BØRNEVENLIGE SKOLER SOFIE PÅ JAGT EFTER LÆRERVEJLEDNING SOFIE ØSTERGAARD I MADAGASKAR MED UNICEF DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEVENLIGE SKOLER SOFIE PÅ JAGT EFTER LÆRERVEJLEDNING SOFIE ØSTERGAARD I MADAGASKAR MED UNICEF DANMARK"

Transkript

1 LÆRRVJLDNING SOFI PÅ JAGT FTR BØRNVNLIG SKOLR SOFI ØSTRGAARD I MADAGASKAR MD UNICF DANMARK UNDRVISNINGSMATRIAL OM BØRNRTTIGHDR FOR MLLMTRINNT

2 T KS T R T F T G A J Å P I SOF R L O K S G I L N V BØRN SOFI PÅ JAGT FTR BØRNVNLIG SKOLR er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet om børns rettigheder og børnevenlige skoler. Materialet består af et elevhæfte, en film samt en lærervejledning og henvender sig især til danskfaget og til tværfaglige emner og emneuger. Børnerettigheder og FNs Børnekonvention er nu en del af det obligatoriske emne: Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab, hvor rettigheder indgår som et kompetenceområde indenfor sundhed og trivsel. I dansk kan man især arbejde med børns rettigheder, men det er også oplagt at fokusere på, hvor mange ressourcer børn egentlig besidder i forhold til voksne. Derudover kan materialet bruges til et emne om Afrika og/eller ulande generelt. Det kan eventuelt suppleres med UNICF Danmarks andre materialer om Zambia, Ghana og Uganda og indgå i projekter, hvor eleverne arbejder gruppevis med forskellige lande. I dette, som i vores andre materialer, har vi valgt at fokusere på positive historier fortalt af børn. FLR OPLYSNINGR KAN FINDS PÅ W F. D K C I N W W. U 2

3 INDHOLDS- FORTGNLS side MATRIALTS OPBYGNING 4 INFORMATION RFLKSION RAKTION 5 OM UNICF 6 OM BØRNKONVNTIONN 6 OM MADAGASKAR 7 T LAND I KRIS 9 UNICFS SVAR PÅ KRISN 11 BØRNRTTIGHDR SOM PARAPLY 13 CHILD FRINDLY SCHOOLS BØRNVNLIG SKOLR 14 UNICF RTTIGHDSSKOLR 16 FØR I BGYNDR 17 VJLDNING TIL LVHÆFTT 18 VJLDNING TIL FILMN 20 3

4 Materialets opbygning LVHÆFTT PÅ 48 SIDR handler først og fremmest om børnerettigheder. UNICFs arbejde bygger på indholdet i FNs Børnekonvention, og vi arbejder blandt andet for, at alle børn overalt i verden skal kende deres rettigheder. levhæftet sætter især fokus på børnerettigheder og børns vilkår i et af verdens fattigste lande. UNICFs undervisningsmaterialer vil gerne gøre op med en meget stereotyp forestilling om det afrikanske kontinent. Vi vil gerne vise, at der er fremgang at spore i mange fattige lande, heriblandt Madagaskar. Og så vil vi gerne inspirere danske børn til at reflektere over deres egne betingelser og sammenligne deres liv med de børns liv, der beskrives i hæftet. Her er der fokus på sammenhold, og at alle giver en hånd med for at få tingene til at fungere. Vi har i virkeligheden meget at beundre børnene i Madagaskar for. De kæmper en hård kamp mod orkaner, manglende vand og sanitet, dårlige skoler, hjemlige pligter og så videre, og alligevel formår de at gå i skole og lave lektier, selvom de måske skal op klokken fire om morgenen for at lave mad til familien. Der er basis for mange gode diskussioner i klassen om danske børns liv, som tilsyneladende er simple og nemme at leve i forhold til deres jævnaldrende kammeraters i Madagaskar. Dette materiale tegner et positivt billede af seje børn i Madagaskar, og vi håber, at det kan være med til at inspirere danske børn til at reflektere lidt over verdens tilstand og måske være aktive for en god sag. For at skabe en parallel til danske børn, indeholder hæftet også syv korte voxpops med danske børn. Tanken er, at de kan danne grundlag for identifikation og for mange gode samtaler i klassen. FILMN, DR VARR CIRKA T KVARTR, fortæller en positiv historie om Sofies møde med Sabine og andre børn fra Madagaskar. Den fortæller os, at børn i verdens fattigste lande gerne trodser lange skoleveje, huslige pligter, dårlig sundhed og hygiejne med mere for at få lov til at gå i skole. Børnene, vi møder i filmen og i hæftet, har rigtig dårlige odds fra fødslen, men med få midler kan UNICF gøre en forskel, så børnene får lov til at gå i skole og dermed forbedre deres chancer for at udvikle sig som sunde, veluddannede mennesker. Børnene har rigtig mange menneskelige ressourcer, og de er ikke forvent med de tilbud, som tilværelsen byder på i Danmark. Det er vores håb, at børnene i Madagaskar kan være med til at sætte fokus på det som mange danske børn er forvente med og tager for givet. I Danmark har vi skoler, cykler, toiletter, computere og smartphones, som vi ikke engang passer ordentlig på. I Madagaskar ville hver og et af disse elementer gøre en kæmpe forskel for et barn og for hele samfundet. Når tingene ikke kommer til én som en selvfølge, passer man bedre på dem. Måske kan den problemstilling danne grundlag for mange spændende værdidiskussioner, som blandt andet kan tage udgangspunkt i børnerettigheder. Teksterne om Madagaskar i elevhæftet og filmen om Sofies møde med børnene giver tilsammen et fint vidnesbyrd om dagliglivet i et afrikansk land, der slås med mange alvorlige udfordringer. 4

5 Information refleksion reaktion I UNICF DANMARK TROR VI PÅ, at god læring bør bestå af tre dele: Information, Refleksion og Reaktion. Første del er den mest passive for eleven. Nemlig dén, hvor emnet formidles, og viden bygges op. Her står filmen og lærerhæftet i fokus, men kan mere aktivt suppleres med ekstra materialer fra internettet og biblioteket. Næste del, som kan ske i vekselvirkning med formidlingen, er den, hvor eleven skal bruge tid på at bearbejde det tillærte og reflektere over den nye viden. Her er samtalen vigtig, og især spørgsmål med filosofisk indhold kan hjælpe eleverne med at danne egne meninger og holdninger og med at argumentere for dem. Sidste del af tre-trins-raketten handler om at give eleverne mulighed for at handle ud fra den viden, de har erhvervet sig, og handlingerne kan tage mange former. Jo mere handling, jo større chance for, at det tillærte ikke glemmes igen. Vi anbefaler, at der arbejdes kreativt med børns rettigheder og Børnekonventionen, og på vores hjemmeside findes der forslag til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen. Man kan også rekvirere en gratis prøvepakke om Moveathon, som er en idrætsorienteret, pædagogisk indsamlingsaktivitet, der blandt andet indeholder et lærerhæfte med mange gode aktivitetsforslag. Vi ved, at børn fra naturens side er tillidsfulde og medfølende, og at de desværre ofte gennem deres opvækst mister den naturlige nysgerrighed, der gør dem åbne i forhold til deres møde med verden. Kun ved at gribe de medfødte egenskaber og udvikle dem kan vi skabe voksne mennesker, der er fordomsfrie og tolerante. I den globale forståelsesramme, som skolebørn vokser op under, lærer de fra deres omgivelser, at vi er bedre end de andre og det er synd for de andre. Den medlidenhedsfølelse, der fremkaldes i børnene, er medvirkende til, at de indtager den passive betragterrolle og måske udvikler selvgodhed i et ulige giver-modtagerforhold. Vi håber, at arbejdet med Børnekonventionen og børns rettigheder kan skabe en fællesskabs- og lighedsfølelse hos danske børn, som kan have en permanent værdi. Vi ønsker, at børn, lærere og forældre på baggrund af materialet kan tale om børns rettigheder herhjemme og i andre dele af verden. Vi håber også, at vi gennem en holdningsskabende debat kan finde frem til nogle af de etiske aspekter, der knytter sig til forholdene mellem rige og fattige lande. Vi tror, at danske børn kan lære, at vi slet ikke er så forskellige endda, og at børn i Madagaskar har evner og kvaliteter, som vi kan beundre dem for. 5

6 Om UNICF UNICF DANMARK er UNICFs danske afdeling. UNICF er FNs Børnefond og verdens største hjælpeorganisation for børn. UNICF blev dannet af FN i 1946 for at hjælpe de børn i uropa, som sultede og led efter 2. Verdenskrig. I 1953 begyndte UNICF at arbejde for børn i hele verden, og i dag arbejder vi i mere end 150 lande inden for alle de områder, der er vigtige for et barns overlevelse og udvikling. Børnekonventionen spiller en central rolle i arbejdet, og blandt de højest prioriterede arbejdsområder er hjælp til børn med særlige behov for beskyttelse. UNICF Danmark udgiver undervisningsmaterialer til folkeskolen, som tager udgangspunkt i børns rettigheder. Læs mere på eller kontakt UNICF Danmark på for yderligere oplysninger. Om Børnekonventionen FNS KONVNTION OM BARNTS RTTIGHDR Børnekonventionen er verdens lov for de 0-18-årige. Den er global, fordi den handler om alle verdens børn, og den er lokal, fordi den handler om hvert enkelt barn. Konventionen blev vedtaget af FNs Generalforsamling den 20. november 1989, og i dag er der kun tre lande, der ikke har tilsluttet sig dens indhold. Det er Somalia, Sydsudan og USA. UNICF Danmark ser det som en væsentlig opgave at informere alle børn og unge om konventionens indhold. 6

7 MADAGASKAR Hovedstad: Antananarivo Areal: km 2 Befolkning: Årlig befolkningstilvækst: 2,7 procent Procentdel af børn, der lever i fattigdom: 82 Procentdel af børn, der har en fødselsattest: 80 Forventet levealder: 66 år Børnedødelighed under fem år pr børn i 2010: 62 Antal børn, der er indskrevet i grundskole i 2010/11: Procentdel af befolkningen, der har adgang til rent drikkevand: 45 Antananarivo Om Madagaskar MADAGASKAR LIGGR VD AFRIKAS ØSTKYST lige ud for Mozambique. Madagaskar er en selvstændig republik og verdens fjerdestørste ø. Landet har en særpræget natur med mange særegne plante- og dyrearter. Befolkningen er sammensat og rummer indonesiske, malaysiske, afrikanske, arabiske og europæiske islæt. Landet var fransk koloni i perioden , og fransk sprog og kultur er fortsat udbredt. Madagaskar kan inddeles i fire ret forskellige landskabszoner. Det centrale højland som gennemskæres af flere bjergrygge. Rundt om bjergene findes vulkanske jorder, der præger hele midtøen med et stærkt eroderet, rødfarvet og bakket landskab med næsten ingen trævækst. Skovfældning, afbrænding af marker og overgræsning har ført til dannelse af store erosionshuller. Det 40 km brede østlige kystområde, som gennemskæres af en lang række floder. Her findes resterne af et oprindelig bredt regnskovsbælte. På kysten er der klitter og laguner. n kanal langs med kysten fra Toamasina i nord til Vangaindrano i syd blev anlagt i kolonitiden, men er nu i stærkt forfald og benyttes kun af lokale fiskere. 7

8 MADAGASKAR Den vestlige del, hvor terrænet falder jævnt ned mod Mozambiquekanalen. Kysten er uregelmæssig og afvekslende med koralrev, vulkanske småøer og udstrakte mangrovesumpe. Tre store floder løber mod vest og danner store deltaer; de medbringer vulkansk materiale fra højlandet, som farver havet ud for deltaerne rødt. Den sydlige del som præges af halvørken og torneskov med små skove i floddalene og storslåede højsletter med udsigt over savannelandskabet. Madagaskar ligger i den tropiske zone, men klimaet varierer meget. Østkysten ligger eksponeret for den fugtige, varme sydøst passat og har helårsregn; op til millimeter om året længst mod nord. I området her og ud for kysten opstår om sommeren, fra januar til marts, voldsomme orkaner, der hyppigt anretter skader på kysten. Orkanerne omtales flere gange i elevhæftet, da de har stor betydning for børnenes liv. For eksempel ødelægger de hundredevis af skoler hvert eneste år, og i 2012 var cirka mennesker berørt af følgerne af orkaner. n rigtig slem orkan, Giovanna, ramte landet i februar 2012 og ødelagde flere end klasselokaler. Mens der mod øst er varmt og regnfuldt, er det centrale højland betydelig køligere og navnlig mod vest meget mere tørt. På vestkysten er der tørtid fra april til november, hvor det slet ikke regner eller kun regner ganske lidt, og kun sparsom regn resten af året, mens den sydlige del af Madagaskar har lange egentlige tørkeperioder. Læs mere her: dk/geografi_og_historie/afrika/madagaskar_ og_%c3%b8er_i_det_indiske_ocean/madagaskar_(landeartikel) 8

9 t l and i krise MADAGASKAR R T AF VRDNS FATTIGST LAND. I 2012 levede 91 procent af alle familier for under to dollars om dagen, og 71,5 procent under landets egen fattigdomsgrænse. Siden 2001 har der ikke været nogen forbedringer med hensyn til antallet af fattige, og den politiske og økonomiske krise i landet har ikke gjort det bedre. I slutningen af 1990 erne oplevede Madagaskar flere år med økonomisk vækst, men i 2002 kastedes landet ud i en politisk krise, som førte til økonomisk tilbagegang. Årsagen til krisen var et præsidentvalg, der endte i dødt løb mellem to kandidater, præsident Didier Ratsiraka og oppositionslederen Marc Ravalomanana. Begge lod sig udråbe som præsident - Ravalomanana i Antananarivo, hvor han var borgmester, og Ratsiraka i havnebyen Toamasina. Tilhængere af Ratsiraka blokerede herefter adgangen til hovedstaden Antananarivo med vejspærringer i flere måneder. Den politiske krise fortsatte efter, at landets forfatningsdomstol erklærede Ravalomanana som vinder af præsidentvalget. Som modtræk truede fire provinser med at erklære sig som selvstændige, og i juli 2002 flygtede Ratsiraka til Frankrig. Ravalomanana gennemførte i sine første år som præsident en liberalisering af landets økonomi, der resulterede i øget økonomisk vækst. Men landets fattigdomsproblemer blev ikke løst. Politisk førte han en hård linje overfor tidligere modstandere, ligesom han kom på kant med de andre partier, som havde støttet ham ved valget i Ved lokalvalgene i 2003 led Ravalomananas parti nederlag, hvorefter præsidenten førte en mere forsonlig politik overfor oppositionen. Ravalomanana blev genvalgt som præsident ved valget i fter flere måneders politisk uro, der blev indledt med regeringens lukning af en tvstation ejet af oppositionslederen Andry Rajoelina, trådte Ravalomanana tilbage i marts 2009, og med militærets støtte tog Rajoelina magten som leder af en overgangsregering. I slutningen af 2013 afholdtes det længe lovede parlamentsvalg; her vandt den tidligere finansminister Hery Rajaonarimampiania præsidentposten. 9

10 For første gang i mange år, er der nu håb om, at situationen vil bedres. Men det kommer til at vare længe, før Madagaskar viser afgørende tegn på stabilitet og tryghed for befolkningen. Det er især kvinder og børn, der har det svært i Madagaskar. Mange forskellige faktorer påvirker deres liv i negativ retning, og det er ikke kun landets økonomi, der er årsag til dette. Også forskellige livstruende traditioner og ritualer som for eksempel ernæringsmæssige restriktioner under graviditet og forbud mod at bruge toiletter, har stor betydning for kvindernes sundhed. UNICF estimerer, at cirka ét ud af fire børn i den skolesøgende alder ikke kommer i skole, og at det kun er tre ud af hvert tiende barn, der klarer sig gennem hele grundskoleforløbet. Halvdelen af børnene under fem år lider af kronisk fejlernæring, og Madagaskar er det femte værst stillede land i Afrika, når det drejer sig om adgang til rent drikkevand. Børn er ekstremt udsatte i Madagaskar. Prostitution og sexturisme er steget voldsomt under den økonomiske krise og godt en tredjedel af alle børn mellem fem og 17 år kan kaldes børnearbejdere. Vold mod børn er udbredt, og adgang til sundhedsklinikker og lægehjælp er yderst begrænset. Og i tillæg til alle de problemer Madagaskar har at slås med, er landet også udsat for ekstreme vejrsituationer. 16 ud af landets 22 regioner oplever voldsomme orkaner og oversvømmelser, og der er kun fire andre lande i verden, der oplever flere orkaner end Madagaskar. 10

11 UNICFs svar på krisen UNICF HAR VÆRT TIL STD i Madagaskar siden 1984 og har nu et af de største UNICF kontorer i den sydøstlige del af Afrika. I flere år har udenlandske donorer været mådeholdende med at støtte arbejdet i Madagaskar på grund af den politiske ustabilitet, så arbejdet for Madagaskars børn har været vanskeligt. fter valget i 2013 begynder det nu at se lidt lysere ud, og der kommer stadig flere penge til hjælpearbejdet. UNICF arbejder især indenfor fem områder: 1. Børns overlevelse og udvikling 2. Uddannelse 3. Unge mennesker og hiv 4. Beskyttelse 5. Fortalervirksomhed det vi kalder advocacy BØRNS OVRLVLS OG UDVIKLING HANDLR ISÆR OM AT: Forebygge og behandle sygdomme som malaria, lungebetændelse og diarré Forebygge dødeligheden blandt nyfødte ved at uddanne sundhedspersonale, der kan hjælpe ved fødsler Forhindre overførsel af hiv-smitte fra mor til barn Sikre at alle børn får de nødvendige vaccinationer, vitaminer og ormekure. For eksempel laves der omfattende stivkrampe kampagner, hvor børn modtager to vaccinationer og samtidig får A-vitamin tilskud samt ormekur Bekæmpe fejlernæring gennem oplysning og kurere akut fejlernæring ved hjælp af kosttilskud og medicin Sikre rent vand og latriner, så vandbårne sygdomme ikke spredes UDDANNLS HANDLR ISÆR OM AT: Forhandle med regeringen om at yde større finansiel støtte til uddannelsessektoren Uddanne flere lærere og efteruddanne de eksisterende tablere flere før-skole tilbud for at forberede børnene bedre Sikre bedre adgang til skoler ved at bygge flere og ved at give pigerne cykler, så de kan komme til skole Gøre skolerne Child Friendly, som i dette materiale oversættes til Børnevenlige Uddanne lærerne i at håndtere orkaner, så skolerne hurtigt kan tages i brug igen efter en katastrofe UNG MNNSKR OG HIV HANDLR ISÆR AT: tablere hotlines, hvortil unge mennesker kan ringe, når de har spørgsmål eller problemer, der vedrører seksualitet og hiv Uddanne unge mennesker, der kan oplyse andre unge mennesker om beskyttelse og forebyggelse Sikre, at hiv fortsat er på regeringens dagsorden 11

12 BSKYTTLS HANDLR ISÆR OM AT: Lave nationale handlingsplaner for at forebygge vold mod børn Sikre omsorg overfor forældreløse børn Øge antallet af børn, der får fødselsattester Uddanne advokater i at yde støtte til udsatte børn Nedsætte en national komité til at arbejde for fremme af beskyttelses foranstaltninger FORBYGGLS OG ADVOCACY HANDLR ISÆR OM AT: Udbygge oplysning gennem radio, teater, sang med vigtige budskaber om for eksempel vaccinationer, sundhed og forebyggelse Få uddannet flere unge mennesker til at lave oplysningsarbejde til andre unge Lave partnerskaber med virksomheder, sportsklubber, organisationer med mere Uddanne journalister i børnerettigheder Udvikle landets sociale politikker Sikre mere effektivt system til forebyggelse af katastrofer Læs mere her madagascareng/ 12

13 Børneret tigheder s om paraply UNICFS ARBJD TAGR UDGANGSPUNKT i Børnekonventionen uanset hvilket land vi befinder os i rigt eller fattigt. Vi tror på, at børn, der kender deres rettigheder står stærkere. Viden om rettigheder medfører, at børn, der er udsat for svigt eller overgreb, bedre kan sætte grænser og søge hjælp. Også børn, der ikke er udsatte har stor glæde af at kende hele konventionen især artikel 12 som giver dem ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem: Det kan være skoleskift, skilsmisser eller andre vigtige livsbegivenheder, som påvirker børn i kortere eller længere tid. Desværre er antallet af børn, der kender deres rettigheder faldende i Danmark. UNICFs undersøgelser viser, at der i 2010 var 39 procent der kendte deres rettigheder meget eller godt, og at det tal i 2014 er faldet til 23 procent. I børnekonventionens artikel 42 står der, at regeringen er forpligtet til at oplyse børn om deres rettigheder, og det arbejde vil UNICF godt bidrage med. Alle børn har ret til at kende sine rettigheder, og det kan vi ikke tage fra dem, så længe Danmark har ratificeret Børnekonventionen. 13

14 CHILD FRINDLY SCHOOLS BØRNVNLIG SKOLR CHILD FRINDLY SCHOOLS R T UNICF KONCPT, der vinder mere og mere frem i verdens fattige lande. I UNICF tror vi på, at skolegang er essentiel, hvis man for alvor skal ændre et samfund og knække fattigdomskurven. Men det er ikke al slags skolegang, der for alvor kan udføre mirakler. n faldefærdig skole med elever i hvert lokale, som ikke har bøger eller uddannet personale, ingen toiletter eller rent vand, og hvor børnene måske straffes korporligt, formår ikke at tiltrække børn endsige beholde dem gennem hele skoleforløbet. På en given dag er der flere end én milliard børn i skole. Skolerne kan være permanente eller midlertidige, i telte eller under træer i flygtningelejre eller i moderne nye bygninger med aircondition og laptops til alle elever. Men skolegang er ikke altid en positiv oplevelse for børn: Nogle børn er tvunget til at stå oprejst i umøblerede klasselokaler, nogle er sultne, nogle er bange for at blive straffet og andre oplever at blive mobbet hver eneste dag. Skoler kan desværre være så utrygge og dårlige, at eleverne udebliver, og forældrene har svært ved at se fordelen ved skolegang og lærdom. Kvalitetsuddannelse er uddannelse, der er god for hvert eneste barn, og som giver alle elever mulighed for at nå deres højeste potentiale. Derfor arbejder UNICF for at indføre Child Friendly Schools i verdens fattige lande. Child Friendly Schools (CFS) arbejder ud fra den ideologi, at barnets bedste skal være i højsædet altid og hele tiden. Det vil sige, at det enkelte barns behov skal have mulighed for at blive tilgodeset, og at det er barnet, der står i centrum for de beslutninger, der tages i skolen. Læs mere her CFS involverer forældre, landsbyer, lærere, skoleledere, lokale myndigheder og naturligvis børnene selv. Det er vigtigt, at alle disse personer, instanser og myndigheder arbejder sammen, hvis standarderne for CFS skal opfyldes. Fokus for CFS rækker ud over et pædagogisk og læringsmæssigt fokus, idet man bruger HL barnet som udgangspunkt i stedet for bare den del af barnets liv, der handler om skole. CFS kigger på alle de dimensioner, der findes i et barns liv og tager udgangspunkt i en holistisk tilgang til barnets behov. CFS er lige så bekymret for barnets sundhed, sikkerhed, status, psykosociale udvikling med mere, som for lærernes pædagogiske og læringsmæssige tilgang til barnet. Skolerne tager udgangspunkt i Børnekonventionen og promoverer børns ret til at deltage aktivt i skolens udvikling samt til at udtrykke sine meninger i skolens hverdag. På den måde bliver CFS en dynamisk model, der ikke alene skaber positive forandringer i skolerne, men også i hjemmene og de omgivende samfund. 14

15 CFS kan se forskellige ud i de enkelte lande, men nogle faktorer, der oftest er til stede er følgende i vilkårlig rækkefølge: Oplysning om og træning i børns rettigheder Mulighed for at låne bøger og adgang til oplysning om den omgivende verden Sikkerhed for alle børn ingen voksne kan komme inde på skolen uden tilladelse Rent vand og latriner Ingen diskrimination som følge af køn, religion, handicap med mere Mulighed for at dyrke sport for alle også for eksempel fodbold for piger Inddragelse af forældre og lokalsamfund Træning i at tilpasse sig klimaforandringer og katastrofer Oplysning om ernæring, sygdomme og sundhed samt træning i, hvordan man forebygger og behandler samme Farverige og inspirerende klasselokaler med tavler i børnehøjde Mulighed for at få mad på skolen inddrage forældre i frokostordninger Mulighed for at dyrke skolehaver med grøntsager, som eleverne kan tage med hjem Sikre at alle elever er psykisk, kognitivt, følelsesmæssigt og intellektuelt rustet til at tage del i skolens liv og opnå maksimalt udbytte heraf OG MGT, MGT MR. 15

16 UNICF Ret tighedsskoler UNICF Rettighedsskoler (RS) er den industrialiserede verdens svar på Child Friendly Schools (CFS). Der er i skrivende stund flere end RS i Storbritannien, 15 i Canada, syv i Sverige og flere i Tyskland, Slovakiet og Spanien - og nu også én i Danmark, nemlig Langelinieskolen i København. Læs mere her: https://www.google.dk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=utf-8#q=unicf%20rettighedsskole%20i%20danmark valueringer fra skolerne i Storbritannien har blandt andet vist, at mobning stort set er elimineret, at trivslen er meget høj, at eleverne er meget velartikulerede, at lærerne genvinder deres tilfredshed, og at eleverne tager aktivt del i deres læring. Disse positive meldinger ser vi som sidegevinster til at arbejde med det overordnede formål AT OPLYS BØRN OM DRS RTTIGHDR, som er en af UNICFs kerneopgaver. Læs mere om rettighedsskoler på vores hjemmeside RS implementerer Børnekonventionen på fire niveauer i skolens arbejde: 1 RNKONVNTIONN, ALL MD TILKNYTNING TIL SKOLN KNDR BØ DR R SLV HJRTT I SKOLNS KULTUR 2 GR, LVRN R MD TIL AT TRÆFF D BSLUTNIN DR VDRØRR DM OG DRS HVRDAG 3 SKOLNS LDLS VISR RSPKT FOR BØRNS TNINGR RTTIGHDR I ALL BSLUTNINGR OG MÅLSÆ 4 I OVRNSSTMMLS R LAN SP LÆ OG R GT TÆ VD, LR RG NS SKOL MD BØRNKONVNTIONN 16

17 Før I begynder RKVIRR N BØRNKONVNTIONSPLAKAT FRA OG HÆNG DN OP I KLASSN. Vær opmærksom på, at der også i Madagaskar er børn i storbyerne, som for eksempel i hovedstaden Antananarivo, der lever et moderne liv med smartphones, computere og så videre. De historier, der fortælles i elevhæftet omhandler især mindrebemidlede børn, dog ikke de mest fattige og udsatte. Se filmen igennem, inden du viser den i klassen. Find Madagaskar på et kort eller en globus. tablér et udstillingsområde til rettigheder og Madagaskar i klassen og udvid udstillingen al den tid I arbejder med materialet. Begynd med en brainstorm. Bed eleverne remse alt op de ved om Madagaskar allerede. Mange af eleverne vil kende landet fra Dream Works filmene, men mon de kender til Madagaskar i den virkelige verden. Skriv det ned, der bliver sagt og hæng det op i klassen. Dvæl lidt ved elevernes Madagaskar billeder. Snak om, hvorfra de har deres kendskab. fter arbejdet med elevhæftet er listen måske blevet lidt længere. 17

18 Vejledning til elevhæftet Side 3: Kig på kortet. Lad eleverne fortælle om en rejse de har været på. Måske er der elever i klassen, der har været i Afrika, som kan fortælle om deres indtryk. UNICFs budskab er, at vi skal begynde at se forholdene i Afrika som de virkelig er og også beundre de unge afrikanere for de fantastiske ressourcer de besidder og blive opmærksomme på, hvordan de lever deres liv og ikke kun se sult og tørke. Ofte ser vi kun film og billeder fra Afrika, når der er en katastrofe som medfører, at børn dør af sult. Men sådan er det ikke alle steder på det enorme kontinent. Selvom vi bor tæt på vores svenske og norske naboer, er vi alligevel forskellige, og sådan er det også i Afrika. Side 10: Undersøg hvor mange børn i verden, der ikke går i skole og hvorfor. Der er mange artikler om skolegang på og på engelsk. Tal om konsekvenserne af, at børn ikke går i skole. Snak også om, hvorfor der ikke er ligeså mange piger, der går i skole, som drenge. (Piger skal hjælpe til derhjemme med at hente vand, passe søskende og så videre). Skriv så meget som muligt ned og hæng det op i klasselokalet i Madagaskar hjørnet. Side 10 og 12: Dvæl ved konventionen og giv eleverne god tid til at læse den igennem to og to, mens de taler om indholdet. Lav små voxpops om rettigheder og hæng dem op i klassen. leverne kan eventuelt interviewe andre elever fra forskellige klassetrin på skolen. Side 13: Lav denne aktivitet i klassen: %20Rejsen%20til%20en%20fremmed%20 planet.pdf Print kortene ud og laminér dem. De er gode at have til forskellige aktiviteter i klassen, for eksempel: Memory og Rejsen til en fremmed planet. Side 14: r klassen enig med Theodor i, at Rettighedsskoler er vigtige? Side 15: Lav en miniundersøgelse i klassen. Kopier et spørgeskema med fem ti spørgsmål. For eksempel: Kender du Børnekonventionen? Har du hørt om børns rettigheder? Kan du nævne to tre børnerettigheder? Bliver du taget med på råd derhjemme? Bliver du taget med på råd i skolen? Hvornår synes du, at børn skal tages med på råd? Gentag eventuelt undersøgelsen når arbejdet med Madagaskar er færdigt. Side 16: Tegn en skole. Sørg for, at tegningen er flot og farverig. Inspirer eleverne til også at tænke psykisk velbefindende, sundhed og tryghed ind i deres drømmeskole, så det ikke kun bliver fysiske ting, som bløde stole og klatrevægge, der dominerer diskussionen. 18

19 Side 29 og 30: Undersøg hvor mange mobiltelefoner og computere vi har pr. 100 indbyggere i Danmark. Tal om konsekvenserne ved ikke at have adgang til internettet. Kan der være ulemper ved at bruge så mange timer foran en computerskærm, som vi gør her i Danmark? Gå på biblioteket og lån bøger om Madagaskar. Side 17: Hvad vil det sige at føle sig tryg? Føler eleverne sig trygge alle steder på jeres skole? - på toiletterne og i cykelkælderen? I skolegården? Lav eventuelt en tryghedsvandring på skolen med klassen og snak om, hvad I selv kan gøre for, at de utrygge steder bliver mere trygge. Side 18: Gennemgå listen med eleverne og sæt eventuelt de forskellige facts i relation til enkelte artikler i Børnekonventionen. Side 20: n skole repræsenterer tryghed for børn på næsten samme måde, som deres eget hjem gør. Hvordan mon det må føles, at gå i en skole, der kan vælte, når der kommer en storm? leverne kan skrive et digt om deres egen skole som en slags hyldest eller ode til skolen. Side 22: Klimaforandringer har mange uheldige konsekvenser for verdens fattige lande. Stærke storme, oversvømmelser og tørke ser vi meget mere af i disse år, og spørgsmålet er, om de stærke storme i Madagaskar forværres af klimaforandringerne. I kan eventuelt snakke om det i klassen, men også vælge at lade emnet ligge (se eventuelt UNICFs materiale om klimaforandringer på Side 26 til 28: Tag en snak om sygdomme og hygiejne i klassen. Mange sygdomme smitter på grund af dårlig hygiejne, og grundig håndvask forhindrer spredning. Vand, sæbe og toiletter er essentielle i kampen for at undgå epidemier. Læs meget mere om dette på Side 31 til 33: Tal om kostskoler. Brug eventuelt Harry Potter som basis for snakken. Hvad vil det sige at bo langt væk fra sin familie, og ville eleverne være parate til at flytte på kostskole, hvis det var den eneste mulighed for at få undervisning? Side 37 og 38: Opret en rettighedsklub. Find et navn til klubben og skriv nogle regler ned for klubben. Hvad skal I arbejde med i klubben? Lav en liste over de mange små ting som I kan komme i tanke om. Lav eventuelt også Jeg hader og Jeg elsker lister, hvor eleverne interviewer hinanden to og to. De små interviews skal handle om rettigheder. Side 40 og 43: Lad eleverne skrive en stil over det skelet Sabines fortælling er bygget op om. Hvor bor de? Hvordan kommer de i skole? Hvad laver deres forældre? Hvordan ser deres bolig ud? Hvem er de i familie med? Hvad tid står de op? Hvilke pligter har de? Hvad laver de i skolen? Hvordan ser deres aftener ud? Hvad laver de i weekenden? Hvad er deres fremtidsplaner? Sammenlign derefter med Sabines liv. Side 44 og 45: Lav små citater om børnerettigheder ligesom Pharfar og Shaka Loveless og hæng dem op i klassen. Side 46: Øv teksten til rettighedssangen og find sangen på UNICF Danmarks hjemmeside. Syng den i klassen. Generelt: Alle de danske voxpops i hæftet kan bruges til at inspirere eleverne. Lad dem interviewe hinanden om de samme emner måske dine elever tænker noget helt andet. 19

20 Vejledning til filmen Hvis I ikke allerede har fundet Madagaskar på et kort, så er det en god idé at gøre det før I ser filmen. I kan også finde fotos på fotodatabasen flickr, som har mange fantastiske billeder fra det imponerende land Print nogle af dem ud og hæng dem op i klassen, mens I taler om elevernes forestillinger om landet. Som tidligere beskrevet i lærervejledningen, vil vi gerne tegne et positivt billede af Sabine og de andre børn i Madagaskar. Vi opfordrer til refleksion over, hvor mange muligheder danske børn egentlig besidder i forhold til børnene i Madagaskar, og vi ser gerne, at eleverne beundrer Sabine for hendes evner til at få det bedste ud af de muligheder, hun nu engang har. I begyndelsen af filmen fortæller Lydia om sin skole, der nu er genopbygget som en børnevenlig skole efter den blev væltet omkuld af en orkan (I filmen betegner Sofie orkanerne som cykloner). Lydia siger, at eleverne nu passer meget bedre på skolen og føler sig ansvarlige for at vedligeholde den. Den udtalelse kan måske føre til gode diskussioner i klassen, eftersom der udøves hærværk på mange danske skoler. Hvad skal der til, før danske elever begynder at passe bedre på deres skoler, toiletter og andre ejendele? r det sådan, at børn i et fattigt land, som er vant til at lide afsavn, bedre kan glæde sig over de materielle goder de har og derfor gerne vil gøre en indsats for at vedligeholde dem? Sabines historie er speciel i den forstand, at hun har fået en cykel af UNICF, fordi hendes skolevej er alt for lang. Hvis ikke hun havde cyklen, ville hun med stor sandsynlighed være gået ud af skolen for længe siden. UNICF har også tildelt nogle af pigerne kanoer, så de kan forcere de mange vandløb, der er på vej til skole. Det er især pigerne, der får cykler, fordi det normalt er dem, der tages ud af skolen, mens drengene får lov til at fortsætte. Hvorfor mon? Sabine går i skole fra kl til kl Klassen kan diskutere, hvilken påvirkning den nye skolereform har haft på deres skoledag og sammenligne med Sabines skoledag. Dertil kommer hendes huslige pligter. Hvilke pligter har de danske elever i klassen? Lav eventuelt et skoleskema hvor alle døgnets timer er listet op og skrive i skemaet, hvad eleverne laver på et døgn. Sammenlign med et tilsvarende skema for Sabine. Hvorfor har danske børn ikke så mange pligter? Der er disciplin i skolerne i Madagaskar, og alle elever er meget stille. Hvad synes I om det? r det noget, man savner i danske skoler? Tag en snak om trivslen i klassen. Sabine synes, hendes skole er det bedste i hele verden. Hvad synes de danske elever, er det bedste i hele verden? Har de samme forhold til læring og fremtid som Sabine? Hvis der er forskel, hvad kan det så skyldes? Sabine er villig til at flytte alene ind til den 20

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale Hele Verden i Skole 2010 Lærermateriale 1 Indhold Velkommen til Hele Verden i Skole 2010 / 3 IBIS hvem er vi? / 3 Hele Verden i Skole-kampagnen / 3 Global undervisning en del af folkeskolens Fælles Mål

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten Hele Verden i Skole 2011 Lærermateriale til LæseRaketten 1 Lærermaterialet til LæseRaketten 2011 er udviklet af Hele Verden i Skole-kampagnetemaet på IBIS. Mille Ettrup Klein, Sine Pam Jensen og Iben Sander

Læs mere

rammer magasinet Nye metoder redder liv

rammer magasinet Nye metoder redder liv Poul Nyrup Rasmussen Jeg går aldrig på pension 6 Dagbog fra Uganda Barbara Moleko møder stærke kvinder 18 Bedstehjælp i Kirgisistan De ældste støtter hinanden 20 2 april 2015 Folkekirkens Nødhjælp magasinet

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Socialpædagogen. Undervisning i første række

Socialpædagogen. Undervisning i første række 3. februar 69. årgang Socialpædagogen Undervisning i første række På Stutgårdsskolen opprioriteres skolefagligheden og de sociale problemer parkeres uden for klasseværelset 18 03 09 12 2 Socialpædagogen

Læs mere