PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede"

Transkript

1 PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5 Præsentation af medarbejdere...6 Årsplan Aktiviteter på Pibergården...9 Beskrivelse af de enkelte aktiviteter...10 Brugere som viceværter...18 Pibergårdens Friluftshold & Natur- og Aktivitetshold..20 Grejbanksfunktionen på Pibergården Kvalitetsudvikling...23 Kompetenceudviklingsplan...24 Kompetenceudviklingsplan - Personale Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning Kvalitetsmålsætning...28 Kontaktpersoner...29 Pårørendepolitik...29 Ferieture...30 Personalesamarbejde...30 Studerende...30 Praktiske oplysninger...31 Side Pibergårdens udviklingsplan 2

3 PIBERGÅRDEN Pibergårdens Natur- og Friluftscenter tilbyder, med udgangspunkt i Den sociale Servicelov 104, aktiviteter og socialt samvær. Driftsform Pibergården er et selvejende tilbud uden driftsoverenskomst. Pibergården er en del af Lavuks samlede tilbud Fysiske rammer Pibergården er beliggende i naturskønne omgivelser inde i Gribskov med direkte adgang til Esrum Sø og er en del af den kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. Pibergården er en etplans villa på ca. 180m2, med tilhørende sidebygninger. Grunden er på ca. 7000m2 Beliggenhed Pibergården er beliggende på adressen: Nødebovej 56 A Fredensborg. Telefon Fax Find os på Hjemmeside: eller til Leder: Afd.ledere: til Grejbanken: tlf Pibergården er tilmeldt tilbudsportalen under referencenummer: Åbningstider Mandag til fredag Brugerfremmøde /15.45 på hverdage. OVERORDNEDE MÅL På Pibergården arbejder vi meget med aktiviteter og beskæftigelse, der er relateret med naturen. Målet er at træne handlekompetencer og erhverve erfaring. - At få indsigt og erkendelse af egne styrker og svagheder, således at dette samlet kan gøre den enkelte i stand til at handle mere selvstændigt. - At vore brugere opøver færdigheder, som kan hjælpe dem i samværet med andre mennesker. - At skabe livskvalitet, således at den enkelte trives såvel i tilbuddet som i det omgivne samfund. Side Pibergårdens udviklingsplan 3

4 BRUGERNE Mange af aktiviteterne er præget af fysiske gøremål. Derfor kræves det af brugerne, at de skal være interesseret i at deltage fysisk, inden- og udendørs, i samspil med naturen, samt deltage i Pibergårdens sociale liv. Pibergårdens brugersammensætning fordrer, at der arbejdes med stabilitet, forudsigelighed og genkendelighed. Der udfærdiges handlingsplaner for hver enkelt bruger. Handlingsplanen tager afsæt i den årlige Bruger Udviklings Samtale, kaldet BUS. Der arbejdes med at styrke og udvikle brugeren - gennem de daglige aktiviteter. Der arbejdes på at udvikle tolerance og forståelse for vores forskelligheder. Medarbejderkollegiet arbejder overordnet med begrebet; Fra kendskab til kundskab. Brugerindflydelse Der arbejdes på at videreudvikle brugerindflydelsen. Dette sker gennem afholdelse af BUS-samtaler, brugerrådsmøder, herunder fællesmøder i tråd med Lavuks bestemmelser på området Pibergårdens brugere er medbestemmende i planlægning og udførelse af mange arbejdsopgaver. Det være sig planlægning af forløb, aktiviteter, indretning og ønsker for indkøb mv. Side Pibergårdens udviklingsplan 4

5 BESTYRELSER OG BRUGERRÅD Pibergården Ejendomsbestyrelse DHF landsformand DHF direktør LEV Hillerød LEV landsformand Statsskovfoged i Fr.Borg Statsskovdistrikt Susanne Olsen Thomas Dahlberg Dorthe Kann Sytter Kristensen Sven Löw Lavuks Bestyrelse Forældrerepræsentant Forældrerepræsentant DHF/Bestyrelsesformand DHF repræsentant Klubrådsformand FUK Udpeget blandt TR er Danielle Prøschold Merete Hansen Lis Arrhenius Sven A Knudsen Amir Bergovic Nynne Ubbe Pibergårdens Lokalbestyrelse Forældrerepræsentant Lavuks bestyrelse Lavuks bestyrelse Leder Afdelingsleder Afdelingsleder Personale Bruger repræsentant Merete Hansen Lis Arrhenius Sven A Knudsen John Colerick Kamilla Goings Allan Henningsen Morten Larsen Niels Tøpholm Pibergårdens Brugerråd Formand Næstformand Medlem Medlem Medlem Suppleant Personale Afdelingsleder Niels Tøpholm David Lynge Jakob Russel Dal Martin Erlandsen Wei Wang Martin Halberg Johanneson Morten Larsen Kamilla Goings Afdelingsleder Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 5

6 PRÆSENTATION AF MEDARBEJDERE Pibergårdens medarbejdere har en bred vifte af praktiske kvalifikationer. såsom: Tegning og kunstmaling, Klatre, Kano og kajakinstruktør, Meginjolleinstruktører, livredning, friluftsvejledning, træværksted, håndarbejde, ridekyndige, musik, persisk, mediekendskab, fiskeri, havekyndige, mad herunder bålmad, mv. Pibergårdens personale er løbende på kursus i relevante emner, som direkte eller indirekte berører dagligdagen på Pibergården. Herunder kan nævnes, at vi har haft personale, der har deltaget i kurser vedr. hygiejne, BUS og handlingsplaner. Derudover har Pibergården tilknyttet IOF-undervisere, som beskæftiger sig med Naturen, kunst, kreative fag, ture ud af huset, ridning, madlavning, samt musik. M e d a r b e j d e r e Leder Afdelingsleder/daglig ledere John Colerick Kamilla Goings Allan F. Henningsen Pædagog / Friluftsvejleder / SR Pædagog / TR Pædagog Pædagog Køkkenleder Pædagogmedhjælper / gårdmand IOF / Krea IOF / Ridning IOF / Sport IOF / Kultur hold IOF / Friluftsliv IOF / Mad på bål EDB & Vicevært Regnskab og kontor Merete Fischer Morten Larsen Jalal Rahim - Fallah Sanne Hansen Annette Andersen Lars Ørskov Leon Olsen Elisabeth Bengtson Thomas Høgsbro Pia Andersen Morten Engelsted Brian Samsboe John Mosel Jette Meyer Side Pibergårdens udviklingsplan 6

7 ÅRSPLAN 2013 Lukkedage for brugere: 1. Januar Lukket - Nytårsdag 15. Marts - Temadag Mandag 24. Marts til 1. april - Påske - mandag til og med onsdag ( feriedage) 26. April Store bededag Fredag 1. maj Lukket - Onsdag 9. maj - Kr. Himmelfart - Fredag 10. maj (feriedag) 20. maj - Pinsedag - Mandag 13. og 14. juni - 2 sammenhængende temadage Torsdag og fredag 31. August til 7. September Lukket - Kreta 10. September Temadag Tirsdag 4. Oktober - Temadag - Fredag 18. November - Temadag Mandag 23. December til og med 1. Januar Juleferie - (Den 23. og 27. er feriedage) Møder Personalemøder: Hver tirsdag fra kl. 13:30-15:15. Pædagogisk dage: Der afholdes i alt 6 pædagogiske temadage i løbet af Temadagene skal bruges til planlægning af forår / efterårssæsonerne og udvikling af pædagogiske tiltag. Lokale samarbejdsudvalgsmøder (LSU): Afholdes 4 gange årligt i forbindelse med det ugentlige personalemøde. Brugerbestyrelsen I forhold til Pibergårdens vedtægter 5 er der oprettet en bestyrelse. Bestyrelsen består af en forældrerepræsentant, en bruger, en medarbejder, leder og afd.ledere og to bestyrelsesmedlemmer fra LAVUKs bestyrelse. Pibergårdens bestyrelse har beføjelser i forhold til vedtægternes 3. Rejser I 2013 har Pibergårdens brugere i samarbejde med de andre Lavuk-afdelinger mulighed for at deltage på følgende ture og rejser. Skitur til Italien i januar Sne og skitur til Haraldvangen i Norge i februar måned. Sommerkoloni til Kreta i august/september Side Pibergårdens udviklingsplan 7

8 Arrangementer Ugentlige udflugtsture i sommerferieperioden til nærliggende seværdigheder. Påskefrokost. Skovens Dag i maj. Pårørendearrangement i sensommeren. Julegudstjeneste i Nødebo kirke. Hente juletræ i plantagen. Julefrokost. Arrangementer uden for normal åbningstid Hvert år deltager Pibergården i Skovens Dag, som arrangeres af Skovskolen og Frederiksborg Statsskovdistrikt. Temaet kender vi endnu ikke. Hold øje i dagspressen eller på hjemmesiden SNS. Vi giver besked til Jer, så snart vi ved mere i Davbladet. Pibergården inviterer brugere, bosteder og pårørende til at deltage - dog kun så frem det er med ledsager. Side Pibergårdens udviklingsplan 8

9 AKTIVITETER PÅ PIBERGÅRDEN Pibergården ligger i Gribskov. Friluftslivet, som en vigtig del af gårdens aktiviteter, vægtes hele året rundt. Aktiviteterne tilrettelægges, så de passer ind i de 4 årstider. Pibergårdens grund skal passes og derfor er flere aktiviteter lagt an på havehold. Esrum sø, som ligger helt tæt på bygningen, bruges årstidsbestemt til aktiviteter, såsom sejlads. Den danner året rundt rammerne for vores opmærksomhed. Uge rytme Mandag Natur og vedligehold. Madlavning over bål. Tirsdag Naturpatruljen. Musik. IT- hold. Vicevært. Onsdag Friluftsholdet. Kulturhold. Ridning. Vicevært. Torsdag Ridning. Kreativ værksted. Vicevært. Fredag Sportslege og bevægelse. Madlavning. Vicevært. Dagsrytme Medarbejderne møder på Pibergården Medarbejder forbereder brugernes ankomst Dagen tilrettelægges. Post og kontakter ud af huset ordnes Formiddagskaffe med brugere, kort orientering afvikling af dagens aktivitet afvikling af dagens aktivitet Frokost, kaffe og te. Skrive i bøger. Afrunde dagen før hjemkørsel Hjem kørsel for nogle brugere og oprydning Briefing om dagen der er gået og omkring eftermiddagsaktiviteterne Eftermiddagsaktiviteter Bussen kører fra Pibergården og ankommer til Lavuk Brugeren bliver kørt hjem. Side Pibergårdens udviklingsplan 9

10 BESKRIVELSE AF DE ENKELTE AKTIVITETER Mandag - Madlavning på bål Overordnede mål At brugerne i fællesskab aktivt deltager i planlægningen, fremstilling og servering af et sundt måltid mad produceret af enkle råvarer. Vi sørger for hensigtsmæssigt værktøj til de brugere, som har behov for specielt fremstillede hjælpemidler. Delmål At give brugerne mulighed for at afprøve hele arbejdsprocesser ved først at planlægge måltider, være med til at fordele opgaverne, forberede bålet, tilberede råvarerne, dække bordene, servere og præsentere maden, før vi spiser og endelig spisning af den færdiglavede mad. Metode Gennem dialog at fortælle om arbejdsprocessen med udgangspunkt i den enkelte brugers kompetencer. Vi taler om råvarer, redskaber og arbejdsprocesser, som er nødvendigt ved fremstilling af primitivt mad. Vi evaluerer dagen sammen fra gang til gang og beslutter der, hvilken ret der kan være spændende at lave næste gang. Ansvarlig: Brian Samsboe Side Pibergårdens udviklingsplan 10

11 Mandag - Natur & vedligehold Overordnede mål At inddrage den enkelte bruger i et fællesskab omkring vedligeholdelse af Pibergårdens hus, grund, og materiale. Delmål Motivering af den enkelte bruger fra et engageret personale. Arbejdsopgaverne skal tilpasses til den enkelte bruger. Naturopgaver kan bestå i naturaktiviteter med indhold, f.eks. gå på opdagelse i skoven, finde svampe, dyrespor, stillesidning, bearbejdning af naturens materialer. Metode Ved at skabe et socialt fællesskab hvor alle er inddraget i det fælles vedligehold. For de brugere, der kan have svært ved at udføre praktisk arbejde, laves andre sociale aktiviteter i naturen Ansvarlig: Morten Egelsted Tirsdag IT / Hjemmeside hold Overordnet mål Holdet tager sig af vores hjemmeside. Vi lægger billeder og tekster ud på hjemmesiden og holder siden opdateret. Holdet samler og holder orden i vores billedarkiv. Vi ønsker en hjemmeside som brugere, personale, bosted og pårørende kan benytte. Der skal være opdaterede billeder og tekst, som beskriver dagligdagen på Pibegården. Vores brugere kan via hjemmesiden fortælle, hvad de har oplevet på Pibergården. Delmål At give brugerne indsigt i hjemmesidens opbygning. At bibringe en forståelse af hjemmesiden som middel til at videregive, hvad der sker på Pibergården. Vi påtænker, at holdet på sigt får opgaver med at sørge for, at vore computere er opdateret samt tager sig af mindre vedligeholdelsesopgaver. Vi har mange aktive fotografer på Pibergården og dermed rigtig mange gode billeder, som IT-holdet kan sortere og katalogisere. Metode At holdet i fællesskab, gennem dialog udvælger billeder og tekster til hjemmesiden. Vi taler om hvad, der er vigtigt at få fortalt med hjemmesiden. Ved at tale om medier og kommunikation giver vi brugerne en hvis forståelse af Internettet og hjemmesidens betydning generelt. Ansvarlig: Morten Larsen Side Pibergårdens udviklingsplan 11

12 Tirsdag - Musikhold Overordnede mål At samle brugerne i et musikalsk fællesskab, og at vi udvikler brugernes musikalske kompetencer. At styrke brugernes motorik og at styrke brugernes selvopfattelse og selvværd. Metode Brugeren får mulighed for at udtrykke sig musikalsk både kropsligt og verbalt ved at synge og spille på instrumenter. Via bevægelser med hænder, fødder og hele kroppen. Igennem det sociale samvær omkring musikken oplever deltageren ligeværdighed i samværet. Man tør synge og spille, fordi man er tryg. Vi lærer at lytte til hinanden og dermed styrkes det musikalske udtryk. Ansvarlig: Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 12

13 Tirsdag Naturpatruljen Overordnede mål Vi sætter fokus på naturoplevelser og naturkendskab, for at brugerne kan få indblik og viden om naturen. Vi arbejder med brugernes medbestemmelse og inddragelse i beslutningsprocesser. Delmål Derudover vægter vi styrkelse af brugernes sociale kompetencer og fællesskabet i gruppen. På holdet arbejder vi også med bevidstgørelse og styrkelse af den enkelte brugers kompetencer. Metode I fællesskab med brugerne vælger vi forskellige temaer som f.eks. skovens dyr, de skiftende årstider. Vi giver brugerne både tid og rum til at fordybe sig i temaerne gennem tre faser: Opdagelsesfasen, undersøgelsesfasen og refleksionsfasen. På Pibergården arbejder vi kreativt med de indsamlede materialer fra naturen. Vi klipper og tegner for at stimulere både sanser og motorik. Derudover samles vi i et fællesskab, hvor vi taler om vores oplevelser i naturen, dermed øges den enkeltes viden om naturen. I skoven er der højt til loftet, hvilket er med til at skabe ro og nærvær til den enkelte og til holdet Ansvarlig: Merete Ficher Tirsdag / Onsdag / Torsdag - Viceværthold Overordnede mål At brugerne får kendskab til div. viceværtopgaver og dermed opnår forskellige praktiske færdigheder indenfor arbejdsområdet. Vi arbejder bevidst med at udvikle medansvar og udføre viceværts-opgaverne for at kunne vedlige - og renholde ejendommen. Delmål At brugerne får kendskab til værktøj. Det gælder både manuelt såvel som elektrisk værktøj. At arbejde med glæden ved at planlægge og udføre et stykke manuelt arbejde, som er synligt og derved arbejde med brugerens tilhørsforhold til sin egen arbejdsplads. Metode Dette ved at brugeren aktivt deltager i arbejdet fra start til slut. Vi introducerer arbejdsgange og lægger planer for arbejdsdagen. Det gøres attraktivt for brugerne at deltage i viceværtopgaverne. Vi præsenterer brugeren for arbejdsopgaver, som kræver forskellige kompetencer, således at ALLE har mulighed for at deltage i forhold til evner og lyst. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Ansvarlig: Lars Ørskov / Morten Engelsted / Allan Henningsen Side Pibergårdens udviklingsplan 13

14 Onsdag Turholdet Overordnede mål At vi henvender os til den gruppe af brugere, hvis mulighed for på egen hånd, at komme omkring, er markant begrænset. Vi forsøger at give den enkelte bruger i gruppen mulighed for at se og opleve andre boligformer og arbejdspladstilbud, og at give den enkelte bruger mulighed for at se hvordan ligestillede bor og arbejder. Mål/metode At give en fælles oplevelse og få kulturelle indtryk Metode Vi planlægger de enkelte besøg i fællesskab, og vi lægger vægt på processen. Dvs. planlægning, besøg og evaluering. Ansvarlig: Pia Andersen. Onsdag Friluftsholdet Overordnede mål At samle brugerne i et aktivt fællesskab ved forskellige aktiviteter i naturen. At bruge naturens rum som læringslandskab til indøvelse af færdigheder, som hjælper vores brugere til mere selvstændighed. Stimulering af sanser og motorik. Delmål At udføre årstidsbestemte temature i skoven At få motion i naturens rum Side Pibergårdens udviklingsplan 14

15 Metode At brugerne deltager i længere vandreture i naturen Gennem aktivt at deltage i de efter årstidens relevante aktiviteter og herigennem tilegne sig metoder og få redskaber til at opbygge egne kompetencer. At give brugerne en forståelse for færden i naturen. Hvad skal der pakkes og medbringes i rygsækken. Påklædningens betydning. Lave mad over trangia og bål. Gennem vejledning at lære at finde vej gennem skoven. At sejle forskellige fartøjer når sæsonen er til det. Ansvarlig: Allan Henningsen Onsdag - Natur og aktivitetsholdet. Overordnede mål På Natur- og aktivitetsholdet skaber vi et fællesskab for brugerne med forskellige aktiviteter i naturen. Vi har valgt at fokusere på følgende aktiviteter: Lære at finde vej igennem skoven med en GPS, og opleve naturens skiftende årstider. Lære at sejle forskellige fartøjer, i sommer halvåret. Oplever naturens forskellige årstider og fotografere dem. Delmål At udfører årstidsbestemte aktiviteter i naturen. At bruge naturens rum som læringslandskab til indøvelse af færdigheder, såsom forståelse af egen kropsbevidsthed, dens styrker og svagheder, for at understøtte vores brugere til mere selvstændighed. At styrke den enkelte brugers selvværd og selvopfattelse for derved at opnå en bedre livskvalitet. At styrke den enkelte brugers sociale kompetencer ved at denne indgår i et meningsfyldt fællesskab med andre i gruppen. Metode At give brugerne en forståelse for sin færden i naturen ved at deltage i forskellige aktiviteter. Ved at bruge naturen som udgangspunkt for aktivitet, gives hver enkelt en enestående mulighed for bevægelse hvor sanser, motorik samt balance stimuleres. På den måde kommer hver enkelt i kontakt med sin egen krop og har mulighed for at øge sin forståelse for denne og deres fysiske væren i verden. Ved at deltage i de efter årstidens relevante aktiviteter, vil brugerne tilegne sig metoder til et mere selvstændigt liv. Yderligere vil det også befordre, at de tilegner sig redskaber til at lære om egne sociale kompetencer. På den måde vil brugerne opbygge egne mål, der er med til at give en bedre livskvalitet. Vejrets betydning for påklædningen. Ansvarlig: Merete Fischer Side Pibergårdens udviklingsplan 15

16 Onsdag / Torsdag Ridning Overordnede mål At give brugerne en fælles oplevelse med arbejdet omkring heste. At styrke den enkelte bruger motorisk, samt den taktile og kinæstetiske sans. At styrke den enkelte brugers selvværd og livskvalitet. Delmål Vi arbejder med forståelse af, og kontakten til hesten. Det gør vi for at brugeren skal føle sig sikker, når han sidder på hesten Tillid til hesten. Relationen dem imellem. Metode Vi starter dagen med i fællesskab at gennemgå dagsprogrammet, dels for at indarbejde vigtige faste rutiner omkring hesten, og dels for at aftale, hvem hjælper hvem, da vi som gruppe har forskellige udgangspunkter. For at gøre brugerne /nu rytteren, sikker i arbejdet med hesten er han med til at hente hesten på folden, strigle den og sadle op. I hestekontakten arbejder vi med tillid til hesten, og relationen rytteren og hesten imellem. Dette foregår når hesten strigles og når den trækkes. Det er rytteren der bestemmer over hesten, hvor den skal hen og hvor den skal stå. Det kræver koncentration at arbejde med et levende dyr. Rytteren oplever hurtigt at det er nødvendigt at være opmærksom på hesten konstant. Ridning er med til at styrke den kinæstetiske sans samt den vestibulære sans. Hestekontakten og ridning er med til at give brugeren en bedre livskvalitet og et bedre selvværd. Dels får brugeren en fornemmelse af, at det er ham der styre hesten, og dels vil han under ridningen i korte sekvenser kunne mærke sig selv. Side Pibergårdens udviklingsplan 16

17 Berøringssansen, den taktile sans, stimuleres ved berøringen af hesten, det kan være med til at nedbringe bl.a. stress, da det påvirker hormonbalancen. Det er et samspil imellem de forskellige sanser, der er med til at forstå vores krop og verden omkring os. Ansvarlig: Elisabeth Bengtson Torsdag - Kreahold Overordnede mål At udvikle de kreative evner i en tryg atmosfære og fremme skaberglæden hos den enkelte. At give den enkelte deltager mulighed for at udtrykke sig kreativt. Delmål At udvikle de kreative emner i en tryg atmosfære og fremme skaberglæden hos den enkelte Metode Personalet forbereder og præsenterer materialer og metoder, som giver den enkelte bruger mulighed for at give produktet sit eget personlige præg. Vi øver os på arbejdsprocesserne med de nødvendige værktøjer. Ansvarlig: Leon Olsen Side Pibergårdens udviklingsplan 17

18 Fredag - Sport og leg Overordnede mål At samle brugerne i et aktivt fællesskab gennem fysisk aktivitet og dermed, give en oplevelse af, egen fysiske formåen, og samspil. Delmål At styrke den enkeltes motorik, balance og kropsbevidsthed. At styrke de sociale kompetencer. At styrke brugernes selvopfattelse og selvværd. Metode Brugeren skal være aktivt deltagende i opvarmningsøvelser, boldspil og diverse lege som derved styrker motorik, balance og egen sundhed. Ved hold opdelt sport skaber vi en fællesskabsfølelse. Vi arbejder med accept, tolerance på trods af forskellige evner og kompetencer. Vi erkender at nogle er bedre til noget end andre, men at vi alle har evner. Ansvarlig: Thomas Høgsbro BRUGERE SOM VICEVÆRTER Pibergården sat fokus på 2 områder, som kan give brugerne nogle særlige færdigheder. Det er sket i en erkendelse af, at brugerne på Pibergården har et ønske om at kunne mestre nogle færdigheder, som de kan gøre nytte af personligt. Det overordnede mål er, at brugeren, via sin aktive anvendelse af de tillærte håndværksmæssige færdigheder, udvikler sine personlige og sociale kompetencer. Herved er grundlaget for at øge en positiv selvopfattelse til stede. Det skal gøres attraktiv for brugerne at deltage i viceværtopgaverne. Brugerne skal præsenteres for arbejdsopgaver, som kræver forskellige kompetencer, således at alle har mulighed for at deltage i forhold til evner og lyst. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Eftermiddagshold & Viceværtsaktiviteter Eftermiddagshold, div. viceværtsaktiviteter Eftermiddage på Pibergården kl Overordnede mål At brugerne får kendskab til div. viceværtopgaver og dermed opnår forskellige praktiske færdigheder indenfor arbejdsområdet. På eftermiddagsholdene baseres arbejdsopgaverne i højere grad på den enkelte brugers individuelle ønske om aktivitet. Delmål At Brugerne selv har mulighed for at vælge arbejdsopgaver/aktivitet. Side Pibergårdens udviklingsplan 18

19 Brugernes egne ønsker om aktivitet imødekommes så vidt muligt eks. at udføre lettere sløjdopgaver som fuglehuse, foderbræt, hylder eller lign. At brugerne får indsigt i div. arbejdsopgaver i forbindelse med at passe hus og grund. Det sociale samvær styrkes. Ved at skabe, ansvarlighed omkring de arbejdsopgaver, der skal udføres, tilgodeser vi de personlige og sociale kompetencer. Dette at have en velfungerende gruppe, og at have det rart sammen og ikke mindst et velforberedt personale vægtes højt. Metode Dette ved at brugeren aktivt deltager i arbejdet fra start til slut. Og derved selv oplever det færdige resultat/arbejde, der er udført. Personalet giver en sikker og grundig vejledning i arbejdsopgaverne med fokus på den enkeltes muligheder. Opgaverne er Årets gang i haven Håndtering af jord (kendskab til haveredskaber). Urtehave (så, luge og høste anvendelse af afgrøder i madlavning kendskab Slå græs til urter, blomster og grøntsager). Erhverve kørekort til motor græsslåmaskine. Beskæring af træer og buske Kendskab til træer og buske i området samt erfaring med beskæringsteknikker og redskaber. Brænde ukrudt Håndtering af ukrudts-brænder. Udvendig vedligeholdelse af huset/udenoms arealer. Herunder maling og vedligeholdelse af træværk. Etablering og pasning af blomsterkasser. Rense tagrenderne. Feje/rive indkørsel, stier og terrasse. Deltagelse i div. projekter, eks. etablering af bænk/halvtag og brændeskur. Håndtering og pasning af kompostbeholder Miljø-omsorg. Sanke og kløve brænde samt indsamling af optænding (kvas). Arbejde med elektrisk brændekløvermaskine Fodre fugle om vinteren (lave fuglemad) Kendskab til fugle og fodertyper. Rydde sne Div. sløjdopgaver: Fuglekasser, uglekasser o.l. Side Pibergårdens udviklingsplan 19

20 Indendørs husholdningskompetencer Køkken-aktiviteter Opvask Alm. rengøring/oprydning Tilberedning af mad og div. drikke Bage, sylte og lign. Hygiejne Sundhed Andet Tøjvask Pasning af blomster PIBERGÅRDENS FRILUFTSHOLD & NATUR- OG AKTIVITETSHOLD Kongernes Nordsjælland er navnet på den kommende sammenhængende nationalpark i Nordsjælland med kerneområderne Esrum sø, Gribskov og Arresø og de omgivende skove. Områderne, hvoraf en stor del er statslige, bindes sammen af værdifulde landskabsstrøg. Nationalparken skaber sammenhæng fra øst til vest og fra kyst til kyst og går ind over Helsingør, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund Kommuner. Derfor forventes der et voksende antal besøgende på Naturcenteret og dermed en stigende efterspørgsel af dets eksterne funktioner som grejbank og friluftscenter med naturvejledningen. Gennem den eksisterende grejbank på Pibergården, som nu har været tilknyttet os siden 1998, har stedet oparbejdet en stor tilbagevendende gruppe af lånere af friluftsudstyr og besøgende. Grundet Pibergårdens unikke beliggenhed med direkte adgang til Grib Skov og Esrum Sø og den handicapvenlige adgang, oplever vi et stigende besøg af specialskoler og handicapinstitutioner mv. Dernæst kommer grupper af skoler/seminarier og gymnasieelever i forbindelse med grejbanks udlån af særligt kanoer og kajakker. Disse eksterne grupper benytter Pibergårdens grund til ophold, spisning og lejrliv, samt søger instruktion fra vores tilknyttede friluftsvejleder. Herved skabes naturlige og autentiske arbejdsopgaver med at varetage disse gruppers behov for at dyrke friluftslivet. Side Pibergårdens udviklingsplan 20

21 Overordnede mål med kompetenceudvikling At give kompetencer inden for basisfriluftsliv, kajak, kano, sejlads og naturformidling, samt social- og formidlingsmæssig indsigt til interesserede brugere, således at de på længere sigt kan indgå i formidlingen til eksterne grupper i forbindelse med naturvejledning og grejbanks udlån. At udvikle brugernes personlige og sociale kompetencer og derved en styrkelse af selvværdet. Mål/metode Kundskaben er baseret på et erfarings pædagogisk grundlag og vil koncentrere sig om at øge deltagernes praktiske kundskaber og færdigheder gennem egne erfaringer i naturen. Ved at bruge naturens mange muligheder for at stimulere krop og dermed bevægelse og sansning arbejdes der på at åbne op for indlæring på flere planer. Ved at færdes ude i naturen bliver brugerne aktivt handlende hvorved også følelser, viden, færdigheder og identitet opbygges. Gennem dialog, søge at gøre aktiviteterne relevante for den enkelte og derved give passende udfordringer for at udvikle kompetencer. Styrke det sociale samvær på turene ud i naturen ved det at man er fælles om den gode oplevelse. Ved at planlægge turene på et niveau som er overskuelige. Gennem at udbrede kendskabet til friluftsaktiviteter vil det blive lagt op til at deltagerne tilegner sig metoder og redskaber til at opbygge egne kompetencer. Eksempelvis kunne dette være, at lære at kløve brænde på forsvarlig måde, at opbygge og tænde et bål, at lave mad over bål og endelig blive i stand til at videreformidle denne viden til andre grupper. Vi fortsætter med at styrke motion og bevægelse i friluftslivet gennem bl.a. mountainbike ture, vandring med stave, lange og korte gåture, kano og kajak og sejlads mv. Kompetencen lægger ikke op til at brugerne på egen hånd, skal stå med ansvaret for formidling og udlån til eksterne grupper men, som en hjælpe- og aflastningsfunktion med mulighed for at få afprøvet og udøvet de tillærte færdigheder i autentiske situationer sammen med personalet på Pibergården. Kompetencen vil løbende blive justeret ud fra vores høstede erfaringer for at imødekomme de pågældende brugeres behov hvorved mere eller mindre indhold kan puttes på i den fremadskridende læreproces. Fra kendskab til kundskab Turene og aktiviteterne planlægges således at de brugere der ikke har mulighed for at blive på Pibergården til den sene hjemkørsel har mulighed for at deltage på lige fod med de øvrige. Side Pibergårdens udviklingsplan 21

22 GREJBANKSFUNKTIONEN PÅ PIBERGÅRDEN. En væsentlig funktion på Pibergården er varetagelsen af Grejbanken. En grejbank er et sted hvor man kan låne forskelligt friluftsudstyr. Disse grejbanker er placeret rundt omkring i Danmark og er oprettet med støtte fra Friluftsrådets tips- og lottomidler. For yderligere oplysninger se hjemmesiden for grejbankerne: Grejbankerne er typisk placeret på efterskoler, kommunale ungdomsskoler, klubber, fritidscentre o. lign. Således fungerer Pibergården som grejbank for Nordsjælland. Det er billigt at låne grejet som fortrinsvist udlånes til foreninger, skoler, klubber, institutioner og lignende. Der er ikke udlån til private. Målet er at dygtige, engagerede lokale folk i grejbankerne, sammen med brugerne skal få friluftslivet til at blomstre. Grejbanksværterne yder herved en ikke betalt service til eksterne grupper, men har samtidig førsteret til at benytte grejet selv. Desuden tilbydes kurser, natur og friluftsvejledning mod betaling af instruktørtimer. Det er således ikke grejbanksværterne der ejer udstyret, men et fællesskab mellem 3 foreninger nemlig: Friluftsrådet, Ungdomsringen og Ungdomsskolerne. Disse har i fællesskab Jakob Simonsen, som grejbankskoordinator og kontaktperson til grejbankerne. Jakob Simonsen sidder i Friluftsrådet Det påhviler dog selv grejbanksværterne at udlåne, indkøbe og vedligeholde friluftsgrejet. Overordnede mål for at bestyre en grejbank på Pibergården At fremme muligheden for at dyrke friluftsliv gennem udlån af grej og af Natur- og Friluftscenterets faciliteter, samt udbredelse af kendskab til omkringliggende natur til eksterne grupper. At videregive de kompetencer og den viden, de ansatte har der at varetage grejbanksarbejdet. At give brugerne på Pibergården mulighed for at dyrke friluftsliv gennem brug af grejet fra banken. At bruge grejbanken som grundlag for iværksættelse af færdigheder således at det arbejde der er forbundet hermed indgår som en naturlig del af de kompetencer som ønskes videreformidlet. At brugerne som følger Friluftsholdet og Natur og aktivitetsholdet, kan bliver i stand til at indgå i en medhjælper funktion i forhold til formidling til eksterne besøgende. Mål At lade friluftsgrejet indgå i de daglige aktiviteter, således at kendskab samt fortrolighed hertil opnås. Metode At inddrage brugerne i arbejdet med udlån, indkøb og vedligeholdelse grejet. At inddrage brugerne i en hjælpefunktion når der fra Pibergårdens personale udbydes natur- og friluftsvejledning til eksterne grupper. Ansvarlig: Merete Fischer Side Pibergårdens udviklingsplan 22

PIBERGÅRDEN. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN

PIBERGÅRDEN. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Pibergården... 3 Overordnede mål... 3 Brugerne... 4 Bestyrelser og brugerråd...

Læs mere

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år Et voksenliv i udvikling Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år VÆRDIFULD MOD MENNESKER I BEVÆGELSE NÆRVÆR ÅBENHED HELHED IDENTITET SELVVÆRD ANERKENDELSE BRUGERUDVIKLINGSSAMTALER Kort

Læs mere

PIBERGÅRDEN. Virksomhedsplan 2014. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede. En del af

PIBERGÅRDEN. Virksomhedsplan 2014. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede. En del af PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede Virksomhedsplan 2014 Pibergården Nødebovej 56A 3480 Fredensborg Telefon 48 48 45 01 www.pibergården.dk www.lavuk.dk En del af Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

i skole Dit barn skal snart

i skole Dit barn skal snart Dit barn skal snart i skole Her kommer inspiration til, hvordan du som forældre kan hjælpe med at understøtte dit barn i overgangen fra børnehave til skole og SFO Frederiksberg Kommune vil gerne hjælpe

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi:

Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Hvad gør vi: Pædagogisk Praksis De seks temaer i læreplaner: Sproglige færdigheder: Sprog og kommunikation er forudsætningerne for relationsdannelsen og interaktionen med andre. Det er igennem sproget, at vi møder

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Aktivitets- og samværstilbud Team 2 Gruppe 1

Aktivitets- og samværstilbud Team 2 Gruppe 1 Rosenkildevej 83 1.sal 4200 Slagelse Aktivitets- og samværstilbud Team 2 Gruppe 1 Personalet der er ansat i Team 2 gruppe 1: Janne Petersen jampe@slagelse.dk Personalet: Jane Jørgensen janjo@slagelse.dk

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere