BIBIANACopenhagen. Rapport og status for udstillingen Forunderlige Fortællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBIANACopenhagen. Rapport og status for udstillingen Forunderlige Fortællinger"

Transkript

1 BIBIANACopenhagen Rapport og status for udstillingen Forunderlige Fortællinger

2 BIBIANA rapport og status for udstillingen Forunderlige fortællinger BIBIANA Forunderlige fortællinger fra hele verden er en udstilling af ud valg te børnebogsillustrationer 1 fra The Biennial of Illustration Bratislava (BIB) BIBIANA House of Art for Children i Bratislava har siden 1967, hvert andet år uddelt de fineste internationale priser inden for børnebogsillustrationer, og det er første gang disse illustrationer bliver vist samlet i denne form uden for Slovakiet. Fra den 2. september til den 6. november 2011 kunne man opleve denne unikke udstilling i Fields shoppingcenter i Ørestad. Ud over de værker fra mere end 60 lande blev der på udstillingen tilbudt undervisningsforløb med et hertil udviklet undervisningsmateriale, samt 19 workshops og events fordelt i efterårsferien (uge 42) og flere af weekenderne 3. Dette materiale er et uddrag fra to dybdegående evaluerings rapporter 4, udarbej det af By og Havn og Købehavns Universitet med henholdsvis fokus på arbejdet som frivillig udstillingsguide under udstillingen og en redegørelse for, hvem publikum var, og hvordan udstillingen blev modtaget både af publikum, undervisere, workshop og eventdeltagere. Ydermere opsummeres samtlige aktiviteter der fandt sted under ud stil lingsperioden i billeder og tekst. Udarbejdet af Trine Marxen [Cand. Comm] eventansvarlig Anna Huss [Arkitekt] ansvarlig for udstillingsdesign og undervisning Laura Glavind [Etnologistuderende] ansvarlig for analyser og vidensopsamling Janne Bech [Arkitekt] kurator og leder af BIBIANA Copenhagen Sidsel Galatius [Cand. mag. visuel kultur] kommunikation Laura Boysen [Arkitekt og kulturproducent] arrangementsudvikling Rasmus Beier Danielsen [Arkitekt og Grafisk Designer] grafiker for BIBIANA Copenhagen 1 Kurateret af arkitekt Anna Huss, rum- & møbeldesigner Nathalie Schwer, projektansvarlige for BIBIANA Copenhagen og Sebastian Dragelykke, projektleder Onesto Mong ansvarlig for udstillingsdesign hovedprisvindere (Grand Prix) fra , 5 Golden Appel og 5 Plaque fra 2011, og 99 andre kuraterede vindere (Golden Appel eller Plaque) illustrationer fra noteret 31.jan Evalueringsrapport og vidensopsamling fra Københavns universitet: Udarbejdet af Teresa Zatko og Laura Glavind og evalueringsrapport med henblik på de frivillige udstillingsguider: Udarbejdet af By og Havn

3 De besøgende på BIBIANA En sammenfattende opsummering 5 viser at BIBIANA Forunderlige Fortællinger grundlæggende var en familieudstilling, da 56 % af de besøgende så udstillingen med deres børn og aldersgruppen år var den hyppigst repræsenterede aldersgruppe blandt respondenterne. Størstedelen af de besøgende havde ikke hørt om den, men kom blot forbi og 24 % af respondenterne beskrev udstillingen som meget god, 70 % som god. De hyp pigste ord, der blev brugt til at beskrive udstillingen var børnevenlig, interessant, fangende og inspirerende og 74 % ville gerne anbefale BIBIANA til andre. Dog var der hele 50 % af det adspurgte publikum der ikke synes, udstillingen har været specielt tydelig i Fields. Størstedelen af de besøgende på BIBIANA var kvinder, da procentfordelingen blandt kønnene var 64 % kvinder og 36 % mænd. Uddannelsesniveauet blandt de be søgende var højt, da 29 % af de besøgende har en lang videregående uddannelse og 27 % en mellemlang videregående uddannelse. Det viste sig, at respondenterne kom fra mange forskellige steder af både ind- og ud land, dog kom størstedelen fra København og omegn. Events og workshops Arbejdet med workshops, events og foredrag på BIBIANA udstillingen har været en positiv oplevelse for de engagerede kunstnere 6. Det er tydeligt, at de synes, udstillingen bærer et kæmpe potentiale, og at det har været et spændende og udfordrende sted at arbejde. For informanterne var det dejligt at mærke den positive energi og det initiativ der var lagt i arbejdet hos ildsjælene bag BIBIANA Copenhagen, som havde skabt en skøn familieudstilling med et stort potentiale - et fantastisk eventyrunivers, som kunne tolkes og bruges ud fra ens egen fantasi og alder. BIBIANA s kreative muligheder fik stor ros det var et trækplaster, og attraktivt og anderledes at de besøgende børn blev en del af udstillingen og selv kunne være med både ved deltagelse i kreative workshops, men ligeså meget det, selv at få lov at udstille deres egne værker blandt de officielle. Med det sagt, er BIBIANA et fantastisk projekt med et stort potentiale, de alle ønsker at arbejde med igen og håber, bliver en tilbagevendende begivenhed. BIBIANA undervisning Ved skoleårets start (2011/2012) kunne man fra hjemmesiden 7 downloade en brochure, der gav en introduktion til ud stillingen og undervisningsmaterialet. Brochuren blev distribueret ud til skoler i Storkøbenhavnske i begyndelsen af juni Formålet med brochuren var, at tilbyde skolelærere mulighed for at inddrage udstillingen i undervisningen så de kunne forberede et arbejde med materialet før, under og efter udstillingsbesøget. Den 10. juni 2011 åbnede BIBIANA Copenhagen deres telefon og mail, og begyndte at modtage bookinger både med og uden BIBIANA s underviser. Skolelærerne kunne enten selv forestå undervisningen ved hjælp af det downloadede materiale fra hjemmesiden eller booke en underviser/rundviser hos BIBIANA Copenhagen, varetaget af den erfarne skolelærer Lizzie Huss. Det kostede 400 kr. at booke et undervisningsforløb, som dækkede underviserens honorar, transport, og materialer. Alt i alt var der 15 klasser, der gennemgik et undervisningsforløb med BIBIANA s underviser, 16 klasser besøgte udstillingen uden om undervisningsforløbet og derudover, blev BIBIANA også besøgt af børnehaver og klasser, der blot dukkede op uden at have booket en tid på forhånd. Lizzie Huss kommenterer at rummet fungerede godt som læringsmiljø: Rummet fanger, fordi det er så specielt et rum. Det at være helt deroppe under himlen og kigge langt ud virkede stærkt. Det er bare helt anderledes end de der konforme museer, man kommer ind på. Selve rummet var anderledes også selve måden, det var bygget op på med tårne. Det var meget i øjenhøjde med børnene. Citat, Lizzie Huss Konklusion Gennem de behandlede tematikker i evalueringsrapporten kan det kon kluderes, at BIBIANA forunderlige fortællinger fra hele verden har været en succesfuld, anderledes og spændende udstilling, der er blevet yderst positivt modtaget af publikum. Udstillingen har været et interessant og udfordrende sted at arbejde for de personer, som har forstået events og workshops i udstillingsperioden. BIBIANA har været et velfungerende og lærerigt alternativ til kreativ og faglig undervisning, og har været et yderst populært besøgsmål for skoleklasser. Derudover har udstillingen været et nyskabende pusterum i Ørestad og er blevet flittigt brugt og besøgt af primært børnefamilier fra København og omegn, men også af besøgende fra andre dele af ind- og udland. For at BIBIANA skal vedblive den succes, det har været, er det dog yderst relevant at imødekomme den feedback, de forskellige respondenter er kommet med, som primært har drejet sig om, at brandingen skal effektiveres de kommende sæsoner, så udstillingen når ud til et større og bredere publikum. 5 Spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt de besøgende i udstillingsperioden. Baseret på svar fra 154 respondenter. Uddybet i evalueringsrapport og vidensopsamling fra Københavns universitet: Udarbejdet af Teresa Zatko og Laura Glavind. 6 opsummeret evaluering baseret på interviews med eventdeltagerer: Kunstner Kasper Købke, arkitekt og billedkunstner Julie Dufour Wiese, forfatter og illustrator Hanne Bartholin, opdagelsesrejsende Nicolai Bangsgaard og skolelærer Lizzie Huss 7 Version 1.0. der indeholdt basis informationen om formål, tid og sted, samt undervisningsmateriale. Version 2.0. som er den der eksisterer i skrivende stund blev lanceret i slutningen af august 2011.

4 Evaluering af arbejdet som frivillig udstillingsguide Under BIBIANA forestod By & Havn rekrutteringen og koordineringen af arbejdet med frivillige udstillingsguider 8. Formålet med undersøgelsen var at få et bredt indblik i de frivilliges holdninger til arbejdet som udstillingsguider på udstillingen. Der har overordnet været en tilfredshed ved arbejdet som frivillig på udstillingen. Næsten 50 % svarer at de er tilfredse og yderligere 15 % at de har været meget tilfredse. BIBIANA s frivillige udstillingsguider En stor del af de frivillige guider var studerende, jobsøgende eller på anden måde uden for arbejdsmarkedet. De fleste frivillige var kvinder og for alle guidernes vedkommende ofte velkvalificerede og havde kompetencer inden for arbejde med børn og unge, formidling af kunst og kultur, illustration, litteratur og lignende. Flere nationaliteter var repræsenteret blandt de frivillige og de havde ikke nogen nævneværdig geografisk tilknytning til Ørestad. (Udstillingen fandt sted i Fields i Ørestad) Over 50 % af de frivillige synes, at det at kunne få erfaring inden projektets fagområde er meget vigtigt for et frivilligt arbejde. Endvidere er mange af respondenterne også enige om, at det at ville støtte projektets formål, er et andet vigtigt kriterium, for at involvere sig i frivilligt arbejde. Hvis de frivillige er passioneret omkring projektet eller opgaverne er interessante virker det til, at de er parate til at rejse for jobbet. Introduktion til arbejdet De frivillige guider, der blev rekrutteret til projektet, fik ved endelig tilknytning til projektet tilsendt en med en lang række introdokumenter vedhæftet. I selve den tilsendte , var der en introduktion til den vedhæftede vagtplan, en beskrivelse af de andre vedhæftede dokumenters indhold og funktion, og nogle få praktiske informationer om afslutningsarrangement og lignende. De vedhæftede dokumenter omhandlede baggrunden for udstillingen, events under udstillingsforløbet, og derudover var vedhæftet en omfattende procedure guide over, hvilke arbejdsopgaver der skulle udføres under en vagt, samt en række praktiske informationer om jobbet som udstillingsguide. Der blev afholdt en introworkshop i starten af forløbet, hvor missionen, visionen og baggrunden for BIBIANA var i fokus. Her følte guider sig godt informeret 9 men da rekrutteringen af frivillige foregik løbende, var der en stor del af de fri villige, der ikke fik muligheden for at deltage i introworkshoppen. På baggrund af ovenstående kunne det være en mulighed at lave en opsamlende intro workshop lidt senere i forløbet med mere dybdegående information om udstillingen og projektet, så de frivillige kunne engageres endnu mere i projektet. Desuden viser rapporten at det vil være gavnligt for de frivillige at få mere informationsmateriale så de kan gå dybere ind i de enkelte kunstneres forfatterskab og illustratorernes værker. Kommunikation til de frivillige under forløbet Under udstillingsperioden blev der cirka hver uge sendt opdateringer ud til de frivillige udstillingsguider. Disse omhandlede primært ændringer i arbejdsopgaver (eksempelvis problemer med den opstillede tegnevæg på udstillingen) og praktiske informationer (lyset i udstillingen, madordning, etc.). Endvidere omhandlede de tilsendte s til en hvis grad informationer om publikums modtagelse af udstillingen samt særarrangementer og lignende. Næsten ¾ af de frivillige har i evalueringen vurderet, at den løbende orientering om ændringer i arbejdsopgaver har været tilpas. 20 % kunne dog godt have brugt endnu mere løbende information om ændringer i arbejdsopgaverne. Cirka samme forhold gør sig gældende i forhold til kommunikation om vagtplanen. En vagt på BIBIANA varede fire timer, hvilket 72 % af de frivillige har svaret er en tilpas længde og 90 % af de frivillige udstillingsguider brugte den indgåede frokostordning med BILKA i Fields. Afslutningsarrangement for de frivillige guider Som en afrunding på BIBIANA forløbet, blev der på udstillingens sidste dag afholdt et afslutningsarrangement for de frivillige, hvor de var inviteret med venner, familie, etc. Afslutningsarrangementet var programsat til halvanden time, og der var forskellige oplæg, bl.a. fra udstillingens kurator Janne Bech om hvordan udstillingen var gået, og fremtidsplaner for BIBIANA Copen hagen. Endvidere var der sat tid af til kaffe, kage, og networking mellem de frivillige udstillingsguider. Nytårskur I januar 2012 afholdt BIBIANA sin første nytårskur for alle udstillingens del tagere. Her mødte 35 mennesker op til spisning. Arrangører, styregruppe, journalister, forfattere, illustratorer, rundvisere og advisory board dannede rammerne for en hyggelig og inddragende aften, hvor der blev samlet op, takket og talt om fremtidens visioner for kunst og kulturoplevelser i børnehøjde. 8 Data til evalueringen er indsamlet over internettet, og 40 ud af 55 udstillingsguider, har besvaret det udsendte spørgeskema. 9 Se figur 42 i evalueringsrapport fra By og Havn

5 Samlet konklusion Med følgende tekstuddrag fra ansøgning kan vi med stor glæde konkludere at BIBIANA har indfriet de ønskede formål og målsætninger samt nået bredt ud til de relevante målgrupper: 08. MÅLGRUPPER Da der er tale om børnebogsillustrationer, er børn naturligvis en oplagt målgruppe, men illustrationerne fortæller også en historie om, hvordan livets store emner opfattes, værdisættes og formidles til børn i forskel lige kulturelle sammenhænge derfor vækker tegningerne til efter tanke hos alle aldersgrupper og kulturer. BIBIANA Forunderlige Fortællinger er et tilbud til en lang række målgrupper: 1. Børn i alderen 4-11 år og alderen år. 2. Forældre og kulturinteresserede i hovedstadsregionen 3. Børnelitteraturens faglige publikum, samt nationale og internationale aktører i illustratorbranchen. BIBIANACopenhagen Oversigt over aktiviteter, undervisning og events Forunderlige Fortællinger 4. Viden-, medie- og uddannelsesinstitutioner, der løbende indgår i det faglige debatter, læringsforløb og arrangementer. 5. Fonde, organisationer og virksomheder som ønsker at støtte kultur formidling i det offentlige rum BIBIANA s fremtid VISN E I AN E B IN G B G IN ER IB A A IB I N W TILL UND UD S IBIANA A B På baggrund af de dokumenterede resultater har en gruppe af de involverede et ønske om at videreudvikle BIBIANA Copenhagen platformen til en inter national udstillings- og læringsplatform for børnekultur i Danmark. BSIT

6 2. september Åbning Udstillingen blev åbnet med manér, og over 200 børn og voksne var med til at gøre dagen farverig og festlig. Personligheder indenfor illustration og fortællerkunst var indbudt til, at give et kort glimt hvordan fortællingen rør dem. Slovakiets ambassadør i Danmark afslørede de prisvindende værker fra 2011, og bagefter var der lækre specialiteter og bobler fra Bratislava, samt blomster, kram og tillykke. Og nu var udstillingen åben og rejsen kunne nu for alvor begynde. 3. og 4. september Rundvisning i børnehøjde Udstillingen kunne opleves, mens der blev fortalt levende om billederne ud fra en kunsthistorisk vinkel. 3. og 4. september Tatoveringens historie Illustrationer på kroppen Specialist i traditionel håndtatovering Colin Dale og forunderligt udsmykket Nanna Agerskov tog børn i alle aldre med på en rejse igennem tatoveringens historie. De fortalte om betydningen af tatoveringerne og hvorfor mennesket har illustreret, og udsmykket, sig igennem alle tider. Åbning Events Åbning

7 Events 24. september Hullet i himlen En spændende billedfortælling om at vælge livet på trods To grand old ladies i dansk illustrationskunst og dansk fortællekunst, nemlig Lilian Brøgger og Dorte Futtrup, satte sig over for hinanden og spurgte: Er det muligt at fastholde den mundtlige fortælling altså øjeblikkets kunst i en billedfortælling? 2. oktober ANTBOY Da Pelle i 2007 efter et tissemyrebid sprang ud som superhelten Antboy, er hans bedrifter blevet kendt i nær og fjern og blandt børn i alle aldre. Man kunne høre om samarbejdet mellem forfatter og illustrator, se originaltegningerne og få smagsprøver på den allernyeste ANTBOY bog Slim, snot og superkræfter. Events 25. september Drømme Ø Kreativ workshop for børn og forældre Illustrator Hanne Bartholin og journalist Charlotte Sejer Pedersen har sammen skabt billedbogen Fra Ø til Ø. Med udgangspunkt i billedbogen, hvor hovedpersonen Leoplet og hans venner rejser fra drømme ø til drømme ø skabte de, sammen med publikum, helt nye øer. Det var en workshop for alle, også forældre og andre voksne, som enten kunne samarbejde med deres børn eller lave deres egen favorit ø. 15., 17., 19. og 22. oktober Tegneworkshop m. kunsttalentet Kasper Heron Købke Børn, unge og voksne lærte at tegne, så det lignede.

8 Events 16.oktober Rap med Chapper kl : Tentaklernes nat, kl : Dødningens øje, kl : Saffrans hjerte Danmarks sejeste beat-boxer Chapper tog os med i en verden af leg, rim og remser, rytmer og illustrationer med udgangspunkt i hans Beatbooks Tentaklernes nat/dødningens øje/saffrans hjerte. Ved at knytte leg og læring sammen med rytmesans og udenadslære, blev vi inspireret til at lære om vores sprog. 20. oktober Forunderligt tegneværksted Julie Dufour Wiese og Serine Sinding Yde guidede og hjalp med teknikker og ideer til at skabe sin egen forunderlige verden med haver, fabeldyr og huse ved hjælp af at klippe og klistre. Events 18.oktober Den to-hjulede jordomrejse rejseberetninger i landperspektiv og fra sadelhøjde En anderledes og inspirerende virtuel jordomrejse! Eventyrer og antropolog Nicolai Bangsgaard tog børn i alle aldre med rundt i udstillingen. Med inspiration fra hans 4-årige soloekspedition jorden rundt på cykel ( ), tog eventyreren, gennem egne rejseberetninger og fantastiske billeder, børnene med rundt i udstillingen i øjenhøjde med det levede liv på jorden. 21. oktober GYS & GRU Illustrator Erik Petri og forfatter Jacob Weinreich Der var et gruopvækkende møde med monsterjægeren Jacob og dæmontegneren Erik! Fortællinger om det skrækkeligste Jacob kendte til, og forslag til skrækindjagende læsning. Erik gav tips til at tegne uhyggelige dæmoner, udyr og bæster.

9 29. oktober Mesteren i spild af tid Jenz Koudahl Børnene fik hjælp til at komme videre med deres egne tegninger af illustrator, animator og grafiker Jenz Koudahl. Han fortalte også om sin egen grafiske produktion. Events 30. oktober Bertram stjæler en revolver Illustrator Pia Thaulov og forfatter Søren Nordstrand De originale illustrationer fra Bertram stjæler en revolver blev vist, hvorefter tilskuerne gættede løs på hvordan historien udspillede sig. Bagefter læste Søren Nordstrand historien, som den stod i bogen. De fortalte om bogens tilblivelse, om samarbejdet mellem illustrator og forfatter. 30. oktober Rundvisning i voksenhøjde ved arkitekt og illustrator Julie Dufor Wiese En tur ind i illustrationernes verden og udstillingens baggrund. 5. november Den tatoverede sømand af verden ved Kaptajn Preben Hall Her kunne man møde en vaskeægte søulk! Den erfarne kaptajn Preben Hall gav søforklaringer fra verdenshavene og fortalte historierne bag sine tatoveringer. Der var mulighed for at tegne sine egne tatoveringer, enten direkte på kroppen eller som skabelon på papir. Events 5. november Annoncering af vinderen af konkurrencen En kamp til stregen Her blev afsløringen af vinderen og dem som var med i opløbet af den store konkurrence annonceret og fejret med fejret med pomp og pragt.

10 Undervisning Forunderlige Fortællinger Fra hele verden Undervisning Besøgende Lærerhæfte

11 En særlig tak til Mads Salicath Illustrator og far til Bibi & Ana Psssst, Ana! Er det ikke ham den salige kat, der har tegnet os så totalt lækre? Joh Bibi, men han hedder nu altså Mads Salicath og jeg er enig, det er bestemt en skøn streg han har lagt for dagen til min hale!

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt

KÆRLIGHED FoLKEunIvERsItEtEt præsenterer FEstIvaLEn DRømmEFabRIKKER ERotIK og HjERnEns KEmI EvaLuERInGsRappoRt Folkeuniversitetet præsenterer festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker erotik og hjernens kemi evalueringsrapport Rapport 2013 Rapporten for festivalen KÆRLIGHED drømmefabrikker, erotik og hjernens kemi 2013

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Evaluering af Amnesty Interactive - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Resumé I forbindelse med Amnesty International's undervisningsprojekt Amnesty Interactive har det været et ønske, at få gennemført

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

gode idéer til oplysning om internationale projekter

gode idéer til oplysning om internationale projekter 60 gode idéer til oplysning om internationale projekter Ansvarshavende: Kåre Månsson Redaktion: Charlotte Daugbjerg Sørensen, Nikolaj Lang, Gunvor Bjerglund Thomsen og Arne Simonsen Foto: DUF, FDF, Tarup

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere