PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede"

Transkript

1 PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5 Præsentation af medarbejdere...6 Årsplan Aktiviteter på Pibergården...9 Beskrivelse af de enkelte aktiviteter...10 Brugere som viceværter...18 Pibergårdens Friluftshold & Natur- og Aktivitetshold..20 Grejbanksfunktionen på Pibergården Kvalitetsudvikling...23 Kompetenceudviklingsplan...24 Kompetenceudviklingsplan - Personale Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning...28 Kontaktpersoner...29 Pårørendepolitik...29 Ferieture...30 Personalesamarbejde...30 Studerende...30 Praktiske oplysninger...31 Side Pibergårdens udviklingsplan 2

3 PIBERGÅRDEN Pibergårdens Natur- og Friluftscenter tilbyder, med udgangspunkt i Den sociale Servicelov 104, aktiviteter og socialt samvær. Driftsform Pibergården er et selvejende tilbud uden driftsoverenskomst. Pibergården er en del af Lavuks samlede tilbud Fysiske rammer Pibergården er beliggende i naturskønne omgivelser inde i Gribskov med direkte adgang til Esrum Sø og er en del af den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. Pibergården er en etplans villa på ca. 180m2, med tilhørende sidebygninger. Grunden er på ca. 7000m2 Beliggenhed Pibergården er beliggende på adressen: Nødebovej 56 A Fredensborg. Telefon Fax Find os på Hjemmeside: eller til Leder: Afd.ledere: til Grejbanken: tlf Pibergården er tilmeldt tilbudsportalen under referencenummer: Åbningstider Mandag til fredag Brugerfremmøde /15.45 på hverdage. OVERORDNEDE MÅL På Pibergården arbejder vi meget med aktiviteter og beskæftigelse, der er relateret med naturen. Målet er at træne handlekompetencer og erhverve erfaring. - At få indsigt og erkendelse af egne styrker og svagheder, således at dette samlet kan gøre den enkelte i stand til at handle mere selvstændigt. - At vore brugere opøver færdigheder, som kan hjælpe dem i samværet med andre mennesker. - At skabe livskvalitet, således at den enkelte trives såvel i tilbuddet som i det omgivne samfund. Side Pibergårdens udviklingsplan 3

4 BRUGERNE Mange af aktiviteterne er præget af fysiske gøremål. Derfor kræves det af brugerne, at de skal være interesseret i at deltage fysisk, inden- og udendørs, i samspil med naturen, samt deltage i Pibergårdens sociale liv. Pibergårdens brugersammensætning fordrer, at der arbejdes med stabilitet, forudsigelighed og genkendelighed. Der udfærdiges handlingsplaner for hver enkelt bruger. Handlingsplanen tager afsæt i den årlige Bruger Udviklings Samtale, kaldet BUS. Der arbejdes med at styrke og udvikle brugeren - gennem de daglige aktiviteter. Der arbejdes på at udvikle tolerance og forståelse for vores forskelligheder. Medarbejderkollegiet arbejder overordnet med begrebet; Fra kendskab til kundskab. Brugerindflydelse Der arbejdes på at videreudvikle brugerindflydelsen. Dette sker gennem afholdelse af BUS-samtaler, brugerrådsmøder, herunder fællesmøder i tråd med Lavuks bestemmelser på området Pibergårdens brugere er medbestemmende i planlægning og udførelse af mange arbejdsopgaver. Det være sig planlægning af forløb, aktiviteter, indretning og ønsker for indkøb mv. Side Pibergårdens udviklingsplan 4

5 BESTYRELSER OG BRUGERRÅD Pibergården Ejendomsbestyrelse DHF landsformand DHF direktør LEV Hillerød LEV landsformand Statsskovfoged i Fr.Borg Statsskovdistrikt Susanne Olsen Thomas Dahlberg Dorthe Kann Sytter Kristensen Sven Löw Lavuks Bestyrelse Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant DHF/Bestyrelsesformand DHF repræsentant Klubrådsformand FUK Udpeget blandt TR er Danielle Prøschold Merete Hansen Lis Arrhenius Sven A Knudsen Amir Bergovic Nynne Ubbe Pibergårdens Lokalbestyrelse Forældrerepræsentant Lavuks bestyrelse Lavuks bestyrelse Leder Afdelingsleder Afdelingsleder Personale Bruger repræsentant Merete Hansen Lis Arrhenius Sven A Knudsen John Colerick Kamilla Goings Allan Henningsen Morten Larsen Niels Tøpholm Pibergårdens Brugerråd Formand Næstformand Medlem Medlem Medlem Suppleant Personale Afdelingsleder Niels Tøpholm David Lynge Jakob Russel Dal Martin Erlandsen Wei Wang Martin Halberg Johanneson Morten Larsen Kamilla Goings Afdelingsleder Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 5

6 PRÆSENTATION AF MEDARBEJDERE Pibergårdens medarbejdere har en bred vifte af praktiske kvalifikationer. såsom: Tegning og kunstmaling, Klatre, Kano og kajakinstruktør, Meginjolleinstruktører, livredning, friluftsvejledning, træværksted, håndarbejde, ridekyndige, musik, persisk, mediekendskab, fiskeri, havekyndige, mad herunder bålmad, mv. Pibergårdens personale er løbende på kursus i relevante emner, som direkte eller indirekte berører dagligdagen på Pibergården. Herunder kan nævnes, at vi har haft personale, der har deltaget i kurser vedr. hygiejne, BUS og handlingsplaner. Derudover har Pibergården tilknyttet IOF-undervisere, som beskæftiger sig med Naturen, kunst, kreative fag, ture ud af huset, ridning, madlavning, samt musik. M e d a r b e j d e r e Leder Afdelingsleder/daglig ledere John Colerick Kamilla Goings Allan F. Henningsen Pædagog / Friluftsvejleder / SR Pædagog / TR Pædagog Pædagog Køkkenleder Pædagogmedhjælper / gårdmand IOF / Krea IOF / Ridning IOF / Sport IOF / Kultur hold IOF / Friluftsliv IOF / Mad på bål EDB & Vicevært Regnskab og kontor Merete Fischer Morten Larsen Jalal Rahim - Fallah Sanne Hansen Annette Andersen Lars Ørskov Leon Olsen Elisabeth Bengtson Thomas Høgsbro Pia Andersen Morten Engelsted Brian Samsboe John Mosel Jette Meyer Side Pibergårdens udviklingsplan 6

7 ÅRSPLAN 2013 Lukkedage for brugere: 1. Januar Lukket - Nytårsdag 15. Marts - Temadag Mandag 24. Marts til 1. april - Påske - mandag til og med onsdag ( feriedage) 26. April Store bededag Fredag 1. maj Lukket - Onsdag 9. maj - Kr. Himmelfart - Fredag 10. maj (feriedag) 20. maj - Pinsedag - Mandag 13. og 14. juni - 2 sammenhængende temadage Torsdag og fredag 31. August til 7. September Lukket - Kreta 10. September Temadag Tirsdag 4. Oktober - Temadag - Fredag 18. November - Temadag Mandag 23. December til og med 1. Januar Juleferie - (Den 23. og 27. er feriedage) Møder Personalemøder: Hver tirsdag fra kl. 13:30-15:15. Pædagogisk dage: Der afholdes i alt 6 pædagogiske temadage i løbet af Temadagene skal bruges til planlægning af forår / efterårssæsonerne og udvikling af pædagogiske tiltag. Lokale samarbejdsudvalgsmøder (LSU): Afholdes 4 gange årligt i forbindelse med det ugentlige personalemøde. Brugerbestyrelsen I forhold til Pibergårdens vedtægter 5 er der oprettet en bestyrelse. Bestyrelsen består af en forældrerepræsentant, en bruger, en medarbejder, leder og afd.ledere og to bestyrelsesmedlemmer fra LAVUKs bestyrelse. Pibergårdens bestyrelse har beføjelser i forhold til vedtægternes 3. Rejser I 2013 har Pibergårdens brugere i samarbejde med de andre Lavuk-afdelinger mulighed for at deltage på følgende ture og rejser. Skitur til Italien i januar Sne og skitur til Haraldvangen i Norge i februar måned. Sommerkoloni til Kreta i august/september Side Pibergårdens udviklingsplan 7

8 Arrangementer Ugentlige udflugtsture i sommerferieperioden til nærliggende seværdigheder. Påskefrokost. Skovens Dag i maj. Pårørendearrangement i sensommeren. Julegudstjeneste i Nødebo kirke. Hente juletræ i plantagen. Julefrokost. Arrangementer uden for normal åbningstid Hvert år deltager Pibergården i Skovens Dag, som arrangeres af Skovskolen og Frederiksborg Statsskovdistrikt. Temaet kender vi endnu ikke. Hold øje i dagspressen eller på hjemmesiden SNS. Vi giver besked til Jer, så snart vi ved mere i Davbladet. Pibergården inviterer brugere, bosteder og pårørende til at deltage - dog kun så frem det er med ledsager. Side Pibergårdens udviklingsplan 8

9 AKTIVITETER PÅ PIBERGÅRDEN Pibergården ligger i Gribskov. Friluftslivet, som en vigtig del af gårdens aktiviteter, vægtes hele året rundt. Aktiviteterne tilrettelægges, så de passer ind i de 4 årstider. Pibergårdens grund skal passes og derfor er flere aktiviteter lagt an på havehold. Esrum sø, som ligger helt tæt på bygningen, bruges årstidsbestemt til aktiviteter, såsom sejlads. Den danner året rundt rammerne for vores opmærksomhed. Uge rytme Mandag Natur og vedligehold. Madlavning over bål. Tirsdag Naturpatruljen. Musik. IT- hold. Vicevært. Onsdag Friluftsholdet. Kulturhold. Ridning. Vicevært. Torsdag Ridning. Kreativ værksted. Vicevært. Fredag Sportslege og bevægelse. Madlavning. Vicevært. Dagsrytme Medarbejderne møder på Pibergården Medarbejder forbereder brugernes ankomst Dagen tilrettelægges. Post og kontakter ud af huset ordnes Formiddagskaffe med brugere, kort orientering afvikling af dagens aktivitet afvikling af dagens aktivitet Frokost, kaffe og te. Skrive i bøger. Afrunde dagen før hjemkørsel Hjem kørsel for nogle brugere og oprydning Briefing om dagen der er gået og omkring eftermiddagsaktiviteterne Eftermiddagsaktiviteter Bussen kører fra Pibergården og ankommer til Lavuk Brugeren bliver kørt hjem. Side Pibergårdens udviklingsplan 9

10 BESKRIVELSE AF DE ENKELTE AKTIVITETER Mandag - Madlavning på bål Overordnede mål At brugerne i fællesskab aktivt deltager i planlægningen, fremstilling og servering af et sundt måltid mad produceret af enkle råvarer. Vi sørger for hensigtsmæssigt værktøj til de brugere, som har behov for specielt fremstillede hjælpemidler. Delmål At give brugerne mulighed for at afprøve hele arbejdsprocesser ved først at planlægge måltider, være med til at fordele opgaverne, forberede bålet, tilberede råvarerne, dække bordene, servere og præsentere maden, før vi spiser og endelig spisning af den færdiglavede mad. Metode Gennem dialog at fortælle om arbejdsprocessen med udgangspunkt i den enkelte brugers kompetencer. Vi taler om råvarer, redskaber og arbejdsprocesser, som er nødvendigt ved fremstilling af primitivt mad. Vi evaluerer dagen sammen fra gang til gang og beslutter der, hvilken ret der kan være spændende at lave næste gang. Ansvarlig: Brian Samsboe Side Pibergårdens udviklingsplan 10

11 Mandag - Natur & vedligehold Overordnede mål At inddrage den enkelte bruger i et fællesskab omkring vedligeholdelse af Pibergårdens hus, grund, og materiale. Delmål Motivering af den enkelte bruger fra et engageret personale. Arbejdsopgaverne skal tilpasses til den enkelte bruger. Naturopgaver kan bestå i naturaktiviteter med indhold, f.eks. gå på opdagelse i skoven, finde svampe, dyrespor, stillesidning, bearbejdning af naturens materialer. Metode Ved at skabe et socialt fællesskab hvor alle er inddraget i det fælles vedligehold. For de brugere, der kan have svært ved at udføre praktisk arbejde, laves andre sociale aktiviteter i naturen Ansvarlig: Morten Egelsted Tirsdag IT / Hjemmeside hold Overordnet mål Holdet tager sig af vores hjemmeside. Vi lægger billeder og tekster ud på hjemmesiden og holder siden opdateret. Holdet samler og holder orden i vores billedarkiv. Vi ønsker en hjemmeside som brugere, personale, bosted og pårørende kan benytte. Der skal være opdaterede billeder og tekst, som beskriver dagligdagen på Pibegården. Vores brugere kan via hjemmesiden fortælle, hvad de har oplevet på Pibergården. Delmål At give brugerne indsigt i hjemmesidens opbygning. At bibringe en forståelse af hjemmesiden som middel til at videregive, hvad der sker på Pibergården. Vi påtænker, at holdet på sigt får opgaver med at sørge for, at vore computere er opdateret samt tager sig af mindre vedligeholdelsesopgaver. Vi har mange aktive fotografer på Pibergården og dermed rigtig mange gode billeder, som IT-holdet kan sortere og katalogisere. Metode At holdet i fællesskab, gennem dialog udvælger billeder og tekster til hjemmesiden. Vi taler om hvad, der er vigtigt at få fortalt med hjemmesiden. Ved at tale om medier og kommunikation giver vi brugerne en hvis forståelse af Internettet og hjemmesidens betydning generelt. Ansvarlig: Morten Larsen Side Pibergårdens udviklingsplan 11

12 Tirsdag - Musikhold Overordnede mål At samle brugerne i et musikalsk fællesskab, og at vi udvikler brugernes musikalske kompetencer. At styrke brugernes motorik og at styrke brugernes selvopfattelse og selvværd. Metode Brugeren får mulighed for at udtrykke sig musikalsk både kropsligt og verbalt ved at synge og spille på instrumenter. Via bevægelser med hænder, fødder og hele kroppen. Igennem det sociale samvær omkring musikken oplever deltageren ligeværdighed i samværet. Man tør synge og spille, fordi man er tryg. Vi lærer at lytte til hinanden og dermed styrkes det musikalske udtryk. Ansvarlig: Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 12

13 Tirsdag Naturpatruljen Overordnede mål Vi sætter fokus på naturoplevelser og naturkendskab, for at brugerne kan få indblik og viden om naturen. Vi arbejder med brugernes medbestemmelse og inddragelse i beslutningsprocesser. Delmål Derudover vægter vi styrkelse af brugernes sociale kompetencer og fællesskabet i gruppen. På holdet arbejder vi også med bevidstgørelse og styrkelse af den enkelte brugers kompetencer. Metode I fællesskab med brugerne vælger vi forskellige temaer som f.eks. skovens dyr, de skiftende årstider. Vi giver brugerne både tid og rum til at fordybe sig i temaerne gennem tre faser: Opdagelsesfasen, undersøgelsesfasen og refleksionsfasen. På Pibergården arbejder vi kreativt med de indsamlede materialer fra naturen. Vi klipper og tegner for at stimulere både sanser og motorik. Derudover samles vi i et fællesskab, hvor vi taler om vores oplevelser i naturen, dermed øges den enkeltes viden om naturen. I skoven er der højt til loftet, hvilket er med til at skabe ro og nærvær til den enkelte og til holdet Ansvarlig: Merete Ficher Tirsdag / Onsdag / Torsdag - Viceværthold Overordnede mål At brugerne får kendskab til div. viceværtopgaver og dermed opnår forskellige praktiske færdigheder indenfor arbejdsområdet. Vi arbejder bevidst med at udvikle medansvar og udføre viceværts-opgaverne for at kunne vedlige - og renholde ejendommen. Delmål At brugerne får kendskab til værktøj. Det gælder både manuelt såvel som elektrisk værktøj. At arbejde med glæden ved at planlægge og udføre et stykke manuelt arbejde, som er synligt og derved arbejde med brugerens tilhørsforhold til sin egen arbejdsplads. Metode Dette ved at brugeren aktivt deltager i arbejdet fra start til slut. Vi introducerer arbejdsgange og lægger planer for arbejdsdagen. Det gøres attraktivt for brugerne at deltage i viceværtopgaverne. Vi præsenterer brugeren for arbejdsopgaver, som kræver forskellige kompetencer, således at ALLE har mulighed for at deltage i forhold til evner og lyst. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Ansvarlig: Lars Ørskov / Morten Engelsted / Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 13

14 Onsdag Turholdet Overordnede mål At vi henvender os til den gruppe af brugere, hvis mulighed for på egen hånd, at komme omkring, er markant begrænset. Vi forsøger at give den enkelte bruger i gruppen mulighed for at se og opleve andre boligformer og arbejdspladstilbud, og at give den enkelte bruger mulighed for at se hvordan ligestillede bor og arbejder. Mål/metode At give en fælles oplevelse og få kulturelle indtryk Metode Vi planlægger de enkelte besøg i fællesskab, og vi lægger vægt på processen. Dvs. planlægning, besøg og evaluering. Ansvarlig: Pia Andersen. Onsdag Friluftsholdet Overordnede mål At samle brugerne i et aktivt fællesskab ved forskellige aktiviteter i naturen. At bruge naturens rum som læringslandskab til indøvelse af færdigheder, som hjælper vores brugere til mere selvstændighed. Stimulering af sanser og motorik. Delmål At udføre årstidsbestemte temature i skoven At få motion i naturens rum Side Pibergårdens udviklingsplan 14

15 Metode At brugerne deltager i længere vandreture i naturen Gennem aktivt at deltage i de efter årstidens relevante aktiviteter og herigennem tilegne sig metoder og få redskaber til at opbygge egne kompetencer. At give brugerne en forståelse for færden i naturen. Hvad skal der pakkes og medbringes i rygsækken. Påklædningens betydning. Lave mad over trangia og bål. Gennem vejledning at lære at finde vej gennem skoven. At sejle forskellige fartøjer når sæsonen er til det. Ansvarlig: Allan Henningsen Onsdag - Natur og aktivitetsholdet. Overordnede mål På Natur- og aktivitetsholdet skaber vi et fællesskab for brugerne med forskellige aktiviteter i naturen. Vi har valgt at fokusere på følgende aktiviteter: Lære at finde vej igennem skoven med en GPS, og opleve naturens skiftende årstider. Lære at sejle forskellige fartøjer, i sommer halvåret. Oplever naturens forskellige årstider og fotografere dem. Delmål At udfører årstidsbestemte aktiviteter i naturen. At bruge naturens rum som læringslandskab til indøvelse af færdigheder, såsom forståelse af egen kropsbevidsthed, dens styrker og svagheder, for at understøtte vores brugere til mere selvstændighed. At styrke den enkelte brugers selvværd og selvopfattelse for derved at opnå en bedre livskvalitet. At styrke den enkelte brugers sociale kompetencer ved at denne indgår i et meningsfyldt fællesskab med andre i gruppen. Metode At give brugerne en forståelse for sin færden i naturen ved at deltage i forskellige aktiviteter. Ved at bruge naturen som udgangspunkt for aktivitet, gives hver enkelt en enestående mulighed for bevægelse hvor sanser, motorik samt balance stimuleres. På den måde kommer hver enkelt i kontakt med sin egen krop og har mulighed for at øge sin forståelse for denne og deres fysiske væren i verden. Ved at deltage i de efter årstidens relevante aktiviteter, vil brugerne tilegne sig metoder til et mere selvstændigt liv. Yderligere vil det også befordre, at de tilegner sig redskaber til at lære om egne sociale kompetencer. På den måde vil brugerne opbygge egne mål, der er med til at give en bedre livskvalitet. Vejrets betydning for påklædningen. Ansvarlig: Merete Fischer Side Pibergårdens udviklingsplan 15

16 Onsdag / Torsdag Ridning Overordnede mål At give brugerne en fælles oplevelse med arbejdet omkring heste. At styrke den enkelte bruger motorisk, samt den taktile og kinæstetiske sans. At styrke den enkelte brugers selvværd og livskvalitet. Delmål Vi arbejder med forståelse af, og kontakten til hesten. Det gør vi for at brugeren skal føle sig sikker, når han sidder på hesten Tillid til hesten. Relationen dem imellem. Metode Vi starter dagen med i fællesskab at gennemgå dagsprogrammet, dels for at indarbejde vigtige faste rutiner omkring hesten, og dels for at aftale, hvem hjælper hvem, da vi som gruppe har forskellige udgangspunkter. For at gøre brugerne /nu rytteren, sikker i arbejdet med hesten er han med til at hente hesten på folden, strigle den og sadle op. I hestekontakten arbejder vi med tillid til hesten, og relationen rytteren og hesten imellem. Dette foregår når hesten strigles og når den trækkes. Det er rytteren der bestemmer over hesten, hvor den skal hen og hvor den skal stå. Det kræver koncentration at arbejde med et levende dyr. Rytteren oplever hurtigt at det er nødvendigt at være opmærksom på hesten konstant. Ridning er med til at styrke den kinæstetiske sans samt den vestibulære sans. Hestekontakten og ridning er med til at give brugeren en bedre livskvalitet og et bedre selvværd. Dels får brugeren en fornemmelse af, at det er ham der styre hesten, og dels vil han under ridningen i korte sekvenser kunne mærke sig selv. Side Pibergårdens udviklingsplan 16

17 Berøringssansen, den taktile sans, stimuleres ved berøringen af hesten, det kan være med til at nedbringe bl.a. stress, da det påvirker hormonbalancen. Det er et samspil imellem de forskellige sanser, der er med til at forstå vores krop og verden omkring os. Ansvarlig: Elisabeth Bengtson Torsdag - Kreahold Overordnede mål At udvikle de kreative evner i en tryg atmosfære og fremme skaberglæden hos den enkelte. At give den enkelte deltager mulighed for at udtrykke sig kreativt. Delmål At udvikle de kreative emner i en tryg atmosfære og fremme skaberglæden hos den enkelte Metode Personalet forbereder og præsenterer materialer og metoder, som giver den enkelte bruger mulighed for at give produktet sit eget personlige præg. Vi øver os på arbejdsprocesserne med de nødvendige værktøjer. Ansvarlig: Leon Olsen Side Pibergårdens udviklingsplan 17

18 Fredag - Sport og leg Overordnede mål At samle brugerne i et aktivt fællesskab gennem fysisk aktivitet og dermed, give en oplevelse af, egen fysiske formåen, og samspil. Delmål At styrke den enkeltes motorik, balance og kropsbevidsthed. At styrke de sociale kompetencer. At styrke brugernes selvopfattelse og selvværd. Metode Brugeren skal være aktivt deltagende i opvarmningsøvelser, boldspil og diverse lege som derved styrker motorik, balance og egen sundhed. Ved hold opdelt sport skaber vi en fællesskabsfølelse. Vi arbejder med accept, tolerance på trods af forskellige evner og kompetencer. Vi erkender at nogle er bedre til noget end andre, men at vi alle har evner. Ansvarlig: Thomas Høgsbro BRUGERE SOM VICEVÆRTER Pibergården sat fokus på 2 områder, som kan give brugerne nogle særlige færdigheder. Det er sket i en erkendelse af, at brugerne på Pibergården har et ønske om at kunne mestre nogle færdigheder, som de kan gøre nytte af personligt. Det overordnede mål er, at brugeren, via sin aktive anvendelse af de tillærte håndværksmæssige færdigheder, udvikler sine personlige og sociale kompetencer. Herved er grundlaget for at øge en positiv selvopfattelse til stede. Det skal gøres attraktiv for brugerne at deltage i viceværtopgaverne. Brugerne skal præsenteres for arbejdsopgaver, som kræver forskellige kompetencer, således at alle har mulighed for at deltage i forhold til evner og lyst. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Eftermiddagshold & Viceværtsaktiviteter Eftermiddagshold, div. viceværtsaktiviteter Eftermiddage på Pibergården kl Overordnede mål At brugerne får kendskab til div. viceværtopgaver og dermed opnår forskellige praktiske færdigheder indenfor arbejdsområdet. På eftermiddagsholdene baseres arbejdsopgaverne i højere grad på den enkelte brugers individuelle ønske om aktivitet. Delmål At Brugerne selv har mulighed for at vælge arbejdsopgaver/aktivitet. Side Pibergårdens udviklingsplan 18

19 Brugernes egne ønsker om aktivitet imødekommes så vidt muligt eks. at udføre lettere sløjdopgaver som fuglehuse, foderbræt, hylder eller lign. At brugerne får indsigt i div. arbejdsopgaver i forbindelse med at passe hus og grund. Det sociale samvær styrkes. Ved at skabe, ansvarlighed omkring de arbejdsopgaver, der skal udføres, tilgodeser vi de personlige og sociale kompetencer. Dette at have en velfungerende gruppe, og at have det rart sammen og ikke mindst et velforberedt personale vægtes højt. Metode Dette ved at brugeren aktivt deltager i arbejdet fra start til slut. Og derved selv oplever det færdige resultat/arbejde, der er udført. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Opgaverne er Årets gang i haven Håndtering af jord (kendskab til haveredskaber). Urtehave (så, luge og høste anvendelse af afgrøder i madlavning kendskab Slå græs til urter, blomster og grøntsager). Erhverve kørekort til motor græsslåmaskine. Beskæring af træer og buske Kendskab til træer og buske i området samt erfaring med beskæringsteknikker og redskaber. Brænde ukrudt Håndtering af ukrudts-brænder. Udvendig vedligeholdelse af huset/udenoms arealer. Herunder maling og vedligeholdelse af træværk. Etablering og pasning af blomsterkasser. Rense tagrenderne. Feje/rive indkørsel, stier og terrasse. Deltagelse i div. projekter, eks. etablering af bænk/halvtag og brændeskur. Håndtering og pasning af kompostbeholder Miljø-omsorg. Sanke og kløve brænde samt indsamling af optænding (kvas). Arbejde med elektrisk brændekløvermaskine Fodre fugle om vinteren (lave fuglemad) Kendskab til fugle og fodertyper. Rydde sne Div. sløjdopgaver: Fuglekasser, uglekasser o.l. Side Pibergårdens udviklingsplan 19

20 Indendørs husholdningskompetencer Køkken-aktiviteter Opvask Alm. rengøring/oprydning Tilberedning af mad og div. drikke Bage, sylte og lign. Hygiejne Sundhed Andet Tøjvask Pasning af blomster PIBERGÅRDENS FRILUFTSHOLD & NATUR- OG AKTIVITETSHOLD Kongernes Nordsjælland er navnet på den kommende sammenhængende nationalpark i Nordsjælland med kerneområderne Esrum sø, Gribskov og Arresø og de omgivende skove. Områderne, hvoraf en stor del er statslige, bindes sammen af værdifulde landskabsstrøg. Nationalparken skaber sammenhæng fra øst til vest og fra kyst til kyst og går ind over Helsingør, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Derfor forventes der et voksende antal besøgende på Naturcenteret og dermed en stigende efterspørgsel af dets eksterne funktioner som grejbank og friluftscenter med naturvejledningen. Gennem den eksisterende grejbank på Pibergården, som nu har været tilknyttet os siden 1998, har stedet oparbejdet en stor tilbagevendende gruppe af lånere af friluftsudstyr og besøgende. Grundet Pibergårdens unikke beliggenhed med direkte adgang til Grib Skov og Esrum Sø og den handicapvenlige adgang, oplever vi et stigende besøg af specialskoler og handicapinstitutioner mv. Dernæst kommer grupper af skoler/seminarier og gymnasieelever i forbindelse med grejbanks udlån af særligt kanoer og kajakker. Disse eksterne grupper benytter Pibergårdens grund til ophold, spisning og lejrliv, samt søger instruktion fra vores tilknyttede friluftsvejleder. Herved skabes naturlige og autentiske arbejdsopgaver med at varetage disse gruppers behov for at dyrke friluftslivet. Side Pibergårdens udviklingsplan 20

21 Overordnede mål med kompetenceudvikling At give kompetencer inden for basisfriluftsliv, kajak, kano, sejlads og naturformidling, samt social- og formidlingsmæssig indsigt til interesserede brugere, således at de på længere sigt kan indgå i formidlingen til eksterne grupper i forbindelse med naturvejledning og grejbanks udlån. At udvikle brugernes personlige og sociale kompetencer og derved en styrkelse af selvværdet. Mål/metode Kundskaben er baseret på et erfarings pædagogisk grundlag og vil koncentrere sig om at øge deltagernes praktiske kundskaber og færdigheder gennem egne erfaringer i naturen. Ved at bruge naturens mange muligheder for at stimulere krop og dermed bevægelse og sansning arbejdes der på at åbne op for indlæring på flere planer. Ved at færdes ude i naturen bliver brugerne aktivt handlende hvorved også følelser, viden, færdigheder og identitet opbygges. Gennem dialog, søge at gøre aktiviteterne relevante for den enkelte og derved give passende udfordringer for at udvikle kompetencer. Styrke det sociale samvær på turene ud i naturen ved det at man er fælles om den gode oplevelse. Ved at planlægge turene på et niveau som er overskuelige. Gennem at udbrede kendskabet til friluftsaktiviteter vil det blive lagt op til at deltagerne tilegner sig metoder og redskaber til at opbygge egne kompetencer. Eksempelvis kunne dette være, at lære at kløve brænde på forsvarlig måde, at opbygge og tænde et bål, at lave mad over bål og endelig blive i stand til at videreformidle denne viden til andre grupper. Vi fortsætter med at styrke motion og bevægelse i friluftslivet gennem bl.a. mountainbike ture, vandring med stave, lange og korte gåture, kano og kajak og sejlads mv. Kompetencen lægger ikke op til at brugerne på egen hånd, skal stå med ansvaret for formidling og udlån til eksterne grupper men, som en hjælpe- og aflastningsfunktion med mulighed for at få afprøvet og udøvet de tillærte færdigheder i autentiske situationer sammen med personalet på Pibergården. Kompetencen vil løbende blive justeret ud fra vores høstede erfaringer for at imødekomme de pågældende brugeres behov hvorved mere eller mindre indhold kan puttes på i den fremadskridende læreproces. Fra kendskab til kundskab Turene og aktiviteterne planlægges således at de brugere der ikke har mulighed for at blive på Pibergården til den sene hjemkørsel har mulighed for at deltage på lige fod med de øvrige. Side Pibergårdens udviklingsplan 21

22 GREJBANKSFUNKTIONEN PÅ PIBERGÅRDEN. En væsentlig funktion på Pibergården er varetagelsen af Grejbanken. En grejbank er et sted hvor man kan låne forskelligt friluftsudstyr. Disse grejbanker er placeret rundt omkring i Danmark og er oprettet med støtte fra Friluftsrådets tips- og lottomidler. For yderligere oplysninger se hjemmesiden for grejbankerne: Grejbankerne er typisk placeret på efterskoler, kommunale ungdomsskoler, klubber, fritidscentre o. lign. Således fungerer Pibergården som grejbank for Nordsjælland. Det er billigt at låne grejet som fortrinsvist udlånes til foreninger, skoler, klubber, institutioner og lignende. Der er ikke udlån til private. Målet er at dygtige, engagerede lokale folk i grejbankerne, sammen med brugerne skal få friluftslivet til at blomstre. Grejbanksværterne yder herved en ikke betalt service til eksterne grupper, men har samtidig førsteret til at benytte grejet selv. Desuden tilbydes kurser, natur og friluftsvejledning mod betaling af instruktørtimer. Det er således ikke grejbanksværterne der ejer udstyret, men et fællesskab mellem 3 foreninger nemlig: Friluftsrådet, Ungdomsringen og Ungdomsskolerne. Disse har i fællesskab Jakob Simonsen, som grejbankskoordinator og kontaktperson til grejbankerne. Jakob Simonsen sidder i Friluftsrådet Det påhviler dog selv grejbanksværterne at udlåne, indkøbe og vedligeholde friluftsgrejet. Overordnede mål for at bestyre en grejbank på Pibergården At fremme muligheden for at dyrke friluftsliv gennem udlån af grej og af Natur- og Friluftscenterets faciliteter, samt udbredelse af kendskab til omkringliggende natur til eksterne grupper. At videregive de kompetencer og den viden, de ansatte har der at varetage grejbanksarbejdet. At give brugerne på Pibergården mulighed for at dyrke friluftsliv gennem brug af grejet fra banken. At bruge grejbanken som grundlag for iværksættelse af færdigheder således at det arbejde der er forbundet hermed indgår som en naturlig del af de kompetencer som ønskes videreformidlet. At brugerne som følger Friluftsholdet og Natur og aktivitetsholdet, kan bliver i stand til at indgå i en medhjælper funktion i forhold til formidling til eksterne besøgende. Mål At lade friluftsgrejet indgå i de daglige aktiviteter, således at kendskab samt fortrolighed hertil opnås. Metode At inddrage brugerne i arbejdet med udlån, indkøb og vedligeholdelse grejet. At inddrage brugerne i en hjælpefunktion når der fra Pibergårdens personale udbydes natur- og friluftsvejledning til eksterne grupper. Ansvarlig: Merete Fischer Side Pibergårdens udviklingsplan 22

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave

Virksomhedsplan for. Ringsted Private. Skovbørnehave Virksomhedsplan for Ringsted Private Skovbørnehave 2012-2013 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Side 3 2. Værdigrundlag Side 4 3. Institutionens vision Side 6 4. Indsats for

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Læreplan for Blåmuslingen

Læreplan for Blåmuslingen Læreplan for Blåmuslingen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Præsentation side 3 Waldorf pædagogik som retning side 5 Blåmuslingens pædagogik side 6 Børn med særlige behov side 7 Bøger i pædagogisk arbejde side 8

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Brugerınddragelse i praksis. De gode eksempler. Et inspirationshæfte. Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004

Brugerınddragelse i praksis. De gode eksempler. Et inspirationshæfte. Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004 Brugerınddragelse i praksis De gode eksempler Et inspirationshæfte Socialt Udviklingscenter SUS Udvikling-i-dagtilbud September 2004 Kapitel Side Forord............................................................

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere