PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede"

Transkript

1 PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5 Præsentation af medarbejdere...6 Årsplan Aktiviteter på Pibergården...9 Beskrivelse af de enkelte aktiviteter...10 Brugere som viceværter...18 Pibergårdens Friluftshold & Natur- og Aktivitetshold..20 Grejbanksfunktionen på Pibergården Kvalitetsudvikling...23 Kompetenceudviklingsplan...24 Kompetenceudviklingsplan - Personale Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning...28 Kontaktpersoner...29 Pårørendepolitik...29 Ferieture...30 Personalesamarbejde...30 Studerende...30 Praktiske oplysninger...31 Side Pibergårdens udviklingsplan 2

3 PIBERGÅRDEN Pibergårdens Natur- og Friluftscenter tilbyder, med udgangspunkt i Den sociale Servicelov 104, aktiviteter og socialt samvær. Driftsform Pibergården er et selvejende tilbud uden driftsoverenskomst. Pibergården er en del af Lavuks samlede tilbud Fysiske rammer Pibergården er beliggende i naturskønne omgivelser inde i Gribskov med direkte adgang til Esrum Sø og er en del af den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. Pibergården er en etplans villa på ca. 180m2, med tilhørende sidebygninger. Grunden er på ca. 7000m2 Beliggenhed Pibergården er beliggende på adressen: Nødebovej 56 A Fredensborg. Telefon Fax Find os på Hjemmeside: eller til Leder: Afd.ledere: til Grejbanken: tlf Pibergården er tilmeldt tilbudsportalen under referencenummer: Åbningstider Mandag til fredag Brugerfremmøde /15.45 på hverdage. OVERORDNEDE MÅL På Pibergården arbejder vi meget med aktiviteter og beskæftigelse, der er relateret med naturen. Målet er at træne handlekompetencer og erhverve erfaring. - At få indsigt og erkendelse af egne styrker og svagheder, således at dette samlet kan gøre den enkelte i stand til at handle mere selvstændigt. - At vore brugere opøver færdigheder, som kan hjælpe dem i samværet med andre mennesker. - At skabe livskvalitet, således at den enkelte trives såvel i tilbuddet som i det omgivne samfund. Side Pibergårdens udviklingsplan 3

4 BRUGERNE Mange af aktiviteterne er præget af fysiske gøremål. Derfor kræves det af brugerne, at de skal være interesseret i at deltage fysisk, inden- og udendørs, i samspil med naturen, samt deltage i Pibergårdens sociale liv. Pibergårdens brugersammensætning fordrer, at der arbejdes med stabilitet, forudsigelighed og genkendelighed. Der udfærdiges handlingsplaner for hver enkelt bruger. Handlingsplanen tager afsæt i den årlige Bruger Udviklings Samtale, kaldet BUS. Der arbejdes med at styrke og udvikle brugeren - gennem de daglige aktiviteter. Der arbejdes på at udvikle tolerance og forståelse for vores forskelligheder. Medarbejderkollegiet arbejder overordnet med begrebet; Fra kendskab til kundskab. Brugerindflydelse Der arbejdes på at videreudvikle brugerindflydelsen. Dette sker gennem afholdelse af BUS-samtaler, brugerrådsmøder, herunder fællesmøder i tråd med Lavuks bestemmelser på området Pibergårdens brugere er medbestemmende i planlægning og udførelse af mange arbejdsopgaver. Det være sig planlægning af forløb, aktiviteter, indretning og ønsker for indkøb mv. Side Pibergårdens udviklingsplan 4

5 BESTYRELSER OG BRUGERRÅD Pibergården Ejendomsbestyrelse DHF landsformand DHF direktør LEV Hillerød LEV landsformand Statsskovfoged i Fr.Borg Statsskovdistrikt Susanne Olsen Thomas Dahlberg Dorthe Kann Sytter Kristensen Sven Löw Lavuks Bestyrelse Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant DHF/Bestyrelsesformand DHF repræsentant Klubrådsformand FUK Udpeget blandt TR er Danielle Prøschold Merete Hansen Lis Arrhenius Sven A Knudsen Amir Bergovic Nynne Ubbe Pibergårdens Lokalbestyrelse Forældrerepræsentant Lavuks bestyrelse Lavuks bestyrelse Leder Afdelingsleder Afdelingsleder Personale Bruger repræsentant Merete Hansen Lis Arrhenius Sven A Knudsen John Colerick Kamilla Goings Allan Henningsen Morten Larsen Niels Tøpholm Pibergårdens Brugerråd Formand Næstformand Medlem Medlem Medlem Suppleant Personale Afdelingsleder Niels Tøpholm David Lynge Jakob Russel Dal Martin Erlandsen Wei Wang Martin Halberg Johanneson Morten Larsen Kamilla Goings Afdelingsleder Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 5

6 PRÆSENTATION AF MEDARBEJDERE Pibergårdens medarbejdere har en bred vifte af praktiske kvalifikationer. såsom: Tegning og kunstmaling, Klatre, Kano og kajakinstruktør, Meginjolleinstruktører, livredning, friluftsvejledning, træværksted, håndarbejde, ridekyndige, musik, persisk, mediekendskab, fiskeri, havekyndige, mad herunder bålmad, mv. Pibergårdens personale er løbende på kursus i relevante emner, som direkte eller indirekte berører dagligdagen på Pibergården. Herunder kan nævnes, at vi har haft personale, der har deltaget i kurser vedr. hygiejne, BUS og handlingsplaner. Derudover har Pibergården tilknyttet IOF-undervisere, som beskæftiger sig med Naturen, kunst, kreative fag, ture ud af huset, ridning, madlavning, samt musik. M e d a r b e j d e r e Leder Afdelingsleder/daglig ledere John Colerick Kamilla Goings Allan F. Henningsen Pædagog / Friluftsvejleder / SR Pædagog / TR Pædagog Pædagog Køkkenleder Pædagogmedhjælper / gårdmand IOF / Krea IOF / Ridning IOF / Sport IOF / Kultur hold IOF / Friluftsliv IOF / Mad på bål EDB & Vicevært Regnskab og kontor Merete Fischer Morten Larsen Jalal Rahim - Fallah Sanne Hansen Annette Andersen Lars Ørskov Leon Olsen Elisabeth Bengtson Thomas Høgsbro Pia Andersen Morten Engelsted Brian Samsboe John Mosel Jette Meyer Side Pibergårdens udviklingsplan 6

7 ÅRSPLAN 2013 Lukkedage for brugere: 1. Januar Lukket - Nytårsdag 15. Marts - Temadag Mandag 24. Marts til 1. april - Påske - mandag til og med onsdag ( feriedage) 26. April Store bededag Fredag 1. maj Lukket - Onsdag 9. maj - Kr. Himmelfart - Fredag 10. maj (feriedag) 20. maj - Pinsedag - Mandag 13. og 14. juni - 2 sammenhængende temadage Torsdag og fredag 31. August til 7. September Lukket - Kreta 10. September Temadag Tirsdag 4. Oktober - Temadag - Fredag 18. November - Temadag Mandag 23. December til og med 1. Januar Juleferie - (Den 23. og 27. er feriedage) Møder Personalemøder: Hver tirsdag fra kl. 13:30-15:15. Pædagogisk dage: Der afholdes i alt 6 pædagogiske temadage i løbet af Temadagene skal bruges til planlægning af forår / efterårssæsonerne og udvikling af pædagogiske tiltag. Lokale samarbejdsudvalgsmøder (LSU): Afholdes 4 gange årligt i forbindelse med det ugentlige personalemøde. Brugerbestyrelsen I forhold til Pibergårdens vedtægter 5 er der oprettet en bestyrelse. Bestyrelsen består af en forældrerepræsentant, en bruger, en medarbejder, leder og afd.ledere og to bestyrelsesmedlemmer fra LAVUKs bestyrelse. Pibergårdens bestyrelse har beføjelser i forhold til vedtægternes 3. Rejser I 2013 har Pibergårdens brugere i samarbejde med de andre Lavuk-afdelinger mulighed for at deltage på følgende ture og rejser. Skitur til Italien i januar Sne og skitur til Haraldvangen i Norge i februar måned. Sommerkoloni til Kreta i august/september Side Pibergårdens udviklingsplan 7

8 Arrangementer Ugentlige udflugtsture i sommerferieperioden til nærliggende seværdigheder. Påskefrokost. Skovens Dag i maj. Pårørendearrangement i sensommeren. Julegudstjeneste i Nødebo kirke. Hente juletræ i plantagen. Julefrokost. Arrangementer uden for normal åbningstid Hvert år deltager Pibergården i Skovens Dag, som arrangeres af Skovskolen og Frederiksborg Statsskovdistrikt. Temaet kender vi endnu ikke. Hold øje i dagspressen eller på hjemmesiden SNS. Vi giver besked til Jer, så snart vi ved mere i Davbladet. Pibergården inviterer brugere, bosteder og pårørende til at deltage - dog kun så frem det er med ledsager. Side Pibergårdens udviklingsplan 8

9 AKTIVITETER PÅ PIBERGÅRDEN Pibergården ligger i Gribskov. Friluftslivet, som en vigtig del af gårdens aktiviteter, vægtes hele året rundt. Aktiviteterne tilrettelægges, så de passer ind i de 4 årstider. Pibergårdens grund skal passes og derfor er flere aktiviteter lagt an på havehold. Esrum sø, som ligger helt tæt på bygningen, bruges årstidsbestemt til aktiviteter, såsom sejlads. Den danner året rundt rammerne for vores opmærksomhed. Uge rytme Mandag Natur og vedligehold. Madlavning over bål. Tirsdag Naturpatruljen. Musik. IT- hold. Vicevært. Onsdag Friluftsholdet. Kulturhold. Ridning. Vicevært. Torsdag Ridning. Kreativ værksted. Vicevært. Fredag Sportslege og bevægelse. Madlavning. Vicevært. Dagsrytme Medarbejderne møder på Pibergården Medarbejder forbereder brugernes ankomst Dagen tilrettelægges. Post og kontakter ud af huset ordnes Formiddagskaffe med brugere, kort orientering afvikling af dagens aktivitet afvikling af dagens aktivitet Frokost, kaffe og te. Skrive i bøger. Afrunde dagen før hjemkørsel Hjem kørsel for nogle brugere og oprydning Briefing om dagen der er gået og omkring eftermiddagsaktiviteterne Eftermiddagsaktiviteter Bussen kører fra Pibergården og ankommer til Lavuk Brugeren bliver kørt hjem. Side Pibergårdens udviklingsplan 9

10 BESKRIVELSE AF DE ENKELTE AKTIVITETER Mandag - Madlavning på bål Overordnede mål At brugerne i fællesskab aktivt deltager i planlægningen, fremstilling og servering af et sundt måltid mad produceret af enkle råvarer. Vi sørger for hensigtsmæssigt værktøj til de brugere, som har behov for specielt fremstillede hjælpemidler. Delmål At give brugerne mulighed for at afprøve hele arbejdsprocesser ved først at planlægge måltider, være med til at fordele opgaverne, forberede bålet, tilberede råvarerne, dække bordene, servere og præsentere maden, før vi spiser og endelig spisning af den færdiglavede mad. Metode Gennem dialog at fortælle om arbejdsprocessen med udgangspunkt i den enkelte brugers kompetencer. Vi taler om råvarer, redskaber og arbejdsprocesser, som er nødvendigt ved fremstilling af primitivt mad. Vi evaluerer dagen sammen fra gang til gang og beslutter der, hvilken ret der kan være spændende at lave næste gang. Ansvarlig: Brian Samsboe Side Pibergårdens udviklingsplan 10

11 Mandag - Natur & vedligehold Overordnede mål At inddrage den enkelte bruger i et fællesskab omkring vedligeholdelse af Pibergårdens hus, grund, og materiale. Delmål Motivering af den enkelte bruger fra et engageret personale. Arbejdsopgaverne skal tilpasses til den enkelte bruger. Naturopgaver kan bestå i naturaktiviteter med indhold, f.eks. gå på opdagelse i skoven, finde svampe, dyrespor, stillesidning, bearbejdning af naturens materialer. Metode Ved at skabe et socialt fællesskab hvor alle er inddraget i det fælles vedligehold. For de brugere, der kan have svært ved at udføre praktisk arbejde, laves andre sociale aktiviteter i naturen Ansvarlig: Morten Egelsted Tirsdag IT / Hjemmeside hold Overordnet mål Holdet tager sig af vores hjemmeside. Vi lægger billeder og tekster ud på hjemmesiden og holder siden opdateret. Holdet samler og holder orden i vores billedarkiv. Vi ønsker en hjemmeside som brugere, personale, bosted og pårørende kan benytte. Der skal være opdaterede billeder og tekst, som beskriver dagligdagen på Pibegården. Vores brugere kan via hjemmesiden fortælle, hvad de har oplevet på Pibergården. Delmål At give brugerne indsigt i hjemmesidens opbygning. At bibringe en forståelse af hjemmesiden som middel til at videregive, hvad der sker på Pibergården. Vi påtænker, at holdet på sigt får opgaver med at sørge for, at vore computere er opdateret samt tager sig af mindre vedligeholdelsesopgaver. Vi har mange aktive fotografer på Pibergården og dermed rigtig mange gode billeder, som IT-holdet kan sortere og katalogisere. Metode At holdet i fællesskab, gennem dialog udvælger billeder og tekster til hjemmesiden. Vi taler om hvad, der er vigtigt at få fortalt med hjemmesiden. Ved at tale om medier og kommunikation giver vi brugerne en hvis forståelse af Internettet og hjemmesidens betydning generelt. Ansvarlig: Morten Larsen Side Pibergårdens udviklingsplan 11

12 Tirsdag - Musikhold Overordnede mål At samle brugerne i et musikalsk fællesskab, og at vi udvikler brugernes musikalske kompetencer. At styrke brugernes motorik og at styrke brugernes selvopfattelse og selvværd. Metode Brugeren får mulighed for at udtrykke sig musikalsk både kropsligt og verbalt ved at synge og spille på instrumenter. Via bevægelser med hænder, fødder og hele kroppen. Igennem det sociale samvær omkring musikken oplever deltageren ligeværdighed i samværet. Man tør synge og spille, fordi man er tryg. Vi lærer at lytte til hinanden og dermed styrkes det musikalske udtryk. Ansvarlig: Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 12

13 Tirsdag Naturpatruljen Overordnede mål Vi sætter fokus på naturoplevelser og naturkendskab, for at brugerne kan få indblik og viden om naturen. Vi arbejder med brugernes medbestemmelse og inddragelse i beslutningsprocesser. Delmål Derudover vægter vi styrkelse af brugernes sociale kompetencer og fællesskabet i gruppen. På holdet arbejder vi også med bevidstgørelse og styrkelse af den enkelte brugers kompetencer. Metode I fællesskab med brugerne vælger vi forskellige temaer som f.eks. skovens dyr, de skiftende årstider. Vi giver brugerne både tid og rum til at fordybe sig i temaerne gennem tre faser: Opdagelsesfasen, undersøgelsesfasen og refleksionsfasen. På Pibergården arbejder vi kreativt med de indsamlede materialer fra naturen. Vi klipper og tegner for at stimulere både sanser og motorik. Derudover samles vi i et fællesskab, hvor vi taler om vores oplevelser i naturen, dermed øges den enkeltes viden om naturen. I skoven er der højt til loftet, hvilket er med til at skabe ro og nærvær til den enkelte og til holdet Ansvarlig: Merete Ficher Tirsdag / Onsdag / Torsdag - Viceværthold Overordnede mål At brugerne får kendskab til div. viceværtopgaver og dermed opnår forskellige praktiske færdigheder indenfor arbejdsområdet. Vi arbejder bevidst med at udvikle medansvar og udføre viceværts-opgaverne for at kunne vedlige - og renholde ejendommen. Delmål At brugerne får kendskab til værktøj. Det gælder både manuelt såvel som elektrisk værktøj. At arbejde med glæden ved at planlægge og udføre et stykke manuelt arbejde, som er synligt og derved arbejde med brugerens tilhørsforhold til sin egen arbejdsplads. Metode Dette ved at brugeren aktivt deltager i arbejdet fra start til slut. Vi introducerer arbejdsgange og lægger planer for arbejdsdagen. Det gøres attraktivt for brugerne at deltage i viceværtopgaverne. Vi præsenterer brugeren for arbejdsopgaver, som kræver forskellige kompetencer, således at ALLE har mulighed for at deltage i forhold til evner og lyst. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Ansvarlig: Lars Ørskov / Morten Engelsted / Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 13

14 Onsdag Turholdet Overordnede mål At vi henvender os til den gruppe af brugere, hvis mulighed for på egen hånd, at komme omkring, er markant begrænset. Vi forsøger at give den enkelte bruger i gruppen mulighed for at se og opleve andre boligformer og arbejdspladstilbud, og at give den enkelte bruger mulighed for at se hvordan ligestillede bor og arbejder. Mål/metode At give en fælles oplevelse og få kulturelle indtryk Metode Vi planlægger de enkelte besøg i fællesskab, og vi lægger vægt på processen. Dvs. planlægning, besøg og evaluering. Ansvarlig: Pia Andersen. Onsdag Friluftsholdet Overordnede mål At samle brugerne i et aktivt fællesskab ved forskellige aktiviteter i naturen. At bruge naturens rum som læringslandskab til indøvelse af færdigheder, som hjælper vores brugere til mere selvstændighed. Stimulering af sanser og motorik. Delmål At udføre årstidsbestemte temature i skoven At få motion i naturens rum Side Pibergårdens udviklingsplan 14

15 Metode At brugerne deltager i længere vandreture i naturen Gennem aktivt at deltage i de efter årstidens relevante aktiviteter og herigennem tilegne sig metoder og få redskaber til at opbygge egne kompetencer. At give brugerne en forståelse for færden i naturen. Hvad skal der pakkes og medbringes i rygsækken. Påklædningens betydning. Lave mad over trangia og bål. Gennem vejledning at lære at finde vej gennem skoven. At sejle forskellige fartøjer når sæsonen er til det. Ansvarlig: Allan Henningsen Onsdag - Natur og aktivitetsholdet. Overordnede mål På Natur- og aktivitetsholdet skaber vi et fællesskab for brugerne med forskellige aktiviteter i naturen. Vi har valgt at fokusere på følgende aktiviteter: Lære at finde vej igennem skoven med en GPS, og opleve naturens skiftende årstider. Lære at sejle forskellige fartøjer, i sommer halvåret. Oplever naturens forskellige årstider og fotografere dem. Delmål At udfører årstidsbestemte aktiviteter i naturen. At bruge naturens rum som læringslandskab til indøvelse af færdigheder, såsom forståelse af egen kropsbevidsthed, dens styrker og svagheder, for at understøtte vores brugere til mere selvstændighed. At styrke den enkelte brugers selvværd og selvopfattelse for derved at opnå en bedre livskvalitet. At styrke den enkelte brugers sociale kompetencer ved at denne indgår i et meningsfyldt fællesskab med andre i gruppen. Metode At give brugerne en forståelse for sin færden i naturen ved at deltage i forskellige aktiviteter. Ved at bruge naturen som udgangspunkt for aktivitet, gives hver enkelt en enestående mulighed for bevægelse hvor sanser, motorik samt balance stimuleres. På den måde kommer hver enkelt i kontakt med sin egen krop og har mulighed for at øge sin forståelse for denne og deres fysiske væren i verden. Ved at deltage i de efter årstidens relevante aktiviteter, vil brugerne tilegne sig metoder til et mere selvstændigt liv. Yderligere vil det også befordre, at de tilegner sig redskaber til at lære om egne sociale kompetencer. På den måde vil brugerne opbygge egne mål, der er med til at give en bedre livskvalitet. Vejrets betydning for påklædningen. Ansvarlig: Merete Fischer Side Pibergårdens udviklingsplan 15

16 Onsdag / Torsdag Ridning Overordnede mål At give brugerne en fælles oplevelse med arbejdet omkring heste. At styrke den enkelte bruger motorisk, samt den taktile og kinæstetiske sans. At styrke den enkelte brugers selvværd og livskvalitet. Delmål Vi arbejder med forståelse af, og kontakten til hesten. Det gør vi for at brugeren skal føle sig sikker, når han sidder på hesten Tillid til hesten. Relationen dem imellem. Metode Vi starter dagen med i fællesskab at gennemgå dagsprogrammet, dels for at indarbejde vigtige faste rutiner omkring hesten, og dels for at aftale, hvem hjælper hvem, da vi som gruppe har forskellige udgangspunkter. For at gøre brugerne /nu rytteren, sikker i arbejdet med hesten er han med til at hente hesten på folden, strigle den og sadle op. I hestekontakten arbejder vi med tillid til hesten, og relationen rytteren og hesten imellem. Dette foregår når hesten strigles og når den trækkes. Det er rytteren der bestemmer over hesten, hvor den skal hen og hvor den skal stå. Det kræver koncentration at arbejde med et levende dyr. Rytteren oplever hurtigt at det er nødvendigt at være opmærksom på hesten konstant. Ridning er med til at styrke den kinæstetiske sans samt den vestibulære sans. Hestekontakten og ridning er med til at give brugeren en bedre livskvalitet og et bedre selvværd. Dels får brugeren en fornemmelse af, at det er ham der styre hesten, og dels vil han under ridningen i korte sekvenser kunne mærke sig selv. Side Pibergårdens udviklingsplan 16

17 Berøringssansen, den taktile sans, stimuleres ved berøringen af hesten, det kan være med til at nedbringe bl.a. stress, da det påvirker hormonbalancen. Det er et samspil imellem de forskellige sanser, der er med til at forstå vores krop og verden omkring os. Ansvarlig: Elisabeth Bengtson Torsdag - Kreahold Overordnede mål At udvikle de kreative evner i en tryg atmosfære og fremme skaberglæden hos den enkelte. At give den enkelte deltager mulighed for at udtrykke sig kreativt. Delmål At udvikle de kreative emner i en tryg atmosfære og fremme skaberglæden hos den enkelte Metode Personalet forbereder og præsenterer materialer og metoder, som giver den enkelte bruger mulighed for at give produktet sit eget personlige præg. Vi øver os på arbejdsprocesserne med de nødvendige værktøjer. Ansvarlig: Leon Olsen Side Pibergårdens udviklingsplan 17

18 Fredag - Sport og leg Overordnede mål At samle brugerne i et aktivt fællesskab gennem fysisk aktivitet og dermed, give en oplevelse af, egen fysiske formåen, og samspil. Delmål At styrke den enkeltes motorik, balance og kropsbevidsthed. At styrke de sociale kompetencer. At styrke brugernes selvopfattelse og selvværd. Metode Brugeren skal være aktivt deltagende i opvarmningsøvelser, boldspil og diverse lege som derved styrker motorik, balance og egen sundhed. Ved hold opdelt sport skaber vi en fællesskabsfølelse. Vi arbejder med accept, tolerance på trods af forskellige evner og kompetencer. Vi erkender at nogle er bedre til noget end andre, men at vi alle har evner. Ansvarlig: Thomas Høgsbro BRUGERE SOM VICEVÆRTER Pibergården sat fokus på 2 områder, som kan give brugerne nogle særlige færdigheder. Det er sket i en erkendelse af, at brugerne på Pibergården har et ønske om at kunne mestre nogle færdigheder, som de kan gøre nytte af personligt. Det overordnede mål er, at brugeren, via sin aktive anvendelse af de tillærte håndværksmæssige færdigheder, udvikler sine personlige og sociale kompetencer. Herved er grundlaget for at øge en positiv selvopfattelse til stede. Det skal gøres attraktiv for brugerne at deltage i viceværtopgaverne. Brugerne skal præsenteres for arbejdsopgaver, som kræver forskellige kompetencer, således at alle har mulighed for at deltage i forhold til evner og lyst. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Eftermiddagshold & Viceværtsaktiviteter Eftermiddagshold, div. viceværtsaktiviteter Eftermiddage på Pibergården kl Overordnede mål At brugerne får kendskab til div. viceværtopgaver og dermed opnår forskellige praktiske færdigheder indenfor arbejdsområdet. På eftermiddagsholdene baseres arbejdsopgaverne i højere grad på den enkelte brugers individuelle ønske om aktivitet. Delmål At Brugerne selv har mulighed for at vælge arbejdsopgaver/aktivitet. Side Pibergårdens udviklingsplan 18

19 Brugernes egne ønsker om aktivitet imødekommes så vidt muligt eks. at udføre lettere sløjdopgaver som fuglehuse, foderbræt, hylder eller lign. At brugerne får indsigt i div. arbejdsopgaver i forbindelse med at passe hus og grund. Det sociale samvær styrkes. Ved at skabe, ansvarlighed omkring de arbejdsopgaver, der skal udføres, tilgodeser vi de personlige og sociale kompetencer. Dette at have en velfungerende gruppe, og at have det rart sammen og ikke mindst et velforberedt personale vægtes højt. Metode Dette ved at brugeren aktivt deltager i arbejdet fra start til slut. Og derved selv oplever det færdige resultat/arbejde, der er udført. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Opgaverne er Årets gang i haven Håndtering af jord (kendskab til haveredskaber). Urtehave (så, luge og høste anvendelse af afgrøder i madlavning kendskab Slå græs til urter, blomster og grøntsager). Erhverve kørekort til motor græsslåmaskine. Beskæring af træer og buske Kendskab til træer og buske i området samt erfaring med beskæringsteknikker og redskaber. Brænde ukrudt Håndtering af ukrudts-brænder. Udvendig vedligeholdelse af huset/udenoms arealer. Herunder maling og vedligeholdelse af træværk. Etablering og pasning af blomsterkasser. Rense tagrenderne. Feje/rive indkørsel, stier og terrasse. Deltagelse i div. projekter, eks. etablering af bænk/halvtag og brændeskur. Håndtering og pasning af kompostbeholder Miljø-omsorg. Sanke og kløve brænde samt indsamling af optænding (kvas). Arbejde med elektrisk brændekløvermaskine Fodre fugle om vinteren (lave fuglemad) Kendskab til fugle og fodertyper. Rydde sne Div. sløjdopgaver: Fuglekasser, uglekasser o.l. Side Pibergårdens udviklingsplan 19

20 Indendørs husholdningskompetencer Køkken-aktiviteter Opvask Alm. rengøring/oprydning Tilberedning af mad og div. drikke Bage, sylte og lign. Hygiejne Sundhed Andet Tøjvask Pasning af blomster PIBERGÅRDENS FRILUFTSHOLD & NATUR- OG AKTIVITETSHOLD Kongernes Nordsjælland er navnet på den kommende sammenhængende nationalpark i Nordsjælland med kerneområderne Esrum sø, Gribskov og Arresø og de omgivende skove. Områderne, hvoraf en stor del er statslige, bindes sammen af værdifulde landskabsstrøg. Nationalparken skaber sammenhæng fra øst til vest og fra kyst til kyst og går ind over Helsingør, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Derfor forventes der et voksende antal besøgende på Naturcenteret og dermed en stigende efterspørgsel af dets eksterne funktioner som grejbank og friluftscenter med naturvejledningen. Gennem den eksisterende grejbank på Pibergården, som nu har været tilknyttet os siden 1998, har stedet oparbejdet en stor tilbagevendende gruppe af lånere af friluftsudstyr og besøgende. Grundet Pibergårdens unikke beliggenhed med direkte adgang til Grib Skov og Esrum Sø og den handicapvenlige adgang, oplever vi et stigende besøg af specialskoler og handicapinstitutioner mv. Dernæst kommer grupper af skoler/seminarier og gymnasieelever i forbindelse med grejbanks udlån af særligt kanoer og kajakker. Disse eksterne grupper benytter Pibergårdens grund til ophold, spisning og lejrliv, samt søger instruktion fra vores tilknyttede friluftsvejleder. Herved skabes naturlige og autentiske arbejdsopgaver med at varetage disse gruppers behov for at dyrke friluftslivet. Side Pibergårdens udviklingsplan 20

21 Overordnede mål med kompetenceudvikling At give kompetencer inden for basisfriluftsliv, kajak, kano, sejlads og naturformidling, samt social- og formidlingsmæssig indsigt til interesserede brugere, således at de på længere sigt kan indgå i formidlingen til eksterne grupper i forbindelse med naturvejledning og grejbanks udlån. At udvikle brugernes personlige og sociale kompetencer og derved en styrkelse af selvværdet. Mål/metode Kundskaben er baseret på et erfarings pædagogisk grundlag og vil koncentrere sig om at øge deltagernes praktiske kundskaber og færdigheder gennem egne erfaringer i naturen. Ved at bruge naturens mange muligheder for at stimulere krop og dermed bevægelse og sansning arbejdes der på at åbne op for indlæring på flere planer. Ved at færdes ude i naturen bliver brugerne aktivt handlende hvorved også følelser, viden, færdigheder og identitet opbygges. Gennem dialog, søge at gøre aktiviteterne relevante for den enkelte og derved give passende udfordringer for at udvikle kompetencer. Styrke det sociale samvær på turene ud i naturen ved det at man er fælles om den gode oplevelse. Ved at planlægge turene på et niveau som er overskuelige. Gennem at udbrede kendskabet til friluftsaktiviteter vil det blive lagt op til at deltagerne tilegner sig metoder og redskaber til at opbygge egne kompetencer. Eksempelvis kunne dette være, at lære at kløve brænde på forsvarlig måde, at opbygge og tænde et bål, at lave mad over bål og endelig blive i stand til at videreformidle denne viden til andre grupper. Vi fortsætter med at styrke motion og bevægelse i friluftslivet gennem bl.a. mountainbike ture, vandring med stave, lange og korte gåture, kano og kajak og sejlads mv. Kompetencen lægger ikke op til at brugerne på egen hånd, skal stå med ansvaret for formidling og udlån til eksterne grupper men, som en hjælpe- og aflastningsfunktion med mulighed for at få afprøvet og udøvet de tillærte færdigheder i autentiske situationer sammen med personalet på Pibergården. Kompetencen vil løbende blive justeret ud fra vores høstede erfaringer for at imødekomme de pågældende brugeres behov hvorved mere eller mindre indhold kan puttes på i den fremadskridende læreproces. Fra kendskab til kundskab Turene og aktiviteterne planlægges således at de brugere der ikke har mulighed for at blive på Pibergården til den sene hjemkørsel har mulighed for at deltage på lige fod med de øvrige. Side Pibergårdens udviklingsplan 21

22 GREJBANKSFUNKTIONEN PÅ PIBERGÅRDEN. En væsentlig funktion på Pibergården er varetagelsen af Grejbanken. En grejbank er et sted hvor man kan låne forskelligt friluftsudstyr. Disse grejbanker er placeret rundt omkring i Danmark og er oprettet med støtte fra Friluftsrådets tips- og lottomidler. For yderligere oplysninger se hjemmesiden for grejbankerne: Grejbankerne er typisk placeret på efterskoler, kommunale ungdomsskoler, klubber, fritidscentre o. lign. Således fungerer Pibergården som grejbank for Nordsjælland. Det er billigt at låne grejet som fortrinsvist udlånes til foreninger, skoler, klubber, institutioner og lignende. Der er ikke udlån til private. Målet er at dygtige, engagerede lokale folk i grejbankerne, sammen med brugerne skal få friluftslivet til at blomstre. Grejbanksværterne yder herved en ikke betalt service til eksterne grupper, men har samtidig førsteret til at benytte grejet selv. Desuden tilbydes kurser, natur og friluftsvejledning mod betaling af instruktørtimer. Det er således ikke grejbanksværterne der ejer udstyret, men et fællesskab mellem 3 foreninger nemlig: Friluftsrådet, Ungdomsringen og Ungdomsskolerne. Disse har i fællesskab Jakob Simonsen, som grejbankskoordinator og kontaktperson til grejbankerne. Jakob Simonsen sidder i Friluftsrådet Det påhviler dog selv grejbanksværterne at udlåne, indkøbe og vedligeholde friluftsgrejet. Overordnede mål for at bestyre en grejbank på Pibergården At fremme muligheden for at dyrke friluftsliv gennem udlån af grej og af Natur- og Friluftscenterets faciliteter, samt udbredelse af kendskab til omkringliggende natur til eksterne grupper. At videregive de kompetencer og den viden, de ansatte har der at varetage grejbanksarbejdet. At give brugerne på Pibergården mulighed for at dyrke friluftsliv gennem brug af grejet fra banken. At bruge grejbanken som grundlag for iværksættelse af færdigheder således at det arbejde der er forbundet hermed indgår som en naturlig del af de kompetencer som ønskes videreformidlet. At brugerne som følger Friluftsholdet og Natur og aktivitetsholdet, kan bliver i stand til at indgå i en medhjælper funktion i forhold til formidling til eksterne besøgende. Mål At lade friluftsgrejet indgå i de daglige aktiviteter, således at kendskab samt fortrolighed hertil opnås. Metode At inddrage brugerne i arbejdet med udlån, indkøb og vedligeholdelse grejet. At inddrage brugerne i en hjælpefunktion når der fra Pibergårdens personale udbydes natur- og friluftsvejledning til eksterne grupper. Ansvarlig: Merete Fischer Side Pibergårdens udviklingsplan 22

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013

Kvalitetsstandarder for Dagcenteret Karetmagerporten 2013 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Ak tivitetscentret Ellemosevej

Ak tivitetscentret Ellemosevej Ak tivitetscentret Ellemosevej I n d h o l d Adresse: Aktivitetscentret Ellemosevej Ellemosevej 40 8370 Hadsten Tlf.: 89642570 Afdelingsleder: Susanne Dehn-Andersen Åbningstider: Mandag:...8-15 Tirsdag:...8-14

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 for AGERNBO Daginstitution Egelyvej 12 4720 Præstø 55363070 agernbo@vordingborg.dk 1 Indholdsfortegnelse. Lidt om Agernbo. 3 Målsætning 4 Personale.. 5 Forventninger til forældre.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen! Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave. Der køres hver dag med egen bus mellem opsamlingsstedet

Læs mere