BIBIANACopenhagen. Rapport og status for udstillingen Forunderlige Fortællinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBIANACopenhagen. Rapport og status for udstillingen Forunderlige Fortællinger"

Transkript

1 BIBIANACopenhagen Rapport og status for udstillingen Forunderlige Fortællinger

2 BIBIANA rapport og status for udstillingen Forunderlige fortællinger BIBIANA Forunderlige fortællinger fra hele verden er en udstilling af ud valg te børnebogsillustrationer 1 fra The Biennial of Illustration Bratislava (BIB) BIBIANA House of Art for Children i Bratislava har siden 1967, hvert andet år uddelt de fineste internationale priser inden for børnebogsillustrationer, og det er første gang disse illustrationer bliver vist samlet i denne form uden for Slovakiet. Fra den 2. september til den 6. november 2011 kunne man opleve denne unikke udstilling i Fields shoppingcenter i Ørestad. Ud over de værker fra mere end 60 lande blev der på udstillingen tilbudt undervisningsforløb med et hertil udviklet undervisningsmateriale, samt 19 workshops og events fordelt i efterårsferien (uge 42) og flere af weekenderne 3. Dette materiale er et uddrag fra to dybdegående evaluerings rapporter 4, udarbej det af By og Havn og Købehavns Universitet med henholdsvis fokus på arbejdet som frivillig udstillingsguide under udstillingen og en redegørelse for, hvem publikum var, og hvordan udstillingen blev modtaget både af publikum, undervisere, workshop og eventdeltagere. Ydermere opsummeres samtlige aktiviteter der fandt sted under ud stil lingsperioden i billeder og tekst. Udarbejdet af Trine Marxen [Cand. Comm] eventansvarlig Anna Huss [Arkitekt] ansvarlig for udstillingsdesign og undervisning Laura Glavind [Etnologistuderende] ansvarlig for analyser og vidensopsamling Janne Bech [Arkitekt] kurator og leder af BIBIANA Copenhagen Sidsel Galatius [Cand. mag. visuel kultur] kommunikation Laura Boysen [Arkitekt og kulturproducent] arrangementsudvikling Rasmus Beier Danielsen [Arkitekt og Grafisk Designer] grafiker for BIBIANA Copenhagen 1 Kurateret af arkitekt Anna Huss, rum- & møbeldesigner Nathalie Schwer, projektansvarlige for BIBIANA Copenhagen og Sebastian Dragelykke, projektleder Onesto Mong ansvarlig for udstillingsdesign hovedprisvindere (Grand Prix) fra , 5 Golden Appel og 5 Plaque fra 2011, og 99 andre kuraterede vindere (Golden Appel eller Plaque) illustrationer fra noteret 31.jan Evalueringsrapport og vidensopsamling fra Københavns universitet: Udarbejdet af Teresa Zatko og Laura Glavind og evalueringsrapport med henblik på de frivillige udstillingsguider: Udarbejdet af By og Havn

3 De besøgende på BIBIANA En sammenfattende opsummering 5 viser at BIBIANA Forunderlige Fortællinger grundlæggende var en familieudstilling, da 56 % af de besøgende så udstillingen med deres børn og aldersgruppen år var den hyppigst repræsenterede aldersgruppe blandt respondenterne. Størstedelen af de besøgende havde ikke hørt om den, men kom blot forbi og 24 % af respondenterne beskrev udstillingen som meget god, 70 % som god. De hyp pigste ord, der blev brugt til at beskrive udstillingen var børnevenlig, interessant, fangende og inspirerende og 74 % ville gerne anbefale BIBIANA til andre. Dog var der hele 50 % af det adspurgte publikum der ikke synes, udstillingen har været specielt tydelig i Fields. Størstedelen af de besøgende på BIBIANA var kvinder, da procentfordelingen blandt kønnene var 64 % kvinder og 36 % mænd. Uddannelsesniveauet blandt de be søgende var højt, da 29 % af de besøgende har en lang videregående uddannelse og 27 % en mellemlang videregående uddannelse. Det viste sig, at respondenterne kom fra mange forskellige steder af både ind- og ud land, dog kom størstedelen fra København og omegn. Events og workshops Arbejdet med workshops, events og foredrag på BIBIANA udstillingen har været en positiv oplevelse for de engagerede kunstnere 6. Det er tydeligt, at de synes, udstillingen bærer et kæmpe potentiale, og at det har været et spændende og udfordrende sted at arbejde. For informanterne var det dejligt at mærke den positive energi og det initiativ der var lagt i arbejdet hos ildsjælene bag BIBIANA Copenhagen, som havde skabt en skøn familieudstilling med et stort potentiale - et fantastisk eventyrunivers, som kunne tolkes og bruges ud fra ens egen fantasi og alder. BIBIANA s kreative muligheder fik stor ros det var et trækplaster, og attraktivt og anderledes at de besøgende børn blev en del af udstillingen og selv kunne være med både ved deltagelse i kreative workshops, men ligeså meget det, selv at få lov at udstille deres egne værker blandt de officielle. Med det sagt, er BIBIANA et fantastisk projekt med et stort potentiale, de alle ønsker at arbejde med igen og håber, bliver en tilbagevendende begivenhed. BIBIANA undervisning Ved skoleårets start (2011/2012) kunne man fra hjemmesiden 7 downloade en brochure, der gav en introduktion til ud stillingen og undervisningsmaterialet. Brochuren blev distribueret ud til skoler i Storkøbenhavnske i begyndelsen af juni Formålet med brochuren var, at tilbyde skolelærere mulighed for at inddrage udstillingen i undervisningen så de kunne forberede et arbejde med materialet før, under og efter udstillingsbesøget. Den 10. juni 2011 åbnede BIBIANA Copenhagen deres telefon og mail, og begyndte at modtage bookinger både med og uden BIBIANA s underviser. Skolelærerne kunne enten selv forestå undervisningen ved hjælp af det downloadede materiale fra hjemmesiden eller booke en underviser/rundviser hos BIBIANA Copenhagen, varetaget af den erfarne skolelærer Lizzie Huss. Det kostede 400 kr. at booke et undervisningsforløb, som dækkede underviserens honorar, transport, og materialer. Alt i alt var der 15 klasser, der gennemgik et undervisningsforløb med BIBIANA s underviser, 16 klasser besøgte udstillingen uden om undervisningsforløbet og derudover, blev BIBIANA også besøgt af børnehaver og klasser, der blot dukkede op uden at have booket en tid på forhånd. Lizzie Huss kommenterer at rummet fungerede godt som læringsmiljø: Rummet fanger, fordi det er så specielt et rum. Det at være helt deroppe under himlen og kigge langt ud virkede stærkt. Det er bare helt anderledes end de der konforme museer, man kommer ind på. Selve rummet var anderledes også selve måden, det var bygget op på med tårne. Det var meget i øjenhøjde med børnene. Citat, Lizzie Huss Konklusion Gennem de behandlede tematikker i evalueringsrapporten kan det kon kluderes, at BIBIANA forunderlige fortællinger fra hele verden har været en succesfuld, anderledes og spændende udstilling, der er blevet yderst positivt modtaget af publikum. Udstillingen har været et interessant og udfordrende sted at arbejde for de personer, som har forstået events og workshops i udstillingsperioden. BIBIANA har været et velfungerende og lærerigt alternativ til kreativ og faglig undervisning, og har været et yderst populært besøgsmål for skoleklasser. Derudover har udstillingen været et nyskabende pusterum i Ørestad og er blevet flittigt brugt og besøgt af primært børnefamilier fra København og omegn, men også af besøgende fra andre dele af ind- og udland. For at BIBIANA skal vedblive den succes, det har været, er det dog yderst relevant at imødekomme den feedback, de forskellige respondenter er kommet med, som primært har drejet sig om, at brandingen skal effektiveres de kommende sæsoner, så udstillingen når ud til et større og bredere publikum. 5 Spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt de besøgende i udstillingsperioden. Baseret på svar fra 154 respondenter. Uddybet i evalueringsrapport og vidensopsamling fra Københavns universitet: Udarbejdet af Teresa Zatko og Laura Glavind. 6 opsummeret evaluering baseret på interviews med eventdeltagerer: Kunstner Kasper Købke, arkitekt og billedkunstner Julie Dufour Wiese, forfatter og illustrator Hanne Bartholin, opdagelsesrejsende Nicolai Bangsgaard og skolelærer Lizzie Huss 7 Version 1.0. der indeholdt basis informationen om formål, tid og sted, samt undervisningsmateriale. Version 2.0. som er den der eksisterer i skrivende stund blev lanceret i slutningen af august 2011.

4 Evaluering af arbejdet som frivillig udstillingsguide Under BIBIANA forestod By & Havn rekrutteringen og koordineringen af arbejdet med frivillige udstillingsguider 8. Formålet med undersøgelsen var at få et bredt indblik i de frivilliges holdninger til arbejdet som udstillingsguider på udstillingen. Der har overordnet været en tilfredshed ved arbejdet som frivillig på udstillingen. Næsten 50 % svarer at de er tilfredse og yderligere 15 % at de har været meget tilfredse. BIBIANA s frivillige udstillingsguider En stor del af de frivillige guider var studerende, jobsøgende eller på anden måde uden for arbejdsmarkedet. De fleste frivillige var kvinder og for alle guidernes vedkommende ofte velkvalificerede og havde kompetencer inden for arbejde med børn og unge, formidling af kunst og kultur, illustration, litteratur og lignende. Flere nationaliteter var repræsenteret blandt de frivillige og de havde ikke nogen nævneværdig geografisk tilknytning til Ørestad. (Udstillingen fandt sted i Fields i Ørestad) Over 50 % af de frivillige synes, at det at kunne få erfaring inden projektets fagområde er meget vigtigt for et frivilligt arbejde. Endvidere er mange af respondenterne også enige om, at det at ville støtte projektets formål, er et andet vigtigt kriterium, for at involvere sig i frivilligt arbejde. Hvis de frivillige er passioneret omkring projektet eller opgaverne er interessante virker det til, at de er parate til at rejse for jobbet. Introduktion til arbejdet De frivillige guider, der blev rekrutteret til projektet, fik ved endelig tilknytning til projektet tilsendt en med en lang række introdokumenter vedhæftet. I selve den tilsendte , var der en introduktion til den vedhæftede vagtplan, en beskrivelse af de andre vedhæftede dokumenters indhold og funktion, og nogle få praktiske informationer om afslutningsarrangement og lignende. De vedhæftede dokumenter omhandlede baggrunden for udstillingen, events under udstillingsforløbet, og derudover var vedhæftet en omfattende procedure guide over, hvilke arbejdsopgaver der skulle udføres under en vagt, samt en række praktiske informationer om jobbet som udstillingsguide. Der blev afholdt en introworkshop i starten af forløbet, hvor missionen, visionen og baggrunden for BIBIANA var i fokus. Her følte guider sig godt informeret 9 men da rekrutteringen af frivillige foregik løbende, var der en stor del af de fri villige, der ikke fik muligheden for at deltage i introworkshoppen. På baggrund af ovenstående kunne det være en mulighed at lave en opsamlende intro workshop lidt senere i forløbet med mere dybdegående information om udstillingen og projektet, så de frivillige kunne engageres endnu mere i projektet. Desuden viser rapporten at det vil være gavnligt for de frivillige at få mere informationsmateriale så de kan gå dybere ind i de enkelte kunstneres forfatterskab og illustratorernes værker. Kommunikation til de frivillige under forløbet Under udstillingsperioden blev der cirka hver uge sendt opdateringer ud til de frivillige udstillingsguider. Disse omhandlede primært ændringer i arbejdsopgaver (eksempelvis problemer med den opstillede tegnevæg på udstillingen) og praktiske informationer (lyset i udstillingen, madordning, etc.). Endvidere omhandlede de tilsendte s til en hvis grad informationer om publikums modtagelse af udstillingen samt særarrangementer og lignende. Næsten ¾ af de frivillige har i evalueringen vurderet, at den løbende orientering om ændringer i arbejdsopgaver har været tilpas. 20 % kunne dog godt have brugt endnu mere løbende information om ændringer i arbejdsopgaverne. Cirka samme forhold gør sig gældende i forhold til kommunikation om vagtplanen. En vagt på BIBIANA varede fire timer, hvilket 72 % af de frivillige har svaret er en tilpas længde og 90 % af de frivillige udstillingsguider brugte den indgåede frokostordning med BILKA i Fields. Afslutningsarrangement for de frivillige guider Som en afrunding på BIBIANA forløbet, blev der på udstillingens sidste dag afholdt et afslutningsarrangement for de frivillige, hvor de var inviteret med venner, familie, etc. Afslutningsarrangementet var programsat til halvanden time, og der var forskellige oplæg, bl.a. fra udstillingens kurator Janne Bech om hvordan udstillingen var gået, og fremtidsplaner for BIBIANA Copen hagen. Endvidere var der sat tid af til kaffe, kage, og networking mellem de frivillige udstillingsguider. Nytårskur I januar 2012 afholdt BIBIANA sin første nytårskur for alle udstillingens del tagere. Her mødte 35 mennesker op til spisning. Arrangører, styregruppe, journalister, forfattere, illustratorer, rundvisere og advisory board dannede rammerne for en hyggelig og inddragende aften, hvor der blev samlet op, takket og talt om fremtidens visioner for kunst og kulturoplevelser i børnehøjde. 8 Data til evalueringen er indsamlet over internettet, og 40 ud af 55 udstillingsguider, har besvaret det udsendte spørgeskema. 9 Se figur 42 i evalueringsrapport fra By og Havn

5 Samlet konklusion Med følgende tekstuddrag fra ansøgning kan vi med stor glæde konkludere at BIBIANA har indfriet de ønskede formål og målsætninger samt nået bredt ud til de relevante målgrupper: 08. MÅLGRUPPER Da der er tale om børnebogsillustrationer, er børn naturligvis en oplagt målgruppe, men illustrationerne fortæller også en historie om, hvordan livets store emner opfattes, værdisættes og formidles til børn i forskel lige kulturelle sammenhænge derfor vækker tegningerne til efter tanke hos alle aldersgrupper og kulturer. BIBIANA Forunderlige Fortællinger er et tilbud til en lang række målgrupper: 1. Børn i alderen 4-11 år og alderen år. 2. Forældre og kulturinteresserede i hovedstadsregionen 3. Børnelitteraturens faglige publikum, samt nationale og internationale aktører i illustratorbranchen. BIBIANACopenhagen Oversigt over aktiviteter, undervisning og events Forunderlige Fortællinger 4. Viden-, medie- og uddannelsesinstitutioner, der løbende indgår i det faglige debatter, læringsforløb og arrangementer. 5. Fonde, organisationer og virksomheder som ønsker at støtte kultur formidling i det offentlige rum BIBIANA s fremtid VISN E I AN E B IN G B G IN ER IB A A IB I N W TILL UND UD S IBIANA A B På baggrund af de dokumenterede resultater har en gruppe af de involverede et ønske om at videreudvikle BIBIANA Copenhagen platformen til en inter national udstillings- og læringsplatform for børnekultur i Danmark. BSIT

6 2. september Åbning Udstillingen blev åbnet med manér, og over 200 børn og voksne var med til at gøre dagen farverig og festlig. Personligheder indenfor illustration og fortællerkunst var indbudt til, at give et kort glimt hvordan fortællingen rør dem. Slovakiets ambassadør i Danmark afslørede de prisvindende værker fra 2011, og bagefter var der lækre specialiteter og bobler fra Bratislava, samt blomster, kram og tillykke. Og nu var udstillingen åben og rejsen kunne nu for alvor begynde. 3. og 4. september Rundvisning i børnehøjde Udstillingen kunne opleves, mens der blev fortalt levende om billederne ud fra en kunsthistorisk vinkel. 3. og 4. september Tatoveringens historie Illustrationer på kroppen Specialist i traditionel håndtatovering Colin Dale og forunderligt udsmykket Nanna Agerskov tog børn i alle aldre med på en rejse igennem tatoveringens historie. De fortalte om betydningen af tatoveringerne og hvorfor mennesket har illustreret, og udsmykket, sig igennem alle tider. Åbning Events Åbning

7 Events 24. september Hullet i himlen En spændende billedfortælling om at vælge livet på trods To grand old ladies i dansk illustrationskunst og dansk fortællekunst, nemlig Lilian Brøgger og Dorte Futtrup, satte sig over for hinanden og spurgte: Er det muligt at fastholde den mundtlige fortælling altså øjeblikkets kunst i en billedfortælling? 2. oktober ANTBOY Da Pelle i 2007 efter et tissemyrebid sprang ud som superhelten Antboy, er hans bedrifter blevet kendt i nær og fjern og blandt børn i alle aldre. Man kunne høre om samarbejdet mellem forfatter og illustrator, se originaltegningerne og få smagsprøver på den allernyeste ANTBOY bog Slim, snot og superkræfter. Events 25. september Drømme Ø Kreativ workshop for børn og forældre Illustrator Hanne Bartholin og journalist Charlotte Sejer Pedersen har sammen skabt billedbogen Fra Ø til Ø. Med udgangspunkt i billedbogen, hvor hovedpersonen Leoplet og hans venner rejser fra drømme ø til drømme ø skabte de, sammen med publikum, helt nye øer. Det var en workshop for alle, også forældre og andre voksne, som enten kunne samarbejde med deres børn eller lave deres egen favorit ø. 15., 17., 19. og 22. oktober Tegneworkshop m. kunsttalentet Kasper Heron Købke Børn, unge og voksne lærte at tegne, så det lignede.

8 Events 16.oktober Rap med Chapper kl : Tentaklernes nat, kl : Dødningens øje, kl : Saffrans hjerte Danmarks sejeste beat-boxer Chapper tog os med i en verden af leg, rim og remser, rytmer og illustrationer med udgangspunkt i hans Beatbooks Tentaklernes nat/dødningens øje/saffrans hjerte. Ved at knytte leg og læring sammen med rytmesans og udenadslære, blev vi inspireret til at lære om vores sprog. 20. oktober Forunderligt tegneværksted Julie Dufour Wiese og Serine Sinding Yde guidede og hjalp med teknikker og ideer til at skabe sin egen forunderlige verden med haver, fabeldyr og huse ved hjælp af at klippe og klistre. Events 18.oktober Den to-hjulede jordomrejse rejseberetninger i landperspektiv og fra sadelhøjde En anderledes og inspirerende virtuel jordomrejse! Eventyrer og antropolog Nicolai Bangsgaard tog børn i alle aldre med rundt i udstillingen. Med inspiration fra hans 4-årige soloekspedition jorden rundt på cykel ( ), tog eventyreren, gennem egne rejseberetninger og fantastiske billeder, børnene med rundt i udstillingen i øjenhøjde med det levede liv på jorden. 21. oktober GYS & GRU Illustrator Erik Petri og forfatter Jacob Weinreich Der var et gruopvækkende møde med monsterjægeren Jacob og dæmontegneren Erik! Fortællinger om det skrækkeligste Jacob kendte til, og forslag til skrækindjagende læsning. Erik gav tips til at tegne uhyggelige dæmoner, udyr og bæster.

9 29. oktober Mesteren i spild af tid Jenz Koudahl Børnene fik hjælp til at komme videre med deres egne tegninger af illustrator, animator og grafiker Jenz Koudahl. Han fortalte også om sin egen grafiske produktion. Events 30. oktober Bertram stjæler en revolver Illustrator Pia Thaulov og forfatter Søren Nordstrand De originale illustrationer fra Bertram stjæler en revolver blev vist, hvorefter tilskuerne gættede løs på hvordan historien udspillede sig. Bagefter læste Søren Nordstrand historien, som den stod i bogen. De fortalte om bogens tilblivelse, om samarbejdet mellem illustrator og forfatter. 30. oktober Rundvisning i voksenhøjde ved arkitekt og illustrator Julie Dufor Wiese En tur ind i illustrationernes verden og udstillingens baggrund. 5. november Den tatoverede sømand af verden ved Kaptajn Preben Hall Her kunne man møde en vaskeægte søulk! Den erfarne kaptajn Preben Hall gav søforklaringer fra verdenshavene og fortalte historierne bag sine tatoveringer. Der var mulighed for at tegne sine egne tatoveringer, enten direkte på kroppen eller som skabelon på papir. Events 5. november Annoncering af vinderen af konkurrencen En kamp til stregen Her blev afsløringen af vinderen og dem som var med i opløbet af den store konkurrence annonceret og fejret med fejret med pomp og pragt.

10 Undervisning Forunderlige Fortællinger Fra hele verden Undervisning Besøgende Lærerhæfte

11 En særlig tak til Mads Salicath Illustrator og far til Bibi & Ana Psssst, Ana! Er det ikke ham den salige kat, der har tegnet os så totalt lækre? Joh Bibi, men han hedder nu altså Mads Salicath og jeg er enig, det er bestemt en skøn streg han har lagt for dagen til min hale!

BIBIANA Danmark Udstillinger, workshops & events 2011-2013

BIBIANA Danmark Udstillinger, workshops & events 2011-2013 BIBIANA Danmark Udstillinger, workshops & events 2011-2013 Indhold BIBIANA Danmark 4 BIBIANA Slovakia 5 Forunderlige Fortællinger 6-7 Peters Peter Pan 8-9 Magic Slovakia 8-9 From Hand to Hand 10-11 Skrædder

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Forunderlige Fortællinger

Forunderlige Fortællinger Forunderlige Fortællinger Fra hele verden Lærerhæfte BIBIANA Forunderlige Fortællinger Udstillingen BIBIANA, Forunderlige Fortællinger består af børnebogsillustrationer fra hele verden. De mange forskelligartede

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl.

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl. Brun Bjørn Suzi Eszterhas To brune bjørneunger er blevet født i Alaskas bjerge. Følg dem fra nyfødt til voksen. Se dem gå på opdagelse med deres mor, jagte hinanden og klatre og siden lære at fange fisk

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Julesalget 2015 Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015 Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Indholdsfortegnelse Introduktion Sammensætning af respondenter Forventninger til julesalget

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Peter Uchnár Illustrationernes fortællinger. Peters Peter Pan

Peter Uchnár Illustrationernes fortællinger. Peters Peter Pan Peter Uchnár Illustrationernes fortællinger Peters Peter Pan Lærerhæfte Indholdsfortegnelse BIBIANA Danmark Side 1 Om udstillingen Side 2 Bjerget Side 3 Undervisningsmaterialet Side 4 Om Peter Pan Side

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om:

Auto. ttit e. piloten. FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. Vi skaber billeder. Læs om: Læs om: Vores nye setup, FOTO-skoletjenesten, vores interaktive WEB muligheder, vores fotografer etc. År 2012-2013 Vi skaber billeder med meget mere indhold og til den rette tid Nyt setup, billeder med

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER

20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER GRAFISKE KURSER SOFTWORLD KURSER 20% TIL ARKITEKTFORBUNDETS MEDLEMMMER Som medlem af Arkitektforbundet, får du 20% rabat på Adobe, Apple og Microsoft kurser hos Softworld. Arkitektforbundet har forhandlet

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere