioner, der måtte vælge at indføre frokostordningen. Men under de nuværende økonomiske omstændigheder er det besluttet at afvente forældrebestyrelsernes tilbagemeldinger, så der ikke bygges store, nye køkkener i de daginstitutioner, der ikke ønsker frokostordningen. 3

4 MOTION I HVERDAGEN Børn, der bevæger sig, lærer mere Motion og sund mad styrker indlæringen og livsglæden. Derfor forstærker Vallensbæk Kommune nu indsatsen for at forbedre sundhed og kost i folkeskolerne og fritidsordningerne. Legepatruljer, hvor store børn hjælper de små i gang med bevægelseslege i frikvartererne, er et af de konkrete tiltag, der bliver indført i skolerne i Vallensbæk. Også i de enkelte fag skal fysisk aktivitet i højere grad tænkes ind: Hvorfor tage bussen på tur, hvis man kan cykle? Og hvad med at lade eleverne lære de små tabeller ved at hinke dem i skolegården? Undersøgelser viser, at børn, der rører sig hver dag, lærer bedre, og at blot små omlægninger i hverdagen kan give et bedre liv på langt sigt. Vallensbæks skoler og fritidsordninger har i forvejen fokus på bevægelse og kost - det nye er, at indsatsen bliver kontinuerlig og struktureret, og at effekten af tiltagene bliver målt. Efteruddannelse af personalet er en vigtig del af tiltaget. Idrætslærerne og -pædagogerne kommer på kursus for at blive opdateret med den nyeste viden omkring motion og bevægelse, og de afholder derefter workshops for deres kolleger. Elevråd og skolebestyrelser inddrages i arbejdet ved at sætte bevægelse, kost og sundhed på dagsordenen. De kan blandt andet diskutere ude/inde-ordninger, skolemadsordninger, alle børn cykler til skole-tiltag og andre forslag til, hvordan hverdagen kan blive endnu sundere. Førstehjælp Førstehjælp i Vallensbæks dagtilbud og fritidsordninger Vallensbæk Kommune har indgået en femårig samarbejdsaftale med Falck om undervisning i førstehjælp i daginstitutionerne, dagplejen og i fritidsordningerne. I alt skal omkring 300 medarbejdere på kursus i løbet af efteråret, hvilket fordeler sig over godt 20 kurser med omkring 15 deltagere per gang. Det er Falcks kursusafdeling, der står for undervisningen, som allerede så småt er gået i gang i begyndelsen af september. 4 Medarbejderne i Vallensbæk Kommunes dagtilbud har også tidligere haft mulighed for at få undervisning i førstehjælp, men det nye aftale sikrer, at alle kommer gennem et basisforløb på seks lektioner samt et senere opfølgningskursus på tre lektioner.

5 Forebyggende arbejde Det handler om at lære de unge at kende Relationen til de unge er afgørende for, om det forebyggende arbejde lykkes, mener SSP-konsulent Mark Stahlfest. Han har som en af de første i landet gennemført en diplomuddannelse i kriminalpræventivt arbejde og SSP-samarbejde. Mange unge mennesker søger det offentlige rum. De vil gerne frigøre sig fra forældrene, og måske har de ikke så meget andet at tage sig til. Det er især drenge, og det er både etniske danske og unge med anden etnisk baggrund end dansk, fortæller Mark Stahlfest, lærer på Vallensbæk Skole og aktiv i SSPsamarbejdet gennem ti år. De unge vil gerne være der, hvor der sker noget, og de går tit rundt i flok sammen med deres venner. Det tiltrækker opmærksomhed, og der kan ske sammenstød med andre grupper, fortæller Mark. Det er her, SSP-medarbejdernes personlige kendskab til de unge gør en forskel. Hvis en af de unge for eksempel laver et butikstyveri, så har vi allerede en relation, både til den unge og til familien. Derfor kan vi lettere gå ind og tale med dem, siger han og tilføjer, at relationen er vigtig for at få de unge til at indse, at der er et alternativ til den kriminelle vej - og dermed træffe de rigtige valg. Konfliktmægling er en succes Konfliktmægling er et konkret værktøj, som Mark og hans kolleger gør brug af, hvis nogle unge for eksempel har været oppe at slås eller har svinet hinanden til på nettet. Så sætter vi os sammen, og de får lov at fortælle hver deres version. Det ender næsten altid med, at parterne selv finder frem til en løsning, fortæller Mark og understreger, at relationsarbejdet kræver tid, rummelighed og anerkendelse. SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Der er en SSP-medarbejder tilknyttet hver skole, som kan hjælpe og rådgive dig, hvis du f.eks.: har mistanke om, at dit barn kunne være rodet ud i kriminalitet er utryg ved, at dit barn hænger ud om aftenen, fx på stationen opdager, at dit barn udsættes for mobning eller trusler har mistanke om, at dit barn ryger hash eller lignende. Vallensbæk Kommune har desuden et gadeteam bestående af klubmedarbejdere, der gør en kriminalitetsforebyggende indsats på gaderne. Læs mere på Mark er netop blevet færdig med en social pædagogisk diplomuddannelse, hvor han for eksempel har lært om kriminalpræventive tiltag, om opsøgende gadearbejde og om konflikthåndtering. Fra 1. august er han blevet SSPkonsulent for hele kommunen. 5

6 VAllENsbæK AMATøR TEATER Oplev årets revy Det skal være folkeligt og sjovt sådan lyder mottoet for Vallensbæk Amatør Teater. Årets forestilling er en revy, hvor så forskellige emner som Prins Henrik og udkantsdanmark bliver taget under kærlig behandling. De ti skuespillere i revyen spiller tilsammen mere end 50 roller, så udover sange og sketches er det også nødvendigt at indøve nogle hurtige kostumeskift. Foreningen tæller i alt omkring 20 teaterglade medlemmer, som alle har bidraget til manuskriptet, og som også selv laver kostumer og kulisser. Kriteriet for, om et indslag kommer med i revyen, er, at vi alle griner af det første gang, vi hører det, fortæller Inge Mauritzen, der er næstformand i foreningen og i år blandt andet kan ses i rollen som udenrigskorrespondent Ulla Tørklædesen. Så lattermusklerne skal nok komme på arbejde i festsalen på Egholmskolen, når de fem forestillinger løber af stablen fra den 28. oktober. Tilskuerne sidder ved lange borde, og det er muligt at nyde en sandwich og drikkevarer under forestillingen. Maden bestilles samtidig med billetbestillingen. Revyen instrueres af Anette Carl, der er formand for foreningen og har været med siden starten i Musikken bliver spillet af Peter Lindgren (klaver) og Erling Stryhn (trommer). Det er tredje gang, Vallensbæk Amatør Teater sætter en revy op. Tidligere har foreningen opført forestillinger som Mød mig på Cassiopeia samt en særdeles fri fortolkning af Jeppe på Bjerget. Revy 2010 Spilledage: oktober samt november, alle dage kl Spillested: Egholmskolen. Bestil billetter (80 kr.) samt evt. sandwich (30 kr.) på Fra den 4. oktober er der også billetsalg kl på tlf Billetter afhentes på spilledagen og betales ved indgangen fra kl. 19. Der er mulighed for at købe øl, vand, vin, kaffe m.m. til rimelige teaterpriser. Årets revy byder blandt andet på et gensyn med udenrigskorrespondent Ulla Tørklædesen, spillet af Inge Mauritzen. 6

7 MIljø Gør det til en vane at slukke bilens motor i stedet for at holde i tomgang, når du ved, det varer mere end et øjeblik. Hold ikke i tomgang Vallensbæk Kommune har indført en regel, der siger, at en motor ikke må køre i tomgang længere end højst nødvendigt og højst i et minut. Tomgangsregulativet er indført for at begrænse den samlede miljø- og klimapåvirkning og for at sikre renere luft i Vallensbæk. De færreste ærinder kan klares på under et minut, så gør det til en vane at slukke motoren. Du skal for eksempel altid stoppe motoren, når du tager passagerer op eller sætter dem af, læsser varer af eller på, henter og afleverer børn osv. områder, og hver gang man standser. Det gælder også busser, som holder pause på ruten eller holder ved endestationen. Eneste undtagelser er ved trafikkøer, eller hvis man holder for rødt lys. Køretøjer, der til helt specielle formål har brug for motorkraften, mens de holder stille renovationsbiler, udrykningskøretøjer og enkelte andre arbejdskøretøjer er også undtaget tomgangsregulativet. Du risikerer at få en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbuddet læs hele regulativet på Reglen gælder alle motordrevne køretøjer personbiler, taxaer, busser, varevogne, lastvogne, motorcyklister på alle offentlige ungdomslederprisen Indstil en kandidat til ungdomslederprisen Vallensbæks Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for et rigt og aktivt foreningsliv med masser af tilbud og muligheder for kommunens børn og unge. Du kan derfor indstille en kandidat, som gennem mindst tre år har udført et særligt påskønnelsesværdigt frivilligt og ulønnet arbejde til gavn for børn og unge i Vallensbæk. I særlige tilfælde kan der dispenseres fra reglen om, at arbejdet skal have været udført i mindst tre år. Ungdomslederpriserne uddeles en gang om året samtidig med hædring af idrætsudøvere. Alle foreninger m.fl. kan indstille en kandidat til modtagelse af ungdomslederpriserne. Efter indstilling fra Børne- og Kulturudvalget træffer kommunalbestyrelsen på deres møde onsdag den 1. december beslutning om, hvilke kandidater der bliver tildelt prisen. Ansøgningen skal indeholde: Begrundelse for indstillingen Oplysninger om den indstillede kandidats virke i foreningen Antal år kandidaten har været aktiv med børneog ungdomsarbejdet Kandidatens adresse og telefonnummer Kontaktoplysninger på dig, som indstiller en kandidat Ansøgningen skal sendes til Vallensbæk Rådhus, Kultur- og Fritidsafdelingen, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand eller på mail: senest fredag den 8. oktober. 7

8 vand Aflæsning af vandmåleren ændres Fremover skal vandmåleren i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde aflæses ved årsskiftet. I foråret 2009 vedtog Folketinget en ny lov på forsyningsområdet, der betyder, at de kommunale kloak- og vandforsyninger nu er i færd med at blive udskilt fra kommunerne og omdannet til selvstændige selskaber, som drives som almindelige private selskaber på almindelige markedsvilkår. Den nye organisering har en række praktiske konsekvenser for borgerne, der modtager vand i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde: Vandmåleren skal fremover aflæses ved årsskiftet i stedet for ved udgangen af september måned, som det hidtil har været praksis. Betalingen kommer til at ske særskilt i stedet for den tidligere ordning, hvor betalingerne skete via ejendomsskatten. Da det fremover er to nye selskaber, der driver henholdsvis vand- og kloakforsyningen, vil der på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og her i bladet fremgå, hvor man skal henvende sig, hvis der skulle blive problemer eller spørgsmål i forbindelse med kloak- eller vandforsyning. Aflæsning af vandmåleren Bor du i Vallensbæk Kommunes forsyningsområde: Pr. 1. januar 2011 bliver der ikke længere opkrævet vandog kloakafgifter på ejendomsskattebilletten. Derfor bliver der ikke længere udsendt selvaflæserkort fra Vallensbæk Kommune. Dette er overgået til Vest Vand Service A/S. Du vil modtage et selvaflæserkort derfra i december måned, da der ikke længere skal aflæses den 30.9., men den Bor du i Vallensbæk Strands Vandværks område: Per 1. januar 2011 bliver der ikke længere opkrævet kloakafgifter på ejendomsskattebilletten. Selvaflæserkortet vedrørende vandforbruget vil stadig blive udsendt fra Vandværket og skal returneres dertil, men opkrævningen af kloakafgiften bliver udsendt fra Vest Vand Service A/S. Du vil modtage et selvaflæserkort vedrørende vandforbruget fra Vallensbæk Strands Vandværk som normalt i september måned. Kortet viser Vallensbæk Strands Vandværks forsyningsområde alle andre i Vallensbæk er placeret i kommunens forsyningsområde 8

9 sundhed Forkanten et nyt tilbud til alle borgere over Gratis gruppekursus: Lær at lev med kronisk sygdom Gruppekurset for dig, der har en kronisk sygdom, som fx gigt, sukkersyge eller lungesygdom - eller er pårørende. På kurset får du inspiration og hjælp til, hvordan du kan få en bedre hverdag gennem bl.a. problemløsning, handlingsplaner, gode kostvaner, fysisk aktivitet og muskelafspænding - en af underviserne har selv en kronisk sygdom. Næste kursus begynder den 6. oktober og foregår hver onsdag til og med den 11. november kl på Vallensbæk Rådhus. For mere information eller tilmelding, kontakt Lotte Ernst i Sundhedsafdelingen på tlf: eller De forebyggende sygeplejersker Ghita Sell og Grethe Mikkelsen vil på skift være på Korsagergård på onsdage i lige uger fra kl Her kan du få råd og vejledning om sundhed og forebyggelse og om enkelte sociale spørgsmål. Du kan komme og få en kort samtale om det, der fylder, eller fx få foretaget måling af blodtryk og blodsukker og udregnet dit BMI (Body Mass Index). Du kan ikke få foretaget egentlige behandlinger, og der er ingen tidsbestilling - tilbuddet er et supplement til de forebyggende samtaler i hjemmet. Fod på Livsstilen KUN for mænd få ledige pladser Fod på Livsstilen er et gruppekursus for mænd, der ønsker at komme i gang med en sundere livsstil og få et varigt vægttab. På kurset lærer du at lave små og effektive ændringer i dine mad- og motionsvaner ændringer som passer til din hverdag og dine muligheder. Kurset foregår i en gruppe på 8-12 deltagere, som mødes 12 gange i løbet af 15 mdr. Næste kursus starter i slutningen af september. Kontakt Mette Bøgebjerg Jørgensen i Sundhedsafdelingen på tlf for mere information eller tilmelding. Få målt dit blodtryk gratis Kun med kondom -kampagnen er skudt i gang Vallensbæk Kommune deltager i Sundhedsstyrelsens kampagne Kun med kondom i samarbejde med Ishøj og Albertslund. Kampagnen løber af stablen i uge 38 og 39 og er målrettet unge i alderen år. Læs mere på danskere har et forhøjet blodtryk uden at vide det. Kender du dit blodtryk, kan du nå at forebygge, at skaden sker ved at spise sundere, motionere mere og tage blodtrykssænkende medicin. Få målt dit blodtryk ganske gratis, når Blodtrykspatruljen rykker ud: 14. september, kl i Nordmarkshave Ejerforening, Albertslundvej 87, kælder (bagom opgangen) 15. september, kl i Biblioteket Nordmarken, Tværbækvej 1 7. oktober, kl på Vallensbæk Rådhus 9. oktober, kl ved Vallensbæk Apotek, Vallensbæk Stationstorv 60. 9

10 brug DIN stemme Valg til ældrerådet Vallensbæk Kommune afholder valg til ældrerådet for perioden STEMMESEDDEL vælg din kandidat her X Ældrerådet i Vallensbæk Kommune er valgt af og blandt kommunens borgere på 60 år og derover. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet består af syv medlemmer. Hvert andet år er henholdsvis tre medlemmer og fire medlemmer på valg. I år skal der vælges fire medlemmer for perioden Der skal endvidere vælges stedfortrædere for de syv medlemmer. Det nuværende ældreråd. Denne gang skal der vælges fire medlemmer til ældrerådet Valget til ældrerådet vil finde sted på denne måde: Alle borgere, der er fyldt eller fylder 60 år den 19. oktober 2010 har valgret og er valgbare til ældrerådet. De personer, der ønsker at stille op til ældrerådet, kan hente en tilmeldingsblanket på kommunens hjemmeside, i Borgerservice eller i Socialsekretariatet på rådhuset. Blanketten udfyldes med oplysninger om navn, adresse, alder, samt en kort personlig præsentation. Vedlæg desuden et pasfoto. Socialsekretariatet skal have modtaget den udfyldte blanket senest den 17. september Tilmelding efter denne dato er ikke gyldig, og kandidaten deltager derfor ikke i valget. Socialsekretariatet udfærdiger en folder med kandidaternes præsentation til valget. Folderen, stemmeseddel og svarkuvert bliver sendt til alle stemmeberettigede borgere i begyndelsen af oktober. Stemmeseddelen skal være sendt tilbage til Socialsekretariatet senest den 22. oktober. Stemmesedler, der kommer efter denne dato, er ikke gyldige. Efter at stemmesedlerne er talt op, bliver kandidaterne orienteret om resultatet, der efterfølgende bliver offentliggjort i Folkebladet og Sydkysten, samt på Vallensbæk Kommunes hjemmeside og i Vallensbæk NU. 10

11 arrangementer Temadage i Seniorhuset Korsagergård I oktober tilbyder tre af Seniorhusets brugere, Annette Grage, Esther Mogensen og Leif Larsen, at være igangsættere af temadage med tegning, akvarel og maling på lærred for de seniorer (60+), der gerne vil udfolde sig kunstnerisk. Annette, Esther og Leif vil komme med nogle opgaver samt give råd og vejledning. I oktober og november vil en anden af Seniorhusets brugere, Inger Rievers, sammen med aktivitetsmedarbejder Tine Lemvigh stå for temadage om ler og glas. Temadagene afholdes i tidsrummet fra kl Der vil være brugerbetaling på materialer, læs mere på eller ring på Tag hånd om din diabetes Husker du Bjørn Andersen? Han var i de glade tressere formand for motorcykelgruppen De vilde engle i København. Han har haft diabetes siden 1976, men havde ikke tid til at tage hånd om sin sygdom. I dag må Bjørn Andersen døje med væsentlige senkomplikationer, fordi han ikke havde respekt for og ikke passede sin diabetes, mens tid var. Bjørn Andersens budskab er klart: Hvis du ikke tager ansvar for din egen sygdom i tide, kommer du til at betale en høj og helt unødvendig pris. Diabetesforeningen i Vallensbæk indbyder alle til at høre en underholdende og engageret Bjørn Andersen fortælle om sin diabetes onsdag den 29. september kl. 19 i Egholmskolens festsal. Da Vallensbæk Apotek byder på kaffe/te og brød, er tilmelding til arrangementet nødvendig. Tilmelding sker til lokalforeningens formand, Dorit Nielsen, tlf eller , eller på inden lørdag den 25. september. Hyggelig sammenkomst for pensionister Lions Club i Vallensbæk har igen i år fornøjelsen af at indbyde kommunens pensionister til fest med musik, underholdning og dans i Vallensbæk Idrætscenter. Det foregår onsdag den 20. oktober kl Der bliver serveret snitter, øl, vand og vin. Billetter til 100 kr. pr. stk. ombyttes ved indgangen til 10 stk. lodder, som gælder ved aftenens store lotteri. Billetterne kan købes fra den 27. september til den 29. september på Vallensbæk Rådhus, Borgerservice, i rådhusets åbningstid. Antal deltagere er begrænset til 300. Der bliver arrangeret buskørsel fra forskellige stoppesteder i kommunen. Kan du af helbredsmæssige årsager ikke benytte bussen, kan du blive hentet i taxa eller handicapbus. Bemærk, at der kun udleveres billetter til egen husstand - medbring derfor sundhedskort/sygersikringsbevis. Hvis du ikke selv har mulighed for at hente billetter, kan du ved fuldmagt lade en anden gøre det mod aflevering af seddel med navn, adresse og cpr.nr. 11

12 BRUG DIT BIBLIOTEK Fra stregkode til chip Det sker på biblioteket I løbet af efteråret bliver alle bibliotekets materialer forsynet med en chip i stedet for stregkoder. Det bliver nemmere at låne og aflevere med de nye brugervenlige selvbetjeningsautomater, og der vil selvfølgelig stadig være personale til stede, som kan hjælpe. Modeltogudstilling Lørdag den 18. september kl på Hovedbiblioteket Mens systemet bliver ændret, er der følgende åbningstider: I uge 38 og 39 holder Hovedbiblioteket åbent mandag-fredag kl og har lukket for udlån. Udstillingen er en tidsrejse fra omkring 1. verdenskrig frem til i dag. Kom og oplev de berømte eksprestog, som spænder fra den kendte Orientekspres til vore dages hurtige ICE-tog. Og se godstog med containere, tankvogne og åbne kulvogne. Fri adgang I uge 41 og 42 holder Biblioteket Nordmarken åbent mandag-fredag kl og har lukket for udlån. Der vil stadig være adgang til avislæsning og begrænset adgang til computere. Der kan bestilles materialer over internettet. Den italienske renæssancekunst Erik Brodersen Torsdag den 23. september kl.19 på Hovedbiblioteket Mord på biblioteket? Vær med i krimiklubben, hvor vi læser og diskuterer fem kriminalromaner, møder nogle spændende forfattere og slutter af med en bustur til krimimessen i Horsens i foråret Interesseret? Kontakt Bettina Schnegelsberg-Laursen på tlf eller Erik Brodersen, Ph.d. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, fortæller om to af renæssancens to største kunstnere, Michelangelo og Leonardo da Vinci. Som billedhugger udførte Michelangelo medrivende mesterværker som Vatikan-pietaen og Det Sixtinske Kapel. Leonardo da Vinci, kendt for Mona Lisa-billedet, malede mere forfinet og udviklede renæssancemaleriet hen imod en skønhed og dybde, som er sjælden. Gratis billetter kan aftentes fra den 11. september på bibliotekerne. 12

13 Matterhorn verdens farligste bjerg Steffen Kjær Torsdag den 30. september kl. 19:30 på Biblioteket Nordmarken Foredraget er bygget op om flotte lysbilleder, der gengiver Steffen Kjærs oplevelser på Matterhorn. Krydret med små anekdoter og humoristiske indfald bliver publikum motiveret til at reflektere over egne drømme og mål. Steffen medbringer klatreudstyr, så publikum selv kan prøve at svinge isøksen og kravle ind i bjergteltet. Gratis billetter kan afhentes fra den 18. september på bibliotekerne. Mønsterbryder i Folketinget Özlem Cekic Tirsdag den 5. oktober kl. 19 på Hovedbiblioteket I biografien Fra Føtex til Folketinget har Özlem Cekic skrevet om sin tidlige barndom i Tyrkiet, og om hvor svært det har været at vokse op i Danmark. Hun fortæller om et arrangeret ægteskab og den efterfølgende skilsmisse, der både krævede mod og styrke. Özlem er blevet en mønsterbryder og et forbillede for mange. Som enlig mor engagerede hun sig socialt og politisk i fagbevægelsen og endte med at blive medlem af Folketinget. Gratis billetter kan afhentes fra den 25. september på bibliotekerne. Sikke et vejr Teater Du Milde Himmel Lørdag den 9. oktober kl. 10 på Hovedbiblioteket Alder fra 1½ - 6 år. Varighed 40 minutter. En paraply åbner sig og en frisk forårsseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med enkle rekvisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne, og undervejs dukker forskellige dyrevenner op. Gratis billetter kan afhentes fra den 25. september på bibliotekerne. Af pladshensyn max. 1 voksen pr. barn. Politik netop nu Kaare R. Skou Tirsdag den 12. oktober kl. 19 på Hovedbiblioteket Kaare R. Skou causerer om den politiske situation netop nu, arbejdsformen på Christiansborg og danskernes forhold til de politiske partier. Desuden vil han fortælle om, hvordan politik bliver til, spindoktorernes indtog i politik og forholdet mellem politikerne og pressen i en både underholdende og lærerig tone. Gratis billetter kan afhentes fra den 2. oktober på bibliotekerne. 13

14 Aktivitetskalender Dit arrangement Har du et arrangement, du ønsker i næste blads kalender? Så gå ind på og opret dit arrangement. Titel, tid og sted kommer i Vallensbæk nu, hvis det er indtastet senest den 10. september. Hver søndag kl. 10 er der gudstjeneste i Vallensbæk Kirke. Se mere på September 8. september Offentligt menighedsrådsmøde 19:00 Vallensbæk Sognegård 10. september Film for voksne & Babybio 10:30 Vallensbæk Hovedbibliotek Snitteværksted - for 6-14årige 11:00 Vallensbæk Naturlegeplads 13. september Film for voksne & Film for dig der har tid midt på dagen 14:00 Vallensbæk Hovedbibliotek 14. september Nyt og Gammelt i Vallensbæk: Billeder fra det gamle Vallensbæk kontra det nye Vallensbæk. 19:00 Højrupgård 15. september Vallensbæk Seniorklub: Tur til Ordrupgård. Vi kører i egne biler husk tilmelding. 10:00 Vallensbæk Stationscenter 18. september Modeltog-udstilling. Fri adgang. 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek september Høstmarked. Igen i år vil Vallensbæk Sognegård og pladsen omkring Sognegården blive en hyggelig festplads med liv og glade mennesker. Lørdag begynder vi kl. 10, og om søndagen, som er for børn og unge under 15 år og deres effekter, begynder vi kl. 11. Vallensbæk Kirke 20. september Film for voksne & Film for dig der har tid midt på dagen 11:00 Biblioteket Nordmarken 21. september Ældrerådets indkøbstur går til Lyngby Storcenter. Vi starter kl i nord og kl. ca fra Rønnebækhus i syd. Hjemkomst ca. kl. 15. Tilmelding senest den 16. september på tlf eller : september Foredrag om Den italienske renæssance (se side 12) 19:00 Vallensbæk Hovedbibliotek september Loppemarked hos DDS Pilehavegruppen begge dage kl. 10 til 16. Vejlegårdsvej 95 Dragedag 3. oktober Klæd jer på efter vejret, og mød op med drage, familie og eventuelt termokaffe og brød og nyd et par hyggelige timer sammen med dragefolket. Der vil være præmier i flere forskellige kategorier som fx den mest kreative drage, den flotteste drage, den største drage, dragen med den længste hale osv. Herudover er der tradition for, at arrangørerne også giver præmier til andre spektakulære drager, og der vil være præmier til både børn og voksne. 14:00 Vallensbæk Strand 14

15 27. september Film for mindre børn. Fri adgang. 10:00 Biblioteket Nordmarken 29. september Foredrag om farerne ved diabetes ved Bjørn Andersen, tidl. formand for De vilde engle i København (se side 11) 19:00 Egholmskolens festsal 30. september Matterhorn - verdens farligste bjerg (se side 13) 19:30 Biblioteket Nordmarken Oktober 1. oktober Film for voksne & Babybio 10:30 Vallensbæk Hovedbibliotek 3. oktober Dansk Røde Kors-indsamling Dragedag 14:00 Vallensbæk Strand 5. oktober Mønsterbryder i folketinget med Özlem Cekic (se side 13) 19:00 Vallensbæk Hovedbibliotek 6. oktober Film for mindre børn. Fri adgang. 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek Kommunalbestyrelsesmøde 17:30 Vallensbæk Rådhus 9. oktober Sikket et vejr med Teater Du Milde Himmel (se side 13) 10:00 Vallensbæk Hovedbibliotek Kommunalbestyrelsesmøde og åbent hus Vallensbæk Kommunalbestyrelse holder ordinært møde onsdag den 6. oktober kl på rådhuset for alle interesserede. Efter mødet er der mulighed for at mødes uformelt med kommunalpolitikerne. Fra kl fredagen forud for mødet kan dagsordenen hentes på bibliotekerne eller på kommunens hjemmeside Fra mandag kl kan den hentes på rådhuset i receptionen. Dansk Røde Korsindsamling 3. oktober Tre timer i en god sags tjeneste fra kl Røde Kors har brug for alle, der har tid og overskud til at hjælpe andre. Vil du være indsamler, så ring til Dansk Røde Kors, tlf.: eller til den lokale indsamlingsleder, Asbjørn Andersen, tlf.: eller mød op den 5. oktober kl på Hovedbiblioteket eller på biblioteket Nordmarken. deadline Næste nummer udkommer oktober Deadline for input 10. september 15

16 OplEVElsEsOMRÅDE Promenadebåndet i Nordmarken Oplevelsesområdet i Nordmarken kaldet Promenadebåndet bliver nu realiseret. Det sker via penge fra den særlige lånepulje. Promenadebåndet har været udskudt af økonomiske årsager, men nu er finansieringen hjemme, og Promenadebåndet det 280 meter lange og 17 meter brede rekreative bælte i Nordmarken er endeligt vedtaget. Vallensbæk Kommune har fået lov til at låne de 3,7 mio. kr. gennem regeringens særlige lånepulje. Samlingssted for beboerne Der er udarbejdet et oplæg til udformning og indhold af Promenadebåndet, og tre entreprenører skal hver give deres bud på, hvordan de vil give mest muligt indhold for pengene. Promenadebåndet skal være et samlingssted for både unge og ældre i området. Båndet deles op i sekvenser med forskellig karakter, funktioner og beplantning og bindes sammen af en sti. Det vil rumme et vandbassin, et centralt område med aktiviteter, også for voksne i form af fx fitnessredskaber, samt et område, der kan tiltrække børn og unge med plads til bevægelse og leg både på hjul og på bare tæer! Lyset giver tryghed Lyssætningen af Promenadebåndet er tillagt stor betydning, idet det skal være et attraktivt og trygt sted at opholde sig både i dag- og aftentimerne. Lyssætningen skal rumme en balance mellem det funktionelle at oplyse og lede vej, samt det æstetiske at skabe attraktion og i det hele taget udgøre en integreret del af den overordnede indretning i det nye byområde. Det tilstræbes at anvende LED-lys for at gøre lyssætningen så miljørigtig som mulig. Promenadebåndet ventes at være færdigt med udgangen af Betjen dig selv På selvbetjening kan du betjene dig selv døgnet rundt og dermed slippe for turen til rådhuset. Søg Underholdsbidrag på nettet Nu kan du søge om fortsat udbetaling af underholdsbidrag ved at kvittere ansøgningerne på nettet. Det sparer dig både for portoen og turen til postkassen. På Søg Underholdsbidrag kan du søge om fortsat udbetaling af... børnebidrag for børn over 15 år uddannelsesbidrag tillæg ægtefællebidrag Pinkode eller digital signatur Du vil få brug for en pinkode eller en digital signatur for at kunne bruge de digitale selvbetjeningsløsninger fuldt ud. Du finder løsningerne på www. vallensbaek.dk/selvbetjening eller på hvor du også finder hjælp til at få en pinkode eller en digital signatur. VAllENsbæK

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 VALLENSBÆKNU NUMMER 5 18. JUNI 2013 VALLENSBAEK.DK 05 SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider SOMMERGYMNASTIK Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3 Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 Ungdomskriminaliteten

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR VALLENSBÆKNU NUMMER 04 12.-13. MAJ 2015 VALLENSBAEK.DK VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR 04 Orangeri på Seniorhuset Sommeravis tag ud og gem GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED Bagsiden Samlet indsats fra 0-18 år ENGAGERET

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7 VALLENSBÆKNU NUMMER 02 3.-4. MARTS 2015 VALLENSBAEK.DK BORGERMØDE OM BALANCE 02 Ny udstilling i den digitale kunsthal Idrætsudøvere og frivillige blev fejret PENSIONIST- SKOVTUREN Bagsiden NY APP FRA JOBCENTRET

Læs mere

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3 VALLENSBÆKNU NUMMER 4 14. MAJ 2013 VALLENSBAEK.DK 04 Sommeravis tag ud og gem Gymnastik i 30 år VALLENSBÆK STATIONSCENTER NORD Bagsiden TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN Henrik SÆTTER KURSEN 3 Sommerferie- AKTIVITETER

Læs mere

Væsen uden offentlig kontrol

Væsen uden offentlig kontrol TÅRNBY BLADET NR. 2 - FEBRUAR 2015 23. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Årets forening 2014 fik Frandsenomvisning som gave Bag udvælgelsen som Årets Forening 2014 står Tårnby Foreningsråd. Med æren

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Genbrug af salmer ved jubilæum

Genbrug af salmer ved jubilæum TÅRNBY BLADET NR. 9 - SEPTEMBER 2014 22. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Genbrug af salmer ved jubilæum Med Københavns biskop, Peter Skov- Jakobsen i spidsen mødte Skelgårskirkens præster, Annelise

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af

Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af Pyh-ha! 20 damer 65+ har meldt sig til et forsøgsprojekt under ledelse af Lena Nielsen, som her er i gang med instruktionen - skarpt kontrolleret af nogle herrer. Projektet går ud på at se, om brug af

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. Én svale gør ingen sommer... VÆVEREN nr. 83 September 2011. Foto: Henning B. Christensen Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 83 September 2011 Én svale gør ingen sommer... Foto: Henning B. Christensen 2 VÆVEREN September: John Klemens udstiller akvarel og akrylbilleder 7.9.

Læs mere

NR. 8 - AUGUST 2014 22. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK

NR. 8 - AUGUST 2014 22. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Stempeluret retur Nu skal skolelærere i Tårnby prøve det som industriog håndværksarbejdere hadede fra 1950 erne og bagud. De skal stemple ind om morgenen og ud når de forlader arbejdspladserne/ skolerne.

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere