CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING CS-5100 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER

2 REGLER FOR SIKKER DRIFT Denne brugermanual skal læses grundigt inden De bruger Deres kædesav første gang 1. En kædesav må aldrig anvendes når De er træt. 2. Der skal bruges sikkerhedsfodtøj, tætsiddende tøj, arbejdshandsker, øre- og øjenbeskyttelse og sikkerhedshjelm. 3. Pas på ved brændstofpåfyldning. Det skal foretages et sted med god ventilation. Motoren standses og afkøles inden påfyldning. PAS PÅ! Brændstof er yderst brandfarligt og skal behandles med varsomhed. Ryg aldrig ved påfyldning. Brændstof må aldrig håndteres i nærheden af åben ild. Flyt kædesaven mindst 3 meter fra påfyldningsstedet inden motoren startes igen. 4. PAS PÅ! Motoren skal altid standses og tændrør fjernes inden De foretager montering, justering, påfyldning eller vedligeholdelse af kædesaven. 5. Ingen andre personer må befinde sig i nærheden af kædesaven når motoren startes eller under skæring. Hold andre tilstedeværende, inkl. dyr, uden for arbejdsområdet. 6. Begynd ikke at skære før arbejdsområdet er ryddet, før De står sikkert og før der er planlagt en flugtvej væk fra det faldende træ. 7. Hold godt fast på kædesaven med begge hænder når motoren er i gang. Anvend et fast greb med tommelfingre og fingre omkring håndtagene. 8. Hold alle kropsdele væk fra savkæden mens den kører. 9. Før motoren startes skal De være sikker på, at savkæden ikke rører ved noget. 10. Kædesaven skal bæres med motoren standset, sværdet og savkæden pegende bagud og lydpotten væk fra kroppen. 11. Brug aldrig en kædesav der er beskadiget, ikke korrekt justeret eller sikkert monteret. Sørg for, at savkæden altid stopper når gashåndtaget slippes. 12. Motoren skal standses inden kædesaven stilles væk. 13. Pas særlig godt på under skæring af små buske og unge træer, da det tynde materiale kan få fat i savkæden og blive pisket imod Dem eller få Dem ud af balance. 14. Ved skæring af spændte grene, bør De være opmærksom på grenenes evt. tilbageslag, således at De ikke rammes når træfibrenes spænding udløses. 15. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie eller brændstof. 16. Kædesaven må kun anvendes i områder med god ventilation. 17. Brug ikke kædesaven oppe i et træ, med mindre De er uddannet til det. 18. Al service af kædesaven, med undtagelse af de emner der omhandles i brugermanualens instruktioner for vedligeholdelse, bør udføres af personale der er kvalificeret til at yde service på kædesave. (hvis et forkert værktøj eksempelvis bruges til at holde på svinghjulet for at fjerne koblingen, kan der ske skade på svinghjulet, der igen kan forårsage brud på svinghjulet). 19. De skal tage Dem i agt for tilbageslag (kick back). Tilbageslag er den opadgående bevægelse der forekommer, når savkæden ved sværdets næse rammer en genstand. Tilbageslag kan medføre, at De fuldstændigt mister kontrollen over kædesaven. FOR AT UNDGÅ TILBAGESLAG Hold altid kædesaven godt fast med begge hænder, De bør ikke række for langt ud. Sværdets næse må ikke komme i kontakt med et tømmerstykke, en gren, jorden eller andre forhindringer. Skæring ved høj hastighed kan nedsætte muligheden for tilbageslag. Skær ikke over brysthøjde. Følg fabrikantens instruktioner m.h.t. skærpning og vedligeholdelse af savkæden. Ved transport af kædesaven anvendes det medfølgende sværdhylster. Motoren skal altid standses og tændingskablet frakobles inden montering, justering, påfyldning og vedligeholdelse. SPECIELT VED TOPKAPNING 20. Kædesaven er specielt designet til topkapning, dvs. arbejde der foregår over jorden. Ved sådant arbejde bør kædesaven kun anvendes af trænede brugere. Betjeningen af kædesaven med kun én hånd er yderst farligt. 21. Vær opmærksom over for fænomenerne at skøjte og at skride ud. Der er større risiko for tilbageslag og at falde af når savningen er slut. 22. Hvis man arbejder over jorden, skal man have lært sikre klatreteknikker og bruge det anbefalede sikkerhedsudstyr. Så som seletøj, løkker, stropper, reb og karabinhager til sig selv og til saven. 2

3 2 3 1 BRUGERMANUAL Kædesav CS

4 OVERSIGT 1. Servicemanual inkluderet. Læses før brug og gemmes til fremtidig reference mht. korrekt og sikker brug. 2. Forreste håndbeskytter beskyttelse mellem det forreste håndtag og savklingen til beskyttelse af hænderne imod skader, og som hjælp til at kontrollere kædesaven, hvis hånden slipper håndtaget. Beskyttelsesskærmen bruges til at aktivere kædebremsen og sørge for at standse kæden. 3. Chokerknap sørger for luft/benzinblandingen i karburatoren ved koldstart. 4. Bagerste håndbeskytter forlængelse på den nedre del af det bagerste håndtag for at beskytte hænderne for kæden, hvis den skulle knække eller køre af falsen. 5. Koblingsdæksel beskyttende dæksel der sidder foran styreskinne, savklinge, kobling og tænder, og som fungerer som skjold når kædesaven er i brug. 6. Kædespændingsknap bruges til at justere kædespændingen. 7. Kædefanger en sikkerhedsforanstaltning designet til at beskytte brugerens højre hånd mod at blive slået af kæden der evt. knækker eller køres af falsen under brug. 8. Sværd den del der holder og fører savkæden. 9. Kæden selve det skærende værktøj. 10. Barkstød sidder forrest, hvor styreskinnen er monteret, fungerer som styretab når saven er i kontakt med træet. 11. Cylinderdæksel grillen til luftafkøling. Den dækker cylinderen, tændrøret og luftfilteret. 12. Forhåndtag (til venstre hånd) støttehåndtag placeret på den forreste del af motoren. 13. Oliedæksel dækker og forsegler olietanken. 14. Starthåndtag til at starten motoren med. 15. Benzindæksel dækker og forsegler benzintanken. 16. Tændingsknap forbinder tændingssystemet, start og stop af maskinen. 17. Gasgiver aktiveres af brugerens fingre og bestemmer motorens fart. 18. Baghåndtag (til højre hånd) støttehåndtag placeret på den bagerste del af motorskjoldet. 19. Gasgiverlås en sikkerhedsknap der aktiveres før gasgiverknappen kan aktiveres. 20. Luftfilterdæksel dækker og forsegler luftfilteret. 21. Fingerskrue bruges ved montering af luftfilterdæksel. 22. Dekompressionsknap til at lette start af motoren. 23. Hylster til sværd til beskyttelse af savkæde og tænder når motorsaven ikke er i brug. 4

5 SAMLING AF KÆDESAVEN Barkstød Montering af sværd og kæde Produktet leveres med sværd og kæde løst. Montér sværd og kæde som følger: ADVARSEL FARE! FOR DERES EGEN SIKKERHED Stop altid motoren før De udfører nogle af følgende funktioner 2 bolte Løsn de to bolte og fjern koblingsdækslet. Montér barkstød forrest på saven (brug 2 bolte). Påsæt sværdet i retning af koblingen for at gøre monteringen lettere. Montér kæden som anvist (sørg for at tænderne vender i den rigtige retning). Skru koblingsdækslet fast med fingrene. Sørg for at kædespændingsknappen passer i sværdhullet. ADVARSEL 1. Alle justeringer skal foretages mens motoren er kold. 2. Bær altid handsker når De arbejder med kæden. 3. Brug ikke saven med en løs kæde. Justeringsskrue Korrekt spænding Forkert spænding Drej kædespændingsknappen med uret indtil kæden rører bunden af sværdet. Hold sværdnæsen opad og spænd kæden til der ikke er noget mellemrum mellem kæde og sværd. Træk kæden omkring sværdet med hænderne. Løsn på spændingen hvis der er stramme punkter. Start motoren og kør med lave omdrejninger, så kæden kører langsomt rundt. Stop og justér hvis nødvendigt. KÆDEFANGER En sikkerhedsforanstaltning designet til at beskytte brugerens højre hånd, hvis kæden skulle knække eller køre af skinnen under brug. Kædefanger 5

6 DRIFT BENZIN OG OLIE Olie Benzin 1 50 Benzinen er en blanding af almindelig blyfri benzin (højere end oktan 92) og en normal 2-takts- olie. Hvis det er muligt, bruges gerne en god olie til en højtydende 2-taktsmotor. Blandingsforhold: 50 dele benzin og 1 del olie Olie/Benzin blandingsforhold 50 : 1 (2%). Blandingsforhold Benzin L Olie ml Andet blandingsforhold kan forårsage at motoren ikke fungerer som den skal. Sørg altid for, at overholde blandingsforholdet. Hæld halvdelen af benzinen i en godkendt beholder. Tilsæt olien og bland grundigt. Tilsæt herefter resten af benzinen og bland igen. Se bort fra instruktionerne på oliebeholderen. Bland ikke direkte i benzintanken. Undgå at spilde benzin eller olie. Spildt benzin skal altid tørres op. Omgå benzinen med forsigtighed, den er meget brandfarlig. Opbevar altid benzin i godkendt beholder. Bland ikke mere benzin end De skal bruge. Det kan ikke holde til næste sæson. ADVARSEL Når dækslet skrues af benzintanken, skal det altid gøres langsomt. På denne måde udligner man trykket i tanken, før låget er skruet helt af. Kædeolie Kædeolie KÆDEOLIE Korrekt smøring af kæden når den bruges, reducerer slidtagen mellem kæden og sværdet til et minimum og forlænger i øvrigt savens levetid. Brug kædeolie af høj kvalitet til dette formål. Brug aldrig spildolie eller lignende det medfører kun pro-blemer. KOLDSTART Fyld benzintanken Fyld kædens olietank Ved temperaturer under -10o skal savkæden drejes med hånden flere gange før motoren startes for at undgå problemer med den automatiske oliepumpe. 6

7 Startknap Sikkerhedsknap Tryk håndbeskytteren forud (kædebremse aktiveret). Tryk startknappen opad. KØR/STOP Gasknap Tryk på dekompressionsknappen Tryk på dekompressionsknappen. Træk chokeren helt ud. Hold godt fast på saven. Sørg for at skinne og kæde ikke rører noget når saven startes. Træk i starthåndtaget indtil motoren går i gang og dør ud igen. Tryk chokeren ind igen. Træk i starthåndtaget igen. Chokerhåndtag ADVARSEL 1. Efter at motoren er startet, trykkes på gas knappen en lille smule for at undgå at den låser, og træk så håndbeskytteren mod Dem selv (kædebremsen er frigjort). 2. Sæt ikke motoren i høje omdrejninger mens kædebremsen er aktiveret. 3. Brug kun kædebremsen i nødstilfælde! BEMÆRK! Træk ikke startsnoren helt ud. Lad aldrig startsnoren springe tilbage mod hylsteret. 7

8 START/STOP Startknap Sikkerhedsknap START AF VARM MOTOR Pres håndbeskytteren forud (kædebremse aktiveret). Tryk startknappen opad. Tryk på dekompressionsknappen. Chokeren kan bruges, hvis nødvendig, efter første tænding. Træk lidt i chokeren for at frigøre låsning af spjældet. Gasknap ADVARSEL Koblingen aktiveres og kæden kører, når motoren er startet, med et tryk på gasgiveren. Når motoren er startet, sættes tændingsknappen i tomgangsposition. Chokerknap Skub UNDER DRIFT Efter at motoren er startet, skal den køre i tomgang et øjeblik. Tryk gradvist på gasknappen for at øge motorens omdrejninger. Kæden begynder at køre når motoren når ca omdrejninger. Sørg for den korrekte hastighedsforøgelse og den korrekte smøring af kæde og skinne. Kør ikke motoren med høj fart, hvis det ikke er nødvendigt. Vær opmærksom på, at kæden standser når gasknappen er sluppet. Startknap STANDSNING AF MOTOR Slip gasgiveren og tryk start/stopknappen nedad. BEMÆRK! Hvis motoren ikke stopper, trækkes chokerkontrolknappen helt ud og motoren stopper herefter. Undersøg og reparér evt. startknappen før motoren startes igen. 8

9 GENERELT SAVINSTRUKTION- Under alle omstændigheder er brugen af kædesaven et enmandsjob. Af og til er det vanskeligt for Dem at tage vare på Deres egen sikkerhed. Så påtag Dem ikke ansvaret for en hjælper foruden Dem selv. Efter at De har lært grundreglerne for brug af saven, er Deres bedste hjælper Deres egen sunde fornuft. Den korrekte måde at holde saven på er, at stå til venstre for saven med Deres venstre hånd på den forreste bøjlestang og Deres højre hånd på det bagerste håndtag, således at De kan bevæge gashåndtaget med Deres højre pegefinger. Inden De forsøger at fælde et træ, bør De save nogle små træstammer eller grene. Blive helt fortrolig med hvorledes saven styres og med reaktionerne fra saven. Start motoren og kontrollér at den fungerer korrekt. Pres gashåndtaget ind for at åbne helt op for gassen og start skæringen. Hvis kæden er ordentligt skærpet, vil skæringen ske forholdsvis let. Det er ikke nødvendigt at trykke hårdt nedad for at udføre skæringen. Hvis man skubber saven for hårdt, vil motoren køre langsommere og skæringen vil faktisk blive vanskeligere. Visse materialer kan beskadige huset på Deres ECHO kædesav (f.eks. palmetræssyre, gødningsstoffer o. lign.) For at undgå at der skal ske forringelse af huset, bør De omhyggeligt fjerne alt sammenpakket savsmuld omkring koblingen og sværdet og vaske det med vand. TILBAGESLAG PAS PÅ! Lad ikke spidsen af sværdet berøre noget, mens motoren kører. Ved skærehastigheden bevæger kæden sig med høj hastighed. Hvis spidsen af sværdet kommer i berøring med en gren eller en træstamme, mens kæden bevæger sig, vil spidsen blive skubbet opad med betydeligt kraft. Dette kaldes tilbageslag. Undgå det! PAS PÅ! Gå med passende hørebeskyttelse, såsom høreværn eller ørepropper for at beskytte Dem mod irriterende 9 eller ubehagelig høj støj.

10 FÆLDNING AF FALDRETNING 45 Et faldende træ kan forårsage alvorlige beskadigelser på det det rammer et hus, et hegn, en elledning eller et andet træ. Der er måder at fælde et træ på sådan at det falder hvor De vil have det, så De må allerførst beslutte hvor det er! Inden skæringen må De rydde området omkring træet. De er nødt til at stå got fast mens De arbejder, og De skal kunne arbejde med saven uden at ramme nogen forhindringr. Derefter skal De vælge en flugtvej. Når træet begynder at falde, skal De bevbæge Dem i en 45o s vinkel for at undgå at stammen springer tilbage over stubben. Faldretning Første snit Kærvsnit Andet snit 5cm Hængsel Fældningssnit 5cm Begynd at skære på den side træet skal falde til. Skær en kærv ca. 1/3 af vejen ind i træet som vist. Placeringen af kærven er vigtig, da træet vil prøve at falde ind i kærven. Fældningssnittet udføres på den modsatte side af kærven og i et niveau ca. 5 cm over bunden af kærven. Prøv ikke at skære igennem kærven med fældningssnittet. Det tilbageværende træ mellem kærvsnittet og fældningssnittet (ca. 5 cm) virker som et hængsel når træet falder, og leder det i den ønskede retning. Når træet begynder at falde, stanses motoren, og saven anbringes på jorden og De bevæger Dem hurtigt bort. 1/3 træets diameter For at fælde store træer med en diameter der er større end 2 gange sværdlængden, skal De starte kærvsnittet fra den ene side og trække saven igennem til den anden side af kærven. Start bagskæringen på den ene side af træet ved at dreje saven igennem for at danne hængslet på den samme side (1). Derefter fjerner De saven for det næste snit, indsæt saven meget omhyggeligt i det første snit for ikke at forårsage tilbageslag (2). Det sidste snit (3) foretages ved at trække saven fremad i snittet for at nå ind til hængslet. AFGRENING AFGRENING Afgrening af et fældet træ er stort set det samme som stammeskæring. Afgren aldrig et træ De står på. Afgrening skal foregå med forsigtighed. Pas på at sværdspidsen ikke rører ved andre grene. Brug altid begge hænder. 10

11 Skær ikke med saven over brysthøjde eller i lodret stilling. I tilfælde af at saven slår tilbage, har De muligvis ikke tilstrækkelig kontrol til at forebygge en skade. STAMMESKÆRING STAMMESKÆRING Stammeskæring er oversavning af en stamme eller et fældet træ i mindre stykker. Der er nogle få grundregler, der gælder for stammeskæring. Hold begge hænder på håndtagene hele tiden. Understøt stammen hvis det er muligt. Når man skærer på en skåning eller en bakke, skal man altid stå ovenfor stammen. Sidste snit Første snit Stå altid overfor stammen Husk at træet er tungt og det kan bøje sig og trykke saven hvis det ikke er korrekt understøttet. Stammen svækkes i snitpunktet, med mindre træet ligge på helt flad jord eller er understøttet som vist. Hvis De skærer med træet liggende på jorden, må savkæden ikke grave sig ned i jorden. Det kan beskadige saven og De kan blive ramt at flyvende stumper. Ved skæring af stammen, bruges den viste dobbeltsnitsmetode. Det første snit bør ikke være dybere end 1/3 af stammediameteren. Bræt eller flad sten TILBAGESLAG Forkert Når sværdets spids rammer et andet træ eller lignende. ADVARSEL: TILBAGESALG ER FARLIGT! Tilbageslag sker når kædens rotation af en eller anden grund afbrydes. Den farligste effekt af denne hændelse opstår, når sværdspidsen kommer i berøring med et andet emne, kæden stadser øjeblikkeligt og motorens energi kaster sværdet opad og bagud imod brugeren. Kædesavsindustrien og myndighederne har prøvet at foreskrive forskelligt sikkerhedsudstyr, men den bedste beskyttelse er, at undgå tilbageslag. Sikkerhedsreglerne på denne manuals første side skal altid overholdes. 11

12 SERVICE/VEDLIGEHOLDELSESOVERSIGT HVAD VEDLIGEHOLDELSE SIDE FØR BRUG HVER MÅNED ÅRLIGT Luftfilter Rengør/udskift 15 Benzinfilter Kontrollér/udskift 15 Tændrør Kontrollér/rengør 16 Karburator Justér 15 Kølesystem Kontrollér/rengør 16 Lydpotte Kontrollér/rengør - Oliefilter Kontrollér/udskift 15 Kædehjul Kontrollér/udskift 16 Starterreb Kontrollér/udskift - Sværd Kontrollér/rengør 16 Benzinsystem Kontrollér/reparer - Skruer, bolte og møtrikker Kontrollér, stram efter/udskift - VIGTIGT! Tidsintervaller er angivet som maksimum. Afhængig af brug og din egen erfaring, afgøres det konkrete behov for din sav. 12

13 Der kommer benzin til cylinderen Tabel 1 Karburator får ingen brændstof Filteret er stoppet Benzinslangen er stoppet Rens Rens Motoren dør, der er benzin i tanken Der kommer benzin til karburatoren Der kommer ingen benzin til cylinderen Ingen gnist ved tændledningen Ingen gnist i tændrøret Der er gnist ved tændledningen Der er gnist på tændrøret stoppet Startprocedure korrekt Benzintilførsel Den suger for lidt Filteret er stoppet Karburatoren i uorden CDI modul defekt Tændspolen defekt Ledningsforbindelse defekt Tændledning defekt Stopkontakt på stop Porcelæn revnet Elektrode gab forkert Kokset til Vådt af benzin Startprocedure forkert Blandingsskruer sat for magert Benzin afmåling ude af justering Pumpemembran defekt Brændstofkanaler lukket af snavs Ret fejlen Rens Adskil og kontrollér Reparér Slå fra tændrør Justér Rens eller udskift Rens eller udskift Start korrekt Justér Justér Adskil og rens Utætheder ved dækslet på karburatoren Spænd alle skruer Acceleration og tomgang virker ikke Luftventil i benzindækslet virker ikke Benzinpumpe virker ikke eller rens Check impulshul Karburator løber over Indtagsnål stoppet af snavs Afmålingsfjeder ikke på plads Rens Reparér Lyddæmperen fuld af benzin Dette skyldes for fed blanding. Start motoren flere gange uden choker og kør i hurtig tomgang til den holder op med at ryge Motoren kan ikke dreje Leje beskadiget Stempler og cylinder revet Krumtap slidt Krumtap støder på krumtapshuset 13

14 Tabel 2 Motoren bliver varm Dårligt bærndstof Brug ren frisk benzin blandet i rette forhold Tændrør defekt Kølefinner tilstoppede Motoren kokset til Rens Adskil og rens Saven vil ikke trække Tænding defekt Tændrør tilkokset Ledningsforbindelse i uorden Rens eller udskift Check ledninger Saven kører, men skærer ikke ordentligt Karburator defekt Andet H-nålen justeret forkert Karburatoren løber over Luftfilteret stoppet Stempelringe hænger eller er slidte Cylinder slidt Udstødning stoppet Den giver ikke fuld gas Kompressionsudløser forkert justeret Justér Se tabel 1 Rens eller udskift Adskil og rens Rens Justér Justér Kæden skærer ikke godt Kæde tilspænding er forkert Kæden monteret forkert Rytterhøjde forkert Justér Monteret korrekt Justér Saven vil ikke trække Kæden stopper Der presses for hårdt mod træet Kobling slidt Pres mindre ingen olie i tanken Fyld op Kæden bliver ikke smurt Olietilførsel forkert Snavs i olien Forkert olie Ret og rens tanken Skift til den rigtige olie OPBEVARING EFTER BRUG Alle dele af kædesaven inspiceres og justeres. - Foretag en grundig rengøring af alle kæde savens dele. - Et tyndt lag olie påføres metaldelene for at forebygge rust. - kæden og sværdet fjernes, smøres tilstrækkeligt med olie og pakkes ind i plastfolie. Tøm brændstoftanken helt og træk i start grebet adskillige gange for at fjerne brændstoffet fra karburatoren. 14 Brændstoffet opbevares altid i en godkendt beholder. Hæld en lille smule ren motorolie ind gennem hullet til tændrøret, træk i startgrebet og drej motoren med hånden til STEMPLET ER I TOP. Maskinen opbevares på en tør, støvfri plads. BEMÆRK! Denne brugermanual bør beholdes til fremtidigt brug.

15 SERVICEEFTERSYN Lav hastighed (L) Høj hastighed (H) Tomgangsskrue (T) Fingerskrue KARBURATOR Justér ikke karburatoren med mindre det er nødvendigt. For at justere karburatoren, skal man gøre følgende: - skruerne L og H drejes forsigtigt i bund og åbnes herefter. - L (lav) skruen drejes 1-1¼ omgang ud. - H (høj) skruen drejes 1-1¼ omgang ud. Drej tomgangsknappen (T) med uret til kæden begynder at rotere. Derefter drejes skruen en halv omgang. FORSIGTIG! Når motoren startes justeres tomgangsskruen så kæden ikke kører. Hvis De har problemer med karburatoren, bedes De venligst henvende Dem til Deres forhandler. Cylinderdæksel Tændrør Dæksel Luftfilterdæksel Luftfilter LUFTFILTER Undersøges altid efter brug. Løsn filterknappen og fjern luftfilterdækslet og luftfilteret. Børst det forsigtigt af, eller vask det i en ikke brændbar væske om nødvendigt. Tør det godt før det monteres igen. BENZINFILTER Undersøges jævnligt. - Lad ikke støv trænge ind i benzintanken. - Et stoppet filter vil forårsage problemer som start af motoren eller ujævnheder i motorens gang. - Træk benzinfilteret ud af tankhalsen med et stykke ståltråd eller lignende. - Når filteret er beskidt, udskiftes det. - Hvis benzintanken er beskidt indeni, kan den renses med benzin. Benzinfilter OLIEFILTER Undersøges jævnligt - Lad ikke støv trænge ind i olietanken. - Et stoppet oliefilter vil påvirke den normale smøring. - Løft filteret ud med et stykke ståltråd eller lignende. - Hvis filteret er beskidt, vaskes det i benzin., - Hvis tankens indvendige side er snavset, kan den renses af med benzin. Oliefilter 15

16 Sværdrille Oliehul Savkæde SVÆRD Renses af før brug - Rens sværdet med f.eks. en lille skruetrækker - Rens oliehullerne med ståltråd. Vend sværdet jævnligt. Rens kædens tænder, kobling og det stykke hvorpå kæden monteres før det hele monteres. 0,5mm 0,5mm KÆDEHJUL Ødelagte kædehjul vil forårsage skade og slide på kæden - Når skiverne har slidt sig til 0,5 mm eller mere skal de udskiftes. Undersøg kædehjulet før der sættes ny kæde på. dem hvis de er slidte. Skrue til justering af oliepumpe Mere Mindre AUTOMATISK OLIETILFØRSEL Udtrækket af den automatiske olietilførsel er fra fabrikken justeret til 7ml/min ca o/min. - For at øge olietilførslen skal knappen drejes med uret. - Når knappen rører stopperen og stopper, viser det max. tilførsel (13 ml/min 700 o/min). Drej ikke knappen forbi min. eller max. 0,6-0,7mm TÆNDRØR Kontrolleres regelmæssigt. Gnistgabet er normalt mm. Korriger hvis gabet er mindre eller større end anført ovenover. Tændrøret skal spændes med Nm. TÆNDINGSYSSTEM Denne model har et CDI (Capacitor Discharge Ignition) tændingssystem, hvilket ikke skal justeres. Kontrollér evt. at der er sikker elektrisk forbindelse. Cylinder køleribber CYLINDER KØLERIBBER Kontrolleres regelmæssigt. Bukkede eller beskadigede finner vil resultere i dårlig køling af motoren. Fjern snavs og støv mellem finnerne for optimal køling. 16

17 SKÆRPNING AF KÆDEN PAS PÅ! For Deres egen sikkerheds skyld: Motoren skal altid standses og tændrørskablet frakobles inden vedligeholdelse eller filing af savkæden udføres. Vigtige punkter for korrekt vedligeholdelse af savkæden: Hold til enhver tid skærene skarpe. Hold venstre og højre skær på linie. -bemærk at sløve eller uregelmæssige skær giver dårlig skæreydelse, forøgede vibrationer af kæden og for tidlig brud på savkæden. - Drivleddene tjener til at fjerne savsmuld fra rillen i sværdet. Hold derfor den nedre kant af drivleddet angivet med pilen skarp. Skærp den nedre kant - Når skærpning af kæden er afsluttet, skal den dyppes i olie og filespånerne skal vaskes helt væk før ibrugtagning. - Efter at kæden er filet på sværdet, forsynes kæden med tilstrækkelig olie, kæden roteres langsom for at vaske alle filespåner væk før ibrugtagning. - Hvis kædesaven bruges med filespåner i rillen, kan både kæden og sværdet blive beskadiget alt for tidligt. - Hvis savkæden bliver tilsmudset med harpiks, skal den renses med petroleum og gennemblødes i olie. 35 Denne vinkel holdes 1/5 Dybdemål SKUB FILEN SOM VIST SÆNK FILENS HÅNDTAG 10 1/5 AF FILENS DIAMETER BLIVER OVER SKÆRETS ÆG Til skærpning af savkæden anvendes en rund fil og en flad fil. for at holde den rigtige vinkel, skal man anvende en fileholder. Anbring rytterlæren solidt oven på savkæden, således at rytteren stikker igennem værktøjet. Fil derefter toppen af rytteren med en fladfil indtil den er i plan med toppen af rytterlæren. Husk at runde kanten af på rytteren. Rund- og fladfil er ekstraudstyr (4-8mm rundfil) Spørg om holderen hvis De er interesseret. Rytterlæren Fjern indtil i plan med værkt Rund kanten af 17

18 Korrekt filede skær er vist nedenfor: Toppladevinkel Sidepladevinkel Topplade skærvinkel Dybdemål 75 (85 ) mm (0.25 ) Parallel 30 Bemærk! Vinklerne svarer til Oregon 21BP og Carlton K2L - Windsor 58JL Med hensyn til andre savkædemærker skal kædefabrikan- KORREKT BRUG AF KÆDEBREMSE TILBAGESLAGSBEVÆGELSE Når sværdets spids rammer et andet træ el.lign. Det farligste er sværdets tilbageslagsbevægelse i det øjeblik sværdets næse rører ved et stykke træ el.lign. og sværdet bliver skubbet tilbage mod brugeren. Kædebremsen nedsætter muligheden for skader, der sker på grund af tilbageslag. Såfremt Deres kædesav er udstyret med en kædebremse, skal De altid kontrollere, at kædebremsen virker korrekt gør det flere gange under brug! Forkert skæring 18

19 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (CE) Undertegnede fabrikant: KIORITZ CORPORATION 7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME OHME: TOKYO JAPAN Erklærer at nedenstående angivne enhed: MOTORKÆDESAV Mærke: ECHO Type: CS CS-5500 Overholder: *Kravene i Direktiv 98/37/EC (1998) (ved brug af den harmoniserede standard EN 608:1994) og er blevet tildelt CE Type God kendelse NO. BM af nedennævnte nordificerede organg: TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz GmbH Zertifizierungs- und Prüfstelle für Gerätesicherheit Am Grauen Stein, D Köln, F.R. Germany *Kravene i Direktiv 89/336/EEC (ved brug af de harmoniserede standarder EN , EN , EN & EN 55022) Tokyo, 1. May 1999 KIORITZ CORPORATION 19

20 Importør Ariens Scandinavia A/S Drejergangen 9C 2690 Karlslunde

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-3501 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV 1Øverste dæksel Dansk (Originalvejledning) SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker betjening. Undlades dette, kan det forårsage alvorlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL

BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL 1Øverste dæksel DANSK (Oprindelige vejledning) BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL Denne kædesav er konstrueret specielt til træpleje udført af en deri oplært operatør. Læs disse anvisninger grundigt, og følg

Læs mere

115165410 Rev. 1 7/15/09 BRW

115165410 Rev. 1 7/15/09 BRW SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Varenr.: 90 xx xxx Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen Varenr.: 90 16 517 I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor :

Ventiljustering. på den nemme måde. Dækker den 2 cyl parallel twin motor. Principper i en 4T motor : Ventiljustering på den nemme måde. Principper i en 4T motor : 1 : Indsugning, stempel undervejs nedad og der suges benzin/luft blanding ind i cylinderen. 2 : Kompression, stempel undervejs opad og det

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Pladevibrator Type PL20

Pladevibrator Type PL20 Brugsanvisning Varenr.: 9049036 Pladevibrator Type PL20 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugermanual Pladevibrator PL20 Varenr.: 9049036 Beskrivelse: Benzindrevet

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

CS2137. Bruksanvisning Brukerhåndbok Ohjekirja Brugerhåndbog

CS2137. Bruksanvisning Brukerhåndbok Ohjekirja Brugerhåndbog R CS2137 Bruksanvisning Brukerhåndbok Ohjekirja Brugerhåndbog Svenska Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen. Norsk Les disse anvisningene nøye

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

MITSUBISHI KANTSKÆRER

MITSUBISHI KANTSKÆRER BRUGERHÅNDBOG FOR MITSUBISHI KANTSKÆRER K-26 og PRO 33 Forkert brug kan forårsage alvorlig skade. Gennemlæs omhyggeligt og forstå denne brugerhåndbog inden start eller ibrugtagning af denne maskine. Vigtig

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING

CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING CN452S TRYKLUFT TROMESØMPISTOL MAX BRUGSVEJLEDNING MAX 1. Sikkerhedsforskrifter Advarsel. Undgå alvorlig skade. Læs og forstå nedenstående sikkerhedsforskrifter inden værktøjet tages i brug. 1. Anvend

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com

TBS-205/1000 BORDRUNDSAV. Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK Ret til ændringer forbeholdes BRUGERVEJLEDNING TBS-205/1000 BORDRUNDSAV Art.Nr. TSM6009 IV/06/2005 Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com DK-0412-20 G RESERVEDELSZEICHNING H I E F D C

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

PARKLAND MASKINFABRIK A/S

PARKLAND MASKINFABRIK A/S Komposter Type Loma K50 HPMF PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste Gældende fra maskine nr. 585.001 ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cykel vedligeholdelse

Cykel vedligeholdelse Cykel vedligeholdelse Introduktion Du sidder nu med en guide til, hvordan du kan passe og pleje din cykel, så den ikke tager skade af det hårde danske vejr. Guiden her er hurtigt læst, og vil helt sikkert

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18.

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18. DANSK (Originalvejledning) 1. Rød indikator 2. Knap 3. Batteripakke 4. Stjernemærkning 5. Kontaktgreb 6. Lampe 7. Skiftekontakthåndtag 8. Hastighedshåndtag 9. Justeringsring Forklaring til generel oversigt

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 SE Svenska DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler Brug altid

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 340 340e 345e 350 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige

Læs mere

Tillykke med din nye TMS Z2 50cc

Tillykke med din nye TMS Z2 50cc Tillykke med din nye TMS Z2 50cc Udpaknings- og klargøringsanvisning. ver. 1.01 Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i anvisningen. 1. Start med at fjerne pap emballagen. 2. Fjern de 2 stålwire,

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI

BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI BETJENINGSVEJLEDNING PB-2200SI ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Tillykke

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Hvad er en Klimaspand?

Hvad er en Klimaspand? Hvad er en Klimaspand? En klimaspand er et primitivt komfur, der hjælper med at udnytte brændet bedre. På et normalt bål slipper meget af varmen ud til siden og det kan på den måde vare længe før man f.eks.

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil

AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil AZENO Buffalo SAMLEMANUAL Tillykke med din nye flotte Azeno el bil ZENO Buffalo 12v samle Manual Start med at sætte baghjulsakslen på plads. Sæt derefter de 2 motorer fast. Sæt derefter de små sorte rør

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5

7.1 Montering af blæserrør... 5 7.2 Brændstofpåfyldning... 5 7.2.1 Fare for brand og brandskader... 5 8 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 SIKKERHEDSADVARSLER FOR BENZIN... 3 6 VÆRKTØJSSPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKSER... 4 7 MONTERING... 4 7.1 Montering

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere