F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t. Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S"

Transkript

1 F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t Michael Estimo Case: Relokering af Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 1

2 I n d h o l d : D e l 1 - I n i t i e r i n g Virksomhedsprofil SWOT- Analyse Alternative modeller Space Management-Analyse REN-Analyse Speciale anbefalinger Due diligence D e l 2 - B e s k r i v e l s e a f p r o j e k t SWOT Analyse Målsætninger for projekt D e l 3 - O r g a n i s e r i n g Organisation Entrepriseform Juridiske dokumenter D e l 4 - P r o g r a m m e r i n g Krav og Ønsker Ide grundlag Analyse om arealbehov Areal programmering Nærhedsdiagram Funktionsanalyse Organisation Udbudstidsplan Dokumenter 0 D e l 5 - D i s p o s i t i o n s f o r s l a g D e l 6 - P r o j e k t f o r s l a g Indsamling af Krav og Behov Besigtigelse - Registrering af eksisterende forholde Byggeprogram - Dispositionsforslag Fleksibelt zone Indretning Space Planning Materialer Tegnings materiale Økonomi Tidsplan Præsentation Granskning Analyser Tegningsmateriale D e l 7 - D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e Gældende forholde D&V Organisation Valg af Drift & Vedligeholds Program Procedure D e l 8 - K o n k l u s i o n Perspektivering - Areal Disponering Perspektivering - Økonomi Er målsætningerne for projektet nået? 2

3 I N I T I E R I N G : D e l 1 - I n i t i e r i n g Virksomhedsprofil SWOT- Analyse Alternative modeller Space Management-Analyse REN-Analyse Speciale anbefalinger Due diligence 0 D e l 2 - B e s k r i v e l s e a f p r o j e k t SWOT Analyse Målsætninger for projekt B r u g e r / L e j e r r å d g i v e r 3

4 Virksomhed Hvem er Entreprenørfirmaet Einar Kornerup? Einar Kornerup startede med en enkel mand, en murske, en spand og en trækvogn. Således udstyret gik firmaets oprindelige grundlægger Einar Kornerup nemlig rundt til folk på Frederiksberg og lavede skorstene, små reparationer, og forefaldende murerarbejde 4

5 Virksomhed O r g a n i s a t i o n: Einar Kornerup A/S Einar Kornerup A/S er delt op i 1 hoved koncern hvor i der er 5 datterselskaber Fælles målsætning for hele Einar Kornerup Koncernen: Vi vil udføre byggeopgaver baseret på kvalitet og godt håndværk 5

6 Virksomhed O r g a n i s a t i o n: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Beskæftiger i alt 182 medarbejder Kerneforretning: Nybyggeri Ombygning renovering restaurering Fokusområder: Kundetilfredshed medarbejdere ledelse kvalitet miljø og arbejdsmiljø 6

7 Virksomhed Relativ Arealfordeling: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup Hovedkontor - Paul Bersøes Vej Glostrup Glostrup Paul Bergsøes København Vej Brutto Areal 100% E55 Samlede netto areal+konstruktionsareal Glostrup E55 Disponerbart nytteareal + Fællesrumareal +Teknikrumsareal+ Fordelingsareal Primær nytteareal + Sekundær nytteareal Glostrup Storcenter Glostrup St. (Tog) Roskildevej Hovedvej E20 45,9% 59,3% 85% Amager 13,3% 21,7% 15% Roskildevej CPH Lufthavn Paul Bergsøes vej Glostrup Kontor Domicil Samlede Brutto m2: Ekstern lejer: Brutto m2: 4539 m m m2 Medarbejder: 72 pers. Brutto areal / m.arb.: 34,3 m2 Nøgletal Ejendoms drift omk.: kr. Husleje årlig: kr. Kr./m2/år: 1150 kr. 7

8 Millioner kr. Initiering Ø k o n o m i Entreprenøfirmaet Einar Kornerup A/S ,3 613,1 634,8 635, ,6 485,5 479,2 467,4 435, , ,6 15,6 18,3 38,3 49,2 40,1 0 24,4 23, ,9 Omsætning Overskud eft. Skat Omsætning Bedste resultat: Omst.06: 712,3 mio. kr. Dårligste resultat: Omst. 10: 429,4 mio. kr. Seneste resultat: Omst. 11: 523,6 mio. kr. Overskud Bedste resultat: Ovs.06: 49,2 mio. kr. Dårligste resultat: Ovs. 11: 12,9 mio. kr. Seneste resultat: Omst. 11: 12,9 mio. kr. Virksomhed 8

9 Virksomhed Styrke: Trafikal tilgængelighed via bil Medarbejder Svagheder: Høj husleje Mange kvadratmeter ift. antal ansatte Forældede teknologiske beregnings midler Muligheder: Branding Optimering af areal disponering Trusler: Politiske Beslutninger Økonomisk krise 9

10 S p e c i a l e R a p p o r t Virksomhed Indhold: 4 alternative Husningsmodeller ITOCC REN - analyse 10

11 A l t e r n a t i v e h u s n i n g s m o d e l l e r Virksomhed Model 1: Optimering af eksisterende Glostrup E55 København Roskildevej GLOSTRUP Nøgletal Ejdm drift omk.: kr. Husleje årlig: kr. Model 3: Ny Lejemål fuldt istandsat Albertslund E55 Roskildevej ALBERTSLUND Nøgletal Ejdm drift omk.: kr. Husleje årlig: kr. Kr./m2/ år: 1150 kr. Kr./m2/ år: 683 kr. E20 CPH Lufthavn Brutto areal: 2055 m2 E20 Brutto areal: 1496 m2 Amager Br m2 /m.arb.: 28,54 m2 Amager Br m2 /m.arb.: 20,78 m2 Model 2: Ny lejemål ikke istandsat E55 Rødovre Roskildevej København RØDOVRE Nøgletal Ejdm drift omk.: kr. Husleje årlig: Kr./m2/ år: kr. 700 kr. Model 4: Beliggenhed & Branding Bella Center Fields Metro E20 ØRESTAD Nøgletal Ejdm drift omk.: kr. Husleje årlig: Kr./m2/ år: kr kr. Hvidovre Hospital Holbæk Motorvej Brutto areal: 1434 m2 Br m2 /m.arb.: 19,9 m2 Rambøll Head Office Brutto areal: 1430 m2 Br m2 /m.arb.: 19,9 m2 11

12 S p a c e M a n a g e m e n t A n a l y s e Model 1: Optimering af eksisterende Model 3: Ny Lejemål fuldt istandsat Konklusion: Virksomhed Brutto Areal 100% Brutto Areal 100% Brutto og Netto areal forhold: Samlede netto areal+konstruktionsareal 86% 14% Samlede netto areal+konstruktionsareal 93% 7% Model 1: 1.16 Disponerbart nytteareal + Fællesrumareal +Teknikrumsareal+ Fordelingsareal 60,% 21,5% Disponerbart nytteareal + Fællesrumareal +Teknikrumsareal+ Fordelingsareal 62% 14% Model 2: 1.06 Primær nytteareal + Sekundær nytteareal 46% 14% Primær nytteareal + Sekundær nytteareal 50% 12% Model 3: 1.07 Model 4: 1.05 Model 2: Ny lejemål ikke istandsat Brutto Areal Samlede netto areal+konstruktionsareal 100% 94% 6% Model 4: Beliggenhed & Branding Brutto Areal Samlede netto areal+konstruktionsareal 100% 95% 5% Når man sammenligner Brutto netto areal forholdet på modellerne er det Model 4 som har det bedste resultat Disponerbart nytteareal + Fællesrumareal +Teknikrumsareal+ Fordelingsareal 63% 14% Disponerbart nytteareal + Fællesrumareal +Teknikrumsareal+ Fordelingsareal 63% 10% Primær nytteareal + Sekundær nytteareal 55% 8% Primær nytteareal + Sekundær nytteareal 57% 8%

13 R E N A n a l y s e Resultat: Konklusion: Virksomhed Omgivelser: Grund: Bygning: Miljø: Faciliteter: Model 2: 73 Model 3: 67 Model 4: 109 Model 2: 60 Model 3: 60 Model 4: 73 Model 2: 60 Model 3: 60 Model 4: 73 Model 2: 60 Model 3: 60 Model 4: 73 Model 2: 67 Model 3: 67 Model 4: 69 Benchmarken afslutter med et endeligt pointresultat, hvor modellen med flest point skal ses som den bedste og mest optimale model. I dette tilfælde er det Model 4 som har det bedste resultat. Endelig resultat: Model 2: 396 Model 3: 399 Model 4:

14 S p e c i a l e R a p p o r t K o n k l u s i o n A n b e f a l i n g e r Virksomhed Beliggenhed: God Trafik (bil) Dårlig Branding gennem bygning Bygning: Minimal fleksibilitet Space management: For høj Brutto m2 pr. mdarb. Dårlig areal disponering Tekniske faciliteter: Ikke tidssvarende programmer Ingen videns database Økonomi: Ramt af økonomisk krise Trods krise stadig overskud Beliggenhed: Tætter på centrum Branding God område infrastruktur Bygning: Tidssvarende Fleksibelt (indretning) Space management: God areal disponering Effektivisering af Br. m2/ mdarb. Tekniske faciliteter: Tidssvarende Teknologi Videns database Økonomi: Generer større overskud Håndtere økonomisk krise (Drift) 14

15 A n b e f a l e t H u s n i n g s m o d e l Bella Center Fields Metro E20 Rambøll Head Office ØRESTAD Nøgletal Ejdm drift omk.: kr. Husleje årlig: Kr./m2/ år: Brutto areal: kr kr m2 Br m2 /m.arb.: 19,9 m2 D u e D i l i g e n c e Husleje eftervisning Foto registrering (tilstand) Leje vilkår Balance beregning Byg nyt kontra Leje Ledighed erhvervs ejendom Case: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S - Rambøll Head Office Due Diligence Ørestaden 15

16 Facade nord vest Facade nord vest F o t o r e g i s t r e r i n g Due Diligence O b s e r v a t i o n e r Emne Facade Stand God System loft gips. Facade syd øst Søjle drager konstruktion Tag NA Vægge God Gulv overflader God Væg overflader God Gipsloft og Parket gulv Gips vægge. Glasvægge Designer Interiør Loft overflader God Konstruktion God Interiør Døre Trapper Toiletter God God God God 16

17 L e j e v i l k å r Due Diligence Prospekt - Rambøll Head Office Udlejer: SEB ejendomme A/S Mægler: Sadolin & Albæk Ikrafttræden 1 januar 2012 eller efter nærmere aftale. Uopsigelighed 2-5 år gensidigt efter nærmere aftale. Opsigelse 6 måneder for såvel lejer som udlejer. Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse påhviler lejer. Udvendig vedligeholdelse påhviler udlejer. Depositum Kontant depositum svarende til 6 måneders leje. Regulering Lejen reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset, min. 2 %, max. 5 %. Moms Lejemålene er momspligtige og alle beløb tillægges moms 17

18 B a l a n c e Due Diligence 518 Kr./m2 pr år Kr./m2 12,8 år Kr./m2 18

19 Due Diligence L e j e k o n t r a B y g n y t kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr ,0 kr. - ÅR 0 ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR LEJE BYG Forudsætninger L E J E Årlig husleje omk.: kr. Depositum omk.: kr. B y g N y t Grund omk.: kr. Bygge omk.: kr. Årlig Drift omk.: kr. Skæringspunkt efter 23 år 19

20 Due Diligence L e d i g h e d e r h v e r v s l e j e m å l DI- Byggematerialer Byggeriet langsomt på vej ud af krisen En analyse fra DI Byggematerialer..Ledighedsprocenten for erhvervsbygninger er, efter en kort periode med bedring, tilbage på et rekordhøjt niveau.. S. 4-5 Kontor bygninger har en samlede ledighed på 8 procent. 20

21 Due Diligence - Husleje eftervisning Case: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Rambøll Head Office Udarbejdet af: Michael Estimo K o n k l u s i o n Foto registrering (tilstand) Bygningen har stået et år og har været igennem alle årstider. Der er ikke synlig skader udvendigt. Indvendigt er bygningen i god stand og fremstår som nyistandsat Balance beregning Beregningen påviser et eventuelt husleje stigning på 518 kr./pr. m2/år. Tilbage betales på 12,8 år. Byg nyt kontra Leje Ifølge den udarbejdet Graf på byg nyt og leje viser det sig at det først kan betale sig at købe efter 23 år. Ledighed erhvervs ejendom Generelt stor ledighed. Ledighed på kontorbygninger er på 8 procent. Leje vilkår Det har ikke været muligt at få en lejekontrakt på bygningen. Der er derfor taget udgangspunkt i de informationer som findes i prospektet for bygningen. A n b e f a l i n g Husleje Forhandling På baggrund af forrige konklusioner anbefales følgende: -Det anbefales ikke at leje i mere end 23 år. - Det anbefales at forhandle om en reducering af husleje stigningen. - Det anbefales at leje med forkøbsret Due Diligence 21

22 Styrke: Internationalt arbejdsmiljø Centralt beliggenhed Område med eminent infrastruktur Moderne tekniske løsninger Erfarings/Videns database Tilpassede kontor miljøer Branding via bygning Svagheder: Høj husleje Åben bygning Muligheder: Internationalt arbejdsmiljø (videns deling) Videns deling (Bygnings indretning) Samarbejde med andre virksomheder Trusler: Politiske beslutninger Økonomisk krise Beskrivelse af projekt 22

23 Beskrivelse af projekt M å l s æ t n i n g e r f o r p r o j e k t e t Relokkere Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Ombygning af lokalerne så det passer til firmaets Krav og Ønsker Aktivitets basseret kontorlandskab Branding af virksomheden Vidensdeling princip Implementere internt videns database Digital arkivering 23

24 O R G A N I S E R I N G: D e l 3 - O r g a n i s e r i n g Organisation Entrepriseform Juridiske dokumenter 0 B y g h e r r e r å d g i v e r 24

25 P r o j e k t e t s O r g a n i s a t i o n Byggeudvalg Entrepriseform: Total entreprise Organisation BH Rådgiver. Rådgiver- Aftale ABR89 BH. /Udlejer SEB EJENDOMME A/S Lejekontrakt Byggeprogram Bruger/lejer. EEK Rådgiver Licitationsform: Samlede udbud i omvendt Licitation Udbudsform: Begrænset udbud i prækvalifikation D & V. SLA ABT93 ABS Total Entreprenør. IKT- Aftale Råd. Projekt. Leje: Lejekontrakt udfærdiges før byggeri går i gang. 25

26 J u r i d i s k e d o k u m e n t e r Rådgiver aftalen udfærdiges mellem Bygherre og Bygherre rådgiver. Aftaleforholdet omhandler Juridisk bistand fra rådgiver til bygherre. IKT - aftalen udfærdiges mellem Total Entreprenør og rådgiver. Aftaleforholdet omhandler projekterings mængden og hvilke format rådgiver skal udfærdige tegninger og dokumenter i. Lejekontrakt udfærdiges mellem Udlejer/Invester og Lejer/bruger. Udfærdiges inden udførelse. Kontrakten omhandler betingelserne for leje af bygningens m2 og hvilke forholde der gælder. Organisation SLA udfærdiges mellem Entreprenør og Service udbyder. Aftaleforholdet omhandler omfang samt de kriterier der er for service aftalen ABR89 udfærdiges mellem Bygherre og Bygherre rådgiver. Eller Entreprenør og Rådgiver Aftaleforholdet omhandler omfanget og præciseringen af arbejdet som rådgiver udbyder. ABT93 udfærdiges mellem Bygherre og Total Entreprenør. Aftaleforholdet omhandler projekterings og arbejdsydelsen på projektet samt hvilke krav der er for materialer og udførelses. ABS 2003 udfærdiges mellem Bygherre og Total Entreprenør Aftaleforholdet Omhandler aftaler om service ydelser Exit klausul udfærdiges mellem Bygherre og Totalentreprenør Samarbejdsaftale udfærdiges mellem Bygherre rådgiver og Lejer Rådgiver Aftaleforholdet Omhandler afklaring præciseringen af projektet Entreprisekontrakt udfærdiges mellem Bygherre og Total Entreprenør. Aftaleforholdet omhandler standarden af den stand bygning overdrages i efter endt drift periode. Aftaleforholdet omhandler Pris sum, tvister, forsinkelser, tidsplan, ændringer i arbejdet, sikkerhedsstillelser mm. 26

27 P R O G R A M M E R I N G: D e l 4 - P r o g r a m m e r i n g Krav og Ønsker Ide grundlag Analyse om arealbehov Areal programmering 0 Nærhedsdiagram Funktionsanalyse Organisation Udbudstidsplan Dokumenter B y g h e r r e r å d g i v e r 27

28 K r a v o g Ø n s k e r Programmering Bruger/Lejer Entreprenørfirmaet Einar Kornerup Krav Database DUE DILIGENCE (RISIKO) Foto registrering (tilstand) Leje vilkår Balance beregning Byg nyt kontra Leje Ledighed erhvervs ejendom BYGGEPROGRAM Bygherre krav & ønsker Bruger krav & ønsker Nærhedsdiagram Arealprogram Funktionsanalyse Indeklima krav D&V krav 28

29 I d e g r u n d l a g Programmering Aktivitets baseret kontorlandskab Indretning som bidrager til videns deling mellem medarbejderne. Videns deling princip (Internt) Digitalt videns database & arkivering Fællesrum med arbejdsstationer Rum principper Åbne arbejdsrum med god lysindfald Blanding af åbne og lukket møderum Fleksibilitet i forhold til indretning (Konstruktioner) Branding gennem bygning Indvendig Interiør i høj kvalitet Indvendig materialer i høj kvalitet Udvendig Navn på facaden (Synlighed) 29

30 A n a l y s e o m a r e a l b e h o v Programmering Space Planning Analyse - Areal behov Case: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 30

31 A r e a l p r o g r a m m e r i n g Programmering Direktion m2.: 42 Personer:2 m2. pr. person:21 Entreprisechefer m2.: 66 Personer:6 m2. pr. person:11 Entreprise/byggeleder og B.Ingeniør m2.: 312 Personer:39 m2. pr. person:8 Tilbuds afdeling m2.: 96 Personer:8 m2. pr. person:12 Regnskabs afdeling m2.: 108 Personer:9 m2. pr. person:12 Sekretær m2.: 50 Personer:5 m2. pr. person:10 IT- Afdeling m2.: 20 Personer:2 m2. pr. person:10 Reception m2.: 10 Personer:1 m2. pr. person:10 L o k a l e n o r m e r 31

32 N æ r h e d s d i a g r a m Kontakt 1. Intens kontakt 2. Mindre intens kontakt 3. Lejlighedsvis kontakt A) Direktion B) Entreprisechef C) Entreprise/Byggeleder & B. ingeniør D) Tilbuds afdeling E) Regnskabs afdeling F) Sekretær G) IT afdeling H) Reception I) Mødelokaler J) Kopi/printer K) Arkiv Krav & Ønsker til Sekundær Rum k Krav ø Ønske A B C D E F G H k ø k ø ø ø k ø ø k ø Programmering I J K k ø k ø ø ø k ø ø k ø 32

33 F u n k t i o n s a n a l y s e Personlig Arkiv m2.:0,6 Programmering Hovedfunktioner Supportfunktioner Sekundær rum Krav om nærhed Ønske om nærhed Regnskabs afdeling m2.: 108 Sekretær m2.: 50 Kopi/printer m2. :35 Direktion m2.: 42 Reception m2.: 10 Tilbuds afdeling m2.: 96 Entreprisechefer m2.: 66 Mødelokaler m2.: 80 IT- Afdeling m2.: 20 Entreprise/byggeleder og B.Ingeniør m2.:

34 O r g a n i s a t i o n Programmering Byggeudvalg Styregruppe Bygherre organisation Lejer organisation BH Rådgiver. Rambøll Management Consulting A/S Rådgiver- Aftale ABR89 BH. /Udlejer SEB EJENDOMME A/S Lejekontrakt Byggeprogram Bruger/lejer. EEK Rådgiver Rambøll Danmark A/S EEK A/S ABT93 ABS SLA IKT- Aftale D & V. Total Entreprenør. Råd. Projekt. Domiciludvalg Lejerrådgiver Forretningsudvalg 34

35 Punkter Datoer Byggeprogram & Prækvalifikation 12/ Programmering Udbudsfase (inkl. Dispositionsforslag) 06/ Spørgemøde 10/ Projektforslag 07/ Forprojekt 11/ Hovedprojekt 16/ U D B U DS T I D S P L A N Udførelse 20/ Aflevering 07/ Drift og Vedligeholdelses periode 10 år 10 år U D B U DS P R O C E D U R E P R O J E K T E R I N G O G U D F Ø R E L S E D R I F T Byggeprogram& Prækvalifikation B & BH krav & ønsker - Areal disponering - Design - Udførelse -Drift Udbudsfase Udbud -Spørgemøde -Dispositionsforslag -Udvælgelse -Kontrahering Projektforslag Forprojekt Myndighedsgodkendelse Hovedprojekt Hovedprojekt Udførelse D&V 10 år 8 uger 13 uger 5 uger 5 uger 5 uger 20 uger 540 uger December 2011 Maj 2012 August 2012 Januar

36 B y g g e p r o g r a m P r æ k v a l i f i k a t i o n s a n n o n c e U d b u d s b r e v Programmering Udvælgelses Kriterier: Tildelings Kriterier: 1 Kriterier Entreprenørfirmaets erfaringer fra lignende opgaver Vægtning 2 Total Entreprenørfirmaets økonomi uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer 40% hos de deltagende medarbejdere 3 Materialer Oplysninger og Overflader om virksomhedens kvalitets-, sikkerheds- og sundhedssystem 30% samt miljøstyringssystem 4 Indretning Oplysninger og Funktion om virksomhedens egenproduktion - Virksomhedens 30% seneste 3 år regnskaber 36

37 D I S P O S I T I O N S F O R S L A G: D e l 5 - D i s p o s i t i o n s f o r s l a g Indsamling af Krav og Behov Besigtigelse - Registrering af eksisterende forholde Byggeprogram - Dispositionsforslag Fleksibelt zone Indretning 0 Space Planning Materialer Tegnings materiale Økonomi Tidsplan Præsentation T o t a l E n t r e p r e n ø r 37

38 I n d s a m l i n g a f K r a v o g B e h o v Dispositionsforslag Granskning af udbudsmateriale - Byggeprogram Krav Database BYGGEPROGRAM Bygherre krav & ønsker Bruger krav & ønsker Tidsplan Økonomi MYNDIGHED Bygningsreglement 2010 Københavns kommuneplan 2011 Lokalplan 325 Ørestaden city center Erfarings data AT- Vejledninger BYGNING Stamdata Konstruktioner og installationer KVALITETS SIKRING Drifts og vedligeholdelses materialer 38

39 B e s i g t i g e l s e - E k s i s t e r e n de f o r h o l d e Dispositionsforslag Situation Infrastruktur Indgang N æ r o m r å d e: Tog Motorvej E20 Metro Indgang Indgang Parkering Fields Bella center Ferring Crowne Plaza Fællen Privat Centrum 10 min Lufthavn 5 min Hovedbanegård 12 min Ørestads blvd. Hannemanns Alle Offentlig Centrum 10 min Lufthavn 5min Hovedbanegård 7 min Gående Kørende 39

40 B e s i g t i g e l s e - E k s i s t e r e n de f o r h o l d e Dispositionsforslag Etage - Konstruktioner og Overflader Facader Gulve Vægge, Drager og Søjler Lofter Rambøll Head Office 1440 m2 udlejningsareal - 3 sal 40

41 B e s i g t i g e l s e - E k s i s t e r e n de f o r h o l d e Dispositionsforslag Eksisterende Funktioner og Installationer Funktioner Ventilation Aircondition Varme Elevator Trapper Teknik rum Teknik rum Indgang Teknik rum WC WC WC Trapper Elevator Elevator Service dør Service dør 41

42 Dispositionsforslag Dispositionsforslag Aktivitets baseret kontorlandskab - Dele platform for entrepriseleder, byggepladsleder og bygningsingeniør. - Arbejdssektioner med plads til maks. 17 ansatte - Enkeltmandskontor med plads til samtale areal for 4 personer - Centralt placering af kopirum, samt i nærområder til deling for flere sektioner - Placering af afdelinger i forhold til analyseret nærhedsdiagram og funktionsanalyse - Fleksibelt Zone Videns deling princip - Indføring af Relationel database - SAP platform (styringssystem) - Fællesrum projekteres med hensigtsmæssigt computerstik i nærhed (til bærbar computer). - I Fællesrum rum skal der være adgang til digitalt database Rum principper - Placering af arbejdsstationer nær facaden for at få bedst mulig lysindfald - Brug af glas vægge for at åbne rummene op - Møderum baseret på mobil vægge princip så indretning ikke er permanent - Funktions Ø placeret centralt i arealet. Skal indeholde samtalerum og Kopirum Branding gennem bygning - Indvendig Interiør i høj kvalitet Indvendig materialer i høj kvalitet - Udvendig Navn på facaden (Synlighed) Fleksibilitet - Indretning - Mobil rum i kernen - Mobil vægge - Fleksibelt indretning 42

43 Dispositionsforslag Byggeprogram Aktivitets baseret kontorlandskab - Indretning som bidrager til videns deling mellem medarbejderne. Dispositionsforslag Aktivitets baseret kontorlandskab - Dele platform for entrepriseleder, byggepladsleder og bygningsingeniør. - Arbejdssektioner med plads til maks. 17 ansatte - Enkeltmandskontor med plads til samtale areal for 4 personer - Centralt placering af kopirum, samt i nærområder til deling for flere afdelinger - Placering af afdelinger i forhold til analyseret nærhedsdiagram og funktionsanalyse 43

44 Dispositionsforslag Byggeprogram Videns deling princip (Internt) - Digitalt videns database & arkivering - Fællesrum med arbejdsstationer Dispositionsforslag Videns deling princip - Indføring af Relationel database - SAP platform (styringssystem) - Fællesrum projekteres med hensigtsmæssigt computerstik i nærheden (til bærbar computer). - I Fællesrum rum skal der være adgang til digitalt database 44

45 Dispositionsforslag Byggeprogram Rum principper - Åbne arbejdsrum med god lysindfald - Blanding af åbne og lukket møderum - Fleksibilitet i forhold til indretning (Konstruktioner) Dispositionsforslag Rum principper - Placering af arbejdsstationer nær facaden for at få bedst mulig lysindfald - Brug af glas vægge for at åbne rummene op - Møderum baseret på mobil vægge princip så indretning ikke er permanent - Funktions Ø placeret centralt i arealet. Skal indeholde samtalerum og Kopirum 45

46 Dispositionsforslag Byggeprogram Branding gennem bygning - Indvendig Interiør i høj kvalitet Indvendig materialer i høj kvalitet - Udvendig Navn på facaden (Synlighed) Dispositionsforslag Branding gennem bygning - Indvendig Interiør i høj kvalitet Indvendig materialer i høj kvalitet - Udvendig Navn på facaden (Synlighed) Rambøll EEK A/S 46

47 Dispositionsforslag Habila system Lafuco system Habila system Dispositionsforslag Fleksibilitet Indretnings zone - Mobil rum i kernen - Mobil vægge - Fleksibelt (ikke permanent) Fleksibelt indretnings Zone Mobil vægge og rum 47

48 I n d r e t n i n g AKTIVITETS BASERET KONTOR LANDSKAB Dispositionsforslag Tjekliste til indretning af interaktiv kontor miljø: Arbejdet foregår overalt hvor personen befinder sig Per Anker Jensen - Håndbog i Facilities Management Kap. 5 Space Management. S Fordele: - Højner interaktionen mellem medarbejderne - Bibeholder selvstændigheden hos medarbejderen - Vidensdeling - Et åbent miljø - Projekt orienteret indretning af små og store sektioner - Blanding af faste og fælles arbejdsstationer - Arbejdsplads til fast placeret medarbejder - Arbejdsplads sektioner. Grupperinger/Projekt arbejde - Arbejdspladser med PC eller tilslutning til bærbar(kort varigt arbejdsstation) - Arbejdsplads til leder enkeltmandskontor med plads til samtale areal. - Stille/små møderum - Kreativ mødelokaler med tavler og ophængs muligheder - Formelle mødelokaler med præsentations udstyr. - Uformelle mødelokaler - Cafe område - Support funktioner (Print & Kopi rum. Artikler) - Mobile arkiver - Arkiv og journal system Ulemper: - Storrumskontor landskab Meget støj - Bryder den personlig sfære 48

49 I n d r e t n i n g s p r i n c i p p e r INDRETNINGS PRINCIPPER Arbejdsstationer: - Placeret med god lysindfald - Ikke med ryggen til gange eller fordelings arealer - Plads til personlig arkiv ved arbejdsstation - Undgå lys reflekterende møbler Mødelokaler: - God lysindfald - Fleksible indretning - Plads til opbevaring af midlertidig dokumenter - Computer og Net tilslutning Fælles rum - Uformel møderum - Tilslutning til bærbar - Tilslutning til Nettet - God udsigt - God lysindfald Printer & Kopi - Printer rum skal kunne lukkes - Skal være placeret så det bidrager til interaktion mellem medarbejderne. Mødelokaler Dispositionsforslag Fælles rum Dele platform Enkeltmands kontor & Sektor 49

50 S p a c e p l a n n i n g Forudsætninger: Byggeprogram 1. Implementering af byggeprogram 2. Implementering af relativ arealfordeling 3. Implementering af arealprogrammering 4. Implementering af nærhedsdiagram 5. Implementering af funktions analyse 6. Implementering af krav fra kravdatabase 7. Implementering af lov krav samt erfarings viden. EEK - Arealdisponering Dispositionsforslag Kritik Fordele: - Aktivitets baseret kontor landskab - Fleksibilitets zone (T-økonomi. Behov styret) - Centralt printer ø og møderum - Dele printer areal. Akustik aflukket i rum - Arkiv rum placeret i forhold til afdelingsbehov - Fleksibelt funktionskerne (støtte rum) - Glasvægge optimal lysindfald - Fælles rums areal placeret i primærzone. Fleksibelt Zone Brutto Areal 100% Ulemper: - Fælles rums areal placeret i primærzone - Glasvægge for stor åbenhed 43% 57% Disponerbart nytteareal Fleksibelt zone Samlede netto areal+konstruktionsareal Disponerbart nytteareal + Fællesrumareal +Teknikrumsareal+ Fordelingsareal 78% 95% 5% 10% Primær nytteareal + Sekundær nytteareal 73% 5%

51 M a t e r i a l e r Dispositionsforslag Vægge Mobil vægge Glas Aluminium /Glas Gulve Bambus Klinke Linoleum Træ Indervægge Gips Lofter Gips akustik systemlofter Gips systemlofter 51

52 T e g n i n g s m a t er i a l e Dispositionsforslag P l a n : S n i t : Situationsplan Etageplan Mål plan Møbleringsplan Gulvplan Loftplan Space management plan Indretningsprincipper Snit AA 1 & 2 Snit BB 1 & 2 Plan Snit F a c a d e r : Nord, Syd, Øst og Vest Facader Tegningsliste Dispositionsforslag 52

53 Ø k o n o m i Dispositionsforslag T o t a l ø k o n o m i g u l v A n l æ g s u d g i f t e r A n l æ g s u d gi f t e r Dører Kr Loftkonstruktion Kr Mobilindervægge Kr Indervægge Kr Gulvkonstruktion Kr Ventilation & Varme Kr VVS & Afløb Kr El installationer Kr Inventar Kr Generelle forholde Kr Omkostninger Kr I alt eks moms Kr % 7% F o r d e l i n g s d i a g r a m 3% 4% 8% 5% 12% 13% 3% 3% 27% Dører Loftkonstruktion Mobil indervægge Indervægge Gulvkonstruktion Ventilation & Varme VVS & Afløb El installationer Inventar Kvadratmeterpris eks moms Kr Generelle forholde T o t a l ø k o n o m i s k o v e r s i g t Anlægsudgifter Drift 5% Vedligehold 43% 52% D r i f t b u d g e t D r i f t o g V e d l i g e h o l d Tillæg D&V kr Faste ejendomsdrift udgifter Kr Fælles driftsudgifter Kr Rengøring Kr Forsyning El Kr Forsyning Vand & Afløb Kr Forsyning Renovation Kr Forsyning Varme Kr Vedligehold Kr % 4% 3% F o r d e l i n g s d i a g r a m 21% 15% 10% 8% 31% 10% Faste ejendomsdrift udgifter 5% Fælles driftsudgifter 32% Rengøring 22% Forsyning El 3% Forsyning Vand & Afløb 4% Forsyning Renovation I alt eks moms Kr % Forsyning Varme Kvadratmeterpris/år eks moms Kr. 829 Kvadratmeterpris/år eks moms Kr % Vedligehold 53

54 T i d s p l a n U d f ør e l s e s t i d s p l a n Dispositionsforslag T i d s p l a n p o s t e r Poster VVS & afløb EL installationer Ventilation & Varme Gulv Konstruktion Loft Konstruktion Indervægge Mobil Indervægge Døre Inventar Aflevering Varighed 28 dage 20 dage 20 dage 35 dage 40 dage 40 dage 40 dage 9 dage 7 dage 7 dage El installationer 20/08-12 til 14/09-12 Gulv Konstruktion 27/09-12 til 14/11-12 Indervægge 10/10-12 til 04/12-12 Døre 24/10-12 til 05/11-12 Aflevering 05/12-12 til 12/12-12 VVS & Afløb 20/08-12 til 26/09-12 Ventilation & Varme 20/08-12 til 14/09-12 Loft Konstruktion 02/10-12 til 26/11-12 Mobil Indervægge 17/10-12 til 11/12-12 Inventar 28/11-12 til 06/12-12 Installationer Konstruktioner Finish & Aflevering 54

55 Præsentation Dispositionsforslag 55

56 P R O J E K T F O R S L A G: D e l 6 - P r o j e k t f o r s l a g Granskning Analyser Tegningsmateriale 0 T o t a l E n t r e p r e n ø r 56

57 G r a n s k n i n g Projektforslag Granskning af Dispositionsforslag Krav Database BYGHERRE DOKUMENTATION Tegningsmateriale Økonomi Tidsplan LØSNINGSFORSLAG Normalkonstruktioner Knudepunkter Materialer MYNDIGHED/ ERFARINGS VIDEN Bygningsreglement 2010 Erfarings data AT- Vejledninger ANALYSER Brand analyse Konstruktions analyse Lyd analyse Rum analyse DRIFT & VEDLIGHOLD Drifts og vedligeholdelses materialer 57

58 D o k u m e n t e r Projektforslag A N A L Y S E R 58

59 T e g n i n g s m a t er i a l e P l a n : S n i t : 3 D Situationsplan Etage plan Mål plan Gulv plan Loft plan Væg plan Brand planer Installationsplan - Ventilation Installationsplan - Spildevand Installationsplan - Varme Installationsplan - Brugsvand Etagesnit snit AA 1 Etagesnit snit AA 2 Etage snit BB 1 Etage snit BB 2 Installationssnit IS 1 Installationssnit IS 2 Sprængt isometri - Oversigt Sprængt isometri - Punkt last Sprængt isometri - Linie last Sprængt isometri - Vind last Plan Snit 3D Tegningsliste Projektforslag N o r m a l k o n s t r u k t i o n e r : Glas væg Gips væg Mobil glas væg Mobil væg Mobil rum væg Etagedæk m. nedhængt loft K n u d e p u n k t e r : Glasvæg til loft Glasvæg til gulv Gips væg til loft Gips væg til gulv Mobil væg til loft Mobil væg til gulv Detaljer: Mobil væg vandret snit Glas - Gips væg hjørnesnit Glas - Glas facadevæg vandretsnit Gips - Beton væg vandretsnit Gips - Glas facadevæg vandretsnit Installations detalje F a c a d e r : Nord, Syd, Øst og Vest Projektforslag Normalkonstruktioner Knudepunkter Detaljer Facader 59

60 D R I F T O G V E D L I G E H O L D E L S E: D e l 7 - D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e Gældende forholde D&V Organisation Valg af Drift & Vedligeholds Program Procedure 0 T o t a l E n t r e p r e n ø r 60

61 G æ l d e n d e f o r h o l d e Totalentreprisen inkludere en 10 års driftsperiode. Dette omfatter følgende drift og vedligeholdes områder Krav Database Drift & Vedligehold Drift & Vedligehold Følgende poster er indeholdt. - Indvendig renhold - Indvendig vedligehold - Samt eftersyn & vedligehold af installationer 12% F o r d e l i n g s d i a g r a m 2% 2% 5% 9% 18% 4% 7% 7% 6% 7% 7% 7% 7% 7% Til. RHO Reception 7% Til. RHO Vagt 7% Til. RHO Rengøring vinduer 7% Til. RHO Frokostordning 7% Til. RHO Fitness 7% Til. RHO Postordning 6% Faste ejendomsdrift udgifter 4% Fælles driftsudgifter 18% Renhold 12% Forsyning El 2% Forsyning Vand & Afløb 2% Forsyning Renovation 5% Forsyning Varme 9% Vedligehold I T O C C Sigma. V&S priser Udtrukket Post C - Drift & Vedligehold C 0 *Tillæg RHO D&V Reception & Omstilling Vagt Rengøring vinduespolering Drift & Vedligehold Poster Pris/m2. pr år Tillæg RHO D&V * 340 Faste ejendomsdrift udgifter 50 Fælles drift udgifter 38 Renhold 151 Fors. EL 103 Fors. Vand & Afløb 15 Fors. Renovation 19 Fors. Varme 40 Vedligehold 74 I alt 829 Frokostordning (Valg fri) Fitness (Valg fri) Postordning (valg fri) 61

62 D & V O r g a n i s a t i o n Drift & Vedligehold B y g g e s a g E E K A / S Strategisk Taktisk Operativ Bygherre SEB Totalentreprenør Enemærke & Petersen Drift leverandør Drift Operatør SLA ABS ABT93 SLA ABS D & V - Kontrol SLA - Rengøring - Forsyning (Installationer) - Bygning indvendig - Ventilation - Køling og varme Direktion Totalentreprenør er ansvarlig for drift og vedligeholdelsen i 10 år i henhold til byggeprogram D&V bliver udbudt til anden part. Entreprisechef Tilbud IT Regnskab Sekretær Reception Der udarbejdes følgende dokumenter: - SLA - Drift og vedligeholdelses plan - Rengøringsplan Entrepriseledere Drift FM Byggepladsleder Aftaleforhold Byggepladsingeniør ABS 2003 D & V - Rengørings kvalitet (SLA) - Forsyning - Bygning indvendig - Space Management 62

63 Valg af Drift & Vedligeholds Program Krav og ønsker fra byggeprogram implementeres og vægtes i analyse ark. Drift & Vedligehold M a i n M a n a g e r Bygningsdelskort - Etagedæk 63

64 P r o c e d u r e Drift & Vedligehold P r o c e s f o r l ø b Bruger Serviceudbyder Vicevært/Arbejder Medarbejder Drift FM Drift leverandør Drift Fejl melding / Problem Modtagelse af Fejl melding / Problem Tildeling Arbejd / Ordre Arkivering Udføre, løser Arbejd / Ordre Drift leverandør PORTAL Main Manager 64

65 K O N K L U S I O N: D e l 8 - K o n k l u s i o n Perspektivering - Areal Disponering Perspektivering - Økonomi Er målsætningerne for projektet nået? 0 65

66 P e r s p e k t i v e r i n g Konklusion A r e a l D i s p o n e r i n g Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Brutto m2 i alt Brutto m2 pr. medarbejder Disponerbart nytteareal i alt Disponerbart nytteareal pr. medarbejder Før 2472 m2 34,3 m m2 17,5 m2 Efter 1440 m2 20 m m2 15,6 m2 Disponerbart nytteareal i procent af brutto 51,1 % 78,3% Brutto og Nytte areal Forhold Brutto og Nytte areal Forhold Brutto Areal Nytte Areal Brutto Areal Nytte Areal 66

67 P e r s p e k t i v e r i n g Ø k o n o m i Besparelser EEK A/S Total Ejdm drift: 15 år: Kr. Årlig: Kr. D&V: 15 år: Kr. Årlig: Kr. PAUL BERGSØES VEJ Nøgletal Total Ejdm. drift omk.: kr. D & V. C-post: Husleje årlig: Kr./m2/ år: kr kr kr. Økonomi D&V ØRESTAD Nøgletal Total Ejdm. drift omk.: kr. D & V. C-post: Husleje årlig: Kr./m2/ år: Konklusion kr kr kr. Bygherre Provenu Udgifter Anlægs udgifter m moms: Kr. Indtægter Husleje m. 2 % år. stigning: 15 år Kr. Provenu: Kr. 67

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 286-1.285 m 2

Kontorlejemål Ørestad City 286-1.285 m 2 Kontorlejemål Ørestad City 286-1.285 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Moderne,

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 309 m 2. room for business

Kontorlejemål Ørestad City 309 m 2. room for business Kontorlejemål Ørestad City 309 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Køling og ventilation

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 428 m 2. room for business

Kontorlejemål Ørestad City 428 m 2. room for business Kontorlejemål Ørestad City 428 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Køling og ventilation

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2

Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Kontorlejemål Ørestad City 428, 571 og 999 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Kontorlejemål Ørestad City 393 m 2. room for business

Kontorlejemål Ørestad City 393 m 2. room for business Kontorlejemål Ørestad City 393 m 2 Bliv en del af en international business park med mange fælles faciliteter Moderne kontorejendom centralt i Ørestad 5 min. gang til nærmeste metrostation Køling og ventilation

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, 2. sal 2100 København Ø 2 gode kontorlejemål fra 550 m² 1.283 m² Lejemål 1 550 m² Lejemål 2 733 m² Kælderlejemål Lejemål 3 936 m² Lejemål 4 537 m² Lokalerne ligger i en markant ejendom

Læs mere

Parallelvej 15-17, stuen, 1. og 2. sal 2800 Kgs. Lyngby

Parallelvej 15-17, stuen, 1. og 2. sal 2800 Kgs. Lyngby Parallelvej 15-17, stuen, 1. og 2. sal 2800 Kgs. Lyngby 3.848 m² domicillejemål centralt i Kgs. Lyngby Eksklusiv og smuk arkitektur med fleksible indretningsmuligheder. Lige ud til Lyngby Station og få

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby

Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskabet Lyngby Port Lyngby Hovedgade 96-98 2800 Kgs. Lyngby Kontorfællesskab i flot kontorejendom Kontorer fra 20 m² og opefter. Tæt på Lyngby centrum og med gode fra- og tilkørselsforhold.

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG RECEPTION OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N

LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N LYSE KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OLOF PALMES ALLÉ 44, 8200 AARHUS N EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er med stor synlighed og fremtræder præsentabel med beliggenheden på hjørnet af Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby Lyngby Hovedgade 94, 2800 Kongens Lyngby 606 m2 kontorlejemål i Kgs. Lyngby Information Flot markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige

Læs mere

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY LYNGBY HOVEDGADE 94 2800 KGS. LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER Individuelle kontorlejemål fra 600 8.000 m² Markant og synlig ejendom Bedste beliggenhed

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Parallelvej 16, 1. og 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Udlejningschef. Direkte:

Parallelvej 16, 1. og 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 2.257 m2 kontorer i Kgs. Lyngby Information Det ledige areal på 2.257 m² er fordelt på stuen, 1. og 2. sal, hvoraf de 333 m² er kantine. Lejemålet er af høj kvalitet og med stor synlighed og profilering

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen Ejendommen I natursmukke omgivelser udlejes domicil ejendom på i alt 2.145 m 2.

Læs mere

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 3. SAL 2100 KØBENHAVN Ø

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 3. SAL 2100 KØBENHAVN Ø LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 3. SAL 2100 KØBENHAVN Ø Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Dejligt lyst og charmerende kontorlejemål med flot udsigt Gåafstand til S-toget, bus meget tæt på og lynhurtig

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, 2. SAL 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som Brenntag Nordic og Contour Design Flotte og præsentable kontorer med moderne

Læs mere

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 26, 1. SAL 2100 KØBENHAVN Ø

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 26, 1. SAL 2100 KØBENHAVN Ø LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 26, 1. SAL 2100 KØBENHAVN Ø Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Velbeliggende kontorlejemål til en meget lav startleje Gåafstand til S-tog, bus tæt på og lynhurtig adgang

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som CA og Brenntag Nordic Flotte og præsentable kontorer med moderne look og i

Læs mere

Kgs. Nytorv 28, 1. sal 1050 København K

Kgs. Nytorv 28, 1. sal 1050 København K Kgs. Nytorv 28, 1. sal 1050 København K 289 m² super beliggende kontorlejemål I hjertet af København på det gamle Kongens Nytorv ligger denne ejendom med udsigt ud over en verden af elegance som det Kongelige

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

Vibevej 20, stuen 2400 København NV

Vibevej 20, stuen 2400 København NV Vibevej 20, stuen 2400 København NV Fra 231-539 m² lyse kontorer i NV Flot makant rødstensejendom i trekanten af Vibevej- Glentevej-Tranevej i blandet beboelses- og erhvervskvarter. Ejendommen ligger kun

Læs mere

CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG

CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG CENTRALT BELIGGENDE KONTOR I CENTRUM AF SILKEBORG TIL LEJE Amaliegade 45, 2 8600 Silkeborg Præsentabelt kontorlejemål i markant hjørne ejendom Synlig beliggenhed nær gågade, banegård, bybusog rutebilstation

Læs mere

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil

kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil kogle allé 5, hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen Ejendommen I natursmukke omgivelser udlejes domicil ejendom på i alt 2.145 m 2.

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 4. SAL 2100 KØBENHAVN Ø

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 4. SAL 2100 KØBENHAVN Ø LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 4. SAL 2100 KØBENHAVN Ø Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Dejligt lyst og præsentabelt kontorlejemål med flot udsigt Gåafstand til S-toget, bus meget tæt på og lynhurtig

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 8200 AARHUS N SAG

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 8200 AARHUS N SAG KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 8200 AARHUS N SAG 166059 1 LETBANESTOP Letbanen forventes at køre til Skejby i ultimo 2017. 2 EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er ejet af

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199, 1. SAL 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål eller måske opdelt til flere sundhedsfag Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og

Læs mere

Lejeprospekt. Ejendommen. Nakskovvej 1, 7400 Herning. Særdeles velbeliggende synlig domicilejendom

Lejeprospekt. Ejendommen. Nakskovvej 1, 7400 Herning. Særdeles velbeliggende synlig domicilejendom Lejeprospekt Ejendommen Nakskovvej 1, 7400 Herning Særdeles velbeliggende synlig domicilejendom Samlet areal inkl. lager: 3.233 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 275,- pr. m 2 Sags nr. 15-022 Maj 2015 1.

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler med udsigt. Merkurvej 302, 7400 Herning Kontorlokaler med udsigt, gratis parkering og stor synlighed tæt på indkøbsmuligheder Samlet areal inkl. andel af fællesareal: 250 m 2

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2

Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2 Kontor Masnedøgade 20, st. og 2. sal 408-1.260 m 2 Præsentabel og klassisk Østerbro-ejendom fra 1920 Kun 400 m til Østerbrogade og 800 m til Lyngbyvej Flot og indbydende indgangsparti i glas Højloftet

Læs mere

Nyistandsat og præsentabelt kontor

Nyistandsat og præsentabelt kontor - til leje... Kontor 474 m 2 Silkeborgvej 43, 1. sal 8000 Århus C Nyistandsat og præsentabelt kontor Optimal beliggenhed ved dynamisk erhvervsområde tæt på centrum Gode tilkørselsforhold via Silkeborgvej/Ringgadesystemet

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

Stationsparken 26, stuen, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte:

Stationsparken 26, stuen, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 711 m² kontorlejemål i Stationsparken 26, 2600 Glostrup Kontorkomplekset Stationsparken, der ligger lige ved Glostrup Sstation, er opført i 1989 som et moderne arkitektonisk særdeles vellykket rødstensbyggeri

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Sydvestvej Glostrup

Sydvestvej Glostrup Lyse kontorarealer med fleksible indretningsmuligheder i attraktivt erhvervsområde Sydvestvej 102 2600 Glostrup Ledige kontorlejemål fra 450m² - 7.200m² Mulighed for domicil Tæt på motorvej Gode tilkørselsforhold

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Kontordomicil 554 m²

Kontordomicil 554 m² - til leje... Kontordomicil 554 m² Thrige, Haubergsvej 1 5000 Odense C Flagskibet på Thrige udlejes Et af øjeblikkets mest populære og dynamisk erhvervsområder i Odense Primært areal udgør 428 m 2, sekundært

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som CA, Brenntag Nordic og Contour Design Flotte og præsentable kontorer med moderne

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer

kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer kogle allé 2, 1. sal, hørsholm Kontorer Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen I markant og præsentabel ejendom opført i 1997 i gule mursten udlejes funktionelt

Læs mere

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB

815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Sag L3136-MB 815 m 2 lager/produktion 215 m 2 kontorer Kuldyssen 15-17, Taastrup Side 2 af lejebeskrivelse for lokaler i Kuldyssen 15-17, Taastrup LAGER/PRODUKTIONSLOKALER MED KONTORER TIL LEJE i Kuldyssen 15-17, Taastrup

Læs mere

Stationsparken 24, 3. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte:

Stationsparken 24, 3. sal, 2600 Glostrup. Udlejningschef. Direkte: 1.239 m² kontorlejemål i Stationsparken 26, 2600 Glostrup Kontorkomplekset Stationsparken, der ligger lige ved Glostrup Sstation, er opført i 1989 som et moderne arkitektonisk særdeles vellykket rødstensbyggeri

Læs mere

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2

Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Kontordomicil Amager Strandvej 108 6.500 m 2 Markant domicilejendom med fleksible indretningsmuligheder Direkte udsigt til Amager Strandpark og Øresund Kun 5-6 min. til Lufthavnen og Rådhuspladsen Metrostationen

Læs mere

Naverland 2 2600 Glostrup

Naverland 2 2600 Glostrup Naverland 600 Glostrup Bygning 90 Kontorfællesskab Kontorer fra 5 m Kontorhus på Naverland ligger som et markant vartegn - det eneste højhus - i området. Anlæggene omkring bygningen, der er smukke og præsentable,

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 1, ST., STOK F, 8200 AARHUS N SAG

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 1, ST., STOK F, 8200 AARHUS N SAG KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 1, ST., STOK F, 8200 AARHUS N SAG 166059 1 LETBANESTOP Letbanen forventes at køre til Skejby i 2017. 2 EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er ejet

Læs mere

Kontorer Helgeshøj Allé m 2

Kontorer Helgeshøj Allé m 2 Kontorer Helgeshøj Allé 57-63 558-6.408 m 2 Flotte og lyse lokaler i velbeliggende ejendom med lejemål på 558 m², 1.338 m², 1.992 m² Ejendommen på i alt 6.408 m² kan lejes som domicil Mulighed for hurtig

Læs mere

LEJEPROSPEKT KONTOR / ADM./ KLINIK ATTRAKTIV OG DYNAMISK BELIGGENHED I CENTRUM V/ TORV, BUSTERMINAL, OFF. PARKERING M.V

LEJEPROSPEKT KONTOR / ADM./ KLINIK ATTRAKTIV OG DYNAMISK BELIGGENHED I CENTRUM V/ TORV, BUSTERMINAL, OFF. PARKERING M.V LEJEPROSPEKT KONTOR / ADM./ KLINIK ATTRAKTIV OG DYNAMISK BELIGGENHED I CENTRUM V/ TORV, BUSTERMINAL, OFF. PARKERING M.V Østergade 9, 1.., 8600 Silkeborg Sag 1039 VENTILATIONSANLÆG MED KØLING I ALLE LOKALER

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN

BALTORP ERHVERVSPARK. Indrettes i samråd med lejer ARKITEKTGRUPPEN Indrettes i samråd med lejer EN VIRKELIGHED I VÆKST Baltorp Erhvervspark er byggeri skræddersyet til private og offentlige erhverv inden for handel, service, uddannelse og forskning. Her er du ikke bare

Læs mere

LEJEPROSPEKT. 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug. Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved.

LEJEPROSPEKT. 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug. Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved. LEJEPROSPEKT 60 m² kontor i attraktivt kontorhotel Fast pris på husleje, fællesskab og forbrug Marskvej 27 (12)., 4700 Næstved Sag ERH14127 Fælleskab indeholder: internet, alarm, kaffeautormat i køkken,

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Domicilejendom udlejes

Domicilejendom udlejes Domicilejendom udlejes Sag 3001L TIL LEJE Esbjerg - Adgangsvejen 3 Flot og velholdt ejendom Fantastisk beliggenhed Gode parkeringsforhold Kan opdeles i flere lejemål Årlig leje kr. 3.402.675 Etageareal

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Kontor Masnedøgade 20, 1. sal 592 m 2. room for business

Kontor Masnedøgade 20, 1. sal 592 m 2. room for business Kontor Masnedøgade 20, 1. sal 592 m 2 Præsentabel og klassisk Østerbro-ejendom fra 1920 Kun 400 m til Østerbrogade og 800 m til Lyngbyvej Flot og indbydende indgangsparti i glas Højloftet og lyst kontormiljø

Læs mere

LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse

LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Trafikalt velbeliggende ved motorvejsforbindelse Mårkærvej 13F, 1., 2630 Taastrup Sag MAR-371 Nyistandsat

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15

Kontorlejemål. Lejeopstilling. Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Lejeopstilling Kontorlejemål Attraktiv beliggenhed Sag K1009-15 Sohngårdsholmsvej 2, 1. og 2. sal, 9000 Aalborg Præsentabelt kontor, klinik, undervisning m.v. Elevator Beliggende centralt med god infrastruktur

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 1. SAL, STOK B, 8200 AARHUS N SAG

KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 1. SAL, STOK B, 8200 AARHUS N SAG KONTORLEJEMÅL MED FÆLLES KANTINE OG MØDEFACILITETER HEDEAGER 3, 1. SAL, STOK B, 8200 AARHUS N SAG 166059 1 LETBANESTOP Letbanen forventes at køre til Skejby i 2017. 2 EJENDOMMEN OG OMRÅDET Ejendommen er

Læs mere

TIL LEJE. Lejemålstype Kontor/showroom/ Årlig leje kr. 950 pr. m 2 salg/fitness m.v. Depositum kr. 6 mdr. leje

TIL LEJE. Lejemålstype Kontor/showroom/ Årlig leje kr. 950 pr. m 2 salg/fitness m.v. Depositum kr. 6 mdr. leje Søren Frichs Vej 44-8230 Åbyhøj TIL LEJE ERHVERVSCENTER ØSTJYLLAND - ÅRHUS Skt. Clemens Torv 11 8100 Århus C Tlf. 86 19 03 00 Fax 86 19 03 15 oestjylland@homeerhverv.dk www.homeerhverv.dk CVR nr. 13 89

Læs mere

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Unikt beliggende i Lyngby med DTU som nærmeste

Læs mere

Kontor i Tuborg Nord Strandvejen 58 427-1.975 m 2

Kontor i Tuborg Nord Strandvejen 58 427-1.975 m 2 Kontor i Tuborg Nord Strandvejen 58 427-1.975 m 2 Markant lejemål i den historiske Tuborg-ejendom med kig til lystbådehavnen og Øresund Kontorerne er yderst præsentable, af høj kvalitet og med mange udsøgte

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Toldbodgade 33 1253 København K

Toldbodgade 33 1253 København K Toldbodgade 33 1253 København K 1.761 m 2 godt lejemål i attraktivt miljø Ejendommen ligger i den charmerende del af København, kaldet Frederiksstaden, med det på en gang både enestående by- og havnemiljø.

Læs mere

Butikslokaler, liberalt erhverv

Butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling Butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendom Facade

Læs mere

Hørkær Herlev

Hørkær Herlev Lyse og fleksible lokaler tæt på Herlev centrum Hørkær 12 2730 Herlev Lyse og fleksible lejemål Gode parkeringsforhold Tæt på S-tog, motor- og indfaldsveje Istandsættes og indrettes i samråd med lejer

Læs mere

Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2. room for business

Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2. room for business Kontor Strandvejen 56, stuen 635 m 2 Markant historisk ejendom i Tuborg Nord Nyistandsat kvalitetslejemål på 635 m 2 Parkeringspladser på terræn og i P-kælder Højloftet og meget lyst storrumskontor i stueetagen

Læs mere

LEJEOPSTILLING Kontor

LEJEOPSTILLING Kontor Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10 www.frihedengruppen.dk, info@frihedengruppen.dk LEJEOPSTILLING Kontor Dortheavej 59, 3. sal Årlig leje 2400 København NV 211.165 kr. Charmerende indflytningsklart

Læs mere

Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed

Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Unik beliggenhed

Læs mere

LEJEPROSPEKT Ledigt lejemål i præsentabel new yorker ejendom Kan f..eks. anvendes til kontor og showroom

LEJEPROSPEKT Ledigt lejemål i præsentabel new yorker ejendom Kan f..eks. anvendes til kontor og showroom LEJEPROSPEKT Ledigt lejemål i præsentabel new yorker ejendom Kan f..eks. anvendes til kontor og showroom Virkeholm 3C, 1., 2730 Herlev Sag 220163 Store vinduespartier Vareelevator direkte til lejemålet

Læs mere

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv

450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 450 m² butikslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag B0910-43 Mølleå 1, st., 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje parkeringspladser i P-kælder under ejendomm

Læs mere

Kokmose 12, 6000 Kolding. Afdelingschef. Direkte:

Kokmose 12, 6000 Kolding. Afdelingschef. Direkte: Kontorlejemål med attraktiv beliggenhed i Kolding Nord Kontorlejemål i flot rødstens kontorkompleks, beliggende i attraktivt industriområde i Kolding Nord med få minutters kørsel til mortorvej E45/E20.

Læs mere

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering

Center for Høretab. resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium. samt bæredygtighedsvurdering Center for Høretab resumé af byggeprogram vedr. etablering af auditorium samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. november 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere