Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14"

Transkript

1 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2008 Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund fornuft/6 Motion på firmaets regning/8 Løb for livet/10 Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14 IT-job kræver videreuddannelse/16

2 leder Laila Busted Formand En bestyrelse skal være kompetent Det er vigtigt ikke at lægge for hårdt ud efter en god ferie, sådan som rigtig mange medlemmer forhåbentlig har haft i juli og august. Start op med korte arbejdsdage, helst ikke så mange møder og sørg for at få tid til at læse og besvare dine mails. Så skal det nok lykkedes at komme op i omdrejninger igen uden at blive alt for stresset. Når ferien er slut, skal vi jo til at leve sundt igen, altså de af os der har levet rigtigt igennem i ferien, nu skal løbeskoene spændes igen, og gulerødderne skrabes, væk med tv og stegefedt. Måske kan du finde inspiration i temaet i dette blad, hvor vi sætter fokus på sundhedstilbuddene på en række af kredsenes arbejdspladser. En af kredsens store virksomheder er desværre blevet sat til salg henover sommeren. Og det var ikke fordi, bankens ledelse gerne ville sælge. Næh, det kom vist bag på rigtig mange mennesker, medarbejdere, kunder, ledelse med flere. Alle fik sig et slemt chok, da Roskilde Bank meddelte, at den var i store økonomiske vanskeligheder. Roskilde Bank er en af Kreds Østs store virksomheder. Vi har mange medlemmer, som er berørt af situationen. Og det er jo desværre ikke den første af kredsens virksomheder, der oplever økonomiske problemer. Tidligere på året blev banktrelleborg opkøbt af Sydbank efter økonomiske problemer. Finansforbundet har etableret et beredskab, som er klar til at vejlede medlemmerne fra Roskilde Bank i den svære situation, de står i lige nu. Der er også blevet oprettet en hjemmeside med FAQ til medlemmerne i Roskilde Bank. I Kreds Øst følger vi også sagen nøje og er meget bekymrede på vores medlemmers vegne. Vi håber på, at sagen får en for alle parter, god løsning. Denne sag viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at bestyrelsen i en virksomhed er kompetent og ansvarlig og ved hvilke risici, der bør tages, og hvilke man skal holde sig langt fra. Derfor er det også vigtigt, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er kvalificerede og kompetente, så de kan og tør matche de bestyrelsesmedlemmer der sidder i deres virksomheds bestyrelse. At de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer husker at få spurgt ordentlig ind til tingene. Der er ingen dumme spørgsmål. Dansk økonomi er inde i en recession, og der kan komme flere udfordringer, inden økonomien igen vender til fremgang. Vi håber ikke, at vi i Kreds Øst bliver ramt af flere af disse sager, men skulle situationen opstå, så er vi klar til at tage os af jer, både kærligt og juridisk. Pas på hinanden og på kredsens virksomheder derude! Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads København K Telefon Telefax Hjemmeside: (ISSN nr ) Redaktion: Kirsten L. Madsen (ansv.) Marlene Holm Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Katrine Kruckow, Finansforbundet, Buwi Grafisk ApS og Datagraf AS Forsidefoto: Christoffer Regild Oplag: Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finansforbundet. Vi sikrer den menneskelige kapital 2 / Kreds Øst / september 08

3 Overenskomst Foto: Scanpix Medarbejderne i Roskilde Bank har fået ret til orlov på tre måneder uden løn, endda selvom de ikke har nogen anciennitet. Fem VOK er på plads i kredsen SDC, BRFkredit, Sparekassen Lolland, Roskilde Bank og EkspresBank har indgået virksomhedsoverenskomster. Gennemgående er medarbejderne godt tilfredse med de aftaler, deres tillidsrepræsentanter har indgået med ledelserne, hvis man skal vurdere efter stemmetallene. Kun medarbejderne i Roskilde Bank er mellemfornøjede Af journalist Elisabeth Teisen VOK erne i Kreds Øst ligger alle meget tæt på standardoverenskomsten indgået mellem Finansforbundet og FA, men derudover indeholder nogle VOK er ekstra goder, som måske kan inspirere kolleger i sektoren i næste runde. Selvfølgelig er der også nogle, der er måttet gå med til noget, de helst havde været foruden. Roskilde Bank I Roskilde Bank har det store tema været lønsystemet. Medarbejderne er ikke overvældende tilfredse med, hvordan systemet fungerer. I den nye VOK er man blevet enige om enkelte korrektioner, men har valgt at udskyde arbejdet med et helt nyt system til efteråret Det er målet, at man sammen finder ud af noget, der kan fungere fra Men indtil videre er man blevet enige om et kompetencetillæg og et performancetillæg. Kompetencetillægget, der bliver permanent, skal træde i kraft fra Performancetillægget bliver derimod et éngangstillæg. Til gengæld kommer de tilbageløbne tillæg ind i puljen igen, så der i 2011 skulle være penge nok, til at alle medarbejdere i princippet kan få tillæg. Lederen skal over for de enkelte teams offentligøre, hvem der har fået tillæg. I Roskilde Bank er man også blevet enig om, at alle timebanks-, flekstids- og merarbejdstimer registreres ét sted. Når der står 37 timer på kontoen, skal man have en snak med chefen. Vil man spare op til orlov eller en længere ferie, kan der stå op til 74 timer, og der skal indgås en skriftlig aftale om, hvordan man afvikler dem. Til gengæld er der fastsat en fixtid. Alle skal normalt være på arbejde mellem 9.30 og En orlov på tre måneder uden løn har medarbejderne i Roskilde Bank også fået adgang til, endda selvom de ikke har nogen anciennitet. Og er barnet sygt er der også fleksibilitet omkring, hvordan man klarer den udfordring. Her kan man sprede retten til frihed ud over fire halve dage. Banken finansierer en heltidsulykkesforsikring for alle medar- g g kreds Øst / september 08 / 3

4 Overenskomst g g bejdere, og medarbejderes ægtefæller og børn kan købe sig til den uden de gængse restriktioner. 237 stemte ja til VOK en, 208 stemte nej og stemmeprocenten var på 87,4. BRFkredit I BRFkredit blev VOK en til gengæld stemt hjem med stort flertal, idet 94,1 procent af de stemmeberettigede medarbejdere sagde ja. Her var der også en uges ekstra ferie til alle over 60 år og et ubegrænset antal fridage i forbindelse med børns sygdom, så længe poderne er under tre år. Til tillidsmændene blev der sat penge af i en pulje til kompetenceudvikling og løft, så man ikke bliver sejlet agterud i de år, man investerer sin tid i det faglige arbejde. Endelig blev også det sidste faste tillæg pensionsgivende til personaleforenings- og kredsbestyrelsesformand Laila Busteds store tilfredshed. Til gengæld måtte medarbejdersiden gå med til at en kvart procent af rammen blev lagt på lønnen i stedet for på ferietillægget. Vi havde hellere set, at alle var blevet tilgodeset med en forhøjelse af ferietillægget. Til gengæld er vi rigtig godt tilfredse med, at vi ikke har skullet bruge tid og ressourcer på fordeling af penge mellem generelle stigninger og puljer, da vi ikke har ny løn. Vi kan bruge alle vores kræfter til reelle fornyelser og forbedringer, siger Laila Busted, der har indtryk af, at netop den fordeling sluger meget tid i mange virksomheders forhandlinger om VOK er. SDC På SDC har den nye VOK ikke rykket meget ved de cirka 325 medarbejderes vilkår. Her har man denne gang overvejende holdt sig i småtingsafdelingen og er gået uden om løn, arbejdstid og kompetence. Til Kirsten L. Madsens, tillidsmand og medlem af Kreds Øst s bestyrelse, ærgrelse måtte medarbejderne acceptere, at SDC ikke fremover stiller bredbåndsforbindelser til rådighed for vagter og for medarbejdere med hjemmearbejdspladser. Medarbejdere, der har behov for at have bredbånd, henvises til selv at anskaffe det, for eksempel via en lønpakke. Som kompensation for de inddragede bredbåndforbindelser kan medarbejderne få et årligt sundhedstjek og massage, der foregår i arbejdstiden og på arbejdspladsen, men som er medarbejdernes egen tid. 110 ud af 177 (62 procent) stemte om VOK en. 88 stemte ja (80 procent), 18 stemte nej (18 procent), og to stemmesedler var blanke. Sparekassen Lolland I Sparekassen Lolland er der heller ikke rykket mange milepæle med den nye VOK. Her ønskede medarbejderne ikke at bruge puljemidlerne til individuelle lønreguleringer, men alene til velfærdsformål. Da ledelsen ikke ønskede at bidrage alene til velfærdsforanstaltninger, blev resultatet nul kroner i puljerne. I realiteten vil det sige, at Sparekassen Lolland har en overenskomst, der er baseret på STOK en og alene har en VOK, fordi man i 2003 gik over på ny løn og ønsker at bevare muligheden for på et senere tidspunkt at sætte kroner på spil i puljerne. Også forrige overenskomst i Sparekassen Lolland var en ren forlængelse efter rammerne sat i STOK en og uden penge i puljerne, fortæller fællestillidsmand Finn Christensen. Her stemte 153 af 184 stemmeberettigede, for stemte 125 og imod stemte 27. EkspresBank EkspresBank er sikkert en af de mindre kendte virksomheder i kredsen, men nok mere kendt som Handelsfinans. Navneskiftet var en konsekvens af, at Handelsfinans blev købt af det franske LASER Group, som Galeries Lafayette Group og Cetelem-BNP Paribas Group ejer hver halvdelen af. Som gammel Danske Bank-virksomhed var Handelsfinans dækket af VOK en i Danske Bank. Indholdet er der kun rokket lidt ved i den nye VOK. Fællestillidsmand Lars Detlefsen forestiller sig dog, at Ekspres- Bank i næste omgang vil lave sin helt egen VOK. I denne omgang er noget af det mere iøjnefaldende, at medarbejderne får ret til fem fridage i forbindelse med børns sygdom, at de har fået sig forhandlet frem til ekstratillæg på 300 kroner for weekendvagter ud over de normale tillæg for den slags, og så har de fået en kvart procent mere på både pension og ferietillæg, end STOK en lægger op til. Ferietillægget på 3,75 procent træder i kraft fra 1. maj Af de godt 100 medarbejdere er kun 43 medlemmer noget som den nye fællestillidsmand snarest vil arbejde på at få ændret og af de 43 stemmeberettigede medlemmer har 25 stemt. 22: ja og tre nej. 4 / Kreds Øst / september 08

5 KOM TIL MEDLEMSMØDE I FINANSKREDSENE BRYD VANEN OG NÅ DINE MÅL Som medlem af en finanskreds indbydes du til at deltage i et spændende medlemsmøde om noget, vi alle har nemlig vaner! Bliv klar på, hvornår og hvordan det kan betale sig at bryde vanen. Vi har allieret os med konsulent og vanerådgiver Torben Wiese forfatter til bogen Bryd vanen og nå dine mål. På møderne vil han holde oplæg om vaners betydning for, at du når dine mål, og hjælpe dig til at se dig selv som hovedansvarlig for det, du opnår i dit liv. Du vil få input til at se dig selv udefra, vurdere dig selv og blive inspireret til at sætte og opnå nye mål. Herudover vil du få lejlighed til at gå i dialog med én af finanskredsenes formænd samt én af Finansforbundets næstformænd om fremtiden i sektoren. Hvordan forestiller vi os, at sektoren ser ud i fremtiden? Hvilke nye udfordringer kommer vi måske til at stå overfor? Hvilke vaner vil vi måske være nødsaget til at ændre? Vi vil meget gerne høre netop dit bud på, hvad du tror, at fremtiden bringer. Så vi håber. du har lyst til at deltage. Medlemsmøderne begynder med Ta selv buffet fra kl til Selve mødet begynder klokken og forventes at slutte klokken ca Møderne henvender sig til finanskredsenes medlemmer, og du tilmelder dig det møde, som geografisk passer dig bedst. Du tilmelder dig online via din kreds hjemmeside. Har du ikke adgang til online-tilmelding, tilmelder du dig ved at ringe til dit kredskontor. TILMELDINGSFRISTEN ER 14 DAGE FØR HVERT MØDE Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til hvert møde så hurtig tilmelding tilrådes! OBS! EFTERÅRETS MØDER STARTER KL I STEDET FOR KL OG FORVENTES AT SLUTTE CA. KL TID & STED 16. APRIL / AALBORG Aalborg Kongres og kulturcenter Europa Plads APRIL / VEJEN Best Western Vejen Kongreshotel Askovvej MAJ / ODENSE Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade MAJ / NÆSTVED Hotel Vinhuset i Næstved Sct. Peders Kirkeplads SEPTEMBER / NAKSKOV Skovridergaarden Svingelen 16. SEPT. / HOLSTEBRO Hotel Schaumburg Nørregade SEPT. / KØBENHAVN Forsikringens Hus Amaliegade SEPTEMBER / RANDERS Værket Mariagervej 6 kreds Øst / september 08 / 5

6 TEMA: Sundhed på jobbet et spørgsmål om sund fornuft Af Susanne Larsen og Marlene Holm Sundhed er i den grad oppe i tiden. Aviser, ugeblade og tv er fuld af sundhed. I Arbejdsliv i Kreds Øst synes vi det kunne være spændende at undersøge hvilke sundhedstiltag, Kredsens virksomheder tilbyder deres medarbejdere. Vi har derfor ringet rund til en del af virksomhederne og spurgt om de havde gang i nogen spændende nye sundhedstiltag. Det kom der mange gode samtaler ud af. Vi kan konkludere, at der er mange måder at arbejde med sundhedsfremme på. For nogle virksomheder er sundhed mest et spørgsmål om at have politikkerne i orden og så i øvrigt tilbyde adgang til frugt og vand, andre virksomheder anlægger en bredere helhedsbetragtning. Virksomhedens størrelse og virksomhedens fysiske rammer kan 25 år med sunde liv på dagsordenen IT-virksomheden SDC kan prale af at have et af de længst fungerende og bedst kørende sundhedstilbud i sektoren Af journalist Elisabeth Teisen Der blev oprettet en aktivitetsklub, SDC-A, for omkring 25 år siden, og for godt 10 år siden blev der etableret et fitnesscenter på SDC. Det er de mere organisatoriske og fysiske rammer for en lang række sports- og motionstilbud, som omkring 80 procent af virksomhedens medarbejdere benytter i et eller andet omfang. I fitnesscenteret er der maskiner og uddannede medarbejdere til at instruere, og det er åbent 24 timer 365 dage om året. Centeret er også rammen for morgen- og aftenhold i aerobic, step, bodypump og slankehold. Derudover er der en lang række tilbud i aktivitetsklubbens regi, som ligger uden for virksomheden. Her kan man fx løbe, spille badminton og tennis, eller hvad man nu måtte have lyst til. SDC betaler omkring halvdelen af udgifterne. Nyere tiltag inspireret af tidens ånd er kantinens fokus på sund mad, 6 / Kreds Øst / september 08

7 sætte en dæmper på ambitionsniveauet. Hvis alle medarbejdere arbejder under samme tag, er de økonomiske muligheder større, end hvis virksomheden har et stort filialnet. I dag er der ofte en forventning om, at vi ud over vores arbejdskraft, stiller hele vores personlighed til rådighed for den virksomhed, vi er ansat i. Det går dog tit begge veje. Mange af os har også en forventning om, at kunne brande os selv via vores virksomhed. Det kan få nogle virksomheder til - i sundhedens navn - at gå længere end blot det traditionelle sund kost/fysisk aktivitet, og bevæge sig ind på personlige områder som medarbejderens psyke og private værdier. Debatten om hvor langt virksomhederne bør gå, blusser med jævne mellemrum op. Et sundhedsforløb med også den psykiske dimension kan være en fantastisk mulighed for den enkelte, hvis virksomheden har styr på etikken. I den finansielle sektor, er den største sundhedsmæssige udfordring, at vores job er meget stillesiddende. Vi mener, at det er meget positivt, at flere og flere virksomheder stiller rammerne for øget fysisk aktivitet til rådighed for medarbejderne. Man skal dog huske på, at vi også selv har et stort ansvar for egen sundhed. Vores overordnede konklusion må være, at ved ethvert sundhedstiltag er frivillighed et absolut must. Inddragelse af medarbejderne (gerne de tillidsvalgte) allerede i planlægningsfasen, øger succesraten betydeligt. Vi håber, at artiklerne om fire udvalgte virksomheders sundhedstiltag på de følgende sider kan være til inspiration i de af kredsens virksomheder, hvor sundhed måske fylder knap så meget. årlige sundhedstjek og sundhedsuger med særligt fokus på sundhed. Vores frokostordning er obligatorisk, og vi laver jævnligt tilfredshedsundersøgelser vedrørende kantinens udbud. Det betyder, at man stadig kan finde det usunde, for vi synes, vi har en forpligtelse til at levere det, der efterspørges, når alle medarbejdere skal være med. Men alle, der vil, kan sammensætte deres frokost efter de sundeste principper, siger personalechef Lis Linde. Det årlige tilbud om sundhedstjek foretages af et eksternt firma, Health Group. Her får man målt BMI, kondital, fedtprocent, blodtryk og kolesterol. Har man behov for at følge blodtrykket tættere i en periode, kan man låne blodtryksmålere med hjem fra SDC. På baggrund af sundhedstjekket bliver der lavet en samlet rapport, som er tilgængelig for alle, og som efterfølgende behandles i SiU/SU. Rapporten har dog ikke sidste år ført til justeringer, for den viser, at vi er godt dækket ind med tilbud, der kan give sunde liv, siger Lis Linde. Massageordning Det særlige fokus på helbredet i sundhedsugerne bliver blandt andet krydret med foredrag. Foredragene skal selvfølgelig give viden og konkrete råd, men de må også meget gerne være sjove. De fleste ting har vi jo hørt før. Vi ved alle sammen godt, hvad vi skal gøre. Humoren kan lige give en ekstra dimension, siger Lis Linde, der understreger, at SDC ikke tager ansvaret for medarbejdernes sundhed, men at virksomheden gerne vil bidrage mod at stille rammerne til rådighed. Det nyeste tilbud i SDC er en massageordning, som frit kan bruges af alle mod en egenbetaling på 50 kroner per gang. At medarbejderne er glade for de mange tilbud fremgår først og fremmest af, at de bliver brugt. Men SDC høster også stjerner i karakterbogen til medarbejdertilfredshedsundersøgelser, og at det er noget ud over det sædvanlige fremgår ifølge Lis Linde også af nye medarbejderes reaktioner på mulighederne. Hele filosofien bag programmet kan koges ned til et enkelt ord: trivsel. kreds Øst / september 08 / 7

8 TEMA: Sundhed på jobbet Motion på firmaets regning Multidata sender alle de medarbejdere, der har lyst, på to-dages ophold på Skodsborg Sanatorium, der er helliget helheden og den bedre balance Af journalist Elisabeth Teisen Pas på dig selv. Mærk efter. Sæt nye mål. Det kunne være mottoet for Multidatas nye indsats for at komme stress og andre dårligdomme til livs. Alle sejl er sat til og en masse ressourcer på spil i virksomhedens indsats for medarbejdernes gode liv. Alle Multidatas 280 medarbejdere tilbydes et to-dages ophold på Skodsborg Sanatorium, hvor de får lov til at koncentrere sig helt om sig selv: Hvordan lever jeg? Hvordan er jeg? Hvad vil jeg? Vi oplevede at enkelte gik ned med stress og blev syge, og vi tror på, at der skal sættes ind på mange fronter. Derfor har vi sammen med et eksternt firma implementeret et program, vi kalder full engagement med tre aspekter. Det fysiske, det psykiske og en værdidimension, fortæller HR-direktør John Lind Thomsen. Alle deltagerne er gennem et lægetjek, de lærer om kost, om kroppens fysiske reaktioner, når blodsukkeret ikke holdes konstant, de lærer om motion og får et program, der kan holde dem fit. De hører om finesserne ved intervaltræning og fordelene ved yoga. Anden del er en 360 graders analyse af den psykiske dimension, baseret blandt andet på spørgeskemaer til chef, kolleger og familie. Hvordan opfatter de dig? Er du nærværende og fuld af energi, eller er du udbrændt og falder sammen foran fjernsynet, når du kommer hjem? Og endelig er der værdidimensionen, hvor den enkelte gennem en coaching-session kommer tættere på at få afklaret spørgsmål som: Hvad er vigtigt for dig? Hvad vil du med dit liv? Hvad er dine værdier? Hvad står du for som menneske? Den enkelte sætter selv grænsen 140 af medarbejderne har sagt ja tak til at deltage i programmet, der blev sat i gang i starten af året. Ledelsens tilgang er, at det er ledernes opgave at holde øje med alles velbefindende, men at den enkelte er ansvarlig for sit eget liv, og at det kun er den enkelte, der kan mærke, hvornår nok er nok. Det er den enkelte medarbejder, der har ansvaret for at sige, at grænsen er nået og med vores program tror vi på, at vi både har givet den enkelte redskaber til at mærke efter og sige fra, men også til at klare lidt mere. Til at blive mere skarp og fokuseret, siger John Lind Thomsen. Han understreger, at det er en løbende proces. Når medarbejderne kommer hjem fra Skodsborg er der tilbud om at indgå i grupper, hvor man støtter hinanden og holder hinanden oppe på de mål, man satte sig. Kantinen i Multidatas nye bygning skal fra 1. oktober servere en kost, der er i overensstemmelse med de gode principper, der er sund og frisk frugt til de rigelige mellemmåltider, der er motionsrum i virksomheden med gode maskiner, og der bliver fulgt op. Alle nye medarbejdere tilbydes selvfølgelig også at deltage. Vi gør også meget ud af, at det ikke bare er sundt, men at det også er lækkert. Der er ikke noget ved frugtkurve med runkne æbler og slatne gulerødder. Det skal være høj kvalitet. Lystfyldt og ikke masochistisk selvpineri, siger John Lind Thomsen, der også fortæller om, at der har udviklet sig et helt nyt sprog i virksomheden baseret på de nye indsigter. Vi har ikke regnet på, hvad vi får ud af det. Men hele ledelsen var igennem programmet sidste år, og var imponeret over effekten af, at den viden, som jo er tilgængelig mange steder bliver gjort personlig, bliver koblet til dig og dit liv. På den baggrund tror vi på, at det giver mere velfungerende, sundere og gladere medarbejdere, fortæller John Lind Thomsen. 8 / Kreds Øst / september 08

9 Fotos: Christoffer Regild Finn Juel Glyngø og Ellen Kofoed er blandt de medarbejdere, der har takket ja til Multidatas tilbud om to dage på Skodsborg Sanatorium. kreds Øst / september 08 / 9

10 TEMA: Sundhed på jobbet Løb for livet I HSH Nordbank er det tilladt at trække i løbetøjet i arbejdstiden. Arbejdsgiverne betaler halvdelen af tiden Af Elisabeth Teisen Trænger du til en pause fra skærmen og nyt ilt til hjernen er det godt med en løbetur. Samtidig forebygger en god kondition sygedage og stress. Herfra er der kort vej til en fornuftig beslutning om at lade medarbejderne løbe i arbejdstiden. Den er der bare ikke mange, der træffer. Men det har de gjort i HSH Nordbank. Her har det siden 1. april 2007 været helt legitimt at trække i løbetøjet i arbejdstiden - én time to gange om ugen. Arbejdsgiveren giver halvdelen af tiden, medarbejderen betaler selv resten. Og omgivelserne inspirerer. Adressen er Kalvebod Brygge, så man kan blive akkompagneret af bølgeskvulp og friske vindpust på turen. Det varierer meget, hvor meget medarbejderne bruger muligheden. I perioder med travlhed er det mindre. Sommervejret inspirerer flere. Men omkring 25 af vores 200 medarbejdere er en fast kerne, der er gode til at tage sig en løbetur, fortæller Deputy Head of Human Resource Department Janet Frandsen, der er primus motor i HSH Nordbanks 2½ år gamle sundhedsprogram. Hun har også høstet den erfaring, at sundhedsprogrammer ikke er noget man sætter på skinner én gang for alle. Løbende brugerundersøgelser og afdækning af medarbejdernes behov kombineret med nye tiltag er det, der holder engagementet og motivationen oppe. Sundhedsprofil i arbejdstiden Det seneste nye tiltag i sundhedsprogrammet er, at alle medarbejdere forebyggende kan gå til massage, fysioterapeut, zoneterapi, kiropraktor - og få lavet en sundhedsprofil i arbejdstiden. At det er forebyggende betyder helt bogstaveligt, at man ikke behøver at lide af konkrete skavanker og komme med en lægeordineret henvisning. Brugen er fri. HSH Nordbank betaler udgiften, medarbejderen betaler tiden. Indtil videre er det foregået på en klinik fem minutters gåtur fra hovedsædet. Men fra 1. september blev tilbuddet trukket ind i huset. Ordningen er let at administrere - hvis andre skulle føle sig inspireret. HSH Nordbank har købt ydelsen som tillæg til firmaets sundhedsforsikring gennem PFA. Og pensionsselskabet har sammen med Falck lavet programmet PFA forebygger, så de forskellige sundhedsmedarbejdere er ansat af Falck. Det betyder også, at den enkelte kan få sammensat et program, der er individuelt tilpasset og baseret på hele spektret af ydelser, fordi kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør arbejder som et team. Man oplever ikke, som hvis man køber ydelsen selv, at fx zoneterapeuten påstår at have løsningen på alle problemer, fortæller Janet Fransen. Ingen langtidssyge Det lyder næsten for godt til at være sandt, men Janet Fransen ser nøgternt på tilbuddene. Vi sidder meget ned i vores sektor. Det er et problem. Og stress er tidens svøbe. Hos os har vi endnu ikke haft langtidssygemeldinger. Jeg bilder mig ind, at vores sundhedsprogram er en del af forklaringen. Så selvom vi bruger mange ressourcer, er det ikke sikkert, at det er dyrt i den sidste ende. En langtidssygemelding er utroligt kostbar både for den enkelte og virksomheden. Men de nøgterne kalkulationer er ikke den eneste grund til programmet. Som en mindre tysk erhvervsbank har vi ikke været særligt kendte på arbejdsmarkedet for finansansatte. For os er det en måde at brande os på over for mulige ansøgere, det er et middel til fastholdelse, og så er det også helt enkelt for at lytte til medarbejderne, imødekomme nogle af deres behov og gøre dem tilfredse, siger Janet Fransen. 10 / Kreds Øst / september 08

11 Foto: Christoffer Regild Janet Frandsen er en af omkring 25 medarbejdere, som udnytter tilbuddet om en løbetur i arbejdstiden. kreds Øst / september 08 / 11

12 TEMA: Sundhed på jobbet Sunde tilbud til flest muligt I Forstædernes Bank kan de 600 medarbejderne også se frem til en sundere fremtid. Her har medarbejdersiden i bankens samarbejdsudvalg fået carte blanche til at komme med deres konkrete bud på et nyt og spændende sundhedstilbud til bankens ansatte Af Elisabeth Teisen Forstædernes Bank har længe haft frugtordning, motionsrum og en personalerestaurant med fokus på det sunde og lækre. Her er 6 om dagen, fisk og det sunde fedt blevet en del af hverdagen for medarbejderne i hovedsædet. Og som noget forholdsvis enestående i sektoren har de ydermere mulighed for billigt at købe de gode retter med hjem til aftensmad også til familien. Her er Forstædernes Bank løbet ind i et af de dilemmaer, som går igen på arbejdspladser med mange arbejdssteder. Det er svært at tilbyde det samme til alle, og det kan medføre, at nogle bliver mere forkælede end andre. Der er flere og flere, der får problemer med helbredet, og vores stillesiddende arbejde er en del af årsagen. Derfor mener vi også, at virksomheden skal tage et medansvar. Vi vil gerne være foregangsmænd og skabe den sunde arbejdsplads, og vi har heldigvis en lydhør ledelse og en aktiv HR-afdeling, der er meget positiv, siger fællestillidsmand Olav Barsøe. Forandringer og resultater tager tid For SU-B har det været vigtigt, at sundhedstilbudet er fleksibelt og dermed appellere til flest muligt. Valget er faldet på et helheds- orienteret sundhedsprogram, som den erfarne ernæringsvejleder Lene Hansson kommer til at stå i spidsen for. Lene Hansson er kendt som vært på TV3-programmet Du er hvad du spiser, samt TV2s Go morgen Danmark, hvor hun laver sund mad. Hun er forfatter af en lang række bøger om sundhed, Forstædernes Bank har hyret ernæringsvejleder Lena Hansson til sit sundhedsprogram. 12 / Kreds Øst / september 08

13 Foto: Territorium Der er flere og flere, der får problemer med helbredet, og vores stillesiddende arbejde er en del af årsagen, siger fællestillidsmand Olav Barsøe. og driver et wellnesscenter med bl.a. slankeskole, kostvejledning, yoga, yogamassage, meditation og helsebutik. Sundhedsforløbet løber helt til sommeren 2009 ud fra en overbevisning om, at forandringer og seriøse resultater tager tid. Sundhedsforløbet indeholder bl.a. et foredrag med Lene Hansson. Fokus vil være på vejen til naturlig sundhed hvordan opnås et sundt og vedvarende vægttab? Hvordan opnås balance i krop og sjæl? Hvordan styrkes immunforsvaret og energien? Alle medarbejdere kan, hvis de besvarer en række spørgsmål om deres generelle helbredstilstand, få udarbejdet en helseprofil. Helseprofilen vil indikere om medarbejderen kan have gavn af at tilmelde sig Lene Hanssons Fokusgruppe. Fokusgruppen er for de medarbejdere der mere seriøst og længerevarende ønsker at arbejde for at opnå et bedre helbred. kan udveksle erfaringer via Lena Hanssons hjemmeside og/eller på et hertil oprettet site på bankens intranet, fortæller Olav Barsøe. Fokusgruppen finansieres ved delvis egenbetaling fra deltagerne. Herved sikres også seriøsitet og engagement fortsætter Olav Barsøe. SU s vision er, at medarbejderne bliver sundere og stærkere, kommer til at fungere bedre og får mere energi. Det giver os et bedre liv, men det giver også arbejdsgiveren mere effektive og gladere medarbejdere, siger Olav Barsøe. Gladere medarbejdere Fokusområder inden for ubalancer kan være stress, forhøjet blodtryk, diabetes 2, astma, allergi m.v. I perioden kommer fokusgruppens deltagere til løbende opfølgningssamtaler, ligesom der vil være mulighed for at fokusgruppen kreds Øst / september 08 / 13

14 Inspiration Vanens magt kan overvindes Det er ikke interessant, hvor lang tid det tager at ændre en vane, men at du kan ændre alt lige nu, siger vanebryder og forfatter Torben Wiese, som er aktuel med foredraget Bryd dine vaner og nå dine mål på medlemsmøder landet over Af journalist Carsten Jørgensen Skal man forandre noget, der virker? Ja, for ellers gør man det først, når tingene ikke virker, lyder svaret fra Torben Wiese. På hans visitkort står der vanebryder, han har grundlagt firmaet habitmanager og udviklet teorierne og værktøjerne bag habitmanagement, og så er han aktuel som foredragsholder på i alt otte medlemsmøder, som finanskredsene Kreds Syd, Kreds Nord, Kreds Øst og Assurandør Kredsen holder rundt omkring i landet. Torben Wieses påstand er, at vi er styret af vaner uanset at de fleste vil svare ja til spørgsmålet, om de er forandringsparate. For vanerne hjælper os, de giver os tryghed, og hjernen sparer energi og skal ikke arbejde på samme måde, som når der sker noget nyt. En omfattende Observa-undersøgelse giver ham ret. Et meget stort flertal bekræfter, at de gør deres morgentoilette i samme rækkefølge dag efter dag, at de lægger sig til at sove på samme måde nat efter nat, og på en konference eller et kursus sætter deltagerne sig typisk på den samme plads dagen igennem eller endog hele ugen igennem. En af hans pointer er, at vi primært sætter os fysiske mål, når vi bliver spurgt om, hvad vi vil opnå i de kommende fire måneder. Nogle vil tabe sig eller leve sundere, andre vil løbe en maraton eller begynde at motionere, men det er sjældent, nogle sætter sig et mål om for eksempel at være lykkeligere. De følelsesmæssige og tankemæssige vaner er det sværere for os at udfordre, ifølge Torben Wiese. Tror på et liv før døden Jobbet løber vi efter hele tiden. Det er mål på jobbet, som styrer os. Og når vi har fri, forbereder vi os til arbejdsdagen i morgen. Men hvorfor kommer de følelsesmæssige ting ikke frem? Jeg tror på et liv før døden, siger Torben Wiese i foredraget Bryd vanen og nå dine mål. Han mener også, at mange af os er mere loyale over for at overholde aftaler med andre mennesker end over for os selv. Hvis man har besluttet sig for at løbe en tur kl. fire om eftermiddagen, men kollegaen kommer med en opgave, som man bliver 14 / Kreds Øst / september 08

15 Foto: Stig Stasig Omkring 45 medlemmer fik inspiration til at bryde vanen af Torben Wiese på medlemsmødet i Næstved i maj. bedt om at klare, vælger de fleste at blive og ordne opgaven frem for at overholde aftalen med sig selv. Du kan stadig nå at opleve Torben Wiese live på de fire medlemsmøder, der finder sted i september i henholdsvis Nakskov, Holstebro, København og Randers (se annoncen på side 9), men husk at tilmelde dig i god tid, da der er et begrænset antal pladser til hvert arrangement. På medlemsmøderne er der endvidere et oplæg fra en af Finansforbundets næstformænd Kent Petersen eller Michael Budolfsen om Scenario 2015 et projekt om fremtidens finanssektor, som forbundet har gennemført. Her er en af pointerne, at 40 procent af opgaverne i den finansielle sektor herhjemme reelt kan udføres andre steder i verden. Og formanden for den kreds, hvor arrangementet geografisk foregår, vil holde et oplæg om forbundets livfasepolitik, som går ud på at anskue arbejdslivet mere individualistisk, end man hidtil har gjort. Hvis din hest er død, så stå af kreds Øst / september 08 / 15

16 Uddannelse IT-job kræver videreuddannelse Her følger et overblik over IT-ansattes muligheder for videreuddannelse. Husk at bruge overenskomstens ret til betalt uddannelse Af journalist Elisabeth Teisen Hvis man vil hænge på it-vognen er konstant videreuddannelse et ultimativt krav. Samtidig er området noget af en jungle, da langt den største del af videreuddannelse foregår gennem private kursusudbydere, firmaer, der leverer programmer eller maskiner, og interne kurser i egen virksomhed. Det kan være svært at få et overblik over mulighederne, og den brede ajourføring er ikke en vare, de private kursusudbydere har på hylderne. Stadig færre IT-medarbejdere er autodidakte. Nu kommer de fleste med en baggrund i de korte videregående uddannelser som datamatikere eller med afgang fra IT-akademi- eller multimedieuddannelsen. Derudover har nogle en universitetsuddannelse som dataloger. Men uanset om man er autodidakt eller kommer med en mere formel uddannelse er det en så foranderlig branche, at der konstant vil være behov for efter- og videreuddannelse. På den ene side er der noget sundt i, at en stor del af efteruddannelserne udbydes på markedet, hvis markedet hele tiden er i stand til at indrette sig på det, der efterspørges. På den anden side risikerer man, at begrænse mulighederne for en bredere ajourføring af gamle færdigheder, fordi der ikke udbydes generel adgang til en grundlæggende opdatering og udvikling af den teoretiske viden om IT. Og det er i sidste ende er en forudsætning for at følge med i faget på længere sigt. Her får du en kort beskrivelser af de muligheder, der er i offentligt regi, hvor man overvejende netop kan hente den mere grundlæggende opdatering. Og husk, at der i Finansforbundets overenskomster er aftalt ret til betalt uddannelse frem til og med diplom/bachelorniveauet. IT-administrator Uddannelsen gennemføres som en deltidsuddannelse og er tænkt som en IT-supplering/overbygning til en grundlæggende erhvervsuddannelse. En forudsætning for adgang til IT administrator er, at man har en PC brugeruddannelse eller tilsvarende. En samlet IT-administratoruddannelse svarer til en normeret arbejdstid på 70 procent af et arbejdsår. På deltid kan en PC-bruger- og IT-administrator-uddannelse gennemføres over to år. IT-administrator kan gennemføres inden for fire forskellige linier: Læs videre her IT-akademiuddannelserne udbydes af erhvervsakademierne. Søg efter IT-akademiuddannelse på nettet eller via dit erhvervsakademis hovedside. Efter- og videregående uddannelse på diplom og masterniveau udbydes af universiteterne. Går du ind på universiteternes hovedside på nettet, kan du søge under efteruddannelse eller IT-diplom og master Ingeniørhøjskolerne i Odense, Århus og København udbyder ITdiplomuddannelse som efteruddannelse for ingeniører og andre med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund. De har specialiseret sig i internetteknologi eller programudvikling. CVU er (Center for Videregående Uddannelser) i København, Århus, Sorø, Herning, og Vordingborg udbyder PD (Den pædagogiske diplomuddannelse) i medier og kommunikation, udviklingsarbejder, projekter og evalueringer inden for medier, it og kommunikation, fx lyd-, video og multimedieproduktion samt mediedannelse og -didaktik. 16 / Kreds Øst / september 08

17 Foto: Colourbox IT-support, Systemadministration, Databaseadministration og Web-præsentation. Det er muligt at kombinere fag fra forskellige linier. IT-akademiuddannelsen IT-akademiuddannelsen erstatter og er en videreudvikling af tidligere datanomuddannelse. Det er en videre- og efteruddannelse for dem, der er, eller gerne vil være professionelt beskæftiget med it. Uddannelsen er bygget op i moduler af enkeltfag, der gennemføres som deltidsuddannelse. Det vil sige undervisning dag, aften eller weekend, der kan kombineres med et fuldtidsarbejde. En samlet IT-akademiuddannelse består seks uddannelsesmoduler. To obligatoriske fagmoduler, to valgfri fagmoduler samt et specialeforløb og eksamensprojekt. Et uddannelsesmodul afvikles over et semester medtre-fire timers undervisning om ugen og fire-fem timers ugentlig hjemmearbejde. Datamatiker-uddannelsen Datamatikeruddannelsen er en kort videregående uddannelse, der varer 2 ½ år, hvis man er fuldtidsstuderende. Uddannelsen er gratis, og man kan få SU som fuldtidsstuderende. Man kan også tage dele eller hele datamatikeruddannelsen efter reglerne om åben uddannelse. En hel datamatikereksamen omfatter en obligatorisk del med fire emner og en valgdel med et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Datamatikeruddannelsen regnes for en af hovedindgangene til arbejdet med it og giver desuden adgang videregående uddannelse inden for IT. Man kan umiddelbart optages på datamatikeruddannelsen, hvis man har en studentereksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, højere forberedelseseksamen eller har en uddannelse som informatikassistent. En erhvervsuddannelse med en IT-administratoruddannelse vil også give adgang til optagelse. Ny uddannelse under udvikling Der arbejdes for tiden på at udvikle en ny professionsbacheloruddannelse i IT. Den forventes klar i september Modellen, som den ser ud nu, bliver en overbygning på 1½ år til datamatikeruddannelsen. I forhold til datamatikeruddannelsen, der er en kort videregående uddannelse, og den kommende professionsbacheloruddannelse, der er en mellemlang videregående uddannelse, bliver obligatorisk praktik et krav for at kunne afslutte uddannelsen. Virksomhederne skal stille sig til rådighed for de tre eller seks måneders studiepraktik, som hører til disse studieforløb. Deltidsstudie ved siden af jobbet Der er forskellige muligheder for at læse videre med udgangspunkt i en datamatiker-, multimedie- eller IT-akademiuddannelse. I det videregående uddannelsessystem har hvert uddannelsesinstitut sin egen profil for videregående uddannelser og definerer selv forudsætningerne for optagelse og hvilke muligheder, der er for overførsel af merit fra anden IT-uddannelse Generelt har universiteterne udbygget mulighederne for at studere på deltid inden for edb-uddannelserne, og der eksisterer også et samarbejde universiteterne imellem om de enkelte uddannelser, men der kan godt opleves forskelle i de krav, der stilles for optag. Det er derfor nødvendigt, at man selv undersøger muligheder og krav for optagelse på de forskellige institutter. kreds Øst / september 08 / 17

18 Ny overenskomst Foto: Scanpix Længere barselsorlov med løn Hvis du vil være sikker på fuld løn under barsel i 12 uger, skal du varsle orloven med løn senest fire uger efter fødslen. Varslingen er et krav i den nye overenskomst Af Bente Knudsbøl, socialrådgiver Et af medlemmernes ønsker til OK 2008 var at gøre overenskomstens regler ved barsel mere fleksible, så der er mulighed for at kunne udnytte de muligheder, som de offentlige barselsregler åbner op for. Der er sket nogle klare forbedringer på barsels- og adoptionsområdet både med hensyn til længden af lønperiode, placeringen heraf og indbetaling af pensionsbidrag. Ændringerne gælder for børn født den 1. april 2008 og senere. Det nye er: Fædreorloven, hvor mandlige medarbejdere har ret til fuld løn i op til fire uger, som skal holdes senest 14 uger efter fødslen, kan nu holdes i en sammenhængende periode eller deles på to perioder a to uger. Tidligere varsling af orlov Forældreorloven med fuld løn udvides fra 10 til 12 uger. Medarbejderen kan efter eget valg placere orloven med løn i uge efter fødslen. Medarbejderen kan vælge at placere orloven i en sammenhængende periode eller at holde seks uger ad to omgange. Denne del af orlovsperioden på op til 12 uger skal varsles senest fire uger efter fødslen modsat de almindelige varslingsregler efter barselloven, hvor varslet er senest otte uger efter fødslen. Det er også nyt, at når en medarbejder holder barselsorlov uden løn - dog længst til 60 uger efter fødslen - betaler virksomheden såvel medarbejderens som virksomhedens samlede normale pensionsbidrag i perioden. Perioden med ret til deltidsansættelse udvides også til 52 uger efter fødslen. Medarbejderen har krav på ansættelse på halv tid i perioden, hvis der ikke kan blive enighed om timenedsættelsen. Ønsker medarbejderen at udnytte denne ret, skal det meddeles virksomheden inden otte uger efter fødslen. Her skal både medarbejder og virksomhed fortsat betale deres fulde bidrag til pension. Hvis du går ind på Finansforbundets hjemmeside, og søger under barsel, kan du finde en gennemgang af barselsregler, herunder rettigheder efter overenskomst og barselloven. På hjemmesiden er der også en FAQ om barsel og adoption. 18 / Kreds Øst / september 08

19 KORT NYT Landsmøde i Finansforbundet DanID og den digitale signatur Fra tirsdag d. 21. oktober til fredag d. 24. oktober holder Finansforbundets Landsmøde 2008 i Aalborg Kongrescenter. Som forbundets p.t. næststørste kreds deltager Kreds Øst med hele 38 delegerede foruden vores to hovedbestyrelsesmedlemmer. De delegerede er for størstedelens vedkommende allerede udpeget efter principper, der tilstræber at flest mulige virksomheder er repræsenteret, og de delegerede vil fortrinsvist være kredsbestyrelsesmedlemmer, faglige repræsentanter og tillidsmænd. På landsmødet skal vi debattere og fastlægge de kommende års politikker og indsatsområder for Finansforbundet samt vælge formandskabet for den kommende landsmødeperiode. Du kan på få flere informationer op til og under landsmødet blandt andet kan du se delegationens medlemmer og dagsordenen for landsmødet. Landsmødets indhold, debatter og resultater vil også komme til at berøre dig i din daglige fremtidige arbejdsdag. Meld dig derfor allerede nu til hjemmesidens nyhedsmails, så du ikke går glip af de aktuelle nyheder. /Frank A. Olsen PBS overtog i slutningen af juni måned 2008 det ind til da med TDC fællesejede Selskabet af 24. august, der havde budt ind på skabelsen af den næste generation af den digitale signatur. Den hidtidige digitale signaturs udbredelse har været hæmmet af den manglende kobling med pengeinstitutternes netbankssikkerhed, men dette bør nu alt andet lige være imødegået for fremtiden med PBS s overtagelse. De 13 medarbejdere, der følger den digitale signatur til PBS forventes i fremtiden at blive til en del flere. Fællestillidsmand i PBS, Frank A. Olsen hilser de nye medarbejdere varmt velkommen og håber naturligvis på, at medarbejderne også vil melde sig ind i Finansforbundet. De 13 medarbejdere er i dag omfattet af ikke mindre end tre forskellige overenskomster, og virksomhedsoverdragelsesreglerne tilskriver selvfølgelig at disse bibeholdes til OK s udløb, men efter at vi i Personaleforeningen har læst overenskomsterne igennem, ser vi ikke store hindringer for, at medarbejderne kan komme hurtigere ind under Finansforbundets vinger, siger fællestillidsmanden, der heller ikke ser de nye medarbejderes arbejdssted i Århus som en hindring for, at de vil kunne blive godt integreret i personaleforeningen. Hjemmeside om Roskilde Bank Roskilde Bank er sat til salg, og det er i sagens natur en uhyre belastende situation for bankens omkring 650 medarbejdere. Finansforbundet har iværksat et beredskab, der skal hjælpe og støtte medlemmer og tillidsmænd i banken. Ud over en lang række tilbud som rådgivning, kurser og kompetenceafklaring, som naturligt står til rådighed for alle, der har behov, er der oprettet en særlig hjemmeside, der skal sikre, at medlemmer af Finansforbundet får den information, der er brug for, og får mulighed for at stille alle de spørgsmål, der naturligt presser sig på. Siden er ment som et supplement til den rådgivning, medarbejderne kan få hos deres tillidsmand og i Finansforbundet. Siden, som kun medlemmer af Finansforbundet har adgang til, findes på: www. finansforbundet.dk/roskildebank /Elisabeth Teisen Kalender 2009 Igen i 2009 vil Kreds Øst tilsende kredsens medlemmer en lille papirkalender, der dels er nyttig til notering af aftaler, mærkedage og huskepunkter. Kalenderen, der allerede er i produktion, vil lige som de tidligere år også indeholde nogle praktiske oplysninger om Kreds Øst og Finansforbundet. Kalenderen udkommer sidst på året, og vil, hvis det viser sig hensigtsmæssigt, blive udsendt med et kommende nummer af Kreds Øst bladet. /Frank A. Olsen kreds Øst / september 08 / 19

20 Den lette Den svære Vindere fra sidste Sudoku-konkurrence Lene Beyer, Max Bank Dorthe Hansen, Møns Bank Hjertelig tillykke til vinderne. Præmierne er fremsendt. B Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1-9. Og kun tallene 1-9 Det er tallene diagionalt fra Venstre top og ned til Højre hjørne, der er løsningen i både den lette og den svære. Løs den ene eller begge. Der er 200 kr. på højkant for hver. Send løsningen senest den 29. oktober 2007 til: eller Kreds Øst, Finansforbundet, Applebys Plads 5 Postboks 1960, 1411 København K

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Skræddersyede sundhedsforløb

Skræddersyede sundhedsforløb Skræddersyede sundhedsforløb til jeres virksomhed Skal jeres virksomhed også være en sund virksomhed? Optimering af din virksomhed En lang række undersøgelser viser, at øget fokus på sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FIT TIL JOB AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

FIT TIL JOB AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Bente Flarup, Gitte Plougmann, Karin Borup Herping FIT TIL JOB De gode nyheder Mænd med god fysisk form har ikke forhøjet risiko for hjerte-kar-sygdom selv om de har hårdt fysisk arbejde Mænd med hårdt

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere