Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund. Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14"

Transkript

1 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2008 Fem VOK er på plads i kredsen/3 Et spørgsmål om sund fornuft/6 Motion på firmaets regning/8 Løb for livet/10 Sunde tilbud til flest muligt/12 Vanens magt kan overvindes/14 IT-job kræver videreuddannelse/16

2 leder Laila Busted Formand En bestyrelse skal være kompetent Det er vigtigt ikke at lægge for hårdt ud efter en god ferie, sådan som rigtig mange medlemmer forhåbentlig har haft i juli og august. Start op med korte arbejdsdage, helst ikke så mange møder og sørg for at få tid til at læse og besvare dine mails. Så skal det nok lykkedes at komme op i omdrejninger igen uden at blive alt for stresset. Når ferien er slut, skal vi jo til at leve sundt igen, altså de af os der har levet rigtigt igennem i ferien, nu skal løbeskoene spændes igen, og gulerødderne skrabes, væk med tv og stegefedt. Måske kan du finde inspiration i temaet i dette blad, hvor vi sætter fokus på sundhedstilbuddene på en række af kredsenes arbejdspladser. En af kredsens store virksomheder er desværre blevet sat til salg henover sommeren. Og det var ikke fordi, bankens ledelse gerne ville sælge. Næh, det kom vist bag på rigtig mange mennesker, medarbejdere, kunder, ledelse med flere. Alle fik sig et slemt chok, da Roskilde Bank meddelte, at den var i store økonomiske vanskeligheder. Roskilde Bank er en af Kreds Østs store virksomheder. Vi har mange medlemmer, som er berørt af situationen. Og det er jo desværre ikke den første af kredsens virksomheder, der oplever økonomiske problemer. Tidligere på året blev banktrelleborg opkøbt af Sydbank efter økonomiske problemer. Finansforbundet har etableret et beredskab, som er klar til at vejlede medlemmerne fra Roskilde Bank i den svære situation, de står i lige nu. Der er også blevet oprettet en hjemmeside med FAQ til medlemmerne i Roskilde Bank. I Kreds Øst følger vi også sagen nøje og er meget bekymrede på vores medlemmers vegne. Vi håber på, at sagen får en for alle parter, god løsning. Denne sag viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at bestyrelsen i en virksomhed er kompetent og ansvarlig og ved hvilke risici, der bør tages, og hvilke man skal holde sig langt fra. Derfor er det også vigtigt, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er kvalificerede og kompetente, så de kan og tør matche de bestyrelsesmedlemmer der sidder i deres virksomheds bestyrelse. At de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer husker at få spurgt ordentlig ind til tingene. Der er ingen dumme spørgsmål. Dansk økonomi er inde i en recession, og der kan komme flere udfordringer, inden økonomien igen vender til fremgang. Vi håber ikke, at vi i Kreds Øst bliver ramt af flere af disse sager, men skulle situationen opstå, så er vi klar til at tage os af jer, både kærligt og juridisk. Pas på hinanden og på kredsens virksomheder derude! Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads København K Telefon Telefax Hjemmeside: (ISSN nr ) Redaktion: Kirsten L. Madsen (ansv.) Marlene Holm Kommunikation, Finansforbundet Design og produktion: Katrine Kruckow, Finansforbundet, Buwi Grafisk ApS og Datagraf AS Forsidefoto: Christoffer Regild Oplag: Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finansforbundet. Vi sikrer den menneskelige kapital 2 / Kreds Øst / september 08

3 Overenskomst Foto: Scanpix Medarbejderne i Roskilde Bank har fået ret til orlov på tre måneder uden løn, endda selvom de ikke har nogen anciennitet. Fem VOK er på plads i kredsen SDC, BRFkredit, Sparekassen Lolland, Roskilde Bank og EkspresBank har indgået virksomhedsoverenskomster. Gennemgående er medarbejderne godt tilfredse med de aftaler, deres tillidsrepræsentanter har indgået med ledelserne, hvis man skal vurdere efter stemmetallene. Kun medarbejderne i Roskilde Bank er mellemfornøjede Af journalist Elisabeth Teisen VOK erne i Kreds Øst ligger alle meget tæt på standardoverenskomsten indgået mellem Finansforbundet og FA, men derudover indeholder nogle VOK er ekstra goder, som måske kan inspirere kolleger i sektoren i næste runde. Selvfølgelig er der også nogle, der er måttet gå med til noget, de helst havde været foruden. Roskilde Bank I Roskilde Bank har det store tema været lønsystemet. Medarbejderne er ikke overvældende tilfredse med, hvordan systemet fungerer. I den nye VOK er man blevet enige om enkelte korrektioner, men har valgt at udskyde arbejdet med et helt nyt system til efteråret Det er målet, at man sammen finder ud af noget, der kan fungere fra Men indtil videre er man blevet enige om et kompetencetillæg og et performancetillæg. Kompetencetillægget, der bliver permanent, skal træde i kraft fra Performancetillægget bliver derimod et éngangstillæg. Til gengæld kommer de tilbageløbne tillæg ind i puljen igen, så der i 2011 skulle være penge nok, til at alle medarbejdere i princippet kan få tillæg. Lederen skal over for de enkelte teams offentligøre, hvem der har fået tillæg. I Roskilde Bank er man også blevet enig om, at alle timebanks-, flekstids- og merarbejdstimer registreres ét sted. Når der står 37 timer på kontoen, skal man have en snak med chefen. Vil man spare op til orlov eller en længere ferie, kan der stå op til 74 timer, og der skal indgås en skriftlig aftale om, hvordan man afvikler dem. Til gengæld er der fastsat en fixtid. Alle skal normalt være på arbejde mellem 9.30 og En orlov på tre måneder uden løn har medarbejderne i Roskilde Bank også fået adgang til, endda selvom de ikke har nogen anciennitet. Og er barnet sygt er der også fleksibilitet omkring, hvordan man klarer den udfordring. Her kan man sprede retten til frihed ud over fire halve dage. Banken finansierer en heltidsulykkesforsikring for alle medar- g g kreds Øst / september 08 / 3

4 Overenskomst g g bejdere, og medarbejderes ægtefæller og børn kan købe sig til den uden de gængse restriktioner. 237 stemte ja til VOK en, 208 stemte nej og stemmeprocenten var på 87,4. BRFkredit I BRFkredit blev VOK en til gengæld stemt hjem med stort flertal, idet 94,1 procent af de stemmeberettigede medarbejdere sagde ja. Her var der også en uges ekstra ferie til alle over 60 år og et ubegrænset antal fridage i forbindelse med børns sygdom, så længe poderne er under tre år. Til tillidsmændene blev der sat penge af i en pulje til kompetenceudvikling og løft, så man ikke bliver sejlet agterud i de år, man investerer sin tid i det faglige arbejde. Endelig blev også det sidste faste tillæg pensionsgivende til personaleforenings- og kredsbestyrelsesformand Laila Busteds store tilfredshed. Til gengæld måtte medarbejdersiden gå med til at en kvart procent af rammen blev lagt på lønnen i stedet for på ferietillægget. Vi havde hellere set, at alle var blevet tilgodeset med en forhøjelse af ferietillægget. Til gengæld er vi rigtig godt tilfredse med, at vi ikke har skullet bruge tid og ressourcer på fordeling af penge mellem generelle stigninger og puljer, da vi ikke har ny løn. Vi kan bruge alle vores kræfter til reelle fornyelser og forbedringer, siger Laila Busted, der har indtryk af, at netop den fordeling sluger meget tid i mange virksomheders forhandlinger om VOK er. SDC På SDC har den nye VOK ikke rykket meget ved de cirka 325 medarbejderes vilkår. Her har man denne gang overvejende holdt sig i småtingsafdelingen og er gået uden om løn, arbejdstid og kompetence. Til Kirsten L. Madsens, tillidsmand og medlem af Kreds Øst s bestyrelse, ærgrelse måtte medarbejderne acceptere, at SDC ikke fremover stiller bredbåndsforbindelser til rådighed for vagter og for medarbejdere med hjemmearbejdspladser. Medarbejdere, der har behov for at have bredbånd, henvises til selv at anskaffe det, for eksempel via en lønpakke. Som kompensation for de inddragede bredbåndforbindelser kan medarbejderne få et årligt sundhedstjek og massage, der foregår i arbejdstiden og på arbejdspladsen, men som er medarbejdernes egen tid. 110 ud af 177 (62 procent) stemte om VOK en. 88 stemte ja (80 procent), 18 stemte nej (18 procent), og to stemmesedler var blanke. Sparekassen Lolland I Sparekassen Lolland er der heller ikke rykket mange milepæle med den nye VOK. Her ønskede medarbejderne ikke at bruge puljemidlerne til individuelle lønreguleringer, men alene til velfærdsformål. Da ledelsen ikke ønskede at bidrage alene til velfærdsforanstaltninger, blev resultatet nul kroner i puljerne. I realiteten vil det sige, at Sparekassen Lolland har en overenskomst, der er baseret på STOK en og alene har en VOK, fordi man i 2003 gik over på ny løn og ønsker at bevare muligheden for på et senere tidspunkt at sætte kroner på spil i puljerne. Også forrige overenskomst i Sparekassen Lolland var en ren forlængelse efter rammerne sat i STOK en og uden penge i puljerne, fortæller fællestillidsmand Finn Christensen. Her stemte 153 af 184 stemmeberettigede, for stemte 125 og imod stemte 27. EkspresBank EkspresBank er sikkert en af de mindre kendte virksomheder i kredsen, men nok mere kendt som Handelsfinans. Navneskiftet var en konsekvens af, at Handelsfinans blev købt af det franske LASER Group, som Galeries Lafayette Group og Cetelem-BNP Paribas Group ejer hver halvdelen af. Som gammel Danske Bank-virksomhed var Handelsfinans dækket af VOK en i Danske Bank. Indholdet er der kun rokket lidt ved i den nye VOK. Fællestillidsmand Lars Detlefsen forestiller sig dog, at Ekspres- Bank i næste omgang vil lave sin helt egen VOK. I denne omgang er noget af det mere iøjnefaldende, at medarbejderne får ret til fem fridage i forbindelse med børns sygdom, at de har fået sig forhandlet frem til ekstratillæg på 300 kroner for weekendvagter ud over de normale tillæg for den slags, og så har de fået en kvart procent mere på både pension og ferietillæg, end STOK en lægger op til. Ferietillægget på 3,75 procent træder i kraft fra 1. maj Af de godt 100 medarbejdere er kun 43 medlemmer noget som den nye fællestillidsmand snarest vil arbejde på at få ændret og af de 43 stemmeberettigede medlemmer har 25 stemt. 22: ja og tre nej. 4 / Kreds Øst / september 08

5 KOM TIL MEDLEMSMØDE I FINANSKREDSENE BRYD VANEN OG NÅ DINE MÅL Som medlem af en finanskreds indbydes du til at deltage i et spændende medlemsmøde om noget, vi alle har nemlig vaner! Bliv klar på, hvornår og hvordan det kan betale sig at bryde vanen. Vi har allieret os med konsulent og vanerådgiver Torben Wiese forfatter til bogen Bryd vanen og nå dine mål. På møderne vil han holde oplæg om vaners betydning for, at du når dine mål, og hjælpe dig til at se dig selv som hovedansvarlig for det, du opnår i dit liv. Du vil få input til at se dig selv udefra, vurdere dig selv og blive inspireret til at sætte og opnå nye mål. Herudover vil du få lejlighed til at gå i dialog med én af finanskredsenes formænd samt én af Finansforbundets næstformænd om fremtiden i sektoren. Hvordan forestiller vi os, at sektoren ser ud i fremtiden? Hvilke nye udfordringer kommer vi måske til at stå overfor? Hvilke vaner vil vi måske være nødsaget til at ændre? Vi vil meget gerne høre netop dit bud på, hvad du tror, at fremtiden bringer. Så vi håber. du har lyst til at deltage. Medlemsmøderne begynder med Ta selv buffet fra kl til Selve mødet begynder klokken og forventes at slutte klokken ca Møderne henvender sig til finanskredsenes medlemmer, og du tilmelder dig det møde, som geografisk passer dig bedst. Du tilmelder dig online via din kreds hjemmeside. Har du ikke adgang til online-tilmelding, tilmelder du dig ved at ringe til dit kredskontor. TILMELDINGSFRISTEN ER 14 DAGE FØR HVERT MØDE Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til hvert møde så hurtig tilmelding tilrådes! OBS! EFTERÅRETS MØDER STARTER KL I STEDET FOR KL OG FORVENTES AT SLUTTE CA. KL TID & STED 16. APRIL / AALBORG Aalborg Kongres og kulturcenter Europa Plads APRIL / VEJEN Best Western Vejen Kongreshotel Askovvej MAJ / ODENSE Radisson SAS H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade MAJ / NÆSTVED Hotel Vinhuset i Næstved Sct. Peders Kirkeplads SEPTEMBER / NAKSKOV Skovridergaarden Svingelen 16. SEPT. / HOLSTEBRO Hotel Schaumburg Nørregade SEPT. / KØBENHAVN Forsikringens Hus Amaliegade SEPTEMBER / RANDERS Værket Mariagervej 6 kreds Øst / september 08 / 5

6 TEMA: Sundhed på jobbet et spørgsmål om sund fornuft Af Susanne Larsen og Marlene Holm Sundhed er i den grad oppe i tiden. Aviser, ugeblade og tv er fuld af sundhed. I Arbejdsliv i Kreds Øst synes vi det kunne være spændende at undersøge hvilke sundhedstiltag, Kredsens virksomheder tilbyder deres medarbejdere. Vi har derfor ringet rund til en del af virksomhederne og spurgt om de havde gang i nogen spændende nye sundhedstiltag. Det kom der mange gode samtaler ud af. Vi kan konkludere, at der er mange måder at arbejde med sundhedsfremme på. For nogle virksomheder er sundhed mest et spørgsmål om at have politikkerne i orden og så i øvrigt tilbyde adgang til frugt og vand, andre virksomheder anlægger en bredere helhedsbetragtning. Virksomhedens størrelse og virksomhedens fysiske rammer kan 25 år med sunde liv på dagsordenen IT-virksomheden SDC kan prale af at have et af de længst fungerende og bedst kørende sundhedstilbud i sektoren Af journalist Elisabeth Teisen Der blev oprettet en aktivitetsklub, SDC-A, for omkring 25 år siden, og for godt 10 år siden blev der etableret et fitnesscenter på SDC. Det er de mere organisatoriske og fysiske rammer for en lang række sports- og motionstilbud, som omkring 80 procent af virksomhedens medarbejdere benytter i et eller andet omfang. I fitnesscenteret er der maskiner og uddannede medarbejdere til at instruere, og det er åbent 24 timer 365 dage om året. Centeret er også rammen for morgen- og aftenhold i aerobic, step, bodypump og slankehold. Derudover er der en lang række tilbud i aktivitetsklubbens regi, som ligger uden for virksomheden. Her kan man fx løbe, spille badminton og tennis, eller hvad man nu måtte have lyst til. SDC betaler omkring halvdelen af udgifterne. Nyere tiltag inspireret af tidens ånd er kantinens fokus på sund mad, 6 / Kreds Øst / september 08

7 sætte en dæmper på ambitionsniveauet. Hvis alle medarbejdere arbejder under samme tag, er de økonomiske muligheder større, end hvis virksomheden har et stort filialnet. I dag er der ofte en forventning om, at vi ud over vores arbejdskraft, stiller hele vores personlighed til rådighed for den virksomhed, vi er ansat i. Det går dog tit begge veje. Mange af os har også en forventning om, at kunne brande os selv via vores virksomhed. Det kan få nogle virksomheder til - i sundhedens navn - at gå længere end blot det traditionelle sund kost/fysisk aktivitet, og bevæge sig ind på personlige områder som medarbejderens psyke og private værdier. Debatten om hvor langt virksomhederne bør gå, blusser med jævne mellemrum op. Et sundhedsforløb med også den psykiske dimension kan være en fantastisk mulighed for den enkelte, hvis virksomheden har styr på etikken. I den finansielle sektor, er den største sundhedsmæssige udfordring, at vores job er meget stillesiddende. Vi mener, at det er meget positivt, at flere og flere virksomheder stiller rammerne for øget fysisk aktivitet til rådighed for medarbejderne. Man skal dog huske på, at vi også selv har et stort ansvar for egen sundhed. Vores overordnede konklusion må være, at ved ethvert sundhedstiltag er frivillighed et absolut must. Inddragelse af medarbejderne (gerne de tillidsvalgte) allerede i planlægningsfasen, øger succesraten betydeligt. Vi håber, at artiklerne om fire udvalgte virksomheders sundhedstiltag på de følgende sider kan være til inspiration i de af kredsens virksomheder, hvor sundhed måske fylder knap så meget. årlige sundhedstjek og sundhedsuger med særligt fokus på sundhed. Vores frokostordning er obligatorisk, og vi laver jævnligt tilfredshedsundersøgelser vedrørende kantinens udbud. Det betyder, at man stadig kan finde det usunde, for vi synes, vi har en forpligtelse til at levere det, der efterspørges, når alle medarbejdere skal være med. Men alle, der vil, kan sammensætte deres frokost efter de sundeste principper, siger personalechef Lis Linde. Det årlige tilbud om sundhedstjek foretages af et eksternt firma, Health Group. Her får man målt BMI, kondital, fedtprocent, blodtryk og kolesterol. Har man behov for at følge blodtrykket tættere i en periode, kan man låne blodtryksmålere med hjem fra SDC. På baggrund af sundhedstjekket bliver der lavet en samlet rapport, som er tilgængelig for alle, og som efterfølgende behandles i SiU/SU. Rapporten har dog ikke sidste år ført til justeringer, for den viser, at vi er godt dækket ind med tilbud, der kan give sunde liv, siger Lis Linde. Massageordning Det særlige fokus på helbredet i sundhedsugerne bliver blandt andet krydret med foredrag. Foredragene skal selvfølgelig give viden og konkrete råd, men de må også meget gerne være sjove. De fleste ting har vi jo hørt før. Vi ved alle sammen godt, hvad vi skal gøre. Humoren kan lige give en ekstra dimension, siger Lis Linde, der understreger, at SDC ikke tager ansvaret for medarbejdernes sundhed, men at virksomheden gerne vil bidrage mod at stille rammerne til rådighed. Det nyeste tilbud i SDC er en massageordning, som frit kan bruges af alle mod en egenbetaling på 50 kroner per gang. At medarbejderne er glade for de mange tilbud fremgår først og fremmest af, at de bliver brugt. Men SDC høster også stjerner i karakterbogen til medarbejdertilfredshedsundersøgelser, og at det er noget ud over det sædvanlige fremgår ifølge Lis Linde også af nye medarbejderes reaktioner på mulighederne. Hele filosofien bag programmet kan koges ned til et enkelt ord: trivsel. kreds Øst / september 08 / 7

8 TEMA: Sundhed på jobbet Motion på firmaets regning Multidata sender alle de medarbejdere, der har lyst, på to-dages ophold på Skodsborg Sanatorium, der er helliget helheden og den bedre balance Af journalist Elisabeth Teisen Pas på dig selv. Mærk efter. Sæt nye mål. Det kunne være mottoet for Multidatas nye indsats for at komme stress og andre dårligdomme til livs. Alle sejl er sat til og en masse ressourcer på spil i virksomhedens indsats for medarbejdernes gode liv. Alle Multidatas 280 medarbejdere tilbydes et to-dages ophold på Skodsborg Sanatorium, hvor de får lov til at koncentrere sig helt om sig selv: Hvordan lever jeg? Hvordan er jeg? Hvad vil jeg? Vi oplevede at enkelte gik ned med stress og blev syge, og vi tror på, at der skal sættes ind på mange fronter. Derfor har vi sammen med et eksternt firma implementeret et program, vi kalder full engagement med tre aspekter. Det fysiske, det psykiske og en værdidimension, fortæller HR-direktør John Lind Thomsen. Alle deltagerne er gennem et lægetjek, de lærer om kost, om kroppens fysiske reaktioner, når blodsukkeret ikke holdes konstant, de lærer om motion og får et program, der kan holde dem fit. De hører om finesserne ved intervaltræning og fordelene ved yoga. Anden del er en 360 graders analyse af den psykiske dimension, baseret blandt andet på spørgeskemaer til chef, kolleger og familie. Hvordan opfatter de dig? Er du nærværende og fuld af energi, eller er du udbrændt og falder sammen foran fjernsynet, når du kommer hjem? Og endelig er der værdidimensionen, hvor den enkelte gennem en coaching-session kommer tættere på at få afklaret spørgsmål som: Hvad er vigtigt for dig? Hvad vil du med dit liv? Hvad er dine værdier? Hvad står du for som menneske? Den enkelte sætter selv grænsen 140 af medarbejderne har sagt ja tak til at deltage i programmet, der blev sat i gang i starten af året. Ledelsens tilgang er, at det er ledernes opgave at holde øje med alles velbefindende, men at den enkelte er ansvarlig for sit eget liv, og at det kun er den enkelte, der kan mærke, hvornår nok er nok. Det er den enkelte medarbejder, der har ansvaret for at sige, at grænsen er nået og med vores program tror vi på, at vi både har givet den enkelte redskaber til at mærke efter og sige fra, men også til at klare lidt mere. Til at blive mere skarp og fokuseret, siger John Lind Thomsen. Han understreger, at det er en løbende proces. Når medarbejderne kommer hjem fra Skodsborg er der tilbud om at indgå i grupper, hvor man støtter hinanden og holder hinanden oppe på de mål, man satte sig. Kantinen i Multidatas nye bygning skal fra 1. oktober servere en kost, der er i overensstemmelse med de gode principper, der er sund og frisk frugt til de rigelige mellemmåltider, der er motionsrum i virksomheden med gode maskiner, og der bliver fulgt op. Alle nye medarbejdere tilbydes selvfølgelig også at deltage. Vi gør også meget ud af, at det ikke bare er sundt, men at det også er lækkert. Der er ikke noget ved frugtkurve med runkne æbler og slatne gulerødder. Det skal være høj kvalitet. Lystfyldt og ikke masochistisk selvpineri, siger John Lind Thomsen, der også fortæller om, at der har udviklet sig et helt nyt sprog i virksomheden baseret på de nye indsigter. Vi har ikke regnet på, hvad vi får ud af det. Men hele ledelsen var igennem programmet sidste år, og var imponeret over effekten af, at den viden, som jo er tilgængelig mange steder bliver gjort personlig, bliver koblet til dig og dit liv. På den baggrund tror vi på, at det giver mere velfungerende, sundere og gladere medarbejdere, fortæller John Lind Thomsen. 8 / Kreds Øst / september 08

9 Fotos: Christoffer Regild Finn Juel Glyngø og Ellen Kofoed er blandt de medarbejdere, der har takket ja til Multidatas tilbud om to dage på Skodsborg Sanatorium. kreds Øst / september 08 / 9

10 TEMA: Sundhed på jobbet Løb for livet I HSH Nordbank er det tilladt at trække i løbetøjet i arbejdstiden. Arbejdsgiverne betaler halvdelen af tiden Af Elisabeth Teisen Trænger du til en pause fra skærmen og nyt ilt til hjernen er det godt med en løbetur. Samtidig forebygger en god kondition sygedage og stress. Herfra er der kort vej til en fornuftig beslutning om at lade medarbejderne løbe i arbejdstiden. Den er der bare ikke mange, der træffer. Men det har de gjort i HSH Nordbank. Her har det siden 1. april 2007 været helt legitimt at trække i løbetøjet i arbejdstiden - én time to gange om ugen. Arbejdsgiveren giver halvdelen af tiden, medarbejderen betaler selv resten. Og omgivelserne inspirerer. Adressen er Kalvebod Brygge, så man kan blive akkompagneret af bølgeskvulp og friske vindpust på turen. Det varierer meget, hvor meget medarbejderne bruger muligheden. I perioder med travlhed er det mindre. Sommervejret inspirerer flere. Men omkring 25 af vores 200 medarbejdere er en fast kerne, der er gode til at tage sig en løbetur, fortæller Deputy Head of Human Resource Department Janet Frandsen, der er primus motor i HSH Nordbanks 2½ år gamle sundhedsprogram. Hun har også høstet den erfaring, at sundhedsprogrammer ikke er noget man sætter på skinner én gang for alle. Løbende brugerundersøgelser og afdækning af medarbejdernes behov kombineret med nye tiltag er det, der holder engagementet og motivationen oppe. Sundhedsprofil i arbejdstiden Det seneste nye tiltag i sundhedsprogrammet er, at alle medarbejdere forebyggende kan gå til massage, fysioterapeut, zoneterapi, kiropraktor - og få lavet en sundhedsprofil i arbejdstiden. At det er forebyggende betyder helt bogstaveligt, at man ikke behøver at lide af konkrete skavanker og komme med en lægeordineret henvisning. Brugen er fri. HSH Nordbank betaler udgiften, medarbejderen betaler tiden. Indtil videre er det foregået på en klinik fem minutters gåtur fra hovedsædet. Men fra 1. september blev tilbuddet trukket ind i huset. Ordningen er let at administrere - hvis andre skulle føle sig inspireret. HSH Nordbank har købt ydelsen som tillæg til firmaets sundhedsforsikring gennem PFA. Og pensionsselskabet har sammen med Falck lavet programmet PFA forebygger, så de forskellige sundhedsmedarbejdere er ansat af Falck. Det betyder også, at den enkelte kan få sammensat et program, der er individuelt tilpasset og baseret på hele spektret af ydelser, fordi kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør arbejder som et team. Man oplever ikke, som hvis man køber ydelsen selv, at fx zoneterapeuten påstår at have løsningen på alle problemer, fortæller Janet Fransen. Ingen langtidssyge Det lyder næsten for godt til at være sandt, men Janet Fransen ser nøgternt på tilbuddene. Vi sidder meget ned i vores sektor. Det er et problem. Og stress er tidens svøbe. Hos os har vi endnu ikke haft langtidssygemeldinger. Jeg bilder mig ind, at vores sundhedsprogram er en del af forklaringen. Så selvom vi bruger mange ressourcer, er det ikke sikkert, at det er dyrt i den sidste ende. En langtidssygemelding er utroligt kostbar både for den enkelte og virksomheden. Men de nøgterne kalkulationer er ikke den eneste grund til programmet. Som en mindre tysk erhvervsbank har vi ikke været særligt kendte på arbejdsmarkedet for finansansatte. For os er det en måde at brande os på over for mulige ansøgere, det er et middel til fastholdelse, og så er det også helt enkelt for at lytte til medarbejderne, imødekomme nogle af deres behov og gøre dem tilfredse, siger Janet Fransen. 10 / Kreds Øst / september 08

11 Foto: Christoffer Regild Janet Frandsen er en af omkring 25 medarbejdere, som udnytter tilbuddet om en løbetur i arbejdstiden. kreds Øst / september 08 / 11

12 TEMA: Sundhed på jobbet Sunde tilbud til flest muligt I Forstædernes Bank kan de 600 medarbejderne også se frem til en sundere fremtid. Her har medarbejdersiden i bankens samarbejdsudvalg fået carte blanche til at komme med deres konkrete bud på et nyt og spændende sundhedstilbud til bankens ansatte Af Elisabeth Teisen Forstædernes Bank har længe haft frugtordning, motionsrum og en personalerestaurant med fokus på det sunde og lækre. Her er 6 om dagen, fisk og det sunde fedt blevet en del af hverdagen for medarbejderne i hovedsædet. Og som noget forholdsvis enestående i sektoren har de ydermere mulighed for billigt at købe de gode retter med hjem til aftensmad også til familien. Her er Forstædernes Bank løbet ind i et af de dilemmaer, som går igen på arbejdspladser med mange arbejdssteder. Det er svært at tilbyde det samme til alle, og det kan medføre, at nogle bliver mere forkælede end andre. Der er flere og flere, der får problemer med helbredet, og vores stillesiddende arbejde er en del af årsagen. Derfor mener vi også, at virksomheden skal tage et medansvar. Vi vil gerne være foregangsmænd og skabe den sunde arbejdsplads, og vi har heldigvis en lydhør ledelse og en aktiv HR-afdeling, der er meget positiv, siger fællestillidsmand Olav Barsøe. Forandringer og resultater tager tid For SU-B har det været vigtigt, at sundhedstilbudet er fleksibelt og dermed appellere til flest muligt. Valget er faldet på et helheds- orienteret sundhedsprogram, som den erfarne ernæringsvejleder Lene Hansson kommer til at stå i spidsen for. Lene Hansson er kendt som vært på TV3-programmet Du er hvad du spiser, samt TV2s Go morgen Danmark, hvor hun laver sund mad. Hun er forfatter af en lang række bøger om sundhed, Forstædernes Bank har hyret ernæringsvejleder Lena Hansson til sit sundhedsprogram. 12 / Kreds Øst / september 08

13 Foto: Territorium Der er flere og flere, der får problemer med helbredet, og vores stillesiddende arbejde er en del af årsagen, siger fællestillidsmand Olav Barsøe. og driver et wellnesscenter med bl.a. slankeskole, kostvejledning, yoga, yogamassage, meditation og helsebutik. Sundhedsforløbet løber helt til sommeren 2009 ud fra en overbevisning om, at forandringer og seriøse resultater tager tid. Sundhedsforløbet indeholder bl.a. et foredrag med Lene Hansson. Fokus vil være på vejen til naturlig sundhed hvordan opnås et sundt og vedvarende vægttab? Hvordan opnås balance i krop og sjæl? Hvordan styrkes immunforsvaret og energien? Alle medarbejdere kan, hvis de besvarer en række spørgsmål om deres generelle helbredstilstand, få udarbejdet en helseprofil. Helseprofilen vil indikere om medarbejderen kan have gavn af at tilmelde sig Lene Hanssons Fokusgruppe. Fokusgruppen er for de medarbejdere der mere seriøst og længerevarende ønsker at arbejde for at opnå et bedre helbred. kan udveksle erfaringer via Lena Hanssons hjemmeside og/eller på et hertil oprettet site på bankens intranet, fortæller Olav Barsøe. Fokusgruppen finansieres ved delvis egenbetaling fra deltagerne. Herved sikres også seriøsitet og engagement fortsætter Olav Barsøe. SU s vision er, at medarbejderne bliver sundere og stærkere, kommer til at fungere bedre og får mere energi. Det giver os et bedre liv, men det giver også arbejdsgiveren mere effektive og gladere medarbejdere, siger Olav Barsøe. Gladere medarbejdere Fokusområder inden for ubalancer kan være stress, forhøjet blodtryk, diabetes 2, astma, allergi m.v. I perioden kommer fokusgruppens deltagere til løbende opfølgningssamtaler, ligesom der vil være mulighed for at fokusgruppen kreds Øst / september 08 / 13

14 Inspiration Vanens magt kan overvindes Det er ikke interessant, hvor lang tid det tager at ændre en vane, men at du kan ændre alt lige nu, siger vanebryder og forfatter Torben Wiese, som er aktuel med foredraget Bryd dine vaner og nå dine mål på medlemsmøder landet over Af journalist Carsten Jørgensen Skal man forandre noget, der virker? Ja, for ellers gør man det først, når tingene ikke virker, lyder svaret fra Torben Wiese. På hans visitkort står der vanebryder, han har grundlagt firmaet habitmanager og udviklet teorierne og værktøjerne bag habitmanagement, og så er han aktuel som foredragsholder på i alt otte medlemsmøder, som finanskredsene Kreds Syd, Kreds Nord, Kreds Øst og Assurandør Kredsen holder rundt omkring i landet. Torben Wieses påstand er, at vi er styret af vaner uanset at de fleste vil svare ja til spørgsmålet, om de er forandringsparate. For vanerne hjælper os, de giver os tryghed, og hjernen sparer energi og skal ikke arbejde på samme måde, som når der sker noget nyt. En omfattende Observa-undersøgelse giver ham ret. Et meget stort flertal bekræfter, at de gør deres morgentoilette i samme rækkefølge dag efter dag, at de lægger sig til at sove på samme måde nat efter nat, og på en konference eller et kursus sætter deltagerne sig typisk på den samme plads dagen igennem eller endog hele ugen igennem. En af hans pointer er, at vi primært sætter os fysiske mål, når vi bliver spurgt om, hvad vi vil opnå i de kommende fire måneder. Nogle vil tabe sig eller leve sundere, andre vil løbe en maraton eller begynde at motionere, men det er sjældent, nogle sætter sig et mål om for eksempel at være lykkeligere. De følelsesmæssige og tankemæssige vaner er det sværere for os at udfordre, ifølge Torben Wiese. Tror på et liv før døden Jobbet løber vi efter hele tiden. Det er mål på jobbet, som styrer os. Og når vi har fri, forbereder vi os til arbejdsdagen i morgen. Men hvorfor kommer de følelsesmæssige ting ikke frem? Jeg tror på et liv før døden, siger Torben Wiese i foredraget Bryd vanen og nå dine mål. Han mener også, at mange af os er mere loyale over for at overholde aftaler med andre mennesker end over for os selv. Hvis man har besluttet sig for at løbe en tur kl. fire om eftermiddagen, men kollegaen kommer med en opgave, som man bliver 14 / Kreds Øst / september 08

15 Foto: Stig Stasig Omkring 45 medlemmer fik inspiration til at bryde vanen af Torben Wiese på medlemsmødet i Næstved i maj. bedt om at klare, vælger de fleste at blive og ordne opgaven frem for at overholde aftalen med sig selv. Du kan stadig nå at opleve Torben Wiese live på de fire medlemsmøder, der finder sted i september i henholdsvis Nakskov, Holstebro, København og Randers (se annoncen på side 9), men husk at tilmelde dig i god tid, da der er et begrænset antal pladser til hvert arrangement. På medlemsmøderne er der endvidere et oplæg fra en af Finansforbundets næstformænd Kent Petersen eller Michael Budolfsen om Scenario 2015 et projekt om fremtidens finanssektor, som forbundet har gennemført. Her er en af pointerne, at 40 procent af opgaverne i den finansielle sektor herhjemme reelt kan udføres andre steder i verden. Og formanden for den kreds, hvor arrangementet geografisk foregår, vil holde et oplæg om forbundets livfasepolitik, som går ud på at anskue arbejdslivet mere individualistisk, end man hidtil har gjort. Hvis din hest er død, så stå af kreds Øst / september 08 / 15

16 Uddannelse IT-job kræver videreuddannelse Her følger et overblik over IT-ansattes muligheder for videreuddannelse. Husk at bruge overenskomstens ret til betalt uddannelse Af journalist Elisabeth Teisen Hvis man vil hænge på it-vognen er konstant videreuddannelse et ultimativt krav. Samtidig er området noget af en jungle, da langt den største del af videreuddannelse foregår gennem private kursusudbydere, firmaer, der leverer programmer eller maskiner, og interne kurser i egen virksomhed. Det kan være svært at få et overblik over mulighederne, og den brede ajourføring er ikke en vare, de private kursusudbydere har på hylderne. Stadig færre IT-medarbejdere er autodidakte. Nu kommer de fleste med en baggrund i de korte videregående uddannelser som datamatikere eller med afgang fra IT-akademi- eller multimedieuddannelsen. Derudover har nogle en universitetsuddannelse som dataloger. Men uanset om man er autodidakt eller kommer med en mere formel uddannelse er det en så foranderlig branche, at der konstant vil være behov for efter- og videreuddannelse. På den ene side er der noget sundt i, at en stor del af efteruddannelserne udbydes på markedet, hvis markedet hele tiden er i stand til at indrette sig på det, der efterspørges. På den anden side risikerer man, at begrænse mulighederne for en bredere ajourføring af gamle færdigheder, fordi der ikke udbydes generel adgang til en grundlæggende opdatering og udvikling af den teoretiske viden om IT. Og det er i sidste ende er en forudsætning for at følge med i faget på længere sigt. Her får du en kort beskrivelser af de muligheder, der er i offentligt regi, hvor man overvejende netop kan hente den mere grundlæggende opdatering. Og husk, at der i Finansforbundets overenskomster er aftalt ret til betalt uddannelse frem til og med diplom/bachelorniveauet. IT-administrator Uddannelsen gennemføres som en deltidsuddannelse og er tænkt som en IT-supplering/overbygning til en grundlæggende erhvervsuddannelse. En forudsætning for adgang til IT administrator er, at man har en PC brugeruddannelse eller tilsvarende. En samlet IT-administratoruddannelse svarer til en normeret arbejdstid på 70 procent af et arbejdsår. På deltid kan en PC-bruger- og IT-administrator-uddannelse gennemføres over to år. IT-administrator kan gennemføres inden for fire forskellige linier: Læs videre her IT-akademiuddannelserne udbydes af erhvervsakademierne. Søg efter IT-akademiuddannelse på nettet eller via dit erhvervsakademis hovedside. Efter- og videregående uddannelse på diplom og masterniveau udbydes af universiteterne. Går du ind på universiteternes hovedside på nettet, kan du søge under efteruddannelse eller IT-diplom og master Ingeniørhøjskolerne i Odense, Århus og København udbyder ITdiplomuddannelse som efteruddannelse for ingeniører og andre med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund. De har specialiseret sig i internetteknologi eller programudvikling. CVU er (Center for Videregående Uddannelser) i København, Århus, Sorø, Herning, og Vordingborg udbyder PD (Den pædagogiske diplomuddannelse) i medier og kommunikation, udviklingsarbejder, projekter og evalueringer inden for medier, it og kommunikation, fx lyd-, video og multimedieproduktion samt mediedannelse og -didaktik. 16 / Kreds Øst / september 08

17 Foto: Colourbox IT-support, Systemadministration, Databaseadministration og Web-præsentation. Det er muligt at kombinere fag fra forskellige linier. IT-akademiuddannelsen IT-akademiuddannelsen erstatter og er en videreudvikling af tidligere datanomuddannelse. Det er en videre- og efteruddannelse for dem, der er, eller gerne vil være professionelt beskæftiget med it. Uddannelsen er bygget op i moduler af enkeltfag, der gennemføres som deltidsuddannelse. Det vil sige undervisning dag, aften eller weekend, der kan kombineres med et fuldtidsarbejde. En samlet IT-akademiuddannelse består seks uddannelsesmoduler. To obligatoriske fagmoduler, to valgfri fagmoduler samt et specialeforløb og eksamensprojekt. Et uddannelsesmodul afvikles over et semester medtre-fire timers undervisning om ugen og fire-fem timers ugentlig hjemmearbejde. Datamatiker-uddannelsen Datamatikeruddannelsen er en kort videregående uddannelse, der varer 2 ½ år, hvis man er fuldtidsstuderende. Uddannelsen er gratis, og man kan få SU som fuldtidsstuderende. Man kan også tage dele eller hele datamatikeruddannelsen efter reglerne om åben uddannelse. En hel datamatikereksamen omfatter en obligatorisk del med fire emner og en valgdel med et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Datamatikeruddannelsen regnes for en af hovedindgangene til arbejdet med it og giver desuden adgang videregående uddannelse inden for IT. Man kan umiddelbart optages på datamatikeruddannelsen, hvis man har en studentereksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, højere forberedelseseksamen eller har en uddannelse som informatikassistent. En erhvervsuddannelse med en IT-administratoruddannelse vil også give adgang til optagelse. Ny uddannelse under udvikling Der arbejdes for tiden på at udvikle en ny professionsbacheloruddannelse i IT. Den forventes klar i september Modellen, som den ser ud nu, bliver en overbygning på 1½ år til datamatikeruddannelsen. I forhold til datamatikeruddannelsen, der er en kort videregående uddannelse, og den kommende professionsbacheloruddannelse, der er en mellemlang videregående uddannelse, bliver obligatorisk praktik et krav for at kunne afslutte uddannelsen. Virksomhederne skal stille sig til rådighed for de tre eller seks måneders studiepraktik, som hører til disse studieforløb. Deltidsstudie ved siden af jobbet Der er forskellige muligheder for at læse videre med udgangspunkt i en datamatiker-, multimedie- eller IT-akademiuddannelse. I det videregående uddannelsessystem har hvert uddannelsesinstitut sin egen profil for videregående uddannelser og definerer selv forudsætningerne for optagelse og hvilke muligheder, der er for overførsel af merit fra anden IT-uddannelse Generelt har universiteterne udbygget mulighederne for at studere på deltid inden for edb-uddannelserne, og der eksisterer også et samarbejde universiteterne imellem om de enkelte uddannelser, men der kan godt opleves forskelle i de krav, der stilles for optag. Det er derfor nødvendigt, at man selv undersøger muligheder og krav for optagelse på de forskellige institutter. kreds Øst / september 08 / 17

18 Ny overenskomst Foto: Scanpix Længere barselsorlov med løn Hvis du vil være sikker på fuld løn under barsel i 12 uger, skal du varsle orloven med løn senest fire uger efter fødslen. Varslingen er et krav i den nye overenskomst Af Bente Knudsbøl, socialrådgiver Et af medlemmernes ønsker til OK 2008 var at gøre overenskomstens regler ved barsel mere fleksible, så der er mulighed for at kunne udnytte de muligheder, som de offentlige barselsregler åbner op for. Der er sket nogle klare forbedringer på barsels- og adoptionsområdet både med hensyn til længden af lønperiode, placeringen heraf og indbetaling af pensionsbidrag. Ændringerne gælder for børn født den 1. april 2008 og senere. Det nye er: Fædreorloven, hvor mandlige medarbejdere har ret til fuld løn i op til fire uger, som skal holdes senest 14 uger efter fødslen, kan nu holdes i en sammenhængende periode eller deles på to perioder a to uger. Tidligere varsling af orlov Forældreorloven med fuld løn udvides fra 10 til 12 uger. Medarbejderen kan efter eget valg placere orloven med løn i uge efter fødslen. Medarbejderen kan vælge at placere orloven i en sammenhængende periode eller at holde seks uger ad to omgange. Denne del af orlovsperioden på op til 12 uger skal varsles senest fire uger efter fødslen modsat de almindelige varslingsregler efter barselloven, hvor varslet er senest otte uger efter fødslen. Det er også nyt, at når en medarbejder holder barselsorlov uden løn - dog længst til 60 uger efter fødslen - betaler virksomheden såvel medarbejderens som virksomhedens samlede normale pensionsbidrag i perioden. Perioden med ret til deltidsansættelse udvides også til 52 uger efter fødslen. Medarbejderen har krav på ansættelse på halv tid i perioden, hvis der ikke kan blive enighed om timenedsættelsen. Ønsker medarbejderen at udnytte denne ret, skal det meddeles virksomheden inden otte uger efter fødslen. Her skal både medarbejder og virksomhed fortsat betale deres fulde bidrag til pension. Hvis du går ind på Finansforbundets hjemmeside, og søger under barsel, kan du finde en gennemgang af barselsregler, herunder rettigheder efter overenskomst og barselloven. På hjemmesiden er der også en FAQ om barsel og adoption. 18 / Kreds Øst / september 08

19 KORT NYT Landsmøde i Finansforbundet DanID og den digitale signatur Fra tirsdag d. 21. oktober til fredag d. 24. oktober holder Finansforbundets Landsmøde 2008 i Aalborg Kongrescenter. Som forbundets p.t. næststørste kreds deltager Kreds Øst med hele 38 delegerede foruden vores to hovedbestyrelsesmedlemmer. De delegerede er for størstedelens vedkommende allerede udpeget efter principper, der tilstræber at flest mulige virksomheder er repræsenteret, og de delegerede vil fortrinsvist være kredsbestyrelsesmedlemmer, faglige repræsentanter og tillidsmænd. På landsmødet skal vi debattere og fastlægge de kommende års politikker og indsatsområder for Finansforbundet samt vælge formandskabet for den kommende landsmødeperiode. Du kan på få flere informationer op til og under landsmødet blandt andet kan du se delegationens medlemmer og dagsordenen for landsmødet. Landsmødets indhold, debatter og resultater vil også komme til at berøre dig i din daglige fremtidige arbejdsdag. Meld dig derfor allerede nu til hjemmesidens nyhedsmails, så du ikke går glip af de aktuelle nyheder. /Frank A. Olsen PBS overtog i slutningen af juni måned 2008 det ind til da med TDC fællesejede Selskabet af 24. august, der havde budt ind på skabelsen af den næste generation af den digitale signatur. Den hidtidige digitale signaturs udbredelse har været hæmmet af den manglende kobling med pengeinstitutternes netbankssikkerhed, men dette bør nu alt andet lige være imødegået for fremtiden med PBS s overtagelse. De 13 medarbejdere, der følger den digitale signatur til PBS forventes i fremtiden at blive til en del flere. Fællestillidsmand i PBS, Frank A. Olsen hilser de nye medarbejdere varmt velkommen og håber naturligvis på, at medarbejderne også vil melde sig ind i Finansforbundet. De 13 medarbejdere er i dag omfattet af ikke mindre end tre forskellige overenskomster, og virksomhedsoverdragelsesreglerne tilskriver selvfølgelig at disse bibeholdes til OK s udløb, men efter at vi i Personaleforeningen har læst overenskomsterne igennem, ser vi ikke store hindringer for, at medarbejderne kan komme hurtigere ind under Finansforbundets vinger, siger fællestillidsmanden, der heller ikke ser de nye medarbejderes arbejdssted i Århus som en hindring for, at de vil kunne blive godt integreret i personaleforeningen. Hjemmeside om Roskilde Bank Roskilde Bank er sat til salg, og det er i sagens natur en uhyre belastende situation for bankens omkring 650 medarbejdere. Finansforbundet har iværksat et beredskab, der skal hjælpe og støtte medlemmer og tillidsmænd i banken. Ud over en lang række tilbud som rådgivning, kurser og kompetenceafklaring, som naturligt står til rådighed for alle, der har behov, er der oprettet en særlig hjemmeside, der skal sikre, at medlemmer af Finansforbundet får den information, der er brug for, og får mulighed for at stille alle de spørgsmål, der naturligt presser sig på. Siden er ment som et supplement til den rådgivning, medarbejderne kan få hos deres tillidsmand og i Finansforbundet. Siden, som kun medlemmer af Finansforbundet har adgang til, findes på: www. finansforbundet.dk/roskildebank /Elisabeth Teisen Kalender 2009 Igen i 2009 vil Kreds Øst tilsende kredsens medlemmer en lille papirkalender, der dels er nyttig til notering af aftaler, mærkedage og huskepunkter. Kalenderen, der allerede er i produktion, vil lige som de tidligere år også indeholde nogle praktiske oplysninger om Kreds Øst og Finansforbundet. Kalenderen udkommer sidst på året, og vil, hvis det viser sig hensigtsmæssigt, blive udsendt med et kommende nummer af Kreds Øst bladet. /Frank A. Olsen kreds Øst / september 08 / 19

20 Den lette Den svære Vindere fra sidste Sudoku-konkurrence Lene Beyer, Max Bank Dorthe Hansen, Møns Bank Hjertelig tillykke til vinderne. Præmierne er fremsendt. B Man udfylder felterne, så hver række vandret og lodret, samt hver boks med 3 X 3 felter, indeholder tallene fra 1-9. Og kun tallene 1-9 Det er tallene diagionalt fra Venstre top og ned til Højre hjørne, der er løsningen i både den lette og den svære. Løs den ene eller begge. Der er 200 kr. på højkant for hver. Send løsningen senest den 29. oktober 2007 til: eller Kreds Øst, Finansforbundet, Applebys Plads 5 Postboks 1960, 1411 København K

Få svar. hos socialrådgiveren

Få svar. hos socialrådgiveren Få svar hos socialrådgiveren Finansforbundet 2011 ? arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse, barsel & adoption, orlovsmuligheder og meget mere Har du spørgsmål om arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse,

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Bedst at forebygge et dårligt helbred

Bedst at forebygge et dårligt helbred 3F Aalborg afdeling Telefon 7030 0858 Når du kontakter 3F Aalborg Du er altid velkommen til at henvende dig i 3F Aalborg, men for at gøre det lettere for dig selv, så henvend dig direkte i din egen gruppe.

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse Samarbejde om arbejdstid og uddannelse veje til rekruttering og fastholdelse i dansk detailhandel Anna Ilsøe Jonas Felbo-Kolding Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Samarbejde

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Guide: Bryd vanerne - og få succes privat og på job

Guide: Bryd vanerne - og få succes privat og på job Guide: Bryd vanerne - og få succes privat og på job Drømmer du om nyt job, et godt kærlighedsliv eller varigt vægttab? Så skal du først og fremmest droppe 'plejer'. Lær hvordan du får nye og bedre vaner

Læs mere

Vi tilbyder - du vælger

Vi tilbyder - du vælger w w w. EU C VE S T. d k Sundhed og Trivsel Vi tilbyder - du vælger 2 I EUC Vest EUC Vest arbejder med sundheden EUC Vests vision er frem mod 2010 fortsat at øge tilfredsheden blandt elever, kunder og medarbejdere.

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere