Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14"

Transkript

1 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2008 Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund fornuft/6 Motion på firmaets regning/8 Løb for livet/10 Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14 IT-job kræver videreuddannelse/16

2 leder Laila Busted Formand En bestyrelse skal være kompetent Det er vigtigt ikke at lægge for hårdt ud efter en god ferie, sådan som rigtig mange medlemmer forhåbentlig har haft i juli og august. Start op med korte arbejdsdage, helst ikke så mange møder og sørg for at få tid til at læse og besvare dine mails. Så skal det nok lykkedes at komme op i omdrejninger igen uden at blive alt for stresset. Når ferien er slut, skal vi jo til at leve sundt igen, altså de af os der har levet rigtigt igennem i ferien, nu skal løbeskoene spændes igen, og gulerødderne skrabes, væk med tv og stegefedt. Måske kan du finde inspiration i temaet i dette blad, hvor vi sætter fokus på sundhedstilbuddene på en række af kredsenes arbejdspladser. En af kredsens store virksomheder er desværre blevet sat til salg henover sommeren. Og det var ikke fordi, bankens ledelse gerne ville sælge. Næh, det kom vist bag på rigtig mange mennesker, medarbejdere, kunder, ledelse med flere. Alle fik sig et slemt chok, da Roskilde Bank meddelte, at den var i store økonomiske vanskeligheder. Roskilde Bank er en af Kreds Østs store virksomheder. Vi har mange medlemmer, som er berørt af situationen. Og det er jo desværre ikke den første af kredsens virksomheder, der oplever økonomiske problemer. Tidligere på året blev banktrelleborg opkøbt af Sydbank efter økonomiske problemer. Finansforbundet har etableret et beredskab, som er klar til at vejlede medlemmerne fra Roskilde Bank i den svære situation, de står i lige nu. Der er også blevet oprettet en hjemmeside med FAQ til medlemmerne i Roskilde Bank. I Kreds Øst følger vi også sagen nøje og er meget bekymrede på vores medlemmers vegne. Vi håber på, at sagen får en for alle parter, god løsning. Denne sag viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at bestyrelsen i en virksomhed er kompetent og ansvarlig og ved hvilke risici, der bør tages, og hvilke man skal holde sig langt fra. Derfor er det også vigtigt, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er kvalificerede og kompetente, så de kan og tør matche de bestyrelsesmedlemmer der sidder i deres virksomheds bestyrelse. At de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer husker at få spurgt ordentlig ind til tingene. Der er ingen dumme spørgsmål. Dansk økonomi er inde i en recession, og der kan komme flere udfordringer, inden økonomien igen vender til fremgang. Vi håber ikke, at vi i Kreds Øst bliver ramt af flere af disse sager, men skulle situationen opstå, så er vi klar til at tage os af jer, både kærligt og juridisk. Pas på hinanden og på kredsens virksomheder derude! Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads København K Telefon Telefax Hjemmeside: (ISSN nr ) Redaktion: Kirsten L. Madsen (ansv.) Marlene Holm Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Katrine Kruckow, Finansforbundet, Buwi Grafisk ApS og Datagraf AS Forsidefoto: Christoffer Regild Oplag: Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finansforbundet. Vi sikrer den menneskelige kapital 2 / Kreds Øst / september 08

3 Overenskomst Foto: Scanpix Medarbejderne i Roskilde Bank har fået ret til orlov på tre måneder uden løn, endda selvom de ikke har nogen anciennitet. Fem VOK er på plads i kredsen SDC, BRFkredit, Sparekassen Lolland, Roskilde Bank og EkspresBank har indgået virksomhedsoverenskomster. Gennemgående er medarbejderne godt tilfredse med de aftaler, deres tillidsrepræsentanter har indgået med ledelserne, hvis man skal vurdere efter stemmetallene. Kun medarbejderne i Roskilde Bank er mellemfornøjede Af journalist Elisabeth Teisen VOK erne i Kreds Øst ligger alle meget tæt på standardoverenskomsten indgået mellem Finansforbundet og FA, men derudover indeholder nogle VOK er ekstra goder, som måske kan inspirere kolleger i sektoren i næste runde. Selvfølgelig er der også nogle, der er måttet gå med til noget, de helst havde været foruden. Roskilde Bank I Roskilde Bank har det store tema været lønsystemet. Medarbejderne er ikke overvældende tilfredse med, hvordan systemet fungerer. I den nye VOK er man blevet enige om enkelte korrektioner, men har valgt at udskyde arbejdet med et helt nyt system til efteråret Det er målet, at man sammen finder ud af noget, der kan fungere fra Men indtil videre er man blevet enige om et kompetencetillæg og et performancetillæg. Kompetencetillægget, der bliver permanent, skal træde i kraft fra Performancetillægget bliver derimod et éngangstillæg. Til gengæld kommer de tilbageløbne tillæg ind i puljen igen, så der i 2011 skulle være penge nok, til at alle medarbejdere i princippet kan få tillæg. Lederen skal over for de enkelte teams offentligøre, hvem der har fået tillæg. I Roskilde Bank er man også blevet enig om, at alle timebanks-, flekstids- og merarbejdstimer registreres ét sted. Når der står 37 timer på kontoen, skal man have en snak med chefen. Vil man spare op til orlov eller en længere ferie, kan der stå op til 74 timer, og der skal indgås en skriftlig aftale om, hvordan man afvikler dem. Til gengæld er der fastsat en fixtid. Alle skal normalt være på arbejde mellem 9.30 og En orlov på tre måneder uden løn har medarbejderne i Roskilde Bank også fået adgang til, endda selvom de ikke har nogen anciennitet. Og er barnet sygt er der også fleksibilitet omkring, hvordan man klarer den udfordring. Her kan man sprede retten til frihed ud over fire halve dage. Banken finansierer en heltidsulykkesforsikring for alle medar- g g kreds Øst / september 08 / 3

4 Overenskomst g g bejdere, og medarbejderes ægtefæller og børn kan købe sig til den uden de gængse restriktioner. 237 stemte ja til VOK en, 208 stemte nej og stemmeprocenten var på 87,4. BRFkredit I BRFkredit blev VOK en til gengæld stemt hjem med stort flertal, idet 94,1 procent af de stemmeberettigede medarbejdere sagde ja. Her var der også en uges ekstra ferie til alle over 60 år og et ubegrænset antal fridage i forbindelse med børns sygdom, så længe poderne er under tre år. Til tillidsmændene blev der sat penge af i en pulje til kompetenceudvikling og løft, så man ikke bliver sejlet agterud i de år, man investerer sin tid i det faglige arbejde. Endelig blev også det sidste faste tillæg pensionsgivende til personaleforenings- og kredsbestyrelsesformand Laila Busteds store tilfredshed. Til gengæld måtte medarbejdersiden gå med til at en kvart procent af rammen blev lagt på lønnen i stedet for på ferietillægget. Vi havde hellere set, at alle var blevet tilgodeset med en forhøjelse af ferietillægget. Til gengæld er vi rigtig godt tilfredse med, at vi ikke har skullet bruge tid og ressourcer på fordeling af penge mellem generelle stigninger og puljer, da vi ikke har ny løn. Vi kan bruge alle vores kræfter til reelle fornyelser og forbedringer, siger Laila Busted, der har indtryk af, at netop den fordeling sluger meget tid i mange virksomheders forhandlinger om VOK er. SDC På SDC har den nye VOK ikke rykket meget ved de cirka 325 medarbejderes vilkår. Her har man denne gang overvejende holdt sig i småtingsafdelingen og er gået uden om løn, arbejdstid og kompetence. Til Kirsten L. Madsens, tillidsmand og medlem af Kreds Øst s bestyrelse, ærgrelse måtte medarbejderne acceptere, at SDC ikke fremover stiller bredbåndsforbindelser til rådighed for vagter og for medarbejdere med hjemmearbejdspladser. Medarbejdere, der har behov for at have bredbånd, henvises til selv at anskaffe det, for eksempel via en lønpakke. Som kompensation for de inddragede bredbåndforbindelser kan medarbejderne få et årligt sundhedstjek og massage, der foregår i arbejdstiden og på arbejdspladsen, men som er medarbejdernes egen tid. 110 ud af 177 (62 procent) stemte om VOK en. 88 stemte ja (80 procent), 18 stemte nej (18 procent), og to stemmesedler var blanke. Sparekassen Lolland I Sparekassen Lolland er der heller ikke rykket mange milepæle med den nye VOK. Her ønskede medarbejderne ikke at bruge puljemidlerne til individuelle lønreguleringer, men alene til velfærdsformål. Da ledelsen ikke ønskede at bidrage alene til velfærdsforanstaltninger, blev resultatet nul kroner i puljerne. I realiteten vil det sige, at Sparekassen Lolland har en overenskomst, der er baseret på STOK en og alene har en VOK, fordi man i 2003 gik over på ny løn og ønsker at bevare muligheden for på et senere tidspunkt at sætte kroner på spil i puljerne. Også forrige overenskomst i Sparekassen Lolland var en ren forlængelse efter rammerne sat i STOK en og uden penge i puljerne, fortæller fællestillidsmand Finn Christensen. Her stemte 153 af 184 stemmeberettigede, for stemte 125 og imod stemte 27. EkspresBank EkspresBank er sikkert en af de mindre kendte virksomheder i kredsen, men nok mere kendt som Handelsfinans. Navneskiftet var en konsekvens af, at Handelsfinans blev købt af det franske LASER Group, som Galeries Lafayette Group og Cetelem-BNP Paribas Group ejer hver halvdelen af. Som gammel Danske Bank-virksomhed var Handelsfinans dækket af VOK en i Danske Bank. Indholdet er der kun rokket lidt ved i den nye VOK. Fællestillidsmand Lars Detlefsen forestiller sig dog, at Ekspres- Bank i næste omgang vil lave sin helt egen VOK. I denne omgang er noget af det mere iøjnefaldende, at medarbejderne får ret til fem fridage i forbindelse med børns sygdom, at de har fået sig forhandlet frem til ekstratillæg på 300 kroner for weekendvagter ud over de normale tillæg for den slags, og så har de fået en kvart procent mere på både pension og ferietillæg, end STOK en lægger op til. Ferietillægget på 3,75 procent træder i kraft fra 1. maj Af de godt 100 medarbejdere er kun 43 medlemmer noget som den nye fællestillidsmand snarest vil arbejde på at få ændret og af de 43 stemmeberettigede medlemmer har 25 stemt. 22: ja og tre nej. 4 / Kreds Øst / september 08

5 KOM TIL MEDLEMSMØDE I FINANSKREDSENE BRYD VANEN OG NÅ DINE MÅL Som medlem af en finanskreds indbydes du til at deltage i et spændende medlemsmøde om noget, vi alle har nemlig vaner! Bliv klar på, hvornår og hvordan det kan betale sig at bryde vanen. Vi har allieret os med konsulent og vanerådgiver Torben Wiese forfatter til bogen Bryd vanen og nå dine mål. På møderne vil han holde oplæg om vaners betydning for, at du når dine mål, og hjælpe dig til at se dig selv som hovedansvarlig for det, du opnår i dit liv. Du vil få input til at se dig selv udefra, vurdere dig selv og blive inspireret til at sætte og opnå nye mål. Herudover vil du få lejlighed til at gå i dialog med én af finanskredsenes formænd samt én af Finansforbundets næstformænd om fremtiden i sektoren. Hvordan forestiller vi os, at sektoren ser ud i fremtiden? Hvilke nye udfordringer kommer vi måske til at stå overfor? Hvilke vaner vil vi måske være nødsaget til at ændre? Vi vil meget gerne høre netop dit bud på, hvad du tror, at fremtiden bringer. Så vi håber. du har lyst til at deltage. Medlemsmøderne begynder med Ta selv buffet fra kl til Selve mødet begynder klokken og forventes at slutte klokken ca Møderne henvender sig til finanskredsenes medlemmer, og du tilmelder dig det møde, som geografisk passer dig bedst. Du tilmelder dig online via din kreds hjemmeside. Har du ikke adgang til online-tilmelding, tilmelder du dig ved at ringe til dit kredskontor. TILMELDINGSFRISTEN ER 14 DAGE FØR HVERT MØDE Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til hvert møde så hurtig tilmelding tilrådes! OBS! EFTERÅRETS MØDER STARTER KL I STEDET FOR KL OG FORVENTES AT SLUTTE CA. KL TID & STED 16. APRIL / AALBORG Aalborg Kongres og kulturcenter Europa Plads APRIL / VEJEN Best Western Vejen Kongreshotel Askovvej MAJ / ODENSE Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade MAJ / NÆSTVED Hotel Vinhuset i Næstved Sct. Peders Kirkeplads SEPTEMBER / NAKSKOV Skovridergaarden Svingelen 16. SEPT. / HOLSTEBRO Hotel Schaumburg Nørregade SEPT. / KØBENHAVN Forsikringens Hus Amaliegade SEPTEMBER / RANDERS Værket Mariagervej 6 kreds Øst / september 08 / 5

6 TEMA: Sundhed på jobbet et spørgsmål om sund fornuft Af Susanne Larsen og Marlene Holm Sundhed er i den grad oppe i tiden. Aviser, ugeblade og tv er fuld af sundhed. I Arbejdsliv i Kreds Øst synes vi det kunne være spændende at undersøge hvilke sundhedstiltag, Kredsens virksomheder tilbyder deres medarbejdere. Vi har derfor ringet rund til en del af virksomhederne og spurgt om de havde gang i nogen spændende nye sundhedstiltag. Det kom der mange gode samtaler ud af. Vi kan konkludere, at der er mange måder at arbejde med sundhedsfremme på. For nogle virksomheder er sundhed mest et spørgsmål om at have politikkerne i orden og så i øvrigt tilbyde adgang til frugt og vand, andre virksomheder anlægger en bredere helhedsbetragtning. Virksomhedens størrelse og virksomhedens fysiske rammer kan 25 år med sunde liv på dagsordenen IT-virksomheden SDC kan prale af at have et af de længst fungerende og bedst kørende sundhedstilbud i sektoren Af journalist Elisabeth Teisen Der blev oprettet en aktivitetsklub, SDC-A, for omkring 25 år siden, og for godt 10 år siden blev der etableret et fitnesscenter på SDC. Det er de mere organisatoriske og fysiske rammer for en lang række sports- og motionstilbud, som omkring 80 procent af virksomhedens medarbejdere benytter i et eller andet omfang. I fitnesscenteret er der maskiner og uddannede medarbejdere til at instruere, og det er åbent 24 timer 365 dage om året. Centeret er også rammen for morgen- og aftenhold i aerobic, step, bodypump og slankehold. Derudover er der en lang række tilbud i aktivitetsklubbens regi, som ligger uden for virksomheden. Her kan man fx løbe, spille badminton og tennis, eller hvad man nu måtte have lyst til. SDC betaler omkring halvdelen af udgifterne. Nyere tiltag inspireret af tidens ånd er kantinens fokus på sund mad, 6 / Kreds Øst / september 08

7 sætte en dæmper på ambitionsniveauet. Hvis alle medarbejdere arbejder under samme tag, er de økonomiske muligheder større, end hvis virksomheden har et stort filialnet. I dag er der ofte en forventning om, at vi ud over vores arbejdskraft, stiller hele vores personlighed til rådighed for den virksomhed, vi er ansat i. Det går dog tit begge veje. Mange af os har også en forventning om, at kunne brande os selv via vores virksomhed. Det kan få nogle virksomheder til - i sundhedens navn - at gå længere end blot det traditionelle sund kost/fysisk aktivitet, og bevæge sig ind på personlige områder som medarbejderens psyke og private værdier. Debatten om hvor langt virksomhederne bør gå, blusser med jævne mellemrum op. Et sundhedsforløb med også den psykiske dimension kan være en fantastisk mulighed for den enkelte, hvis virksomheden har styr på etikken. I den finansielle sektor, er den største sundhedsmæssige udfordring, at vores job er meget stillesiddende. Vi mener, at det er meget positivt, at flere og flere virksomheder stiller rammerne for øget fysisk aktivitet til rådighed for medarbejderne. Man skal dog huske på, at vi også selv har et stort ansvar for egen sundhed. Vores overordnede konklusion må være, at ved ethvert sundhedstiltag er frivillighed et absolut must. Inddragelse af medarbejderne (gerne de tillidsvalgte) allerede i planlægningsfasen, øger succesraten betydeligt. Vi håber, at artiklerne om fire udvalgte virksomheders sundhedstiltag på de følgende sider kan være til inspiration i de af kredsens virksomheder, hvor sundhed måske fylder knap så meget. årlige sundhedstjek og sundhedsuger med særligt fokus på sundhed. Vores frokostordning er obligatorisk, og vi laver jævnligt tilfredshedsundersøgelser vedrørende kantinens udbud. Det betyder, at man stadig kan finde det usunde, for vi synes, vi har en forpligtelse til at levere det, der efterspørges, når alle medarbejdere skal være med. Men alle, der vil, kan sammensætte deres frokost efter de sundeste principper, siger personalechef Lis Linde. Det årlige tilbud om sundhedstjek foretages af et eksternt firma, Health Group. Her får man målt BMI, kondital, fedtprocent, blodtryk og kolesterol. Har man behov for at følge blodtrykket tættere i en periode, kan man låne blodtryksmålere med hjem fra SDC. På baggrund af sundhedstjekket bliver der lavet en samlet rapport, som er tilgængelig for alle, og som efterfølgende behandles i SiU/SU. Rapporten har dog ikke sidste år ført til justeringer, for den viser, at vi er godt dækket ind med tilbud, der kan give sunde liv, siger Lis Linde. Massageordning Det særlige fokus på helbredet i sundhedsugerne bliver blandt andet krydret med foredrag. Foredragene skal selvfølgelig give viden og konkrete råd, men de må også meget gerne være sjove. De fleste ting har vi jo hørt før. Vi ved alle sammen godt, hvad vi skal gøre. Humoren kan lige give en ekstra dimension, siger Lis Linde, der understreger, at SDC ikke tager ansvaret for medarbejdernes sundhed, men at virksomheden gerne vil bidrage mod at stille rammerne til rådighed. Det nyeste tilbud i SDC er en massageordning, som frit kan bruges af alle mod en egenbetaling på 50 kroner per gang. At medarbejderne er glade for de mange tilbud fremgår først og fremmest af, at de bliver brugt. Men SDC høster også stjerner i karakterbogen til medarbejdertilfredshedsundersøgelser, og at det er noget ud over det sædvanlige fremgår ifølge Lis Linde også af nye medarbejderes reaktioner på mulighederne. Hele filosofien bag programmet kan koges ned til et enkelt ord: trivsel. kreds Øst / september 08 / 7

8 TEMA: Sundhed på jobbet Motion på firmaets regning Multidata sender alle de medarbejdere, der har lyst, på to-dages ophold på Skodsborg Sanatorium, der er helliget helheden og den bedre balance Af journalist Elisabeth Teisen Pas på dig selv. Mærk efter. Sæt nye mål. Det kunne være mottoet for Multidatas nye indsats for at komme stress og andre dårligdomme til livs. Alle sejl er sat til og en masse ressourcer på spil i virksomhedens indsats for medarbejdernes gode liv. Alle Multidatas 280 medarbejdere tilbydes et to-dages ophold på Skodsborg Sanatorium, hvor de får lov til at koncentrere sig helt om sig selv: Hvordan lever jeg? Hvordan er jeg? Hvad vil jeg? Vi oplevede at enkelte gik ned med stress og blev syge, og vi tror på, at der skal sættes ind på mange fronter. Derfor har vi sammen med et eksternt firma implementeret et program, vi kalder full engagement med tre aspekter. Det fysiske, det psykiske og en værdidimension, fortæller HR-direktør John Lind Thomsen. Alle deltagerne er gennem et lægetjek, de lærer om kost, om kroppens fysiske reaktioner, når blodsukkeret ikke holdes konstant, de lærer om motion og får et program, der kan holde dem fit. De hører om finesserne ved intervaltræning og fordelene ved yoga. Anden del er en 360 graders analyse af den psykiske dimension, baseret blandt andet på spørgeskemaer til chef, kolleger og familie. Hvordan opfatter de dig? Er du nærværende og fuld af energi, eller er du udbrændt og falder sammen foran fjernsynet, når du kommer hjem? Og endelig er der værdidimensionen, hvor den enkelte gennem en coaching-session kommer tættere på at få afklaret spørgsmål som: Hvad er vigtigt for dig? Hvad vil du med dit liv? Hvad er dine værdier? Hvad står du for som menneske? Den enkelte sætter selv grænsen 140 af medarbejderne har sagt ja tak til at deltage i programmet, der blev sat i gang i starten af året. Ledelsens tilgang er, at det er ledernes opgave at holde øje med alles velbefindende, men at den enkelte er ansvarlig for sit eget liv, og at det kun er den enkelte, der kan mærke, hvornår nok er nok. Det er den enkelte medarbejder, der har ansvaret for at sige, at grænsen er nået og med vores program tror vi på, at vi både har givet den enkelte redskaber til at mærke efter og sige fra, men også til at klare lidt mere. Til at blive mere skarp og fokuseret, siger John Lind Thomsen. Han understreger, at det er en løbende proces. Når medarbejderne kommer hjem fra Skodsborg er der tilbud om at indgå i grupper, hvor man støtter hinanden og holder hinanden oppe på de mål, man satte sig. Kantinen i Multidatas nye bygning skal fra 1. oktober servere en kost, der er i overensstemmelse med de gode principper, der er sund og frisk frugt til de rigelige mellemmåltider, der er motionsrum i virksomheden med gode maskiner, og der bliver fulgt op. Alle nye medarbejdere tilbydes selvfølgelig også at deltage. Vi gør også meget ud af, at det ikke bare er sundt, men at det også er lækkert. Der er ikke noget ved frugtkurve med runkne æbler og slatne gulerødder. Det skal være høj kvalitet. Lystfyldt og ikke masochistisk selvpineri, siger John Lind Thomsen, der også fortæller om, at der har udviklet sig et helt nyt sprog i virksomheden baseret på de nye indsigter. Vi har ikke regnet på, hvad vi får ud af det. Men hele ledelsen var igennem programmet sidste år, og var imponeret over effekten af, at den viden, som jo er tilgængelig mange steder bliver gjort personlig, bliver koblet til dig og dit liv. På den baggrund tror vi på, at det giver mere velfungerende, sundere og gladere medarbejdere, fortæller John Lind Thomsen. 8 / Kreds Øst / september 08

9 Fotos: Christoffer Regild Finn Juel Glyngø og Ellen Kofoed er blandt de medarbejdere, der har takket ja til Multidatas tilbud om to dage på Skodsborg Sanatorium. kreds Øst / september 08 / 9

10 TEMA: Sundhed på jobbet Løb for livet I HSH Nordbank er det tilladt at trække i løbetøjet i arbejdstiden. Arbejdsgiverne betaler halvdelen af tiden Af Elisabeth Teisen Trænger du til en pause fra skærmen og nyt ilt til hjernen er det godt med en løbetur. Samtidig forebygger en god kondition sygedage og stress. Herfra er der kort vej til en fornuftig beslutning om at lade medarbejderne løbe i arbejdstiden. Den er der bare ikke mange, der træffer. Men det har de gjort i HSH Nordbank. Her har det siden 1. april 2007 været helt legitimt at trække i løbetøjet i arbejdstiden - én time to gange om ugen. Arbejdsgiveren giver halvdelen af tiden, medarbejderen betaler selv resten. Og omgivelserne inspirerer. Adressen er Kalvebod Brygge, så man kan blive akkompagneret af bølgeskvulp og friske vindpust på turen. Det varierer meget, hvor meget medarbejderne bruger muligheden. I perioder med travlhed er det mindre. Sommervejret inspirerer flere. Men omkring 25 af vores 200 medarbejdere er en fast kerne, der er gode til at tage sig en løbetur, fortæller Deputy Head of Human Resource Department Janet Frandsen, der er primus motor i HSH Nordbanks 2½ år gamle sundhedsprogram. Hun har også høstet den erfaring, at sundhedsprogrammer ikke er noget man sætter på skinner én gang for alle. Løbende brugerundersøgelser og afdækning af medarbejdernes behov kombineret med nye tiltag er det, der holder engagementet og motivationen oppe. Sundhedsprofil i arbejdstiden Det seneste nye tiltag i sundhedsprogrammet er, at alle medarbejdere forebyggende kan gå til massage, fysioterapeut, zoneterapi, kiropraktor - og få lavet en sundhedsprofil i arbejdstiden. At det er forebyggende betyder helt bogstaveligt, at man ikke behøver at lide af konkrete skavanker og komme med en lægeordineret henvisning. Brugen er fri. HSH Nordbank betaler udgiften, medarbejderen betaler tiden. Indtil videre er det foregået på en klinik fem minutters gåtur fra hovedsædet. Men fra 1. september blev tilbuddet trukket ind i huset. Ordningen er let at administrere - hvis andre skulle føle sig inspireret. HSH Nordbank har købt ydelsen som tillæg til firmaets sundhedsforsikring gennem PFA. Og pensionsselskabet har sammen med Falck lavet programmet PFA forebygger, så de forskellige sundhedsmedarbejdere er ansat af Falck. Det betyder også, at den enkelte kan få sammensat et program, der er individuelt tilpasset og baseret på hele spektret af ydelser, fordi kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør arbejder som et team. Man oplever ikke, som hvis man køber ydelsen selv, at fx zoneterapeuten påstår at have løsningen på alle problemer, fortæller Janet Fransen. Ingen langtidssyge Det lyder næsten for godt til at være sandt, men Janet Fransen ser nøgternt på tilbuddene. Vi sidder meget ned i vores sektor. Det er et problem. Og stress er tidens svøbe. Hos os har vi endnu ikke haft langtidssygemeldinger. Jeg bilder mig ind, at vores sundhedsprogram er en del af forklaringen. Så selvom vi bruger mange ressourcer, er det ikke sikkert, at det er dyrt i den sidste ende. En langtidssygemelding er utroligt kostbar både for den enkelte og virksomheden. Men de nøgterne kalkulationer er ikke den eneste grund til programmet. Som en mindre tysk erhvervsbank har vi ikke været særligt kendte på arbejdsmarkedet for finansansatte. For os er det en måde at brande os på over for mulige ansøgere, det er et middel til fastholdelse, og så er det også helt enkelt for at lytte til medarbejderne, imødekomme nogle af deres behov og gøre dem tilfredse, siger Janet Fransen. 10 / Kreds Øst / september 08

11 Foto: Christoffer Regild Janet Frandsen er en af omkring 25 medarbejdere, som udnytter tilbuddet om en løbetur i arbejdstiden. kreds Øst / september 08 / 11

12 TEMA: Sundhed på jobbet Sunde tilbud til flest muligt I Forstædernes Bank kan de 600 medarbejderne også se frem til en sundere fremtid. Her har medarbejdersiden i bankens samarbejdsudvalg fået carte blanche til at komme med deres konkrete bud på et nyt og spændende sundhedstilbud til bankens ansatte Af Elisabeth Teisen Forstædernes Bank har længe haft frugtordning, motionsrum og en personalerestaurant med fokus på det sunde og lækre. Her er 6 om dagen, fisk og det sunde fedt blevet en del af hverdagen for medarbejderne i hovedsædet. Og som noget forholdsvis enestående i sektoren har de ydermere mulighed for billigt at købe de gode retter med hjem til aftensmad også til familien. Her er Forstædernes Bank løbet ind i et af de dilemmaer, som går igen på arbejdspladser med mange arbejdssteder. Det er svært at tilbyde det samme til alle, og det kan medføre, at nogle bliver mere forkælede end andre. Der er flere og flere, der får problemer med helbredet, og vores stillesiddende arbejde er en del af årsagen. Derfor mener vi også, at virksomheden skal tage et medansvar. Vi vil gerne være foregangsmænd og skabe den sunde arbejdsplads, og vi har heldigvis en lydhør ledelse og en aktiv HR-afdeling, der er meget positiv, siger fællestillidsmand Olav Barsøe. Forandringer og resultater tager tid For SU-B har det været vigtigt, at sundhedstilbudet er fleksibelt og dermed appellere til flest muligt. Valget er faldet på et helheds- orienteret sundhedsprogram, som den erfarne ernæringsvejleder Lene Hansson kommer til at stå i spidsen for. Lene Hansson er kendt som vært på TV3-programmet Du er hvad du spiser, samt TV2s Go morgen Danmark, hvor hun laver sund mad. Hun er forfatter af en lang række bøger om sundhed, Forstædernes Bank har hyret ernæringsvejleder Lena Hansson til sit sundhedsprogram. 12 / Kreds Øst / september 08

13 Foto: Territorium Der er flere og flere, der får problemer med helbredet, og vores stillesiddende arbejde er en del af årsagen, siger fællestillidsmand Olav Barsøe. og driver et wellnesscenter med bl.a. slankeskole, kostvejledning, yoga, yogamassage, meditation og helsebutik. Sundhedsforløbet løber helt til sommeren 2009 ud fra en overbevisning om, at forandringer og seriøse resultater tager tid. Sundhedsforløbet indeholder bl.a. et foredrag med Lene Hansson. Fokus vil være på vejen til naturlig sundhed hvordan opnås et sundt og vedvarende vægttab? Hvordan opnås balance i krop og sjæl? Hvordan styrkes immunforsvaret og energien? Alle medarbejdere kan, hvis de besvarer en række spørgsmål om deres generelle helbredstilstand, få udarbejdet en helseprofil. Helseprofilen vil indikere om medarbejderen kan have gavn af at tilmelde sig Lene Hanssons Fokusgruppe. Fokusgruppen er for de medarbejdere der mere seriøst og længerevarende ønsker at arbejde for at opnå et bedre helbred. kan udveksle erfaringer via Lena Hanssons hjemmeside og/eller på et hertil oprettet site på bankens intranet, fortæller Olav Barsøe. Fokusgruppen finansieres ved delvis egenbetaling fra deltagerne. Herved sikres også seriøsitet og engagement fortsætter Olav Barsøe. SU s vision er, at medarbejderne bliver sundere og stærkere, kommer til at fungere bedre og får mere energi. Det giver os et bedre liv, men det giver også arbejdsgiveren mere effektive og gladere medarbejdere, siger Olav Barsøe. Gladere medarbejdere Fokusområder inden for ubalancer kan være stress, forhøjet blodtryk, diabetes 2, astma, allergi m.v. I perioden kommer fokusgruppens deltagere til løbende opfølgningssamtaler, ligesom der vil være mulighed for at fokusgruppen kreds Øst / september 08 / 13

14 Inspiration Vanens magt kan overvindes Det er ikke interessant, hvor lang tid det tager at ændre en vane, men at du kan ændre alt lige nu, siger vanebryder og forfatter Torben Wiese, som er aktuel med foredraget Bryd dine vaner og nå dine mål på medlemsmøder landet over Af journalist Carsten Jørgensen Skal man forandre noget, der virker? Ja, for ellers gør man det først, når tingene ikke virker, lyder svaret fra Torben Wiese. På hans visitkort står der vanebryder, han har grundlagt firmaet habitmanager og udviklet teorierne og værktøjerne bag habitmanagement, og så er han aktuel som foredragsholder på i alt otte medlemsmøder, som finanskredsene Kreds Syd, Kreds Nord, Kreds Øst og Assurandør Kredsen holder rundt omkring i landet. Torben Wieses påstand er, at vi er styret af vaner uanset at de fleste vil svare ja til spørgsmålet, om de er forandringsparate. For vanerne hjælper os, de giver os tryghed, og hjernen sparer energi og skal ikke arbejde på samme måde, som når der sker noget nyt. En omfattende Observa-undersøgelse giver ham ret. Et meget stort flertal bekræfter, at de gør deres morgentoilette i samme rækkefølge dag efter dag, at de lægger sig til at sove på samme måde nat efter nat, og på en konference eller et kursus sætter deltagerne sig typisk på den samme plads dagen igennem eller endog hele ugen igennem. En af hans pointer er, at vi primært sætter os fysiske mål, når vi bliver spurgt om, hvad vi vil opnå i de kommende fire måneder. Nogle vil tabe sig eller leve sundere, andre vil løbe en maraton eller begynde at motionere, men det er sjældent, nogle sætter sig et mål om for eksempel at være lykkeligere. De følelsesmæssige og tankemæssige vaner er det sværere for os at udfordre, ifølge Torben Wiese. Tror på et liv før døden Jobbet løber vi efter hele tiden. Det er mål på jobbet, som styrer os. Og når vi har fri, forbereder vi os til arbejdsdagen i morgen. Men hvorfor kommer de følelsesmæssige ting ikke frem? Jeg tror på et liv før døden, siger Torben Wiese i foredraget Bryd vanen og nå dine mål. Han mener også, at mange af os er mere loyale over for at overholde aftaler med andre mennesker end over for os selv. Hvis man har besluttet sig for at løbe en tur kl. fire om eftermiddagen, men kollegaen kommer med en opgave, som man bliver 14 / Kreds Øst / september 08

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

De sætter timer i banken

De sætter timer i banken Finansforbundets magasin nr. 5, 2011 De sætter timer i banken Timebanken er populær i Danske Bank. Over 8.000 medarbejdere har timer stående, som de for eksempel kan bruge på en længere ferie under varmere

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image

Finansforbundets magasin nr. 02, 2010. Frosset image Finansforbundets magasin nr. 02, 2010 Frosset image Bankernes troværdighed er styrtdykket under krisen. Ord og handling skal i langt højere grad hænge sammen, mener kommunikationseksperter Læs side 12

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12

fristet til fusk Xxx Læs side xx Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 11, 2009 Xxx Xxx Læs side xx fristet til fusk Der manipuleres med regnskaberne som aldrig før i danske virksomheder Læs side 12 Det sidste pensionsår har ikke været det sjoveste.

Læs mere

Fædreorlov er berigende

Fædreorlov er berigende MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JANUAR 2015 Fædreorlov er berigende En baby kræver mere opmærksomhed, end jeg på forhånd havde gjort mig klart, men det er også meget

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere