Brede å Lystfiskerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brede å Lystfiskerforening"

Transkript

1 Å Bredden August 2015 Nr. 100 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken Løgumkloster Tlf.: : Hjemmeside.: Ny starter efteråretssæsonen Så er efterårs sæsonen i gang og forhåbentlig med en masse gode fangster. Aktivitetsudvalget vil hen over året invitere til flere arrangementer. Disse vil blive offentliggjort i Å-bredden og på foreningens hjemmeside. Ny udgave af Å-bredden Bestyrelsen har besluttet at Å-bredden fremover udkommer digitalt. Det vil sige at Å-bredden fremover vil ligge på foreningens hjemmeside og ikke længere kommer i papirform. Kommende aktiviteter Efterårets aktiviteter starter Fiskekonkurrence Klubhuset har klubaftner hver onsdag Vigtig meddelelse Husk Fiskekonkurrencen Se info på side Hjemmesiden: Å-Bredden udkommer 3 gange om året (23. marts 24. august og 21. december). Indlæg som I vil have med i bladet skal være redaktionen i hænde senest 14 dage før. Indlæg sendes til: Arne Lorenzen Enghavevej 69, Løgumgårde 6240 Løgumkloster. Tlf.: Mail. eller Brede å Lystfiskerforening Side 1 af 24

2 Indlæg fra Formanden Fiskesæsonen 2015 er godt i gang. Der er gang i fiskeriet ved Brede-å, det vidner mange gode beretninger både på hjemmesiden or facebook om. I skrivende stund er der indberettet 7 laks (heraf 3 genudsat) og 26 havørreder, til sammenligning var det tilsvarende antal sidste år 6 laks og 16 havørreder. Jeg skal endnu en gang minde om vigtigheden af at alle fisk indberettes på hjemmesiden, således at vi kan følge fangstudviklingen i åen. Det er god reklame, og det er medvirkende til at øge dagkortsalget, og måske også medlemstallet. Også i år er medlemstallet lidt under det forrige år. Vi er 100 seniorer og 12 juniorer. De tilsvarende tal sidste år var 107 seniorer og 9 juniorer. Det er positivt at der er fremgang for juniorerne. Richard og Gert laver rigtig mange aktiviteter for juniorerne og det ser ud til at bære frugt. Tak for det. Å-Bredden er blevet digital, og i modsætning til marts udgaven kommer august nummeret til tiden. Jeg synes at den digitale udgave er meget læseværdig, og så sparer foreningen også en hel del penge til porto. Aktivitetsudvalget og juniorudvalget har afholdt et par arrangementer i 1. halvår januar 2015 foredrag om lystfiskeri i USA ved Rene Gerken og Joe Christiansen, der var mødt 40 lystfiskere som fik en god aften. 18. til 19. april 2015 stor lakse- og havørredkonkurrence. Der var mødt 30 lystfiskere op, vejret var fint, vi fik besøg af Jyske Vestkysten og en fin omtale, men ingen fisk. 17. maj 2015 lystfiskeriets dag. Vejret var rimeligt, der var mødt en del familier med børn og der blev fanget en del fisk. Også her have vi fin pressedækning fra både TV-syd og Jyske Vestkysten. 13. juni 2015 Loop demodag ved Rene Gerken. Der var indrettet kastebane og opstillet telt. Rene underviste i kast med 2-hånds fluestang. Der deltog ca. 20 til 25 lystfiskere. Næste arrangement er efterårskonkurrencen som bliver afholdt den 13. september 2015 Til slut vil jeg ønske jer alle en god resterende fiskesæson. Knæk og bræk vi ses ved fiskevandet. Jens Peter Jensen HUSK FISKEKONKURRENCEN SØNDAG D. 13. SEPEMBER 2015 SE INFO OM KONKURRENCEN PÅ SIDE 3 Brede å Lystfiskerforening Side 2 af 24

3 BREDE Å LYSTFISKERFORENING FISKEKONKURRENCE 2015 SØNDAG D. 13. SEPTEMBER 2015 FRA KL. 00:00 TIL 16:00 Pris: Medlemmer med årskort 50,- kr. Pris: Ikke medlemmer Dagkort + 50,- kr. Kort kan købes fra mandag d. 7. september 2015 hos: Henning Klindt Brogade 1 Bredebro - tlf Keeth s Blomster Østergade 4 Løgumkloster tlf Foder & Fritid Industrivej 1 Åbenrå tlf Foreningens hjemmeside: Indvejning kl ved Klubhuset Mølleparken 251 Løgumkloster Klubhuset har åben fra kl. 08:00. Fra kl. 12:00 kan der købes grillpølser, øl, vand og kaffe. Masser af flotte præmier til: Laks / Havørred / Gedde Laks: 1. præmie: 2 hånds fluestang sponseret af Fisk NU værdi 3.200,- kr. Kastekursus sponseret af René Gerken værdi 600,- kr. 2. præmie: Spindehjul m/blink sponseret af Pörksen Angel Sport værdi 500,- kr. Berkley spinnestang sponseret af Ribe Jagt og Fiskeri værdi 500,- kr. 3. præmie: Berkley spindestang sponseret af Henning Klindt værdi 500,- kr. 5 FC spindere sponseret af FC spinder værdi 300,- kr. Havørred: 1. præmie: Weekend ophold for 4.pers. på Ærø sponseret af Hotel Damgården værdi 3.000,- kr. 2. præmie: KJF spindestang sponseret af Kolding jagt og Fiskeri værdi 1.000,- kr. 5 stk. FC spindere sponseret af FC spindere værdi 300,- kr. 3. præmie: Gavekort 2x middag sponseret af Den Gamle Kro værdi 300,- kr. Gavekort til Arrild Fiskesø sponseret af Arrild Fiskesø værdi 105,- kr. Fiskecap sponseret af Foder og Fritid værdi 200,- kr. Gedde: 1. præmie: Spindestang m/hjul sponseret af Brøns Jagt og Fiskeri værdi 700,- kr. 10 FC spindere sponseret af FC spinner værdi 600,- kr. 2. præmie: Berkley spindestang sponseret af Klindt Jagt og Fiskeri værdi 500,- kr. 5 FC spindere sponseret af FC spinder værdi 300,- kr. 3. præmie: Gavekurv fra Løgumkloster Lys værdi 500,- kr. Der er 3 lodtræknings præmie bl.a.: Gavekort til køb af maleri sponseret af Klostergalleriet værdi 1.000,- kr. Gavekort til køb af maling sponseret af Dansk Maleteknik værdi 600,- kr. Gavekort sponseret af Centrum Blomster værdi 200,- kr. Brede å Lystfiskerforening Side 3 af 24

4 Størst vandringssucces hos laksesmolt, som er opdrættet ved lav tæthed Laksens livscyklus Atlantisk laks (Salmo salar) har en kompleks livscyklus. De fleste laksebestande lever en cyklus, hvor ungfiskene (alder 0-2 år) vokser op i vandløbet og herefter vandrer til opvækstområder i havet, før de vender tilbage for at gyde i det samme vandløb. Når unglaksen vandrer fra vandløbet til havet, bliver den kaldt en smolt. Laksesmoltene er fundamentet for de laks, der vender tilbage til vandløbene som store og stærke laks. Der udsættes tusindvis af laks i danske vandløb. Ny undersøgelse har vist, at deres vandringssucces til havet er påvirket af, hvordan de er opdrættet. Laks til udsætning som smolt bliver typisk opdrættet ved en tæthed på fisk pr. m2. I et forsøg, hvor opdrætstætheden blev reduceret til en tredjedel, blev der målt en 16 % højere vandringssucces i forhold til de fisk, der blev opdrættet ved fisk pr. m2. I samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks (DCV) og kollegaer fra Göteborgs Universitet har forskere fra DTU Aqua for nylig undersøgt, om en reduktion i opdrætstætheden kan forbedre overlevelsen af laksesmolt under deres vandring til havet. Fiskene blev opdrættet i et konventionelt recirkuleret opdrætsanlæg. Der var flest skader på rygfinne og gællelåg hos laks, der var opdrættet ved konventionel opdrætstæthed. Det tyder på, at laks ved den høje tæthed er udsat for et øget stressniveau, hvilket kan være en mulig forklaring på den lavere vandringssucces til havet. Mange oprindelige bestande af laks er helt eller delvis udryddet på grund af ødelagte levesteder, forurening, opdæmning af vandløb samt overudnyttelse ved fiskeri. For at kompensere for disse reduktioner i bestandene bliver der årligt udsat store mængder opdrættede laks, både i Danmark og de andre skandinaviske lande. Overlevelsen af opdrættede laks er dog ofte lav i forhold til laks, som er opvokset i naturen. Ved at forbedre og udvikle metoder i opdræt, som kan efterligne de naturlige forhold, er der en gevinst i forhold til at øge overlevelsen. Resultaterne fra undersøgelsen understreger, at optimerede opdrætsmetoder i forhold til at forbedre kvaliteten af fiskene vil øge overlevelsen af laksesmolt i naturen. Fremtidige undersøgelser skal påvise om lavere opdrætstæthed også øger antallet af voksne laks, der vender tilbage vandløbet for at gyde. Brede å Lystfiskerforening Side 4 af 24

5 Vejledning til Anmeldelse af ulovligt fiskeri Informationer som indtastes på denne side sendes til NaturErhvervstyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC). NaturErhvervstyrelsens kontrollører kan ikke være til stede på alle tidspunkter eller køre efter samtlige anmeldelser her og nu, men NaturErhvervstyrelsen vil meget gerne modtage anmeldelse om ulovlige forhold, da disse medgår i arbejdet med at planlægge og prioritere kontrolarbejdet. Blanket Navn, Adresse, Post nr. og By: Telefon nr.: adresse: Dato for observation:. Klokkeslæt for observationen: : Evt. position på det observerede: Evt. position på kort (fx. Krak): Find koordinator via Læs vejledningen godt igennem og følg den nøje. 1. Vælg kort 2. Zoom ind på det sted, der ønskes koordinator for 3. Tryk på "Vis GPS-koordinater" knappen i kortbilledets nedre højre hjørne 4. Flyt markør til det aktuelle punkt 5. Marker den bredde/længdegrad under "WGS 84 - decimal:" overskriften, som står i info-boksen 6. Kopier med CTRL-C det markede til udklipsholder 7. Indsæt med CTRL-V i anmeldelsesblanketten Supplerende oplysninger om lokalitet: Brede å Lystfiskerforening Side 5 af 24

6 Fiskeritype: Fritidsfiskeri Lystfiskeri Erhvervsfiskeri Ved ikke Nedgarn Ruse Hvilken type redskab, der er observeret: Fiskestang Trawl Trolling Andre redskaber Overtrædelse af regler vedr.: Redskabsmæssige begrænsninger (fx. for mange redskaber) Fangstmetodemæssige begrænsninger (fx. ulovligt redskab) Mærkning (ukorrekt eller manglende mærkning) Fiskeri i fredningsbælte Fiskeri inden for 100 meter (nedgarn / trolling) Ulovlig fangst (fx. fredede fisk/undermålsfisk) Ulovligt salg af fangst (fritidsfiskere / lystfiskere) Spærring af vandløb Andet: Afmærkning af redskab: Oplysninger om personer / fartøjer: Beskrivelse af hændelse: Afsend anmeldelse * markerer et påkrævet felt Brede å Lystfiskerforening Side 6 af 24

7 Laksekvote i Brede å 2015 Information om laksekvoten og regler for fiskeri Der må maksimalt hjemtages 25 laks på 75 cm eller derunder og 25 laks over 75 cm. Længden på laks måles som total længde. Kvoten gælder for bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 5 nævnte områder fra den 16. april til og med den 31. oktober. Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Brede Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Brede Å vandsystem fra den 16. april til og med den 31. oktober. Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Brede Å vandsystem. Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Brede-Aa Lystfiskerforening i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede. Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Brede Å". Ovenstående orienterer om de generelle bestemmelser, herunder at antallet af fangede laks fra de enkelte dele af vandsystemet skal indrapporteres løbende gennem sæsonen, så antallet af hjemtagne laks ikke overskrider det tilladte antal. Alle sportsfiskere skal derfor til stadighed holde sig orienteret via inden en evt. fisketur, idet stop for laksefiskeri kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Brede å Lystfiskerforening Side 7 af 24

8 Den nye sæson Laksekvote starter i d. Brede 16. april å 2015 til 31. oktober BREDE Å LYSTFISKERFORENING HAR I ÅR FÅET EN KVOTE PÅ 55 LAKS.Efter de nye regler har Brede å fået en laksekvote på 50 stk. laks som er delt op i 2 grupper á 25 stk. på 75 cm. ellerderunder og 25 stk. over 75 cm. Vi har fået 5 stk. laks fra Lundsgård i den øvrige del i Brede å vandsystem. Når kvoten er opbrugt lukkes fiskeriet efter laks I DEN NYE BEKENDTGØRELSE SKAL FØLGENDE REGLER I 2. OVERHOLDES: Stk. 1. I de vandløb, der løber ud i Vadehavet, er fiskeri med stang og snørre ikke tilladt i perioden fra 1. november til og med 15. april. Stk. 2. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. I de i 1, stk. 1, nr. 7, litra a og b nævnte områder er fiskeri med stang og snøre ikke tilladt fra den 1. november til og med den 15. april. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 9,2 pkt. Naturerhvervstyrelsen`s hjemmeside eller retsinformation. BEKENDTGØRELSEN HAR NR AF 12. DECEMBER 2013 BEKENDTGØRELSEN OM SÆRLIGE FISKERIREGLER OG FREDNINGSBÆLTER I VADEHAVET OG VISSE SYDJYDSKE VANDLØB Stk. 9. Fiskeri med naturligt agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltklroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids vinkelret ind mod krogskaftet. Hvis nogen vil se den nye bekendtgørelse kan den hentes på se info Husk Fisketegn Husk at købe fisketegn (statstegn) inden du påbegynder fiskeriet i Brede å. Kan købes på: Kan også købes på mobil/smartphone eller på mange turistkontorer & campingpladser, det er dog ikke alle steder hvor der kan købes fisketegn. Brede å Lystfiskerforening Side 8 af 24

9 De store stallinger bliver med stor sandsynlighed ædt af rovdyr DTU Aqua har igennem 4 år undersøgt lange strækninger af fire jyske vandløb for forekomst af stalling og bækørreder. Undersøgelserne har vist, at bestandene af både stalling og bækørred er mindre end normalt og at meget tyder på at år-til-år overlevelsen for både ørred og stalling er ret dårlig. Resultaterne tyder på, at de større fisk simpelthen forsvinder. Årsagen til dette siger resultaterne ikke noget om, men da der ikke fiskes ret meget (eller slet ikke) på de undersøgte strækninger, kan det ikke være lystfiskeri. De undersøgte vandløb, var i fin tilstand, med gode habitater og fin vandkvalitet og alle fiskene virkede sunde og raske. Derfor er det overvejende sandsynligt, at den dårlige overlevelse skyldes prædation. Her er skarv, odder og mink de mest oplagte kandidater. I dette notat fremlægges resultaterne fra 4 års undersøgelser og desuden suppleres der med resultater fra Kongeåen, der også viser dårlig bestandsudvikling hos stallingen. Hårdhændet vedligeholdelse af vandløb Det er kommunerne og lodsejerne, som skal vedligeholde vandløbene i Danmark. Dette har traditionelt været gjort ved, at maksimal afstrømning blev sikret gennem jævnlige opgravninger af jord, grus og mudder fra vandløbsbunden med gravemaskiner. Denne praksis sikrede, at vandet blev ledt væk, men fjernede samtidig både fiskenes gydepladser og skjulesteder samt reducerede den fysiske variation til et minimum. I de sidste par årtier er man i stigende grad gået bort fra de hårdhændede vedligeholdelsesmetoder. I dag foregår meget af vedligeholdelsen manuelt, hvor de såkaldte å-mænd et par gange om året går igennem vandløbet og fjerner en del af plantevæksten, og hvad der ellers måtte være kommet af ophobet materiale, der forhindrer vandets frie løb og måske endda virker som spærringer. Det er ikke ligegyldigt, hvordan grøden bliver skåret. Der udbydes derfor kurser i skånsom vandløbsvedligeholdelse. Her kan å-mændene lære hvordan de bedst muligt fjerner tilstrækkelig mængde planter uden at ødelægge fiskenes levesteder. Samtidig bliver der forsket i, hvordan grødeskæring påvirker fisk og smådyr på kort og langt sigt. I Danmark foregår denne forskning på Afdeling for Ferskvandsfiskeri i Silkeborg og hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Der er stadig stor forskel på hvordan kommunerne vedligeholder vandløb. Men efterhånden har den skånsomme metode vundet indpas, og det er ved at være sjældent at se store gravemaskiner ved vandløbene. Brede å Lystfiskerforening Side 9 af 24

10 Vådområder kan påvirke bestandene af vildfisk meget Vådområder etablerer man ved vandløbene for at rense vandet for næringsstoffer. Nu har DTU Aqua produceret fire videofilm om, hvordan vådområder kan påvirke de naturlige bestande af vandrefisk som laks og ørred, både positivt og negativt. Rundt om i Danmark er der gennem en årrække anlagt en del vådområder ved vandløb for at rense vandet for næringsstofferne kvælstof og fosfor, inden det løber ud i havet. Ideen er, at vådområderne omsætter næringsstofferne, så mængden af alger i havet bliver begrænset af mangel på næring. En nedsat mængde alger i havet gør havvandet mere klart, og man reducerer risikoen for iltsvind, når algerne dør og bliver nedbrudt. Ud over at rense for næringsstoffer og skabe en mere varieret natur i ådalene kan vådområderne have stor effekt på vandløbene og deres fiskebestande, både positiv og negativ. Men det er kun undersøgt få steder. Nu har DTU Aqua samlet resultatet af en række fiskeundersøgelser, så erfaringerne kan bruges i nye projekter. Desuden kan allerede gennemførte projekter evt. ændres, så man bevarer fordelene ved vådområderne, uden at det går ud over den naturlige fiskebestand i vandløbet. Ønsker man sunde og stærke bestande af ørred og laks, bør man tage særlige hensyn til ungfiskene, de såkaldte smolt, idet mange forsvinder i vådområderne på vandringerne mod havet. Man kan også etablere gydestryg i visse vandløb, så bestandene af laksefisk bliver større, og vandløbenes generelle naturtilstand forbedres. Foreningen har fået 2 nye opsynsmænd René Homann Thomas Feddersen Løgumkloster Løgumkloster Foreningen håber at I tager godt imod dem ved åen. Brede å Lystfiskerforening Side 10 af 24

11 Her kan det købes dagkort Den gamle kro Brogade 10, Bredebro Henning Klindt Brogade 1, Bredebro Ballum Camping Kystvej 37, Ballum Arrild Fiskesø Sydmarken 1, Arrild Brøns Jagt & Fiskeri Jernbanegade 10, Skærbæk Keeth s Blomster Østergade Løgumkloster Rømø Turistbureau Nr. Frankel 1 Foder & Fritid Industrivej 1, Åbenrå Pörksen Angelsport Ostering 51, Niebüll DS-Angelsport Center Ochsenweg 72, Flensburg Foreningens Hjemmeside Indvejningssteder Til medlemmerne Medlemmer kan leje klubhuset til mindre sammenkomster. Leje af hele huset 1700,- kr. Nederste del af huset 1100,- kr. I priserne er der medregnet strøm og rengøring. Der vil også være mulighed for udlejning af huset til andre formå (møder og foredrag m.m.). Ved bestilling indbetales depositum på 500,- kr., som modregnes ved betaling af udlejning som sker ved udlevering af nøgle. Henvendelse skal ske til: Arne Lorenzen eller Mail: eller Klubhuset ligger på adressen Mølleparken Løgumkloster. Henning Klindt Brogade 1, Bredebro Brede å Lystfiskerforening Side 11 af 24

12 Fredningstid & mindstemål FISKEART FREDNINGSTID MINDSTEMÅL LAKS FREDET (KVOTE 55 STK.) 1-11 / CM (NY) HAVØRRED 1-11 / CM BÆKØRRED 1-11 / CM GEDDE 1-4 / CM (NY) GUL ÅL INGEN 45 CM STALLING TOTALFREDET TIL D. 15. MAJ 2017 SNÆBEL TOTALFREDET Foreningen mangler 2-4 opsynsmænd. Er der nogen som kunne tænke sig at blive opsynsmand i Brede å Lystfiskerforening kan de henvende sig til: Ansvarlig for opsyn i Brede å Arne Lorenzen på tlf eller Kort priser i 2015 I samarbejde med Arne Lorenzen kontrollerer foreningens opsynsmænd foreningens lejede fiskevand. Senior årskort Junior årskort Dagkort senior Dagkort junior Ugekort senior Ugekort junior Passiv (ikke fiskeri) Manglende fangstrapport For sent indbetaling 1195,- kr. 375,- kr. 130,- kr. 50,- kr. 550,- kr. 200,- kr. 100,- kr. 50,- kr. 100,- kr. Det består bl.a. af kontrol af: Fisketegn (statstegn) Fiskekort til Brede å Ulovlige redskaber (ruser garn mm.) Vejlede gæster ved åen Hjælpe fiskerikontrollen hvis der er brug for det Mere information kan fås ved henvendelse til Arne Lorenzen. Brede å Lystfiskerforening Side 12 af 24

13 Er det laks eller havørred Laks Slankere, mere ten-formet. Kort overkæbeben, der sjældent når bag den linie fra pupillens bagrand. Halestilken er lavere og slankere Halefinnen er ofte mere indskåret med spidsere flige især hos unge blanklaks. Skællene er forholdsvis store. I en skrårække mellem fedtfinnen og sidelinjen, der kun skæl. Gællegitterstavene på første gællebue er alle stavformede. På gællelåget er der, hos de blanke fisk, få eller ingen pletter. Havørred Mere plump. Længere overkæbeben, når oftest bag den lodrette linjen fra øjets bagrand. Halestilken er højere. Halefinnen er mindre inde skåret, oftest slet ikke. Skællene er mindre. I nævnte skrårække er der skæl. Gællegitterstavene på første gællebue er stavformede i midterpartiet; men foroven og forneden på gællebuen er der nogle, som kun er små knuder. På gællelåget er der, hos de blanke fisk, sædvanligvis flere sorte pletter. Tag et billede af Jeres fangster En lille bøn til dig, der følger vores efterhånden talrige opfordringer til at bruge kameraet, når du er ude med snøren. Det gælder både, når du fanger en flot fisk, men i det hele taget, når der tages billeder. De fleste har i dag et digitalt kamera, og her betyder det ikke noget, om du tager en stor portion billeder, der måske ikke lige er så gode, som du havde håbet på. Du r det ikke, så kan det lynhurtigt slettes. Desværre ser vi alt for ofte ellers flotte fotos, der bare er taget med alt for få pixels, det vil sige i alt for lav opløsning. Gør dig selv den tjeneste at skrue op for opløsningen og få nogle bedre billeder ud af det. Det kan godt være, at der så ikke kan være lige så mange billeder på filmen (memory-kortet), men de allerfleste kameraer kan trods alt præstere en hel del. Og så får du da tømt kameraet lidt oftere og kan huske detaljerne omkring de enkelte billeder. Og prøv så at tage billederne i nogle helt andre vinkler, end du er vant til. Du vil blive overrasket over resultatet. Og prøv ligeledes at gå meget tættere på selve det, du vil fotografere og glem alt om meget af det kedelige uden om selve fisken eller fangerens ansigt. Her på Å-Bredden vil vi meget gerne have billeder i så høj opløsning som muligt, og skulle det også komme på nettet, så vil et højopløseligt billede også bedre kunne tilpasses, så det ser godt ud. HUSK AT SENDE Jeres fangster eller fra fisketuren til Brede å Lystfiskerforening Side 13 af 24

14 Fangstrapport FANGSTRAPPORT AF LAKS / GENUDSATTE & ANDRE FISKEARTER I Brede å system 2015 Laks Havørred Bækørred Gedde Længde Vægt Han Hun Fedtfinne-ja Fedtfinne-nej Hjemtaget Genudsat Navn Adresse NB: Det er meget vigtigt, at man indberetter sin fangst efter fisketuren gerne med et billede. Kan indberettes på: eller sendes til Arne Lorenzen på: eller påp adressen: Arne Lorenzen - Enghavevej 69 - Løgumgårde 6240 Løgumkloster. Brede å Lystfiskerforening Side 14 af 24

15 Aktivitetskalender 2015 Klubhuset har åben hver tonsdag fra kl. 19:00 til 22:00 Følgende aktiviteter er der mulighed for at lave på diverse klubaftner. Fluebinding / spinder / stangbygning / knive Brede-a net støbning af pirke Reparation af stænger og hjul m.m. Kortspil Film Foredrag / undervisning Socialt-samvær FORSLAG TIL AKTIVITETER ER MEGET VELKOMMEN Kommende aktiviteter Årets fiskekonkurrence xx-xx-2015 x Husk den årlige fiskekonkurrence søndag den 13. september 2015 Info Er der nogen som kunne tænke sig at spille kort (whist) tirsdag eller onsdag kan man henvende sig til Arne Lorenzen Her på siden kan man søge hvis man har en idé til at lave et eller andet til klubaftner. Skal vi lave en årlig fest som før (ålespisning) eller noget andet. Brede å Lystfiskerforening Side 15 af 24

16 Bestemmelser for fiskeri i foreningens vand 1. Generel fredningsperiode for Brede - å med tilstødende vandløb er 1. november til og med 15. april. 2. Der må ikke fiskes med modhager og kun med én krog pr. line, enkelt-, dobbelt- eller trekrog. 3. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet. 4. Anvendelse af sættesnøre, ruse og garn er forbudt. 5. Undermålsfisk skal genudsættes. 6. Der må dagligt kun hjemtages 5 ørredfisk. 7. Der må kun fiskes med 1 stang pr. person. Åle fiskeri med stang kan dog, for det enkelte medlem foregå med op til 3 stænger inden for en strækning af 6 meter. 8. Parkering på marker, eller i markled er forbudt. 9. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.v. sker under bødeansvar og erstatningspligt. 10. Vær høflig og hensynsfuld over for lodsejere. Respektér opsatte forbudsskilte. 11. Fiskekortet er personligt, og må ikke overdrages til andre, kortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vand. 12. Man har pligt til at fremvise fangst og fiskekort på forlangende af såvel lodsejere, lystfiskere samt foreningens opsynsmænd. 13. Hunde må ikke medbringes under fiskeri. 14. For ikke udfyldt fangstrapport, kan der det følgende år opkræves et vederlag på kr. 50,- 15. Agnfisk, der ikke er fanget i Brede-Aa systemet, må ikke anvendes ved fiskeri i åen, ligeledes må der ikke anvendes hverken rejer eller rogn. 16. Der må kun hjemtages 1 laks pr. person / fisker pr. år, alle yderligere laksefangster skal genudsættes. 17. Fangst af laks (hjemtaget eller genudsat) skal senest 4 dage efter rapporteres til foreningen. Dette kan ske ved brev, eller ved indberetning via foreningens hjemmeside Brede å Lystfiskerforening Side 16 af 24

17 Lidt om cirkelkroge Såkaldt cirkelkroge kan som alternativ til den almindelige J-krogtype øge overlevelsen på genudsatte fisk fanget på orm eller anden naturlig agn. Det skyldes, at cirkelkroge er mere tilbøjelige til at sætte sig fast i fiskens mundvig og derved gøre mindre skade end traditionelt j-formede kroge. Cirkelkroge reducerer på den vis effektivt dybe krogninger, som generelt er forbundet med høj dødelighed. Cirkelkroge er generelt bedst egnet til fiskeri med naturlig agn. Når laks hugger på orm og anden naturlig agn, vil den typisk blive kroget dybere i mund eller svælg, sammenlignet med, når den hugger på blink, spinner, wobler, flue og andre kunstige agn. Den dybere krogning kan resultere i en mere besværlig og tidskrævende afkrogning. En dybt siddende krog er også mere tilbøjelig til at forårsage fatale skader på fiskens gæller og hjerte. En undersøgelse på ørreder viste, at dødeligheden på genudsatte fisk var større, når fisken var blevet fanget på ormekrog end med spinner. I en gennemgang af effektiviteten af cirkelkroge er det fundet, at de reducerede den samlede dødelighed med 50%, men at der var forskel mellem de undersøgte arter Kroge med og uden modhager Lystfiskeren kan vælge agn med enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Krogene kan være Forsynet med modhager, eller man kan købe og anvende modhageløse kroge. Det er også muligt med en tang at klemme krogens modhager ned, så man på den måde får en modhageløs krog. Der er dokumentation for, at kroge uden modhager er nemmere og hurtigere at løsne og fjerne fra fisken, end kroge med modhage. En krog uden modhager reducerer på den måde risikoen for vævsskader, og giver væsentlig mindre blødning. Samlet set betyder det, at fisken i mindre grad udsættes for skadelig påvirkning, hvilket giver større overlevelse på genudsatte fisk. Selvom kroge uden modhager generelt er mindre skadelige for fiskene, bliver kroge med modhager oftest valgt af lystfiskere alene med det formål, at fisken sidder bedre fast på krogen. Baggrunden for anvendelsen af trekroge er således en forventning om effektivt at kunne kroge og dermed lande flere fisk. Uanset om der er tale om enkelt- eller trekroge, er de lettere at fjerne fra fisken, når de er uden modhager. En undersøgelse af vilde bækørreder viste, at dybt krogede ørreder er signifikant mere tilbøjelige til at dø, hvis den anvendte krog har modhager sammenlignet med kroge uden modhager. Brede å Lystfiskerforening Side 17 af 24

18 Anmeldelse af ulovligt fiskeri i Brede å Der findes et stort ulovligt fiskeri i Brede-å. Det vil bestyrelsen bede om medlemmernes hjælp til at stoppe. Derfor opfordres I til at anmelde ulovlige redskaber til bestyrelsen, eller til Fiskerikontrollens nye hjemmeside. Fiskerikontrollens hjemmeside hvorfra anmeldelsen foretages findes på: Du er også velkommen til at kontakte Arne Lorenzen på tlf.: eller hvis I ser noget ulovligt eller noget som ser mistænkeligt ud. Foreningen håber medlemmerne vil være behjælpelige med at komme det ulovlige fiskeri til livs. Catch-and-release Catch-and-release er en af de mest effektive måder, hvormed den enkelte lystfisker kan hjælpe de vilde laksebestande. Catch-and-release koster ingenting og kan praktiseres på forskellige niveauer. Nogle lande har regler om, at alle fangne laks skal genudsættes: I andre lande er der indført catch-and-release i dele af fiskesæsonen. Reglerne om genudsætning af laksen kan også gælde for bestemte størrelser af fisk eller alle vildfisk, mens eksempelvis udsatte laks og undslupne burlaks fra havdambrug gerne må hjemtages. I Danmark udøves catch-and-release, når laksekvoten er opbrugt i det enkelte vandløb. Dvs. at alle fangne laks skal genudsættes, efter at kvoten er opfisket. Forskning har vist, at flere fisk overlever frem til gydning, når fiskeriet foregår skånsomt og bliver udøvet i den rette periode. Selvom flere laks skulle blive fanget flere gange ved catch-and-release, så vil ikke alle laks overleve, men hvis man havde et fiskeri, hvor man slog alle laks ihjel, ville det medføre, at der var endnu færre laks på gydepladserne ved fiskesæsonens afslutning, og når fiskenes gydning indledes i løbet af efteråret og vinteren. Undersøgelser har vist, at det ikke har nogen betydning for laksens gydesucces og levedygtigheden for dens gydte æg, om laksen tidligere har været fanget og genudsat Brede å Lystfiskerforening Side 18 af 24

19 Vision for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Brede å Lystfiskerforening Side 19 af 24

20 Flotte fangster 2015 Foreningen er glad for at der er 3 medlemmer, der foreløbig har sendt os billeder af deres fangster; men vi vil opfordre til at mange flere sender billede ind til bladet af deres fangster. Brede å Lystfiskerforening Side 20 af 24

21 Antal Nye mindstemål for Gedder & Laks i Ferskvand GEDDENS MINDSTEMÅL ER HÆVET TIL 60 CM Laksens mindstemål er sænket til 40 cm Oversigt over laksefangster i Brede å 30 Lakse fangster i Brede fra 2010 til I alt 2014 I alt 2013 I alt 2012 I alt 2011 I alt 2010 Hjemtagne over 75 cm Genudsatte over 75 cm Hjemtagne under 75 cm Genudsatte under 75 cm Årstal Brede å Lystfiskerforening Side 21 af 24

22 Indsend oplysninger om mærkede fisk Fisk med mærker bliver udsat som led i videnskabelige undersøgelser. Når du indsender mærket eller oplysninger om mærket, vil du modtage både dusør, godtgørelse af porto og oplysninger om undersøgelsen. Vi vil gerne have oplysninger om: FANGSTDATO STØRRELSE KØN LOKALITET FANGSTREDSKAB Fanger du en undermåler-fisk, kan du aflæse nummeret på mærket og der på forsigtigt genudsætte fisken. Mærkningen bruges for at få informationer om de fisk, der bliver udsat. Særligt interessant er det at finde ud af, hvor de bevæger sig hen, hvor hurtigt de vokser, og hvor mange der overlever og bliver fanget. Det er ikke nødvendigt at sende alle oplysninger for at få dusøren, men jo flere oplysninger vi får, desto bedre bliver vores viden om udsætninger af fisk. Du må gerne angive oplysninger om bank og kontonummer. Så du hurtigt kan modtage din dusør. Der gives en dusør på 30 kr. for mærket, og er der fyldestgørende oplysninger om: længde, vægt, fangststed, tid og redskab så er dusøren 60 kr. Adresse Send fiskemærket eller oplysninger om mærket til: DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Vejlsøvej Silkeborg Spørgsmål Ring til DTU Aqua på tlf , hvis du har spørgsmål om indsendelse af fiskemærker. Brede å Lystfiskerforening Side 22 af 24

23 Telefon liste over bestyrelsen samt diverse udvalg Bestyrelsen Navn Telefon Formand Jens Peter Jensen Næstformand Arne Lorenzen Kasserer Kurt Beier Sekretær Richard Johannsen bestyrelse Torben Hansen bestyrelse Thomas Feddersen bestyrelse Johannes Christensen bestyrelse Allan Jacobsen bestyrelse Gert Hjalting suppleant René Homann suppleant Hugo Schmidt Klubhus-udvalg Formand Arne Lorenzen medlem Johannes Christensen medlem Gert Hjalting medlem Kurt Iversen Junior-afd. Formand Richard Johannsen medlem Gert Hjalting medlem Thomas Feddersen medlem Allan Jacobsen Presse ansvarlig Formand Jens Peter Jensen Brede å Lystfiskerforening Side 23 af 24

24 Telefon liste over bestyrelse samt diverse udvalg Vandpleje-udvalg Navn Telefon Formand Arne Lorenzen medlem Leif Jensen medlem Calle C. Christiansen medlem Lars Koster medlem Torben Hansen medlem René Holm medlem Richard Johansen Køb årskort hos Kurt Beier Foreningens adresse Brede å Lystfiskerforening Mølleparken Løgumkloster Tlf.: Hjemmeside: Udgiver af bladet: Brede-å Lystfiskerforeningen Henvendelse angående bladet rettes til: Arne Lorenzen tlf Der må ikke tages kopi af bladet uden kildeangivelse. Brede å Lystfiskerforening Side 24 af 24

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden marts 2015 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Velkommen til en ny sæson. Den

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Å - Bredden Nr. 98 - December 2014

Å - Bredden Nr. 98 - December 2014 Å - Bredden Nr. 98 - December 2014 Side 2 Indlæg ved Laksekvote i Brede Å 2014 BREDE Å - 2014 - Laksekvoten i Brede Å vandsystem er på 55 laks. Information om laksekvoten og regler for fiskeri Der må maksimalt

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden December 2015 Nr. 101 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Åbent Arrangement Roadshow

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold:

Når du har afleveret skælprøver kan du forvente, at få en mail med følgende indhold: Orientering fra skæludvalget Sæsonen er så småt ved at komme i gang. Vi fortsætter i år med at analysere skæl fra Vejle og Rhoden Å. Men vi skal jo have nogle skæl først! Derfor: Forsyn dig med en prøvepose

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø

Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø Trekantsområdet J.nr. NST-52400-00027 Ref. hethu Den 9. april 2016 Aftale om leje og administration af fiskeri i Vingsted Sø 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Bornholmerklubben. Bornholm 2015 21-28 marts

Bornholmerklubben. Bornholm 2015 21-28 marts 2 0 1 5 S U R F I S K E R Ø V E D I T I O N N Bornholmerklubben 6. årgang 2015 Bornholm 2015 21-28 marts Største fisk 2014 Flotteste fisk 2014 Flest fisk 2014 En gang Slagter.. Altid slagter - og dog.

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden Juni 2016 Nr. 103 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk 06-01-2016 Kommende aktiviteter

Læs mere

46. årgang - nr.1 Januar 2016

46. årgang - nr.1 Januar 2016 46. årgang - nr.1 Januar 2016 Til dem der ikke var med til generalforsamlingen, er her et billede på hvad de blandt andet gik glip af. Læs referatet inde i bladet. Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej

Læs mere

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. feb. 2015 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Lovtidende A. Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb Lovtidende A Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb I medfør af 10 d, 30, 31, 34 og 130, stk. 2 og 4, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden September 2016 Nr. 104 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk 06-01-2016 Kommende

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Nye tider... side 4 & 5. Tillykke

Nye tider... side 4 & 5. Tillykke 25. årgang nr. 4 November 2015 Nye tider... side 4 & 5 Tillykke side 7 Hannerup Bæk side 10 & 11 og de korte nyheder Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aalestrup Lystfiskerforening.

Læs mere

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Dansk Amatørfiskerforening Dansk Fritidsfiskerforbund Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Idé- og Visionskatalog for fremtidens rekreative lyst- og fritidsfiskeri 10. november 2014 De tre landsdækkende

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE

LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE LAKS OG HAVØRRED: MED FLUESTANGEN I DET VESTJYSKE Skjern- og Varde Å byder på noget af landets bedste fiskeri efter laks og havørred. Jimmi Lauridsen, der er opvokset i området, har igennem snart 16 år

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2007 Rindbynitten Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf. 7543 1372 Fanø 7516 6165 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb

Lovtidende A Udgivet den 10. marts Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. marts 2012 9. marts 2012. Nr. 232. Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb I medfør af 10 d, 30-31, 32, stk.

Læs mere

SU s Facilitetsfolder

SU s Facilitetsfolder Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk Januar 2013-2. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen

GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen Klubhuset For første gang i den tid jeg har været medlem af Grindsted Sportsfiskerforening afholder vi nu generalforsamling i egne

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders

2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders 2 Æresmedlemmer udnævnt i Waders Lystfiskerforeningen Waders Næste blad udkommer i Juli 2014. Deadline 15 Juni Foreningsadressen: LF Waders Dyssevej 9 9541 Suldrup LF@waders.dk www.waders.dk www.facebook.com/waders.dk

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord.

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord. Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 28. marts 2014 Projekt: Skælanalyser 1 Indledning: Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget

Læs mere

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen

Årgang 24. Nr. 1 - januar 2004. Stand- Pladsen Årgang 24 Nr Nr. 1 - januar 2004 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Fasanhaven 67, 2th 4220

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) Lovtidende A Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) I medfør af 30, stk. 1, 31-32, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årgang 23. Nr. 1 - Februar 2003. Stand- Pladsen

Årgang 23. Nr. 1 - Februar 2003. Stand- Pladsen Årgang 23 Nr Nr. 1 - Februar 2003 Stand- Pladsen Formand: Gert Schjönning Strandvej 56 4220 Korsør 58 35 23 95 schjoenning@mail.tele.dk Bestyrelse, mv: Næstformand: Preben Rasmussen Egersundvej 23 4220

Læs mere

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Fiskeriet er et karpeanlæg, anlagt omkring 1910 (foto fra 2014) En lørdag i april var jeg i lidt praktik på et noget anderledes dambrug end jeg er vant til og

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2015 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT NATURINDSATSEN GRØNT 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og Natura 2000-planerne. Mindst 25 km vandløb

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Husk tilmelding senest dagen før konkurrencestart

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Husk tilmelding senest dagen før konkurrencestart Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Husk tilmelding senest dagen før konkurrencestart Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde

Læs mere

Open. Seatrout. Alle modtager en velkomstgave! Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE

Open. Seatrout. Alle modtager en velkomstgave! Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE Endelig er det igen tid til DANMARKS FEDESTE KYSTKONKURRENCE Seatrout Open Alle modtager en velkomstgave! 2016 Fisk havørreder i tre dage vind en drømmerejse eller en af de mange andre fantastiske præmier.

Læs mere